keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

85/28.02.2020 Privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timişoara

28.02.2020

... Serviciului Juridic din data de 24.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-4639/24.02.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... de 5 ani. Pot beneficia de prelungirea contractelor chiriașii care nu au datorii la bugetul local. 2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Cod FO 53- 01 ver.2 Prezenta propunere este motivată de faptul că până în prezent Guvernul...

Consiliul Local Timișoara

84/28.02.2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. nr. 3/I, situat in Timisoara, str. Marasesti, nr. 12, et. parter, jud. Timis, inscris in CF nr. 406164-C1-U6, nr. cadastral 406164-C1-U6, jud. Timis, la preţul de vanzare de 100.000 euro

28.02.2020

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...

Consiliul Local Timișoara

83/28.02.2020 Privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Teatrul German de Stat Timisoara

28.02.2020

... Stat Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi...

Consiliul Local Timișoara

82/28.02.2020 privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara SA

28.02.2020

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... publică, prin grija Primarului Municipiului Timişoara, respectând prevederile legale. Sursa de finanţare a procedurii este asigurată din bugetul local pe anul 2020, la Capitolul 51.02. " Autorităţi executive". Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a...

Consiliul Local Timișoara

81/28.02.2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/24.03.2009, modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/23.11.2012, nr. 24/23.01.2015 şi nr. 45/02.02.2016

28.02.2020

... Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...
... dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi. - certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că noul transportator autorizat nu are datorii la bugetul de stat şi la bugetul local. (4) Pe...

Consiliul Local Timișoara

80/28.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona mixta cu regim de construire deschis adiacenta principalelor artere de trafic", Calea Torontalului FN, CF 410174, Timişoara

28.02.2020

... Municipiului Timisoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-002588/21.02.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...

Consiliul Local Timișoara

79/28.02.2020 Privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara

28.02.2020

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

78/28.02.2020 Privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara

28.02.2020

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

77/28.02.2020 Privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2020-2021

28.02.2020

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

76/28.02.2020 Privind modificarea si aprobarea Statului de Funcţii al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

28.02.2020

...; Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, nr. SC2020-4032/19.02.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...
... Urgenta Timisoara, platit de la bugetul asigurarilor de stat 01.02.2020 NR. NIVELUL GRADUL/TREAPTA |NUMAR CRT [FUNCTIA POSTULUI PROFESIONAL/A POST 1|MEDIC SEF UPU Ss GRADUL II 1.00 2|MEDIC Ss PRIMAR 10.00 3|MEDIC MED.DENTARA-URG Ss 2.00 4|MEDIC N...

Consiliul Local Timișoara

75/28.02.2020 Pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, a Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare

28.02.2020

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
... conform bugetului si in timpul prevazut. x Lipsa finantarii pentru continuarea prestarii serviciilor 3 Modificari ale dobanzilor Ratele dobanzilor sunt supuse schimbarilor, modificand astfel termenii financiari ai ofertei. x Crestere/scader e a...

Consiliul Local Timișoara

74/28.02.2020 privind închirierea imobilului, situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33

28.02.2020

... avizul Serviciului Juridic din data de 20.02.2020 - Anexă la Raportul de Specialitate nr.SC2020-3724/17.02.2020 ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

73/28.02.2020 Privind prelungirea contractului de concesiune nr.9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Astra Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timişoara, str. Canal Bega, nr. 1

28.02.2020

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică...
..., dar raportat la faptul că d-nul Dr. Schauppe Ludwig Stefan, titular al Cabinetului Medical Astra Dr. Schauppe Ludwig Stefan, nu are datorii la bugetul local si avand in vedere oportunitatea continuarii actului medical, în şedinţa din data de...

Consiliul Local Timișoara

72/28.02.2020 Privind prelungirea Contractului de concesiune nr.66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, situat în Timişoara, str. Bucuresti nr.15, sc.B, ap.2

28.02.2020

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală...
... depusă în afara perioadei de valabilitate a contractului, dar raportat la faptul că d-na Dr. DRONCA EUGENIA CRISTINA, titular al Cabinetului Medical, nu are datorii la bugetul local si avand in vedere oportunitatea continuarii actului medical, în...

Consiliul Local Timișoara

71/28.02.2020 Privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Timisoara pe anul 2020

28.02.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 71/28.02.2020 Privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Timisoara pe anul 2020 28.02.2020 Hotararea Consiliului...
... Local 71/28.02.2020 Privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Timisoara pe anul 2020 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul de...

Consiliul Local Timișoara

70/28.02.2020 Privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

28.02.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 70/28.02.2020 Privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 28.02.2020 Hotararea Consiliului Local 70/28.02.2020 Privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020...
... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice...

Consiliul Local Timișoara

69/18.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara"

18.02.2020

... documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale. Sursa de finanţare a investitiei: bugetul local. 2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv...
...: Bugetul local al Municipiului Timisoara INI.CONSTATĂRILE COMISIEI: 1.Lipsesc datele tehnice referitoare la instalațiile aferente imobilului. 2. Varianta recomandată nu conține precizări clare referitoare la soluția constructivă a planşeului peste...

Consiliul Local Timișoara

68/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 - B-dul Cetăţii"

18.02.2020

... din fonduri de la bugetul local. Art. 4: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 476/15.12.2009 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi...
... Timişoara Finanţarea investiţiei: Finanţarea investiţiei se realizează din bugetul local. Valoarea totală a investiţiei: Valoarea totală, inclusiv TVA, este 87.101.614,25 lei din care construcţii montaj (C+M) 70.159.938,21 lei. Capacităţi (în unităţi fizice...

Consiliul Local Timișoara

66/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul " Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin"

18.02.2020

... din fonduri de la bugetul local. Art. 4: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 474/15.12.2009 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi...
... stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin” Amplasament: Municipiul Timişoara, Calea Stan Vidrighin – Traseul 2 Beneficiar: Municipiul Timişoara Finanţarea investiţiei: Finanţarea investiţiei se realizează din bugetul local. Valoarea...

Consiliul Local Timișoara

64/18.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu prevederile art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara"

18.02.2020

..., ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/pugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. 6.Urbanism...
.... Estimarea venituriior Pentru previziunea veniturilor atât în varianta „cu proiect”, precum șI în varianta “fâră proiect”, s-a utilizat metoda indicilor. Veniturile de la bugetul local vor îi egale cu valoarea cheltuielilor operaționale estimate pentru...

Consiliul Local Timișoara

59/18.02.2020 privind modificarea modelului de contract de vânzare-cumpărare, Anexă, la Hotărârea Consiliului Local nr. 543 din 12.11.2019 - privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara str. I. Negulici nr. 34/A

18.02.2020

... Avizul Servicilui Juridic nr. SC2020-2752/06.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-2752/05.02.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... a primit-o în întregime de la cumpărători, înaintea semnării prezentului act, iar noi cumpărătorii declarăm că am achitat-o în mod real, conform chitanţei pentru creanţele bugetelor locale seria………..nr. …………… din data de …………….... Subsemnații...

Consiliul Local Timișoara

57/18.02.2020 Privind vânzarea terenului în suprafaţă de 1932 mp situat în Timişoara, înscris în C.F. nr. 420110 Timişoara, C.F. vechi nr. 513 Freidorf, nr. top. 392/11/b şi 400/a/1/1/1 către Macovei Floriţa

18.02.2020

... întregime de la cumpărători, înaintea semnării prezentului act, iar eu cumpărătorul declar că am achitat-o în mod real, conform chitanţei pentru creanţele bugetelor locale seria………..nr. …………… din data de …………….... Subsemnatul cumpărător înţeleg să cumpăr de...

Consiliul Local Timișoara

56/18.02.2020 Privind vânzarea terenului în suprafaţă de 716 mp situat în Timişoara, înscris în C.F. nr. 443692 Timişoara nr. top. 765/2, 311/b/42/9/2, către Lupeş Rodica Maria şi Lupeş Mircea

18.02.2020

... creanţele bugetelor locale seria………..nr. …………… din data de …………….... Subsemnatul cumpărător înţeleg să cumpăr de la sus numitul vânzător imobilul arătat la preţul şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract cu al cărui conţinut mă declar de acord...

Consiliul Local Timișoara

55/07.02.2020 Privind obligativitatea prezentarii meniului, minim bilingv în unităţile de alimentaţie publica din Municipiul Timisoara

07.02.2020

... de 07.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-3047/07.02.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie,buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...
... constata si se aplica de catre agentii Directiei Politiei Locale, amenzile facandu-se venit la bugetul local al Municipiului Timisoara. Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Autorizare Activităţi Comerciale din...