keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 357/29.09.2009 privind respingerea Planului Urbanistic Zonal "Spatiu comercial, parcare, accese auto, imprejmuire si amplasare catarg firma" - str. Maresal C-tin Prezan, Nr. 108 - 110

29.09.2009

Hotararea Consiliului Local 357/29.09.2009
privind respingerea Planului Urbanistic Zonal "Spatiu comercial, parcare, accese auto, imprejmuire si amplasare catarg firma" - str. Maresal C-tin Prezan, Nr. 108 - 110


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-010154/18.09.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul-Verbal al Şedinţei Ordinare a Consiliului Local din data de 29.09.2009;
În baza prevederilor art. 25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) şi alin. (5) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spatiu comercial, parcare, accese auto, imprejmuire si amplasare catarg firma" - str. Maresal C-tin Prezan, Nr. 108 - 110 nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge Planul Urbanistic Zonal " Spatiu comercial, parcare, accese auto, imprejmuire si amplasare catarg firma" - str. Maresal C-tin Prezan, Nr. 108 - 110 , având ca beneficiar pe S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 1405.02.1, realizat de S.C. SUBCONTROL S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. REWE PROJEKTENWIKLUNG ROMANIA S.R.L.;
- S.C. SUBCONTROL ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: P.03_Situatie_propusa_cvartal__.pdf

scara:

1:1500

PLANCONTROL srl

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect:

1405.02.1

faza:

Situatie propusa cvartal

Spatiu comercial, parcare, accese auto, imprejmuire si amplasare catarg firma

Rewe Projektentwicklung Romania

P.U.Z.

Proiectant General

nr.plansa:

P.03

jur. Ruxandra Badescu

str. Maresal Constantin Prezan nr. 108-110, Timisoara, Timis,

Radu D. Radoslav

Oana Josan

Oana Josan

Proiectant Arhitectura

N

str. Maresal Constrantin Prezan

str. Mures

str. J o

s e S

ilv a

str. A n

a L

u g o

ja n

a

s tr. N

ic o la

e Iv

a n

STR. MURES

STR. MAGURA

C A L E A M A R T I R I L O R

S T R . I O N M O N O R A N

STR. MURES

STR. PEPINIEREI

S T R . C A N T U L U I

A A A A A A

AAAAAA

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

CDn 40 0 mm

De 200 mm

Dn 1400 mm

Dn 60 0 mm

Constructie propusa

Drumuri existente si propuse

Limita de proprietate

Legenda:

Zone verzi

Constructii vecine

Procent spatii verzi existent / cvartal 61,50 %

Procent minim spatii verzi / cvartal 25,00 %

14.08.09

Atasament: P.02_Situatie_existenta___Layou.pdf

scara:

1:1500

PLANCONTROL srl

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect:

1405.02.1

faza:

Situatie existenta

Spatiu comercial, parcare, accese auto, imprejmuire si amplasare catarg firma

Rewe Projektentwicklung Romania

P.U.Z.

Proiectant General

nr.plansa:

P.02

jur. Ruxandra Badescu

str. Maresal Constantin Prezan nr. 108-110, Timisoara, Timis,

Radu D. Radoslav

Oana Josan

Oana Josan

Proiectant Arhitectura

87.6587.6587.65

88.54

87.98

87.9287.99

88.00

88.10

88.37

88.69

87.27

87.67

87.99

87.18

V

88.17

87.53

88.32 88.29

C

87.28

87.84

87.86 87.96

87.99

88.00

88.06

87.98

88.43

88.25

87.96

89.59

88.19

88.10

88.03

88.09 88.22

88.45

88.23

88.24

V 88.15

V

87.65 87.71

88.39

87.76

88.23

87.68

87.40

87.67

88.55

88.45

88.33

88.39

88.29

88.28

88.66

88.26

88.36

88.35

88.27

88.50

88.53 88 .54

88.67

88.6988.39

88.44

88.24

88.29

88.06

88.20

88.10

88.22

88.28

88.3988.54

88.42

88.37

88.42

88.9088.9088.90

88.88

88.76

88.78

88.15

88.21

88.21

88.70

88.72

88.64

V 88.37

C

88.71

C

88.77

88.03

88.31 88.90

88.9588.95

C

88.82

89.96

88.94

88.91

88.94

88.84

88.67

88.74

88.71

88.68

88.84

88.67

88.70

88.27

88.76

88.69

88.79

88.68

88.88

88.91

88.93

88.93

C

88.87

88.9788.97 V

89.11

88.8388.81

88.88

C

88.81

88.89

88.77

88.70

88.78

88.7388.7388.73

88.51

88.61

88.30

C 88.56

88.25

88.48

88.36

C

88.32

C

88.54 C

88.55 88.54

88.52

V

88.52 V

C

88.29

C

V

88.54 V

88.57 88.55

88.42

C

88.52

88.69

88.38 C

88.28

V

88.56

C 88.55

C

88.25 88.51 88.28

88.23

88.25 88.47

88.26

88.40 88.45

88.39

88.56

88.43

88.46 88.53

88.60 88.78

88.83

C

88.48C 88.36

C

88.35

88.49

88.49

V

88.58

88.40

V

88.63

88.57

88.60

88.52

88.5888.58

88.36

88.63

88.49 88.49

V

88.76

88.80 V

V

V

C

88.68

88.44

88.43

88.72 88.73

88.83

88.82

V

88.72

88.66

88.7588.7588.60 V

88.7188.5788.55 V

V

V

88.82

88.36

88.35

C 88.30

88.7388.7188.7188.7188.7388.73

88.70

88.66

88.78

88.7488 .83

88.86

88.81

88.79

88.68

92.12

88.68

88.57

88.65

88.44

88.71

88.69

88.64

88.44

88.71

88.50

88.28 88.52

88.39

88.48 88.43

88.78

88.46

88.48

88.49

88.40

88.44

88.60

88.72

88.25

88.42

88.07

88.19

88.27

88.41

88.57

88.48

88.45

88.48

88.14

88.71

88.62

2 0 7 4 5 0

2 0 7 5 0 0

47715 0

2 0 7 5 5 0

47715 0

2 0 7 6 0 0

47715 0

2 0 7 6 5 0

47715 0

2 0 7 7 0 0

47715 0

2 0 7 7 0 0

47710 0

2 0 7 6 5 0

47710 0

2 0 7 6 0 0

4771 00

2 0 7 5 5 0

477 10 0

2 0 7 5 0 0

47 710 0

2 0 7 4 5 0

2 0 7 4 5 0

2 0 7 5 0 0

4770 50

2 0 7 5 5 0

4770 50

2 0 7 6 0 0

4770 50

2 0 7 6 5 0

4770 50

2 0 7 7 0 0

4770 50

2 0 7 7 0 0

4770 00

2 0 7 6 5 0

4770 00

2 0 7 6 0 0

477 00 0

2 0 7 5 5 0

477 00 0

2 0 7 5 0 0

47 700 0

2 0 7 4 5 0

2 0 7 4 5 0

2 0 7 5 0 0

4769 50

2 0 7 5 5 0

4769 50

2 0 7 6 0 0

4769 5 0

2 0 7 6 5 0

4769 5 0

2 0 7 7 0 0

4769 50

2 0 7 7 0 0

4769 00

2 0 7 6 5 0

476 9 00

2 0 7 6 0 0

476 9 00

2 0 7 5 5 0

47 69 00

2 0 7 5 0 0

47 69 00

2 0 7 4 5 0

2 0 7 4 5 0

2 0 7 5 0 0

4768 50

2 0 7 5 5 0

4768 50

2 0 7 6 0 0

4768 50

2 0 7 6 5 0

47 68 50

476 8 50

2 0 7 6 5 0

4768 00

2 0 7 6 0 0

4768 00

2 0 7 5 5 0

4768 00

2 0 7 5 0 0

4768 00

2 0 7 4 5 0

2 0 7 4 5 0

2 0 7 5 0 0

476 7 50

2 0 7 5 5 0

476 7 50

2 0 7 6 0 0

4767 50

2 0 7 6 5 0

4767 50

2 0 7 6 5 0

476 7 00

2 0 7 6 0 0

14290/ 1

14289/ 1

86.12 85.50 84.19

86.28 86.25

87.44

85.55

85.06

14291/ 1/1-13/

9

Scf= 1 699mp 1429

2/1;142 93

Scf= 1 393mp

14294 /1-14

2 94/2 /1- 4/

5/1

Scf= 8 36mp

14291/ 1/1-13/

8

Scf= 9 20mp

14296

14297

14291/ 1/1-13/

6

P+2

C1

P+1

P+1

1 18.71 19.15

1 7 .1

8 2 2 .4

2 3 1 .9

2

7 1 .1

4

4 .6

8 3 8 .0

0 4 1 .3

0 7 .9

7

18.65

2 0 .4

7

19.42

4 3 .3

8

19.11

22 .8

0 2 8 .2

0

14.90

8. 9 3

3.7

42 .2

2

3

4

5

6

109

11 12

14 13

15 8

7

16

17

N

str. Maresal Constrantin Prezan

str. Mures

str. J o

s e S

ilv a

str. A n

a L

u g o

ja n

a

s tr. N

ic o la

e Iv

a n

STR. MURES

STR. MAGURA

C A L E A M A R T I R I L O R

S T R . IO N M O N O R A N

STR. MURES

STR. PEPINIEREI

S T R . C A N T U L U I

SURSA ENEL

A A A A A A

AAAAAA

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

102

102

104

104 A

106 114

112106 A

41

43

45-47

49

51-55

57

87

89

91

101

99

97

ret ea gazret ea gazret ea gazret ea gaz

Rewe Projektentwicklung Romania

C.F. nr. 404430 nr. topo. 14292/1;14293

C.F. nr. 404418 nr. topo. 14294/1-14294/2/1-4/5/1

S teren = 4848 mp

Dn 40 0 mm

De 200 mm

Dn 1400 mm

Dn 60 0 mm

108-110

14.08.09

Conducta de apa existenta, De 200 mm

Canal existent, Dn 1400 mm

A

C

Limita de proprietate

Legenda:

Zone verzi

Cladiri existente

Parcela in studiu

Atasament: P.08_Circulatia_terenurilor.pdf

scara:

1:500

PLANCONTROL srl

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect:

1405.02.1

faza:

Circulatia terenurilor

Spatiu comercial, parcare, accese auto, imprejmuire si amplasare catarg firma

Rewe Projektentwicklung Romania

P.U.Z.

Proiectant General

nr.plansa:

P.08

jur. Ruxandra Badescu

str. Maresal Constantin Prezan nr. 108-110, Timisoara, Timis,

Radu D. Radoslav

Oana Josan

Oana Josan

Proiectant Arhitectura

87.6587.6587.65

88.54

87.98

87.9287.99

88.00

88.69

87.27

87.67

87.99

87.18

V

88.17

87.53

88.32

88.29

C

87.28

87.84

87.86 87.96

87.99

88.00

88.06

87.98

88.43

88.25

87.96

89.59

88.19

88.10

88.03

88.09 88.22

88.23

88.24

V 88.15

V

87.65 87.71

88.39

87.76

88.23

87.68

87.40

87.67

88.55

88.33

88.39

88.29

88.66

88.35

88.27

88.50

88.53 88 .54

88.42

88.37

88.7388.7388.73

88.51

88.61

88.30

C

88.56

88.25

88.48

88.36

C

88.32

C

88.54 C

88.55 88.54

88.52

V

88.52 V

C

88.29

C

V

88.54 V 88.57 88.55

88.42

C

88.52

88.69

88.38 C

88.28

V

88.56

C 88.55

C

88.25 88.51 88.28

88.23

88.25 88.47

88.26

88.40 88.45

88.39

88.56

88.43

88.46

C 88.36

C

88.35

88.49

88.49

V

88.58

88.40

V

88.63

88.57

88.60

88.52

88.5888.58

88.36

88.63

88.49 88.49

V

88.76

88.80

V

V

V

C

88.68

88.44

88.43

88.72 88.73

88.83 88.82

V

88.72

88.66

88.7588.7588.60 V 88.7188.5788.55

C 88.30

88.7388.7188.7188.7188.7388.73

88.70

88.66

88.78

88.7488.8 3

88.86

88.81

88.79

88.68

92.12

88.68

88.57

88.65

88.44

88.71

88.69

88.64

88.44

88.71

88.50

88.28 88.52

88.39 88.48

88.43

88.78

88.46

88.48

88.49

88.40

88.44

88.60

88.72

88.25

88.42

88.07

88.19

88.27

88.41

88.57

88.48

88.45

88.48

88.14

88.71

88.62

2 0 7 5 5 0

477100

2 0 7 5 5 0

477050

2 0 7 6 0 0

477050

2 0 7 6 5 0

477050

2 0 7 6 0 0

477000

2 0 7 5 5 0

477000

2 0 7 5 0 0

2 0 7 5 5 0

476950

2 0 7 6 0 0

476950

2 0 7 5 0 0

14290/ 1

14289/ 1

86.12 85.50 84.19 8

6.28 86.25

87.44

85.55

85.06

14291/1 /1-13/

9

Scf= 1 699mp 1429

2/1;142 93

Scf= 1 393mp

14294/ 1-1429

4/2/1- 4/5/1

Scf= 8 36mp

14291/1 /1-13/

8

Scf= 9 20mp

14296

14297

14291/1 /1-13/

6

P+2

C1

P+1

P+1

1 18.71 19.15

1 7 .1

8 2 2 .4

2 3 1 .9

2

7 1 .1

4

4 .6

8 3 8 .0

0 4 1 .3

0 7 .9

7

18.65

2 0

.4 7

19.42

4 3

.3 8

19.11

2 2 .8

0 2 8 .2

0

14.90

8 .9

3

3.7

4 2

.2

2

3

4

5

6

10 9

11 12

14 13

15 8

7

16

17

9 ,0

0

340,85 m2

4.053,93 m2

449,52 m2

str. Maresal Constrantin Prezan

s tr. J

o s e S ilv a

Limita de proprietate

14.08.09

Teren ramas in proprietate privata Rewe

Projektentwicklung Romania dupa cedare- 4503.48mp Teren cedat catre proprietatea publica de catre Rewe

Projektentwicklung Romania- 340.85mp

Atasament: P.07_Reglementari_edilitare___L.pdf

scara: 1:500

PLANCONTROL srl

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect:

1405.02.1

faza:

Reglementari edilitare

Spatiu comercial, parcare, accese auto, imprejmuire si amplasare catarg firma

Rewe Projektentwicklung Romania

P.U.Z.

Proiectant General

nr.plansa:

P.07

jur. Ruxandra Badescu

str. Maresal Constantin Prezan nr. 108-110, Timisoara, Timis,

Radu D. Radoslav

Oana Josan

Oana Josan

Proiectant Arhitectura

p a

rc a ri

- 1

5

parcari - 11

parcari - 12

p a rc

a ri

e c o

lo g

ic e

- 1

2

parcari - 6

str. Maresal Constrantin Prezan

s tr. J

o s

e S

ilv a

parcare 66 locuri

conducta gaze naturale, Dn 32, realizata

din PEHD, montata ingropat

post de reglare si masura gaze naturale,

montat pe o structura 8 Nmc/h; 20-150 mbar

conducta gaze naturale, Dn 32, realizata

din teava neagra de gaze, montata suprateran

TGD

BPMT

SURSA ENEL

E

TGD

Tablou general distributie - propus

Racord electric LES 20kV - propus

Coloana electrica trifazata - propus

BPMT Bloc protectie si masira trifazat - propus

LEGENDĂ:

E E

Conducta de apa existenta, De 200 mm Canal existent, Dn 1400 mm

Conducta apa propusa PE-HD, De63x5,8mm

Canal propus PVC, De 315x7,7 mm, SN4

CA CR

SG

Camin racord propus Camin apometru propus

Separator de grasimi propus

DS Decantor separator de hidrocarburi propus C Camin vizitare propus

Racord propus burlane Racord guri de scurgere din PVC, De 160 mm

Canal - apa uzata menajera

Canal - apa uzata procesata

A A C C

Ap Ap

Cp Cp

A A A A A A

AAAAAA

C C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

A p

A p

A p

A p

Ap Ap

A p

A p

A p

C p

C p

C p

C p

C p

C p

C p

C p

C p

C p

C p

Cp Cp Cp

Cp Cp Cp Cp

C p

C p

C p

C p

C p

C p

Cp Cp Cp

retea gaz

catarg steag

SPATIU COMERCIAL S=792 mp

P

E E

E

Dn 400 mm

De 200 mm

Dn 1400 mm

Dn 600 mm

CA CR

SG

DS

C1

C2 C3 C4

C5

C6

C7 C8 C9

C10C11

C12

C13

C14

C15C16C17

C18

C19

C20

C21

C22

Racord la canal propus din tuburi PVC,SN4, De 315X7,7 mm, L = 16 m

Bransament de apa propus din

PEHD, De 63x5,8 mm, L = 21,5 m

Retea de canal incinta propusa din tuburi PVC,SN4, De 315X7,7 mm, L = 272 m

Retea de apa incinta propusa din PE-HD, PN10, PE80, De 63X5,8 mm, L = 128 m

5

STOP

Constructie propusa

Platforma si parcari interioare

Limita de proprietate

14.08.09

Atasament: P.06_Reglementari_urbanistice__.pdf

scara:

1:500

PLANCONTROL srl

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect:

1405.02.1

faza:

Reglementari urbanistice

Spatiu comercial, parcare, accese auto,

imprejmuire si amplasare catarg firma

Rewe Projektentwicklung Romania

P.U.Z.

Proiectant General

nr.plansa:

P.06

jur. Ruxandra Badescu

str. Maresal Constantin Prezan nr. 108-110, Timisoara, Timis,

Radu D. Radoslav

Oana Josan

Oana Josan

Proiectant Arhitectura

87.6587.6587.65

88.54

87.98

87.9287.99

88.00

88.69

87.27

87.67

87.99

87.18

V

88.17

87.53

88.32

88.29

C

87.28

87.84

87.86 87.96

87.99

88.00

88.06

87.98

88.43

88.25

87.96

89.59

88.19

88.10

88.03

88.09 88.22

88.23

88.24

V 88.15

V

87.65 87.71

88.39

87.76

88.23

87.68

87.40

87.67

88.55

88.33

88.39

88.29

88.66

88.35

88.27

88.50

88.53 88. 54

88.42

88.37

88.7388.7388.73

88.51

88.61

88.30

C

88.56

88.25

88.48

88.36

C

88.32

C

88.54 C

88.55 88.54

88.52

V

88.52 V

C

88.29

C

V

88.54 V

88.57 88.55

88.42

C

88.52

88.69

88.38 C

88.28

V 88.56

C 88.55

C

88.25 88.51 88.28

88.23

88.25 88.47

88.26

88.40 88.45

88.39

88.56

88.43

88.46

C 88.36

C

88.35

88.49

88.49

V

88.58

88.40

V

88.63

88.57

88.60

88.52

88.5888.58

88.36

88.63

88.49 88.49

V

88.76

88.80 V

V

V

C

88.68

88.44

88.43

88.72 88.73

88.83 88.82

V

88.72

88.66

88.7588.7588.60 V

88.7188.5788.55

C 88.30

88.7388.7188.7188.7188.7388.73

88.70

88.66

88.78

88.7488.8 3

88.86

88.81

88.79

88.68

92.12

88.68

88.57

88.65

88.44

88.71

88.69

88.64

88.44

88.71

88.50

88.28 88.52

88.39 88.48

88.43

88.78

88.46

88.48

88.49

88.40

88.44

88.60

88.72

88.25

88.42

88.07

88.19

88.27

88.41

88.57

88.48

88.45

88.48

88.14

88.71

88.62

2 0 7 5 5 0

477100

2 0 7 5 5 0

477050

2 0 7 6 0 0

477050

2 0 7 6 5 0

477050

2 0 7 6 0 0

477000

2 0 7 5 5 0

477000

2 0 7 5 0 0

476950

2 0 7 5 5 0

476950

2 0 7 6 0 0

476950

2 0 7 5 0 0

14290/ 1

14289/ 1

86.12 85.50 84.19 8

6.28 86.25

87.44

85.55

85.06

14291/ 1/1-13

/9

Scf= 1699mp 142

92/1;14 293

Scf= 1393mp

14294/ 1-14294

/2/1-4 /5/1

Scf= 836mp

14291/ 1/1-13

/8

Scf= 920mp

14296

14297

14291/ 1/1-13

/6

P+2

C1

P+1

P+1

1 18.71 19.15

1 7

.1 8

2 2

.4 2

3 1 .9

2

7 1

.1 4

4 .6

8 3

8 .0

0 4

1 .3

0 7 .9

7

18.65

2 0

.4 7

19.42

4 3

.3 8

19.11

2 2

.8 0

2 8

.2 0

14.90

8 .9

3

3.7

4 2

.2

2

3

4

5

6

109

11 12

14 13

15 8

7

16

17

1.152,76 m2

str. Maresal Constrantin Prezan

s tr. J

o s

e S

ilv a

28,87 9,00

2 6 ,8

5 9

,0 0

1 0 1

,3 7

5 ,0

0

17,45

aliniament

zo n a d

e i m

p le

m e n

ta re

14.08.09

Zona pentru locuinte si functiuni complementare

Limita de proprietate

Legenda:

Zone verzi

Zona pentru locuinte, functiuni complementare si servicii publice

Zona servicii publice

Constructie propusa

Atasament: P.05_Reglementari_urbanistice_c.pdf

scara:

1:1500

PLANCONTROL srl

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect:

1405.02.1

faza:

Reglementari urbanistice cvartal

Spatiu comercial, parcare, accese auto,

imprejmuire si amplasare catarg firma

Rewe Projektentwicklung Romania

P.U.Z.

Proiectant General

nr.plansa:

P.05

jur. Ruxandra Badescu

str. Maresal Constantin Prezan nr. 108-110, Timisoara, Timis,

Radu D. Radoslav

Oana Josan

Oana Josan

Proiectant Arhitectura

1.152,76 m 2

N

str. Maresal Constrantin Prezan

str. Mures

s tr. J

o s e S ilv a

s tr. A

n a L u g o ja n a

s tr. N

ic o la e Iv a n

14.08.09

Zona pentru locuinte si functiuni complementare

Limita de proprietate

Legenda:

Zone verzi

Zona pentru locuinte, functiuni complementare, institutii si servicii publice

Zona institutii si servicii publice

Constructie propusa

Atasament: P.04_Situatie_propusa___Layout.pdf

scara:

1:500

PLANCONTROL srl

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect:

1405.02.1

faza:

Situatie propusa

Spatiu comercial, parcare, accese auto,

imprejmuire si amplasare catarg firma

Rewe Projektentwicklung Romania

P.U.Z.

Proiectant General

nr.plansa:

P.04

jur. Ruxandra Badescu

str. Maresal Constantin Prezan nr. 108-110, Timisoara, Timis,

Radu D. Radoslav

Oana Josan

Oana Josan

Proiectant Arhitectura

87.6587.6587.65

88.54

87.98

87.9287.99

88.00

88.69

87.27

87.67

87.99

87.18

V

88.17

87.53

88.32

88.29

C

87.28

87.84

87.86 87.96

87.99

88.00

88.06

87.98

88.43

88.25

87.96

89.59

88.19

88.10

88.03

88.09 88.22

88.23

88.24

V 88.15

V

87.65 87.71

87.76 8 7.68

87.40

87.67

88.55

88.33

88.39

88.29

88.66

88.27

88.53 88. 54

88.42

88.37

88.7388.7388.73

88.51

88.61

88.30

C

88.56

88.25

88.48

88.36

C

88.32

C

88.54 C

88.55 88.54

88.52

V

88.52 V

C

88.29

C

V

88.54 V

88.57 88.55

88.42

C

88.52

88.69

88.38 C

88.28

V 88.56

C 88.55

C

88.25 88.51 88.28

88.23

88.25 88.47

88.26

88.40 88.45

88.39

88.56

88.43

88.46

C 88.36

C

88.35

88.49

88.49

V

88.58

88.40

V

88.63

88.57

88.60

88.52

88.5888.58

88.36

88.63

88.49 88.49

V

88.76

88.80 V

V

V

C

88.68

88.44

88.43

88.72 88.73

88.83 88.82

V

88.72

88.66

88.7588.7588.60 V

88.7188.5788.55

C 88.30

88.7388.7188.7188.7188.7388.73

88.70

88.66

88.78

88.7488.8 3

88.86

88.81

88.79

88.68

92.12

88.68

88.57

88.65

88.44

88.71

88.69

88.64

88.44

88.71

88.50

88.28 88.52

88.39 88.48

88.43

88.78

88.46

88.48

88.49

88.40

88.44

88.60

88.72

88.25

88.42

88.07

88.19

88.27

88.41

88.57

88.48

88.45

88.48

88.14

88.71

88.62

2 0 7 5 5 0

477100

2 0 7 5 5 0

477050

2 0 7 6 0 0

477050

2 0 7 6 5 0

477050

2 0 7 6 0 0

477000

2 0 7 5 5 0

477000

2 0 7 5 0 0

476950

2 0 7 5 5 0

476950

2 0 7 5 0 0

14290/ 1

14289/ 1

86.12 85.50 84.19 8

6.28 86.25

87.44

85.55

85.06

14291/ 1/1-13

/9

Scf= 1699mp 142

92/1;14 293

Scf= 1393mp

14294/ 1-14294

/2/1-4 /5/1

Scf= 836mp

14291/ 1/1-13

/8

Scf= 920mp

14296

14297

14291/ 1/1-13

/6

P+2

C1

P+1

P+1

1 18.71 19.15

1 7

.1 8

2 2

.4 2

3 1 .9

2

7 1

.1 4

4 .6

8 3

8 .0

0 4

1 .3

0 7 .9

7

18.65

2 0

.4 7

19.42

4 3

.3 8

19.11

2 2

.8 0

2 8

.2 0

14.90

8 .9

3

3.7

4 2

.2

2

3

4

5

6

109

11 12

14 13

15 8

7

16

17

2 6

,8 5

1 ,5

0 6 ,0

0 2 ,0

0 5 3

,7 5

6 ,0

0 9 ,0

0 5 ,0

0 5 ,0

0 6 ,0

0 5 ,0

0 5 ,0

0 6 ,0

0 5 ,0

0 0 ,4

0

7,50 1,55 15,00 1,50 6,00 5,00 1,52

1,35 3,55 1,21 19,91 0,50 5,00 6,00 0,20

1,506,001,50

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0

2,50 2,50 2,50 2,50 4,00

4 ,7

9 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0 2 ,5

0

0,50 24,99 0,63

5 ,0

0

2,50

9,17 15,00

4.95

p a rc a ri - 1 5

parcari - 11

parcari - 12

p a rc a ri

e c o lo g ic e - 1 2

parcari - 6

str. Maresal Constrantin Prezan

s tr. J

o s e S ilv

a

parcare

66 locuri

A A A A A A

AAAAAA

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

catarg

steag

Dn 400 mm

De 200 mm

Dn 1400 mm

Dn 600 mm

SPATIU COMERCIAL

S=792 mp P

ZONE VERZI

ZONA UNITATI ECONOMICE

CIRCULATII

TOTAL SUPRAFATA PUZ

1

2

3

4

0 ZONE FUNCTIONALE

EXISTENT PROPUS

S mp % din S S mp % din S

BILANT TERITORIAL

200,40 4,13

740,34 15,27

4848 100

23,781153

100

- -

- -

STRAZI

PLTF. INT. SI PARCARI

TOTAL

- -

- -

- - 2954,66 60,95

4848

INDICI DE FOLOSIRE AL TERENULUI

P.O.T.

C.U.T.

Procent minim spatii verzi cvartal

MAX.

40%

2

PROPUS

23,78 %

0,23

25 %

2754,26 56,82

Drum propus

14.08.09

Constructie propusa

Drumuri existente si propuse

Drumuri si platforme interioare

Limita de proprietate

Legenda:

Zone verzi

Atasament: P.01_Incadrare_in_zona___Layout.pdf

scara:

1:1

PLANCONTROL srl

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect:

1405.02.1

faza:

Incadrare in zona

Spatiu comercial, parcare, accese auto, imprejmuire si amplasare catarg firma

Rewe Projektentwicklung Romania

P.U.Z.

Proiectant General

REVIZIE:

nr.plansa:

P.01

jur. Ruxandra Badescu

str. Maresal Constantin Prezan nr. 108-110, Timisoara, Timis,

Radu D. Radoslav

Oana Josan

Oana Josan

Proiectant Arhitectura

14.08.09

FII

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr. UR2009-010154/18.09.2009

REFERAT privind avizarea Planului Urbanistic Zonal

„Spatiu comercial, parcare, accese auto, imprejmuire si amplasare catarg firma” – str. Maresal C-tin Prezan, Nr. 108 - 110, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2009-010154/19.08.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Spatiu comercial, parcare, accese auto, imprejmuire si amplasare catarg firma” – str. Maresal C-tin Prezan, Nr. 108 - 110, Timişoara.

Tinand cont de Avizul de Oportunitate nr. 04/08.04.2009, aprobat cu HCL 186/2009 Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2426/28.05.2009, precum si

modificarile survenite la Legea nr. 350/2001, in aceasta perioada.. Documentatia PUZ ,, Spatiu comercial, parcare, accese auto, imprejmuire si amplasare

catarg firma” – str. Maresal C-tin Prezan, Nr. 108 - 110, Timisoara a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna august 2009.

Având in vedere dezbaterea publica organizata in data de 03.09.2009, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica si coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007;

Avand in vedere ca nu au existat solicitari formulate in dezbatere publica de catre vecinii direct afectati;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “ Spatiu comercial, parcare, accese auto, imprejmuire si amplasare catarg firma” – str. Maresal C-tin Prezan, Nr. 108 - 110, Timişoara. Documentatia Plan Urbanistic Zonal “ Spatiu comercial, parcare, accese auto, imprejmuire si amplasare catarg firma” – str. Maresal C-tin Prezan, Nr. 108 - 110, Timişoara, este elaborata de S.C. SUBCONTROL S.R.L., proiect nr. 1405.02.1, la cererea beneficiarilor S.C. REWE PROJEKTENTWICKLING ROMANIA S.R.L.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit, pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş,conform adresei nr. 9582 din 10.07.2009.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “ Spatiu comercial, parcare, accese auto, imprejmuire si amplasare catarg firma” – str. Maresal C-tin Prezan, Nr. 108 - 110, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului;

Terenul studiat în cadrul documentaţiei este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud şi se invecineaza la Nord cu strada Maresal C-tin Prezan, in partea de Est si Vest se invecineaza cu proprietati private (case P, P+1), iar la Sud se invecineaza cu un spatiu comercial P+2E.

Cod FP 53-01, ver. 1

In conformitate cu PUZ « Zona Lidia – Musicescu – Martirilor – Urseni », aprobat cu HCL nr. 91/1998 si preluat in PUG Timişoara, zona studiata este cuprinsa in UTR nr. 70, avand destinatia de subzona rezidentiala cu cladiri P, P+1 şi P+2 propusa. Terenul studiat, in suprafata totala de 4848 mp este inscris in CF nr. 404430 (provenita din conversia pe hartie a C.F. nr. 4955), nr cadastral 14292/1; 14293; reprezentand teren in Str. Maresal C-tin Prezan, nr. 110 (nr. provizoriu), in suprafata de 1393 mp., CF nr. 404324 (provenita din conversia pe hartie a C.F. nr. 201768), nr cadastral 14291/1/1-13/8; 14291/1/1-13/9 reprezentand teren in Str. Lidia, nr. 108, in suprafata de 2619 mp. si CF nr. 404418 (provenita din conversia pe hartie a C.F. nr. 7828), nr cadastral 404418 reprezentand teren intravilan, in suprafata de 836 mp este proprietatea beneficiarilor S.C. REWE PROJEKTENTWICKLING ROMANIA S.R.L. `` Prin documentaţie se propune construirea unui centru comercial de mici dimensiuni si amenajare incinta, parcaje, imprejmuire, amplasare catarg firma si zone verzi.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007

Accesul auto si pietonal necesare functiunii propuse, se vor realiza din strada Maresal Constantin Prezan, conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2009-004472/16.07.2009.

Indicii de construibilitate propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 40 % CUT max = 2 Regim de inaltime conform PUG Spatii verzi min. 15% conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului Timisoara, nr.

4315/13.08.2009. Autorizatia de Construire se va emite doar după ce suprafetele de teren afectate de drumul

propus sa faca legatura intre strada Jose Silva si strada Ana Lugojeana va deveni domeniu public. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal “ Spatiu comercial, parcare, accese auto, imprejmuire si amplasare catarg firma” – str. Maresal C-tin Prezan, Nr. 108 - 110, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani.

DIRECTOR,

Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Gabriela GHILEZAN AVIZAT JURIDIC,

  • ROMÂNIA SE APROBA,
  • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R
  • DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU