keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 45/28.02.2006 privind aprobarea listelor de prioritati pentru anul 2006, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara

28.02.2006

Hotararea Consiliului Local 45/28.02.2006
privind aprobarea listelor de prioritati pentru anul 2006, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002 -1157/20.01.2006, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată, a Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi O.U.G. nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi;
În baza prevederilor art.38 alin.2 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă listele de priorităţi pe anul 2006, întocmite pe categorii de persoane îndreptăţite care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara, conform Anexelor la prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru repartizarea locuinţelor, Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Membrilor Comisiei de repartizare a locuinţelor sociale;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Liste_ord._prioritate_-_Tineri_casatoriti.pdf

Numarul de inregistrare al

cererii

Data inregistrarii

cererii NUMELE si PRENUMELE

Solicitantului Punctajul acumulat

Ordinea de prioritate de

pe lista

DO694000097 18.01.1994 DUMITRASCU DORU 34 1 DO694002751 01.08.1994 ADAM ADRIANA 32 2 DO694002201 17.05.1994 COVACI GABRIEL 32 3 DO695003215 11.08.1995 FULOP GABRIELA 32 4 DO695-3892 26.10.1995 BRINDUS MIRELA 31 5 DO694004347 09.12.1994 GHIZDAVESCU MARIAN EUGEN 31 6 DO694002790 03.08.1994 NEGRUSA ADRIAN 31 7 DO695000293 26.01.1995 ZAGREAN VASILE 31 8 DO695000753 20.02.1995 BELU DANIELA 30 9 DO69940032 09.09.1994 ION IOSIF NICOLAE 30 10 DO694940033 20.09.1994 BOGHEAN M.TOADER 29 11 DO694003287 09.09.1994 BUTIRI PETRE MARIUS 29 12 DO695003204 10.08.1995 CANTOLARIU MARIANA 29 13 DO694001658 05.04.1994 GAUREANU ADRIANA 29 14 DO694004335 09.12.1994 HUSTEA NAGY OLGA 29 15 DO694002212 18.05.1994 JICHICI SIMONA 29 16 DO695004158 29.11.1995 MINZATU VASILE FLORIN 29 17 DO697001362 05.06.1997 TAMAS DANIEL 29 18 DO694003223 05.09.1994 ANTAL FRANCISC EMERIC 28 19 DO694001748 12.04.1994 BERCHI GHEORGHITA 28 20 DO695000530 10.02.1995 BOLDIZSAR ADALBERT 28 21 DO695003344 31.08.1995 COCOS GABRIEL 28 22 DO694004327 08.12.1994 MATEAS GHEORGHE 28 23 DO695003775 12.10.1995 AMALIEV VERONICA 27 24 DO696000760 18.03.1996 FAUR ADINA 27 25 DO694000030 15.08.1994 LAPADAT DIANA 27 26 DO695003501 19.09.1995 LAPUSTE IONEL CONSTANTIN 27 27 DO695002264 04.05.1994 LUCA DAN 27 28 DO696000600 29.02.1996 MITRACHE ADRIAN 27 29 DO694-1548 31.03.1994 MOLDOVAN ADRIAN 27 30 DO695002971 12.07.1995 PADUREAN MONICA 27 31 DO695002612 14.06.1995 POPOVICI MARCEL 27 32 DO698-769 01.02.1998 STOICA DANIELA 27 33 DO694003509 29.09.1994 SURDU ANGELICA 27 34 D06-1002 15.03.1994 TIMIS SAMIR 27 35 DO694002804 03.08.1994 ALBERTUS MIHAI 26 36

Anexa 4 la H.C.L. nr.

Lista de prioritati pentru anul 2006 a persoanelor care se incadreaza la categoria "Tineri casatoriti" care au depus solictari in vederea atribuirii unei locuinte din

fondul locativ de stat

DO695003498 19.09.1995 AMBRUS CAROL 26 37 DO694004069 10.11.1994 BITA VALERICA 26 38 DO694004333 09.12.1994 BORSAN GABRIELA 26 39 DO694002759 01.08.1994 CIOBANU CONSTANTIN 26 40 DO695003915 31.10.1995 COZMA LUMINITA 26 41 DO694002998 11.08.1994 FEHER AURORA 26 42 DO694001054 16.03.1994 IANCU CRISTIAN 26 43 DO796-2528 09.11.1996 IORGA SORIN DUMITRU 26 44 DO694001992 27.04.1994 MIHAI DUMITRU 26 45 DO694-1029 16.03.1994 MOSNEAG STEFAN 26 46 DO698001196 07.10.1998 PARALESCU MARINEL - DAN 26 47 DO694003216 02.09.1994 PATAKI FRANCISC 26 48 DO694003062 15.08.1994 RUS IONEL 26 49 DO694002981 10.08.1994 SZOLLOSY GABRIEL FRANCISC 26 50 DO694003920 01.11.1994 VOICHITA MIHAI 26 51 DO694003518 29.09.1994 BALDU ALEXANDRA MARIA 25 52 DO694004313 08.12.1994 BOLDIZSAR ISTVAN 25 53 DO695003115 27.07.1995 BOLOG FLORIN MIRCEA 25 54 DO6X1-3225 04.06.2001 CEICA CLAUDIU 25 55 DO697001589 24.06.1997 COJOCARU DANIELA 25 56 DO696-2707 12.04.1996 DRAGAN DAN GABRIEL 25 57 DO694003270 08.09.1994 GAL MELANIA 25 58 DO695003869 24.10.1995 GANEA SERGIU MIRCEA 25 59 DO694002985 10.08.1994 IVAN GABRIELA 25 60 DO695000102 13.01.1995 IVAN OVIDIU CODRUT 25 61 DO6-1228 21.03.1994 LAZAR MIHAELA 25 62 DO696000735 14.03.1996 LEAHU VASILE CRISTIAN 25 63 DO697002375 10.12.1997 LUCHICI ANGELCO 25 64 DO697000390 20.02.1997 MORAR DIANA 25 65 DO695001234 03.03.1995 NEDELCU GABRIELA 25 66 DO695003939 01.11.1995 NICULA SERGIU 25 67 D06X-404 17.01.2000 PANAITE ROMEO 25 68 DO695-3107 27.07.1995 ROSU IONEL 25 69 DO695002622 15.06.1995 SCHEIN CRISTIAN 25 70 DO695001142 01.03.1995 STEF MARIAN 25 71 DO696001792 23.07.1996 SULIMAN CONSTANTIN 25 72 DO694003594 06.10.1994 SZABO DANIELA 25 73 DO696001797 24.07.1996 TOPARCIAN DANIEL 25 74 DO694003082 17.08.1994 VARGA LOREDANA IULIA 25 75 DO698-562 04.03.1998 VRATNEANU NICOLAE 25 76 D0696-1035 24.04.1996 BANU MARIOARA 24 77 DO694003537 30.09.1994 BODEAN ANGELA 24 78 DO696001083 02.05.1996 BURLACU IOANA 24 79 DO696-1960 18.09.1996 CANDEA VALENTINA 24 80 DO797002440 04.07.1997 DRAGOMIR OVIDIU 24 81 D06X-1179 02.02.2000 FILIP FLORIN 24 82 DO695001951 04.04.1995 FIRU CORNEL 24 83 DO694003815 27.10.1994 GAVRILA MARCEL CUZMA 24 84 DO695000274 25.01.1995 GLAVAN ILIE 24 85 DO797003331 29.08.1997 IENCI VASILE 24 86 DO694003112 22.08.1994 ILIE ANGELICA RODICA 24 87

DO695-2441 24.05.1995 INDREI DAN 24 88 DO695000224 19.01.1995 IUHASZ ZOLTAN 24 89 DO694004165 22.11.1994 MANOLESCU ALEXANDRU 24 90 DO698000143 02.02.1998 MITRUT ION 24 91 DO695001205 02.03.1995 MOTOC MARIA 24 92 D0699-3515 16.11.1999 MULLER GABRIEL 24 93 DO695002096 11.04.1995 MURGU CARLA MIRIANA 24 94 DO697001824 30.09.1997 PATASANU GABRIELA 24 95 DO697002105 06.11.1997 PEPA ION 24 96 DO695002599 13.06.1995 PETROVAI LILIANA 24 97 DO694940043 09.12.1994 POP SAMOIL 24 98 DO694004229 29.11.1994 POTARNICHE FLORIN 24 99 DO694004197 24.11.1994 RAICEA LAURA 24 100 DO695-2664 19.06.1995 SIA ADRIAN 24 101 DO696002191 11.10.1996 TODOR DORIN 24 102 DO695000709 16.02.1995 TRAISTARU DANIEL 24 103 DO697002491 17.12.1997 VITAL PETRU 24 104 DO696001475 10.06.1996 ACHIHAEI GABRIEL 23 105 DO694003427 22.09.1994 AGAPCIUC ADRIANA GABRIELA 23 106 DO694004081 11.11.1994 BALINT ION 23 107 DO694003430 22.09.1994 BIRCEA REMUS ADRIAN 23 108 DO696002311 17.10.1996 BOLOG IOAN 23 109 DO695000240 19.01.1995 BOROS HARALD IOSIF 23 110 DO6X2-1327 28.02.2002 BOSICA LUCIAN 23 111 DO697-337 13.02.1997 CALIN LAURENTIU 23 112 DO695002397 17.05.1995 CHILARIU SORIN DTRU 23 113 DO694003049 12.08.1994 CHISOZAN CRISTIAN 23 114 PA8X-1158 23.06.2000 CIURCIUN STEFAN MARIUS 23 115 DO696002179 10.10.1996 CONSTANTINESCU SIMONA 23 116 DO695001328 08.03.1995 CORBEA GHEORGHE 23 117 DO694003979 02.11.1994 CORDUNEANU-SANDU SILVIA-LILIANA 23 118 DO694002821 02.09.1994 CRACIUN ADRIAN VASILE 23 119 DO695002583 12.06.1995 FARAGO GABRIEL 23 120 DO694003744 21.10.1994 FARCAU CHRISTINE 23 121 DO695000267 24.01.1995 GHEBAN MIRCEA 23 122 DO694003738 20.10.1994 HALMADE OCTAVIAN 23 123 DO698001178 06.10.1998 HRISCA EUGEN 23 124 DO694004237 29.11.1994 IANCU AVRAM FLORIN 23 125 DO694003408 21.09.1994 KIP PAVEL 23 126 DO694003256 07.09.1994 MAILAT IOSIF 23 127 DO694003626 11.10.1994 MARIN CRISTIAN LUCIAN 23 128 DO698000006 12.01.1998 MEILA CALIN 23 129 DO694003420 21.09.1994 MIHAILA IULIANA 23 130 DO694000032 15.09.1994 MUNTEANU MONICA 23 131 DO695000333 01.02.1995 NECHITI ADINA 23 132 DO694004346 09.12.1994 PANTEA ADRIANA 23 133 DO696000833 26.03.1996 PARASCHIV NELU 23 134 DO694004026 07.11.1994 PETRI ADRIANA MARIANA 23 135 DO696-2677 01.01.1996 RANCZ RUDOLF 23 136 DO694002926 09.08.1994 SISKOVICS CORNELIUS 23 137 DO694003801 27.10.1994 SUCIU MARIUS VASILE 23 138

DO694-2174 12.05.1994 TATARUSANU CONSTANTIN 23 139 DO694003528 29.09.1994 TOTH IOSIF 23 140 DO694003722 19.10.1994 TUDOSE DANIEL 23 141 DO694003076 17.08.1994 UNGUREANU MARIUS DAN 23 142 DO694003579 05.10.1994 URSACHI HAROLD DOMITIAN 23 143 DO694002802 03.08.1994 ALBU MARIA CARMEN 22 144 DO694002808 04.08.1994 ANTONESCU CRISTIAN 22 145 DO694003770 25.10.1994 BACHE DAN MARCEL 22 146 DO694002882 08.08.1994 BAIA NICOLAE 22 147 DO698000084 22.01.1998 BARNA MARIUS 22 148 DO694004170 22.11.1994 BARNA DANIEL 22 149 DO694004350 12.12.1994 BASSMANN RAIMOND 22 150 DO694004078 10.11.1994 BLIDARIU ECONOMESCU GABRIELA 22 151 D0699-1800 24.08.1999 BOLOGA IOACHIM MARIUS 22 152 DO694003485 27.09.1994 BORBELY MARIA MIRELA 22 153 DO694003446 23.09.1994 BOSIOC SERGIU DORU 22 154 DO694002996 11.08.1994 BRAD CRISTIAN 22 155 DO694000035 04.10.1994 CHELARU ELENA MARGARETA 22 156 DO694003181 30.08.1994 CHERECHES VASILE FLORIAN 22 157 DO694003764 25.10.1994 CHIRILENCO DANIEL 22 158 DO696002509 19.11.1996 CIURARIU RODICA 22 159 DO694004134 17.11.1994 CORTUSAN AURELIA SIMONA 22 160 DO697000744 20.03.1997 COSORECI MIRCEA 22 161 DO697000811 28.03.1997 CRAIUT GHEORGHE 22 162 DO695002824 26.06.1995 CRETAN IOAN 22 163 DO694003166 29.08.1994 CSOSZ IOSIF-FRANCISC 22 164 DO796002100 12.08.1996 CZEGLEDI LILIANA 22 165 DO694003854 28.10.1994 DIMOFTE LUCIAN 22 166 DO694002906 08.08.1994 DORUTIU TOMITA 22 167 DO694003742 21.10.1994 DRAGACICHI BORISLAV 22 168 DO694003649 11.10.1994 FAUR ALEXANDRU 22 169 DO694003180 30.08.1994 FEKETE CLAUDIU 22 170 DO694003093 18.08.1994 FILIP MIHAI 22 171 DO694004091 14.11.1994 FLOREA SORIN 22 172 DO694003190 30.08.1994 FULDEAK GEZA 22 173 DO694003640 11.10.1994 GABOR EUGEN 22 174 DO694003763 25.10.1994 GALCSIK TEREZIA 22 175 D0699-1952 24.09.1999 GASPAR MIRCEA 22 176 DO696002350 23.10.1996 GULA CRISTIAN 22 177 DO694003108 19.08.1994 GUTUE OVIDIU 22 178 DO694003214 02.09.1994 HIRLEA ADRIAN 22 179 DO694004139 17.11.1994 HOCA CAIUS KALMAN 22 180 DO696001171 15.05.1996 HUC RADU 22 181 DO694002907 09.08.1994 IANIA IOAN PAVEL 22 182 DO694003447 23.09.1994 IVAN DIANA 22 183 DO694003610 07.10.1994 JURESCU DANIELA 22 184 DO696001465 07.06.1996 KIS IUHASZ NICOLAE 22 185 DO694003195 31.08.1994 KOTAI DORIN IOAN 22 186 DO694003388 20.09.1994 KOVACS ALINA CRISTINA 22 187 DO695000233 19.01.1995 KOVACS LADISLAU 22 188 DO694004071 10.11.1994 LAZAR DANIEL MARIUS 22 189

DO695003683 02.10.1995 LUCA SORIN 22 190 DO797003021 13.08.1997 LUCIU MARICICA 22 191 DO694003098 18.08.1994 LUPU CLAUDIA 22 192 DO694004332 09.12.1994 MAGYAR GETA 22 193 DO6X1-1679 26.02.2001 MAJOR EBERHARD ALEXANDRU 22 194 DO694003050 12.08.1994 MARIUS GABRIEL-MARIAN 22 195 D0699-619 05.06.1999 MARKUS DESZO 22 196 DO698000052 21.01.1998 MAXIM VASILE 22 197 D0699-552 05.12.1999 MEHNO ALEXA GHEORGHE 22 198 D0699-503 15.04.1999 MIHAI VASILE 22 199 DO697001699 11.09.1997 MIRONIUC ADRIAN 22 200 DO694003834 27.10.1994 MITIGA VALENTIN OVIDIU 22 201 DO694003065 15.08.1994 MOSOARCA IBOLYA 22 202 DO694003119 23.08.1994 MURI MARCEL MARINEL 22 203 DO694002935 09.08.1994 NAGY AURELIA CORINA 22 204 DO694004183 23.11.1994 NARAMZOIU ANA 22 205 DO694002939 09.08.1994 NEMETH DANIELA 22 206 DO694002955 09.08.1994 NICHICI DORU VALENTIN 22 207 DO694003548 03.10.1994 NOVAC PETRU 22 208 DO694003599 06.10.1994 OPRE MONICA ANGELICA 22 209 DO694004061 09.11.1994 PAUN DANIEL 22 210 DO694003142 25.08.1994 PETCU SILVIU 22 211 DO694003156 26.08.1994 PITARU DANIEL PETRE 22 212 DO694004022 07.11.1994 POP CORINA SIMONA 22 213 DO696002758 11.12.1996 POP DANIEL 22 214 DO694002877 08.08.1994 POPESCU IOAN MIHAI 22 215 DO694003819 27.10.1994 POTRA MARIUS 22 216 DO694003135 24.08.1994 PREJBAN IOAN 22 217 DO695003313 25.08.1995 PUIBER MARTIN FRICZ 22 218 DO694003253 07.09.1994 PUSCAS ADRIAN 22 219 SC095015295 28.12.1995 R. 29970 SUCIU FLORIN SI ARLETA 22 220 DO697001572 23.06.1997 RACZ CSABA 22 221 D0699-2362 08.04.1999 RETEGAN ADRIAN 22 222 DO696001819 25.07.1996 ROMAN CARMEN 22 223 DO694003154 26.08.1994 ROSU ELENA 22 224 DO694003632 11.10.1994 ROTARU LIDIA 22 225 DO694004205 24.11.1994 SANDOR VERONICA DANIELA 22 226 DO694003103 19.08.1994 SAVA MIHAELA CAMELIA 22 227 DO694004257 05.12.1994 SAVU CLAUDIU OVIDIU 22 228 DO694004270 06.12.1994 SCHNEIDER MARIA 22 229 DO694002847 05.08.1994 SCORTANU ANCA 22 230 DO694002760 01.08.1994 SERBESCU SEU RAMONA 22 231 D0699-687 14.05.1999 STANCA SEBASTIAN 22 232 DO697000544 05.03.1997 STANCIOAICA EUGEN 22 233 DO6X1-1978 13.03.2001 STOICA FLORINA 22 234 DO694003081 17.08.1994 STOINA ELENA 22 235 DO694004230 29.11.1994 STREANGA VALENTIN STEFAN 22 236 DO694003477 27.09.1994 SUCIU ROBERTA GRATIELA 22 237 DO694003182 30.08.1994 SZABO TIBERIU 22 238 DO694003067 15.08.1994 TESLARU IOAN-QUINTUS 22 239 D0699-125 28.01.1999 TIMPU ETELCA 22 240

DO697001603 25.06.1997 TISAN MARIAN 22 241 DO697002360 09.12.1997 TOMA MAGDALENA 22 242 DO694003629 11.10.1994 TRIF VASILICA 22 243 DO6X1-5695 17.10.2001 VUITA MITA DRAGOSLAV 22 244 DO694003104 19.08.1994 ZARAU VALENTIN 22 245 DO694002961 10.08.1994 ZELDESAN DANIEL 22 246 DO695002476 29.05.1995 AGOSTON ARPAD 21 247 DO695002062 06.04.1995 ALBESCU IRINA 21 248 DO696001136 09.05.1996 ALEXA FLORIN 21 249 DO694004126 17.11.1994 ARMAS TOMA 21 250 DO694003691 17.10.1994 BALA STEFAN-SORIN 21 251 DO695000105 13.01.1995 BALC IONEL 21 252 DO695003136 01.08.1995 BEREZNICU ANA 21 253 DO695003224 15.08.1995 BIRO MARIUS 21 254 DO694003175 29.08.1994 BOGDAN OVIDIU VIRGIL 21 255 DO694004326 08.12.1994 BOLDORAN DAN 21 256 DO695000241 19.01.1995 BOROS GERHARD 21 257 DO697001558 20.06.1997 BRABECE IRINA 21 258 DO698000980 26.06.1998 BUGA COSMIN 21 259 DO694002987 10.08.1994 BUGARIU MARCEL 21 260 DO694003467 26.09.1994 BURE ADRIAN CRISTIAN 21 261 DO695003092 25.07.1995 CAPRARESCU AURELIAN 21 262 DO694003661 12.10.1994 CASALEAN COSMIN 21 263 DO694004184 23.11.1994 CATALINA FLORIN ADRIAN 21 264 DO696000116 17.12.1995 CERCEL MIHAELA 21 265 DO698001586 10.12.1998 CICLOVAN CATALIN 21 266 DO694004202 24.11.1994 CIORTUZ GINA GABRIELA 21 267 DO695002327 10.05.1995 CLAICI ION PETRISOR 21 268 DO696001070 30.04.1996 COSTACHE DANIELA ALEXANDRA 21 269 DO694002817 08.09.1994 COSTEA CRISTIAN IOAN 21 270 DO694002749 01.08.1994 COTE NICOLETA ISABELLA 21 271 DO694002984 10.08.1994 CRISAN LIVIU IULIAN 21 272 DO697002004 22.10.1997 CRISTEA SORIN 21 273 DO697-1751 02.05.1997 DAMINESCU SORIN 21 274 DO694002969 10.08.1994 DAVID RAMONA ARANKA 21 275 DO696002547 21.11.1996 DERMESTIOV STOIAN 21 276 DO694003278 09.09.1994 DIMA MIRCEA 21 277 DO695002072 07.04.1995 DOBORKOZY STEFAN 21 278 DO694004070 10.11.1994 DOMSIK IOAN 21 279 DO696001862 02.08.1996 DRAGOI SIMONA 21 280 DO695004394 15.12.1995 DUMITRESCU RODIN MARIN 21 281 DO694002988 10.08.1994 DUPALAU MARIUS GHE. 21 282 DO695004311 07.12.1995 FIRFIRICA RAHELA 21 283 DO697000946 15.04.1997 FRANZEN ZOLTAN 21 284 DO695002143 17.04.1995 FULOP GABRIEL 21 285 DO695001641 21.03.1995 GEORGE CARMEN 21 286 DO694003356 15.09.1994 GERBACS CRISTIAN 21 287 DO6X-5952 12.05.2000 GHICA ALEXANDRU 21 288 DO694003001 11.08.1994 GOGU ANDREI 21 289 DO696001757 19.07.1996 GOIEA COSMIN 21 290 DO695003584 26.09.1995 IANCU VIRGIL 21 291

DO694003123 23.08.1994 IOJA GHEORGHE PAVEL 21 292 DO697002242 27.11.1997 IVAN ADRIAN 21 293 DO694002755 01.08.1994 JUMUGA CUIBARIU EMIL 21 294 DO694004127 17.11.1994 KLUCH LUMINITA 21 295 DO694003793 26.10.1994 KRAMER GUNTHER PETRU 21 296 DO694004248 30.11.1994 KRAMER HELMUTH 21 297 DO698000570 06.04.1998 LANGRAJAN DANIEL 21 298 DO698001519 02.12.1998 LAPADAT CLAUDIU 21 299 DO696-679 07.03.1996 LAPUSTE NICOLAE 21 300 DO696002119 08.10.1996 LAZAR DORU CATALIN 21 301 DO694003708 18.10.1994 LAZURCA IULIA 21 302 DO694003227 05.09.1994 LITEANU RADU 21 303 DO695004320 08.12.1995 LOBONEA DOINA 21 304 DO695000260 24.01.1995 LOVRENSCHI DRAGAN 21 305 DO694004336 09.12.1994 LUPU OCTAVIAN DANIEL 21 306 DO695004097 22.11.1995 MALITA MARIA 21 307 DO696002551 21.11.1996 MAROSI IOSIF 21 308 DO694002805 04.08.1994 MATEI DAN GEORGE 21 309 DO694002748 01.08.1994 MICU VOLKMANN RADU MIRCEA 21 310 DO695003447 13.09.1995 MIOC FLORIN 21 311 DO696002804 13.12.1996 MOLDOVAN ELENA 21 312 DO696001823 29.07.1996 MOLDOVAN PASCAR COSMIN 21 313 DO694003843 28.10.1994 MOTOCA SLAGIANA 21 314 DO694003491 28.09.1994 MOTOI DANUT GEORGE 21 315 DO694004308 08.12.1994 MUNTEANU OANA 21 316 DO698001536 03.12.1998 MUNTIANU CRISTIAN 21 317 DO695-3010 17.07.1995 MURARIU FLORIN ADRIAN 21 318 DO694003479 27.09.1994 MURESAN DOREL 21 319 DO694003992 03.11.1994 PACURARESCU DAN 21 320 DO695001001 24.02.1995 PANTEA IOAN 21 321 DO694003617 10.10.1994 PASCARIU DORU 21 322 DO695001698 23.03.1995 PASTOR LOREDANA 21 323 DO694002801 03.08.1994 PENTA DANIELA 21 324 DO695003109 27.07.1995 PETER EMILIA 21 325 D0798-2888 20.08.1998 PETRISOR VALENTIN ADRIAN 21 326 DO698000329 26.02.1998 PINNEL NICOLAE 21 327 DO796002368 30.08.1996 POP MARIUS 21 328 DO694003862 28.10.1994 POPA GHEORGHE 21 329 DO694002775 02.08.1994 POPOVICI IOAN MARIUS 21 330 DO695-4368 14.12.1995 RADU DUMITRU 21 331 DO695000609 14.02.1995 RADU MARCEL 21 332 DO695003691 02.10.1995 RADUCANU VALENTIN 21 333 DO695003283 22.08.1995 RAICEA MIRELA MARIANA 21 334 DO696000632 04.03.1996 RAKITS LAURENTIU 21 335 DO694003085 17.08.1994 REPEDE MONICA LUCIANA 21 336 DO694004312 08.12.1994 RUSINARU IULIAN 21 337 DO695003393 06.09.1995 RUSU VASILE MIHAI 21 338 DO697002314 05.12.1997 RUSZ MIHAI 21 339 DO694003581 05.10.1994 SAMONID SORIN DUMITRU 21 340 DO695003810 17.10.1995 SANDOR ELENA DANIELA 21 341 DO694003230 06.09.1994 SARPE SILVIA 21 342

DO694003129 24.08.1994 SCHIKL TIBERIU 21 343 DO694003159 26.08.1994 SEBESCU CIPRIAN FLORIN 21 344 DO695002256 03.05.1995 SIBII MARIUS DANIEL 21 345 DO694013207 22.12.1994 SIMERIA LAURA DANA 21 346 D0699-2466 08.09.1999 SIMION GHEORGHE DORIN 21 347 DO694002776 02.08.1994 SIMULOV DOINA 21 348 DO695000673 15.02.1995 SOMOGYI ATTILA 21 349 DO694003676 14.10.1994 SOT IULIAN DANIEL 21 350 DO694003376 20.09.1994 SUTA EUGEN 21 351 DO694003458 26.09.1994 TOMUTA VALENTIN 21 352 D0699-62 18.01.1999 TONENCHI VOICU 21 353 D0699-2421 08.05.1999 TOROK MIRCEA AMBROZIE 21 354 DO694003143 25.08.1994 ULICZAI EDUARD 21 355 D0699-4180 12.09.1999 UNGUREANU GHEORGHE 21 356 DO695003524 21.09.1995 URSU MARIUS 21 357 DO695003499 19.09.1995 URSU MIRCEA 21 358 DO694002859 05.08.1994 USUSAN CLAUDIU 21 359 DO694003254 07.09.1994 VITAN I.MARIUS 21 360 PA8X-1769 17.07.2000 VLADAN GEORGE 21 361 DO695002231 27.04.1995 ALEXANDRESCU CRISTINEL 20 362 DO695003080 25.07.1995 AMORARITEI RALUCA 20 363 DO695000190 17.01.1995 ANDREI LILIANA 20 364 D0699-4256 12.10.1999 ARMANCHI MARIUS 20 365 DO695004295 07.12.1995 AVRAM SIMONA 20 366 DO695004027 14.11.1995 BANGAU MARIA 20 367 DO696-2715 12.05.1996 BARBUT NICOLAE 20 368 DO695004087 21.11.1995 BECZE ILIOPOL LASZLO 20 369 DO695003851 20.10.1995 BERNSTEIN ALEXANDRU 20 370 DO695002346 11.05.1995 BLAGA LUCIAN 20 371 DO698001271 19.10.1998 BOLOCAN VASILE 20 372 DO695000421 08.02.1995 BORA SILVIA ADELA 20 373 DO696001434 05.06.1996 BORS LUCIAN 20 374 DO695000173 17.01.1995 BORZASI ANDREI EMERIC 20 375 D0600-247 22.02.1999 BUDRITAN ATTILA 20 376 DO695003735 06.10.1995 BUGARIU DAN 20 377 DO695000352 02.02.1995 CASAP LILIANA 20 378 DO695000304 30.01.1995 CIRMAT EUGEN 20 379 DO695002209 26.04.1995 COCA GABRIELA 20 380 DO697000932 11.04.1997 COSMA VIOREL 20 381 DO695003779 12.10.1995 CRISTEA ADRIAN STELIAN 20 382 DO695002387 16.05.1995 CRUCITA DORIN 20 383 DO695002856 28.06.1995 CSEH ZOLTAN 20 384 DO695000337 02.02.1995 DAMINUTA VASILE GHEORGHE 20 385 DO695004355 13.12.1995 DEKRELL RAMONA MIHAELA 20 386 DO698000940 18.06.1998 DEKRELL ROBERT MARIUS 20 387 DO695004064 17.11.1995 DRAGOTA ADRIAN 20 388 DO695000090 12.01.1995 DUNGAN MIRCEA ADRIAN 20 389 DO695000692 16.02.1995 ECSEDY ROBERT 20 390 DO697001102 06.05.1997 FESIU RAMONA 20 391 DO695000037 10.01.1995 FILIP ANICA 20 392 DO695000606 14.02.1995 FILIP STELIAN 20 393

DO695001129 28.02.1995 FOROS GHEORGHE 20 394 DO697001004 22.04.1997 FOTA CLAUDIA 20 395 DO695004019 13.11.1995 GASPAR RADU DANIEL 20 396 DO695002920 06.07.1995 GEANTA TRAIAN GABRIEL 20 397 DO695000886 22.02.1995 GERGELY BALAZS 20 398 DO695000213 18.01.1995 GIREDARU CONSTANTIN DAN 20 399 D0699-202 22.03.1999 HAINAL NORBERT 20 400 D0699-1313 15.06.1999 HAMZO PAUL 20 401 DO695000592 14.02.1995 HANGHICEL NICOLETA 20 402 DO695003105 27.07.1995 HUSAC STEFAN 20 403 DO695001065 28.02.1995 INDREICA PETRU 20 404 DO695004074 21.11.1995 IOANA EUGEN 20 405 DO698001204 08.10.1998 IVASCU OVIDIU 20 406 D0699-3282 11.10.1999 JURCA MIRCEA 20 407 DO695000131 16.01.1995 KOVACS ZOLTAN I. 20 408 DO6X1-6838 03.12.2001 KOZAK LEVENTE 20 409 DO695000056 11.01.1995 KULIK MONICA 20 410 DO695000225 19.01.1995 LAMBU CONSTANTIN 20 411 DO695001763 27.03.1995 LATCU RODICA 20 412 DO697000599 12.03.1997 LUTE FLORIN MIHAI 20 413 DO695000946 23.02.1995 MAGDA MARIUS 20 414 DO696002188 11.10.1996 MANOIU EMANUEL 20 415 D0699-3522 27.09.1999 MARC IOSIF MARIUS 20 416 DO695004363 14.12.1995 MARCU MIRELA 20 417 DO695003469 15.09.1995 MARGAUAN DANIELA 20 418 DO695000117 13.01.1995 MARKOVSZKY VADIM 20 419 DO697000838 02.04.1997 MAZILITA JAN LUCIAN 20 420 DO695003826 18.10.1995 MICLAU ROMULUS TRAIAN 20 421 DO698001240 14.10.1998 MICLAUS ALIN 20 422 DO695003195 09.08.1995 MIHUT ADRIAN ION 20 423 DO697001110 06.05.1997 MILIVOI COSMINA 20 424 DO695003596 26.09.1995 MULLER ARPAD 20 425 DO695000419 08.02.1995 MURESAN CARMEN 20 426 DO695001246 06.03.1995 NACSA LADISLAU 20 427 DO695004010 10.11.1995 NASTASE TIBERIU 20 428 DO695000038 10.01.1995 NEGRU ION 20 429 D0698000260 23.03.1998 NISTE SORIN 20 430 DO695000137 16.01.1995 NITA CORNEL 20 431 DO695002835 27.06.1995 NUTA ANDREI ALIN 20 432 DO697000342 14.02.1997 OLAH GABRIEL 20 433 DO698000799 22.05.1998 OLESCU DAN 20 434 DO695000865 22.02.1995 ONEA JENICA 20 435 D06X-4141 18.05.2000 PANDURESCU LIVIU 20 436 DO695000322 31.01.1995 PANTAZI CRISTINA MARINELA 20 437 DO695003149 02.08.1995 PANTIS DANUT 20 438 DO696000175 23.01.1996 PAPADOPOL MIHAI 20 439 DO695003889 26.10.1995 PAULESCU MARINELA 20 440 DO695002924 06.07.1995 PETRESCU DINU SEBASTIEN 20 441 D0699-2451 16.11.1999 PETRUT GRATIAN 20 442 DO695003176 08.08.1995 PETRUTIU CRISTINA DANIELA 20 443 DO695001797 28.03.1995 POPA DAN VASILE 20 444

DO695000467 09.02.1995 POPA VALENTIN 20 445 DO695003066 21.07.1995 POPOVICI SIRBU LILIANA 20 446 DO695004330 11.12.1995 PRAJINARU IOAN CRISTEA 20 447 DO695002330 10.05.1995 PUSCAS MARIUS 20 448 DO695001954 04.04.1995 SANTA DOREL 20 449 DO698009982 28.05.1998 STAN IOAN SORIN 20 450 DO695002832 27.06.1995 STOICA ALEXANDRINA 20 451 DO695000022 10.01.1995 TAEREL DIMITRIE VIOREL 20 452 DO695-378 02.07.1995 TARNITA VASILE 20 453 DO695004060 16.11.1995 TODEA MIHAELA 20 454 PA8X-4324 13.12.2000 TREIB MIHAI 20 455 DO695002568 08.06.1995 TRIP ANA CODRUTA 20 456 DO695004312 08.12.1995 TUFEANU SORIN 20 457 DO695001952 04.04.1995 TURTUREANU CAIUS 20 458 DO695002147 17.04.1995 UNGUR CORNELIA 20 459 DO695003568 25.09.1995 URSACHE NICOLETA 20 460 DO6X1-6935 06.12.2001 URSU PAVEL 20 461 DO696002762 11.12.1996 VALCAN MARIAN 20 462 DO695003521 21.09.1995 VARGA IOAN DANUT 20 463 DO696002546 21.11.1996 VARGA VILMOS 20 464 PA8X-3789 31.10.2000 VOICU MARIUS 20 465 DO695002793 23.06.1995 VRABETE VASILE 20 466 DO797002675 18.07.1997 ZALUSCHI RELU 20 467 DO698000183 09.02.1998 ZERNI MIHAI 20 468 DO695001243 06.03.1995 AMARIEI CRISTIANE AURORA 19 469 DO696-354 02.12.1996 BABICI MIODRAG 19 470 DO696002060 01.10.1996 BACOCI MOLDOVAN MIHAI 19 471 DO696000973 12.04.1996 BALAU CRISTINA 19 472 DO695000795 20.02.1995 BANCA IONEL 19 473 DO699-578 05.04.1999 BARNA CALIN PETRU 19 474 DO6X1-6708 22.11.2001 BERINDE GHEORGHE 19 475 DO695003065 21.07.1995 BITTE DANIEL LADISLAU 19 476 DO697000579 10.03.1997 BLAGA AURELIAN 19 477 DO695000219 18.01.1995 BORA RADU MARIAN 19 478 DO695-4336 12.12.1995 BOT DORIN 19 479 D0695-4164 29.11.1995 BRASOVEANU ALINA GABRIELA 19 480 DO696-108 16.01.1996 BUCA ILIE 19 481 DO695001974 05.04.1995 BUIBAS CRISTIAN 19 482 DO697000680 18.03.1997 CADARU COSMIN 19 483 DO797000232 22.01.1997 CALIN GHEORGHE 19 484 DO695004113 23.11.1995 CHEIE ROMULUS 19 485 DO695003078 24.07.1995 CHETRARUC CORNELIA 19 486 D0699-2375 08.04.1999 CHIRILA IOAN MIHAI 19 487 DO695000320 31.01.1995 COCOTIANU CARMEN 19 488 DO696000067 12.01.1996 CRETU ROMEO 19 489 DO695002517 02.06.1995 CRISTIAN DANIELA 19 490 DO695003688 02.10.1995 CSEKE ZOLTAN 19 491 DO697001256 26.05.1997 CUZA FLORIN CORNELIU 19 492 DO695002820 26.06.1995 DIN AUGUSTIN 19 493 DO695002839 27.06.1995 DODU RODICA 19 494 DO6X1-3629 27.06.2001 DONEA ALINA 19 495

DO695000026 10.01.1995 DRAGOI DAN 19 496 DO695000259 24.01.1995 DUMITRAS FLORENTIN 19 497 DO695004144 29.11.1995 DUMITRU MARIN AUREL 19 498 DO698001475 24.11.1998 FANCSALI - BOLDIZSAR INTE 19 499 DO695000269 24.01.1995 FEIER VIOLETA 19 500 D06X-746 26.01.2000 FRIG IOSIF CAROL 19 501 D0699-42 14.01.1999 GASPAR ANDREI ALEXANDRU 19 502 DO695004061 16.11.1995 HITT HORTENSIA 19 503 DO695004161 29.11.1995 HORGA PETRU 19 504 DO696002006 25.09.1996 HUTAN GHEORGHE 19 505 DO695003745 09.10.1995 ILIOPOL CONSTANTIN 19 506 DO696002463 11.11.1996 JICHIM ADRIAN 19 507 DO696002714 05.12.1996 JITIAN CONSTANTIN 19 508 DO696002791 12.12.1996 KELEMEN TIBERIU 19 509 DO696000706 11.03.1996 KISS CAROL 19 510 DO695003342 31.08.1995 KOVACS ZOLTAN 19 511 DO695000761 20.02.1995 KRAMER ROBERT 19 512 D0699-50 14.01.1999 LEHACI NICOLLAE MARCEL 19 513 DO696001211 21.05.1996 MANTALE MARIANA 19 514 D0699-17 01.12.1999 MARTINCONI IOAN ALEXANDRU 19 515 DO695000059 11.01.1995 MERAI RODICA 19 516 DO695001382 09.03.1995 MICSA MARINELA 19 517 DO6X-4813 21.08.2000 MICULA SILVIU 19 518 DO695001357 09.03.1995 MIHALCA LILIANA 19 519 DO697000389 20.02.1997 MINCIUNA MONA 19 520 DO697-2631 16.07.1997 MIRONESCU ILIE 19 521 DO695003914 31.10.1995 MORARU ANDREI 19 522 DO696001751 18.07.1996 MURESAN ALEXANDRU 19 523 DO696002598 26.11.1996 NAGY ZOLTAN 19 524 DO696002077 03.10.1996 NEDA NICOLAE 19 525 D0699-479 04.08.1999 NICORICI PETRE 19 526 DO695000289 26.01.1995 NICULAI FLORIN 19 527 DO695001812 29.03.1995 NOVAC OVIDIU 19 528 PA8X-4455 15.12.2000 PAL ION ALIN 19 529 DO695001865 31.03.1995 PASCALAU CRISTIAN 19 530 DO695000017 10.01.1995 PASZTOR ROBERT 19 531 D0699-235 23.02.1999 PETROVICI MARIUS 19 532 DO695002468 26.05.1995 PIRVULESCU LAZAR DANIEL 19 533 DO697000616 13.03.1997 PLUGARU EVA 19 534 DO695004389 15.12.1995 POGANU REMUS DANIEL 19 535 DO697001771 22.09.1997 POP DEAC VASILE 19 536 DO695004007 10.11.1995 POP VASILE 19 537 D06X-3735 19.04.2000 POP VIOREL MIHAI 19 538 DO696002436 14.02.1996 POPA IOAN 19 539 DO697000029 14.01.1997 POPIITA DAN 19 540 D0699-159 14.04.1999 POSTEA ILIE 19 541 DO695000220 19.01.1995 RADU SIMONA 19 542 DO696002576 25.11.1996 RADU TRAIAN 19 543 DO697001955 16.10.1997 RANGA GIANI 19 544 DO696000838 26.03.1996 RUSU MIHAI 19 545 DO695000250 23.01.1995 RUSU TIBERIUS 19 546

DO695000934 23.02.1995 SANDOR ROBERT 19 547 DO695002241 02.05.1995 SIMA ADELIAN 19 548 SCO98-878 28.01.1998 SOARE AURELIA STEFANIA 19 549 DO696-405 15.02.1996 STAFIE VASILICA 19 550 D06X-3453 04.11.2000 STAICU DUMITRU 19 551 D0699-2667 14.10.1999 STETCO ILIE 19 552 DO695003250 18.08.1995 STOIA DANIELA 19 553 DO697000462 26.02.1997 SUBOTA DANIEL 19 554 D0699-98 22.01.1999 TAFTA NICOLAE 19 555 DO6X1-447 22.01.2001 TANASA VALERIA 19 556 D0695-378 03.09.1995 TARNITA ADRIANA 19 557 DO696002526 20.11.1996 TEPES MIHAI 19 558 DO695004349 12.12.1995 TRIFAN ILDIKO 19 559 DO695000374 06.02.1995 UIBAR RADU 19 560 DO695004223 05.12.1995 UNGUREANU CRISTIAN 19 561 DO697001887 08.10.1997 UZONI ELENA 19 562 DO695000031 10.01.1995 VIDICAN AUGUSTIN 19 563 D0697-532 03.04.1997 VLADIA GHEORGHE 19 564 DO695002844 27.06.1995 VOINEA TIBERIU CLAUDIU 19 565 DO695000625 14.02.1995 ZORILA FLORIN 19 566 D0699-35 13.01.1999 AFRA CLAUDIU 18 567 DO696000129 18.01.1996 ANDRICI LOREDANA 18 568 D0799-3729 10.04.1999 ASOFIE SORIN VASILE 18 569 DO698000365 06.03.1998 BABA SVETOZAR 18 570 D0699-2562 27.08.1999 BARABOI CLAUDIU 18 571 DO696000837 26.03.1996 BATEA FLORIN ILIE 18 572 DO696000501 22.02.1996 BIG AURICA 18 573 DO698001172 05.10.1998 BLEDEA MARIUS - FLORIAN 18 574 DO696000422 16.02.1996 BORCEAN ADRIAN 18 575 D06X-740 25.01.2000 BOTEZATU VALERIU 18 576 DO698001132 29.09.1998 BOZSODI GYULA 18 577 D0699-126 28.01.1999 BRADACI SILVESTRU BENTEL 18 578 DO697002174 18.11.1997 BRENDUSE REMUS 18 579 DO696002147 09.10.1996 BUCIU ZOLTAN 18 580 DO696002465 11.11.1996 BUGARIU TIBERIU 18 581 DO696001489 12.06.1996 BULZ IOSIF 18 582 DO6X-5529 11.10.2000 BUNDUC VASILE 18 583 DO696002428 05.11.1996 BUZIC CONSTANTIN 18 584 D0699-1968 14.07.1999 CIOCARLAN VASILE 18 585 DO696000443 20.02.1996 CIURDAR TATIANA 18 586 DO796002275 22.08.1996 CODRIANU NICOLAE 18 587 DO697000521 04.03.1997 COJOCARIU VASILE 18 588 DO696001982 23.09.1996 COMAN ION 18 589 DO696000432 19.02.1996 COMLOSAN SIMONA 18 590 D0699-824 25.05.1999 CORMI CALIN 18 591 DO797002757 23.07.1997 CORODEA LAURENTIU 18 592 DO698009994 09.02.1998 COTRAU FLORIN 18 593 D0699-2022 16.07.1999 CRETU FLORIN 18 594 DO698001527 03.12.1998 CRISMAR MIRCEA 18 595 DO696001736 16.07.1996 CUCURA KOVACS MARIN 18 596 DO696000767 19.03.1996 DAMIAN GABRIELA 18 597

DO698001303 26.10.1998 DEMIAN ALEXANDRU 18 598 PA8X-505 26.04.2000 DIRTU SORIN 18 599 DO696002452 08.11.1996 DOBRE MARIAN 18 600 DO696-2607 12.04.1996 DRAGAN DAN 18 601 DO696001809 25.07.1996 DUNCA VASILE 18 602 DO698001492 26.11.1998 ENACHE ZIRCA 18 603 D0699-2992 26.10.1999 FAUR CALIN IULIU 18 604 DO698000417 12.03.1998 FEDOREAC VASILE-ADRIAN 18 605 D0699-1590 28.06.1999 FERUT IONEL 18 606 DO696-2756 11.12.1996 FLOAREA CRISTIAN 18 607 D06X-2781 21.03.2000 GABOR LAJOS 18 608 DO796002542 12.09.1996 GAVRILA BUJOR 18 609 DO696001424 04.06.1996 GIURIAN CARMEN 18 610 DO699-2630 13.10.1999 GLIGU IOAN MIHAI 18 611 DO696002737 09.12.1996 HALASZ PAVEL ANTON 18 612 DO696000593 28.02.1996 HANCIG MIRCEA 18 613 DO696-2709 12.05.1996 HUCIU ION 18 614 DO698000019 13.01.1998 IANCU PAVEL 18 615 DO696000021 09.01.1996 ILIUC ALEXANDRU DAN 18 616 DO796002295 23.08.1996 INISCONI CRISTIAN IONEL 18 617 DO6X1-6811 28.11.2001 JEREMIC VALENTINA 18 618 DO796002445 05.09.1996 JUMUGA NICOLAE 18 619 DO696001576 25.06.1996 KEREKES ADRIANA 18 620 D0699-408 25.03.1999 KRATOCHWILL ROBERT GHEORGHE 18 621 D0699-2304 19.08.1999 LACATUS ION 18 622 DO796002092 12.08.1996 MAJOR IMRE 18 623 DO696-1128 08.05.1996 MARIN ALEXANDRU 18 624 DO796002317 26.08.1996 MARTIN ADRIAN PATRICIU 18 625 DO696002440 07.11.1996 MARTUICA LIVIU 18 626 DO797003347 02.09.1997 MATUSA CONSTANTIN 18 627 DO796002486 09.09.1996 MEZA MIOARA 18 628 PA8X-965 16.06.2000 MICLUTI DAN 18 629 DO698000425 12.03.1998 MINCU LUCIAN-ANDREI 18 630 DO696001993 24.09.1996 MITITI VASILE 18 631 D0699-454 13.05.1999 MITRUT CONSTANTIN GHEORGHE 18 632 DO698001120 25.09.1998 MOISA VASILE 18 633 DO696001973 19.09.1996 MORARIU MARCEL 18 634 DO696002794 13.12.1996 MORARU MONICA 18 635 D0699-3765 16.11.1999 NAHERNEAC ROMICA 18 636 DO696002027 27.09.1996 NICOLAE COSTEL NICU 18 637 DO698001195 07.10.1998 NICULAE MARIA 18 638 DO696002540 20.11.1996 NOVACOVICI CODRUTA 18 639 DO696000795 21.03.1996 OPRESCU OVIDIU 18 640 DO696000881 29.03.1996 PANICI CLAUDIA CARMEN 18 641 DO698000022 13.01.1998 PETCHESCU NICOLAE 18 642 DO697000408 21.02.1997 POP CALIN 18 643 DO696002744 10.12.1996 POPA FLORIN 18 644 DO696000774 19.03.1996 PRUNIS RUDOLF 18 645 D0699-1674 30.06.1999 RACOVITAN FLORENTIN 18 646 DO696-2495 14.11.1996 REZMUVES EUGEN 18 647 D0696-1783 23.07.1996 RIPA GHEORGHITA 18 648

DO696000889 01.04.1996 SARPE FLORIN ADRIAN 18 649 DO696000359 12.02.1996 SPIRIDONESCU LEONTIN 18 650 DO696000851 27.03.1996 STAN CIPRIAN DAN 18 651 DO696001493 13.06.1996 STANCIU CRISTIAN 18 652 DO698000607 13.04.1998 STOICA LEONTIN 18 653 DO697001817 29.09.1997 SUT TOADER 18 654 DO698001091 22.09.1998 TANASA GABRIEL 18 655 DO696001018 22.04.1996 TOMOS VIOREL 18 656 DO696002101 07.10.1996 TRAPSA FLORIN MIHAI 18 657 DO696001472 10.06.1996 TRUSCA ROMICA 18 658 DO696001041 24.04.1996 TRUTI IOAN DANIEL 18 659 DO698000999 01.07.1998 TUCA IONEL 18 660 DO696001677 09.07.1996 TURLEA LILIANA 18 661 D0699-979 28.05.1999 VASTAG GHEORGHE 18 662 DO698001337 02.11.1998 VINTILESCU ADRIAN 18 663 PA8X-2806 14.09.2000 VOINEA NICOLAE 18 664 D06X-2217 03.02.2000 ALMAJAN FLORIN 17 665 DO697002025 24.10.1997 ANDRONIC NICOLETA 17 666 DO696000792 21.03.1996 ANDRUSEAC LAURA 17 667 D0699-468 04.06.1999 ANITEI RELU GABRIEL 17 668 DO697001860 03.10.1997 ARTENIE DANIEL 17 669 DO698001374 05.11.1998 BADITA DANUT 17 670 DO698000544 31.03.1998 BALEANU MIHAELA 17 671 DO696001119 07.05.1996 BALOGH KAIUS 17 672 D72002-5004 06.06.2002 BARBU GABRIEL 17 673 D06X-1945 24.02.2000 BEJENARIU FLORIN 17 674 DO6X-6022 12.07.2000 BEJINARIU STEFAN 17 675 DO697000082 17.01.1997 BELDEA MARIN 17 676 DO699-273 25.02.1999 BERCHI ROMEO 17 677 DO698000863 02.06.1998 BEZEDE MARIAN 17 678 DO697000459 26.02.1997 BISTRIAN DANIELA 17 679 DO696002568 25.11.1996 BLANARIU CONSTANTIN 17 680 DO697-1166 13.05.1997 BOGDAN DORIN 17 681 D06X-2801 21.03.2000 BUCHE IULIAN 17 682 D0699-2888 21.10.1999 BUSU VASILE NICOLAE 17 683 DO697002520 19.12.1997 BUTAN IULIAN 17 684 D06X-2608 13.04.2000 CAPETEAN LEONTIN 17 685 DO696002192 11.10.1996 CAULEA CRISTIAN 17 686 DO6X2-450 06.02.2002 CEGA LAURA 17 687 D0799-3309 21.09.1999 CHIRA DANIEL SORINEL 17 688 DO698001550 04.12.1998 CHITU IANORICA 17 689 DO797000236 22.01.1997 COCIUBA DANIEL 17 690 DO698000566 03.04.1998 COJOCARU HAJDA DUMITRU 17 691 DO697000365 18.02.1997 CORNEANU VASILICA 17 692 D0699-28 13.01.1999 CRETA PETRE 17 693 PA8X-3338 10.03.2000 CRISAN ALIN 17 694 D0699-873 06.01.1999 CRISTEA GABRIEL EUGEN 17 695 DO698001558 08.12.1998 CRISTETI EMILIAN 17 696 D0699-795 19.05.1999 CSISMAR MARTA 17 697 DO696000854 27.03.1996 DAICI LOREDANA 17 698 DO698001389 10.11.1998 DAICU - CSEH PETRICA 17 699

D0699-438 31.03.1999 DASCALIUC DUMITRU 17 700 D0699-366 16.03.1999 DEMENESCU GIANI 17 701 DO698001180 06.10.1998 DOBRA MIRELA 17 702 DO696001225 22.05.1996 DUCU DIANA 17 703 DO697000631 13.03.1997 DUMA DANIEL 17 704 DO696000598 29.02.1996 DUMITRASCIUC GABRIEL 17 705 DO696001088 02.05.1996 DUMITRESCU ILEANA MIRELA 17 706 DO697000537 04.03.1997 FARA LUCIAN 17 707 DO697002523 19.12.1997 FARAON IONEL 17 708 DO697002093 05.11.1997 FARCAS ANTON 17 709 DO698001313 27.10.1998 FAUR NICOLAE 17 710 D0699-1020 06.04.1999 FERARIU CRISTIAN OVIDIU 17 711 DO697001195 15.05.1997 FLORESCU TIBERIU 17 712 DO797002925 07.08.1997 GALICI ANCA PETRONELA 17 713 D0699-276 03.09.1999 GAUDI MIHAI 17 714 DO697000119 29.01.1997 GAVRILA DANIELA 17 715 DO697000122 30.01.1997 GAVRILA ION 17 716 D0696-2300 23.08.1996 GHITA FLORINEL 17 717 DO697001922 13.10.1997 GIREADA GHEORGHITA 17 718 DO698001379 06.11.1998 GRUIA CRISTINA 17 719 DO697001005 22.04.1997 HAMZA LAZAR 17 720 DO698000553 02.04.1998 HANDARIC LIVIU 17 721 D0699-618 13.05.1999 HANU CATALIN 17 722 DO696001192 16.05.1996 HERTE DAN 17 723 DO6X-5140 17.10.2000 HUMA GHEORGHE 17 724 DO697001273 27.05.1997 IGNAT EMIL 17 725 DO697000494 27.02.1997 IGNAT POMPILIU 17 726 DO696000612 29.02.1996 ILIA CLAUDIA 17 727 DO798002459 21.07.1998 ILIE FLORIN 17 728 DO696000963 11.04.1996 INDREI LILIANA 17 729 DO696001103 06.05.1996 IOFTOR MARCEL 17 730 DO697000982 18.04.1997 ISFANESCU NELU DORINEL 17 731 DO696000173 23.01.1996 KABUREK ROLAND 17 732 DO697001044 24.04.1997 LAURENTIU GELU 17 733 DO698001610 11.12.1998 LAVER IOAN DORIN 17 734 DO798002314 10.07.1998 LEITHEIM STEFAN - MARIUS 17 735 DO796002351 29.08.1996 LUCA CLARA LAURA 17 736 DO798002454 21.07.1998 LUCA DANIEL 17 737 DO798003098 04.09.1998 MAFTEI MIHAELA 17 738 DO697002435 12.12.1997 MAGHIAR ANUTA 17 739 D0699-350 03.12.1999 MARIUTA CONSTANTIN 17 740 DO696000976 12.04.1996 MECIA REMUS 17 741 DO697000503 28.02.1997 MIHAI CALIN 17 742 DO696000694 11.03.1996 MIHAI MARIUS CRISTIAN 17 743 DO696002782 12.12.1996 MUNTEANU ALIN 17 744 DO698001444 18.11.1998 MURARETU SORIN 17 745 DO697000649 17.03.1997 NECHILCIUC GHEORGHE 17 746 DO696000550 23.02.1996 NEDELCU ROBERT 17 747 DO697000420 24.02.1997 NEMTEANU DANELUS 17 748 D0699-303 03.03.1999 NICOLESCU AUREL 17 749 DO696002375 28.10.1996 OLASZ FRANCISC 17 750

DO696002324 18.10.1996 ONACA DANIEL 17 751 DO6X-5624 15.11.2000 PALIS RAMONA 17 752 DO697001080 30.04.1997 PESCARU VIRGIL 17 753 DO697001708 11.09.1997 PINTEA CRISTIAN 17 754 DO696000011 08.01.1996 POPP VIOREL 17 755 D0699-426 17.06.1999 POTIRNICHIE FLORIN 17 756 DO797002761 23.07.1997 PREDUNA ANTON 17 757 D0699-3242 11.04.1999 RADU GABRIEL 17 758 DO697000915 10.04.1997 RAICU ADRIAN 17 759 DO696000844 27.03.1996 ROHRER ADRIAN 17 760 DO696001245 23.05.1996 ROSU AUREL 17 761 DO797002820 28.07.1997 ROTARIU IRINA 17 762 DO697002512 18.12.1997 SANDU COSTEL 17 763 DO698000406 11.03.1998 SEICHE STANCIU CAMELIA-MIHAELA 17 764 DO698000802 09.06.1998 SERBAN ELENA 17 765 DO698001057 17.09.1998 SERENGAU MARIA 17 766 DO697002042 29.10.1997 SIDEA MARIAN 17 767 DO696000574 27.02.1996 SIRB IOAN MARIUS 17 768 D0699-460 04.02.1999 STAN DORIN 17 769 DO697001736 16.09.1997 STANCULESCU LEONICA 17 770 DO696000954 10.04.1996 STOIAN ION 17 771 DO797000240 23.01.1997 STOIAN IONELA COSMINA 17 772 SC097013821 08.12.1997 STUPARU PAUL 17 773 DO696002507 19.11.1996 SUCAN TIBERIU 17 774 PA8X-4268 12.12.2000 SUVETI PETRU 17 775 DO6X-4707 06.12.2000 SZABO ZOLTAN 17 776 DO697000345 14.02.1997 SZEKELY LADISLAU 17 777 D0799-2743 09.02.1999 SZUCS MARIUS 17 778 DO697000956 16.04.1997 TATARU VALENTIN 17 779 DO797002908 06.08.1997 TATUCU VASILE 17 780 DO696000955 10.04.1996 TERMURE IOAN 17 781 DO697000855 03.04.1997 TODIRESEI IOAN 17 782 D0699-764 18.05.1999 TODORUT GHEORGHE 17 783 DO698000873 03.06.1998 TRISCAU IULIAN 17 784 DO698000198 10.02.1998 TUDOR FLORIAN 17 785 DO697000545 05.03.1997 TURCAS VASILE 17 786 DO796002338 27.08.1996 VAJAICA ADRIAN 17 787 DO697001871 07.10.1997 VESELINOV IOAN 17 788 DO698001420 13.11.1998 VUIA CLAUDIU 17 789 DO697002513 18.12.1997 ACHIM SIMONA 16 790 DO698000120 29.01.1998 ARDELEAN ADRIAN 16 791 DO697000339 14.02.1997 BABEANU SEBASTIAN 16 792 DO698000510 24.03.1998 BACHIM VELEMIR 16 793 DO697000959 16.04.1997 BAICON COSTEL 16 794 DO697000087 20.01.1997 BAJUSZ ANDREI 16 795 PA8X1-221 28.02.2001 BALAS ALINA 16 796 D06X-3158 31.03.2000 BALMEZ MARIUS 16 797 DO697001025 23.04.1997 BALTEAN AIDA 16 798 DO697000540 05.03.1997 BAN OVIDIU 16 799 DO698001510 27.11.1998 BARABASI PETRU - GHEORGHE 16 800 D06X-3420 04.11.2000 BENGA ONITEL 16 801

DO697000124 30.01.1997 BENTAN COSTICA 16 802 D0699-355 15.03.1999 BERLOVAN CLAUDIU ALIN 16 803 DO697001576 23.06.1997 BIRO RENATTE 16 804 DO798003159 09.09.1998 BIRSANU VIORICA - CARMEN 16 805 D702-10544 19.12.2002 BOCANCA NICOLAE 16 806 DO697001822 29.09.1997 BODMAR ERICA 16 807 DO697001183 15.05.1997 BOGDAN IONEL 16 808 DO698000216 12.03.1998 BOT ION 16 809 DO697001072 30.04.1997 BOTOS NICOLAE 16 810 DO697001811 26.09.1997 BRONZ EMIL 16 811 DO697001853 03.10.1997 BULZAN CRISTINEL STEVITA 16 812 DO6X-5271 24.10.2000 CAPAT FLORIN 16 813 PA8X-3801 31.10.2000 CAPATINA SORIN MARIUS 16 814 DO698001344 03.11.1998 CISMAS VALERIA - CRISTINA 16 815 DO698000158 04.02.1998 COCONETU OVIDIU 16 816 DO697000866 07.04.1997 COMAN CORNELIU 16 817 DO697000530 04.03.1997 COSERGAR PULTICA IOAN 16 818 DO797002971 08.08.1997 DINU GABRIEL STEFAN 16 819 DO697001118 07.05.1997 DINU PINTEA FLORIN 16 820 D0699-463 04.05.1999 DN GABRIEL RONEL 16 821 DO698000789 21.05.1998 DOBRE DANIELA 16 822 DO697001746 17.09.1997 DRAGAN MIRELA 16 823 D0699-269 24.02.1999 DRULA IOAN BENONE 16 824 DO697000089 20.01.1997 EBERLING NICOLAE 16 825 D0699-2222 28.07.1999 FERENCZ ANTON 16 826 DO697000413 21.02.1997 FOGARASSY RODINA 16 827 DO697001775 22.09.1997 GAVRIS ADRIAN 16 828 DO697001593 24.06.1997 GEANTA NICOLETA 16 829 DO697000114 29.01.1997 GHEORGHE ION 16 830 D0699-557 15.06.1999 GLUJDEA NELU 16 831 D0699-124 28.01.1999 GOIANU MIHAI EUGEN 16 832 D0699-439 14.05.1999 GRAMADA DORIN 16 833 DO697001634 29.07.1997 GROZONI RADU 16 834 DO6X-5139 17.10.2000 GUDIU CRISTINA 16 835 DO698001599 11.12.1998 HAISIUC CRISTIAN 16 836 DO798002632 30.07.1998 HOCA - VIRAG FRANCISCA 16 837 DO797002813 25.07.1997 IACOB CIPRIAN 16 838 D0699-4196 12.10.1999 IEDU IOAN 16 839 DO697001053 24.04.1997 IGNEA MARIUS 16 840 DO697001907 10.10.1997 IONASCU REMUS 16 841 D06X-4989 30.08.2000 IONESCU VALENTIN 16 842 DO797002649 17.07.1997 IONESI AURELIA 16 843 D06X-2234 03.02.2000 IUON VELIBOR 16 844 DO697000820 31.03.1997 JIGOVAN ADRIAN 16 845 DO6X-5440 11.04.2000 KONCSAG MIRCEA 16 846 DO697002126 11.11.1997 KRAICZAR TIHOMIR 16 847 DO698001253 15.10.1998 LAUTARU ION 16 848 DO697000520 04.03.1997 LAZAR AURICA 16 849 DO797000226 22.01.1997 LINTA MIRCEA EUGEN 16 850 DO697001852 02.10.1997 LOZICI ALINA 16 851 DO6X1-1273 09.02.2001 LUDWIG CARMEN 16 852

DO798002925 24.08.1998 LUPU IONEL DANIEL 16 853 PA8X1-883 02.05.2001 MANDERSCHEID TIBERIU 16 854 DO698000751 14.05.1998 MANEA ION 16 855 DO798003134 08.09.1998 MARA ILIE 16 856 D0699-685 17.06.1999 MARTINESCU GHEORGHE ADRIAN 16 857 D0699-3331 11.09.1999 MATEI ILEANA 16 858 DO698000994 01.07.1998 MEZEI OVIDIU 16 859 DO697000570 06.03.1997 MILITARU DORINEL 16 860 DO797002518 10.07.1997 MILITARU DORU 16 861 DO697000502 28.02.1997 MOISA GEORGEL 16 862 DO698000674 16.04.1998 NAGY SZILARD LEVENTE 16 863 DO698000812 30.06.1998 NEMET ADRIAN 16 864 DO698000968 25.06.1998 PALAGHIUC NICOLAE 16 865 DO697002477 15.12.1997 PATRASESCU AURELIAN 16 866 D0699-117 27.01.1999 PAU CATALIN 16 867 DO697000380 19.02.1997 PAVLOV PERITA 16 868 D82002-1579 09.12.2002 PELE NARCISA 16 869 DO797000209 21.01.1997 POPA MILIANA 16 870 DO697000810 28.03.1997 PUHA MARIN 16 871 D06X-2012 24.02.2000 PUIU IULIAN 16 872 DO698001433 17.11.1998 PUSOK CSABA 16 873 PA8X1-434 16.03.2001 RIGO CLAUDIU 16 874 DO697001976 17.10.1997 ROSAN MALEK DORU 16 875 DO698009183 22.02.1998 RUJESCU SORINEL 16 876 DO697000984 21.04.1997 SACALUS VASILE 16 877 DO697002068 31.10.1997 SALONTAI SEBASTIAN 16 878 PA8X-2459 17.08.2000 SANDU PETRU CRISTIAN 16 879 DO697001903 09.10.1997 SEITAN GABI 16 880 DO797002537 10.07.1997 SEMENIUC MARIA 16 881 DO6X1-5482 12.09.2001 SINESCU IOAN 16 882 DO697001438 12.06.1997 SMIRI CSABA 16 883 DO697002033 28.10.1997 SOFIAN MARIOARA 16 884 D0699-1816 07.06.1999 STANCIU NICOLAE 16 885 DO697000200 05.02.1997 STANCU ANDREI 16 886 DO697000064 16.01.1997 STICLEA FLORIN 16 887 DO697000746 20.03.1997 STOIA DORU 16 888 DO697000924 10.04.1997 STOICA CONSTANTIN 16 889 DO697001759 18.09.1997 SUCIU NICOLAE 16 890 D0699-61 18.01.1999 TICAN DORIN 16 891 DO6X1-2991 22.05.2001 TIMIS ALEXANDRA 16 892 DO697002110 07.11.1997 TRAUM ANDREI 16 893 DO797002509 10.07.1997 TUDOR ADRIAN 16 894 DO697000775 25.03.1997 TUFIS FLORIN 16 895 DO697001574 23.06.1997 URICAN LILIANA 16 896 DO797003341 01.09.1997 URSU JIGALOV RADU 16 897 DO697001136 08.05.1997 VIDONI MARIUS 16 898 D0699-3592 18.11.1999 VOAIDOS DANIEL 16 899 DO698000457 18.03.1998 VOLINTIRU ION 16 900 DO698001137 29.09.1998 VONTEAN ADAM 16 901 D06X-286 13.01.2000 WUCHINGER VILIAM 16 902 DO6X-5178 18.10.2000 ZUGUN ADRIAN 16 903

D06X-3425 04.11.2000 ALEXA MIHAI 15 904 DO697002217 24.11.1997 ANTAL MUSTETI DANIELA 15 905 DO698001314 16.11.1998 ASAFTEI VICTOR 15 906 DO6X1-3002 22.05.2001 ASAFTEI ELENA 15 907 DO697002459 12.12.1997 BABAT LILIANA 15 908 D06X-1505 02.10.2000 BABENSCHI MARIANA 15 909 DO797000190 21.01.1997 BALINT VALENTIN IOSIF 15 910 D0699-1493 22.06.1999 BALOSU IONEL 15 911 DO698001361 04.11.1998 BANILEAN GHEORGHE 15 912 DO697002147 13.11.1997 BELEA FLORIAN 15 913 DO697002200 20.11.1997 BERINDEA IOAN PETRU 15 914 DO697001535 19.06.1997 BOBOC MARIAN 15 915 DO697000627 13.03.1997 BOBOICIOV SIMONA 15 916 DO697002511 18.12.1997 BOCA ALINA 15 917 D82004-251 22.01.2004 BOCANCEA ELENA 15 918 DO697002186 19.11.1997 BOGATAN CODRIN 15 919 DO699-110 25.01.1999 BOLOCAN CONSTANTIN 15 920 D0699-394 23.03.1999 BOLOHAN MARIUS 15 921 DO697000590 11.03.1997 BORDEANU MARIUS 15 922 DO6X1-6781 27.11.2001 BORDIANU DUMITRU 15 923 DO6X1-553 24.01.2001 BOTA CRISTIAN 15 924 D06X/3044 28.03.2000 BURTICICA FLORENTINA 15 925 DO697002104 06.11.1997 CAPRARIU MARIUS 15 926 D06X-1847 22.02.2000 CARMOCANU SORIN CRISTIAN 15 927 DO697000223 06.02.1997 CENUSE CONSTANTIN 15 928 DO697001968 16.10.1997 CERTUS ION 15 929 DO797003397 04.09.1997 COMAN CORNELIU 15 930 D0699-4147 12.09.1999 CONACHI MARIUS 15 931 DO698000117 28.01.1998 CORBAN MARICEL 15 932 DO797003376 03.09.1997 COROAMA ELENA MIHAELA 15 933 DO697002209 21.11.1997 CRASOVAN VALENTIN 15 934 DO699-4286 30.12.1999 CRISAN DORIN LUCIAN 15 935 DO697001633 29.07.1997 DADALAU ADRIAN 15 936 D0699-4275 12.10.1999 DELICOSTEA VASILE MIHAI 15 937 DO698000211 12.02.1998 DINU PETRE 15 938 DO6X-4346 25.05.2000 DOBREAN NICOLAE 15 939 DO697000332 13.02.1997 DRINCEANU DAN 15 940 D0699-68 19.01.1999 DUMITRESCU PETRONELA 15 941 PA8X-1576 07.07.2000 ENE ADRIAN DORIN 15 942 DO697000985 21.04.1997 FARCAL RADU 15 943 DO6X-5153 17.10.2000 FARKAS CLAUDIU 15 944 D0697-1356 06.05.1997 FARKAS GHEORGHE 15 945 DO698000664 28.04.1998 FILIPAS MIODRAG 15 946 DO697000913 10.04.1997 GALONICI DAN ADRIAN 15 947 DO797003411 04.09.1997 GHERMAN CRISTIAN 15 948 DO697002321 05.12.1997 GHINDAS IONEL 15 949 DO6X2-2637 05.04.2002 GIURA REMUS 15 950 DO697000381 19.02.1997 GORDAN CRISTINA 15 951 DO797002774 23.07.1997 HARCHI IOAN 15 952 D0699-2664 13.10.1999 HARITON CRISTIAN EDUARD 15 953 D0699-709 06.01.1999 HUTULEAC SORIN 15 954

DO6X-4160 18.05.2000 IGNAT OVIDIU 15 955 DO697002507 18.12.1997 INDRU MUGUREL 15 956 DO697001707 11.09.1997 IUSTIN ANDREI 15 957 D0697-2496 17.12.1997 JANOS LEVENTE 15 958 DO797003032 13.08.1997 KELEMEN MARTON 15 959 DO698000431 21.04.1998 KOVACS RUDOLF 15 960 D82002-1128 22.11.2002 KOVACS MARIA 15 961 D06X-2594 14.03.2000 LAZAR GEORGIAN 15 962 D0699-2335 20.08.1999 MAMUT PETRISOR 15 963 D0699637 06.01.1999 MAN MIRCEA 15 964 DO797000324 27.01.1997 MARK RADU VIRGIL 15 965 DO698001582 10.12.1998 MARKOCSAN NICOLAE 15 966 DO697002198 20.11.1997 MAROSAN NICOLAE 15 967 DO6X-4132 18.05.2000 MELCI ROMULUS 15 968 DO697001849 02.10.1997 MICU ZSOLT 15 969 D0X-504 19.01.2000 MIHA ION DANIEL 15 970 D0699-572 05.03.1999 MILOS CORNEL ALIN 15 971 PA8X-1531 07.06.2000 MIOC DANIEL 15 972 DO697001616 27.06.1997 MITA NICOLETA 15 973 D0699-4240 12.10.1999 MODA ADRIAN 15 974 D72002-8537 10.10.2002 MORARIU LAURENTIU 15 975 D0699-1718 10.11.1999 NEAMT DUMITRU 15 976 D0699-246 04.07.1999 NECHITA AUGUSTIN 15 977 D0699-179 23.02.2000 NEMES IOAN 15 978 DO697002016 23.10.1997 NICHITEANU ROMICA 15 979 D06X-668 24.01.2000 NICOLAESCU MIHAI 15 980 DO697001223 20.05.1997 NOVAC DANIEL DOREL 15 981 D0699-80 25.01.1999 NOVAC VIOREL 15 982 DO697000091 20.01.1997 OLARU IOAN 15 983 DO698001480 24.11.1998 OLTEAN DORINEL 15 984 DO698000496 23.03.1998 OMUSORU CORNELIU 15 985 D06X-4074 16.05.2000 OROS ALIN 15 986 DO697000050 15.01.1997 PAPURICA MARIUS 15 987 D0699-213 14.05.1999 PIRVULESCU CRISTOFOR ALEXANDRU 15 988 DO697001971 17.10.1997 POP IONEL 15 989 DO697001513 18.06.1997 POPA IONELA 15 990 D06X-3726 19.04.2000 ROBEANU CRISTIAN DAN 15 991 DO698000972 25.06.1998 SAVA NICOLETA 15 992 DO697001397 10.06.1997 SEBIN NICOLAE 15 993 DO698001019 10.08.1998 SERBANICA ROMEO 15 994 DO698001268 19.10.1998 SLATARU GHEORGHE 15 995 D72002-8158 17.09.2002 SOLOMON ILEANA 15 996 DO697000903 08.04.1997 STERPU DANIEL 15 997 DO697001481 17.06.1997 STRIMBEANU NELUTU 15 998 D0699-530 13.05.1999 SZOLOSI GHEORGHE 15 999 DO6X2-1794 12.03.2002 TANASA IONUT 15 1000 DO697000115 29.01.1997 TERLAI ILIE 15 1001 DO698000784 20.05.1998 TIMOFTE PETRONELA 15 1002 D0699-3816 25.11.1999 UNGUREANU ILIE 15 1003 DO697000498 28.02.1997 URSU JANNINA 15 1004 DO697000055 15.01.1997 VADUVA VIOLETA 15 1005

D0699-338 03.10.1999 VASU DUMITRU 15 1006 D0699-1088 06.03.1999 VELCIOV MIRELA 15 1007 DO697000909 09.04.1997 VETAN DANUT 15 1008 PA8X-3522 10.10.2000 VOICU DUNGAN LUCIAN 15 1009 D0699-2991 26.10.1999 VOICULESCU PETRE 15 1010 DO697001750 18.09.1997 WRBITSZY KOLOZSI GABRIEL 15 1011 D0699-3611 18.11.1999 ZATIC SORIN 15 1012 DO696000334 08.02.1996 ABRUDAN ADRIAN 14 1013 DO798002545 27.07.1998 AGAVRILOAE DANIEL - RADU 14 1014 D06X-496 19.01.2000 ARDELEAN OVIDIU 14 1015 DO6X2-21 14.01.2002 AXENTE DUMITRA DANIELA 14 1016 DO6X1-3431 15.06.2001 BALINT TIBERIU CSABA 14 1017 DO6X1-5883 29.10.2001 BATEA MIRELA 14 1018 DO6X2-1118 19.02.2002 BOCA EMOKE 14 1019 D72002-8461 07.10.2002 BOGHIU PAUL 14 1020 D0699-1817 07.06.1999 BOLDI ISTVAN 14 1021 D0699-3083 29.10.1999 BUMB AVRAM 14 1022 D06X-614 21.01.2000 CATALINA MIHAELA 14 1023 DO698001394 11.11.1998 CATARGIU NICOLETA 14 1024 DO6X1-1114 06.02.2001 CHIRILA ALIN 14 1025 PA8X1-2452 25.09.2001 CICLOVAN DANIEL COSTIN 14 1026 PA8X1-516 23.03.2001 CIOBAN IOAN MARIUS 14 1027 PA8X1-428 16.03.2001 CIRSTEA IONICA 14 1028 D06X-3783 05.03.2000 CONSTANDA DOREL 14 1029 DO698000377 09.03.1998 COSMAN CRISTINA 14 1030 DO6X1-2006 14.03.2001 COSTE CORNEL 14 1031 D72004-478 26.01.2004 COSTEA ALIN FLORIN 14 1032 D06X-1275 02.03.2000 CRISTA PUIU 14 1033 PA8X-387 21.04.2000 CRISTESCU VALERIA DOINA 14 1034 DO698000635 16.04.1998 CZINE IOSIF 14 1035 PA8X1-2239 18.09.2001 DEMCIUCEAN IURII 14 1036 D0699-4012 12.03.1999 DRAGAN ADRIAN ENRIC 14 1037 DO6X1-3315 08.06.2001 FRANCULESCU PETRE 14 1038 DO6X1-1729 27.02.2001 GALAN FLORIN 14 1039 DO698001349 03.11.1998 GALIS SERGIU 14 1040 D72002-7113 08.08.2002 GHEORGHE DAN 14 1041 D0699-1391 17.06.1999 GHILE LUCIAN AURELIAN 14 1042 DO6X-4969 30.08.2000 GOGOTA VICTOR 14 1043 DO6X1-5041 21.08.2001 GRANCEA ALINA 14 1044 PA8X1-3262 05.11.2001 HAULICA CIPRIAN IOAN 14 1045 D0699-2010 15.07.1999 HOLTCHI ANTON PETRU 14 1046 DO6X-5501 11.09.2000 HUTAN FLORENTIN 14 1047 DO6X1-2419 06.04.2001 ILIESI BENIAMIN 14 1048 DO6X-5497 11.08.2000 INCEU ALIN LOREDAN 14 1049 PA8X1-3238 01.11.2001 JOLDES SILVIU GABRIEL 14 1050 D0699-136 02.02.1999 KISS CLAUDIU 14 1051 PA8X1-1956 19.07.2001 KOSLOVASCHI SIMONA 14 1052 DO6X-5998 12.07.2000 KUSMODI IOSIF 14 1053 D0699-2288 30.07.1999 LET LUIGI 14 1054 D06X-3051 29.03.2000 LUTA ILIE 14 1055 D0699-253 22.02.1999 MAJOR ALEXANDRU 14 1056

PA8X-3366 04.10.2000 MARCU VALENTIN NICOLAE 14 1057 D72004-2457 31.03.2004 MILIAN DORIN 14 1058 DO799-3485 24.09.1999 MISCOVICI LAURA 14 1059 DO6X1-5042 21.08.2001 MOCANU CRISTINA 14 1060 D0699-380 18.03.1999 MUNTEANU CONSTANTIN 14 1061 D06X/666 24.01.2000 MURESAN IONUT 14 1062 D0699-1616 29.06.1999 OCHIANA FLORIN 14 1063 DO6X-5709 21.11.2000 OPREA ANTONIU 14 1064 DO6X12-278 28.01.2002 OPRIAN RAZVAN 14 1065 PA8X-3490 10.10.2000 PANESCU FLORIN DAN 14 1066 DO6X1-3540 22.06.2001 PARASCAN ALIN ZAHARIA 14 1067 D82002-1175 25.11.2002 PETROV BOBAN BATA 14 1068 D0699-1192 06.09.1999 PETROV DRAGAN 14 1069 D0699-2745 15.10.1999 PUSCAS DANIEL 14 1070 PA8X-3457 10.06.2000 REMZING (FAUR) CLARA GABRIELA 14 1071 D82003-423 04.02.2003 ROMAN MIHAI 14 1072 D0699-517 14.05.1999 SARAN VALENTIN 14 1073 DO6X-5203 19.10.2000 SCHMUTZ CRISTIAN 14 1074 DO698001087 22.09.1998 SILHAN CAMELIA 14 1075 D0699-428 29.03.1999 SIMION IOAN 14 1076 DO6X1-2633 03.05.2001 SIRBU LUCIA 14 1077 DO6X-4156 18.05.2000 STAN DANUT 14 1078 PA8X1-1864 13.07.2001 STURZINGER CAMELIA 14 1079 DO6X2-206 24.01.2002 SUICI MILORAD 14 1080 DO6X1-1980 13.03.2001 TOROK EUGEN 14 1081 D0699-65 19.01.1999 VASILE ALEXANDRU 14 1082 DO698000659 27.04.1998 VIRVAROI IOAN 14 1083 D82003-3626 03.06.2003 ZDRAFU NELU 14 1084 D82003-705 17.02.2003 ALAZAROAIE CRISTIAN 13 1085 DO6X-5882 29.11.2000 ALBIS SORIN 13 1086 DO6X-4899 25.08.2000 ANDREI ALIN 13 1087 D06X-1538 02.11.2000 ANUTA BERNA 13 1088 D72002-9498 14.11.2002 APETREI DANUT 13 1089 DO6X1-6934 06.12.2001 BABETI CRISTIAN 13 1090 DO6X1-5703 17.10.2001 BADEA OVIDIU ALIN 13 1091 PA8X-2974 21.09.2000 BOGZA EMANUEL 13 1092 PA8X1-1752 10.07.2001 BOROBAR CRISTINEL GABRIEL 13 1093 DO6X1-1359 13.02.2001 BOT VERONICA 13 1094 D0699-1633 29.06.1999 BUHAI URSU LEON 13 1095 D82004-7488 14.12.2004 CALIN IULIAN 13 1096 PA8X-4292 12.12.2000 CARAULEANU SEBASTIAN 13 1097 D72002-8934 25.10.2002 CHIFAN MARIUS 13 1098 D72002-3667 30.04.2002 CIOANCA RADU GABRIEL 13 1099 DO698000253 17.02.1998 COJOCARU GABRIEL 13 1100 DO698000538 30.03.1998 COSARIU LUMINITA 13 1101 D72002-8412 24.09.2002 COSTIC DUMITRU 13 1102 PA8X1-94 16.02.2001 CRAINIC DANIEL FLORIN 13 1103 DO6X1-2039 15.03.2001 CRISTEA EMANUELA 13 1104 DO6X1-5723 18.10.2001 DEHELEAN DENIS 13 1105 DO6X2-1320 27.02.2002 DINCA ADRIAN 13 1106 PA8X-2884 19.09.2000 DUMITRU DAN GHEORGHE 13 1107

DO6X-5834/1 28.11.2000 FOGARASSY ROBERT 13 1108 DO6X-5260 24.10.2000 GABOR DANUT 13 1109 D06X-3066 29.03.2000 GASPAR LAURA CLAUDIA 13 1110 D82003-7759 23.09.2003 GAVRA DOINA 13 1111 D0699-440 28.06.1999 GIUCHICI DANIEL 13 1112 D702-10083 29.11.2002 GIURGIU BIJAN SABINA 13 1113 D82002-1633 12.12.2002 GOIEA LAURA CHRISTINE 13 1114 D06X-3888 05.09.2000 GROZA ION ADRIAN 13 1115 D72002-4749 31.05.2002 GUGOASA GARAIMAN GEORGE 13 1116 DO6-3299 04.06.2000 HERTIU LIGIA 13 1117 D0699-2418 24.08.1999 IERIMA VICTOR 13 1118 DO6X2-1362 28.02.2002 LABA IOANA 13 1119 D06X-1636 15.02.2000 LATCU FLORENTIN PETRU 13 1120 D0699-342 22.03.1999 MAFTEI CONSTANTIN 13 1121 D06X-4020 15.05.2000 MILIAN MIRCEA 13 1122 D82002-4699 17.12.2002 MIULESCU STEFAN 13 1123 PA8X-3790 31.10.2000 MOREANU SILVIU 13 1124 DO6X-5327 26.10.2000 NOVAC LILIANA 13 1125 D82002-1763 20.12.2002 PANCIU CIPRIAN 13 1126 DO6X1-3264 06.06.2001 PAUL MIHAELA 13 1127 PA8X1-99 16.02.2001 PONORAN CRISTINA 13 1128 D0699-1167 06.08.1999 POPESCU CONSTANTIN 13 1129 D82002-1733 19.12.2002 PORFIR DAN 13 1130 D06X-3153 31.03.2000 PURCARU DUMITRU 13 1131 DO698001426 16.11.1998 PURICI LUCIAN 13 1132 PA8X-4426 15.12.2000 PUSCAS DANIEL MARIAN 13 1133 DO6X1-3056 25.05.2001 RADOI ZENO 13 1134 DO6X1-2099 20.03.2001 RAIA MIMI MARIA 13 1135 PA8X1-1776 10.07.2001 ROBU VIOLETA MIRELA 13 1136 DO6X2-2361 27.03.2002 SANISLAI LIONEL 13 1137 DO698000307 25.02.1998 SCUTCA ION 13 1138 DO6X1-1618 22.02.2001 SEITAN MIHAELA 13 1139 D06X-922 28.01.2000 SIME LUCIAN 13 1140 DO6X-4766 14.06.2000 SIMERIA CRISTIAN 13 1141 DO6X1-3001 22.05.2001 SIMO LAURA NICOLETA 13 1142 DO6X-4631 06.08.2000 SIRBU FLORIN GHEORGHE 13 1143 DO6X1-1129 06.02.2001 STEFURA MIHAELA 13 1144 PA8X-3513 10.10.2000 TABIRTA ARTUR 13 1145 D82002-1843 26.11.2002 TALPAI IULIU 13 1146 D047-3113 30.03.2000 TATARU DORU 13 1147 PA8X-3164 27.09.2000 TODEREAN COSMIN 13 1148 DO698001557 14.12.1998 TRINCA TIBERIU 13 1149 D0699-101 25.01.1999 TUDOSIE GABRIEL 13 1150 DO698000594 09.04.1998 TURUC COSTEL 13 1151 D82003-8436 17.10.2003 UNGUREANU FLORIN ADRIAN 13 1152 DO6X1-6303 12.11.2001 UNGUREANU MIHAELA 13 1153 D82003-7703 22.09.2003 VLAD ADRIAN 13 1154 D72002-3486 26.04.2002 ABAGIU RODICA 12 1155 D06X-3679 18.04.2000 ANDRONIC MIHAI 12 1156 D82003-7189 10.09.2003 APRO STEFAN 12 1157 DO6X-5294 25.10.2000 ARDELEAN SORIN LIVIU 12 1158

DO6X1-6060 02.11.2001 BATANIAT MADALINA ROXANA 12 1159 DO6X1-2671 26.04.2001 BLOJU MARIUS STEFAN 12 1160 DO6X1-4128 31.07.2001 BOCICU GEORGE 12 1161 D06X-1465 02.09.2000 BODEA STEFAN 12 1162 D06X-3179 04.03.2000 BORCILA CONSTANTIN CATALIN 12 1163 D82005-514 03.02.2005 BOT CALIN 12 1164 DO6X1-2613 24.04.2001 BRAT ALEXANDRU 12 1165 D06X-3063 29.03.2000 BUCIUTA STEFAN 12 1166 D06X-3907 05.10.2000 BUDAI DANIEL 12 1167 D0699-2666 14.10.1999 BUHNA CIPRIAN 12 1168 D82002-783 12.11.2002 CIOACA DANUT 12 1169 D06X-608 21.01.2000 CIOBANU MIHAELA 12 1170 D06X-852 27.01.2000 CIURARIU FLORIN CONSTANTIN 12 1171 DO6X2-1591 05.03.2002 COBLIS CONSTANTIN 12 1172 D0699-13 01.12.2000 COJOCARI ADRIAN 12 1173 D82002-1038 19.11.2002 CONACHI VIOREL 12 1174 DO6X-4540 06.05.2000 COZMA BALAN CONSTANTIN 12 1175 DO6X1-5416 27.09.2001 COZMIUC ADRIAN 12 1176 D82003-7436 16.09.2003 CRUCIAT GABRIEL 12 1177 PA8X-494 26.04.2000 DOMINCIUC PETRE 12 1178 DO6X-6013 12.07.2000 DUMITRU FLORENTINA 12 1179 DO6X1-1802 01.03.2001 FLORISTEAN IRINEL VLADIMIR 12 1180 D702-10496 13.12.2002 GHEORGHIU LIVIU DAN 12 1181 DO6X1-7051 13.12.2001 GHERASIM ANGELA 12 1182 DO6X1-2604 24.04.2001 GOLOSIE GEORGINA 12 1183 D72004-5731 29.09.2004 GORCSI IOAN 12 1184 D702-10509 13.12.2002 IACOB LIUBINCO 12 1185 D82003-709 17.02.2003 IANCU FLORIN NICOLAE 12 1186 PA8X-4332 14.12.2000 ILIUTA MARCEL 12 1187 D06X-3523 04.12.2000 IOANOVICIU ELENA 12 1188 DO6X1-6442 14.11.2001 ION LAURA 12 1189 DO6X1-6971 10.12.2001 JURJE DEBORA 12 1190 PA8X-4375 14.12.2000 KALMAR IOSIF 12 1191 D72004-6447 25.10.2004 KISS VIOREL GHEORGHE 12 1192 DO6X-1670 16.02.2000 KOSA ANDREI 12 1193 PA8X-4397 14.12.2000 KOSKA GEORGETA 12 1194 D0699-4183 12.09.1999 LASCUS ECATERINA MARIA 12 1195 D06X-4022 15.05.2000 LASLO STEFAN TIBERIU 12 1196 DO6X1-1587 22.02.2001 MADA CALIN GHEORGHE 12 1197 D0699-193 02.10.1999 MANOIU MIRCEA 12 1198 DO6X1-2406 13.06.2001 MATYAS ESZTERA 12 1199 D06X-2578 14.03.2000 MENTA IOAN DOREL 12 1200 D72004-3900 21.05.2004 MINCA LUMINITA 12 1201 D82003-8601 22.10.2003 MINCIU CORNELIA 12 1202 PA8X1-2229 19.08.2001 MIRT ADRIAN 12 1203 D72002-6347 15.07.2002 MITU PETRICA 12 1204 DO6X1-4554 13.08.2001 MIXICI SIMONA 12 1205 D702-10423 10.12.2002 MOISE AUREL IOAN 12 1206 D72002-8084 13.09.2002 MOLDOVAN RADU 12 1207 PA8X1-2931 11.10.2001 MURESAN ADRIANA 12 1208 D72002-4974 06.06.2002 NAN VIRGINIA 12 1209

D82002-1630 12.12.2002 NATEA LIVIU PETRU 12 1210 D72002-9615 18.11.2002 NEDELYOV IOSIF FRANCISC 12 1211 D82003-3771 06.06.2003 NOVAC FELICIA 12 1212 DO6X1-182 16.01.2001 PENCOV CRISTIAN 12 1213 D82003-302 28.01.2003 PIRJE IOAN FLORIN 12 1214 PA8X-4288 12.12.2000 POKKER CRISTIAN PAVEL 12 1215 D0699-326 03.09.1999 POPA MINDROANE NELU 12 1216 D72002-4408 24.05.2002 POPA VIOLETA RAMONA 12 1217 DO6X2-1134 19.02.2002 POPOVICI ADRIANO 12 1218 DO6X1-2575 19.03.2001 POPOVICI DANIEL 12 1219 DO799-2734 02.09.1999 POPOVICI ILEANA HAYNAL 12 1220 PA8X1-2266 19.09.2001 PREALA MIHAI 12 1221 D06X-3566 13.04.2000 PURCARU ANGELICA 12 1222 D82002-1359 29.11.2002 RADA ZOLTAN 12 1223 DO6X2-1764 11.03.2002 RADU VIOLETA 12 1224 PA8X1-2573 28.09.2001 RADUCAN ADRIAN VASILE 12 1225 D72002-6880 31.07.2002 ROSU IOANA 12 1226 PA8X1-1978 20.07.2001 RUS ROBERTA SANDRA 12 1227 D0699-52 14.01.1999 SAVA BOGDAN CONSTANTIN 12 1228 D72002-7684 30.08.2002 SIMU MIRCEA 12 1229 D82003-9631 12.12.2003 SMIT MARIAN 12 1230 DO6X1-4729 14.08.2001 STAN MONICA 12 1231 DO6X1-6756 26.11.2001 STANIA STANEL 12 1232 D0699-2768 18.10.1999 STOICA TIBERIU 12 1233 D82002-561 29.10.2002 TIRZIU IONELA ADELINA 12 1234 D82002-1637 12.12.2002 TOTH ZOLTAN 12 1235 DO699-2292 30.07.1999 TRAISTARU GABRIEL 12 1236 PA8X2-830 14.02.2002 URSACHI CAMIAN 12 1237 D72002-7867 06.09.2002 VALICEC IOAN 12 1238 DO6X1-904 10.04.2001 VASALAC ANGELICA 12 1239 D06X-1292 02.03.2000 VASILIU LAURENTIU 12 1240 DO699-886 25.05.1999 VELCOTA PAVEL 12 1241 DO6X1-6923 06.12.2001 VELICI VIOREL 12 1242 DO6X1-1644 22.02.2001 VITEAZ CORNEL OVIDIU 12 1243 D72004-3226 30.04.2004 ZARIN ELENA 12 1244 DO6X-5864 28.11.2000 ZENCENCO ALIN FLORIN 12 1245 DO6X1-7001 11.12.2001 ACHIM PITORAC CLAUDIU 11 1246 DO6X1-5901 29.10.2001 ANDRAS TRAIAN 11 1247 D72004-385 22.01.2004 ARICI OVIDIU ADRIAN 11 1248 D06X-561 20.01.2000 AVRAM IONEL 11 1249 DO6X1-2227 27.03.2001 BAJUSZ ALEXANDRU 11 1250 DO6X2-1815 12.03.2002 BALAJ TODORESCU PETRICA 11 1251 D82004-393 27.01.2003 BALOG CRISTINA 11 1252 DO6X1-6933 06.12.2001 BLEJDEA MARIAN 11 1253 D82002-1741 19.12.2002 BOBONICI MILAN 11 1254 DO6X1-154 16.01.2001 BODNARIUC CALIN FLORIN 11 1255 D72002-9397 13.11.2002 BOGDEA VICA 11 1256 PA8X-3142 26.09.2000 BUCSI ALEXANDRU 11 1257 D72002-6430 16.07.2002 BUTARITA ANDRATHA 11 1258 SC01-19377 30.11.2001 BUZ IONEL DANIEL 11 1259 D82002-1629 12.12.2002 CARPEN ADRIAN 11 1260

D06X-1634 15.02.2000 CHIRIBUCA STELICA 11 1261 DO6X1-1402 14.02.2001 CIORBA LUCHI SILVIU 11 1262 DO6X1-3229 05.06.2001 CIOTAU SORIN 11 1263 DO6X1-6870 04.12.2001 CIRA DORIN 11 1264 D06X-3859 05.08.2000 CIRDEI CATALIN 11 1265 DO6X-4652 06.08.2000 CIRDU ADRIAN 11 1266 D72002-4519 28.05.2002 CITIRIGA CRISTINA ADINA 11 1267 D82004-3234 26.05.2004 CORNISCHI CRISTIAN 11 1268 DO6X1-4021 26.07.2001 COROIU DANIELA 11 1269 PA8X1-981 07.05.2001 CRET IUSTIN THEOBALD 11 1270 DO6X1-436 22.01.2001 CRISAN ROZALIA 11 1271 PA8X1-3292 06.11.2001 CRISAN ROZALIA CRINA 11 1272 D06X/2844 22.03.2000 DANAILA MIHAI RADU 11 1273 D82003-4735 03.07.2003 DINA CRISTOPHER GEORGE 11 1274 D0699-3087 29.10.1999 DINCA STELIAN 11 1275 D82004-7119 24.11.2004 DUMITRICA VASILE 11 1276 PA8X1-3357 08.11.2001 ENESCU REMUS 11 1277 D72002-6410 16.07.2002 FAUR DORIN 11 1278 DO6X1-2235 27.03.2001 FAZEKAS CRISTIAN 11 1279 DO6X1-1663 23.02.2001 FLORE LUCIAN 11 1280 D72002-6324 12.07.2002 FODOR LAURENTIU (MARIA) 11 1281 DO6X1-6744 26.11.2001 FUGEL IOSIF 11 1282 DO6X2-2011 18.03.2002 GALE DUMITRU 11 1283 D72003-1720 02.04.2003 GAVENDA ADRIAN 11 1284 D82002-867 14.11.2002 GHERASIM CALIN 11 1285 D72004-14 12.01.2004 GHEREBEANU DANIELA 11 1286 PA8X-4144 30.11.2000 GHERMAN ALIN ILIE 11 1287 DO6X1-1920 07.03.2001 GIRU ADRIAN 11 1288 DO6X1-3575 26.06.2001 GORITA MARIANA 11 1289 PA8X-2880 19.09.2000 HRIOR MIRCEA 11 1290 PA8X2-84 15.01.2002 ICHIM EMANUELA 11 1291 DO6X1-6289 09.11.2001 ICOBESCU ION 11 1292 D72004-822 30.01.2004 ILITONI LIDIA FLORICA 11 1293 PA8X1-1625 03.07.2001 IOANOVICIU CRISTINA 11 1294 DO6X1-1124 06.02.2001 IURISTA DANIELA 11 1295 D72002-4981 06.06.2002 KISS ALEXANDRU 11 1296 DO6X1-3685 29.06.2001 LAZETI OTILIA 11 1297 DO6X1-7017 12.12.2001 LONTIS NICOLAE 11 1298 D72002-7827 05.09.2002 MANDA MARIANA 11 1299 DO6X1-4116 30.07.2001 MARIAN DAN 11 1300 D72002-7424 21.08.2002 MIKLOS VALENTINA 11 1301 D82003-4931 14.07.2003 MINCIU SORIN 11 1302 DO6X2-505 08.02.2002 MOCANU JAN 11 1303 D82003-4815 08.07.2003 MOLDOVAN IONELA 11 1304 D72003-3315 09.10.2003 NAROS CRISTIAN IONEL 11 1305 D72002-5392 18.06.2002 NEMETH GERGELY LORANT 11 1306 D82002-522 24.10.2002 OBREJA GHEORGHE 11 1307 DO6X1-2241 05.04.2001 PADURARU FLORIN 11 1308 SC01-20763 28.12.2001 PAPAY CRISTIAN 11 1309 D0699-509 19.04.1999 PARASCHIV COSTIN CLAUDIU 11 1310 PA8X1-66 15.02.2001 PASCARIU ALIN 11 1311

D82002/437 15.10.2002 PETRAS OLIMPIA 11 1312 PA8X2-864 14.02.2002 PETRUSAN GEORGE 11 1313 DO6X1-706 26.01.2001 PINZARU CRISTIAN 11 1314 DO6X1-6993 11.12.2001 POGAN CHRISTINA 11 1315 DO6X1-6849 03.12.2001 POJOGA COSMIN 11 1316 D82002-875 14.11.2002 POPA CONSTANTIN 11 1317 DO6X1-6663 21.11.2001 RAIU CALIN 11 1318 DO6X-5818 27.11.2000 RASCOTA DUMITRU 11 1319 D06X-881 28.01.2000 RUSU VASILE 11 1320 D72003-4039 21.11.2003 SAVIC DORINA 11 1321 D06X-711 25.01.2000 SAVU ALIN GABRIEL 11 1322 PA8X-1162 23.06.2000 SCORUS EDUARD 11 1323 DO6X1-6925 06.12.2001 SEITAN CONSTANTIN 11 1324 DO6X1-2372 03.04.2001 STOICA ADRIAN MARIUS 11 1325 D72004-4832 24.06.2004 STOICA MIRELA 11 1326 D72003-1380 18.03.2003 SUBA SABIN 11 1327 D72002-4958 06.06.2002 TARAU CIPRIAN GHEORGHE 11 1328 DO6X1-1877 05.03.2001 TODOR CALIN DINU 11 1329 DO6X1-3095 29.05.2001 URSU PAUNESCU ALIN 11 1330 D82004-3005 16.06.2004 UTFINEANT STEFAN LEON 11 1331 DO6X1-3356 11.06.2001 ZANOAGA CEZAR 11 1332 DO6X1-5303 31.08.2001 ZLOTAR CARMEN 11 1333 PA8X1-3886 14.12.2001 ALAZAROAIE REMUS 10 1334 D82003-4548 27.06.2003 ANKNER ADRIAN 10 1335 PA8X-3657 13.10.2000 ANTON ION 10 1336 D82002-998 18.11.2002 ANTONESCU EMANUEL 10 1337 DO6X1-7016 12.12.2001 ARDELEAN TABITA 10 1338 D72002-9218 08.11.2002 BACER ALEXANDRU 10 1339 DO6X1-2570 20.04.2001 BAR TEODOR 10 1340 DO6X1-6948 07.12.2001 BEBEC ADRIAN 10 1341 DO6X1-5499 13.09.2001 BELDEAN ADRIAN 10 1342 D72002-5419 18.06.2002 BELEAGA DANIEL 10 1343 D72002-6555 19.07.2002 BELECCIU GABRIELA 10 1344 DO6X1-6641 20.11.2001 BERCUCI GHEORGHE 10 1345 D72002-7652 30.08.2002 BILIUZ VALENTIN 10 1346 DO6X1-7028 13.12.2001 BOGDAN NICOLAE 10 1347 DO6X1-4303 07.08.2001 BOTA LOREDAN 10 1348 DO6X1-7067 13.12.2001 BRASOVEANU DANIELA 10 1349 DO6X1-3557 25.06.2001 BRATUIANU COSMIN 10 1350 D82003-7968 26.09.2003 BRINDAS MIHAELA 10 1351 D82005-2648 20.06.2005 BURCSA RUPI 10 1352 D82002-730 11.11.2002 BUSAGA MARIUS 10 1353 DO6X1-2975 21.05.2001 CATARESCU ION 10 1354 PA8X1-3919 14.12.2001 CHIRA CRISTIAN LUCIAN 10 1355 D72002-4392 23.05.2002 CIONCA ALIN MIRCEA 10 1356 D82003-5556 25.07.2003 CIONCA NELU CIPRIAN 10 1357 D82003-4249 18.06.2003 COLDEA GABRIELA 10 1358 D72003-7 06.01.2003 CONDURACHE RAMONA 10 1359 DO6X1-5935 30.10.2001 COSTACHI MARIAN LIVIU 10 1360 D700210555- 20.12.2002 COTUNA FLORIAN 10 1361 D72002-3699 30.04.2002 COZMA CONSTANTIN 10 1362

D72002-6078 05.07.2002 CRACIUN DANIEL 10 1363 D72003-4140 27.11.2003 CRISTISOR DAN IOAN 10 1364 D72004-5684 27.09.2004 CSENGETTYUS GHEORGHE 10 1365 PA8X1-2241 18.09.2001 DASCAU DANIEL 10 1366 D72005-3073 01.06.2005 DEMETER FLORIAN 10 1367 D82002-779 12.11.2002 DRAGOS NICOLETA 10 1368 D72003/392 31.01.2003 DUMESCU SORIN 10 1369 D06X-3954 05.11.2000 ELENES FLORIN LAZARICA 10 1370 D82002-1648 13.12.2002 FATI NELU 10 1371 D82003-346 31.01.2003 FAUR CALIN 10 1372 D72002-9134 05.11.2002 FULOP ADELA MIHAELA 10 1373 SC01-015066 20.09.2001 GABOR ILEANA 10 1374 DO6X2-1690 07.03.2002 GAFTON STEFAN 10 1375 DO6X1-5449 11.09.2001 GALE CIPRIAN 10 1376 DO6X1-6951 07.12.2001 GHERAN MARIUS 10 1377 DO6X1-3065 28.05.2001 GILCA CRISTIAN 10 1378 DO6X-6032 12.08.2000 GOKLER FLORIN IOAN 10 1379 PA8X1-3018 12.10.2001 GOLBAN DANIEL OVIDIU 10 1380 DO6X1-6910 05.12.2001 GOLITA FAUR NICU 10 1381 DO6X1-6998 11.12.2001 GRAMA BUJOR 10 1382 D82003-4938 14.07.2003 GROSU LUCIA 10 1383 D82003-5369 23.07.2003 IACOBESCU FLORIN 10 1384 D72002-5497 20.06.2002 IANCU CAMELIA 10 1385 D82004-546 29.01.2004 ILIESCU DOINA 10 1386 DO6X2-1354 28.02.2002 IOKAI DANIEL 10 1387 D72002-5385 18.06.2002 JARAVETE CONSTANTIN 10 1388 D82003-7431 16.09.2003 JUREBIE CRETU PAUL 10 1389 PA8X-4101 29.11.2000 KEMENDI SORIN DORU 10 1390 PA8X1-1756 10.07.2001 KERTESZ AMADEO 10 1391 DO6X1-1101 06.02.2001 KOBAU MIRCEA 10 1392 D72002-7487 26.08.2002 KOHONITZ-TURBOK FRANCISC DAN 10 1393 PA8X1-2655 02.10.2001 LACATUS TIBERIU DUMITRU 10 1394 D72002-9754 21.11.2002 LASZLO MARITA 10 1395 DO6X2-81 16.01.2002 LAVER CRISTINA 10 1396 D82005-857 25.02.2005 LEONTE PAVEL 10 1397 D82002-1760 20.12.2002 LUKACS MARIUS 10 1398 DO6X1-4260 06.08.2001 LUPA ADRIAN 10 1399 PA8X1-1270 31.05.2001 LUPSAN GHEORGHE 10 1400 DO6X1-1645 22.02.2001 MAFTEI DAN GABRIEL 10 1401 D72003/25 08.01.2003 MAGDIN DANIEL COSMIN 10 1402 D72003-1303 14.03.2003 MARIAN CARMEN 10 1403 D82004-5660 30.08.2004 MATEI BRIGITTE 10 1404 D82003-7058 08.09.2003 MIHALTAN INGRID LOREDANA 10 1405 PA8X1-3895 14.12.2001 MIU ADRIAN 10 1406 DO6X2-1364 28.02.2002 MOCANU DANIEL 10 1407 D72002-7816 05.09.2002 MOMIROV MARCEL 10 1408 D82004-1375 02.03.2004 MUNTIANU NECULAI 10 1409 D72004-1870 03.03.2004 NEACSU NELU 10 1410 D82003-9361 03.12.2003 NECEA LILIANA 10 1411 DO6X2-1363 28.02.2002 NEDA SILVIU 10 1412 PA8X-4248 12.12.2000 NEDELEA IULIAN 10 1413

D82003-8241 07.10.2003 NICHESCU LIGIA 10 1414 D702-10471 12.12.2002 NISTOR CIPRIAN 10 1415 D82004-2237 20.04.2004 OFITARESCU SORIN 10 1416 D82004-362 27.01.2004 OLARU AUGUSTIN 10 1417 D82003-2357 21.04.2003 ONICA ADRIAN VASILE 10 1418 DO6X1-6966 10.12.2001 OPREAN ADRIAN 10 1419 DO6X1-1964 12.03.2001 PADURE IOANA 10 1420 D72002-7746 03.09.2002 PAKAI LEVENTE 10 1421 D82003-1608 14.03.2003 PANCHEA SEBASTIAN 10 1422 SC01-20608 20.12.2001 PASCA CLAUDIU 10 1423 D72002-3444 25.04.2002 PATRU TEODOR 10 1424 D82003-3957 11.06.2003 PAUNA MARIUS 10 1425 D72004-5861 30.09.2004 PETCOV LUCIA 10 1426 D82003-3191 26.05.2003 PITULAN VASILE 10 1427 D82003-297 28.01.2003 PLESA NICOLAE ADRIAN 10 1428 D72002-6474 17.07.2002 PLOTOGEA DANIEL 10 1429 D82002-253 03.10.2002 POP GENOVIA LETITIA 10 1430 DO6X1-5420 10.09.2001 POPESCU GHEORGHE 10 1431 D82002-1557 05.12.2002 RAD IONEL 10 1432 D702-10176 02.12.2002 RADU AURELIAN CIPRIAN 10 1433 D72004-156 14.01.2004 RADULESCU CONSTANTIN 10 1434 D82002-1731 19.12.2002 RAICU ANA MARIA 10 1435 D72003-2047 17.04.2003 RUSU DANIEL 10 1436 D06X-2669 15.03.2000 SCHMAND ROXANA 10 1437 D72002-7683 30.08.2002 STELEAC MIHAELA 10 1438 D82002-820 14.11.2002 STRATILA LAURA 10 1439 DO6X1-2417 06.04.2001 SUHANEA CONSTANTIN 10 1440 DO6X1-1668 23.02.2001 SZOKE ATTILA 10 1441 D82002-1734 19.12.2002 TANASE SORIN CLAUDIU 10 1442 D72004-535 27.01.2004 TANASIE ALEXANDRU 10 1443 PA8X1-2326 20.09.2001 TANIGOI IOANA OLGA 10 1444 DO6X1-2996 22.05.2001 TATAR SEBASTIAN 10 1445 D82003-61 13.01.2003 TELEAGA DUMITRU 10 1446 DO6X1-2544 19.04.2001 TESAN FLORIN 10 1447 D82003-254 24.01.2003 TIRCHI SEBASTIAN BOGDANEL 10 1448 DO6X2-2319 26.03.2002 TULCAN SORIN 10 1449 D72004-6312 19.10.2004 TURCU CODRIN VASILE 10 1450 D82003-604 12.02.2003 TURLEA CODRUT 10 1451 D82002-1718 18.12.2002 VARGA ZSOLT 10 1452 DO6X1-6051 01.11.2001 VASIADI MONICA 10 1453 D72002-9889 26.11.2002 VASILE MARIN 10 1454 DO6X2-1732 09.03.2002 VIDREAN CRISTIAN 10 1455 D82003-3329 28.05.2003 VIERU RAVECA 10 1456 D72003-562 12.02.2003 VIRLAN OVIDIU DANIEL 10 1457 D72002-8817 21.10.2002 VLADEANU MARIAN 10 1458 DO6X1-1053 05.02.2001 VLADOI MARIUS 10 1459 D82004-2826 13.05.2004 VOLOVATIC GABRIELA 10 1460 D72002-4236 21.05.2002 ZABARA VASILE 10 1461 D72002-8861 23.10.2002 ZABIK FRANCISC 10 1462 DO6X2-2594 03.04.2002 AENOAEI IOAN 9 1463 D82002-492 22.10.2002 ALBU DANIEL 9 1464

D82002-140 01.10.2002 ALEXA COSTEL 9 1465 D82003-5567 25.07.2003 ALEXANDRU CRISTIAN 9 1466 DO6X2-503 08.02.2002 ALEXIN ANA CLAUDIA 9 1467 D82005-1160 11.03.2005 ANDREICI ADRIAN OLIVER 9 1468 D72003-145 16.01.2003 ANGI LIVIUS IOAN 9 1469 DO6X1-2462 10.04.2001 APINZURASOAIE MIHAI 9 1470 DO6X1-2058 16.03.2001 APOSTOL GSBRIEL 9 1471 D72002-4206 20.05.2002 ARDELEAN CLAUDIU IONEL 9 1472 D82004-785 02.02.2004 BALACI CLARISSA GINA 9 1473 D06X-2262 03.03.2000 BALAN DAN 9 1474 D82003-4723 03.07.2003 BALUT MARINELA 9 1475 D82005-6259 12.12.2005 BLIDARIU CRISTIAN 9 1476 D72003-2944 01.07.2003 BODRI CRISTIAN DAN 9 1477 D72002-7915 09.09.2002 BOGDAN CLAUDIA 9 1478 D72004-1769 11.03.2004 BORDEANU CATALIN 9 1479 D82004-3963 05.07.2004 BOZOKI MARIANA 9 1480 DO6X2-2280 25.03.2002 BUHACEANU CRISTIAN 9 1481 PA8X1-2699 03.10.2001 BUZATU BOGDAN 9 1482 PA8X-2069 28.07.2000 CALDARUS JUGANARU NICU 9 1483 DO6X1-2678 26.04.2001 CARLIG ANA 9 1484 DO6X1-7059 13.12.2001 CEAUSELU BENEDICT 9 1485 D82003-8507 16.10.2003 CERNA IOAN CIPRIAN 9 1486 D72004-5265 09.09.2004 CHELU VASILICA 9 1487 D72004-6950 22.11.2004 CIOBANU MIHAI 9 1488 D06X-3563 13.04.2000 CIRDEI CATALIN 9 1489 DO6X1-4080 30.07.2001 CIRTOG-NICARA CONSTANTIN 9 1490 DO6X1-5841 25.10.2001 CIUNGU TUDOR 9 1491 D82003-407 03.02.2003 COBZARU COSTEL 9 1492 D72003-3153 11.07.2003 CORICOVAC DUMITRU 9 1493 D72005-3942 16.09.2005 COROIAN MIHAELA 9 1494 PA8X1-1949 19.07.2001 COTOC VIRGIL 9 1495 D82003-6217 14.08.2003 DANILIS RADU 9 1496 D82002-1057 20.11.2002 DOBRA ILARIE 9 1497 DO6X-5379 30.10.2000 FAUR SORIN 9 1498 D72002-7396 28.08.2002 FENYVESI FERDINAND 9 1499 D82005-712 17.02.2005 FRANTIA JANETA LIDIA 9 1500 PA8X-1031 20.06.2000 FURCEANU COSTEL 9 1501 D72002-6368 15.07.2002 GHERHES ANA LILIANA 9 1502 D72003-92 14.01.2003 GHERMAN DANIEL 9 1503 D82003-9253 26.11.2003 GOASADI FLORIN MARIAN 9 1504 DO6X2-1098 18.02.2002 GOMBOS FLORIN 9 1505 D82004-2444 28.04.2004 GUTU DANIEL 9 1506 DO6X2-1356 28.02.2002 HAUER SRETO 9 1507 D82002-450 15.10.2002 HINCU LEONARD DANIEL 9 1508 D82003-268 26.01.2003 HORABLAGA NICOLAE MARINEL 9 1509 D82003-4885 11.07.2003 IAKAB IOSIF 9 1510 D72004-6532 27.10.2004 IVANOV-IANCOV PAVELUSCA 9 1511 D82004-2862 14.05.2004 KOVACS ROBERT 9 1512 D72002-9882 26.11.2002 LARGO MATILDE 9 1513 D82003-7195 10.09.2003 LICIU DANIEL 9 1514 D82002-1614 11.12.2002 MACARIE CLAUDIU ISAC 9 1515

D72002-5351 17.10.2002 MAROCICO ION 9 1516 D82005-2016 10.05.2005 MARTON CRISTIAN ALEXANDRU 9 1517 D72003-1899 10.04.2003 MAXIM DORU 9 1518 D82004-5003 05.08.2004 MINZATU DANIELA IONELA VALENTINA 9 1519 D82004-3231 26.05.2004 MIRCIOANE ELENA 9 1520 D82003-219 23.01.2003 NEAG TRAIAN DARIUS 9 1521 PA8X2-118 16.01.2002 NEICONI FLORIN CRISTIAN 9 1522 D82004-7244 30.11.2004 NICA ELIADE 9 1523 D72004-7069 25.11.2004 OLASZ ZOLTAN 9 1524 PA8X-1042 20.06.2000 PANTIR EUGEN 9 1525 D82003-5676 30.07.2003 PANUTESCU FLORIN 9 1526 DO6X2-2346 27.03.2002 PATLAGIOAIE CONSTANTIN 9 1527 D82003-5448 24.07.2003 PATRASCU VASILE 9 1528 D72002-5088 10.06.2002 PELLE IRINA 9 1529 DO6X1-5882 29.10.2001 PETRINA WILHELM 9 1530 D82005-1842 21.04.2005 PLESA ADRIAN 9 1531 DO6X2-175 22.01.2002 POP NICOARA ALEXANDRU 9 1532 D72004-4711 18.06.2004 POPA CRISTIAN IOAN 9 1533 D82002-1626 12.12.2002 POPITEA MIHAI OVIDIU 9 1534 PA8X1-1774 09.08.2001 REVNIC SEBASTIAN 9 1535 DO6X1-962 01.02.2001 ROTH IOSIF 9 1536 D82003-1714 20.03.2003 SANDU SEBASTIAN 9 1537 D72002-5837 28.06.2002 SANTAMARIAN MIRABELA 9 1538 DO6X2-148 21.01.2002 SAS OVIDIU 9 1539 D82003-6279 18.08.2003 SCARLAT CONSTANTIN 9 1540 D82002-1261 27.11.2002 SCHIPOR VASILE 9 1541 D72003-118 14.01.2003 SECOSAN IULIAN ALIN 9 1542 D82003-1902 31.03.2003 SENDROIU RADU 9 1543 D72003-3595 28.10.2003 STOIA DANIELA 9 1544 DO6X2-1123 19.02.2002 SULINTAN ADELIN 9 1545 DO6X1-784 30.01.2001 SZIPISIAK STEFAN 9 1546 D82002-38 26.09.2002 TATARUSANU DANIEL 9 1547 D72004-3284 04.05.2004 TIERANU RAFAEL 9 1548 D72004-1070 06.02.2004 TIRCHI DORINA 9 1549 DO6X2-1324 27.02.2002 TIREAN VASILE GEORGE 9 1550 DO6X1-2741 08.05.2001 TODOR MIHAELA 9 1551 DO6X1-3460 19.06.2001 TONU RELU 9 1552 DO6X1-6773 27.11.2001 TOTH ALEXANDRA 9 1553 D82002-1737 19.12.2002 TRISCA DANIEL EMANUEL 9 1554 DO6X1-6777 27.11.2001 TRUTAN ILIE 9 1555 D72004-4458 08.06.2004 VASILE ION 9 1556 D06X-3760 20.04.2000 VINATORU GABRIEL 9 1557 D702-10502 13.12.2002 VLADOI SORIN STEFAN 9 1558 DO6X2-177 22.01.2002 ZANOAGA MARCEL 9 1559 D72002-2827 10.04.2002 ZUZEAC NICOLAE 9 1560 D72002-2817 10.04.2002 ACATRINEI SORIN 8 1561 DO6X1-4398 08.08.2001 ALDEA ANA 8 1562 D72004-224 16.01.2004 AMOSIESEI MIHAI 8 1563 D72002-4923 05.06.2002 ANGI CINCA CLAUDIUS 8 1564 D702-10417 10.12.2002 BALAURE VLAD ADRIAN 8 1565 D72003-1419 19.03.2003 BARON LACRAMIOARA 8 1566

PA8X2-902 15.02.2002 BARTH NICOLAE ANON 8 1567 D82003-6626 28.08.2003 BAUSCHE ZOLTAN 8 1568 D82005-1584 07.04.2005 BIRTA MARIUS 8 1569 D82002-836 13.11.2002 BOC CRISTINEL 8 1570 D82004-612 29.01.2004 BOICEAN MARIA CRISTINA 8 1571 D72004-75 13.01.2004 BOLOGA DANIELA 8 1572 D72002-4322 22.05.2002 BONCHIS ADRIAN 8 1573 D72002-5323 14.06.2002 BOTOACA ADRIAN 8 1574 D72003-981 05.03.2003 BUMBAR LUCIAN 8 1575 D702-10543 19.12.2002 CARAGUI CRISTIAN 8 1576 D72002-5720 26.06.2002 CARSTOIU CRISTIAN 8 1577 D82004-2872 14.05.2004 CHEREGI CONSTANTIN 8 1578 D72003-621 17.02.2003 CHIHAIA NICOLAE 8 1579 D82004-2460 28.04.2004 CHITU VIOREL CIPRIAN 8 1580 D72003-1898 10.04.2003 DAMIAN VASILE 8 1581 D72002-7361 20.08.2002 FLOREA RAHELA 8 1582 PA8X2-478 30.01.2002 GHICIU EMIL 8 1583 D72003-166 16.01.2003 GIRJOABA TITU 8 1584 DO6X1-3463 19.06.2001 IANCU STEFANEL 8 1585 D72005-3020 30.05.2005 IENESEL CRISTIAN FLORIN 8 1586 D82003-8952 13.11.2003 ILIN LILIANA 8 1587 D82004-5465 23.08.2004 ITU FLORIN 8 1588 D72002-2841 11.04.2002 LIVADARU GHEORGHE 8 1589 D82004-7335 06.12.2004 LOTOROSANU ION 8 1590 DO6X2-2354 27.03.2002 LUNGU NICOLAE 8 1591 D82002-182 02.10.2002 LUPU MIHAELA 8 1592 D82003-462 04.02.2003 MATEI DORU IOAN 8 1593 D82004-2797 12.05.2004 MIHUTA MARIUS 8 1594 D82004-837 01.03.2004 MIRAUTA VALERIAN 8 1595 DO696001639 30.07.1996 MOLDOVAN CLAUDIA 8 1596 DO6X1-5532 14.09.2001 NEAGOIE LEONARD 8 1597 D72002-6635 23.07.2002 NEDELEA LACRAMIOARA 8 1598 DO6X1-124 16.01.2001 NEFERU CIPRIAN 8 1599 D702-10430 11.12.2002 NEGOT MARINELA LETITIA 8 1600 PA8X1-2411 25.09.2001 NICULEA CRISTINA 8 1601 D82004-2726 10.05.2004 NOVACESCU MARIUS 8 1602 D72002-7473 23.08.2002 PALEA VALENTIN 8 1603 D702-10093 21.11.2002 PANAITE CONSTANTIN 8 1604 PA8X1-1961 19.07.2001 PATRUCA PETRONELA 8 1605 DO6X2-369 01.02.2002 PETCU ALIN 8 1606 D82002-1668 13.12.2002 POENARU MARIUS 8 1607 D82004-126 15.01.2004 POPA CLAUDIU 8 1608 D82004-7158 25.11.2004 POPESCU ALINA 8 1609 D72002-8577 11.10.2002 PREDA NICOLAE OVIDIU 8 1610 D72002-8302 20.09.2002 RADUCANU RAZVAN 8 1611 D72002-4137 17.05.2002 ROSU MIRCEA 8 1612 D82004-6976 16.11.2004 SAMUILA MIRELA 8 1613 PA8X2-521 31.01.2002 SANDA IONEL 8 1614 D82005-99 13.01.2005 SANDU MIHAI VASILE 8 1615 D82004-5663 30.08.2004 SAVA LEONAS 8 1616 D72003-890 10.04.2003 SEIMAN LAURENTIU 8 1617

D72005-1260 02.03.2005 STOICA ANA 8 1618 D82003-1007 03.03.2003 STRATONIE CODRUT 8 1619 PA8X1-2325 20.09.2001 TARMURE GABRIEL ION 8 1620 D82002-1428 03.12.2002 TARNOVETCHI CORNELIU 8 1621 D82004-839 04.02.2004 TCACIUC MARINELA 8 1622 D702-10335 05.12.2002 TECU MIHAITA IONUT 8 1623 DO6X1-6835 30.11.2001 TODERESC GABRIEL 8 1624 DO6X2-1438 04.03.2002 TODOR SIMION 8 1625 D82003-523 07.02.2003 UNC SILVIU 8 1626 D82003-502 06.02.2003 URSACHI BOGDAN IULIAN 8 1627 SC03-2727 17.02.2003 VALKAY FULGA VIORICA 8 1628 D72004-6233 15.10.2004 VARGA AHMED DACIAN 8 1629 D72002-6187 09.07.2002 VARGA FLORIN 8 1630 D72004-331 10.01.2004 VIZITEU BENONE 8 1631 D82005-2259 24.05.2005 ZEPA DANIELA GHEORGHE 8 1632 D72003-1903 10.04.2003 AGACHE SORIN GABRIEL 7 1633 D82005-6057 30.11.2005 ALEXIN LILIANA 7 1634 D72003-408 03.02.2003 ANASTASIU ADRIAN DORIN 7 1635 D72004-253 19.01.2004 ANDRICI STEFAN 7 1636 D82004-6366 04.10.2004 APOSTOL AURICA 7 1637 D82004-175 19.01.2004 AVRAM VIOLETA 7 1638 DO6X1-6960 07.12.2001 BADAU IOSIF 7 1639 D82003-7421 16.09.2003 BALASA MARIA ELENA 7 1640 PA8X1-3021 12.10.2001 BALINT VALENTIN 7 1641 DO6X1-6013 31.10.2001 BALU GHEORGHE 7 1642 D82003-197 23.01.2003 BANDI FERENC 7 1643 D702-10125 02.12.2002 BECHES FANICA 7 1644 DO6X1-1939 08.03.2001 BITICU FLOREA 7 1645 D82004-3559 03.06.2004 BOGHIU-IGNAT MIHAELA 7 1646 D72005-2471 21.04.2005 BRINDA LUCAIN CRISTIAN 7 1647 DO6X1-4641 14.08.2001 BUDIANA ION 7 1648 D72004-2099 17.03.2004 CICIC ALIN VICTOR 7 1649 D82002-75 14.01.2003 CIOBOTARU RITCU COSTEL 7 1650 D72002-8888 23.10.2002 CIOC DANIELA 7 1651 D82002-463 16.10.2002 CIOCAN MARINEL 7 1652 D702-10542 19.12.2002 CIUBOTA MIRCEA 7 1653 D82004-5898 20.09.2004 CIUCIU NICOLAE 7 1654 DO6X2-553 11.02.2002 COMNENOV DANIELA 7 1655 D72002-8732 17.10.2002 COSTI FLORIN 7 1656 D72004-4628 16.06.2004 CRISTA LAVINIA 7 1657 DO6X2-1061 18.02.2002 CURCUTA GHEORGHE 7 1658 D82003-337 29.01.2003 DARABAN SIMONA 7 1659 D82004-1582 11.03.2004 DINCA-ENEA DANIELA 7 1660 D72003-4018 20.11.2003 DRAGOMIR CRISTIAN 7 1661 DO6X2-102 17.01.2002 GHERMAN CONSTANTIN 7 1662 D82003-266 27.01.2003 GHERMAN MARIUS 7 1663 D82003-1815 25.03.2003 GOGU MARIUS 7 1664 D82003-6272 18.08.2003 GOROVEI IOANA 7 1665 DO6X2-557 12.02.2002 GRECU DOINA 7 1666 D72002-8614 14.10.2002 GUI FLORIN 7 1667 D82003-461 04.02.2003 HARJABA VASILE 7 1668

D72005-5147 11.11.2005 IANCU ANGELICA SIMONA 7 1669 SC2001-4140 16.03.2001 IOVAN LILIANA VASILICA 7 1670 DO6X2-1194 22.02.2002 IRIMUS FLAVIUS 7 1671 D72003-437 04.02.2003 ISTOC RAMONA 7 1672 DO6X1-4327 07.08.2001 LAPUGEAN CONSTANTIN 7 1673 D72005-2390 21.04.2005 LEMLE MATIAS NATALIA SIMINA 7 1674 D82003-8737 30.10.2003 LICIU ION 7 1675 D72003-362 30.01.2003 MAGDALIN REMUS CRISTIAN 7 1676 D82004-5358 17.08.2004 MALUS LAURENTIU 7 1677 D72002-8456 25.09.2002 MANDA PETRE 7 1678 D72003-1603 27.03.2003 MAROSI TIBERIU ZOLTAN 7 1679 D72005-2887 20.05.2005 MARTIN VALENTIN GHEORGHE 7 1680 DO6X1-5675 16.10.2001 MILIN AGNES 7 1681 D72003-2352 09.05.2003 MOACA PAVEL 7 1682 D82004-2289 22.04.2004 MOISESCU TODOR 7 1683 D82004-3979 06.07.2004 MOISICI BUDIMIR 7 1684 D82003-9151 21.11.2003 MOLDOVAN IRINA LIVIA 7 1685 D72003-617 14.02.2003 NICHITA CRISTIAN PETRU 7 1686 DO6X1-3017 23.05.2001 NIDEL OANA 7 1687 D82003-9659 12.12.2003 OBREJA COSTEL 7 1688 DO6X2-1912 14.03.2002 PASTIU IOAN 7 1689 D82002-1724 18.12.2002 PATRUS DANUT 7 1690 D72002-8713 16.10.2002 PINGHEL VIRGIL 7 1691 D82005-5841 18.11.2005 POP DUMI DANIEL 7 1692 D82005-5842 18.11.2005 POPA SERGIU 7 1693 D82003-6978 05.09.2003 POPESCU CARMEN 7 1694 D82003-8638 24.10.2003 POPOVICI CRISTIAN 7 1695 D82003-7660 19.09.2003 PRIBEANU DANIEL 7 1696 D82002-85 30.09.2002 ROBU PETRU 7 1697 D82002-1780 20.12.2002 RUS GAVRILA 7 1698 D72004-1625 27.02.2004 RUSU TABITA RAMONA 7 1699 D72004-1342 17.02.2004 SERES ANA-MARIA (PAUL PETRU) 7 1700 DO6X1-2159 22.03.2001 SIMESCU FLORENTINA 7 1701 D72003-537 11.02.2003 SIMON DELIA 7 1702 D72004-4705 18.06.2004 SPASNICI MARIA 7 1703 D82003-3799 09.06.2003 SSASZ CSABA 7 1704 D72004-2197 22.03.2004 STANESCU DORIN FANICA 7 1705 D82004-2394 26.04.2004 STERIAN COSTIN 7 1706 D82004-5765 07.09.2004 STOIAN ADRIAN 7 1707 D82004-1706 17.03.2004 STOICA NICOLETA 7 1708 D82003-127 17.01.2003 SULIMAN NICOLAE 7 1709 D82003-94 15.01.2003 TABARCEA ADELA 7 1710 D72004-2517 01.04.2004 TARANU TABITA 7 1711 D82003-5748 31.07.2003 TARCO NINA FLORIANA 7 1712 D702-10373 06.12.2002 TOMESCU CRISTINA 7 1713 D82003-4244 18.06.2003 TUDOSE MARIN 7 1714 D82004-5414 19.08.2004 VARTOLOMEi DANIEL 7 1715 DO6X1-2077 19.03.2001 VELTANESCU NICOLAE 7 1716 D72004-3552 12.05.2004 VICOL ALIN 7 1717 D72002-5372 18.06.2002 VLADU EMILIAN 7 1718 D72004-4360 02.06.2004 VRABIE RALUCA 7 1719

D82003-611 12.02.2003 VULPE DANIEL 7 1720 DO6X2-82 16.01.2002 ANDRAS DANUT 6 1721 D82003-9247 26.11.2003 ANTON CRISTIAN 6 1722 D82004-5642 27.08.2004 BAIES CORNEL FLORIN 6 1723 D72002-976 21.11.2002 BANU MIRCEA 6 1724 D82003-6210 14.08.2003 BANU NICOLAE 6 1725 D82004-1931 30.03.2004 BIRLEA CORNELIA 6 1726 D82004-3676 15.06.2004 BRASOVEANU FLORIN 6 1727 D72004-1570 26.02.2004 BURILEANU MILITA DANIELA 6 1728 D72003-302 28.01.2003 CALIN CATALIN 6 1729 D82004-2029 06.04.2004 CHIORESCU MARCEL 6 1730 D82003-8193 03.10.2003 CIOFU PETRU 6 1731 D82003-2986 16.05.2003 CIORBA TIBERIU 6 1732 PA8X2-130 16.01.2002 CIUCIU GEORGE 6 1733 D82004-6058 22.09.2004 CODRUT VASILE 6 1734 D72003-3961 18.11.2003 CRAUCIUC DUMITRU 6 1735 D82004-4327 15.07.2004 DEACONU RAMONA 6 1736 D82003-420 04.02.2003 DRAGAN PAUL 6 1737 D82002-1581 09.12.2002 DUMA MARIUS GABRIEL 6 1738 D72005-5835 13.12.2005 FEHER GABRIEL CLAUDIU 6 1739 D72002-6084 05.07.2002 FLOREA GRATIELA 6 1740 D82005-4294 25.08.2005 GERA DIANA MARIA 6 1741 D72004-3556 12.05.2004 HUTANU MIHAI 6 1742 D72004-4097 27.05.2004 IRIMESCU TURCUS LUCIAN 6 1743 DO6X2-1365 28.02.2002 KAITOR MELANIA 6 1744 D82005-2284 24.05.2005 LEACH TANASE MIRCEA 6 1745 D72002-9951 27.11.2002 MAMUT SORIN 6 1746 DO6X2-2070 19.03.2002 MARINCA NINA MARIA 6 1747 D82003-950 27.02.2003 MERA GRIGORE 6 1748 D82003-527 07.02.2003 MOLDOVAN ADRIAN LIVIU 6 1749 D82004-4445 20.07.2004 MURESAN MARIUS 6 1750 D82003-7169 10.09.2003 MURESAN STEFAN OVIDIU 6 1751 D72004-524 27.01.2004 NACAIANU FLORENTINA 6 1752 D72003-1072 10.03.2003 NICOLA DAN 6 1753 D702-10480 12.12.2002 NICORUTA NICOLAIE 6 1754 D72005-2206 12.04.2005 PASCA FLORIAN 6 1755 D82002-1627 12.12.2002 PENGA ANDREI ALEXANDRU 6 1756 D72004-355 21.01.2004 PETROVICI DANIEL 6 1757 D72003-1887 10.04.2003 PITIC GHEORGHE 6 1758 D72005-193 14.01.2005 PLESCA PETRICA 6 1759 DO6X2-1262 26.02.2002 REUT ELENA 6 1760 DO695-3449 13.09.1995 ROXIN FLORIN 6 1761 D72004-1979 12.03.2004 SARARU CONSTANTIN 6 1762 D72005-2409 21.04.2005 SZANTO NARCIS TIBERIU 6 1763 D82004-5044 09.08.2004 TELEOACA CIPRIAN NICOLAE 6 1764 D82003-2990 16.05.2003 TOIA TEODORA ISABELA 6 1765 D82002-416 14.10.2002 VASILESCU DIANA 6 1766 D72002-7587 28.08.2002 VASILITA DUMITRU 6 1767 D82003-5040 16.07.2003 ZAHARIA AURELIAN 6 1768 D702-10119 02.12.2002 AILOAIEI GHEORGHE 5 1769 D82003-129 17.01.2003 ARSINTE FLORIN 5 1770

D82003-4569 27.06.2003 ARSINTE MARIOARA 5 1771 D72004-640 28.01.2004 BACRAU ACHIM OLIVER 5 1772 D702-10541 19.12.2002 BOGDAN DANIEL IOAN 5 1773 D72004-3722 18.05.2004 BOLDEA OANA 5 1774 D82005-1335 23.03.2005 CASAPU DANIEL 5 1775 D72002/9259 11.11.2002 CIURCA ELENA 5 1776 D702-10518 17.12.2002 COJOCARU MIRON 5 1777 D82005-4434 01.09.2005 COLUMBAN IULIU ALEXANDRU 5 1778 D72004-523 27.01.2004 COSTACHE NECULAI 5 1779 D72004-4781 22.06.2004 COSTEA NICOLETA 5 1780 D72004-4538 10.06.2004 DAMIAN ADRIAN 5 1781 D82004-260 22.01.2004 DINCA MARIA 5 1782 D82004-5993 17.09.2004 IORDACHE MARIN 5 1783 D82004-1046 17.02.2004 ISAC MARCU 5 1784 D82003-9324 29.11.2003 JURJ MARIN FLORIN 5 1785 D82004-1975 01.04.2004 LAZAR MARIUS 5 1786 D82003-9436 05.12.2003 LUDWIG IUSTINA 5 1787 D72002-9795 21.11.2002 MARIN NICOLAE 5 1788 D82005-4591 12.09.2005 MIRICA COSMIN 5 1789 D72003-1235 13.03.2003 MOCAN OCTAVIAN 5 1790 D72004-4954 30.06.2004 MUSTEATA VASILE 5 1791 D82002-87 30.09.2002 OPRIS MARIAN 5 1792 D82004-6353 01.10.2004 PALADE ELENA 5 1793 D82004-3675 15.06.2004 PETRUTA NICOLAE 5 1794 D72004-5776 29.09.2004 PLESCA PETRICA 5 1795 DO6X2-2068 19.03.2002 POPOVICI SEBASTIAN 5 1796 D82004-5499 24.08.2004 POSTOLACHE ADRIAN CRISTINEL 5 1797 D72003-1 06.01.2003 RIMBU SIMONA ELENA 5 1798 D72002/8969 28.10.2002 SOARE NICOLAE 5 1799 D82003-3355 28.05.2003 TOLEA ANISOARA 5 1800 D82004-2961 18.05.2004 VASIAN FLORIN 5 1801 D82004-2207 20.04.2004 ANDRIESI COSTEL 4 1802 D82003-1492 13.03.2003 BADITOIU ILIE 4 1803 D82004-1035 16.02.2004 BALINT RODICA EUGENIA 4 1804 D82004-2206 20.04.2004 CHIFA VIOREL 4 1805 D82003-10 07.01.2003 CIOABA SORIN 4 1806 D82003-5640 29.07.2003 HAURES FLORIN 4 1807 D72005-1897 31.03.2005 HOMOLYA ADINA VIOLETA 4 1808 D82003-948 27.02.2003 IFRIM FLORIN LAURENTIU 4 1809 D72005-1181 25.02.2005 IORDANESCU EMIL 4 1810 D72004-4996 01.07.2004 IOVITA DAN 4 1811 D82003-9650 12.12.2003 MATEI MARIA 4 1812 D72004-823 01.03.2004 MITU VALI VIRGIL 4 1813 D72004-956 03.02.2004 MUNIA NICOLAE 4 1814 D82003-1762 21.03.2003 OLARASU PETRONELA 4 1815 D82004-5216 12.08.2004 ONETIU MUNTEANU CIPRIAN 4 1816 D82004-2198 20.04.2004 PAVA FLORINA 4 1817 D82004-2320 22.04.2004 PAVEL MARIA 4 1818 D72004-5992 05.10.2004 PODEANU ANCUTA 4 1819 D72004-610 28.01.2004 SAJTER OTTO GABRIEL 4 1820 D82005-3065 11.07.2005 TRIFAN DANIEL 4 1821

D82004-3743 18.06.2004 TRUSCULESCU DIONISIE 4 1822 D82003-3262 27.05.2003 VLAD IONEL 4 1823 D72005-4161 23.09.2005 VOICU FLORENTINA 4 1824 D72004-4186 28.05.2004 BRADU IOAN 3 1825 D82005-871 25.02.2005 CIOBANICA VALENTIN 3 1826 DO696-1843 30.07.1996 CURCA IONEL 3 1827 D82005-393 28.01.2005 FERARU GHEORGHE 3 1828 D82004-2938 18.05.2004 IORDACHE MARIA 3 1829 D82005-1882 26.04.2005 LUTA GEORGETA 3 1830 D72004-4337 01.06.2004 MAEREAN VASILE 3 1831 D72005-2907 23.05.2005 NICULAE ESTERA 3 1832 D82005-4110 16.08.2005 PRICIU ION 3 1833 D72005-171 13.01.2005 RISTEA CRISTIAN PAVEL 3 1834 D72004-7369 09.12.2004 TRUIA CLAUDIUS FLORIN 3 1835 D82005-596 09.02.2005 CHETRARU ION CRISTINEL 2 1836 D72005-1000 17.02.2005 COJOCARU SORIN IOAN 2 1837 PA8X1-2702 03.10.2001 DUMITRICA DANIELA 1 1838 PA8X-1588 07.10.2000 DUSU IRINA 1 1839 DO6X1-2251 28.03.2001 MARCUTI SORIN 1 1840 D82003-8650 12.12.2003 MATEI MARIA 1 1841 DO6X1-6892 04.12.2001 STOICAN ADRIAN 1 1842 DO6X1-2209 04.04.2001 TOMA IONEL 1 1843 DO6X1-4153 01.08.2001 VELIN CRISTOFOR 1 1844 DO697000185 04.02.1997 ACASANDRII GHEORGHITA 0 1845 DO6X2-1164 21.02.2002 ADAM BENGA ADRIANA 0 1846 D82002-483 17.10.2002 AGOSTON IANOS 0 1847 DO694001511 30.03.1994 AILOAIEI CONSTANTIN 0 1848 D82003-417 04.02.2003 ALDEA DORU 0 1849 DO694001353 23.03.1994 ALEXA ELENA 0 1850 DO698001223 12.10.1998 ALUNGULESEI VIORICA 0 1851 DO698009156 04.02.1998 AMANDITEI CONSTANTIN 0 1852 DO695000140 16.01.1995 ANDREASCEC FLORIN 0 1853 DO694002970 10.08.1994 ANTON REMUS 0 1854 DO692000165 23.01.1992 ARDELEAN DORIN IOAN 0 1855 DO694003824 27.10.1994 ARDELEAN GHEORGHE 0 1856 DO697001191 15.05.1997 ARDELEAN IOAN 0 1857 DO697002498 17.12.1997 ASMARANDEI DORU-MIRCEA 0 1858 DO697001474 16.06.1997 ATUDOREI MARIA 0 1859 DO694004299 07.12.1994 BACHNER VALENTIN DORU 0 1860 DO6X2-1062 18.02.2002 BADAI NICOLAE 0 1861 DO698000069 20.01.1998 BALAURE DORU 0 1862 D82003-158 21.01.2003 BALUT MARIA RODICA 0 1863 DO697001440 13.06.1997 BAN IOAN 0 1864 DO694003208 01.09.1994 BANDAR STEFAN 0 1865 DO697000525 04.03.1997 BANU FLORIAN 0 1866 DO696000769 19.03.1996 BASAMENTCHI MELINDA 0 1867 DO694003140 25.08.1994 BATE SIMONA IOANA 0 1868 D82002-1028 19.11.2002 BERNAD SANDOR IANOS 0 1869 DO696001611 28.06.1996 BESLIU ELENA 0 1870 DO694004344 09.12.1994 BINZAR TUDOR 0 1871 DO697001176 15.05.1997 BIRLADEANU COSTEL 0 1872

DO696002717 01.05.1996 BODNAR VIOREL 0 1873 DO698001150 01.10.1998 BOHORODIT DAN 0 1874 D0699-110 25.01.1999 BOLOCAN CONSTANTIN 0 1875 DO694002853 05.08.1994 BOLOJAN VIOLETA MARIANA 0 1876 DO698001351 03.11.1998 BORSOS ION - GABRIEL 0 1877 DO695002232 27.04.1995 BORSOS GABRIEL 0 1878 DO695003758 10.10.1995 BOT IOAN 0 1879 DO694004339 09.12.1994 BOTA ELENA-SIMONA 0 1880 DO697009999 12.03.1997 BOTA MIRCEA 0 1881 DO695003259 21.08.1995 BRAESCU MIHAELA IUDITA 0 1882 DO694004121 16.11.1994 BRAICA IOAN 0 1883 DO695002273 04.05.1995 BUCI ROZINA 0 1884 DO696001963 18.09.1996 BUDAI SEVER 0 1885 DO697001238 22.05.1997 BUJOR LAURENTIU 0 1886 D702-10498 13.12.2002 BULEARCA MIREL 0 1887 DO6X-1876 22.02.2000 BULGARIU VIOLETA 0 1888 DO695003165 04.08.1995 BURGHEAUA DAFINA 0 1889 D0699-1483 22.06.1999 BURLACU IOANA 0 1890 D0699-395 23.03.1999 BURTICA CALIN 0 1891 DO697001275 27.05.1997 CABLEA NICUSOR 0 1892 DO694004105 15.11.1994 CALAFETEANU FLORIN 0 1893 DO696002048 01.10.1996 CAMPAN FLOREA 0 1894 D0699-3560 17.11.1999 CAPRICEANA AMALIA 0 1895 DO694004186 23.11.1994 CASALEAN MARIUS ARON 0 1896 DO697001371 09.06.1997 CERNESCU PETRICA 0 1897 DO696002531 20.11.1996 CHIFAN MARIUS 0 1898 DO698001232 13.10.1998 CHIREA FLORIN 0 1899 PA8X-2626 09.07.2000 CHIRITESCU IVU FLORIN 0 1900 DO694002079 14.03.1994 CIOBANU CORINA 0 1901 D0699-39 13.01.1999 CIOCAN IONITA 0 1902 D0699-157 02.04.1999 CIOCAN OVIDIU 0 1903 DO694002837 04.08.1994 CIOTAU MARIA 0 1904 D72002-4711 21.08.2002 CIRCA FLORIN CRISTIAN 0 1905 DO698000725 11.05.1998 CISMAS IOSIF DANIEL 0 1906 DO697000612 13.03.1997 CITEA LUMINITA 0 1907 DO694002764 02.08.1994 CIUCUROANE ION 0 1908 DO694003215 02.09.1994 CODITA CRISTIAN 0 1909 D06X-1986 24.02.2000 COPOERU CONSTANTIN 0 1910 DO797003299 28.08.1997 CORBAN DELIA GRATIELA 0 1911 DO694002862 05.08.1994 COSTEA MARIA 0 1912 DO697000623 13.03.1997 COSTICI GHEORGHE 0 1913 D0699-95 21.01.1999 COTRAU FLORIN 0 1914 DO698000351 04.03.1998 COTRUTA MARIUS 0 1915 DO697002440 12.12.1997 CRACIUN MIHAELA 0 1916 DO694004213 28.11.1994 CRISAN ALIN DUMITRU 0 1917 DO695002271 04.05.1995 CRISAN DANIEL 0 1918 DO694004268 05.12.1994 CRISAN SIMONA CARINA 0 1919 DO694004305 08.12.1994 CSEHAK STEFAN 0 1920 DO694004125 16.11.1994 CUMPANAS LAURENTIU 0 1921 DO694002874 05.08.1994 CURCEANU HORATIU 0 1922 DO696001049 25.04.1996 CURUT TEODOR 0 1923

D0699-4234 12.10.1999 CUZMA LAURIAN OVIDIU 0 1924 DO696001745 18.07.1996 DADUICA MARINEL 0 1925 DO697000892 08.04.1997 DAESCU IOAN 0 1926 DO695002142 25.11.1995 DAMINUTA IOAN 0 1927 DO697002502 18.12.1997 DAN DAMIAN IOAN 0 1928 DO694001094 17.03.1994 DANILA BUDINCA 0 1929 DO695000227 19.01.1995 DANUT LIA LENUTA 0 1930 D06X-2424 03.09.2000 DASCALU IONEL 0 1931 DO6X-4440 30.05.2000 DATES ELENA 0 1932 DO694004290 06.12.1994 DAVID FULOP GEORGETA 0 1933 D0699-3402 23.09.1999 DAVID GHEORGHE 0 1934 PA8X2-782 12.02.2002 DEICA NEDA MARIA 0 1935 DO694004108 15.11.1994 DIMI VOICU 0 1936 D06X-2856 22.03.2000 DORNSTAUER CLAUDIU 0 1937 DO695000226 19.01.1995 ERMIN CORNEL 0 1938 DO694003704 18.10.1994 FANTAZIU ALEXANDRU 0 1939 DO694003136 25.08.1994 FARCHESCU COSMIN-IOAN 0 1940 DO697000797 27.03.1997 FAUR AVRAM PETRU 0 1941 DO695000076 12.01.1995 FEDOR DORIN 0 1942 D06X-1282 02.03.2000 FEHER MARIUS 0 1943 DO6X1-2475 11.04.2001 FILIP CRISTINEL 0 1944 SC098-9810 30.07.1998 FILIP MANUELA ADELINA 0 1945 DO694003071 15.08.1994 FIRA IOAN 0 1946 DO698002486 15.01.1998 FLOREA NICOLAE 0 1947 DO6X1-1717 27.02.2001 FLOREA STEFAN 0 1948 DO694002809 04.08.1994 FORAI OVIDIU 0 1949 D06X-3243 04.04.2000 FOTA NICUSOR 0 1950 DO694003455 26.09.1994 FRIG ADINA FLORINA 0 1951 DO694002857 05.08.1994 FULOP FRANCISC 0 1952 DO694003711 18.10.1994 FURMANEK MIHAELA 0 1953 DO696000856 27.03.1996 GAFITANU NINA 0 1954 DO694003954 01.11.1994 GAITA FLORIN 0 1955 DO695002695 20.06.1995 GANEA DANIELA 0 1956 DO6X1-5185 28.08.2001 GHIRIS SIMONA 0 1957 DO695000001 12.12.1995 GHIULAI-PAVA DUMITRU 0 1958 D0699-2912 21.10.1999 GOLBAN BELGEA CRISTIAN 0 1959 DO695003241 17.08.1995 GUI ADRIAN PETRU 0 1960 DO798002494 22.07.1998 GULPE DACIAN 0 1961 DO695000301 27.01.1995 GURAN LAURA CAROLA 0 1962 DO696001858 02.08.1996 HAIDU KAROLY 0 1963 DO695000097 12.01.1995 HAPREAN GEO IOAN 0 1964 DO698000806 25.05.1998 HERBAN IOAN 0 1965 DO694003701 18.10.1994 HLANDAN MARIA 0 1966 DO697000244 07.02.1997 HNATIUC CIPRIAN 0 1967 DO694002796 03.08.1994 HORJU IOAN 0 1968 DO796-2214 19.08.1996 HRITCU GABRIEL 0 1969 DO6X1-6711 22.11.2001 IANCU MARIN 0 1970 DO696002117 08.10.1996 IANTO DANIEL 0 1971 DO697001106 06.05.1997 ICOBESCU ILIE 0 1972 DO694003657 12.10.1994 ICOBESCU VASILE 0 1973 DO695003315 25.08.1995 IEPAN FLORIN 0 1974

DO6X1-778 29.01.2001 ILINA DIANA MAGDALENA 0 1975 DO695003227 15.08.1995 IMBRI VALERIU CORNEL 0 1976 DO695002574 09.06.1995 IOANA CORNELIUS EMIL 0 1977 PA8X1-1753 10.07.2001 IONUS CIPRIAN TEODOR 0 1978 DO694003822 27.10.1994 IORGOVAN BOZSAK CRISTIAN 0 1979 DO6X1-528 04.04.2001 IOVAN ADRIAN 0 1980 DO696001836 30.07.1996 IUDA MARCU SORIN 0 1981 DO6X1-465 23.01.2001 IUGA STELIAN 0 1982 SC-17871 20.12.2000 IURES CORNEL MARIAN 0 1983 DO695004382 15.12.1995 IVANCU DOLORES 0 1984 DO694003122 23.08.1994 IVONICIU PAUL IOAN 0 1985 DO698000454 18.03.1998 JARDIANU MARIAN 0 1986 PA8X-2412 15.08.2000 JURJIU MARIUS 0 1987 D0699-2270 10.05.1999 KALUSER DANIEL 0 1988 DO797003220 26.08.1997 KECSKES MARIANA 0 1989 D0699-2862 09.07.1999 KEIM ERVIN 0 1990 DO698009206 23.02.1998 KISS VALENTIN 0 1991 DO694003615 10.10.1994 KOLOZSVARI ALEXANRU MIHAI 0 1992 DO698000667 28.04.1998 KOSLOVASCHI DANIEL 0 1993 DO697000764 21.03.1997 LACATUS GABRIEL 0 1994 DO694004245 30.11.1994 LITRA VALENTINA 0 1995 DO696001499 13.06.1996 LITVINENCU FLORIN 0 1996 DO695001327 08.03.1995 LUCA DAN 0 1997 DO695002458 25.05.1995 LUCA MIHAI VASILE 0 1998 DO697001122 07.05.1997 LUPOU GAVRIL 0 1999 DO696000099 16.01.1996 MAGDALIN NICOLAE LIVIUS 0 2000 DO694003584 05.10.1994 MAGHIAR CONSTANTIN 0 2001 DO697001207 16.05.1997 MALTRING IOAN 0 2002 DO696000677 07.03.1996 MARKART WILLIAM 0 2003 D06X-365 14.01.2000 MATEI AMALIA 0 2004 DO694004247 30.11.1994 MIC CARMENCITA ADRIANA 0 2005 PA8X-3214 28.09.2000 MICA CRISTINEL PAUL 0 2006 DO694003478 27.09.1994 MIHALACHE RODICA 0 2007 DO695003545 22.09.1995 MIHUT RODICA 0 2008 D0699-4114 12.07.1999 MINCA CRISTIAN 0 2009 D0699-1671 10.05.1999 MINDA ADRIAN MARIUS 0 2010 DO694004345 09.12.1994 MITRAN DANIEL 0 2011 DO696000015 09.01.1996 MOCAN SIMONA 0 2012 DO695000517 10.02.1995 MOCOFAN CORNEL 0 2013 DO698000582 07.04.1998 MOGA NICOLAE 0 2014 D06X-640 24.01.2000 MOTOI SORIN BOGDAN 0 2015 DO697001304 30.05.1997 MUNTEAN IOAN 0 2016 DO695000679 16.02.1995 MUSIK REMUS 0 2017 DO694002780 02.08.1994 MUTHI SORINA 0 2018 DO697000467 26.02.1997 NEAGU GABRIELA 0 2019 DO694004264 05.12.1994 NEDEA SOFILCA LILIANA 0 2020 DO694001457 29.03.1994 NEGRUT MARCEL 0 2021 DO694003106 19.08.1994 NICA DORU 0 2022 DO696002724 05.12.1996 NICOLESCU CLAUDIU 0 2023 DO696000666 06.03.1996 NIGULEASA CATALIN 0 2024 D0699-736 14.05.1999 NINE TUDOR 0 2025

DO698001477 24.11.1998 NINKOV ANATOLIE 0 2026 DO697000257 07.02.1997 NOVACH NICOLAE 0 2027 DO697002173 18.11.1997 OANTA OVIDIU 0 2028 DO695000100 13.01.1995 ONC IOAN 0 2029 D06X-1073 02.01.2000 OPREA DECEBAL HORIA 0 2030 DO696-2259 22.08.1996 OPRISONI FLORIN 0 2031 DO695002728 21.06.1995 OTET ELENA si GHEORGHE 0 2032 DO695002098 11.04.1995 PADURARIU MARCEL 0 2033 DO695001597 20.03.1995 PANDURU ION 0 2034 DO695000157 17.01.1995 PANTEA LIDIA 0 2035 DO698001900 20.01.1998 PANTEA SEBASTIAN 0 2036 DO695002113 24.05.1995 PARASCHIV CRISTIAN 0 2037 DO698000163 05.02.1998 PASCARU ANDREI 0 2038 DO698001555 07.12.1998 PASCARU MIHAELA 0 2039 DO6X1-4604 13.08.2001 PENTA CRISTINEL 0 2040 DO694002949 09.08.1994 PERIN GHEORGHE 0 2041 DO6X-5415 11.02.2000 PETCU CALIN 0 2042 DO797002559 11.07.1997 PETREA TUDOR 0 2043 D0696-1448 05.09.1996 PETRESCU ADRIAN 0 2044 DO797002404 02.07.1997 PETRISOR NICOLAE 0 2045 DO696002472 12.11.1996 PETRUT CRISTINA 0 2046 DO697000983 21.04.1997 PETRUTA CORNEL 0 2047 DO694003586 05.10.1994 POENARU CONSTANTIN 0 2048 DO696002566 22.11.1996 POLCZER GHEORGHE 0 2049 DO696001769 22.07.1996 POP IRINA 0 2050 DO6X-5871 28.11.2000 POP LAURENTIU 0 2051 DO694002903 08.08.1994 POPA VALENTIN 0 2052 DO697001950 15.10.1997 POPESCU POMPILIU 0 2053 DO797000252 23.01.1997 POPUTA GABRIEL 0 2054 DO6X1-5867 25.10.2001 POSTA GHEORGHE 0 2055 DO696001309 28.05.1996 PREDETEANU DORINA 0 2056 DO698000731 12.05.1998 PRICOPE NICOLETA 0 2057 D0699-2229 28.07.1999 RATIU OVIDIU LAUREAN 0 2058 DO695003349 31.08.1995 ROMAN MARIUS 0 2059 DO697000165 04.02.1997 ROSCA GHEORGHE 0 2060 DO695003449 13.09.1995 ROXIN FLORIN 0 2061 DO694002923 09.08.1994 SAIOC CORINA 0 2062 DO696000879 29.03.1996 SAMARGI LILIANA 0 2063 DO696002379 28.10.1996 SARARU MARIUS 0 2064 DO695004379 14.12.1995 SAVA AUREL 0 2065 DO696000830 26.03.1996 SAVIC DORINA 0 2066 DO695002497 31.05.1995 SAVU DANIELA LILIANA 0 2067 DO696002066 02.10.1996 SCHEER RICHARD 0 2068 DO694004252 30.11.1994 SCHMIDT MARIUS 0 2069 DO694003121 23.08.1994 SERBAN IONEL 0 2070 DO695004347 12.12.1995 SERBAN MARIUS 0 2071 DO695000742 17.02.1995 SERTE OLGA DANA 0 2072 DO6X-5968 12.06.2000 SGURA ADRIAN NICOLAE 0 2073 PA8X-3229 28.09.2000 SIBIAN DANUT 0 2074 DO695003148 02.08.1995 SIMIONAS LIVIU SORIN 0 2075 D06X-2904 23.03.2000 SIMIONESCU LUMINITA 0 2076

DO697001864 06.10.1997 SIMIONESCU VIORICA 0 2077 DO696002740 10.12.1996 SIRBU CAIUS 0 2078 D0699-441 17.06.1999 SIREANU OVIDIU CLAUDIU 0 2079 D06X-678 25.01.2000 SOLOTCHI GABRIEL 0 2080 DO696002525 20.11.1996 SPIRIDON CAMELIA 0 2081 D0699-492 15.04.1999 STAMPAR FLORIN 0 2082 D06X-3495 04.11.2000 STEPANESCU ADRIAN 0 2083 DO694002833 15.08.1994 STOIANOV ALEXANDRU 0 2084 DO696001887 07.08.1996 STRIMBEANU BRIGITTE 0 2085 DO694003340 14.09.1994 STROIA DAN 0 2086 DO694-3340 14.09.1994 STROIA DAN ADRIAN 0 2087 DO6X2-1683 07.03.2002 SUHARU PETRICA 0 2088 DO6X-4648 06.08.2000 SULEA MIHAI 0 2089 DO6X-933 27.11.2000 TATUCU MARIUS 0 2090 DO694003389 20.09.1994 TECSI INGRID 0 2091 DO797003254 27.08.1997 TEODORESCU OVIDIU 0 2092 DO6X2-366 01.02.2002 TERIGARIU ELISABETA 0 2093 DO698000787 21.05.1998 TOMA CALIN 0 2094 DO6X1-7024 13.12.2001 TRUTI IOAN 0 2095 DO6X1-7025 13.12.2001 TRUTI SEBASTIAN 0 2096 DO695001415 27.08.1995 TURIAN HORTENSIA 0 2097 DO695003904 30.10.1995 UNGUREANU NICOLAE 0 2098 DO695002767 22.06.1995 VADRARIU IANAS 0 2099 DO698001282 26.10.1998 VANATORU CONSTANTA 0 2100 DO696000645 05.03.1996 VARGA ALEXANDRU 0 2101 D06X-735 25.01.2000 VATAMANU DUMITRU 0 2102 DO695000237 19.01.1995 VELA SIMONA 0 2103 DO694000036 19.10.1994 VELE ANTONIA MONA 0 2104 DO697002212 24.11.1997 VINTAN LAVINIA 0 2105 DO696000164 23.01.1996 ZAMFIR LEONORA 0 2106 DO695001895 03.04.1995 ZUBERECZ RICHARD 0 2107

nr_inreg data_inreg nume punctaj ordi

Atasament: Liste_ord._prioritate_-_Cazuri_sociale.pdf

Numarul de inregistrare al

cererii

Data inregistrarii

cererii NUMELE si PRENUMELE

Solicitantului Punctajul acumulat

Ordinea de prioritate

de pe lista

16499 12.06.1990 RAICA ANA 36 1 DO695003975 07.11.1995 MOISA MONICA 35 2 DO690033055 05.12.1990 BENAVIDES - MURILLO CRISTINA 34 3 DO694002167 11.05.1994 SFERDEAN VIORICA 34 4 DO693005317 16.02.1993 KALUSI JENO 33 5 29327 23.09.1993 RAGUSITU ILEANA 33 6 37232 15.12.1992 ALBA ANA 32 7 DO694000632 25.02.1994 MOISA MARIA 32 8 DO694-2988 08.10.1994 MUNTEANU DOINA 32 9 DO692009004 15.09.1992 OLARU ILEANA 32 10 DO695003084 25.07.1995 ANDONI IOAN 31 11 D0693-39193 30.11.1993 BALITA VALENTIN NICOLAE 31 12 DO695001806 28.03.1995 DANIEL CRISTINA 31 13 DO693039174 30.11.1993 NEDA ANGELICA 31 14 DO694003598 06.10.1994 CHOROSI LILIANA 30 15 DO695002279 05.05.1995 COLOMPAR MARIA 30 16 36495 12.08.1992 COTUNA IOAN 30 17 DO693930201 25.06.1993 HEGHES TIBI 30 18 DO695002472 26.05.1995 NICOLA NICOLETA 30 19 36079 03.12.1992 POPA VASILE 30 20 DO693005210 15.03.1993 BAR ILIE 29 21 DO693025029 17.08.1993 BOBU LACRAMIOARA 29 22 D06-25978 09.08.1992 KLEITSCH FRANCISC 29 23 DO695002411 22.05.1995 KOVACS ILEANA 29 24 DO695002087 10.04.1995 LAKO CONSTANTIN 29 25 DO694001675 06.04.1994 MUNTEANU MOISE 29 26 DO696001473 10.06.1996 NICOLICI MARIA 29 27 18013 06.08.1993 NISTOR DUMITRU 29 28 DO694002756 01.08.1994 PARADICZA MARTA 29 29 DO694000974 15.03.1994 PRICEA ELENA 29 30 DO692920106 16.04.1992 SLATINESCU ELENA 29 31 DO693021773 13.07.1993 UNGUREANU MARIA 29 32 DO695001760 27.03.1995 ZOICA MARIANA 29 33 DO695003423 11.09.1995 ADAM (PRELIPCEANU) MARINELA 28 34 DO695000292 26.01.1995 BOCSAN ADRIANA 28 35 DO693003459 02.02.1993 CHIVAU ELENA 28 36

Anexa 3 la H.C.L. nr.

Lista de prioritati pentru anul 2006 a persoanelor care se incadreaza la categoria "Cazuri sociale" care au depus solictari in vederea atribuirii unei locuinte din

fondul locativ de stat

DO696002010 25.09.1996 LAPUSNEANU LIVIA 28 37 DO692037094 14.12.1992 LUPU ANA 28 38 DO693009001 02.12.1993 NEDA VIORICA 28 39 DO694-3221 09.05.1994 PINTEAN MIHAELA 28 40 DO692011174 22.04.1992 SZEKULA ELENA 28 41 SC093003954 04.02.1993 SZOCS EMILIA 28 42 DO694003468 27.09.1994 VARGA VIORICA 28 43 DO694003131 24.08.1994 BAHNARIU LENUTA 27 44 DO694000063 13.01.1994 BLAGAILA ANA 27 45 DO695000064 11.01.1995 BOT RUJA 27 46 DO696002729 06.12.1996 BOTI ANGELA 27 47 DO696002082 03.10.1996 FEDELES MARICICA 27 48 DO694-4243 29.11.1994 MAGDIN SORIN TEODOR 27 49 DO697000299 11.02.1997 MIOC NICOLAE (ELEONORA) 27 50 DO694004263 05.12.1994 NEDEA SOFILCA LACRAMIOARA MARIANA 27 51 DO695004092 22.11.1995 SCHIOPU DOREL IULIAN 27 52 D093-5482 18.02.1993 TATAR AURELIAN 27 53 DO694003419 21.09.1994 VARGA VALENTINA 27 54 771 22.11.1996 ALBOTA PETRU 26 55 D0699-549 29.04.1999 ANDRAS ELENA 26 56 DO694-1306 22.03.1994 ARDELEAN MARIAN 26 57 DO694000279 03.02.1994 BOGDAN ALEXANDRA 26 58 DO695003239 17.08.1995 BOLDI LILIANA NICOLETA 26 59 DO696002564 22.11.1996 BOLOG DOREL 26 60 D0699-2584 30.08.1999 BOT LAMAIA 26 61 DO697001240 22.05.1997 BRICA MARIA 26 62 DO694-1995 27.04.1994 CIOCAN MARICEL 26 63 DO694000493 22.02.1994 CRACIUN ELISABETA 26 64 DO694000494 22.02.1994 CRACIUN IOANA 26 65 DO694004238 29.11.1994 CUZMAN DOREL 26 66 DO693039186 30.11.1993 IGRET DORINA 26 67 DO698001051 29.09.1998 JIVCOVICI MARIA 26 68 DO695002830 27.06.1995 MANESCU POMPILIU 26 69 DO695001200 02.03.1995 MODA MAGDA (ANDRAS) 26 70 DO695003792 13.10.1995 OPRESCU MARIAN 26 71 DO696001727 16.07.1996 PUSCAS CORNEL ADRIAN 26 72 DO696002163 10.10.1996 BAIA MARGARETA 25 73 DO695003059 20.07.1995 COZMA TITIANA CLAUDIA 25 74 DO695004095 22.11.1995 ERDEI MARIANA 25 75 DO696001826 29.07.1996 FAN ANDREI 25 76 D0696-1142 05.09.1996 FARKAS MIHAI 25 77 DO696001925 09.08.1996 IOAN FLORIAN 25 78 D0696-410 15.02.1996 ISTVAN ECATERINA 25 79 DO697001470 16.06.1997 KOVACS IOSIF 25 80 DO697002227 26.11.1997 MANGOL MIHAELA 25 81 DO696000191 24.01.1996 MARCU LILIANA 25 82 DO694003222 05.09.1994 MARES CARMEN 25 83 DO694003504 29.09.1994 MOCOFAN SIMONA DOMINICA 25 84 DO698001262 16.10.1998 PELECACI KRISZTINA 25 85 DO697000644 17.03.1997 RADU ELISABETA 25 86 D0699-2432 08.06.1999 SLATARU NICOLAE 25 87

DO693000182 02.05.1993 STANESCU NICOLAE 25 88 DO695002222 27.04.1995 SUCACIU VIRGIL 25 89 DO694-810 03.10.1994 SURDOIU MARIUS 25 90 DO694002439 17.06.1994 SZUSZADIK TEREZIA 25 91 DO693023244 27.03.1993 ADRELEAN STEFAN 24 92 DO798002240 06.07.1998 AL - JALABI MARIA 24 93 DO694003606 07.10.1994 ALBISORU DAN LIVIU 24 94 DO695004003 09.11.1995 AUGUSTIN CEZAR 24 95 DO697001912 10.10.1997 BUSE CRISTIAN 24 96 DO695003529 21.09.1995 CARI ENIKO 24 97 DO694003442 23.09.1994 CIUTA DANIELA CAMELIA 24 98 DO6-2323 01.06.1994 FODOR DANILA 24 99 DO696000902 02.04.1996 IOVANESCU VICTORIA 24 100 DO696002692 03.12.1996 KOHL GIANINA 24 101 DO696002132 09.10.1996 LOLESCU FELICIA 24 102 DO696001204 21.05.1996 MERTOIU FLORENTINA 24 103 DO693034164 27.10.1993 MINIOV ECATERINA 24 104 DO694003732 20.10.1994 RADUCANU SORINA LILIANA 24 105 DO697000800 27.03.1997 RAICI JIVOICO STEFAN 24 106 DO695002902 04.07.1995 SECELEANU SILVIA 24 107 DO694003498 28.09.1994 SEVERA MARIA 24 108 DO697000759 21.03.1997 STEGERMAIER ILEANA 24 109 DO694004138 17.11.1994 SUHARU SUSANA-DORINA 24 110 DO698001460 20.11.1998 TOMA IOAN - DUMITRU 24 111 DO696001547 20.06.1996 VASILUT (ZSURA) MARIA 24 112 DO695003508 20.09.1995 ANDREVICI DUMITRU 23 113 DO698000961 25.06.1998 ARDELEAN ROZALIA 23 114 D0699-699 05.12.1999 BOTI ELEONORA 23 115 DO697001640 30.07.1997 CARSTEAN CRISTINA 23 116 DO694001392 24.03.1994 CERNA ESTERA 23 117 DO696002665 29.11.1996 CIMPAN SIMONA VIORICA 23 118 DO697002516 18.12.1997 CIORBA EMILIA 23 119 DO696002530 20.11.1996 COSTICI RAMONA 23 120 DO694001052 16.03.1994 CRAINIC VALERIA 23 121 DO697001291 29.05.1997 CRISANOV IAGODA 23 122 DO697002012 23.10.1997 DULGANESCU MARIA 23 123 DO696009111 29.01.1996 FUICU DARCLEE 23 124 DO693036389 10.11.1993 GAGA DIANA MARIA 23 125 DO695-3216 11.08.1995 KLASZKO RAMONA 23 126 DO695003216 11.08.1995 KLASZKO RAMONA 23 127 D06X-1578 14.02.2000 KOVACS IULIANA 23 128 DO798002315 17.09.1998 LEITHEIM STEFAN - TIBERIU 23 129 DO698001168 02.10.1998 MODA LILIANA 23 130 DO697000941 14.04.1997 MOLNAR SILVIA 23 131 PA8X1-2334 20.09.2001 MORARESCU MANUELA 23 132 DO698001105 13.10.1998 NAGY ISTVAN 23 133 DO697000018 13.01.1997 NEDA LENUTA 23 134 D0699-2312 08.02.1999 NICOLICI DANIELA 23 135 DO696001599 27.06.1996 PANCZI LASZLO 23 136 D0699-238 18.02.1999 PASCUTOIU DUMITRU 23 137 DO697000973 17.04.1997 PITIS SORIN 23 138

DO696000970 11.04.1996 STANCIU ANA ELENA 23 139 DO698001386 09.11.1998 STRACHINARIU CAROLINA 23 140 DO695003853 20.10.1995 SURMEI RADU 23 141 DO693039303 02.12.1993 SZOCS VALERIA 23 142 DO798002612 30.07.1998 SZOKE MARIANA 23 143 DO694000233 01.02.1994 TATARCIUC MARIAN 23 144 DO695001538 16.03.1995 ANTON ANGELA 22 145 DO695000623 14.02.1995 AXINI SUZANA 22 146 DO696002787 12.12.1996 BALA MOISE 22 147 DO694-835 10.03.1994 BALAN SOLOMICA 22 148 D0699-3025 27.10.1999 BOCZ RAMONA 22 149 DO696001635 03.07.1996 BOGDEA MIHAELA SIMONA 22 150 DO798003056 02.09.1998 BOTI FRUNZINA 22 151 DO796002204 16.08.1996 BRINDUS DOREL FLORIN 22 152 DO694940027 02.08.1994 CHIRIBUCA MARCEL 22 153 DO695002254 03.05.1995 CHITARICI ADRIAN ION 22 154 DO697001705 11.09.1997 CIRPACI LILIANA 22 155 DO694001090 17.03.1994 CIUCUR RADU 22 156 DO694028251 14.01.1994 CONSTANTIN MAGDALENA 22 157 DO797002511 10.07.1997 CULDA FLORIAN 22 158 DO694000073 14.01.1994 FARAGO FLORICA 22 159 DO797003290 28.08.1997 FILIP DANIELA 22 160 DO694001834 19.04.1994 GAL MELANIA 22 161 SC096-363 01.12.1996 GOLBAN GHEORGHE 22 162 DO694000462 21.02.1994 GRAD EUGENIA 22 163 D06X-2449 03.09.2000 GRIGOREAN ADRIAN 22 164 DO698000412 12.03.1998 JURESCU MIRELA 22 165 DO694001784 14.04.1994 LUKACS ILEANA 22 166 DO694003233 06.09.1994 LUPU CARMEN ANGELICA 22 167 DO696001567 24.06.1996 MARCSO KLARA 22 168 DO695003516 20.09.1995 MARTINAS PETRU 22 169 SC099-8217 06.11.1999 MATIC MAGDALENA 22 170 DO696000562 26.02.1996 MERTESZ (DEACONEASA) ANGELICA 22 171 DO695003214 11.08.1995 MOLDOVAN ELENA 22 172 PA8X-4415 15.12.2000 NOVACOVICI RODICA 22 173 DO694000329 08.02.1994 OPRISANU ANA 22 174 DO6X1-2922 17.05.2001 PANTEA MARCEL DRAGALIN 22 175 SC095000656 17.01.1995 R. 113 KOVACS STEFANA 22 176 DO694001167 18.03.1994 SOMNU (JIBOC) MARIA 22 177 DO6-4094 14.11.1994 SPINANT CORNELIA 22 178 DO698001484 25.11.1998 VARGA DUMITRU 22 179 DO694001833 19.04.1994 VARGA SALVAN MARIANA 22 180 DO694000806 09.03.1994 ANDRECA FELICIA 21 181 DO694003765 25.10.1994 ANDRON FLORIN 21 182 DO694004063 10.11.1994 ANGHEL VETURIA 21 183 D0699-2530 13.08.1999 ANTOHI IONEL 21 184 DO695002708 21.06.1995 BACHICI RODICA 21 185 DO694000573 24.02.1994 BALAU CRISTINEL 21 186 DO698000586 08.04.1998 BARNA CARLA - DORINA 21 187 DO696000452 20.02.1996 BISI VALENTIN 21 188 DO694003078 13.07.1994 BORCA RODICA 21 189

D06X-1938 24.02.2000 BRINZA IOANA 21 190 DO695000911 23.02.1995 BURCIU MIHAELA 21 191 DO696-987 17.04.1996 CHIRCULESCU LUCIAN 21 192 DO695003902 30.10.1995 DAMINESCU IOAN 21 193 DO699-162 02.04.1999 DAN MALVINA MARIANA 21 194 DO695001141 01.03.1995 DIN AUGUSTIN CRISTIAN 21 195 DO696001142 09.05.1996 FARKAS MIHAI 21 196 DO696001063 29.04.1996 GHEORGHE VASILICA 21 197 DO697000933 11.04.1997 GROSU MARIETA 21 198 DO797003153 21.08.1997 HADDADIN LUCIA 21 199 DO697002356 09.12.1997 HAFNER CAMELIA 21 200 DO695000610 29.12.1995 HOMEI IOAN 21 201 DO696-1305 28.05.1996 JIVAN SILVIA 21 202 DO696-587 28.02.1996 JUGANARU ADRIAN 21 203 DO696002541 20.11.1996 KECSKES IOSIF 21 204 DO797002674 18.07.1997 KISS ELISABETA 21 205 DO6X1-6976 10.12.2001 LIVADARU ANGELA 21 206 DO694001104 17.03.1994 LUPESCU DAN MARCEL 21 207 D0696-1463 06.07.1996 MACRISAN IACOV 21 208 PA8X-2979 21.09.2000 MIHAI AGNES 21 209 DO6X1-5402 06.09.2001 NEAGU NATALITA 21 210 DO697002341 09.12.1997 NOVACOVICI MARIA 21 211 DO6X1-4422 09.08.2001 PETROVA TAMARA 21 212 DO699-4154 09.12.1999 POGAN OVIDIU 21 213 DO695003434 12.09.1995 POLEXICI CAMELIA 21 214 PA8X-1522 07.06.2000 PREDA LIVIU 21 215 D0699-111 26.01.1999 PUPIN MANOLE 21 216 DO695-2116 12.04.1995 RAD DORU ONORIU 21 217 DO696001353 30.05.1996 RIMMEL FLORENTINA 21 218 DO796002290 23.08.1996 ROMAN IOANA 21 219 DO695003276 22.08.1995 ROSTAS MARIA DOINA 21 220 DO695002979 13.07.1995 SIMA ALIN DAN 21 221 DO696009595 12.12.1996 STIR FLORICA 21 222 DO694002309 31.05.1994 STOIAN TITUS LIVIUS 21 223 DO698001117 24.09.1998 SZTOIKA CRISTINA 21 224 D72002-7885 06.09.2002 TANASE ELENA GABRIELA 21 225 DO695002491 30.05.1995 TANASIE LAURENTIU 21 226 DO696000998 18.04.1996 UYHELYI LUMINITA 21 227 DO797000210 21.01.1997 VLAD DANIELA AURICA 21 228 DO695004174 30.11.1995 ZAVALIDRUGA ANDREI 21 229 DO697001591 24.06.1997 ZELE MARIANA 21 230 PA8X-4459 15.12.2000 AL BARED HASSAN 20 231 D0699-1019 06.01.1999 BALANESCU EMILIA 20 232 D0699-4284 22.12.1999 BENEA ROZALIA 20 233 DO797003055 14.08.1997 BLANARU MARIANA 20 234 DO796002232 20.08.1996 BOGDAN ROZALIA 20 235 DO6X1-2847 14.05.2001 BOTA RODICA 20 236 DO695-4187 30.11.1995 BRAIER GEORGETA 20 237 DO695004172 30.11.1995 BUDESCU DINICU 20 238 DO696001608 28.06.1996 BUHACIUC VASILE 20 239 DO696000171 23.01.1996 CALDARAR ELENA 20 240

DO695003036 18.07.1995 CAREBA GHEORGHITA 20 241 D0697-938 14.04.1997 CITEA LUMINITA 20 242 DO6X-4102 17.05.2000 CIUCUR IONELA 20 243 D0699-538 27.04.1999 CIUHANDU ADRIANA 20 244 DO6X-5222 20.10.2000 CRACIUN TATIANA 20 245 DO698001400 11.11.1998 CRISTUINEA DORINA 20 246 DO698001145 29.09.1998 EREMIE SIMONA 20 247 DO698001067 20.10.1998 GAVRILA VASILE 20 248 DO695001349 13.06.1995 GHEORGHIU IOAN 20 249 DO696002759 11.12.1996 GHERMAN DUMITRU 20 250 DO696001345 30.05.1996 GIURIAN VIORICA 20 251 DO696001101 06.05.1996 HIRZOABA ALINA LOREDANA 20 252 DO6X-5845 28.11.2000 HOTEA VIOLANDA 20 253 DO6X-3775 05.03.2000 ILIN LENA 20 254 DO695002135 14.04.1995 IOVANUT OCTAVIAN 20 255 DO696002225 14.10.1996 JARAVETE MARGARETA 20 256 DO696001774 22.07.1996 MARKUS MARIA 20 257 DO696001001 18.04.1996 MATHE IDA 20 258 DO697000356 04.03.1997 MICHI DANIEL 20 259 DO695000647 15.02.1995 MUSTATA MARIA 20 260 D0799-2338 20.08.1999 NOC SIMONA 20 261 DO695002342 11.05.1995 PASCU CARMEN 20 262 DO6X1-1599 22.02.2001 PASCU ILIE 20 263 D72002-3367 23.04.2002 PATRU MARIAN 20 264 D0699-469 04.06.1999 POPESCU FLAVIA LAURA 20 265 DO695000397 07.02.1995 RUCK MAGDALENA 20 266 D06X-3188 04.03.2000 SABAILA IULIA MIHAELA 20 267 PA8X-4269 12.12.2000 SARLAU COSMINA RAZVAN 20 268 DO695001962 04.04.1995 STANCIU MILAN 20 269 DO696002587 26.11.1996 STOCHIN ALEXANDRU 20 270 DO698000470 19.03.1998 STOICA CAMELIA 20 271 DO6-1437 13.12.1997 STURZA ADRIAN 20 272 D0699-3117 03.04.1999 TORJE ALINA 20 273 DO6X2-1305 27.02.2002 VARZAN ELISABETA 20 274 DO696002746 10.12.1996 VIERIU PETRE 20 275 D0699-2986 26.10.1999 VUICI DRAGOSLAVA 20 276 DO696000386 14.02.1996 AIOANEI SILVIA 19 277 DO798002608 30.07.1998 ASAFTEI CORNELIU 19 278 DO796-2386 02.09.1996 BADESCU GHEORGHE 19 279 DO695002863 29.06.1995 BAIA GHEORGHE 19 280 DO696002512 10.09.1996 BALOSEANU VIORICA 19 281 DO695004055 16.11.1995 BEBEC IOANA 19 282 DO696000033 10.01.1996 BINDARIU ION 19 283 DO6X1-3486 10.06.2001 BOCZ EVA 19 284 DO698009230 18.02.1998 BOGDAN MARCEL 19 285 DO697000783 25.03.1997 BOT IOSEFINA 19 286 DO695004058 16.11.1995 BOTA LETITIA 19 287 DO695003060 20.07.1995 BOTA MARIA 19 288 DO6X1-1315 12.02.2001 BOTI TEREZIA 19 289 DO798002234 15.07.1998 BOTILA MIHAELA 19 290 PA8X-2089 31.07.2000 BUD Claudia 19 291

DO698001609 21.12.1998 BUDA DORINA 19 292 DO695002620 15.06.1995 BURESCH ADAM 19 293 SC0-1385 03.09.1999 COCU NICULINA 19 294 D82002-211 03.10.2002 CRISTETI VASILE 19 295 D0699-1069 06.08.1999 CZINE BUZSI VASILE 19 296 DO695001222 03.03.1995 DAN FLORENTINA 19 297 DO695002259 04.05.1995 DOLHA GHEORGHE 19 298 DO695003799 16.10.1995 FAUR DOREL 19 299 D0699-365 16.03.1999 FOGARASI ILDI 19 300 DO6X-5653 20.11.2000 FUNDIUR MARCEL 19 301 DO696001856 01.08.1996 GINDU CORNELIA 19 302 DO697000994 22.04.1997 GOLITS ALEXANDRU 19 303 DO698000794 21.05.1998 GYORITS MIHAELA 19 304 D72002-7585 28.08.2002 HOTEA DANUT 19 305 D0699-1287 15.06.1999 IOVAN TEODORA 19 306 D0799-3941 10.08.1999 ISCRU MIHAI 19 307 DO698001183 06.10.1998 KAPITANY EVA - ERIKA 19 308 D0699-161 02.04.1999 KOVACS GYONGYKE 19 309 DO695002006 05.04.1995 LAPADAT DANIELA 19 310 DO695000442 08.02.1995 LAZARESCU MIHAELA 19 311 D06X-1631 15.02.2000 LUMINOSU SIMONA 19 312 DO797000479 05.02.1997 MIATOV VLADIMIR 19 313 DO697000471 27.02.1997 MILUT AMALIA 19 314 DO698001348 03.11.1998 MINDRUT FLORIAN 19 315 DO6X1-3577 26.06.2001 MIRON ADRIAN 19 316 D0699-242 19.02.1999 MOCANU LACRAMIOARA 19 317 DO695000528 10.02.1995 MOISA RAMONA CARMEN 19 318 D06X-1289 02.03.2000 NEDA LEONTINA 19 319 D82003-385 31.01.2003 NICOARA CLAUDIA 19 320 DO698001478 10.12.1998 PAIER NICOLETA - OLTEA 19 321 DO696001537 19.06.1996 PAUL MARIA 19 322 PA8X-1482 07.05.2000 PETROVICI TICA 19 323 DO6X-5291 24.10.2000 POPA DELIA VALERIA 19 324 DO698000310 25.02.1998 POTO MARIANA 19 325 DO697001886 08.10.1997 ROGOJAN DANUT 19 326 DO697007835 12.06.1997 ROPOTICA PETRU 19 327 D72002-4755 31.05.2002 RUSU ASPRU ANTONIU 19 328 DO696000510 22.02.1996 SAVU ANGELA 19 329 D0699-18454 20.12.1999 SOMOSAN DORINA 19 330 DO6X-5516 11.09.2000 SPATARIUC DESANCA 19 331 PA8X-3964 16.11.2000 STANICA ADRIAN 19 332 PA8X-1808 18.07.2000 SURDAN GABRIELA 19 333 D0799-2248 18.08.1999 SUSAN STEFAN 19 334 PA8X-3005 22.09.2000 SUSANY ZOLTAN 19 335 DO697000974 17.04.1997 TARCA DORIN 19 336 DO696000050 11.01.1996 TELCEAN DUSITA 19 337 PA8X-1778 17.07.2000 TIRZIU IOAN DOREL 19 338 DO698000756 14.05.1998 TOSITY COMBRIA 19 339 D82003-4785 07.07.2003 UNGUREANU MARIANA 19 340 DO696001012 19.04.1996 UNTILA MONICA 19 341 DO695002539 06.06.1995 URSZENYI ROBERT 19 342

DO696001075 30.04.1996 VLONGA DANCI MARINELA 19 343 DO6X1-6863 03.12.2001 VUCHINGER LAURA 19 344 DO6X1-4085 30.07.2001 ALBIS FLORIN 18 345 DO697000465 26.02.1997 ARBA IOAN 18 346 D06X-328 13.01.2000 AVRAMOVIC ADRIANA 18 347 DO6X-4055 16.05.2000 BABEANU VIOLETA 18 348 D0699-3330 11.09.1999 BALAS SILVIA 18 349 DO696001788 23.07.1996 BEGHEAN VIOREL 18 350 DO696000333 08.02.1996 BOTA DUMITRU 18 351 D0699-152 02.03.1999 BOTI ECATERINA 18 352 DO6X-4873 24.08.2000 BRANC DANIELA LILIANA 18 353 DO796002226 20.08.1996 BRATILOV TUSI 18 354 D0699-43 14.01.1999 BUGARSKY VALENTINA 18 355 DO6X1-2048 16.03.2001 CALDARAS AUREL 18 356 DO6X1-6479 15.11.2001 CALDARAS MIHAI 18 357 D0699-2540 13.08.1999 CATRINA ELENA 18 358 D06X-1884 07.09.1999 CEANU LILIANA 18 359 PA8X1-1674 04.07.2001 CRETU MARINELA 18 360 DO697001975 17.10.1997 DEACONU ION 18 361 DO6X1-5290 31.08.2001 DOROT SABINA 18 362 DO698001463 23.11.1998 DUMITRICA MARIANA 18 363 DO797002784 24.07.1997 DUMITRU VASILE 18 364 D72003/3918 14.11.2003 GABOR ISTVAN 18 365 DO6X1-6170 07.11.2001 GALEA NICOLAE 18 366 D06X-3744 20.04.2000 GAURILAS SANDU 18 367 D72002-8287 19.09.2002 GAVRILA MARCELA 18 368 DO6X1-2731 08.05.2001 GIRLEANU FLORIN 18 369 D0699-3200 16.09.1999 GIURICI TIHOMIR 18 370 D06X-143 01.11.2000 GOGA IZABELA 18 371 DO6X1-4227 03.08.2001 GOLESCU MARIANA 18 372 DO696001085 02.05.1996 HATEGAN FLORICA IOANA 18 373 SCO97-13723 12.05.1997 HODUT FLORICA 18 374 D06X-4192 19.05.2000 ION CORNELIA 18 375 PA8X1-3286 06.11.2001 JURCHELA DANIELA 18 376 DO698000542 31.03.1998 KRIZSAN MARIA 18 377 PA8X-4398 14.12.2000 LENCU MIHAELA STEFANIA 18 378 DO6X-5695 21.11.2000 LIPOVAN FLORIN 18 379 DO6X-5733 22.11.2000 LUGOJ MARIAN CRISTIAN 18 380 D82002-664 05.11.2002 MANOLE MARICEL 18 381 DO697000603 12.03.1997 MANOLE STEFANIA 18 382 D06X-1242 16.03.2000 MIHAI TEODOR 18 383 DO697000582 10.03.1997 MIRCEA MARIOARA 18 384 PA8X-4366 14.12.2000 MOLDOVAN CARMEN 18 385 DO798002961 26.08.1998 NOVACOVICI RITA 18 386 DO6X1-7003 12.12.2001 OLARIU RODICA 18 387 PA8X-1650 07.11.2000 PAH MIRCEA AUREL 18 388 D82002-642 04.11.2002 PETROVICI CIPRIAN 18 389 D0699-3272 11.05.1999 POPA CRISTINA 18 390 DO6X-3833 05.04.2000 PUSCAS VASILE 18 391 DO797000229 22.01.1997 RADU IOAN 18 392 D0799-3154 15.09.1999 RADULESCU ILEANA 18 393

D06X-2726 17.03.2000 SANDOR OLGA 18 394 DO697000547 05.03.1997 SARAZAN FLORICA 18 395 DO696000809 21.03.1996 SERBAN VIOREL 18 396 D0699-3057 28.10.1999 SFETCU IADRANCA 18 397 DO6X-4857 23.08.2000 STAN SOFIA 18 398 PA8X-388 21.04.2000 SUCIU RAMONA LILIANA 18 399 DO696002721 05.12.1996 SUMALAN LACRAMIOARA 18 400 D0699-3062 28.10.1999 TABREA MARIA 18 401 DO697002191 19.11.1997 TOMIN VOISLAVA 18 402 DO697001335 03.06.1997 TRANCULOV MARIA 18 403 DO697000624 13.03.1997 VARANU CORINA 18 404 DO698000133 30.01.1998 VARGA ION 18 405 DO6X2-1155 20.02.2002 VOIAN DORIN 18 406 DO698000042 19.01.1998 ARTENE-PAP EMERIC 17 407 DO6X-5324 25.10.2000 ANDRONIC IOAN 17 408 DO699-127 28.01.1999 BALAZS ALEXANDRU 17 409 SCOX/7113 18.05.2000 BARABAS EMERIC 17 410 D0699-4139 12.09.1999 BOCK CLAUDIA 17 411 D82003-9184 24.11.2003 BOGHEAN CRISTINA FLORINA 17 412 DO798002440 23.07.1998 BOGZA MARGARETA 17 413 D0699-160 02.04.1999 BOT ECATERINA 17 414 DO696001426 04.06.1996 BOT ELENA DANIELA 17 415 DO6X1-6841 03.12.2001 BRAUN ALEXANDRU 17 416 DO696001431 23.07.1996 BUGARSCHI BOBAN 17 417 DO698000005 12.01.1998 CALDARAS GRANCIU 17 418 DO6X1-2905 16.05.2001 CARP IRINA 17 419 DO696001646 04.07.1996 CHIRILA MARIA 17 420 PA8X-2757 13.09.2000 CICOARE MARIA 17 421 D72002-8040 12.09.2002 CIRPACI LAMIE 17 422 DO6X-4003 05.12.2000 COCIUBA DORIN PAVEL 17 423 DO6X1-7062 13.12.2001 CORDUNEANU IRINA 17 424 SC098016021 22.12.1998 COSERGAR ALEXANDRU 17 425 DO6X-4480 31.05.2000 CRISTEA-VINT LIVIU DORU 17 426 D06X-1925 23.02.2000 CZINE BUZSI FRANCISC 17 427 DO6X1-6546 15.11.2001 DIACONESCU MIHAELA 17 428 D06X-1611 15.02.2000 DIDE ELISABETA VALENTINA 17 429 DO6X1-1736 27.02.2001 DUIULEASA SIMONA 17 430 DO798002284 08.07.1998 EICHMANN BERTALAN 17 431 D06X-3632 14.04.2000 ELEKES IRINA 17 432 DO697000067 16.01.1997 FERARU LIVIA 17 433 DO696000062 11.01.1996 FERARU TANIA 17 434 DO698001584 10.12.1998 FRANC MARIA 17 435 D06X-1466 09.02.2000 GAVRILUTA ADRIAN 17 436 DO6X1-6485 15.11.2001 GHIOCEL ANDREEA 17 437 DO6X1-350 18.01.2001 GHIOCEL ANDREI 17 438 DO696002772 12.12.1996 GIUCHICI DANIELA 17 439 D702-10492 13.12.2002 GIURA EMANOIL 17 440 PA8X-3244 29.09.2000 GRADINARU ANA GEORGETA 17 441 DO696001058 26.04.1996 GRASIM DUMITRU 17 442 DO6X1-6 15.01.2001 GUSU ANGELA 17 443 PA8X-4282 12.12.2000 HELGIU TEODOR 17 444

D06X-457 27.01.2000 IFRIM SERGIU 17 445 DO696000066 11.01.1996 ISFAN ADRIAN 17 446 DO697002028 27.10.1997 JITARU FLORICA 17 447 PA8X1-3884 14.12.2001 JURESCU SIMONA CORINA 17 448 DO6X-4862 23.08.2000 LAKATOS AGNETA 17 449 PA8X-975 16.06.2000 LUCA DANIELA 17 450 D72002-6989 05.08.2002 LUCACIU DOINA 17 451 DO6X1-5875 26.10.2001 MANDOIU FLORIN 17 452 D0699-4245 12.10.1999 MARX MARIA 17 453 D0799-3431 23.09.1999 MIHAI ILEANA 17 454 DO697001729 16.09.1997 MIHU ELEONORA 17 455 DO696002468 12.11.1996 MIKO DANIELA 17 456 D0699-2507 08.12.1999 MOLDOVEANU ELEONORA 17 457 D82003-7538 17.09.2003 NICOLCEA VALERIA 17 458 DO6X1-6858 13.12.2001 NIMRICHTER IOANA 17 459 DO696002649 29.11.1996 ONCIU AURELIA 17 460 DO696000188 24.01.1996 OPRICEL IOANA 17 461 D82002-154 01.10.2002 POPESCU ELENA 17 462 DO696000705 11.03.1996 POPOVICI LELICA 17 463 DO698001135 29.09.1998 PREDESCU VASILE 17 464 PA8X1-2450 25.09.2001 PRIMAC LIDIA 17 465 D06X-1579 14.02.2000 PRISACARU CORINA 17 466 D0699-2443 08.06.1999 PUIA LILIANA ANGELICA 17 467 DO6X-4759 14.06.2000 RACZ FLORIN 17 468 D0699-112 26.01.1999 RAD IOAN 17 469 D82002-1717 18.12.2002 RAICOV JIVA 17 470 DO6X-4370 26.05.2000 REMES MARIANA 17 471 DO6X1-5164 27.08.2001 ROTUNDU IOAN 17 472 D0699-1085 06.08.1999 SAVA MIMI LAURA 17 473 PA8X-1963 24.07.2000 SIGHETE FLORICA SANDA 17 474 DO6X-5267 24.10.2000 SOIMU MILENTE 17 475 PA8X-4306 13.12.2000 STIUBEA IRINA MARICELA 17 476 D0699-2393 08.05.1999 TEPARDEA ION DANUT 17 477 D72002-3039 16.04.2002 TOMICI CLAUDIUS 17 478 DO697000475 27.02.1997 TURCANU MIHAELA 17 479 DO697001861 03.10.1997 VESELINOV SILVANA 17 480 DO696000916 04.04.1996 VIRAG CLARA 17 481 D07X-533 27.01.2000 ALMASI IULIANA 16 482 DO6X1-2265 29.03.2001 ANDREI ANDY TIBERIU 16 483 PA8X-1349 29.06.2000 ASAVEI MARIAN 16 484 D72004-7169 30.11.2004 AVRAM ANISOARA 16 485 DO698000370 09.03.1998 BOABES GABRIELA 16 486 PA8X-2686 09.12.2000 BOGDAN LILIANA ADINA 16 487 DO6X1-3051 28.05.2001 BORA ENE GHEORGHE 16 488 DO698000572 09.04.1998 BOROS CONSTANTIN 16 489 D06X-179 01.11.2000 BUTARU LIVIA 16 490 DO697001991 21.10.1997 CALDARAS LUCICA 16 491 DO697000347 14.02.1997 CALOTA ANI MIHAELA 16 492 D82002-1685 17.12.2002 CAZMIR ANDREEA 16 493 D72002-5469 20.06.2002 CHERECHES EMIL FLORIAN 16 494 DO698001603 21.12.1998 CHITIMIA IRINA 16 495

DO698001302 04.11.1998 CHITU ADRIANA 16 496 DO6X1-2557 19.04.2001 CIUREZU IULIAN 16 497 DO697000791 26.03.1997 COMAN ELISABETA 16 498 PA8X-2019 26.07.2000 CONSTANTIN NELU 16 499 PA8X-2862 19.09.2000 CREANT MARICICA 16 500 SC-8378 13.06.2000 CUZMAN DOREL 16 501 D0699-453 04.01.1999 DRAGAN MARIANA ALINA 16 502 D72002-8646 15.10.2002 ENACHE NICOLAE 16 503 DO6X1-1660 23.02.2001 EPURE MIRCEA 16 504 DO697000509 28.02.1997 FIRNEISZ ION DANIEL 16 505 D72002-4521 28.05.2002 GAICI GORDANA 16 506 DO6X1-1245 08.02.2001 GALBAU COZMIN DANIEL 16 507 D0699-2772 09.02.1999 GHEBREA EUGENIA 16 508 PA8X-4409 15.12.2000 GIURGIU DUMITRU 16 509 DO698000576 07.04.1998 GLIGOR PETRU 16 510 PA8X-1216 27.06.2000 GORCSI MAGDALENA 16 511 D0699-232 23.02.1999 GRADINARU LIA CORNELIA 16 512 DO6X1-2027 15.03.2001 GRADINARU MARICICA 16 513 D72002-8057 12.09.2002 HANGA CRISTIAN 16 514 DO6X-4876 24.08.2000 HERLICSKA MARIO 16 515 DO6X1-4131 31.07.2001 IENCI LINCA 16 516 DO6X1-6860 03.12.2001 IOAN MIRELA 16 517 PA8X-556 27.04.2000 ION EVA GIANINA 16 518 DO697001246 23.05.1997 ION GHEORGHE 16 519 DO6X1-1075 06.02.2001 IOVAN IOSIF 16 520 D0699-3300 11.08.1999 IVANOV VERITA 16 521 DO697000483 27.02.1997 JUNCAN FLORENTINA 16 522 DO698-1597 11.12.1998 KOHLHAMMER FRANCISC 16 523 D06X-2712 16.03.2000 KOKAI VIOLETA 16 524 D06X-2556 13.03.2000 LACATUS DANIEL 16 525 DO698001539 03.12.1998 LEAHA ECATERINA 16 526 DO6X-5012 09.01.2000 LODOABA CARMEAN 16 527 DO697000618 13.03.1997 MANEA LENUTA 16 528 D06X-1254 02.03.2000 MARCHIS IRINA 16 529 D06X-1851 22.02.2000 MERKLER EVELINE CLAUDIA 16 530 PA8X2-840 14.02.2002 MERSOANE MARINELA 16 531 D82003-5323 22.07.2003 MIHAI GHEORGHE 16 532 DO698000979 26.06.1998 MITRAN GILA - NICOLAE 16 533 PA8X-4367 14.12.2000 MUNTEANU VALENTINA 16 534 DO697000292 10.02.1997 NEDA PAVEL 16 535 PA8X-1148 23.06.2000 NEMET AURELIA 16 536 DO697001204 16.05.1997 NICOLA PERSIDA 16 537 DO6X2-1524 05.03.2002 NISTOR DAN 16 538 D0699-3838 29.11.1999 NITA NICOLAE 16 539 DO697001182 15.05.1997 NOVACOVICI MIHAELA 16 540 D0799-3618 29.09.1999 NOVACOVICI VERONICA 16 541 DO698000907 10.06.1998 PADUREAN IULIANA 16 542 DO698001600 17.12.1998 PASCALAU MARIANA 16 543 D82003-683 14.02.2003 PREDESCU CECILIA 16 544 PA8X1-3945 14.12.2001 PROFIR EVA 16 545 D0699-3720 10.04.1999 RADU SOPONAR NUTA 16 546

D0799-2366 23.08.1999 RADUCAN ILIE 16 547 DO698001007 21.07.1998 RIMNEANTU JENICA 16 548 DO698000718 07.05.1998 ROCAS DOCHITA 16 549 PA8X-435 24.04.2000 SAVU CRISTINA MAGDALENA 16 550 DO6X1-2430 09.04.2001 SIMA GHEORGHE 16 551 D0699-274 03.04.1999 SIMO ALIN DAN 16 552 PA8X-1498 07.05.2000 SIPOS IBOLYA 16 553 DO6X1-5112 23.08.2001 STAN ANGELICA 16 554 PA8X-428 24.04.2000 STAN FLORENTIN 16 555 PA8X-4305 13.12.2000 STIUCA GABRIEL 16 556 SC-15148 11.07.2000 STOICA FICA 16 557 D82003-9048 18.11.2003 SZUCS ELENA 16 558 D0699-3971 12.02.1999 TANTU MARIA 16 559 DO6X-4565 06.06.2000 TEANC NICHE 16 560 DO698000898 09.06.1998 TOMA CONSTANTIN 16 561 PA8X-4237 12.12.2000 TUDORACHE TRANDAFIR ALIN 16 562 DO698001233 13.10.1998 TURCU CAMELIA 16 563 D0699-681 05.12.1999 URUCI PAULA 16 564 D06X-267 01.12.2000 ZIBAROV MIHAI 16 565 D0699-716 13.05.1999 APETREI NICOLETA 15 566 D0699-4232 12.10.1999 BALACEANU ELENA 15 567 DO697001200 16.05.1997 BALITA REMUS 15 568 D72002-8592 11.10.2002 BALS ALIN 15 569 D0699-2237 18.08.1999 BANICIU MARINELA 15 570 SC099-18693 24.12.1999 BODNARIU IACOB 15 571 DO697001913 13.10.1997 BOGDAN ANISOARA 15 572 D06X-2952 24.03.2000 BOIAN FELICIA 15 573 DO6X1-2666 26.04.2001 BOLOGA PROFIRA 15 574 PA8X1-1855 13.07.2001 BOT PAUL (KOVACS SIMONA) 15 575 D72005-1828 23.03.2005 BOTIU MAGDALENA 15 576 DO698000866 16.06.1998 BUMB AGAFIA 15 577 D82004-6655 22.10.2004 CATA ADINA 15 578 D06X-833 27.01.2000 CERTUS DOINA LIVIA 15 579 DO6X1-4939 17.08.2001 CIOICA NICOLAE 15 580 SCO98016303 29.12.1998 COCAN DORIN 15 581 DO6X1-3070 28.05.2001 COLOMPAR LILIANA 15 582 PA8X2-450 30.01.2002 CONTRASIU NINA 15 583 PA8X-2329 08.10.2000 COROAMA ILEANA 15 584 DO6X2-1463 04.03.2002 COSMA DOINA 15 585 D06X-2672 15.03.2000 COSTINAS IOANA 15 586 DO697-1892 10.09.1997 CRINGUS IOANA 15 587 DO6X1-2698 27.04.2001 CRISTINA VASILE 15 588 DO697002059 30.10.1997 DANCI FROSINA 15 589 D72002-6343 12.07.2002 DAVIDONI IOAN 15 590 D72002-8452 25.09.2002 DESAGA DANIELA 15 591 D82002-1093 21.11.2002 DIACONU CLAUDIA 15 592 D06X-2339 03.07.2000 DRILA VIOR CLAUDIU 15 593 D0699-499 15.04.1999 DUMITRU SERGHEEV RODICA ILEANA 15 594 DO6X-5810 24.11.2000 ELECHES LAVINIA 15 595 D06X-4123 18.05.2000 FEKETE SONIA 15 596 D72003-3079 08.07.2003 FILIP DUMITRITA 15 597

DO6X1-6884 04.12.2001 GABOR VIORICA 15 598 DO699-4010 12.03.1999 GAGA ANUTA 15 599 SC2-23 22.12.2000 GALITESCU GABRIEL 15 600 DO6X1-560 24.01.2001 GAUDI ILEANA 15 601 DO6X1-5909 29.10.2001 GHEORMA ILIE DANIEL 15 602 DO6X1-2328 02.04.2001 GHIROCEANU CARMEN 15 603 DO6X1-1854 05.03.2001 GRADINARU LILIANA 15 604 DO797003351 02.09.1997 GYURIS DOINA 15 605 D0699-1878 07.08.1999 HORDILA AURICA 15 606 DO6X2-1552 05.03.2002 IRIMIA MARIUS 15 607 DO698001258 16.10.1998 JICA NELIA 15 608 PA8X-1348 29.06.2000 KOGALNICEANU ODOBESCU SVETLANA 15 609 DO698001291 30.10.1998 KULCSAR (NOVACOVICI) ETELCA 15 610 D0699-207 02.12.1999 LINCZENBOLD ELISABETA 15 611 DO6X1-1905 06.03.2001 LIVANCU ECATERINA 15 612 D06X-1451 02.09.2000 LOSTUN FLOARE 15 613 PA8X-1905 20.07.2000 LUPUSOR ELENA 15 614 DO6X-6016 12.07.2000 MARCU ZENOVIA 15 615 DO798003143 08.09.1998 MARTOCIAN GHEORGHE - PARDALIAN 15 616 DO697002250 28.11.1997 MEHEDINTU MONICA 15 617 D82003-9421 05.12.2003 MIHUT CRISTIAN TRAIAN 15 618 SCOX-7154 19.05.2000 MOISA MONICA 15 619 D06X-1968 24.02.2000 MOLDOVEANU DORU 15 620 D72002-8326 24.09.2002 MOTICICA MIHAI LUCIAN 15 621 DO6X1-505 23.01.2001 NICOLA NICOLETA 15 622 D06X-4170 18.05.2000 NISTOR LENUTA 15 623 DO6X1-5988 30.10.2001 NOVACOVICI SAMUEL 15 624 PA8X1-2270 19.09.2001 PARASCHIVESCU LUCIAN 15 625 D07X-428 27.01.2000 PARVAN DAN IOAN 15 626 D702-10370 06.12.2002 PASARE DORINA 15 627 PA8X-1412 07.03.2000 PASCAL COSTEL 15 628 PA8X-4135 30.11.2000 PAU LAURA ANUTA 15 629 DO6X1-1915 07.03.2001 PETREUS TOADER 15 630 PA8X-1386 07.03.2000 PETROVICI CONSTANTIN 15 631 PA8X-3598 10.12.2000 PETROVICI STEFAN 15 632 DO6X1-7063 13.12.2001 PISTA RAMONA 15 633 D72004-5463 16.09.2004 POPA ADINA 15 634 D0699-3784 24.11.1999 POSTEA VIORICA 15 635 DO6X-4878 24.08.2000 RAICU CLAUDIU 15 636 SC01-16342 15.10.2001 ROSU ILIE 15 637 DO6X-3789 05.03.2000 RUNCAN SIMONA 15 638 D82002-412 14.10.2002 SAVA NECULAI 15 639 PA8X-2036 27.07.2000 SCHMIDT-KERESZTES LIZICA 15 640 DO6X1-5327 04.09.2001 SEVERIN VIOLETA 15 641 D82002-106 30.09.2002 SIPOS MARINICA DIANA 15 642 DO6X1-6874 04.12.2001 STRAUT EMILIA 15 643 D72002-6624 23.07.2002 TEUFEL EWALD MIHAI 15 644 D0699-1094 06.08.1999 TODOR ANGELA 15 645 PA8X1-2333 20.09.2001 TOMESCU CORNEL 15 646 PA8X-2198 08.04.2000 UDVARY CRISTINA 15 647 D0699-2230 28.07.1999 VASILIU VIORICA 15 648

D72002-7689 30.08.2002 ZAVRAGIU TELU 15 649 PA8X-4443 15.12.2000 ACATRINEI CRISTIAN 14 650 PA8X-2771 14.09.2000 AJWA AHMAD 14 651 PA8X1-2549 27.09.2001 ALEXANDRESCU LAURA 14 652 D72002-3930 13.05.2002 ALMAJAN BOGDAN 14 653 D06X-2220 03.02.2000 ANDRONACHE NICOLITA ALINA 14 654 PA8X-379 21.04.2000 BADUICA DUMITRU 14 655 D82002-1721 18.12.2002 BALNOJAN ELISABETA 14 656 D06X-3634 14.04.2000 BALTATEANU LIGIA 14 657 D82004-1730 18.03.2004 BARSAN SIMONA 14 658 D06X-582 27.01.2000 BASTON CAIA 14 659 D82002-743 11.11.2002 BATRAN CLAUDIA 14 660 DO699-3170 07.03.1999 BELEJAN RAMONA 14 661 D72002-7426 21.08.2002 BERCU MARIANA 14 662 PA8X-939 16.06.2000 BIGDAN ANISOARA 14 663 DO6X-5959 12.06.2000 BOLDIJAR ION 14 664 D06X-3730 19.04.2000 BRADU ANA 14 665 DO6X1-2350 03.04.2001 BRAGA MIHAI 14 666 D72002-613 09.07.2002 CICOARE IACOB 14 667 D82004-5347 17.08.2004 CIOBANU ANDRADA 14 668 D72002-6075 05.07.2002 CIOTE ADELA 14 669 D72002-9054 31.10.2002 CIUPLEU FLORINA 14 670 DO6X-6040 12.09.2000 CUIBAR LAMAITA 14 671 PA8X-2023 26.07.2000 CUTITARU GEORGE 14 672 D72003-1568 26.03.2003 DANSE VIOREL 14 673 D06X/1748 18.02.2000 DARAZS MONICA 14 674 PA8X-551 27.04.2000 DOMASNEANU MIULESCU VALERIA CARME 14 675 DO6X-4626 06.08.2000 DRAGAN IONEL 14 676 PA8X-2770 14.09.2000 DUMEA VIORICA ELENA 14 677 PA8X1-2534 27.09.2001 FAZAKAS ILIANA 14 678 DO6X1-298 23.05.2001 FRIGLI IVON 14 679 D72002-5679 25.06.2002 GAVRILESCU LILIANA RODICA 14 680 SCOX-6354 05.05.2000 GEROEZ ANA MARIA 14 681 D0699-2534 19.10.1999 GHELAN GHEORGHE NICOLAE 14 682 PA8X1-2209 17.09.2001 GREISIGER FERDINAND 14 683 DO698001388 10.11.1998 GROSOS MARIA 14 684 D72002-6422 16.07.2002 HUTANU LILIANA 14 685 DO6X1-6922 05.12.2001 IGNEA MARGARETA 14 686 DO6X2-212 24.01.2002 IORGOVAN CARMEN 14 687 D72002-6256 11.07.2002 IOVANESCU CRISTINA 14 688 D06X-3317 04.06.2000 ISFANUT VERONICA 14 689 D0799-3217 17.09.1999 IVAN ELENA 14 690 PA8X1-2368 24.09.2001 KALANYOS GERTRUDE 14 691 D72002-4144 17.05.2002 KILB ANTONIO 14 692 PA8X1- 3241 01.11.2001 KOTELVERO IZABELLA 14 693 D06X-2620 14.03.2000 LASCO ELENA 14 694 D06X-1867 22.02.2000 LITI DANIELA 14 695 PA8X1-3911 14.12.2001 LUCA DORINA 14 696 D06X-2173 03.01.2000 LUTZ DARIUS 14 697 PA8X1-2842 08.10.2001 MARIONI COSTICA DINEL 14 698 DO6X-5831 28.11.2000 MERTOIU CONSTANTIN 14 699

PA8X-2779 14.09.2000 MODA ZOLTAN 14 700 DO6X1-3429 15.06.2001 MODORAN ANTONICA 14 701 DO6X1-1159 07.02.2001 NASTOR MARCELA 14 702 D72004-5589 22.09.2004 PAUL DUMITRU FLORIAN 14 703 DO6X1-5298 31.08.2001 PETROVICI ILEANA 14 704 D72002-3447 25.04.2002 PLESCHER LUCIA 14 705 PA8X1-2653 02.10.2001 POPA LENUTA 14 706 D06X-3067 29.03.2000 POPI CLAUDIA 14 707 PA8X1-1957 19.07.2001 PUSCAS ANA 14 708 DO6X-4717 06.12.2000 ROMAN PROFIRA 14 709 DO6X1-7012 12.12.2001 SANISLAI AURELIAN 14 710 DO6X1-6579 16.11.2001 SARGHI IRINA 14 711 D72002-6594 22.07.2002 SAVU SIMONA 14 712 D0699-379 18.03.1999 SOCACI FROZINA 14 713 D82003-8270 08.10.2003 STEFAN STELA CERASELA 14 714 SC02467 25.02.1998 STOIAN ELENA 14 715 DO6X-4748 14.06.2000 STRELCIUC CONSTANTIN 14 716 PA8X/1474 07.05.2000 STRINBEANU DAVID 14 717 D06X-3660 18.04.2000 SUCALA MARIN 14 718 PA8X-4410 15.12.2000 SULEANU ADRIAN 14 719 PA8X-1398 07.03.2000 SURUBARIU AUREL 14 720 DO6X2-241 25.01.2002 TIFAN LOREDANA 14 721 D0799-3141 15.09.1999 TOC ELENA 14 722 DO6X-5105 09.08.2000 TODOR NICOLAE 14 723 D72002-1890 05.06.2002 TOPOLOVCICI DANIELA 14 724 D72002-4891 05.06.2002 TOPOLOVCICI PETRE 14 725 D06X-3283 04.05.2000 TUFIS CRACIUNITA 14 726 PA8X-4396 14.12.2000 UZUN MARIA 14 727 DO6X1-573 24.01.2001 VARIA CARMEN 14 728 D82002-1316 28.11.2002 VASILIU DANIELA MIHAELA 14 729 D82004-6979 16.11.2004 VASS EDUARD LIVIU 14 730 DO6X1-5759 22.10.2001 ALUPOAIE SAVA 13 731 DO6X1-353 18.01.2001 ANDREI VIOREL 13 732 D82004-5664 30.08.2004 ANTALUTA LIVIU VALENTIN 13 733 D72003-579 13.02.2003 ARDELEAN IOAN 13 734 PA8X1-1666 04.07.2001 AVRAMESCU GEORGE ALIN 13 735 DO6X1-5165 27.08.2001 BABUT MIOARA 13 736 PA8X1-2611 01.10.2001 BALOI ELENA 13 737 SC2001-9337 05.06.2001 BECHIRA CRENGUTA MIHAELA 13 738 D0699-1639 29.06.1999 BELEI LILIANA 13 739 D06X-196 01.11.2000 BENYO GHEORGHE 13 740 DO6X-4846 23.08.2000 BIACSI ANA 13 741 PA8X-2123 08.01.2000 BIGU LAURA 13 742 D0699-529 22.04.1999 BIRO IOSIF 13 743 DO6X-4682 06.09.2000 BISTRIAN RODICA 13 744 D82002-600 31.10.2002 BISTRICEANU AURICA 13 745 D72002-4274 21.05.2002 BOTAS SFETCU ANGELICA 13 746 DO6X2-138 18.01.2002 BOTIU LENA 13 747 D82003-3970 11.06.2003 BUDUSAN MARIN 13 748 PA8X1-1748 09.07.2001 BUJNITA ELEONORA 13 749 D72005-2817 18.05.2005 BURCSA ERZSEBET 13 750

DO6X2-86 16.01.2002 CARPACI RACOAREA 13 751 DO6X1-1 15.01.2001 CHILOM MADALIN 13 752 DO6X1-5221 28.08.2001 CICOARE DANIELA 13 753 D82002-32 26.09.2002 CIMPIANU FLORIN 13 754 DO6X1-6931 06.12.2001 CIOBANU DANIELA 13 755 SC2-11785 09.04.2000 CIRJU DUMITRU 13 756 DO6X1-1636 22.02.2001 CIRPACI LENUTA 13 757 DO6X1-5527 14.09.2001 CIUCUROANE MARIANA 13 758 DO6X1-5183 27.08.2001 COSERGAR COSMIN 13 759 DO6X-5263 24.10.2000 COZMESCU IONEL 13 760 D82003-7241 11.09.2003 CRETU MARIA 13 761 DO6X2-108 17.01.2002 CRISTEA CORNELIA 13 762 D0799-3194 16.09.1999 CSIPAI GHEORGHE 13 763 PA8X-4111 29.11.2000 DAMOC ISIDOR 13 764 DO6X1-4127 31.07.2001 DAMSA DANIEL 13 765 D82003-6583 27.08.2003 DANILA DIANA 13 766 PA8X-3177 27.09.2000 DRAGOMIR DIMITRIE FLORIN 13 767 D72002-3675 30.04.2002 DRIGLA GHEORGHE 13 768 DO6X-3921 05.10.2000 EBERLEIN CATHARINA 13 769 D82002-643 04.11.2002 ENOIU LADISLAU 13 770 DO6X1-4044 27.07.2001 EREMIE NICOLETA 13 771 DO6X1-5900 29.10.2001 FARKAS IRINA 13 772 D82003-4658 01.07.2003 FEROCA ACHIM DANIELA 13 773 D82002-1716 18.12.2002 FOGARASI MARIA MONICA 13 774 PA8X1-3413 13.11.2001 GANEA IONEL 13 775 DO6X2-2324 26.03.2002 GINDAC SIMONA 13 776 DO6X1-3631 04.07.2001 GIRBA CLAUDIU 13 777 D82004-6480 12.10.2004 GLOCKNER SIMONA 13 778 D06X-4038 15.05.2000 GOIAN ADELA 13 779 PA8X2-129 16.01.2002 GORCSI CSABA OCSI 13 780 D72002-4750 31.05.2002 GUGOASA GARAIMAN GEORGE 13 781 DO798002489 13.08.1998 HALASZ MARIUS 13 782 DO698001286 10.12.1998 HERGHILIGIU DANIELA 13 783 D72002-7039 06.08.2002 HNATIUC LUCIAN 13 784 D82002-1465 03.12.2002 IANCIC SIMONA 13 785 D82002-1232 26.11.2002 IENCI MARIA 13 786 D82002-816 12.11.2002 IRODIA FLOARE 13 787 D82004-214 20.01.2004 ISTVAN FLORENTINA 13 788 D82004-4801 29.07.2004 ISTVAN MARINELA 13 789 D06X-4828 22.08.2000 LAZAR FLORINEL 13 790 PA8X-1085 21.06.2000 LIUBA ION 13 791 D0699-1615 29.06.1999 MACOVEI MARIA 13 792 DO6X1-7029 13.12.2001 MALAI MARIOARA 13 793 DO6X1-5497 13.09.2001 MALASINC CRINA DANA 13 794 PA8X-3311 10.03.2000 MARIA IONEL 13 795 D06X-329 27.01.2000 MARTON CONSTANTIN 13 796 D06X-4182 19.05.2000 MEDAN ANA SONIA 13 797 DO6X-5538 11.10.2000 MIHAI MARIANA 13 798 D72002-8585 11.10.2002 MOT MARIUS SORIN 13 799 DO6X1-5068 22.08.2001 MURA RESLAN 13 800 DO6X1-5879 26.10.2001 NAGY MIHAELA 13 801

DO6X-5962 16.12.2000 NEDELCU MANUELA 13 802 DO6X1-2832 14.05.2001 NEGREA DIANA ALINA 13 803 D82004-7578 16.12.2004 NICOLA JULIETA 13 804 D0699-151 04.07.1999 NICOLAE CONSTANTIN 13 805 D72004-4405 03.06.2004 NISTOR MARIA 13 806 PA8X-1221 27.06.2000 OLARU SOFRONIEA 13 807 PA8X1-3432 13.11.2001 OTOIU CRISTINA 13 808 D06X-685 25.01.2000 PAICU GHEORGHE 13 809 DO6X1-1785 28.02.2001 PALADE MIHAELA 13 810 DO6X1-1786 28.02.2001 PALADE VALENTIN 13 811 D0699-3411 23.09.1999 PARMASCHE ANA 13 812 D82003-2886 14.05.2003 PAULITA MONICA 13 813 D72002-2773 09.04.2002 PEICA ELENA 13 814 DO6X1-3679 28.06.2001 PETRE ILIE 13 815 PA8X-1166 26.06.2000 PETRESCU RODICA DANIELA 13 816 DO6X2-160 21.01.2002 PILUG TODIRICA 13 817 D72003-3815 10.11.2003 PLESCA SIMONA CRINA 13 818 D06X-3239 04.04.2000 POPA VICTORIA 13 819 DO6X2-1436 04.03.2002 POPESCU DENIS DANIELA MIRUNA 13 820 PA8X1-316 09.03.2001 PUPILLI DUMITRU ADALBERT 13 821 SCO99-13541 22.09.1999 PURDEA DOINA 13 822 D72002-3968 14.05.2002 RADU GRIGORE 13 823 DO6X2-2264 25.03.2002 RADU TITIANA 13 824 DO6X1-6671 21.11.2001 RADULESCU IOAN 13 825 DO6X1-5673 16.10.2001 RUSU CLAUDIA RAMONA 13 826 PA8X-2787 14.09.2000 RUSU RODICA 13 827 DO6X1-5437 10.09.2001 STANCIU VIORICA 13 828 D72002-7016 06.08.2002 STOICA MILER CIPRIAN 13 829 PA8X-1843 18.07.2000 STRAVA CRISTIAN GABRIEL 13 830 D72002-5938 02.07.2002 SUCEAVA DORINA 13 831 D82003-6545 26.08.2003 SZASZ ARON 13 832 D82003-3334 28.05.2003 SZOKOL ALFRED 13 833 PA8X-1845 18.07.2000 TANJALAU OLIMPIA 13 834 D0699-3782 10.05.1999 TARKANY MARIA 13 835 DO6X-5725 22.11.2000 TARLEA FLORINEL 13 836 DO6X1-2184 26.03.2001 TIMIS IOAN 13 837 DO6X-4432 30.05.2000 TIPONUT VIOLETA 13 838 DO698000177 06.02.1998 TOMA MARIANA 13 839 DO6X-4810 21.08.2000 TUFA AURELIA 13 840 DO6X-1673 16.02.2000 VARGA VERONICA PAMELA 13 841 D82003-276 27.01.2003 VASILIU DORU ALEXANDRU 13 842 DO6X2-1914 14.03.2002 VITALARIU CLAUDIA 13 843 D06X-228 27.01.2000 ZAHIU MARIA 13 844 PA8X1-3943 14.12.2001 ZLATAN ELENA 13 845 D72004-4976 01.07.2004 ABRUDAN NICOLETA 12 846 PA8X-2932 20.09.2000 ADAM DANUT 12 847 D82002-236 24.01.2002 ALMAJAN LAVINIA 12 848 D06X-3305 04.06.2000 ANGHEL STELA 12 849 D82005-1982 26.06.2005 ARAPU COSTICA 12 850 D82003-9080 19.11.2003 ARBANAS MIHAELA CRISTINA 12 851 D82002-316 10.10.2002 ARBANAS VALENTIN EMIL 12 852

DO6X-5841 28.11.2000 BALABAN GIANINA 12 853 DO6X2-313 29.01.2002 BARNA AURELIA 12 854 DO6X-5855 28.11.2000 BARSAN AURICA 12 855 DO6X1-6059 01.11.2001 BOSCORNEA DORINA 12 856 DO6X2-386 04.02.2002 BRAICA NICOLAE 12 857 DO6X2-1655 06.03.2002 BRAJNA NICOLITA 12 858 D06X-245 01.12.2000 BRESTIAN ALEXANDRU 12 859 DO6X1-7013 12.12.2001 BURTEA STEFANIA 12 860 D72002-3314 22.04.2002 CALDARASU ANCA 12 861 DO6X1-6985 11.12.2001 CATANA LUCIAN 12 862 D72002-3694 30.04.2002 CEPOI PAVEL 12 863 D82004-1111 19.02.2004 CHILIE CATALIN 12 864 D82005-4974 23.09.2005 CIURARU LUCIA ANA 12 865 D72003-2736 22.05.2003 COJOCARU CONSTANTIN 12 866 PA8X1-3034 12.10.2001 COMAN CRISTINA MONICA 12 867 DO6X2-1741 11.03.2002 COMAN PETRISOR 12 868 D72002-5929 02.07.2002 CONSTANTINESCU CRISTINA 12 869 DO6X1-6118 06.11.2001 COSERGAR ALEXANDRA 12 870 D06X-3550 04.12.2000 COTOC VIRGIL 12 871 DO6X1-6972 10.12.2001 COVASALA PAUL 12 872 D72002-3349 23.04.2002 CRISAN SINZIANA 12 873 D82003-7444 16.09.2003 CRISU RENATE ALICE 12 874 PA8X-2977 21.09.2000 CURTU EMILIA MARIA 12 875 D72002-3670 30.04.2002 DANCEA CRISTIAN 12 876 DO6X1-1580 21.02.2001 DRAGAN FELIX DOREL 12 877 DO6X2-479 07.02.2002 DUMITRA DANIEL 12 878 SC0X-261 01.11.2000 EDVES ILEANA 12 879 D82003-1850 27.03.2003 ELESEI DOMNICA 12 880 D82002-584 30.10.2002 FAGETAN FLORIN 12 881 D82005-1228 16.03.2005 FARCASANU DANIELA 12 882 D82003-4544 27.06.2003 GEORGE DOINA 12 883 D82003-6088 12.08.2003 GHEORGHEVICI (MINJINA) ANA 12 884 DO6X-4372 26.05.2000 GHEORGHEVICI GHEORGHE 12 885 DO6X1-5528 14.09.2001 GHERCEA ELENA 12 886 DO6X2-332 30.01.2002 GIURGIU DOREL 12 887 D72002-4671 30.05.2002 GOSA ELENA 12 888 D72002-6258 11.07.2002 GUTU ION COSMIN 12 889 D72002-5129 11.06.2002 HRENIUC IOAN 12 890 PA8X2-497 31.01.2002 ICHIM SILVIU 12 891 D72003-4101 25.11.2003 IHNATIUC GENELA 12 892 D82004-6036 21.09.2004 ILIES MIRCEA 12 893 D06X-1306 02.04.2000 IONITA LILIANA ADRIANA 12 894 D82002-1719 18.12.2002 IORDACHE OLIVERA 12 895 D82004-1213 24.02.2004 IOTCOVICI CORNELIU 12 896 DO6X1-2836 14.05.2001 IOVAN LUCIA 12 897 D72002-5823 28.06.2002 IOVITA CAMELIA 12 898 D06X-2751 20.03.2000 IRIMIA LILIANA ANGELA 12 899 D82003-5783 01.08.2003 IRIMIA MARIANA 12 900 D72002-3662 30.04.2002 IUSAN MARIA 12 901 PA8X1-1660 04.07.2001 JURJ TRAIAN 12 902 PA8X-4374 14.12.2000 KALMAR IOSIF 12 903

PA8X-2052 27.07.2000 KELEMEN ANDREEA 12 904 DO699-1617 29.06.1999 KISS MIRELA 12 905 D72002-5190 12.06.2002 KOCSIS LAURA 12 906 D82002-398 09.12.2002 KOVACS LADISLAU 12 907 DO6X1-6164 06.11.2001 KOVACS SIMONA 12 908 DO6X1-6982 11.12.2001 KRISKA NICOLAE 12 909 D82003-7105 09.09.2003 LAPUSTEANU VICTORITA 12 910 D72004-99 13.01.2004 LORINCZ DORIN IOSIF 12 911 DO6X1-4018 28.07.2001 LUCACIU VALENTINA 12 912 D82004-292 23.01.2004 LUNGANA ELENA 12 913 PA8X-3500 10.10.2000 MAITA GEORGE 12 914 D72002-5940 02.07.2002 MALCOCI SIMONA 12 915 D82004-2807 12.05.2004 MARCOVICI VERONICA 12 916 D82005-3666 26.07.2005 MARIS ADRIAN SORIN 12 917 D82004-6780 08.11.2004 MARIS MARIANA 12 918 D72002-3075 17.04.2002 MARTIN VERGINICA 12 919 DO6X2-1197 22.02.2002 MARZA CLAUDIU 12 920 PA8X1-3881 14.12.2001 MATIS MIHAI DACIAN 12 921 PA8X1-307 09.03.2001 MAZALU CARMEN 12 922 PA8X-3276 10.02.2000 MIHOC RAMONA 12 923 D72004-6142 12.10.2004 MOCANU ADRIANA 12 924 PA8X1-1982 20.07.2001 MOLDOVN FLORENTINA VIRGINIA 12 925 D72002-6127 08.07.2002 MUCENICU RODICA 12 926 SC0X-6868 15.05.2000 MUNTEAN MIRCEA EUGEN 12 927 DO6X2-55 15.01.2002 MUNTEANU ANICA 12 928 DO6X1-5069 22.08.2001 MURA LUDMILA 12 929 D72002-8419 24.09.2002 NEAGA NECULAI 12 930 D82004-6860 10.11.2004 NEAGU DANIEL 12 931 D72002-6112 08.07.2002 NEDA BISERCA 12 932 D06X-2831 21.03.2000 NICOLA ECATERINA 12 933 D82004-6563 18.10.2004 NICOLIN LIUBISA 12 934 D72004-2307 25.03.2004 NOVACOVICIU IBOLYKA 12 935 D82004-1983 15.04.2004 OFRIM RAMONA 12 936 DO6X1-3377 12.06.2001 OLARIU GABRIELA 12 937 DO6X2-2312 26.03.2002 OLENICI GHEORGHINA 12 938 PA8X1-1655 04.07.2001 OLTEAN ADELA 12 939 DO6X1-1302 12.02.2001 OLTEANU VIORICA 12 940 D702-10533 19.12.2002 PENTEK MARIUS NICOLAE 12 941 D82002-1710 18.12.2002 PETCU ALEXANDRU SEBASTIAN 12 942 D82002-1738 19.12.2002 PETRASCU PAUL 12 943 D06X-3747 20.04.2000 PETRE STANCA 12 944 DO6X-5200 19.10.2000 PETRISOR NICOLAE 12 945 D72004-2438 30.03.2004 POGAN CORINA 12 946 D82003-4373 23.06.2003 POP IRINA 12 947 PA8X-3057 25.09.2000 POPESCU GEORGIANA 12 948 DO6X1-2943 18.05.2001 PRAGAY EDITH 12 949 D82003-634 13.02.2003 PUBLIK STEFAN 12 950 D72004-1788 04.03.2004 RADEANU TEOFIL 12 951 D72004-4682 17.06.2004 ROMAN ELENA 12 952 DO6X1-1399 14.02.2001 SAMOILA ADRIAN 12 953 DO6X1-2056 16.03.2001 SANDULESCU ELENA 12 954

PA8X1-1041 10.05.2001 SARB FELICIA 12 955 D06X-123 27.01.2000 SIMAI LUCIA 12 956 D72002-4288 22.05.2002 SOOS LAZAR 12 957 D72003-2892 26.06.2003 SORESCU MIHAELA 12 958 DO6X1-5444 11.09.2001 SPATARU DIANA 12 959 PA8X1-2615 01.10.2001 STAMIN EMIL 12 960 PA8X1-816 25.04.2001 STANJIC SIMONA ADRIANA 12 961 PA8X1-856 30.04.2001 STIGLET VIORICA 12 962 D72002-3445 25.04.2002 STOIAN IULIANA 12 963 D82003-3048 21.05.2003 SULEANU CORNELIA 12 964 DO6X1-718 26.01.2001 TANASA SORINA 12 965 PA8X1-1606 02.07.2001 TATARU MIHAELA 12 966 DO695-3946 02.11.1995 TOMA CORNELIA 12 967 DO6X2-31 14.01.2002 TOMBACZ BERTA 12 968 PA8X-431 24.04.2000 TRASCA TEODOR 12 969 SC03/22619 23.12.2003 TUTU SIMONA GABRIELA 12 970 PA8X-2745 13.09.2000 UTA NICU CRISTIAN 12 971 D82004-433 28.01.2004 UTOIU CONSTANTIN EMILIAN 12 972 DO6X1-691 26.01.2001 VULPIE PETRICA 12 973 D82004-4228 13.07.2004 VULTUR LUCICA 12 974 D72002-3101 18.04.2002 ZAIT DANIELA 12 975 PA8X-3991 16.11.2000 ADEACONITEI VALERIA 11 976 D72002-3811 09.05.2002 AGA FLORIN 11 977 PA8X1-2672 02.10.2001 AGAVRILOAIE SIMONA 11 978 PA8X1-3885 14.12.2001 ALAZAROAIE TEOFIL 11 979 D82002-302 07.10.2002 ALBU GHEORGHINA 11 980 PA8X-4428 15.12.2000 ANDRASESCU ALINA 11 981 D82003-9544 11.12.2003 ANDRIES NECULAI 11 982 PA8X1-1672 04.07.2001 ASIMINEI ILUTA LUCIAN 11 983 DO6X2-1494 04.03.2002 BAIA VOLUMEA RUSALINA 11 984 PA8X-2964 21.09.2000 BAJAN IOANA SILVIA 11 985 D72002-8263 19.09.2002 BALCAN GHEORGHITA 11 986 PA8X1-2843 08.10.2001 BANCA IONEL MARIAN 11 987 DO6X1-4806 15.08.2001 BARBOS PETRU 11 988 D72002-3835 09.05.2002 BEJAN CONSTANTIN 11 989 D702-10162 02.12.2002 BERKI AGRIPINA 11 990 D72004-5411 15.09.2004 BINTINTAN IOAN 11 991 DO6X1-6810 28.11.2001 BLANA IRINA 11 992 D72002-8863 23.10.2002 BLIDARIU MARIEA 11 993 D72002-8891 23.10.2002 BOARNA MIHAELA 11 994 D72003-103 14.01.2003 BODEA SEBASTIAN 11 995 D72003-3913 14.11.2003 BODNAR VASILE 11 996 D0699-3021 27.10.1999 BOGDAN ANGELA 11 997 D72002-4520 28.05.2002 BOJINCA OVIDIU 11 998 D06X-3083 29.03.2000 BORDEIANU CRISTIAN 11 999 DO6X1-4650 14.08.2001 BOSTIOCA DAN 11 1000 D82004-6511 14.10.2004 BOTOSINEANU ADRIAN 11 1001 D82005-5769 15.11.2005 BRODAN LAURA CRISTINA 11 1002 PA8X1-2927 11.10.2001 BULAI IULIAN 11 1003 D82003-7665 22.09.2003 BURU ANA 11 1004 DO5X2-1635 06.03.2002 BUTA GABRIELA 11 1005

D72002-3186 19.04.2002 CABA ALINA 11 1006 D72004-2566 05.04.2004 CALDARAS LUMINITA 11 1007 PA8X1-2188 14.09.2001 CAPUSAN SORIN ION 11 1008 PA8X1-3438 13.11.2001 CARABAS ALINA 11 1009 PA8X1-1607 02.07.2001 CHIRCU CONSTANTIN 11 1010 D82004-2975 19.05.2004 CIACARU SEBASTIAN 11 1011 DO6X1-2216 27.03.2001 CIORNEI ILEANA 11 1012 SC03-2195 11.02.2003 COJOCARU RAZVAN 11 1013 D72002-8119 16.09.2002 COSTINAS MARCELA 11 1014 DO6X-5793 24.11.2000 COVLESCU RUDOLF 11 1015 D72004-5881 30.09.2004 DANCIU STEFAN 11 1016 PA8X-1597 07.10.2000 DEKRELL MARIOARA 11 1017 D72002-6784 29.07.2002 DEMEA DANIELA 11 1018 D72002-2793 10.04.2002 DICU MONICA 11 1019 PA8X1-1621 03.07.2001 DODOI SIMONA 11 1020 D72004-88 13.01.2004 DOROBANTU DANIEL 11 1021 D82002-622 31.10.2002 DOROS VIOREL 11 1022 DO6X1-4283 07.08.2001 DRAGAN MARIA 11 1023 SC2002-231 10.01.2002 DRAGHICI MARIA LOREDANA 11 1024 SC01-20697 28.12.2001 DRAGOMIR MIHAI CORNEL 11 1025 PA8X-519 26.04.2000 DUINEA TRAIAN 11 1026 D82003-8741 30.10.2003 DUMA ADINA FLORINA 11 1027 DO6X-5811 24.11.2000 ELECHES MARIUS 11 1028 PA8X-3456 10.06.2000 FAUR IULIANA 11 1029 DO6X1-88 04.04.2001 GABOR CORNEL 11 1030 DO6X1-4272 06.08.2001 GHEORGHIU LIA 11 1031 D72002-8813 21.10.2002 GIULVEZAN GINA 11 1032 DO6X1-1974 13.03.2001 GOLUBOV LENUTA 11 1033 D06X-3156 31.03.2000 GORGOTEANU MARCEL 11 1034 DO6X1-5387 06.09.2001 GOROG LUDOVIC 11 1035 DO6X-1701 17.02.2000 GRADINRU (HREMENIUC) DANIELA 11 1036 DO6X-4790 15.06.2000 HARTL RADU PAVEL 11 1037 DO6X1-918 31.01.2001 HERBEIU MARIA 11 1038 DO6X-5568 14.11.2000 IACOB TIBERIU 11 1039 D72002-6342 12.07.2002 IANCU DECEBAL 11 1040 DO6X-4625 06.08.2000 ICLEANU ELENA 11 1041 DO6X1-3500 20.06.2001 ION ANGELICA 11 1042 D82003-4786 07.07.2003 IORGA ANA NUTA 11 1043 DO6X-4030 15.05.2000 ISAC DUMITRU 11 1044 D72004-3595 13.05.2004 IVANOIU DOINA 11 1045 PA8X-4423 15.12.2000 IVASCU MIHAI ADRIAN 11 1046 DO6X1-6675 21.11.2001 JEBEREANU MARIUS 11 1047 D82003-7595 18.09.2003 KALLAY IULIA 11 1048 D72002-7350 20.08.2002 KARDOS MARIUS 11 1049 D82003-8745 30.10.2003 KAROLYI CORINA DANIELA 11 1050 D72002-8776 18.10.2002 KOVACS ECATERINA 11 1051 DO6X1-2509 13.04.2001 KOVACS ELISABETA 11 1052 D72003-3868 12.11.2003 KOVACS EMILIAN 11 1053 D72003-4019 20.11.2003 LACATUS IGNAT 11 1054 D72002-4225 21.05.2002 LASZLO WILHELMIDA 11 1055 D72002-7304 16.08.2002 LAZAR RAMONA 11 1056

DO6X-4430 30.05.2000 LEUCA GABRIELA 11 1057 DO6X1-7007 12.12.2001 LITVAK LAURA 11 1058 D72002-8286 19.09.2002 LUCA CARMEN 11 1059 DO6X1-2960 21.05.2001 LUCACEL FABIAN 11 1060 D82002-1236 26.11.2002 LUCHIAN LENUTA 11 1061 D82004-7613 17.12.2004 LUNGU ANDRA 11 1062 D82002-1445 03.12.2002 LUPASCU LEONARD 11 1063 D72002-7513 26.08.2002 LUPULIEV NICOLAE 11 1064 D06X-3348 04.07.2000 MACESANU ELENA 11 1065 DO6X1-3558 25.06.2001 MAGUREAN IOAN DANIEL 11 1066 DO6X2-1913 14.03.2002 MANDIUC VALENTIN 11 1067 D72003-3390 15.10.2003 MANEA CONSTANTIN 11 1068 D72004-5728 28.09.2004 MARCU ANA DOINA 11 1069 D82004-4952 04.08.2004 MARE SIMONA 11 1070 PA8X1-348 09.03.2001 MATEIES ANISOARA 11 1071 D82005-2935 06.07.2005 MERSCHAM IONUT 11 1072 D82005-2631 20.06.2005 MESZAROS SIMONA 11 1073 D72003-70 10.01.2003 MIEREA MARIUS 11 1074 D82004-1916 30.03.2004 MIHUT EUGEN 11 1075 SC00-017943 21.12.2000 MILOS IOAN 11 1076 D72002-7688 30.08.2002 MIRCIEV SIMONA 11 1077 DO6X2-370 04.02.2002 MISCA CECILIAN BADEA 11 1078 D72003-1355 18.03.2003 MITU VASILE 11 1079 D82003-5442 24.07.2003 MIXICH GABRIELA 11 1080 D72004-3339 05.05.2004 MOCANU LENUTA 11 1081 DO6X-3978 05.11.2000 MOTOC MIHAI DORU 11 1082 DO6X1-5991 31.10.2001 MUNTEANU CRINA 11 1083 PA8X1-2941 11.10.2001 MURESAN ELENA 11 1084 D0699-4249 12.10.1999 NAGY ATTILA 11 1085 DO6X1-6712 22.11.2001 NEAMTU FLOAREA 11 1086 DO6X1-4006 25.07.2001 NICHICI IONEL EUGEN 11 1087 D72004-2565 05.04.2004 NICOLICI NICOLETA 11 1088 D82004-1756 19.03.2004 NOVACOVICI ANA 11 1089 D82004-5906 15.09.2004 OBRISTE MIRELA 11 1090 SC02-13891 30.08.2002 OSOLOS AURORA 11 1091 DO6X1-6621 19.11.2001 OTESCU ILEANA 11 1092 DO6X1-2974 21.05.2001 PAULET MIHAI 11 1093 D82003-9263 27.11.2003 PEPU VENESCU IULIANA 11 1094 PA8X-4381 14.12.2000 PESCARIU DIANA 11 1095 DO6X1-1448 16.02.2001 PETER EMERIC 11 1096 DO6X-5374 30.10.2000 PETROV IOAN 11 1097 PA8X-378 21.04.2000 PINTEA FLOAREA 11 1098 DO6X1-539 24.01.2001 PIRLEA DANIELA 11 1099 PA8X1-72 15.02.2001 PLESA IOAN 11 1100 D82003-5649 28.07.2003 POGANY ANDREEA 11 1101 SC2-11402 23.08.2000 POP NATALIA 11 1102 DO6X1-6769 27.11.2001 POPA DANIEL 11 1103 PA8X1-2706 03.10.2001 POPA FLORIN 11 1104 D72002-4582 29.05.2002 POPA MIHAELA ALINA 11 1105 D82003-9081 19.11.2003 PRODAN ADINA MARINA 11 1106 D82002-1207 26.11.2002 PUCA MARIA 11 1107

D72002-8017 11.09.2002 RADIN VESNA 11 1108 D82004-3729 17.06.2004 RADUCANU NICOLAE 11 1109 D82004-1348 01.03.2004 RAPAN OVIDIU 11 1110 SC02-16121 09.10.2002 REDAI ARMIN 11 1111 D82003-7636 19.09.2003 REZMIVES MARIANA 11 1112 DO6X2-253 25.01.2002 SARBU CARMEN 11 1113 PA8X1-2939 11.10.2001 SCHELKEN GOTTFRIEG 11 1114 DO6X1-3645 28.06.2001 SERBAN IORGHEN MARIO 11 1115 D72002-3473 26.04.2002 SFERA SORANA 11 1116 D72005-5905 16.12.2005 SLABU EUGEN 11 1117 DO6X2-2650 27.03.2002 STACHE GABRIELA 11 1118 D82005-5611 03.11.2005 STANESCU RAMONA 11 1119 DO6X1-6929 06.12.2001 STANIS IRINA 11 1120 PA8X1-2746 04.10.2001 STEMPOUSCHI EUGENIA 11 1121 D72002-3073 17.04.2002 STRIMBU LAURA 11 1122 D72002-4959 06.06.2002 STROIESCU ALEXANDRINA 11 1123 D72003-3344 14.10.2003 TONU MARIA 11 1124 D82005-5483 25.10.2005 TOPOR LALA SILVIA 11 1125 D72004-6079 08.10.2004 TOROK NICULINA 11 1126 DO6X1-6973 10.12.2001 TOTH COSMINA 11 1127 D82005-3368 15.07.2005 TUDORESCU LILIANA 11 1128 DO6X1-6759 27.11.2001 TURCAS MARGARETA CECILIA 11 1129 PA8X-1446 07.04.2000 TURTUREAN ILEANA ANA 11 1130 DO6X1-1343 13.02.2001 UNGUR PETRU 11 1131 PA8X1-2714 03.10.2001 UNTARU GHEORGHE 11 1132 DO6X1-1355 13.02.2001 URECHE SEBASTIAN 11 1133 D72002-7500 26.08.2002 VARGA ZORO 11 1134 PA8X2-1646 04.04.2002 VATAMANU CRISTIAN 11 1135 D82003-5658 29.07.2003 VERMESAN DINU VALERIU 11 1136 DO6X1-2857 15.02.2001 ZMED CARMEN 11 1137 PA8X1-1627 03.07.2001 ABDO GEORGE 10 1138 PA8X1-909 08.05.2001 ALEXA LILIANA 10 1139 D82005-1246 17.03.2005 ANTAL ADRIAN 10 1140 D82003-1644 17.03.2003 APOSTOL CLAUDIA 10 1141 D82003-9102 20.11.2003 ARDELEAN CARMEN 10 1142 DO6X1-3665 28.06.2001 BADEA CRISTINA 10 1143 D82003-6771 02.09.2003 BALLA GABRIELA 10 1144 D72003-174 17.01.2003 BATE RAMONA IULIANA 10 1145 DO6X-5364 27.10.2000 BENZAR VIOLETA 10 1146 D72002-5216 13.06.2002 BERNECKER MARIUS 10 1147 DO6X-5435 11.04.2000 BIRAROIU CARMEN 10 1148 D72002-4200 20.05.2002 BIZAU IULICA 10 1149 D82004-7075 22.11.2004 BLAGA GITA 10 1150 D72002-7130 08.08.2002 BLAHUTA ANNA 10 1151 D82002-1779 20.12.2002 BLAJ ANA 10 1152 D82003-693 14.02.2003 BOBOC DIANA 10 1153 DO6X2-941 15.02.2002 BOGOS MARIA 10 1154 DO6X1-4421 09.08.2001 BOTH MONIKA 10 1155 DO6X1-3666 28.06.2001 BRANDA GRATIAN 10 1156 D82003-4517 26.06.2003 BUSE IONELA 10 1157 DO6X-5337 26.10.2000 BUTURE LACRAMIOARA 10 1158

D82002-1097 21.11.2002 CAMEN MARIO 10 1159 D82003-5723 31.07.2003 CANTEMIR DANIEL 10 1160 D82003-9579 11.12.2003 CERNAUTEAN MARIUS MIRCEA 10 1161 DO6X1-1424 15.02.2001 CHEREJA VASILE 10 1162 D82003-9580 11.12.2003 CHINDRIS LUCIAN 10 1163 DO6X2-398 05.02.2002 CHIRU MARIANA 10 1164 D82005-5928 24.11.2005 CINTEAN COSMIN 10 1165 D72002-3420 25.04.2002 CIOBANU ANA 10 1166 DO6X1-1746 27.02.2001 CIOBANU FLORIN 10 1167 DO6X1-2035 15.03.2001 CIRTOG GHEORGHE GICA 10 1168 D72002-3284 22.04.2002 COFAN CODRUTA 10 1169 D72002-9319 12.11.2002 COMARITAN ILIE 10 1170 D82002-498 22.10.2002 COSTEA MARIAN 10 1171 PA8X2-1652 04.04.2002 COVACI ALEXANDRU 10 1172 D82003-7103 09.09.2003 COVACI PAMELA ECATERINA 10 1173 D82003-305 28.01.2003 CRISAN ALYSS 10 1174 D82003-7463 16.09.2003 DAMIAN IOAN 10 1175 D72003-2997 02.07.2003 DASCALIUC ILIE 10 1176 D82003-940 27.02.2003 DEHELEAN MAGDALINA 10 1177 PA8X2-100 15.01.2002 DINU GEORGE 10 1178 D82003-6439 21.08.2003 DINU GHEORGHE 10 1179 PA8X1-1868 13.07.2001 DIOSADI ANGELA MIHAELA 10 1180 D82003-5914 05.08.2003 DOBRESCU ELISABETA 10 1181 D82003-5913 05.08.2003 DOBRESCU ELVIS 10 1182 DO6X1-1579 21.02.2001 DRAGHICI CARINA 10 1183 D82003-1361 12.03.2003 DRAGUT STELA 10 1184 PA8X-427 24.04.2000 DUMA MONICA MARIOARA 10 1185 D72004-5609 22.09.2004 ELEKES RODICA 10 1186 DO6X-4840 23.08.2000 FARAGAU DIACONESCU GAVRIL 10 1187 DO6X1-1146 07.02.2001 FAT AURICA 10 1188 DO6X1-1227 08.02.2001 FERARU ION 10 1189 DO6X1-1316 12.02.2001 FLORESCU COSMIN 10 1190 DO6X1-5452 11.09.2001 FLUERASU LAURA 10 1191 D82003-9382 03.12.2003 FOGARASI MONICA 10 1192 D06X-3311 04.06.2000 FUCSOK FELICIA VIORICA 10 1193 D82003-3961 11.06.2003 GARTOI RAMONA DANIELA 10 1194 DO6X1-4273 06.08.2001 GHEORGHIU NARCISS 10 1195 DO6X2-180 22.01.2002 GORCEA DAN 10 1196 D82002-1774 20.12.2002 GROZESCU ADRIAN MIHAI 10 1197 PA8X1-1920 17.07.2001 GRUIA COSMINA CARMEN 10 1198 D702-10161 02.12.2002 HAVIRNEANU AGLAIA 10 1199 D72002-4509 28.05.2002 HIRTE FLORENTINA 10 1200 SC02-88 07.01.2002 HODUT DAVID CRISTIAN 10 1201 DO6X2-158 21.01.2002 ILIE MIHAI 10 1202 D702-10378 06.12.2002 ILIE NICOLETA 10 1203 D72002-3396 24.04.2002 ILIES LILIANA 10 1204 D72002-7351 28.08.2002 ILIUC MARIA 10 1205 D82002-695 07.11.2002 ISPAS LEANA 10 1206 DO6X2-279 28.01.2002 JITARIU GABRIEL 10 1207 D82003-681 14.02.2003 JURA ANA FLORICA 10 1208 D82003-3583 02.06.2003 LACATUSU DANIELA 10 1209

PA8X2-517 31.01.2002 LACATUSU MARIUS COSMIN 10 1210 DO6X1-6962 07.12.2001 LIBOTEAN ADINA 10 1211 D72002-7253 14.08.2002 LICA IOAN SEBASTIAN 10 1212 DO6X1-6798 27.11.2001 LOVIN MADALINA 10 1213 D72005-1606 17.03.2005 LUDINAS ZAHARIA 10 1214 D82003-9337 02.12.2003 LUPU MIHAELA 10 1215 DO6X1-3281 06.06.2001 MAGUREAN GEORGE 10 1216 D72002-8957 25.10.2002 MARGAIAN FELICIA 10 1217 D72002-3405 24.04.2002 MARIS FLORIN 10 1218 D82004-1486 08.03.2004 MARTOCIAN ANCA LINA 10 1219 D82003-6316 19.08.2003 MICHIU MIRELA 10 1220 DO6X1-3227 05.06.2001 MIHAI IOAN 10 1221 D06X-1651 16.02.2000 MILICI PASTITA 10 1222 DO6X-4883 24.08.2000 MOISAN IRINA 10 1223 DO6X1-1751 27.02.2001 MOROSANU GABRIELA 10 1224 DO6X1-3029 24.05.2001 MUNTEANU GHEORGHE 10 1225 D72004-7405 13.12.2004 MUNTEANU MARIANA MIHAELA 10 1226 D72005-849 11.05.2005 MUTES DANIELA 10 1227 PA8X-1374 30.06.2000 NEAGA MARCEL 10 1228 DO6X1-7058 13.12.2001 NOVAC OVIDIU 10 1229 DO6X-5419 11.02.2000 OPRISOREANU CLAUDIU 10 1230 D82003-5140 17.07.2003 PACEPA CRISTINA 10 1231 PA8X1-2580 28.09.2001 PANCZI EVA 10 1232 DO6X2-1106 19.02.2002 PATACHE NATALIA 10 1233 D82002-1535 05.12.2002 PAUL GHEORGHINA CARMEN 10 1234 D72004-7304 07.10.2004 PAUL LILIANA 10 1235 D82004-1495 08.03.2004 PAUL LUCIAN 10 1236 D72005-3374 16.06.2005 PAUN IUSTINA LOREDANA 10 1237 D82003-9402 04.12.2003 PAVEL ELENA 10 1238 D72004-1036 05.02.2004 PETCU MARIA 10 1239 SC2004-2866 17.02.2004 PETREA GABRIEL 10 1240 D72003-3492 22.10.2003 PETRI NASTASIA 10 1241 D82003-9246 26.11.2003 PETRISOR GHEORGHE 10 1242 DO6X2-525 11.02.2002 PETROV COSTINA 10 1243 D72002-6034 04.07.2002 POP LUCIA 10 1244 PA8X1-3917 14.12.2001 POPAZIE CRISTIAN CONSTANTIN 10 1245 D82002-346 08.10.2002 POPESCU RAMONA 10 1246 D82003-667 29.08.2003 PRATA CAMELIA 10 1247 D82004-2197 20.04.2004 PUIA OVIDIU 10 1248 PA8X1-2946 11.10.2001 RAD FLORENTIN 10 1249 D82004-164 16.01.2004 RADOI IRINA 10 1250 PA8X-2807 14.09.2000 RADOSAV DANUT 10 1251 D82003-3310 07.07.2003 RANCU VIOREL 10 1252 D82003-3001 19.05.2003 RANESCU CARMEN 10 1253 D82002-1682 17.12.2002 RISTA IOANA 10 1254 PA8X1-1703 05.07.2001 ROSU CREMONA PETRONELA 10 1255 D82003-1810 25.03.2003 ROTARIU RODICA 10 1256 DO6X1-143 16.01.2001 SABOU ELENA 10 1257 PA8X-1054 20.06.2000 SAMSON CRISTINA 10 1258 D72002-3829 09.05.2002 SANDU EMILIA 10 1259 D82003-4712 02.07.2003 SICLOVAN ADRIAN 10 1260

PA8X1-936 03.05.2001 SIKLODI ECATERINA 10 1261 D72002-8798 18.10.2002 SIMONIAC OVIDIU 10 1262 D82002-455 15.10.2002 SORA NICOLAE DAN 10 1263 DO6X2-2320 26.03.2002 SPATAR AURORA 10 1264 D82004-1188 24.02.2004 STANCIOIU PETRUTA 10 1265 D82004-3739 18.06.2004 STANCIU ELENA 10 1266 D72003-1474 20.03.2003 STANCIU SILVIU 10 1267 PA8X1-1705 05.07.2001 STANCU GABRIEL 10 1268 PA8X-4341 14.12.2000 STOIAN CORINA VIOLETA 10 1269 D82003-9565 11.12.2003 STRAUT SERGIU 10 1270 PA8X-1981 25.07.2000 STRUNGA ANDREI CRISTIAN 10 1271 DO6X1-5717 18.10.2001 SUBU DANA 10 1272 DO6X1-6548 15.11.2001 SZAPLONCZAY DANUT 10 1273 DO6X1-3589 26.06.2001 TABACU GHEORGHE 10 1274 D82002-1605 10.12.2002 TARAS FLORIN ADRIAN 10 1275 D82002-1634 12.12.2002 TASCA ROMICA MARIUS 10 1276 D72003-2764 22.05.2003 TERNICEAN CONSTANTIN 10 1277 PA8X-4453 15.12.2000 TOMEK MAGDALENA 10 1278 DO6X1-5739 19.10.2001 TOMOIOAGA DOINA 10 1279 D82002-324 08.10.2002 TRALES NICOLETA 10 1280 PA8X-3634 13.10.2000 TUDORASCU ILDICO 10 1281 DO6X1-6762 27.11.2001 TUSER NATALIA 10 1282 PA8X1-878 02.05.2001 UNGUREANU NICOLAE 10 1283 DO6X-4411 21.05.2000 VALUSESCU CIANA DOINA 10 1284 PA8X2-621 06.02.2002 VARGA STELIANA 10 1285 D72002-6637 23.07.2002 VASS CLAUDIA 10 1286 DO6X1-4003 25.07.2001 VINCHI GHEORGHE 10 1287 D72002-7096 07.08.2002 VLAESCU DANA 10 1288 DO6X1-3130 31.05.2001 VOINEA DANIEL 10 1289 D72003-2799 23.05.2003 VUIA SORIN 10 1290 PA8X1-3040 12.10.2001 ZAHARIA MARIUS 10 1291 DO6X1-6679 21.11.2001 ZAHARIA MIHAI 10 1292 SC02-1254 29.01.2002 ZDRAHUS VASILE 10 1293 D72004-431 23.01.2004 ZDRUNCA OANA 10 1294 DO6X2-1251 26.02.2002 ACATRINEI TEODORA 9 1295 DO6X2-1925 14.03.2002 ALBU TEODORA 9 1296 D72002-3887 10.05.2002 ALEX. MARTHA NR.4 AP.104 9 1297 PA8X-4247 12.12.2000 ALEXA LILIANA 9 1298 DO6X1-3274 06.06.2001 ALMOSDI SIMONA 9 1299 D82004-623 29.01.2004 ANGHEL VALERIU 9 1300 D82003-296 28.01.2003 ANTAL COSMIN IONEL 9 1301 D82005-3865 29.08.2005 APOSTICA MARIA 9 1302 D72002-5067 10.06.2002 ASTEFANESEI MARIA 9 1303 D72002-4710 30.05.2002 BALASZ IULIANA 9 1304 DO6X1-4132 31.07.2001 BALTA CRISTINA 9 1305 PA8X2-655 06.02.2002 BALTA DANIEL 9 1306 DO6X1-6784 27.11.2001 BANUT NATALIA 9 1307 D82003-9085 19.11.2003 BARBU IONELA 9 1308 D82004-1531 10.03.2004 BARBU MAGDALENA 9 1309 D72002-5108 11.06.2002 BISZAK CLAUDIA 9 1310 SC0X-4062 23.03.2000 BLAGUTA NICOLAE 9 1311

D72002-6385 15.07.2002 BLAJIEVSCHI GABRIELA 9 1312 D72004-5952 04.10.2004 BOLDOS NICULINA 9 1313 PA8X1-3938 14.12.2001 BOLOGA ADRIAN 9 1314 DO6X2-387 04.02.2002 BRAICA VIOREL 9 1315 D72002-3361 23.04.2002 BUDARCEA DESDEMONA 9 1316 PA8X1-2059 02.08.2001 BULEU GHEORGHE 9 1317 DO6X2-1176 21.02.2002 BULZAN FLORIN 9 1318 D72002-7082 07.08.2002 BURDUJA MARIUS 9 1319 D82003-9148 21.11.2003 BUZIANU ROZALIA 9 1320 PA8X1-3914 14.12.2001 CALOTA VASILICA SIMONA 9 1321 D72003-3078 08.07.2003 CARNU MARCELA 9 1322 DO6X1-810 30.01.2001 CARPACI MARIA 9 1323 DO6X-2798 21.03.2000 CEAFALAU SANDEL 9 1324 DO6X1-5047 08.10.2001 CHELU MARIANA 9 1325 D72004-1631 27.02.2004 CHIRILA RAUL 9 1326 DO6X1-6921 05.12.2001 CHIVU AURELIAN 9 1327 D72002-3200 19.04.2002 CICOARE MARIKA 9 1328 D82004-6264 30.09.2004 CIOARIC LAVINIA 9 1329 D72002-5897 01.07.2002 CIRCA HOREA 9 1330 DO6X1-3615 27.06.2001 CIRPACI PARASCHIVA 9 1331 D72002-6807 28.07.2002 CIUGUDEANU NICOLETA 9 1332 D82004-7124 24.11.2004 CIURARU IONEL 9 1333 PA8X-1685 07.12.2000 CODREA ANA 9 1334 D72002-7160 09.08.2002 CONSTANTIN ZENOVIA 9 1335 D82003-9338 02.12.2003 CORNEANU DUMITRU EUGEN 9 1336 D72003-3485 21.10.2003 COVACS IRMA 9 1337 DO6X2-1148 20.02.2002 COZMIUC SALVINA 9 1338 D82005-2393 31.05.2005 CRACIUN IRINA LOREDANA 9 1339 D82004-1261 25.02.2004 CRET CRISTINA 9 1340 PA8X-488 26.04.2000 CRISTEA HARALAMBIE 9 1341 D72004-2609 06.04.2004 DANILEVICI ELSA 9 1342 D82003-3207 26.05.2003 DANUT NICOLAE 9 1343 D72003-1627 27.03.2003 DEGERATU ALINA CODRUTA 9 1344 DO6X-5352 27.10.2000 DOBRE CORINA LILIANA 9 1345 DO6X1-3397 13.06.2001 DOHNILA SERGIU 9 1346 D82003-4250 18.06.2003 DUMA ANA 9 1347 PA8X-521 26.04.2000 DUMITRU VIORICA 9 1348 D82003-138 20.01.2003 DUTCIUC SIMONA ELENA 9 1349 D82003-9466 09.12.2003 EPURE NICOLAE 9 1350 D72004-6769 15.11.2004 FAGARAS FLORIN 9 1351 D82004-1535 10.03.2004 FAUR NATALIA 9 1352 D82003-3 06.01.2003 FERNBACHER UDO 9 1353 PA8X2-1563 28.03.2002 FORTUNA TATIANA 9 1354 D82005-1134 10.03.2005 GABOR GABOR 9 1355 SC02-16502 16.10.2002 GABOR MIHAELA ALINA 9 1356 DO6X1-5481 12.09.2001 GATA MARCELA 9 1357 D82004-3789 23.06.2004 GATAIANTU MARIA 9 1358 SC01-20762 28.12.2001 GAVRIL GHEORGHE 9 1359 D702-10009 28.11.2002 GEANANA VASILE MARIUS 9 1360 D82002-501 22.10.2002 GIRDA CORNEL 9 1361 D82005-476 01.02.2005 GIUCHICI DELIA 9 1362

D72004-7396 12.12.2004 GIURGEV ALEXANDRA 9 1363 D72004-7540 16.12.2004 GLIGUTA FLORIAN DUMITRU 9 1364 PA8X-1072 21.06.2000 GOMBOS MARIA 9 1365 DO6X-00 22.10.2000 GROZA STANA 9 1366 PA8X-4414 15.12.2000 GRUESCU CONSTANTIN 9 1367 D82003-6402 20.08.2003 GRUNWALD ANDREI 9 1368 D82005-3367 15.07.2005 HAJDU CIPRIAN ANDREI 9 1369 D06X-2373 03.07.2000 HIRZA NICUSOR 9 1370 D72003-1452 20.03.2003 HOHAN MARIUS LUCIAN 9 1371 D82003-5031 16.07.2003 HOROPCIUC PETRU 9 1372 D82002-496 22.10.2002 ILYES IOSIF 9 1373 D82005-5973 25.11.2005 IONEL LILIANA 9 1374 D82004-6596 19.10.2004 IRAN ANDREA 9 1375 D82004-6612 20.10.2004 JACOTA MARIANA 9 1376 DO6X2-1238 26.02.2002 KAIL MARIA 9 1377 DO6X1-2821 11.05.2001 KILANIE BAHER 9 1378 D72002-3312 22.04.2002 KISS CRISTINA 9 1379 SC2-12153 09.12.2000 KOSTAPAL GABRIELA 9 1380 DO6X-5784 23.11.2000 KOVACS IOSIF 9 1381 DO6X2-2547 02.04.2002 LIVADARU DANIEL 9 1382 D82003-8052 30.09.2003 LOZNIANU CATALINA 9 1383 DO6X1-2746 08.05.2001 LUDNAI ANGELA 9 1384 D82004-1729 18.03.2004 LUDWIG WALTER 9 1385 D82004-4234 13.07.2004 LUNGU VIORICA 9 1386 D82004-7558 16.12.2004 MACICASAN NATALIA MIHAELA 9 1387 D72002-3311 22.04.2002 MACOVEI MARIA 9 1388 D82005-4747 19.09.2005 MAFTEI LENUTA 9 1389 D72002-4898 05.06.2002 MAGURAN FELICIA 9 1390 D72002-7186 12.08.2002 MARCU LILIANA 9 1391 DO6X2-96 17.01.2002 MAROSI ANDRAS 9 1392 D72002-6402 16.07.2002 MAXIM CRISTINA 9 1393 D702-10501 13.12.2002 MIHAESCU MIHAELA 9 1394 D72002-3818 09.05.2002 MIHAI PETRU 9 1395 D72004-79 13.01.2004 MIHALTAN SOLOMON 9 1396 DO6X1-2405 05.04.2001 MOROSANU NELU 9 1397 PA8X2-1047 21.02.2002 MORTAN STELA 9 1398 D72004-3767 18.05.2004 MURESAN LUCIAN 9 1399 DO6X1-3003 28.05.2001 MUSTAFA BERTIS 9 1400 D72002-5596 24.06.2002 NECULAU CORNELIU MIHAIL 9 1401 D72002-7306 16.08.2002 NEDER AURICA 9 1402 D82002-301 07.10.2002 NEDESCU CLAUDIU 9 1403 DO6X2-164 22.01.2002 NEGREA ALINA 9 1404 D82004-1651 16.03.2004 NICHITA MAGDA 9 1405 D82004-5757 06.09.2004 ONITA DANIELA 9 1406 D82003-9336 02.12.2003 OPREA MARIA 9 1407 D82002-1762 20.12.2002 OPRIS SILVIU 9 1408 DO6X1-2193 26.03.2001 OTVOS GHEORGHE 9 1409 DO6X2-10 14.01.2002 PARMANSCHE ANA 9 1410 D82004-1534 10.03.2004 PASATOVIC TEODORA DORINA 9 1411 DO6X1-4561 13.08.2001 PASCALAU IOAN 9 1412 D82004-893 06.02.2004 PASKYI LADISLAU 9 1413

D82004-5716 02.09.2004 PAVEL DANA 9 1414 DO6X1-5868 25.10.2001 PESCARU GEORGETA 9 1415 PA8X1-2867 09.10.2001 PESTEREAN LAURA DEBERA 9 1416 PA8X-1881 19.07.2000 PETAC IULIANA 9 1417 PA8X1-2827 08.10.2001 PETRAN SILVIA 9 1418 D82004-7009 18.11.2004 PETROVICI EMANUEL 9 1419 D82004-7010 18.11.2004 PETROVICI GHEORGHE 9 1420 D72002-7083 07.08.2002 PETRUSE MARIANA 9 1421 DO6X1-2844 14.05.2001 POP VASILE 9 1422 D82002-511 23.10.2002 POPOVICI CRACIUNEL 9 1423 D82004-6317 30.09.2004 POPOVICI GHEORGHE 9 1424 D82005-2424 02.06.2005 POPOVICI RAZVAN IONUT 9 1425 D82004-2199 20.04.2004 RADU CRISTIAN 9 1426 D82004-1900 29.03.2004 RADUCAN LENUTA 9 1427 DO6X1-7047 13.12.2001 RADULET ION 9 1428 D82004-5206 12.08.2004 REDAI GABRIELA 9 1429 D82004-7604 17.12.2004 ROTAR LOREDANA ALINA 9 1430 D06X-3219 04.04.2000 ROTARIU DOINA 9 1431 PA8X1-2471 26.09.2001 ROTELIUC CRISTINA 9 1432 D82003-7974 26.09.2003 RUSU ILEANA 9 1433 DO6X1-4043 27.07.2001 SABAU ADRIANA 9 1434 DO6X2-1185 22.02.2002 SANDOR IOAN 9 1435 D72002-3858 10.05.2002 SANDULEAN ANA 9 1436 PA8X1-2635 02.10.2001 SARBU MIHAELA 9 1437 D72004-873 02.02.2004 SILAGI DANIEL 9 1438 DO6X2-250 25.01.2002 SILIMAN CONSTANTIN 9 1439 DO6X1-96 15.01.2001 STACHE VIOREL 9 1440 D72003-1217 13.03.2003 STANILA OCTAVIAN 9 1441 D82004-5613 05.05.2004 STELIAC IOAN 9 1442 D82002-1781 21.12.2002 STETCO ILEANA 9 1443 DO6X1-2743 08.05.2001 STRAMBEANU MITRUTA 9 1444 D82003-319 28.01.2003 STROESCU VALENTIN EUGEN 9 1445 SC02-18203 14.11.2002 SUIU ADINA 9 1446 D82004-153 16.01.2004 SZUCS ANDREEA 9 1447 D72002-6782 29.07.2002 TARLEA CORINA 9 1448 D82003-5742 31.07.2003 TOLUS FLORENTINA LACRAMIOARA 9 1449 D82003-9472 09.12.2003 TUDOR MIHAELA 9 1450 SC03-22400 18.12.2003 TURCU ADRIANA 9 1451 D82004-7552 16.12.2004 TUS MARIUS BENIAMIN 9 1452 D72005-4919 31.10.2005 URSACIUC LILIANA 9 1453 SC02-14153 05.09.2002 VARGA ALEXANDRU 9 1454 D72002-4662 30.05.2002 VARLAN MIHAI CLAUDIU 9 1455 D72002-7015 06.08.2002 VINTILA ELIODORA 9 1456 DO6X2-1163 21.02.2002 VOIN MARIUS 9 1457 PA8X1-1872 16.07.2001 ZAMFIR CAMELIA MARIANA 9 1458 SC03-22062 15.12.2003 ZLOTEA SIMONA 9 1459 D82004-6891 11.11.2004 ACHIM FLORENTINA 8 1460 D72005-4554 11.11.2005 ADAM IULIANA 8 1461 D72002-9079 01.11.2002 ALBA DORIN TEODOR 8 1462 D82002-213 03.10.2002 ANDRONACHE MIHAELA 8 1463 D72002-4806 04.06.2002 ANDRONICA MARIANA 8 1464

D82003-7835 24.09.2003 APOSTOLOVA STEPANIDA 8 1465 D82004-2316 22.04.2004 AVRAM DUMITRA 8 1466 DO6X2-623 12.02.2002 BADEA LOREDANA 8 1467 D82004-7525 15.12.2004 BALA ALINA CORINA 8 1468 D82004-7527 15.12.2004 BALA FLOAREA MARIA 8 1469 DO6X2-191 23.01.2002 BALAS NICOLAE 8 1470 D72002-8278 19.09.2002 BALASZ ILDIKO 8 1471 D82005-4821 22.09.2005 BALINT ILEANA 8 1472 D82004-2523 30.04.2004 BALINTFI CORNELIA 8 1473 D82003-303 28.01.2003 BANDIU OTNIELA 8 1474 D82004-1838 25.03.2004 BANDULA IOAN NICOLAE 8 1475 DO6X1-3586 26.06.2001 BEGE IANOS 8 1476 D72004-1425 20.02.2004 BEGHEAN RODICA 8 1477 D82004-4725 28.07.2004 BILIUZ VALENTIN SORIN 8 1478 DO6X2-1307 27.02.2002 BLOJU CRISTIAN 8 1479 DO6X1-6014 31.10.2001 BOATA MARIA 8 1480 D702-10536 19.12.2002 BOBEICIUC CRISTINA 8 1481 D72002-8332 20.09.2002 BODNAR BLAGOE NICOLAE 8 1482 D82003-4476 26.06.2003 BONCU VALERIU 8 1483 D72002-5846 28.06.2002 BONDAR BOGDAN 8 1484 D72003-2455 13.05.2003 BOTEANU CATALINA 8 1485 DO6X1-6710 22.11.2001 BRANDIBUR CLAUDIU 8 1486 D72002-7928 09.09.2002 BRONT ANCUTA 8 1487 D82002-495 22.10.2002 BUCA FLORIN 8 1488 D82003-8623 23.10.2003 BUGNERIU MANUELA 8 1489 PA8X1-2933 11.10.2001 BULZ DANIELA LILIANA 8 1490 D82004-6448 08.10.2004 BURJAN MARGARETA 8 1491 D82004-5055 09.08.2004 CALDARAS RADU 8 1492 DO6X1-2892 16.05.2001 CHIORCEA FLORIN 8 1493 DO6X2-2483 01.04.2002 CIOBANU CLUDIA 8 1494 D72005-3455 21.06.2005 CIOBRA ADELA 8 1495 PA8X1-2899 10.10.2001 CIOCA ADINA 8 1496 D72004-4397 03.06.2004 CIOROGARIU EMILIA 8 1497 D72002-9055 31.10.2002 CIUPLEU MIHAELA 8 1498 PA8X1-1890 17.07.2001 COTAN VASILE 8 1499 D82004-5082 10.08.2004 CRACIUN DANIELA EMILIA 8 1500 DO6X1-5670 16.10.2001 CRETU DANIELA 8 1501 D72002-6593 22.07.2002 CRUCIERU MIRCEA 8 1502 D82003-2291 17.04.2003 CULMESI COSMINA LAURA 8 1503 D82003-2182 11.04.2003 DANAILA CRISTINA ANA 8 1504 D72004-5275 09.09.2004 DANCIU FLORIN 8 1505 SC03-22469 19.12.2003 DELIU IOAN 8 1506 D72002-3145 18.04.2002 DIL EMILIA 8 1507 D82003-8788 03.11.2003 DODA GABRIELA OANA 8 1508 DO6X2-2533 02.04.2002 DOLENCIUC DANIELA 8 1509 D82002-291 04.10.2002 DOMSCHY LIVIA 8 1510 SC01-20199 12.12.2001 DOT OTILIA CLAUDIA 8 1511 D72005-3489 22.06.2005 DRAGAN AURELIA 8 1512 DO6X2-2290 26.03.2002 DUDENCO NICOLAE 8 1513 D82004-7547 16.12.2004 DUMITRA ADRIAN OVIDIU 8 1514 D82004-7418 09.12.2004 DUMITRU BOGDAN GHEORGHE 8 1515

DO6X1-5099 23.08.2001 FAIFER LAURA 8 1516 D72005-5884 15.12.2005 FAUR OLIVIA CORINA 8 1517 D72003/4431 24.05.2002 FERARU ELENA 8 1518 D82003-4888 11.07.2003 FILISANU CLAUDIA 8 1519 D72002-8887 23.10.2002 FLOREA ANGELICA 8 1520 D82005-3748 28.07.2005 FOCA DANIEL 8 1521 D82004-1328 27.02.2004 GABOR TOCSI 8 1522 D72004-3034 26.04.2004 GHEORGHIU MARIANA 8 1523 D82003-8065 30.09.2003 GHERGHELI VIOLETA 8 1524 DO6X1-5830 25.10.2001 GHIRAN TEODOR 8 1525 PA8X1-3887 14.12.2001 GHIURCA ANA AURELIA 8 1526 D72005-2215 12.04.2005 GIRJOABA DUMITRU DAN 8 1527 DO6X1-7038 13.12.2001 GIURCHI DARIUS 8 1528 D82003-3763 06.06.2003 GLISITS GORIANA 8 1529 D82004-422 27.01.2004 GRECU ELENA 8 1530 D82003-631 13.02.2003 HEGESAN MINODORA 8 1531 D72004-288 20.01.2004 HERBEU GABRIELA 8 1532 DO6X2-1309 27.02.2002 IANAS SEBASTIAN 8 1533 PA8X1-2735 04.10.2001 IFTODI DANUT 8 1534 D82002-189 02.10.2002 ILISOI SIMONA 8 1535 PA8X2-861 14.02.2002 IUDA DANIEL CRISTIAN 8 1536 DO6X2-314 29.01.2002 JEBELEANU MARIOARA 8 1537 D72005-3458 21.06.2005 JIANU IANCU ZENO 8 1538 D82004-523 29.01.2004 JUREBIE AIDA ELENA 8 1539 D72005-1898 31.03.2005 JURITA NELI 8 1540 DO6X2-457 06.02.2002 KOTHAI MARCELA 8 1541 D72002-5109 11.06.2002 LANYI GHEORGHE 8 1542 D72002-5022 07.06.2002 LECA AUREL 8 1543 D72002-693 01.08.2002 LELEU LIDIA 8 1544 D72004-1305 16.02.2004 LUCA CAIUS GEORGE 8 1545 D72004-1306 16.02.2004 LUCA EDMOND SEBASTIAN 8 1546 PA8X1-2010 24.07.2001 LUP GRIGORE 8 1547 DO6X1-5840 25.10.2001 MAG NADIA 8 1548 D72003-121 14.01.2003 MAILAT ANNA 8 1549 D82003-98 16.01.2003 MANOLACHE ADRIAN 8 1550 DO6X1-7054 13.12.2001 MARANESCU DOREL 8 1551 D72003-1514 24.03.2003 MARIAN IOAN 8 1552 D72002-7017 06.08.2002 MARINCU CORNELIU 8 1553 D72005-1698 22.03.2005 MAUER ANUTA 8 1554 D72002-3963 14.05.2002 MELCIU MARIANA 8 1555 D82004-1389 03.03.2004 MELINTE DANIELA 8 1556 D702-10222 03.12.2002 MENYHART CARMEN 8 1557 D82003-7052 08.09.2003 MICLEA ELENA HILDE 8 1558 D82005-1766 18.04.2005 MILE MIHALY 8 1559 D82003-816 21.02.2003 MILOVAN CIUTA DIANA 8 1560 D82002-381 10.10.2002 MIRCU GHEORGHE IOAN 8 1561 D72002-7567 27.08.2002 MOCAN MARIA MIRELA 8 1562 D72002-6274 11.07.2002 MUNTANU CLAUDIU 8 1563 DO6X2-1374 28.02.2002 NAGHI COSTEL 8 1564 DO6X1-5143 24.08.2001 NAGY ROBERT 8 1565 D72002-4684 30.05.2002 NICOLESCU CARMEN 8 1566

D72004-4877 28.06.2004 NOVAC PETRU 8 1567 DO6X2-1731 16.10.2002 OLAH MIHAI 8 1568 D82002-212 03.10.2002 OPREAN ALINA AURELIA 8 1569 D702-10500 13.12.2002 PARTENIE MONICA 8 1570 D82002-583 30.10.2002 PASTIU MARCEL 8 1571 PA8X1-1962 19.07.2001 PATRUCA PETRONELA 8 1572 D82003-9106 20.11.2003 PETCOF MIOARA 8 1573 D82003-4367 20.06.2003 PETCU AURELIA 8 1574 D82004-6086 23.09.2004 PETROVICI ENIUS TAVI 8 1575 DO6X1-3243 05.06.2001 PICHIU COSTACHE 8 1576 DO6X1-1443 15.02.2001 PLETEA CRISTIAN 8 1577 D82005-1524 05.04.2005 POCOVNICU AURELIAN 8 1578 D82002-1563 06.12.2002 POP SORIN MARIUS 8 1579 DO6X1-7030 13.12.2001 POPA CRISTIAN 8 1580 D82005-740 21.02.2005 POPA ELENA CARMEN 8 1581 D72002/2789 09.04.2002 POPESCU OANA 8 1582 DO6X1-2245 28.03.2001 POPOVICI FLORIAN 8 1583 D72005-5768 12.12.2005 POTOP THEO ALIN 8 1584 D82003-3573 02.06.2003 PRECEA LUCIAN 8 1585 D72003-940 04.03.2003 PRIMAC INGA 8 1586 D82004-5549 25.08.2004 PRISECARU CONSTANTA 8 1587 D82004-1 12.01.2004 PUSCAS ANA 8 1588 D72003-365 30.01.2003 PUSCASU DANA GABRIELA 8 1589 DO6X1-7010 12.12.2001 RAD VICTORIA 8 1590 D72004-4278 31.05.2004 RAFILA RUGILA ALINA 8 1591 D82004-4233 13.07.2004 ROGOJAN FLOARE 8 1592 D82005-264 21.01.2005 RUSU COSMIN 8 1593 D82005-4045 11.08.2005 RUSU MIRCEA RELU DANUT 8 1594 D82004-6506 14.10.2004 SAVIN TATIANA 8 1595 D82005-6279 13.12.2005 SCHLEIER FLORIN NICOLAE 8 1596 D72002-9565 18.11.2002 SEGHEDI DANIELA SIMONA 8 1597 DO6X1-2467 11.04.2001 SIDEA PETRU 8 1598 D72004-92 13.01.2004 SINKA OANA NICOLETA 8 1599 D82003-1672 18.03.2003 STAICU EMILIA 8 1600 PA8X1-3435 13.11.2001 STANCIU DANIEL 8 1601 D82004-6897 11.11.2004 STRUGARIU IONELA 8 1602 DO6X2-12 14.01.2002 SUCIU ADRIANA 8 1603 D72003-538 11.02.2003 SUCIU ANGELA 8 1604 D82003-1982 03.04.2003 TAMASESCU EFTIMIA 8 1605 D72002-4672 30.05.2002 TANASE ILONKA 8 1606 D82004-5512 24.08.2004 THIRT LILIANA 8 1607 D72002-5756 27.06.2002 TIMOFTE DOMNICA 8 1608 DO6X1-4124 31.07.2001 TITEA ZAMFIR VASILE 8 1609 D82003-8451 14.10.2003 TODOR SAVA 8 1610 D72004-737 29.01.2004 TOMA MARIANA 8 1611 D82004-1606 12.03.2004 TOMOIOAGA ELENA 8 1612 D72004-1588 26.02.2004 TOMPA MARIUS SEVER 8 1613 D82004-536 29.01.2004 TROFIN CRISTINA MARIA 8 1614 D82004-3683 15.06.2004 TUDOR DANIELA (FOSTA IORGA) 8 1615 D82004-2064 08.04.2004 TULI IOSIF 8 1616 D72002-3165 19.04.2002 UNGUREAN DANIELA 8 1617

PA8X2-159 17.01.2002 UNGUREANU GABRIEL 8 1618 D82002-444 15.10.2002 URSAN GABRIELA 8 1619 D82003-1020 03.03.2003 UTA GHEORGHE IOAN 8 1620 SC02-13572 23.08.2002 VARGA ALEXANDRU 8 1621 D82002-666 05.11.2002 VASILESCU CAMIL 8 1622 D72005-1503 14.03.2005 VIZITIU ALIN 8 1623 D82003-6311 19.08.2003 VOINEA CLAUDIA 8 1624 D72002-6994 05.08.2002 VULPIE AURELIAN 8 1625 D82003-277 27.01.2003 WOLF ANCA ELENA 8 1626 D82003-4765 04.07.2003 ADAM NICOLAE 7 1627 D82004-1968 01.04.2004 ALBU NICOLETA CAMELIA 7 1628 D72004-2182 19.03.2004 ANDREI FLORIN 7 1629 DO6X1-4401 08.08.2001 ARBA IOAN 7 1630 D82003-9524 10.12.2003 AZGUR IOSIF 7 1631 D82003-5568 28.07.2003 BALAN GABRIELA 7 1632 D82003-301 28.01.2003 BANDIU LEMUEL SAMUEL 7 1633 PA8X1-3409 13.11.2001 BANIAS FLORICA 7 1634 D72002-5987 03.07.2002 BARBU SORIN CALIN 7 1635 D72002-9443 14.11.2002 BIRIS ILIE 7 1636 D72002-4990 06.06.2002 BOBOICIOV SEBASTIAN 7 1637 D82002-174 11.10.2002 BOCA FRUSINA 7 1638 D72004-6823 16.11.2004 BOGDAN DANIELA ILEANA 7 1639 D72004-1012 05.02.2004 BOGDAN IOSIF 7 1640 DO6X1-6692 22.11.2001 BOGDAN OVIDIU 7 1641 D82002-110 30.09.2002 BOGDAN RODICA SIMONA 7 1642 D72002-8224 18.09.2002 BOGZA VASILE 7 1643 D82005-6228 08.12.2005 BOJIN CODRUTA SIMONA 7 1644 D82003-6118 12.08.2003 BOLDEA PETRISOR 7 1645 D82005-6333 15.12.2005 BORCA ANDREA LUCICA 7 1646 D72005-1649 18.06.2005 BORCEA LUMINITA 7 1647 D72003-2522 14.05.2003 BORLOVAN G. DORU 7 1648 SC02-12135 26.07.2002 BOT ION 7 1649 D72005-1831 28.03.2005 BOTIU BUJOR 7 1650 D72003-1090 10.03.2003 BOTNARIU MAGDALENA 7 1651 D82003-7693 22.09.2003 BRADU VICTOR 7 1652 D82003-3780 06.06.2003 BUDIMIR CORNEL ILIE 7 1653 D82004-5408 19.08.2004 BUGARIU ELENA DELIA 7 1654 D72004-1191 11.02.2004 CALIN MIHAELA SIMZIANA 7 1655 DO6X1-6687 22.11.2001 CALINCIUC LENUTA 7 1656 D82005-2565 09.06.2005 CAZACU DUMITRITA 7 1657 DO6X1-6709 22.11.2001 CHIRA CALIN 7 1658 D82005-2613 16.06.2005 CIOPONEA ELENA 7 1659 D82003-275 27.01.2003 CIOTE SEBASTIAN 7 1660 D82005-1686 12.04.2005 CIRLESCU DANIEL 7 1661 PA8X1-77 11.04.2001 CIRPACI ANA 7 1662 PA8X1-2789 05.10.2001 COBIRLAU NELI OLIVIA 7 1663 DO6X2-242 25.01.2002 COLCER DUMITRU 7 1664 D82003-1283 11.03.2003 CONSTANTINESCU ALEXANDRU GABRIEL 7 1665 D82003-986 28.02.2003 COSTIUG ANA 7 1666 D82003-1778 24.03.2003 COVACI IULIU 7 1667 D72002-4550 28.05.2002 CRISTE AURELIA 7 1668

D82004-2535 03.05.2004 CRISTEA CARMEN 7 1669 D72004-378 22.01.2004 CUIAVA CLAUDIU 7 1670 D82003-350 30.01.2003 DAMIAN IOAN 7 1671 D72004-6561 27.10.2004 DANE ILIE 7 1672 D72004-7612 17.12.2004 DESPOT PETRU MOISE 7 1673 D72002-4987 06.06.2002 DIL MARIUS 7 1674 D72005-3759 06.09.2005 DINEA CRISTINA 7 1675 D82002-1565 06.12.2002 DRAGAN LILIANA MIHAELA 7 1676 D82002-1475 04.12.2002 DRAGANESCU CLAUDIU MIRCEA 7 1677 DO6X2-355 31.01.2002 DRAGOMIR NICOLETA 7 1678 D72005-5891 16.12.2005 DRIMBAU ROXANA 7 1679 D72004-2564 05.04.2004 DUMA CONSTANTA DIANA 7 1680 D82005-4681 16.09.2005 DUMBRAVA VIOREL 7 1681 D82004-825 09.09.2004 DUTESCU LIDIA 7 1682 DO6X2-2141 21.03.2002 ENE LUMINITA 7 1683 DO6X1-6275 09.11.2001 FARCAS FLORICA 7 1684 D82002-1433 03.12.2002 FLESIARIU ANCUTA 7 1685 DO6X1-6896 04.12.2001 FLORESCU DANIEL 7 1686 D72002-7193 13.08.2002 FLURCHE LUMINITA 7 1687 DO6X1-3996 24.07.2001 FRANCU SIMONA 7 1688 D82005-3450 19.07.2005 FRATILA ANGELA 7 1689 D82003-9548 11.12.2003 GABARA COSTICA 7 1690 D82002-352 08.10.2002 GALEA CAMELIA DACIANA 7 1691 DO6X1-1921 07.03.2001 GROZA GHEORGHE 7 1692 D72002-7435 22.08.2002 GULIE PAUL 7 1693 D82003-9350 02.12.2003 GYORI ENDRE 7 1694 D82005-5743 14.11.2005 HANTIG FLORIN ALIN 7 1695 D82004-6816 09.11.2004 HEBER ULRIGE 7 1696 D82005-1169 14.03.2005 IANCU MARIN 7 1697 D72004-7382 10.12.2004 IANCULOVICI SAVA 7 1698 D82005-3419 18.07.2005 INDOITU VICTORIA 7 1699 D82004-6661 22.10.2004 IOAN DORIN 7 1700 D82005-2612 15.08.2005 ION SORINA CARMEN 7 1701 DO6X2-1594 05.03.2002 ION VIOREL 7 1702 D82003-4335 20.06.2003 ISTRAT DANA 7 1703 D72002-8467 07.10.2002 JEBELEAN SOREL LIDIAN 7 1704 D72002-6597 22.07.2002 JITARU OCTAVIAN 7 1705 D82002-512 23.10.2002 JOSAN CRISTIAN 7 1706 DO6X1-6690 22.11.2001 JUDELE VIOREL 7 1707 D72002-7841 05.09.2002 KALMAN IBOIKA 7 1708 D82005-1695 13.04.2005 KEREZSI LASZLO 7 1709 D72002-2939 12.04.2002 KOCIS MARIA 7 1710 D72002-6766 26.07.2002 LESAN MARIOARA 7 1711 D72005-4576 12.10.2005 LUCA IOAN 7 1712 D72002-3884 01.10.2002 LUPU FLORIN 7 1713 D82003-1876 28.03.2003 MANOLACHE MARIA 7 1714 PA8X2-1669 04.04.2002 MARCU ARMANDO SEVERIUS 7 1715 D82005-6389 16.12.2005 MARDALE PETRE 7 1716 D82005-95 13.01.2005 MARINOV RAFILA 7 1717 D72002-6492 18.07.2002 MECA ELISABETA 7 1718 D82003-538 10.02.2003 MILITARU EMILIAN 7 1719

D72003-476 06.02.2003 MILOI CONSTANTIN 7 1720 D72003-477 06.02.2003 MILOI DAN 7 1721 D82004-6724 27.10.2004 MIRCU ADRIAN 7 1722 D72004-5263 08.09.2004 MIRON ECATERINA 7 1723 D72004-4198 28.05.2004 MIRON TAMARA DANIELA 7 1724 D82005-4288 25.08.2005 MITIN SILVANA VESNA 7 1725 D82003-5385 23.07.2003 MLADIN CRISTIAN 7 1726 D72003-818 26.02.2003 MORAR MIHAI 7 1727 D82003-616 12.02.2003 MOROIU MARIN 7 1728 D82003-2964 15.05.2003 MOZA OVIDIU 7 1729 D82005-2746 27.06.2005 MUNTEANU MARIA 7 1730 D82003-9127 20.11.2003 MUNTEANU PRODANA VIOLETA 7 1731 D82003-136 20.01.2003 NEAGOE CIPRIAN MARIAN 7 1732 D82003-9444 08.12.2003 NEAMTU IOAN 7 1733 D82004-7140 25.11.2004 NEMTUT DIANA 7 1734 DO6X2-2344 27.03.2002 NICA LUCIAN 7 1735 D82005-6365 16.12.2005 NICULESCU MARIANA 7 1736 D72005-635 02.02.2005 NYARI MAGDALENA 7 1737 DO6X1-6630 20.11.2001 ORBULOV FLORIN 7 1738 D82005-1839 21.04.2005 OTVES SUSANA 7 1739 D72004-2547 01.04.2004 PALAGESIU LUCIAN GEORGE 7 1740 D82002-1764 20.12.2002 PANCIU VIVIANA 7 1741 D72002-2977 18.06.2002 PANTIRU MARIA 7 1742 D82005-6219 08.12.2005 PARASCHIV MARIANA 7 1743 D72003-935 04.03.2003 PATRU PETRE 7 1744 D82004-1567 11.03.2004 PATRULEA ELVIRA 7 1745 D82003-2147 23.04.2003 PATRUTI LAMIITA ILIOARA 7 1746 D82003-9543 11.12.2003 PAULESCU DANIELA 7 1747 D82002-1234 26.11.2002 PERVU GHEORGHE 7 1748 D82005-2664 21.06.2005 PETRISOR SEBASTIAN 7 1749 D82003-139 20.01.2003 PILAT ION 7 1750 D82005-125 14.01.2005 PINZARI EUGENIA 7 1751 D72005-1855 29.03.2005 PLESA PETRU 7 1752 D82005-571 08.02.2005 PLESESCU RAMONA ADRIANA 7 1753 D82004-7542 16.12.2004 PLESZ ZOLTAN 7 1754 D72002-6719 25.07.2002 POPA ADRIAN 7 1755 D72002-7274 15.08.2002 POPA STEFANIA GIANINA 7 1756 D72004-7611 17.12.2004 POPELCA PAUL ADRIAN 7 1757 DO6X1-3072 28.05.2001 POPOVICI GHEORGHE 7 1758 D82004-4203 13.07.2004 PROCOPCIUC LILIANA 7 1759 D82003-5659 29.07.2003 RADU ALINA MIRELA 7 1760 D82003-5561 25.07.2003 RADU FLOAREA 7 1761 D82002-921 14.11.2002 ROMAN ALEXANDRU 7 1762 D82004-6432 07.10.2004 ROMAN PORFIRA 7 1763 D82005-6332 15.12.2005 RUS MARCELA BIANCA 7 1764 D72003-813 26.02.2003 SARBU VALENTIN 7 1765 D72005-4505 10.10.2005 SCREDEANU VERONICA 7 1766 D72002-3472 26.04.2002 SFERA MIRCEA LUCIAN 7 1767 D82004-4238 22.08.2004 SILAGHI COSMIN 7 1768 D82005-3570 21.07.2005 SIMICIN ADRIANA RAMONA 7 1769 D82005-3571 21.07.2005 SIMICIN MARIA CLAUDIA 7 1770

D82003-4624 30.06.2003 SOOS ANDREI 7 1771 D72003-4308 08.12.2003 STANCU MARIOARA 7 1772 D82003-327 29.01.2003 STEFAN ANCUTA SIMONA 7 1773 D82003-2402 22.04.2003 STEFAN FANICA 7 1774 D72003-3953 17.11.2003 STIOP LENUTA 7 1775 D82003-413 03.02.2003 STIUBEA CECILIA 7 1776 DO6X1-1167 07.02.2001 STOICA ELISABETA 7 1777 D72005-1704 22.03.2005 STOICA GHEORGHE 7 1778 D82005-128 14.01.2005 STRACHINARIU VALERICA 7 1779 D72002-7135 08.08.2002 STREANGA VERONICA 7 1780 D82003-392 31.01.2003 SZABO TIBERIU 7 1781 D82003-962 28.02.2003 SZUCS IOSIF 7 1782 D72002-5187 12.06.2002 TALABA LAVICA 7 1783 DO6X1-4047 27.07.2001 TEODOROVICI KRIZSA CODRUTA 7 1784 D72003-3736 05.11.2003 THEODOR OCTAVEAN 7 1785 D72005-5424 27.11.2005 TOTH GYONGYI 7 1786 D82005-4829 22.09.2005 TOTOS JUDIT 7 1787 D82003-8539 20.10.2003 TUCUDEANU VERA 7 1788 D82002-1726 19.12.2002 TUDOR VIORICA 7 1789 D82003-4798 08.07.2003 TUGUI PAVEL 7 1790 DO6X2-26 14.01.2002 UGRANESCU EMILIA 7 1791 D82003-112 16.01.2003 URSU CRISTIAN ION 7 1792 PA8X1-2839 08.10.2001 VASTAG IOAN 7 1793 DO6X1-5003 20.08.2001 VIZANTE IOAN 7 1794 D72003-367 30.01.2003 VRAJITOR MIHAI IOSIF 7 1795 PA8X1-69 15.02.2001 ZIRBO CAMELIA 7 1796 PA8X1-68 15.02.2001 ZIRBO CAMELIA 7 1797 D82003-6309 19.08.2003 ARDELEAN FLORINA 6 1798 D82003-8509 16.10.2003 BALUT IOAN OCTAVIAN 6 1799 DO6X2-199 23.01.2002 BICA MARIANA 6 1800 D72003-1878 09.04.2003 BOBOC MIRELA 6 1801 D72004-4425 04.06.2004 BRASOVEANU VASILICA 6 1802 D82005-1846 21.04.2005 BREBAN CRISTINA RAMONA 6 1803 D72003-280 23.01.2003 BRUMAR DARIANA MARIA 6 1804 D82003-588 11.02.2003 BUIUCA LOREDANA LAURA 6 1805 D82002-1732 19.12.2002 BUZILA MARIA 6 1806 D82004-7136 25.11.2004 CALDARASU LINA 6 1807 D82004-3023 20.05.2004 CALDARUSE ANDA 6 1808 D82004-7019 18.11.2004 CALIN ADRIANA LAURA 6 1809 D82004-2906 17.05.2004 CAMARAS VOICHITA 6 1810 D82005-3888 11.08.2005 CAMARASAN IOAN 6 1811 D72002-9614 18.11.2002 CARP DAN 6 1812 D72004-2261 23.03.2004 CERNEI NINA 6 1813 D82004-2941 18.05.2004 CHEREGI IONEL 6 1814 D82004-2025 06.04.2004 CIALMA LUCIAN 6 1815 D82005-3729 28.07.2005 CIOFU GABRIEL 6 1816 D72005-1482 11.03.2005 CIOLAN MARIA MIRELA 6 1817 D82004-6424 07.10.2004 CIOLT IULIANA 6 1818 D82004-371 27.01.2004 COZMOLICI FLORENTINA 6 1819 D72002-6344 12.07.2002 DAVIDONI IOAN CIPRIAN 6 1820 D72003-364 30.01.2003 DEMIAN MARIA 6 1821

D72002-9219 08.11.2002 DIMIERU RODICA 6 1822 D72005-2368 20.04.2005 DINCA MARIAN 6 1823 D82003-7091 09.09.2003 DOBRITOIU PETRE 6 1824 D82004-542 29.01.2004 DRAGAN SADA 6 1825 D82003-7147 09.09.2003 DUBEI LILIANA 6 1826 D82004-4943 04.08.2004 DURA MARIAN VIOREL 6 1827 D82004-350 26.01.2004 DURDAN RAMONA 6 1828 D72004-448 23.01.2004 FURCA LUCIAN 6 1829 DO6X2-1942 15.03.2002 GALBENU DANIELA 6 1830 D82003-751 18.02.2003 GALITA PETRICA 6 1831 D72004-5203 07.09.2004 GHERA DINEL 6 1832 D82003-9279 27.11.2003 GIUCHICI DEIAN 6 1833 D82005-3020 08.07.2005 GORGHE DORINA 6 1834 D82004-5440 20.08.2004 GRAMA CAMELIA 6 1835 D82004-285 23.01.2004 GRIGORE LILIANA 6 1836 D72004-1982 12.03.2004 GUTMAN ANA 6 1837 D82003-2116 09.04.2003 HIRIS PETRU 6 1838 D82005-1376 25.03.2005 HLENSKI ADRIAN CIPRIAN 6 1839 D72004-4899 29.06.2004 HORA FLOAREA 6 1840 D82005-5149 05.10.2005 HOROGE VIORICA 6 1841 D72003-3995 19.11.2003 ILIE FLORIN 6 1842 D82003-91 15.01.2003 ISAC ALINA LUCIA 6 1843 D72004-6253 18.11.2004 ISPAS DUMITRU 6 1844 D82005-2796 30.06.2005 JIVU CERASELA 6 1845 D72004-6161 13.10.2004 JURCA CIPRIAN 6 1846 D82005-1889 26.04.2005 JURCA LIVIA 6 1847 D82004-397 27.01.2004 JURCAU PAVEL 6 1848 D82004-1157 23.02.2004 LAZAR MIHAELA SIMONA 6 1849 D7202-10033 28.11.2002 LUPU BOSAN MIHAI 6 1850 D72003-4060 24.11.2003 MACOVICIUC MIRUTA 6 1851 D82004-6168 28.09.2004 MANDROANE MARIA 6 1852 D82003-8809 04.11.2003 MARIS LAURENTIU TIBERIUS 6 1853 D82005-1145 10.03.2005 MATINCA LILIANA 6 1854 D72003-2991 02.07.2003 MICLEA RAFILA 6 1855 D82005-2899 05.07.2005 MICULAS MARIOARA 6 1856 D72004-3485 10.05.2004 MILOS ELISABETA 6 1857 D72003-1530 25.03.2003 MIRCOV AURICA MELANIA 6 1858 D72004-7570 17.12.2004 MOCANU DOINA 6 1859 D72005-5907 16.12.2005 MORARESCU CAMELIA ALEXANDRA 6 1860 D82005-1270 18.03.2005 MOTEA CAMELIA 6 1861 D82003-5749 31.07.2003 NEACSA SORIN CONSTANTIN 6 1862 D82003-3122 22.05.2003 NEBELIAC NARGHITA 6 1863 D72004-7547 16.12.2004 NEDELCU VASILE 6 1864 D82004-890 05.02.2004 NICHITEAN GETA 6 1865 D82004-170 19.01.2004 NOVACOVICI BEBA 6 1866 D82003-9104 20.11.2003 ONOFREI DANA CLAUDIA 6 1867 D72002-7413 21.08.2002 PALAN MARIAN 6 1868 D72004-6363 20.10.2004 PAVALUSCA PARASCHIVA 6 1869 D72003-3557 24.10.2003 PETER GHEORGHE 6 1870 D82003-946 27.02.2003 PINZARU CIPRIAN 6 1871 D82004-2774 11.05.2004 POBEGA ION NICOLAE 6 1872

D82004-3015 20.05.2004 POPA ION 6 1873 DO696-592 28.02.1996 POPOVICI AUREL 6 1874 D82003-3149 23.05.2003 POPOVICI RODICA 6 1875 D82004-7632 17.12.2004 PRUNDEANU GHEORGHI 6 1876 D72005-3745 06.09.2005 PRUNES ANA HELIA 6 1877 D82003-1695 19.03.2003 PUSCAS DANIELA 6 1878 D82002-1686 17.12.2002 RACZ FLORIN CORNEL 6 1879 D72004-7421 14.12.2004 RADU VICTORIA 6 1880 D72003-795 25.02.2003 RAICU SILVIA 6 1881 D72005-281 18.02.2005 RIZEA ELENA RODICA 6 1882 D82003-8512 16.10.2003 ROSU ADRIANA 6 1883 DO6X2-1638 06.03.2002 ROSU CLAUDIA 6 1884 D72003-443 04.02.2003 RUSU ION CIPRIAN 6 1885 D82005-2841 04.07.2005 SCHNEIDER ELISAVETA 6 1886 D72002-8566 11.10.2002 SCOROBETE FLORIN MOISE 6 1887 D82004-5758 06.09.2004 SERBAN CRISTINA 6 1888 D72004-6424 22.10.2004 SERBAN GABRIELA 6 1889 D82004-4102 08.07.2004 SERENGAU MIHAI 6 1890 D72005-4468 06.10.2005 SIMO ADRIAN 6 1891 D82004-4201 13.07.2004 SOMOLAN AUGUSTIN 6 1892 D82002-1256 27.11.2002 STAMATI DRAGOS NICOLAE 6 1893 D82004-6899 11.11.2004 STRUGARIU IONEL 6 1894 D72003-4389 11.12.2003 SUBA RAMONA DIANA 6 1895 D82004-6474 12.10.2004 SULEA AUREL 6 1896 D82003-9023 17.11.2003 SUR DORINA FLORINA 6 1897 DO6X2-78 16.01.2002 TANCZOS AGOTA 6 1898 D72002/4967 06.06.2002 TOCACI ANA 6 1899 DO6X2-964 15.02.2002 TODOR IULIANA 6 1900 D72004-7269 06.12.2004 TOKAR DANUT MARCEL 6 1901 D72005-124 12.01.2005 TOMA STELIAN 6 1902 D82003-200 23.01.2003 TOTOI ADINA 6 1903 D82005-6107 02.12.2005 TURCAS RADU ALEXANDRU 6 1904 D82005-5720 11.11.2005 TURCU ANDREI OVIDIU 6 1905 D82005-1256 17.03.2005 VARGA GAVRIL 6 1906 D82003-8388 10.10.2003 VASILCIC ANA 6 1907 D82003-4585 27.06.2003 VESA LIVIA 6 1908 DO6X2-1668 07.03.2002 VUTAN CALIN 6 1909 D82002-1556 05.12.2002 ZANGL IUDITA 6 1910 D72005-847 11.02.2005 ZUBAS ELENA 6 1911 D82004-3603 08.06.2004 AGACHI CLAUDIA 5 1912 DO6X2-2497 02.04.2002 ANITEI DOREL 5 1913 D82004-1809 23.03.2004 APETRI ELEONORA 5 1914 D72004-3611 13.05.2004 BALINTONI IOAN 5 1915 D72002-4404 23.05.2002 BARB MIHAI 5 1916 D82004-5982 28.09.2004 BARBULESCU CRINA 5 1917 D82004-2655 06.05.2004 BOBOESCU GHEORGHE 5 1918 D82002-116 01.10.2002 BOIBOREAN COSMIN 5 1919 D82005-4741 19.09.2005 BRATIS FLORICA LUMINITA 5 1920 DO6X2-1377 28.02.2002 BUCEARCA MIREL 5 1921 D82005-2026 10.05.2005 CANALOS ANA 5 1922 D82003-8822 05.11.2003 CARPEN ROMEL 5 1923

D702-10374 06.12.2002 CHIRAN ALEXANDRU 5 1924 D82005-3907 05.08.2005 CHIRCA ELENA 5 1925 D72005-851 11.02.2005 CHIRIGEL RADU COSMIN 5 1926 D82004-790 02.02.2004 CHISALITA IONUT SORIN 5 1927 D82002-696 07.11.2002 CIOBANASU MARICICA 5 1928 D82005-6326 15.12.2005 CIOCAN MARIANA 5 1929 D82004-54 13.01.2004 COMARITAN LIVIU 5 1930 D82003-310 28.01.2003 COROIU VOICU 5 1931 D82004-6509 14.10.2004 COSTEI MARIANA 5 1932 D82002-1761 20.12.2002 CRACIUN SORIN 5 1933 D72005-2490 27.04.2005 CRISAN VIOREL 5 1934 D72003-761 24.02.2003 DANESCU CORNEL 5 1935 D702-10372 06.12.2002 DINCA VANEA CRISTIAN 5 1936 D702-10537 19.12.2002 EFTIMIE BOGDAN 5 1937 D702-10499 13.12.2002 FAGETAN SEBASTIAN 5 1938 D72004-465 26.01.2004 FORTON FLORIN 5 1939 D82005-2122 16.05.2005 GIB MARCEL 5 1940 D82004-4541 21.07.2004 GRIGORAS CORNELIA 5 1941 D72004-5299 09.09.2004 GUTIA IOANA 5 1942 D82004-5300 16.08.2004 GYORFI IRINA CRISTINA 5 1943 D72005-5697 07.12.2005 HARASNIUC DANIEL 5 1944 SC04-22663 28.12.2004 HUHUREZ IONEL 5 1945 D82004-7420 09.12.2004 IACOB NICOLETA CRISTINA 5 1946 D82003-1912 31.03.2003 ILIES ELENA 5 1947 D72005-1616 17.03.2005 JARDIANU MIHAELA 5 1948 D72004-326 20.01.2004 KAISER PETRU 5 1949 D82004-7427 10.12.2004 KOVACS MARGARETA 5 1950 D72005-5851 14.12.2005 KRISTOFSIK SORIN 5 1951 D702-10548 19.12.2002 KURCSAKOVSZKI BEATRISZ 5 1952 D82005-5424 20.10.2005 LABADI LUDOVIC 5 1953 D82004-7560 16.12.2004 LAPUSNEANU LOREDANA 5 1954 D82005-5562 31.10.2005 LUPASCU VALENTIN 5 1955 PA8X2-443 29.01.2002 MAXIM IOAN 5 1956 D702-10558 20.12.2002 MELCIU ROXANA 5 1957 D72004-2559 05.04.2004 MIHAESCU EMILIAN 5 1958 D72003-309 28.01.2003 MILOICOV LILIANA 5 1959 D82004-5563 26.08.2004 MOAGA FLORIN 5 1960 D72004-4809 24.06.2004 MOLOMAN ELENA 5 1961 D82003-5793 01.08.2003 NASTASIE MARIANA 5 1962 D82005-4015 10.08.2005 NATEA LORENA 5 1963 D82004-1071 17.02.2004 NEAGOE ADRIAN 5 1964 D82004-1719 18.03.2004 NEBOGA LIDIA 5 1965 D72005-2150 11.04.2005 NECHIFOR ION RADU 5 1966 D82004-1626 15.03.2004 OFRIM SABINA ELENA 5 1967 D82002-985 18.11.2002 OLARIU MIHAI 5 1968 D72004-268 19.01.2004 OLTEANU CRISTINA 5 1969 DO6X2-1198 22.02.2002 ONEA DORU 5 1970 D72002-6346 15.07.2002 PANTIRU IONUT 5 1971 D82004-2595 04.05.2004 PARVA LAVINIA 5 1972 D72002-9031 30.10.2002 PASCOTA AURICA 5 1973 D72003-2605 15.05.2003 PAUNA RALUCA 5 1974

D82003-2053 07.04.2003 PAVEL OCTAVIAN 5 1975 D82004-2798 12.05.2004 PELEA ILEANA 5 1976 D72004-7490 15.12.2004 POP LUCIAN MARIUS 5 1977 D72003-1823 08.04.2003 POPESCU MIHAIL EMILIAN 5 1978 D82004-5880 14.09.2004 PRUTEANU LUMINITA 5 1979 D82002-1096 21.11.2002 RADU ADRIANA 5 1980 DO6X2-1726 08.03.2002 RADULESCU CONSTANTIN 5 1981 D82004-4487 21.07.2004 SINGEORZAN ONISOR 5 1982 D72004-4477 08.06.2004 STANCIU NICULINA 5 1983 D82005-4042 11.08.2005 SZABO ADELINA 5 1984 D72004-1534 24.04.2004 SZASZ ADRIAN 5 1985 D82002-155 01.10.2002 TODOR TEODOR 5 1986 D702-10426 10.12.2002 TREANTA CRISTINA 5 1987 D72005-5467 28.11.2005 TRUTIA IONEL 5 1988 D82005-304 25.01.2005 URSACHE MARICA CORINA 5 1989 D82004-7110 23.11.2004 VARGA ILEANA 5 1990 D72004-243 19.01.2004 VERDESI CORINA 5 1991 D72004-245 19.01.2004 VERDESI CRISTINA 5 1992 D82004-7429 10.12.2004 VUCEA FELICIA 5 1993 SC03-22104 16.12.2003 ALBONI MARIUS 4 1994 D82003-6054 11.08.2003 ANDRONIC PETRONELA 4 1995 D72005-5813 13.12.2005 ANTOHI ELENA ARONICA 4 1996 D82004-1612 12.01.2004 BALICA VIORICA 4 1997 D72004-6051 07.10.2004 BORCEANU CRISTIAN 4 1998 D72005-5219 15.11.2005 BUTU DANIELA 4 1999 D82005-3676 26.07.2005 CALDARAS ARDELIANU 4 2000 D82004-4154 12.07.2004 CATALIN GELU 4 2001 D82005-798 23.02.2005 CORDOS AGLAIA 4 2002 D72005-5245 16.11.2005 CORNEANU MARINEL IONUT 4 2003 D72003-3700 03.11.2003 COSTAR LUMINITA 4 2004 D72003-405 03.02.2003 COSTEA GHEORGHE 4 2005 D72005-2225 13.04.2005 COZMA VIOREL 4 2006 D82004-4674 27.07.2004 CRISTIU FLORINA 4 2007 D72003-3987 18.11.2003 DRAGOI RODICA 4 2008 D82005-961 03.03.2005 DRAGOMIR NICOLAE 4 2009 D72004-5300 09.09.2004 DUNA CAMELIA 4 2010 D82004-2226 20.04.2004 EJENCOVA RAISA 4 2011 D72003-4319 09.12.2003 GAVRIL SORIN MIHAITA 4 2012 D82003-1366 12.03.2003 GAVRILESCU ANA LOREDANA 4 2013 D72005-1913 31.03.2005 GAVRILESCU VASILE 4 2014 D82005-3590 22.07.2005 GIROVEANU ROBERT TONI 4 2015 D82005-637 14.02.2005 GODJA MARIA 4 2016 D72003-1821 07.04.2003 GOLOSIE AVRAM 4 2017 D82003-5526 25.07.2003 HRITCU LUCRETIA 4 2018 D82003-2706 13.05.2003 IOSUB NICOLETA 4 2019 D82004-174 19.01.2004 IOVANESCU SIMONA 4 2020 D72003-188 20.01.2003 IVASCU CRINA CORNELIA 4 2021 D82004-6646 21.10.2004 JOSU ANA 4 2022 D82003-6782 02.09.2003 LEU REMUS 4 2023 D82004-2209 20.04.2004 LUCICA CAMELIA 4 2024 D72005-2813 17.05.2005 MANEA ELENA 4 2025

D82003-7593 18.09.2003 MEDIANU CATALIN 4 2026 D82003-5084 17.07.2003 MERCA DAN 4 2027 D72004-1438 20.02.2004 MIHET MARIANA 4 2028 D82003-2120 10.04.2003 MOLDOVAN DINU IOAN 4 2029 D82005-4194 19.08.2005 MONORANU OANA 4 2030 D82005-4195 19.08.2005 MONORANU PAUL ALEXANDRU 4 2031 D82005-1480 04.04.2005 MUNTEANU LENUTA FELICIA 4 2032 D72004-1733 03.03.2004 NEACSA ION 4 2033 D82004-5217 12.08.2004 ONETIU MUNTEANU CIPRIAN 4 2034 D82005-1230 16.03.2005 PAUN MARIA 4 2035 SC05-11185 20.06.2005 PETRESCU NICOLETA 4 2036 D82004-1632 15.03.2004 PLOPEANU PAUL 4 2037 D82005-6381 16.12.2005 POPA LILIANA SORINA 4 2038 D72004-5436 20.10.2004 RADUCANU ENGELA 4 2039 D72003-547 12.02.2003 SCARLAT DANIEL MARIUS 4 2040 D82003-5137 17.07.2003 SERBAN LIANA 4 2041 D82004-187 19.01.2004 SIMION DIANA 4 2042 D82005-559 03.03.2005 SIMON MONIKA 4 2043 D82004-2176 19.04.2004 SORINCA CARMEN 4 2044 D72003-578 13.02.2003 STINGA ANGELA CARMEN 4 2045 D72005-5685 07.12.2005 TATAR ZOLTAN 4 2046 D72005-4711 18.10.2005 TILEA HARITINA 4 2047 D82005-5550 31.10.2005 TUFA ELENA 4 2048 D82005-6323 14.12.2005 UNGUREANU ADRIAN 4 2049 D82003-9040 18.11.2003 URSACHI LAURENTIU 4 2050 D82004-5212 12.08.2004 VARGA AUGUSTIN 4 2051 D82004-6705 26.10.2004 VARGA DEZIDERIU 4 2052 D72005-5309 18.11.2005 VASILIU MARIA 4 2053 D72003-3809 07.11.2003 VEVERITA COSMIN 4 2054 D82005-649 14.02.2005 VILCEANU ADRIAN LAURENTIU 4 2055 D82003-3172 26.05.2003 VILEA LENUTA (FOSTA AXINTE) 4 2056 D82004-1638 15.03.2004 VLAD GHEORGHE 4 2057 D82003-35 09.01.2003 VOICU BIANCA VICTORIA 4 2058 D82005-1761 18.04.2005 VOICU NICU 4 2059 D72005-5850 14.12.2005 VOLINTIRU DIANA 4 2060 D72005-4784 21.10.2005 ZAHARIA GRIGORE 4 2061 D82005-5970 25.11.2005 ALEXANDRU NICOLAE 3 2062 D82004-1643 15.03.2004 AMZA CORNEL 3 2063 D82005-6250 09.12.2005 BALANESCU ALEXANDRA 3 2064 D82004-6683 25.10.2004 BIRIESCU MUGUREL 3 2065 D72005-2282 14.04.2005 BIVOL IOAN 3 2066 D82005-5911 23.11.2005 BODIANU GABRIELA 3 2067 PA8X1-852 30.04.2001 BOLDEA PETRIA ELENA 3 2068 D82004-5923 15.09.2004 BORCA IOANA GABRIELA 3 2069 D82005-501 02.02.2005 CAMURECI COSTEL 3 2070 D82004-7485 14.12.2004 COLOJOARA MARIA 3 2071 D82005-3889 04.08.2005 CONSTANTIN ION 3 2072 D82005-1708 13.04.2005 CONSTANTINESCU HARALAMBIE 3 2073 D72004-7590 17.12.2004 DUDAU MARIA 3 2074 D82004-3666 14.06.2004 GAVRILA STEFAN 3 2075 D82004-795 03.02.2004 GUCIANU ELENA 3 2076

DO695003093 26.07.1995 IANCU EUGEN ROMULUS 3 2077 D82004-2576 04.05.2004 IANOSEL IONEL 3 2078 D72004-6535 28.10.2004 IONESCU CLAUDIA 3 2079 D72004-5202 07.09.2004 KOLCER GABRIELA 3 2080 D82004-7563 16.12.2004 LUNGU ILEANA 3 2081 DO695003847 19.10.1995 MANEA SILVIU VIOREL 3 2082 D72004-7366 09.12.2004 MEILA ADRIAN ION 3 2083 D82004-1169 23.02.2004 MOISA PETRU 3 2084 D72005-1859 29.03.2005 MUSTEATA MARIANA VIOLETA 3 2085 D72004-542 27.01.2004 PAVAL ELENA 3 2086 D82004-5017 06.08.2004 PETRACHE LUCIA 3 2087 D72005-844 11.02.2005 POGONARU GETA 3 2088 D72005-718 07.02.2005 POPA GHEORGHE 3 2089 D72004-4573 14.06.2004 POPESCU GHEORGHE 3 2090 D82004-6892 11.11.2004 POPESCU MIHAELA 3 2091 D82005-991 07.03.2005 RADU RAMONA 3 2092 D72005-5862 15.12.2005 RUS ADINA LIDIA 3 2093 D72004-3335 05.05.2004 SALAK DANUTA 3 2094 D72004-1112 09.02.2004 SAUCA GHEORGHE 3 2095 D72004-703 29.01.2004 SIMONEA IURA VICUS 3 2096 D82004-7195 26.11.2004 STOIAN MARINELA 3 2097 D72004-5066 31.08.2004 TARTA VERONICA 3 2098 D82005-1479 04.04.2005 TIRON CONSTANTIN ANGHEL 3 2099 D72005-5778 12.12.2005 TRUTIA ADRIAN 3 2100 D72004-4176 28.05.2004 VLAD NICOLAE 3 2101 D82005-663 15.02.2005 VOICILA MARIETA LIA 3 2102 D82004-4632 28.07.2004 ZIDARU ELENA 3 2103 D72005-5805 13.12.2005 BUTUR REMUS MARIUS 2 2104 D82005-2450 02.06.2005 DRAICULESCU CARMEN 2 2105 D82005-2838 04.07.2005 DUMITRACHE SABINA 2 2106 D72005-867 14.02.2005 GIURCA ANI 2 2107 D82005-375 27.01.2005 GRADINARU IOAN 2 2108 D82005-815 23.02.2005 MARCU PETRU 2 2109 D82005-4114 16.08.2005 TUDOR GHEORGHE 2 2110 PA8X-4382 14.12.2000 VINCU MIRELA 2 2111 D72002-9491 14.11.2002 APETREI ELENA 1 2112 D82005-1612 08.04.2005 BRATU IOAN 1 2113 D72002-7870 06.09.2002 BRUSTURE ELENA GEORGETA 1 2114 DO6X-1915 14.03.2002 CALES DUMITRU 1 2115 PA8X-3172 27.09.2000 COJOCEA LUCICA 1 2116 D82002-460 16.10.2002 CRISTIN MIHAELA 1 2117 D82003-6053 11.08.2003 CURECHERU FLORICA 1 2118 D72005-3758 06.09.2005 DINEA EMILIA 1 2119 D82003-7638 19.09.2003 DOGAR FLORINA 1 2120 D82004-4714 27.07.2004 DRAGAN STELA 1 2121 DO6X1-489 23.01.2001 DRAGHICI FLOARE 1 2122 SC02-10459 27.06.2002 DUMITRESCU DAN MIHAI 1 2123 D82003-8066 30.09.2003 DUTU GHEORGHE 1 2124 D82003-2138 10.04.2003 FRENTESCU ECATERINA 1 2125 DO6X1-4430 09.08.2001 GABOR CAMELIA 1 2126 D0699-189 02.10.1999 GHEORGHIU GHEORGHE 1 2127

D82003-2371 21.04.2003 GHERASA DORIN 1 2128 PA8X-4265 12.12.2000 GLOCKNER IANOS 1 2129 D72004-6211 14.10.2004 GLUJDEA NELU (COLTERM) 1 2130 D0699-3727 10.04.1999 HAIAS IOAN 1 2131 D72003-3716 04.11.2003 IOANA CONSTANTIN 1 2132 PA8X-2822 15.09.2000 IOVAN LUCIA 1 2133 PA8X-1725 13.07.2000 JUDE NICOLAIE 1 2134 D82002-667 05.11.2002 LEONTE DORINA 1 2135 D82004-4239 13.07.2004 LOVIN HELICA ILEANA 1 2136 PA8X-1240 27.06.2000 LUCIAN ILIE 1 2137 D702-10539 19.12.2002 MANESCU RODICA 1 2138 DO6X2-1226 25.02.2002 MARIAN MIRELA 1 2139 D82003-1863 27.03.2003 MARINACHE GHEORGHE 1 2140 D82004-7299 02.12.2004 MOCANASU GABRIELA 1 2141 D82004-6047 21.09.2004 MONEA TIBOR 1 2142 PA8X1-2443 25.09.2001 NEATU IOAN 1 2143 D82004-1253 25.02.2004 NOVAC OTILIA 1 2144 PA8X1-2432 25.09.2001 ORBULESCU GHEORGHE 1 2145 PA8X1-3933 14.12.2001 POPA IOAN 1 2146 DO6X1-1135 06.02.2001 POPET GABRIEL 1 2147 SC02-15524 30.09.2002 POPOVICI ELENA 1 2148 SC2-16696 30.11.2000 POPOVICI GHEORGHE 1 2149 D82004-2068 08.04.2004 POPOVICI VASILE FLAVIUS 1 2150 D82003-4131 16.06.2003 PRADAES NECULAE 1 2151 D0699-553 29.04.1999 PROFIRE PETRU 1 2152 DO6X-4586 06.07.2000 RADUCA CORINA 1 2153 SC02-13686 27.08.2002 ROB ILEANA 1 2154 D72004-7531 16.12.2004 ROTH EDUARD 1 2155 D82004-4130 09.07.2004 SANISLAI AUREL 1 2156 DO6X-4201 19.05.2000 SARBU GHEORGHE 1 2157 D82005-2340 26.05.2005 SAROSI VERONICA 1 2158 PA8X-4390 14.12.2000 SELESAN MARIA 1 2159 DO6X1-2469 11.04.2001 SOSOI MARCEL 1 2160 DO6X1-1354 13.02.2001 STEFANOVICS STEFAN 1 2161 D72004-3081 27.04.2004 STRATULAT GELU 1 2162 PA8X1-2868 09.10.2001 TIGANILA ALEXANDRU 1 2163 DO6X1-2679 26.04.2001 TRIFAN FLORIN CLAUDIU 1 2164 D72004-611 28.01.2004 UNGUREAN MARIANA 1 2165 DO6X1-2401 05.04.2001 VADEANU EUGENIA 1 2166 D82005-4652 15.09.2005 VADUVA ECATERINA 1 2167 DO6X1-2770 09.05.2001 VINTAN MIHAI 1 2168 DO6X1-1911 06.03.2001 ZAKAR MIRCEA 1 2169 SC02-12136 26.07.2002 ZSIGA TRAIAN 1 2170 DO693034954 04.11.1993 ABRAHAM STEFAN C-TIN 0 2171 DO696000721 12.03.1996 ADAM ERICA 0 2172 PA8X1-3434 13.11.2001 AHMADI-KHOIE MIRELA 0 2173 DO695004004 09.11.1995 ALEXA LAURA 0 2174 DO695002007 05.04.1995 ALEXA MARIA 0 2175 DO797000194 31.01.1997 ALEXI EMILIA STELUTA 0 2176 DO696001849 31.07.1996 ALMOSDI MARIA 0 2177 DO694002100 04.05.1994 AMARGHIOALEI FLORINA 0 2178

DO697000692 18.03.1997 ANDREI VIOREL 0 2179 DO695000624 14.02.1995 ANDRONACHE CRISTINA 0 2180 DO693017073 31.05.1993 ANDRUS VASILE 0 2181 DO696002710 05.12.1996 ANTON MITA 0 2182 SC2-7683 30.05.2000 ANTONIE ANASTASIA 0 2183 DO6X2-1874 14.03.2002 ARGHIROPOL MARIA 0 2184 D82002-874 14.11.2002 ARJOCA LILIANA 0 2185 DO696001216 21.05.1996 AVRAM VIOREL 0 2186 SC03-22188 16.12.2003 BACICAN RADU 0 2187 PA8X-3371 10.04.2000 BADEA PETRE 0 2188 DO695003787 13.10.1995 BALASA VERONICA 0 2189 DO6X1-6945 07.12.2001 BALASOIU MIRCEA 0 2190 DO698002316 13.03.1998 BALCAN ILEANA 0 2191 DO696002316 17.10.1996 BALCANU ILEANA 0 2192 DO695002643 19.06.1995 BALCU MARIANA 0 2193 DO798002976 27.08.1998 BALMUS MARIA 0 2194 DO696000697 11.03.1996 BALNOJAN PARASCHIVA 0 2195 DO694001777 13.04.1994 BARBU GHEORGHE 0 2196 DO6X2-1177 21.02.2002 BARBU MIHAIL 0 2197 DO797003314 28.08.1997 BARIU MARIA 0 2198 DO6X-4134 18.05.2000 BASAMENTCHI GHEORGHE 0 2199 D82002-1250 27.11.2002 BAUMGARTNER TEREZIA 0 2200 DO696000462 20.02.1996 BENES DANUTA LIVIA 0 2201 DO6X2-331 30.01.2002 BENGA LAVINIA 0 2202 DO697001376 09.06.1997 BERES ALEXANDRU 0 2203 DO695003944 02.11.1995 BERINDE OCTAVIA 0 2204 DO696002764 11.12.1996 BERNSTEIN PETRU 0 2205 DO695003159 03.08.1995 BILANIUC MARIA 0 2206 SC099/13286 20.09.1999 BILC LILIANA GABRIELA 0 2207 DO695002395 17.05.1995 BIROU CLAUDIA DANIELA 0 2208 DO798002554 28.07.1998 BISOC ROMEO 0 2209 DO698001608 21.12.1998 BLAJ ELISABETA 0 2210 DO694002171 12.05.1994 BOCZ ANA 0 2211 DO695003272 22.08.1995 BODAC VASILE 0 2212 DO697001667 09.09.1997 BODNAR SIBYLLE SORINA 0 2213 D82003-97 16.01.2003 BOIAN IOAN 0 2214 DO694002831 04.08.1994 BORODI LIVIU 0 2215 DO695003143 01.08.1995 BOT DORU 0 2216 DO695000585 14.02.1995 BOT IOAN 0 2217 DO695003770 11.10.1995 BOT LENUTA 0 2218 DO694002921 09.08.1994 BOTEA MARIANA 0 2219 PA8X2-21 14.01.2002 BOTEZATU ANNE-MARIE 0 2220 DO696003421 22.05.1996 BRASOVEANU CRISTIAN MARIUS 0 2221 DO694002648 13.07.1994 BRATOIU CRISTIAN 0 2222 DO694001848 19.04.1994 BRILL MIHAI TOMA 0 2223 DO698001300 30.10.1998 BRONCZ ALEXANDRU 0 2224 DO698001073 10.12.1998 BUD RAMONA 0 2225 DO693023374 28.07.1993 BUDAI MARIA 0 2226 DO695000529 10.02.1995 BUKOSA FLORINA 0 2227 DO696001346 12.06.1996 BULEA CARMEN 0 2228 DO695002937 07.07.1995 BUNA FLOARE 0 2229

DO695001104 28.02.1995 BURU DORIN 0 2230 DO697001121 07.05.1997 CALIMAN CLAUDIA 0 2231 D82003-473 05.02.2003 CARABAS RADU 0 2232 DO6X1-2228 27.03.2001 CATOIU IOAN 0 2233 DO6X1-6861 03.12.2001 CAZA ILIE 0 2234 SC097-9351 22.08.1997 CHEPETEAN LIVIA DIANA 0 2235 DO697000577 10.03.1997 CHICINAS MARIA 0 2236 DO697001911 10.10.1997 CHIHAIA ANISOARA 0 2237 DO6X1-2423 06.04.2001 CHIRA NICOLAE 0 2238 DO695003005 14.07.1995 CHIRANU VICTOR MARCEL 0 2239 DO694002777 02.08.1994 CHIS VASILE MILAN 0 2240 DO693025063 17.08.1993 CICLOVAN AURELIA (SPIRIDON AURELIA) 0 2241 PA8X1-3642 26.11.2001 CIOBANETE VICTORIA 0 2242 DO696001629 02.07.1996 CIOBANU MIHAI 0 2243 D0699-3523 27.09.1999 CIOCMARIAN SORIN FLORIN 0 2244 DO694002447 20.06.1994 CIOCOTEALA NICU 0 2245 DO696001173 15.05.1996 CIONCIOC PETRU 0 2246 DO694003292 12.09.1994 CIOTE PETRE 0 2247 D72002-3793 09.05.2002 CIPU DAN SIMION 0 2248 DO695003223 14.08.1995 CIRPACI VANDANA 0 2249 DO695002305 08.05.1995 CIRSTULESCU MARICICA 0 2250 DO697000938 14.04.1997 CITEA LUMINITA 0 2251 DO696002651 29.11.1996 CIURAR DAN 0 2252 DO696001349 30.05.1996 COCA MARIA 0 2253 DO796002151 14.08.1996 CODARCEA EVA 0 2254 D82002-680 05.11.2002 COJOCARU ARMANDO 0 2255 DO695003147 02.08.1995 COLA MARIA 0 2256 DO693039321 02.12.1993 COLOREZA LUMINITA 0 2257 DO698009535 23.04.1998 CONDRATIUC ANGELICA 0 2258 D0699-535 23.04.1999 CONDRATIUC ANGELICA 0 2259 D82004-173 19.01.2004 CONSTANTIN MAGDALENA 0 2260 DO6X1-44 04.04.2001 COPACI MARIA 0 2261 DO694000341 09.02.1994 CORDONEANU ARGENTINA 0 2262 DO6X-5659 20.11.2000 CORDUNEANU ARTEMIZA 0 2263 DO694000385 15.02.1994 COROAMA MARIA RICUSCA 0 2264 DO696000957 10.04.1996 COSERI MARINELA 0 2265 DO695001803 28.03.1995 COTOVANU EMIL 0 2266 DO696002727 06.12.1996 COVACI LIVIU 0 2267 D06X-2030 25.02.2000 COZMA VIOLETA RODICA 0 2268 DO696000096 16.01.1996 CRACIUN LOLI 0 2269 D0699-337 03.10.1999 CRISTEA GABRIELA 0 2270 DO6X2-1572 05.03.2002 CRISTEA RAMONA 0 2271 PA8X1-3433 13.11.2001 CRNIACICHI VLADIMIR 0 2272 DO695003228 15.08.1995 CSAVITS MARIA 0 2273 SC04-105 06.01.2004 CUREA NECULAI 0 2274 DO695004366 14.12.1995 DAMINUTA GABRIELA 0 2275 DO798003102 04.09.1998 DANA OLGA 0 2276 DO693035350 04.11.1993 DANCIU MARIA 0 2277 D72002-7810 04.09.2002 DANILA DANIELA 0 2278 DO695002320 09.05.1995 DAVID MIHAELA 0 2279 D82005-2086 12.05.2005 DAVINCA MIRELA SIMONA 0 2280

PA8X1-2865 09.10.2001 DEAC CAROL ZOLTAN 0 2281 DO695002681 20.06.1995 DEFTA GHEORGHE 0 2282 D72002-4703 30.05.2002 DICU LIVIU MARIUS 0 2283 D06X-4017 15.05.2000 DIDRAGA PAVEL 0 2284 DO695003724 05.10.1995 DINU NICOLAE 0 2285 DO695002128 13.04.1995 DODA SIMONA 0 2286 D06X-2857 22.03.2000 DORNSTAUDER CLAUDIU 0 2287 DO693009005 01.12.1993 DOSANU DIANA 0 2288 DO696002807 13.12.1996 DOT DORINA 0 2289 31071 20.08.1991 DRAGOS ANGELICA (fosta Sata) 0 2290 DO695002025 06.04.1995 DRAGOS MARIANA 0 2291 DO696001815 25.07.1996 DRAGOTA INGEBORD 0 2292 DO696002004 24.09.1996 DUDAR LAVINIA 0 2293 DO694000827 10.03.1994 DUMA MARIUS 0 2294 DO698001953 09.04.1998 DUMAN VICTOR 0 2295 DO697001953 15.10.1997 DUMAN VICTOR 0 2296 DO693031432 07.10.1993 DUMITRU ELEONORA 0 2297 DO797003038 13.08.1997 DUMITRU VIORICA 0 2298 D06X-1891 23.02.2000 EBERLING ELENA AURICA 0 2299 DO696001889 07.08.1996 ELESEI DOMNICA 0 2300 DO694003150 26.08.1994 ENE FLORIN 0 2301 DO6X-6043 15.12.2000 FARCALAU GEORGETA 0 2302 DO695001418 10.03.1995 FERAR DOINA 0 2303 DO696002519 19.11.1996 FIALCOVSCHI MARIA 0 2304 DO696000314 07.02.1996 FILCA DORINA 0 2305 DO695002503 01.06.1995 FILIP STELA 0 2306 DO695003201 10.08.1995 FLASCH GYONGYIKE 0 2307 DO695000579 13.02.1995 FLEANCU GHEORGHE 0 2308 DO695002189 20.04.1995 FLOREA GEORGE 0 2309 DO694000402 17.02.1994 FLORISTEAN DOMNICA 0 2310 DO698001301 30.10.1998 FLURCHE TINUTA 0 2311 DO698001556 07.12.1998 FOTA DOINA 0 2312 DO698009992 11.09.1998 FUERU ALEXANDRU 0 2313 DO698001589 10.12.1998 FUNDIUR OLIMPIA 0 2314 DO697002238 27.11.1997 GABOR VERONICA 0 2315 D72002-6107 08.07.2002 GAICI FLORICA 0 2316 D82003-9653 12.12.2003 GAINA MANUEL MARIN 0 2317 DO693009003 25.11.1993 GAL CORINA-ROBERTA 0 2318 D0699-2091 24.08.1999 GAMBRA MARIANA 0 2319 DO694000757 07.03.1994 GAUDI MONICA 0 2320 DO6X2-1109 19.02.2002 GECSE AURORA 0 2321 D82003-5718 30.07.2003 GHEORGHE IOAN 0 2322 DO695003346 31.08.1995 GHEORGHIEVICI ELISABETA ANGELA 0 2323 D82002-1591 09.12.2002 GHEORGHIOIU BOGDAN 0 2324 D82002-1590 09.12.2002 GHEORGHIOIU EUGEN 0 2325 DO697000482 27.02.1997 GHEORGHIU ARTEMIZA 0 2326 DO696000915 04.04.1996 GIULVEZAN GINA 0 2327 DO694003785 26.10.1994 GIURICIN MARIA 0 2328 DO696001564 21.06.1996 GOGOTA MIHAI 0 2329 DO696002388 29.10.1996 GOKLER IOAN 0 2330 DO695003999 09.11.1995 GORBE ANA 0 2331

DO696002391 29.10.1996 GORBE AUREL 0 2332 D82004-234 21.01.2004 GRADINARU DUMITRU 0 2333 DO696001497 13.06.1996 GRAURE IOAN] 0 2334 D82003-5797 01.08.2003 GURMAI ADRIAN 0 2335 DO797002819 28.07.1997 HALMAGEAN SILVIA 0 2336 DO695001656 21.03.1995 HALMAGHE GENOVEVA 0 2337 D0699-3779 24.11.1999 HALUNGA OTILIA 0 2338 DO696002298 16.10.1996 HANAK LEON 0 2339 DO694003047 12.08.1994 HANCA DORIN 0 2340 DO695001777 28.03.1995 HARAGA RODICA 0 2341 DO696001533 19.06.1996 HERGHILIU VASILE 0 2342 DO696000538 23.02.1996 HICICA GAROFITA 0 2343 DO695004240 05.12.1995 HOCA PARASCHIVA 0 2344 PA8X-3202 28.09.2000 HODOSAN OLAR CRISTIAN DUMITRU 0 2345 DO6X-4165 18.05.2000 HOGIOIU SABINA 0 2346 DO694004055 09.11.1994 HORVATH ELENA 0 2347 DO694000019 11.01.1994 HRENIUC STELA 0 2348 DO6X1-7031 13.12.2001 IANCU MARIN 0 2349 DO695002114 12.04.1995 IANOS ANGELICA 0 2350 DO6X-5808 24.11.2000 IEREMIA IOAN 0 2351 DO696000256 01.02.1996 ILIESCU SIMONA 0 2352 DO697000907 09.04.1997 ION MARIA NICOLETA 0 2353 DO697001858 - - IONESCU CONSTANTIN 0 2354 DO696001002 17.06.1996 IORDAC MALVINA 0 2355 DO696001947 16.09.1996 IORDACHESCU NICUSOR 0 2356 DO697000712 19.03.1997 IOVANESCU VERONICA 0 2357 D82002-1600 10.12.2002 IRINA TEODOR 0 2358 DO691027099 08.07.1991 IUHASZ EVA 0 2359 DO696000616 01.03.1996 IVANIC MARIA 0 2360 DO695003708 04.10.1995 JADIC DAMIAN NICOLAE 0 2361 DO6X2-280 28.01.2002 JUNC GHEORGHINA 0 2362 DO697001713 12.09.1997 JUNC GHEORGHINA 0 2363 DO696-1294 28.05.1996 JURMA EMILIAN 0 2364 DO696002157 10.10.1996 KARCSU IULIANA 0 2365 DO6X1-454 22.01.2001 KASEM MANUELA 0 2366 DO695004219 04.12.1995 KIMMEL ROLAND 0 2367 DO694004106 15.11.1994 KINCSES IOSIF 0 2368 D0699-411 25.03.1999 KOSKA ZINICA 0 2369 D72002-8889 05.11.2002 KOVACS CALIN 0 2370 DO695003967 06.11.1995 KRIZSA MIHAI 0 2371 DO698000056 19.01.1998 KUBAS PARASCHIVA 0 2372 D0699-57 15.01.1999 LACATUS EMILIA 0 2373 DO695003468 15.09.1995 LACATUS PETRICA VOICU 0 2374 DO693029092 21.09.1993 LAKATOS GYORGY 0 2375 D06X-397 17.01.2000 LAZAR ILEANA 0 2376 DO694001254 21.03.1994 LAZAR OCTAVIAN 0 2377 DO695001848 30.03.1995 LAZEA IBOLYA 0 2378 DO695003995 09.11.1995 LEGIAN EUGENIA 0 2379 DO6X2-1267 26.02.2002 LEMNARIU MARIA 0 2380 DO694-1283 22.03.1994 LESCHIAN MIRCEA 0 2381 DO698000826 28.05.1998 LICA LILIANA 0 2382

PA8X2-501 31.01.2002 LIVADARIU NICOLETA 0 2383 DO698000444 17.03.1998 LOGA VICTORIA 0 2384 PA8X-4441 15.12.2000 LUNGU TOADER 0 2385 DO695002340 11.05.1995 LUPSA LUCIA 0 2386 DO696001784 23.07.1996 MAGHIAR ADRIAN 0 2387 SC094011861 28.11.1994 MAGUREAN AURELIA 0 2388 DO695002341 11.05.1995 MAHU EVA 0 2389 DO797002723 22.07.1997 MANDACHE COSTICA 0 2390 DO698009153 04.12.1998 MARCU ELENA 0 2391 DO694000834 10.03.1994 MARCU FLORINA 0 2392 DO694003965 02.11.1994 MARCUS GIANINA 0 2393 DO694000731 03.03.1994 MARINCAS TEODOR 0 2394 SC04-20467 24.11.2004 MARX ANUTA 0 2395 DO696001531 19.06.1996 MERJAN LUCRETIA 0 2396 SCO9-4544 16.05.1996 MESAROS ELISABETA 0 2397 DO696001530 19.06.1996 MICHI STEFAN 0 2398 DO695003178 08.08.1995 MICU IOAN 0 2399 DO694003955 01.11.1994 MIHUT ADRIAN 0 2400 DO695000537 10.02.1995 MIRCIOV PETRU 0 2401 SC2001-8403 22.05.2001 MIRONICA ELENA 0 2402 SC099-16189 11.09.1999 MISEA MARIANA SERAFINA 0 2403 DO6X1-1334 13.02.2001 MITROI COSTEL 0 2404 DO6X1-6166 06.11.2001 MIUT DANIEL 0 2405 DO694000698 02.03.1994 MOHAN LAURA 0 2406 DO696002042 01.10.1996 MOLDOVAN CARMEN 0 2407 D82003-9395 04.12.2003 MORARIU TOADER 0 2408 DO695003041 18.07.1995 MOROSAN VIORICA 0 2409 DO6X1-3496 20.06.2001 MOSESCU NICOLETA ZANA 0 2410 DO6X1-3275 06.06.2001 MUCALAU NARCISA 0 2411 SC04-17860 12.10.2002 MUNTEAN VIRGINIA 0 2412 DO695000596 14.02.1995 MURARIU CONSTANTIN 0 2413 DO694000212 31.01.1994 MUSAT SILVIU 0 2414 DO696000246 31.01.1996 MUSCAN VIRGIL IOAN 0 2415 DO697002252 28.11.1997 NAGY ILONA 0 2416 DO695001259 06.03.1995 NAGY MARIAN 0 2417 D82004-380 27.01.2004 NEAMTU CONSTANTIN 0 2418 DO696000785 20.03.1996 NECEA STEFAN 0 2419 DO693041413 16.12.1993 NECHIFOR MARIN 0 2420 DO695003840 19.10.1995 NECHITA VASILE 0 2421 DO694003300 12.09.1994 NECHITI CORINA 0 2422 D82003-2414 22.04.2003 NEGRU ADRIANA 0 2423 D0699-3456 15.11.1999 NETEDU MIHAELA 0 2424 DO694002701 21.07.1994 NICOLA AURELIA 0 2425 DO6X1-4570 13.08.2001 NICOLA PERSIDA 0 2426 DO697001399 11.06.1997 NICOLAE DANIELA 0 2427 DO693031915 11.10.1993 NICOLICI ECATERINA 0 2428 DO695000023 10.01.1995 NICULITA DOINA 0 2429 DO798002597 01.09.1998 NOVACOVICI CALMAN 0 2430 D82004-172 19.01.2004 NOVACOVICI ADRIAN 0 2431 D82004-171 19.01.2004 NOVACOVICI ANA 0 2432 DO695003990 08.11.1995 NOVACOVICI PETRU 0 2433

PA8X-2905 19.09.2000 NUCA MARIA 0 2434 DO696002771 12.12.1996 OBREJA MIRELA 0 2435 D06X-806 27.01.2000 OMOTA TATIANA 0 2436 DO798002617 03.09.1998 OMOTA TATIANA 0 2437 D82002-410 14.10.2002 ONIGA ION CRISTIAN 0 2438 DO6X1-4373 07.08.2001 ONOFRICIUC MONICA 0 2439 DO697001084 05.05.1997 OPREA MARIA 0 2440 DO694002623 11.07.1994 OPREAN OVIDIU 0 2441 PA8X-4427 15.12.2000 ORBULOV PETRU 0 2442 DO695001576 17.03.1995 OSTAN ELENA LUMINITA 0 2443 DO696002194 11.10.1996 OTESCU CARMEN 0 2444 DO695002123 13.04.1995 OTVOS KATALINA 0 2445 DO6X1-1314 12.02.2001 PACE ALINA 0 2446 DO694001850 20.04.1994 PACHITA SILVICA 0 2447 PA8X-2751 13.09.2000 PADUCHE VIOLETA 0 2448 930 18.01.1990 PADURARIU GHEORGHE DORU 0 2449 DO695003918 31.10.1995 PALADE VICA 0 2450 DO694004067 10.11.1994 PASCARU ELENA 0 2451 DO692020718 23.07.1992 PASCU MIRELA-ROZALIA 0 2452 DO696002695 04.12.1996 PATRU ILIE 0 2453 DO693009002 13.05.1993 PATRUS GEORGE 0 2454 DO692032085 03.11.1992 PECA IULICA 0 2455 DO695003778 12.10.1995 PETA DORU VIOREL 0 2456 D72002-5196 12.06.2002 PETCOF MIOARA 0 2457 DO797002916 06.08.1997 PETRE GEORGE 0 2458 D72004-6613 09.11.2004 PETROVAN ANUTA 0 2459 DO696001673 09.07.1996 PETRUTA RODICA 0 2460 SC04-22662 28.12.2004 PINTEA GHEORGHE 0 2461 D06X-3030 28.03.2000 PIRCIA VASILE 0 2462 DO695003898 30.10.1995 PIRVU ANTONELA 0 2463 PA8X-4383 14.12.2000 POENARU MARIUS 0 2464 DO694000804 09.03.1994 POJAR ILDIKO 0 2465 PA8X-3111 26.09.2000 POLOGA CARMEN 0 2466 DO697002011 23.10.1997 POP EUGENIA 0 2467 DO695000111 13.01.1995 POPA GABRIELA 0 2468 DO696002306 17.10.1996 POPA MARIA 0 2469 PA8X1-317 09.03.2001 POPESCU EUGENIA 0 2470 DO698001023 03.09.1998 POPESCU GEORGINA 0 2471 DO697001324 03.06.1997 POPOVICI RODICA 0 2472 DO697000121 29.01.1997 POPOVICI VIORICA 0 2473 DO696001658 05.07.1996 POPOVICIU LOREDANA 0 2474 DO696002344 22.10.1996 PORCARIN MIHAI 0 2475 SC2-18088 28.12.2000 PRECUP FLORIN 0 2476 DO6X1-5945 30.10.2001 PREDA NICOLAE 0 2477 DO696001446 06.06.1996 PRUNAR ANGELA 0 2478 DO695001995 05.04.1995 PRUNAR GEANINA 0 2479 DO696001729 16.07.1996 PURCEL MARIN 0 2480 DO695004106 22.11.1995 PUSCAS PETRU 0 2481 DO797003190 25.08.1997 RACSAN VASILE 0 2482 PA8X1-3912 14.12.2001 RADO ZOLTAN 0 2483 DO697001809 26.09.1997 RADU COSTICA 0 2484

DO695003417 11.09.1995 RADU LETITIA DORINA 0 2485 DO695004090 21.11.1995 RADU MINODORA 0 2486 DO695002119 12.04.1995 RADU PETRU 0 2487 D82003-6531 26.08.2003 RADULESCU EUGENIA 0 2488 D82003-2912 14.05.2003 RAFAI VICTORIA 0 2489 DO697002387 10.12.1997 ROMAN LIDIA 0 2490 DO796002193 15.08.1996 ROMANET PETRONELA 0 2491 DO697000143 31.01.1997 RUSNEAC MARIUS 0 2492 DO695002009 05.04.1995 RUSU MIRCEA 0 2493 DO697000136 30.01.1997 SALAGEANU IOAN 0 2494 DO695000248 20.01.1995 SAMARGI EUSEB 0 2495 DO694003749 24.10.1994 SANDULEAN FLOAREA-VIORICA 0 2496 DO6X1-2050 16.03.2001 SARACAN MARITA 0 2497 DO694000575 24.02.1994 SAVU GHITA 0 2498 DO691000605 13.04.1991 SAVU LAMIIA 0 2499 DO695003687 02.10.1995 SCHEIN DANIEL 0 2500 DO695002756 22.06.1995 SCHELENKA VIOLETA-BARBARA 0 2501 D0699-4194 12.10.1999 SCHIOAPA IOANA 0 2502 DO694003803 27.10.1994 SCHNEIDER ANA 0 2503 DO695004047 16.11.1995 SCHNEIDER DANIELA CARMEN 0 2504 DO698001194 07.10.1998 SEIBERT VIORICA 0 2505 DO694004341 09.12.1994 SELESAN GELU 0 2506 DO697001047 24.04.1997 SIMIONESCU LUMINITA ILEANA 0 2507 D0699-930 06.03.1999 SIMIONESCU OLGA 0 2508 DO798002460 17.09.1998 SIMIZ VARVARA 0 2509 DO695004253 05.12.1995 SIRBU ANGELA 0 2510 DO694004269 06.12.1994 SLABU ANA 0 2511 DO6X1-3448 18.06.2001 SORA GEORGIANA 0 2512 DO695000008 09.01.1995 SORINCHESCU VOICHITA 0 2513 DO693038217 23.11.1993 SPINK MONICA 0 2514 DO698001243 15.10.1998 SPITA ALEXANDRU 0 2515 DO697001037 24.04.1997 STAMIN DORIAN 0 2516 D72003-31 08.01.2003 STAMIN MARIAN 0 2517 DO695002108 11.04.1995 STAMPAR ALEXANDRU 0 2518 DO695001783 28.03.1995 STANCA CAROL 0 2519 DO696000440 19.02.1996 STANCA DORINA 0 2520 DO696001429 05.06.1996 STANCHESCU DOREL 0 2521 DO695002352 12.05.1995 STANCIU ELENA 0 2522 DO698000791 21.05.1998 STOI FELICIA 0 2523 DO695003765 11.10.1995 STOIA DANIELA 0 2524 DO696002458 11.11.1996 STOIAN IULIANA 0 2525 PA8X-2005 26.07.2000 STOICA ANUTA 0 2526 DO696002453 08.11.1996 STOICA DANIEL 0 2527 DO698001256 16.10.1998 STRIMBU CARMEN 0 2528 DO6X1-6706 22.11.2001 STROIA DAN 0 2529 DO697002495 17.12.1997 STUPARIU DIANA 0 2530 PA8X-3006 22.09.2000 STUPARIU TATIANA 0 2531 D82004-4330 15.07.2004 SUCIU GEORGETA 0 2532 PA8X1-1636 03.07.2001 SUCIU MIHAI FLOREA 0 2533 DO696001263 27.05.1996 SUCIU RAMONA 0 2534 DO6X-5154 17.10.2000 SUSARU LUCIA CAROLINA 0 2535

DO693031162 05.10.1993 SZABO VERONICA OLGA 0 2536 DO695000195 18.01.1995 TARLUI IOAN 0 2537 DO6X1-6454 14.11.2001 TECU ION 0 2538 DO696000162 23.01.1996 TELBIS CLAUDIU 0 2539 DO696000161 23.01.1996 TELBIS TIBERIU DAN 0 2540 DO698001465 23.11.1998 TEODORESCU ELENA 0 2541 DO695002317 09.05.1995 TESAN MARIOARA 0 2542 DO696000559 26.02.1996 THAHER NINA-EMILIA 0 2543 DO695001488 15.03.1995 TIFOR CAROL 0 2544 D82002-1259 27.11.2002 TOCAI LIVIU CONSTANTIN 0 2545 DO693004786 11.02.1993 TOCANEL IOAN 0 2546 D72003-4234 03.12.2003 TOLEA LUMINITA 0 2547 D0699-3881 30.11.2000 TOLOS GHEORGHE 0 2548 DO6X2-526 11.02.2002 TOMICI CLARA 0 2549 DO698000437 16.03.1998 TOMOIAGA ZINA 0 2550 DO6X1-4436 09.08.2001 TOROK GABRIELA 0 2551 DO698002393 22.07.1998 TOTH MARIA 0 2552 DO696001721 16.07.1996 TOTH VIORICA 0 2553 DO695003100 26.07.1995 TRUICA MARIA 0 2554 DO695001042 27.02.1995 TUCA LACRAMIOARA 0 2555 DO697000942 14.04.1997 TUDOR MARIA 0 2556 DO696001478 11.06.1996 TUDORIU AFRODITA 0 2557 D82003-176 22.01.2003 TUFIS ANTON CRISTIAN 0 2558 DO694002714 25.07.1994 TURLEA CATALIN OCTAVIAN 0 2559 D72004-7361 09.12.2004 TURTOI IORGA BOGDAN VIOREL 0 2560 D72002-3278 22.04.2002 TUTUNARU VALERIA 0 2561 D72003-2641 16.05.2003 UNGUREANU IOAN GABRIEL 0 2562 DO693026936 07.09.1993 URSACHI PARASCHIVA 0 2563 DO697001024 23.04.1997 URSU LIA 0 2564 DO695000935 23.02.1995 VANT VIORICA 0 2565 DO695002185 20.04.1995 VASILCIN 0 2566 DO694002200 17.05.1994 VASILEAN FLORIN-IOAN 0 2567 D72004-246 19.01.2004 VERDESI IOANA 0 2568 DO696002584 26.11.1996 VERES MARGARETA 0 2569 DO695003746 10.10.1995 VINTILA COSTICA 0 2570 DO695002662 19.06.1995 VLADUTA DANIEL 0 2571 DO696002074 03.10.1996 VOROVEI IOAN 0 2572 DO696000617 01.03.1996 WEGMANN GABRIELA 0 2573 DO697002240 27.11.1997 WEKSZLER DORU 0 2574 DO694003784 26.10.1994 WILMS LUMINITA 0 2575 DO797002535 10.07.1997 WOLF MONICA 0 2576 DO697002084 04.11.1997 ZABERCA GEORGETA 0 2577 DO696001752 18.07.1996 ZEPA VIORICA 0 2578 DO694000217 01.02.1994 ZIMMER NICOLAE 0 2579 SC04-19096 02.11.2004 ZOLOTARIOV IULIAN 0 2580 DO697000595 11.03.1997 ZVINCA LILIANA 0 2581 SC2-011403 23.08.2000 ZVUNCA MARIA 0 2582

nr_inreg data_inreg nume punctaj ordi

Atasament: Liste_ord._prioritate_-_Pensionari.pdf

Numarul de inregistrare al

cererii Data inregistrarii

cererii NUMELE si PRENUMELE

Solicitantului Punctajul acumulat

Ordinea de prioritate de pe

lista

21294 13.05.1991 PETROV ELISABETA 34 1 DO694000345 10.02.1994 GEORGE MARIOARA 31 2 DO692000107 05.06.1992 LAZAR TRANDAFIR 30 3 DO692000204 11.07.1992 VITEAZ ELENA 30 4 4064 18.02.1992 TAUT AVRAM 29 5 DO693000018 15.06.1993 BERBECEA MARIA 28 6 DO692000030 03.07.1992 BUD TOMA 28 7 DO692000032 20.06.1992 BURESIN TUDOR 28 8 DO694000039 09.05.1994 CARDU MIHAI 28 9 DO692000231 06.02.1992 CIOARA ELENA 28 10 DO692000075 28.02.1992 FICZAI TIBERIU 28 11 DO692000080 22.05.1992 GHIMPLI VERONICA 28 12 DO692000085 03.06.1992 GUTFREUND IOSIF 28 13 DO691000088 01.05.1991 HIRLEA IERONIM 28 14 DO692000090 02.06.1992 HULUBAN MARIANA 28 15 DO6-3115 23.08.1994 LUCACS AURORA 28 16 DO692000000 01.01.1992 MARTA CONSTANTIN 28 17 DO692000123 08.05.1992 MOISE CONSTANTIN 28 18 DO692000124 09.06.1992 MOISE FLOARE 28 19 DO692000140 16.09.1992 OLARESCU DOMNICA 28 20 DO692000157 06.06.1992 PITU ELISABETA 28 21 DO692009999 01.03.1992 STAN MIRCEA 28 22 DO692000196 12.02.1992 TRINFA IULIANA 28 23 DO692000206 10.07.1992 ZABAN ZOLTAN 28 24 DO692000014 03.08.1992 BAN IOSIF 27 25 23511 29.07.1993 BIROU ANA 27 26 DO691000056 12.04.1991 CSIKOS ILEANA 27 27 DO692000078 03.05.1992 FUCS EVA 27 28 DO695003484 18.09.1995 HELE GHEORGHE 27 29 DO693023562 29.07.1993 PATRU ANASTASIA 27 30 DO694002612 07.07.1994 RADU FLOAREA 27 31 DO695000143 16.01.1995 SANDU DAN 27 32 DO696001157 13.05.1996 STANCIU GHEORGHE 27 33 DO693000027 22.05.1993 BORCA STELUTA 26 34 DO693000053 16.03.1993 CRAINIC MARIA 26 35 DO694004282 06.12.1994 GANEA DANIEL IONEL 26 36

Anexa 5 la H.C.L. nr.

Lista de prioritati pentru anul 2006 a persoanelor care se incadreaza la categoria "Pensionari" care au depus solictari in vederea atribuirii unei locuinte din

fondul locativ de stat

DO693000032 01.02.1993 ICHIM LIDIA 26 37 D0694-2368 09.07.1994 IONESCU IUSTINIANA 26 38 DO694002711 22.07.1994 MOLDOVAN TIBERIU 26 39 DO694003624 11.10.1994 MULLER MARIA 26 40 DO693027252 09.09.1993 PERIAT IONEL 26 41 DO694000380 15.02.1994 PETROVICI ANA 26 42 DO696002777 12.12.1996 ANCULIA ELISABETA STANA 25 43 DO694000297 07.02.1994 BUMBU IOAN 25 44 DO692000071 05.03.1992 FARA SOFIA 25 45 DO692000076 23.08.1992 FILIP DOINA 25 46 DO695002898 04.07.1995 LAZAR MIHAI 25 47 DO694000120 24.05.1994 MIKLOS EDITH 25 48 DO692000126 08.06.1992 MORUT ILIE 25 49 DO692000127 04.08.1992 MUNTEANU AUREL 25 50 DO692000136 13.03.1992 NEGREA IOSIF 25 51 DO692000159 20.02.1992 POPA BINGERT TEREZIA 25 52 DO692000160 19.05.1992 POPA MIHAI 25 53 DO692000161 18.08.1992 POPA NICOLAE 25 54 SC095015022 19.12.1995 SACALUS MIHAI 25 55 DO692000176 14.09.1992 SERBAN ANA 25 56 DO692000188 06.08.1992 SZABO ELENA 25 57 DO692000194 15.05.1992 TONTA IULIANA 25 58 DO694000724 03.03.1994 TUDOSIE VASILINA 25 59 DO692000200 11.07.1992 VANCA ELENA 25 60 DO692000203 04.12.1992 VINTURA ILEANA 25 61 DO695002179 19.04.1995 CASINEANU VASILE 24 62 DO694944259 05.12.1994 CIOBOTARU TEODOR 24 63 DO696002097 04.10.1996 GLAT VERONICA 24 64 DO694003048 12.08.1994 ION CONSTANTIN 24 65 DO694004215 28.11.1994 IOVI IOAN 24 66 DO696000054 11.01.1996 LACATIS RODICA 24 67 DO695003754 10.10.1995 MAKRA MARIA 24 68 DO694000743 15.03.1994 MARCU IOANA 24 69 D0694-353 02.10.1994 NEGRULESCU CALIN 24 70 DO694002724 26.07.1994 SPIRK MIHAI 24 71 DO695001679 22.03.1995 TODOR IOAN 24 72 DO695003637 28.09.1995 TOMIN MERIMA 24 73 DO694001753 12.04.1994 TUDOSE GABRIEL 24 74 DO694002758 01.08.1994 UNGUREANU LIVIA 24 75 DO694003298 12.09.1994 UTA I.IOAN 24 76 DO694002533 28.06.1994 ARMBRUSZT FRANCISC 23 77 DO694002361 07.06.1994 BARTUS IULISCA 23 78 DO693000019 05.06.1993 BERKI AGRIPINA 23 79 DO693000020 23.02.1993 BIBU IOVAN 23 80 DO693000031 01.12.1993 BULEA LIVIA 23 81 DO693027664 13.09.1993 DRANICEANU EUGENIA VICTORIA 23 82 DO695004358 13.12.1995 GAJDA ECATERINA 23 83 DO693000082 06.07.1993 GONTIA VASILE 23 84 DO693017261 01.06.1993 IANCULESCU IOAN 23 85 DO693000108 03.05.1993 LIVADARIU MARIA 23 86 DO693000141 27.07.1993 ORAS MIHAI 23 87

DO693000165 02.03.1993 PUSCAS ANA 23 88 DO694001120 07.05.1994 SARBU AGNETA 23 89 DO693000186 16.07.1993 SUBOTA STEFAN 23 90 DO693009443 03.02.1993 TALVAN ELENA 23 91 DO695002359 15.05.1995 CHIRLA IOAN 22 92 DO695000302 27.01.1995 CIURARIU ROMICA 22 93 DO695003895 27.10.1995 DAICU VICTORIA 22 94 DO695004213 04.12.1995 LUPU TUDORA 22 95 DO695003890 26.10.1995 MACOVEICIUC IOAN 22 96 DO695002184 19.06.1995 MASTACANEAN MIRCEA 22 97 DO798002419 08.09.1998 MERJAN AUREL 22 98 2072 14.02.1994 TCACIUC IOAN 22 99 DO695003162 04.08.1995 WIND ADAM 22 100 D0699-3023 27.10.1999 WOLF EMERIC 22 101 DO694000456 21.02.1994 BENO MARIA 21 102 DO694000400 17.02.1994 BLIDAR FLOARE 21 103 DO696001785 23.07.1996 BOCZ IOAN 21 104 DO694003422 22.09.1994 BOT FLORICA 21 105 DO694000029 05.02.1994 BRONT NINA 21 106 DO694000038 06.04.1994 CARAUSU IOAN 21 107 DO694000356 10.02.1994 CEACHIR ELENA 21 108 DO694002702 21.07.1994 CHELBA ILEANA 21 109 DO694000048 10.05.1994 CIUPEI MARIA 21 110 DO694004093 14.11.1994 DINCA VASILE 21 111 DO694000210 31.01.1994 DRAGAN NICULAICA 21 112 DO694000203 28.01.1994 FETT MARIA 21 113 DO694000714 03.03.1994 GHEORGHEVICI EVA 21 114 DO797003386 04.09.1997 GUMPER PETRONELA 21 115 DO694001862 27.04.1994 KRAJCSIK SUSANA 21 116 DO694003515 29.09.1994 NEDELEA DUMITRU 21 117 DO694002050 28.04.1994 PARAFIN MIHAI 21 118 SC095013755 15.11.1995 PARLOG LUCIAN 21 119 DO694004021 07.11.1994 PETRESCU ADAM 21 120 DO694004322 08.12.1994 PETROV ANA 21 121 DO694000186 27.01.1994 PRANDEA ION 21 122 SC094009581 29.12.1994 RADESCU VICTOR 21 123 DO694003513 29.09.1994 SONNENHEIM IOSIF 21 124 DO694003612 10.10.1994 STEFANUT MARIANA 21 125 DO694000199 01.03.1994 URBAN MARIA 21 126 DO694002266 26.05.1994 VASILE ARTUR 21 127 DO694004057 09.11.1994 VASILE LUCRETIA 21 128 DO696002501 18.11.1996 CHIBICI VIOREL 20 129 DO698000597 15.04.1998 CZINE ANDRAS 20 130 D0699-3558 17.11.1999 DAVID IOSIF 20 131 DO696002050 01.10.1996 GAVAN MARIA 20 132 DO695000727 17.02.1995 GIURIAN MIHAI 20 133 DO696001519 19.06.1996 NOVACOVICI VERONICA 20 134 DO696002160 10.10.1996 PETRINESCU GHEORGHE 20 135 DO696000053 11.01.1996 RISTA PETRU 20 136 DO698000929 07.09.1998 STIRBU GHEORGHE 20 137 DO695002181 20.04.1995 STRATULAT DUMITRAS EMILIAN 20 138

DO695003189 08.08.1995 TANASIE VICTORIA 20 139 DO696002327 21.10.1996 TUDIC ILEANA 20 140 DO695002559 08.06.1995 BAJENARU ION 19 141 D0699-406 04.07.1999 BANIAS MARIOARA 19 142 DO695002609 14.06.1995 BUCIU MARIA 19 143 DO698001040 22.10.1998 CISLARIU DUMITRU 19 144 DO695004378 14.12.1995 CIUC IRINCA 19 145 DO69800944 30.03.1998 COSEREANU FLORICA 19 146 DO698001068 17.09.1998 FIERARU ELENA 19 147 D0699-289 03.01.1999 FLOARE FLOAREA 19 148 DO695003218 14.08.1995 GOLDEMBERG EVA 19 149 DO696000258 01.02.1996 JIANU MARIN 19 150 DO695003188 08.08.1995 LUPULESCU NICOLAE 19 151 DO695000295 26.01.1995 MARIS IOAN 19 152 DO695002420 23.05.1995 MITILE TRAIAN 19 153 PA8X1-1838 12.07.2001 MURA MARIA 19 154 DO695000000 27.03.1995 MURESAN DOMNICA 19 155 DO695004051 16.11.1995 NAGI PETRU 19 156 DO695002465 25.05.1995 NISTOR FRANCISCA 19 157 D0699-735 14.05.1999 ROSTAS IOAN 19 158 DO695001805 28.03.1995 SAVESCU TINCA ANA 19 159 DO695002178 19.04.1995 TARKANYI GEZA 19 160 DO696002420 04.11.1996 TOMA PETRE 19 161 SC098-3732 20.03.1998 UZA VIOARA 19 162 DO697002480 16.12.1997 BUDA VIORICA 18 163 DO696001069 30.04.1996 COBZARU GHEORGHE 18 164 DO698001367 05.11.1998 COTORA IOAN 18 165 DO697002163 17.11.1997 COVACIU IOAN 18 166 DO697001677 09.09.1997 GHERMAN SIMONA 18 167 DO697000172 04.02.1997 ISTVAN VALER 18 168 DO697002485 16.12.1997 MAGYAR ELENA 18 169 D0799-3561 28.09.1999 ORHA ANA 18 170 DO697001212 19.05.1997 PETRE GHEORGHE 18 171 DO697000906 09.04.1997 PETRE VIRGINIA 18 172 D0699-4008 12.03.1999 RUGINESCU IOAN NICU 18 173 DO696000905 03.04.1996 SUR FLOAREA 18 174 DO697000500 28.02.1997 TIBULEAC NECULAI 18 175 D06X-1391 02.08.2000 TINC FLORINEL SABIN 18 176 DO696002426 05.11.1996 ANDREI ELISABETA 17 177 SC0X-6165 05.02.2000 BABEU PAVEL 17 178 D0698-98 12.11.1998 BAUER CAROL 17 179 DO696000125 18.01.1996 BOLEANTU OLIMPIA 17 180 DO696000080 15.01.1996 DINU VETU 17 181 DO696002639 28.11.1996 ENE ELENA 17 182 DO696002619 28.11.1996 KOSKA LIDIA 17 183 D06X-3633 14.04.2000 NECHIFOR COCUTA ELENA 17 184 DO696002434 06.11.1996 NISTOR ADALBERT 17 185 DO6X-4849 23.08.2000 SZECKELY CATITA 17 186 D0699-3134 11.02.1999 WRBITSKY KOLOZSI AURELIA 17 187 PA8X1-2944 11.10.2001 AMBRUS LADISLAU 16 188 D0699-1011 06.01.1999 BOT MILEVA 16 189

PA8X-2039 27.07.2000 CALANCEA AVRAM 16 190 D72002-2851 11.04.2002 COCOS TOZA 16 191 DO698001181 04.11.1998 CSEBZAN STEFAN 16 192 D06X-1495 02.10.2000 GAVRILA ANA 16 193 DO698001375 05.11.1998 GHIATA ELENA 16 194 D06X-834 27.01.2000 HAMZA VIORICA 16 195 D0699-335 03.10.1999 NOVACOVICI MIHAI 16 196 DO698001472 24.11.1998 PETRESCU MARIA 16 197 DO698000592 09.04.1998 POP VIORICA 16 198 DO698001009 03.08.1998 PURSIELUS FLOARE 16 199 D06X-3257 04.05.2000 SAMU ELISABETA 16 200 SCO98011990 22.09.1998 SPATARIU ILEANA 16 201 PA8X-1777 17.07.2000 TIRZIU IOAN DOREL 16 202 PA8X-2148 08.02.2000 ZAMOSTEANU ILIE 16 203 DO697000857 03.04.1997 BASTOREALA AURICA 15 204 DO6X1-2580 23.04.2001 CANAVEA GHEORGHE 15 205 DO697002222 25.11.1997 FEKETE IOSIF 15 206 DO797003395 04.09.1997 MAHLER IOSEFINA 15 207 SC097012809 12.11.1997 MARINCESCU ETEL 15 208 DO6X-5720 22.11.2000 MATICI NEVENCA 15 209 DO797003295 28.08.1997 MISTREANU DUMITRU 15 210 DO697000515 03.03.1997 MULLER IOAN 15 211 DO697001249 23.05.1997 PETRUT MARIA 15 212 DO697000320 12.02.1997 POPA GHEORGHE 15 213 D0699-1978 27.07.1999 RITAN AURELIA 15 214 D0699-114 26.01.1999 TEREK ELISABETA 15 215 DO697001061 29.04.1997 WOTH DOMNICA 15 216 DO6X1-6808 28.11.2001 ZAVOIANU GHEORGHE 15 217 SC0X-5030 04.07.2000 ANTONIU IOAN 14 218 DO7X-3896 05.05.2000 CORBEANU DUMITRU 14 219 D0699-3900 10.07.1999 GALGOCZI ALEXANDRU 14 220 D0699-315 03.04.1999 GHERHES MARIA 14 221 D0699-233 18.02.1999 GODJA PETRU 14 222 D82003-600 12.02.2003 ION SIMONA RAMONA 14 223 PA8X1-2629 01.10.2001 LUPU MIHAI 14 224 DO698000217 29.04.1998 MAGHIAR MARIA 14 225 DO698001511 14.12.1998 PAUL ANA 14 226 D0699-4160 12.09.1999 SCHNEIDER IOAN 14 227 D0799-3882 10.07.1999 SMALBERGER GEORGE 14 228 D72003-759 24.02.2003 ANTALUT CARMIL 13 229 DO698001491 26.11.1998 CUREA IZIDOR 13 230 DO698000418 09.04.1998 DRAGOESCU MARIA 13 231 DO6X1-4426 09.08.2001 GAVRILESCU CONSTANTIN 13 232 D06X-284 13.01.2000 IONASI ZOLTAN 13 233 PA8X-3269 10.02.2000 KRATOCHWILL IRINA ALICE 13 234 D06X-2884 23.03.2000 RAICI ELISABETA 13 235 DO698001401 17.12.1998 STOIENICA MARIN 13 236 DO6X-5410 11.01.2000 TISAN NATALIA 13 237 DO6X1-2141 22.03.2001 ALEXANDRU ELISABETA 12 238 D0699-628 13.05.1999 BUCUR CONSTANTIN 12 239 DO6X1-2127 21.03.2001 COPACEAN ANA 12 240

DO6X2-113 17.01.2002 DANIEL ROZALIA 12 241 PA8X-3258 29.09.2000 GALE DUMITRU 12 242 DO6X1-2111 21.03.2001 IONESCU FLORICA 12 243 DO6X1-2192 26.03.2001 MAGUREANU ELENA 12 244 D0699-478 04.08.1999 MARIAN MATEI 12 245 D06X-1245 02.03.2000 MIHUT GHEORGHE 12 246 DO699-4248 12.10.1999 MUDURA GHEORGHE 12 247 DO6X-5755 23.11.2000 ORBAN ELISABETA 12 248 PA8X1-2387 24.09.2001 STANESCU NICOLAE 12 249 D72002-3395 24.04.2002 TESLARIU ELENA 12 250 D82004-4805 29.07.2004 APOPEI MIHAI 11 251 DO6X-5919 30.11.2000 BALASOIU LUCRETIA 11 252 PA8X-1407 07.03.2000 BOTOS ANA 11 253 DO6X-3960 05.11.2000 BRINASI AURICA 11 254 DO6X2-1322 27.02.2002 CISMAS TEODOR 11 255 D72002-8518 09.10.2002 DAN RODICA 11 256 D06X-2613 14.03.2000 GURGUT MARIA 11 257 D72002-3460 25.04.2002 ILIN ANA 11 258 D72002-9961 27.11.2002 LAZI VIORICA 11 259 DO6X-4777 15.06.2000 LEUSCA MIHAI 11 260 PA8X1-2816 08.10.2001 MAGUREANU VASILE 11 261 PA8X1-2895 10.10.2001 MATES MARCELA 11 262 DO6X-5660 20.11.2000 PETRE ELENA 11 263 D06X-1600 15.02.2000 PURCEL MARIN 11 264 DO6X2-1265 26.02.2002 TAMAS GHEORGHE 11 265 D72003-72 10.01.2003 ANCUTA MARIUS 10 266 D82003-4917 14.07.2003 AVRAM LUCRETIA 10 267 D06X-4881 24.08.2000 BALAN CONSTANTA 10 268 PA8X-1811 18.07.2000 DRAGAN ION 10 269 PA8X-1361 30.06.2000 DRAGOMIR MARIA 10 270 D72003-928 04.03.2003 GANCIOV ELISABETA 10 271 DO6X1-6977 10.12.2001 GIURA ETELCA 10 272 D82002-382 10.10.2002 GOLEA CONSTANTIN 10 273 DO6X1-5936 30.10.2001 IOVITA ION 10 274 DO6X2-938 15.02.2002 KISS IOAN 10 275 PA8X-1434 07.04.2000 KOVACS LADISLAU 10 276 DO6X1-3668 28.06.2001 LICA ION 10 277 D82003-5420 23.07.2003 LUPOU VICTORIA 10 278 DO6X2-2212 22.03.2002 MARUSINSKY EUGEN 10 279 DO6X1-1206 08.02.2001 MOLDOVEANU EMILIA 10 280 D82003-4951 15.07.2003 POP IOAN 10 281 DO6X1-1710 27.02.2001 POPOVICI TEREZIA 10 282 DO6X1-6928 06.12.2001 STANIS IRINA 10 283 DO6X1-1991 14.03.2001 SZUCS HILDA 10 284 DO6X2-1181 21.02.2002 BABA NICOLAE 9 285 D72002-8221 18.09.2002 CALIN MIRCEA 9 286 SC02-6557 19.04.2002 COPIL DUMITRU 9 287 DO6X1-6941 07.12.2001 DRAGOMIR ELENA 9 288 DO6X1-6820 29.11.2001 FETESCU ALEXANDRA 9 289 D82003-7793 23.09.2003 GAGIU MARIN 9 290 DO6X2-84 16.01.2002 LINGURAR CLARA 9 291

D82003-8980 13.11.2003 MOT IOAN 9 292 D06X-3015 28.03.2000 MURESAN AURELIA 9 293 D72002-6226 10.07.2002 PRUNCU VIORICA 9 294 D72004-1732 03.03.2004 SCHEEL RICHARD 9 295 DO696002496 14.11.1996 STRAJAN LENUTA 9 296 D06X-2470 03.09.2000 TOPAI NICOLAE 9 297 SC04-19343 09.11.2004 VELICEASA PAVEL 9 298 D72003-3375 15.10.2003 BOSNIAG GHEORGHE 8 299 D82003-8798 04.11.2003 ISTFAN EMILIA 8 300 DO6X2-1568 05.03.2002 MATIES IOAN 8 301 DO6X1-7039 13.12.2001 MILOS FELICIA 8 302 D72002-4270 21.05.2002 NAN ILEANA 8 303 D72003-607 14.02.2003 ONCIOIU ANA 8 304 DO6X2-361 01.02.2002 GHEBAN GENES MARIA 7 305 D82003-344 30.01.2003 MOLNAR MARIA 7 306 D72004-4411 03.06.2004 PRELIPCEAN GHEORGHE 7 307 DO6X1-5874 26.10.2001 SCHNEIDER ELENA 7 308 D82003-1134 06.03.2003 STEFANAS PETRU GHEORGHE 7 309 SC02-15375 26.09.2002 TEODORESCU MARIA 7 310 D72005-5698 07.12.2005 BRASOVAN MILITA 6 311 D82004-4963 04.08.2004 FRENTESCU PAULINA 6 312 D72003-1968 15.04.2003 SERBAN DOMNICA 6 313 D72004-3964 24.05.2004 MATEI VASILE 5 314 D82003-128 17.01.2003 NAGY IOSIF 5 315 D72002-2918 12.04.2002 PETCU PETRU (IULIANA) 5 316 D82003-887 25.02.2003 STOICA GHEORGHE 5 317 D72005-330 21.05.2005 GIURGIU AURICA 3 318 D82005-1296 22.03.2005 HAIAS IOAN 3 319 D82004-2428 27.04.2004 MARCOVICI DUSAN 3 320 D82004-7371 08.12.2004 NICA PETRU 3 321 D82005-2198 06.05.2005 BOLOGA ANA 2 322 D72005-2356 12.07.2005 POPLICEANU GHEORGHE 2 323 D72004-4859 25.06.2004 GLIGOR MARIA 1 324 D82004-3928 02.07.2004 RATULESCU CONSTANTIN 1 325 D0699-3266 11.05.1999 DANGA SANDOSA AUREL NICOLA 0 326 DO693034953 04.11.1993 ABRAHAM MARIANA 0 327 DO600000001 - - ADAM FLOARE 0 328 DO600000002 - - ALBERT ELISABETA 0 329 DO600000003 - - ALDEA ECATERINA 0 330 DO600000004 - - ALEXOIU TUDORA 0 331 DO600000005 - - ALMASAN MINODORA 0 332 DO6X2-937 15.02.2002 ANGHEL DUMITRU 0 333 DO697000899 08.04.1997 ANGHEL MIRCICA 0 334 DO698001474 24.11.1998 APETREI FLOARE 0 335 DO600000007 - - ARJOCA ELENA 0 336 DO600000008 - - ASKENAZY ELISABETA 0 337 DO600000010 - - AVRAM ANA 0 338 DO600000011 - - AVRAM ECATERINA 0 339 DO698001612 11.12.1998 BABA NICOLAE 0 340 DO600000012 - - BABUTI VICHENTIE 0 341 DO694000013 12.05.1991 BAIES EUGEN 0 342

DO692015906 10.06.1992 BALANICA AGLAIA 0 343 DO697002260 28.11.1997 BALAS VALERIU 0 344 DO694940016 04.04.1994 BALEAN ION 0 345 DO694001614 04.04.1994 BALEAN ION 0 346 DO696001684 10.07.1996 BALLA ROZALIA 0 347 DO694002741 28.07.1994 BALNOJAN EUGENIA 0 348 DO695004388 15.12.1995 BAN IOSIF RUDOLF 0 349 DO694000638 25.02.1994 BEJAN ALEXANDRU 0 350 DO698000522 02.04.1998 BEKA GETA 0 351 DO600000015 - - BELA PRISCA 0 352 DO600000016 - - BELINTAN ANA 0 353 DO600000017 - - BELTOV VICTOR 0 354 DO600000021 - - BILD ANA MARIA 0 355 DO698001147 26.10.1998 BIRAU ILIE 0 356 DO600000022 - - BIRO EDIT MARIA 0 357 DO600000023 - - BLAZER ETELCA 0 358 DO696000022 25.12.1995 BLIDARIU SILVIU IOAN 0 359 DO600000024 - - BOARIU TATIAN 0 360 DO600000025 - - BOCICARIU TEODORA 0 361 DO696000247 31.01.1996 BODALE NICOLAE 0 362 DO696001605 27.06.1996 BODALE NICOLAE 0 363 DO694000293 07.02.1994 BOGDAN ADALBERT 0 364 DO695004343 12.12.1995 BOGDAN IOSIF 0 365 DO600000026 - - BOGOS AURELIA 0 366 DO692000001 01.01.1992 BOROS STELIAN 0 367 DO694002700 21.07.1994 BOT FLORICA 0 368 DO696002460 11.11.1996 BOT PERSIDA 0 369 DO600000028 - - BRAITI BORITA 0 370 DO695000099 01.12.1995 BRASOVEANU OLGA 0 371 DO696000027 10.01.1996 BUDUCA IOLANDA 0 372 DO694000167 16.08.1993 BUGARSKY MARIA 0 373 DO695000325 31.01.1995 BUGARSKY MILAN 0 374 DO694001660 05.04.1994 BUIBAS CRISTINA 0 375 DO695003533 21.09.1995 BUNA ANA 0 376 DO600000033 - - BUS GABRIEL 0 377 DO600000034 - - CALDARAS MANTA 0 378 DO696001479 11.06.1996 CALIN ANA 0 379 DO600000035 - - CALUGARU MARIA 0 380 DO600000036 - - CAMPEAN EMILIA 0 381 DO600000037 - - CARADJOV ECATERINA 0 382 DO697001813 26.09.1997 CARAMATRAC GHEORGHE 0 383 DO695000390 07.02.1995 CARLEA IAGODA 0 384 DO696001486 12.06.1996 CARNAREASA GHEORGHITA 0 385 DO695000159 17.01.1995 CEANADI ELENA 0 386 DO695003477 18.09.1995 CEAUSU GHEORGHE 0 387 DO6X-5524 11.10.2000 CHITONESCU SOFIA 0 388 DO600000040 - - CHIU TEOFANA 0 389 DO600000041 - - CIMPEAN ELISABETA 0 390 DO600000042 - - CIOCAN ECATERINA 0 391 DO600000043 - - CIOCAN NICOLAE 0 392 DO600000044 - - CIRNECI VETA 0 393

DO600000045 - - CIRSTEOABA ELENA 0 394 DO600000046 - - CIULOCI EUFENIA 0 395 DO600000047 - - CIUNEL MARIA 0 396 DO695003045 19.07.1995 CIUTAC MARIA 0 397 DO600000049 - - CLINCIU MARIA 0 398 DO697001089 05.05.1997 COJOCARU ALEXANDRU 0 399 DO600000050 - - COMAN VICTORIA 0 400 DO694002856 05.08.1994 COMAN VIRICA 0 401 DO600000051 - - CONDRIUC STEFAN 0 402 DO600000052 - - CONDURACHE MIRCEA 0 403 DO797003377 03.09.1997 COSTEA ELENA 0 404 DO694002716 25.07.1994 CRETU IRIS 0 405 DO600000054 - - CRISTEA SAV 0 406 DO600000055 - - CSERGO ROZALIA 0 407 DO600000057 - - CUIBARI ION 0 408 DO695003238 16.08.1995 CURTEAN MIHAI 0 409 DO693008999 18.03.1993 CZIFRA IOSIF 0 410 DO695003588 26.09.1995 DAMINESCU IOANA 0 411 DO600000059 - - DAN BUJOR 0 412 DO600000061 - - DEAC MARIA 0 413 DO695000127 16.01.1995 DECEAN POMPEI 0 414 DO600000062 - - DINCA GHEORGHE 0 415 DO696000211 29.01.1996 DIRLE MARIA 0 416 DO600000063 - - DOBRANIS MARIA 0 417 DO600000064 - - DOBRICA GEORGETA 0 418 D06X-3126 30.03.2000 DOMIDA DOINA SMARANDA 0 419 DO600000066 - - DRAGHICI ION 0 420 DO600000067 - - DRAGUT FLORENTINA 0 421 DO6X1-6915 05.12.2001 DUMBRAVA ANTITA 0 422 DO691003144 07.02.1991 DUMBRAVEANU GHEORGHE 0 423 DO600000068 - - DUMITRU IULIANA 0 424 DO600000069 - - DUMITRU SEMENICA 0 425 DO696000226 29.01.1996 DURE MAGDALENA 0 426 DO600000070 - - ENOIU ELENA 0 427 DO600000072 - - FARCAS AURICA 0 428 DO695004086 21.11.1995 FAUR AVRAM 0 429 DO600000073 - - FEKETE VALERIA 0 430 DO600000074 - - FERENTZ AURICA 0 431 DO696001034 23.04.1996 FERICEL IOAN 0 432 DO600000077 - - FIRAN ION 0 433 DO696002111 08.10.1996 FLOREA ELENA 0 434 DO694006230 15.09.1994 FLOREA IOAN 0 435 DO694004112 15.11.1994 FLORUTA TRAIAN 0 436 D72002-7358 20.08.2002 FRIG ELENA 0 437 DO698000555 02.04.1998 GALEA NICOLAE 0 438 DO696001222 22.05.1996 GARGAIANU PETRE 0 439 DO600000079 - - GAVRILA ANA 0 440 DO694001001 15.03.1994 GEORGESCU MARIA 0 441 DO600000081 - - GODEAN DOMNICA 0 442 DO694000042 06.12.1994 GOGA VASILE 0 443 DO600000083 - - GOTZ STEFAN 0 444

DO600000084 - - GRUICI NATALIA 0 445 D06X-4282 20.12.2000 GURBAN TEA EMILIA 0 446 DO600000086 - - HAJAS ASPAZIA 0 447 DO693012384 21.04.1993 HALID MARIA 0 448 DO698009894 25.05.1998 HANCU GHEORGHE 0 449 DO694003320 13.09.1994 HARAGA PETRU 0 450 DO600000087 - - HARHOI GHEORGHE 0 451 DO696001701 11.07.1996 HEBER IOSIF 0 452 DO600000089 - - HEGHES VARVARA 0 453 DO695003797 16.10.1995 HERT ADALBERT 0 454 DO694940041 24.11.1994 HOFFMANN TEREZIA 0 455 DO600000091 - - HUTYAN ANA 0 456 DO600000092 - - IANAS AMBROZIE 0 457 DO695004116 24.11.1995 IANCU IOAN 0 458 DO600000094 - - IEDU ELISABETA 0 459 DO600000096 - - IGNAT MARIA 0 460 D72002-9049 31.10.2002 IOJA AURELIA 0 461 DO600000097 - - IONESCU MINODORA 0 462 DO600000098 - - IOVAN MARIA 0 463 DO600000099 - - IVANOV PARASCHIVA 0 464 DO695000350 02.02.1995 JIFCOVICI CORNEL 0 465 DO600000100 - - JORA ANA ELISABETA 0 466 DO600000101 - - JUDE IOSIF 0 467 DO600000102 - - JURESCU AURORA 0 468 DO600000103 - - JURMA ANA 0 469 DO696000082 15.01.1996 KAISER PETRU 0 470 DO696001975 19.09.1996 KAVAI TEREZIA 0 471 DO600000104 - - KAZAN OLGA 0 472 DO695002268 04.05.1995 KELLE ELISABETA 0 473 DO600000105 - - KOCH MIHAI 0 474 DO694000130 21.01.1994 KOVACS VASILE 0 475 DO695002852 28.06.1995 KROTZER DIDINA 0 476 DO600000106 - - LADAU ELISABETA 0 477 DO694001894 22.04.1994 LAZAR PAVEL 0 478 DO798002316 10.07.1998 LEMNARU MIHAI 0 479 DO696000130 18.01.1996 LEU FROZINA 0 480 DO691038022 04.11.1991 LEVAI ADELA 0 481 DO695003286 22.08.1995 LICA IOAN 0 482 DO694001195 18.03.1994 LINA ANA 0 483 DO696002063 02.10.1996 LOREA ERWIN 0 484 DO600000109 - - LUCA IOAN 0 485 DO600000110 - - LUNGU MARGARETA 0 486 DO696000148 19.01.1996 LUPOU VICTORIA 0 487 DO600000111 - - LUPSOR MARIA 0 488 DO600000112 - - LUPUI MIHAI 0 489 DO695000265 24.01.1995 MACEDOLEAN ELISABETA 0 490 DO694002745 29.07.1994 MALAIMARE IOAN 0 491 DO600000113 - - MARINCESCU ETEL 0 492 DO692000114 03.05.1992 MARTOCIAN GHEORGHE 0 493 DO694001946 26.04.1994 MATASAREANU MARIA 0 494 DO600000115 - - MERLAN MARIA 0 495

DO600000116 - - MESTER FRANCISC 0 496 DO600000117 - - MESZAROS MIHAI 0 497 SC098002486 26.02.1998 MIAT EMILIAN 0 498 DO696000732 13.03.1996 MICLAU SABINA 0 499 DO600000118 - - MIHAI GHEORGHE 0 500 DO694001459 29.03.1994 MIHALACHE ANGELICA 0 501 DO600000119 - - MIHOC GHEORGHE 0 502 DO697000512 03.03.1997 MIHON LIVIU 0 503 SC0-10085 14.07.1999 MILITARU ILIE 0 504 DO698000716 04.06.1998 MIRONESI GAVRIL 0 505 D06X-2031 25.02.2000 MITITIUC ROZA 0 506 DO600000122 - - MLADIN CORNEL 0 507 DO600000125 - - MOLNAR ELVIRA 0 508 DO600000128 - - MUNTEANU CUZMAN 0 509 DO600000130 - - MURARASCU DUMITRU 0 510 DO600000131 - - MURGU SOFIA 0 511 DO600000132 - - MUSAT ELENA 0 512 DO695003858 20.10.1995 MUSCA STEFAN 0 513 DO600000133 - - NAGY ILONA 0 514 DO695004040 15.11.1995 NASTASA NECULAE 0 515 DO600000134 - - NEAGOE AURORA 0 516 DO600000135 - - NEAMTU ELISABETA 0 517 DO698001330 29.10.1998 NEMES VALENTIN - VASILE 0 518 DO696002374 28.10.1996 NEZO IRINA 0 519 DO600000137 - - NISTOR FRANCISCA 0 520 DO694002686 19.07.1994 NITU CATINCA 0 521 DO695001143 01.03.1995 NOVACOVICI MIHAI 0 522 DO600000138 - - NOVOLAN OVIDIU 0 523 DO694000262 03.02.1994 OCRAIM DOINA 0 524 DO600000139 - - OHAT MARGARETA 0 525 DO694002645 12.07.1994 OLTEAN BOAR DOINA 0 526 DO696009001 05.06.1996 ONUT PETRU 0 527 SC2-12717 22.09.2000 OPREA PETRU 0 528 DO600000142 - - ORAVICEANU MARIA 0 529 DO600000143 - - OROS MARIA 0 530 D06X-40 01.10.2000 OSTAP EMIL 0 531 DO600000144 - - PACURARU ROZALIA 0 532 DO6X-4547 06.05.2000 PAICA NICOLAE 0 533 DO600000145 - - PAL DENES 0 534 DO695003285 22.08.1995 PALADE DUMITRU 0 535 DO600000146 - - PALASTEA GEORGETA 0 536 DO693021946 14.07.1993 PALEANU NICOLAE 0 537 DO796002526 11.09.1996 PANA FLORICA 0 538 DO600000148 - - PANTEA ZOR 0 539 PA8X1-3928 14.12.2001 PANTIS FLOARE 0 540 DO694000190 27.01.1994 PASCA ANUTA 0 541 DO600000149 - - PASCU FLORIAN 0 542 DO600000150 - - PASTOR ELENA 0 543 DO600000151 - - PAULOVITS ADALBERT 0 544 DO697002029 27.10.1997 PELE NISTOR 0 545 DO600000152 - - PENCIU ION 0 546

DO697001103 06.05.1997 PETER GHEORGHE 0 547 DO600000154 - - PETOLESCU GHEORGHE 0 548 DO600000155 - - PETRESCU ZORICA 0 549 DO694000181 27.01.1994 POHL TEREZIA 0 550 DO694004228 29.11.1994 POP ELENA 0 551 DO600000158 - - POP TEREZIA 0 552 DO600000162 - - POPA OANA 0 553 DO695002750 22.06.1995 POPOVICI FLOARE 0 554 DO694002543 28.06.1994 POPOVICI FLOARE 0 555 DO600000163 - - POPOVICI GHIZELA 0 556 DO690001123 12.03.1990 POPOVICI MARIOARA 0 557 DO600000164 - - PORTIK-KOCSI VERONICA 0 558 DO6X1-6857 03.12.2001 PUSCASU AUREL 0 559 DO600000166 - - PUTIN ELISABETA 0 560 DO6X1-1417 15.02.2001 RETEZAN FLOARE 0 561 DO600000168 - - RETEZAN IOAN 0 562 DO698000909 12.06.1998 ROBA GEORGETA 0 563 DO6X1-2076 19.03.2001 ROGOJEANU ELISABETA 0 564 DO600000169 - - ROMANU GHEORGHE 0 565 DO600000171 - - ROTAR XENIA 0 566 DO600000172 - - ROTAREANU MARIA 0 567 DO600000173 - - ROVA CORNELIA 0 568 DO6X-5215 19.10.2000 SAVA GRIGORE 0 569 DO600000174 - - SCHEIN AGNETA 0 570 DO600000175 - - SCHEULEAC JUVENAL 0 571 DO694002628 11.07.1994 SEBOK MARIA 0 572 DO695002430 12.06.1995 SEPETAN ANA 0 573 DO694002641 12.07.1994 SEREMET ANA 0 574 DO694002173 12.05.1994 SESERMAN SOFIA 0 575 DO600000177 - - SICLOVAN OTILIA 0 576 DO698000258 13.03.1998 SILVESTRU ANA 0 577 DO600000178 - - SIMULESCU VICTORIA 0 578 DO600000179 - - SIRBU EUGENIA 0 579 DO697001346 04.06.1997 SIRBU TEODOR 0 580 DO600000180 - - SLAVKO SUZANA 0 581 DO696002177 10.10.1996 SOCOLAN AUREL 0 582 DO694002122 05.05.1994 SOICA CONSTANTIN 0 583 D82002-1045 19.11.2002 SOOS ARPAD 0 584 D0699-4173 12.09.1999 SPATAR EVA 0 585 DO600000181 - - STANCOVICI SLOBODAN 0 586 DO694003804 27.10.1994 STANCU EUGENIA 0 587 DO695000721 16.02.1995 STANILA ELENA 0 588 DO600000183 - - STELEAC NICOLAE 0 589 DO694000184 12.03.1994 STETCO VASILE 0 590 DO600000185 - - STOIAN MARIA 0 591 DO695003298 24.08.1995 SULICAR ETELCA 0 592 DO600000187 - - SURDAN MARIA 0 593 SC094004195 05.07.1994 SUSMAN ELENA 0 594 DO697000964 17.04.1997 SUTA ELENA 0 595 DO600000189 - - SZABO MARIA 0 596 DO600000190 - - SZABO PIROSCA 0 597

DO600000191 - - SZUFLEK ANNA 0 598 D0699-1423 18.06.1999 TARINA ECATERINA 0 599 DO691030421 12.08.1991 TEREN AUREL 0 600 DO600000193 - - TODOROV MILA 0 601 DO697002259 28.11.1997 TOMBACZ PETRU 0 602 DO690025449 14.09.1990 TOPAI PAULA 0 603 DO600000195 - - TOTH SZOLLOS STEFAN 0 604 DO694000521 23.02.1994 TRANDAFIR MIHAI 0 605 DO600000197 - - TUHUT MARIA 0 606 DO600000198 - - TURTUREANU IRMA 0 607 DO600000201 - - VARGA ELENA 0 608 DO695002193 21.04.1995 VARGA GHEORGHE 0 609 DO600000202 - - VERES MARIA 0 610 DO697001265 27.05.1997 VLAD SAVIAN 0 611 DO600000205 - - VUCOVAN VIORICA 0 612 DO6X-4135 18.05.2000 ZAH ANDREI 0 613 SC095000946 23.01.1995 ZAHARIA GHEORGHE 0 614 DO600000207 - - ZAHORNEANU MIHAI 0 615 DO600000208 - - ZAVAIANU ANA 0 616 DO694002525 27.06.1994 ZBAGAN VASILICA 0 617 DO692000209 09.05.1992 ZEGREA VASILE 0 618 DO600000210 - - ZELINSCHI MARIA 0 619

nr_inreg data_inreg nume punctaj ordi

Atasament: Liste_ord._prioritate_-_Evacuati.pdf

Numarul de inregistrare al

cererii

Data inregistrarii

cererii NUMELE si PRENUMELE

Solicitantului Punctajul acumulat

Ordinea de prioritate de

pe lista

20928 05.07.1993 SCURTU SORIN 31 1 DO694004314 08.12.1994 BOARIU CORALIA CARMEN 30 2 DO695002722 21.06.1995 IOVANESCU IOAN 27 3 DO697000832 01.04.1997 BORZ VASILE 26 4 DO697001724 16.09.1997 GAINA ADRIANA 25 5 DO695001664 04.08.1995 MARGINEANU DOREL 25 6 DO6X-4455 30.05.2000 MATEIESCU RODICA 25 7 DO692015053 03.06.1992 MESZAROS ELIODOR 25 8 DO6-1762 17.09.1996 MITRU VIORICA 25 9 DO692004276 19.02.1992 PAPP-TAKACS ELENA 25 10 DO692034828 23.11.1992 POPA MARIA 25 11 DO697-1709 11.09.1997 SANDU MIHAI OVIDIU 25 12 SC0002829 07.06.1994 TODUT SIMION 25 13 DO692037685 21.12.1992 ULUCIAN PETRE 25 14 DO693025031 17.08.1993 ANDREI STEFAN 24 15 DO698001578 10.12.1998 FERNBACHER AURICA 24 16 DO696001765 22.07.1996 GAVRIL IULIANA 24 17 D0698001304 30.10.1998 GEORGE DOINA 24 18 DO693025687 24.08.1993 TUDOR JIVA 24 19 DO796002451 07.07.1996 VINTILESCU TEODORA 24 20 D0693-7388 06.04.1993 AVATAFULUI ANA 23 21 SC096007082 26.07.1996 CLOP ANETA 23 22 DO697-972 17.04.1997 PRODEA GEORGEL 23 23 DO693007092 03.03.1993 SAVA ANTON 23 24 DO697000438 25.02.1997 TOTH GHEORGHITA 23 25 DO696001206 21.05.1996 TRIFUT IOAN 23 26 DO694002732 27.07.1994 GNANDT VASILE 22 27 DO698001173 05.10.1998 LOCH GHIZELA 22 28 DO798003124 23.09.1998 STRACHINARIU CONSTANTA 22 29 D0699-1121 06.07.1999 TANASE NICOLETA 22 30 DO694002372 09.06.1994 ANDRIES STEFAN 21 31 DO694000283 03.02.1994 BOCZ MIHAIL 21 32 PA8X-2388 24.09.2001 GORNIC MARIOARA 21 33 DO694002682 19.07.1994 HINGACI GHIZELA 21 34 D0699-2983 26.10.1999 MIHAESCU MARCEL 21 35 PA8X-1666 07.11.2000 MURESAN ELENA 21 36

Anexa 1 la H.C.L. nr.

Lista de prioritati pentru anul 2006 a persoanelor care se incadreaza la categoria "EVACUATI DIN IMOBILE REDOBINDITE DE PROPRIETAR" care au depus

solicitari in vederea atribuirii unei locuinte din fondul locativ de stat

DO6X1-5001 20.08.2001 AGACHI GENOVEVA 20 37 DO695002105 11.04.1995 ANDRONACHE MIMU 20 38 DO698001579 23.12.1998 BARABOIU MONICA 20 39 DO696000517 22.02.1996 BARANTIS GHEORGHE 20 40 DO698000219 12.02.1998 BOCICU LIDIA - MARIA 20 41 DO6X-5489 11.08.2000 CINE BUZSI IREN 20 42 DO695002107 11.04.1995 GUTTMAN MARGARETA 20 43 PA8X-2015 26.07.2000 JURJITA IOAN 20 44 DO797002574 14.07.1997 KERKER ELISABETA 20 45 DO6X2-100 17.01.2002 MIHOC CAMELIA 20 46 DO697000910 09.04.1997 MIRCU GHEORGHE 20 47 D0699-220 16.02.1999 ROSU FLORIN 20 48 PA8X-2649 09.08.2000 RUBI CAMELIA 20 49 DO695000234 19.01.1995 AVRAM MARIA 19 50 DO697000560 06.03.1997 BULGAR FLOARE 19 51 D0699-1104 06.04.1999 CIUTA DANIELA CAMELIA 19 52 DO696000155 22.01.1996 COSTACHE RODICA 19 53 DO695002880 03.07.1995 COTARTA NINA 19 54 DO696001773 22.07.1996 CRETAN FELICIA 19 55 DO6X1-6670 21.11.2001 CULBECI DUMITRU 19 56 DO698001387 09.11.1998 DOBOS ANGELICA 19 57 DO6X1-5899 29.10.2001 FILIP CRISTINEL 19 58 D0699-304 03.03.1999 GHERHES ADRIAN 19 59 DO695001047 27.02.1995 ISTOC MARINELA 19 60 SC01-20581 19.12.2001 LUPULESCU CONSTANTIN 19 61 D0699-854 21.05.1999 MANEA VIORICA 19 62 D07-3133 15.09.1999 MIHALACHE FILIMON 19 63 DO695003782 12.10.1995 ROSU CONSTANTIN 19 64 DO697001985 20.10.1997 RUSZ AURELIA 19 65 D06X-1455 02.09.2000 SALAGEAN IOAN 19 66 DO695002362 15.05.1995 SAVU GEORGE 19 67 SC098-7857 17.06.1998 STEFAN DOINA 19 68 DO698001335 21.12.1998 SZABO FRANCISC 19 69 DO696002334 21.10.1996 VLAD IOAN 19 70 D82003-8978 13.11.2003 BOTNAR VIOREL 18 71 D0699-672 05.11.1999 CIMBRU CONSTANTIN 18 72 DO6X-5430 11.02.2000 COVACIU MARIANA 18 73 DO697001457 13.06.1997 DRAGOMAN GORITA 18 74 DO698001283 30.10.1998 GAJDA PIROSCA 18 75 D72002-8804 21.10.2002 GHERES ADRIANA SOFICA 18 76 DO698000655 24.04.1998 KISS EMERIC 18 77 DO698-1610 11.12.1998 LAVER IOAN DORIN 18 78 DO6X-5666 20.11.2000 LITEANU RODICA 18 79 DO698000843 01.06.1998 MOTORGA VIORICA 18 80 D06X-2316 03.06.2000 NINOIU ANA 18 81 PA8X2-1635 04.04.2002 NOVAC STEFAN 18 82 D0699-2947 22.10.1999 OSZLANCZI RITTA 18 83 DO696000163 23.01.1996 PETERKA STEFAN 18 84 DO6X-3826 05.04.2000 PETRARU VIOREL 18 85 PA8X-2864 19.09.2000 POPOVICI MARIOARA 18 86 DO6X1-4938 17.08.2001 USTIUC DANUT 18 87

SC098-4677 08.04.1998 VINTILESCU CONSTANTIN 18 88 D0699-318 03.04.1999 ACHIM TATIANA 17 89 DO6X1-5447 11.09.2001 BEJENARU MIHAI 17 90 DO698001129 07.12.1998 BIBEL BRUNO 17 91 DO696003114 02.05.1996 BOLDEA-PETRIA ELENA 17 92 D0799-3004 09.10.1999 CIOCAN VASILE 17 93 PA8X-2863 19.09.2000 COCA ADELA 17 94 DO698001054 05.11.1998 CORNEA ANCA 17 95 DO696002444 07.11.1996 COVASA TEODOR 17 96 DO696000558 26.02.1996 CRACIUN IOAN 17 97 DO696000031 10.01.1996 DIRILI FLORICA 17 98 DO696000781 20.03.1996 DRAGOMIR MARIA 17 99 DO796002118 13.08.1996 DRIDA DORU PETRU 17 100 D72002-7752 03.09.2002 FLOREA VIOREL 17 101 D72003-444 04.02.2003 FOALE ADRIAN 17 102 PA8X-1782 17.07.2000 GEORGESCU FLORIN 17 103 D0699-2265 15.09.1999 GHEORGHIU ELENA 17 104 DO696008341 14.06.1996 GIB MARCEL 17 105 DO698000593 08.05.1998 GYUKIN ELENA 17 106 DO6X1-5530 14.09.2001 MAGYARI CAROL 17 107 DO798002457 21.07.1998 MANEA MARIAN 17 108 DO6X-5377 30.10.2000 MANEA MARIOARA 17 109 SC096002180 01.02.1996 MINICA GHEORGHE 17 110 DO696000651 09.01.1996 MURESAN RODICA 17 111 DO6X-3893 05.09.2000 NICOLAU ESTERA 17 112 PA8X1-2416 25.09.2001 NONU MIRCEA 17 113 DO696000393 15.02.1996 OPREANU RADU 17 114 DO696001055 26.04.1996 PIRCOV STEFAN 17 115 DO696000458 26.02.1996 POPOVICI MARIA 17 116 D82002-1654 13.12.2002 ROSU FLORIA 17 117 DO698001551 04.12.1998 RUS MARIA 17 118 D72002-9963 27.11.2002 SAFTA CRISTIAN 17 119 DO696002351 23.10.1996 SARBU ALEXANDRU 17 120 DO696000174 03.03.1996 STAN IOAN 17 121 DO698009144 09.02.1998 ANTONIADE FELIX 16 122 D0699-4005 12.03.1999 BOKOR GABRIEL 16 123 D0699-106 25.01.1999 BRADACI FLOARE 16 124 PA8X1-1766 10.07.2001 CIUCIUC AURELIA 16 125 D06X-2051 25.02.2000 COSTEA ANA 16 126 SC00-15768 16.11.2000 COVACS ADRIAN 16 127 D0699-166 02.05.1999 DOANA IULICA 16 128 DO6X1-4838 15.08.2001 DRAGAN DORU 16 129 DO6X1-3585 26.06.2001 ELENEI COSTACHE 16 130 D82002-1671 16.12.2002 EREMIE NICOLETA 16 131 PA8X-1906 20.07.2000 LUPUSOR ELENA 16 132 D0699-1953 26.07.1999 MICHNIK MARIA 16 133 DO6X1-3367 12.06.2001 MIRONICA GHEORGHE 16 134 D82004-3980 06.07.2004 MITRACHE MARIUS 16 135 D82003-6066 11.08.2003 PASCALE LENUTA 16 136 D06X-660 24.01.2000 PLESA FLORENTIN 16 137 DO699-3720 10.04.1999 RADU SOPONAR NUTA 16 138

D72002-9962 27.11.2002 SAFTA VIRGIL 16 139 D72003-4380 10.12.2003 SCHMIDT ADOLF GHEORGHE 16 140 D0699-2376 23.08.1999 SICOE SALVINA 16 141 D82002-1611 10.12.2002 STOICA ANGEL 16 142 D72002-4785 03.06.2002 TOMA IONEL 16 143 DO798002312 10.07.1998 VANTU DUMITRU 16 144 D72002-5691 25.06.2002 VLADIC MATEI 16 145 D72002-6787 29.07.2002 ANGHELINI ELISABETA 15 146 DO6X1-940 01.02.2001 BOLDEA LIVIU 15 147 DO6X1-6487 15.11.2001 BORNUZ SORIN 15 148 DO6X1-6743 26.11.2001 BUCUR TIBERIUS 15 149 D82002-4 26.09.2002 CALINESCU OVIDIU 15 150 DO697000559 06.03.1997 CAPATINA MARGARETA 15 151 DO698000132 11.02.1998 CHETAN MARIUS 15 152 PA8X-3190 28.09.2000 CHIRICESCU TATIAN 15 153 D72003-3473 21.10.2003 DELCEA NICOLAE 15 154 SC99-18447 20.12.1999 DRAGHICI MIREL 15 155 DO6X1-5770 22.10.2001 GRUICI PAVEL 15 156 DO697000687 18.03.1997 IANCU ELENA 15 157 DO6X1-6969 10.12.2001 IEPURE PERSIDA 15 158 D0699-200 02.11.1999 ILEA LILIANA ANGELA 15 159 DO797003118 19.08.1997 LASCAU ANA MARIA 15 160 D72002-9964 27.11.2002 LAZI VIORICA 15 161 D72005-710 07.03.2005 LUCIAN DANIELA 15 162 DO698000218 12.02.1998 MAGHIAR MARIA 15 163 D82002-1299 28.11.2002 MARTINIC NICOLAE 15 164 DO6X1-1944 08.03.2001 MIHAIASA STEFAN 15 165 D0699-1378 17.06.1999 MOSOARCA FLOAREA 15 166 D0699-2139 22.07.1999 NINCU EUGEN 15 167 SC097002414 03.03.1997 PANTEA STELIAN 15 168 D06X-3868 05.09.2000 PETRARIU DANIEL 15 169 D72002-8321 20.09.2002 POPOVICIU LUCIAN 15 170 DO6X1-2816 11.05.2001 PROCOPCIUC MIRCEA 15 171 D06X-1725 23.02.2000 SCUMPIA CORNELIA 15 172 D06X2-2476 01.04.2002 STANCESCU MARIN 15 173 D82003-9287 27.11.2003 TURCANU FLORIN NICOLAE 15 174 DO6X1-3998 24.07.2001 BOT FLORICA 14 175 D0699-484 13.04.1999 CIRSTENA VASILE 14 176 D72002-8975 28.10.2002 CORLAN ION 14 177 DO6X1-6950 07.12.2001 CRACEA IANCU 14 178 D82002-569 29.10.2002 DANCSO ZOLTAN 14 179 D72003-4219 02.12.2003 DUNEA ION 14 180 D72002-2178 12.06.2002 FUZER ZOLTAN 14 181 D06X-3740 20.04.2000 GARDA IULIANA 14 182 SC03-16179 19.09.2003 GOMOTRICEANU MILOVAN STELA 14 183 DO6X1-1367 05.05.2001 GOTTICH EMILIA 14 184 D06X-376 17.01.2000 GRIGORE NICOLAE 14 185 D72002-3271 22.04.2002 HERTEG IOSIF 14 186 D06X-3513 04.12.2000 IACOBESCU MARIA 14 187 DO6X-5359 27.10.2000 JISA TRAIAN 14 188 D82005-3210 12.07.2005 KORTYE IOAN 14 189

DO6X-5796 24.11.2000 LAURENTIU ZENOVIA (BUDA MARIA) 14 190 D82003-9541 11.12.2003 LORINCZ MARTA 14 191 DO6X1-6475 15.11.2001 MATEI MARIOARA 14 192 D72002-2707 09.04.2002 POPA COSTACHE 14 193 D72004-7512 16.12.2004 RISZTITS KRISZTIAN 14 194 D82003-2457 24.04.2003 RUBI GHEORGHE 14 195 D82005-6394 16.12.2005 WOLF EVA 14 196 D72003-3616 29.10.2003 ALEXA ADRIANA 13 197 DO698001408 16.11.1998 BARBULESCU FLOAREA 13 198 PA8X1-2319 20.09.2002 BIRO IOSIF GHEORGHE 13 199 D72003-679 19.02.2003 BRADACI MARIA 13 200 DO6X1-4020 26.07.2001 CARABAS MARIA 13 201 D72003-511 10.02.2003 CIURAR DAN 13 202 D82004-262 22.01.2004 CRISAN DUMITRU 13 203 DO698000062 21.01.1998 CUZIC GHEORGHE 13 204 D72004-5697 27.09.2004 EHLING ELENA 13 205 DO6X1-6949 07.12.2001 FERARU IOANA 13 206 D82004-255 22.01.2004 GROSMAYER MARIANA 13 207 PA8X1-918 03.05.2001 HARABAGIU OPREANA PAULINA 13 208 D72003-2519 14.05.2003 IACOB CORNELIA 13 209 DO6X1-5708 17.10.2001 IEPURE IOAN 13 210 D702-10529 18.12.2002 LECA ALEXANDRU 13 211 D72003-2043 17.04.2003 MAFTEAN GHEORGHE 13 212 PA8X-339 17.04.2000 MIHALACHE ELISABETA 13 213 DO6X1-4403 08.08.2001 MOLDOVAN EUGENIA 13 214 D82003-8082 30.09.2003 NECEA DANA 13 215 D72002-9163 06.11.2002 NICOLESCU MARIA 13 216 D82003-3779 06.06.2003 PETO ELISABETA 13 217 D82005-6269 13.12.2005 POPP SIMONA MIRELA 13 218 DO6X-4671 06.09.2000 PREDA FLORICA 13 219 DO6X1-5524 14.09.2001 RADU DAMIAN 13 220 DO698009925 25.11.1998 RUSAN ANISOARA 13 221 DO6X1-4402 08.08.2001 SAVA IOANA 13 222 DO799-2508 26.08.1999 SERBAN TEREZIA 13 223 DO6X1-6010 31.10.2001 SIMION DOINITA 13 224 D72004-3379 06.05.2004 STRAINESCU ELENA 13 225 DO6X1-6658 21.11.2001 SUCIU VASILE 13 226 DO6X1-5250 29.08.2001 TOMUTA IOAN 13 227 D72004-2338 25.03.2004 YANDO LEONTINA 13 228 DO6X1-1535 20.02.2001 ALBULESCU MARIA 12 229 D82003-9647 12.12.2003 ARDELEAN GHEORGHE 12 230 D06X-2055 28.02.2000 BELECIU MARIA 12 231 D72002-5302 14.06.2002 BITI CONSTANTIN 12 232 D72002-2708 09.04.2002 BOGDAN MARIANA 12 233 D0699-3486 24.09.1999 BORA VERONICA 12 234 D82003-9481 09.12.2003 BOTIN IRINA 12 235 D72002-4254 21.05.2002 BROSTINEANT GAVRIEL 12 236 DO694003665 15.05.2001 CIUCIU VIOREL 12 237 D72004-6862 17.11.2004 COSTAS AURELIA 12 238 DO6X2-188 23.01.2002 DOBOS MARIA 12 239 D72002-4906 05.06.2002 DOROGHI SOFIA IDA 12 240

DO6X1-3541 22.06.2001 DRAGAN TRIFU 12 241 DO699-166 05.02.1999 DUANA IULICA 12 242 D72002-9165 06.11.2002 GIURA SILVIA 12 243 D72004-2122 18.03.2004 GROZA SOFIA 12 244 D72002-8448 25.09.2002 GROZESCU MIHAI 12 245 D82004-1124 20.02.2004 IUHASZ IOAN 12 246 D82003-8116 01.10.2003 LIKSASOV ALEXANDRU 12 247 D702-10338 05.12.2002 MAGDICI EVA 12 248 D82004-3065 21.05.2004 MAILAT IOSIF 12 249 D72005-1991 05.04.2005 MALITA GHEORGHE 12 250 D72003-3834 11.11.2003 MUSCA ROZA 12 251 D72003-301 27.01.2003 NEDA ANA 12 252 DO6X1-6932 06.12.2001 PASCALAU MARIA 12 253 D72004-6330 19.10.2004 PASLEA DAN 12 254 D06X-4161 27.03.2000 PEICA IULCA 12 255 DO6X2-1228 25.02.2002 PETROV AMADEO 12 256 DO6X2-1227 25.02.2002 PETROV AURELIA 12 257 D82003-2395 22.04.2003 PINTEA DENU 12 258 D82002-1643 12.12.2002 PISLEA LIUBINCA 12 259 D82004-1001 12.02.2004 POPA ADINA MARIA 12 260 D72005-3462 21.06.2005 POPA ANA SORINA 12 261 DO6X1-1553 21.02.2001 POPA DUMA VALENTIN 12 262 D82003-599 12.02.2003 ROTARU NELU 12 263 DO6X2-302 29.01.2002 SUSNEA ELISABETA 12 264 D82003-8447 14.10.2003 TIRITEU ANA 12 265 DO6X1-4321 07.08.2001 TORJE SILVIA 12 266 D82005-3298 14.07.2005 UNGOR DOINA LIA 12 267 D82003-9305 28.11.2003 ANDRONIC IOAN 11 268 D82002-1621 12.12.2002 BANITA ANGELA 11 269 DO6X-3258 04.05.2000 BIRU ANICA 11 270 D72004-5180 06.09.2004 BISCA VANDA 11 271 D82004-3991 06.07.2004 CARAGIA DENISA 11 272 D82002-1043 19.11.2002 CHIRICEANU LILIANA 11 273 D82003-8666 27.10.2003 CHIRILA ELENA 11 274 D82003-2483 05.05.2003 CIURLEA DUMITRU 11 275 D82002-1647 13.12.2002 CONSTANTIN IOANA 11 276 D82002-1616 11.12.2002 CRETU IONEL 11 277 DO6X1-6616 19.11.2001 CRISAN CRISTIAN 11 278 D82003-6177 14.08.2003 CRISAN STELUTA 11 279 D82003-4222 18.06.2003 FARCUT (ENEA) OLIMPIA DORINA MON 11 280 D82005-1173 14.03.2005 GAITA ANA 11 281 D82003-47 10.01.2003 GAITA FLORIN 11 282 DO6X1-6821 29.11.2001 GAVAZ IULIAN 11 283 D82002-1379 30.11.2002 GAVOSDEAN TRAICA 11 284 D82003-1776 24.03.2003 GITA AUGUSTIN 11 285 D82005-2984 07.07.2005 GIURCA CONSTANTIN 11 286 D72004-5016 02.07.2004 HIRSCH ECATERINA 11 287 D72004-3967 25.05.2004 IONESCU VALERIA 11 288 D82003-4328 20.06.2003 IORDACHESCU SORIN 11 289 D72003-3393 16.10.2003 KECSKES FERDINAND 11 290 D82002-1192 25.11.2002 LIPAI VIORICA 11 291

DO6X-5137 16.10.2000 MARIN GHEORGHE 11 292 D72002-6087 05.07.2002 MATEI MARIA 11 293 DO6X1-2316 30.03.2001 MECIA DAN 11 294 D82002-1680 16.12.2002 MILICI PASTITA 11 295 D72002-5317 14.06.2002 MILOVANOV MILAN 11 296 D82002-1697 17.12.2002 MITRICA FLORIN 11 297 SC04-17942 13.10.2004 NICOLESCU OCTAVIA 11 298 D702-10356 05.12.2002 NISTOR VASILE 11 299 DO6X1-5706 17.10.2001 OROS POMPEI 11 300 DO6X1-7034 13.12.2001 SPINU IOANA 11 301 DO6X1-6990 11.12.2001 STANCIU RODICA 11 302 D82002-1140 22.11.2002 STENGER ROZALIA 11 303 SC2-11537 28.08.2000 SURMIC OCTAVIAN 11 304 DO6X1-5368 05.09.2001 TALPOSI CORNEL 11 305 DO6X1-2470 11.04.2001 TOC GEORGETA 11 306 D72004-3765 18.05.2004 TUS ROZALIA 11 307 D82003-8169 03.10.2003 ZACHIA (CHIRICESCU) MARIA 11 308 D82005-4587 12.09.2005 ABRUDAN DORIAN 10 309 D72005-2468 26.04.2005 ALMAJANU FLORIN 10 310 D82005-875 25.02.2005 ANGHEL CORNELIU 10 311 D82004-4915 03.08.2004 ARDELEAN FLOARE 10 312 D72004-3343 05.05.2004 BALINTONI LENUTA 10 313 D72004-7146 29.11.2004 BORCIAN ANA 10 314 D82002-97 30.09.2002 BRATU GHEORGHE 10 315 D82004-4569 22.07.2004 CIUNGAN COSMIN 10 316 D82003-6912 04.09.2003 COJOCARIU FLOAREA 10 317 D72002-812 16.09.2002 COJOCARIU POPA MIHAI 10 318 D72004-6135 12.10.2004 CONTRA OVIDIU 10 319 D82004-5602 26.08.2004 COSMA MARIA 10 320 DO6X2-1099 18.02.2002 CRACIUN ALEXANDRA 10 321 D82003-5341 22.07.2003 CRISAN ELENA 10 322 D72004-2240 23.03.2004 DEMETER ROZALIA 10 323 D82004-4618 23.07.2004 GIURA DOINA 10 324 PA8X1-2708 03.10.2001 GUSAT ANA 10 325 D82005-1266 18.03.2005 HERTANU CORNELIU 10 326 D82005-3461 19.07.2005 HUTAN GHEORGHE 10 327 D72002-5117 11.06.2002 ILES VASILE 10 328 D82002-1593 10.12.2002 ILUTIU ZAMFIR 10 329 D82003-2582 07.05.2003 KISS IOSIF 10 330 D72002-6559 19.07.2002 LASSO DANIELA 10 331 D82004-920 09.02.2004 MARINCU PETRU 10 332 D82004-1156 23.02.2004 MATEI REMUS 10 333 D72002-3384 24.04.2002 MORICZ VASILICA (PETRU) 10 334 D82002-1055 20.11.2002 NOVAC IOAN 10 335 D82005-6348 15.12.2005 OLARU GABRIEL SEVERIN 10 336 D72004-2352 26.03.2004 OLTEAN MARIA 10 337 DO6X2-1129 19.02.2002 PACSANOVSKI ELISABETA 10 338 DO6X1-7002 12.12.2001 PAUN ELENA 10 339 D72002-4907 05.06.2002 PETRACHE ANA 10 340 D82005-3700 27.07.2005 PLESUVU FLORIN 10 341 D72002-6698 25.07.2002 POPA BARTH ALEXANDRU 10 342

D82005-5209 10.10.2005 RADULESCU VASILE 10 343 D72002-5662 25.06.2002 ROMAC VICTORIA 10 344 D72004-5418 15.09.2004 SERBAN DOMNICA 10 345 D72004-4132 27.05.2004 SOKOL ANNEMARIE 10 346 D72004-1434 20.02.2004 STIUBE VIOREL ANDRIAN 10 347 D82003-4681 01.07.2003 TOC ELENA 10 348 D72002-7558 27.08.2002 TOTH STEFAN 10 349 D72004-7438 14.12.2004 VELEA AURICA 10 350 DO6X2-2041 19.03.2002 VELEA PATRU 10 351 D72004-1544 25.02.2004 VELIMIROVICI FLORIAN 10 352 D82004-4153 12.07.2004 VOICU APOSTOL 10 353 D82004-3752 21.06.2004 ZAICEANU VICTOR 10 354 DO6X1-6167 06.11.2001 BERZEGHEANU ADELAIDA 9 355 D72004-1453 23.02.2004 BOTA IULIANA SINZIANA 9 356 D72005-337 21.01.2005 BRINCOVEANU BUDOMIR 9 357 D82003-9582 11.12.2003 CINCA NICOLAE 9 358 D82004-802 03.02.2003 CORSEI GHEORGHE 9 359 D72002-3918 13.05.2002 DOBREA DRAGOS 9 360 D82002-1253 27.11.2002 DRAGOI JENI 9 361 D72002-9323 12.11.2002 FILIP ANA 9 362 D72003-771 25.02.2003 FRIGLI VASILE 9 363 D82003-9187 24.11.2003 GASPAR IOAN 9 364 DO6X1-2614 27.06.2001 GHERMAN IULIU 9 365 DO6X2-1069 18.02.2002 GIUBALCA ELENA 9 366 D82005-5823 17.11.2005 HALASZ AURORA 9 367 D82003-5033 16.07.2003 ILICA ADRIAN 9 368 D82005-5963 25.11.2005 ILIOIU ZOIEA 9 369 SC05-22178 23.12.2005 IVAN MIHAI 9 370 PA8X1-3910 14.12.2001 KLIMANOVITS MARIA STEFANIA 9 371 D82004-303 23.01.2004 LASCU VICTORIA 9 372 D72005-1771 24.03.2005 LUCA MARGARETA 9 373 D82003-9330 02.12.2003 LUKACS IOSIFINA 9 374 D72002-7625 29.08.2002 MARINA IONEL PETRU 9 375 D72002-8423 24.09.2002 MIHAI TRIFU 9 376 D82005-4807 21.09.2005 MLADEN BADIA 9 377 D82005-6226 08.12.2005 NASLEU IOAN 9 378 PA8X2-436 29.01.2002 NEGRU GRIGORE 9 379 D82002-1765 20.12.2002 PAICU GHEORGHE 9 380 SC2001-8113 01.01.2001 PAPURA ALEXANDRINA 9 381 D72002-7918 09.09.2002 PODAR FLORITA 9 382 D82003-9049 18.11.2003 POP VERGINIA 9 383 D82002-1208 26.11.2002 POPA CONDREA 9 384 D82004-2579 04.05.2004 POPECI STEFAN 9 385 D82005-2118 16.05.2005 PUHA MARIN 9 386 D72002-9164 06.11.2002 ROMAN MIHAI 9 387 D82003-3139 23.05.2003 ROZSA MIKLOS 9 388 D82003-6319 19.08.2003 RUJAN GHEORGHE 9 389 D82004-2578 04.05.2004 SFERDEAN MARIUS 9 390 D82004-2580 04.05.2004 SFERDEAN NICOLETA 9 391 D82004-5351 17.08.2004 STANCULEANU NICOLAE 9 392 D82005-6396 16.12.2005 SZIGYRTO GABRIEL 9 393

D82003-9045 18.11.2003 TOMA DAN 9 394 D06X-2656 15.03.2000 TURLAN RODICA 9 395 D72002-4421 24.05.2002 VALCU VASILE 9 396 D82005-62 11.01.2005 VIZITIU VALERIU 9 397 D82004-7540 16.12.2004 BLAJ ELENA 8 398 D72002-5318 14.06.2002 BODEA ELISABETA 8 399 D82003-9646 12.12.2003 BORTAS VIOREL 8 400 D72005-4880 27.10.2005 CHOROSI MIRCEA 8 401 DO6X1-4105 30.07.2001 CODREANU GHEORGHE 8 402 D72002-5002 06.06.2002 CONSTANTINESCU ALEXANDRU 8 403 D82003-6223 14.08.2003 COSTACHE ANGELICA 8 404 D82004-1951 01.04.2004 COZMIUC CARMEN 8 405 DO6X1-1242 08.02.2001 DEREVENCIUC DUMITRU 8 406 D72004-7128 29.11.2004 FAGADAUAN LAURA 8 407 D72002-4258 21.05.2002 FLUERAS ABEL MARIUS 8 408 D72002-6530 18.07.2002 GACEU MARIA 8 409 D82005-5625 04.11.2005 HOLODNEAC ION 8 410 D72003-4135 27.11.2003 HOTOPILA ADRIAN 8 411 SC04-21151 02.12.2004 HUIBAN GHEORGHE 8 412 D72002-5690 25.06.2002 IAGHER ERNEST 8 413 D82004-343 26.01.2004 IANCUTA GHEORGHE 8 414 D82004-3860 29.06.2004 IVAN ATENA 8 415 D82005-6388 16.12.2005 JUNCU MARIA 8 416 D82005-1463 01.04.2005 KISS STEFAN 8 417 D72004-6034 07.10.2004 KOVACS ELISABETA 8 418 D82004-2703 10.05.2004 MAILAT TOMA 8 419 D72005-4955 01.11.2005 MARGEA DAN 8 420 D72004-6787 16.11.2004 MARTINOV MARIA 8 421 D82003-8799 04.11.2003 MORAR VIOREL 8 422 SC04-21169 02.12.2004 NEAMTU EMILIA 8 423 D82005-3536 20.07.2005 NEDELCOVICI IOAN 8 424 D72005-1577 16.03.2005 OALA CONSTANTIN 8 425 D82004-3873 30.06.2004 OLAH ANGELICA 8 426 D82005-2708 23.06.2005 OTVOS EMA 8 427 D72004-684 29.01.2004 PASCARIU LUCRETIA 8 428 D82005-2359 27.05.2005 PATRULESCU DUMITRU 8 429 D72005-5004 04.11.2005 PAVA LEONTINA 8 430 PA8X1-3355 08.11.2001 PENESCU DOREL 8 431 D72004-3617 13.05.2004 TENCHE DUMITRA 8 432 D82004-1546 10.03.2004 VAT ANA 8 433 D72004-622 28.01.2004 VLAD STELIAN 8 434 D82005-5696 10.11.2005 VOICA STEFAN 8 435 D82005-2707 23.06.2005 ZSORI MARIA 8 436 D72004-4835 24.06.2004 ALEXUTA AUREL 7 437 D82003-7785 23.09.2003 ANTON LUCIAN 7 438 D82003-4791 08.07.2003 BALONIU MARIA 7 439 D82005-4139 18.08.2005 BOGDAN ELENA 7 440 D82004-7564 16.12.2004 BUDASCA MIRENA 7 441 D82003-5656 29.07.2003 BUDEANU DUMITRU 7 442 PA8X1-2292 19.09.2001 BULIGA GEORGETA 7 443 D82004-3882 30.06.2004 BURIC VIOLETA 7 444

D82004-2491 29.04.2004 CAZACU ELENA 7 445 D82004-5508 24.08.2004 CIMPEAN IOSIF 7 446 D82005-3372 15.07.2005 CIOCAN VASILE 7 447 D72005-3794 07.09.2005 CIRLIG FLORICA 7 448 D82002-1638 12.12.2002 CONTRASIU MIRCEA DANUT 7 449 D72005-5650 06.12.2005 CRISTEA ELENA 7 450 DO6X1-4934 17.08.2001 DANCIU DOINA 7 451 D72005-3720 05.09.2005 DANILA FLORIN MARIUS 7 452 D82005-4043 11.08.2005 DINIS DORIN FLORIAN 7 453 D72005-3886 07.09.2005 DUMITRESCU CEZARINA 7 454 D82004-3036 20.05.2004 GALEA IOAN 7 455 D82005-4782 20.09.2005 GIURICIN MARIA 7 456 D82005-2425 02.06.2005 ILIE CONSTANTIN 7 457 D72004-3107 27.04.2004 IONESCU VICTORIA 7 458 D82004-1268 26.02.2004 IOVIN CIRESAN PASCUTA 7 459 D72005-3623 30.06.2005 KOVACS AUGUSTIN 7 460 D72005-4575 12.10.2005 LUCA IOAN 7 461 D72005-4792 24.10.2005 MANDOIU MARIA 7 462 D72004-6723 12.11.2004 MARCU IOAN 7 463 D82004-5623 27.08.2004 MICLOSONI EUGEN 7 464 D82004-2832 13.05.2004 MORARU VOICHITA 7 465 D82005-3957 09.08.2005 MURARASU RODICA 7 466 D82005-6334 15.12.2005 POPESCU VIORICA 7 467 D82003-424 04.02.2003 POPOVICIU PETRU 7 468 D702-10439 11.12.2002 RUJA GABRIELA 7 469 D82004-1123 20.02.2004 SCHEIBLE CONSTANTIN 7 470 D82003-1883 28.03.2003 SIRBU ALEXANDRU 7 471 D82005-5465 24.10.2005 STEFANESCU GEORGETA 7 472 D82004-2492 29.04.2004 SULIMAN MARIANA 7 473 D82004-5601 26.08.2004 SZABO ILONA 7 474 D72002-8442 25.09.2002 TOFEI GEORGETA 7 475 D82004-3204 26.05.2004 UNGUREANU MARIA 7 476 D82005-5355 14.10.2005 UNGUREANU TEODORA 7 477 D82004-7472 14.12.2004 WEISSGERBER ELISABETA 7 478 D72004-3729 18.05.2004 BADEANCA ION 6 479 D72005-4830 25.10.2005 BERECZKI PAL 6 480 D82005-3537 20.07.2005 BERES ALEXANDRU 6 481 D72005-419 25.01.2005 BLOGU TITUS 6 482 D82005-6310 14.12.2005 CIOGOLEA GEORGE DUMITRU 6 483 D72004-5890 30.09.2004 COCARLEA SABIN 6 484 D82005-4616 13.09.2005 DRAGALINA OFELIA 6 485 D82002-1056 20.11.2002 DUMITRESCU SINZIANA 6 486 D72005-5398 23.11.2005 GAISAN CONSTANTIN 6 487 SC2003-3308 25.02.2003 HUIBAN GENIA 6 488 DO6X2-2385 28.03.2002 IANCOVICI IOAN 6 489 D82005-6208 08.12.2005 ILISIE VASILE 6 490 D72004-3367 05.05.2004 IONESCU MARIA 6 491 D72004-2121 18.03.2004 JEJU EUGEN 6 492 D72005-5847 14.12.2005 KLEIN FLORICA 6 493 SC04-21475 07.12.2004 LINTA NICOLETA 6 494 D82004-7559 16.12.2004 MILICI MARGARETA 6 495

D82005-1345 23.03.2005 MOCANU ION 6 496 D82005-3585 22.07.2005 MOLDOVAN DANIEL 6 497 D72005-1358 07.03.2005 NEMES GABRIEL 6 498 D72004-2019 15.03.2004 NICKE AUREL 6 499 D72005-5839 14.12.2005 OSTAP GIZELA 6 500 D82002-774 12.11.2002 PANDURU ROMULUS 6 501 D82005-2511 28.04.2005 PETRUS GAVRILA 6 502 D72004-4469 08.06.2004 POPA NECULAI 6 503 D82003-5135 17.07.2003 SAVU HORATIU 6 504 D72004-60 13.01.2004 SEVERA MARIA 6 505 D72005-5308 18.11.2005 SIMIONESCU ROMICA 6 506 D72002-6459 17.07.2002 SINTERIGAN EUGEN 6 507 D82003-4537 27.06.2003 SIRBU VASILE 6 508 D82004-2255 21.04.2004 SOCTER IOAN 6 509 D82005-445 31.01.2005 SOMOGYI ATTILA 6 510 D72005-5892 16.12.2005 STEIN DANIEL 6 511 D72002-7534 27.08.2002 TANDAREL IOANA 6 512 D82004-3955 05.07.2004 TEREK ANA 6 513 D82004-3811 24.06.2004 TOPOR STEFAN 6 514 D82005-5967 25.11.2005 TRAILESCU ANA 6 515 D82004-7389 09.12.2004 ZAMOSTEANU ILIE 6 516 D82005-6395 16.12.2005 CIOBANU PETRUTA 5 517 D72004-3764 18.05.2004 CIUCA PETRE 5 518 D82004-950 10.02.2004 COHUT ANTON 5 519 D82005-4781 20.09.2005 GOLUBOV GHEORGHE 5 520 D72005-3443 21.06.2005 MOLDOVAN MARIA 5 521 D82005-345 26.01.2005 PINTILIE LENUTA 5 522 D82005-650 15.02.2005 PINTILIE MARICICA 5 523 D82005-144 17.01.2005 ROMAN VALERIA 5 524 D72004-3730 18.05.2004 TOACA FIRICEL 5 525 D72005-711 07.03.2005 WEISS SOFIA 5 526 D72004-4788 23.06.2004 AVRAM MARIANA 4 527 D82005-3238 30.08.2005 CETA MARIA 4 528 D72005-1520 14.03.2005 CHINCEA AURELIA 4 529 D82005-6311 14.12.2005 CIOGOLEA ASPAZIA 4 530 D72005-1137 24.02.2005 DARIDA STEFAN ANDREI 4 531 D82005-2921 06.07.2005 FETERI ELISABETA 4 532 D82004-4332 15.07.2004 PETROVICI VERONICA 4 533 D82005-2046 11.05.2005 TOMA IOAN 4 534 D72005-1785 24.03.2005 TOMICI FLOAREA 4 535 D82005-5090 30.09.2005 BUZA PAVEL 3 536 D82005-5089 30.09.2005 CATANA EUGEN 3 537 D72005-4044 22.09.2005 JURJE MARIA 3 538 D82005-6162 06.12.2005 ROSU IONEL 3 539 D82005-771 08.02.2005 UTFINEANT STEFAN IOAN 3 540 D72005-5881 15.12.2005 VASILACHE MARIA 3 541 DO6X1-3613 27.06.2001 BUDA EVA 2 542 D82005-4164 18.08.2005 BRANZAN PETRIA 1 543 D72005-4203 27.09.2005 GAISAN CONSTANTIN 1 544 DO6X-28 01.10.2000 GHITA SOFRON 1 545 PA8X1-2467 26.09.2001 MIHALACHE MARIOARA 1 546

D82004-1396 03.03.2004 MIRONICA CIPRIAN 1 547 D82005-3333 14.07.2005 MOLOCA LUCRETIA 1 548 D82003-6897 24.09.2003 SZABO ELISABETA 1 549 D72005-5838 14.12.2005 URSU SUZANA CAMELIA 1 550 DO6X-4391 29.05.2000 ANDRON GHEORGHE 0 551 D72003-288 27.01.2003 BAIAS LIA 0 552 19217 23.04.1991 BARBU MIRCEA 0 553 DO696001802 24.07.1996 BESNEA MILICA 0 554 DO694004337 09.12.1994 BOIESAN DANUT 0 555 DO695002881 03.07.1995 BORBELY KOVACS PAVEL 0 556 D82002-1252 27.11.2002 CARABAS MARIA 0 557 DO695002500 31.05.1995 CERCHEZ MIHAI 0 558 PA8X-383 21.04.2000 CIOROIANU CONSTANTIN 0 559 19716 12.07.1990 COTTA VASILE 0 560 DO692034955 24.11.1992 CURIACICHI IOTA 0 561 D0698-1266 19.10.1998 CZINE ARANKA 0 562 DO697000576 10.03.1997 DAB STEFAN 0 563 DO692027775 23.09.1992 DINU PETRE 0 564 SC095006563 18.05.1995 DIOSI IRENE SI ILIE 0 565 DO798002355 07.09.1998 GABOR TOCSI 0 566 PA8X-1985 25.07.2000 GHITUN SERGIU 0 567 DO698000678 30.04.1998 GUTULESCU ION 0 568 DO697001738 17.09.1997 HENDEA MARIA 0 569 DO696002646 28.11.1996 IACSIN DRAGOSLAVA 0 570 SC0-12741 09.08.1999 ILCAU PETRU 0 571 DO6X1-6565 16.11.2001 IOVAN ALEXANDRU 0 572 DO695003217 14.08.1995 ISTRATE MARIA 0 573 DO691017278 10.04.1991 KISS FRANCISC 0 574 D82002-791 12.11.2002 LUPUSORU MARIN 0 575 SC099-9149 29.06.1999 MALDAN CARMEN MARIA 0 576 SC099-9150 29.06.1999 MALDAN MONICA 0 577 DO696002760 11.12.1996 MENGHER TRIFU 0 578 DO6X1-4443 09.08.2001 MICULITA GHEORGHE 0 579 DO698000745 13.05.1998 MOCAN - DRAGOESCU MIRELA - LILIAN 0 580 DO696000023 09.01.1996 MURESAN RODICA 0 581 D06X-633 24.01.2000 MUSTETI HORIA 0 582 DO695003805 17.10.1995 MUSTETIU HORTENSIA 0 583 D0699-79 20.01.1999 NAGY STEFAN 0 584 DO698000235 17.07.1998 NEAMTU DOREL 0 585 DO691910304 12.08.1991 NICA VASILE 0 586 DO692007655 19.03.1992 NICHITIN MIRCEA 0 587 D06X-738 25.01.2000 NICOLICI ALEXANDRU 0 588 DO692036412 08.12.1992 NICULITA TEODOR 0 589 D06X-3917 02.11.2000 NITU MALVINA 0 590 DO696000160 23.01.1996 ONEA ELENA 0 591 DO695002927 06.07.1995 ONITA NICOLAE 0 592 DO694001710 07.04.1994 PAUL MARIA 0 593 DO600000156 20.02.1990 PETRICESCU IOAN 0 594 DO697000458 26.02.1997 PETROVICI MARIA 0 595 DO698001559 08.12.1998 POPESCU LUCIA 0 596 D06X-2475 03.10.2000 POPESCU SORINA 0 597

DO697001177 15.05.1997 POPOVICI MIHAI 0 598 DO693004172 08.02.1993 PUSCASIU ELENA 0 599 DO6X2-1373 28.02.2002 RADU CONSTANTIN 0 600 DO696000072 12.01.1996 RAICU CONSTANTIN 0 601 DO697000768 24.03.1997 REMNICEANU MARIA 0 602 DO695003163 04.08.1995 RITAN GHEORGHE 0 603 DO692028768 05.10.1992 ROMAN VASILE 0 604 DO697001242 23.05.1997 SENESI ADRIANA 0 605 DO6X1-1631 22.02.2001 SIKLOVAN ALEXANDRU 0 606 PA8X-2114 08.01.2000 SIMION TRAIAN (VIORICA) 0 607 D0699-4237 12.10.1999 STANILA NICUSOR CORNEL 0 608 16583 25.05.1993 STEFAN IOAN 0 609 DO697000851 03.04.1997 STROICI CONSTANTIN 0 610 PA8X-1729 13.07.2000 SUSA IULIANA 0 611 DO797002667 17.07.1997 TEODOR GEORGETA 0 612 D06X-3750 20.04.2000 TINCU DUMITRU 0 613 D06-2787 08.03.1994 TOMA DORICA 0 614 DO6X2-2691 08.04.2002 TOROK GEZA 0 615 DO6X1-7023 13.12.2001 TRUTI TOMA 0 616 PA8X-3599 10.12.2000 TURLOIU MARINELA 0 617 DO698000671 22.05.1998 URSAN DOINA 0 618 SC098003732 20.03.1998 UZA VIORICA SI ANTONOVICI 0 619 DO695002213 27.04.1995 VLADI EUGEN 0 620 DO697001392 10.06.1997 VOICU GHEORGHE 0 621 D82003-5340 22.07.2003 WOGH CRISTINA 0 622 PA8X-3306 10.03.2000 WRBITSKY KOLOZSI 0 623 DO694004019 07.11.1994 ZABULICA GHEORGHE 0 624 D72002-5589 21.06.2002 ZAGANESCU DANIEL 0 625 DO698001078 29.09.1998 ZARIN DUMITRU 0 626 D0699-2663 13.10.1999 ZENIK ANA 0 627

nr_inreg data_inreg nume punctaj ordi

Atasament: Liste_ord._prioritate_-_Tineri-institutii_de_ocrotire.pdf

Numarul de Inregistrare

al cererii

Data inregistrarii

cererii Numele si Prenumele

solicitantului Punctajul acumulat

Ordinea de prioritate de

pe listă

DO693006407 25.02.1993 ROTH LAURA 30 1 DO695003884 26.10.1995 BIRGAOANU ZSUZSANNA 28 2 DO696000410 15.02.1996 IUHAS AUREL 28 3 DO695003068 21.07.1995 DIAC LAURA 27 4 DO694003114 22.08.1994 LACATIS DUMITRU SORIN 27 5 DO695003070 21.07.1995 MOLNAR MIHAI 27 6 DO694001842 19.04.1994 KRISTOFF MARTIN FLORENTIN 26 7 DO695001003 24.02.1995 BIRIS TEODORA 25 8 DO695003984 08.11.1995 DEACONU STEFAN 25 9 DO694000427 18.02.1994 PUICA DANIELA 25 10 DO696000431 24.02.1996 COGEIU TIBERIU 24 11 DO798002857 18.08.1998 CSANKOVSZKY MARIA - LUMINITA 24 12 DO695002145 17.04.1995 ENCIU CONSTANTIN 24 13 DO695002995 13.07.1995 GHITA NICOLAE 24 14 DO696000367 13.02.1996 MIHAI DOMNITA 24 15 DO696000683 07.03.1996 MIHALI IONEL 24 16 DO698001479 08.12.1998 PUPIN MIRCEA 24 17 DO696001274 27.05.1996 SERBAN IOAN 24 18 DO697002221 25.11.1997 BUTURA TIBERIU 23 19 DO698000391 09.04.1998 CIZEC CRISTINA ( CSIZSEC) 22 20 DO694000396 16.02.1994 MARINCEU CRISTINA 22 21 DO696000429 24.02.1996 CONSTANTIN NICOLAE 21 22 D0699/3537 17.11.1999 KOPPI NICOLAE 21 23 DO696000430 24.02.1996 LUPUL IOAN 21 24 DO697000646 17.03.1997 NICOLESCU GEORGE 21 25 DO697000042 14.01.1997 SABO VIOREL 21 26 DO698001306 30.10.1998 TICO CLAUDIU 21 27 DO697002038 28.10.1997 ANITEI SORINA (BARCSAY SORINA) 20 28 D82002-114 01.10.2002 BUSUIOC FLORIN 20 29 DO696000428 24.02.1996 CHIE MARIN 20 30 DO695000358 03.02.1995 COLOMAN CLAUDIA 20 31 DO698001564 21.12.1998 COVACI LEONARD 20 32 SC098015279 14.12.1998 COVACI PETRU 20 33 DO695004288 06.12.1995 DODAN STEFAN 20 34 DO697001518 18.06.1997 FOGT IOSIF 20 35 DO695002282 05.05.1995 IOVI MARIA AURICA 20 36 DO695000989 24.02.1995 KACSO ELISABETA 20 37 DO697001658 01.08.1997 MOGA CARMEN ELENA 20 38 DO698001064 23.09.1998 PATASANU GHEORGHITA 20 39 D0699-1464 22.06.1999 POSTOLEA ERICA (KOPPI) 20 40

Lista de prioritati pentru anul 2006 cu persoanele care se incadreaza la categoria " TINERI PROVENITI DIN INSTITUTII DE OCROTIRE ALE MINORILOR " care au depus

solicitari in vederea atribuirii unei locuinte din fondul locativ de stat al orasului Timisoara

Anexa 2 la H.C.L. nr.

DO697000874 07.04.1997 STANCIU FLORIN 20 41 DO797002685 18.07.1997 VARGA SAMIR 20 42 DO697001239 22.05.1997 CHILIMENT CRISTINA 19 43 DO697000872 07.04.1997 CIRPACI IONEL 19 44 DO797002529 10.07.1997 FULEKI IOSIF 19 45 DO798003042 01.09.1998 GROSMEYER MARIANA - RIFCHE 19 46 DO697001210 19.05.1997 GRUBER CRISTINA 19 47 DO797002449 07.07.1997 HALAL MIHAELA 19 48 D0699-1490 22.06.1999 HERTEA CRISTINA NICOLETA 19 49 DO697000732 20.03.1997 KASAI IOSIF 19 50 DO697001751 18.09.1997 LAKATOS ESTERA 19 51 DO697002196 20.11.1997 MIHAI DACIAN 19 52 DO697000871 07.04.1997 MIHAILOV PETRU 19 53 DO697001894 09.10.1997 MOLNAR MARIA 19 54 DO6X-149 02.03.1999 MUTU VIOREL 19 55 DO697000870 07.04.1997 NEDA FLORIN 19 56 DO697000873 07.04.1997 PAULITA OVIDIU 19 57 DO797002377 01.07.1997 PLETEA ALEXANDRU 19 58 DO697000877 07.04.1997 SANATESCU MARINEL 19 59 DO697000878 07.04.1997 SERBAN NICOLAE 19 60 DO697001477 16.06.1997 SIMA ALIN MARIUS 19 61 DO696002345 22.10.1996 SZABO IOSIF 19 62 DO697002372 09.12.1997 URSAN RODICA 19 63 DO697000879 07.04.1997 VECHIO FRANCESCO 19 64 DO6X1-7027 13.12.2001 BACIU MONICA 18 65 D0699-324 03.08.1999 CANALAS ZSUZSANA 18 66 DO696000681 07.03.1996 ENEA DAN 18 67 DO696001578 25.06.1996 GHIDARCEA FLORIAN 18 68 DO696001795 23.07.1996 GHIDARCEA IONICA 18 69 DO797003428 08.09.1997 GULYASY STEFAN 18 70 D0699-451 04.01.1999 KOVACS IULIU 18 71 DO698000318 13.03.1998 LAKATOS KAROLY 18 72 DO697000875 07.04.1997 PETROVICI SIMION 18 73 DO696001807 25.07.1996 POPA GEORGETA 18 74 DO698000603 10.04.1998 TUSER CONSTANTIN 18 75 D0699-4178 12.09.1999 VIERU GHEORGHE 18 76 DO698001461 17.12.1998 AGAVRILOAIE SIMONA 17 77 DO697001598 03.05.1997 ALAS FLORIN 17 78 DO698001305 30.10.1998 COMAN ALIN 17 79 DO698001454 19.11.1998 COROAMA IULIUS 17 80 DO698000620 14.04.1998 DARAMUS CRISTIAN 17 81 PA8X1-3335 08.11.2001 GROZAVU ADRIAN 17 82 DO697001124 07.05.1997 KARDOS ALEXANDRU 17 83 D0699-450 04.01.1999 LUCA CORNEL 17 84 DO6X1-5246 29.08.2001 MAKAI IREN 17 85 DO6X-5654 20.11.2000 MILOS MATEI 17 86 DO6X1-6001 31.10.2001 NEAGU IONEL 17 87 D0699-288 22.03.1999 RACZ EDITA 17 88 DO696000063 11.01.1996 RADIVOI GHEORGHITA 17 89 PA8X-393 16.11.2000 SOPTEREAN ELISABETA CARMEN 17 90 DO698001235 13.10.1998 VARGA TIBERIU 17 91 DO698000145 11.02.1998 BADEA FLORENTINA 16 92

D0699-368 16.03.1999 CIOBANU MARIAN 16 93 DO797002526 10.07.1997 COVACI MIHAI 16 94 PA8X-2713 09.12.2000 DASCALESCU MIHAELA BRIGITTE 16 95 DO698001583 14.12.1998 GOLUMBAR NELU 16 96 DO797002530 10.07.1997 GYALUS FLORIN 16 97 DO6X1-5321 03.09.2001 GYULAI ADRIAN 16 98 D72002-7120 08.08.2002 GYULAI DIANA VIOLETA 16 99 DO698000286 13.03.1998 LAKATOS ADALBERT 16 100 DO697000991 22.04.1997 MANEA LIOARA 16 101 DO797002527 10.07.1997 NAGHY ALIN 16 102 DO697000154 03.02.1997 NAGY STEFAN IONEL 16 103 DO6X1-7053 13.12.2001 REBREAN LIVIU 16 104 DO696000476 27.02.1997 SARCA ALEXANDRU 16 105 DO798003173 26.10.1998 SONNER CRISTINA - MIHAELA 16 106 D0699-9 01.11.1999 STANCA DANUT 16 107 D0699-4169 12.09.1999 SZILAGYI VERONICA 16 108 DO797002531 10.07.1997 TIMIS PETRE 16 109 DO697001587 24.06.1997 UNGUREANU VALENTIN 16 110 D0699-4224 12.10.1999 VARGA ELISABETA 16 111 D82002-1744 19.12.2002 BOTI CAROL 15 112 PA8X1-1497 21.06.2001 CIOFU MIRELA ALINA 15 113 DO6X-5833 28.11.2000 FOGARASSY BELA EUGEN 15 114 D0699-573 05.03.1999 GIEL NICOLAE 15 115 DO6X1-5919 29.10.2001 GRAMADA SURAJ COSMIN 15 116 D0699-850 21.05.1999 GYALUS VIRGIL 15 117 DO6X1-6749 26.11.2001 OPREA DANIELA 15 118 D82002-340 08.10.2002 PATACHE MARIANA 15 119 D0699-67 19.01.1999 PETROVICI SORIN 15 120 D0699-299 22.03.1999 RACHITANU OVIDIU 15 121 D0699-8 01.11.1999 RUSU COSTEL EDMUND 15 122 DO6X1-6702 22.11.2001 VARGA AURELIA 15 123 DO698001028 12.08.1998 ARAMESCU JENILA 14 124 DO6X1-5998 31.10.2001 BOTI DINU 14 125 DO6X1-5999 31.10.2001 BUTA MARIUS 14 126 D0699-256 22.02.1999 CERCEL VALENTIN 14 127 DO6X1-5325 03.09.2001 DAGADITA COSMIN 14 128 D0699-501 15.04.1999 FARCASI LOREDANA 14 129 D06X-501 15.04.1999 FARCASI LOREDANA 14 130 PA8X1-3940 14.12.2001 FUGEL GABRIEL 14 131 PA8X1-3939 14.12.2001 GARTNER CIPRIAN 14 132 DO6X1-4122 31.07.2001 LACATUS RUBINCA 14 133 D82004-3813 24.06.2004 MARTON RITA 14 134 DO6X1-5916 29.10.2001 MOLDOVAN DRAGOS 14 135 DO6X1-1481 19.02.2001 NEATU CRINA MIHAELA 14 136 D82002-603 31.10.2002 PARASCAN LAURENTIU 14 137 SC2-15870 17.11.2000 PEITY ADRIAN 14 138 D82003-8275 08.10.2003 ROZSA ROZALIA 14 139 DO6X-5888 29.11.2000 STOICA MARIANA 14 140 DO6X1-6002 31.10.2001 TOMESC GIULIANO PAVEL 14 141 DO6X1-6751 26.11.2001 VARGA ROZALIA 14 142 PA8X1-3932 14.12.2001 VINCU IOAN 14 143 DO6X2-1581 05.03.2002 BRUCA FANEL 13 144

D0799-2717 09.02.1999 CARAGEA IULIAN 13 145 D82004-4834 30.07.2004 CIMPONERI FLORIN 13 146 DO6X1-6662 21.11.2001 CROITORU NICOLAE 13 147 PA8X-1897 20.07.2000 ILINCA DUMITRU 13 148 DO6X-5333 26.10.2000 OPREA ION 13 149 PA8X1-1896 17.07.2001 PARASCHIV VASILE 13 150 PA8X1-3941 14.12.2001 PAUSAN LAURENTIU 13 151 DO6X1-5654 15.10.2001 TOTH DUMITRU 13 152 D82003-428 04.02.2003 TOTH SZOLLOS RAMONA 13 153 D0699-3268 11.05.1999 VARGA VERONICA 13 154 PA8X1-1721 06.07.2001 ANITEI MIHAI GAVRILA 12 155 DO6X2-2539 02.04.2002 CIOCMARIAN FLORIN 12 156 D72002-4263 21.05.2002 CIRPACI TRANDAFIR 12 157 DO6X2-542 11.02.2002 FILIMON PETRU 12 158 SC02-1964 06.02.2002 GHERMAN VERONICA (FOSTA BOICI) 12 159 DO6X2-1063 18.02.2002 HANTU MARINEL 12 160 D0699-500 15.04.1999 LACATUS IRINA 12 161 DO6X2-1553 05.03.2002 LAZUR DANIEL 12 162 DO6X1-6848 03.12.2001 MARZACU ADRIANA 12 163 D82003-5668 29.07.2003 MATEI GABRIEL IOSIF 12 164 PA8X-373 21.04.2000 SEVERA GHEORGHE 12 165 PA8X-3981 16.11.2000 STOICA AGNETA 12 166 D82002-938 15.11.2002 SZUCS ROBERT 12 167 D0699-1337 16.06.1999 TOMOIAGA MARIUS PETRU 12 168 D82003-320 29.01.2003 TOTH GHEORGHE 12 169 D72003-1770 04.04.2003 VASARY FRANCISC 12 170 PA8X1-3942 14.12.2001 ARDELEAN DAN 11 171 SC03-19442 07.11.2003 BALOSEANU VIOLETA 11 172 PA8X-1149 23.06.2000 BARANYI PETRU IULIAN 11 173 D72005-3040 31.05.2005 BOGDAN FLORIN COSMIN 11 174 DO6X1-6984 11.12.2001 CORBU MARCEL 11 175 PA8X1-3930 14.12.2001 COVACI CLAUDIA 11 176 DO6X2-1162 20.02.2002 COVACI RODICA 11 177 PA8X1-2294 19.09.2001 DRAGOESCU EVA 11 178 D82004-3772 22.06.2004 GOMAN FABIOLA 11 179 DO6X1-6983 11.12.2001 GYORITS ISTVAN 11 180 D82003-6854 03.09.2003 HARABULA CLAUDIU 11 181 DO6X1-2049 16.03.2001 IOVI MARIA AURICA 11 182 DO6X2-544 11.02.2002 LACATUS DANIEL 11 183 D82002-602 31.10.2002 MIHAI MARIA ALINA 11 184 DO6X1-5775 23.10.2001 MILOS MATEI 11 185 PA8X1-3712 30.11.2001 MOCANU MIHAELA 11 186 DO6X1-2135 22.03.2001 MORICZ GHEORGHE 11 187 D82003-6503 25.08.2003 POSTU ADOLF 11 188 PA8X1-1613 03.07.2001 RISTA PERSIDA 11 189 DO6X1-5375 05.09.2001 SZENTMIKLOSI GYORGY 11 190 PA8X1-71 15.02.2001 URDA MIRELA 11 191 D72002-7736 03.09.2002 VARTOLOMEI VASILE 11 192 DO6X1-6750 26.11.2001 ANDRS VIORICA 10 193 DO6X2-2349 27.03.2002 BARBOS VASILE 10 194 D06X-882 28.01.2000 BOT RADU 10 195 D82004-4833 30.07.2004 BUDA VASILE RADU 10 196

D82004-4272 14.07.2004 GHEREBEN GHIZELA 10 197 DO6X2-2285 26.03.2002 IUHAS KAROL 10 198 D72005-3620 30.06.2005 LUCHIAN WILSON NICOLAE 10 199 DO6X-4569 06.06.2000 MICLAU CORIN 10 200 SC2-15863 17.11.2000 PEITY HELMUTH GABRIEL 10 201 PA8X2-433 29.01.2002 PETROVICI LAURENTIU 10 202 D82003-4774 04.07.2003 STANCA ION 10 203 PA8X1-1647 03.07.2001 TEODORESCU SORIN EMANUEL 10 204 DO6X2-1563 05.03.2002 TIMIS LAURENTIU 10 205 D82003-4823 09.07.2003 TIUCA LUCIAN 10 206 D72002-8466 07.10.2002 TOLA MIHAELA MONICA 10 207 DO6X1-6000 31.10.2001 VIKOS ALIN 10 208 DO6X2-556 12.02.2002 ANDOR AUREL 9 209 DO6X1-2149 22.03.2001 AVRAMIA CONSTANTIN 9 210 DO6X2-543 11.02.2002 BIRISU RARES 9 211 DO6X1-5904 29.10.2001 CIOLAN ION 9 212 DO6X1-5476 12.09.2001 CIURARIU DORINA 9 213 D82002-1771 20.12.2002 CRACIUNEL SILVIU 9 214 DO6X2-545 11.02.2002 DOBOS MARIUS 9 215 D82003-3574 02.06.2003 DUMITRESCU DAN MIHAI 9 216 D82002-1770 20.12.2002 FODOR GHEORGHE 9 217 DO6X-5834 28.11.2000 FOGARASSY ROBERT 9 218 DO6X1-4224 03.08.2001 GEIGER IOSIF 9 219 PA8X1-2233 18.09.2001 GHICIUC GRETA RAMONA 9 220 PA8X1-3240 01.11.2001 GUZGA ROMAN CONSTANTIN 9 221 D82005-1462 01.04.2005 NICOLICI GEZA 9 222 SC02-13271 19.08.2002 PASCUTOI CRISTINA LILIANA 9 223 DOX2-390 04.02.2002 PEYTY ADRIAN SORIN 9 224 DO6X2-478 07.02.2002 PEYTY HELMUT GABRIEL 9 225 D82002-1488 04.12.2002 SCHMIDT RASTEL 9 226 PA8X1-1930 18.07.2001 STIEBER LUDOVIC DANIEL 9 227 PA8X1-1904 17.07.2001 WILHELM CRISTIAN PETRE 9 228 SC03-22616 23.12.2003 ANDRIES FLORENTINA 8 229 PA8X1-435 16.03.2001 BOKSAN FLORIN ADRIAN 8 230 D82004-87 14.01.2004 CALIN CRISTIAN MARCEL 8 231 PA8X1-3706 30.11.2001 CRETU IOAN COSTICA 8 232 D82003-6778 02.09.2003 HANUR ILIE 8 233 SC2002-2496 12.02.2002 IOVA CARMEN 8 234 SC01-10527 25.06.2001 MARCU CATALIN 8 235 D82003-9513 10.12.2003 MITITIUC MATEI 8 236 D82003-9037 18.11.2003 MORZA GHEORGHE 8 237 PA8X1-3931 14.12.2001 MUNTEANU STELA 8 238 PA8X1-3929 14.12.2001 PATAKI MARGARETA 8 239 D72002-8357 23.09.2002 POPA IONEL 8 240 DO6X2-1358 28.02.2002 POPA VASILE 8 241 D82004-472 28.01.2004 SZTAN GHEORGHE MARCEL 8 242 DO6X2-413 05.02.2002 AMITROAIE ILIE 7 243 D82003-8573 20.10.2003 AVADANEI CORNEL 7 244 D72005-2470 12.07.2005 BRINZA CLAUDIA 7 245 D82003-7939 26.09.2003 FLOREA ALEXANDRU 7 246 DO6X2-1546 05.03.2002 FOGARASSY ALEXANDRU 7 247 D82004-4273 14.07.2004 GENDELON GIANINA 7 248

D82004-1257 25.02.2004 HARII MARIA VIORICA 7 249 D82004-2031 06.04.2004 KOVACS MIKLOS 7 250 DO6X2-134 18.01.2002 MATHE ANDRAS 7 251 D72005-5640 05.12.2005 PETCU IOAN MARIUS 7 252 D82003-630 13.02.2003 POP MIT VASILE 7 253 PA8X1-922 03.05.2001 TROIA ANGELICA 7 254 PA8X2-124 16.01.2002 BASTA KARLA 6 255 D72002-4159 17.05.2002 BLIDARIU SAVA 6 256 D72004-7473 14.12.2004 BOLOHAN ANAMARIA 6 257 D82004-4755 28.07.2004 BOROS CRISTINA 6 258 D82004-88 14.01.2004 EPURE RODICA 6 259 D82004-1074 17.02.2004 IACOB NICOLAE STEFAN 6 260 DO6X2-34 14.01.2002 KARDOS EMIL 6 261 D82003-3971 11.06.2003 MAIER AUREL 6 262 SC03-21698 10.12.2003 NOVACESCU DOBRIN LAURENTIU 6 263 D82002-1772 20.12.2002 STEFANESCU ION 6 264 D72002-2893 11.04.2002 TIMIS VASILE 6 265 D72004-5729 28.09.2004 ARDELEAN GHEORGHE 5 266 D82003-6901 04.09.2003 BOT ALIN 5 267 D72005-1625 17.03.2005 MERZSAN ELENA 5 268 D82004-5744 06.09.2004 NAGHY GRATIAN 5 269 D82004-2602 04.05.2004 OUATU GHEORGHE 5 270 D82004-230 20.01.2004 PRICOPI SILVIU 5 271 SC03-22608 23.12.2003 STANCA SPERANTA 5 272 D82003-8983 13.11.2003 STREMCIUC VIOLETA 5 273 D72005-2604 06.05.2005 ALEXA GHEORGHE FLORIN 4 274 D82003-497 06.02.2003 ANUT AUREL 4 275 D72004-7559 17.12.2004 CUC EMIL GRIGORE 4 276 D72004-4485 09.06.2004 GURBAN RADU 4 277 D82005-6343 15.12.2005 MATIAS MATEI 4 278 D82004-419 15.01.2004 TARAN DANIEL 4 279 D72004-5664 24.09.2004 BLAGA DANIELA 3 280 D72005-1188 25.02.2005 COVACIU CORABIAN 3 281 D82005-3233 12.07.2005 PISTORI SILVIA 3 282 D82005-1122 10.04.2005 BUTNARU VIOREL 2 283 DO6X-5782 23.11.2000 BANGAU CONSTANTIN 1 284 D0699-934 26.05.1999 BIALUS VALENTIN 1 285 D72003-2287 07.05.2003 FIT CRISTINA 1 286 D82004-1771 22.03.2004 GREBELDINGER GHEORGHE 1 287 PA8X1-2231 18.09.2001 MACALITA FLORIN TIBERIU 1 288 DO6X-5738 22.11.2000 MARCULESCU ION COSTEL 1 289 PA8X-3982 16.11.2000 MATEI IOSIF MARCEL 1 290 D82004-5628 27.08.2004 PAL VIOREL 1 291 DO6X1-1431 15.02.2001 RADIVOI CORNELIA 1 292 D82004-4545 21.07.2004 SZILAGYI ATTILA 1 293 PA8X-3448 10.06.2000 UNGURAS IONEL 1 294 DO6X1-5996 31.10.2001 ANISOREAC IRINA 0 295 DO697002049 30.10.1997 ANITEI FLORIN 0 296 DO697000860 04.04.1997 BABICEANU CONSTANTIN 0 297 DO694003786 26.10.1994 BARANYI ECATERINA 0 298 D0699-3343 11.10.1999 BARNUTIU SIMION 0 299 DO695001504 15.03.1995 BUSUIOC FLORIN 0 300

DO797002639 16.07.1997 CHIRIAC ION 0 301 DO694003995 03.11.1994 COJOCARIU NICOLAE ILIE 0 302 DO694001213 01.06.1994 COJOCARU NICOLAE-ILIE 0 303 DO695003072 24.07.1995 COSTEA SIMONA 0 304 DO697002464 12.12.1997 COSTINAS REMUS 0 305 DO695950007 16.02.1995 GROSMAYER ELISABETA 0 306 DO696000426 24.02.1996 GRUIA CRISTIAN 0 307 DO697001944 15.10.1997 IANCHI DUMITRU 0 308 SC096002933 17.03.1996 KONCZANI MONIKA 0 309 DO694003345 15.09.1994 LACATIS GEORGETA 0 310 DO696000273 02.02.1996 MAHU GEORGETA-MARIANA 0 311 DO796002307 26.08.1996 MARTINIC NICOLAE 0 312 DO695002940 07.07.1995 MATEOIU ILIE 0 313 DO696001920 08.08.1996 NEAG GHEORGHE 0 314 DO696000427 24.02.1996 NEDA GELU 0 315 DO6X1-4159 01.08.2001 OPREA PETRU 0 316 DO695004119 24.11.1995 PASCU PETRONELA 0 317 DO696000243 31.01.1996 PASCUTOI DUMITRU 0 318 DO697002262 02.12.1997 PASTEAN GHEORGHE 0 319 DO797002528 10.07.1997 PEITY LAZAR ALIN 0 320 D82004-2272 21.04.2004 PETCOV VALENTIN 0 321 DO694002828 04.08.1994 PUIU FELICIA 0 322 DO696000930 05.04.1996 RADU ION 0 323 DO797003374 03.09.1997 SIRCA TICNOVAR 0 324 DO693037935 19.11.1993 TARAN FLOREA 0 325 DO697001280 28.05.1997 TURCU LOREDANA 0 326 DO698001227 13.10.1998 ULRICH MIREL 0 327 DO696002314 17.10.1996 VARSTA CLARA 0 328 DO6X1-1732 27.02.2001 ZANGLI MARIANA 0 329

nr_inreg data_inreg nume punctaj ordi

Atasament: Liste_ord._alfabetica_-_Tineri_casatoriti.pdf

Numarul de inregistrare al

cererii

Data inregistrarii

cererii NUMELE si PRENUMELE

Solicitantului Punctajul acumulat

Ordinea de prioritate de

pe lista

D72002-3486 26.04.2002 ABAGIU RODICA 12 1155 DO696000334 08.02.1996 ABRUDAN ADRIAN 14 1013 DO697000185 04.02.1997 ACASANDRII GHEORGHITA 0 1845 D72002-2817 10.04.2002 ACATRINEI SORIN 8 1561 DO696001475 10.06.1996 ACHIHAEI GABRIEL 23 105 DO6X1-7001 11.12.2001 ACHIM PITORAC CLAUDIU 11 1246 DO697002513 18.12.1997 ACHIM SIMONA 16 790 DO694002751 01.08.1994 ADAM ADRIANA 32 2 DO6X2-1164 21.02.2002 ADAM BENGA ADRIANA 0 1846 DO6X2-2594 03.04.2002 AENOAEI IOAN 9 1463 D0699-35 13.01.1999 AFRA CLAUDIU 18 567 D72003-1903 10.04.2003 AGACHE SORIN GABRIEL 7 1633 DO694003427 22.09.1994 AGAPCIUC ADRIANA GABRIELA 23 106 DO798002545 27.07.1998 AGAVRILOAE DANIEL - RADU 14 1014 DO695002476 29.05.1995 AGOSTON ARPAD 21 247 D82002-483 17.10.2002 AGOSTON IANOS 0 1847 DO694001511 30.03.1994 AILOAIEI CONSTANTIN 0 1848 D702-10119 02.12.2002 AILOAIEI GHEORGHE 5 1769 D82003-705 17.02.2003 ALAZAROAIE CRISTIAN 13 1085 PA8X1-3886 14.12.2001 ALAZAROAIE REMUS 10 1334 DO694002804 03.08.1994 ALBERTUS MIHAI 26 36 DO695002062 06.04.1995 ALBESCU IRINA 21 248 DO6X-5882 29.11.2000 ALBIS SORIN 13 1086 D82002-492 22.10.2002 ALBU DANIEL 9 1464 DO694002802 03.08.1994 ALBU MARIA CARMEN 22 144 DO6X1-4398 08.08.2001 ALDEA ANA 8 1562 D82003-417 04.02.2003 ALDEA DORU 0 1849 DO694001353 23.03.1994 ALEXA ELENA 0 1850 D82002-140 01.10.2002 ALEXA COSTEL 9 1465 DO696001136 09.05.1996 ALEXA FLORIN 21 249 D06X-3425 04.11.2000 ALEXA MIHAI 15 904 DO695002231 27.04.1995 ALEXANDRESCU CRISTINEL 20 362 D82003-5567 25.07.2003 ALEXANDRU CRISTIAN 9 1466 DO6X2-503 08.02.2002 ALEXIN ANA CLAUDIA 9 1467 D82005-6057 30.11.2005 ALEXIN LILIANA 7 1634 D06X-2217 03.02.2000 ALMAJAN FLORIN 17 665

Anexa 4 la H.C.L. nr.

Lista de prioritati pentru anul 2006 a persoanelor care se incadreaza la categoria "Tineri casatoriti" care au depus solictari in vederea atribuirii unei locuinte din

fondul locativ de stat

DO698001223 12.10.1998 ALUNGULESEI VIORICA 0 1851 DO695003775 12.10.1995 AMALIEV VERONICA 27 24 DO698009156 04.02.1998 AMANDITEI CONSTANTIN 0 1852 DO695001243 06.03.1995 AMARIEI CRISTIANE AURORA 19 469 DO695003498 19.09.1995 AMBRUS CAROL 26 37 DO695003080 25.07.1995 AMORARITEI RALUCA 20 363 D72004-224 16.01.2004 AMOSIESEI MIHAI 8 1563 D72003-408 03.02.2003 ANASTASIU ADRIAN DORIN 7 1635 DO6X2-82 16.01.2002 ANDRAS DANUT 6 1721 DO6X1-5901 29.10.2001 ANDRAS TRAIAN 11 1247 DO695000140 16.01.1995 ANDREASCEC FLORIN 0 1853 DO6X-4899 25.08.2000 ANDREI ALIN 13 1087 DO695000190 17.01.1995 ANDREI LILIANA 20 364 D82005-1160 11.03.2005 ANDREICI ADRIAN OLIVER 9 1468 DO696000129 18.01.1996 ANDRICI LOREDANA 18 568 D72004-253 19.01.2004 ANDRICI STEFAN 7 1636 D82004-2207 20.04.2004 ANDRIESI COSTEL 4 1802 D06X-3679 18.04.2000 ANDRONIC MIHAI 12 1156 DO697002025 24.10.1997 ANDRONIC NICOLETA 17 666 DO696000792 21.03.1996 ANDRUSEAC LAURA 17 667 D72002-4923 05.06.2002 ANGI CINCA CLAUDIUS 8 1564 D72003-145 16.01.2003 ANGI LIVIUS IOAN 9 1469 D0699-468 04.06.1999 ANITEI RELU GABRIEL 17 668 D82003-4548 27.06.2003 ANKNER ADRIAN 10 1335 DO694003223 05.09.1994 ANTAL FRANCISC EMERIC 28 19 DO697002217 24.11.1997 ANTAL MUSTETI DANIELA 15 905 D82003-9247 26.11.2003 ANTON CRISTIAN 6 1722 PA8X-3657 13.10.2000 ANTON ION 10 1336 DO694002970 10.08.1994 ANTON REMUS 0 1854 DO694002808 04.08.1994 ANTONESCU CRISTIAN 22 145 D82002-998 18.11.2002 ANTONESCU EMANUEL 10 1337 D06X-1538 02.11.2000 ANUTA BERNA 13 1088 D72002-9498 14.11.2002 APETREI DANUT 13 1089 DO6X1-2462 10.04.2001 APINZURASOAIE MIHAI 9 1470 D82004-6366 04.10.2004 APOSTOL AURICA 7 1637 DO6X1-2058 16.03.2001 APOSTOL GSBRIEL 9 1471 D82003-7189 10.09.2003 APRO STEFAN 12 1157 DO692000165 23.01.1992 ARDELEAN DORIN IOAN 0 1855 DO698000120 29.01.1998 ARDELEAN ADRIAN 16 791 D72002-4206 20.05.2002 ARDELEAN CLAUDIU IONEL 9 1472 DO694003824 27.10.1994 ARDELEAN GHEORGHE 0 1856 DO697001191 15.05.1997 ARDELEAN IOAN 0 1857 D06X-496 19.01.2000 ARDELEAN OVIDIU 14 1015 DO6X-5294 25.10.2000 ARDELEAN SORIN LIVIU 12 1158 DO6X1-7016 12.12.2001 ARDELEAN TABITA 10 1338 D72004-385 22.01.2004 ARICI OVIDIU ADRIAN 11 1248 D0699-4256 12.10.1999 ARMANCHI MARIUS 20 365 DO694004126 17.11.1994 ARMAS TOMA 21 250 D82003-129 17.01.2003 ARSINTE FLORIN 5 1770 D82003-4569 27.06.2003 ARSINTE MARIOARA 5 1771 DO697001860 03.10.1997 ARTENIE DANIEL 17 669

DO698001314 16.11.1998 ASAFTEI VICTOR 15 906 DO6X1-3002 22.05.2001 ASAFTEI ELENA 15 907 DO697002498 17.12.1997 ASMARANDEI DORU-MIRCEA 0 1858 D0799-3729 10.04.1999 ASOFIE SORIN VASILE 18 569 DO697001474 16.06.1997 ATUDOREI MARIA 0 1859 D06X-561 20.01.2000 AVRAM IONEL 11 1249 DO695004295 07.12.1995 AVRAM SIMONA 20 366 D82004-175 19.01.2004 AVRAM VIOLETA 7 1638 DO6X2-21 14.01.2002 AXENTE DUMITRA DANIELA 14 1016 DO698000365 06.03.1998 BABA SVETOZAR 18 570 DO697002459 12.12.1997 BABAT LILIANA 15 908 DO697000339 14.02.1997 BABEANU SEBASTIAN 16 792 D06X-1505 02.10.2000 BABENSCHI MARIANA 15 909 DO6X1-6934 06.12.2001 BABETI CRISTIAN 13 1090 DO696-354 02.12.1996 BABICI MIODRAG 19 470 D72002-9218 08.11.2002 BACER ALEXANDRU 10 1339 DO694003770 25.10.1994 BACHE DAN MARCEL 22 146 DO698000510 24.03.1998 BACHIM VELEMIR 16 793 DO694004299 07.12.1994 BACHNER VALENTIN DORU 0 1860 DO696002060 01.10.1996 BACOCI MOLDOVAN MIHAI 19 471 D72004-640 28.01.2004 BACRAU ACHIM OLIVER 5 1772 DO6X2-1062 18.02.2002 BADAI NICOLAE 0 1861 DO6X1-6960 07.12.2001 BADAU IOSIF 7 1639 DO6X1-5703 17.10.2001 BADEA OVIDIU ALIN 13 1091 DO698001374 05.11.1998 BADITA DANUT 17 670 D82003-1492 13.03.2003 BADITOIU ILIE 4 1803 DO694002882 08.08.1994 BAIA NICOLAE 22 147 DO697000959 16.04.1997 BAICON COSTEL 16 794 D82004-5642 27.08.2004 BAIES CORNEL FLORIN 6 1723 DO6X1-2227 27.03.2001 BAJUSZ ALEXANDRU 11 1250 DO697000087 20.01.1997 BAJUSZ ANDREI 16 795 DO694003691 17.10.1994 BALA STEFAN-SORIN 21 251 D82004-785 02.02.2004 BALACI CLARISSA GINA 9 1473 DO6X2-1815 12.03.2002 BALAJ TODORESCU PETRICA 11 1251 D06X-2262 03.03.2000 BALAN DAN 9 1474 PA8X1-221 28.02.2001 BALAS ALINA 16 796 D82003-7421 16.09.2003 BALASA MARIA ELENA 7 1640 DO696000973 12.04.1996 BALAU CRISTINA 19 472 DO698000069 20.01.1998 BALAURE DORU 0 1862 D702-10417 10.12.2002 BALAURE VLAD ADRIAN 8 1565 DO695000105 13.01.1995 BALC IONEL 21 252 DO694003518 29.09.1994 BALDU ALEXANDRA MARIA 25 52 DO698000544 31.03.1998 BALEANU MIHAELA 17 671 DO694004081 11.11.1994 BALINT ION 23 107 D82004-1035 16.02.2004 BALINT RODICA EUGENIA 4 1804 DO6X1-3431 15.06.2001 BALINT TIBERIU CSABA 14 1017 PA8X1-3021 12.10.2001 BALINT VALENTIN 7 1641 DO797000190 21.01.1997 BALINT VALENTIN IOSIF 15 910 D06X-3158 31.03.2000 BALMEZ MARIUS 16 797 D82004-393 27.01.2003 BALOG CRISTINA 11 1252 DO696001119 07.05.1996 BALOGH KAIUS 17 672

D0699-1493 22.06.1999 BALOSU IONEL 15 911 DO697001025 23.04.1997 BALTEAN AIDA 16 798 DO6X1-6013 31.10.2001 BALU GHEORGHE 7 1642 D82003-158 21.01.2003 BALUT MARIA RODICA 0 1863 D82003-4723 03.07.2003 BALUT MARINELA 9 1475 DO697001440 13.06.1997 BAN IOAN 0 1864 DO697000540 05.03.1997 BAN OVIDIU 16 799 DO695000795 20.02.1995 BANCA IONEL 19 473 DO694003208 01.09.1994 BANDAR STEFAN 0 1865 D82003-197 23.01.2003 BANDI FERENC 7 1643 DO695004027 14.11.1995 BANGAU MARIA 20 367 DO698001361 04.11.1998 BANILEAN GHEORGHE 15 912 DO697000525 04.03.1997 BANU FLORIAN 0 1866 D0696-1035 24.04.1996 BANU MARIOARA 24 77 D72002-976 21.11.2002 BANU MIRCEA 6 1724 D82003-6210 14.08.2003 BANU NICOLAE 6 1725 DO6X1-2570 20.04.2001 BAR TEODOR 10 1340 DO698001510 27.11.1998 BARABASI PETRU - GHEORGHE 16 800 D0699-2562 27.08.1999 BARABOI CLAUDIU 18 571 D72002-5004 06.06.2002 BARBU GABRIEL 17 673 DO696-2715 12.05.1996 BARBUT NICOLAE 20 368 DO698000084 22.01.1998 BARNA MARIUS 22 148 DO699-578 05.04.1999 BARNA CALIN PETRU 19 474 DO694004170 22.11.1994 BARNA DANIEL 22 149 D72003-1419 19.03.2003 BARON LACRAMIOARA 8 1566 PA8X2-902 15.02.2002 BARTH NICOLAE ANON 8 1567 DO696000769 19.03.1996 BASAMENTCHI MELINDA 0 1867 DO694004350 12.12.1994 BASSMANN RAIMOND 22 150 DO6X1-6060 02.11.2001 BATANIAT MADALINA ROXANA 12 1159 DO694003140 25.08.1994 BATE SIMONA IOANA 0 1868 DO696000837 26.03.1996 BATEA FLORIN ILIE 18 572 DO6X1-5883 29.10.2001 BATEA MIRELA 14 1018 D82003-6626 28.08.2003 BAUSCHE ZOLTAN 8 1568 DO6X1-6948 07.12.2001 BEBEC ADRIAN 10 1341 D702-10125 02.12.2002 BECHES FANICA 7 1644 DO695004087 21.11.1995 BECZE ILIOPOL LASZLO 20 369 D06X-1945 24.02.2000 BEJENARIU FLORIN 17 674 DO6X-6022 12.07.2000 BEJINARIU STEFAN 17 675 DO697000082 17.01.1997 BELDEA MARIN 17 676 DO6X1-5499 13.09.2001 BELDEAN ADRIAN 10 1342 DO697002147 13.11.1997 BELEA FLORIAN 15 913 D72002-5419 18.06.2002 BELEAGA DANIEL 10 1343 D72002-6555 19.07.2002 BELECCIU GABRIELA 10 1344 DO695000753 20.02.1995 BELU DANIELA 30 9 D06X-3420 04.11.2000 BENGA ONITEL 16 801 DO697000124 30.01.1997 BENTAN COSTICA 16 802 DO694001748 12.04.1994 BERCHI GHEORGHITA 28 20 DO699-273 25.02.1999 BERCHI ROMEO 17 677 DO6X1-6641 20.11.2001 BERCUCI GHEORGHE 10 1345 DO695003136 01.08.1995 BEREZNICU ANA 21 253 DO6X1-6708 22.11.2001 BERINDE GHEORGHE 19 475

DO697002200 20.11.1997 BERINDEA IOAN PETRU 15 914 D0699-355 15.03.1999 BERLOVAN CLAUDIU ALIN 16 803 D82002-1028 19.11.2002 BERNAD SANDOR IANOS 0 1869 DO695003851 20.10.1995 BERNSTEIN ALEXANDRU 20 370 DO696001611 28.06.1996 BESLIU ELENA 0 1870 DO698000863 02.06.1998 BEZEDE MARIAN 17 678 DO696000501 22.02.1996 BIG AURICA 18 573 D72002-7652 30.08.2002 BILIUZ VALENTIN 10 1346 DO694004344 09.12.1994 BINZAR TUDOR 0 1871 DO694003430 22.09.1994 BIRCEA REMUS ADRIAN 23 108 DO697001176 15.05.1997 BIRLADEANU COSTEL 0 1872 D82004-1931 30.03.2004 BIRLEA CORNELIA 6 1726 DO695003224 15.08.1995 BIRO MARIUS 21 254 DO697001576 23.06.1997 BIRO RENATTE 16 804 DO798003159 09.09.1998 BIRSANU VIORICA - CARMEN 16 805 D82005-1584 07.04.2005 BIRTA MARIUS 8 1569 DO697000459 26.02.1997 BISTRIAN DANIELA 17 679 DO694004069 10.11.1994 BITA VALERICA 26 38 DO6X1-1939 08.03.2001 BITICU FLOREA 7 1645 DO695003065 21.07.1995 BITTE DANIEL LADISLAU 19 476 DO697000579 10.03.1997 BLAGA AURELIAN 19 477 DO695002346 11.05.1995 BLAGA LUCIAN 20 371 DO696002568 25.11.1996 BLANARIU CONSTANTIN 17 680 DO698001172 05.10.1998 BLEDEA MARIUS - FLORIAN 18 574 DO6X1-6933 06.12.2001 BLEJDEA MARIAN 11 1253 D82005-6259 12.12.2005 BLIDARIU CRISTIAN 9 1476 DO694004078 10.11.1994 BLIDARIU ECONOMESCU GABRIELA 22 151 DO6X1-2671 26.04.2001 BLOJU MARIUS STEFAN 12 1160 DO697001535 19.06.1997 BOBOC MARIAN 15 915 DO697000627 13.03.1997 BOBOICIOV SIMONA 15 916 D82002-1741 19.12.2002 BOBONICI MILAN 11 1254 D82002-836 13.11.2002 BOC CRISTINEL 8 1570 DO697002511 18.12.1997 BOCA ALINA 15 917 DO6X2-1118 19.02.2002 BOCA EMOKE 14 1019 D702-10544 19.12.2002 BOCANCA NICOLAE 16 806 D82004-251 22.01.2004 BOCANCEA ELENA 15 918 DO6X1-4128 31.07.2001 BOCICU GEORGE 12 1161 D06X-1465 02.09.2000 BODEA STEFAN 12 1162 DO694003537 30.09.1994 BODEAN ANGELA 24 78 DO697001822 29.09.1997 BODMAR ERICA 16 807 DO696002717 01.05.1996 BODNAR VIOREL 0 1873 DO6X1-154 16.01.2001 BODNARIUC CALIN FLORIN 11 1255 D72003-2944 01.07.2003 BODRI CRISTIAN DAN 9 1477 DO697002186 19.11.1997 BOGATAN CODRIN 15 919 D72002-7915 09.09.2002 BOGDAN CLAUDIA 9 1478 D702-10541 19.12.2002 BOGDAN DANIEL IOAN 5 1773 DO697-1166 13.05.1997 BOGDAN DORIN 17 681 DO697001183 15.05.1997 BOGDAN IONEL 16 808 DO6X1-7028 13.12.2001 BOGDAN NICOLAE 10 1347 DO694003175 29.08.1994 BOGDAN OVIDIU VIRGIL 21 255 D72002-9397 13.11.2002 BOGDEA VICA 11 1256

DO694940033 20.09.1994 BOGHEAN M.TOADER 29 11 D72002-8461 07.10.2002 BOGHIU PAUL 14 1020 D82004-3559 03.06.2004 BOGHIU-IGNAT MIHAELA 7 1646 PA8X-2974 21.09.2000 BOGZA EMANUEL 13 1092 DO698001150 01.10.1998 BOHORODIT DAN 0 1874 D82004-612 29.01.2004 BOICEAN MARIA CRISTINA 8 1571 D72004-3722 18.05.2004 BOLDEA OANA 5 1774 D0699-1817 07.06.1999 BOLDI ISTVAN 14 1021 DO695000530 10.02.1995 BOLDIZSAR ADALBERT 28 21 DO694004313 08.12.1994 BOLDIZSAR ISTVAN 25 53 DO694004326 08.12.1994 BOLDORAN DAN 21 256 DO698001271 19.10.1998 BOLOCAN VASILE 20 372 DO699-110 25.01.1999 BOLOCAN CONSTANTIN 15 920 D0699-110 25.01.1999 BOLOCAN CONSTANTIN 0 1875 DO695003115 27.07.1995 BOLOG FLORIN MIRCEA 25 54 DO696002311 17.10.1996 BOLOG IOAN 23 109 D72004-75 13.01.2004 BOLOGA DANIELA 8 1572 D0699-1800 24.08.1999 BOLOGA IOACHIM MARIUS 22 152 D0699-394 23.03.1999 BOLOHAN MARIUS 15 921 DO694002853 05.08.1994 BOLOJAN VIOLETA MARIANA 0 1876 D72002-4322 22.05.2002 BONCHIS ADRIAN 8 1573 DO695000219 18.01.1995 BORA RADU MARIAN 19 478 DO695000421 08.02.1995 BORA SILVIA ADELA 20 373 DO694003485 27.09.1994 BORBELY MARIA MIRELA 22 153 DO696000422 16.02.1996 BORCEAN ADRIAN 18 575 D06X-3179 04.03.2000 BORCILA CONSTANTIN CATALIN 12 1163 D72004-1769 11.03.2004 BORDEANU CATALIN 9 1479 DO697000590 11.03.1997 BORDEANU MARIUS 15 922 DO6X1-6781 27.11.2001 BORDIANU DUMITRU 15 923 PA8X1-1752 10.07.2001 BOROBAR CRISTINEL GABRIEL 13 1093 DO695000241 19.01.1995 BOROS GERHARD 21 257 DO695000240 19.01.1995 BOROS HARALD IOSIF 23 110 DO696001434 05.06.1996 BORS LUCIAN 20 374 DO694004333 09.12.1994 BORSAN GABRIELA 26 39 DO698001351 03.11.1998 BORSOS ION - GABRIEL 0 1877 DO695002232 27.04.1995 BORSOS GABRIEL 0 1878 DO695000173 17.01.1995 BORZASI ANDREI EMERIC 20 375 DO6X2-1327 28.02.2002 BOSICA LUCIAN 23 111 DO694003446 23.09.1994 BOSIOC SERGIU DORU 22 154 DO698000216 12.03.1998 BOT ION 16 809 D82005-514 03.02.2005 BOT CALIN 12 1164 DO695-4336 12.12.1995 BOT DORIN 19 479 DO695003758 10.10.1995 BOT IOAN 0 1879 DO6X1-1359 13.02.2001 BOT VERONICA 13 1094 DO6X1-553 24.01.2001 BOTA CRISTIAN 15 924 DO694004339 09.12.1994 BOTA ELENA-SIMONA 0 1880 DO6X1-4303 07.08.2001 BOTA LOREDAN 10 1348 DO697009999 12.03.1997 BOTA MIRCEA 0 1881 D06X-740 25.01.2000 BOTEZATU VALERIU 18 576 D72002-5323 14.06.2002 BOTOACA ADRIAN 8 1574 DO697001072 30.04.1997 BOTOS NICOLAE 16 810

D82004-3963 05.07.2004 BOZOKI MARIANA 9 1480 DO698001132 29.09.1998 BOZSODI GYULA 18 577 DO697001558 20.06.1997 BRABECE IRINA 21 258 DO694002996 11.08.1994 BRAD CRISTIAN 22 155 D0699-126 28.01.1999 BRADACI SILVESTRU BENTEL 18 578 D72004-4186 28.05.2004 BRADU IOAN 3 1825 DO695003259 21.08.1995 BRAESCU MIHAELA IUDITA 0 1882 DO694004121 16.11.1994 BRAICA IOAN 0 1883 D0695-4164 29.11.1995 BRASOVEANU ALINA GABRIELA 19 480 DO6X1-7067 13.12.2001 BRASOVEANU DANIELA 10 1349 D82004-3676 15.06.2004 BRASOVEANU FLORIN 6 1727 DO6X1-2613 24.04.2001 BRAT ALEXANDRU 12 1165 DO6X1-3557 25.06.2001 BRATUIANU COSMIN 10 1350 DO697002174 18.11.1997 BRENDUSE REMUS 18 579 D72005-2471 21.04.2005 BRINDA LUCAIN CRISTIAN 7 1647 D82003-7968 26.09.2003 BRINDAS MIHAELA 10 1351 DO695-3892 26.10.1995 BRINDUS MIRELA 31 5 DO697001811 26.09.1997 BRONZ EMIL 16 811 DO696-108 16.01.1996 BUCA ILIE 19 481 D06X-2801 21.03.2000 BUCHE IULIAN 17 682 DO695002273 04.05.1995 BUCI ROZINA 0 1884 DO696002147 09.10.1996 BUCIU ZOLTAN 18 580 D06X-3063 29.03.2000 BUCIUTA STEFAN 12 1166 PA8X-3142 26.09.2000 BUCSI ALEXANDRU 11 1257 D06X-3907 05.10.2000 BUDAI DANIEL 12 1167 DO696001963 18.09.1996 BUDAI SEVER 0 1885 DO6X1-4641 14.08.2001 BUDIANA ION 7 1648 D0600-247 22.02.1999 BUDRITAN ATTILA 20 376 DO698000980 26.06.1998 BUGA COSMIN 21 259 DO695003735 06.10.1995 BUGARIU DAN 20 377 DO694002987 10.08.1994 BUGARIU MARCEL 21 260 DO696002465 11.11.1996 BUGARIU TIBERIU 18 581 DO6X2-2280 25.03.2002 BUHACEANU CRISTIAN 9 1481 D0699-1633 29.06.1999 BUHAI URSU LEON 13 1095 D0699-2666 14.10.1999 BUHNA CIPRIAN 12 1168 DO695001974 05.04.1995 BUIBAS CRISTIAN 19 482 DO697001238 22.05.1997 BUJOR LAURENTIU 0 1886 D702-10498 13.12.2002 BULEARCA MIREL 0 1887 DO6X-1876 22.02.2000 BULGARIU VIOLETA 0 1888 DO696001489 12.06.1996 BULZ IOSIF 18 582 DO697001853 03.10.1997 BULZAN CRISTINEL STEVITA 16 812 D0699-3083 29.10.1999 BUMB AVRAM 14 1022 D72003-981 05.03.2003 BUMBAR LUCIAN 8 1575 DO6X-5529 11.10.2000 BUNDUC VASILE 18 583 D82005-2648 20.06.2005 BURCSA RUPI 10 1352 DO694003467 26.09.1994 BURE ADRIAN CRISTIAN 21 261 DO695003165 04.08.1995 BURGHEAUA DAFINA 0 1889 D72004-1570 26.02.2004 BURILEANU MILITA DANIELA 6 1728 DO696001083 02.05.1996 BURLACU IOANA 24 79 D0699-1483 22.06.1999 BURLACU IOANA 0 1890 D0699-395 23.03.1999 BURTICA CALIN 0 1891

D06X/3044 28.03.2000 BURTICICA FLORENTINA 15 925 D82002-730 11.11.2002 BUSAGA MARIUS 10 1353 D0699-2888 21.10.1999 BUSU VASILE NICOLAE 17 683 DO697002520 19.12.1997 BUTAN IULIAN 17 684 D72002-6430 16.07.2002 BUTARITA ANDRATHA 11 1258 DO694003287 09.09.1994 BUTIRI PETRE MARIUS 29 12 SC01-19377 30.11.2001 BUZ IONEL DANIEL 11 1259 PA8X1-2699 03.10.2001 BUZATU BOGDAN 9 1482 DO696002428 05.11.1996 BUZIC CONSTANTIN 18 584 DO697001275 27.05.1997 CABLEA NICUSOR 0 1892 DO697000680 18.03.1997 CADARU COSMIN 19 483 DO694004105 15.11.1994 CALAFETEANU FLORIN 0 1893 PA8X-2069 28.07.2000 CALDARUS JUGANARU NICU 9 1483 D72003-302 28.01.2003 CALIN CATALIN 6 1729 DO797000232 22.01.1997 CALIN GHEORGHE 19 484 D82004-7488 14.12.2004 CALIN IULIAN 13 1096 DO697-337 13.02.1997 CALIN LAURENTIU 23 112 DO696002048 01.10.1996 CAMPAN FLOREA 0 1894 DO696-1960 18.09.1996 CANDEA VALENTINA 24 80 DO695003204 10.08.1995 CANTOLARIU MARIANA 29 13 DO6X-5271 24.10.2000 CAPAT FLORIN 16 813 PA8X-3801 31.10.2000 CAPATINA SORIN MARIUS 16 814 D06X-2608 13.04.2000 CAPETEAN LEONTIN 17 685 DO695003092 25.07.1995 CAPRARESCU AURELIAN 21 262 DO697002104 06.11.1997 CAPRARIU MARIUS 15 926 D0699-3560 17.11.1999 CAPRICEANA AMALIA 0 1895 D702-10543 19.12.2002 CARAGUI CRISTIAN 8 1576 PA8X-4292 12.12.2000 CARAULEANU SEBASTIAN 13 1097 DO6X1-2678 26.04.2001 CARLIG ANA 9 1484 D06X-1847 22.02.2000 CARMOCANU SORIN CRISTIAN 15 927 D82002-1629 12.12.2002 CARPEN ADRIAN 11 1260 D72002-5720 26.06.2002 CARSTOIU CRISTIAN 8 1577 DO694003661 12.10.1994 CASALEAN COSMIN 21 263 DO694004186 23.11.1994 CASALEAN MARIUS ARON 0 1896 DO695000352 02.02.1995 CASAP LILIANA 20 378 D82005-1335 23.03.2005 CASAPU DANIEL 5 1775 DO694004184 23.11.1994 CATALINA FLORIN ADRIAN 21 264 D06X-614 21.01.2000 CATALINA MIHAELA 14 1023 DO6X1-2975 21.05.2001 CATARESCU ION 10 1354 DO698001394 11.11.1998 CATARGIU NICOLETA 14 1024 DO696002192 11.10.1996 CAULEA CRISTIAN 17 686 DO6X1-7059 13.12.2001 CEAUSELU BENEDICT 9 1485 DO6X2-450 06.02.2002 CEGA LAURA 17 687 DO6X1-3225 04.06.2001 CEICA CLAUDIU 25 55 DO697000223 06.02.1997 CENUSE CONSTANTIN 15 928 DO696000116 17.12.1995 CERCEL MIHAELA 21 265 D82003-8507 16.10.2003 CERNA IOAN CIPRIAN 9 1486 DO697001371 09.06.1997 CERNESCU PETRICA 0 1897 DO697001968 16.10.1997 CERTUS ION 15 929 DO695004113 23.11.1995 CHEIE ROMULUS 19 485 DO694000035 04.10.1994 CHELARU ELENA MARGARETA 22 156

D72004-5265 09.09.2004 CHELU VASILICA 9 1487 DO694003181 30.08.1994 CHERECHES VASILE FLORIAN 22 157 D82004-2872 14.05.2004 CHEREGI CONSTANTIN 8 1578 D82005-596 09.02.2005 CHETRARU ION CRISTINEL 2 1836 DO695003078 24.07.1995 CHETRARUC CORNELIA 19 486 D82004-2206 20.04.2004 CHIFA VIOREL 4 1805 D72002-8934 25.10.2002 CHIFAN MARIUS 13 1098 DO696002531 20.11.1996 CHIFAN MARIUS 0 1898 D72003-621 17.02.2003 CHIHAIA NICOLAE 8 1579 DO695002397 17.05.1995 CHILARIU SORIN DTRU 23 113 D82004-2029 06.04.2004 CHIORESCU MARCEL 6 1730 PA8X1-3919 14.12.2001 CHIRA CRISTIAN LUCIAN 10 1355 D0799-3309 21.09.1999 CHIRA DANIEL SORINEL 17 688 DO698001232 13.10.1998 CHIREA FLORIN 0 1899 D06X-1634 15.02.2000 CHIRIBUCA STELICA 11 1261 DO6X1-1114 06.02.2001 CHIRILA ALIN 14 1025 D0699-2375 08.04.1999 CHIRILA IOAN MIHAI 19 487 DO694003764 25.10.1994 CHIRILENCO DANIEL 22 158 PA8X-2626 09.07.2000 CHIRITESCU IVU FLORIN 0 1900 DO694003049 12.08.1994 CHISOZAN CRISTIAN 23 114 DO698001550 04.12.1998 CHITU IANORICA 17 689 D82004-2460 28.04.2004 CHITU VIOREL CIPRIAN 8 1580 D72004-2099 17.03.2004 CICIC ALIN VICTOR 7 1649 DO698001586 10.12.1998 CICLOVAN CATALIN 21 266 PA8X1-2452 25.09.2001 CICLOVAN DANIEL COSTIN 14 1026 D82003-10 07.01.2003 CIOABA SORIN 4 1806 D82002-783 12.11.2002 CIOACA DANUT 12 1169 D72002-3667 30.04.2002 CIOANCA RADU GABRIEL 13 1099 PA8X1-516 23.03.2001 CIOBAN IOAN MARIUS 14 1027 D82005-871 25.02.2005 CIOBANICA VALENTIN 3 1826 DO694002759 01.08.1994 CIOBANU CONSTANTIN 26 40 DO694002079 14.03.1994 CIOBANU CORINA 0 1901 D06X-608 21.01.2000 CIOBANU MIHAELA 12 1170 D72004-6950 22.11.2004 CIOBANU MIHAI 9 1488 D82002-75 14.01.2003 CIOBOTARU RITCU COSTEL 7 1650 D72002-8888 23.10.2002 CIOC DANIELA 7 1651 D0699-39 13.01.1999 CIOCAN IONITA 0 1902 D82002-463 16.10.2002 CIOCAN MARINEL 7 1652 D0699-157 02.04.1999 CIOCAN OVIDIU 0 1903 D0699-1968 14.07.1999 CIOCARLAN VASILE 18 585 D82003-8193 03.10.2003 CIOFU PETRU 6 1731 D72002-4392 23.05.2002 CIONCA ALIN MIRCEA 10 1356 D82003-5556 25.07.2003 CIONCA NELU CIPRIAN 10 1357 DO6X1-1402 14.02.2001 CIORBA LUCHI SILVIU 11 1262 D82003-2986 16.05.2003 CIORBA TIBERIU 6 1732 DO694004202 24.11.1994 CIORTUZ GINA GABRIELA 21 267 DO694002837 04.08.1994 CIOTAU MARIA 0 1904 DO6X1-3229 05.06.2001 CIOTAU SORIN 11 1263 DO6X1-6870 04.12.2001 CIRA DORIN 11 1264 D72002-4711 21.08.2002 CIRCA FLORIN CRISTIAN 0 1905 D06X-3859 05.08.2000 CIRDEI CATALIN 11 1265

D06X-3563 13.04.2000 CIRDEI CATALIN 9 1489 DO6X-4652 06.08.2000 CIRDU ADRIAN 11 1266 DO695000304 30.01.1995 CIRMAT EUGEN 20 379 PA8X1-428 16.03.2001 CIRSTEA IONICA 14 1028 DO6X1-4080 30.07.2001 CIRTOG-NICARA CONSTANTIN 9 1490 DO698001344 03.11.1998 CISMAS VALERIA - CRISTINA 16 815 DO698000725 11.05.1998 CISMAS IOSIF DANIEL 0 1906 DO697000612 13.03.1997 CITEA LUMINITA 0 1907 D72002-4519 28.05.2002 CITIRIGA CRISTINA ADINA 11 1267 D702-10542 19.12.2002 CIUBOTA MIRCEA 7 1653 PA8X2-130 16.01.2002 CIUCIU GEORGE 6 1733 D82004-5898 20.09.2004 CIUCIU NICOLAE 7 1654 DO694002764 02.08.1994 CIUCUROANE ION 0 1908 DO6X1-5841 25.10.2001 CIUNGU TUDOR 9 1491 D06X-852 27.01.2000 CIURARIU FLORIN CONSTANTIN 12 1171 DO696002509 19.11.1996 CIURARIU RODICA 22 159 D72002/9259 11.11.2002 CIURCA ELENA 5 1776 PA8X-1158 23.06.2000 CIURCIUN STEFAN MARIUS 23 115 DO696000443 20.02.1996 CIURDAR TATIANA 18 586 DO695002327 10.05.1995 CLAICI ION PETRISOR 21 268 DO6X2-1591 05.03.2002 COBLIS CONSTANTIN 12 1172 D82003-407 03.02.2003 COBZARU COSTEL 9 1492 DO695002209 26.04.1995 COCA GABRIELA 20 380 DO797000236 22.01.1997 COCIUBA DANIEL 17 690 DO698000158 04.02.1998 COCONETU OVIDIU 16 816 DO695003344 31.08.1995 COCOS GABRIEL 28 22 DO695000320 31.01.1995 COCOTIANU CARMEN 19 488 DO694003215 02.09.1994 CODITA CRISTIAN 0 1909 DO796002275 22.08.1996 CODRIANU NICOLAE 18 587 D82004-6058 22.09.2004 CODRUT VASILE 6 1734 D0699-13 01.12.2000 COJOCARI ADRIAN 12 1173 DO697000521 04.03.1997 COJOCARIU VASILE 18 588 DO698000253 17.02.1998 COJOCARU GABRIEL 13 1100 DO697001589 24.06.1997 COJOCARU DANIELA 25 56 DO698000566 03.04.1998 COJOCARU HAJDA DUMITRU 17 691 D702-10518 17.12.2002 COJOCARU MIRON 5 1777 D72005-1000 17.02.2005 COJOCARU SORIN IOAN 2 1837 D82003-4249 18.06.2003 COLDEA GABRIELA 10 1358 D82005-4434 01.09.2005 COLUMBAN IULIU ALEXANDRU 5 1778 DO697000866 07.04.1997 COMAN CORNELIU 16 817 DO797003397 04.09.1997 COMAN CORNELIU 15 930 DO696001982 23.09.1996 COMAN ION 18 589 DO696000432 19.02.1996 COMLOSAN SIMONA 18 590 DO6X2-553 11.02.2002 COMNENOV DANIELA 7 1655 D0699-4147 12.09.1999 CONACHI MARIUS 15 931 D82002-1038 19.11.2002 CONACHI VIOREL 12 1174 D72003-7 06.01.2003 CONDURACHE RAMONA 10 1359 D06X-3783 05.03.2000 CONSTANDA DOREL 14 1029 DO696002179 10.10.1996 CONSTANTINESCU SIMONA 23 116 D06X-1986 24.02.2000 COPOERU CONSTANTIN 0 1910 DO698000117 28.01.1998 CORBAN MARICEL 15 932

DO797003299 28.08.1997 CORBAN DELIA GRATIELA 0 1911 DO695001328 08.03.1995 CORBEA GHEORGHE 23 117 DO694003979 02.11.1994 CORDUNEANU-SANDU SILVIA-LILIANA 23 118 D72003-3153 11.07.2003 CORICOVAC DUMITRU 9 1493 D0699-824 25.05.1999 CORMI CALIN 18 591 DO697000365 18.02.1997 CORNEANU VASILICA 17 692 D82004-3234 26.05.2004 CORNISCHI CRISTIAN 11 1268 DO797003376 03.09.1997 COROAMA ELENA MIHAELA 15 933 DO797002757 23.07.1997 CORODEA LAURENTIU 18 592 D72005-3942 16.09.2005 COROIAN MIHAELA 9 1494 DO6X1-4021 26.07.2001 COROIU DANIELA 11 1269 DO694004134 17.11.1994 CORTUSAN AURELIA SIMONA 22 160 DO698000538 30.03.1998 COSARIU LUMINITA 13 1101 DO697000530 04.03.1997 COSERGAR PULTICA IOAN 16 818 DO697000932 11.04.1997 COSMA VIOREL 20 381 DO698000377 09.03.1998 COSMAN CRISTINA 14 1030 DO697000744 20.03.1997 COSORECI MIRCEA 22 161 DO696001070 30.04.1996 COSTACHE DANIELA ALEXANDRA 21 269 D72004-523 27.01.2004 COSTACHE NECULAI 5 1779 DO6X1-5935 30.10.2001 COSTACHI MARIAN LIVIU 10 1360 DO6X1-2006 14.03.2001 COSTE CORNEL 14 1031 D72004-478 26.01.2004 COSTEA ALIN FLORIN 14 1032 DO694002817 08.09.1994 COSTEA CRISTIAN IOAN 21 270 DO694002862 05.08.1994 COSTEA MARIA 0 1912 D72004-4781 22.06.2004 COSTEA NICOLETA 5 1780 D72002-8732 17.10.2002 COSTI FLORIN 7 1656 D72002-8412 24.09.2002 COSTIC DUMITRU 13 1102 DO697000623 13.03.1997 COSTICI GHEORGHE 0 1913 DO694002749 01.08.1994 COTE NICOLETA ISABELLA 21 271 PA8X1-1949 19.07.2001 COTOC VIRGIL 9 1495 DO698009994 09.02.1998 COTRAU FLORIN 18 593 D0699-95 21.01.1999 COTRAU FLORIN 0 1914 DO698000351 04.03.1998 COTRUTA MARIUS 0 1915 D700210555- 20.12.2002 COTUNA FLORIAN 10 1361 DO694002201 17.05.1994 COVACI GABRIEL 32 3 DO6X-4540 06.05.2000 COZMA BALAN CONSTANTIN 12 1175 D72002-3699 30.04.2002 COZMA CONSTANTIN 10 1362 DO695003915 31.10.1995 COZMA LUMINITA 26 41 DO6X1-5416 27.09.2001 COZMIUC ADRIAN 12 1176 DO694002821 02.09.1994 CRACIUN ADRIAN VASILE 23 119 D72002-6078 05.07.2002 CRACIUN DANIEL 10 1363 DO697002440 12.12.1997 CRACIUN MIHAELA 0 1916 PA8X1-94 16.02.2001 CRAINIC DANIEL FLORIN 13 1103 DO697000811 28.03.1997 CRAIUT GHEORGHE 22 162 DO697002209 21.11.1997 CRASOVAN VALENTIN 15 934 D72003-3961 18.11.2003 CRAUCIUC DUMITRU 6 1735 PA8X1-981 07.05.2001 CRET IUSTIN THEOBALD 11 1270 D0699-28 13.01.1999 CRETA PETRE 17 693 DO695002824 26.06.1995 CRETAN IOAN 22 163 D0699-2022 16.07.1999 CRETU FLORIN 18 594 DO696000067 12.01.1996 CRETU ROMEO 19 489

PA8X-3338 10.03.2000 CRISAN ALIN 17 694 DO694004213 28.11.1994 CRISAN ALIN DUMITRU 0 1917 DO695002271 04.05.1995 CRISAN DANIEL 0 1918 DO699-4286 30.12.1999 CRISAN DORIN LUCIAN 15 935 DO694002984 10.08.1994 CRISAN LIVIU IULIAN 21 272 DO6X1-436 22.01.2001 CRISAN ROZALIA 11 1271 PA8X1-3292 06.11.2001 CRISAN ROZALIA CRINA 11 1272 DO694004268 05.12.1994 CRISAN SIMONA CARINA 0 1919 DO698001527 03.12.1998 CRISMAR MIRCEA 18 595 D72004-4628 16.06.2004 CRISTA LAVINIA 7 1657 D06X-1275 02.03.2000 CRISTA PUIU 14 1033 DO695003779 12.10.1995 CRISTEA ADRIAN STELIAN 20 382 DO6X1-2039 15.03.2001 CRISTEA EMANUELA 13 1104 D0699-873 06.01.1999 CRISTEA GABRIEL EUGEN 17 695 DO697002004 22.10.1997 CRISTEA SORIN 21 273 PA8X-387 21.04.2000 CRISTESCU VALERIA DOINA 14 1034 DO698001558 08.12.1998 CRISTETI EMILIAN 17 696 DO695002517 02.06.1995 CRISTIAN DANIELA 19 490 D72003-4140 27.11.2003 CRISTISOR DAN IOAN 10 1364 D82003-7436 16.09.2003 CRUCIAT GABRIEL 12 1177 DO695002387 16.05.1995 CRUCITA DORIN 20 383 DO695002856 28.06.1995 CSEH ZOLTAN 20 384 DO694004305 08.12.1994 CSEHAK STEFAN 0 1920 DO695003688 02.10.1995 CSEKE ZOLTAN 19 491 D72004-5684 27.09.2004 CSENGETTYUS GHEORGHE 10 1365 D0699-795 19.05.1999 CSISMAR MARTA 17 697 DO694003166 29.08.1994 CSOSZ IOSIF-FRANCISC 22 164 DO696001736 16.07.1996 CUCURA KOVACS MARIN 18 596 DO694004125 16.11.1994 CUMPANAS LAURENTIU 0 1921 DO696-1843 30.07.1996 CURCA IONEL 3 1827 DO694002874 05.08.1994 CURCEANU HORATIU 0 1922 DO6X2-1061 18.02.2002 CURCUTA GHEORGHE 7 1658 DO696001049 25.04.1996 CURUT TEODOR 0 1923 DO697001256 26.05.1997 CUZA FLORIN CORNELIU 19 492 D0699-4234 12.10.1999 CUZMA LAURIAN OVIDIU 0 1924 DO796002100 12.08.1996 CZEGLEDI LILIANA 22 165 DO698000635 16.04.1998 CZINE IOSIF 14 1035 DO697001633 29.07.1997 DADALAU ADRIAN 15 936 DO696001745 18.07.1996 DADUICA MARINEL 0 1925 DO697000892 08.04.1997 DAESCU IOAN 0 1926 DO696000854 27.03.1996 DAICI LOREDANA 17 698 DO698001389 10.11.1998 DAICU - CSEH PETRICA 17 699 D72004-4538 10.06.2004 DAMIAN ADRIAN 5 1781 DO696000767 19.03.1996 DAMIAN GABRIELA 18 597 D72003-1898 10.04.2003 DAMIAN VASILE 8 1581 DO697-1751 02.05.1997 DAMINESCU SORIN 21 274 DO695002142 25.11.1995 DAMINUTA IOAN 0 1927 DO695000337 02.02.1995 DAMINUTA VASILE GHEORGHE 20 385 DO697002502 18.12.1997 DAN DAMIAN IOAN 0 1928 D06X/2844 22.03.2000 DANAILA MIHAI RADU 11 1273 DO694001094 17.03.1994 DANILA BUDINCA 0 1929

D82003-6217 14.08.2003 DANILIS RADU 9 1496 DO695000227 19.01.1995 DANUT LIA LENUTA 0 1930 D82003-337 29.01.2003 DARABAN SIMONA 7 1659 D0699-438 31.03.1999 DASCALIUC DUMITRU 17 700 D06X-2424 03.09.2000 DASCALU IONEL 0 1931 PA8X1-2241 18.09.2001 DASCAU DANIEL 10 1366 DO6X-4440 30.05.2000 DATES ELENA 0 1932 DO694004290 06.12.1994 DAVID FULOP GEORGETA 0 1933 D0699-3402 23.09.1999 DAVID GHEORGHE 0 1934 DO694002969 10.08.1994 DAVID RAMONA ARANKA 21 275 D82004-4327 15.07.2004 DEACONU RAMONA 6 1736 DO6X1-5723 18.10.2001 DEHELEAN DENIS 13 1105 PA8X2-782 12.02.2002 DEICA NEDA MARIA 0 1935 DO695004355 13.12.1995 DEKRELL RAMONA MIHAELA 20 386 DO698000940 18.06.1998 DEKRELL ROBERT MARIUS 20 387 D0699-4275 12.10.1999 DELICOSTEA VASILE MIHAI 15 937 PA8X1-2239 18.09.2001 DEMCIUCEAN IURII 14 1036 D0699-366 16.03.1999 DEMENESCU GIANI 17 701 D72005-3073 01.06.2005 DEMETER FLORIAN 10 1367 DO698001303 26.10.1998 DEMIAN ALEXANDRU 18 598 DO696002547 21.11.1996 DERMESTIOV STOIAN 21 276 DO694003278 09.09.1994 DIMA MIRCEA 21 277 DO694004108 15.11.1994 DIMI VOICU 0 1936 DO694003854 28.10.1994 DIMOFTE LUCIAN 22 166 DO695002820 26.06.1995 DIN AUGUSTIN 19 493 D82003-4735 03.07.2003 DINA CRISTOPHER GEORGE 11 1274 DO6X2-1320 27.02.2002 DINCA ADRIAN 13 1106 D82004-260 22.01.2004 DINCA MARIA 5 1782 D0699-3087 29.10.1999 DINCA STELIAN 11 1275 D82004-1582 11.03.2004 DINCA-ENEA DANIELA 7 1660 DO797002971 08.08.1997 DINU GABRIEL STEFAN 16 819 DO698000211 12.02.1998 DINU PETRE 15 938 DO697001118 07.05.1997 DINU PINTEA FLORIN 16 820 PA8X-505 26.04.2000 DIRTU SORIN 18 599 D0699-463 04.05.1999 DN GABRIEL RONEL 16 821 DO695002072 07.04.1995 DOBORKOZY STEFAN 21 278 DO698001180 06.10.1998 DOBRA MIRELA 17 702 D82002-1057 20.11.2002 DOBRA ILARIE 9 1497 DO698000789 21.05.1998 DOBRE DANIELA 16 822 DO696002452 08.11.1996 DOBRE MARIAN 18 600 DO6X-4346 25.05.2000 DOBREAN NICOLAE 15 939 DO695002839 27.06.1995 DODU RODICA 19 494 PA8X-494 26.04.2000 DOMINCIUC PETRE 12 1178 DO694004070 10.11.1994 DOMSIK IOAN 21 279 DO6X1-3629 27.06.2001 DONEA ALINA 19 495 D06X-2856 22.03.2000 DORNSTAUER CLAUDIU 0 1937 DO694002906 08.08.1994 DORUTIU TOMITA 22 167 DO694003742 21.10.1994 DRAGACICHI BORISLAV 22 168 D0699-4012 12.03.1999 DRAGAN ADRIAN ENRIC 14 1037 DO696-2607 12.04.1996 DRAGAN DAN 18 601 DO696-2707 12.04.1996 DRAGAN DAN GABRIEL 25 57

DO697001746 17.09.1997 DRAGAN MIRELA 16 823 D82003-420 04.02.2003 DRAGAN PAUL 6 1737 DO695000026 10.01.1995 DRAGOI DAN 19 496 DO696001862 02.08.1996 DRAGOI SIMONA 21 280 D72003-4018 20.11.2003 DRAGOMIR CRISTIAN 7 1661 DO797002440 04.07.1997 DRAGOMIR OVIDIU 24 81 D82002-779 12.11.2002 DRAGOS NICOLETA 10 1368 DO695004064 17.11.1995 DRAGOTA ADRIAN 20 388 DO697000332 13.02.1997 DRINCEANU DAN 15 940 D0699-269 24.02.1999 DRULA IOAN BENONE 16 824 DO696001225 22.05.1996 DUCU DIANA 17 703 DO697000631 13.03.1997 DUMA DANIEL 17 704 D82002-1581 09.12.2002 DUMA MARIUS GABRIEL 6 1738 D72003/392 31.01.2003 DUMESCU SORIN 10 1369 DO695000259 24.01.1995 DUMITRAS FLORENTIN 19 497 DO696000598 29.02.1996 DUMITRASCIUC GABRIEL 17 705 DO694000097 18.01.1994 DUMITRASCU DORU 34 1 DO696001088 02.05.1996 DUMITRESCU ILEANA MIRELA 17 706 D0699-68 19.01.1999 DUMITRESCU PETRONELA 15 941 DO695004394 15.12.1995 DUMITRESCU RODIN MARIN 21 281 PA8X1-2702 03.10.2001 DUMITRICA DANIELA 1 1838 D82004-7119 24.11.2004 DUMITRICA VASILE 11 1276 PA8X-2884 19.09.2000 DUMITRU DAN GHEORGHE 13 1107 DO6X-6013 12.07.2000 DUMITRU FLORENTINA 12 1179 DO695004144 29.11.1995 DUMITRU MARIN AUREL 19 498 DO696001809 25.07.1996 DUNCA VASILE 18 602 DO695000090 12.01.1995 DUNGAN MIRCEA ADRIAN 20 389 DO694002988 10.08.1994 DUPALAU MARIUS GHE. 21 282 PA8X-1588 07.10.2000 DUSU IRINA 1 1839 DO697000089 20.01.1997 EBERLING NICOLAE 16 825 DO695000692 16.02.1995 ECSEDY ROBERT 20 390 D06X-3954 05.11.2000 ELENES FLORIN LAZARICA 10 1370 DO698001492 26.11.1998 ENACHE ZIRCA 18 603 PA8X-1576 07.07.2000 ENE ADRIAN DORIN 15 942 PA8X1-3357 08.11.2001 ENESCU REMUS 11 1277 DO695000226 19.01.1995 ERMIN CORNEL 0 1938 DO698001475 24.11.1998 FANCSALI - BOLDIZSAR INTE 19 499 DO694003704 18.10.1994 FANTAZIU ALEXANDRU 0 1939 DO697000537 04.03.1997 FARA LUCIAN 17 707 DO695002583 12.06.1995 FARAGO GABRIEL 23 120 DO697002523 19.12.1997 FARAON IONEL 17 708 DO697000985 21.04.1997 FARCAL RADU 15 943 DO697002093 05.11.1997 FARCAS ANTON 17 709 DO694003744 21.10.1994 FARCAU CHRISTINE 23 121 DO694003136 25.08.1994 FARCHESCU COSMIN-IOAN 0 1940 DO6X-5153 17.10.2000 FARKAS CLAUDIU 15 944 D0697-1356 06.05.1997 FARKAS GHEORGHE 15 945 D82002-1648 13.12.2002 FATI NELU 10 1371 DO698001313 27.10.1998 FAUR NICOLAE 17 710 DO696000760 18.03.1996 FAUR ADINA 27 25 DO694003649 11.10.1994 FAUR ALEXANDRU 22 169

DO697000797 27.03.1997 FAUR AVRAM PETRU 0 1941 D82003-346 31.01.2003 FAUR CALIN 10 1372 D0699-2992 26.10.1999 FAUR CALIN IULIU 18 604 D72002-6410 16.07.2002 FAUR DORIN 11 1278 DO6X-5379 30.10.2000 FAUR SORIN 9 1498 DO6X1-2235 27.03.2001 FAZEKAS CRISTIAN 11 1279 DO695000076 12.01.1995 FEDOR DORIN 0 1942 DO698000417 12.03.1998 FEDOREAC VASILE-ADRIAN 18 605 DO694002998 11.08.1994 FEHER AURORA 26 42 D72005-5835 13.12.2005 FEHER GABRIEL CLAUDIU 6 1739 D06X-1282 02.03.2000 FEHER MARIUS 0 1943 DO695000269 24.01.1995 FEIER VIOLETA 19 500 DO694003180 30.08.1994 FEKETE CLAUDIU 22 170 D72002-7396 28.08.2002 FENYVESI FERDINAND 9 1499 D0699-1020 06.04.1999 FERARIU CRISTIAN OVIDIU 17 711 D82005-393 28.01.2005 FERARU GHEORGHE 3 1828 D0699-2222 28.07.1999 FERENCZ ANTON 16 826 D0699-1590 28.06.1999 FERUT IONEL 18 606 DO697001102 06.05.1997 FESIU RAMONA 20 391 DO695000037 10.01.1995 FILIP ANICA 20 392 DO6X1-2475 11.04.2001 FILIP CRISTINEL 0 1944 D06X-1179 02.02.2000 FILIP FLORIN 24 82 SC098-9810 30.07.1998 FILIP MANUELA ADELINA 0 1945 DO694003093 18.08.1994 FILIP MIHAI 22 171 DO695000606 14.02.1995 FILIP STELIAN 20 393 DO698000664 28.04.1998 FILIPAS MIODRAG 15 946 DO694003071 15.08.1994 FIRA IOAN 0 1946 DO695004311 07.12.1995 FIRFIRICA RAHELA 21 283 DO695001951 04.04.1995 FIRU CORNEL 24 83 DO696-2756 11.12.1996 FLOAREA CRISTIAN 18 607 DO6X1-1663 23.02.2001 FLORE LUCIAN 11 1280 D72002-6084 05.07.2002 FLOREA GRATIELA 6 1740 DO698002486 15.01.1998 FLOREA NICOLAE 0 1947 D72002-7361 20.08.2002 FLOREA RAHELA 8 1582 DO694004091 14.11.1994 FLOREA SORIN 22 172 DO6X1-1717 27.02.2001 FLOREA STEFAN 0 1948 DO697001195 15.05.1997 FLORESCU TIBERIU 17 712 DO6X1-1802 01.03.2001 FLORISTEAN IRINEL VLADIMIR 12 1180 D72002-6324 12.07.2002 FODOR LAURENTIU (MARIA) 11 1281 DO6X-5834/1 28.11.2000 FOGARASSY ROBERT 13 1108 DO697000413 21.02.1997 FOGARASSY RODINA 16 827 DO694002809 04.08.1994 FORAI OVIDIU 0 1949 DO695001129 28.02.1995 FOROS GHEORGHE 20 394 DO697001004 22.04.1997 FOTA CLAUDIA 20 395 D06X-3243 04.04.2000 FOTA NICUSOR 0 1950 DO6X1-3315 08.06.2001 FRANCULESCU PETRE 14 1038 D82005-712 17.02.2005 FRANTIA JANETA LIDIA 9 1500 DO697000946 15.04.1997 FRANZEN ZOLTAN 21 284 DO694003455 26.09.1994 FRIG ADINA FLORINA 0 1951 D06X-746 26.01.2000 FRIG IOSIF CAROL 19 501 DO6X1-6744 26.11.2001 FUGEL IOSIF 11 1282

DO694003190 30.08.1994 FULDEAK GEZA 22 173 D72002-9134 05.11.2002 FULOP ADELA MIHAELA 10 1373 DO694002857 05.08.1994 FULOP FRANCISC 0 1952 DO695002143 17.04.1995 FULOP GABRIEL 21 285 DO695003215 11.08.1995 FULOP GABRIELA 32 4 PA8X-1031 20.06.2000 FURCEANU COSTEL 9 1501 DO694003711 18.10.1994 FURMANEK MIHAELA 0 1953 DO6X-5260 24.10.2000 GABOR DANUT 13 1109 DO694003640 11.10.1994 GABOR EUGEN 22 174 SC01-015066 20.09.2001 GABOR ILEANA 10 1374 D06X-2781 21.03.2000 GABOR LAJOS 18 608 DO696000856 27.03.1996 GAFITANU NINA 0 1954 DO6X2-1690 07.03.2002 GAFTON STEFAN 10 1375 DO694003954 01.11.1994 GAITA FLORIN 0 1955 DO694003270 08.09.1994 GAL MELANIA 25 58 DO6X1-1729 27.02.2001 GALAN FLORIN 14 1039 DO694003763 25.10.1994 GALCSIK TEREZIA 22 175 DO6X1-5449 11.09.2001 GALE CIPRIAN 10 1376 DO6X2-2011 18.03.2002 GALE DUMITRU 11 1283 DO797002925 07.08.1997 GALICI ANCA PETRONELA 17 713 DO698001349 03.11.1998 GALIS SERGIU 14 1040 DO697000913 10.04.1997 GALONICI DAN ADRIAN 15 947 DO695002695 20.06.1995 GANEA DANIELA 0 1956 DO695003869 24.10.1995 GANEA SERGIU MIRCEA 25 59 D0699-42 14.01.1999 GASPAR ANDREI ALEXANDRU 19 502 D06X-3066 29.03.2000 GASPAR LAURA CLAUDIA 13 1110 D0699-1952 24.09.1999 GASPAR MIRCEA 22 176 DO695004019 13.11.1995 GASPAR RADU DANIEL 20 396 D0699-276 03.09.1999 GAUDI MIHAI 17 714 DO694001658 05.04.1994 GAUREANU ADRIANA 29 14 D72003-1720 02.04.2003 GAVENDA ADRIAN 11 1284 D82003-7759 23.09.2003 GAVRA DOINA 13 1111 DO796002542 12.09.1996 GAVRILA BUJOR 18 609 DO697000119 29.01.1997 GAVRILA DANIELA 17 715 DO697000122 30.01.1997 GAVRILA ION 17 716 DO694003815 27.10.1994 GAVRILA MARCEL CUZMA 24 84 DO697001775 22.09.1997 GAVRIS ADRIAN 16 828 DO697001593 24.06.1997 GEANTA NICOLETA 16 829 DO695002920 06.07.1995 GEANTA TRAIAN GABRIEL 20 397 DO695001641 21.03.1995 GEORGE CARMEN 21 286 D82005-4294 25.08.2005 GERA DIANA MARIA 6 1741 DO694003356 15.09.1994 GERBACS CRISTIAN 21 287 DO695000886 22.02.1995 GERGELY BALAZS 20 398 DO695000267 24.01.1995 GHEBAN MIRCEA 23 122 D72002-7113 08.08.2002 GHEORGHE DAN 14 1041 DO697000114 29.01.1997 GHEORGHE ION 16 830 D702-10496 13.12.2002 GHEORGHIU LIVIU DAN 12 1181 DO6X1-6951 07.12.2001 GHERAN MARIUS 10 1377 DO6X1-7051 13.12.2001 GHERASIM ANGELA 12 1182 D82002-867 14.11.2002 GHERASIM CALIN 11 1285 D72004-14 12.01.2004 GHEREBEANU DANIELA 11 1286

D72002-6368 15.07.2002 GHERHES ANA LILIANA 9 1502 PA8X-4144 30.11.2000 GHERMAN ALIN ILIE 11 1287 DO6X2-102 17.01.2002 GHERMAN CONSTANTIN 7 1662 DO797003411 04.09.1997 GHERMAN CRISTIAN 15 948 D72003-92 14.01.2003 GHERMAN DANIEL 9 1503 D82003-266 27.01.2003 GHERMAN MARIUS 7 1663 DO6X-5952 12.05.2000 GHICA ALEXANDRU 21 288 PA8X2-478 30.01.2002 GHICIU EMIL 8 1583 D0699-1391 17.06.1999 GHILE LUCIAN AURELIAN 14 1042 DO697002321 05.12.1997 GHINDAS IONEL 15 949 DO6X1-5185 28.08.2001 GHIRIS SIMONA 0 1957 D0696-2300 23.08.1996 GHITA FLORINEL 17 717 DO695000001 12.12.1995 GHIULAI-PAVA DUMITRU 0 1958 DO694004347 09.12.1994 GHIZDAVESCU MARIAN EUGEN 31 6 DO6X1-3065 28.05.2001 GILCA CRISTIAN 10 1378 DO697001922 13.10.1997 GIREADA GHEORGHITA 17 718 DO695000213 18.01.1995 GIREDARU CONSTANTIN DAN 20 399 D72003-166 16.01.2003 GIRJOABA TITU 8 1584 DO6X1-1920 07.03.2001 GIRU ADRIAN 11 1288 D0699-440 28.06.1999 GIUCHICI DANIEL 13 1112 DO6X2-2637 05.04.2002 GIURA REMUS 15 950 D702-10083 29.11.2002 GIURGIU BIJAN SABINA 13 1113 DO696001424 04.06.1996 GIURIAN CARMEN 18 610 DO695000274 25.01.1995 GLAVAN ILIE 24 85 DO699-2630 13.10.1999 GLIGU IOAN MIHAI 18 611 D0699-557 15.06.1999 GLUJDEA NELU 16 831 D82003-9253 26.11.2003 GOASADI FLORIN MARIAN 9 1504 DO6X-4969 30.08.2000 GOGOTA VICTOR 14 1043 DO694003001 11.08.1994 GOGU ANDREI 21 289 D82003-1815 25.03.2003 GOGU MARIUS 7 1664 D0699-124 28.01.1999 GOIANU MIHAI EUGEN 16 832 DO696001757 19.07.1996 GOIEA COSMIN 21 290 D82002-1633 12.12.2002 GOIEA LAURA CHRISTINE 13 1114 DO6X-6032 12.08.2000 GOKLER FLORIN IOAN 10 1379 D0699-2912 21.10.1999 GOLBAN BELGEA CRISTIAN 0 1959 PA8X1-3018 12.10.2001 GOLBAN DANIEL OVIDIU 10 1380 DO6X1-6910 05.12.2001 GOLITA FAUR NICU 10 1381 DO6X1-2604 24.04.2001 GOLOSIE GEORGINA 12 1183 DO6X2-1098 18.02.2002 GOMBOS FLORIN 9 1505 D72004-5731 29.09.2004 GORCSI IOAN 12 1184 DO697000381 19.02.1997 GORDAN CRISTINA 15 951 DO6X1-3575 26.06.2001 GORITA MARIANA 11 1289 D82003-6272 18.08.2003 GOROVEI IOANA 7 1665 DO6X1-6998 11.12.2001 GRAMA BUJOR 10 1382 D0699-439 14.05.1999 GRAMADA DORIN 16 833 DO6X1-5041 21.08.2001 GRANCEA ALINA 14 1044 DO6X2-557 12.02.2002 GRECU DOINA 7 1666 D82003-4938 14.07.2003 GROSU LUCIA 10 1383 D06X-3888 05.09.2000 GROZA ION ADRIAN 13 1115 DO697001634 29.07.1997 GROZONI RADU 16 834 DO698001379 06.11.1998 GRUIA CRISTINA 17 719

DO6X-5139 17.10.2000 GUDIU CRISTINA 16 835 D72002-4749 31.05.2002 GUGOASA GARAIMAN GEORGE 13 1116 DO695003241 17.08.1995 GUI ADRIAN PETRU 0 1960 D72002-8614 14.10.2002 GUI FLORIN 7 1667 DO696002350 23.10.1996 GULA CRISTIAN 22 177 DO798002494 22.07.1998 GULPE DACIAN 0 1961 DO695000301 27.01.1995 GURAN LAURA CAROLA 0 1962 D82004-2444 28.04.2004 GUTU DANIEL 9 1506 DO694003108 19.08.1994 GUTUE OVIDIU 22 178 DO696001858 02.08.1996 HAIDU KAROLY 0 1963 D0699-202 22.03.1999 HAINAL NORBERT 20 400 DO698001599 11.12.1998 HAISIUC CRISTIAN 16 836 DO696002737 09.12.1996 HALASZ PAVEL ANTON 18 612 DO694003738 20.10.1994 HALMADE OCTAVIAN 23 123 DO697001005 22.04.1997 HAMZA LAZAR 17 720 D0699-1313 15.06.1999 HAMZO PAUL 20 401 DO696000593 28.02.1996 HANCIG MIRCEA 18 613 DO698000553 02.04.1998 HANDARIC LIVIU 17 721 DO695000592 14.02.1995 HANGHICEL NICOLETA 20 402 D0699-618 13.05.1999 HANU CATALIN 17 722 DO695000097 12.01.1995 HAPREAN GEO IOAN 0 1964 DO797002774 23.07.1997 HARCHI IOAN 15 952 D0699-2664 13.10.1999 HARITON CRISTIAN EDUARD 15 953 D82003-461 04.02.2003 HARJABA VASILE 7 1668 DO6X2-1356 28.02.2002 HAUER SRETO 9 1507 PA8X1-3262 05.11.2001 HAULICA CIPRIAN IOAN 14 1045 D82003-5640 29.07.2003 HAURES FLORIN 4 1807 DO698000806 25.05.1998 HERBAN IOAN 0 1965 DO696001192 16.05.1996 HERTE DAN 17 723 DO6-3299 04.06.2000 HERTIU LIGIA 13 1117 D82002-450 15.10.2002 HINCU LEONARD DANIEL 9 1508 DO694003214 02.09.1994 HIRLEA ADRIAN 22 179 DO695004061 16.11.1995 HITT HORTENSIA 19 503 DO694003701 18.10.1994 HLANDAN MARIA 0 1966 DO697000244 07.02.1997 HNATIUC CIPRIAN 0 1967 DO798002632 30.07.1998 HOCA - VIRAG FRANCISCA 16 837 DO694004139 17.11.1994 HOCA CAIUS KALMAN 22 180 D0699-2010 15.07.1999 HOLTCHI ANTON PETRU 14 1046 D72005-1897 31.03.2005 HOMOLYA ADINA VIOLETA 4 1808 D82003-268 26.01.2003 HORABLAGA NICOLAE MARINEL 9 1509 DO695004161 29.11.1995 HORGA PETRU 19 504 DO694002796 03.08.1994 HORJU IOAN 0 1968 PA8X-2880 19.09.2000 HRIOR MIRCEA 11 1290 DO698001178 06.10.1998 HRISCA EUGEN 23 124 DO796-2214 19.08.1996 HRITCU GABRIEL 0 1969 DO696001171 15.05.1996 HUC RADU 22 181 DO696-2709 12.05.1996 HUCIU ION 18 614 DO6X-5140 17.10.2000 HUMA GHEORGHE 17 724 DO695003105 27.07.1995 HUSAC STEFAN 20 403 DO694004335 09.12.1994 HUSTEA NAGY OLGA 29 15 DO6X-5501 11.09.2000 HUTAN FLORENTIN 14 1047

DO696002006 25.09.1996 HUTAN GHEORGHE 19 505 D72004-3556 12.05.2004 HUTANU MIHAI 6 1742 D0699-709 06.01.1999 HUTULEAC SORIN 15 954 DO797002813 25.07.1997 IACOB CIPRIAN 16 838 D702-10509 13.12.2002 IACOB LIUBINCO 12 1185 D82003-5369 23.07.2003 IACOBESCU FLORIN 10 1384 D82003-4885 11.07.2003 IAKAB IOSIF 9 1510 DO698000019 13.01.1998 IANCU PAVEL 18 615 D72005-5147 11.11.2005 IANCU ANGELICA SIMONA 7 1669 DO694004237 29.11.1994 IANCU AVRAM FLORIN 23 125 D72002-5497 20.06.2002 IANCU CAMELIA 10 1385 DO694001054 16.03.1994 IANCU CRISTIAN 26 43 D82003-709 17.02.2003 IANCU FLORIN NICOLAE 12 1186 DO6X1-6711 22.11.2001 IANCU MARIN 0 1970 DO6X1-3463 19.06.2001 IANCU STEFANEL 8 1585 DO695003584 26.09.1995 IANCU VIRGIL 21 291 DO694002907 09.08.1994 IANIA IOAN PAVEL 22 182 DO696002117 08.10.1996 IANTO DANIEL 0 1971 PA8X2-84 15.01.2002 ICHIM EMANUELA 11 1291 DO697001106 06.05.1997 ICOBESCU ILIE 0 1972 DO6X1-6289 09.11.2001 ICOBESCU ION 11 1292 DO694003657 12.10.1994 ICOBESCU VASILE 0 1973 D0699-4196 12.10.1999 IEDU IOAN 16 839 DO797003331 29.08.1997 IENCI VASILE 24 86 D72005-3020 30.05.2005 IENESEL CRISTIAN FLORIN 8 1586 DO695003315 25.08.1995 IEPAN FLORIN 0 1974 D0699-2418 24.08.1999 IERIMA VICTOR 13 1118 D82003-948 27.02.2003 IFRIM FLORIN LAURENTIU 4 1809 DO697001273 27.05.1997 IGNAT EMIL 17 725 DO6X-4160 18.05.2000 IGNAT OVIDIU 15 955 DO697000494 27.02.1997 IGNAT POMPILIU 17 726 DO697001053 24.04.1997 IGNEA MARIUS 16 840 DO696000612 29.02.1996 ILIA CLAUDIA 17 727 DO694003112 22.08.1994 ILIE ANGELICA RODICA 24 87 DO798002459 21.07.1998 ILIE FLORIN 17 728 D82004-546 29.01.2004 ILIESCU DOINA 10 1386 DO6X1-2419 06.04.2001 ILIESI BENIAMIN 14 1048 D82003-8952 13.11.2003 ILIN LILIANA 8 1587 DO6X1-778 29.01.2001 ILINA DIANA MAGDALENA 0 1975 DO695003745 09.10.1995 ILIOPOL CONSTANTIN 19 506 D72004-822 30.01.2004 ILITONI LIDIA FLORICA 11 1293 DO696000021 09.01.1996 ILIUC ALEXANDRU DAN 18 616 PA8X-4332 14.12.2000 ILIUTA MARCEL 12 1187 DO695003227 15.08.1995 IMBRI VALERIU CORNEL 0 1976 DO6X-5497 11.08.2000 INCEU ALIN LOREDAN 14 1049 DO695-2441 24.05.1995 INDREI DAN 24 88 DO696000963 11.04.1996 INDREI LILIANA 17 729 DO695001065 28.02.1995 INDREICA PETRU 20 404 DO697002507 18.12.1997 INDRU MUGUREL 15 956 DO796002295 23.08.1996 INISCONI CRISTIAN IONEL 18 617 DO695002574 09.06.1995 IOANA CORNELIUS EMIL 0 1977

DO695004074 21.11.1995 IOANA EUGEN 20 405 PA8X1-1625 03.07.2001 IOANOVICIU CRISTINA 11 1294 D06X-3523 04.12.2000 IOANOVICIU ELENA 12 1188 DO696001103 06.05.1996 IOFTOR MARCEL 17 730 DO694003123 23.08.1994 IOJA GHEORGHE PAVEL 21 292 DO6X2-1354 28.02.2002 IOKAI DANIEL 10 1387 DO69940032 09.09.1994 ION IOSIF NICOLAE 30 10 DO6X1-6442 14.11.2001 ION LAURA 12 1189 DO697001907 10.10.1997 IONASCU REMUS 16 841 D06X-4989 30.08.2000 IONESCU VALENTIN 16 842 DO797002649 17.07.1997 IONESI AURELIA 16 843 PA8X1-1753 10.07.2001 IONUS CIPRIAN TEODOR 0 1978 D82004-2938 18.05.2004 IORDACHE MARIA 3 1829 D82004-5993 17.09.2004 IORDACHE MARIN 5 1783 D72005-1181 25.02.2005 IORDANESCU EMIL 4 1810 DO796-2528 09.11.1996 IORGA SORIN DUMITRU 26 44 DO694003822 27.10.1994 IORGOVAN BOZSAK CRISTIAN 0 1979 DO6X1-528 04.04.2001 IOVAN ADRIAN 0 1980 SC2001-4140 16.03.2001 IOVAN LILIANA VASILICA 7 1670 D72004-4996 01.07.2004 IOVITA DAN 4 1811 D72004-4097 27.05.2004 IRIMESCU TURCUS LUCIAN 6 1743 DO6X2-1194 22.02.2002 IRIMUS FLAVIUS 7 1671 D82004-1046 17.02.2004 ISAC MARCU 5 1784 DO697000982 18.04.1997 ISFANESCU NELU DORINEL 17 731 D72003-437 04.02.2003 ISTOC RAMONA 7 1672 D82004-5465 23.08.2004 ITU FLORIN 8 1588 DO696001836 30.07.1996 IUDA MARCU SORIN 0 1981 DO6X1-465 23.01.2001 IUGA STELIAN 0 1982 DO695000224 19.01.1995 IUHASZ ZOLTAN 24 89 D06X-2234 03.02.2000 IUON VELIBOR 16 844 SC-17871 20.12.2000 IURES CORNEL MARIAN 0 1983 DO6X1-1124 06.02.2001 IURISTA DANIELA 11 1295 DO697001707 11.09.1997 IUSTIN ANDREI 15 957 DO697002242 27.11.1997 IVAN ADRIAN 21 293 DO694003447 23.09.1994 IVAN DIANA 22 183 DO694002985 10.08.1994 IVAN GABRIELA 25 60 DO695000102 13.01.1995 IVAN OVIDIU CODRUT 25 61 DO695004382 15.12.1995 IVANCU DOLORES 0 1984 D72004-6532 27.10.2004 IVANOV-IANCOV PAVELUSCA 9 1511 DO698001204 08.10.1998 IVASCU OVIDIU 20 406 DO694003122 23.08.1994 IVONICIU PAUL IOAN 0 1985 D0697-2496 17.12.1997 JANOS LEVENTE 15 958 D72002-5385 18.06.2002 JARAVETE CONSTANTIN 10 1388 DO698000454 18.03.1998 JARDIANU MARIAN 0 1986 DO6X1-6811 28.11.2001 JEREMIC VALENTINA 18 618 DO694002212 18.05.1994 JICHICI SIMONA 29 16 DO696002463 11.11.1996 JICHIM ADRIAN 19 507 DO697000820 31.03.1997 JIGOVAN ADRIAN 16 845 DO696002714 05.12.1996 JITIAN CONSTANTIN 19 508 PA8X1-3238 01.11.2001 JOLDES SILVIU GABRIEL 14 1050 DO694002755 01.08.1994 JUMUGA CUIBARIU EMIL 21 294

DO796002445 05.09.1996 JUMUGA NICOLAE 18 619 D0699-3282 11.10.1999 JURCA MIRCEA 20 407 D82003-7431 16.09.2003 JUREBIE CRETU PAUL 10 1389 DO694003610 07.10.1994 JURESCU DANIELA 22 184 D82003-9324 29.11.2003 JURJ MARIN FLORIN 5 1785 DO6X1-6971 10.12.2001 JURJE DEBORA 12 1190 PA8X-2412 15.08.2000 JURJIU MARIUS 0 1987 DO696000173 23.01.1996 KABUREK ROLAND 17 732 DO6X2-1365 28.02.2002 KAITOR MELANIA 6 1744 PA8X-4375 14.12.2000 KALMAR IOSIF 12 1191 D0699-2270 10.05.1999 KALUSER DANIEL 0 1988 DO797003220 26.08.1997 KECSKES MARIANA 0 1989 D0699-2862 09.07.1999 KEIM ERVIN 0 1990 DO797003032 13.08.1997 KELEMEN MARTON 15 959 DO696002791 12.12.1996 KELEMEN TIBERIU 19 509 PA8X-4101 29.11.2000 KEMENDI SORIN DORU 10 1390 DO696001576 25.06.1996 KEREKES ADRIANA 18 620 PA8X1-1756 10.07.2001 KERTESZ AMADEO 10 1391 DO694003408 21.09.1994 KIP PAVEL 23 126 DO696001465 07.06.1996 KIS IUHASZ NICOLAE 22 185 DO698009206 23.02.1998 KISS VALENTIN 0 1991 D72002-4981 06.06.2002 KISS ALEXANDRU 11 1296 DO696000706 11.03.1996 KISS CAROL 19 510 D0699-136 02.02.1999 KISS CLAUDIU 14 1051 D72004-6447 25.10.2004 KISS VIOREL GHEORGHE 12 1192 DO694004127 17.11.1994 KLUCH LUMINITA 21 295 DO6X1-1101 06.02.2001 KOBAU MIRCEA 10 1392 D72002-7487 26.08.2002 KOHONITZ-TURBOK FRANCISC DAN 10 1393 DO694003615 10.10.1994 KOLOZSVARI ALEXANRU MIHAI 0 1992 DO6X-5440 11.04.2000 KONCSAG MIRCEA 16 846 DO6X-1670 16.02.2000 KOSA ANDREI 12 1193 PA8X-4397 14.12.2000 KOSKA GEORGETA 12 1194 DO698000667 28.04.1998 KOSLOVASCHI DANIEL 0 1993 PA8X1-1956 19.07.2001 KOSLOVASCHI SIMONA 14 1052 DO694003195 31.08.1994 KOTAI DORIN IOAN 22 186 DO698000431 21.04.1998 KOVACS RUDOLF 15 960 DO694003388 20.09.1994 KOVACS ALINA CRISTINA 22 187 DO695000233 19.01.1995 KOVACS LADISLAU 22 188 D82002-1128 22.11.2002 KOVACS MARIA 15 961 D82004-2862 14.05.2004 KOVACS ROBERT 9 1512 DO695003342 31.08.1995 KOVACS ZOLTAN 19 511 DO695000131 16.01.1995 KOVACS ZOLTAN I. 20 408 DO6X1-6838 03.12.2001 KOZAK LEVENTE 20 409 DO697002126 11.11.1997 KRAICZAR TIHOMIR 16 847 DO694003793 26.10.1994 KRAMER GUNTHER PETRU 21 296 DO694004248 30.11.1994 KRAMER HELMUTH 21 297 DO695000761 20.02.1995 KRAMER ROBERT 19 512 D0699-408 25.03.1999 KRATOCHWILL ROBERT GHEORGHE 18 621 DO695000056 11.01.1995 KULIK MONICA 20 410 DO6X-5998 12.07.2000 KUSMODI IOSIF 14 1053 DO6X2-1362 28.02.2002 LABA IOANA 13 1119

DO697000764 21.03.1997 LACATUS GABRIEL 0 1994 D0699-2304 19.08.1999 LACATUS ION 18 622 PA8X1-2655 02.10.2001 LACATUS TIBERIU DUMITRU 10 1394 DO695000225 19.01.1995 LAMBU CONSTANTIN 20 411 DO698000570 06.04.1998 LANGRAJAN DANIEL 21 298 DO698001519 02.12.1998 LAPADAT CLAUDIU 21 299 DO694000030 15.08.1994 LAPADAT DIANA 27 26 DO6X1-4327 07.08.2001 LAPUGEAN CONSTANTIN 7 1673 DO695003501 19.09.1995 LAPUSTE IONEL CONSTANTIN 27 27 DO696-679 07.03.1996 LAPUSTE NICOLAE 21 300 D72002-9882 26.11.2002 LARGO MATILDE 9 1513 D0699-4183 12.09.1999 LASCUS ECATERINA MARIA 12 1195 D06X-4022 15.05.2000 LASLO STEFAN TIBERIU 12 1196 D72002-9754 21.11.2002 LASZLO MARITA 10 1395 D06X-1636 15.02.2000 LATCU FLORENTIN PETRU 13 1120 DO695001763 27.03.1995 LATCU RODICA 20 412 DO697001044 24.04.1997 LAURENTIU GELU 17 733 DO698001253 15.10.1998 LAUTARU ION 16 848 DO698001610 11.12.1998 LAVER IOAN DORIN 17 734 DO6X2-81 16.01.2002 LAVER CRISTINA 10 1396 DO697000520 04.03.1997 LAZAR AURICA 16 849 DO694004071 10.11.1994 LAZAR DANIEL MARIUS 22 189 DO696002119 08.10.1996 LAZAR DORU CATALIN 21 301 D06X-2594 14.03.2000 LAZAR GEORGIAN 15 962 D82004-1975 01.04.2004 LAZAR MARIUS 5 1786 DO6-1228 21.03.1994 LAZAR MIHAELA 25 62 DO6X1-3685 29.06.2001 LAZETI OTILIA 11 1297 DO694003708 18.10.1994 LAZURCA IULIA 21 302 D82005-2284 24.05.2005 LEACH TANASE MIRCEA 6 1745 DO696000735 14.03.1996 LEAHU VASILE CRISTIAN 25 63 D0699-50 14.01.1999 LEHACI NICOLLAE MARCEL 19 513 DO798002314 10.07.1998 LEITHEIM STEFAN - MARIUS 17 735 D72005-2390 21.04.2005 LEMLE MATIAS NATALIA SIMINA 7 1674 D82005-857 25.02.2005 LEONTE PAVEL 10 1397 D0699-2288 30.07.1999 LET LUIGI 14 1054 D82003-7195 10.09.2003 LICIU DANIEL 9 1514 D82003-8737 30.10.2003 LICIU ION 7 1675 DO797000226 22.01.1997 LINTA MIRCEA EUGEN 16 850 DO694003227 05.09.1994 LITEANU RADU 21 303 DO694004245 30.11.1994 LITRA VALENTINA 0 1995 DO696001499 13.06.1996 LITVINENCU FLORIN 0 1996 D72002-2841 11.04.2002 LIVADARU GHEORGHE 8 1589 DO695004320 08.12.1995 LOBONEA DOINA 21 304 DO6X1-7017 12.12.2001 LONTIS NICOLAE 11 1298 D82004-7335 06.12.2004 LOTOROSANU ION 8 1590 DO695000260 24.01.1995 LOVRENSCHI DRAGAN 21 305 DO697001852 02.10.1997 LOZICI ALINA 16 851 DO695002264 04.05.1994 LUCA DAN 27 28 DO796002351 29.08.1996 LUCA CLARA LAURA 17 736 DO695001327 08.03.1995 LUCA DAN 0 1997 DO798002454 21.07.1998 LUCA DANIEL 17 737

DO695002458 25.05.1995 LUCA MIHAI VASILE 0 1998 DO695003683 02.10.1995 LUCA SORIN 22 190 DO697002375 10.12.1997 LUCHICI ANGELCO 25 64 DO797003021 13.08.1997 LUCIU MARICICA 22 191 DO6X1-1273 09.02.2001 LUDWIG CARMEN 16 852 D82003-9436 05.12.2003 LUDWIG IUSTINA 5 1787 D82002-1760 20.12.2002 LUKACS MARIUS 10 1398 DO6X2-2354 27.03.2002 LUNGU NICOLAE 8 1591 DO6X1-4260 06.08.2001 LUPA ADRIAN 10 1399 DO697001122 07.05.1997 LUPOU GAVRIL 0 1999 PA8X1-1270 31.05.2001 LUPSAN GHEORGHE 10 1400 DO694003098 18.08.1994 LUPU CLAUDIA 22 192 DO798002925 24.08.1998 LUPU IONEL DANIEL 16 853 D82002-182 02.10.2002 LUPU MIHAELA 8 1592 DO694004336 09.12.1994 LUPU OCTAVIAN DANIEL 21 306 D82005-1882 26.04.2005 LUTA GEORGETA 3 1830 D06X-3051 29.03.2000 LUTA ILIE 14 1055 DO697000599 12.03.1997 LUTE FLORIN MIHAI 20 413 D82002-1614 11.12.2002 MACARIE CLAUDIU ISAC 9 1515 DO6X1-1587 22.02.2001 MADA CALIN GHEORGHE 12 1197 D72004-4337 01.06.2004 MAEREAN VASILE 3 1831 DO798003098 04.09.1998 MAFTEI MIHAELA 17 738 D0699-342 22.03.1999 MAFTEI CONSTANTIN 13 1121 DO6X1-1645 22.02.2001 MAFTEI DAN GABRIEL 10 1401 DO695000946 23.02.1995 MAGDA MARIUS 20 414 DO696000099 16.01.1996 MAGDALIN NICOLAE LIVIUS 0 2000 D72003-362 30.01.2003 MAGDALIN REMUS CRISTIAN 7 1676 D72003/25 08.01.2003 MAGDIN DANIEL COSMIN 10 1402 DO697002435 12.12.1997 MAGHIAR ANUTA 17 739 DO694003584 05.10.1994 MAGHIAR CONSTANTIN 0 2001 DO694004332 09.12.1994 MAGYAR GETA 22 193 DO694003256 07.09.1994 MAILAT IOSIF 23 127 DO6X1-1679 26.02.2001 MAJOR EBERHARD ALEXANDRU 22 194 D0699-253 22.02.1999 MAJOR ALEXANDRU 14 1056 DO796002092 12.08.1996 MAJOR IMRE 18 623 DO695004097 22.11.1995 MALITA MARIA 21 307 DO697001207 16.05.1997 MALTRING IOAN 0 2002 D82004-5358 17.08.2004 MALUS LAURENTIU 7 1677 D0699-2335 20.08.1999 MAMUT PETRISOR 15 963 D72002-9951 27.11.2002 MAMUT SORIN 6 1746 D0699637 06.01.1999 MAN MIRCEA 15 964 D72002-7827 05.09.2002 MANDA MARIANA 11 1299 D72002-8456 25.09.2002 MANDA PETRE 7 1678 PA8X1-883 02.05.2001 MANDERSCHEID TIBERIU 16 854 DO698000751 14.05.1998 MANEA ION 16 855 DO696002188 11.10.1996 MANOIU EMANUEL 20 415 D0699-193 02.10.1999 MANOIU MIRCEA 12 1198 DO694004165 22.11.1994 MANOLESCU ALEXANDRU 24 90 DO696001211 21.05.1996 MANTALE MARIANA 19 514 DO798003134 08.09.1998 MARA ILIE 16 856 D0699-3522 27.09.1999 MARC IOSIF MARIUS 20 416

DO695004363 14.12.1995 MARCU MIRELA 20 417 PA8X-3366 04.10.2000 MARCU VALENTIN NICOLAE 14 1057 DO6X1-2251 28.03.2001 MARCUTI SORIN 1 1840 DO695003469 15.09.1995 MARGAUAN DANIELA 20 418 D72003-1303 14.03.2003 MARIAN CARMEN 10 1403 DO6X1-4116 30.07.2001 MARIAN DAN 11 1300 DO696-1128 08.05.1996 MARIN ALEXANDRU 18 624 DO694003626 11.10.1994 MARIN CRISTIAN LUCIAN 23 128 D72002-9795 21.11.2002 MARIN NICOLAE 5 1788 DO6X2-2070 19.03.2002 MARINCA NINA MARIA 6 1747 DO694003050 12.08.1994 MARIUS GABRIEL-MARIAN 22 195 D0699-350 03.12.1999 MARIUTA CONSTANTIN 17 740 DO797000324 27.01.1997 MARK RADU VIRGIL 15 965 DO696000677 07.03.1996 MARKART WILLIAM 0 2003 DO698001582 10.12.1998 MARKOCSAN NICOLAE 15 966 DO695000117 13.01.1995 MARKOVSZKY VADIM 20 419 D0699-619 05.06.1999 MARKUS DESZO 22 196 D72002-5351 17.10.2002 MAROCICO ION 9 1516 DO697002198 20.11.1997 MAROSAN NICOLAE 15 967 DO696002551 21.11.1996 MAROSI IOSIF 21 308 D72003-1603 27.03.2003 MAROSI TIBERIU ZOLTAN 7 1679 DO796002317 26.08.1996 MARTIN ADRIAN PATRICIU 18 625 D72005-2887 20.05.2005 MARTIN VALENTIN GHEORGHE 7 1680 D0699-17 01.12.1999 MARTINCONI IOAN ALEXANDRU 19 515 D0699-685 17.06.1999 MARTINESCU GHEORGHE ADRIAN 16 857 D82005-2016 10.05.2005 MARTON CRISTIAN ALEXANDRU 9 1517 DO696002440 07.11.1996 MARTUICA LIVIU 18 626 DO694004327 08.12.1994 MATEAS GHEORGHE 28 23 D06X-365 14.01.2000 MATEI AMALIA 0 2004 D82004-5660 30.08.2004 MATEI BRIGITTE 10 1404 DO694002805 04.08.1994 MATEI DAN GEORGE 21 309 D82003-462 04.02.2003 MATEI DORU IOAN 8 1593 D0699-3331 11.09.1999 MATEI ILEANA 16 858 D82003-9650 12.12.2003 MATEI MARIA 4 1812 D82003-8650 12.12.2003 MATEI MARIA 1 1841 DO797003347 02.09.1997 MATUSA CONSTANTIN 18 627 DO6X1-2406 13.06.2001 MATYAS ESZTERA 12 1199 DO698000052 21.01.1998 MAXIM VASILE 22 197 D72003-1899 10.04.2003 MAXIM DORU 9 1518 DO697000838 02.04.1997 MAZILITA JAN LUCIAN 20 420 DO696000976 12.04.1996 MECIA REMUS 17 741 D0699-552 05.12.1999 MEHNO ALEXA GHEORGHE 22 198 DO698000006 12.01.1998 MEILA CALIN 23 129 DO6X-4132 18.05.2000 MELCI ROMULUS 15 968 D06X-2578 14.03.2000 MENTA IOAN DOREL 12 1200 D82003-950 27.02.2003 MERA GRIGORE 6 1748 DO695000059 11.01.1995 MERAI RODICA 19 516 DO796002486 09.09.1996 MEZA MIOARA 18 628 DO698000994 01.07.1998 MEZEI OVIDIU 16 859 DO694004247 30.11.1994 MIC CARMENCITA ADRIANA 0 2005 PA8X-3214 28.09.2000 MICA CRISTINEL PAUL 0 2006

DO695003826 18.10.1995 MICLAU ROMULUS TRAIAN 20 421 DO698001240 14.10.1998 MICLAUS ALIN 20 422 PA8X-965 16.06.2000 MICLUTI DAN 18 629 DO695001382 09.03.1995 MICSA MARINELA 19 517 DO694002748 01.08.1994 MICU VOLKMANN RADU MIRCEA 21 310 DO697001849 02.10.1997 MICU ZSOLT 15 969 DO6X-4813 21.08.2000 MICULA SILVIU 19 518 D0X-504 19.01.2000 MIHA ION DANIEL 15 970 DO697000503 28.02.1997 MIHAI CALIN 17 742 DO694001992 27.04.1994 MIHAI DUMITRU 26 45 DO696000694 11.03.1996 MIHAI MARIUS CRISTIAN 17 743 D0699-503 15.04.1999 MIHAI VASILE 22 199 DO694003420 21.09.1994 MIHAILA IULIANA 23 130 DO694003478 27.09.1994 MIHALACHE RODICA 0 2007 DO695001357 09.03.1995 MIHALCA LILIANA 19 519 D82003-7058 08.09.2003 MIHALTAN INGRID LOREDANA 10 1405 DO695003195 09.08.1995 MIHUT ADRIAN ION 20 423 DO695003545 22.09.1995 MIHUT RODICA 0 2008 D82004-2797 12.05.2004 MIHUTA MARIUS 8 1594 D72002-7424 21.08.2002 MIKLOS VALENTINA 11 1301 D72004-2457 31.03.2004 MILIAN DORIN 14 1058 D06X-4020 15.05.2000 MILIAN MIRCEA 13 1122 DO6X1-5675 16.10.2001 MILIN AGNES 7 1681 DO697000570 06.03.1997 MILITARU DORINEL 16 860 DO797002518 10.07.1997 MILITARU DORU 16 861 DO697001110 06.05.1997 MILIVOI COSMINA 20 424 D0699-572 05.03.1999 MILOS CORNEL ALIN 15 971 D0699-4114 12.07.1999 MINCA CRISTIAN 0 2009 D72004-3900 21.05.2004 MINCA LUMINITA 12 1201 D82003-8601 22.10.2003 MINCIU CORNELIA 12 1202 D82003-4931 14.07.2003 MINCIU SORIN 11 1302 DO697000389 20.02.1997 MINCIUNA MONA 19 520 DO698000425 12.03.1998 MINCU LUCIAN-ANDREI 18 630 D0699-1671 10.05.1999 MINDA ADRIAN MARIUS 0 2010 D82004-5003 05.08.2004 MINZATU DANIELA IONELA VALENTINA 9 1519 DO695004158 29.11.1995 MINZATU VASILE FLORIN 29 17 PA8X-1531 07.06.2000 MIOC DANIEL 15 972 DO695003447 13.09.1995 MIOC FLORIN 21 311 D82004-837 01.03.2004 MIRAUTA VALERIAN 8 1595 D82004-3231 26.05.2004 MIRCIOANE ELENA 9 1520 D82005-4591 12.09.2005 MIRICA COSMIN 5 1789 DO697-2631 16.07.1997 MIRONESCU ILIE 19 521 DO697001699 11.09.1997 MIRONIUC ADRIAN 22 200 PA8X1-2229 19.08.2001 MIRT ADRIAN 12 1203 DO799-3485 24.09.1999 MISCOVICI LAURA 14 1059 DO697001616 27.06.1997 MITA NICOLETA 15 973 DO694003834 27.10.1994 MITIGA VALENTIN OVIDIU 22 201 DO696001993 24.09.1996 MITITI VASILE 18 631 DO696000600 29.02.1996 MITRACHE ADRIAN 27 29 DO694004345 09.12.1994 MITRAN DANIEL 0 2011 D0699-454 13.05.1999 MITRUT CONSTANTIN GHEORGHE 18 632

DO698000143 02.02.1998 MITRUT ION 24 91 D72002-6347 15.07.2002 MITU PETRICA 12 1204 D72004-823 01.03.2004 MITU VALI VIRGIL 4 1813 PA8X1-3895 14.12.2001 MIU ADRIAN 10 1406 D82002-4699 17.12.2002 MIULESCU STEFAN 13 1123 DO6X1-4554 13.08.2001 MIXICI SIMONA 12 1205 D72003-2352 09.05.2003 MOACA PAVEL 7 1682 D72003-1235 13.03.2003 MOCAN OCTAVIAN 5 1790 DO696000015 09.01.1996 MOCAN SIMONA 0 2012 DO6X1-5042 21.08.2001 MOCANU CRISTINA 14 1060 DO6X2-1364 28.02.2002 MOCANU DANIEL 10 1407 DO6X2-505 08.02.2002 MOCANU JAN 11 1303 DO695000517 10.02.1995 MOCOFAN CORNEL 0 2013 D0699-4240 12.10.1999 MODA ADRIAN 15 974 DO698000582 07.04.1998 MOGA NICOLAE 0 2014 DO697000502 28.02.1997 MOISA GEORGEL 16 862 DO698001120 25.09.1998 MOISA VASILE 18 633 D702-10423 10.12.2002 MOISE AUREL IOAN 12 1206 D82004-2289 22.04.2004 MOISESCU TODOR 7 1683 D82004-3979 06.07.2004 MOISICI BUDIMIR 7 1684 DO694-1548 31.03.1994 MOLDOVAN ADRIAN 27 30 D82003-527 07.02.2003 MOLDOVAN ADRIAN LIVIU 6 1749 DO696001639 30.07.1996 MOLDOVAN CLAUDIA 8 1596 DO696002804 13.12.1996 MOLDOVAN ELENA 21 312 D82003-4815 08.07.2003 MOLDOVAN IONELA 11 1304 D82003-9151 21.11.2003 MOLDOVAN IRINA LIVIA 7 1685 DO696001823 29.07.1996 MOLDOVAN PASCAR COSMIN 21 313 D72002-8084 13.09.2002 MOLDOVAN RADU 12 1207 D72002-7816 05.09.2002 MOMIROV MARCEL 10 1408 DO697000390 20.02.1997 MORAR DIANA 25 65 D72002-8537 10.10.2002 MORARIU LAURENTIU 15 975 DO696001973 19.09.1996 MORARIU MARCEL 18 634 DO695003914 31.10.1995 MORARU ANDREI 19 522 DO696002794 13.12.1996 MORARU MONICA 18 635 PA8X-3790 31.10.2000 MOREANU SILVIU 13 1124 DO694-1029 16.03.1994 MOSNEAG STEFAN 26 46 DO694003065 15.08.1994 MOSOARCA IBOLYA 22 202 DO695001205 02.03.1995 MOTOC MARIA 24 92 DO694003843 28.10.1994 MOTOCA SLAGIANA 21 314 DO694003491 28.09.1994 MOTOI DANUT GEORGE 21 315 D06X-640 24.01.2000 MOTOI SORIN BOGDAN 0 2015 DO695003596 26.09.1995 MULLER ARPAD 20 425 D0699-3515 16.11.1999 MULLER GABRIEL 24 93 D72004-956 03.02.2004 MUNIA NICOLAE 4 1814 DO697001304 30.05.1997 MUNTEAN IOAN 0 2016 DO696002782 12.12.1996 MUNTEANU ALIN 17 744 D0699-380 18.03.1999 MUNTEANU CONSTANTIN 14 1061 DO694000032 15.09.1994 MUNTEANU MONICA 23 131 DO694004308 08.12.1994 MUNTEANU OANA 21 316 DO698001536 03.12.1998 MUNTIANU CRISTIAN 21 317 D82004-1375 02.03.2004 MUNTIANU NECULAI 10 1409

DO698001444 18.11.1998 MURARETU SORIN 17 745 DO695-3010 17.07.1995 MURARIU FLORIN ADRIAN 21 318 PA8X1-2931 11.10.2001 MURESAN ADRIANA 12 1208 DO696001751 18.07.1996 MURESAN ALEXANDRU 19 523 DO695000419 08.02.1995 MURESAN CARMEN 20 426 DO694003479 27.09.1994 MURESAN DOREL 21 319 D06X/666 24.01.2000 MURESAN IONUT 14 1062 D82004-4445 20.07.2004 MURESAN MARIUS 6 1750 D82003-7169 10.09.2003 MURESAN STEFAN OVIDIU 6 1751 DO695002096 11.04.1995 MURGU CARLA MIRIANA 24 94 DO694003119 23.08.1994 MURI MARCEL MARINEL 22 203 DO695000679 16.02.1995 MUSIK REMUS 0 2017 D72004-4954 30.06.2004 MUSTEATA VASILE 5 1791 DO694002780 02.08.1994 MUTHI SORINA 0 2018 D72004-524 27.01.2004 NACAIANU FLORENTINA 6 1752 DO695001246 06.03.1995 NACSA LADISLAU 20 427 DO694002935 09.08.1994 NAGY AURELIA CORINA 22 204 DO698000674 16.04.1998 NAGY SZILARD LEVENTE 16 863 DO696002598 26.11.1996 NAGY ZOLTAN 19 524 D0699-3765 16.11.1999 NAHERNEAC ROMICA 18 636 D72002-4974 06.06.2002 NAN VIRGINIA 12 1209 DO694004183 23.11.1994 NARAMZOIU ANA 22 205 D72003-3315 09.10.2003 NAROS CRISTIAN IONEL 11 1305 DO695004010 10.11.1995 NASTASE TIBERIU 20 428 D82002-1630 12.12.2002 NATEA LIVIU PETRU 12 1210 D72004-1870 03.03.2004 NEACSU NELU 10 1410 D82003-219 23.01.2003 NEAG TRAIAN DARIUS 9 1521 DO6X1-5532 14.09.2001 NEAGOIE LEONARD 8 1597 DO697000467 26.02.1997 NEAGU GABRIELA 0 2019 D0699-1718 10.11.1999 NEAMT DUMITRU 15 976 D82003-9361 03.12.2003 NECEA LILIANA 10 1411 DO697000649 17.03.1997 NECHILCIUC GHEORGHE 17 746 D0699-246 04.07.1999 NECHITA AUGUSTIN 15 977 DO695000333 01.02.1995 NECHITI ADINA 23 132 DO696002077 03.10.1996 NEDA NICOLAE 19 525 DO6X2-1363 28.02.2002 NEDA SILVIU 10 1412 DO694004264 05.12.1994 NEDEA SOFILCA LILIANA 0 2020 DO695001234 03.03.1995 NEDELCU GABRIELA 25 66 DO696000550 23.02.1996 NEDELCU ROBERT 17 747 PA8X-4248 12.12.2000 NEDELEA IULIAN 10 1413 D72002-6635 23.07.2002 NEDELEA LACRAMIOARA 8 1598 D72002-9615 18.11.2002 NEDELYOV IOSIF FRANCISC 12 1211 DO6X1-124 16.01.2001 NEFERU CIPRIAN 8 1599 D702-10430 11.12.2002 NEGOT MARINELA LETITIA 8 1600 DO695000038 10.01.1995 NEGRU ION 20 429 DO694002790 03.08.1994 NEGRUSA ADRIAN 31 7 DO694001457 29.03.1994 NEGRUT MARCEL 0 2021 PA8X2-118 16.01.2002 NEICONI FLORIN CRISTIAN 9 1522 D0699-179 23.02.2000 NEMES IOAN 15 978 DO698000812 30.06.1998 NEMET ADRIAN 16 864 DO694002939 09.08.1994 NEMETH DANIELA 22 206

D72002-5392 18.06.2002 NEMETH GERGELY LORANT 11 1306 DO697000420 24.02.1997 NEMTEANU DANELUS 17 748 DO694003106 19.08.1994 NICA DORU 0 2022 D82004-7244 30.11.2004 NICA ELIADE 9 1523 D82003-8241 07.10.2003 NICHESCU LIGIA 10 1414 DO694002955 09.08.1994 NICHICI DORU VALENTIN 22 207 D72003-617 14.02.2003 NICHITA CRISTIAN PETRU 7 1686 DO697002016 23.10.1997 NICHITEANU ROMICA 15 979 D72003-1072 10.03.2003 NICOLA DAN 6 1753 DO696002027 27.09.1996 NICOLAE COSTEL NICU 18 637 D06X-668 24.01.2000 NICOLAESCU MIHAI 15 980 D0699-303 03.03.1999 NICOLESCU AUREL 17 749 DO696002724 05.12.1996 NICOLESCU CLAUDIU 0 2023 D0699-479 04.08.1999 NICORICI PETRE 19 526 D702-10480 12.12.2002 NICORUTA NICOLAIE 6 1754 DO695003939 01.11.1995 NICULA SERGIU 25 67 D72005-2907 23.05.2005 NICULAE ESTERA 3 1832 DO698001195 07.10.1998 NICULAE MARIA 18 638 DO695000289 26.01.1995 NICULAI FLORIN 19 527 PA8X1-2411 25.09.2001 NICULEA CRISTINA 8 1601 DO6X1-3017 23.05.2001 NIDEL OANA 7 1687 DO696000666 06.03.1996 NIGULEASA CATALIN 0 2024 D0699-736 14.05.1999 NINE TUDOR 0 2025 DO698001477 24.11.1998 NINKOV ANATOLIE 0 2026 D0698000260 23.03.1998 NISTE SORIN 20 430 D702-10471 12.12.2002 NISTOR CIPRIAN 10 1415 DO695000137 16.01.1995 NITA CORNEL 20 431 DO697001223 20.05.1997 NOVAC DANIEL DOREL 15 981 D82003-3771 06.06.2003 NOVAC FELICIA 12 1212 DO6X-5327 26.10.2000 NOVAC LILIANA 13 1125 DO695001812 29.03.1995 NOVAC OVIDIU 19 528 DO694003548 03.10.1994 NOVAC PETRU 22 208 D0699-80 25.01.1999 NOVAC VIOREL 15 982 D82004-2726 10.05.2004 NOVACESCU MARIUS 8 1602 DO697000257 07.02.1997 NOVACH NICOLAE 0 2027 DO696002540 20.11.1996 NOVACOVICI CODRUTA 18 639 DO695002835 27.06.1995 NUTA ANDREI ALIN 20 432 DO697002173 18.11.1997 OANTA OVIDIU 0 2028 D82003-9659 12.12.2003 OBREJA COSTEL 7 1688 D82002-522 24.10.2002 OBREJA GHEORGHE 11 1307 D0699-1616 29.06.1999 OCHIANA FLORIN 14 1063 D82004-2237 20.04.2004 OFITARESCU SORIN 10 1416 DO697000342 14.02.1997 OLAH GABRIEL 20 433 D82003-1762 21.03.2003 OLARASU PETRONELA 4 1815 D82004-362 27.01.2004 OLARU AUGUSTIN 10 1417 DO697000091 20.01.1997 OLARU IOAN 15 983 DO696002375 28.10.1996 OLASZ FRANCISC 17 750 D72004-7069 25.11.2004 OLASZ ZOLTAN 9 1524 DO698000799 22.05.1998 OLESCU DAN 20 434 DO698001480 24.11.1998 OLTEAN DORINEL 15 984 DO698000496 23.03.1998 OMUSORU CORNELIU 15 985

DO696002324 18.10.1996 ONACA DANIEL 17 751 DO695000100 13.01.1995 ONC IOAN 0 2029 DO695000865 22.02.1995 ONEA JENICA 20 435 D82004-5216 12.08.2004 ONETIU MUNTEANU CIPRIAN 4 1816 D82003-2357 21.04.2003 ONICA ADRIAN VASILE 10 1418 DO694003599 06.10.1994 OPRE MONICA ANGELICA 22 209 DO6X-5709 21.11.2000 OPREA ANTONIU 14 1064 D06X-1073 02.01.2000 OPREA DECEBAL HORIA 0 2030 DO6X1-6966 10.12.2001 OPREAN ADRIAN 10 1419 DO696000795 21.03.1996 OPRESCU OVIDIU 18 640 DO6X12-278 28.01.2002 OPRIAN RAZVAN 14 1065 D82002-87 30.09.2002 OPRIS MARIAN 5 1792 DO696-2259 22.08.1996 OPRISONI FLORIN 0 2031 D06X-4074 16.05.2000 OROS ALIN 15 986 DO695002728 21.06.1995 OTET ELENA si GHEORGHE 0 2032 DO694003992 03.11.1994 PACURARESCU DAN 21 320 DO695002098 11.04.1995 PADURARIU MARCEL 0 2033 DO6X1-2241 05.04.2001 PADURARU FLORIN 11 1308 DO6X1-1964 12.03.2001 PADURE IOANA 10 1420 DO695002971 12.07.1995 PADUREAN MONICA 27 31 D72002-7746 03.09.2002 PAKAI LEVENTE 10 1421 PA8X-4455 15.12.2000 PAL ION ALIN 19 529 D82004-6353 01.10.2004 PALADE ELENA 5 1793 DO698000968 25.06.1998 PALAGHIUC NICOLAE 16 865 D72002-7473 23.08.2002 PALEA VALENTIN 8 1603 DO6X-5624 15.11.2000 PALIS RAMONA 17 752 D702-10093 21.11.2002 PANAITE CONSTANTIN 8 1604 D06X-404 17.01.2000 PANAITE ROMEO 25 68 D82003-1608 14.03.2003 PANCHEA SEBASTIAN 10 1422 D82002-1763 20.12.2002 PANCIU CIPRIAN 13 1126 D06X-4141 18.05.2000 PANDURESCU LIVIU 20 436 DO695001597 20.03.1995 PANDURU ION 0 2034 PA8X-3490 10.10.2000 PANESCU FLORIN DAN 14 1066 DO696000881 29.03.1996 PANICI CLAUDIA CARMEN 18 641 DO695000322 31.01.1995 PANTAZI CRISTINA MARINELA 20 437 DO694004346 09.12.1994 PANTEA ADRIANA 23 133 DO695001001 24.02.1995 PANTEA IOAN 21 321 DO695000157 17.01.1995 PANTEA LIDIA 0 2035 DO698001900 20.01.1998 PANTEA SEBASTIAN 0 2036 PA8X-1042 20.06.2000 PANTIR EUGEN 9 1525 DO695003149 02.08.1995 PANTIS DANUT 20 438 D82003-5676 30.07.2003 PANUTESCU FLORIN 9 1526 DO696000175 23.01.1996 PAPADOPOL MIHAI 20 439 SC01-20763 28.12.2001 PAPAY CRISTIAN 11 1309 DO697000050 15.01.1997 PAPURICA MARIUS 15 987 DO698001196 07.10.1998 PARALESCU MARINEL - DAN 26 47 DO6X1-3540 22.06.2001 PARASCAN ALIN ZAHARIA 14 1067 D0699-509 19.04.1999 PARASCHIV COSTIN CLAUDIU 11 1310 DO695002113 24.05.1995 PARASCHIV CRISTIAN 0 2037 DO696000833 26.03.1996 PARASCHIV NELU 23 134 SC01-20608 20.12.2001 PASCA CLAUDIU 10 1423

D72005-2206 12.04.2005 PASCA FLORIAN 6 1755 DO695001865 31.03.1995 PASCALAU CRISTIAN 19 530 PA8X1-66 15.02.2001 PASCARIU ALIN 11 1311 DO694003617 10.10.1994 PASCARIU DORU 21 322 DO698000163 05.02.1998 PASCARU ANDREI 0 2038 DO698001555 07.12.1998 PASCARU MIHAELA 0 2039 DO6X2-1912 14.03.2002 PASTIU IOAN 7 1689 DO695001698 23.03.1995 PASTOR LOREDANA 21 323 DO695000017 10.01.1995 PASZTOR ROBERT 19 531 DO694003216 02.09.1994 PATAKI FRANCISC 26 48 DO697001824 30.09.1997 PATASANU GABRIELA 24 95 DO6X2-2346 27.03.2002 PATLAGIOAIE CONSTANTIN 9 1527 D82003-5448 24.07.2003 PATRASCU VASILE 9 1528 DO697002477 15.12.1997 PATRASESCU AURELIAN 16 866 D72002-3444 25.04.2002 PATRU TEODOR 10 1424 PA8X1-1961 19.07.2001 PATRUCA PETRONELA 8 1605 D82002-1724 18.12.2002 PATRUS DANUT 7 1690 D0699-117 27.01.1999 PAU CATALIN 16 867 DO6X1-3264 06.06.2001 PAUL MIHAELA 13 1127 DO695003889 26.10.1995 PAULESCU MARINELA 20 440 DO694004061 09.11.1994 PAUN DANIEL 22 210 D82003-3957 11.06.2003 PAUNA MARIUS 10 1425 D82004-2198 20.04.2004 PAVA FLORINA 4 1817 D82004-2320 22.04.2004 PAVEL MARIA 4 1818 DO697000380 19.02.1997 PAVLOV PERITA 16 868 D82002-1579 09.12.2002 PELE NARCISA 16 869 D72002-5088 10.06.2002 PELLE IRINA 9 1529 DO6X1-182 16.01.2001 PENCOV CRISTIAN 12 1213 D82002-1627 12.12.2002 PENGA ANDREI ALEXANDRU 6 1756 DO6X1-4604 13.08.2001 PENTA CRISTINEL 0 2040 DO694002801 03.08.1994 PENTA DANIELA 21 324 DO697002105 06.11.1997 PEPA ION 24 96 DO694002949 09.08.1994 PERIN GHEORGHE 0 2041 DO697001080 30.04.1997 PESCARU VIRGIL 17 753 DO698000022 13.01.1998 PETCHESCU NICOLAE 18 642 D72004-5861 30.09.2004 PETCOV LUCIA 10 1426 DO6X2-369 01.02.2002 PETCU ALIN 8 1606 DO6X-5415 11.02.2000 PETCU CALIN 0 2042 DO694003142 25.08.1994 PETCU SILVIU 22 211 DO695003109 27.07.1995 PETER EMILIA 21 325 D82002/437 15.10.2002 PETRAS OLIMPIA 11 1312 DO797002559 11.07.1997 PETREA TUDOR 0 2043 D0696-1448 05.09.1996 PETRESCU ADRIAN 0 2044 DO695002924 06.07.1995 PETRESCU DINU SEBASTIEN 20 441 DO694004026 07.11.1994 PETRI ADRIANA MARIANA 23 135 DO6X1-5882 29.10.2001 PETRINA WILHELM 9 1530 DO797002404 02.07.1997 PETRISOR NICOLAE 0 2045 D0798-2888 20.08.1998 PETRISOR VALENTIN ADRIAN 21 326 D82002-1175 25.11.2002 PETROV BOBAN BATA 14 1068 D0699-1192 06.09.1999 PETROV DRAGAN 14 1069 DO695002599 13.06.1995 PETROVAI LILIANA 24 97

D72004-355 21.01.2004 PETROVICI DANIEL 6 1757 D0699-235 23.02.1999 PETROVICI MARIUS 19 532 PA8X2-864 14.02.2002 PETRUSAN GEORGE 11 1313 DO696002472 12.11.1996 PETRUT CRISTINA 0 2046 D0699-2451 16.11.1999 PETRUT GRATIAN 20 442 DO697000983 21.04.1997 PETRUTA CORNEL 0 2047 D82004-3675 15.06.2004 PETRUTA NICOLAE 5 1794 DO695003176 08.08.1995 PETRUTIU CRISTINA DANIELA 20 443 D72002-8713 16.10.2002 PINGHEL VIRGIL 7 1691 DO698000329 26.02.1998 PINNEL NICOLAE 21 327 DO697001708 11.09.1997 PINTEA CRISTIAN 17 754 DO6X1-706 26.01.2001 PINZARU CRISTIAN 11 1314 D82003-302 28.01.2003 PIRJE IOAN FLORIN 12 1214 D0699-213 14.05.1999 PIRVULESCU CRISTOFOR ALEXANDRU 15 988 DO695002468 26.05.1995 PIRVULESCU LAZAR DANIEL 19 533 DO694003156 26.08.1994 PITARU DANIEL PETRE 22 212 D72003-1887 10.04.2003 PITIC GHEORGHE 6 1758 D82003-3191 26.05.2003 PITULAN VASILE 10 1427 D82005-1842 21.04.2005 PLESA ADRIAN 9 1531 D82003-297 28.01.2003 PLESA NICOLAE ADRIAN 10 1428 D72005-193 14.01.2005 PLESCA PETRICA 6 1759 D72004-5776 29.09.2004 PLESCA PETRICA 5 1795 D72002-6474 17.07.2002 PLOTOGEA DANIEL 10 1429 DO697000616 13.03.1997 PLUGARU EVA 19 534 D72004-5992 05.10.2004 PODEANU ANCUTA 4 1819 DO694003586 05.10.1994 POENARU CONSTANTIN 0 2048 D82002-1668 13.12.2002 POENARU MARIUS 8 1607 DO6X1-6993 11.12.2001 POGAN CHRISTINA 11 1315 DO695004389 15.12.1995 POGANU REMUS DANIEL 19 535 DO6X1-6849 03.12.2001 POJOGA COSMIN 11 1316 PA8X-4288 12.12.2000 POKKER CRISTIAN PAVEL 12 1215 DO696002566 22.11.1996 POLCZER GHEORGHE 0 2049 PA8X1-99 16.02.2001 PONORAN CRISTINA 13 1128 DO697000408 21.02.1997 POP CALIN 18 643 DO694004022 07.11.1994 POP CORINA SIMONA 22 213 DO696002758 11.12.1996 POP DANIEL 22 214 DO697001771 22.09.1997 POP DEAC VASILE 19 536 D82005-5841 18.11.2005 POP DUMI DANIEL 7 1692 D82002-253 03.10.2002 POP GENOVIA LETITIA 10 1430 DO697001971 17.10.1997 POP IONEL 15 989 DO696001769 22.07.1996 POP IRINA 0 2050 DO6X-5871 28.11.2000 POP LAURENTIU 0 2051 DO796002368 30.08.1996 POP MARIUS 21 328 DO6X2-175 22.01.2002 POP NICOARA ALEXANDRU 9 1532 DO694940043 09.12.1994 POP SAMOIL 24 98 DO695004007 10.11.1995 POP VASILE 19 537 D06X-3735 19.04.2000 POP VIOREL MIHAI 19 538 D82004-126 15.01.2004 POPA CLAUDIU 8 1608 D82002-875 14.11.2002 POPA CONSTANTIN 11 1317 D72004-4711 18.06.2004 POPA CRISTIAN IOAN 9 1533 DO695001797 28.03.1995 POPA DAN VASILE 20 444

DO696002744 10.12.1996 POPA FLORIN 18 644 DO694003862 28.10.1994 POPA GHEORGHE 21 329 DO696002436 14.02.1996 POPA IOAN 19 539 DO697001513 18.06.1997 POPA IONELA 15 990 DO797000209 21.01.1997 POPA MILIANA 16 870 D0699-326 03.09.1999 POPA MINDROANE NELU 12 1216 D82005-5842 18.11.2005 POPA SERGIU 7 1693 DO695000467 09.02.1995 POPA VALENTIN 20 445 DO694002903 08.08.1994 POPA VALENTIN 0 2052 D72002-4408 24.05.2002 POPA VIOLETA RAMONA 12 1217 D82004-7158 25.11.2004 POPESCU ALINA 8 1609 D82003-6978 05.09.2003 POPESCU CARMEN 7 1694 D0699-1167 06.08.1999 POPESCU CONSTANTIN 13 1129 DO6X1-5420 10.09.2001 POPESCU GHEORGHE 10 1431 DO694002877 08.08.1994 POPESCU IOAN MIHAI 22 215 DO697001950 15.10.1997 POPESCU POMPILIU 0 2053 DO697000029 14.01.1997 POPIITA DAN 19 540 D82002-1626 12.12.2002 POPITEA MIHAI OVIDIU 9 1534 DO6X2-1134 19.02.2002 POPOVICI ADRIANO 12 1218 D82003-8638 24.10.2003 POPOVICI CRISTIAN 7 1695 DO6X1-2575 19.03.2001 POPOVICI DANIEL 12 1219 DO799-2734 02.09.1999 POPOVICI ILEANA HAYNAL 12 1220 DO694002775 02.08.1994 POPOVICI IOAN MARIUS 21 330 DO695002612 14.06.1995 POPOVICI MARCEL 27 32 DO6X2-2068 19.03.2002 POPOVICI SEBASTIAN 5 1796 DO695003066 21.07.1995 POPOVICI SIRBU LILIANA 20 446 DO696000011 08.01.1996 POPP VIOREL 17 755 DO797000252 23.01.1997 POPUTA GABRIEL 0 2054 D82002-1733 19.12.2002 PORFIR DAN 13 1130 DO6X1-5867 25.10.2001 POSTA GHEORGHE 0 2055 D0699-159 14.04.1999 POSTEA ILIE 19 541 D82004-5499 24.08.2004 POSTOLACHE ADRIAN CRISTINEL 5 1797 DO694004229 29.11.1994 POTARNICHE FLORIN 24 99 D0699-426 17.06.1999 POTIRNICHIE FLORIN 17 756 DO694003819 27.10.1994 POTRA MARIUS 22 216 DO695004330 11.12.1995 PRAJINARU IOAN CRISTEA 20 447 PA8X1-2266 19.09.2001 PREALA MIHAI 12 1221 D72002-8577 11.10.2002 PREDA NICOLAE OVIDIU 8 1610 DO696001309 28.05.1996 PREDETEANU DORINA 0 2056 DO797002761 23.07.1997 PREDUNA ANTON 17 757 DO694003135 24.08.1994 PREJBAN IOAN 22 217 D82003-7660 19.09.2003 PRIBEANU DANIEL 7 1696 D82005-4110 16.08.2005 PRICIU ION 3 1833 DO698000731 12.05.1998 PRICOPE NICOLETA 0 2057 DO696000774 19.03.1996 PRUNIS RUDOLF 18 645 DO697000810 28.03.1997 PUHA MARIN 16 871 DO695003313 25.08.1995 PUIBER MARTIN FRICZ 22 218 D06X-2012 24.02.2000 PUIU IULIAN 16 872 D06X-3566 13.04.2000 PURCARU ANGELICA 12 1222 D06X-3153 31.03.2000 PURCARU DUMITRU 13 1131 DO698001426 16.11.1998 PURICI LUCIAN 13 1132

DO694003253 07.09.1994 PUSCAS ADRIAN 22 219 D0699-2745 15.10.1999 PUSCAS DANIEL 14 1070 PA8X-4426 15.12.2000 PUSCAS DANIEL MARIAN 13 1133 DO695002330 10.05.1995 PUSCAS MARIUS 20 448 DO698001433 17.11.1998 PUSOK CSABA 16 873 SC095015295 28.12.1995 R. 29970 SUCIU FLORIN SI ARLETA 22 220 D0699-1674 30.06.1999 RACOVITAN FLORENTIN 18 646 DO697001572 23.06.1997 RACZ CSABA 22 221 D82002-1557 05.12.2002 RAD IONEL 10 1432 D82002-1359 29.11.2002 RADA ZOLTAN 12 1223 DO6X1-3056 25.05.2001 RADOI ZENO 13 1134 D702-10176 02.12.2002 RADU AURELIAN CIPRIAN 10 1433 DO695-4368 14.12.1995 RADU DUMITRU 21 331 D0699-3242 11.04.1999 RADU GABRIEL 17 758 DO695000609 14.02.1995 RADU MARCEL 21 332 DO695000220 19.01.1995 RADU SIMONA 19 542 DO696002576 25.11.1996 RADU TRAIAN 19 543 DO6X2-1764 11.03.2002 RADU VIOLETA 12 1224 PA8X1-2573 28.09.2001 RADUCAN ADRIAN VASILE 12 1225 D72002-8302 20.09.2002 RADUCANU RAZVAN 8 1611 DO695003691 02.10.1995 RADUCANU VALENTIN 21 333 D72004-156 14.01.2004 RADULESCU CONSTANTIN 10 1434 DO6X1-2099 20.03.2001 RAIA MIMI MARIA 13 1135 DO694004197 24.11.1994 RAICEA LAURA 24 100 DO695003283 22.08.1995 RAICEA MIRELA MARIANA 21 334 DO697000915 10.04.1997 RAICU ADRIAN 17 759 D82002-1731 19.12.2002 RAICU ANA MARIA 10 1435 DO6X1-6663 21.11.2001 RAIU CALIN 11 1318 DO696000632 04.03.1996 RAKITS LAURENTIU 21 335 DO696-2677 01.01.1996 RANCZ RUDOLF 23 136 DO697001955 16.10.1997 RANGA GIANI 19 544 DO6X-5818 27.11.2000 RASCOTA DUMITRU 11 1319 D0699-2229 28.07.1999 RATIU OVIDIU LAUREAN 0 2058 PA8X-3457 10.06.2000 REMZING (FAUR) CLARA GABRIELA 14 1071 DO694003085 17.08.1994 REPEDE MONICA LUCIANA 21 336 D0699-2362 08.04.1999 RETEGAN ADRIAN 22 222 DO6X2-1262 26.02.2002 REUT ELENA 6 1760 PA8X1-1774 09.08.2001 REVNIC SEBASTIAN 9 1535 DO696-2495 14.11.1996 REZMUVES EUGEN 18 647 PA8X1-434 16.03.2001 RIGO CLAUDIU 16 874 D72003-1 06.01.2003 RIMBU SIMONA ELENA 5 1798 D0696-1783 23.07.1996 RIPA GHEORGHITA 18 648 D72005-171 13.01.2005 RISTEA CRISTIAN PAVEL 3 1834 D06X-3726 19.04.2000 ROBEANU CRISTIAN DAN 15 991 D82002-85 30.09.2002 ROBU PETRU 7 1697 PA8X1-1776 10.07.2001 ROBU VIOLETA MIRELA 13 1136 DO696000844 27.03.1996 ROHRER ADRIAN 17 760 DO696001819 25.07.1996 ROMAN CARMEN 22 223 DO695003349 31.08.1995 ROMAN MARIUS 0 2059 D82003-423 04.02.2003 ROMAN MIHAI 14 1072 DO697001976 17.10.1997 ROSAN MALEK DORU 16 875

DO697000165 04.02.1997 ROSCA GHEORGHE 0 2060 DO696001245 23.05.1996 ROSU AUREL 17 761 DO694003154 26.08.1994 ROSU ELENA 22 224 D72002-6880 31.07.2002 ROSU IOANA 12 1226 DO695-3107 27.07.1995 ROSU IONEL 25 69 D72002-4137 17.05.2002 ROSU MIRCEA 8 1612 DO797002820 28.07.1997 ROTARIU IRINA 17 762 DO694003632 11.10.1994 ROTARU LIDIA 22 225 DO6X1-962 01.02.2001 ROTH IOSIF 9 1536 DO695-3449 13.09.1995 ROXIN FLORIN 6 1761 DO695003449 13.09.1995 ROXIN FLORIN 0 2061 DO698009183 22.02.1998 RUJESCU SORINEL 16 876 D82002-1780 20.12.2002 RUS GAVRILA 7 1698 DO694003062 15.08.1994 RUS IONEL 26 49 PA8X1-1978 20.07.2001 RUS ROBERTA SANDRA 12 1227 DO694004312 08.12.1994 RUSINARU IULIAN 21 337 D72003-2047 17.04.2003 RUSU DANIEL 10 1436 DO696000838 26.03.1996 RUSU MIHAI 19 545 D72004-1625 27.02.2004 RUSU TABITA RAMONA 7 1699 DO695000250 23.01.1995 RUSU TIBERIUS 19 546 D06X-881 28.01.2000 RUSU VASILE 11 1320 DO695003393 06.09.1995 RUSU VASILE MIHAI 21 338 DO697002314 05.12.1997 RUSZ MIHAI 21 339 DO697000984 21.04.1997 SACALUS VASILE 16 877 DO694002923 09.08.1994 SAIOC CORINA 0 2062 D72004-610 28.01.2004 SAJTER OTTO GABRIEL 4 1820 DO697002068 31.10.1997 SALONTAI SEBASTIAN 16 878 DO696000879 29.03.1996 SAMARGI LILIANA 0 2063 DO694003581 05.10.1994 SAMONID SORIN DUMITRU 21 340 D82004-6976 16.11.2004 SAMUILA MIRELA 8 1613 PA8X2-521 31.01.2002 SANDA IONEL 8 1614 DO695003810 17.10.1995 SANDOR ELENA DANIELA 21 341 DO695000934 23.02.1995 SANDOR ROBERT 19 547 DO694004205 24.11.1994 SANDOR VERONICA DANIELA 22 226 DO697002512 18.12.1997 SANDU COSTEL 17 763 D82005-99 13.01.2005 SANDU MIHAI VASILE 8 1615 PA8X-2459 17.08.2000 SANDU PETRU CRISTIAN 16 879 D82003-1714 20.03.2003 SANDU SEBASTIAN 9 1537 DO6X2-2361 27.03.2002 SANISLAI LIONEL 13 1137 DO695001954 04.04.1995 SANTA DOREL 20 449 D72002-5837 28.06.2002 SANTAMARIAN MIRABELA 9 1538 D0699-517 14.05.1999 SARAN VALENTIN 14 1073 D72004-1979 12.03.2004 SARARU CONSTANTIN 6 1762 DO696002379 28.10.1996 SARARU MARIUS 0 2064 DO696000889 01.04.1996 SARPE FLORIN ADRIAN 18 649 DO694003230 06.09.1994 SARPE SILVIA 21 342 DO6X2-148 21.01.2002 SAS OVIDIU 9 1539 DO695004379 14.12.1995 SAVA AUREL 0 2065 D0699-52 14.01.1999 SAVA BOGDAN CONSTANTIN 12 1228 D82004-5663 30.08.2004 SAVA LEONAS 8 1616 DO694003103 19.08.1994 SAVA MIHAELA CAMELIA 22 227

DO698000972 25.06.1998 SAVA NICOLETA 15 992 D72003-4039 21.11.2003 SAVIC DORINA 11 1321 DO696000830 26.03.1996 SAVIC DORINA 0 2066 D06X-711 25.01.2000 SAVU ALIN GABRIEL 11 1322 DO694004257 05.12.1994 SAVU CLAUDIU OVIDIU 22 228 DO695002497 31.05.1995 SAVU DANIELA LILIANA 0 2067 D82003-6279 18.08.2003 SCARLAT CONSTANTIN 9 1540 DO696002066 02.10.1996 SCHEER RICHARD 0 2068 DO695002622 15.06.1995 SCHEIN CRISTIAN 25 70 DO694003129 24.08.1994 SCHIKL TIBERIU 21 343 D82002-1261 27.11.2002 SCHIPOR VASILE 9 1541 D06X-2669 15.03.2000 SCHMAND ROXANA 10 1437 DO694004252 30.11.1994 SCHMIDT MARIUS 0 2069 DO6X-5203 19.10.2000 SCHMUTZ CRISTIAN 14 1074 DO694004270 06.12.1994 SCHNEIDER MARIA 22 229 DO694002847 05.08.1994 SCORTANU ANCA 22 230 PA8X-1162 23.06.2000 SCORUS EDUARD 11 1323 DO698000307 25.02.1998 SCUTCA ION 13 1138 DO694003159 26.08.1994 SEBESCU CIPRIAN FLORIN 21 344 DO697001397 10.06.1997 SEBIN NICOLAE 15 993 D72003-118 14.01.2003 SECOSAN IULIAN ALIN 9 1542 DO698000406 11.03.1998 SEICHE STANCIU CAMELIA-MIHAELA 17 764 D72003-890 10.04.2003 SEIMAN LAURENTIU 8 1617 DO6X1-6925 06.12.2001 SEITAN CONSTANTIN 11 1324 DO697001903 09.10.1997 SEITAN GABI 16 880 DO6X1-1618 22.02.2001 SEITAN MIHAELA 13 1139 DO797002537 10.07.1997 SEMENIUC MARIA 16 881 D82003-1902 31.03.2003 SENDROIU RADU 9 1543 DO698000802 09.06.1998 SERBAN ELENA 17 765 DO694003121 23.08.1994 SERBAN IONEL 0 2070 DO695004347 12.12.1995 SERBAN MARIUS 0 2071 DO698001019 10.08.1998 SERBANICA ROMEO 15 994 DO694002760 01.08.1994 SERBESCU SEU RAMONA 22 231 DO698001057 17.09.1998 SERENGAU MARIA 17 766 D72004-1342 17.02.2004 SERES ANA-MARIA (PAUL PETRU) 7 1700 DO695000742 17.02.1995 SERTE OLGA DANA 0 2072 DO6X-5968 12.06.2000 SGURA ADRIAN NICOLAE 0 2073 DO695-2664 19.06.1995 SIA ADRIAN 24 101 PA8X-3229 28.09.2000 SIBIAN DANUT 0 2074 DO695002256 03.05.1995 SIBII MARIUS DANIEL 21 345 DO697002042 29.10.1997 SIDEA MARIAN 17 767 DO698001087 22.09.1998 SILHAN CAMELIA 14 1075 DO695002241 02.05.1995 SIMA ADELIAN 19 548 D06X-922 28.01.2000 SIME LUCIAN 13 1140 DO6X-4766 14.06.2000 SIMERIA CRISTIAN 13 1141 DO694013207 22.12.1994 SIMERIA LAURA DANA 21 346 DO6X1-2159 22.03.2001 SIMESCU FLORENTINA 7 1701 D0699-2466 08.09.1999 SIMION GHEORGHE DORIN 21 347 D0699-428 29.03.1999 SIMION IOAN 14 1076 DO695003148 02.08.1995 SIMIONAS LIVIU SORIN 0 2075 D06X-2904 23.03.2000 SIMIONESCU LUMINITA 0 2076

DO697001864 06.10.1997 SIMIONESCU VIORICA 0 2077 DO6X1-3001 22.05.2001 SIMO LAURA NICOLETA 13 1142 D72003-537 11.02.2003 SIMON DELIA 7 1702 D72002-7684 30.08.2002 SIMU MIRCEA 12 1229 DO694002776 02.08.1994 SIMULOV DOINA 21 348 DO6X1-5482 12.09.2001 SINESCU IOAN 16 882 DO696000574 27.02.1996 SIRB IOAN MARIUS 17 768 DO696002740 10.12.1996 SIRBU CAIUS 0 2078 DO6X-4631 06.08.2000 SIRBU FLORIN GHEORGHE 13 1143 DO6X1-2633 03.05.2001 SIRBU LUCIA 14 1077 D0699-441 17.06.1999 SIREANU OVIDIU CLAUDIU 0 2079 DO694002926 09.08.1994 SISKOVICS CORNELIUS 23 137 DO698001268 19.10.1998 SLATARU GHEORGHE 15 995 DO697001438 12.06.1997 SMIRI CSABA 16 883 D82003-9631 12.12.2003 SMIT MARIAN 12 1230 SCO98-878 28.01.1998 SOARE AURELIA STEFANIA 19 549 D72002/8969 28.10.2002 SOARE NICOLAE 5 1799 DO697002033 28.10.1997 SOFIAN MARIOARA 16 884 D72002-8158 17.09.2002 SOLOMON ILEANA 15 996 D06X-678 25.01.2000 SOLOTCHI GABRIEL 0 2080 DO695000673 15.02.1995 SOMOGYI ATTILA 21 349 DO694003676 14.10.1994 SOT IULIAN DANIEL 21 350 D72004-4705 18.06.2004 SPASNICI MARIA 7 1703 DO696002525 20.11.1996 SPIRIDON CAMELIA 0 2081 DO696000359 12.02.1996 SPIRIDONESCU LEONTIN 18 650 D82003-3799 09.06.2003 SSASZ CSABA 7 1704 DO696-405 15.02.1996 STAFIE VASILICA 19 550 D06X-3453 04.11.2000 STAICU DUMITRU 19 551 D0699-492 15.04.1999 STAMPAR FLORIN 0 2082 DO698009982 28.05.1998 STAN IOAN SORIN 20 450 DO696000851 27.03.1996 STAN CIPRIAN DAN 18 651 DO6X-4156 18.05.2000 STAN DANUT 14 1078 D0699-460 04.02.1999 STAN DORIN 17 769 DO6X1-4729 14.08.2001 STAN MONICA 12 1231 D0699-687 14.05.1999 STANCA SEBASTIAN 22 232 DO697000544 05.03.1997 STANCIOAICA EUGEN 22 233 DO696001493 13.06.1996 STANCIU CRISTIAN 18 652 D0699-1816 07.06.1999 STANCIU NICOLAE 16 885 DO697000200 05.02.1997 STANCU ANDREI 16 886 DO697001736 16.09.1997 STANCULESCU LEONICA 17 770 D72004-2197 22.03.2004 STANESCU DORIN FANICA 7 1705 DO6X1-6756 26.11.2001 STANIA STANEL 12 1232 DO695001142 01.03.1995 STEF MARIAN 25 71 DO6X1-1129 06.02.2001 STEFURA MIHAELA 13 1144 D72002-7683 30.08.2002 STELEAC MIHAELA 10 1438 D06X-3495 04.11.2000 STEPANESCU ADRIAN 0 2083 D82004-2394 26.04.2004 STERIAN COSTIN 7 1706 DO697000903 08.04.1997 STERPU DANIEL 15 997 D0699-2667 14.10.1999 STETCO ILIE 19 552 DO697000064 16.01.1997 STICLEA FLORIN 16 887 DO695003250 18.08.1995 STOIA DANIELA 19 553

D72003-3595 28.10.2003 STOIA DANIELA 9 1544 DO697000746 20.03.1997 STOIA DORU 16 888 D82004-5765 07.09.2004 STOIAN ADRIAN 7 1707 DO696000954 10.04.1996 STOIAN ION 17 771 DO797000240 23.01.1997 STOIAN IONELA COSMINA 17 772 DO694002833 15.08.1994 STOIANOV ALEXANDRU 0 2084 DO698000607 13.04.1998 STOICA LEONTIN 18 653 DO6X1-2372 03.04.2001 STOICA ADRIAN MARIUS 11 1325 DO695002832 27.06.1995 STOICA ALEXANDRINA 20 451 D72005-1260 02.03.2005 STOICA ANA 8 1618 DO697000924 10.04.1997 STOICA CONSTANTIN 16 889 DO698-769 01.02.1998 STOICA DANIELA 27 33 DO6X1-1978 13.03.2001 STOICA FLORINA 22 234 D72004-4832 24.06.2004 STOICA MIRELA 11 1326 D82004-1706 17.03.2004 STOICA NICOLETA 7 1708 D0699-2768 18.10.1999 STOICA TIBERIU 12 1233 DO6X1-6892 04.12.2001 STOICAN ADRIAN 1 1842 DO694003081 17.08.1994 STOINA ELENA 22 235 D82002-820 14.11.2002 STRATILA LAURA 10 1439 D82003-1007 03.03.2003 STRATONIE CODRUT 8 1619 DO694004230 29.11.1994 STREANGA VALENTIN STEFAN 22 236 DO696001887 07.08.1996 STRIMBEANU BRIGITTE 0 2085 DO697001481 17.06.1997 STRIMBEANU NELUTU 15 998 DO694003340 14.09.1994 STROIA DAN 0 2086 DO694-3340 14.09.1994 STROIA DAN ADRIAN 0 2087 SC097013821 08.12.1997 STUPARU PAUL 17 773 PA8X1-1864 13.07.2001 STURZINGER CAMELIA 14 1079 D72003-1380 18.03.2003 SUBA SABIN 11 1327 DO697000462 26.02.1997 SUBOTA DANIEL 19 554 DO696002507 19.11.1996 SUCAN TIBERIU 17 774 DO694003801 27.10.1994 SUCIU MARIUS VASILE 23 138 DO697001759 18.09.1997 SUCIU NICOLAE 16 890 DO694003477 27.09.1994 SUCIU ROBERTA GRATIELA 22 237 DO6X1-2417 06.04.2001 SUHANEA CONSTANTIN 10 1440 DO6X2-1683 07.03.2002 SUHARU PETRICA 0 2088 DO6X2-206 24.01.2002 SUICI MILORAD 14 1080 DO6X-4648 06.08.2000 SULEA MIHAI 0 2089 DO696001792 23.07.1996 SULIMAN CONSTANTIN 25 72 D82003-127 17.01.2003 SULIMAN NICOLAE 7 1709 DO6X2-1123 19.02.2002 SULINTAN ADELIN 9 1545 DO694003509 29.09.1994 SURDU ANGELICA 27 34 DO697001817 29.09.1997 SUT TOADER 18 654 DO694003376 20.09.1994 SUTA EUGEN 21 351 PA8X-4268 12.12.2000 SUVETI PETRU 17 775 DO694003594 06.10.1994 SZABO DANIELA 25 73 DO694003182 30.08.1994 SZABO TIBERIU 22 238 DO6X-4707 06.12.2000 SZABO ZOLTAN 17 776 D72005-2409 21.04.2005 SZANTO NARCIS TIBERIU 6 1763 DO697000345 14.02.1997 SZEKELY LADISLAU 17 777 DO6X1-784 30.01.2001 SZIPISIAK STEFAN 9 1546 DO6X1-1668 23.02.2001 SZOKE ATTILA 10 1441

DO694002981 10.08.1994 SZOLLOSY GABRIEL FRANCISC 26 50 D0699-530 13.05.1999 SZOLOSI GHEORGHE 15 999 D0799-2743 09.02.1999 SZUCS MARIUS 17 778 D82003-94 15.01.2003 TABARCEA ADELA 7 1710 PA8X-3513 10.10.2000 TABIRTA ARTUR 13 1145 DO695000022 10.01.1995 TAEREL DIMITRIE VIOREL 20 452 D0699-98 22.01.1999 TAFTA NICOLAE 19 555 D82002-1843 26.11.2002 TALPAI IULIU 13 1146 DO697001362 05.06.1997 TAMAS DANIEL 29 18 DO698001091 22.09.1998 TANASA GABRIEL 18 655 DO6X2-1794 12.03.2002 TANASA IONUT 15 1000 DO6X1-447 22.01.2001 TANASA VALERIA 19 556 D82002-1734 19.12.2002 TANASE SORIN CLAUDIU 10 1442 D72004-535 27.01.2004 TANASIE ALEXANDRU 10 1443 PA8X1-2326 20.09.2001 TANIGOI IOANA OLGA 10 1444 D72004-2517 01.04.2004 TARANU TABITA 7 1711 D72002-4958 06.06.2002 TARAU CIPRIAN GHEORGHE 11 1328 D82003-5748 31.07.2003 TARCO NINA FLORIANA 7 1712 PA8X1-2325 20.09.2001 TARMURE GABRIEL ION 8 1620 D0695-378 03.09.1995 TARNITA ADRIANA 19 557 DO695-378 02.07.1995 TARNITA VASILE 20 453 D82002-1428 03.12.2002 TARNOVETCHI CORNELIU 8 1621 DO6X1-2996 22.05.2001 TATAR SEBASTIAN 10 1445 D047-3113 30.03.2000 TATARU DORU 13 1147 DO697000956 16.04.1997 TATARU VALENTIN 17 779 DO694-2174 12.05.1994 TATARUSANU CONSTANTIN 23 139 D82002-38 26.09.2002 TATARUSANU DANIEL 9 1547 DO6X-933 27.11.2000 TATUCU MARIUS 0 2090 DO797002908 06.08.1997 TATUCU VASILE 17 780 D82004-839 04.02.2004 TCACIUC MARINELA 8 1622 DO694003389 20.09.1994 TECSI INGRID 0 2091 D702-10335 05.12.2002 TECU MIHAITA IONUT 8 1623 D82003-61 13.01.2003 TELEAGA DUMITRU 10 1446 D82004-5044 09.08.2004 TELEOACA CIPRIAN NICOLAE 6 1764 DO797003254 27.08.1997 TEODORESCU OVIDIU 0 2092 DO696002526 20.11.1996 TEPES MIHAI 19 558 DO6X2-366 01.02.2002 TERIGARIU ELISABETA 0 2093 DO697000115 29.01.1997 TERLAI ILIE 15 1001 DO696000955 10.04.1996 TERMURE IOAN 17 781 DO6X1-2544 19.04.2001 TESAN FLORIN 10 1447 DO694003067 15.08.1994 TESLARU IOAN-QUINTUS 22 239 D0699-61 18.01.1999 TICAN DORIN 16 891 D72004-3284 04.05.2004 TIERANU RAFAEL 9 1548 DO6X1-2991 22.05.2001 TIMIS ALEXANDRA 16 892 D06-1002 15.03.1994 TIMIS SAMIR 27 35 DO698000784 20.05.1998 TIMOFTE PETRONELA 15 1002 D0699-125 28.01.1999 TIMPU ETELCA 22 240 D72004-1070 06.02.2004 TIRCHI DORINA 9 1549 D82003-254 24.01.2003 TIRCHI SEBASTIAN BOGDANEL 10 1448 DO6X2-1324 27.02.2002 TIREAN VASILE GEORGE 9 1550 D82002-561 29.10.2002 TIRZIU IONELA ADELINA 12 1234

DO697001603 25.06.1997 TISAN MARIAN 22 241 DO695004060 16.11.1995 TODEA MIHAELA 20 454 PA8X-3164 27.09.2000 TODEREAN COSMIN 13 1148 DO6X1-6835 30.11.2001 TODERESC GABRIEL 8 1624 DO697000855 03.04.1997 TODIRESEI IOAN 17 782 DO6X1-1877 05.03.2001 TODOR CALIN DINU 11 1329 DO696002191 11.10.1996 TODOR DORIN 24 102 DO6X1-2741 08.05.2001 TODOR MIHAELA 9 1551 DO6X2-1438 04.03.2002 TODOR SIMION 8 1625 D0699-764 18.05.1999 TODORUT GHEORGHE 17 783 D82003-2990 16.05.2003 TOIA TEODORA ISABELA 6 1765 D82003-3355 28.05.2003 TOLEA ANISOARA 5 1800 DO698000787 21.05.1998 TOMA CALIN 0 2094 DO6X1-2209 04.04.2001 TOMA IONEL 1 1843 DO697002360 09.12.1997 TOMA MAGDALENA 22 242 D702-10373 06.12.2002 TOMESCU CRISTINA 7 1713 DO696001018 22.04.1996 TOMOS VIOREL 18 656 DO694003458 26.09.1994 TOMUTA VALENTIN 21 352 D0699-62 18.01.1999 TONENCHI VOICU 21 353 DO6X1-3460 19.06.2001 TONU RELU 9 1552 DO696001797 24.07.1996 TOPARCIAN DANIEL 25 74 DO6X1-1980 13.03.2001 TOROK EUGEN 14 1081 D0699-2421 08.05.1999 TOROK MIRCEA AMBROZIE 21 354 DO6X1-6773 27.11.2001 TOTH ALEXANDRA 9 1553 DO694003528 29.09.1994 TOTH IOSIF 23 140 D82002-1637 12.12.2002 TOTH ZOLTAN 12 1235 DO695000709 16.02.1995 TRAISTARU DANIEL 24 103 DO699-2292 30.07.1999 TRAISTARU GABRIEL 12 1236 DO696002101 07.10.1996 TRAPSA FLORIN MIHAI 18 657 DO697002110 07.11.1997 TRAUM ANDREI 16 893 PA8X-4324 13.12.2000 TREIB MIHAI 20 455 DO694003629 11.10.1994 TRIF VASILICA 22 243 D82005-3065 11.07.2005 TRIFAN DANIEL 4 1821 DO695004349 12.12.1995 TRIFAN ILDIKO 19 559 DO698001557 14.12.1998 TRINCA TIBERIU 13 1149 DO695002568 08.06.1995 TRIP ANA CODRUTA 20 456 D82002-1737 19.12.2002 TRISCA DANIEL EMANUEL 9 1554 DO698000873 03.06.1998 TRISCAU IULIAN 17 784 D72004-7369 09.12.2004 TRUIA CLAUDIUS FLORIN 3 1835 DO696001472 10.06.1996 TRUSCA ROMICA 18 658 D82004-3743 18.06.2004 TRUSCULESCU DIONISIE 4 1822 DO6X1-6777 27.11.2001 TRUTAN ILIE 9 1555 DO6X1-7024 13.12.2001 TRUTI IOAN 0 2095 DO696001041 24.04.1996 TRUTI IOAN DANIEL 18 659 DO6X1-7025 13.12.2001 TRUTI SEBASTIAN 0 2096 DO698000999 01.07.1998 TUCA IONEL 18 660 DO698000198 10.02.1998 TUDOR FLORIAN 17 785 DO797002509 10.07.1997 TUDOR ADRIAN 16 894 DO694003722 19.10.1994 TUDOSE DANIEL 23 141 D82003-4244 18.06.2003 TUDOSE MARIN 7 1714 D0699-101 25.01.1999 TUDOSIE GABRIEL 13 1150

DO695004312 08.12.1995 TUFEANU SORIN 20 457 DO697000775 25.03.1997 TUFIS FLORIN 16 895 DO6X2-2319 26.03.2002 TULCAN SORIN 10 1449 DO697000545 05.03.1997 TURCAS VASILE 17 786 D72004-6312 19.10.2004 TURCU CODRIN VASILE 10 1450 DO695001415 27.08.1995 TURIAN HORTENSIA 0 2097 D82003-604 12.02.2003 TURLEA CODRUT 10 1451 DO696001677 09.07.1996 TURLEA LILIANA 18 661 DO695001952 04.04.1995 TURTUREANU CAIUS 20 458 DO698000594 09.04.1998 TURUC COSTEL 13 1151 DO695000374 06.02.1995 UIBAR RADU 19 560 DO694003143 25.08.1994 ULICZAI EDUARD 21 355 D82003-523 07.02.2003 UNC SILVIU 8 1626 DO695002147 17.04.1995 UNGUR CORNELIA 20 459 DO695004223 05.12.1995 UNGUREANU CRISTIAN 19 561 D82003-8436 17.10.2003 UNGUREANU FLORIN ADRIAN 13 1152 D0699-4180 12.09.1999 UNGUREANU GHEORGHE 21 356 D0699-3816 25.11.1999 UNGUREANU ILIE 15 1003 DO694003076 17.08.1994 UNGUREANU MARIUS DAN 23 142 DO6X1-6303 12.11.2001 UNGUREANU MIHAELA 13 1153 DO695003904 30.10.1995 UNGUREANU NICOLAE 0 2098 DO697001574 23.06.1997 URICAN LILIANA 16 896 DO695003568 25.09.1995 URSACHE NICOLETA 20 460 D82003-502 06.02.2003 URSACHI BOGDAN IULIAN 8 1627 PA8X2-830 14.02.2002 URSACHI CAMIAN 12 1237 DO694003579 05.10.1994 URSACHI HAROLD DOMITIAN 23 143 DO697000498 28.02.1997 URSU JANNINA 15 1004 DO797003341 01.09.1997 URSU JIGALOV RADU 16 897 DO695003524 21.09.1995 URSU MARIUS 21 357 DO695003499 19.09.1995 URSU MIRCEA 21 358 DO6X1-3095 29.05.2001 URSU PAUNESCU ALIN 11 1330 DO6X1-6935 06.12.2001 URSU PAVEL 20 461 DO694002859 05.08.1994 USUSAN CLAUDIU 21 359 D82004-3005 16.06.2004 UTFINEANT STEFAN LEON 11 1331 DO697001887 08.10.1997 UZONI ELENA 19 562 DO695002767 22.06.1995 VADRARIU IANAS 0 2099 DO697000055 15.01.1997 VADUVA VIOLETA 15 1005 DO796002338 27.08.1996 VAJAICA ADRIAN 17 787 DO696002762 11.12.1996 VALCAN MARIAN 20 462 D72002-7867 06.09.2002 VALICEC IOAN 12 1238 SC03-2727 17.02.2003 VALKAY FULGA VIORICA 8 1628 DO698001282 26.10.1998 VANATORU CONSTANTA 0 2100 D72004-6233 15.10.2004 VARGA AHMED DACIAN 8 1629 DO696000645 05.03.1996 VARGA ALEXANDRU 0 2101 D72002-6187 09.07.2002 VARGA FLORIN 8 1630 DO695003521 21.09.1995 VARGA IOAN DANUT 20 463 DO694003082 17.08.1994 VARGA LOREDANA IULIA 25 75 DO696002546 21.11.1996 VARGA VILMOS 20 464 D82002-1718 18.12.2002 VARGA ZSOLT 10 1452 D82004-5414 19.08.2004 VARTOLOMEi DANIEL 7 1715 DO6X1-904 10.04.2001 VASALAC ANGELICA 12 1239

DO6X1-6051 01.11.2001 VASIADI MONICA 10 1453 D82004-2961 18.05.2004 VASIAN FLORIN 5 1801 D0699-65 19.01.1999 VASILE ALEXANDRU 14 1082 D72004-4458 08.06.2004 VASILE ION 9 1556 D72002-9889 26.11.2002 VASILE MARIN 10 1454 D82002-416 14.10.2002 VASILESCU DIANA 6 1766 D72002-7587 28.08.2002 VASILITA DUMITRU 6 1767 D06X-1292 02.03.2000 VASILIU LAURENTIU 12 1240 D0699-979 28.05.1999 VASTAG GHEORGHE 18 662 D0699-338 03.10.1999 VASU DUMITRU 15 1006 D06X-735 25.01.2000 VATAMANU DUMITRU 0 2102 DO695000237 19.01.1995 VELA SIMONA 0 2103 D0699-1088 06.03.1999 VELCIOV MIRELA 15 1007 DO699-886 25.05.1999 VELCOTA PAVEL 12 1241 DO694000036 19.10.1994 VELE ANTONIA MONA 0 2104 DO6X1-6923 06.12.2001 VELICI VIOREL 12 1242 DO6X1-4153 01.08.2001 VELIN CRISTOFOR 1 1844 DO6X1-2077 19.03.2001 VELTANESCU NICOLAE 7 1716 DO697001871 07.10.1997 VESELINOV IOAN 17 788 DO697000909 09.04.1997 VETAN DANUT 15 1008 D72004-3552 12.05.2004 VICOL ALIN 7 1717 DO695000031 10.01.1995 VIDICAN AUGUSTIN 19 563 DO697001136 08.05.1997 VIDONI MARIUS 16 898 DO6X2-1732 09.03.2002 VIDREAN CRISTIAN 10 1455 D82003-3329 28.05.2003 VIERU RAVECA 10 1456 D06X-3760 20.04.2000 VINATORU GABRIEL 9 1557 DO697002212 24.11.1997 VINTAN LAVINIA 0 2105 DO698001337 02.11.1998 VINTILESCU ADRIAN 18 663 D72003-562 12.02.2003 VIRLAN OVIDIU DANIEL 10 1457 DO698000659 27.04.1998 VIRVAROI IOAN 14 1083 DO697002491 17.12.1997 VITAL PETRU 24 104 DO694003254 07.09.1994 VITAN I.MARIUS 21 360 DO6X1-1644 22.02.2001 VITEAZ CORNEL OVIDIU 12 1243 D72004-331 10.01.2004 VIZITEU BENONE 8 1631 D82003-7703 22.09.2003 VLAD ADRIAN 13 1154 D82003-3262 27.05.2003 VLAD IONEL 4 1823 PA8X-1769 17.07.2000 VLADAN GEORGE 21 361 D72002-8817 21.10.2002 VLADEANU MARIAN 10 1458 D0697-532 03.04.1997 VLADIA GHEORGHE 19 564 DO6X1-1053 05.02.2001 VLADOI MARIUS 10 1459 D702-10502 13.12.2002 VLADOI SORIN STEFAN 9 1558 D72002-5372 18.06.2002 VLADU EMILIAN 7 1718 D0699-3592 18.11.1999 VOAIDOS DANIEL 16 899 DO694003920 01.11.1994 VOICHITA MIHAI 26 51 PA8X-3522 10.10.2000 VOICU DUNGAN LUCIAN 15 1009 D72005-4161 23.09.2005 VOICU FLORENTINA 4 1824 PA8X-3789 31.10.2000 VOICU MARIUS 20 465 D0699-2991 26.10.1999 VOICULESCU PETRE 15 1010 PA8X-2806 14.09.2000 VOINEA NICOLAE 18 664 DO695002844 27.06.1995 VOINEA TIBERIU CLAUDIU 19 565 DO698000457 18.03.1998 VOLINTIRU ION 16 900

D82004-2826 13.05.2004 VOLOVATIC GABRIELA 10 1460 DO698001137 29.09.1998 VONTEAN ADAM 16 901 DO695002793 23.06.1995 VRABETE VASILE 20 466 D72004-4360 02.06.2004 VRABIE RALUCA 7 1719 DO698-562 04.03.1998 VRATNEANU NICOLAE 25 76 DO698001420 13.11.1998 VUIA CLAUDIU 17 789 DO6X1-5695 17.10.2001 VUITA MITA DRAGOSLAV 22 244 D82003-611 12.02.2003 VULPE DANIEL 7 1720 DO697001750 18.09.1997 WRBITSZY KOLOZSI GABRIEL 15 1011 D06X-286 13.01.2000 WUCHINGER VILIAM 16 902 D72002-4236 21.05.2002 ZABARA VASILE 10 1461 D72002-8861 23.10.2002 ZABIK FRANCISC 10 1462 DO695000293 26.01.1995 ZAGREAN VASILE 31 8 D82003-5040 16.07.2003 ZAHARIA AURELIAN 6 1768 DO797002675 18.07.1997 ZALUSCHI RELU 20 467 DO696000164 23.01.1996 ZAMFIR LEONORA 0 2106 DO6X1-3356 11.06.2001 ZANOAGA CEZAR 11 1332 DO6X2-177 22.01.2002 ZANOAGA MARCEL 9 1559 DO694003104 19.08.1994 ZARAU VALENTIN 22 245 D72004-3226 30.04.2004 ZARIN ELENA 12 1244 D0699-3611 18.11.1999 ZATIC SORIN 15 1012 D82003-3626 03.06.2003 ZDRAFU NELU 14 1084 DO694002961 10.08.1994 ZELDESAN DANIEL 22 246 DO6X-5864 28.11.2000 ZENCENCO ALIN FLORIN 12 1245 D82005-2259 24.05.2005 ZEPA DANIELA GHEORGHE 8 1632 DO698000183 09.02.1998 ZERNI MIHAI 20 468 DO6X1-5303 31.08.2001 ZLOTAR CARMEN 11 1333 DO695000625 14.02.1995 ZORILA FLORIN 19 566 DO695001895 03.04.1995 ZUBERECZ RICHARD 0 2107 DO6X-5178 18.10.2000 ZUGUN ADRIAN 16 903 D72002-2827 10.04.2002 ZUZEAC NICOLAE 9 1560

nr_inreg data_inreg nume punctaj ordi

Atasament: Liste_ord._alfabetica_-_Cazuri_sociale.pdf

Numarul de inregistrare al

cererii

Data inregistrarii

cererii NUMELE si PRENUMELE

Solicitantului Punctajul acumulat

Ordinea de prioritate

de pe lista

PA8X1-1627 03.07.2001 ABDO GEORGE 10 1138 DO693034954 04.11.1993 ABRAHAM STEFAN C-TIN 0 2171 D72004-4976 01.07.2004 ABRUDAN NICOLETA 12 846 PA8X-4443 15.12.2000 ACATRINEI CRISTIAN 14 650 DO6X2-1251 26.02.2002 ACATRINEI TEODORA 9 1295 D82004-6891 11.11.2004 ACHIM FLORENTINA 8 1460 DO695003423 11.09.1995 ADAM (PRELIPCEANU) MARINELA 28 34 PA8X-2932 20.09.2000 ADAM DANUT 12 847 DO696000721 12.03.1996 ADAM ERICA 0 2172 D72005-4554 11.11.2005 ADAM IULIANA 8 1461 D82003-4765 04.07.2003 ADAM NICOLAE 7 1627 PA8X-3991 16.11.2000 ADEACONITEI VALERIA 11 976 DO693023244 27.03.1993 ADRELEAN STEFAN 24 92 D72002-3811 09.05.2002 AGA FLORIN 11 977 D82004-3603 08.06.2004 AGACHI CLAUDIA 5 1912 PA8X1-2672 02.10.2001 AGAVRILOAIE SIMONA 11 978 PA8X1-3434 13.11.2001 AHMADI-KHOIE MIRELA 0 2173 DO696000386 14.02.1996 AIOANEI SILVIA 19 277 PA8X-2771 14.09.2000 AJWA AHMAD 14 651 DO798002240 06.07.1998 AL - JALABI MARIA 24 93 PA8X-4459 15.12.2000 AL BARED HASSAN 20 231 PA8X1-3885 14.12.2001 ALAZAROAIE TEOFIL 11 979 37232 15.12.1992 ALBA ANA 32 7 D72002-9079 01.11.2002 ALBA DORIN TEODOR 8 1462 DO6X1-4085 30.07.2001 ALBIS FLORIN 18 345 DO694003606 07.10.1994 ALBISORU DAN LIVIU 24 94 SC03-22104 16.12.2003 ALBONI MARIUS 4 1994 771 22.11.1996 ALBOTA PETRU 26 55 D82002-302 07.10.2002 ALBU GHEORGHINA 11 980 D82004-1968 01.04.2004 ALBU NICOLETA CAMELIA 7 1628 DO6X2-1925 14.03.2002 ALBU TEODORA 9 1296 D72002-3887 10.05.2002 ALEX. MARTHA NR.4 AP.104 9 1297 DO695004004 09.11.1995 ALEXA LAURA 0 2174 PA8X1-909 08.05.2001 ALEXA LILIANA 10 1139 PA8X-4247 12.12.2000 ALEXA LILIANA 9 1298 DO695002007 05.04.1995 ALEXA MARIA 0 2175 PA8X1-2549 27.09.2001 ALEXANDRESCU LAURA 14 652 D82005-5970 25.11.2005 ALEXANDRU NICOLAE 3 2062

Anexa 3 la H.C.L. nr.

Lista de prioritati pentru anul 2006 a persoanelor care se incadreaza la categoria "Cazuri sociale" care au depus solictari in vederea atribuirii unei locuinte din

fondul locativ de stat

DO797000194 31.01.1997 ALEXI EMILIA STELUTA 0 2176 D72002-3930 13.05.2002 ALMAJAN BOGDAN 14 653 D82002-236 24.01.2002 ALMAJAN LAVINIA 12 848 D07X-533 27.01.2000 ALMASI IULIANA 16 482 DO696001849 31.07.1996 ALMOSDI MARIA 0 2177 DO6X1-3274 06.06.2001 ALMOSDI SIMONA 9 1299 DO6X1-5759 22.10.2001 ALUPOAIE SAVA 13 731 DO694002100 04.05.1994 AMARGHIOALEI FLORINA 0 2178 D82004-1643 15.03.2004 AMZA CORNEL 3 2063 DO695003084 25.07.1995 ANDONI IOAN 31 11 D0699-549 29.04.1999 ANDRAS ELENA 26 56 PA8X-4428 15.12.2000 ANDRASESCU ALINA 11 981 DO694000806 09.03.1994 ANDRECA FELICIA 21 181 DO6X1-2265 29.03.2001 ANDREI ANDY TIBERIU 16 483 D72004-2182 19.03.2004 ANDREI FLORIN 7 1629 DO6X1-353 18.01.2001 ANDREI VIOREL 13 732 DO697000692 18.03.1997 ANDREI VIOREL 0 2179 DO695003508 20.09.1995 ANDREVICI DUMITRU 23 113 D82003-9544 11.12.2003 ANDRIES NECULAI 11 982 DO694003765 25.10.1994 ANDRON FLORIN 21 182 DO695000624 14.02.1995 ANDRONACHE CRISTINA 0 2180 D82002-213 03.10.2002 ANDRONACHE MIHAELA 8 1463 D06X-2220 03.02.2000 ANDRONACHE NICOLITA ALINA 14 654 DO6X-5324 25.10.2000 ANDRONIC IOAN 17 408 D82003-6054 11.08.2003 ANDRONIC PETRONELA 4 1995 D72002-4806 04.06.2002 ANDRONICA MARIANA 8 1464 DO693017073 31.05.1993 ANDRUS VASILE 0 2181 D06X-3305 04.06.2000 ANGHEL STELA 12 849 D82004-623 29.01.2004 ANGHEL VALERIU 9 1300 DO694004063 10.11.1994 ANGHEL VETURIA 21 183 DO6X2-2497 02.04.2002 ANITEI DOREL 5 1913 D82005-1246 17.03.2005 ANTAL ADRIAN 10 1140 D82003-296 28.01.2003 ANTAL COSMIN IONEL 9 1301 D82004-5664 30.08.2004 ANTALUTA LIVIU VALENTIN 13 733 D72005-5813 13.12.2005 ANTOHI ELENA ARONICA 4 1996 D0699-2530 13.08.1999 ANTOHI IONEL 21 184 DO695001538 16.03.1995 ANTON ANGELA 22 145 DO696002710 05.12.1996 ANTON MITA 0 2182 SC2-7683 30.05.2000 ANTONIE ANASTASIA 0 2183 D72002-9491 14.11.2002 APETREI ELENA 1 2112 D0699-716 13.05.1999 APETREI NICOLETA 15 566 D82004-1809 23.03.2004 APETRI ELEONORA 5 1914 D82005-3865 29.08.2005 APOSTICA MARIA 9 1302 D82003-1644 17.03.2003 APOSTOL CLAUDIA 10 1141 D82003-7835 24.09.2003 APOSTOLOVA STEPANIDA 8 1465 D82005-1982 26.06.2005 ARAPU COSTICA 12 850 DO697000465 26.02.1997 ARBA IOAN 18 346 DO6X1-4401 08.08.2001 ARBA IOAN 7 1630 D82003-9080 19.11.2003 ARBANAS MIHAELA CRISTINA 12 851 D82002-316 10.10.2002 ARBANAS VALENTIN EMIL 12 852 D82003-9102 20.11.2003 ARDELEAN CARMEN 10 1142

D82003-6309 19.08.2003 ARDELEAN FLORINA 6 1798 D72003-579 13.02.2003 ARDELEAN IOAN 13 734 DO694-1306 22.03.1994 ARDELEAN MARIAN 26 57 DO698000961 25.06.1998 ARDELEAN ROZALIA 23 114 DO6X2-1874 14.03.2002 ARGHIROPOL MARIA 0 2184 D82002-874 14.11.2002 ARJOCA LILIANA 0 2185 DO698000042 19.01.1998 ARTENE-PAP EMERIC 17 407 DO798002608 30.07.1998 ASAFTEI CORNELIU 19 278 PA8X-1349 29.06.2000 ASAVEI MARIAN 16 484 PA8X1-1672 04.07.2001 ASIMINEI ILUTA LUCIAN 11 983 D72002-5067 10.06.2002 ASTEFANESEI MARIA 9 1303 DO695004003 09.11.1995 AUGUSTIN CEZAR 24 95 D72004-7169 30.11.2004 AVRAM ANISOARA 16 485 D82004-2316 22.04.2004 AVRAM DUMITRA 8 1466 DO696001216 21.05.1996 AVRAM VIOREL 0 2186 PA8X1-1666 04.07.2001 AVRAMESCU GEORGE ALIN 13 735 D06X-328 13.01.2000 AVRAMOVIC ADRIANA 18 347 DO695000623 14.02.1995 AXINI SUZANA 22 146 D82003-9524 10.12.2003 AZGUR IOSIF 7 1631 DO6X-4055 16.05.2000 BABEANU VIOLETA 18 348 DO6X1-5165 27.08.2001 BABUT MIOARA 13 736 DO695002708 21.06.1995 BACHICI RODICA 21 185 SC03-22188 16.12.2003 BACICAN RADU 0 2187 DO6X1-3665 28.06.2001 BADEA CRISTINA 10 1143 DO6X2-623 12.02.2002 BADEA LOREDANA 8 1467 PA8X-3371 10.04.2000 BADEA PETRE 0 2188 DO796-2386 02.09.1996 BADESCU GHEORGHE 19 279 PA8X-379 21.04.2000 BADUICA DUMITRU 14 655 DO694003131 24.08.1994 BAHNARIU LENUTA 27 44 DO695002863 29.06.1995 BAIA GHEORGHE 19 280 DO696002163 10.10.1996 BAIA MARGARETA 25 73 DO6X2-1494 04.03.2002 BAIA VOLUMEA RUSALINA 11 984 PA8X-2964 21.09.2000 BAJAN IOANA SILVIA 11 985 D82004-7525 15.12.2004 BALA ALINA CORINA 8 1468 D82004-7527 15.12.2004 BALA FLOAREA MARIA 8 1469 DO696002787 12.12.1996 BALA MOISE 22 147 DO6X-5841 28.11.2000 BALABAN GIANINA 12 853 D0699-4232 12.10.1999 BALACEANU ELENA 15 567 D82003-5568 28.07.2003 BALAN GABRIELA 7 1632 DO694-835 10.03.1994 BALAN SOLOMICA 22 148 D82005-6250 09.12.2005 BALANESCU ALEXANDRA 3 2064 D0699-1019 06.01.1999 BALANESCU EMILIA 20 232 DO6X2-191 23.01.2002 BALAS NICOLAE 8 1470 D0699-3330 11.09.1999 BALAS SILVIA 18 349 DO695003787 13.10.1995 BALASA VERONICA 0 2189 DO6X1-6945 07.12.2001 BALASOIU MIRCEA 0 2190 D72002-8278 19.09.2002 BALASZ ILDIKO 8 1471 D72002-4710 30.05.2002 BALASZ IULIANA 9 1304 DO694000573 24.02.1994 BALAU CRISTINEL 21 186 DO699-127 28.01.1999 BALAZS ALEXANDRU 17 409 D72002-8263 19.09.2002 BALCAN GHEORGHITA 11 986

DO698002316 13.03.1998 BALCAN ILEANA 0 2191 DO696002316 17.10.1996 BALCANU ILEANA 0 2192 DO695002643 19.06.1995 BALCU MARIANA 0 2193 D82004-1612 12.01.2004 BALICA VIORICA 4 1997 D82005-4821 22.09.2005 BALINT ILEANA 8 1472 D82004-2523 30.04.2004 BALINTFI CORNELIA 8 1473 D72004-3611 13.05.2004 BALINTONI IOAN 5 1915 DO697001200 16.05.1997 BALITA REMUS 15 568 D0693-39193 30.11.1993 BALITA VALENTIN NICOLAE 31 12 D82003-6771 02.09.2003 BALLA GABRIELA 10 1144 DO798002976 27.08.1998 BALMUS MARIA 0 2194 D82002-1721 18.12.2002 BALNOJAN ELISABETA 14 656 DO696000697 11.03.1996 BALNOJAN PARASCHIVA 0 2195 PA8X1-2611 01.10.2001 BALOI ELENA 13 737 DO696002512 10.09.1996 BALOSEANU VIORICA 19 281 D72002-8592 11.10.2002 BALS ALIN 15 569 DO6X1-4132 31.07.2001 BALTA CRISTINA 9 1305 PA8X2-655 06.02.2002 BALTA DANIEL 9 1306 D06X-3634 14.04.2000 BALTATEANU LIGIA 14 657 D82003-8509 16.10.2003 BALUT IOAN OCTAVIAN 6 1799 PA8X1-2843 08.10.2001 BANCA IONEL MARIAN 11 987 D82003-301 28.01.2003 BANDIU LEMUEL SAMUEL 7 1633 D82003-303 28.01.2003 BANDIU OTNIELA 8 1474 D82004-1838 25.03.2004 BANDULA IOAN NICOLAE 8 1475 PA8X1-3409 13.11.2001 BANIAS FLORICA 7 1634 D0699-2237 18.08.1999 BANICIU MARINELA 15 570 DO6X1-6784 27.11.2001 BANUT NATALIA 9 1307 DO693005210 15.03.1993 BAR ILIE 29 21 SCOX/7113 18.05.2000 BARABAS EMERIC 17 410 D72002-4404 23.05.2002 BARB MIHAI 5 1916 DO6X1-4806 15.08.2001 BARBOS PETRU 11 988 DO694001777 13.04.1994 BARBU GHEORGHE 0 2196 D82003-9085 19.11.2003 BARBU IONELA 9 1308 D82004-1531 10.03.2004 BARBU MAGDALENA 9 1309 DO6X2-1177 21.02.2002 BARBU MIHAIL 0 2197 D72002-5987 03.07.2002 BARBU SORIN CALIN 7 1635 D82004-5982 28.09.2004 BARBULESCU CRINA 5 1917 DO797003314 28.08.1997 BARIU MARIA 0 2198 DO698000586 08.04.1998 BARNA CARLA - DORINA 21 187 DO6X2-313 29.01.2002 BARNA AURELIA 12 854 DO6X-5855 28.11.2000 BARSAN AURICA 12 855 D82004-1730 18.03.2004 BARSAN SIMONA 14 658 DO6X-4134 18.05.2000 BASAMENTCHI GHEORGHE 0 2199 D06X-582 27.01.2000 BASTON CAIA 14 659 D72003-174 17.01.2003 BATE RAMONA IULIANA 10 1145 D82002-743 11.11.2002 BATRAN CLAUDIA 14 660 D82002-1250 27.11.2002 BAUMGARTNER TEREZIA 0 2200 DO695004055 16.11.1995 BEBEC IOANA 19 282 SC2001-9337 05.06.2001 BECHIRA CRENGUTA MIHAELA 13 738 DO6X1-3586 26.06.2001 BEGE IANOS 8 1476 D72004-1425 20.02.2004 BEGHEAN RODICA 8 1477

DO696001788 23.07.1996 BEGHEAN VIOREL 18 350 D72002-3835 09.05.2002 BEJAN CONSTANTIN 11 989 D0699-1639 29.06.1999 BELEI LILIANA 13 739 DO699-3170 07.03.1999 BELEJAN RAMONA 14 661 DO690033055 05.12.1990 BENAVIDES - MURILLO CRISTINA 34 3 D0699-4284 22.12.1999 BENEA ROZALIA 20 233 DO696000462 20.02.1996 BENES DANUTA LIVIA 0 2201 DO6X2-331 30.01.2002 BENGA LAVINIA 0 2202 D06X-196 01.11.2000 BENYO GHEORGHE 13 740 DO6X-5364 27.10.2000 BENZAR VIOLETA 10 1146 D72002-7426 21.08.2002 BERCU MARIANA 14 662 DO697001376 09.06.1997 BERES ALEXANDRU 0 2203 DO695003944 02.11.1995 BERINDE OCTAVIA 0 2204 D702-10162 02.12.2002 BERKI AGRIPINA 11 990 D72002-5216 13.06.2002 BERNECKER MARIUS 10 1147 DO696002764 11.12.1996 BERNSTEIN PETRU 0 2205 DO6X-4846 23.08.2000 BIACSI ANA 13 741 DO6X2-199 23.01.2002 BICA MARIANA 6 1800 PA8X-939 16.06.2000 BIGDAN ANISOARA 14 663 PA8X-2123 08.01.2000 BIGU LAURA 13 742 DO695003159 03.08.1995 BILANIUC MARIA 0 2206 SC099/13286 20.09.1999 BILC LILIANA GABRIELA 0 2207 D82004-4725 28.07.2004 BILIUZ VALENTIN SORIN 8 1478 DO696000033 10.01.1996 BINDARIU ION 19 283 D72004-5411 15.09.2004 BINTINTAN IOAN 11 991 DO6X-5435 11.04.2000 BIRAROIU CARMEN 10 1148 D82004-6683 25.10.2004 BIRIESCU MUGUREL 3 2065 D72002-9443 14.11.2002 BIRIS ILIE 7 1636 D0699-529 22.04.1999 BIRO IOSIF 13 743 DO695002395 17.05.1995 BIROU CLAUDIA DANIELA 0 2208 DO696000452 20.02.1996 BISI VALENTIN 21 188 DO798002554 28.07.1998 BISOC ROMEO 0 2209 DO6X-4682 06.09.2000 BISTRIAN RODICA 13 744 D82002-600 31.10.2002 BISTRICEANU AURICA 13 745 D72002-5108 11.06.2002 BISZAK CLAUDIA 9 1310 D72005-2282 14.04.2005 BIVOL IOAN 3 2066 D72002-4200 20.05.2002 BIZAU IULICA 10 1149 D82004-7075 22.11.2004 BLAGA GITA 10 1150 DO694000063 13.01.1994 BLAGAILA ANA 27 45 SC0X-4062 23.03.2000 BLAGUTA NICOLAE 9 1311 D72002-7130 08.08.2002 BLAHUTA ANNA 10 1151 DO698001608 21.12.1998 BLAJ ELISABETA 0 2210 D82002-1779 20.12.2002 BLAJ ANA 10 1152 D72002-6385 15.07.2002 BLAJIEVSCHI GABRIELA 9 1312 DO6X1-6810 28.11.2001 BLANA IRINA 11 992 DO797003055 14.08.1997 BLANARU MARIANA 20 234 D72002-8863 23.10.2002 BLIDARIU MARIEA 11 993 DO6X2-1307 27.02.2002 BLOJU CRISTIAN 8 1479 DO698000370 09.03.1998 BOABES GABRIELA 16 486 D72002-8891 23.10.2002 BOARNA MIHAELA 11 994 DO6X1-6014 31.10.2001 BOATA MARIA 8 1480

D702-10536 19.12.2002 BOBEICIUC CRISTINA 8 1481 D82003-693 14.02.2003 BOBOC DIANA 10 1153 D72003-1878 09.04.2003 BOBOC MIRELA 6 1801 D82004-2655 06.05.2004 BOBOESCU GHEORGHE 5 1918 D72002-4990 06.06.2002 BOBOICIOV SEBASTIAN 7 1637 DO693025029 17.08.1993 BOBU LACRAMIOARA 29 22 D82002-174 11.10.2002 BOCA FRUSINA 7 1638 D0699-4139 12.09.1999 BOCK CLAUDIA 17 411 DO695000292 26.01.1995 BOCSAN ADRIANA 28 35 DO694002171 12.05.1994 BOCZ ANA 0 2211 DO6X1-3486 10.06.2001 BOCZ EVA 19 284 D0699-3025 27.10.1999 BOCZ RAMONA 22 149 DO695003272 22.08.1995 BODAC VASILE 0 2212 D72003-103 14.01.2003 BODEA SEBASTIAN 11 995 D82005-5911 23.11.2005 BODIANU GABRIELA 3 2067 D72002-8332 20.09.2002 BODNAR BLAGOE NICOLAE 8 1482 DO697001667 09.09.1997 BODNAR SIBYLLE SORINA 0 2213 D72003-3913 14.11.2003 BODNAR VASILE 11 996 SC099-18693 24.12.1999 BODNARIU IACOB 15 571 DO698009230 18.02.1998 BOGDAN MARCEL 19 285 DO694000279 03.02.1994 BOGDAN ALEXANDRA 26 58 D0699-3021 27.10.1999 BOGDAN ANGELA 11 997 DO697001913 13.10.1997 BOGDAN ANISOARA 15 572 D72004-6823 16.11.2004 BOGDAN DANIELA ILEANA 7 1639 D72004-1012 05.02.2004 BOGDAN IOSIF 7 1640 PA8X-2686 09.12.2000 BOGDAN LILIANA ADINA 16 487 DO6X1-6692 22.11.2001 BOGDAN OVIDIU 7 1641 D82002-110 30.09.2002 BOGDAN RODICA SIMONA 7 1642 DO796002232 20.08.1996 BOGDAN ROZALIA 20 235 DO696001635 03.07.1996 BOGDEA MIHAELA SIMONA 22 150 D82003-9184 24.11.2003 BOGHEAN CRISTINA FLORINA 17 412 DO6X2-941 15.02.2002 BOGOS MARIA 10 1154 DO798002440 23.07.1998 BOGZA MARGARETA 17 413 D72002-8224 18.09.2002 BOGZA VASILE 7 1643 D06X-2952 24.03.2000 BOIAN FELICIA 15 573 D82003-97 16.01.2003 BOIAN IOAN 0 2214 D82002-116 01.10.2002 BOIBOREAN COSMIN 5 1919 D82005-6228 08.12.2005 BOJIN CODRUTA SIMONA 7 1644 D72002-4520 28.05.2002 BOJINCA OVIDIU 11 998 PA8X1-852 30.04.2001 BOLDEA PETRIA ELENA 3 2068 D82003-6118 12.08.2003 BOLDEA PETRISOR 7 1645 DO695003239 17.08.1995 BOLDI LILIANA NICOLETA 26 59 DO6X-5959 12.06.2000 BOLDIJAR ION 14 664 D72004-5952 04.10.2004 BOLDOS NICULINA 9 1313 DO696002564 22.11.1996 BOLOG DOREL 26 60 PA8X1-3938 14.12.2001 BOLOGA ADRIAN 9 1314 DO6X1-2666 26.04.2001 BOLOGA PROFIRA 15 574 D82003-4476 26.06.2003 BONCU VALERIU 8 1483 D72002-5846 28.06.2002 BONDAR BOGDAN 8 1484 DO6X1-3051 28.05.2001 BORA ENE GHEORGHE 16 488 D82005-6333 15.12.2005 BORCA ANDREA LUCICA 7 1646

D82004-5923 15.09.2004 BORCA IOANA GABRIELA 3 2069 DO694003078 13.07.1994 BORCA RODICA 21 189 D72005-1649 18.06.2005 BORCEA LUMINITA 7 1647 D72004-6051 07.10.2004 BORCEANU CRISTIAN 4 1998 D06X-3083 29.03.2000 BORDEIANU CRISTIAN 11 999 D72003-2522 14.05.2003 BORLOVAN G. DORU 7 1648 DO694002831 04.08.1994 BORODI LIVIU 0 2215 DO698000572 09.04.1998 BOROS CONSTANTIN 16 489 DO6X1-6059 01.11.2001 BOSCORNEA DORINA 12 856 DO6X1-4650 14.08.2001 BOSTIOCA DAN 11 1000 DO695003143 01.08.1995 BOT DORU 0 2216 D0699-160 02.04.1999 BOT ECATERINA 17 414 DO696001426 04.06.1996 BOT ELENA DANIELA 17 415 DO695000585 14.02.1995 BOT IOAN 0 2217 SC02-12135 26.07.2002 BOT ION 7 1649 DO697000783 25.03.1997 BOT IOSEFINA 19 286 D0699-2584 30.08.1999 BOT LAMAIA 26 61 DO695003770 11.10.1995 BOT LENUTA 0 2218 PA8X1-1855 13.07.2001 BOT PAUL (KOVACS SIMONA) 15 575 DO695000064 11.01.1995 BOT RUJA 27 46 DO696000333 08.02.1996 BOTA DUMITRU 18 351 DO695004058 16.11.1995 BOTA LETITIA 19 287 DO695003060 20.07.1995 BOTA MARIA 19 288 DO6X1-2847 14.05.2001 BOTA RODICA 20 236 D72002-4274 21.05.2002 BOTAS SFETCU ANGELICA 13 746 DO694002921 09.08.1994 BOTEA MARIANA 0 2219 D72003-2455 13.05.2003 BOTEANU CATALINA 8 1485 PA8X2-21 14.01.2002 BOTEZATU ANNE-MARIE 0 2220 DO6X1-4421 09.08.2001 BOTH MONIKA 10 1155 DO798003056 02.09.1998 BOTI FRUNZINA 22 151 DO696002729 06.12.1996 BOTI ANGELA 27 47 D0699-152 02.03.1999 BOTI ECATERINA 18 352 D0699-699 05.12.1999 BOTI ELEONORA 23 115 DO6X1-1315 12.02.2001 BOTI TEREZIA 19 289 DO798002234 15.07.1998 BOTILA MIHAELA 19 290 D72005-1831 28.03.2005 BOTIU BUJOR 7 1650 DO6X2-138 18.01.2002 BOTIU LENA 13 747 D72005-1828 23.03.2005 BOTIU MAGDALENA 15 576 D72003-1090 10.03.2003 BOTNARIU MAGDALENA 7 1651 D82004-6511 14.10.2004 BOTOSINEANU ADRIAN 11 1001 D06X-3730 19.04.2000 BRADU ANA 14 665 D82003-7693 22.09.2003 BRADU VICTOR 7 1652 DO6X1-2350 03.04.2001 BRAGA MIHAI 14 666 DO6X2-386 04.02.2002 BRAICA NICOLAE 12 857 DO6X2-387 04.02.2002 BRAICA VIOREL 9 1315 DO695-4187 30.11.1995 BRAIER GEORGETA 20 237 DO6X2-1655 06.03.2002 BRAJNA NICOLITA 12 858 DO6X-4873 24.08.2000 BRANC DANIELA LILIANA 18 353 DO6X1-3666 28.06.2001 BRANDA GRATIAN 10 1156 DO6X1-6710 22.11.2001 BRANDIBUR CLAUDIU 8 1486 DO696003421 22.05.1996 BRASOVEANU CRISTIAN MARIUS 0 2221

D72004-4425 04.06.2004 BRASOVEANU VASILICA 6 1802 DO796002226 20.08.1996 BRATILOV TUSI 18 354 D82005-4741 19.09.2005 BRATIS FLORICA LUMINITA 5 1920 DO694002648 13.07.1994 BRATOIU CRISTIAN 0 2222 D82005-1612 08.04.2005 BRATU IOAN 1 2113 DO6X1-6841 03.12.2001 BRAUN ALEXANDRU 17 416 D82005-1846 21.04.2005 BREBAN CRISTINA RAMONA 6 1803 D06X-245 01.12.2000 BRESTIAN ALEXANDRU 12 859 DO697001240 22.05.1997 BRICA MARIA 26 62 DO694001848 19.04.1994 BRILL MIHAI TOMA 0 2223 DO796002204 16.08.1996 BRINDUS DOREL FLORIN 22 152 D06X-1938 24.02.2000 BRINZA IOANA 21 190 D82005-5769 15.11.2005 BRODAN LAURA CRISTINA 11 1002 DO698001300 30.10.1998 BRONCZ ALEXANDRU 0 2224 D72002-7928 09.09.2002 BRONT ANCUTA 8 1487 D72003-280 23.01.2003 BRUMAR DARIANA MARIA 6 1804 D72002-7870 06.09.2002 BRUSTURE ELENA GEORGETA 1 2114 D82002-495 22.10.2002 BUCA FLORIN 8 1488 DO6X2-1377 28.02.2002 BUCEARCA MIREL 5 1921 DO698001073 10.12.1998 BUD RAMONA 0 2225 PA8X-2089 31.07.2000 BUD Claudia 19 291 DO698001609 21.12.1998 BUDA DORINA 19 292 DO693023374 28.07.1993 BUDAI MARIA 0 2226 D72002-3361 23.04.2002 BUDARCEA DESDEMONA 9 1316 DO695004172 30.11.1995 BUDESCU DINICU 20 238 D82003-3780 06.06.2003 BUDIMIR CORNEL ILIE 7 1653 D82003-3970 11.06.2003 BUDUSAN MARIN 13 748 D82004-5408 19.08.2004 BUGARIU ELENA DELIA 7 1654 DO696001431 23.07.1996 BUGARSCHI BOBAN 17 417 D0699-43 14.01.1999 BUGARSKY VALENTINA 18 355 D82003-8623 23.10.2003 BUGNERIU MANUELA 8 1489 DO696001608 28.06.1996 BUHACIUC VASILE 20 239 D82003-588 11.02.2003 BUIUCA LOREDANA LAURA 6 1805 PA8X1-1748 09.07.2001 BUJNITA ELEONORA 13 749 DO695000529 10.02.1995 BUKOSA FLORINA 0 2227 PA8X1-2927 11.10.2001 BULAI IULIAN 11 1003 DO696001346 12.06.1996 BULEA CARMEN 0 2228 PA8X1-2059 02.08.2001 BULEU GHEORGHE 9 1317 PA8X1-2933 11.10.2001 BULZ DANIELA LILIANA 8 1490 DO6X2-1176 21.02.2002 BULZAN FLORIN 9 1318 DO698000866 16.06.1998 BUMB AGAFIA 15 577 DO695002937 07.07.1995 BUNA FLOARE 0 2229 DO695000911 23.02.1995 BURCIU MIHAELA 21 191 D72005-2817 18.05.2005 BURCSA ERZSEBET 13 750 D72002-7082 07.08.2002 BURDUJA MARIUS 9 1319 DO695002620 15.06.1995 BURESCH ADAM 19 293 D82004-6448 08.10.2004 BURJAN MARGARETA 8 1491 DO6X1-7013 12.12.2001 BURTEA STEFANIA 12 860 D82003-7665 22.09.2003 BURU ANA 11 1004 DO695001104 28.02.1995 BURU DORIN 0 2230 DO697001912 10.10.1997 BUSE CRISTIAN 24 96

D82003-4517 26.06.2003 BUSE IONELA 10 1157 DO5X2-1635 06.03.2002 BUTA GABRIELA 11 1005 D06X-179 01.11.2000 BUTARU LIVIA 16 490 D72005-5219 15.11.2005 BUTU DANIELA 4 1999 D72005-5805 13.12.2005 BUTUR REMUS MARIUS 2 2104 DO6X-5337 26.10.2000 BUTURE LACRAMIOARA 10 1158 D82003-9148 21.11.2003 BUZIANU ROZALIA 9 1320 D82002-1732 19.12.2002 BUZILA MARIA 6 1806 D72002-3186 19.04.2002 CABA ALINA 11 1006 DO696000171 23.01.1996 CALDARAR ELENA 20 240 D82005-3676 26.07.2005 CALDARAS ARDELIANU 4 2000 DO6X1-2048 16.03.2001 CALDARAS AUREL 18 356 DO698000005 12.01.1998 CALDARAS GRANCIU 17 418 DO697001991 21.10.1997 CALDARAS LUCICA 16 491 D72004-2566 05.04.2004 CALDARAS LUMINITA 11 1007 DO6X1-6479 15.11.2001 CALDARAS MIHAI 18 357 D82004-5055 09.08.2004 CALDARAS RADU 8 1492 D72002-3314 22.04.2002 CALDARASU ANCA 12 861 D82004-7136 25.11.2004 CALDARASU LINA 6 1807 D82004-3023 20.05.2004 CALDARUSE ANDA 6 1808 DO6X-1915 14.03.2002 CALES DUMITRU 1 2115 DO697001121 07.05.1997 CALIMAN CLAUDIA 0 2231 D82004-7019 18.11.2004 CALIN ADRIANA LAURA 6 1809 D72004-1191 11.02.2004 CALIN MIHAELA SIMZIANA 7 1655 DO6X1-6687 22.11.2001 CALINCIUC LENUTA 7 1656 DO697000347 14.02.1997 CALOTA ANI MIHAELA 16 492 PA8X1-3914 14.12.2001 CALOTA VASILICA SIMONA 9 1321 D82004-2906 17.05.2004 CAMARAS VOICHITA 6 1810 D82005-3888 11.08.2005 CAMARASAN IOAN 6 1811 D82002-1097 21.11.2002 CAMEN MARIO 10 1159 D82005-501 02.02.2005 CAMURECI COSTEL 3 2070 D82005-2026 10.05.2005 CANALOS ANA 5 1922 D82003-5723 31.07.2003 CANTEMIR DANIEL 10 1160 PA8X1-2188 14.09.2001 CAPUSAN SORIN ION 11 1008 PA8X1-3438 13.11.2001 CARABAS ALINA 11 1009 D82003-473 05.02.2003 CARABAS RADU 0 2232 DO695003036 18.07.1995 CAREBA GHEORGHITA 20 241 DO695003529 21.09.1995 CARI ENIKO 24 97 D72003-3078 08.07.2003 CARNU MARCELA 9 1322 D72002-9614 18.11.2002 CARP DAN 6 1812 DO6X1-2905 16.05.2001 CARP IRINA 17 419 DO6X1-810 30.01.2001 CARPACI MARIA 9 1323 DO6X2-86 16.01.2002 CARPACI RACOAREA 13 751 D82003-8822 05.11.2003 CARPEN ROMEL 5 1923 DO697001640 30.07.1997 CARSTEAN CRISTINA 23 116 D82004-6655 22.10.2004 CATA ADINA 15 578 D82004-4154 12.07.2004 CATALIN GELU 4 2001 DO6X1-6985 11.12.2001 CATANA LUCIAN 12 862 DO6X1-2228 27.03.2001 CATOIU IOAN 0 2233 D0699-2540 13.08.1999 CATRINA ELENA 18 358 DO6X1-6861 03.12.2001 CAZA ILIE 0 2234

D82005-2565 09.06.2005 CAZACU DUMITRITA 7 1657 D82002-1685 17.12.2002 CAZMIR ANDREEA 16 493 DO6X-2798 21.03.2000 CEAFALAU SANDEL 9 1324 D06X-1884 07.09.1999 CEANU LILIANA 18 359 D72002-3694 30.04.2002 CEPOI PAVEL 12 863 DO694001392 24.03.1994 CERNA ESTERA 23 117 D82003-9579 11.12.2003 CERNAUTEAN MARIUS MIRCEA 10 1161 D72004-2261 23.03.2004 CERNEI NINA 6 1813 D06X-833 27.01.2000 CERTUS DOINA LIVIA 15 579 DO6X1-5047 08.10.2001 CHELU MARIANA 9 1325 SC097-9351 22.08.1997 CHEPETEAN LIVIA DIANA 0 2235 D72002-5469 20.06.2002 CHERECHES EMIL FLORIAN 16 494 D82004-2941 18.05.2004 CHEREGI IONEL 6 1814 DO6X1-1424 15.02.2001 CHEREJA VASILE 10 1162 DO697000577 10.03.1997 CHICINAS MARIA 0 2236 DO697001911 10.10.1997 CHIHAIA ANISOARA 0 2237 D82004-1111 19.02.2004 CHILIE CATALIN 12 864 DO6X1-1 15.01.2001 CHILOM MADALIN 13 752 D82003-9580 11.12.2003 CHINDRIS LUCIAN 10 1163 DO6X1-2892 16.05.2001 CHIORCEA FLORIN 8 1493 DO6X1-6709 22.11.2001 CHIRA CALIN 7 1658 DO6X1-2423 06.04.2001 CHIRA NICOLAE 0 2238 D702-10374 06.12.2002 CHIRAN ALEXANDRU 5 1924 DO695003005 14.07.1995 CHIRANU VICTOR MARCEL 0 2239 D82005-3907 05.08.2005 CHIRCA ELENA 5 1925 PA8X1-1607 02.07.2001 CHIRCU CONSTANTIN 11 1010 DO696-987 17.04.1996 CHIRCULESCU LUCIAN 21 192 DO694940027 02.08.1994 CHIRIBUCA MARCEL 22 153 D72005-851 11.02.2005 CHIRIGEL RADU COSMIN 5 1926 DO696001646 04.07.1996 CHIRILA MARIA 17 420 D72004-1631 27.02.2004 CHIRILA RAUL 9 1326 DO6X2-398 05.02.2002 CHIRU MARIANA 10 1164 DO694002777 02.08.1994 CHIS VASILE MILAN 0 2240 D82004-790 02.02.2004 CHISALITA IONUT SORIN 5 1927 DO695002254 03.05.1995 CHITARICI ADRIAN ION 22 154 DO698001603 21.12.1998 CHITIMIA IRINA 16 495 DO698001302 04.11.1998 CHITU ADRIANA 16 496 DO693003459 02.02.1993 CHIVAU ELENA 28 36 DO6X1-6921 05.12.2001 CHIVU AURELIAN 9 1327 DO694003598 06.10.1994 CHOROSI LILIANA 30 15 D82004-2975 19.05.2004 CIACARU SEBASTIAN 11 1011 D82004-2025 06.04.2004 CIALMA LUCIAN 6 1815 DO693025063 17.08.1993 CICLOVAN AURELIA (SPIRIDON AURELIA) 0 2241 DO6X1-5221 28.08.2001 CICOARE DANIELA 13 753 D72002-613 09.07.2002 CICOARE IACOB 14 667 PA8X-2757 13.09.2000 CICOARE MARIA 17 421 D72002-3200 19.04.2002 CICOARE MARIKA 9 1328 DO696002665 29.11.1996 CIMPAN SIMONA VIORICA 23 118 D82002-32 26.09.2002 CIMPIANU FLORIN 13 754 D82005-5928 24.11.2005 CINTEAN COSMIN 10 1165 D82004-6264 30.09.2004 CIOARIC LAVINIA 9 1329

D82002-696 07.11.2002 CIOBANASU MARICICA 5 1928 PA8X1-3642 26.11.2001 CIOBANETE VICTORIA 0 2242 D72002-3420 25.04.2002 CIOBANU ANA 10 1166 D82004-5347 17.08.2004 CIOBANU ANDRADA 14 668 DO6X2-2483 01.04.2002 CIOBANU CLUDIA 8 1494 DO6X1-6931 06.12.2001 CIOBANU DANIELA 13 755 DO6X1-1746 27.02.2001 CIOBANU FLORIN 10 1167 DO696001629 02.07.1996 CIOBANU MIHAI 0 2243 D72005-3455 21.06.2005 CIOBRA ADELA 8 1495 PA8X1-2899 10.10.2001 CIOCA ADINA 8 1496 D82005-6326 15.12.2005 CIOCAN MARIANA 5 1929 DO694-1995 27.04.1994 CIOCAN MARICEL 26 63 D0699-3523 27.09.1999 CIOCMARIAN SORIN FLORIN 0 2244 DO694002447 20.06.1994 CIOCOTEALA NICU 0 2245 D82005-3729 28.07.2005 CIOFU GABRIEL 6 1816 DO6X1-4939 17.08.2001 CIOICA NICOLAE 15 580 D72005-1482 11.03.2005 CIOLAN MARIA MIRELA 6 1817 D82004-6424 07.10.2004 CIOLT IULIANA 6 1818 DO696001173 15.05.1996 CIONCIOC PETRU 0 2246 D82005-2613 16.06.2005 CIOPONEA ELENA 7 1659 DO697002516 18.12.1997 CIORBA EMILIA 23 119 DO6X1-2216 27.03.2001 CIORNEI ILEANA 11 1012 D72004-4397 03.06.2004 CIOROGARIU EMILIA 8 1497 D72002-6075 05.07.2002 CIOTE ADELA 14 669 DO694003292 12.09.1994 CIOTE PETRE 0 2247 D82003-275 27.01.2003 CIOTE SEBASTIAN 7 1660 D72002-3793 09.05.2002 CIPU DAN SIMION 0 2248 D72002-5897 01.07.2002 CIRCA HOREA 9 1330 SC2-11785 09.04.2000 CIRJU DUMITRU 13 756 D82005-1686 12.04.2005 CIRLESCU DANIEL 7 1661 PA8X1-77 11.04.2001 CIRPACI ANA 7 1662 D72002-8040 12.09.2002 CIRPACI LAMIE 17 422 DO6X1-1636 22.02.2001 CIRPACI LENUTA 13 757 DO697001705 11.09.1997 CIRPACI LILIANA 22 155 DO6X1-3615 27.06.2001 CIRPACI PARASCHIVA 9 1331 DO695003223 14.08.1995 CIRPACI VANDANA 0 2249 DO695002305 08.05.1995 CIRSTULESCU MARICICA 0 2250 DO6X1-2035 15.03.2001 CIRTOG GHEORGHE GICA 10 1168 D0697-938 14.04.1997 CITEA LUMINITA 20 242 DO697000938 14.04.1997 CITEA LUMINITA 0 2251 DO6X-4102 17.05.2000 CIUCUR IONELA 20 243 DO694001090 17.03.1994 CIUCUR RADU 22 156 DO6X1-5527 14.09.2001 CIUCUROANE MARIANA 13 758 D72002-6807 28.07.2002 CIUGUDEANU NICOLETA 9 1332 D0699-538 27.04.1999 CIUHANDU ADRIANA 20 244 D72002-9054 31.10.2002 CIUPLEU FLORINA 14 670 D72002-9055 31.10.2002 CIUPLEU MIHAELA 8 1498 DO696002651 29.11.1996 CIURAR DAN 0 2252 D82004-7124 24.11.2004 CIURARU IONEL 9 1333 D82005-4974 23.09.2005 CIURARU LUCIA ANA 12 865 DO6X1-2557 19.04.2001 CIUREZU IULIAN 16 497

DO694003442 23.09.1994 CIUTA DANIELA CAMELIA 24 98 PA8X1-2789 05.10.2001 COBIRLAU NELI OLIVIA 7 1663 DO696001349 30.05.1996 COCA MARIA 0 2253 SCO98016303 29.12.1998 COCAN DORIN 15 581 DO6X-4003 05.12.2000 COCIUBA DORIN PAVEL 17 423 SC0-1385 03.09.1999 COCU NICULINA 19 294 DO796002151 14.08.1996 CODARCEA EVA 0 2254 PA8X-1685 07.12.2000 CODREA ANA 9 1334 D72002-3284 22.04.2002 COFAN CODRUTA 10 1169 D82002-680 05.11.2002 COJOCARU ARMANDO 0 2255 D72003-2736 22.05.2003 COJOCARU CONSTANTIN 12 866 SC03-2195 11.02.2003 COJOCARU RAZVAN 11 1013 PA8X-3172 27.09.2000 COJOCEA LUCICA 1 2116 DO695003147 02.08.1995 COLA MARIA 0 2256 DO6X2-242 25.01.2002 COLCER DUMITRU 7 1664 D82004-7485 14.12.2004 COLOJOARA MARIA 3 2071 DO6X1-3070 28.05.2001 COLOMPAR LILIANA 15 582 DO695002279 05.05.1995 COLOMPAR MARIA 30 16 DO693039321 02.12.1993 COLOREZA LUMINITA 0 2257 PA8X1-3034 12.10.2001 COMAN CRISTINA MONICA 12 867 DO697000791 26.03.1997 COMAN ELISABETA 16 498 DO6X2-1741 11.03.2002 COMAN PETRISOR 12 868 D72002-9319 12.11.2002 COMARITAN ILIE 10 1170 D82004-54 13.01.2004 COMARITAN LIVIU 5 1930 DO698009535 23.04.1998 CONDRATIUC ANGELICA 0 2258 D0699-535 23.04.1999 CONDRATIUC ANGELICA 0 2259 D82005-3889 04.08.2005 CONSTANTIN ION 3 2072 DO694028251 14.01.1994 CONSTANTIN MAGDALENA 22 157 D82004-173 19.01.2004 CONSTANTIN MAGDALENA 0 2260 PA8X-2019 26.07.2000 CONSTANTIN NELU 16 499 D72002-7160 09.08.2002 CONSTANTIN ZENOVIA 9 1335 D82003-1283 11.03.2003 CONSTANTINESCU ALEXANDRU GABRIEL 7 1665 D72002-5929 02.07.2002 CONSTANTINESCU CRISTINA 12 869 D82005-1708 13.04.2005 CONSTANTINESCU HARALAMBIE 3 2073 PA8X2-450 30.01.2002 CONTRASIU NINA 15 583 DO6X1-44 04.04.2001 COPACI MARIA 0 2261 DO694000341 09.02.1994 CORDONEANU ARGENTINA 0 2262 D82005-798 23.02.2005 CORDOS AGLAIA 4 2002 DO6X-5659 20.11.2000 CORDUNEANU ARTEMIZA 0 2263 DO6X1-7062 13.12.2001 CORDUNEANU IRINA 17 424 D82003-9338 02.12.2003 CORNEANU DUMITRU EUGEN 9 1336 D72005-5245 16.11.2005 CORNEANU MARINEL IONUT 4 2003 PA8X-2329 08.10.2000 COROAMA ILEANA 15 584 DO694000385 15.02.1994 COROAMA MARIA RICUSCA 0 2264 D82003-310 28.01.2003 COROIU VOICU 5 1931 DO6X1-6118 06.11.2001 COSERGAR ALEXANDRA 12 870 SC098016021 22.12.1998 COSERGAR ALEXANDRU 17 425 DO6X1-5183 27.08.2001 COSERGAR COSMIN 13 759 DO696000957 10.04.1996 COSERI MARINELA 0 2265 DO6X2-1463 04.03.2002 COSMA DOINA 15 585 D72003-3700 03.11.2003 COSTAR LUMINITA 4 2004

D72003-405 03.02.2003 COSTEA GHEORGHE 4 2005 D82002-498 22.10.2002 COSTEA MARIAN 10 1171 D82004-6509 14.10.2004 COSTEI MARIANA 5 1932 DO696002530 20.11.1996 COSTICI RAMONA 23 120 D06X-2672 15.03.2000 COSTINAS IOANA 15 586 D72002-8119 16.09.2002 COSTINAS MARCELA 11 1014 D82003-986 28.02.2003 COSTIUG ANA 7 1666 PA8X1-1890 17.07.2001 COTAN VASILE 8 1499 D06X-3550 04.12.2000 COTOC VIRGIL 12 871 DO695001803 28.03.1995 COTOVANU EMIL 0 2266 36495 12.08.1992 COTUNA IOAN 30 17 PA8X2-1652 04.04.2002 COVACI ALEXANDRU 10 1172 D82003-1778 24.03.2003 COVACI IULIU 7 1667 DO696002727 06.12.1996 COVACI LIVIU 0 2267 D82003-7103 09.09.2003 COVACI PAMELA ECATERINA 10 1173 D72003-3485 21.10.2003 COVACS IRMA 9 1337 DO6X1-6972 10.12.2001 COVASALA PAUL 12 872 DO6X-5793 24.11.2000 COVLESCU RUDOLF 11 1015 DO695003059 20.07.1995 COZMA TITIANA CLAUDIA 25 74 D06X-2030 25.02.2000 COZMA VIOLETA RODICA 0 2268 D72005-2225 13.04.2005 COZMA VIOREL 4 2006 DO6X-5263 24.10.2000 COZMESCU IONEL 13 760 DO6X2-1148 20.02.2002 COZMIUC SALVINA 9 1338 D82004-371 27.01.2004 COZMOLICI FLORENTINA 6 1819 D82004-5082 10.08.2004 CRACIUN DANIELA EMILIA 8 1500 DO694000493 22.02.1994 CRACIUN ELISABETA 26 64 DO694000494 22.02.1994 CRACIUN IOANA 26 65 D82005-2393 31.05.2005 CRACIUN IRINA LOREDANA 9 1339 DO696000096 16.01.1996 CRACIUN LOLI 0 2269 D82002-1761 20.12.2002 CRACIUN SORIN 5 1933 DO6X-5222 20.10.2000 CRACIUN TATIANA 20 245 DO694001052 16.03.1994 CRAINIC VALERIA 23 121 PA8X-2862 19.09.2000 CREANT MARICICA 16 500 D82004-1261 25.02.2004 CRET CRISTINA 9 1340 DO6X1-5670 16.10.2001 CRETU DANIELA 8 1501 D82003-7241 11.09.2003 CRETU MARIA 13 761 PA8X1-1674 04.07.2001 CRETU MARINELA 18 360 DO697-1892 10.09.1997 CRINGUS IOANA 15 587 D82003-305 28.01.2003 CRISAN ALYSS 10 1174 D72002-3349 23.04.2002 CRISAN SINZIANA 12 873 D72005-2490 27.04.2005 CRISAN VIOREL 5 1934 DO697001291 29.05.1997 CRISANOV IAGODA 23 122 D72002-4550 28.05.2002 CRISTE AURELIA 7 1668 D82004-2535 03.05.2004 CRISTEA CARMEN 7 1669 DO6X2-108 17.01.2002 CRISTEA CORNELIA 13 762 D0699-337 03.10.1999 CRISTEA GABRIELA 0 2270 PA8X-488 26.04.2000 CRISTEA HARALAMBIE 9 1341 DO6X2-1572 05.03.2002 CRISTEA RAMONA 0 2271 DO6X-4480 31.05.2000 CRISTEA-VINT LIVIU DORU 17 426 D82002-211 03.10.2002 CRISTETI VASILE 19 295 D82002-460 16.10.2002 CRISTIN MIHAELA 1 2117

DO6X1-2698 27.04.2001 CRISTINA VASILE 15 588 D82004-4674 27.07.2004 CRISTIU FLORINA 4 2007 DO698001400 11.11.1998 CRISTUINEA DORINA 20 246 D82003-7444 16.09.2003 CRISU RENATE ALICE 12 874 PA8X1-3433 13.11.2001 CRNIACICHI VLADIMIR 0 2272 D72002-6593 22.07.2002 CRUCIERU MIRCEA 8 1502 DO695003228 15.08.1995 CSAVITS MARIA 0 2273 D0799-3194 16.09.1999 CSIPAI GHEORGHE 13 763 D72004-378 22.01.2004 CUIAVA CLAUDIU 7 1670 DO6X-6040 12.09.2000 CUIBAR LAMAITA 14 671 DO797002511 10.07.1997 CULDA FLORIAN 22 158 D82003-2291 17.04.2003 CULMESI COSMINA LAURA 8 1503 SC04-105 06.01.2004 CUREA NECULAI 0 2274 D82003-6053 11.08.2003 CURECHERU FLORICA 1 2118 PA8X-2977 21.09.2000 CURTU EMILIA MARIA 12 875 PA8X-2023 26.07.2000 CUTITARU GEORGE 14 672 DO694004238 29.11.1994 CUZMAN DOREL 26 66 SC-8378 13.06.2000 CUZMAN DOREL 16 501 D06X-1925 23.02.2000 CZINE BUZSI FRANCISC 17 427 D0699-1069 06.08.1999 CZINE BUZSI VASILE 19 296 D82003-7463 16.09.2003 DAMIAN IOAN 10 1175 D82003-350 30.01.2003 DAMIAN IOAN 7 1671 DO695003902 30.10.1995 DAMINESCU IOAN 21 193 DO695004366 14.12.1995 DAMINUTA GABRIELA 0 2275 PA8X-4111 29.11.2000 DAMOC ISIDOR 13 764 DO6X1-4127 31.07.2001 DAMSA DANIEL 13 765 DO695001222 03.03.1995 DAN FLORENTINA 19 297 DO699-162 02.04.1999 DAN MALVINA MARIANA 21 194 DO798003102 04.09.1998 DANA OLGA 0 2276 D82003-2182 11.04.2003 DANAILA CRISTINA ANA 8 1504 D72002-3670 30.04.2002 DANCEA CRISTIAN 12 876 DO697002059 30.10.1997 DANCI FROSINA 15 589 D72004-5275 09.09.2004 DANCIU FLORIN 8 1505 DO693035350 04.11.1993 DANCIU MARIA 0 2277 D72004-5881 30.09.2004 DANCIU STEFAN 11 1016 D72004-6561 27.10.2004 DANE ILIE 7 1672 D72003-761 24.02.2003 DANESCU CORNEL 5 1935 DO695001806 28.03.1995 DANIEL CRISTINA 31 13 D72002-7810 04.09.2002 DANILA DANIELA 0 2278 D82003-6583 27.08.2003 DANILA DIANA 13 766 D72004-2609 06.04.2004 DANILEVICI ELSA 9 1342 D72003-1568 26.03.2003 DANSE VIOREL 14 673 D82003-3207 26.05.2003 DANUT NICOLAE 9 1343 D06X/1748 18.02.2000 DARAZS MONICA 14 674 D72003-2997 02.07.2003 DASCALIUC ILIE 10 1176 DO695002320 09.05.1995 DAVID MIHAELA 0 2279 D72002-6343 12.07.2002 DAVIDONI IOAN 15 590 D72002-6344 12.07.2002 DAVIDONI IOAN CIPRIAN 6 1820 D82005-2086 12.05.2005 DAVINCA MIRELA SIMONA 0 2280 PA8X1-2865 09.10.2001 DEAC CAROL ZOLTAN 0 2281 DO697001975 17.10.1997 DEACONU ION 18 361

DO695002681 20.06.1995 DEFTA GHEORGHE 0 2282 D72003-1627 27.03.2003 DEGERATU ALINA CODRUTA 9 1344 D82003-940 27.02.2003 DEHELEAN MAGDALINA 10 1177 PA8X-1597 07.10.2000 DEKRELL MARIOARA 11 1017 SC03-22469 19.12.2003 DELIU IOAN 8 1506 D72002-6784 29.07.2002 DEMEA DANIELA 11 1018 D72003-364 30.01.2003 DEMIAN MARIA 6 1821 D72002-8452 25.09.2002 DESAGA DANIELA 15 591 D72004-7612 17.12.2004 DESPOT PETRU MOISE 7 1673 DO6X1-6546 15.11.2001 DIACONESCU MIHAELA 17 428 D82002-1093 21.11.2002 DIACONU CLAUDIA 15 592 D72002-4703 30.05.2002 DICU LIVIU MARIUS 0 2283 D72002-2793 10.04.2002 DICU MONICA 11 1019 D06X-1611 15.02.2000 DIDE ELISABETA VALENTINA 17 429 D06X-4017 15.05.2000 DIDRAGA PAVEL 0 2284 D72002-3145 18.04.2002 DIL EMILIA 8 1507 D72002-4987 06.06.2002 DIL MARIUS 7 1674 D72002-9219 08.11.2002 DIMIERU RODICA 6 1822 DO695001141 01.03.1995 DIN AUGUSTIN CRISTIAN 21 195 D72005-2368 20.04.2005 DINCA MARIAN 6 1823 D702-10372 06.12.2002 DINCA VANEA CRISTIAN 5 1936 D72005-3759 06.09.2005 DINEA CRISTINA 7 1675 D72005-3758 06.09.2005 DINEA EMILIA 1 2119 PA8X2-100 15.01.2002 DINU GEORGE 10 1178 D82003-6439 21.08.2003 DINU GHEORGHE 10 1179 DO695003724 05.10.1995 DINU NICOLAE 0 2285 PA8X1-1868 13.07.2001 DIOSADI ANGELA MIHAELA 10 1180 DO6X-5352 27.10.2000 DOBRE CORINA LILIANA 9 1345 D82003-5914 05.08.2003 DOBRESCU ELISABETA 10 1181 D82003-5913 05.08.2003 DOBRESCU ELVIS 10 1182 D82003-7091 09.09.2003 DOBRITOIU PETRE 6 1824 D82003-8788 03.11.2003 DODA GABRIELA OANA 8 1508 DO695002128 13.04.1995 DODA SIMONA 0 2286 PA8X1-1621 03.07.2001 DODOI SIMONA 11 1020 D82003-7638 19.09.2003 DOGAR FLORINA 1 2120 DO6X1-3397 13.06.2001 DOHNILA SERGIU 9 1346 DO6X2-2533 02.04.2002 DOLENCIUC DANIELA 8 1509 DO695002259 04.05.1995 DOLHA GHEORGHE 19 298 PA8X-551 27.04.2000 DOMASNEANU MIULESCU VALERIA CARME 14 675 D82002-291 04.10.2002 DOMSCHY LIVIA 8 1510 D06X-2857 22.03.2000 DORNSTAUDER CLAUDIU 0 2287 D72004-88 13.01.2004 DOROBANTU DANIEL 11 1021 D82002-622 31.10.2002 DOROS VIOREL 11 1022 DO6X1-5290 31.08.2001 DOROT SABINA 18 362 DO693009005 01.12.1993 DOSANU DIANA 0 2288 DO696002807 13.12.1996 DOT DORINA 0 2289 SC01-20199 12.12.2001 DOT OTILIA CLAUDIA 8 1511 D72005-3489 22.06.2005 DRAGAN AURELIA 8 1512 DO6X1-1580 21.02.2001 DRAGAN FELIX DOREL 12 877 DO6X-4626 06.08.2000 DRAGAN IONEL 14 676 D82002-1565 06.12.2002 DRAGAN LILIANA MIHAELA 7 1676

DO6X1-4283 07.08.2001 DRAGAN MARIA 11 1023 D0699-453 04.01.1999 DRAGAN MARIANA ALINA 16 502 D82004-542 29.01.2004 DRAGAN SADA 6 1825 D82004-4714 27.07.2004 DRAGAN STELA 1 2121 D82002-1475 04.12.2002 DRAGANESCU CLAUDIU MIRCEA 7 1677 DO6X1-1579 21.02.2001 DRAGHICI CARINA 10 1183 DO6X1-489 23.01.2001 DRAGHICI FLOARE 1 2122 SC2002-231 10.01.2002 DRAGHICI MARIA LOREDANA 11 1024 D72003-3987 18.11.2003 DRAGOI RODICA 4 2008 PA8X-3177 27.09.2000 DRAGOMIR DIMITRIE FLORIN 13 767 SC01-20697 28.12.2001 DRAGOMIR MIHAI CORNEL 11 1025 D82005-961 03.03.2005 DRAGOMIR NICOLAE 4 2009 DO6X2-355 31.01.2002 DRAGOMIR NICOLETA 7 1678 31071 20.08.1991 DRAGOS ANGELICA (fosta Sata) 0 2290 DO695002025 06.04.1995 DRAGOS MARIANA 0 2291 DO696001815 25.07.1996 DRAGOTA INGEBORD 0 2292 D82003-1361 12.03.2003 DRAGUT STELA 10 1184 D82005-2450 02.06.2005 DRAICULESCU CARMEN 2 2105 D72002-3675 30.04.2002 DRIGLA GHEORGHE 13 768 D06X-2339 03.07.2000 DRILA VIOR CLAUDIU 15 593 D72005-5891 16.12.2005 DRIMBAU ROXANA 7 1679 D82003-7147 09.09.2003 DUBEI LILIANA 6 1826 DO696002004 24.09.1996 DUDAR LAVINIA 0 2293 D72004-7590 17.12.2004 DUDAU MARIA 3 2074 DO6X2-2290 26.03.2002 DUDENCO NICOLAE 8 1513 PA8X-519 26.04.2000 DUINEA TRAIAN 11 1026 DO6X1-1736 27.02.2001 DUIULEASA SIMONA 17 430 DO697002012 23.10.1997 DULGANESCU MARIA 23 123 D82003-8741 30.10.2003 DUMA ADINA FLORINA 11 1027 D82003-4250 18.06.2003 DUMA ANA 9 1347 D72004-2564 05.04.2004 DUMA CONSTANTA DIANA 7 1680 DO694000827 10.03.1994 DUMA MARIUS 0 2294 PA8X-427 24.04.2000 DUMA MONICA MARIOARA 10 1185 DO698001953 09.04.1998 DUMAN VICTOR 0 2295 DO697001953 15.10.1997 DUMAN VICTOR 0 2296 D82005-4681 16.09.2005 DUMBRAVA VIOREL 7 1681 PA8X-2770 14.09.2000 DUMEA VIORICA ELENA 14 677 D82004-7547 16.12.2004 DUMITRA ADRIAN OVIDIU 8 1514 DO6X2-479 07.02.2002 DUMITRA DANIEL 12 878 D82005-2838 04.07.2005 DUMITRACHE SABINA 2 2106 SC02-10459 27.06.2002 DUMITRESCU DAN MIHAI 1 2123 DO698001463 23.11.1998 DUMITRICA MARIANA 18 363 D82004-7418 09.12.2004 DUMITRU BOGDAN GHEORGHE 8 1515 DO693031432 07.10.1993 DUMITRU ELEONORA 0 2297 D0699-499 15.04.1999 DUMITRU SERGHEEV RODICA ILEANA 15 594 DO797002784 24.07.1997 DUMITRU VASILE 18 364 PA8X-521 26.04.2000 DUMITRU VIORICA 9 1348 DO797003038 13.08.1997 DUMITRU VIORICA 0 2298 D72004-5300 09.09.2004 DUNA CAMELIA 4 2010 D82004-4943 04.08.2004 DURA MARIAN VIOREL 6 1827 D82004-350 26.01.2004 DURDAN RAMONA 6 1828

D82003-138 20.01.2003 DUTCIUC SIMONA ELENA 9 1349 D82004-825 09.09.2004 DUTESCU LIDIA 7 1682 D82003-8066 30.09.2003 DUTU GHEORGHE 1 2124 DO6X-3921 05.10.2000 EBERLEIN CATHARINA 13 769 D06X-1891 23.02.2000 EBERLING ELENA AURICA 0 2299 SC0X-261 01.11.2000 EDVES ILEANA 12 879 D702-10537 19.12.2002 EFTIMIE BOGDAN 5 1937 DO798002284 08.07.1998 EICHMANN BERTALAN 17 431 D82004-2226 20.04.2004 EJENCOVA RAISA 4 2011 DO6X-5810 24.11.2000 ELECHES LAVINIA 15 595 DO6X-5811 24.11.2000 ELECHES MARIUS 11 1028 D06X-3632 14.04.2000 ELEKES IRINA 17 432 D72004-5609 22.09.2004 ELEKES RODICA 10 1186 D82003-1850 27.03.2003 ELESEI DOMNICA 12 880 DO696001889 07.08.1996 ELESEI DOMNICA 0 2300 D72002-8646 15.10.2002 ENACHE NICOLAE 16 503 DO694003150 26.08.1994 ENE FLORIN 0 2301 DO6X2-2141 21.03.2002 ENE LUMINITA 7 1683 D82002-643 04.11.2002 ENOIU LADISLAU 13 770 DO6X1-1660 23.02.2001 EPURE MIRCEA 16 504 D82003-9466 09.12.2003 EPURE NICOLAE 9 1350 DO695004095 22.11.1995 ERDEI MARIANA 25 75 DO698001145 29.09.1998 EREMIE SIMONA 20 247 DO6X1-4044 27.07.2001 EREMIE NICOLETA 13 771 D72004-6769 15.11.2004 FAGARAS FLORIN 9 1351 D82002-584 30.10.2002 FAGETAN FLORIN 12 881 D702-10499 13.12.2002 FAGETAN SEBASTIAN 5 1938 DO6X1-5099 23.08.2001 FAIFER LAURA 8 1516 DO696001826 29.07.1996 FAN ANDREI 25 76 DO6X-4840 23.08.2000 FARAGAU DIACONESCU GAVRIL 10 1187 DO694000073 14.01.1994 FARAGO FLORICA 22 159 DO6X-6043 15.12.2000 FARCALAU GEORGETA 0 2302 DO6X1-6275 09.11.2001 FARCAS FLORICA 7 1684 D82005-1228 16.03.2005 FARCASANU DANIELA 12 882 DO6X1-5900 29.10.2001 FARKAS IRINA 13 772 D0696-1142 05.09.1996 FARKAS MIHAI 25 77 DO696001142 09.05.1996 FARKAS MIHAI 21 196 DO6X1-1146 07.02.2001 FAT AURICA 10 1188 DO695003799 16.10.1995 FAUR DOREL 19 299 PA8X-3456 10.06.2000 FAUR IULIANA 11 1029 D82004-1535 10.03.2004 FAUR NATALIA 9 1352 D72005-5884 15.12.2005 FAUR OLIVIA CORINA 8 1517 PA8X1-2534 27.09.2001 FAZAKAS ILIANA 14 678 DO696002082 03.10.1996 FEDELES MARICICA 27 48 D06X-4123 18.05.2000 FEKETE SONIA 15 596 DO695001418 10.03.1995 FERAR DOINA 0 2303 D72003/4431 24.05.2002 FERARU ELENA 8 1518 DO6X1-1227 08.02.2001 FERARU ION 10 1189 DO697000067 16.01.1997 FERARU LIVIA 17 433 DO696000062 11.01.1996 FERARU TANIA 17 434 D82003-3 06.01.2003 FERNBACHER UDO 9 1353

D82003-4658 01.07.2003 FEROCA ACHIM DANIELA 13 773 DO696002519 19.11.1996 FIALCOVSCHI MARIA 0 2304 DO696000314 07.02.1996 FILCA DORINA 0 2305 DO797003290 28.08.1997 FILIP DANIELA 22 160 D72003-3079 08.07.2003 FILIP DUMITRITA 15 597 DO695002503 01.06.1995 FILIP STELA 0 2306 D82003-4888 11.07.2003 FILISANU CLAUDIA 8 1519 DO697000509 28.02.1997 FIRNEISZ ION DANIEL 16 505 DO695003201 10.08.1995 FLASCH GYONGYIKE 0 2307 DO695000579 13.02.1995 FLEANCU GHEORGHE 0 2308 D82002-1433 03.12.2002 FLESIARIU ANCUTA 7 1685 D72002-8887 23.10.2002 FLOREA ANGELICA 8 1520 DO695002189 20.04.1995 FLOREA GEORGE 0 2309 DO6X1-1316 12.02.2001 FLORESCU COSMIN 10 1190 DO6X1-6896 04.12.2001 FLORESCU DANIEL 7 1686 DO694000402 17.02.1994 FLORISTEAN DOMNICA 0 2310 DO6X1-5452 11.09.2001 FLUERASU LAURA 10 1191 DO698001301 30.10.1998 FLURCHE TINUTA 0 2311 D72002-7193 13.08.2002 FLURCHE LUMINITA 7 1687 D82005-3748 28.07.2005 FOCA DANIEL 8 1521 DO6-2323 01.06.1994 FODOR DANILA 24 99 D0699-365 16.03.1999 FOGARASI ILDI 19 300 D82002-1716 18.12.2002 FOGARASI MARIA MONICA 13 774 D82003-9382 03.12.2003 FOGARASI MONICA 10 1192 D72004-465 26.01.2004 FORTON FLORIN 5 1939 PA8X2-1563 28.03.2002 FORTUNA TATIANA 9 1354 DO698001556 07.12.1998 FOTA DOINA 0 2312 DO698001584 10.12.1998 FRANC MARIA 17 435 DO6X1-3996 24.07.2001 FRANCU SIMONA 7 1688 D82005-3450 19.07.2005 FRATILA ANGELA 7 1689 D82003-2138 10.04.2003 FRENTESCU ECATERINA 1 2125 DO6X1-298 23.05.2001 FRIGLI IVON 14 679 D06X-3311 04.06.2000 FUCSOK FELICIA VIORICA 10 1193 DO698009992 11.09.1998 FUERU ALEXANDRU 0 2313 DO696009111 29.01.1996 FUICU DARCLEE 23 124 DO6X-5653 20.11.2000 FUNDIUR MARCEL 19 301 DO698001589 10.12.1998 FUNDIUR OLIMPIA 0 2314 D72004-448 23.01.2004 FURCA LUCIAN 6 1829 D82003-9548 11.12.2003 GABARA COSTICA 7 1690 DO6X1-4430 09.08.2001 GABOR CAMELIA 1 2126 DO6X1-88 04.04.2001 GABOR CORNEL 11 1030 D82005-1134 10.03.2005 GABOR GABOR 9 1355 D72003/3918 14.11.2003 GABOR ISTVAN 18 365 SC02-16502 16.10.2002 GABOR MIHAELA ALINA 9 1356 D82004-1328 27.02.2004 GABOR TOCSI 8 1522 DO697002238 27.11.1997 GABOR VERONICA 0 2315 DO6X1-6884 04.12.2001 GABOR VIORICA 15 598 DO699-4010 12.03.1999 GAGA ANUTA 15 599 DO693036389 10.11.1993 GAGA DIANA MARIA 23 125 D72002-6107 08.07.2002 GAICI FLORICA 0 2316 D72002-4521 28.05.2002 GAICI GORDANA 16 506

D82003-9653 12.12.2003 GAINA MANUEL MARIN 0 2317 DO693009003 25.11.1993 GAL CORINA-ROBERTA 0 2318 DO694001834 19.04.1994 GAL MELANIA 22 161 DO6X1-1245 08.02.2001 GALBAU COZMIN DANIEL 16 507 DO6X2-1942 15.03.2002 GALBENU DANIELA 6 1830 D82002-352 08.10.2002 GALEA CAMELIA DACIANA 7 1691 DO6X1-6170 07.11.2001 GALEA NICOLAE 18 366 D82003-751 18.02.2003 GALITA PETRICA 6 1831 SC2-23 22.12.2000 GALITESCU GABRIEL 15 600 D0699-2091 24.08.1999 GAMBRA MARIANA 0 2319 PA8X1-3413 13.11.2001 GANEA IONEL 13 775 D82003-3961 11.06.2003 GARTOI RAMONA DANIELA 10 1194 DO6X1-5481 12.09.2001 GATA MARCELA 9 1357 D82004-3789 23.06.2004 GATAIANTU MARIA 9 1358 DO6X1-560 24.01.2001 GAUDI ILEANA 15 601 DO694000757 07.03.1994 GAUDI MONICA 0 2320 D06X-3744 20.04.2000 GAURILAS SANDU 18 367 SC01-20762 28.12.2001 GAVRIL GHEORGHE 9 1359 D72003-4319 09.12.2003 GAVRIL SORIN MIHAITA 4 2012 D72002-8287 19.09.2002 GAVRILA MARCELA 18 368 D82004-3666 14.06.2004 GAVRILA STEFAN 3 2075 DO698001067 20.10.1998 GAVRILA VASILE 20 248 D82003-1366 12.03.2003 GAVRILESCU ANA LOREDANA 4 2013 D72002-5679 25.06.2002 GAVRILESCU LILIANA RODICA 14 680 D72005-1913 31.03.2005 GAVRILESCU VASILE 4 2014 D06X-1466 09.02.2000 GAVRILUTA ADRIAN 17 436 D702-10009 28.11.2002 GEANANA VASILE MARIUS 9 1360 DO6X2-1109 19.02.2002 GECSE AURORA 0 2321 D82003-4544 27.06.2003 GEORGE DOINA 12 883 SCOX-6354 05.05.2000 GEROEZ ANA MARIA 14 681 D0699-2772 09.02.1999 GHEBREA EUGENIA 16 508 D0699-2534 19.10.1999 GHELAN GHEORGHE NICOLAE 14 682 D82003-5718 30.07.2003 GHEORGHE IOAN 0 2322 DO696001063 29.04.1996 GHEORGHE VASILICA 21 197 D82003-6088 12.08.2003 GHEORGHEVICI (MINJINA) ANA 12 884 DO6X-4372 26.05.2000 GHEORGHEVICI GHEORGHE 12 885 DO695003346 31.08.1995 GHEORGHIEVICI ELISABETA ANGELA 0 2323 D82002-1591 09.12.2002 GHEORGHIOIU BOGDAN 0 2324 D82002-1590 09.12.2002 GHEORGHIOIU EUGEN 0 2325 DO697000482 27.02.1997 GHEORGHIU ARTEMIZA 0 2326 D0699-189 02.10.1999 GHEORGHIU GHEORGHE 1 2127 DO695001349 13.06.1995 GHEORGHIU IOAN 20 249 DO6X1-4272 06.08.2001 GHEORGHIU LIA 11 1031 D72004-3034 26.04.2004 GHEORGHIU MARIANA 8 1523 DO6X1-4273 06.08.2001 GHEORGHIU NARCISS 10 1195 DO6X1-5909 29.10.2001 GHEORMA ILIE DANIEL 15 602 D72004-5203 07.09.2004 GHERA DINEL 6 1832 D82003-2371 21.04.2003 GHERASA DORIN 1 2128 DO6X1-5528 14.09.2001 GHERCEA ELENA 12 886 D82003-8065 30.09.2003 GHERGHELI VIOLETA 8 1524 DO696002759 11.12.1996 GHERMAN DUMITRU 20 250

DO6X1-6485 15.11.2001 GHIOCEL ANDREEA 17 437 DO6X1-350 18.01.2001 GHIOCEL ANDREI 17 438 DO6X1-5830 25.10.2001 GHIRAN TEODOR 8 1525 DO6X1-2328 02.04.2001 GHIROCEANU CARMEN 15 603 PA8X1-3887 14.12.2001 GHIURCA ANA AURELIA 8 1526 D82005-2122 16.05.2005 GIB MARCEL 5 1940 DO6X2-2324 26.03.2002 GINDAC SIMONA 13 776 DO696001856 01.08.1996 GINDU CORNELIA 19 302 DO6X1-3631 04.07.2001 GIRBA CLAUDIU 13 777 D82002-501 22.10.2002 GIRDA CORNEL 9 1361 D72005-2215 12.04.2005 GIRJOABA DUMITRU DAN 8 1527 DO6X1-2731 08.05.2001 GIRLEANU FLORIN 18 369 D82005-3590 22.07.2005 GIROVEANU ROBERT TONI 4 2015 DO696002772 12.12.1996 GIUCHICI DANIELA 17 439 D82003-9279 27.11.2003 GIUCHICI DEIAN 6 1833 D82005-476 01.02.2005 GIUCHICI DELIA 9 1362 D72002-8813 21.10.2002 GIULVEZAN GINA 11 1032 DO696000915 04.04.1996 GIULVEZAN GINA 0 2327 D702-10492 13.12.2002 GIURA EMANOIL 17 440 D72005-867 14.02.2005 GIURCA ANI 2 2107 DO6X1-7038 13.12.2001 GIURCHI DARIUS 8 1528 D72004-7396 12.12.2004 GIURGEV ALEXANDRA 9 1363 DO6X2-332 30.01.2002 GIURGIU DOREL 12 887 PA8X-4409 15.12.2000 GIURGIU DUMITRU 16 509 DO696001345 30.05.1996 GIURIAN VIORICA 20 251 D0699-3200 16.09.1999 GIURICI TIHOMIR 18 370 DO694003785 26.10.1994 GIURICIN MARIA 0 2328 DO698000576 07.04.1998 GLIGOR PETRU 16 510 D72004-7540 16.12.2004 GLIGUTA FLORIAN DUMITRU 9 1364 D82003-3763 06.06.2003 GLISITS GORIANA 8 1529 PA8X-4265 12.12.2000 GLOCKNER IANOS 1 2129 D82004-6480 12.10.2004 GLOCKNER SIMONA 13 778 D72004-6211 14.10.2004 GLUJDEA NELU (COLTERM) 1 2130 D82005-637 14.02.2005 GODJA MARIA 4 2016 D06X-143 01.11.2000 GOGA IZABELA 18 371 DO696001564 21.06.1996 GOGOTA MIHAI 0 2329 D06X-4038 15.05.2000 GOIAN ADELA 13 779 DO696002388 29.10.1996 GOKLER IOAN 0 2330 SC096-363 01.12.1996 GOLBAN GHEORGHE 22 162 DO6X1-4227 03.08.2001 GOLESCU MARIANA 18 372 DO697000994 22.04.1997 GOLITS ALEXANDRU 19 303 D72003-1821 07.04.2003 GOLOSIE AVRAM 4 2017 DO6X1-1974 13.03.2001 GOLUBOV LENUTA 11 1033 PA8X-1072 21.06.2000 GOMBOS MARIA 9 1365 DO695003999 09.11.1995 GORBE ANA 0 2331 DO696002391 29.10.1996 GORBE AUREL 0 2332 DO6X2-180 22.01.2002 GORCEA DAN 10 1196 PA8X2-129 16.01.2002 GORCSI CSABA OCSI 13 780 PA8X-1216 27.06.2000 GORCSI MAGDALENA 16 511 D82005-3020 08.07.2005 GORGHE DORINA 6 1834 D06X-3156 31.03.2000 GORGOTEANU MARCEL 11 1034

DO6X1-5387 06.09.2001 GOROG LUDOVIC 11 1035 D72002-4671 30.05.2002 GOSA ELENA 12 888 DO694000462 21.02.1994 GRAD EUGENIA 22 163 PA8X-3244 29.09.2000 GRADINARU ANA GEORGETA 17 441 D82004-234 21.01.2004 GRADINARU DUMITRU 0 2333 D82005-375 27.01.2005 GRADINARU IOAN 2 2108 D0699-232 23.02.1999 GRADINARU LIA CORNELIA 16 512 DO6X1-1854 05.03.2001 GRADINARU LILIANA 15 604 DO6X1-2027 15.03.2001 GRADINARU MARICICA 16 513 DO6X-1701 17.02.2000 GRADINRU (HREMENIUC) DANIELA 11 1036 D82004-5440 20.08.2004 GRAMA CAMELIA 6 1835 DO696001058 26.04.1996 GRASIM DUMITRU 17 442 DO696001497 13.06.1996 GRAURE IOAN] 0 2334 D82004-422 27.01.2004 GRECU ELENA 8 1530 PA8X1-2209 17.09.2001 GREISIGER FERDINAND 14 683 D82004-4541 21.07.2004 GRIGORAS CORNELIA 5 1941 D82004-285 23.01.2004 GRIGORE LILIANA 6 1836 D06X-2449 03.09.2000 GRIGOREAN ADRIAN 22 164 DO698001388 10.11.1998 GROSOS MARIA 14 684 DO697000933 11.04.1997 GROSU MARIETA 21 198 DO6X1-1921 07.03.2001 GROZA GHEORGHE 7 1692 DO6X-00 22.10.2000 GROZA STANA 9 1366 D82002-1774 20.12.2002 GROZESCU ADRIAN MIHAI 10 1197 PA8X-4414 15.12.2000 GRUESCU CONSTANTIN 9 1367 PA8X1-1920 17.07.2001 GRUIA COSMINA CARMEN 10 1198 D82003-6402 20.08.2003 GRUNWALD ANDREI 9 1368 D82004-795 03.02.2004 GUCIANU ELENA 3 2076 D72002-4750 31.05.2002 GUGOASA GARAIMAN GEORGE 13 781 D72002-7435 22.08.2002 GULIE PAUL 7 1693 D82003-5797 01.08.2003 GURMAI ADRIAN 0 2335 DO6X1-6 15.01.2001 GUSU ANGELA 17 443 D72004-5299 09.09.2004 GUTIA IOANA 5 1942 D72004-1982 12.03.2004 GUTMAN ANA 6 1837 D72002-6258 11.07.2002 GUTU ION COSMIN 12 889 D82004-5300 16.08.2004 GYORFI IRINA CRISTINA 5 1943 D82003-9350 02.12.2003 GYORI ENDRE 7 1694 DO698000794 21.05.1998 GYORITS MIHAELA 19 304 DO797003351 02.09.1997 GYURIS DOINA 15 605 DO797003153 21.08.1997 HADDADIN LUCIA 21 199 DO697002356 09.12.1997 HAFNER CAMELIA 21 200 D0699-3727 10.04.1999 HAIAS IOAN 1 2131 D82005-3367 15.07.2005 HAJDU CIPRIAN ANDREI 9 1369 DO798002489 13.08.1998 HALASZ MARIUS 13 782 DO797002819 28.07.1997 HALMAGEAN SILVIA 0 2336 DO695001656 21.03.1995 HALMAGHE GENOVEVA 0 2337 D0699-3779 24.11.1999 HALUNGA OTILIA 0 2338 DO696002298 16.10.1996 HANAK LEON 0 2339 DO694003047 12.08.1994 HANCA DORIN 0 2340 D72002-8057 12.09.2002 HANGA CRISTIAN 16 514 D82005-5743 14.11.2005 HANTIG FLORIN ALIN 7 1695 DO695001777 28.03.1995 HARAGA RODICA 0 2341

D72005-5697 07.12.2005 HARASNIUC DANIEL 5 1944 DO6X-4790 15.06.2000 HARTL RADU PAVEL 11 1037 DO696001085 02.05.1996 HATEGAN FLORICA IOANA 18 373 D702-10161 02.12.2002 HAVIRNEANU AGLAIA 10 1199 D82004-6816 09.11.2004 HEBER ULRIGE 7 1696 D82003-631 13.02.2003 HEGESAN MINODORA 8 1531 DO693930201 25.06.1993 HEGHES TIBI 30 18 PA8X-4282 12.12.2000 HELGIU TEODOR 17 444 DO6X1-918 31.01.2001 HERBEIU MARIA 11 1038 D72004-288 20.01.2004 HERBEU GABRIELA 8 1532 DO698001286 10.12.1998 HERGHILIGIU DANIELA 13 783 DO696001533 19.06.1996 HERGHILIU VASILE 0 2342 DO6X-4876 24.08.2000 HERLICSKA MARIO 16 515 DO696000538 23.02.1996 HICICA GAROFITA 0 2343 D82003-2116 09.04.2003 HIRIS PETRU 6 1838 D72002-4509 28.05.2002 HIRTE FLORENTINA 10 1200 D06X-2373 03.07.2000 HIRZA NICUSOR 9 1370 DO696001101 06.05.1996 HIRZOABA ALINA LOREDANA 20 252 D82005-1376 25.03.2005 HLENSKI ADRIAN CIPRIAN 6 1839 D72002-7039 06.08.2002 HNATIUC LUCIAN 13 784 DO695004240 05.12.1995 HOCA PARASCHIVA 0 2344 PA8X-3202 28.09.2000 HODOSAN OLAR CRISTIAN DUMITRU 0 2345 SC02-88 07.01.2002 HODUT DAVID CRISTIAN 10 1201 SCO97-13723 12.05.1997 HODUT FLORICA 18 374 DO6X-4165 18.05.2000 HOGIOIU SABINA 0 2346 D72003-1452 20.03.2003 HOHAN MARIUS LUCIAN 9 1371 DO695000610 29.12.1995 HOMEI IOAN 21 201 D72004-4899 29.06.2004 HORA FLOAREA 6 1840 D0699-1878 07.08.1999 HORDILA AURICA 15 606 D82005-5149 05.10.2005 HOROGE VIORICA 6 1841 D82003-5031 16.07.2003 HOROPCIUC PETRU 9 1372 DO694004055 09.11.1994 HORVATH ELENA 0 2347 D72002-7585 28.08.2002 HOTEA DANUT 19 305 DO6X-5845 28.11.2000 HOTEA VIOLANDA 20 253 D72002-5129 11.06.2002 HRENIUC IOAN 12 890 DO694000019 11.01.1994 HRENIUC STELA 0 2348 D82003-5526 25.07.2003 HRITCU LUCRETIA 4 2018 SC04-22663 28.12.2004 HUHUREZ IONEL 5 1945 D72002-6422 16.07.2002 HUTANU LILIANA 14 685 D82004-7420 09.12.2004 IACOB NICOLETA CRISTINA 5 1946 DO6X-5568 14.11.2000 IACOB TIBERIU 11 1039 DO6X2-1309 27.02.2002 IANAS SEBASTIAN 8 1533 D82002-1465 03.12.2002 IANCIC SIMONA 13 785 D72002-6342 12.07.2002 IANCU DECEBAL 11 1040 DO695003093 26.07.1995 IANCU EUGEN ROMULUS 3 2077 D82005-1169 14.03.2005 IANCU MARIN 7 1697 DO6X1-7031 13.12.2001 IANCU MARIN 0 2349 D72004-7382 10.12.2004 IANCULOVICI SAVA 7 1698 DO695002114 12.04.1995 IANOS ANGELICA 0 2350 D82004-2576 04.05.2004 IANOSEL IONEL 3 2078 PA8X2-497 31.01.2002 ICHIM SILVIU 12 891

DO6X-4625 06.08.2000 ICLEANU ELENA 11 1041 DO6X1-4131 31.07.2001 IENCI LINCA 16 516 D82002-1232 26.11.2002 IENCI MARIA 13 786 DO6X-5808 24.11.2000 IEREMIA IOAN 0 2351 D06X-457 27.01.2000 IFRIM SERGIU 17 445 PA8X1-2735 04.10.2001 IFTODI DANUT 8 1534 DO6X1-6922 05.12.2001 IGNEA MARGARETA 14 686 DO693039186 30.11.1993 IGRET DORINA 26 67 D72003-4101 25.11.2003 IHNATIUC GENELA 12 892 D72003-3995 19.11.2003 ILIE FLORIN 6 1842 DO6X2-158 21.01.2002 ILIE MIHAI 10 1202 D702-10378 06.12.2002 ILIE NICOLETA 10 1203 D82003-1912 31.03.2003 ILIES ELENA 5 1947 D72002-3396 24.04.2002 ILIES LILIANA 10 1204 D82004-6036 21.09.2004 ILIES MIRCEA 12 893 DO696000256 01.02.1996 ILIESCU SIMONA 0 2352 DO6X-3775 05.03.2000 ILIN LENA 20 254 D82002-189 02.10.2002 ILISOI SIMONA 8 1535 D72002-7351 28.08.2002 ILIUC MARIA 10 1205 D82002-496 22.10.2002 ILYES IOSIF 9 1373 D82005-3419 18.07.2005 INDOITU VICTORIA 7 1699 D82004-6661 22.10.2004 IOAN DORIN 7 1700 DO696001925 09.08.1996 IOAN FLORIAN 25 78 DO6X1-6860 03.12.2001 IOAN MIRELA 16 517 D72003-3716 04.11.2003 IOANA CONSTANTIN 1 2132 DO6X1-3500 20.06.2001 ION ANGELICA 11 1042 D06X-4192 19.05.2000 ION CORNELIA 18 375 PA8X-556 27.04.2000 ION EVA GIANINA 16 518 DO697001246 23.05.1997 ION GHEORGHE 16 519 DO697000907 09.04.1997 ION MARIA NICOLETA 0 2353 D82005-2612 15.08.2005 ION SORINA CARMEN 7 1701 DO6X2-1594 05.03.2002 ION VIOREL 7 1702 D82005-5973 25.11.2005 IONEL LILIANA 9 1374 D72004-6535 28.10.2004 IONESCU CLAUDIA 3 2079 DO697001858 - - IONESCU CONSTANTIN 0 2354 D06X-1306 02.04.2000 IONITA LILIANA ADRIANA 12 894 DO696001002 17.06.1996 IORDAC MALVINA 0 2355 D82002-1719 18.12.2002 IORDACHE OLIVERA 12 895 DO696001947 16.09.1996 IORDACHESCU NICUSOR 0 2356 D82003-4786 07.07.2003 IORGA ANA NUTA 11 1043 DO6X2-212 24.01.2002 IORGOVAN CARMEN 14 687 D82003-2706 13.05.2003 IOSUB NICOLETA 4 2019 D82004-1213 24.02.2004 IOTCOVICI CORNELIU 12 896 DO6X1-1075 06.02.2001 IOVAN IOSIF 16 520 DO6X1-2836 14.05.2001 IOVAN LUCIA 12 897 PA8X-2822 15.09.2000 IOVAN LUCIA 1 2133 D0699-1287 15.06.1999 IOVAN TEODORA 19 306 D72002-6256 11.07.2002 IOVANESCU CRISTINA 14 688 D82004-174 19.01.2004 IOVANESCU SIMONA 4 2020 DO697000712 19.03.1997 IOVANESCU VERONICA 0 2357 DO696000902 02.04.1996 IOVANESCU VICTORIA 24 100

DO695002135 14.04.1995 IOVANUT OCTAVIAN 20 255 D72002-5823 28.06.2002 IOVITA CAMELIA 12 898 D82004-6596 19.10.2004 IRAN ANDREA 9 1375 D06X-2751 20.03.2000 IRIMIA LILIANA ANGELA 12 899 D82003-5783 01.08.2003 IRIMIA MARIANA 12 900 DO6X2-1552 05.03.2002 IRIMIA MARIUS 15 607 D82002-1600 10.12.2002 IRINA TEODOR 0 2358 D82002-816 12.11.2002 IRODIA FLOARE 13 787 D82003-91 15.01.2003 ISAC ALINA LUCIA 6 1843 DO6X-4030 15.05.2000 ISAC DUMITRU 11 1044 D0799-3941 10.08.1999 ISCRU MIHAI 19 307 DO696000066 11.01.1996 ISFAN ADRIAN 17 446 D06X-3317 04.06.2000 ISFANUT VERONICA 14 689 D72004-6253 18.11.2004 ISPAS DUMITRU 6 1844 D82002-695 07.11.2002 ISPAS LEANA 10 1206 D82003-4335 20.06.2003 ISTRAT DANA 7 1703 D0696-410 15.02.1996 ISTVAN ECATERINA 25 79 D82004-214 20.01.2004 ISTVAN FLORENTINA 13 788 D82004-4801 29.07.2004 ISTVAN MARINELA 13 789 PA8X2-861 14.02.2002 IUDA DANIEL CRISTIAN 8 1536 DO691027099 08.07.1991 IUHASZ EVA 0 2359 D72002-3662 30.04.2002 IUSAN MARIA 12 901 D0799-3217 17.09.1999 IVAN ELENA 14 690 DO696000616 01.03.1996 IVANIC MARIA 0 2360 D72004-3595 13.05.2004 IVANOIU DOINA 11 1045 D0699-3300 11.08.1999 IVANOV VERITA 16 521 D72003-188 20.01.2003 IVASCU CRINA CORNELIA 4 2021 PA8X-4423 15.12.2000 IVASCU MIHAI ADRIAN 11 1046 D82004-6612 20.10.2004 JACOTA MARIANA 9 1376 DO695003708 04.10.1995 JADIC DAMIAN NICOLAE 0 2361 DO696002225 14.10.1996 JARAVETE MARGARETA 20 256 D72005-1616 17.03.2005 JARDIANU MIHAELA 5 1948 D72002-8467 07.10.2002 JEBELEAN SOREL LIDIAN 7 1704 DO6X2-314 29.01.2002 JEBELEANU MARIOARA 8 1537 DO6X1-6675 21.11.2001 JEBEREANU MARIUS 11 1047 D72005-3458 21.06.2005 JIANU IANCU ZENO 8 1538 DO698001258 16.10.1998 JICA NELIA 15 608 DO6X2-279 28.01.2002 JITARIU GABRIEL 10 1207 DO697002028 27.10.1997 JITARU FLORICA 17 447 D72002-6597 22.07.2002 JITARU OCTAVIAN 7 1705 DO696-1305 28.05.1996 JIVAN SILVIA 21 202 DO698001051 29.09.1998 JIVCOVICI MARIA 26 68 D82005-2796 30.06.2005 JIVU CERASELA 6 1845 D82002-512 23.10.2002 JOSAN CRISTIAN 7 1706 D82004-6646 21.10.2004 JOSU ANA 4 2022 PA8X-1725 13.07.2000 JUDE NICOLAIE 1 2134 DO6X1-6690 22.11.2001 JUDELE VIOREL 7 1707 DO696-587 28.02.1996 JUGANARU ADRIAN 21 203 DO6X2-280 28.01.2002 JUNC GHEORGHINA 0 2362 DO697001713 12.09.1997 JUNC GHEORGHINA 0 2363 DO697000483 27.02.1997 JUNCAN FLORENTINA 16 522

D82003-681 14.02.2003 JURA ANA FLORICA 10 1208 D72004-6161 13.10.2004 JURCA CIPRIAN 6 1846 D82005-1889 26.04.2005 JURCA LIVIA 6 1847 D82004-397 27.01.2004 JURCAU PAVEL 6 1848 PA8X1-3286 06.11.2001 JURCHELA DANIELA 18 376 D82004-523 29.01.2004 JUREBIE AIDA ELENA 8 1539 DO698000412 12.03.1998 JURESCU MIRELA 22 165 PA8X1-3884 14.12.2001 JURESCU SIMONA CORINA 17 448 D72005-1898 31.03.2005 JURITA NELI 8 1540 PA8X1-1660 04.07.2001 JURJ TRAIAN 12 902 DO696-1294 28.05.1996 JURMA EMILIAN 0 2364 DO6X2-1238 26.02.2002 KAIL MARIA 9 1377 D72004-326 20.01.2004 KAISER PETRU 5 1949 PA8X1-2368 24.09.2001 KALANYOS GERTRUDE 14 691 D82003-7595 18.09.2003 KALLAY IULIA 11 1048 D72002-7841 05.09.2002 KALMAN IBOIKA 7 1708 PA8X-4374 14.12.2000 KALMAR IOSIF 12 903 DO693005317 16.02.1993 KALUSI JENO 33 5 DO698001183 06.10.1998 KAPITANY EVA - ERIKA 19 308 DO696002157 10.10.1996 KARCSU IULIANA 0 2365 D72002-7350 20.08.2002 KARDOS MARIUS 11 1049 D82003-8745 30.10.2003 KAROLYI CORINA DANIELA 11 1050 DO6X1-454 22.01.2001 KASEM MANUELA 0 2366 DO696002541 20.11.1996 KECSKES IOSIF 21 204 PA8X-2052 27.07.2000 KELEMEN ANDREEA 12 904 D82005-1695 13.04.2005 KEREZSI LASZLO 7 1709 DO6X1-2821 11.05.2001 KILANIE BAHER 9 1378 D72002-4144 17.05.2002 KILB ANTONIO 14 692 DO695004219 04.12.1995 KIMMEL ROLAND 0 2367 DO694004106 15.11.1994 KINCSES IOSIF 0 2368 D72002-3312 22.04.2002 KISS CRISTINA 9 1379 DO797002674 18.07.1997 KISS ELISABETA 21 205 DO699-1617 29.06.1999 KISS MIRELA 12 905 DO695-3216 11.08.1995 KLASZKO RAMONA 23 126 DO695003216 11.08.1995 KLASZKO RAMONA 23 127 D06-25978 09.08.1992 KLEITSCH FRANCISC 29 23 D72002-2939 12.04.2002 KOCIS MARIA 7 1710 D72002-5190 12.06.2002 KOCSIS LAURA 12 906 PA8X-1348 29.06.2000 KOGALNICEANU ODOBESCU SVETLANA 15 609 DO696002692 03.12.1996 KOHL GIANINA 24 101 DO698-1597 11.12.1998 KOHLHAMMER FRANCISC 16 523 D06X-2712 16.03.2000 KOKAI VIOLETA 16 524 D72004-5202 07.09.2004 KOLCER GABRIELA 3 2080 D0699-411 25.03.1999 KOSKA ZINICA 0 2369 SC2-12153 09.12.2000 KOSTAPAL GABRIELA 9 1380 PA8X1- 3241 01.11.2001 KOTELVERO IZABELLA 14 693 DO6X2-457 06.02.2002 KOTHAI MARCELA 8 1541 D72002-8889 05.11.2002 KOVACS CALIN 0 2370 D72002-8776 18.10.2002 KOVACS ECATERINA 11 1051 DO6X1-2509 13.04.2001 KOVACS ELISABETA 11 1052 D72003-3868 12.11.2003 KOVACS EMILIAN 11 1053

D0699-161 02.04.1999 KOVACS GYONGYKE 19 309 DO695002411 22.05.1995 KOVACS ILEANA 29 24 DO697001470 16.06.1997 KOVACS IOSIF 25 80 DO6X-5784 23.11.2000 KOVACS IOSIF 9 1381 D06X-1578 14.02.2000 KOVACS IULIANA 23 128 D82002-398 09.12.2002 KOVACS LADISLAU 12 907 D82004-7427 10.12.2004 KOVACS MARGARETA 5 1950 DO6X1-6164 06.11.2001 KOVACS SIMONA 12 908 DO6X1-6982 11.12.2001 KRISKA NICOLAE 12 909 D72005-5851 14.12.2005 KRISTOFSIK SORIN 5 1951 DO695003967 06.11.1995 KRIZSA MIHAI 0 2371 DO698000542 31.03.1998 KRIZSAN MARIA 18 377 DO698000056 19.01.1998 KUBAS PARASCHIVA 0 2372 DO698001291 30.10.1998 KULCSAR (NOVACOVICI) ETELCA 15 610 D702-10548 19.12.2002 KURCSAKOVSZKI BEATRISZ 5 1952 D82005-5424 20.10.2005 LABADI LUDOVIC 5 1953 D06X-2556 13.03.2000 LACATUS DANIEL 16 525 D0699-57 15.01.1999 LACATUS EMILIA 0 2373 D72003-4019 20.11.2003 LACATUS IGNAT 11 1054 DO695003468 15.09.1995 LACATUS PETRICA VOICU 0 2374 D82003-3583 02.06.2003 LACATUSU DANIELA 10 1209 PA8X2-517 31.01.2002 LACATUSU MARIUS COSMIN 10 1210 DO6X-4862 23.08.2000 LAKATOS AGNETA 17 449 DO693029092 21.09.1993 LAKATOS GYORGY 0 2375 DO695002087 10.04.1995 LAKO CONSTANTIN 29 25 D72002-5109 11.06.2002 LANYI GHEORGHE 8 1542 DO695002006 05.04.1995 LAPADAT DANIELA 19 310 DO696002010 25.09.1996 LAPUSNEANU LIVIA 28 37 D82004-7560 16.12.2004 LAPUSNEANU LOREDANA 5 1954 D82003-7105 09.09.2003 LAPUSTEANU VICTORITA 12 910 D06X-2620 14.03.2000 LASCO ELENA 14 694 D72002-4225 21.05.2002 LASZLO WILHELMIDA 11 1055 D06X-4828 22.08.2000 LAZAR FLORINEL 13 790 D06X-397 17.01.2000 LAZAR ILEANA 0 2376 D82004-1157 23.02.2004 LAZAR MIHAELA SIMONA 6 1849 DO694001254 21.03.1994 LAZAR OCTAVIAN 0 2377 D72002-7304 16.08.2002 LAZAR RAMONA 11 1056 DO695000442 08.02.1995 LAZARESCU MIHAELA 19 311 DO695001848 30.03.1995 LAZEA IBOLYA 0 2378 DO698001539 03.12.1998 LEAHA ECATERINA 16 526 D72002-5022 07.06.2002 LECA AUREL 8 1543 DO695003995 09.11.1995 LEGIAN EUGENIA 0 2379 DO798002315 17.09.1998 LEITHEIM STEFAN - TIBERIU 23 129 D72002-693 01.08.2002 LELEU LIDIA 8 1544 DO6X2-1267 26.02.2002 LEMNARIU MARIA 0 2380 PA8X-4398 14.12.2000 LENCU MIHAELA STEFANIA 18 378 D82002-667 05.11.2002 LEONTE DORINA 1 2135 D72002-6766 26.07.2002 LESAN MARIOARA 7 1711 DO694-1283 22.03.1994 LESCHIAN MIRCEA 0 2381 D82003-6782 02.09.2003 LEU REMUS 4 2023 DO6X-4430 30.05.2000 LEUCA GABRIELA 11 1057

DO6X1-6962 07.12.2001 LIBOTEAN ADINA 10 1211 D72002-7253 14.08.2002 LICA IOAN SEBASTIAN 10 1212 DO698000826 28.05.1998 LICA LILIANA 0 2382 D0699-207 02.12.1999 LINCZENBOLD ELISABETA 15 611 DO6X-5695 21.11.2000 LIPOVAN FLORIN 18 379 D06X-1867 22.02.2000 LITI DANIELA 14 695 DO6X1-7007 12.12.2001 LITVAK LAURA 11 1058 PA8X-1085 21.06.2000 LIUBA ION 13 791 PA8X2-501 31.01.2002 LIVADARIU NICOLETA 0 2383 DO6X1-6976 10.12.2001 LIVADARU ANGELA 21 206 DO6X2-2547 02.04.2002 LIVADARU DANIEL 9 1382 DO6X1-1905 06.03.2001 LIVANCU ECATERINA 15 612 DO6X-5012 09.01.2000 LODOABA CARMEAN 16 527 DO698000444 17.03.1998 LOGA VICTORIA 0 2384 DO696002132 09.10.1996 LOLESCU FELICIA 24 102 D72004-99 13.01.2004 LORINCZ DORIN IOSIF 12 911 D06X-1451 02.09.2000 LOSTUN FLOARE 15 613 D82004-4239 13.07.2004 LOVIN HELICA ILEANA 1 2136 DO6X1-6798 27.11.2001 LOVIN MADALINA 10 1213 D82003-8052 30.09.2003 LOZNIANU CATALINA 9 1383 D72004-1305 16.02.2004 LUCA CAIUS GEORGE 8 1545 D72002-8286 19.09.2002 LUCA CARMEN 11 1059 PA8X-975 16.06.2000 LUCA DANIELA 17 450 PA8X1-3911 14.12.2001 LUCA DORINA 14 696 D72004-1306 16.02.2004 LUCA EDMOND SEBASTIAN 8 1546 D72005-4576 12.10.2005 LUCA IOAN 7 1712 DO6X1-2960 21.05.2001 LUCACEL FABIAN 11 1060 D72002-6989 05.08.2002 LUCACIU DOINA 17 451 DO6X1-4018 28.07.2001 LUCACIU VALENTINA 12 912 D82002-1236 26.11.2002 LUCHIAN LENUTA 11 1061 PA8X-1240 27.06.2000 LUCIAN ILIE 1 2137 D82004-2209 20.04.2004 LUCICA CAMELIA 4 2024 D72005-1606 17.03.2005 LUDINAS ZAHARIA 10 1214 DO6X1-2746 08.05.2001 LUDNAI ANGELA 9 1384 D82004-1729 18.03.2004 LUDWIG WALTER 9 1385 DO6X-5733 22.11.2000 LUGOJ MARIAN CRISTIAN 18 380 DO694001784 14.04.1994 LUKACS ILEANA 22 166 D06X-1631 15.02.2000 LUMINOSU SIMONA 19 312 D82004-292 23.01.2004 LUNGANA ELENA 12 913 D82004-7613 17.12.2004 LUNGU ANDRA 11 1062 D82004-7563 16.12.2004 LUNGU ILEANA 3 2081 PA8X-4441 15.12.2000 LUNGU TOADER 0 2385 D82004-4234 13.07.2004 LUNGU VIORICA 9 1386 PA8X1-2010 24.07.2001 LUP GRIGORE 8 1547 D82002-1445 03.12.2002 LUPASCU LEONARD 11 1063 D82005-5562 31.10.2005 LUPASCU VALENTIN 5 1955 DO694001104 17.03.1994 LUPESCU DAN MARCEL 21 207 DO695002340 11.05.1995 LUPSA LUCIA 0 2386 DO692037094 14.12.1992 LUPU ANA 28 38 D7202-10033 28.11.2002 LUPU BOSAN MIHAI 6 1850 DO694003233 06.09.1994 LUPU CARMEN ANGELICA 22 167

D72002-3884 01.10.2002 LUPU FLORIN 7 1713 D82003-9337 02.12.2003 LUPU MIHAELA 10 1215 D72002-7513 26.08.2002 LUPULIEV NICOLAE 11 1064 PA8X-1905 20.07.2000 LUPUSOR ELENA 15 614 D06X-2173 03.01.2000 LUTZ DARIUS 14 697 D06X-3348 04.07.2000 MACESANU ELENA 11 1065 D82004-7558 16.12.2004 MACICASAN NATALIA MIHAELA 9 1387 D0699-1615 29.06.1999 MACOVEI MARIA 13 792 D72002-3311 22.04.2002 MACOVEI MARIA 9 1388 D72003-4060 24.11.2003 MACOVICIUC MIRUTA 6 1851 D0696-1463 06.07.1996 MACRISAN IACOV 21 208 D82005-4747 19.09.2005 MAFTEI LENUTA 9 1389 DO6X1-5840 25.10.2001 MAG NADIA 8 1548 DO694-4243 29.11.1994 MAGDIN SORIN TEODOR 27 49 DO696001784 23.07.1996 MAGHIAR ADRIAN 0 2387 D72002-4898 05.06.2002 MAGURAN FELICIA 9 1390 SC094011861 28.11.1994 MAGUREAN AURELIA 0 2388 DO6X1-3281 06.06.2001 MAGUREAN GEORGE 10 1216 DO6X1-3558 25.06.2001 MAGUREAN IOAN DANIEL 11 1066 DO695002341 11.05.1995 MAHU EVA 0 2389 D72003-121 14.01.2003 MAILAT ANNA 8 1549 PA8X-3500 10.10.2000 MAITA GEORGE 12 914 DO6X1-7029 13.12.2001 MALAI MARIOARA 13 793 DO6X1-5497 13.09.2001 MALASINC CRINA DANA 13 794 D72002-5940 02.07.2002 MALCOCI SIMONA 12 915 DO797002723 22.07.1997 MANDACHE COSTICA 0 2390 DO6X2-1913 14.03.2002 MANDIUC VALENTIN 11 1067 DO6X1-5875 26.10.2001 MANDOIU FLORIN 17 452 D82004-6168 28.09.2004 MANDROANE MARIA 6 1852 D72003-3390 15.10.2003 MANEA CONSTANTIN 11 1068 D72005-2813 17.05.2005 MANEA ELENA 4 2025 DO697000618 13.03.1997 MANEA LENUTA 16 528 DO695003847 19.10.1995 MANEA SILVIU VIOREL 3 2082 DO695002830 27.06.1995 MANESCU POMPILIU 26 69 D702-10539 19.12.2002 MANESCU RODICA 1 2138 DO697002227 26.11.1997 MANGOL MIHAELA 25 81 D82003-98 16.01.2003 MANOLACHE ADRIAN 8 1550 D82003-1876 28.03.2003 MANOLACHE MARIA 7 1714 D82002-664 05.11.2002 MANOLE MARICEL 18 381 DO697000603 12.03.1997 MANOLE STEFANIA 18 382 DO6X1-7054 13.12.2001 MARANESCU DOREL 8 1551 D06X-1254 02.03.2000 MARCHIS IRINA 16 529 D82004-2807 12.05.2004 MARCOVICI VERONICA 12 916 DO696001567 24.06.1996 MARCSO KLARA 22 168 D72004-5728 28.09.2004 MARCU ANA DOINA 11 1069 PA8X2-1669 04.04.2002 MARCU ARMANDO SEVERIUS 7 1715 DO698009153 04.12.1998 MARCU ELENA 0 2391 DO694000834 10.03.1994 MARCU FLORINA 0 2392 DO696000191 24.01.1996 MARCU LILIANA 25 82 D72002-7186 12.08.2002 MARCU LILIANA 9 1391 D82005-815 23.02.2005 MARCU PETRU 2 2109

DO6X-6016 12.07.2000 MARCU ZENOVIA 15 615 DO694003965 02.11.1994 MARCUS GIANINA 0 2393 D82005-6389 16.12.2005 MARDALE PETRE 7 1716 D82004-4952 04.08.2004 MARE SIMONA 11 1070 DO694003222 05.09.1994 MARES CARMEN 25 83 D72002-8957 25.10.2002 MARGAIAN FELICIA 10 1217 PA8X-3311 10.03.2000 MARIA IONEL 13 795 D72003-1514 24.03.2003 MARIAN IOAN 8 1552 DO6X2-1226 25.02.2002 MARIAN MIRELA 1 2139 D82003-1863 27.03.2003 MARINACHE GHEORGHE 1 2140 DO694000731 03.03.1994 MARINCAS TEODOR 0 2394 D72002-7017 06.08.2002 MARINCU CORNELIU 8 1553 D82005-95 13.01.2005 MARINOV RAFILA 7 1717 PA8X1-2842 08.10.2001 MARIONI COSTICA DINEL 14 698 D82005-3666 26.07.2005 MARIS ADRIAN SORIN 12 917 D72002-3405 24.04.2002 MARIS FLORIN 10 1218 D82003-8809 04.11.2003 MARIS LAURENTIU TIBERIUS 6 1853 D82004-6780 08.11.2004 MARIS MARIANA 12 918 DO696001774 22.07.1996 MARKUS MARIA 20 257 DO6X2-96 17.01.2002 MAROSI ANDRAS 9 1392 D72002-3075 17.04.2002 MARTIN VERGINICA 12 919 DO695003516 20.09.1995 MARTINAS PETRU 22 169 DO798003143 08.09.1998 MARTOCIAN GHEORGHE - PARDALIAN 15 616 D82004-1486 08.03.2004 MARTOCIAN ANCA LINA 10 1219 D06X-329 27.01.2000 MARTON CONSTANTIN 13 796 SC04-20467 24.11.2004 MARX ANUTA 0 2395 D0699-4245 12.10.1999 MARX MARIA 17 453 DO6X2-1197 22.02.2002 MARZA CLAUDIU 12 920 PA8X1-348 09.03.2001 MATEIES ANISOARA 11 1071 DO696001001 18.04.1996 MATHE IDA 20 258 SC099-8217 06.11.1999 MATIC MAGDALENA 22 170 D82005-1145 10.03.2005 MATINCA LILIANA 6 1854 PA8X1-3881 14.12.2001 MATIS MIHAI DACIAN 12 921 D72005-1698 22.03.2005 MAUER ANUTA 8 1554 D72002-6402 16.07.2002 MAXIM CRISTINA 9 1393 PA8X2-443 29.01.2002 MAXIM IOAN 5 1956 PA8X1-307 09.03.2001 MAZALU CARMEN 12 922 D72002-6492 18.07.2002 MECA ELISABETA 7 1718 D06X-4182 19.05.2000 MEDAN ANA SONIA 13 797 D82003-7593 18.09.2003 MEDIANU CATALIN 4 2026 DO697002250 28.11.1997 MEHEDINTU MONICA 15 617 D72004-7366 09.12.2004 MEILA ADRIAN ION 3 2083 D72002-3963 14.05.2002 MELCIU MARIANA 8 1555 D702-10558 20.12.2002 MELCIU ROXANA 5 1957 D82004-1389 03.03.2004 MELINTE DANIELA 8 1556 D702-10222 03.12.2002 MENYHART CARMEN 8 1557 D82003-5084 17.07.2003 MERCA DAN 4 2027 DO696001531 19.06.1996 MERJAN LUCRETIA 0 2396 D06X-1851 22.02.2000 MERKLER EVELINE CLAUDIA 16 530 D82005-2935 06.07.2005 MERSCHAM IONUT 11 1072 PA8X2-840 14.02.2002 MERSOANE MARINELA 16 531

DO696000562 26.02.1996 MERTESZ (DEACONEASA) ANGELICA 22 171 DO6X-5831 28.11.2000 MERTOIU CONSTANTIN 14 699 DO696001204 21.05.1996 MERTOIU FLORENTINA 24 103 SCO9-4544 16.05.1996 MESAROS ELISABETA 0 2397 D82005-2631 20.06.2005 MESZAROS SIMONA 11 1073 DO797000479 05.02.1997 MIATOV VLADIMIR 19 313 DO697000356 04.03.1997 MICHI DANIEL 20 259 DO696001530 19.06.1996 MICHI STEFAN 0 2398 D82003-6316 19.08.2003 MICHIU MIRELA 10 1220 D82003-7052 08.09.2003 MICLEA ELENA HILDE 8 1558 D72003-2991 02.07.2003 MICLEA RAFILA 6 1855 DO695003178 08.08.1995 MICU IOAN 0 2399 D82005-2899 05.07.2005 MICULAS MARIOARA 6 1856 D72003-70 10.01.2003 MIEREA MARIUS 11 1074 D72004-2559 05.04.2004 MIHAESCU EMILIAN 5 1958 D702-10501 13.12.2002 MIHAESCU MIHAELA 9 1394 PA8X-2979 21.09.2000 MIHAI AGNES 21 209 D82003-5323 22.07.2003 MIHAI GHEORGHE 16 532 D0799-3431 23.09.1999 MIHAI ILEANA 17 454 DO6X1-3227 05.06.2001 MIHAI IOAN 10 1221 DO6X-5538 11.10.2000 MIHAI MARIANA 13 798 D72002-3818 09.05.2002 MIHAI PETRU 9 1395 D06X-1242 16.03.2000 MIHAI TEODOR 18 383 D72004-79 13.01.2004 MIHALTAN SOLOMON 9 1396 D72004-1438 20.02.2004 MIHET MARIANA 4 2028 PA8X-3276 10.02.2000 MIHOC RAMONA 12 923 DO697001729 16.09.1997 MIHU ELEONORA 17 455 DO694003955 01.11.1994 MIHUT ADRIAN 0 2400 D82003-9421 05.12.2003 MIHUT CRISTIAN TRAIAN 15 618 D82004-1916 30.03.2004 MIHUT EUGEN 11 1075 DO696002468 12.11.1996 MIKO DANIELA 17 456 D82005-1766 18.04.2005 MILE MIHALY 8 1559 D06X-1651 16.02.2000 MILICI PASTITA 10 1222 D82003-538 10.02.2003 MILITARU EMILIAN 7 1719 D72003-476 06.02.2003 MILOI CONSTANTIN 7 1720 D72003-477 06.02.2003 MILOI DAN 7 1721 D72003-309 28.01.2003 MILOICOV LILIANA 5 1959 D72004-3485 10.05.2004 MILOS ELISABETA 6 1857 SC00-017943 21.12.2000 MILOS IOAN 11 1076 D82003-816 21.02.2003 MILOVAN CIUTA DIANA 8 1560 DO697000471 27.02.1997 MILUT AMALIA 19 314 DO698001348 03.11.1998 MINDRUT FLORIAN 19 315 DO693034164 27.10.1993 MINIOV ECATERINA 24 104 DO697000299 11.02.1997 MIOC NICOLAE (ELEONORA) 27 50 DO697000582 10.03.1997 MIRCEA MARIOARA 18 384 D72002-7688 30.08.2002 MIRCIEV SIMONA 11 1077 DO695000537 10.02.1995 MIRCIOV PETRU 0 2401 D72003-1530 25.03.2003 MIRCOV AURICA MELANIA 6 1858 D82004-6724 27.10.2004 MIRCU ADRIAN 7 1722 D82002-381 10.10.2002 MIRCU GHEORGHE IOAN 8 1561 DO6X1-3577 26.06.2001 MIRON ADRIAN 19 316

D72004-5263 08.09.2004 MIRON ECATERINA 7 1723 D72004-4198 28.05.2004 MIRON TAMARA DANIELA 7 1724 SC2001-8403 22.05.2001 MIRONICA ELENA 0 2402 DO6X2-370 04.02.2002 MISCA CECILIAN BADEA 11 1078 SC099-16189 11.09.1999 MISEA MARIANA SERAFINA 0 2403 D82005-4288 25.08.2005 MITIN SILVANA VESNA 7 1725 DO698000979 26.06.1998 MITRAN GILA - NICOLAE 16 533 DO6X1-1334 13.02.2001 MITROI COSTEL 0 2404 D72003-1355 18.03.2003 MITU VASILE 11 1079 DO6X1-6166 06.11.2001 MIUT DANIEL 0 2405 D82003-5442 24.07.2003 MIXICH GABRIELA 11 1080 D82003-5385 23.07.2003 MLADIN CRISTIAN 7 1726 D82004-5563 26.08.2004 MOAGA FLORIN 5 1960 D72002-7567 27.08.2002 MOCAN MARIA MIRELA 8 1562 D82004-7299 02.12.2004 MOCANASU GABRIELA 1 2141 D72004-6142 12.10.2004 MOCANU ADRIANA 12 924 D72004-7570 17.12.2004 MOCANU DOINA 6 1859 D0699-242 19.02.1999 MOCANU LACRAMIOARA 19 317 D72004-3339 05.05.2004 MOCANU LENUTA 11 1081 DO694003504 29.09.1994 MOCOFAN SIMONA DOMINICA 25 84 DO698001168 02.10.1998 MODA LILIANA 23 130 DO695001200 02.03.1995 MODA MAGDA (ANDRAS) 26 70 PA8X-2779 14.09.2000 MODA ZOLTAN 14 700 DO6X1-3429 15.06.2001 MODORAN ANTONICA 14 701 DO694000698 02.03.1994 MOHAN LAURA 0 2406 DO694000632 25.02.1994 MOISA MARIA 32 8 DO695003975 07.11.1995 MOISA MONICA 35 2 SCOX-7154 19.05.2000 MOISA MONICA 15 619 D82004-1169 23.02.2004 MOISA PETRU 3 2084 DO695000528 10.02.1995 MOISA RAMONA CARMEN 19 318 DO6X-4883 24.08.2000 MOISAN IRINA 10 1223 PA8X-4366 14.12.2000 MOLDOVAN CARMEN 18 385 DO696002042 01.10.1996 MOLDOVAN CARMEN 0 2407 D82003-2120 10.04.2003 MOLDOVAN DINU IOAN 4 2029 DO695003214 11.08.1995 MOLDOVAN ELENA 22 172 D06X-1968 24.02.2000 MOLDOVEANU DORU 15 620 D0699-2507 08.12.1999 MOLDOVEANU ELEONORA 17 457 PA8X1-1982 20.07.2001 MOLDOVN FLORENTINA VIRGINIA 12 925 DO697000941 14.04.1997 MOLNAR SILVIA 23 131 D72004-4809 24.06.2004 MOLOMAN ELENA 5 1961 D82004-6047 21.09.2004 MONEA TIBOR 1 2142 D82005-4194 19.08.2005 MONORANU OANA 4 2030 D82005-4195 19.08.2005 MONORANU PAUL ALEXANDRU 4 2031 D72003-818 26.02.2003 MORAR MIHAI 7 1727 D72005-5907 16.12.2005 MORARESCU CAMELIA ALEXANDRA 6 1860 PA8X1-2334 20.09.2001 MORARESCU MANUELA 23 132 D82003-9395 04.12.2003 MORARIU TOADER 0 2408 D82003-616 12.02.2003 MOROIU MARIN 7 1728 DO695003041 18.07.1995 MOROSAN VIORICA 0 2409 DO6X1-1751 27.02.2001 MOROSANU GABRIELA 10 1224 DO6X1-2405 05.04.2001 MOROSANU NELU 9 1397

PA8X2-1047 21.02.2002 MORTAN STELA 9 1398 DO6X1-3496 20.06.2001 MOSESCU NICOLETA ZANA 0 2410 D72002-8585 11.10.2002 MOT MARIUS SORIN 13 799 D82005-1270 18.03.2005 MOTEA CAMELIA 6 1861 D72002-8326 24.09.2002 MOTICICA MIHAI LUCIAN 15 621 DO6X-3978 05.11.2000 MOTOC MIHAI DORU 11 1082 D82003-2964 15.05.2003 MOZA OVIDIU 7 1729 DO6X1-3275 06.06.2001 MUCALAU NARCISA 0 2411 D72002-6127 08.07.2002 MUCENICU RODICA 12 926 D72002-6274 11.07.2002 MUNTANU CLAUDIU 8 1563 SC0X-6868 15.05.2000 MUNTEAN MIRCEA EUGEN 12 927 SC04-17860 12.10.2002 MUNTEAN VIRGINIA 0 2412 DO6X2-55 15.01.2002 MUNTEANU ANICA 12 928 DO6X1-5991 31.10.2001 MUNTEANU CRINA 11 1083 DO694-2988 08.10.1994 MUNTEANU DOINA 32 9 DO6X1-3029 24.05.2001 MUNTEANU GHEORGHE 10 1225 D82005-1480 04.04.2005 MUNTEANU LENUTA FELICIA 4 2032 D82005-2746 27.06.2005 MUNTEANU MARIA 7 1730 D72004-7405 13.12.2004 MUNTEANU MARIANA MIHAELA 10 1226 DO694001675 06.04.1994 MUNTEANU MOISE 29 26 D82003-9127 20.11.2003 MUNTEANU PRODANA VIOLETA 7 1731 PA8X-4367 14.12.2000 MUNTEANU VALENTINA 16 534 DO6X1-5069 22.08.2001 MURA LUDMILA 12 929 DO6X1-5068 22.08.2001 MURA RESLAN 13 800 DO695000596 14.02.1995 MURARIU CONSTANTIN 0 2413 PA8X1-2941 11.10.2001 MURESAN ELENA 11 1084 D72004-3767 18.05.2004 MURESAN LUCIAN 9 1399 DO694000212 31.01.1994 MUSAT SILVIU 0 2414 DO696000246 31.01.1996 MUSCAN VIRGIL IOAN 0 2415 DO6X1-3003 28.05.2001 MUSTAFA BERTIS 9 1400 DO695000647 15.02.1995 MUSTATA MARIA 20 260 D72005-1859 29.03.2005 MUSTEATA MARIANA VIOLETA 3 2085 D72005-849 11.05.2005 MUTES DANIELA 10 1227 DO6X2-1374 28.02.2002 NAGHI COSTEL 8 1564 DO698001105 13.10.1998 NAGY ISTVAN 23 133 D0699-4249 12.10.1999 NAGY ATTILA 11 1085 DO697002252 28.11.1997 NAGY ILONA 0 2416 DO695001259 06.03.1995 NAGY MARIAN 0 2417 DO6X1-5879 26.10.2001 NAGY MIHAELA 13 801 DO6X1-5143 24.08.2001 NAGY ROBERT 8 1565 D82003-5793 01.08.2003 NASTASIE MARIANA 5 1962 DO6X1-1159 07.02.2001 NASTOR MARCELA 14 702 D82005-4015 10.08.2005 NATEA LORENA 5 1963 D72004-1733 03.03.2004 NEACSA ION 4 2033 D82003-5749 31.07.2003 NEACSA SORIN CONSTANTIN 6 1862 PA8X-1374 30.06.2000 NEAGA MARCEL 10 1228 D72002-8419 24.09.2002 NEAGA NECULAI 12 930 D82004-1071 17.02.2004 NEAGOE ADRIAN 5 1964 D82003-136 20.01.2003 NEAGOE CIPRIAN MARIAN 7 1732 D82004-6860 10.11.2004 NEAGU DANIEL 12 931 DO6X1-5402 06.09.2001 NEAGU NATALITA 21 210

D82004-380 27.01.2004 NEAMTU CONSTANTIN 0 2418 DO6X1-6712 22.11.2001 NEAMTU FLOAREA 11 1086 D82003-9444 08.12.2003 NEAMTU IOAN 7 1733 PA8X1-2443 25.09.2001 NEATU IOAN 1 2143 D82003-3122 22.05.2003 NEBELIAC NARGHITA 6 1863 D82004-1719 18.03.2004 NEBOGA LIDIA 5 1965 DO696000785 20.03.1996 NECEA STEFAN 0 2419 D72005-2150 11.04.2005 NECHIFOR ION RADU 5 1966 DO693041413 16.12.1993 NECHIFOR MARIN 0 2420 DO695003840 19.10.1995 NECHITA VASILE 0 2421 DO694003300 12.09.1994 NECHITI CORINA 0 2422 D72002-5596 24.06.2002 NECULAU CORNELIU MIHAIL 9 1401 DO693039174 30.11.1993 NEDA ANGELICA 31 14 D72002-6112 08.07.2002 NEDA BISERCA 12 932 DO697000018 13.01.1997 NEDA LENUTA 23 134 D06X-1289 02.03.2000 NEDA LEONTINA 19 319 DO697000292 10.02.1997 NEDA PAVEL 16 535 DO693009001 02.12.1993 NEDA VIORICA 28 39 DO694004263 05.12.1994 NEDEA SOFILCA LACRAMIOARA MARIANA 27 51 DO6X-5962 16.12.2000 NEDELCU MANUELA 13 802 D72004-7547 16.12.2004 NEDELCU VASILE 6 1864 D72002-7306 16.08.2002 NEDER AURICA 9 1402 D82002-301 07.10.2002 NEDESCU CLAUDIU 9 1403 DO6X2-164 22.01.2002 NEGREA ALINA 9 1404 DO6X1-2832 14.05.2001 NEGREA DIANA ALINA 13 803 D82003-2414 22.04.2003 NEGRU ADRIANA 0 2423 PA8X-1148 23.06.2000 NEMET AURELIA 16 536 D82004-7140 25.11.2004 NEMTUT DIANA 7 1734 D0699-3456 15.11.1999 NETEDU MIHAELA 0 2424 DO6X2-2344 27.03.2002 NICA LUCIAN 7 1735 DO6X1-4006 25.07.2001 NICHICI IONEL EUGEN 11 1087 D82004-1651 16.03.2004 NICHITA MAGDA 9 1405 D82004-890 05.02.2004 NICHITEAN GETA 6 1865 D82003-385 31.01.2003 NICOARA CLAUDIA 19 320 DO694002701 21.07.1994 NICOLA AURELIA 0 2425 D06X-2831 21.03.2000 NICOLA ECATERINA 12 933 D82004-7578 16.12.2004 NICOLA JULIETA 13 804 DO695002472 26.05.1995 NICOLA NICOLETA 30 19 DO6X1-505 23.01.2001 NICOLA NICOLETA 15 622 DO697001204 16.05.1997 NICOLA PERSIDA 16 537 DO6X1-4570 13.08.2001 NICOLA PERSIDA 0 2426 D0699-151 04.07.1999 NICOLAE CONSTANTIN 13 805 DO697001399 11.06.1997 NICOLAE DANIELA 0 2427 D82003-7538 17.09.2003 NICOLCEA VALERIA 17 458 D72002-4684 30.05.2002 NICOLESCU CARMEN 8 1566 D0699-2312 08.02.1999 NICOLICI DANIELA 23 135 DO693031915 11.10.1993 NICOLICI ECATERINA 0 2428 DO696001473 10.06.1996 NICOLICI MARIA 29 27 D72004-2565 05.04.2004 NICOLICI NICOLETA 11 1088 D82004-6563 18.10.2004 NICOLIN LIUBISA 12 934 D82005-6365 16.12.2005 NICULESCU MARIANA 7 1736

DO695000023 10.01.1995 NICULITA DOINA 0 2429 DO6X1-6858 13.12.2001 NIMRICHTER IOANA 17 459 DO6X2-1524 05.03.2002 NISTOR DAN 16 538 18013 06.08.1993 NISTOR DUMITRU 29 28 D06X-4170 18.05.2000 NISTOR LENUTA 15 623 D72004-4405 03.06.2004 NISTOR MARIA 13 806 D0699-3838 29.11.1999 NITA NICOLAE 16 539 D0799-2338 20.08.1999 NOC SIMONA 20 261 D82004-1253 25.02.2004 NOVAC OTILIA 1 2144 DO6X1-7058 13.12.2001 NOVAC OVIDIU 10 1229 D72004-4877 28.06.2004 NOVAC PETRU 8 1567 DO798002597 01.09.1998 NOVACOVICI CALMAN 0 2430 DO798002961 26.08.1998 NOVACOVICI RITA 18 386 D82004-172 19.01.2004 NOVACOVICI ADRIAN 0 2431 D82004-1756 19.03.2004 NOVACOVICI ANA 11 1089 D82004-171 19.01.2004 NOVACOVICI ANA 0 2432 D82004-170 19.01.2004 NOVACOVICI BEBA 6 1866 DO697002341 09.12.1997 NOVACOVICI MARIA 21 211 DO697001182 15.05.1997 NOVACOVICI MIHAELA 16 540 DO695003990 08.11.1995 NOVACOVICI PETRU 0 2433 PA8X-4415 15.12.2000 NOVACOVICI RODICA 22 173 DO6X1-5988 30.10.2001 NOVACOVICI SAMUEL 15 624 D0799-3618 29.09.1999 NOVACOVICI VERONICA 16 541 D72004-2307 25.03.2004 NOVACOVICIU IBOLYKA 12 935 PA8X-2905 19.09.2000 NUCA MARIA 0 2434 D72005-635 02.02.2005 NYARI MAGDALENA 7 1737 DO696002771 12.12.1996 OBREJA MIRELA 0 2435 D82004-5906 15.09.2004 OBRISTE MIRELA 11 1090 D82004-1983 15.04.2004 OFRIM RAMONA 12 936 D82004-1626 15.03.2004 OFRIM SABINA ELENA 5 1967 DO6X2-1731 16.10.2002 OLAH MIHAI 8 1568 DO6X1-3377 12.06.2001 OLARIU GABRIELA 12 937 D82002-985 18.11.2002 OLARIU MIHAI 5 1968 DO6X1-7003 12.12.2001 OLARIU RODICA 18 387 DO692009004 15.09.1992 OLARU ILEANA 32 10 PA8X-1221 27.06.2000 OLARU SOFRONIEA 13 807 DO6X2-2312 26.03.2002 OLENICI GHEORGHINA 12 938 PA8X1-1655 04.07.2001 OLTEAN ADELA 12 939 D72004-268 19.01.2004 OLTEANU CRISTINA 5 1969 DO6X1-1302 12.02.2001 OLTEANU VIORICA 12 940 D06X-806 27.01.2000 OMOTA TATIANA 0 2436 DO798002617 03.09.1998 OMOTA TATIANA 0 2437 DO696002649 29.11.1996 ONCIU AURELIA 17 460 DO6X2-1198 22.02.2002 ONEA DORU 5 1970 D82004-5217 12.08.2004 ONETIU MUNTEANU CIPRIAN 4 2034 D82002-410 14.10.2002 ONIGA ION CRISTIAN 0 2438 D82004-5757 06.09.2004 ONITA DANIELA 9 1406 D82003-9104 20.11.2003 ONOFREI DANA CLAUDIA 6 1867 DO6X1-4373 07.08.2001 ONOFRICIUC MONICA 0 2439 D82003-9336 02.12.2003 OPREA MARIA 9 1407 DO697001084 05.05.1997 OPREA MARIA 0 2440

D82002-212 03.10.2002 OPREAN ALINA AURELIA 8 1569 DO694002623 11.07.1994 OPREAN OVIDIU 0 2441 DO695003792 13.10.1995 OPRESCU MARIAN 26 71 DO696000188 24.01.1996 OPRICEL IOANA 17 461 D82002-1762 20.12.2002 OPRIS SILVIU 9 1408 DO694000329 08.02.1994 OPRISANU ANA 22 174 DO6X-5419 11.02.2000 OPRISOREANU CLAUDIU 10 1230 PA8X1-2432 25.09.2001 ORBULESCU GHEORGHE 1 2145 DO6X1-6630 20.11.2001 ORBULOV FLORIN 7 1738 PA8X-4427 15.12.2000 ORBULOV PETRU 0 2442 SC02-13891 30.08.2002 OSOLOS AURORA 11 1091 DO695001576 17.03.1995 OSTAN ELENA LUMINITA 0 2443 DO696002194 11.10.1996 OTESCU CARMEN 0 2444 DO6X1-6621 19.11.2001 OTESCU ILEANA 11 1092 PA8X1-3432 13.11.2001 OTOIU CRISTINA 13 808 D82005-1839 21.04.2005 OTVES SUSANA 7 1739 DO6X1-2193 26.03.2001 OTVOS GHEORGHE 9 1409 DO695002123 13.04.1995 OTVOS KATALINA 0 2445 DO6X1-1314 12.02.2001 PACE ALINA 0 2446 D82003-5140 17.07.2003 PACEPA CRISTINA 10 1231 DO694001850 20.04.1994 PACHITA SILVICA 0 2447 PA8X-2751 13.09.2000 PADUCHE VIOLETA 0 2448 930 18.01.1990 PADURARIU GHEORGHE DORU 0 2449 DO698000907 10.06.1998 PADUREAN IULIANA 16 542 PA8X-1650 07.11.2000 PAH MIRCEA AUREL 18 388 D06X-685 25.01.2000 PAICU GHEORGHE 13 809 DO698001478 10.12.1998 PAIER NICOLETA - OLTEA 19 321 DO6X1-1785 28.02.2001 PALADE MIHAELA 13 810 DO6X1-1786 28.02.2001 PALADE VALENTIN 13 811 DO695003918 31.10.1995 PALADE VICA 0 2450 D72004-2547 01.04.2004 PALAGESIU LUCIAN GEORGE 7 1740 D72002-7413 21.08.2002 PALAN MARIAN 6 1868 D82002-1764 20.12.2002 PANCIU VIVIANA 7 1741 PA8X1-2580 28.09.2001 PANCZI EVA 10 1232 DO696001599 27.06.1996 PANCZI LASZLO 23 136 DO6X1-2922 17.05.2001 PANTEA MARCEL DRAGALIN 22 175 D72002-6346 15.07.2002 PANTIRU IONUT 5 1971 D72002-2977 18.06.2002 PANTIRU MARIA 7 1742 DO694002756 01.08.1994 PARADICZA MARTA 29 29 D82005-6219 08.12.2005 PARASCHIV MARIANA 7 1743 PA8X1-2270 19.09.2001 PARASCHIVESCU LUCIAN 15 625 DO6X2-10 14.01.2002 PARMANSCHE ANA 9 1410 D0699-3411 23.09.1999 PARMASCHE ANA 13 812 D702-10500 13.12.2002 PARTENIE MONICA 8 1570 D82004-2595 04.05.2004 PARVA LAVINIA 5 1972 D07X-428 27.01.2000 PARVAN DAN IOAN 15 626 D702-10370 06.12.2002 PASARE DORINA 15 627 D82004-1534 10.03.2004 PASATOVIC TEODORA DORINA 9 1411 PA8X-1412 07.03.2000 PASCAL COSTEL 15 628 DO6X1-4561 13.08.2001 PASCALAU IOAN 9 1412 DO698001600 17.12.1998 PASCALAU MARIANA 16 543

DO694004067 10.11.1994 PASCARU ELENA 0 2451 D72002-9031 30.10.2002 PASCOTA AURICA 5 1973 DO695002342 11.05.1995 PASCU CARMEN 20 262 DO6X1-1599 22.02.2001 PASCU ILIE 20 263 DO692020718 23.07.1992 PASCU MIRELA-ROZALIA 0 2452 D0699-238 18.02.1999 PASCUTOIU DUMITRU 23 137 D82004-893 06.02.2004 PASKYI LADISLAU 9 1413 D82002-583 30.10.2002 PASTIU MARCEL 8 1571 DO6X2-1106 19.02.2002 PATACHE NATALIA 10 1233 DO696002695 04.12.1996 PATRU ILIE 0 2453 D72002-3367 23.04.2002 PATRU MARIAN 20 264 D72003-935 04.03.2003 PATRU PETRE 7 1744 PA8X1-1962 19.07.2001 PATRUCA PETRONELA 8 1572 D82004-1567 11.03.2004 PATRULEA ELVIRA 7 1745 DO693009002 13.05.1993 PATRUS GEORGE 0 2454 D82003-2147 23.04.2003 PATRUTI LAMIITA ILIOARA 7 1746 PA8X-4135 30.11.2000 PAU LAURA ANUTA 15 629 D72004-5589 22.09.2004 PAUL DUMITRU FLORIAN 14 703 D82002-1535 05.12.2002 PAUL GHEORGHINA CARMEN 10 1234 D72004-7304 07.10.2004 PAUL LILIANA 10 1235 D82004-1495 08.03.2004 PAUL LUCIAN 10 1236 DO696001537 19.06.1996 PAUL MARIA 19 322 D82003-9543 11.12.2003 PAULESCU DANIELA 7 1747 DO6X1-2974 21.05.2001 PAULET MIHAI 11 1093 D82003-2886 14.05.2003 PAULITA MONICA 13 813 D72005-3374 16.06.2005 PAUN IUSTINA LOREDANA 10 1237 D82005-1230 16.03.2005 PAUN MARIA 4 2035 D72003-2605 15.05.2003 PAUNA RALUCA 5 1974 D72004-542 27.01.2004 PAVAL ELENA 3 2086 D72004-6363 20.10.2004 PAVALUSCA PARASCHIVA 6 1869 D82004-5716 02.09.2004 PAVEL DANA 9 1414 D82003-9402 04.12.2003 PAVEL ELENA 10 1238 D82003-2053 07.04.2003 PAVEL OCTAVIAN 5 1975 DO692032085 03.11.1992 PECA IULICA 0 2455 D72002-2773 09.04.2002 PEICA ELENA 13 814 D82004-2798 12.05.2004 PELEA ILEANA 5 1976 DO698001262 16.10.1998 PELECACI KRISZTINA 25 85 D702-10533 19.12.2002 PENTEK MARIUS NICOLAE 12 941 D82003-9263 27.11.2003 PEPU VENESCU IULIANA 11 1094 D82002-1234 26.11.2002 PERVU GHEORGHE 7 1748 PA8X-4381 14.12.2000 PESCARIU DIANA 11 1095 DO6X1-5868 25.10.2001 PESCARU GEORGETA 9 1415 PA8X1-2867 09.10.2001 PESTEREAN LAURA DEBERA 9 1416 DO695003778 12.10.1995 PETA DORU VIOREL 0 2456 PA8X-1881 19.07.2000 PETAC IULIANA 9 1417 D82003-9106 20.11.2003 PETCOF MIOARA 8 1573 D72002-5196 12.06.2002 PETCOF MIOARA 0 2457 D82002-1710 18.12.2002 PETCU ALEXANDRU SEBASTIAN 12 942 D82003-4367 20.06.2003 PETCU AURELIA 8 1574 D72004-1036 05.02.2004 PETCU MARIA 10 1239 DO6X1-1448 16.02.2001 PETER EMERIC 11 1096

D72003-3557 24.10.2003 PETER GHEORGHE 6 1870 D82004-5017 06.08.2004 PETRACHE LUCIA 3 2087 PA8X1-2827 08.10.2001 PETRAN SILVIA 9 1418 D82002-1738 19.12.2002 PETRASCU PAUL 12 943 DO797002916 06.08.1997 PETRE GEORGE 0 2458 DO6X1-3679 28.06.2001 PETRE ILIE 13 815 D06X-3747 20.04.2000 PETRE STANCA 12 944 SC2004-2866 17.02.2004 PETREA GABRIEL 10 1240 SC05-11185 20.06.2005 PETRESCU NICOLETA 4 2036 PA8X-1166 26.06.2000 PETRESCU RODICA DANIELA 13 816 DO6X1-1915 07.03.2001 PETREUS TOADER 15 630 D72003-3492 22.10.2003 PETRI NASTASIA 10 1241 D82003-9246 26.11.2003 PETRISOR GHEORGHE 10 1242 DO6X-5200 19.10.2000 PETRISOR NICOLAE 12 945 D82005-2664 21.06.2005 PETRISOR SEBASTIAN 7 1749 DO6X2-525 11.02.2002 PETROV COSTINA 10 1243 DO6X-5374 30.10.2000 PETROV IOAN 11 1097 DO6X1-4422 09.08.2001 PETROVA TAMARA 21 212 D72004-6613 09.11.2004 PETROVAN ANUTA 0 2459 D82002-642 04.11.2002 PETROVICI CIPRIAN 18 389 PA8X-1386 07.03.2000 PETROVICI CONSTANTIN 15 631 D82004-7009 18.11.2004 PETROVICI EMANUEL 9 1419 D82004-6086 23.09.2004 PETROVICI ENIUS TAVI 8 1575 D82004-7010 18.11.2004 PETROVICI GHEORGHE 9 1420 DO6X1-5298 31.08.2001 PETROVICI ILEANA 14 704 PA8X-3598 10.12.2000 PETROVICI STEFAN 15 632 PA8X-1482 07.05.2000 PETROVICI TICA 19 323 D72002-7083 07.08.2002 PETRUSE MARIANA 9 1421 DO696001673 09.07.1996 PETRUTA RODICA 0 2460 DO6X1-3243 05.06.2001 PICHIU COSTACHE 8 1576 D82003-139 20.01.2003 PILAT ION 7 1750 DO6X2-160 21.01.2002 PILUG TODIRICA 13 817 PA8X-378 21.04.2000 PINTEA FLOAREA 11 1098 SC04-22662 28.12.2004 PINTEA GHEORGHE 0 2461 DO694-3221 09.05.1994 PINTEAN MIHAELA 28 40 D82005-125 14.01.2005 PINZARI EUGENIA 7 1751 D82003-946 27.02.2003 PINZARU CIPRIAN 6 1871 D06X-3030 28.03.2000 PIRCIA VASILE 0 2462 DO6X1-539 24.01.2001 PIRLEA DANIELA 11 1099 DO695003898 30.10.1995 PIRVU ANTONELA 0 2463 DO6X1-7063 13.12.2001 PISTA RAMONA 15 633 DO697000973 17.04.1997 PITIS SORIN 23 138 PA8X1-72 15.02.2001 PLESA IOAN 11 1100 D72005-1855 29.03.2005 PLESA PETRU 7 1752 D72003-3815 10.11.2003 PLESCA SIMONA CRINA 13 818 D72002-3447 25.04.2002 PLESCHER LUCIA 14 705 D82005-571 08.02.2005 PLESESCU RAMONA ADRIANA 7 1753 D82004-7542 16.12.2004 PLESZ ZOLTAN 7 1754 DO6X1-1443 15.02.2001 PLETEA CRISTIAN 8 1577 D82004-1632 15.03.2004 PLOPEANU PAUL 4 2037 D82004-2774 11.05.2004 POBEGA ION NICOLAE 6 1872

D82005-1524 05.04.2005 POCOVNICU AURELIAN 8 1578 PA8X-4383 14.12.2000 POENARU MARIUS 0 2464 D72004-2438 30.03.2004 POGAN CORINA 12 946 DO699-4154 09.12.1999 POGAN OVIDIU 21 213 D82003-5649 28.07.2003 POGANY ANDREEA 11 1101 D72005-844 11.02.2005 POGONARU GETA 3 2088 DO694000804 09.03.1994 POJAR ILDIKO 0 2465 DO695003434 12.09.1995 POLEXICI CAMELIA 21 214 PA8X-3111 26.09.2000 POLOGA CARMEN 0 2466 DO697002011 23.10.1997 POP EUGENIA 0 2467 D82003-4373 23.06.2003 POP IRINA 12 947 D72002-6034 04.07.2002 POP LUCIA 10 1244 D72004-7490 15.12.2004 POP LUCIAN MARIUS 5 1977 SC2-11402 23.08.2000 POP NATALIA 11 1102 D82002-1563 06.12.2002 POP SORIN MARIUS 8 1579 DO6X1-2844 14.05.2001 POP VASILE 9 1422 D72004-5463 16.09.2004 POPA ADINA 15 634 D72002-6719 25.07.2002 POPA ADRIAN 7 1755 DO6X1-7030 13.12.2001 POPA CRISTIAN 8 1580 D0699-3272 11.05.1999 POPA CRISTINA 18 390 DO6X1-6769 27.11.2001 POPA DANIEL 11 1103 DO6X-5291 24.10.2000 POPA DELIA VALERIA 19 324 D82005-740 21.02.2005 POPA ELENA CARMEN 8 1581 PA8X1-2706 03.10.2001 POPA FLORIN 11 1104 DO695000111 13.01.1995 POPA GABRIELA 0 2468 D72005-718 07.02.2005 POPA GHEORGHE 3 2089 PA8X1-3933 14.12.2001 POPA IOAN 1 2146 D82004-3015 20.05.2004 POPA ION 6 1873 PA8X1-2653 02.10.2001 POPA LENUTA 14 706 D82005-6381 16.12.2005 POPA LILIANA SORINA 4 2038 DO696002306 17.10.1996 POPA MARIA 0 2469 D72002-4582 29.05.2002 POPA MIHAELA ALINA 11 1105 D72002-7274 15.08.2002 POPA STEFANIA GIANINA 7 1756 36079 03.12.1992 POPA VASILE 30 20 D06X-3239 04.04.2000 POPA VICTORIA 13 819 PA8X1-3917 14.12.2001 POPAZIE CRISTIAN CONSTANTIN 10 1245 D72004-7611 17.12.2004 POPELCA PAUL ADRIAN 7 1757 DO6X2-1436 04.03.2002 POPESCU DENIS DANIELA MIRUNA 13 820 D82002-154 01.10.2002 POPESCU ELENA 17 462 PA8X1-317 09.03.2001 POPESCU EUGENIA 0 2470 D0699-469 04.06.1999 POPESCU FLAVIA LAURA 20 265 PA8X-3057 25.09.2000 POPESCU GEORGIANA 12 948 DO698001023 03.09.1998 POPESCU GEORGINA 0 2471 D72004-4573 14.06.2004 POPESCU GHEORGHE 3 2090 D82004-6892 11.11.2004 POPESCU MIHAELA 3 2091 D72003-1823 08.04.2003 POPESCU MIHAIL EMILIAN 5 1978 D72002/2789 09.04.2002 POPESCU OANA 8 1582 D82002-346 08.10.2002 POPESCU RAMONA 10 1246 DO6X1-1135 06.02.2001 POPET GABRIEL 1 2147 D06X-3067 29.03.2000 POPI CLAUDIA 14 707 DO696-592 28.02.1996 POPOVICI AUREL 6 1874

D82002-511 23.10.2002 POPOVICI CRACIUNEL 9 1423 SC02-15524 30.09.2002 POPOVICI ELENA 1 2148 DO6X1-2245 28.03.2001 POPOVICI FLORIAN 8 1583 D82004-6317 30.09.2004 POPOVICI GHEORGHE 9 1424 DO6X1-3072 28.05.2001 POPOVICI GHEORGHE 7 1758 SC2-16696 30.11.2000 POPOVICI GHEORGHE 1 2149 DO696000705 11.03.1996 POPOVICI LELICA 17 463 D82005-2424 02.06.2005 POPOVICI RAZVAN IONUT 9 1425 D82003-3149 23.05.2003 POPOVICI RODICA 6 1875 DO697001324 03.06.1997 POPOVICI RODICA 0 2472 D82004-2068 08.04.2004 POPOVICI VASILE FLAVIUS 1 2150 DO697000121 29.01.1997 POPOVICI VIORICA 0 2473 DO696001658 05.07.1996 POPOVICIU LOREDANA 0 2474 DO696002344 22.10.1996 PORCARIN MIHAI 0 2475 D0699-3784 24.11.1999 POSTEA VIORICA 15 635 DO698000310 25.02.1998 POTO MARIANA 19 325 D72005-5768 12.12.2005 POTOP THEO ALIN 8 1584 D82003-4131 16.06.2003 PRADAES NECULAE 1 2151 DO6X1-2943 18.05.2001 PRAGAY EDITH 12 949 D82003-667 29.08.2003 PRATA CAMELIA 10 1247 D82003-3573 02.06.2003 PRECEA LUCIAN 8 1585 SC2-18088 28.12.2000 PRECUP FLORIN 0 2476 PA8X-1522 07.06.2000 PREDA LIVIU 21 215 DO6X1-5945 30.10.2001 PREDA NICOLAE 0 2477 DO698001135 29.09.1998 PREDESCU VASILE 17 464 D82003-683 14.02.2003 PREDESCU CECILIA 16 544 DO694000974 15.03.1994 PRICEA ELENA 29 30 D72003-940 04.03.2003 PRIMAC INGA 8 1586 PA8X1-2450 25.09.2001 PRIMAC LIDIA 17 465 D06X-1579 14.02.2000 PRISACARU CORINA 17 466 D82004-5549 25.08.2004 PRISECARU CONSTANTA 8 1587 D82004-4203 13.07.2004 PROCOPCIUC LILIANA 7 1759 D82003-9081 19.11.2003 PRODAN ADINA MARINA 11 1106 PA8X1-3945 14.12.2001 PROFIR EVA 16 545 D0699-553 29.04.1999 PROFIRE PETRU 1 2152 DO696001446 06.06.1996 PRUNAR ANGELA 0 2478 DO695001995 05.04.1995 PRUNAR GEANINA 0 2479 D82004-7632 17.12.2004 PRUNDEANU GHEORGHI 6 1876 D72005-3745 06.09.2005 PRUNES ANA HELIA 6 1877 D82004-5880 14.09.2004 PRUTEANU LUMINITA 5 1979 D82003-634 13.02.2003 PUBLIK STEFAN 12 950 D82002-1207 26.11.2002 PUCA MARIA 11 1107 D0699-2443 08.06.1999 PUIA LILIANA ANGELICA 17 467 D82004-2197 20.04.2004 PUIA OVIDIU 10 1248 PA8X1-316 09.03.2001 PUPILLI DUMITRU ADALBERT 13 821 D0699-111 26.01.1999 PUPIN MANOLE 21 216 DO696001729 16.07.1996 PURCEL MARIN 0 2480 SCO99-13541 22.09.1999 PURDEA DOINA 13 822 PA8X1-1957 19.07.2001 PUSCAS ANA 14 708 D82004-1 12.01.2004 PUSCAS ANA 8 1588 DO696001727 16.07.1996 PUSCAS CORNEL ADRIAN 26 72

D82003-1695 19.03.2003 PUSCAS DANIELA 6 1878 DO695004106 22.11.1995 PUSCAS PETRU 0 2481 DO6X-3833 05.04.2000 PUSCAS VASILE 18 391 D72003-365 30.01.2003 PUSCASU DANA GABRIELA 8 1589 SC095000656 17.01.1995 R. 113 KOVACS STEFANA 22 176 DO797003190 25.08.1997 RACSAN VASILE 0 2482 DO6X-4759 14.06.2000 RACZ FLORIN 17 468 D82002-1686 17.12.2002 RACZ FLORIN CORNEL 6 1879 DO695-2116 12.04.1995 RAD DORU ONORIU 21 217 PA8X1-2946 11.10.2001 RAD FLORENTIN 10 1249 D0699-112 26.01.1999 RAD IOAN 17 469 DO6X1-7010 12.12.2001 RAD VICTORIA 8 1590 D72004-1788 04.03.2004 RADEANU TEOFIL 12 951 D72002-8017 11.09.2002 RADIN VESNA 11 1108 PA8X1-3912 14.12.2001 RADO ZOLTAN 0 2483 D82004-164 16.01.2004 RADOI IRINA 10 1250 PA8X-2807 14.09.2000 RADOSAV DANUT 10 1251 D0699-3720 10.04.1999 RADU SOPONAR NUTA 16 546 D82002-1096 21.11.2002 RADU ADRIANA 5 1980 D82003-5659 29.07.2003 RADU ALINA MIRELA 7 1760 DO697001809 26.09.1997 RADU COSTICA 0 2484 D82004-2199 20.04.2004 RADU CRISTIAN 9 1426 DO697000644 17.03.1997 RADU ELISABETA 25 86 D82003-5561 25.07.2003 RADU FLOAREA 7 1761 D72002-3968 14.05.2002 RADU GRIGORE 13 823 DO797000229 22.01.1997 RADU IOAN 18 392 DO695003417 11.09.1995 RADU LETITIA DORINA 0 2485 DO695004090 21.11.1995 RADU MINODORA 0 2486 DO695002119 12.04.1995 RADU PETRU 0 2487 D82005-991 07.03.2005 RADU RAMONA 3 2092 DO6X2-2264 25.03.2002 RADU TITIANA 13 824 D72004-7421 14.12.2004 RADU VICTORIA 6 1880 DO6X-4586 06.07.2000 RADUCA CORINA 1 2153 D0799-2366 23.08.1999 RADUCAN ILIE 16 547 D82004-1900 29.03.2004 RADUCAN LENUTA 9 1427 D72004-5436 20.10.2004 RADUCANU ENGELA 4 2039 D82004-3729 17.06.2004 RADUCANU NICOLAE 11 1109 DO694003732 20.10.1994 RADUCANU SORINA LILIANA 24 105 DO6X2-1726 08.03.2002 RADULESCU CONSTANTIN 5 1981 D82003-6531 26.08.2003 RADULESCU EUGENIA 0 2488 D0799-3154 15.09.1999 RADULESCU ILEANA 18 393 DO6X1-6671 21.11.2001 RADULESCU IOAN 13 825 DO6X1-7047 13.12.2001 RADULET ION 9 1428 D82003-2912 14.05.2003 RAFAI VICTORIA 0 2489 D72004-4278 31.05.2004 RAFILA RUGILA ALINA 8 1591 29327 23.09.1993 RAGUSITU ILEANA 33 6 16499 12.06.1990 RAICA ANA 36 1 DO697000800 27.03.1997 RAICI JIVOICO STEFAN 24 106 D82002-1717 18.12.2002 RAICOV JIVA 17 470 DO6X-4878 24.08.2000 RAICU CLAUDIU 15 636 D72003-795 25.02.2003 RAICU SILVIA 6 1881

D82003-3310 07.07.2003 RANCU VIOREL 10 1252 D82003-3001 19.05.2003 RANESCU CARMEN 10 1253 D82004-1348 01.03.2004 RAPAN OVIDIU 11 1110 SC02-16121 09.10.2002 REDAI ARMIN 11 1111 D82004-5206 12.08.2004 REDAI GABRIELA 9 1429 DO6X-4370 26.05.2000 REMES MARIANA 17 471 D82003-7636 19.09.2003 REZMIVES MARIANA 11 1112 DO696001353 30.05.1996 RIMMEL FLORENTINA 21 218 DO698001007 21.07.1998 RIMNEANTU JENICA 16 548 D82002-1682 17.12.2002 RISTA IOANA 10 1254 D72005-281 18.02.2005 RIZEA ELENA RODICA 6 1882 SC02-13686 27.08.2002 ROB ILEANA 1 2154 DO698000718 07.05.1998 ROCAS DOCHITA 16 549 DO697001886 08.10.1997 ROGOJAN DANUT 19 326 D82004-4233 13.07.2004 ROGOJAN FLOARE 8 1592 D82002-921 14.11.2002 ROMAN ALEXANDRU 7 1762 D72004-4682 17.06.2004 ROMAN ELENA 12 952 DO796002290 23.08.1996 ROMAN IOANA 21 219 DO697002387 10.12.1997 ROMAN LIDIA 0 2490 D82004-6432 07.10.2004 ROMAN PORFIRA 7 1763 DO6X-4717 06.12.2000 ROMAN PROFIRA 14 709 DO796002193 15.08.1996 ROMANET PETRONELA 0 2491 DO697007835 12.06.1997 ROPOTICA PETRU 19 327 DO695003276 22.08.1995 ROSTAS MARIA DOINA 21 220 D82003-8512 16.10.2003 ROSU ADRIANA 6 1883 DO6X2-1638 06.03.2002 ROSU CLAUDIA 6 1884 PA8X1-1703 05.07.2001 ROSU CREMONA PETRONELA 10 1255 SC01-16342 15.10.2001 ROSU ILIE 15 637 D82004-7604 17.12.2004 ROTAR LOREDANA ALINA 9 1430 D06X-3219 04.04.2000 ROTARIU DOINA 9 1431 D82003-1810 25.03.2003 ROTARIU RODICA 10 1256 PA8X1-2471 26.09.2001 ROTELIUC CRISTINA 9 1432 D72004-7531 16.12.2004 ROTH EDUARD 1 2155 DO6X1-5164 27.08.2001 ROTUNDU IOAN 17 472 DO695000397 07.02.1995 RUCK MAGDALENA 20 266 DO6X-3789 05.03.2000 RUNCAN SIMONA 15 638 D72005-5862 15.12.2005 RUS ADINA LIDIA 3 2093 D82005-6332 15.12.2005 RUS MARCELA BIANCA 7 1764 DO697000143 31.01.1997 RUSNEAC MARIUS 0 2492 D72002-4755 31.05.2002 RUSU ASPRU ANTONIU 19 328 DO6X1-5673 16.10.2001 RUSU CLAUDIA RAMONA 13 826 D82005-264 21.01.2005 RUSU COSMIN 8 1593 D82003-7974 26.09.2003 RUSU ILEANA 9 1433 D72003-443 04.02.2003 RUSU ION CIPRIAN 6 1885 DO695002009 05.04.1995 RUSU MIRCEA 0 2493 D82005-4045 11.08.2005 RUSU MIRCEA RELU DANUT 8 1594 PA8X-2787 14.09.2000 RUSU RODICA 13 827 D06X-3188 04.03.2000 SABAILA IULIA MIHAELA 20 267 DO6X1-4043 27.07.2001 SABAU ADRIANA 9 1434 DO6X1-143 16.01.2001 SABOU ELENA 10 1257 DO697000136 30.01.1997 SALAGEANU IOAN 0 2494

D72004-3335 05.05.2004 SALAK DANUTA 3 2094 DO695000248 20.01.1995 SAMARGI EUSEB 0 2495 DO6X1-1399 14.02.2001 SAMOILA ADRIAN 12 953 PA8X-1054 20.06.2000 SAMSON CRISTINA 10 1258 DO6X2-1185 22.02.2002 SANDOR IOAN 9 1435 D06X-2726 17.03.2000 SANDOR OLGA 18 394 D72002-3829 09.05.2002 SANDU EMILIA 10 1259 D72002-3858 10.05.2002 SANDULEAN ANA 9 1436 DO694003749 24.10.1994 SANDULEAN FLOAREA-VIORICA 0 2496 DO6X1-2056 16.03.2001 SANDULESCU ELENA 12 954 D82004-4130 09.07.2004 SANISLAI AUREL 1 2156 DO6X1-7012 12.12.2001 SANISLAI AURELIAN 14 710 DO6X1-2050 16.03.2001 SARACAN MARITA 0 2497 DO697000547 05.03.1997 SARAZAN FLORICA 18 395 PA8X1-1041 10.05.2001 SARB FELICIA 12 955 DO6X2-253 25.01.2002 SARBU CARMEN 11 1113 DO6X-4201 19.05.2000 SARBU GHEORGHE 1 2157 PA8X1-2635 02.10.2001 SARBU MIHAELA 9 1437 D72003-813 26.02.2003 SARBU VALENTIN 7 1765 DO6X1-6579 16.11.2001 SARGHI IRINA 14 711 PA8X-4269 12.12.2000 SARLAU COSMINA RAZVAN 20 268 D82005-2340 26.05.2005 SAROSI VERONICA 1 2158 D72004-1112 09.02.2004 SAUCA GHEORGHE 3 2095 D0699-1085 06.08.1999 SAVA MIMI LAURA 17 473 D82002-412 14.10.2002 SAVA NECULAI 15 639 D82004-6506 14.10.2004 SAVIN TATIANA 8 1595 DO696000510 22.02.1996 SAVU ANGELA 19 329 PA8X-435 24.04.2000 SAVU CRISTINA MAGDALENA 16 550 DO694000575 24.02.1994 SAVU GHITA 0 2498 DO691000605 13.04.1991 SAVU LAMIIA 0 2499 D72002-6594 22.07.2002 SAVU SIMONA 14 712 D72003-547 12.02.2003 SCARLAT DANIEL MARIUS 4 2040 DO695003687 02.10.1995 SCHEIN DANIEL 0 2500 DO695002756 22.06.1995 SCHELENKA VIOLETA-BARBARA 0 2501 PA8X1-2939 11.10.2001 SCHELKEN GOTTFRIEG 11 1114 D0699-4194 12.10.1999 SCHIOAPA IOANA 0 2502 DO695004092 22.11.1995 SCHIOPU DOREL IULIAN 27 52 D82005-6279 13.12.2005 SCHLEIER FLORIN NICOLAE 8 1596 PA8X-2036 27.07.2000 SCHMIDT-KERESZTES LIZICA 15 640 DO694003803 27.10.1994 SCHNEIDER ANA 0 2503 DO695004047 16.11.1995 SCHNEIDER DANIELA CARMEN 0 2504 D82005-2841 04.07.2005 SCHNEIDER ELISAVETA 6 1886 D72002-8566 11.10.2002 SCOROBETE FLORIN MOISE 6 1887 D72005-4505 10.10.2005 SCREDEANU VERONICA 7 1766 DO695002902 04.07.1995 SECELEANU SILVIA 24 107 D72002-9565 18.11.2002 SEGHEDI DANIELA SIMONA 8 1597 DO698001194 07.10.1998 SEIBERT VIORICA 0 2505 DO694004341 09.12.1994 SELESAN GELU 0 2506 PA8X-4390 14.12.2000 SELESAN MARIA 1 2159 D82004-5758 06.09.2004 SERBAN CRISTINA 6 1888 D72004-6424 22.10.2004 SERBAN GABRIELA 6 1889

DO6X1-3645 28.06.2001 SERBAN IORGHEN MARIO 11 1115 D82003-5137 17.07.2003 SERBAN LIANA 4 2041 DO696000809 21.03.1996 SERBAN VIOREL 18 396 D82004-4102 08.07.2004 SERENGAU MIHAI 6 1890 DO694003498 28.09.1994 SEVERA MARIA 24 108 DO6X1-5327 04.09.2001 SEVERIN VIOLETA 15 641 D72002-3472 26.04.2002 SFERA MIRCEA LUCIAN 7 1767 D72002-3473 26.04.2002 SFERA SORANA 11 1116 DO694002167 11.05.1994 SFERDEAN VIORICA 34 4 D0699-3057 28.10.1999 SFETCU IADRANCA 18 397 D82003-4712 02.07.2003 SICLOVAN ADRIAN 10 1260 DO6X1-2467 11.04.2001 SIDEA PETRU 8 1598 PA8X-1963 24.07.2000 SIGHETE FLORICA SANDA 17 474 PA8X1-936 03.05.2001 SIKLODI ECATERINA 10 1261 D82004-4238 22.08.2004 SILAGHI COSMIN 7 1768 D72004-873 02.02.2004 SILAGI DANIEL 9 1438 DO6X2-250 25.01.2002 SILIMAN CONSTANTIN 9 1439 DO695002979 13.07.1995 SIMA ALIN DAN 21 221 DO6X1-2430 09.04.2001 SIMA GHEORGHE 16 551 D06X-123 27.01.2000 SIMAI LUCIA 12 956 D82005-3570 21.07.2005 SIMICIN ADRIANA RAMONA 7 1769 D82005-3571 21.07.2005 SIMICIN MARIA CLAUDIA 7 1770 D82004-187 19.01.2004 SIMION DIANA 4 2042 DO697001047 24.04.1997 SIMIONESCU LUMINITA ILEANA 0 2507 D0699-930 06.03.1999 SIMIONESCU OLGA 0 2508 DO798002460 17.09.1998 SIMIZ VARVARA 0 2509 D72005-4468 06.10.2005 SIMO ADRIAN 6 1891 D0699-274 03.04.1999 SIMO ALIN DAN 16 552 D82005-559 03.03.2005 SIMON MONIKA 4 2043 D72004-703 29.01.2004 SIMONEA IURA VICUS 3 2096 D72002-8798 18.10.2002 SIMONIAC OVIDIU 10 1262 D82004-4487 21.07.2004 SINGEORZAN ONISOR 5 1982 D72004-92 13.01.2004 SINKA OANA NICOLETA 8 1599 PA8X-1498 07.05.2000 SIPOS IBOLYA 16 553 D82002-106 30.09.2002 SIPOS MARINICA DIANA 15 642 DO695004253 05.12.1995 SIRBU ANGELA 0 2510 DO694004269 06.12.1994 SLABU ANA 0 2511 D72005-5905 16.12.2005 SLABU EUGEN 11 1117 D0699-2432 08.06.1999 SLATARU NICOLAE 25 87 DO692920106 16.04.1992 SLATINESCU ELENA 29 31 D0699-379 18.03.1999 SOCACI FROZINA 14 713 DO6X-5267 24.10.2000 SOIMU MILENTE 17 475 DO694001167 18.03.1994 SOMNU (JIBOC) MARIA 22 177 D82004-4201 13.07.2004 SOMOLAN AUGUSTIN 6 1892 D0699-18454 20.12.1999 SOMOSAN DORINA 19 330 D82003-4624 30.06.2003 SOOS ANDREI 7 1771 D72002-4288 22.05.2002 SOOS LAZAR 12 957 DO6X1-3448 18.06.2001 SORA GEORGIANA 0 2512 D82002-455 15.10.2002 SORA NICOLAE DAN 10 1263 D72003-2892 26.06.2003 SORESCU MIHAELA 12 958 D82004-2176 19.04.2004 SORINCA CARMEN 4 2044

DO695000008 09.01.1995 SORINCHESCU VOICHITA 0 2513 DO6X1-2469 11.04.2001 SOSOI MARCEL 1 2160 DO6X2-2320 26.03.2002 SPATAR AURORA 10 1264 DO6X-5516 11.09.2000 SPATARIUC DESANCA 19 331 DO6X1-5444 11.09.2001 SPATARU DIANA 12 959 DO6-4094 14.11.1994 SPINANT CORNELIA 22 178 DO693038217 23.11.1993 SPINK MONICA 0 2514 DO698001243 15.10.1998 SPITA ALEXANDRU 0 2515 DO6X2-2650 27.03.2002 STACHE GABRIELA 11 1118 DO6X1-96 15.01.2001 STACHE VIOREL 9 1440 D82003-1672 18.03.2003 STAICU EMILIA 8 1600 D82002-1256 27.11.2002 STAMATI DRAGOS NICOLAE 6 1893 DO697001037 24.04.1997 STAMIN DORIAN 0 2516 PA8X1-2615 01.10.2001 STAMIN EMIL 12 960 D72003-31 08.01.2003 STAMIN MARIAN 0 2517 DO695002108 11.04.1995 STAMPAR ALEXANDRU 0 2518 DO6X1-5112 23.08.2001 STAN ANGELICA 16 554 PA8X-428 24.04.2000 STAN FLORENTIN 16 555 DO6X-4857 23.08.2000 STAN SOFIA 18 398 DO695001783 28.03.1995 STANCA CAROL 0 2519 DO696000440 19.02.1996 STANCA DORINA 0 2520 DO696001429 05.06.1996 STANCHESCU DOREL 0 2521 D82004-1188 24.02.2004 STANCIOIU PETRUTA 10 1265 DO696000970 11.04.1996 STANCIU ANA ELENA 23 139 PA8X1-3435 13.11.2001 STANCIU DANIEL 8 1601 D82004-3739 18.06.2004 STANCIU ELENA 10 1266 DO695002352 12.05.1995 STANCIU ELENA 0 2522 DO695001962 04.04.1995 STANCIU MILAN 20 269 D72004-4477 08.06.2004 STANCIU NICULINA 5 1983 D72003-1474 20.03.2003 STANCIU SILVIU 10 1267 DO6X1-5437 10.09.2001 STANCIU VIORICA 13 828 PA8X1-1705 05.07.2001 STANCU GABRIEL 10 1268 D72003-4308 08.12.2003 STANCU MARIOARA 7 1772 DO693000182 02.05.1993 STANESCU NICOLAE 25 88 D82005-5611 03.11.2005 STANESCU RAMONA 11 1119 PA8X-3964 16.11.2000 STANICA ADRIAN 19 332 D72003-1217 13.03.2003 STANILA OCTAVIAN 9 1441 DO6X1-6929 06.12.2001 STANIS IRINA 11 1120 PA8X1-816 25.04.2001 STANJIC SIMONA ADRIANA 12 961 D82003-327 29.01.2003 STEFAN ANCUTA SIMONA 7 1773 D82003-2402 22.04.2003 STEFAN FANICA 7 1774 D82003-8270 08.10.2003 STEFAN STELA CERASELA 14 714 DO6X1-1354 13.02.2001 STEFANOVICS STEFAN 1 2161 DO697000759 21.03.1997 STEGERMAIER ILEANA 24 109 D82004-5613 05.05.2004 STELIAC IOAN 9 1442 PA8X1-2746 04.10.2001 STEMPOUSCHI EUGENIA 11 1121 D82002-1781 21.12.2002 STETCO ILEANA 9 1443 PA8X1-856 30.04.2001 STIGLET VIORICA 12 962 D72003-578 13.02.2003 STINGA ANGELA CARMEN 4 2045 D72003-3953 17.11.2003 STIOP LENUTA 7 1775 DO696009595 12.12.1996 STIR FLORICA 21 222

D82003-413 03.02.2003 STIUBEA CECILIA 7 1776 PA8X-4306 13.12.2000 STIUBEA IRINA MARICELA 17 476 PA8X-4305 13.12.2000 STIUCA GABRIEL 16 556 DO696002587 26.11.1996 STOCHIN ALEXANDRU 20 270 DO698000791 21.05.1998 STOI FELICIA 0 2523 DO695003765 11.10.1995 STOIA DANIELA 0 2524 PA8X-4341 14.12.2000 STOIAN CORINA VIOLETA 10 1269 SC02467 25.02.1998 STOIAN ELENA 14 715 D72002-3445 25.04.2002 STOIAN IULIANA 12 963 DO696002458 11.11.1996 STOIAN IULIANA 0 2525 D82004-7195 26.11.2004 STOIAN MARINELA 3 2097 DO694002309 31.05.1994 STOIAN TITUS LIVIUS 21 223 DO698000470 19.03.1998 STOICA CAMELIA 20 271 PA8X-2005 26.07.2000 STOICA ANUTA 0 2526 DO696002453 08.11.1996 STOICA DANIEL 0 2527 DO6X1-1167 07.02.2001 STOICA ELISABETA 7 1777 SC-15148 11.07.2000 STOICA FICA 16 557 D72005-1704 22.03.2005 STOICA GHEORGHE 7 1778 D72002-7016 06.08.2002 STOICA MILER CIPRIAN 13 829 DO698001386 09.11.1998 STRACHINARIU CAROLINA 23 140 D82005-128 14.01.2005 STRACHINARIU VALERICA 7 1779 DO6X1-2743 08.05.2001 STRAMBEANU MITRUTA 9 1444 D72004-3081 27.04.2004 STRATULAT GELU 1 2162 DO6X1-6874 04.12.2001 STRAUT EMILIA 15 643 D82003-9565 11.12.2003 STRAUT SERGIU 10 1270 PA8X-1843 18.07.2000 STRAVA CRISTIAN GABRIEL 13 830 D72002-7135 08.08.2002 STREANGA VERONICA 7 1780 DO6X-4748 14.06.2000 STRELCIUC CONSTANTIN 14 716 DO698001256 16.10.1998 STRIMBU CARMEN 0 2528 D72002-3073 17.04.2002 STRIMBU LAURA 11 1122 PA8X/1474 07.05.2000 STRINBEANU DAVID 14 717 D82003-319 28.01.2003 STROESCU VALENTIN EUGEN 9 1445 DO6X1-6706 22.11.2001 STROIA DAN 0 2529 D72002-4959 06.06.2002 STROIESCU ALEXANDRINA 11 1123 D82004-6899 11.11.2004 STRUGARIU IONEL 6 1894 D82004-6897 11.11.2004 STRUGARIU IONELA 8 1602 PA8X-1981 25.07.2000 STRUNGA ANDREI CRISTIAN 10 1271 DO697002495 17.12.1997 STUPARIU DIANA 0 2530 PA8X-3006 22.09.2000 STUPARIU TATIANA 0 2531 DO6-1437 13.12.1997 STURZA ADRIAN 20 272 D72003-4389 11.12.2003 SUBA RAMONA DIANA 6 1895 DO6X1-5717 18.10.2001 SUBU DANA 10 1272 DO695002222 27.04.1995 SUCACIU VIRGIL 25 89 D06X-3660 18.04.2000 SUCALA MARIN 14 718 D72002-5938 02.07.2002 SUCEAVA DORINA 13 831 DO6X2-12 14.01.2002 SUCIU ADRIANA 8 1603 D72003-538 11.02.2003 SUCIU ANGELA 8 1604 D82004-4330 15.07.2004 SUCIU GEORGETA 0 2532 PA8X1-1636 03.07.2001 SUCIU MIHAI FLOREA 0 2533 DO696001263 27.05.1996 SUCIU RAMONA 0 2534 PA8X-388 21.04.2000 SUCIU RAMONA LILIANA 18 399

DO694004138 17.11.1994 SUHARU SUSANA-DORINA 24 110 SC02-18203 14.11.2002 SUIU ADINA 9 1446 D82004-6474 12.10.2004 SULEA AUREL 6 1896 PA8X-4410 15.12.2000 SULEANU ADRIAN 14 719 D82003-3048 21.05.2003 SULEANU CORNELIA 12 964 DO696002721 05.12.1996 SUMALAN LACRAMIOARA 18 400 D82003-9023 17.11.2003 SUR DORINA FLORINA 6 1897 PA8X-1808 18.07.2000 SURDAN GABRIELA 19 333 DO694-810 03.10.1994 SURDOIU MARIUS 25 90 DO695003853 20.10.1995 SURMEI RADU 23 141 PA8X-1398 07.03.2000 SURUBARIU AUREL 14 720 D0799-2248 18.08.1999 SUSAN STEFAN 19 334 PA8X-3005 22.09.2000 SUSANY ZOLTAN 19 335 DO6X-5154 17.10.2000 SUSARU LUCIA CAROLINA 0 2535 D82005-4042 11.08.2005 SZABO ADELINA 5 1984 D82003-392 31.01.2003 SZABO TIBERIU 7 1781 DO693031162 05.10.1993 SZABO VERONICA OLGA 0 2536 DO6X1-6548 15.11.2001 SZAPLONCZAY DANUT 10 1273 D72004-1534 24.04.2004 SZASZ ADRIAN 5 1985 D82003-6545 26.08.2003 SZASZ ARON 13 832 DO692011174 22.04.1992 SZEKULA ELENA 28 41 SC093003954 04.02.1993 SZOCS EMILIA 28 42 DO693039303 02.12.1993 SZOCS VALERIA 23 142 DO798002612 30.07.1998 SZOKE MARIANA 23 143 D82003-3334 28.05.2003 SZOKOL ALFRED 13 833 DO698001117 24.09.1998 SZTOIKA CRISTINA 21 224 D82004-153 16.01.2004 SZUCS ANDREEA 9 1447 D82003-9048 18.11.2003 SZUCS ELENA 16 558 D82003-962 28.02.2003 SZUCS IOSIF 7 1782 DO694002439 17.06.1994 SZUSZADIK TEREZIA 25 91 DO6X1-3589 26.06.2001 TABACU GHEORGHE 10 1274 D0699-3062 28.10.1999 TABREA MARIA 18 401 D72002-5187 12.06.2002 TALABA LAVICA 7 1783 D82003-1982 03.04.2003 TAMASESCU EFTIMIA 8 1605 DO6X1-718 26.01.2001 TANASA SORINA 12 965 D72002-7885 06.09.2002 TANASE ELENA GABRIELA 21 225 D72002-4672 30.05.2002 TANASE ILONKA 8 1606 DO695002491 30.05.1995 TANASIE LAURENTIU 21 226 DO6X2-78 16.01.2002 TANCZOS AGOTA 6 1898 PA8X-1845 18.07.2000 TANJALAU OLIMPIA 13 834 D0699-3971 12.02.1999 TANTU MARIA 16 559 D82002-1605 10.12.2002 TARAS FLORIN ADRIAN 10 1275 DO697000974 17.04.1997 TARCA DORIN 19 336 D0699-3782 10.05.1999 TARKANY MARIA 13 835 D72002-6782 29.07.2002 TARLEA CORINA 9 1448 DO6X-5725 22.11.2000 TARLEA FLORINEL 13 836 DO695000195 18.01.1995 TARLUI IOAN 0 2537 D72004-5066 31.08.2004 TARTA VERONICA 3 2098 D82002-1634 12.12.2002 TASCA ROMICA MARIUS 10 1276 D093-5482 18.02.1993 TATAR AURELIAN 27 53 D72005-5685 07.12.2005 TATAR ZOLTAN 4 2046

DO694000233 01.02.1994 TATARCIUC MARIAN 23 144 PA8X1-1606 02.07.2001 TATARU MIHAELA 12 966 DO6X-4565 06.06.2000 TEANC NICHE 16 560 DO6X1-6454 14.11.2001 TECU ION 0 2538 DO696000162 23.01.1996 TELBIS CLAUDIU 0 2539 DO696000161 23.01.1996 TELBIS TIBERIU DAN 0 2540 DO696000050 11.01.1996 TELCEAN DUSITA 19 337 DO698001465 23.11.1998 TEODORESCU ELENA 0 2541 DO6X1-4047 27.07.2001 TEODOROVICI KRIZSA CODRUTA 7 1784 D0699-2393 08.05.1999 TEPARDEA ION DANUT 17 477 D72003-2764 22.05.2003 TERNICEAN CONSTANTIN 10 1277 DO695002317 09.05.1995 TESAN MARIOARA 0 2542 D72002-6624 23.07.2002 TEUFEL EWALD MIHAI 15 644 DO696000559 26.02.1996 THAHER NINA-EMILIA 0 2543 D72003-3736 05.11.2003 THEODOR OCTAVEAN 7 1785 D82004-5512 24.08.2004 THIRT LILIANA 8 1607 DO6X2-241 25.01.2002 TIFAN LOREDANA 14 721 DO695001488 15.03.1995 TIFOR CAROL 0 2544 PA8X1-2868 09.10.2001 TIGANILA ALEXANDRU 1 2163 D72005-4711 18.10.2005 TILEA HARITINA 4 2047 DO6X1-2184 26.03.2001 TIMIS IOAN 13 837 D72002-5756 27.06.2002 TIMOFTE DOMNICA 8 1608 DO6X-4432 30.05.2000 TIPONUT VIOLETA 13 838 D82005-1479 04.04.2005 TIRON CONSTANTIN ANGHEL 3 2099 PA8X-1778 17.07.2000 TIRZIU IOAN DOREL 19 338 DO6X1-4124 31.07.2001 TITEA ZAMFIR VASILE 8 1609 D0799-3141 15.09.1999 TOC ELENA 14 722 D72002/4967 06.06.2002 TOCACI ANA 6 1899 D82002-1259 27.11.2002 TOCAI LIVIU CONSTANTIN 0 2545 DO693004786 11.02.1993 TOCANEL IOAN 0 2546 D0699-1094 06.08.1999 TODOR ANGELA 15 645 DO6X2-964 15.02.2002 TODOR IULIANA 6 1900 DO6X-5105 09.08.2000 TODOR NICOLAE 14 723 D82003-8451 14.10.2003 TODOR SAVA 8 1610 D82002-155 01.10.2002 TODOR TEODOR 5 1986 D72004-7269 06.12.2004 TOKAR DANUT MARCEL 6 1901 D72003-4234 03.12.2003 TOLEA LUMINITA 0 2547 D0699-3881 30.11.2000 TOLOS GHEORGHE 0 2548 D82003-5742 31.07.2003 TOLUS FLORENTINA LACRAMIOARA 9 1449 DO698001460 20.11.1998 TOMA IOAN - DUMITRU 24 111 DO698000177 06.02.1998 TOMA MARIANA 13 839 DO698000898 09.06.1998 TOMA CONSTANTIN 16 561 DO695-3946 02.11.1995 TOMA CORNELIA 12 967 D72004-737 29.01.2004 TOMA MARIANA 8 1611 D72005-124 12.01.2005 TOMA STELIAN 6 1902 DO6X2-31 14.01.2002 TOMBACZ BERTA 12 968 PA8X-4453 15.12.2000 TOMEK MAGDALENA 10 1278 PA8X1-2333 20.09.2001 TOMESCU CORNEL 15 646 DO6X2-526 11.02.2002 TOMICI CLARA 0 2549 D72002-3039 16.04.2002 TOMICI CLAUDIUS 17 478 DO697002191 19.11.1997 TOMIN VOISLAVA 18 402

DO698000437 16.03.1998 TOMOIAGA ZINA 0 2550 DO6X1-5739 19.10.2001 TOMOIOAGA DOINA 10 1279 D82004-1606 12.03.2004 TOMOIOAGA ELENA 8 1612 D72004-1588 26.02.2004 TOMPA MARIUS SEVER 8 1613 D72003-3344 14.10.2003 TONU MARIA 11 1124 D72002-1890 05.06.2002 TOPOLOVCICI DANIELA 14 724 D72002-4891 05.06.2002 TOPOLOVCICI PETRE 14 725 D82005-5483 25.10.2005 TOPOR LALA SILVIA 11 1125 D0699-3117 03.04.1999 TORJE ALINA 20 273 DO6X1-4436 09.08.2001 TOROK GABRIELA 0 2551 D72004-6079 08.10.2004 TOROK NICULINA 11 1126 DO698000756 14.05.1998 TOSITY COMBRIA 19 339 DO698002393 22.07.1998 TOTH MARIA 0 2552 DO6X1-6973 10.12.2001 TOTH COSMINA 11 1127 D72005-5424 27.11.2005 TOTH GYONGYI 7 1786 DO696001721 16.07.1996 TOTH VIORICA 0 2553 D82003-200 23.01.2003 TOTOI ADINA 6 1903 D82005-4829 22.09.2005 TOTOS JUDIT 7 1787 D82002-324 08.10.2002 TRALES NICOLETA 10 1280 DO697001335 03.06.1997 TRANCULOV MARIA 18 403 PA8X-431 24.04.2000 TRASCA TEODOR 12 969 D702-10426 10.12.2002 TREANTA CRISTINA 5 1987 DO6X1-2679 26.04.2001 TRIFAN FLORIN CLAUDIU 1 2164 D82004-536 29.01.2004 TROFIN CRISTINA MARIA 8 1614 DO695003100 26.07.1995 TRUICA MARIA 0 2554 D72005-5778 12.12.2005 TRUTIA ADRIAN 3 2100 D72005-5467 28.11.2005 TRUTIA IONEL 5 1988 DO695001042 27.02.1995 TUCA LACRAMIOARA 0 2555 D82003-8539 20.10.2003 TUCUDEANU VERA 7 1788 D82004-3683 15.06.2004 TUDOR DANIELA (FOSTA IORGA) 8 1615 D82005-4114 16.08.2005 TUDOR GHEORGHE 2 2110 DO697000942 14.04.1997 TUDOR MARIA 0 2556 D82003-9472 09.12.2003 TUDOR MIHAELA 9 1450 D82002-1726 19.12.2002 TUDOR VIORICA 7 1789 PA8X-4237 12.12.2000 TUDORACHE TRANDAFIR ALIN 16 562 PA8X-3634 13.10.2000 TUDORASCU ILDICO 10 1281 D82005-3368 15.07.2005 TUDORESCU LILIANA 11 1128 DO696001478 11.06.1996 TUDORIU AFRODITA 0 2557 DO6X-4810 21.08.2000 TUFA AURELIA 13 840 D82005-5550 31.10.2005 TUFA ELENA 4 2048 D82003-176 22.01.2003 TUFIS ANTON CRISTIAN 0 2558 D06X-3283 04.05.2000 TUFIS CRACIUNITA 14 726 D82003-4798 08.07.2003 TUGUI PAVEL 7 1790 D82004-2064 08.04.2004 TULI IOSIF 8 1616 DO697000475 27.02.1997 TURCANU MIHAELA 17 479 DO6X1-6759 27.11.2001 TURCAS MARGARETA CECILIA 11 1129 D82005-6107 02.12.2005 TURCAS RADU ALEXANDRU 6 1904 DO698001233 13.10.1998 TURCU CAMELIA 16 563 SC03-22400 18.12.2003 TURCU ADRIANA 9 1451 D82005-5720 11.11.2005 TURCU ANDREI OVIDIU 6 1905 DO694002714 25.07.1994 TURLEA CATALIN OCTAVIAN 0 2559

D72004-7361 09.12.2004 TURTOI IORGA BOGDAN VIOREL 0 2560 PA8X-1446 07.04.2000 TURTUREAN ILEANA ANA 11 1130 D82004-7552 16.12.2004 TUS MARIUS BENIAMIN 9 1452 DO6X1-6762 27.11.2001 TUSER NATALIA 10 1282 SC03/22619 23.12.2003 TUTU SIMONA GABRIELA 12 970 D72002-3278 22.04.2002 TUTUNARU VALERIA 0 2561 PA8X-2198 08.04.2000 UDVARY CRISTINA 15 647 DO6X2-26 14.01.2002 UGRANESCU EMILIA 7 1791 DO6X1-1343 13.02.2001 UNGUR PETRU 11 1131 D72002-3165 19.04.2002 UNGUREAN DANIELA 8 1617 D72004-611 28.01.2004 UNGUREAN MARIANA 1 2165 D82005-6323 14.12.2005 UNGUREANU ADRIAN 4 2049 PA8X2-159 17.01.2002 UNGUREANU GABRIEL 8 1618 D72003-2641 16.05.2003 UNGUREANU IOAN GABRIEL 0 2562 DO693021773 13.07.1993 UNGUREANU MARIA 29 32 D82003-4785 07.07.2003 UNGUREANU MARIANA 19 340 PA8X1-878 02.05.2001 UNGUREANU NICOLAE 10 1283 PA8X1-2714 03.10.2001 UNTARU GHEORGHE 11 1132 DO696001012 19.04.1996 UNTILA MONICA 19 341 DO6X1-1355 13.02.2001 URECHE SEBASTIAN 11 1133 D82005-304 25.01.2005 URSACHE MARICA CORINA 5 1989 D82003-9040 18.11.2003 URSACHI LAURENTIU 4 2050 DO693026936 07.09.1993 URSACHI PARASCHIVA 0 2563 D72005-4919 31.10.2005 URSACIUC LILIANA 9 1453 D82002-444 15.10.2002 URSAN GABRIELA 8 1619 D82003-112 16.01.2003 URSU CRISTIAN ION 7 1792 DO697001024 23.04.1997 URSU LIA 0 2564 DO695002539 06.06.1995 URSZENYI ROBERT 19 342 D0699-681 05.12.1999 URUCI PAULA 16 564 D82003-1020 03.03.2003 UTA GHEORGHE IOAN 8 1620 PA8X-2745 13.09.2000 UTA NICU CRISTIAN 12 971 D82004-433 28.01.2004 UTOIU CONSTANTIN EMILIAN 12 972 DO696000998 18.04.1996 UYHELYI LUMINITA 21 227 PA8X-4396 14.12.2000 UZUN MARIA 14 727 DO6X1-2401 05.04.2001 VADEANU EUGENIA 1 2166 D82005-4652 15.09.2005 VADUVA ECATERINA 1 2167 DO6X-4411 21.05.2000 VALUSESCU CIANA DOINA 10 1284 DO695000935 23.02.1995 VANT VIORICA 0 2565 DO697000624 13.03.1997 VARANU CORINA 18 404 DO698000133 30.01.1998 VARGA ION 18 405 SC02-14153 05.09.2002 VARGA ALEXANDRU 9 1454 SC02-13572 23.08.2002 VARGA ALEXANDRU 8 1621 D82004-5212 12.08.2004 VARGA AUGUSTIN 4 2051 D82004-6705 26.10.2004 VARGA DEZIDERIU 4 2052 DO698001484 25.11.1998 VARGA DUMITRU 22 179 D82005-1256 17.03.2005 VARGA GAVRIL 6 1906 D82004-7110 23.11.2004 VARGA ILEANA 5 1990 DO694001833 19.04.1994 VARGA SALVAN MARIANA 22 180 PA8X2-621 06.02.2002 VARGA STELIANA 10 1285 DO694003419 21.09.1994 VARGA VALENTINA 27 54 DO6X-1673 16.02.2000 VARGA VERONICA PAMELA 13 841

DO694003468 27.09.1994 VARGA VIORICA 28 43 D72002-7500 26.08.2002 VARGA ZORO 11 1134 DO6X1-573 24.01.2001 VARIA CARMEN 14 728 D72002-4662 30.05.2002 VARLAN MIHAI CLAUDIU 9 1455 DO6X2-1305 27.02.2002 VARZAN ELISABETA 20 274 D82003-8388 10.10.2003 VASILCIC ANA 6 1907 DO695002185 20.04.1995 VASILCIN 0 2566 DO694002200 17.05.1994 VASILEAN FLORIN-IOAN 0 2567 D82002-666 05.11.2002 VASILESCU CAMIL 8 1622 D82002-1316 28.11.2002 VASILIU DANIELA MIHAELA 14 729 D82003-276 27.01.2003 VASILIU DORU ALEXANDRU 13 842 D72005-5309 18.11.2005 VASILIU MARIA 4 2053 D0699-2230 28.07.1999 VASILIU VIORICA 15 648 DO696001547 20.06.1996 VASILUT (ZSURA) MARIA 24 112 D72002-6637 23.07.2002 VASS CLAUDIA 10 1286 D82004-6979 16.11.2004 VASS EDUARD LIVIU 14 730 PA8X1-2839 08.10.2001 VASTAG IOAN 7 1793 PA8X2-1646 04.04.2002 VATAMANU CRISTIAN 11 1135 D72004-243 19.01.2004 VERDESI CORINA 5 1991 D72004-245 19.01.2004 VERDESI CRISTINA 5 1992 D72004-246 19.01.2004 VERDESI IOANA 0 2568 DO696002584 26.11.1996 VERES MARGARETA 0 2569 D82003-5658 29.07.2003 VERMESAN DINU VALERIU 11 1136 D82003-4585 27.06.2003 VESA LIVIA 6 1908 DO697001861 03.10.1997 VESELINOV SILVANA 17 480 D72003-3809 07.11.2003 VEVERITA COSMIN 4 2054 DO696002746 10.12.1996 VIERIU PETRE 20 275 D82005-649 14.02.2005 VILCEANU ADRIAN LAURENTIU 4 2055 D82003-3172 26.05.2003 VILEA LENUTA (FOSTA AXINTE) 4 2056 DO6X1-4003 25.07.2001 VINCHI GHEORGHE 10 1287 PA8X-4382 14.12.2000 VINCU MIRELA 2 2111 DO6X1-2770 09.05.2001 VINTAN MIHAI 1 2168 DO695003746 10.10.1995 VINTILA COSTICA 0 2570 D72002-7015 06.08.2002 VINTILA ELIODORA 9 1456 DO696000916 04.04.1996 VIRAG CLARA 17 481 DO6X2-1914 14.03.2002 VITALARIU CLAUDIA 13 843 DO6X1-5003 20.08.2001 VIZANTE IOAN 7 1794 D72005-1503 14.03.2005 VIZITIU ALIN 8 1623 DO797000210 21.01.1997 VLAD DANIELA AURICA 21 228 D82004-1638 15.03.2004 VLAD GHEORGHE 4 2057 D72004-4176 28.05.2004 VLAD NICOLAE 3 2101 DO695002662 19.06.1995 VLADUTA DANIEL 0 2571 D72002-7096 07.08.2002 VLAESCU DANA 10 1288 DO696001075 30.04.1996 VLONGA DANCI MARINELA 19 343 DO6X2-1155 20.02.2002 VOIAN DORIN 18 406 D82005-663 15.02.2005 VOICILA MARIETA LIA 3 2102 D82003-35 09.01.2003 VOICU BIANCA VICTORIA 4 2058 D82005-1761 18.04.2005 VOICU NICU 4 2059 DO6X2-1163 21.02.2002 VOIN MARIUS 9 1457 D82003-6311 19.08.2003 VOINEA CLAUDIA 8 1624 DO6X1-3130 31.05.2001 VOINEA DANIEL 10 1289

D72005-5850 14.12.2005 VOLINTIRU DIANA 4 2060 DO696002074 03.10.1996 VOROVEI IOAN 0 2572 D72003-367 30.01.2003 VRAJITOR MIHAI IOSIF 7 1795 D82004-7429 10.12.2004 VUCEA FELICIA 5 1993 DO6X1-6863 03.12.2001 VUCHINGER LAURA 19 344 D72003-2799 23.05.2003 VUIA SORIN 10 1290 D0699-2986 26.10.1999 VUICI DRAGOSLAVA 20 276 D72002-6994 05.08.2002 VULPIE AURELIAN 8 1625 DO6X1-691 26.01.2001 VULPIE PETRICA 12 973 D82004-4228 13.07.2004 VULTUR LUCICA 12 974 DO6X2-1668 07.03.2002 VUTAN CALIN 6 1909 DO696000617 01.03.1996 WEGMANN GABRIELA 0 2573 DO697002240 27.11.1997 WEKSZLER DORU 0 2574 DO694003784 26.10.1994 WILMS LUMINITA 0 2575 D82003-277 27.01.2003 WOLF ANCA ELENA 8 1626 DO797002535 10.07.1997 WOLF MONICA 0 2576 DO697002084 04.11.1997 ZABERCA GEORGETA 0 2577 D72005-4784 21.10.2005 ZAHARIA GRIGORE 4 2061 PA8X1-3040 12.10.2001 ZAHARIA MARIUS 10 1291 DO6X1-6679 21.11.2001 ZAHARIA MIHAI 10 1292 D06X-228 27.01.2000 ZAHIU MARIA 13 844 D72002-3101 18.04.2002 ZAIT DANIELA 12 975 DO6X1-1911 06.03.2001 ZAKAR MIRCEA 1 2169 PA8X1-1872 16.07.2001 ZAMFIR CAMELIA MARIANA 9 1458 D82002-1556 05.12.2002 ZANGL IUDITA 6 1910 DO695004174 30.11.1995 ZAVALIDRUGA ANDREI 21 229 D72002-7689 30.08.2002 ZAVRAGIU TELU 15 649 SC02-1254 29.01.2002 ZDRAHUS VASILE 10 1293 D72004-431 23.01.2004 ZDRUNCA OANA 10 1294 DO697001591 24.06.1997 ZELE MARIANA 21 230 DO696001752 18.07.1996 ZEPA VIORICA 0 2578 D06X-267 01.12.2000 ZIBAROV MIHAI 16 565 D82004-4632 28.07.2004 ZIDARU ELENA 3 2103 DO694000217 01.02.1994 ZIMMER NICOLAE 0 2579 PA8X1-69 15.02.2001 ZIRBO CAMELIA 7 1796 PA8X1-68 15.02.2001 ZIRBO CAMELIA 7 1797 PA8X1-3943 14.12.2001 ZLATAN ELENA 13 845 SC03-22062 15.12.2003 ZLOTEA SIMONA 9 1459 DO6X1-2857 15.02.2001 ZMED CARMEN 11 1137 DO695001760 27.03.1995 ZOICA MARIANA 29 33 SC04-19096 02.11.2004 ZOLOTARIOV IULIAN 0 2580 SC02-12136 26.07.2002 ZSIGA TRAIAN 1 2170 D72005-847 11.02.2005 ZUBAS ELENA 6 1911 DO697000595 11.03.1997 ZVINCA LILIANA 0 2581 SC2-011403 23.08.2000 ZVUNCA MARIA 0 2582

nr_inreg data_inreg nume punctaj ordi

Atasament: Liste_ord._alfabetica_-_Pensionari.pdf

Numarul de inregistrare al

cererii Data inregistrarii

cererii NUMELE si PRENUMELE

Solicitantului Punctajul acumulat

Ordinea de prioritate de pe

lista

DO693034953 04.11.1993 ABRAHAM MARIANA 0 327 DO600000001 - - ADAM FLOARE 0 328 DO600000002 - - ALBERT ELISABETA 0 329 DO600000003 - - ALDEA ECATERINA 0 330 DO6X1-2141 22.03.2001 ALEXANDRU ELISABETA 12 238 DO600000004 - - ALEXOIU TUDORA 0 331 DO600000005 - - ALMASAN MINODORA 0 332 PA8X1-2944 11.10.2001 AMBRUS LADISLAU 16 188 DO696002777 12.12.1996 ANCULIA ELISABETA STANA 25 43 D72003-72 10.01.2003 ANCUTA MARIUS 10 266 DO696002426 05.11.1996 ANDREI ELISABETA 17 177 DO6X2-937 15.02.2002 ANGHEL DUMITRU 0 333 DO697000899 08.04.1997 ANGHEL MIRCICA 0 334 D72003-759 24.02.2003 ANTALUT CARMIL 13 229 SC0X-5030 04.07.2000 ANTONIU IOAN 14 218 DO698001474 24.11.1998 APETREI FLOARE 0 335 D82004-4805 29.07.2004 APOPEI MIHAI 11 251 DO600000007 - - ARJOCA ELENA 0 336 DO694002533 28.06.1994 ARMBRUSZT FRANCISC 23 77 DO600000008 - - ASKENAZY ELISABETA 0 337 DO600000010 - - AVRAM ANA 0 338 DO600000011 - - AVRAM ECATERINA 0 339 D82003-4917 14.07.2003 AVRAM LUCRETIA 10 267 DO698001612 11.12.1998 BABA NICOLAE 0 340 DO6X2-1181 21.02.2002 BABA NICOLAE 9 285 SC0X-6165 05.02.2000 BABEU PAVEL 17 178 DO600000012 - - BABUTI VICHENTIE 0 341 DO694000013 12.05.1991 BAIES EUGEN 0 342 DO695002559 08.06.1995 BAJENARU ION 19 141 D06X-4881 24.08.2000 BALAN CONSTANTA 10 268 DO692015906 10.06.1992 BALANICA AGLAIA 0 343 DO697002260 28.11.1997 BALAS VALERIU 0 344 DO6X-5919 30.11.2000 BALASOIU LUCRETIA 11 252 DO694940016 04.04.1994 BALEAN ION 0 345 DO694001614 04.04.1994 BALEAN ION 0 346 DO696001684 10.07.1996 BALLA ROZALIA 0 347 DO694002741 28.07.1994 BALNOJAN EUGENIA 0 348 DO692000014 03.08.1992 BAN IOSIF 27 25

Anexa 5 la H.C.L. nr.

Lista de prioritati pentru anul 2006 a persoanelor care se incadreaza la categoria "Pensionari" care au depus solictari in vederea atribuirii unei locuinte din

fondul locativ de stat

DO695004388 15.12.1995 BAN IOSIF RUDOLF 0 349 D0699-406 04.07.1999 BANIAS MARIOARA 19 142 DO694002361 07.06.1994 BARTUS IULISCA 23 78 DO697000857 03.04.1997 BASTOREALA AURICA 15 204 D0698-98 12.11.1998 BAUER CAROL 17 179 DO694000638 25.02.1994 BEJAN ALEXANDRU 0 350 DO698000522 02.04.1998 BEKA GETA 0 351 DO600000015 - - BELA PRISCA 0 352 DO600000016 - - BELINTAN ANA 0 353 DO600000017 - - BELTOV VICTOR 0 354 DO694000456 21.02.1994 BENO MARIA 21 102 DO693000018 15.06.1993 BERBECEA MARIA 28 6 DO693000019 05.06.1993 BERKI AGRIPINA 23 79 DO693000020 23.02.1993 BIBU IOVAN 23 80 DO600000021 - - BILD ANA MARIA 0 355 DO698001147 26.10.1998 BIRAU ILIE 0 356 DO600000022 - - BIRO EDIT MARIA 0 357 23511 29.07.1993 BIROU ANA 27 26 DO600000023 - - BLAZER ETELCA 0 358 DO694000400 17.02.1994 BLIDAR FLOARE 21 103 DO696000022 25.12.1995 BLIDARIU SILVIU IOAN 0 359 DO600000024 - - BOARIU TATIAN 0 360 DO600000025 - - BOCICARIU TEODORA 0 361 DO696001785 23.07.1996 BOCZ IOAN 21 104 DO696000247 31.01.1996 BODALE NICOLAE 0 362 DO696001605 27.06.1996 BODALE NICOLAE 0 363 DO694000293 07.02.1994 BOGDAN ADALBERT 0 364 DO695004343 12.12.1995 BOGDAN IOSIF 0 365 DO600000026 - - BOGOS AURELIA 0 366 DO696000125 18.01.1996 BOLEANTU OLIMPIA 17 180 D82005-2198 06.05.2005 BOLOGA ANA 2 322 DO693000027 22.05.1993 BORCA STELUTA 26 34 DO692000001 01.01.1992 BOROS STELIAN 0 367 D72003-3375 15.10.2003 BOSNIAG GHEORGHE 8 299 DO694003422 22.09.1994 BOT FLORICA 21 105 DO694002700 21.07.1994 BOT FLORICA 0 368 D0699-1011 06.01.1999 BOT MILEVA 16 189 DO696002460 11.11.1996 BOT PERSIDA 0 369 PA8X-1407 07.03.2000 BOTOS ANA 11 253 DO600000028 - - BRAITI BORITA 0 370 D72005-5698 07.12.2005 BRASOVAN MILITA 6 311 DO695000099 01.12.1995 BRASOVEANU OLGA 0 371 DO6X-3960 05.11.2000 BRINASI AURICA 11 254 DO694000029 05.02.1994 BRONT NINA 21 106 DO695002609 14.06.1995 BUCIU MARIA 19 143 D0699-628 13.05.1999 BUCUR CONSTANTIN 12 239 DO692000030 03.07.1992 BUD TOMA 28 7 DO697002480 16.12.1997 BUDA VIORICA 18 163 DO696000027 10.01.1996 BUDUCA IOLANDA 0 372 DO694000167 16.08.1993 BUGARSKY MARIA 0 373 DO695000325 31.01.1995 BUGARSKY MILAN 0 374

DO694001660 05.04.1994 BUIBAS CRISTINA 0 375 DO693000031 01.12.1993 BULEA LIVIA 23 81 DO694000297 07.02.1994 BUMBU IOAN 25 44 DO695003533 21.09.1995 BUNA ANA 0 376 DO692000032 20.06.1992 BURESIN TUDOR 28 8 DO600000033 - - BUS GABRIEL 0 377 PA8X-2039 27.07.2000 CALANCEA AVRAM 16 190 DO600000034 - - CALDARAS MANTA 0 378 DO696001479 11.06.1996 CALIN ANA 0 379 D72002-8221 18.09.2002 CALIN MIRCEA 9 286 DO600000035 - - CALUGARU MARIA 0 380 DO600000036 - - CAMPEAN EMILIA 0 381 DO6X1-2580 23.04.2001 CANAVEA GHEORGHE 15 205 DO600000037 - - CARADJOV ECATERINA 0 382 DO697001813 26.09.1997 CARAMATRAC GHEORGHE 0 383 DO694000038 06.04.1994 CARAUSU IOAN 21 107 DO694000039 09.05.1994 CARDU MIHAI 28 9 DO695000390 07.02.1995 CARLEA IAGODA 0 384 DO696001486 12.06.1996 CARNAREASA GHEORGHITA 0 385 DO695002179 19.04.1995 CASINEANU VASILE 24 62 DO694000356 10.02.1994 CEACHIR ELENA 21 108 DO695000159 17.01.1995 CEANADI ELENA 0 386 DO695003477 18.09.1995 CEAUSU GHEORGHE 0 387 DO694002702 21.07.1994 CHELBA ILEANA 21 109 DO696002501 18.11.1996 CHIBICI VIOREL 20 129 DO695002359 15.05.1995 CHIRLA IOAN 22 92 DO6X-5524 11.10.2000 CHITONESCU SOFIA 0 388 DO600000040 - - CHIU TEOFANA 0 389 DO600000041 - - CIMPEAN ELISABETA 0 390 DO692000231 06.02.1992 CIOARA ELENA 28 10 DO694944259 05.12.1994 CIOBOTARU TEODOR 24 63 DO600000042 - - CIOCAN ECATERINA 0 391 DO600000043 - - CIOCAN NICOLAE 0 392 DO600000044 - - CIRNECI VETA 0 393 DO600000045 - - CIRSTEOABA ELENA 0 394 DO698001040 22.10.1998 CISLARIU DUMITRU 19 144 DO6X2-1322 27.02.2002 CISMAS TEODOR 11 255 DO695004378 14.12.1995 CIUC IRINCA 19 145 DO600000046 - - CIULOCI EUFENIA 0 395 DO600000047 - - CIUNEL MARIA 0 396 DO694000048 10.05.1994 CIUPEI MARIA 21 110 DO695000302 27.01.1995 CIURARIU ROMICA 22 93 DO695003045 19.07.1995 CIUTAC MARIA 0 397 DO600000049 - - CLINCIU MARIA 0 398 DO696001069 30.04.1996 COBZARU GHEORGHE 18 164 D72002-2851 11.04.2002 COCOS TOZA 16 191 DO697001089 05.05.1997 COJOCARU ALEXANDRU 0 399 DO600000050 - - COMAN VICTORIA 0 400 DO694002856 05.08.1994 COMAN VIRICA 0 401 DO600000051 - - CONDRIUC STEFAN 0 402 DO600000052 - - CONDURACHE MIRCEA 0 403

DO6X1-2127 21.03.2001 COPACEAN ANA 12 240 SC02-6557 19.04.2002 COPIL DUMITRU 9 287 DO7X-3896 05.05.2000 CORBEANU DUMITRU 14 219 DO69800944 30.03.1998 COSEREANU FLORICA 19 146 DO797003377 03.09.1997 COSTEA ELENA 0 404 DO698001367 05.11.1998 COTORA IOAN 18 165 DO697002163 17.11.1997 COVACIU IOAN 18 166 DO693000053 16.03.1993 CRAINIC MARIA 26 35 DO694002716 25.07.1994 CRETU IRIS 0 405 DO600000054 - - CRISTEA SAV 0 406 DO698001181 04.11.1998 CSEBZAN STEFAN 16 192 DO600000055 - - CSERGO ROZALIA 0 407 DO691000056 12.04.1991 CSIKOS ILEANA 27 27 DO600000057 - - CUIBARI ION 0 408 DO698001491 26.11.1998 CUREA IZIDOR 13 230 DO695003238 16.08.1995 CURTEAN MIHAI 0 409 DO693008999 18.03.1993 CZIFRA IOSIF 0 410 DO698000597 15.04.1998 CZINE ANDRAS 20 130 DO695003895 27.10.1995 DAICU VICTORIA 22 94 DO695003588 26.09.1995 DAMINESCU IOANA 0 411 DO600000059 - - DAN BUJOR 0 412 D72002-8518 09.10.2002 DAN RODICA 11 256 D0699-3266 11.05.1999 DANGA SANDOSA AUREL NICOLA 0 326 DO6X2-113 17.01.2002 DANIEL ROZALIA 12 241 D0699-3558 17.11.1999 DAVID IOSIF 20 131 DO600000061 - - DEAC MARIA 0 413 DO695000127 16.01.1995 DECEAN POMPEI 0 414 DO600000062 - - DINCA GHEORGHE 0 415 DO694004093 14.11.1994 DINCA VASILE 21 111 DO696000080 15.01.1996 DINU VETU 17 181 DO696000211 29.01.1996 DIRLE MARIA 0 416 DO600000063 - - DOBRANIS MARIA 0 417 DO600000064 - - DOBRICA GEORGETA 0 418 D06X-3126 30.03.2000 DOMIDA DOINA SMARANDA 0 419 PA8X-1811 18.07.2000 DRAGAN ION 10 269 DO694000210 31.01.1994 DRAGAN NICULAICA 21 112 DO600000066 - - DRAGHICI ION 0 420 DO698000418 09.04.1998 DRAGOESCU MARIA 13 231 DO6X1-6941 07.12.2001 DRAGOMIR ELENA 9 288 PA8X-1361 30.06.2000 DRAGOMIR MARIA 10 270 DO600000067 - - DRAGUT FLORENTINA 0 421 DO693027664 13.09.1993 DRANICEANU EUGENIA VICTORIA 23 82 DO6X1-6915 05.12.2001 DUMBRAVA ANTITA 0 422 DO691003144 07.02.1991 DUMBRAVEANU GHEORGHE 0 423 DO600000068 - - DUMITRU IULIANA 0 424 DO600000069 - - DUMITRU SEMENICA 0 425 DO696000226 29.01.1996 DURE MAGDALENA 0 426 DO696002639 28.11.1996 ENE ELENA 17 182 DO600000070 - - ENOIU ELENA 0 427 DO692000071 05.03.1992 FARA SOFIA 25 45 DO600000072 - - FARCAS AURICA 0 428

DO695004086 21.11.1995 FAUR AVRAM 0 429 DO697002222 25.11.1997 FEKETE IOSIF 15 206 DO600000073 - - FEKETE VALERIA 0 430 DO600000074 - - FERENTZ AURICA 0 431 DO696001034 23.04.1996 FERICEL IOAN 0 432 DO6X1-6820 29.11.2001 FETESCU ALEXANDRA 9 289 DO694000203 28.01.1994 FETT MARIA 21 113 DO692000075 28.02.1992 FICZAI TIBERIU 28 11 DO698001068 17.09.1998 FIERARU ELENA 19 147 DO692000076 23.08.1992 FILIP DOINA 25 46 DO600000077 - - FIRAN ION 0 433 D0699-289 03.01.1999 FLOARE FLOAREA 19 148 DO696002111 08.10.1996 FLOREA ELENA 0 434 DO694006230 15.09.1994 FLOREA IOAN 0 435 DO694004112 15.11.1994 FLORUTA TRAIAN 0 436 D82004-4963 04.08.2004 FRENTESCU PAULINA 6 312 D72002-7358 20.08.2002 FRIG ELENA 0 437 DO692000078 03.05.1992 FUCS EVA 27 28 D82003-7793 23.09.2003 GAGIU MARIN 9 290 DO695004358 13.12.1995 GAJDA ECATERINA 23 83 PA8X-3258 29.09.2000 GALE DUMITRU 12 242 DO698000555 02.04.1998 GALEA NICOLAE 0 438 D0699-3900 10.07.1999 GALGOCZI ALEXANDRU 14 220 D72003-928 04.03.2003 GANCIOV ELISABETA 10 271 DO694004282 06.12.1994 GANEA DANIEL IONEL 26 36 DO696001222 22.05.1996 GARGAIANU PETRE 0 439 DO696002050 01.10.1996 GAVAN MARIA 20 132 D06X-1495 02.10.2000 GAVRILA ANA 16 193 DO600000079 - - GAVRILA ANA 0 440 DO6X1-4426 09.08.2001 GAVRILESCU CONSTANTIN 13 232 DO694000345 10.02.1994 GEORGE MARIOARA 31 2 DO694001001 15.03.1994 GEORGESCU MARIA 0 441 DO6X2-361 01.02.2002 GHEBAN GENES MARIA 7 305 DO694000714 03.03.1994 GHEORGHEVICI EVA 21 114 D0699-315 03.04.1999 GHERHES MARIA 14 221 DO697001677 09.09.1997 GHERMAN SIMONA 18 167 DO698001375 05.11.1998 GHIATA ELENA 16 194 DO692000080 22.05.1992 GHIMPLI VERONICA 28 12 DO6X1-6977 10.12.2001 GIURA ETELCA 10 272 D72005-330 21.05.2005 GIURGIU AURICA 3 318 DO695000727 17.02.1995 GIURIAN MIHAI 20 133 DO696002097 04.10.1996 GLAT VERONICA 24 64 D72004-4859 25.06.2004 GLIGOR MARIA 1 324 DO600000081 - - GODEAN DOMNICA 0 442 D0699-233 18.02.1999 GODJA PETRU 14 222 DO694000042 06.12.1994 GOGA VASILE 0 443 DO695003218 14.08.1995 GOLDEMBERG EVA 19 149 D82002-382 10.10.2002 GOLEA CONSTANTIN 10 273 DO693000082 06.07.1993 GONTIA VASILE 23 84 DO600000083 - - GOTZ STEFAN 0 444 DO600000084 - - GRUICI NATALIA 0 445

DO797003386 04.09.1997 GUMPER PETRONELA 21 115 D06X-4282 20.12.2000 GURBAN TEA EMILIA 0 446 D06X-2613 14.03.2000 GURGUT MARIA 11 257 DO692000085 03.06.1992 GUTFREUND IOSIF 28 13 D82005-1296 22.03.2005 HAIAS IOAN 3 319 DO600000086 - - HAJAS ASPAZIA 0 447 DO693012384 21.04.1993 HALID MARIA 0 448 D06X-834 27.01.2000 HAMZA VIORICA 16 195 DO698009894 25.05.1998 HANCU GHEORGHE 0 449 DO694003320 13.09.1994 HARAGA PETRU 0 450 DO600000087 - - HARHOI GHEORGHE 0 451 DO696001701 11.07.1996 HEBER IOSIF 0 452 DO600000089 - - HEGHES VARVARA 0 453 DO695003484 18.09.1995 HELE GHEORGHE 27 29 DO695003797 16.10.1995 HERT ADALBERT 0 454 DO691000088 01.05.1991 HIRLEA IERONIM 28 14 DO694940041 24.11.1994 HOFFMANN TEREZIA 0 455 DO692000090 02.06.1992 HULUBAN MARIANA 28 15 DO600000091 - - HUTYAN ANA 0 456 DO600000092 - - IANAS AMBROZIE 0 457 DO695004116 24.11.1995 IANCU IOAN 0 458 DO693017261 01.06.1993 IANCULESCU IOAN 23 85 DO693000032 01.02.1993 ICHIM LIDIA 26 37 DO600000094 - - IEDU ELISABETA 0 459 DO600000096 - - IGNAT MARIA 0 460 D72002-3460 25.04.2002 ILIN ANA 11 258 D72002-9049 31.10.2002 IOJA AURELIA 0 461 DO694003048 12.08.1994 ION CONSTANTIN 24 65 D82003-600 12.02.2003 ION SIMONA RAMONA 14 223 D06X-284 13.01.2000 IONASI ZOLTAN 13 233 DO6X1-2111 21.03.2001 IONESCU FLORICA 12 243 D0694-2368 09.07.1994 IONESCU IUSTINIANA 26 38 DO600000097 - - IONESCU MINODORA 0 462 DO600000098 - - IOVAN MARIA 0 463 DO694004215 28.11.1994 IOVI IOAN 24 66 DO6X1-5936 30.10.2001 IOVITA ION 10 274 D82003-8798 04.11.2003 ISTFAN EMILIA 8 300 DO697000172 04.02.1997 ISTVAN VALER 18 168 DO600000099 - - IVANOV PARASCHIVA 0 464 DO696000258 01.02.1996 JIANU MARIN 19 150 DO695000350 02.02.1995 JIFCOVICI CORNEL 0 465 DO600000100 - - JORA ANA ELISABETA 0 466 DO600000101 - - JUDE IOSIF 0 467 DO600000102 - - JURESCU AURORA 0 468 DO600000103 - - JURMA ANA 0 469 DO696000082 15.01.1996 KAISER PETRU 0 470 DO696001975 19.09.1996 KAVAI TEREZIA 0 471 DO600000104 - - KAZAN OLGA 0 472 DO695002268 04.05.1995 KELLE ELISABETA 0 473 DO6X2-938 15.02.2002 KISS IOAN 10 275 DO600000105 - - KOCH MIHAI 0 474

DO696002619 28.11.1996 KOSKA LIDIA 17 183 PA8X-1434 07.04.2000 KOVACS LADISLAU 10 276 DO694000130 21.01.1994 KOVACS VASILE 0 475 DO694001862 27.04.1994 KRAJCSIK SUSANA 21 116 PA8X-3269 10.02.2000 KRATOCHWILL IRINA ALICE 13 234 DO695002852 28.06.1995 KROTZER DIDINA 0 476 DO696000054 11.01.1996 LACATIS RODICA 24 67 DO600000106 - - LADAU ELISABETA 0 477 DO695002898 04.07.1995 LAZAR MIHAI 25 47 DO694001894 22.04.1994 LAZAR PAVEL 0 478 DO692000107 05.06.1992 LAZAR TRANDAFIR 30 3 D72002-9961 27.11.2002 LAZI VIORICA 11 259 DO798002316 10.07.1998 LEMNARU MIHAI 0 479 DO696000130 18.01.1996 LEU FROZINA 0 480 DO6X-4777 15.06.2000 LEUSCA MIHAI 11 260 DO691038022 04.11.1991 LEVAI ADELA 0 481 DO695003286 22.08.1995 LICA IOAN 0 482 DO6X1-3668 28.06.2001 LICA ION 10 277 DO694001195 18.03.1994 LINA ANA 0 483 DO6X2-84 16.01.2002 LINGURAR CLARA 9 291 DO693000108 03.05.1993 LIVADARIU MARIA 23 86 DO696002063 02.10.1996 LOREA ERWIN 0 484 DO600000109 - - LUCA IOAN 0 485 DO6-3115 23.08.1994 LUCACS AURORA 28 16 DO600000110 - - LUNGU MARGARETA 0 486 D82003-5420 23.07.2003 LUPOU VICTORIA 10 278 DO696000148 19.01.1996 LUPOU VICTORIA 0 487 DO600000111 - - LUPSOR MARIA 0 488 PA8X1-2629 01.10.2001 LUPU MIHAI 14 224 DO695004213 04.12.1995 LUPU TUDORA 22 95 DO600000112 - - LUPUI MIHAI 0 489 DO695003188 08.08.1995 LUPULESCU NICOLAE 19 151 DO695000265 24.01.1995 MACEDOLEAN ELISABETA 0 490 DO695003890 26.10.1995 MACOVEICIUC IOAN 22 96 DO698000217 29.04.1998 MAGHIAR MARIA 14 225 DO6X1-2192 26.03.2001 MAGUREANU ELENA 12 244 PA8X1-2816 08.10.2001 MAGUREANU VASILE 11 261 DO697002485 16.12.1997 MAGYAR ELENA 18 169 DO797003395 04.09.1997 MAHLER IOSEFINA 15 207 DO695003754 10.10.1995 MAKRA MARIA 24 68 DO694002745 29.07.1994 MALAIMARE IOAN 0 491 D82004-2428 27.04.2004 MARCOVICI DUSAN 3 320 DO694000743 15.03.1994 MARCU IOANA 24 69 D0699-478 04.08.1999 MARIAN MATEI 12 245 SC097012809 12.11.1997 MARINCESCU ETEL 15 208 DO600000113 - - MARINCESCU ETEL 0 492 DO695000295 26.01.1995 MARIS IOAN 19 152 DO692000000 01.01.1992 MARTA CONSTANTIN 28 17 DO692000114 03.05.1992 MARTOCIAN GHEORGHE 0 493 DO6X2-2212 22.03.2002 MARUSINSKY EUGEN 10 279 DO695002184 19.06.1995 MASTACANEAN MIRCEA 22 97

DO694001946 26.04.1994 MATASAREANU MARIA 0 494 D72004-3964 24.05.2004 MATEI VASILE 5 314 PA8X1-2895 10.10.2001 MATES MARCELA 11 262 DO6X-5720 22.11.2000 MATICI NEVENCA 15 209 DO6X2-1568 05.03.2002 MATIES IOAN 8 301 DO798002419 08.09.1998 MERJAN AUREL 22 98 DO600000115 - - MERLAN MARIA 0 495 DO600000116 - - MESTER FRANCISC 0 496 DO600000117 - - MESZAROS MIHAI 0 497 SC098002486 26.02.1998 MIAT EMILIAN 0 498 DO696000732 13.03.1996 MICLAU SABINA 0 499 DO600000118 - - MIHAI GHEORGHE 0 500 DO694001459 29.03.1994 MIHALACHE ANGELICA 0 501 DO600000119 - - MIHOC GHEORGHE 0 502 DO697000512 03.03.1997 MIHON LIVIU 0 503 D06X-1245 02.03.2000 MIHUT GHEORGHE 12 246 DO694000120 24.05.1994 MIKLOS EDITH 25 48 SC0-10085 14.07.1999 MILITARU ILIE 0 504 DO6X1-7039 13.12.2001 MILOS FELICIA 8 302 DO698000716 04.06.1998 MIRONESI GAVRIL 0 505 DO797003295 28.08.1997 MISTREANU DUMITRU 15 210 DO695002420 23.05.1995 MITILE TRAIAN 19 153 D06X-2031 25.02.2000 MITITIUC ROZA 0 506 DO600000122 - - MLADIN CORNEL 0 507 DO692000123 08.05.1992 MOISE CONSTANTIN 28 18 DO692000124 09.06.1992 MOISE FLOARE 28 19 DO694002711 22.07.1994 MOLDOVAN TIBERIU 26 39 DO6X1-1206 08.02.2001 MOLDOVEANU EMILIA 10 280 DO600000125 - - MOLNAR ELVIRA 0 508 D82003-344 30.01.2003 MOLNAR MARIA 7 306 DO692000126 08.06.1992 MORUT ILIE 25 49 D82003-8980 13.11.2003 MOT IOAN 9 292 DO699-4248 12.10.1999 MUDURA GHEORGHE 12 247 DO697000515 03.03.1997 MULLER IOAN 15 211 DO694003624 11.10.1994 MULLER MARIA 26 40 DO692000127 04.08.1992 MUNTEANU AUREL 25 50 DO600000128 - - MUNTEANU CUZMAN 0 509 PA8X1-1838 12.07.2001 MURA MARIA 19 154 DO600000130 - - MURARASCU DUMITRU 0 510 D06X-3015 28.03.2000 MURESAN AURELIA 9 293 DO695000000 27.03.1995 MURESAN DOMNICA 19 155 DO600000131 - - MURGU SOFIA 0 511 DO600000132 - - MUSAT ELENA 0 512 DO695003858 20.10.1995 MUSCA STEFAN 0 513 DO695004051 16.11.1995 NAGI PETRU 19 156 DO600000133 - - NAGY ILONA 0 514 D82003-128 17.01.2003 NAGY IOSIF 5 315 D72002-4270 21.05.2002 NAN ILEANA 8 303 DO695004040 15.11.1995 NASTASA NECULAE 0 515 DO600000134 - - NEAGOE AURORA 0 516 DO600000135 - - NEAMTU ELISABETA 0 517

D06X-3633 14.04.2000 NECHIFOR COCUTA ELENA 17 184 DO694003515 29.09.1994 NEDELEA DUMITRU 21 117 DO692000136 13.03.1992 NEGREA IOSIF 25 51 D0694-353 02.10.1994 NEGRULESCU CALIN 24 70 DO698001330 29.10.1998 NEMES VALENTIN - VASILE 0 518 DO696002374 28.10.1996 NEZO IRINA 0 519 D82004-7371 08.12.2004 NICA PETRU 3 321 DO696002434 06.11.1996 NISTOR ADALBERT 17 185 DO695002465 25.05.1995 NISTOR FRANCISCA 19 157 DO600000137 - - NISTOR FRANCISCA 0 520 DO694002686 19.07.1994 NITU CATINCA 0 521 D0699-335 03.10.1999 NOVACOVICI MIHAI 16 196 DO695001143 01.03.1995 NOVACOVICI MIHAI 0 522 DO696001519 19.06.1996 NOVACOVICI VERONICA 20 134 DO600000138 - - NOVOLAN OVIDIU 0 523 DO694000262 03.02.1994 OCRAIM DOINA 0 524 DO600000139 - - OHAT MARGARETA 0 525 DO692000140 16.09.1992 OLARESCU DOMNICA 28 20 DO694002645 12.07.1994 OLTEAN BOAR DOINA 0 526 D72003-607 14.02.2003 ONCIOIU ANA 8 304 DO696009001 05.06.1996 ONUT PETRU 0 527 SC2-12717 22.09.2000 OPREA PETRU 0 528 DO693000141 27.07.1993 ORAS MIHAI 23 87 DO600000142 - - ORAVICEANU MARIA 0 529 DO6X-5755 23.11.2000 ORBAN ELISABETA 12 248 D0799-3561 28.09.1999 ORHA ANA 18 170 DO600000143 - - OROS MARIA 0 530 D06X-40 01.10.2000 OSTAP EMIL 0 531 DO600000144 - - PACURARU ROZALIA 0 532 DO6X-4547 06.05.2000 PAICA NICOLAE 0 533 DO600000145 - - PAL DENES 0 534 DO695003285 22.08.1995 PALADE DUMITRU 0 535 DO600000146 - - PALASTEA GEORGETA 0 536 DO693021946 14.07.1993 PALEANU NICOLAE 0 537 DO796002526 11.09.1996 PANA FLORICA 0 538 DO600000148 - - PANTEA ZOR 0 539 PA8X1-3928 14.12.2001 PANTIS FLOARE 0 540 DO694002050 28.04.1994 PARAFIN MIHAI 21 118 SC095013755 15.11.1995 PARLOG LUCIAN 21 119 DO694000190 27.01.1994 PASCA ANUTA 0 541 DO600000149 - - PASCU FLORIAN 0 542 DO600000150 - - PASTOR ELENA 0 543 DO693023562 29.07.1993 PATRU ANASTASIA 27 30 DO698001511 14.12.1998 PAUL ANA 14 226 DO600000151 - - PAULOVITS ADALBERT 0 544 DO697002029 27.10.1997 PELE NISTOR 0 545 DO600000152 - - PENCIU ION 0 546 DO693027252 09.09.1993 PERIAT IONEL 26 41 D72002-2918 12.04.2002 PETCU PETRU (IULIANA) 5 316 DO697001103 06.05.1997 PETER GHEORGHE 0 547 DO600000154 - - PETOLESCU GHEORGHE 0 548

DO6X-5660 20.11.2000 PETRE ELENA 11 263 DO697001212 19.05.1997 PETRE GHEORGHE 18 171 DO697000906 09.04.1997 PETRE VIRGINIA 18 172 DO698001472 24.11.1998 PETRESCU MARIA 16 197 DO694004021 07.11.1994 PETRESCU ADAM 21 120 DO600000155 - - PETRESCU ZORICA 0 549 DO696002160 10.10.1996 PETRINESCU GHEORGHE 20 135 DO694004322 08.12.1994 PETROV ANA 21 121 21294 13.05.1991 PETROV ELISABETA 34 1 DO694000380 15.02.1994 PETROVICI ANA 26 42 DO697001249 23.05.1997 PETRUT MARIA 15 212 DO692000157 06.06.1992 PITU ELISABETA 28 21 DO694000181 27.01.1994 POHL TEREZIA 0 550 DO698000592 09.04.1998 POP VIORICA 16 198 DO694004228 29.11.1994 POP ELENA 0 551 D82003-4951 15.07.2003 POP IOAN 10 281 DO600000158 - - POP TEREZIA 0 552 DO692000159 20.02.1992 POPA BINGERT TEREZIA 25 52 DO697000320 12.02.1997 POPA GHEORGHE 15 213 DO692000160 19.05.1992 POPA MIHAI 25 53 DO692000161 18.08.1992 POPA NICOLAE 25 54 DO600000162 - - POPA OANA 0 553 D72005-2356 12.07.2005 POPLICEANU GHEORGHE 2 323 DO695002750 22.06.1995 POPOVICI FLOARE 0 554 DO694002543 28.06.1994 POPOVICI FLOARE 0 555 DO600000163 - - POPOVICI GHIZELA 0 556 DO690001123 12.03.1990 POPOVICI MARIOARA 0 557 DO6X1-1710 27.02.2001 POPOVICI TEREZIA 10 282 DO600000164 - - PORTIK-KOCSI VERONICA 0 558 DO694000186 27.01.1994 PRANDEA ION 21 122 D72004-4411 03.06.2004 PRELIPCEAN GHEORGHE 7 307 D72002-6226 10.07.2002 PRUNCU VIORICA 9 294 D06X-1600 15.02.2000 PURCEL MARIN 11 264 DO698001009 03.08.1998 PURSIELUS FLOARE 16 199 DO693000165 02.03.1993 PUSCAS ANA 23 88 DO6X1-6857 03.12.2001 PUSCASU AUREL 0 559 DO600000166 - - PUTIN ELISABETA 0 560 SC094009581 29.12.1994 RADESCU VICTOR 21 123 DO694002612 07.07.1994 RADU FLOAREA 27 31 D06X-2884 23.03.2000 RAICI ELISABETA 13 235 D82004-3928 02.07.2004 RATULESCU CONSTANTIN 1 325 DO6X1-1417 15.02.2001 RETEZAN FLOARE 0 561 DO600000168 - - RETEZAN IOAN 0 562 DO696000053 11.01.1996 RISTA PETRU 20 136 D0699-1978 27.07.1999 RITAN AURELIA 15 214 DO698000909 12.06.1998 ROBA GEORGETA 0 563 DO6X1-2076 19.03.2001 ROGOJEANU ELISABETA 0 564 DO600000169 - - ROMANU GHEORGHE 0 565 D0699-735 14.05.1999 ROSTAS IOAN 19 158 DO600000171 - - ROTAR XENIA 0 566 DO600000172 - - ROTAREANU MARIA 0 567

DO600000173 - - ROVA CORNELIA 0 568 D0699-4008 12.03.1999 RUGINESCU IOAN NICU 18 173 SC095015022 19.12.1995 SACALUS MIHAI 25 55 D06X-3257 04.05.2000 SAMU ELISABETA 16 200 DO695000143 16.01.1995 SANDU DAN 27 32 DO694001120 07.05.1994 SARBU AGNETA 23 89 DO6X-5215 19.10.2000 SAVA GRIGORE 0 569 DO695001805 28.03.1995 SAVESCU TINCA ANA 19 159 D72004-1732 03.03.2004 SCHEEL RICHARD 9 295 DO600000174 - - SCHEIN AGNETA 0 570 DO600000175 - - SCHEULEAC JUVENAL 0 571 DO6X1-5874 26.10.2001 SCHNEIDER ELENA 7 308 D0699-4160 12.09.1999 SCHNEIDER IOAN 14 227 DO694002628 11.07.1994 SEBOK MARIA 0 572 DO695002430 12.06.1995 SEPETAN ANA 0 573 DO692000176 14.09.1992 SERBAN ANA 25 56 D72003-1968 15.04.2003 SERBAN DOMNICA 6 313 DO694002641 12.07.1994 SEREMET ANA 0 574 DO694002173 12.05.1994 SESERMAN SOFIA 0 575 DO600000177 - - SICLOVAN OTILIA 0 576 DO698000258 13.03.1998 SILVESTRU ANA 0 577 DO600000178 - - SIMULESCU VICTORIA 0 578 DO600000179 - - SIRBU EUGENIA 0 579 DO697001346 04.06.1997 SIRBU TEODOR 0 580 DO600000180 - - SLAVKO SUZANA 0 581 D0799-3882 10.07.1999 SMALBERGER GEORGE 14 228 DO696002177 10.10.1996 SOCOLAN AUREL 0 582 DO694002122 05.05.1994 SOICA CONSTANTIN 0 583 DO694003513 29.09.1994 SONNENHEIM IOSIF 21 124 D82002-1045 19.11.2002 SOOS ARPAD 0 584 D0699-4173 12.09.1999 SPATAR EVA 0 585 SCO98011990 22.09.1998 SPATARIU ILEANA 16 201 DO694002724 26.07.1994 SPIRK MIHAI 24 71 DO692009999 01.03.1992 STAN MIRCEA 28 22 DO696001157 13.05.1996 STANCIU GHEORGHE 27 33 DO600000181 - - STANCOVICI SLOBODAN 0 586 DO694003804 27.10.1994 STANCU EUGENIA 0 587 PA8X1-2387 24.09.2001 STANESCU NICOLAE 12 249 DO695000721 16.02.1995 STANILA ELENA 0 588 DO6X1-6928 06.12.2001 STANIS IRINA 10 283 D82003-1134 06.03.2003 STEFANAS PETRU GHEORGHE 7 309 DO694003612 10.10.1994 STEFANUT MARIANA 21 125 DO600000183 - - STELEAC NICOLAE 0 589 DO694000184 12.03.1994 STETCO VASILE 0 590 DO698000929 07.09.1998 STIRBU GHEORGHE 20 137 DO600000185 - - STOIAN MARIA 0 591 D82003-887 25.02.2003 STOICA GHEORGHE 5 317 DO698001401 17.12.1998 STOIENICA MARIN 13 236 DO696002496 14.11.1996 STRAJAN LENUTA 9 296 DO695002181 20.04.1995 STRATULAT DUMITRAS EMILIAN 20 138 DO693000186 16.07.1993 SUBOTA STEFAN 23 90

DO695003298 24.08.1995 SULICAR ETELCA 0 592 DO696000905 03.04.1996 SUR FLOAREA 18 174 DO600000187 - - SURDAN MARIA 0 593 SC094004195 05.07.1994 SUSMAN ELENA 0 594 DO697000964 17.04.1997 SUTA ELENA 0 595 DO692000188 06.08.1992 SZABO ELENA 25 57 DO600000189 - - SZABO MARIA 0 596 DO600000190 - - SZABO PIROSCA 0 597 DO6X-4849 23.08.2000 SZECKELY CATITA 17 186 DO6X1-1991 14.03.2001 SZUCS HILDA 10 284 DO600000191 - - SZUFLEK ANNA 0 598 DO693009443 03.02.1993 TALVAN ELENA 23 91 DO6X2-1265 26.02.2002 TAMAS GHEORGHE 11 265 DO695003189 08.08.1995 TANASIE VICTORIA 20 139 D0699-1423 18.06.1999 TARINA ECATERINA 0 599 DO695002178 19.04.1995 TARKANYI GEZA 19 160 4064 18.02.1992 TAUT AVRAM 29 5 2072 14.02.1994 TCACIUC IOAN 22 99 SC02-15375 26.09.2002 TEODORESCU MARIA 7 310 D0699-114 26.01.1999 TEREK ELISABETA 15 215 DO691030421 12.08.1991 TEREN AUREL 0 600 D72002-3395 24.04.2002 TESLARIU ELENA 12 250 DO697000500 28.02.1997 TIBULEAC NECULAI 18 175 D06X-1391 02.08.2000 TINC FLORINEL SABIN 18 176 PA8X-1777 17.07.2000 TIRZIU IOAN DOREL 16 202 DO6X-5410 11.01.2000 TISAN NATALIA 13 237 DO695001679 22.03.1995 TODOR IOAN 24 72 DO600000193 - - TODOROV MILA 0 601 DO696002420 04.11.1996 TOMA PETRE 19 161 DO697002259 28.11.1997 TOMBACZ PETRU 0 602 DO695003637 28.09.1995 TOMIN MERIMA 24 73 DO692000194 15.05.1992 TONTA IULIANA 25 58 D06X-2470 03.09.2000 TOPAI NICOLAE 9 297 DO690025449 14.09.1990 TOPAI PAULA 0 603 DO600000195 - - TOTH SZOLLOS STEFAN 0 604 DO694000521 23.02.1994 TRANDAFIR MIHAI 0 605 DO692000196 12.02.1992 TRINFA IULIANA 28 23 DO696002327 21.10.1996 TUDIC ILEANA 20 140 DO694001753 12.04.1994 TUDOSE GABRIEL 24 74 DO694000724 03.03.1994 TUDOSIE VASILINA 25 59 DO600000197 - - TUHUT MARIA 0 606 DO600000198 - - TURTUREANU IRMA 0 607 DO694002758 01.08.1994 UNGUREANU LIVIA 24 75 DO694000199 01.03.1994 URBAN MARIA 21 126 DO694003298 12.09.1994 UTA I.IOAN 24 76 SC098-3732 20.03.1998 UZA VIOARA 19 162 DO692000200 11.07.1992 VANCA ELENA 25 60 DO600000201 - - VARGA ELENA 0 608 DO695002193 21.04.1995 VARGA GHEORGHE 0 609 DO694002266 26.05.1994 VASILE ARTUR 21 127 DO694004057 09.11.1994 VASILE LUCRETIA 21 128

SC04-19343 09.11.2004 VELICEASA PAVEL 9 298 DO600000202 - - VERES MARIA 0 610 DO692000203 04.12.1992 VINTURA ILEANA 25 61 DO692000204 11.07.1992 VITEAZ ELENA 30 4 DO697001265 27.05.1997 VLAD SAVIAN 0 611 DO600000205 - - VUCOVAN VIORICA 0 612 DO695003162 04.08.1995 WIND ADAM 22 100 D0699-3023 27.10.1999 WOLF EMERIC 22 101 DO697001061 29.04.1997 WOTH DOMNICA 15 216 D0699-3134 11.02.1999 WRBITSKY KOLOZSI AURELIA 17 187 DO692000206 10.07.1992 ZABAN ZOLTAN 28 24 DO6X-4135 18.05.2000 ZAH ANDREI 0 613 SC095000946 23.01.1995 ZAHARIA GHEORGHE 0 614 DO600000207 - - ZAHORNEANU MIHAI 0 615 PA8X-2148 08.02.2000 ZAMOSTEANU ILIE 16 203 DO600000208 - - ZAVAIANU ANA 0 616 DO6X1-6808 28.11.2001 ZAVOIANU GHEORGHE 15 217 DO694002525 27.06.1994 ZBAGAN VASILICA 0 617 DO692000209 09.05.1992 ZEGREA VASILE 0 618 DO600000210 - - ZELINSCHI MARIA 0 619

nr_inreg data_inreg nume punctaj ordi

Atasament: Lista_ord._alfabetica_-_Evacuati.pdf

Numarul de inregistrare al

cererii

Data inregistrarii

cererii NUMELE si PRENUMELE

Solicitantului Punctajul acumulat

Ordinea de prioritate de

pe lista

D82005-4587 12.09.2005 ABRUDAN DORIAN 10 309 D0699-318 03.04.1999 ACHIM TATIANA 17 89 DO6X1-5001 20.08.2001 AGACHI GENOVEVA 20 37 DO6X1-1535 20.02.2001 ALBULESCU MARIA 12 229 D72003-3616 29.10.2003 ALEXA ADRIANA 13 197 D72004-4835 24.06.2004 ALEXUTA AUREL 7 437 D72005-2468 26.04.2005 ALMAJANU FLORIN 10 310 DO693025031 17.08.1993 ANDREI STEFAN 24 15 DO694002372 09.06.1994 ANDRIES STEFAN 21 31 DO6X-4391 29.05.2000 ANDRON GHEORGHE 0 551 DO695002105 11.04.1995 ANDRONACHE MIMU 20 38 D82003-9305 28.11.2003 ANDRONIC IOAN 11 268 D82005-875 25.02.2005 ANGHEL CORNELIU 10 311 D72002-6787 29.07.2002 ANGHELINI ELISABETA 15 146 D82003-7785 23.09.2003 ANTON LUCIAN 7 438 DO698009144 09.02.1998 ANTONIADE FELIX 16 122 D82004-4915 03.08.2004 ARDELEAN FLOARE 10 312 D82003-9647 12.12.2003 ARDELEAN GHEORGHE 12 230 D0693-7388 06.04.1993 AVATAFULUI ANA 23 21 DO695000234 19.01.1995 AVRAM MARIA 19 50 D72004-4788 23.06.2004 AVRAM MARIANA 4 527 D72004-3729 18.05.2004 BADEANCA ION 6 479 D72003-288 27.01.2003 BAIAS LIA 0 552 D72004-3343 05.05.2004 BALINTONI LENUTA 10 313 D82003-4791 08.07.2003 BALONIU MARIA 7 439 D82002-1621 12.12.2002 BANITA ANGELA 11 269 DO698001579 23.12.1998 BARABOIU MONICA 20 39 DO696000517 22.02.1996 BARANTIS GHEORGHE 20 40 19217 23.04.1991 BARBU MIRCEA 0 553 DO698001408 16.11.1998 BARBULESCU FLOAREA 13 198 DO6X1-5447 11.09.2001 BEJENARU MIHAI 17 90 D06X-2055 28.02.2000 BELECIU MARIA 12 231 D72005-4830 25.10.2005 BERECZKI PAL 6 480 D82005-3537 20.07.2005 BERES ALEXANDRU 6 481 DO6X1-6167 06.11.2001 BERZEGHEANU ADELAIDA 9 355 DO696001802 24.07.1996 BESNEA MILICA 0 554 DO698001129 07.12.1998 BIBEL BRUNO 17 91 PA8X1-2319 20.09.2002 BIRO IOSIF GHEORGHE 13 199

Anexa 1 la H.C.L. nr.

Lista de prioritati pentru anul 2006 a persoanelor care se incadreaza la categoria "EVACUATI DIN IMOBILE REDOBINDITE DE PROPRIETAR" care au depus

solicitari in vederea atribuirii unei locuinte din fondul locativ de stat

DO6X-3258 04.05.2000 BIRU ANICA 11 270 D72004-5180 06.09.2004 BISCA VANDA 11 271 D72002-5302 14.06.2002 BITI CONSTANTIN 12 232 D82004-7540 16.12.2004 BLAJ ELENA 8 398 D72005-419 25.01.2005 BLOGU TITUS 6 482 DO694004314 08.12.1994 BOARIU CORALIA CARMEN 30 2 DO698000219 12.02.1998 BOCICU LIDIA - MARIA 20 41 DO694000283 03.02.1994 BOCZ MIHAIL 21 32 D72002-5318 14.06.2002 BODEA ELISABETA 8 399 D82005-4139 18.08.2005 BOGDAN ELENA 7 440 D72002-2708 09.04.2002 BOGDAN MARIANA 12 233 DO694004337 09.12.1994 BOIESAN DANUT 0 555 D0699-4005 12.03.1999 BOKOR GABRIEL 16 123 DO6X1-940 01.02.2001 BOLDEA LIVIU 15 147 DO696003114 02.05.1996 BOLDEA-PETRIA ELENA 17 92 D0699-3486 24.09.1999 BORA VERONICA 12 234 DO695002881 03.07.1995 BORBELY KOVACS PAVEL 0 556 D72004-7146 29.11.2004 BORCIAN ANA 10 314 DO6X1-6487 15.11.2001 BORNUZ SORIN 15 148 D82003-9646 12.12.2003 BORTAS VIOREL 8 400 DO697000832 01.04.1997 BORZ VASILE 26 4 DO6X1-3998 24.07.2001 BOT FLORICA 14 175 D72004-1453 23.02.2004 BOTA IULIANA SINZIANA 9 356 D82003-9481 09.12.2003 BOTIN IRINA 12 235 D82003-8978 13.11.2003 BOTNAR VIOREL 18 71 D0699-106 25.01.1999 BRADACI FLOARE 16 124 D72003-679 19.02.2003 BRADACI MARIA 13 200 D82005-4164 18.08.2005 BRANZAN PETRIA 1 543 D82002-97 30.09.2002 BRATU GHEORGHE 10 315 D72005-337 21.01.2005 BRINCOVEANU BUDOMIR 9 357 D72002-4254 21.05.2002 BROSTINEANT GAVRIEL 12 236 DO6X1-6743 26.11.2001 BUCUR TIBERIUS 15 149 DO6X1-3613 27.06.2001 BUDA EVA 2 542 D82004-7564 16.12.2004 BUDASCA MIRENA 7 441 D82003-5656 29.07.2003 BUDEANU DUMITRU 7 442 DO697000560 06.03.1997 BULGAR FLOARE 19 51 PA8X1-2292 19.09.2001 BULIGA GEORGETA 7 443 D82004-3882 30.06.2004 BURIC VIOLETA 7 444 D82005-5090 30.09.2005 BUZA PAVEL 3 536 D82002-4 26.09.2002 CALINESCU OVIDIU 15 150 DO697000559 06.03.1997 CAPATINA MARGARETA 15 151 DO6X1-4020 26.07.2001 CARABAS MARIA 13 201 D82002-1252 27.11.2002 CARABAS MARIA 0 557 D82004-3991 06.07.2004 CARAGIA DENISA 11 272 D82005-5089 30.09.2005 CATANA EUGEN 3 537 D82004-2491 29.04.2004 CAZACU ELENA 7 445 DO695002500 31.05.1995 CERCHEZ MIHAI 0 558 D82005-3238 30.08.2005 CETA MARIA 4 528 DO698000132 11.02.1998 CHETAN MARIUS 15 152 D72005-1520 14.03.2005 CHINCEA AURELIA 4 529 D82002-1043 19.11.2002 CHIRICEANU LILIANA 11 273

PA8X-3190 28.09.2000 CHIRICESCU TATIAN 15 153 D82003-8666 27.10.2003 CHIRILA ELENA 11 274 D72005-4880 27.10.2005 CHOROSI MIRCEA 8 401 D0699-672 05.11.1999 CIMBRU CONSTANTIN 18 72 D82004-5508 24.08.2004 CIMPEAN IOSIF 7 446 D82003-9582 11.12.2003 CINCA NICOLAE 9 358 DO6X-5489 11.08.2000 CINE BUZSI IREN 20 42 D82005-6395 16.12.2005 CIOBANU PETRUTA 5 517 D0799-3004 09.10.1999 CIOCAN VASILE 17 93 D82005-3372 15.07.2005 CIOCAN VASILE 7 447 D82005-6311 14.12.2005 CIOGOLEA ASPAZIA 4 530 D82005-6310 14.12.2005 CIOGOLEA GEORGE DUMITRU 6 483 PA8X-383 21.04.2000 CIOROIANU CONSTANTIN 0 559 D72005-3794 07.09.2005 CIRLIG FLORICA 7 448 D0699-484 13.04.1999 CIRSTENA VASILE 14 176 D72004-3764 18.05.2004 CIUCA PETRE 5 518 DO694003665 15.05.2001 CIUCIU VIOREL 12 237 PA8X1-1766 10.07.2001 CIUCIUC AURELIA 16 125 D82004-4569 22.07.2004 CIUNGAN COSMIN 10 316 D72003-511 10.02.2003 CIURAR DAN 13 202 D82003-2483 05.05.2003 CIURLEA DUMITRU 11 275 D0699-1104 06.04.1999 CIUTA DANIELA CAMELIA 19 52 SC096007082 26.07.1996 CLOP ANETA 23 22 PA8X-2863 19.09.2000 COCA ADELA 17 94 D72004-5890 30.09.2004 COCARLEA SABIN 6 484 DO6X1-4105 30.07.2001 CODREANU GHEORGHE 8 402 D82004-950 10.02.2004 COHUT ANTON 5 519 D82003-6912 04.09.2003 COJOCARIU FLOAREA 10 317 D72002-812 16.09.2002 COJOCARIU POPA MIHAI 10 318 D82002-1647 13.12.2002 CONSTANTIN IOANA 11 276 D72002-5002 06.06.2002 CONSTANTINESCU ALEXANDRU 8 403 D72004-6135 12.10.2004 CONTRA OVIDIU 10 319 D82002-1638 12.12.2002 CONTRASIU MIRCEA DANUT 7 449 D72002-8975 28.10.2002 CORLAN ION 14 177 DO698001054 05.11.1998 CORNEA ANCA 17 95 D82004-802 03.02.2003 CORSEI GHEORGHE 9 359 D82004-5602 26.08.2004 COSMA MARIA 10 320 D82003-6223 14.08.2003 COSTACHE ANGELICA 8 404 DO696000155 22.01.1996 COSTACHE RODICA 19 53 D72004-6862 17.11.2004 COSTAS AURELIA 12 238 D06X-2051 25.02.2000 COSTEA ANA 16 126 DO695002880 03.07.1995 COTARTA NINA 19 54 19716 12.07.1990 COTTA VASILE 0 560 DO6X-5430 11.02.2000 COVACIU MARIANA 18 73 SC00-15768 16.11.2000 COVACS ADRIAN 16 127 DO696002444 07.11.1996 COVASA TEODOR 17 96 D82004-1951 01.04.2004 COZMIUC CARMEN 8 405 DO6X1-6950 07.12.2001 CRACEA IANCU 14 178 DO6X2-1099 18.02.2002 CRACIUN ALEXANDRA 10 321 DO696000558 26.02.1996 CRACIUN IOAN 17 97 DO696001773 22.07.1996 CRETAN FELICIA 19 55

D82002-1616 11.12.2002 CRETU IONEL 11 277 DO6X1-6616 19.11.2001 CRISAN CRISTIAN 11 278 D82004-262 22.01.2004 CRISAN DUMITRU 13 203 D82003-5341 22.07.2003 CRISAN ELENA 10 322 D82003-6177 14.08.2003 CRISAN STELUTA 11 279 D72005-5650 06.12.2005 CRISTEA ELENA 7 450 DO6X1-6670 21.11.2001 CULBECI DUMITRU 19 56 DO692034955 24.11.1992 CURIACICHI IOTA 0 561 DO698000062 21.01.1998 CUZIC GHEORGHE 13 204 D0698-1266 19.10.1998 CZINE ARANKA 0 562 DO697000576 10.03.1997 DAB STEFAN 0 563 DO6X1-4934 17.08.2001 DANCIU DOINA 7 451 D82002-569 29.10.2002 DANCSO ZOLTAN 14 179 D72005-3720 05.09.2005 DANILA FLORIN MARIUS 7 452 D72005-1137 24.02.2005 DARIDA STEFAN ANDREI 4 531 D72003-3473 21.10.2003 DELCEA NICOLAE 15 154 D72004-2240 23.03.2004 DEMETER ROZALIA 10 323 DO6X1-1242 08.02.2001 DEREVENCIUC DUMITRU 8 406 D82005-4043 11.08.2005 DINIS DORIN FLORIAN 7 453 DO692027775 23.09.1992 DINU PETRE 0 564 SC095006563 18.05.1995 DIOSI IRENE SI ILIE 0 565 DO696000031 10.01.1996 DIRILI FLORICA 17 98 D0699-166 02.05.1999 DOANA IULICA 16 128 DO698001387 09.11.1998 DOBOS ANGELICA 19 57 DO6X2-188 23.01.2002 DOBOS MARIA 12 239 D72002-3918 13.05.2002 DOBREA DRAGOS 9 360 D72002-4906 05.06.2002 DOROGHI SOFIA IDA 12 240 D82005-4616 13.09.2005 DRAGALINA OFELIA 6 485 DO6X1-4838 15.08.2001 DRAGAN DORU 16 129 DO6X1-3541 22.06.2001 DRAGAN TRIFU 12 241 SC99-18447 20.12.1999 DRAGHICI MIREL 15 155 D82002-1253 27.11.2002 DRAGOI JENI 9 361 DO697001457 13.06.1997 DRAGOMAN GORITA 18 74 DO696000781 20.03.1996 DRAGOMIR MARIA 17 99 DO796002118 13.08.1996 DRIDA DORU PETRU 17 100 DO699-166 05.02.1999 DUANA IULICA 12 242 D72005-3886 07.09.2005 DUMITRESCU CEZARINA 7 454 D82002-1056 20.11.2002 DUMITRESCU SINZIANA 6 486 D72003-4219 02.12.2003 DUNEA ION 14 180 D72004-5697 27.09.2004 EHLING ELENA 13 205 DO6X1-3585 26.06.2001 ELENEI COSTACHE 16 130 D82002-1671 16.12.2002 EREMIE NICOLETA 16 131 D72004-7128 29.11.2004 FAGADAUAN LAURA 8 407 D82003-4222 18.06.2003 FARCUT (ENEA) OLIMPIA DORINA MON 11 280 DO6X1-6949 07.12.2001 FERARU IOANA 13 206 DO698001578 10.12.1998 FERNBACHER AURICA 24 16 D82005-2921 06.07.2005 FETERI ELISABETA 4 532 D72002-9323 12.11.2002 FILIP ANA 9 362 DO6X1-5899 29.10.2001 FILIP CRISTINEL 19 58 D72002-7752 03.09.2002 FLOREA VIOREL 17 101 D72002-4258 21.05.2002 FLUERAS ABEL MARIUS 8 408

D72003-444 04.02.2003 FOALE ADRIAN 17 102 D72003-771 25.02.2003 FRIGLI VASILE 9 363 D72002-2178 12.06.2002 FUZER ZOLTAN 14 181 DO798002355 07.09.1998 GABOR TOCSI 0 566 D72002-6530 18.07.2002 GACEU MARIA 8 409 DO697001724 16.09.1997 GAINA ADRIANA 25 5 D72005-5398 23.11.2005 GAISAN CONSTANTIN 6 487 D72005-4203 27.09.2005 GAISAN CONSTANTIN 1 544 D82005-1173 14.03.2005 GAITA ANA 11 281 D82003-47 10.01.2003 GAITA FLORIN 11 282 DO698001283 30.10.1998 GAJDA PIROSCA 18 75 D82004-3036 20.05.2004 GALEA IOAN 7 455 D06X-3740 20.04.2000 GARDA IULIANA 14 182 D82003-9187 24.11.2003 GASPAR IOAN 9 364 DO6X1-6821 29.11.2001 GAVAZ IULIAN 11 283 D82002-1379 30.11.2002 GAVOSDEAN TRAICA 11 284 DO696001765 22.07.1996 GAVRIL IULIANA 24 17 D0698001304 30.10.1998 GEORGE DOINA 24 18 PA8X-1782 17.07.2000 GEORGESCU FLORIN 17 103 D0699-2265 15.09.1999 GHEORGHIU ELENA 17 104 D72002-8804 21.10.2002 GHERES ADRIANA SOFICA 18 76 D0699-304 03.03.1999 GHERHES ADRIAN 19 59 DO6X1-2614 27.06.2001 GHERMAN IULIU 9 365 DO6X-28 01.10.2000 GHITA SOFRON 1 545 PA8X-1985 25.07.2000 GHITUN SERGIU 0 567 DO696008341 14.06.1996 GIB MARCEL 17 105 D82003-1776 24.03.2003 GITA AUGUSTIN 11 285 DO6X2-1069 18.02.2002 GIUBALCA ELENA 9 366 D82004-4618 23.07.2004 GIURA DOINA 10 324 D72002-9165 06.11.2002 GIURA SILVIA 12 243 D82005-2984 07.07.2005 GIURCA CONSTANTIN 11 286 D82005-4782 20.09.2005 GIURICIN MARIA 7 456 DO694002732 27.07.1994 GNANDT VASILE 22 27 D82005-4781 20.09.2005 GOLUBOV GHEORGHE 5 520 SC03-16179 19.09.2003 GOMOTRICEANU MILOVAN STELA 14 183 PA8X-2388 24.09.2001 GORNIC MARIOARA 21 33 DO6X1-1367 05.05.2001 GOTTICH EMILIA 14 184 D06X-376 17.01.2000 GRIGORE NICOLAE 14 185 D82004-255 22.01.2004 GROSMAYER MARIANA 13 207 D72004-2122 18.03.2004 GROZA SOFIA 12 244 D72002-8448 25.09.2002 GROZESCU MIHAI 12 245 DO6X1-5770 22.10.2001 GRUICI PAVEL 15 156 PA8X1-2708 03.10.2001 GUSAT ANA 10 325 DO695002107 11.04.1995 GUTTMAN MARGARETA 20 43 DO698000678 30.04.1998 GUTULESCU ION 0 568 DO698000593 08.05.1998 GYUKIN ELENA 17 106 D82005-5823 17.11.2005 HALASZ AURORA 9 367 PA8X1-918 03.05.2001 HARABAGIU OPREANA PAULINA 13 208 DO697001738 17.09.1997 HENDEA MARIA 0 569 D82005-1266 18.03.2005 HERTANU CORNELIU 10 326 D72002-3271 22.04.2002 HERTEG IOSIF 14 186

DO694002682 19.07.1994 HINGACI GHIZELA 21 34 D72004-5016 02.07.2004 HIRSCH ECATERINA 11 287 D82005-5625 04.11.2005 HOLODNEAC ION 8 410 D72003-4135 27.11.2003 HOTOPILA ADRIAN 8 411 SC2003-3308 25.02.2003 HUIBAN GENIA 6 488 SC04-21151 02.12.2004 HUIBAN GHEORGHE 8 412 D82005-3461 19.07.2005 HUTAN GHEORGHE 10 327 D72003-2519 14.05.2003 IACOB CORNELIA 13 209 D06X-3513 04.12.2000 IACOBESCU MARIA 14 187 DO696002646 28.11.1996 IACSIN DRAGOSLAVA 0 570 D72002-5690 25.06.2002 IAGHER ERNEST 8 413 DO6X2-2385 28.03.2002 IANCOVICI IOAN 6 489 DO697000687 18.03.1997 IANCU ELENA 15 157 D82004-343 26.01.2004 IANCUTA GHEORGHE 8 414 DO6X1-5708 17.10.2001 IEPURE IOAN 13 210 DO6X1-6969 10.12.2001 IEPURE PERSIDA 15 158 SC0-12741 09.08.1999 ILCAU PETRU 0 571 D0699-200 02.11.1999 ILEA LILIANA ANGELA 15 159 D72002-5117 11.06.2002 ILES VASILE 10 328 D82003-5033 16.07.2003 ILICA ADRIAN 9 368 D82005-2425 02.06.2005 ILIE CONSTANTIN 7 457 D82005-5963 25.11.2005 ILIOIU ZOIEA 9 369 D82005-6208 08.12.2005 ILISIE VASILE 6 490 D82002-1593 10.12.2002 ILUTIU ZAMFIR 10 329 D72004-3367 05.05.2004 IONESCU MARIA 6 491 D72004-3967 25.05.2004 IONESCU VALERIA 11 288 D72004-3107 27.04.2004 IONESCU VICTORIA 7 458 D82003-4328 20.06.2003 IORDACHESCU SORIN 11 289 DO6X1-6565 16.11.2001 IOVAN ALEXANDRU 0 572 DO695002722 21.06.1995 IOVANESCU IOAN 27 3 D82004-1268 26.02.2004 IOVIN CIRESAN PASCUTA 7 459 DO695001047 27.02.1995 ISTOC MARINELA 19 60 DO695003217 14.08.1995 ISTRATE MARIA 0 573 D82004-1124 20.02.2004 IUHASZ IOAN 12 246 D82004-3860 29.06.2004 IVAN ATENA 8 415 SC05-22178 23.12.2005 IVAN MIHAI 9 370 D72004-2121 18.03.2004 JEJU EUGEN 6 492 DO6X-5359 27.10.2000 JISA TRAIAN 14 188 D82005-6388 16.12.2005 JUNCU MARIA 8 416 D72005-4044 22.09.2005 JURJE MARIA 3 538 PA8X-2015 26.07.2000 JURJITA IOAN 20 44 D72003-3393 16.10.2003 KECSKES FERDINAND 11 290 DO797002574 14.07.1997 KERKER ELISABETA 20 45 DO698000655 24.04.1998 KISS EMERIC 18 77 DO691017278 10.04.1991 KISS FRANCISC 0 574 D82003-2582 07.05.2003 KISS IOSIF 10 330 D82005-1463 01.04.2005 KISS STEFAN 8 417 D72005-5847 14.12.2005 KLEIN FLORICA 6 493 PA8X1-3910 14.12.2001 KLIMANOVITS MARIA STEFANIA 9 371 D82005-3210 12.07.2005 KORTYE IOAN 14 189 D72005-3623 30.06.2005 KOVACS AUGUSTIN 7 460

D72004-6034 07.10.2004 KOVACS ELISABETA 8 418 DO797003118 19.08.1997 LASCAU ANA MARIA 15 160 D82004-303 23.01.2004 LASCU VICTORIA 9 372 D72002-6559 19.07.2002 LASSO DANIELA 10 331 DO6X-5796 24.11.2000 LAURENTIU ZENOVIA (BUDA MARIA) 14 190 DO698-1610 11.12.1998 LAVER IOAN DORIN 18 78 D72002-9964 27.11.2002 LAZI VIORICA 15 161 D702-10529 18.12.2002 LECA ALEXANDRU 13 211 D82003-8116 01.10.2003 LIKSASOV ALEXANDRU 12 247 SC04-21475 07.12.2004 LINTA NICOLETA 6 494 D82002-1192 25.11.2002 LIPAI VIORICA 11 291 DO6X-5666 20.11.2000 LITEANU RODICA 18 79 DO698001173 05.10.1998 LOCH GHIZELA 22 28 D82003-9541 11.12.2003 LORINCZ MARTA 14 191 D72005-4575 12.10.2005 LUCA IOAN 7 461 D72005-1771 24.03.2005 LUCA MARGARETA 9 373 D72005-710 07.03.2005 LUCIAN DANIELA 15 162 D82003-9330 02.12.2003 LUKACS IOSIFINA 9 374 SC01-20581 19.12.2001 LUPULESCU CONSTANTIN 19 61 PA8X-1906 20.07.2000 LUPUSOR ELENA 16 132 D82002-791 12.11.2002 LUPUSORU MARIN 0 575 D72003-2043 17.04.2003 MAFTEAN GHEORGHE 13 212 D702-10338 05.12.2002 MAGDICI EVA 12 248 DO698000218 12.02.1998 MAGHIAR MARIA 15 163 DO6X1-5530 14.09.2001 MAGYARI CAROL 17 107 D82004-3065 21.05.2004 MAILAT IOSIF 12 249 D82004-2703 10.05.2004 MAILAT TOMA 8 419 SC099-9149 29.06.1999 MALDAN CARMEN MARIA 0 576 SC099-9150 29.06.1999 MALDAN MONICA 0 577 D72005-1991 05.04.2005 MALITA GHEORGHE 12 250 D72005-4792 24.10.2005 MANDOIU MARIA 7 462 DO798002457 21.07.1998 MANEA MARIAN 17 108 DO6X-5377 30.10.2000 MANEA MARIOARA 17 109 D0699-854 21.05.1999 MANEA VIORICA 19 62 D72004-6723 12.11.2004 MARCU IOAN 7 463 D72005-4955 01.11.2005 MARGEA DAN 8 420 DO695001664 04.08.1995 MARGINEANU DOREL 25 6 DO6X-5137 16.10.2000 MARIN GHEORGHE 11 292 D72002-7625 29.08.2002 MARINA IONEL PETRU 9 375 D82004-920 09.02.2004 MARINCU PETRU 10 332 D82002-1299 28.11.2002 MARTINIC NICOLAE 15 164 D72004-6787 16.11.2004 MARTINOV MARIA 8 421 D72002-6087 05.07.2002 MATEI MARIA 11 293 DO6X1-6475 15.11.2001 MATEI MARIOARA 14 192 D82004-1156 23.02.2004 MATEI REMUS 10 333 DO6X-4455 30.05.2000 MATEIESCU RODICA 25 7 DO6X1-2316 30.03.2001 MECIA DAN 11 294 DO696002760 11.12.1996 MENGHER TRIFU 0 578 DO692015053 03.06.1992 MESZAROS ELIODOR 25 8 D0699-1953 26.07.1999 MICHNIK MARIA 16 133 D82004-5623 27.08.2004 MICLOSONI EUGEN 7 464

DO6X1-4443 09.08.2001 MICULITA GHEORGHE 0 579 D0699-2983 26.10.1999 MIHAESCU MARCEL 21 35 D72002-8423 24.09.2002 MIHAI TRIFU 9 376 DO6X1-1944 08.03.2001 MIHAIASA STEFAN 15 165 PA8X-339 17.04.2000 MIHALACHE ELISABETA 13 213 D07-3133 15.09.1999 MIHALACHE FILIMON 19 63 PA8X1-2467 26.09.2001 MIHALACHE MARIOARA 1 546 DO6X2-100 17.01.2002 MIHOC CAMELIA 20 46 D82004-7559 16.12.2004 MILICI MARGARETA 6 495 D82002-1680 16.12.2002 MILICI PASTITA 11 295 D72002-5317 14.06.2002 MILOVANOV MILAN 11 296 SC096002180 01.02.1996 MINICA GHEORGHE 17 110 DO697000910 09.04.1997 MIRCU GHEORGHE 20 47 D82004-1396 03.03.2004 MIRONICA CIPRIAN 1 547 DO6X1-3367 12.06.2001 MIRONICA GHEORGHE 16 134 D82004-3980 06.07.2004 MITRACHE MARIUS 16 135 D82002-1697 17.12.2002 MITRICA FLORIN 11 297 DO6-1762 17.09.1996 MITRU VIORICA 25 9 D82005-4807 21.09.2005 MLADEN BADIA 9 377 DO698000745 13.05.1998 MOCAN - DRAGOESCU MIRELA - LILIAN 0 580 D82005-1345 23.03.2005 MOCANU ION 6 496 D82005-3585 22.07.2005 MOLDOVAN DANIEL 6 497 DO6X1-4403 08.08.2001 MOLDOVAN EUGENIA 13 214 D72005-3443 21.06.2005 MOLDOVAN MARIA 5 521 D82005-3333 14.07.2005 MOLOCA LUCRETIA 1 548 D82003-8799 04.11.2003 MORAR VIOREL 8 422 D82004-2832 13.05.2004 MORARU VOICHITA 7 465 D72002-3384 24.04.2002 MORICZ VASILICA (PETRU) 10 334 D0699-1378 17.06.1999 MOSOARCA FLOAREA 15 166 DO698000843 01.06.1998 MOTORGA VIORICA 18 80 D82005-3957 09.08.2005 MURARASU RODICA 7 466 DO696000651 09.01.1996 MURESAN RODICA 17 111 PA8X-1666 07.11.2000 MURESAN ELENA 21 36 DO696000023 09.01.1996 MURESAN RODICA 0 581 D72003-3834 11.11.2003 MUSCA ROZA 12 251 D06X-633 24.01.2000 MUSTETI HORIA 0 582 DO695003805 17.10.1995 MUSTETIU HORTENSIA 0 583 D0699-79 20.01.1999 NAGY STEFAN 0 584 D82005-6226 08.12.2005 NASLEU IOAN 9 378 DO698000235 17.07.1998 NEAMTU DOREL 0 585 SC04-21169 02.12.2004 NEAMTU EMILIA 8 423 D82003-8082 30.09.2003 NECEA DANA 13 215 D72003-301 27.01.2003 NEDA ANA 12 252 D82005-3536 20.07.2005 NEDELCOVICI IOAN 8 424 PA8X2-436 29.01.2002 NEGRU GRIGORE 9 379 D72005-1358 07.03.2005 NEMES GABRIEL 6 498 DO691910304 12.08.1991 NICA VASILE 0 586 DO692007655 19.03.1992 NICHITIN MIRCEA 0 587 D72004-2019 15.03.2004 NICKE AUREL 6 499 DO6X-3893 05.09.2000 NICOLAU ESTERA 17 112 D72002-9163 06.11.2002 NICOLESCU MARIA 13 216

SC04-17942 13.10.2004 NICOLESCU OCTAVIA 11 298 D06X-738 25.01.2000 NICOLICI ALEXANDRU 0 588 DO692036412 08.12.1992 NICULITA TEODOR 0 589 D0699-2139 22.07.1999 NINCU EUGEN 15 167 D06X-2316 03.06.2000 NINOIU ANA 18 81 D702-10356 05.12.2002 NISTOR VASILE 11 299 D06X-3917 02.11.2000 NITU MALVINA 0 590 PA8X1-2416 25.09.2001 NONU MIRCEA 17 113 D82002-1055 20.11.2002 NOVAC IOAN 10 335 PA8X2-1635 04.04.2002 NOVAC STEFAN 18 82 D72005-1577 16.03.2005 OALA CONSTANTIN 8 425 D82004-3873 30.06.2004 OLAH ANGELICA 8 426 D82005-6348 15.12.2005 OLARU GABRIEL SEVERIN 10 336 D72004-2352 26.03.2004 OLTEAN MARIA 10 337 DO696000160 23.01.1996 ONEA ELENA 0 591 DO695002927 06.07.1995 ONITA NICOLAE 0 592 DO696000393 15.02.1996 OPREANU RADU 17 114 DO6X1-5706 17.10.2001 OROS POMPEI 11 300 D72005-5839 14.12.2005 OSTAP GIZELA 6 500 D0699-2947 22.10.1999 OSZLANCZI RITTA 18 83 D82005-2708 23.06.2005 OTVOS EMA 8 427 DO6X2-1129 19.02.2002 PACSANOVSKI ELISABETA 10 338 D82002-1765 20.12.2002 PAICU GHEORGHE 9 380 D82002-774 12.11.2002 PANDURU ROMULUS 6 501 SC097002414 03.03.1997 PANTEA STELIAN 15 168 DO692004276 19.02.1992 PAPP-TAKACS ELENA 25 10 SC2001-8113 01.01.2001 PAPURA ALEXANDRINA 9 381 DO6X1-6932 06.12.2001 PASCALAU MARIA 12 253 D82003-6066 11.08.2003 PASCALE LENUTA 16 136 D72004-684 29.01.2004 PASCARIU LUCRETIA 8 428 D72004-6330 19.10.2004 PASLEA DAN 12 254 D82005-2359 27.05.2005 PATRULESCU DUMITRU 8 429 DO694001710 07.04.1994 PAUL MARIA 0 593 DO6X1-7002 12.12.2001 PAUN ELENA 10 339 D72005-5004 04.11.2005 PAVA LEONTINA 8 430 D06X-4161 27.03.2000 PEICA IULCA 12 255 PA8X1-3355 08.11.2001 PENESCU DOREL 8 431 DO696000163 23.01.1996 PETERKA STEFAN 18 84 D82003-3779 06.06.2003 PETO ELISABETA 13 217 D72002-4907 05.06.2002 PETRACHE ANA 10 340 D06X-3868 05.09.2000 PETRARIU DANIEL 15 169 DO6X-3826 05.04.2000 PETRARU VIOREL 18 85 DO600000156 20.02.1990 PETRICESCU IOAN 0 594 DO6X2-1228 25.02.2002 PETROV AMADEO 12 256 DO6X2-1227 25.02.2002 PETROV AURELIA 12 257 DO697000458 26.02.1997 PETROVICI MARIA 0 595 D82004-4332 15.07.2004 PETROVICI VERONICA 4 533 D82005-2511 28.04.2005 PETRUS GAVRILA 6 502 D82003-2395 22.04.2003 PINTEA DENU 12 258 D82005-345 26.01.2005 PINTILIE LENUTA 5 522 D82005-650 15.02.2005 PINTILIE MARICICA 5 523

DO696001055 26.04.1996 PIRCOV STEFAN 17 115 D82002-1643 12.12.2002 PISLEA LIUBINCA 12 259 D06X-660 24.01.2000 PLESA FLORENTIN 16 137 D82005-3700 27.07.2005 PLESUVU FLORIN 10 341 D72002-7918 09.09.2002 PODAR FLORITA 9 382 D82003-9049 18.11.2003 POP VERGINIA 9 383 D82004-1001 12.02.2004 POPA ADINA MARIA 12 260 D72005-3462 21.06.2005 POPA ANA SORINA 12 261 D72002-6698 25.07.2002 POPA BARTH ALEXANDRU 10 342 D82002-1208 26.11.2002 POPA CONDREA 9 384 D72002-2707 09.04.2002 POPA COSTACHE 14 193 DO6X1-1553 21.02.2001 POPA DUMA VALENTIN 12 262 DO692034828 23.11.1992 POPA MARIA 25 11 D72004-4469 08.06.2004 POPA NECULAI 6 503 D82004-2579 04.05.2004 POPECI STEFAN 9 385 DO698001559 08.12.1998 POPESCU LUCIA 0 596 D06X-2475 03.10.2000 POPESCU SORINA 0 597 D82005-6334 15.12.2005 POPESCU VIORICA 7 467 DO696000458 26.02.1996 POPOVICI MARIA 17 116 PA8X-2864 19.09.2000 POPOVICI MARIOARA 18 86 DO697001177 15.05.1997 POPOVICI MIHAI 0 598 D72002-8321 20.09.2002 POPOVICIU LUCIAN 15 170 D82003-424 04.02.2003 POPOVICIU PETRU 7 468 D82005-6269 13.12.2005 POPP SIMONA MIRELA 13 218 DO6X-4671 06.09.2000 PREDA FLORICA 13 219 DO6X1-2816 11.05.2001 PROCOPCIUC MIRCEA 15 171 DO697-972 17.04.1997 PRODEA GEORGEL 23 23 D82005-2118 16.05.2005 PUHA MARIN 9 386 DO693004172 08.02.1993 PUSCASIU ELENA 0 599 DO699-3720 10.04.1999 RADU SOPONAR NUTA 16 138 DO6X2-1373 28.02.2002 RADU CONSTANTIN 0 600 DO6X1-5524 14.09.2001 RADU DAMIAN 13 220 D82005-5209 10.10.2005 RADULESCU VASILE 10 343 DO696000072 12.01.1996 RAICU CONSTANTIN 0 601 DO697000768 24.03.1997 REMNICEANU MARIA 0 602 D72004-7512 16.12.2004 RISZTITS KRISZTIAN 14 194 DO695003163 04.08.1995 RITAN GHEORGHE 0 603 D72002-5662 25.06.2002 ROMAC VICTORIA 10 344 D72002-9164 06.11.2002 ROMAN MIHAI 9 387 D82005-144 17.01.2005 ROMAN VALERIA 5 524 DO692028768 05.10.1992 ROMAN VASILE 0 604 DO695003782 12.10.1995 ROSU CONSTANTIN 19 64 D82002-1654 13.12.2002 ROSU FLORIA 17 117 D0699-220 16.02.1999 ROSU FLORIN 20 48 D82005-6162 06.12.2005 ROSU IONEL 3 539 D82003-599 12.02.2003 ROTARU NELU 12 263 D82003-3139 23.05.2003 ROZSA MIKLOS 9 388 PA8X-2649 09.08.2000 RUBI CAMELIA 20 49 D82003-2457 24.04.2003 RUBI GHEORGHE 14 195 D702-10439 11.12.2002 RUJA GABRIELA 7 469 D82003-6319 19.08.2003 RUJAN GHEORGHE 9 389

DO698001551 04.12.1998 RUS MARIA 17 118 DO698009925 25.11.1998 RUSAN ANISOARA 13 221 DO697001985 20.10.1997 RUSZ AURELIA 19 65 D72002-9963 27.11.2002 SAFTA CRISTIAN 17 119 D72002-9962 27.11.2002 SAFTA VIRGIL 16 139 D06X-1455 02.09.2000 SALAGEAN IOAN 19 66 DO697-1709 11.09.1997 SANDU MIHAI OVIDIU 25 12 DO696002351 23.10.1996 SARBU ALEXANDRU 17 120 DO693007092 03.03.1993 SAVA ANTON 23 24 DO6X1-4402 08.08.2001 SAVA IOANA 13 222 DO695002362 15.05.1995 SAVU GEORGE 19 67 D82003-5135 17.07.2003 SAVU HORATIU 6 504 D82004-1123 20.02.2004 SCHEIBLE CONSTANTIN 7 470 D72003-4380 10.12.2003 SCHMIDT ADOLF GHEORGHE 16 140 D06X-1725 23.02.2000 SCUMPIA CORNELIA 15 172 20928 05.07.1993 SCURTU SORIN 31 1 DO697001242 23.05.1997 SENESI ADRIANA 0 605 D72004-5418 15.09.2004 SERBAN DOMNICA 10 345 DO799-2508 26.08.1999 SERBAN TEREZIA 13 223 D72004-60 13.01.2004 SEVERA MARIA 6 505 D82004-2578 04.05.2004 SFERDEAN MARIUS 9 390 D82004-2580 04.05.2004 SFERDEAN NICOLETA 9 391 D0699-2376 23.08.1999 SICOE SALVINA 16 141 DO6X1-1631 22.02.2001 SIKLOVAN ALEXANDRU 0 606 DO6X1-6010 31.10.2001 SIMION DOINITA 13 224 PA8X-2114 08.01.2000 SIMION TRAIAN (VIORICA) 0 607 D72005-5308 18.11.2005 SIMIONESCU ROMICA 6 506 D72002-6459 17.07.2002 SINTERIGAN EUGEN 6 507 D82003-1883 28.03.2003 SIRBU ALEXANDRU 7 471 D82003-4537 27.06.2003 SIRBU VASILE 6 508 D82004-2255 21.04.2004 SOCTER IOAN 6 509 D72004-4132 27.05.2004 SOKOL ANNEMARIE 10 346 D82005-445 31.01.2005 SOMOGYI ATTILA 6 510 DO6X1-7034 13.12.2001 SPINU IOANA 11 301 DO696000174 03.03.1996 STAN IOAN 17 121 D06X2-2476 01.04.2002 STANCESCU MARIN 15 173 DO6X1-6990 11.12.2001 STANCIU RODICA 11 302 D82004-5351 17.08.2004 STANCULEANU NICOLAE 9 392 D0699-4237 12.10.1999 STANILA NICUSOR CORNEL 0 608 SC098-7857 17.06.1998 STEFAN DOINA 19 68 16583 25.05.1993 STEFAN IOAN 0 609 D82005-5465 24.10.2005 STEFANESCU GEORGETA 7 472 D72005-5892 16.12.2005 STEIN DANIEL 6 511 D82002-1140 22.11.2002 STENGER ROZALIA 11 303 D72004-1434 20.02.2004 STIUBE VIOREL ANDRIAN 10 347 D82002-1611 10.12.2002 STOICA ANGEL 16 142 DO798003124 23.09.1998 STRACHINARIU CONSTANTA 22 29 D72004-3379 06.05.2004 STRAINESCU ELENA 13 225 DO697000851 03.04.1997 STROICI CONSTANTIN 0 610 DO6X1-6658 21.11.2001 SUCIU VASILE 13 226 D82004-2492 29.04.2004 SULIMAN MARIANA 7 473

SC2-11537 28.08.2000 SURMIC OCTAVIAN 11 304 PA8X-1729 13.07.2000 SUSA IULIANA 0 611 DO6X2-302 29.01.2002 SUSNEA ELISABETA 12 264 DO698001335 21.12.1998 SZABO FRANCISC 19 69 D82003-6897 24.09.2003 SZABO ELISABETA 1 549 D82004-5601 26.08.2004 SZABO ILONA 7 474 D82005-6396 16.12.2005 SZIGYRTO GABRIEL 9 393 DO6X1-5368 05.09.2001 TALPOSI CORNEL 11 305 D0699-1121 06.07.1999 TANASE NICOLETA 22 30 D72002-7534 27.08.2002 TANDAREL IOANA 6 512 D72004-3617 13.05.2004 TENCHE DUMITRA 8 432 DO797002667 17.07.1997 TEODOR GEORGETA 0 612 D82004-3955 05.07.2004 TEREK ANA 6 513 D06X-3750 20.04.2000 TINCU DUMITRU 0 613 D82003-8447 14.10.2003 TIRITEU ANA 12 265 D72004-3730 18.05.2004 TOACA FIRICEL 5 525 D82003-4681 01.07.2003 TOC ELENA 10 348 DO6X1-2470 11.04.2001 TOC GEORGETA 11 306 SC0002829 07.06.1994 TODUT SIMION 25 13 D72002-8442 25.09.2002 TOFEI GEORGETA 7 475 D82003-9045 18.11.2003 TOMA DAN 9 394 D06-2787 08.03.1994 TOMA DORICA 0 614 D82005-2046 11.05.2005 TOMA IOAN 4 534 D72002-4785 03.06.2002 TOMA IONEL 16 143 D72005-1785 24.03.2005 TOMICI FLOAREA 4 535 DO6X1-5250 29.08.2001 TOMUTA IOAN 13 227 D82004-3811 24.06.2004 TOPOR STEFAN 6 514 DO6X1-4321 07.08.2001 TORJE SILVIA 12 266 DO6X2-2691 08.04.2002 TOROK GEZA 0 615 DO697000438 25.02.1997 TOTH GHEORGHITA 23 25 D72002-7558 27.08.2002 TOTH STEFAN 10 349 D82005-5967 25.11.2005 TRAILESCU ANA 6 515 DO696001206 21.05.1996 TRIFUT IOAN 23 26 DO6X1-7023 13.12.2001 TRUTI TOMA 0 616 DO693025687 24.08.1993 TUDOR JIVA 24 19 D82003-9287 27.11.2003 TURCANU FLORIN NICOLAE 15 174 D06X-2656 15.03.2000 TURLAN RODICA 9 395 PA8X-3599 10.12.2000 TURLOIU MARINELA 0 617 D72004-3765 18.05.2004 TUS ROZALIA 11 307 DO692037685 21.12.1992 ULUCIAN PETRE 25 14 D82005-3298 14.07.2005 UNGOR DOINA LIA 12 267 D82004-3204 26.05.2004 UNGUREANU MARIA 7 476 D82005-5355 14.10.2005 UNGUREANU TEODORA 7 477 DO698000671 22.05.1998 URSAN DOINA 0 618 D72005-5838 14.12.2005 URSU SUZANA CAMELIA 1 550 DO6X1-4938 17.08.2001 USTIUC DANUT 18 87 D82005-771 08.02.2005 UTFINEANT STEFAN IOAN 3 540 SC098003732 20.03.1998 UZA VIORICA SI ANTONOVICI 0 619 D72002-4421 24.05.2002 VALCU VASILE 9 396 DO798002312 10.07.1998 VANTU DUMITRU 16 144 D72005-5881 15.12.2005 VASILACHE MARIA 3 541

D82004-1546 10.03.2004 VAT ANA 8 433 D72004-7438 14.12.2004 VELEA AURICA 10 350 DO6X2-2041 19.03.2002 VELEA PATRU 10 351 D72004-1544 25.02.2004 VELIMIROVICI FLORIAN 10 352 SC098-4677 08.04.1998 VINTILESCU CONSTANTIN 18 88 DO796002451 07.07.1996 VINTILESCU TEODORA 24 20 D82005-62 11.01.2005 VIZITIU VALERIU 9 397 DO696002334 21.10.1996 VLAD IOAN 19 70 D72004-622 28.01.2004 VLAD STELIAN 8 434 DO695002213 27.04.1995 VLADI EUGEN 0 620 D72002-5691 25.06.2002 VLADIC MATEI 16 145 D82005-5696 10.11.2005 VOICA STEFAN 8 435 D82004-4153 12.07.2004 VOICU APOSTOL 10 353 DO697001392 10.06.1997 VOICU GHEORGHE 0 621 D72005-711 07.03.2005 WEISS SOFIA 5 526 D82004-7472 14.12.2004 WEISSGERBER ELISABETA 7 478 D82003-5340 22.07.2003 WOGH CRISTINA 0 622 D82005-6394 16.12.2005 WOLF EVA 14 196 PA8X-3306 10.03.2000 WRBITSKY KOLOZSI 0 623 D72004-2338 25.03.2004 YANDO LEONTINA 13 228 DO694004019 07.11.1994 ZABULICA GHEORGHE 0 624 D82003-8169 03.10.2003 ZACHIA (CHIRICESCU) MARIA 11 308 D72002-5589 21.06.2002 ZAGANESCU DANIEL 0 625 D82004-3752 21.06.2004 ZAICEANU VICTOR 10 354 D82004-7389 09.12.2004 ZAMOSTEANU ILIE 6 516 DO698001078 29.09.1998 ZARIN DUMITRU 0 626 D0699-2663 13.10.1999 ZENIK ANA 0 627 D82005-2707 23.06.2005 ZSORI MARIA 8 436

nr_inreg data_inreg nume punctaj ordi

Atasament: Referat_-_Liste_prioritati.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU A p r o b a t: SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE P R I M A R LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI Nr. ____________________________ GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2006,

întocmite urmare solicitărilor depuse de petenţi în cursul anului 2005 pe baza cărora se vor repartiza locuinţele proprietate de stat, locuinţele sociale, precum şi cele aflate în proprietatea

privată a Primăriei Municipiului Timişoara

Locuinţele proprietate de Stat, locuinţele sociale, precum şi cele aflate în proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timişoara care sunt în administrarea C.L.M.T., rămase disponibile au fost repartizate în cursul anului 2005 şi până în prezent conform H.C.L.M.T. nr.349/2000, nr.372/2000 privind stabilirea criteriilor şi a metodologiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, precum şi cele sociale din municipiul Timişoara persoanelor îndreptăţite înscrise pe listele de priorităţi ale anului 2005 pe categorii de persoane prevăzute de hotărârile mai sus menţionate. Anual listele de priorităţi se reînnoiesc în vederea includerii pe acestea a persoanelor care au depus cereri în anul anterior şi sunt îndreptăţite în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de Stat al oraşului Timişoara, păstrându-se pe aceste liste persoanele înscrise în anii anteriori şi care până în prezent nu au beneficiat de o locuinţa. In vederea includerii pe listele de prioritati s-au depus cereri, însoţite de documente doveditoare necesare întocmirii anchetei sociale şi a stabilirii punctajului. Astfel, în cursul lunii ianuarie 2006 s-au finalizat listele de prioritati pentru anul în curs pe categorii de persoane, după cum urmează:

- Listă tineri căsătoriţi, - Listă crescuţi la casa copilului, - Listă pensionari, - Listă evacuaţi, - Listă cazuri sociale.

După data emiterii prezentei hotărâri listele de priorităţi vor fi publice putând fi consultate de persoanele interesate care au depus cereri în vederea atribuirii unei locuinţe. Ca urmare conform Legii 114/1996 se impune aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2006 prin H.C.L.M.T. V I C E P R I M A R, D I R E C T O R,

Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI,

Ing. Otilia Sîrca

Avizat: Serviciul Juridic

Atasament: Liste_ord.alfabetica_-_Tineri-institutii_de_ocrotire.pdf

Numarul de Inregistrare

al cererii

Data inregistrarii

cererii Numele si Prenumele

solicitantului Punctajul acumulat

Ordinea de prioritate de

pe listă

DO698001461 17.12.1998 AGAVRILOAIE SIMONA 17 77 DO697001598 03.05.1997 ALAS FLORIN 17 78 D72005-2604 06.05.2005 ALEXA GHEORGHE FLORIN 4 274 DO6X2-413 05.02.2002 AMITROAIE ILIE 7 243 DO6X2-556 12.02.2002 ANDOR AUREL 9 209 SC03-22616 23.12.2003 ANDRIES FLORENTINA 8 229 DO6X1-6750 26.11.2001 ANDRS VIORICA 10 193 DO6X1-5996 31.10.2001 ANISOREAC IRINA 0 295 DO697002049 30.10.1997 ANITEI FLORIN 0 296 PA8X1-1721 06.07.2001 ANITEI MIHAI GAVRILA 12 155 DO697002038 28.10.1997 ANITEI SORINA (BARCSAY SORINA) 20 28 D82003-497 06.02.2003 ANUT AUREL 4 275 DO698001028 12.08.1998 ARAMESCU JENILA 14 124 PA8X1-3942 14.12.2001 ARDELEAN DAN 11 171 D72004-5729 28.09.2004 ARDELEAN GHEORGHE 5 266 D82003-8573 20.10.2003 AVADANEI CORNEL 7 244 DO6X1-2149 22.03.2001 AVRAMIA CONSTANTIN 9 210 DO697000860 04.04.1997 BABICEANU CONSTANTIN 0 297 DO6X1-7027 13.12.2001 BACIU MONICA 18 65 DO698000145 11.02.1998 BADEA FLORENTINA 16 92 SC03-19442 07.11.2003 BALOSEANU VIOLETA 11 172 DO6X-5782 23.11.2000 BANGAU CONSTANTIN 1 284 DO694003786 26.10.1994 BARANYI ECATERINA 0 298 PA8X-1149 23.06.2000 BARANYI PETRU IULIAN 11 173 DO6X2-2349 27.03.2002 BARBOS VASILE 10 194 D0699-3343 11.10.1999 BARNUTIU SIMION 0 299 PA8X2-124 16.01.2002 BASTA KARLA 6 255 D0699-934 26.05.1999 BIALUS VALENTIN 1 285 DO695003884 26.10.1995 BIRGAOANU ZSUZSANNA 28 2 DO695001003 24.02.1995 BIRIS TEODORA 25 8 DO6X2-543 11.02.2002 BIRISU RARES 9 211 D72004-5664 24.09.2004 BLAGA DANIELA 3 280 D72002-4159 17.05.2002 BLIDARIU SAVA 6 256 D72005-3040 31.05.2005 BOGDAN FLORIN COSMIN 11 174 PA8X1-435 16.03.2001 BOKSAN FLORIN ADRIAN 8 230 D72004-7473 14.12.2004 BOLOHAN ANAMARIA 6 257 D82004-4755 28.07.2004 BOROS CRISTINA 6 258 D82003-6901 04.09.2003 BOT ALIN 5 267 D06X-882 28.01.2000 BOT RADU 10 195

Lista de prioritati pentru anul 2006 cu persoanele care se incadreaza la categoria " TINERI PROVENITI DIN INSTITUTII DE OCROTIRE ALE MINORILOR " care au depus

solicitari in vederea atribuirii unei locuinte din fondul locativ de stat al orasului Timisoara

Anexa 2 la H.C.L. nr.

D82002-1744 19.12.2002 BOTI CAROL 15 112 DO6X1-5998 31.10.2001 BOTI DINU 14 125 D72005-2470 12.07.2005 BRINZA CLAUDIA 7 245 DO6X2-1581 05.03.2002 BRUCA FANEL 13 144 D82004-4833 30.07.2004 BUDA VASILE RADU 10 196 D82002-114 01.10.2002 BUSUIOC FLORIN 20 29 DO695001504 15.03.1995 BUSUIOC FLORIN 0 300 DO6X1-5999 31.10.2001 BUTA MARIUS 14 126 D82005-1122 10.04.2005 BUTNARU VIOREL 2 283 DO697002221 25.11.1997 BUTURA TIBERIU 23 19 D82004-87 14.01.2004 CALIN CRISTIAN MARCEL 8 231 D0699-324 03.08.1999 CANALAS ZSUZSANA 18 66 D0799-2717 09.02.1999 CARAGEA IULIAN 13 145 D0699-256 22.02.1999 CERCEL VALENTIN 14 127 DO696000428 24.02.1996 CHIE MARIN 20 30 DO697001239 22.05.1997 CHILIMENT CRISTINA 19 43 DO797002639 16.07.1997 CHIRIAC ION 0 301 D82004-4834 30.07.2004 CIMPONERI FLORIN 13 146 D0699-368 16.03.1999 CIOBANU MARIAN 16 93 DO6X2-2539 02.04.2002 CIOCMARIAN FLORIN 12 156 PA8X1-1497 21.06.2001 CIOFU MIRELA ALINA 15 113 DO6X1-5904 29.10.2001 CIOLAN ION 9 212 DO697000872 07.04.1997 CIRPACI IONEL 19 44 D72002-4263 21.05.2002 CIRPACI TRANDAFIR 12 157 DO6X1-5476 12.09.2001 CIURARIU DORINA 9 213 DO698000391 09.04.1998 CIZEC CRISTINA ( CSIZSEC) 22 20 DO696000431 24.02.1996 COGEIU TIBERIU 24 11 DO694003995 03.11.1994 COJOCARIU NICOLAE ILIE 0 302 DO694001213 01.06.1994 COJOCARU NICOLAE-ILIE 0 303 DO695000358 03.02.1995 COLOMAN CLAUDIA 20 31 DO698001305 30.10.1998 COMAN ALIN 17 79 DO696000429 24.02.1996 CONSTANTIN NICOLAE 21 22 DO6X1-6984 11.12.2001 CORBU MARCEL 11 175 DO698001454 19.11.1998 COROAMA IULIUS 17 80 DO695003072 24.07.1995 COSTEA SIMONA 0 304 DO697002464 12.12.1997 COSTINAS REMUS 0 305 DO698001564 21.12.1998 COVACI LEONARD 20 32 SC098015279 14.12.1998 COVACI PETRU 20 33 PA8X1-3930 14.12.2001 COVACI CLAUDIA 11 176 DO797002526 10.07.1997 COVACI MIHAI 16 94 DO6X2-1162 20.02.2002 COVACI RODICA 11 177 D72005-1188 25.02.2005 COVACIU CORABIAN 3 281 D82002-1771 20.12.2002 CRACIUNEL SILVIU 9 214 PA8X1-3706 30.11.2001 CRETU IOAN COSTICA 8 232 DO6X1-6662 21.11.2001 CROITORU NICOLAE 13 147 DO798002857 18.08.1998 CSANKOVSZKY MARIA - LUMINITA 24 12 D72004-7559 17.12.2004 CUC EMIL GRIGORE 4 276 DO6X1-5325 03.09.2001 DAGADITA COSMIN 14 128 DO698000620 14.04.1998 DARAMUS CRISTIAN 17 81 PA8X-2713 09.12.2000 DASCALESCU MIHAELA BRIGITTE 16 95 DO695003984 08.11.1995 DEACONU STEFAN 25 9 DO695003068 21.07.1995 DIAC LAURA 27 4

DO6X2-545 11.02.2002 DOBOS MARIUS 9 215 DO695004288 06.12.1995 DODAN STEFAN 20 34 PA8X1-2294 19.09.2001 DRAGOESCU EVA 11 178 D82003-3574 02.06.2003 DUMITRESCU DAN MIHAI 9 216 DO695002145 17.04.1995 ENCIU CONSTANTIN 24 13 DO696000681 07.03.1996 ENEA DAN 18 67 D82004-88 14.01.2004 EPURE RODICA 6 259 D0699-501 15.04.1999 FARCASI LOREDANA 14 129 D06X-501 15.04.1999 FARCASI LOREDANA 14 130 DO6X2-542 11.02.2002 FILIMON PETRU 12 158 D72003-2287 07.05.2003 FIT CRISTINA 1 286 D82003-7939 26.09.2003 FLOREA ALEXANDRU 7 246 D82002-1770 20.12.2002 FODOR GHEORGHE 9 217 DO6X2-1546 05.03.2002 FOGARASSY ALEXANDRU 7 247 DO6X-5833 28.11.2000 FOGARASSY BELA EUGEN 15 114 DO6X-5834 28.11.2000 FOGARASSY ROBERT 9 218 DO697001518 18.06.1997 FOGT IOSIF 20 35 PA8X1-3940 14.12.2001 FUGEL GABRIEL 14 131 DO797002529 10.07.1997 FULEKI IOSIF 19 45 PA8X1-3939 14.12.2001 GARTNER CIPRIAN 14 132 DO6X1-4224 03.08.2001 GEIGER IOSIF 9 219 D82004-4273 14.07.2004 GENDELON GIANINA 7 248 D82004-4272 14.07.2004 GHEREBEN GHIZELA 10 197 SC02-1964 06.02.2002 GHERMAN VERONICA (FOSTA BOICI) 12 159 PA8X1-2233 18.09.2001 GHICIUC GRETA RAMONA 9 220 DO696001578 25.06.1996 GHIDARCEA FLORIAN 18 68 DO696001795 23.07.1996 GHIDARCEA IONICA 18 69 DO695002995 13.07.1995 GHITA NICOLAE 24 14 D0699-573 05.03.1999 GIEL NICOLAE 15 115 DO698001583 14.12.1998 GOLUMBAR NELU 16 96 D82004-3772 22.06.2004 GOMAN FABIOLA 11 179 DO6X1-5919 29.10.2001 GRAMADA SURAJ COSMIN 15 116 D82004-1771 22.03.2004 GREBELDINGER GHEORGHE 1 287 DO695950007 16.02.1995 GROSMAYER ELISABETA 0 306 DO798003042 01.09.1998 GROSMEYER MARIANA - RIFCHE 19 46 PA8X1-3335 08.11.2001 GROZAVU ADRIAN 17 82 DO697001210 19.05.1997 GRUBER CRISTINA 19 47 DO696000426 24.02.1996 GRUIA CRISTIAN 0 307 DO797003428 08.09.1997 GULYASY STEFAN 18 70 D72004-4485 09.06.2004 GURBAN RADU 4 277 PA8X1-3240 01.11.2001 GUZGA ROMAN CONSTANTIN 9 221 DO797002530 10.07.1997 GYALUS FLORIN 16 97 D0699-850 21.05.1999 GYALUS VIRGIL 15 117 DO6X1-6983 11.12.2001 GYORITS ISTVAN 11 180 DO6X1-5321 03.09.2001 GYULAI ADRIAN 16 98 D72002-7120 08.08.2002 GYULAI DIANA VIOLETA 16 99 DO797002449 07.07.1997 HALAL MIHAELA 19 48 DO6X2-1063 18.02.2002 HANTU MARINEL 12 160 D82003-6778 02.09.2003 HANUR ILIE 8 233 D82003-6854 03.09.2003 HARABULA CLAUDIU 11 181 D82004-1257 25.02.2004 HARII MARIA VIORICA 7 249 D0699-1490 22.06.1999 HERTEA CRISTINA NICOLETA 19 49

D82004-1074 17.02.2004 IACOB NICOLAE STEFAN 6 260 DO697001944 15.10.1997 IANCHI DUMITRU 0 308 PA8X-1897 20.07.2000 ILINCA DUMITRU 13 148 SC2002-2496 12.02.2002 IOVA CARMEN 8 234 DO695002282 05.05.1995 IOVI MARIA AURICA 20 36 DO6X1-2049 16.03.2001 IOVI MARIA AURICA 11 182 DO696000410 15.02.1996 IUHAS AUREL 28 3 DO6X2-2285 26.03.2002 IUHAS KAROL 10 198 DO695000989 24.02.1995 KACSO ELISABETA 20 37 DO697001124 07.05.1997 KARDOS ALEXANDRU 17 83 DO6X2-34 14.01.2002 KARDOS EMIL 6 261 DO697000732 20.03.1997 KASAI IOSIF 19 50 SC096002933 17.03.1996 KONCZANI MONIKA 0 309 D0699/3537 17.11.1999 KOPPI NICOLAE 21 23 D0699-451 04.01.1999 KOVACS IULIU 18 71 D82004-2031 06.04.2004 KOVACS MIKLOS 7 250 DO694001842 19.04.1994 KRISTOFF MARTIN FLORENTIN 26 7 DO694003114 22.08.1994 LACATIS DUMITRU SORIN 27 5 DO694003345 15.09.1994 LACATIS GEORGETA 0 310 DO6X2-544 11.02.2002 LACATUS DANIEL 11 183 D0699-500 15.04.1999 LACATUS IRINA 12 161 DO6X1-4122 31.07.2001 LACATUS RUBINCA 14 133 DO698000286 13.03.1998 LAKATOS ADALBERT 16 100 DO698000318 13.03.1998 LAKATOS KAROLY 18 72 DO697001751 18.09.1997 LAKATOS ESTERA 19 51 DO6X2-1553 05.03.2002 LAZUR DANIEL 12 162 D0699-450 04.01.1999 LUCA CORNEL 17 84 D72005-3620 30.06.2005 LUCHIAN WILSON NICOLAE 10 199 DO696000430 24.02.1996 LUPUL IOAN 21 24 PA8X1-2231 18.09.2001 MACALITA FLORIN TIBERIU 1 288 DO696000273 02.02.1996 MAHU GEORGETA-MARIANA 0 311 D82003-3971 11.06.2003 MAIER AUREL 6 262 DO6X1-5246 29.08.2001 MAKAI IREN 17 85 DO697000991 22.04.1997 MANEA LIOARA 16 101 SC01-10527 25.06.2001 MARCU CATALIN 8 235 DO6X-5738 22.11.2000 MARCULESCU ION COSTEL 1 289 DO694000396 16.02.1994 MARINCEU CRISTINA 22 21 DO796002307 26.08.1996 MARTINIC NICOLAE 0 312 D82004-3813 24.06.2004 MARTON RITA 14 134 DO6X1-6848 03.12.2001 MARZACU ADRIANA 12 163 D82003-5668 29.07.2003 MATEI GABRIEL IOSIF 12 164 PA8X-3982 16.11.2000 MATEI IOSIF MARCEL 1 290 DO695002940 07.07.1995 MATEOIU ILIE 0 313 DO6X2-134 18.01.2002 MATHE ANDRAS 7 251 D82005-6343 15.12.2005 MATIAS MATEI 4 278 D72005-1625 17.03.2005 MERZSAN ELENA 5 268 DO6X-4569 06.06.2000 MICLAU CORIN 10 200 DO697002196 20.11.1997 MIHAI DACIAN 19 52 DO696000367 13.02.1996 MIHAI DOMNITA 24 15 D82002-602 31.10.2002 MIHAI MARIA ALINA 11 184 DO697000871 07.04.1997 MIHAILOV PETRU 19 53 DO696000683 07.03.1996 MIHALI IONEL 24 16

DO6X-5654 20.11.2000 MILOS MATEI 17 86 DO6X1-5775 23.10.2001 MILOS MATEI 11 185 D82003-9513 10.12.2003 MITITIUC MATEI 8 236 PA8X1-3712 30.11.2001 MOCANU MIHAELA 11 186 DO697001658 01.08.1997 MOGA CARMEN ELENA 20 38 DO6X1-5916 29.10.2001 MOLDOVAN DRAGOS 14 135 DO697001894 09.10.1997 MOLNAR MARIA 19 54 DO695003070 21.07.1995 MOLNAR MIHAI 27 6 DO6X1-2135 22.03.2001 MORICZ GHEORGHE 11 187 D82003-9037 18.11.2003 MORZA GHEORGHE 8 237 PA8X1-3931 14.12.2001 MUNTEANU STELA 8 238 DO6X-149 02.03.1999 MUTU VIOREL 19 55 DO797002527 10.07.1997 NAGHY ALIN 16 102 D82004-5744 06.09.2004 NAGHY GRATIAN 5 269 DO697000154 03.02.1997 NAGY STEFAN IONEL 16 103 DO696001920 08.08.1996 NEAG GHEORGHE 0 314 DO6X1-6001 31.10.2001 NEAGU IONEL 17 87 DO6X1-1481 19.02.2001 NEATU CRINA MIHAELA 14 136 DO697000870 07.04.1997 NEDA FLORIN 19 56 DO696000427 24.02.1996 NEDA GELU 0 315 DO697000646 17.03.1997 NICOLESCU GEORGE 21 25 D82005-1462 01.04.2005 NICOLICI GEZA 9 222 SC03-21698 10.12.2003 NOVACESCU DOBRIN LAURENTIU 6 263 DO6X1-6749 26.11.2001 OPREA DANIELA 15 118 DO6X-5333 26.10.2000 OPREA ION 13 149 DO6X1-4159 01.08.2001 OPREA PETRU 0 316 D82004-2602 04.05.2004 OUATU GHEORGHE 5 270 D82004-5628 27.08.2004 PAL VIOREL 1 291 D82002-603 31.10.2002 PARASCAN LAURENTIU 14 137 PA8X1-1896 17.07.2001 PARASCHIV VASILE 13 150 DO695004119 24.11.1995 PASCU PETRONELA 0 317 SC02-13271 19.08.2002 PASCUTOI CRISTINA LILIANA 9 223 DO696000243 31.01.1996 PASCUTOI DUMITRU 0 318 DO697002262 02.12.1997 PASTEAN GHEORGHE 0 319 D82002-340 08.10.2002 PATACHE MARIANA 15 119 PA8X1-3929 14.12.2001 PATAKI MARGARETA 8 239 DO698001064 23.09.1998 PATASANU GHEORGHITA 20 39 DO697000873 07.04.1997 PAULITA OVIDIU 19 57 PA8X1-3941 14.12.2001 PAUSAN LAURENTIU 13 151 SC2-15870 17.11.2000 PEITY ADRIAN 14 138 SC2-15863 17.11.2000 PEITY HELMUTH GABRIEL 10 201 DO797002528 10.07.1997 PEITY LAZAR ALIN 0 320 D82004-2272 21.04.2004 PETCOV VALENTIN 0 321 D72005-5640 05.12.2005 PETCU IOAN MARIUS 7 252 PA8X2-433 29.01.2002 PETROVICI LAURENTIU 10 202 DO697000875 07.04.1997 PETROVICI SIMION 18 73 D0699-67 19.01.1999 PETROVICI SORIN 15 120 DOX2-390 04.02.2002 PEYTY ADRIAN SORIN 9 224 DO6X2-478 07.02.2002 PEYTY HELMUT GABRIEL 9 225 D82005-3233 12.07.2005 PISTORI SILVIA 3 282 DO797002377 01.07.1997 PLETEA ALEXANDRU 19 58 D82003-630 13.02.2003 POP MIT VASILE 7 253

DO696001807 25.07.1996 POPA GEORGETA 18 74 D72002-8357 23.09.2002 POPA IONEL 8 240 DO6X2-1358 28.02.2002 POPA VASILE 8 241 D0699-1464 22.06.1999 POSTOLEA ERICA (KOPPI) 20 40 D82003-6503 25.08.2003 POSTU ADOLF 11 188 D82004-230 20.01.2004 PRICOPI SILVIU 5 271 DO694000427 18.02.1994 PUICA DANIELA 25 10 DO694002828 04.08.1994 PUIU FELICIA 0 322 DO698001479 08.12.1998 PUPIN MIRCEA 24 17 D0699-299 22.03.1999 RACHITANU OVIDIU 15 121 D0699-288 22.03.1999 RACZ EDITA 17 88 DO6X1-1431 15.02.2001 RADIVOI CORNELIA 1 292 DO696000063 11.01.1996 RADIVOI GHEORGHITA 17 89 DO696000930 05.04.1996 RADU ION 0 323 DO6X1-7053 13.12.2001 REBREAN LIVIU 16 104 PA8X1-1613 03.07.2001 RISTA PERSIDA 11 189 DO693006407 25.02.1993 ROTH LAURA 30 1 D82003-8275 08.10.2003 ROZSA ROZALIA 14 139 D0699-8 01.11.1999 RUSU COSTEL EDMUND 15 122 DO697000042 14.01.1997 SABO VIOREL 21 26 DO697000877 07.04.1997 SANATESCU MARINEL 19 59 DO696000476 27.02.1997 SARCA ALEXANDRU 16 105 D82002-1488 04.12.2002 SCHMIDT RASTEL 9 226 DO696001274 27.05.1996 SERBAN IOAN 24 18 DO697000878 07.04.1997 SERBAN NICOLAE 19 60 PA8X-373 21.04.2000 SEVERA GHEORGHE 12 165 DO697001477 16.06.1997 SIMA ALIN MARIUS 19 61 DO797003374 03.09.1997 SIRCA TICNOVAR 0 324 DO798003173 26.10.1998 SONNER CRISTINA - MIHAELA 16 106 PA8X-393 16.11.2000 SOPTEREAN ELISABETA CARMEN 17 90 D0699-9 01.11.1999 STANCA DANUT 16 107 D82003-4774 04.07.2003 STANCA ION 10 203 SC03-22608 23.12.2003 STANCA SPERANTA 5 272 DO697000874 07.04.1997 STANCIU FLORIN 20 41 D82002-1772 20.12.2002 STEFANESCU ION 6 264 PA8X1-1930 18.07.2001 STIEBER LUDOVIC DANIEL 9 227 PA8X-3981 16.11.2000 STOICA AGNETA 12 166 DO6X-5888 29.11.2000 STOICA MARIANA 14 140 D82003-8983 13.11.2003 STREMCIUC VIOLETA 5 273 DO696002345 22.10.1996 SZABO IOSIF 19 62 DO6X1-5375 05.09.2001 SZENTMIKLOSI GYORGY 11 190 D82004-4545 21.07.2004 SZILAGYI ATTILA 1 293 D0699-4169 12.09.1999 SZILAGYI VERONICA 16 108 D82004-472 28.01.2004 SZTAN GHEORGHE MARCEL 8 242 D82002-938 15.11.2002 SZUCS ROBERT 12 167 D82004-419 15.01.2004 TARAN DANIEL 4 279 DO693037935 19.11.1993 TARAN FLOREA 0 325 PA8X1-1647 03.07.2001 TEODORESCU SORIN EMANUEL 10 204 DO698001306 30.10.1998 TICO CLAUDIU 21 27 DO6X2-1563 05.03.2002 TIMIS LAURENTIU 10 205 DO797002531 10.07.1997 TIMIS PETRE 16 109 D72002-2893 11.04.2002 TIMIS VASILE 6 265

D82003-4823 09.07.2003 TIUCA LUCIAN 10 206 D72002-8466 07.10.2002 TOLA MIHAELA MONICA 10 207 DO6X1-6002 31.10.2001 TOMESC GIULIANO PAVEL 14 141 D0699-1337 16.06.1999 TOMOIAGA MARIUS PETRU 12 168 DO6X1-5654 15.10.2001 TOTH DUMITRU 13 152 D82003-320 29.01.2003 TOTH GHEORGHE 12 169 D82003-428 04.02.2003 TOTH SZOLLOS RAMONA 13 153 PA8X1-922 03.05.2001 TROIA ANGELICA 7 254 DO697001280 28.05.1997 TURCU LOREDANA 0 326 DO698000603 10.04.1998 TUSER CONSTANTIN 18 75 DO698001227 13.10.1998 ULRICH MIREL 0 327 PA8X-3448 10.06.2000 UNGURAS IONEL 1 294 DO697001587 24.06.1997 UNGUREANU VALENTIN 16 110 PA8X1-71 15.02.2001 URDA MIRELA 11 191 DO697002372 09.12.1997 URSAN RODICA 19 63 DO797002685 18.07.1997 VARGA SAMIR 20 42 DO698001235 13.10.1998 VARGA TIBERIU 17 91 DO6X1-6702 22.11.2001 VARGA AURELIA 15 123 D0699-4224 12.10.1999 VARGA ELISABETA 16 111 DO6X1-6751 26.11.2001 VARGA ROZALIA 14 142 D0699-3268 11.05.1999 VARGA VERONICA 13 154 DO696002314 17.10.1996 VARSTA CLARA 0 328 D72002-7736 03.09.2002 VARTOLOMEI VASILE 11 192 D72003-1770 04.04.2003 VASARY FRANCISC 12 170 DO697000879 07.04.1997 VECHIO FRANCESCO 19 64 D0699-4178 12.09.1999 VIERU GHEORGHE 18 76 DO6X1-6000 31.10.2001 VIKOS ALIN 10 208 PA8X1-3932 14.12.2001 VINCU IOAN 14 143 PA8X1-1904 17.07.2001 WILHELM CRISTIAN PETRE 9 228 DO6X1-1732 27.02.2001 ZANGLI MARIANA 0 329

nr_inreg data_inreg nume punctaj ordi