keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

1/24.01.1995 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1994

24.01.1995

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 1/24.01.1995 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1994 24.01.1995 Hotararea Consiliului Local 1/24.01.1995 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1994 Consiliul Local al Municipiului...
... Timisoara Avand in vedere suplimentarea veniturilor bugetului local pe anul 1994 comunicata de Consiliul Judetean Timis (sume defalcate din impozitul pe salarii si transferuri din bugetul de stat) si de Administratia Financiara a municipiului...

Consiliul Local Timișoara

69/13.06.1995 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995

13.06.1995

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 69/13.06.1995 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995 13.06.1995 Hotararea Consiliului Local 69/13.06.1995 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995 Consiliul...
... Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC08076/29.05.1995 intocmit de Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1995; Avand in vedere adresa...

Consiliul Local Timișoara

29/21.02.1995 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru achizitionarea unui lot de utilaje specifice sectorului de reparatii si intretinere drumuri

21.02.1995

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 29/21.02.1995 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru achizitionarea unui lot de utilaje specifice sectorului de reparatii si intretinere drumuri 21.02.1995 Hotararea Consiliului Local 29/21.02.1995...
... privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru achizitionarea unui lot de utilaje specifice sectorului de reparatii si intretinere drumuri Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr.1888 din 07.02.1995 al Directiei...

Consiliul Local Timișoara

59/02.05.1995 privind ubventionarea de la bugetul local a reducerii cu50%a contravalorii abonamentelor pentru transportul in comun in municipiul Timisoara pentru studentii si pensionarii din municipiul Timisoara pe trimestrul II 1995

02.05.1995

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 59/02.05.1995 privind ubventionarea de la bugetul local a reducerii cu50%a contravalorii abonamentelor pentru transportul in comun in municipiul Timisoara pentru studentii si pensionarii din municipiul Timisoara...
... pe trimestrul II 1995 02.05.1995 Hotararea Consiliului Local 59/02.05.1995 privind ubventionarea de la bugetul local a reducerii cu50%a contravalorii abonamentelor pentru transportul in comun in municipiul Timisoara pentru studentii si pensionarii din...

Consiliul Local Timișoara

86/04.07.1995 privind privind ubventionarea de la bugetul local a reducerii cu50%a contravalorii abonamentelor pentru transportul in comun in municipiul Timisoara, pentru pensionari pe semestrul II iar pentru studenti pe trimestrul IV al anului 1995.

04.07.1995

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 86/04.07.1995 privind privind ubventionarea de la bugetul local a reducerii cu50%a contravalorii abonamentelor pentru transportul in comun in municipiul Timisoara, pentru pensionari pe semestrul II iar pentru...
... studenti pe trimestrul IV al anului 1995. 04.07.1995 Hotararea Consiliului Local 86/04.07.1995 privind privind ubventionarea de la bugetul local a reducerii cu50%a contravalorii abonamentelor pentru transportul in comun in municipiul Timisoara, pentru...

Consiliul Local Timișoara

104/24.10.1995 privind alocarea sumei de 300 milioane lei pentru finalizarea lucrarilor de modernizare a Pietei Badea Cartan din Timisoara

24.10.1995

... aprobata sustinerea financiara cu suma de 680 milioane lei din bugetul local pentru efectuarea lucrarilor de modernizare a Pietei Badea Cartan din municipiul Timisoara; Avand in vedere Referatul nr. SC09512556/10.10.1995 al Directiei Tehnice din cadrul...
..., prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In confomitate cu prevederile art. 21 lit.(e) din Legea nr.69/1991; In temeiul art 29 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia...

Consiliul Local Timișoara

106/24.10.1995 privind privind acordarea "Diplomei de Onoare" domnului NICOLAE BOBOC, dirijor, compozitor si muzicolog la Filarmonica Timisoara

24.10.1995

... acordarea "Diplomei de Onoare" domnului NICOLAE BOBOC, dirijor, compozitor si muzicolog la Filarmonica Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC09512583/10.10.1995 al Biroului Buget din cadrul Consiliului...
... Local al Municipiului Timisoara prin care se propune acordarea "Diplomei de Onoare" domnului Nicolae Boboc si alocarea din bugetul local a unui premiu; Avand in vedere Hotararea nr. 43/1995 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind...

Consiliul Local Timișoara

68/13.06.1995 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 1994

13.06.1995

... 1994 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avind in vedere Raportul privind executia bugetului local pe anul 1994, intocmit de primarul municipiului Timisoara; Avind in vedere Referatul nr.SC0958075/29.05.1995a Biroului Buget din...
... cadrulConsiliuluiLocal al Municipiului Timisoara; Avand in vedereavizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21 lit.(e) si art.43...

Consiliul Local Timișoara

129/19.12.1995 privind privind suportarea cheltuielilor de avizare si autorizarea iluminatului nocturn a monumentului "SFANTA TREIME" din Piata Unirii Timisoara

19.12.1995

... Directiei Economice Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care se propune suportarea cheltuielilor de avizare si autorizarea iluminatului nocturn a monumentului "Sfanta Treime" din Pta Unirii Timisoara; Avand in vedere...
... avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art. 21 lit. (e), (g) si (m) din Legea nr. 69/1991; In temeiul art. 29 alin. 1 si 2 din...

Consiliul Local Timișoara

88/04.07.1995 privind taxa speciala instituita in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara Nr.6/18.01.1994

04.07.1995

... baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara Nr.6/18.01.1994 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr.SCO958701/20.06.1995 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in...
... avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget,finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica si drepturile...

Consiliul Local Timișoara

35/21.03.1995 privind privind instituirea de taxe speciale pentru persoanele care desfasoara activitati fotovideo la ceremoniile de oficiere a casatoriilor de la sediul Consiliului Local al municipiului Timisoara

21.03.1995

... Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0953958/14.03.1995 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii , prognoze,economie,buget,finante...
... autorizati ce isi desfasoara activitatea la oficierea casatoriilor in municipiul Timisoara. Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica prin Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al...

Consiliul Local Timișoara

20/21.02.1995 privind acordarea in anul 1995 a gratuitatii pe o linie pentru transportul in comun din municipiul Timisoara, pentru pensionarii care au depasit varsta de 70 ani si au domiciliul in Timisoara

21.02.1995

... Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere adresa filialei Timisoara a Uniunii Generale a Pensionarilor inregistrata cu nr. 108/05.01.1994; Avand in vedere referatul Directiei Economice Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al municipiului...
... Timisoara si avizulfavorabilal Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21 lit.(e) si (s) din Legea nr.69/1991; In temeiul art.29 alin...

Consiliul Local Timișoara

14/21.02.1995 privind avizarea favorabila a solicitarii filialei Timis a Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi in vederea scutirii platii taxei pentru eliberarea Autorizatiei de Construire pentru ridicarea monumentului "APARATORII BANATULUI DIN SEPTEMBRIE 1944"

21.02.1995

... Veteranilor de Razboi solicita aprobarea scutirii de taxa Autorizatie de Construire a monumentului ridicat in memoria aparatorilor Banatului septembrie 1944; Avand in vedere referatul nr.SC0952291/13.02.1995 al Directiei EconomiceBiroul Buget din cadrul...
... Consiliului Local al Municipiului Timisoara si avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local; In baza prevederilor art.21 lit.(e) si (m) din Legea nr.69/1991; In temeiul art.29 alin.1...

Consiliul Local Timișoara

99/18.07.1995 privind alocarea unor sume pentru Regia Autonoma Drumuri Municipale Timisoara si Regia Autonoma de Salubritate Timisoara;

18.07.1995

... sume pentru Regia Autonoma Drumuri Municipale Timisoara si Regia Autonoma de Salubritate Timisoara; Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC0959638/17.07.1995 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al...
... nr.22/1995 a bugetului de stat pe anul 1995; In baza prevederilor art 21 lit. (e),(g),(l) din Legea nr.69/1991; In temeiul art. 29 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala; HOTARASTE Art.1: Se aloca suma de 800 milioane...

Consiliul Local Timișoara

144/19.12.1995 privind actualizarea unor taxe locale pentru anul 1996

19.12.1995

... Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC09515039/19.12.1995 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care se propune actualizarea unor taxe locale pentru anul 1996; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii...
...,prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art. 58 si pct. 6 din Anexa nr.3 a Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale; In baza prevederilor...

Consiliul Local Timișoara

127/19.12.1995 privind privind acordarea unor inlesniri la plata taxelor locale datorate conform Legii nr. 27/1994, de catre Teatrul National "MIHAI EMINESCU" Timisoara

19.12.1995

... Teatrului National "Mihai Eminescu" Timisoara prin care se solicita esalonarea platii taxelor pentru afisaj,publicitate si reclama; Avand in vedere Referatul nr. SC09513920/21.11.1995 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului...
... Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.16 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 24/1995 pentru...

Consiliul Local Timișoara

65/09.05.1995 privind manarealaplatataxeipentru eliberarea autorizatiei de constructie a monumentului "APARATORII BANATULUI DIN SEPTEMBRIE 1944"

09.05.1995

... vedere referatul al Directiei Economice Biroul buget, din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Vazand si Hotararea Consiliului Local al municipiului Timisoara nr.14/21.02.1995 privind avizarea solicitarii Filialei Timis a Asociatiei...
... construire amonumentului aratat mai sus. Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica prin Biroul buget si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se...

Consiliul Local Timișoara

78/13.06.1995 privind privind functionarea teraselor de alimentatie publica din zona centrala a municipiului Timisoara in sezonul estival

13.06.1995

... municipiului Timisoara; In baza prevederilor Legii nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale; Avand invedereavizele Comisiei pentru studii,prognoze, economie,buget,finante,impozite si taxe,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...
... activitatile prevazute la art.1. Art.3 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art.4 Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii...

Consiliul Local Timișoara

145/19.12.1995 privind stabilirea unor taxe locale in conformitate cu Legea nr.27/17.05.1994 a impozitelor si taxelor locale

19.12.1995

... locale in conformitate cu Legea nr.27/17.05.1994 a impozitelor si taxelor locale Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC09515038/19.12.1995 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin...
... pentru studii,prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art. 21 lit. (f) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala; In temeiul art. 29 alin. 1 si 2...

Consiliul Local Timișoara

108/24.10.1995 privind privind esalonarea la plata taxei de timbru pentru FIT VIORICA si UTA IOAN din municipiul Timisoara

24.10.1995

... solicita punctul de vedere al Consiliului Local al Municipiului Timisoara, referitor la esalonarea platii taxei de timbru pentru Fit Viorica si Uta Ioan. Avand in vedere Referatele SC09512580/10.10.1995 si SC09512582/10.10.1995 ale Biroului Buget din...
... cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care se propune spre aprobare esalonarea la plata a taxei de timbru pentru FIT VIORICA si UTA IOAN din Timisoara. Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...

Consiliul Local Timișoara

124/12.12.1995 privind unele masuri de organizare de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara a manifestarilor comemorative din luna decembrie 1995 si a sarbatorilor de Craciun si Anul Nou 1995/1996

12.12.1995

... Municipiului Timisoara cu nr. SC09514486 din data de 05.12.1995; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si a Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, cultura si sport...
... locala; HOTARASTE Art.1: Se aproba alocarea de la bugetul local al sumei de 34.928.984 lei pentru organizarea si finantarea manifestarilor de comemorare a evenimentelor revolutionare din Decembrie 1989 si a sarbatorilorde Craciun siAnulNouconform...

Consiliul Local Timișoara

21/21.02.1995 privind modificare art.2 din Hotarareanr.122/1994 privind subventionareacu50% acontravaloriiabonamentelorpentru transportul pentrustudentii sipensionariidinmunicipiul Timisoara pe trimestrul I al anului 1995.

21.02.1995

..., buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21 lit.(e) din Legea nr.69/1991; In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala; HOTARASTE...
... indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art.3. Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Economice; Directiei Tehnice...

Consiliul Local Timișoara

9/24.01.1995 privind privind aprobarea sumei necesara executarii fundatiilor si soclurilor necesare ridicarii a 2 monumente inchinate Eroilor Martiri din Decembrie 1989 Timisoara

24.01.1995

... referatul nr.SC0951029/23.01.1995 al Directiei Economice din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand invedere avizulComisieipentru studii,prognoze,economie, buget,finante,impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului...
... Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara. Art.4. Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii judetului Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Economice; Mass mediei locale Presedinte de sedinta OBERST...

Consiliul Local Timișoara

41/21.03.1995 privind privind sustinerea financiara a modernizarii Pietei Badea Cartan de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara

21.03.1995

... Municipiului Timisoara; Avand in vedere solicitarea Regiei Autonome de Administrare a Pietelor, Targurilor si Oboarelor Timisoara nr. 190/09.02.1995; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...
... temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala; HOTARASTE Art.1.:Se aproba sustinerea financiara a modernizarii Pietei Badea Cartan din bugetul local in suma de 680 milioane lei conform devizului general al...

Consiliul Local Timișoara

23/21.02.1995 privind privind participarea la organizarea Simpozionului "Instalatii pentru constructii si confort ambiental"

21.02.1995

... pentru constructii si confortul ambiental"; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza art.21 lit. (e) si (p) din...
... si confortul ambiental", incepand cu editia 1995. Art.2: In vederea desfasurarii in bune conditii a acestei manifestari, pentru anul 1995, se aproba utilizarea sumei maxime de 2.000.000 lei din veniturile proprii ale bugetului local pentru tiparirea...