keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

70/28.02.2020 Privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

28.02.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 70/28.02.2020 Privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 28.02.2020 Hotararea Consiliului Local 70/28.02.2020 Privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020...
... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice...

Consiliul Local Timișoara

262/07.07.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

07.07.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 262/07.07.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 07.07.2020 Hotararea Consiliului Local 262/07.07.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale...

Consiliul Local Timișoara

139/27.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

27.04.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 139/27.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 27.04.2020 Hotararea Consiliului Local 139/27.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale...

Consiliul Local Timișoara

309/31.07.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020

31.07.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 309/31.07.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020 31.07.2020 Hotararea Consiliului Local 309/31.07.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local al...
... Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale...

Consiliul Local Timișoara

92/27.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

27.03.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 92/27.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 27.03.2020 Hotararea Consiliului Local 92/27.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; În conformitate cu prevederile art.1, art. 4, alin.(1), art.(5), art.19, alin.( 1) şi (2) si art. 20, alin.(1), art.22 alin.(1) şi art.23 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele...

Consiliul Local Timișoara

186/18.05.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

18.05.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 186/18.05.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 18.05.2020 Hotararea Consiliului Local 186/18.05.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale...

Consiliul Local Timișoara

138/31.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

31.03.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 138/31.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 31.03.2020 Hotararea Consiliului Local 138/31.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; Conform Hotărârii Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei...

Consiliul Local Timișoara

94/27.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEŢE S.A.

27.03.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 94/27.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEŢE S.A. 27.03.2020 Hotararea Consiliului Local 94/27.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli...
.../18.03.2020 a Consiliului de Administratie al S.C. PIEŢE S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2020-1132/18.03.2020, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, însoţită de anexele nr. 1-5 de fundamentare...

Consiliul Local Timișoara

175/18.05.2020 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2019

18.05.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 175/18.05.2020 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2019 18.05.2020 Hotararea Consiliului Local 175/18.05.2020 Privind aprobarea contului de execuţie...
... al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2019 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local nr. SC2020 - 10024...

Consiliul Local Timișoara

164/30.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA

30.04.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 164/30.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA 30.04.2020 Hotararea Consiliului Local 164/30.04.2020 privind aprobarea bugetului...
... SA cu nr. CDE2020- 447/27.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020; Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA nr. 13/27.04.2020; Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

165/30.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societatea de Transport Public Timişoara SA

30.04.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 165/30.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societatea de Transport Public Timişoara SA 30.04.2020 Hotararea Consiliului Local 165/30.04.2020 privind aprobarea...
... bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societatea de Transport Public Timişoara SA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-8618/10.04.2020, al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

93/27.03.2020 Privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

27.03.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 93/27.03.2020 Privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 27.03.2020 Hotararea Consiliului Local 93/27.03.2020 Privind...
... aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020...

Consiliul Local Timișoara

154/30.04.2020 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor de performanţă pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A.

30.04.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 154/30.04.2020 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor de performanţă pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A. 30.04.2020 Hotararea Consiliului Local 154/30.04.2020 Privind...
... aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor de performanţă pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul de aprobare nr SC2020 - 8679/13.04.2020 al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

71/28.02.2020 Privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Timisoara pe anul 2020

28.02.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 71/28.02.2020 Privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Timisoara pe anul 2020 28.02.2020 Hotararea Consiliului...
... Local 71/28.02.2020 Privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Timisoara pe anul 2020 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul de...

Consiliul Local Timișoara

132/31.03.2020 Privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 200.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

31.03.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 132/31.03.2020 Privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 200.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara...
... 31.03.2020 Hotararea Consiliului Local 132/31.03.2020 Privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 200.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă...

Consiliul Local Timișoara

142/27.04.2020 privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

27.04.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 142/27.04.2020 privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă...
... Timişoara 27.04.2020 Hotararea Consiliului Local 142/27.04.2020 privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă...

Consiliul Local Timișoara

140/27.04.2020 Privind aprobarea utilizarii din fondul de rezerva bugetara aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei catre Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes

27.04.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 140/27.04.2020 Privind aprobarea utilizarii din fondul de rezerva bugetara aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei catre Spitalului Clinic de Boli Infectioase si...
... Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes 27.04.2020 Hotararea Consiliului Local 140/27.04.2020 Privind aprobarea utilizarii din fondul de rezerva bugetara aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei catre Spitalului...

Consiliul Local Timișoara

153/30.04.2020 Privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie

30.04.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 153/30.04.2020 Privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare...
... a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie 30.04.2020 Hotararea Consiliului Local 153/30.04.2020 Privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, din prestarea...

Consiliul Local Timișoara

215/04.06.2020 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/2005 de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de implicare a comunităţii în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timişoara pentru anul 2020

04.06.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 215/04.06.2020 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/2005 de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de implicare a comunităţii în implementarea strategiei de...
... dezvoltare a municipiului Timişoara pentru anul 2020 04.06.2020 Hotararea Consiliului Local 215/04.06.2020 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/2005 de la bugetul local pentru activităţi nonprofit...

Consiliul Local Timișoara

264/07.07.2020 privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local şi proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii

07.07.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 264/07.07.2020 privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local şi proiecte culturale...
... bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local şi proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

216/04.06.2020 Privind aprobarea derulării proiectului ROOF - Faza 2, finanţat prin Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR), a participării Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara la implementarea proiectului şi a contribuţiei Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara în acest proiect

04.06.2020

... aprobă valoarea totală a bugetului propus pentru Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, în sumă de 56.672,33 € pentru implementarea proiectului ROOF - Faza 2 (reprezentând bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului...
... Timişoara pentru faza 2 şi sumele realocate din bugetul pentru faza 1), defalcat pe surse de finanţare, după cum urmează: - Bugetul solicitat UE: 48.171,48 €; - Contribuţia de la Bugetul de stat: 7.367,40 €; - Contribuţie proprie beneficiar, din bugetul...

Consiliul Local Timișoara

52/07.02.2020 Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara "- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanţării, reprezentând contribuţia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului

07.02.2020

..., SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE; Avand in vedere Adresa nr. 2398 / 31.01.2020 a A.D.R. Vest; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului...
... asigurarea de spaţii suficiente desfăşurării procesului educaţional în condiţii optime, în condiţiile existenţei unei cereri excendentare posibilităţilor de şcolarizare ale Liceului Waldorf; Obtinerea finantatii din alte surse decat cele ale bugetului local...

Consiliul Local Timișoara

244/25.06.2020 privind aprobarea suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 212/04.06.2020

25.06.2020

... îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi...
... ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

212/04.06.2020 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara

04.06.2020

... Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr...
... de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

44/07.02.2020 Privind aprobarea finanţării din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de către unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale şi a contractului de finanţare aferent, încheiat cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş

07.02.2020

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...
...) din legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată , cu modificările și completările ulterioare, a fost alocat în bugetul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș suma de 160.000 lei reprezentând credite de...