keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 337/29.07.2008 privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei (ron) pe sursa, existente în sold la 31.12.2007

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 337/29.07.2008
privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei (ron) pe sursa, existente în sold la 31.12.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 3661/16.06.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul art.178 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, actualizată şi republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, actualizată şi republicată ;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, actualizată şi republicată;


HOTARASTE

Art.1: Obligaţiile fiscale restante mai mici de 10 lei (ron) pe fiecare sursa in parte, reprezentând impozit pe clădire, impozit pe teren, impozit asupra mijloacelor de transport şi taxa concesiune, aflate în sold la 31.12.2007, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se anulează.
Art2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Transa4.pdf

Sheet 1

Id persoana Nume Prenume CNP Strada Nr Bloc Scara Etaj Ap Localitate Judet Rol_nr

Rol descriere

Rol pozitie

Suma in lei noi

200039 NERGHES GHEORGHE 1,52082E+12 AEROPORT 0 5 B 2 TIMISOARA TIMIS 3891 40 402 5 200039 Sum 5

200173 DEAC CELINA MINODORA 2,71031E+12 LINISTEI 28 98 20 TIMISOARA TIMIS 83760 20 201 3 200173 Sum 3

200218 CAPLESCU FABIA IANCU VACARESCU 13 2 TIMISOARA TIMIS 66182 20 203 2 200218 Sum 2

200294 MATTAR MONIR 1,59091E+12 DALIEI 26 TIMISOARA TIMIS 81833 20 201 2 200294 MATTAR MONIR 1,59091E+12 DALIEI 26 TIMISOARA TIMIS 81833 20 202 1

200294 Sum 3 200320 RASCOTA DUMITRU 1,71041E+12 POLONA 2 G80 104 TIMISOARA TIMIS 114539 20 200 -11 200320 RASCOTA DUMITRU 1,71041E+12 POLONA 2 G80 104 TIMISOARA TIMIS 146759 20 200 20

200320 Sum 9 200321 RASCOTA MIMICA 2,70122E+12 POLONA 2 G80 104 TIMISOARA TIMIS 146759 20 200 20 200321 RASCOTA MIMICA 2,70122E+12 POLONA 2 G80 104 TIMISOARA TIMIS 114539 20 200 -11

200321 Sum 9 200329 TASCA RADU 1,52102E+12 CONSTANTIN BRANCOVEAN 150 TIMISOARA TIMIS 112086 20 201 1

200329 Sum 1 200341 PARA CORNELIA 0 CLOSCA MUN. HUNEDOAHD 62899 20 200 8

200341 Sum 8 200372 BIZOI ALIN 1,80112E+12 CICERO 104 S4 3 1 6 MUN. DROBETAMH 135671 20 200 18 200372 BIZOI ALIN 1,80112E+12 CICERO 104 S4 3 1 6 MUN. DROBETAMH 16647 20 200 -3 200372 BIZOI ALIN 1,80112E+12 CICERO 104 S4 3 1 6 MUN. DROBETAMH 88417 20 200 -8

200372 Sum 7 200458 FRIEDRICH HERBERT 0 VADUL CRISULUI 2 TIMISOARA TIMIS 144153 20 200 9

200458 Sum 9 200768 PUNGAN TUDOR 1,7404E+12 DUMITRU JUGANARU 21 5 6 TIMISOARA TIMIS 372957 20 1 0 200768 PUNGAN TUDOR 1,7404E+12 DUMITRU JUGANARU 21 5 6 TIMISOARA TIMIS 4586 40 401 25 200768 PUNGAN TUDOR 1,7404E+12 DUMITRU JUGANARU 21 5 6 TIMISOARA TIMIS 4586 40 403 -22

200768 Sum 3 200849 TOTH VIORICA ELENA 2,52062E+12 POIANA RUSCAI 5 7 TIMISOARA TIMIS 113910 20 200 4

200849 Sum 4 200995 STANILA DRAGOS EUSEBIU 1,71023E+12 BOGDANESTILOR 2 H D 23 TIMISOARA TIMIS 55899 20 200 1

200995 Sum 1 201131 DONEA PETRU 1,7001E+12 OGLINZILOR 9 B 3 TIMISOARA TIMIS 124101 20 200 4

201131 Sum 4 201167 CRISAN MARIA 2,48101E+12 TAKE IONESCU 29 X 82 TIMISOARA TIMIS 134584 20 200 2

201167 Sum 2 201472 CHIRILENCO FLAVIUS-CRISTIAN 1,70072E+12 ACAD. REMUS RADULET 13 11 TIMISOARA TIMIS 9956 20 200 7

201472 Sum 7 201636 BELCEA AUREL-VIOREL 1,55021E+12 MARTIR MARIUS CIOPEC 8 2 11 TIMISOARA TIMIS 3801 20 201 -1 201636 BELCEA AUREL-VIOREL 1,55021E+12 MARTIR MARIUS CIOPEC 8 2 11 TIMISOARA TIMIS 327674 40 1 -3 201636 BELCEA AUREL-VIOREL 1,55021E+12 MARTIR MARIUS CIOPEC 8 2 11 TIMISOARA TIMIS 3800 20 200 2 201636 BELCEA AUREL-VIOREL 1,55021E+12 MARTIR MARIUS CIOPEC 8 2 11 TIMISOARA TIMIS 3801 20 200 3

201636 Sum 1 201729 RADU RODICA IOANA 2,72083E+12 GABRIEL IOSEPH 46 1 TIMISOARA TIMIS 154604 20 201 1

201729 Sum 1 201776 BELDIMAN FLORIN-PAUL 1,71021E+12 SUDULUI 5 1 5 TIMISOARA TIMIS 133735 40 401 10

201776 Sum 10 202101 CONFEDERAT DUMITRU 1,6512E+12 DUMITRU JUGANARU 25 0 0 7 TIMISOARA TIMIS 4680 40 401 4

202101 Sum 4 202149 IORDAN RUS MIRELA-LETITIA 2,64103E+12 IOAN NISTOR A21 3 12 TIMISOARA TIMIS 119703 20 201 4 202149 IORDAN RUS MIRELA-LETITIA 2,64103E+12 IOAN NISTOR A21 3 12 TIMISOARA TIMIS 119703 20 200 -3

Page 1

Sheet 1 202149 Sum 1

202164 CONDRE NICOLETA 2,72061E+12 VENUS 29 8 TIMISOARA TIMIS 146986 20 202 4 202164 Sum 4

202194 STAN LILIANA-MIHAELA 2,7601E+12 OEDIP 18 TIMISOARA TIMIS 368463 40 1 32 202194 STAN LILIANA-MIHAELA 2,7601E+12 OEDIP 18 TIMISOARA TIMIS 154737 40 400 -29

202194 Sum 3 202255 FARCAS IULIAN-DUMITRU 1,58083E+12 AEROPORT 1 2 A 2 TIMISOARA TIMIS 3890 40 401 5

202255 Sum 5 202501 CHIFAN SIMONA 2,73081E+12 IEDEREI 1 B 9 TIMISOARA TIMIS 349420 20 1 1

202501 Sum 1 202527 TIMIS MARIANA FLORIANA 2,50052E+12 CRIZANTEMELOR 13 TIMISOARA TIMIS 41064 20 202 1

202527 Sum 1 202645 BARA EUGENIA FREIDORF TIMISOARA TIMIS 154937 24 200 9

202645 Sum 9 202646 DINIS TITUS FREIDORF TIMISOARA TIMIS 154938 24 200 9

202646 Sum 9 202647 HUDREA NICOLAE FREIDORF TIMISOARA TIMIS 154939 24 200 9

202647 Sum 9 202655 MARCUS FLOARE FREIDORF TIMISOARA TIMIS 154948 24 200 8

202655 Sum 8 202667 PILOCA ILEANA FREIDORF TIMISOARA TIMIS 154957 24 200 4

202667 Sum 4 202691 BUGA VIOREL 1,24531E+12 FREIDORF TIMISOARA TIMIS 154980 24 200 6

202691 Sum 6 202746 COCIUBA NICA 1,53061E+12 ORION 24 A 3 TIMISOARA TIMIS 154995 40 400 -4 202746 COCIUBA NICA 1,53061E+12 ORION 24 A 3 TIMISOARA TIMIS 154995 40 401 10

202746 Sum 6 202800 TIMUT VASILE JR. 1,67032E+12 LIDIA 78 75 B 1 7 TIMISOARA TIMIS 381507 40 1 5 202800 TIMUT VASILE JR. 1,67032E+12 LIDIA 78 75 B 1 7 TIMISOARA TIMIS 53926 20 200 -1 202800 TIMUT VASILE JR. 1,67032E+12 LIDIA 78 75 B 1 7 TIMISOARA TIMIS 53909 20 200 -1

202800 Sum 3 202822 LIUBIMIRESCU GEORGE-ALEXANDRU 1,82042E+12 BARBU ISCOVESCU 8 B 9 TIMISOARA TIMIS 17190 40 403 -27 202822 LIUBIMIRESCU GEORGE-ALEXANDRU 1,82042E+12 BARBU ISCOVESCU 8 B 9 TIMISOARA TIMIS 17190 40 404 31

202822 Sum 4 203156 NADASAN MIRCEA MARTIR ELENA NICOARA 22 7 TIMISOARA TIMIS 32128 20 200 4

203156 Sum 4 203190 NICU CATALIN DUMITRU 1,80063E+12 TRAIAN 56 L5 B 1 4 MUN. DROBETAMH 63240 20 200 5

203190 Sum 5 203229 LIUBIMIRESCU CORNELIU CALIN 1,47102E+12 SANMARTINU SARBESC 6 SINMARTINU S TM 17190 40 400 3 203229 LIUBIMIRESCU CORNELIU CALIN 1,47102E+12 SANMARTINU SARBESC 6 SINMARTINU S TM 17190 40 401 4

203229 Sum 7 203251 TRUTAN ILIE 1,7307E+12 LUCEAFARUL 8 A 14 TIMISOARA TIMIS 386652 20 1 8

203251 Sum 8 203252 TRUTAN IOANA 2,72021E+12 RECOLTEI 6 E14 1 TIMISOARA TIMIS 386652 20 1 8

203252 Sum 8 203448 COLGEA CAS GOGAANDREEA MARIA 2,81061E+12 FRUCTELOR 15 A 6 TIMISOARA TIMIS 16727 20 200 -13 203448 COLGEA CAS GOGAANDREEA MARIA 2,81061E+12 FRUCTELOR 15 A 6 TIMISOARA TIMIS 56371 20 200 19

203448 Sum 6 203459 DOICA ALINA-MIHAELA 2,81061E+12 LUNEI L35 A 2 8 TIMISOARA TIMIS 155290 40 401 4

203459 Sum 4 203502 PAUL AURORA 2,60112E+12 MIRCEA CEL BATRAN 63 4 10 TIMISOARA TIMIS 100381 20 202 4 203502 PAUL AURORA 2,60112E+12 MIRCEA CEL BATRAN 63 4 10 TIMISOARA TIMIS 100381 20 201 -1

203502 Sum 3 203535 ENE MARIN 1,4509E+12 MAGURA 10 A 1 TIMISOARA TIMIS 92328 40 404 3

203535 Sum 3

Page 2

Sheet 1 203549 STANCIU MARIANA 2,6301E+12 OGLINZILOR 6 82 E 18 TIMISOARA TIMIS 56446 20 200 8

203549 Sum 8 203559 CAMCIUC RADU 1,64071E+12 MARTIRILOR 1989 23 11 TIMISOARA TIMIS 93618 40 1 6

203559 Sum 6 203581 PORUMBEL EMILIAN DANIEL 1,65122E+12 SF. APOSTOLI PETRU SI PA 39 TIMISOARA TIMIS 20085 40 408 3

203581 Sum 3 203604 ANITEI MIHAI 1,7502E+12 GHEORGHE RANETTI 52 B27 15 TIMISOARA TIMIS 60377 40 1 9 203604 ANITEI MIHAI 1,7502E+12 GHEORGHE RANETTI 52 B27 15 TIMISOARA TIMIS 155368 22 200 -13 203604 ANITEI MIHAI 1,7502E+12 GHEORGHE RANETTI 52 B27 15 TIMISOARA TIMIS 60377 40 2 9

203604 Sum 5 203737 LAZSADI ILEANA 2,70021E+12 ICAR 10 5C C 10 TIMISOARA TIMIS 148618 40 400 1

203737 Sum 1 203793 SATMAREANU VOICU-OVIDIU 1,70061E+12 REVOLUTIEI DIN 1989 3 10 TIMISOARA TIMIS 118441 20 201 2

203793 Sum 2 203798 MOTTAICEK DANIEL AUGUSTIN 1,7508E+12 DUMITRU JUGANARU 9 9 TIMISOARA TIMIS 4949 40 402 5

203798 Sum 5 203800 SCHWARTZ IRINA LOREDANA 2,73041E+12 MIORITA 21 16 24 TIMISOARA TIMIS 99288 40 401 2

203800 Sum 2 203802 PASCALAU IOANA 2,75091E+12 EUGENIU DE SAVOYA 18 8 TIMISOARA TIMIS 22885 20 200 13 203802 PASCALAU IOANA 2,75091E+12 EUGENIU DE SAVOYA 18 8 TIMISOARA TIMIS 146177 20 200 -4

203802 Sum 9 203873 ACHITEI ILEANA 2,53052E+12 SIMION BARNUTIU 36 8 TIMISOARA TIMIS 124708 20 200 1

203873 Sum 1 203876 PLOSCARU GABRIELA 2,68102E+12 DIACONU CORESI DE LA CS 123 A 9 TIMISOARA TIMIS 53895 20 200 4

203876 Sum 4 203877 PLOSCARU NELU 1,63111E+12 DIACONU CORESI DE LA CS 123 A 9 TIMISOARA TIMIS 53895 20 200 4

203877 Sum 4 203941 JOLDES VICTORIA 2,26071E+12 VASILE LUCACI 9 B 11 TIMISOARA TIMIS 389545 20 1 1

203941 Sum 1 204016 SERAC ANDREI-DAN 1,76063E+12 POENITEI 1 1 TIMISOARA TIMIS 113918 40 405 4

204016 Sum 4 204018 IOANOVICI CALIN 1,70061E+12 GRIGORE ALEXANDRESCU 12 TIMISOARA TIMIS 64005 40 400 -2 204018 IOANOVICI CALIN 1,70061E+12 GRIGORE ALEXANDRESCU 12 TIMISOARA TIMIS 64005 40 401 6

204018 Sum 4 204143 GRECU DORINEL 1,61082E+12 LIDIA 81 B 3 8 TIMISOARA TIMIS 155617 40 400 7

204143 Sum 7 204388 PLESA PAULA 2,71061E+12 MARTIR O. MUNTEANU C10 16 TIMISOARA TIMIS 109195 40 401 1

204388 Sum 1 204440 LOW-VESA ADRIAN-MIHAI 1,85012E+12 MUZICII 10 11 TIMISOARA TIMIS 102465 40 401 1

204440 Sum 1 204454 BULZ AUREL 1,54083E+12 MORARILOR 1 TIMISOARA TIMIS 100894 40 403 1

204454 Sum 1 204572 DUDAS VIOREL 1,63102E+12 PERLEI 12 214 4 16 TIMISOARA TIMIS 110939 40 402 1

204572 Sum 1 204640 STEFAN ION 1,51112E+12 ARMONIEI 38A TIMISOARA TIMIS 18833 20 202 3

204640 Sum 3 204745 PETREA-IZVERCIANMONICA-SEMPRONIA 2,48053E+12 REVOLUTIEI DIN 1989 10 1 7 TIMISOARA TIMIS 6680 20 200 2

204745 Sum 2 204845 SAVA PETRE 1,52033E+12 AVRAM IMBROANE 13 2 103 TIMISOARA TIMIS 354341 20 1 17 204845 SAVA PETRE 1,52033E+12 AVRAM IMBROANE 13 2 103 TIMISOARA TIMIS 15178 20 200 -9

204845 Sum 8 204852 KECSKES MARIA 2,61011E+12 MAGURA 14 A 11 TIMISOARA TIMIS 92503 40 400 -2 204852 KECSKES MARIA 2,61011E+12 MAGURA 14 A 11 TIMISOARA TIMIS 155866 40 400 3

204852 Sum 1 204989 MARCU LOTICA-CEZARICA 2,6207E+12 DRUBETA 75 TIMISOARA TIMIS 50599 40 402 4

Page 3

Sheet 1 204989 Sum 4

205002 COCOARA IRINA 2,41051E+12 ULPIA TRAIANA 6 TIMISOARA TIMIS 143117 20 200 3 205002 COCOARA IRINA 2,41051E+12 ULPIA TRAIANA 6 TIMISOARA TIMIS 143117 22 200 3

205002 Sum 6 205039 BEJINARU FLORENTIN 1,6904E+12 SUDULUI 42 J 17 TIMISOARA TIMIS 113243 40 400 4

205039 Sum 4 205064 VACARIU CORNEL TIBERIU TRAMBAUER 5 2 20 VIENA 375061 20 1 5 205064 VACARIU CORNEL TIBERIU TRAMBAUER 5 2 20 VIENA 46411 22 200 2 205064 VACARIU CORNEL TIBERIU TRAMBAUER 5 2 20 VIENA 46411 20 200 0

205064 Sum 7 205065 VACARIU FELICIA MARILENA TRAMBAUER 5 2 20 VIENA 46411 22 200 3 205065 VACARIU FELICIA MARILENA TRAMBAUER 5 2 20 VIENA 53768 20 200 0 205065 VACARIU FELICIA MARILENA TRAMBAUER 5 2 20 VIENA 46411 20 200 0

205065 Sum 3 205251 MATEI DACIAN DECEBAL 1,76072E+12 MUNCII 15 TIMISOARA TIMIS 101022 40 2 3 205251 MATEI DACIAN DECEBAL 1,76072E+12 MUNCII 15 TIMISOARA TIMIS 101022 40 3 -2

205251 Sum 1 205347 CIURARIU IOAN 1,61102E+12 TUDOR VLADIMIRESCU 22 1 TIMISOARA TIMIS 142515 40 401 -3 205347 CIURARIU IOAN 1,61102E+12 TUDOR VLADIMIRESCU 22 1 TIMISOARA TIMIS 142515 40 402 6

205347 Sum 3 205412 PIRVA CORNELIU 1,63111E+12 GHEORGHE OSTROVICH 1 68 15 TIMISOARA TIMIS 126355 40 402 6

205412 Sum 6 205415 IANOSEV BOGDAN 1,84093E+12 NISTRULUI 9 3 14 TIMISOARA TIMIS 57333 40 402 18 205415 IANOSEV BOGDAN 1,84093E+12 NISTRULUI 9 3 14 TIMISOARA TIMIS 57333 40 400 -16

205415 Sum 2 205506 HAIDUC ADRIAN-FLORIN 1,83012E+12 ION IONESCU DE LA BRAD A47 A 18 TIMISOARA TIMIS 70415 40 400 4

205506 Sum 4 205579 BISTRICEANU MIRCEA 1,51061E+12 URSENI 20C TIMISOARA TIMIS 356556 20 1 1 205579 BISTRICEANU MIRCEA 1,51061E+12 URSENI 20C TIMISOARA TIMIS 363636 22 1 4 205579 BISTRICEANU MIRCEA 1,51061E+12 URSENI 20C TIMISOARA TIMIS 413843 20 1 1

205579 Sum 6 205797 KOLOZSVARY NORBERT 1,84113E+12 VIRGILIU 7 TIMISOARA TIMIS 149081 40 409 5

205797 Sum 5 205803 URSU-PAUNESCU ALIN-VALERIU 1,75033E+12 STEAUA 13 13 B 6 TIMISOARA TIMIS 129877 40 1 16 205803 URSU-PAUNESCU ALIN-VALERIU 1,75033E+12 STEAUA 13 13 B 6 TIMISOARA TIMIS 400022 22 1 -1 205803 URSU-PAUNESCU ALIN-VALERIU 1,75033E+12 STEAUA 13 13 B 6 TIMISOARA TIMIS 156228 40 400 -8 205803 URSU-PAUNESCU ALIN-VALERIU 1,75033E+12 STEAUA 13 13 B 6 TIMISOARA TIMIS 400021 22 1 -1

205803 Sum 6 205839 IANCU ALIN 1,72023E+12 ACAD. PETRE P. NEGULESC 9 A 14 TIMISOARA TIMIS 369655 40 3 -1 205839 IANCU ALIN 1,72023E+12 ACAD. PETRE P. NEGULESC 9 A 14 TIMISOARA TIMIS 156240 40 402 -13 205839 IANCU ALIN 1,72023E+12 ACAD. PETRE P. NEGULESC 9 A 14 TIMISOARA TIMIS 156240 40 404 -1 205839 IANCU ALIN 1,72023E+12 ACAD. PETRE P. NEGULESC 9 A 14 TIMISOARA TIMIS 369655 40 4 -2 205839 IANCU ALIN 1,72023E+12 ACAD. PETRE P. NEGULESC 9 A 14 TIMISOARA TIMIS 156240 40 406 18 205839 IANCU ALIN 1,72023E+12 ACAD. PETRE P. NEGULESC 9 A 14 TIMISOARA TIMIS 369655 40 2 1

205839 Sum 2 205867 AGOSTON - KADAR ANDREA 2,73083E+12 POPA SAPCA 32 E P 2 TIMISOARA TIMIS 156249 20 200 6

205867 Sum 6 205906 MUNTEANU DIANA 2,831E+12 CLOSCA 9 TIMISOARA TIMIS 118020 20 200 3 205906 MUNTEANU DIANA 2,831E+12 CLOSCA 9 TIMISOARA TIMIS 36194 40 403 -1

205906 Sum 2 205925 NEACSU SEVER ADRIAN 1,5708E+12 DOSITEJ OBRADOVICI 2 14/1 A 8 TIMISOARA TIMIS 80718 40 402 1

205925 Sum 1 205987 BENYO ADRIAN 1,75051E+12 CONSTANTIN CEL MARE 99 4 10 TIMISOARA TIMIS 156301 40 401 -7 205987 BENYO ADRIAN 1,75051E+12 CONSTANTIN CEL MARE 99 4 10 TIMISOARA TIMIS 156301 40 402 14

205987 Sum 7

Page 4

Sheet 1 206026 DALEA MARIUS 1,7303E+12 LIVIU REBREANU #### 55 C 18 TIMISOARA TIMIS 155953 20 200 5

206026 Sum 5 206028 DALEA SORINA 2,68111E+12 LIVIU REBREANU #### 55 C 18 TIMISOARA TIMIS 155953 20 200 5

206028 Sum 5 206091 ORDEAN BOC COSMIN 1,69072E+12 MIRCEA CEL BATRAN 40 C40 13 TIMISOARA TIMIS 10799 20 200 8

206091 Sum 8 206484 KOVACS ELISABETA 2,52073E+12 ELECTRONICII 10 C5 18 TIMISOARA TIMIS 156501 40 400 8

206484 Sum 8 206502 PATTAVINO GIOVANNI 1E+13 FLUME MONTONE ABBAND 281 RAVENNA 379978 20 1 8

206502 Sum 8 206729 LAKI LUDOVIC 1,67012E+12 1 134 COM MOSNITA TM 25111 40 406 3

206729 Sum 3 206751 PERII GHEORGHE 1,4707E+12 DIACONU CORESI DE LA CS44C 3 TIMISOARA TIMIS 404246 20 2 9

206751 Sum 9 206812 COCUT ILIE 1,74022E+12 POLONA 2 G80 409 TIMISOARA TIMIS 114580 20 200 -7 206812 COCUT ILIE 1,74022E+12 POLONA 2 G80 409 TIMISOARA TIMIS 114707 20 200 16

206812 Sum 9 206813 COCUT ADRIANA 2,77051E+12 POLONA 2 G80 409 TIMISOARA TIMIS 114707 20 200 16 206813 COCUT ADRIANA 2,77051E+12 POLONA 2 G80 409 TIMISOARA TIMIS 114580 20 200 -9

206813 Sum 7 206935 BUDAI IOAN 1,51041E+12 GARII 7 5 TIMISOARA TIMIS 57413 40 403 3 206935 BUDAI IOAN 1,51041E+12 GARII 7 5 TIMISOARA TIMIS 57413 40 402 -3 206935 BUDAI IOAN 1,51041E+12 GARII 7 5 TIMISOARA TIMIS 57413 40 401 4 206935 BUDAI IOAN 1,51041E+12 GARII 7 5 TIMISOARA TIMIS 57413 40 404 4

206935 Sum 8 207178 HIDIS PETRU 1,5202E+12 STEFAN OCTAVIAN IOSIF B6 6 TIMISOARA TIMIS 75685 20 202 1 207178 HIDIS PETRU 1,5202E+12 STEFAN OCTAVIAN IOSIF B6 6 TIMISOARA TIMIS 75685 40 400 -4 207178 HIDIS PETRU 1,5202E+12 STEFAN OCTAVIAN IOSIF B6 6 TIMISOARA TIMIS 156819 40 1 -4 207178 HIDIS PETRU 1,5202E+12 STEFAN OCTAVIAN IOSIF B6 6 TIMISOARA TIMIS 14876 20 200 3 207178 HIDIS PETRU 1,5202E+12 STEFAN OCTAVIAN IOSIF B6 6 TIMISOARA TIMIS 75685 20 201 4 207178 HIDIS PETRU 1,5202E+12 STEFAN OCTAVIAN IOSIF B6 6 TIMISOARA TIMIS 75685 10 101 4

207178 Sum 4 207189 MUNTEAN SORINA LAVINIA 2,7301E+12 LUGOJULUI 9 A5 B 4 10 TIMISOARA TIMIS 89752 20 200 6

207189 Sum 6 207254 POPESCU MAIA SABINA 2,6305E+12 BUCOVINEI 0 C10 9 TIMISOARA TIMIS 21970 40 1 1

207254 Sum 1 207328 GANEA ALEXANDRU 1,67053E+12 POLONA 2 Z D 1 5 TIMISOARA TIMIS 156865 40 401 6

207328 Sum 6 207384 SAVU RODICA-CRISTINA 2,74062E+12 DAMBOVITA 6A A2 1 TIMISOARA TIMIS 154620 40 404 6 207384 SAVU RODICA-CRISTINA 2,74062E+12 DAMBOVITA 6A A2 1 TIMISOARA TIMIS 403251 24 1 -4 207384 SAVU RODICA-CRISTINA 2,74062E+12 DAMBOVITA 6A A2 1 TIMISOARA TIMIS 45475 20 200 3

207384 Sum 5 414256 IONESE GHITA 1,64023E+12 BUCOVINEI 15/B TIMISOARA TIMIS 313278 22 1 5 414256 IONESE GHITA 1,64023E+12 BUCOVINEI 15/B TIMISOARA TIMIS 313278 20 2 1 414256 IONESE GHITA 1,64023E+12 BUCOVINEI 15/B TIMISOARA TIMIS 313278 20 1 1 414256 IONESE GHITA 1,64023E+12 BUCOVINEI 15/B TIMISOARA TIMIS 313278 20 3 3

414256 Sum 10 414282 MITAR SERAFIN-HADRIAN 1,72042E+12 ANDREI SAGUNA 44 D 2 TIMISOARA TIMIS 313296 40 401 11 414282 MITAR SERAFIN-HADRIAN 1,72042E+12 ANDREI SAGUNA 44 D 2 TIMISOARA TIMIS 313296 40 402 31 414282 MITAR SERAFIN-HADRIAN 1,72042E+12 ANDREI SAGUNA 44 D 2 TIMISOARA TIMIS 313296 40 400 -32

414282 Sum 10 414429 STOIADIN MIRCEA COSMIN 1,78121E+12 AEROPORT 6 A 11 TIMISOARA TIMIS 313390 40 1 1

414429 Sum 1 414464 MUTULESCU CORINA-MARIA 2,77083E+12 DUMITRU JUGANARU 7 B 4 TIMISOARA TIMIS 313400 40 400 -26 414464 MUTULESCU CORINA-MARIA 2,77083E+12 DUMITRU JUGANARU 7 B 4 TIMISOARA TIMIS 313400 40 401 28

Page 5

Sheet 1 414464 Sum 2

414487 URSACHE SIMONA MARIA 2,76011E+12 HOLDELOR 19 B11 A 2 TIMISOARA TIMIS 313409 20 200 7 414487 Sum 7

414640 ILIE OLGA 2,67051E+12 ORION 7 56 F 2 TIMISOARA TIMIS 99030 20 200 -2 414640 ILIE OLGA 2,67051E+12 ORION 7 56 F 2 TIMISOARA TIMIS 107887 40 404 6

414640 Sum 4 414662 ADAM LUCIAN 1,69022E+12 CAREI 10 39 A 4 13 TIMISOARA TIMIS 27209 40 1 -34 414662 ADAM LUCIAN 1,69022E+12 CAREI 10 39 A 4 13 TIMISOARA TIMIS 70877 20 202 35

414662 Sum 1 414805 NICOARA IOAN 1,4404E+12 IORGOVANULUI 2 D68 B 3 TIMISOARA TIMIS 313563 40 400 2

414805 Sum 2 414853 MIHAI DOREL 1,68043E+12 CIRCUMVALATIUNII 34 A 54 TIMISOARA TIMIS 375391 22 1 0 414853 MIHAI DOREL 1,68043E+12 CIRCUMVALATIUNII 34 A 54 TIMISOARA TIMIS 375391 24 1 -9 414853 MIHAI DOREL 1,68043E+12 CIRCUMVALATIUNII 34 A 54 TIMISOARA TIMIS 373905 22 1 8 414853 MIHAI DOREL 1,68043E+12 CIRCUMVALATIUNII 34 A 54 TIMISOARA TIMIS 373904 24 1 -2 414853 MIHAI DOREL 1,68043E+12 CIRCUMVALATIUNII 34 A 54 TIMISOARA TIMIS 373906 22 1 9

414853 Sum 6 414897 FORTIU LAURA MARIA 2,65032E+12 TITULESCU NICOLAE 10 A B 28 TIMISOARA TIMIS 104604 40 402 6

414897 Sum 6 414902 LADARI GHEORGHE MARIUS 1,70091E+12 DR. ALEXANDRU MARTHA 4 3 67 TIMISOARA TIMIS 364734 40 4 35 414902 LADARI GHEORGHE MARIUS 1,70091E+12 DR. ALEXANDRU MARTHA 4 3 67 TIMISOARA TIMIS 364734 40 6 7 414902 LADARI GHEORGHE MARIUS 1,70091E+12 DR. ALEXANDRU MARTHA 4 3 67 TIMISOARA TIMIS 364734 40 1 -85 414902 LADARI GHEORGHE MARIUS 1,70091E+12 DR. ALEXANDRU MARTHA 4 3 67 TIMISOARA TIMIS 364734 40 5 35 414902 LADARI GHEORGHE MARIUS 1,70091E+12 DR. ALEXANDRU MARTHA 4 3 67 TIMISOARA TIMIS 364734 40 7 18

414902 Sum 10 415045 AMANDITEI CONSTANTIN 1,671E+12 EROILOR DE LA TISA 95 5 TIMISOARA TIMIS 313702 20 201 2

415045 Sum 2 415063 HERMAN DUMITRU 1,48101E+12 CONSTANTIN BRANCOVEAN 81 TIMISOARA TIMIS 37817 40 409 1

415063 Sum 1 415079 MATEOC IOAN 1,54012E+12 PRINCIPALA 4 2 SUPURU DE JOSM 361305 24 1 2

415079 Sum 2 415080 MATEOC DOINITA 2,58192E+12 PRINCIPALA 4 2 SUPURU DE JOSM 361305 24 1 2

415080 Sum 2 415145 POPA ALEXANDRINA 2,58111E+12 JOSEPH STRAUSS 5 TIMISOARA TIMIS 313769 20 200 2

415145 Sum 2 415170 CLOAMBES VETURIA 2,27103E+12 DOROBANTILOR 14 MUN. LUGOJ TIMIS 122990 20 201 3 415170 CLOAMBES VETURIA 2,27103E+12 DOROBANTILOR 14 MUN. LUGOJ TIMIS 122990 22 200 3 415170 CLOAMBES VETURIA 2,27103E+12 DOROBANTILOR 14 MUN. LUGOJ TIMIS 122990 20 200 4

415170 Sum 10 415178 MEISAROS DUMITRU 1,58032E+12 SAPTE SACALAZ ( COMTM 76278 20 202 1

415178 Sum 1 415195 DAMINESCU MIRELA 2,63051E+12 BARITIU GHEORGHE 22 1 TIMISOARA TIMIS 59892 40 402 -9 415195 DAMINESCU MIRELA 2,63051E+12 BARITIU GHEORGHE 22 1 TIMISOARA TIMIS 391920 40 1 16

415195 Sum 7 415230 GOGIUMAN VASILE 1,5603E+12 ICAR 1 8 TIMISOARA TIMIS 313823 40 401 1

415230 Sum 1 415337 BUCSA GHIORGHE 1,56031E+12 TELEGRAFULUI D8 7 TIMISOARA TIMIS 313862 40 400 2

415337 Sum 2 415340 MUSTATA SEBASTIAN-IOAN 1,77022E+12 URANUS 25 13 TIMISOARA TIMIS 143514 40 400 3

415340 Sum 3 415400 TEODORESCU-BRINDRAGOS-GABRIEL 1,76041E+12 16 DECEMBRIE 1989 21 TIMISOARA TIMIS 828 40 401 9 415400 TEODORESCU-BRINDRAGOS-GABRIEL 1,76041E+12 16 DECEMBRIE 1989 21 TIMISOARA TIMIS 828 40 402 -6

415400 Sum 3 415448 HEMARD JEAN BAPTISTE ROGER TORONTALULUI 74 A 1 8 TIMISOARA TIMIS 141371 20 201 2

415448 Sum 2

Page 6

Sheet 1 415525 SCROB FLORIN DOMINIC 1,55053E+12 BALCIC 2 5 TIMISOARA TIMIS 363304 40 1 -27 415525 SCROB FLORIN DOMINIC 1,55053E+12 BALCIC 2 5 TIMISOARA TIMIS 44882 20 200 30

415525 Sum 3 415595 MANESCU SILVIA BUCOVINEI 36 19 TIMISOARA TIMIS 313967 20 200 10

415595 Sum 10 415616 CULIC GRIGORIE IANCU VACARESCU 13 2 TIMISOARA TIMIS 66183 20 200 1

415616 Sum 1 415629 ANTOFI LAURENTIU-BOGDAN 1,83091E+12 SIRIUS 4 64 E 2 TIMISOARA TIMIS 125982 40 403 5

415629 Sum 5 415646 STEF IOAN-PETRU 1,83051E+12 SEVER BOCU 308 A 7 TIMISOARA TIMIS 313987 40 401 6

415646 Sum 6 415649 IMRE ANGELICA 2,72082E+12 IANCU VACARESCU 26 A 15 TIMISOARA TIMIS 66269 20 202 1

415649 Sum 1 415785 ZAPOROJAN CALIN-MARIUS 1,70091E+12 ALEXANDRU ODOBESCU 23 2 TIMISOARA TIMIS 6362 40 401 3

415785 Sum 3 415797 DEHELEAN FLORIAN-ILIE-ZORAN 1,79042E+12 ION IONESCU DE LA BRAD 1 B105 13 TIMISOARA TIMIS 71799 40 402 1

415797 Sum 1 415840 IDU SIMONA 2,6805E+12 PAN HALIPA A14 15 TIMISOARA TIMIS 415681 40 1 6

415840 Sum 6 415842 NOVACOV EMILIA 2,45012E+12 SAMUIL SAGOVICI 9 TIMISOARA TIMIS 16344 22 200 3 415842 NOVACOV EMILIA 2,45012E+12 SAMUIL SAGOVICI 9 TIMISOARA TIMIS 16344 20 200 3 415842 NOVACOV EMILIA 2,45012E+12 SAMUIL SAGOVICI 9 TIMISOARA TIMIS 16344 20 201 1

415842 Sum 7 415852 LUCUTA GABRIELA 2,8002E+12 CETATII 48 A 17 TIMISOARA TIMIS 30021 20 200 7

415852 Sum 7 415853 LUCUTA CRISTIAN SORIN 1,74011E+12 CETATII 48 A 17 TIMISOARA TIMIS 30021 20 200 7

415853 Sum 7 415869 GUBANI VALENTIN-IONUT 1,80091E+12 ETERNITATII 45/B 4 43 TIMISOARA TIMIS 314935 40 1 6

415869 Sum 6 416066 GRAND MIHAIL-TIBERIUS 1,6611E+12 BRANDUSEI 1 38D A 20 TIMISOARA TIMIS 314153 40 400 3

416066 Sum 3 416075 ARMAS-TATUCU IOAN-ZAHARIA 1,7305E+12 MARTIR ANGELA SAVA 5 A 3 16 TIMISOARA TIMIS 83702 20 200 9

416075 Sum 9 416118 LUKACS ALEXANDRU-LUCIAN 1,72031E+12 VERNE JULES 11 TIMISOARA TIMIS 77686 40 403 3

416118 Sum 3 416144 STINGU REMUS-FLORIN 1,71042E+12 LISABONA #### A 3 14 TIMISOARA TIMIS 314179 40 400 -26 416144 STINGU REMUS-FLORIN 1,71042E+12 LISABONA #### A 3 14 TIMISOARA TIMIS 314179 40 401 32

416144 Sum 6 416321 NAGY GHEORGHE 1,50022E+12 DUMITRU JUGANARU 16 26 B 1 TIMISOARA TIMIS 144283 40 401 4

416321 Sum 4 416412 ILIESI MAXIM GENERAL ION DRAGALINA 29 21 TIMISOARA TIMIS 59209 20 202 8

416412 Sum 8 416420 FLUCSA ADRIANA 2,7602E+12 BALCIC 2 5 TIMISOARA TIMIS 80117 40 401 6

416420 Sum 6 416517 TUSAN EUGEN 1,72073E+12 ALUNIS 12 TIMISOARA TIMIS 7018 40 404 10

416517 Sum 10 416879 DOCEA CAMELIA 2,59052E+12 DR. IOAN MURESAN 109 17 A 15 TIMISOARA TIMIS 102386 40 401 10

416879 Sum 10 416884 DANCIU CRISTIAN-MARIN 1,67073E+12 FRASINULUI 11 B 2 9 TIMISOARA TIMIS 314481 40 401 1

416884 Sum 1 417090 STOICA FLORINA 2,741E+12 STRUGURILOR 14 TIMISOARA TIMIS 5224 20 201 3 417090 STOICA FLORINA 2,741E+12 STRUGURILOR 14 TIMISOARA TIMIS 5224 20 202 2 417090 STOICA FLORINA 2,741E+12 STRUGURILOR 14 TIMISOARA TIMIS 5224 22 201 3

417090 Sum 8 417112 ANUTA ANITA 2,74061E+12 ENEAS 15/A 20 TIMISOARA TIMIS 314602 20 201 0

Page 7

Sheet 1 417112 ANUTA ANITA 2,74061E+12 ENEAS 15/A 20 TIMISOARA TIMIS 53171 40 408 7 417112 ANUTA ANITA 2,74061E+12 ENEAS 15/A 20 TIMISOARA TIMIS 314602 20 200 1

417112 Sum 8 417140 CHEMEDI ANDREEA ELIZA 2,52057E+11 BABA DOCHIA 14 D14 A 9 TIMISOARA TIMIS 14909 20 200 6

417140 Sum 6 417147 SAMPALEANU DORINA ANTONIA 2,44072E+12 BARZAVA 21 TIMISOARA TIMIS 18063 20 200 1 417147 SAMPALEANU DORINA ANTONIA 2,44072E+12 BARZAVA 21 TIMISOARA TIMIS 18063 20 201 1

417147 Sum 2 417173 DRITAN MARIA ANGELA 2,77121E+12 CONSTANTIN BRAILOIU 7 51 TIMISOARA TIMIS 82202 20 200 15 417173 DRITAN MARIA ANGELA 2,77121E+12 CONSTANTIN BRAILOIU 7 51 TIMISOARA TIMIS 131839 20 201 -14

417173 Sum 1 417209 POPESCU GHEORGHINA 2,29071E+12 SNAGOV 3 12 TIMISOARA TIMIS 126664 20 201 6

417209 Sum 6 417287 NINE TUDOR 1,70103E+12 STEAUA 25 2 9 TIMISOARA TIMIS 359000 40 1 1

417287 Sum 1 417343 KEREKES ALEXANDRU 1,36082E+12 GEORGE ENESCU 44 TIMISOARA TIMIS 87950 40 401 9

417343 Sum 9 417372 VASKOR GHEORGHE-CAROL 1,79053E+12 RAULUI 3 A 8 TIMISOARA TIMIS 118663 40 403 1

417372 Sum 1 417621 BAKOS ELENA VADUL CRISULUI 35 TIMISOARA TIMIS 144170 20 202 5

417621 Sum 5 417677 PUIU MARIUS 1,67112E+12 HORIA 88 TIMISOARA TIMIS 65852 40 400 1

417677 Sum 1 417693 NUTA CAMELIA-MIRELA 2,63071E+12 HEBE 32 D 1 6 TIMISOARA TIMIS 314829 40 404 4

417693 Sum 4 417734 LAZAR FLORIN-LIVIU 1,76041E+12 MARTIR SPIRU BLANARU 49 1 3 TIMISOARA TIMIS 120961 20 200 1

417734 Sum 1 417735 SMEU RAUL-COSTINEL 1,72041E+12 CASCADEI 1 B 3 TIMISOARA TIMIS 28083 40 400 -22 417735 SMEU RAUL-COSTINEL 1,72041E+12 CASCADEI 1 B 3 TIMISOARA TIMIS 28083 40 401 31

417735 Sum 9 417861 FARCAU IOAN 1,721E+12 VERDE 39 A61 B 14 TIMISOARA TIMIS 70685 40 407 2

417861 Sum 2 417873 IOAN MECLEA ADRIAN 1,75022E+12 SABINEI 2 A 20 TIMISOARA TIMIS 120211 40 401 1

417873 Sum 1 418273 DRAGAN RODICA 2,53052E+12 BUZIASULUI 32 D3 3 TIMISOARA TIMIS 25086 20 200 7

418273 Sum 7 418408 AMANCEI AURELIAN-CONSTANTIN 1,53122E+12 MIHAI EMINESCU 26 15 TIMISOARA TIMIS 97819 40 400 3

418408 Sum 3 418801 BANATEANU DOMUTA LUMINITA-ALIC 2,64032E+12 BUJORILOR 77/A TIMISOARA TIMIS 4107 20 200 1

418801 Sum 1 418850 VORNICU PARASCHIVA 2,65042E+12 LISABONA 1 G4 14 TIMISOARA TIMIS 85316 40 1 14 418850 VORNICU PARASCHIVA 2,65042E+12 LISABONA 1 G4 14 TIMISOARA TIMIS 85316 20 200 -4

418850 Sum 10 418924 PETROV MILAN 1,55032E+12 REGELE CAROL I 1 2 12 TIMISOARA TIMIS 348421 40 2 1

418924 Sum 1 419075 MIHAI ELISABETA 2,70011E+12 MARTIR COL. IOAN UTA 14 TIMISOARA TIMIS 384144 40 4 1

419075 Sum 1 419127 FAUR ADRIAN 1,85092E+12 ARADULUI 18 8 C 2 4 TIMISOARA TIMIS 314530 20 2 2

419127 Sum 2 419132 ARDELEAN RAMONA EMILIA 2,69103E+12 HOTINULUI 2 A 14 TIMISOARA TIMIS 119528 40 2 10

419132 Sum 10 419177 POENARIU VASILE 1,65031E+12 PAUL CHINEZU 4 P 3 TIMISOARA TIMIS 98299 40 400 3

419177 Sum 3 419357 COJOCARU SORIN 1,76052E+12 ACAD. REMUS RADULET 19 108 10 TIMISOARA TIMIS 108453 20 200 8

419357 Sum 8

Page 8

Sheet 1 419499 EVA RITA 2,71032E+12 ARADULUI 34 34 A 16 TIMISOARA TIMIS 320922 22 200 1

419499 Sum 1 419660 ASOLTANEI ANDREI-LUCIAN 1,86111E+12 LUNEI L35 2 11 TIMISOARA TIMIS 315281 40 400 9

419660 Sum 9 420087 PIZMIC FLORICA-SAVETA 2,65092E+12 TEIULUI 4 2 TIMISOARA TIMIS 315373 40 400 1

420087 Sum 1 420235 BRAILESCU ADELA 2,71122E+12 BASMULUI 2 D6/1 B 4 19 TIMISOARA TIMIS 315404 40 400 0 420235 BRAILESCU ADELA 2,71122E+12 BASMULUI 2 D6/1 B 4 19 TIMISOARA TIMIS 68201 20 200 6

420235 Sum 6 420275 JEPCEA FELICIA 2,46122E+12 ANA IPATESCU 36 TIMISOARA TIMIS 8588 22 200 1

420275 Sum 1 420390 RADES NECULAI 1,57041E+12 STEAUA 44 A 2 10 TIMISOARA TIMIS 315448 40 401 1

420390 Sum 1 420470 NENADOV CRINA SIMONA 2,78052E+12 BECICHERECU MIC 210 BECICHEREC TM 83347 10 101 7 420470 NENADOV CRINA SIMONA 2,78052E+12 BECICHERECU MIC 210 BECICHEREC TM 64001 24 247 -3

420470 Sum 4 420590 FILIMON IULIA 2,56052E+12 VERNE JULES 76 TIMISOARA TIMIS 77757 20 200 1

420590 Sum 1 420637 ARDELEAN FLORIAN MARIAN 1,68081E+12 ENRIC BAADER 1 15 TIMISOARA TIMIS 53354 20 200 2

420637 Sum 2 420645 PLAVOSIN NICOLAE TRAIAN 1,61032E+12 ACAD. PETRE P. NEGULESC 2 1 TIMISOARA TIMIS 16492 40 1 7

420645 Sum 7 420661 MAGDA CAMELIA 2,67052E+12 POLONA 2 G75 35 TIMISOARA TIMIS 114522 20 200 9

420661 Sum 9 420785 DRINCEANU LOREDANA DIANA 2,67071E+12 SF. APOSTOLI PETRU SI PA 43 B 1 TIMISOARA TIMIS 20105 20 200 2

420785 Sum 2 420871 ANCA ANDREI 1,73123E+12 IOACHIM MILOIA B2 2 TIMISOARA TIMIS 357951 20 1 -79 420871 ANCA ANDREI 1,73123E+12 IOACHIM MILOIA B2 2 TIMISOARA TIMIS 357951 40 1 51 420871 ANCA ANDREI 1,73123E+12 IOACHIM MILOIA B2 2 TIMISOARA TIMIS 115648 40 402 30

420871 Sum 2 420906 JUCSOR MINERVA 2,58012E+12 PERLEI 27 6 TIMISOARA TIMIS 111128 40 401 1

420906 Sum 1 420913 ZAH TEODOR CLAUDIU 1,6811E+12 LUMINII 4 44 A 18 TIMISOARA TIMIS 113145 40 402 0 420913 ZAH TEODOR CLAUDIU 1,6811E+12 LUMINII 4 44 A 18 TIMISOARA TIMIS 113506 20 200 1

420913 Sum 1 421032 RETEZAN LENUTA 2,61012E+12 ALBINELOR 109A TIMISOARA TIMIS 154636 40 401 1

421032 Sum 1 421321 BALAN LUCIA JOHAN SEBASTIAN BACH 31 TIMISOARA TIMIS 390181 20 1 1

421321 Sum 1 421518 TRIFU BENONI IOAN 1,691E+12 SIMION BARNUTIU 27 9 TIMISOARA TIMIS 124672 20 201 -7 421518 TRIFU BENONI IOAN 1,691E+12 SIMION BARNUTIU 27 9 TIMISOARA TIMIS 124672 22 201 -4 421518 TRIFU BENONI IOAN 1,691E+12 SIMION BARNUTIU 27 9 TIMISOARA TIMIS 89275 20 200 18

421518 Sum 7 421520 TRIFU MARIANA 2,67032E+12 SIMION BARNUTIU 27 9 TIMISOARA TIMIS 124672 22 201 -4 421520 TRIFU MARIANA 2,67032E+12 SIMION BARNUTIU 27 9 TIMISOARA TIMIS 124672 20 201 -7 421520 TRIFU MARIANA 2,67032E+12 SIMION BARNUTIU 27 9 TIMISOARA TIMIS 89275 20 200 18

421520 Sum 7 421762 ZORNEK BARBARA MADRID 13 TIMISOARA TIMIS 315832 22 200 1

421762 Sum 1 421780 BALCU IOAN 1,27052E+12 PAUL CHINEZU 80 MUN. LUGOJ TIMIS 53971 20 200 1

421780 Sum 1 421898 POPESCU ROTARUMARIA LOREDANA 2,78021E+12 16 DECEMBRIE 1989 79 CIV C 34 TIMISOARA TIMIS 1687 20 200 7

421898 Sum 7 422144 NASTASIE NICUSOR PLATANILOR 1A 4 17 TIMISOARA TIMIS 104895 20 201 6

422144 Sum 6

Page 9

Sheet 1 422186 RACEANU ANITA SCHONANSTRASSE 19B LANDSHUT 79550 20 200 8

422186 Sum 8 422189 ISLER KARINA WEISSENBERGERSTRASSE3A LANDSHUT 79550 20 200 7

422189 Sum 7 422205 FER DANUT 1,64052E+12 ASTRILOR 14 B 17 TIMISOARA TIMIS 12717 40 401 4

422205 Sum 4 422214 MURESAN CRISTIAN-PETRU 1,77123E+12 MURES 121 A 1 4 TIMISOARA TIMIS 315999 40 400 0 422214 MURESAN CRISTIAN-PETRU 1,77123E+12 MURES 121 A 1 4 TIMISOARA TIMIS 315999 40 402 8

422214 Sum 8 422325 RADUT DORIN ION PAUN PINCIO 12 2 TIMISOARA TIMIS 74043 22 200 1

422325 Sum 1 422596 PUSCAS CORNELIA 2,79122E+12 VERNE JULES 39 TIMISOARA TIMIS 77718 40 405 10 422596 PUSCAS CORNELIA 2,79122E+12 VERNE JULES 39 TIMISOARA TIMIS 77718 40 402 -2

422596 Sum 8 422754 MATEI EMILIA 2,52013E+12 LETEA 41 TIMISOARA TIMIS 81045 22 200 3

422754 Sum 3 422955 RADULESCU CONSTANTIN 1,7306E+12 TIMIS 13 11 TIMISOARA TIMIS 138304 40 400 5

422955 Sum 5 423378 COCIA CONSTANTIN 1,69023E+12 SF. APOSTOLI PETRU SI PA 17 A39 20 TIMISOARA TIMIS 316524 40 1 2

423378 Sum 2 423381 NEGOITA PETRU CIPRIAN 1,78073E+12 ACTORILOR 4 1 5 TIMISOARA TIMIS 364826 40 5 4 423381 NEGOITA PETRU CIPRIAN 1,78073E+12 ACTORILOR 4 1 5 TIMISOARA TIMIS 364826 40 6 4

423381 Sum 8 423597 PASCU CATALIN TRAIAN 1,81013E+12 ORSOVA 17 113 A 13 TIMISOARA TIMIS 108369 40 1 1

423597 Sum 1 423672 CRESTIN VASILE 1,41071E+12 CONSTANTIN CEL MARE 22 TIMISOARA TIMIS 96460 40 400 15 423672 CRESTIN VASILE 1,41071E+12 CONSTANTIN CEL MARE 22 TIMISOARA TIMIS 96460 40 413 -8

423672 Sum 7 423681 DUFOR ION 1,64103E+12 ARDEALULUI #### A5 9 TIMISOARA TIMIS 315821 40 1 19 423681 DUFOR ION 1,64103E+12 ARDEALULUI #### A5 9 TIMISOARA TIMIS 315821 20 200 -13

423681 Sum 6 424036 ROMAN TEREZIA 2,59093E+12 MARASTI 15 SATU MARE SM 123699 20 200 6

424036 Sum 6 424060 PURJA MARIUS-CALIN 1,7502E+12 DAMBOVITA 98 T1 22 TIMISOARA TIMIS 46203 40 1 2

424060 Sum 2 424177 GRADINA(ROTAR) VIORICA 2,33101E+12 PONEASCA 2A TIMISOARA TIMIS 137818 20 200 6

424177 Sum 6 424197 CUCCIARI GIUSEPPE 7,47072E+12 SAGULUI 33 T35 B 34 TIMISOARA TIMIS 410488 40 1 27 424197 CUCCIARI GIUSEPPE 7,47072E+12 SAGULUI 33 T35 B 34 TIMISOARA TIMIS 316902 20 201 -10 424197 CUCCIARI GIUSEPPE 7,47072E+12 SAGULUI 33 T35 B 34 TIMISOARA TIMIS 316902 20 200 -9

424197 Sum 8 424199 SUSAN CORINA-LILIANA 2,78012E+12 16 DECEMBRIE 1989 47 A 11 TIMISOARA TIMIS 1153 20 200 -3 424199 SUSAN CORINA-LILIANA 2,78012E+12 16 DECEMBRIE 1989 47 A 11 TIMISOARA TIMIS 1054 40 401 -88 424199 SUSAN CORINA-LILIANA 2,78012E+12 16 DECEMBRIE 1989 47 A 11 TIMISOARA TIMIS 1054 40 403 97

424199 Sum 6 424317 POP DANIELA 2,75061E+12 16 DECEMBRIE 1989 47A B 87 TIMISOARA TIMIS 8242 20 200 4

424317 Sum 4 424355 MANGU CODRUTA ELENA 2,83053E+12 SIRIUS 5 0 C 4 TIMISOARA TIMIS 424905 20 1 10

424355 Sum 10 424607 BUSU ELENA 2,58071E+12 MUSICESCU GAVRIL 26 C 1 TIMISOARA TIMIS 58348 20 200 1

424607 Sum 1 424891 PREDISCAN GHEORGHE 1,60093E+12 ARADULUI 34 A 2 8 TIMISOARA TIMIS 9649 40 400 4

424891 Sum 4 424953 PREDA IULIAN-GHITA 1,74032E+12 ION IONESCU DE LA BRAD 1 A93 A 17 TIMISOARA TIMIS 71586 40 406 2 424953 PREDA IULIAN-GHITA 1,74032E+12 ION IONESCU DE LA BRAD 1 A93 A 17 TIMISOARA TIMIS 71586 40 405 3

Page 10

Sheet 1 424953 Sum 5

424973 STROIE PETRE 1,58102E+12 ANTON PAVLOVICI CEHOV 42 TIMISOARA TIMIS 9060 40 406 3 424973 Sum 3

425004 GHERGULOV ANTON 1,55052E+12 AXENTE SEVER 1/A TIMISOARA TIMIS 13926 40 402 4 425004 Sum 4

425142 OLTEANU ALEXANDRU 1,641E+12 POGONICI 2 B 2 TIMISOARA TIMIS 113462 40 401 -2 425142 OLTEANU ALEXANDRU 1,641E+12 POGONICI 2 B 2 TIMISOARA TIMIS 113462 40 403 3

425142 Sum 1 425208 STOICA ADRIAN 1,69053E+12 LOTUSULUI A80 A 2 TIMISOARA TIMIS 317368 40 3 10 425208 STOICA ADRIAN 1,69053E+12 LOTUSULUI A80 A 2 TIMISOARA TIMIS 317368 40 4 6 425208 STOICA ADRIAN 1,69053E+12 LOTUSULUI A80 A 2 TIMISOARA TIMIS 317368 40 2 -14

425208 Sum 2 425218 CIULICA FLAVIUS-ADRIAN 1,85071E+12 ANUL 1848 26 TIMISOARA TIMIS 9148 40 402 10

425218 Sum 10 425326 PASCUT DAN 1,51042E+12 SUDULUI 13 1E E 6 TIMISOARA TIMIS 119359 22 1 1

425326 Sum 1 425441 CRACIUN ION 1,4902E+12 REVOLUTIEI DIN 1989 13 I 18 TIMISOARA TIMIS 118237 20 201 24 425441 CRACIUN ION 1,4902E+12 REVOLUTIEI DIN 1989 13 I 18 TIMISOARA TIMIS 401589 22 1 -3 425441 CRACIUN ION 1,4902E+12 REVOLUTIEI DIN 1989 13 I 18 TIMISOARA TIMIS 401589 20 1 -13

425441 Sum 8 425472 HANGANU ADRIAN 1,5901E+12 ALPINISTILOR 4 TIMISOARA TIMIS 364847 22 1 9

425472 Sum 9 425473 HANGANU VIRONICA 2,6307E+12 ALPINISTILOR 4 TIMISOARA TIMIS 364847 22 1 9

425473 Sum 9 425670 IONESCU VASILE-STEFAN 1,69023E+12 EUGEN CUTEANU #### C2 1 TIMISOARA TIMIS 317578 40 3 7

425670 Sum 7 425671 SIRBU STELIAN-STEFAN 1,62122E+12 ION BARAC 9 TIMISOARA TIMIS 16800 40 410 1

425671 Sum 1 425679 PETA-VELIN VIRGIL 1,49121E+12 MARTIR ELENA NICOARA 20 7 TIMISOARA TIMIS 13663 20 200 4

425679 Sum 4 425750 MIRCEA VIRGIL DANUT 1,67091E+12 ION IONESCU DE LA BRAD 1 A67 B 14 TIMISOARA TIMIS 317633 40 2 4

425750 Sum 4 425909 GLISICI DANIELA 2,8309E+12 DOINEI 19 9 D 22 TIMISOARA TIMIS 95040 22 200 2 425909 GLISICI DANIELA 2,8309E+12 DOINEI 19 9 D 22 TIMISOARA TIMIS 95040 20 200 5

425909 Sum 7 425962 ULLEI LOREANA-CRISTINA 2,7512E+12 VICTORIEI 7 G 1 3 TIMISOARA TIMIS 317729 40 1 1

425962 Sum 1 426014 KREPELKA DANIELA 2,64072E+12 16 DECEMBRIE 1989 47/A A 9 TIMISOARA TIMIS 1097 20 200 3

426014 Sum 3 426144 STANILA MARIA 2,53021E+12 ION IONESCU DE LA BRAD 1 B18 1 TIMISOARA TIMIS 72371 40 401 1

426144 Sum 1 426256 SIMOTA IULIA 2,61082E+12 DR. GHEORGHE MARINESC 3 1 TIMISOARA TIMIS 153702 20 201 1

426256 Sum 1 426416 MUJEA ELENA 2,3703E+12 ARDEALULUI 1A TIMISOARA TIMIS 351049 22 1 9

426416 Sum 9 426544 POPESCU CORNELIA VIOLETA 2,77071E+12 MIHAI EMINESCU 20A 13 TIMISOARA TIMIS 375527 22 1 10

426544 Sum 10 427296 PATRAS NICOLETA 2,56012E+12 DAMBOVITA 55 B 15 TIMISOARA TIMIS 45323 40 412 6

427296 Sum 6 427459 LUPU MARCEL-DANIEL 1,65073E+12 LUNEI L41 18 TIMISOARA TIMIS 318411 40 2 6

427459 Sum 6 427887 TAPUS ADRIAN IONEL 1,78072E+12 DIACONU CORESSI 32 2 TIMISOARA TIMIS 44353 40 403 -3 427887 TAPUS ADRIAN IONEL 1,78072E+12 DIACONU CORESSI 32 2 TIMISOARA TIMIS 17857 40 400 4

427887 Sum 1 427890 POPA IONEL 1,65121E+12 DR. IOAN BONTILA 30 TIMISOARA TIMIS 24961 20 204 2

Page 11

Sheet 1 427890 POPA IONEL 1,65121E+12 DR. IOAN BONTILA 30 TIMISOARA TIMIS 24961 20 201 4 427890 POPA IONEL 1,65121E+12 DR. IOAN BONTILA 30 TIMISOARA TIMIS 24961 20 205 2

427890 Sum 8 428140 LAZA CRISTIAN-MANUEL 1,78103E+12 DROPIEI 12 C 1 TIMISOARA TIMIS 49967 40 2 4 428140 LAZA CRISTIAN-MANUEL 1,78103E+12 DROPIEI 12 C 1 TIMISOARA TIMIS 49967 40 1 4

428140 Sum 8 428236 BRAD ANA 2,53031E+12 ARCIDAVA 42 TIMISOARA TIMIS 11435 20 200 3

428236 Sum 3 428475 PACSO IULIANA 2,68031E+12 STEAUA 53 G 4 12 TIMISOARA TIMIS 129563 20 200 5

428475 Sum 5 428477 PACSO LASZLO 1,71081E+12 STEAUA 53 G 4 12 TIMISOARA TIMIS 129563 20 200 5

428477 Sum 5 428508 NOVAC EMILIA 2,47051E+12 ZLATNA 4 A 3 TIMISOARA TIMIS 151096 20 200 3

428508 Sum 3 428884 VLADU IOAN-LAURENTIU 1,77011E+12 CONSTANTIN STERE 22 78 19 TIMISOARA TIMIS 319020 40 1 -1 428884 VLADU IOAN-LAURENTIU 1,77011E+12 CONSTANTIN STERE 22 78 19 TIMISOARA TIMIS 319020 40 2 6

428884 Sum 5 429067 CRETEANU FLORIN 1,82032E+12 FELIX 17 71 B 5 TIMISOARA TIMIS 55142 40 1 4

429067 Sum 4 429080 VASIU FELICIA 2,60022E+12 OCTAVIAN GOGA 8 DEVA HD 314488 20 201 1

429080 Sum 1 429155 TIRITEU CODRUTA RAMONA(BAL 2,82012E+12 FRUNZEI 16 39 A 10 TIMISOARA TIMIS 56704 40 405 8

429155 Sum 8 429200 VINCU ANTONIU 1,78053E+12 MARESAL CONSTANTIN PR 91 F 2 TIMISOARA TIMIS 319189 40 1 -4 429200 VINCU ANTONIU 1,78053E+12 MARESAL CONSTANTIN PR 91 F 2 TIMISOARA TIMIS 319189 40 2 14

429200 Sum 10 429241 AVRAMOVIC MIRELA 2,64053E+12 TAKE IONESCU #### A 10 TIMISOARA TIMIS 103725 20 200 2

429241 Sum 2 429242 AVRAMOVIC MILORAD 1,62052E+12 CORNELIU COPOSU 32 B 1 TIMISOARA TIMIS 103725 20 200 2

429242 Sum 2 429598 BUMB MARIA 2,42032E+12 LUNEI 1 L17 B 9 TIMISOARA TIMIS 91039 20 200 1

429598 Sum 1 429731 MARINCU CRISTINA IOANA 2,80061E+12 GHEORGHE LAZAR 40 A2 A 4 16 TIMISOARA TIMIS 361968 22 1 51 429731 MARINCU CRISTINA IOANA 2,80061E+12 GHEORGHE LAZAR 40 A2 A 4 16 TIMISOARA TIMIS 363773 22 1 0 429731 MARINCU CRISTINA IOANA 2,80061E+12 GHEORGHE LAZAR 40 A2 A 4 16 TIMISOARA TIMIS 363772 22 1 0 429731 MARINCU CRISTINA IOANA 2,80061E+12 GHEORGHE LAZAR 40 A2 A 4 16 TIMISOARA TIMIS 363771 22 1 -42

429731 Sum 9 429768 APOSTU FLAVIA SABINEI 3 A 2 9 TIMISOARA TIMIS 120284 20 200 3

429768 Sum 3 429789 LUDWIG MIHAI 1,61052E+12 LT. OVIDIU BALEA 1 TIMISOARA TIMIS 109147 40 405 4

429789 Sum 4 429903 DINU REMUS POMPILIU 1,67073E+12 MIERLEI 2 B 11 TIMISOARA TIMIS 97565 40 1 10

429903 Sum 10 429990 GAPSEA VASILE 1,56102E+12 STEAUA 56 3 TIMISOARA TIMIS 131195 40 401 4

429990 Sum 4 430070 WEISZMULLER DIETER 1,71013E+12 SFANTUL IOSIF CEL NOU 14 17 TIMISOARA TIMIS 17763 40 406 2

430070 Sum 2 430332 DOBRA SORIN 1,76091E+12 STEFAN OCTAVIAN IOSIF 13B 13 B 17 TIMISOARA TIMIS 75788 20 200 1

430332 Sum 1 430378 URBAN-TATARU VALERIU 1,54321E+11 HEINESTR 5 CASTROP-RAUXEL 319832 20 200 2

430378 Sum 2 430379 SALCIANU ADRIAN 1,74052E+12 DR. IOAN MURESAN 100 C1 B 6 TIMISOARA TIMIS 48715 40 1 -1

430379 Sum -1 430380 LUCEA CODRUTA SIMONA 2,7412E+12 TUDOR VLADIMIRESCU 23 1 ARAD ARAD 1844 20 200 1

430380 Sum 1

Page 12

Sheet 1 430426 CIOLAC MIKLOS 1,75012E+12 NICOLAE ILIESU 16 3 14 TIMISOARA TIMIS 319854 40 2 5

430426 Sum 5 430429 STEFONI SIMINIC 1,73033E+12 BARITIU GHEORGHE 36 14 TIMISOARA TIMIS 59939 40 404 3

430429 Sum 3 430558 STAN IONEL 1,66091E+12 MIRCEA CEL BATRAN 38 1 4 TIMISOARA TIMIS 16903 22 200 7

430558 Sum 7 430744 CIOCAN ROXANA 2,81033E+12 RASARITULUI 3 1 TIMISOARA TIMIS 9509 20 200 8 430744 CIOCAN ROXANA 2,81033E+12 RASARITULUI 3 1 TIMISOARA TIMIS 9509 22 200 15 430744 CIOCAN ROXANA 2,81033E+12 RASARITULUI 3 1 TIMISOARA TIMIS 116962 20 200 -23 430744 CIOCAN ROXANA 2,81033E+12 RASARITULUI 3 1 TIMISOARA TIMIS 9509 20 201 2

430744 Sum 2 430945 LAZAR GHEORGHE 1,53081E+12 ARADULUI 15 30 TIMISOARA TIMIS 10049 40 1 6

430945 Sum 6 430991 OPRIS CRISTINA (FOSTA LUNGU 2,6901E+12 LINISTEI 3 4 75 TIMISOARA TIMIS 31947 20 200 8

430991 Sum 8 431051 NAGY MIRELA ADRIANA 2,69023E+12 ACADEMICIAN SEXTIL PUSC 11 D 4 TIMISOARA TIMIS 79782 40 401 6

431051 Sum 6 431089 COLF IOAN 1,5301E+12 MARTIR VASILE BALMUS 21 42 A 13 TIMISOARA TIMIS 90062 40 1 3

431089 Sum 3 431434 PETROMANEANT DANIEL -GHEORGHE 1,71053E+12 SALCAMILOR 50 73/A A 2 TIMISOARA TIMIS 370883 22 1 1

431434 Sum 1 431473 IRIMIA CORIN 1,78111E+12 VANTULUI 2 C9 8 TIMISOARA TIMIS 320406 40 2 -56 431473 IRIMIA CORIN 1,78111E+12 VANTULUI 2 C9 8 TIMISOARA TIMIS 320406 40 3 63

431473 Sum 7 431486 SILAGHI ANGELA 2,74093E+12 DIACONU CORESI DE LA CS 141 TIMISOARA TIMIS 44317 40 1 9

431486 Sum 9 431538 RUSE OCTAVIAN GHEORGHE 1,76031E+12 GEORGE BACOVIA E1 A 9 TIMISOARA TIMIS 320449 40 2 10

431538 Sum 10 431634 TUDOSE DANIEL ADRIAN 1,70071E+12 MARTIR ANDREI ISTVAN 15 63 C 2 TIMISOARA TIMIS 115980 20 201 6

431634 Sum 6 431691 MARIN LUCIAN 1,85121E+12 CETATII 50 B 13 TIMISOARA TIMIS 30098 40 406 9

431691 Sum 9 431834 DELCEA DENNIS-LAURENTIU 1,76031E+12 INTRAREA GOZNA 10 BAT II GARAJ 17 TIMISOARA TIMIS 19682 20 200 6

431834 Sum 6 431836 DELCEA MARIA GABRIELA 2,78013E+12 BOGDANESTILOR 86 TIMISOARA TIMIS 19682 20 200 6

431836 Sum 6 431848 MORGOVAN MARCEL MIROSLAV 1,7512E+12 MARTIR EUGEN NAGY 18 2 9 TIMISOARA TIMIS 122537 20 200 2 431848 MORGOVAN MARCEL MIROSLAV 1,7512E+12 MARTIR EUGEN NAGY 18 2 9 TIMISOARA TIMIS 122537 20 201 2 431848 MORGOVAN MARCEL MIROSLAV 1,7512E+12 MARTIR EUGEN NAGY 18 2 9 TIMISOARA TIMIS 122537 22 200 3

431848 Sum 7 432259 BERBECAR (MUNTECORNELIA 2,64121E+12 MAGURA 6 44 A 1 TIMISOARA TIMIS 55971 20 200 17 432259 BERBECAR (MUNTECORNELIA 2,64121E+12 MAGURA 6 44 A 1 TIMISOARA TIMIS 92715 20 200 -16

432259 Sum 1 432269 MANCHEVICI MIHAIELA 2,6707E+12 NICOLAE URSU 16 TIMISOARA TIMIS 102675 20 200 1

432269 Sum 1 432271 MANCHEVICI IOAN VALENTIN 1,65081E+12 NICOLAE URSU 16 TIMISOARA TIMIS 102675 20 200 1

432271 Sum 1 432457 POPA GHEORGHE 1,55023E+12 RASCOALA DIN 1907 34 TIMISOARA TIMIS 117294 20 202 2 432457 POPA GHEORGHE 1,55023E+12 RASCOALA DIN 1907 34 TIMISOARA TIMIS 117294 20 201 -1

432457 Sum 1 432540 PLOTUNA VASILE 1,71123E+12 COMARNIC (BUJORILOR) 160 11 TIMISOARA TIMIS 36924 40 1 6

432540 Sum 6 432686 SIPOS MARIANA CONSTANTIN CEL MARE 34 TIMISOARA TIMIS 149695 22 200 3

432686 Sum 3 432735 WINDRICH LISELOTTE TAPIA 11 TIMISOARA TIMIS 135544 20 200 -1

Page 13

Sheet 1 432735 WINDRICH LISELOTTE TAPIA 11 TIMISOARA TIMIS 135544 20 201 3

432735 Sum 2 432739 MIRZA-RIZAC EMANUEL 1,76062E+12 GHEORGHE LAZAR 2A D 7 27 TIMISOARA TIMIS 313642 40 402 10

432739 Sum 10 432744 IUSTIN ANDREI-GABRIEL 1,74042E+12 DEJ 3 100 B 2 TIMISOARA TIMIS 50443 40 400 1

432744 Sum 1 432892 POPESCU ADRIANA COSTINA 2,79061E+12 COSMONAUTILOR 2 D1 B 33 TIMISOARA TIMIS 39320 20 200 9

432892 Sum 9 432893 POPESCU IONUT FLORIN 1,78021E+12 COSMONAUTILOR 2 D1 B 33 TIMISOARA TIMIS 39320 20 200 9

432893 Sum 9 433114 POSTARU MIHAI 1,46101E+12 FRATELIA 2 1 TIMISOARA TIMIS 56093 40 408 -1 433114 POSTARU MIHAI 1,46101E+12 FRATELIA 2 1 TIMISOARA TIMIS 56093 40 409 4

433114 Sum 3 433608 BAKIN MITA 1,57072E+12 STEAUA 13 C 3 TIMISOARA TIMIS 88618 20 200 1

433608 Sum 1 433903 BOLDIS SILVIA 2,49082E+12 HORIA 57 TIMISOARA TIMIS 21208 20 200 -1 433903 BOLDIS SILVIA 2,49082E+12 HORIA 57 TIMISOARA TIMIS 21208 20 201 3

433903 Sum 2 433970 MARCHIS LAURA VALENTINA 2,68121E+12 TORAC 11 TIMISOARA TIMIS 140440 22 200 -2 433970 MARCHIS LAURA VALENTINA 2,68121E+12 TORAC 11 TIMISOARA TIMIS 140440 40 2 10

433970 Sum 8 433998 GOZMAN POP IOAN 1,7903E+12 SEVER BOCU 41 A 8 TIMISOARA TIMIS 84868 10 101 3

433998 Sum 3 434110 IANCU ILIE 1,70041E+12 PADUREA VERDE 5 1 115 TIMISOARA TIMIS 92088 20 200 3

434110 Sum 3 434197 GOMBAS ROMEO-IOSIF 1,70111E+12 LUMINII 5 17 TIMISOARA TIMIS 117592 20 200 1

434197 Sum 1 434199 DOROGHI IOAN 1,49122E+12 DR. ALEXANDRU MARTHA 4 2 113 TIMISOARA TIMIS 57726 20 201 8

434199 Sum 8 434311 HONAE MARIAN TIMIS 9 C C 8 TIMISOARA TIMIS 93582 20 200 8

434311 Sum 8 434606 TOLEA GHEORGHE 1,65052E+12 CONSTANTIN TITEL PETRE 4 20 TIMISOARA TIMIS 322117 40 1 4

434606 Sum 4 434830 STANCU ELISABETA DR. LIVIU GABOR 6 2 TIMISOARA TIMIS 2063 20 203 2

434830 Sum 2 434870 FEKETE TIBERIU-ILIE 1,80021E+12 LISABONA #### B 10 TIMISOARA TIMIS 50228 40 402 -10 434870 FEKETE TIBERIU-ILIE 1,80021E+12 LISABONA #### B 10 TIMISOARA TIMIS 371646 40 1 -4 434870 FEKETE TIBERIU-ILIE 1,80021E+12 LISABONA #### B 10 TIMISOARA TIMIS 371646 40 3 19

434870 Sum 5 434904 VILCEA DORINA EMILIA 2,671E+12 APICULTORILOR 13 TIMISOARA TIMIS 9492 40 401 -29 434904 VILCEA DORINA EMILIA 2,671E+12 APICULTORILOR 13 TIMISOARA TIMIS 9492 40 402 38

434904 Sum 9 434993 GOLGUT IOAN 1,72091E+12 SIRIUS 24 11 A 20 TIMISOARA TIMIS 125700 40 2 19 434993 GOLGUT IOAN 1,72091E+12 SIRIUS 24 11 A 20 TIMISOARA TIMIS 125700 40 1 -18

434993 Sum 1 435007 PROCA SORIN-OCTAVIAN 1,80032E+12 MARTIR CERNAIANU 33 TIMISOARA TIMIS 6938 40 402 7

435007 Sum 7 435066 PAUNICA SIMONA-IONELA 2,79121E+12 INTRAREA GOZNA 5 6 TIMISOARA TIMIS 63804 40 404 7

435066 Sum 7 435083 BORBELY-KOVACS FRANCISC- TIBERIU 1,67122E+12 1 DECEMBRIE 65 19 TIMISOARA TIMIS 128190 20 202 2 435083 BORBELY-KOVACS FRANCISC- TIBERIU 1,67122E+12 1 DECEMBRIE 65 19 TIMISOARA TIMIS 297 20 200 1 435083 BORBELY-KOVACS FRANCISC- TIBERIU 1,67122E+12 1 DECEMBRIE 65 19 TIMISOARA TIMIS 128190 20 200 -1 435083 BORBELY-KOVACS FRANCISC- TIBERIU 1,67122E+12 1 DECEMBRIE 65 19 TIMISOARA TIMIS 128190 20 201 2

435083 Sum 4 435101 COLCA MARCEL 1,53033E+12 BRANDUSEI 14 B 6 TIMISOARA TIMIS 21108 20 200 8

Page 14

Sheet 1 435101 Sum 8

435121 CRISAN SIMONA DANIELA 2,6708E+12 MOISE DOBOSAN 70 TIMISOARA TIMIS 35172 20 200 4 435121 Sum 4

435161 CARLICIUC CRISTINA 2,72091E+12 ICAR 10 5C C 7 TIMISOARA TIMIS 66660 40 3 6 435161 Sum 6

435324 BOTINESTEANU RADU-BRUNO 1,80113E+12 ION IONESCU DE LA BRAD A4 C 1 TIMISOARA TIMIS 156530 40 402 5 435324 Sum 5

435403 BITOANCA IOAN 1,70012E+12 COSMINULUI 19 17 TIMISOARA TIMIS 38850 40 405 28 435403 BITOANCA IOAN 1,70012E+12 COSMINULUI 19 17 TIMISOARA TIMIS 38850 40 403 -2 435403 BITOANCA IOAN 1,70012E+12 COSMINULUI 19 17 TIMISOARA TIMIS 38850 40 404 -22

435403 Sum 4 435629 RASOVAN MARIOARA 2,49061E+12 PLEVNEI 1 3 TIMISOARA TIMIS 322646 40 2 15 435629 RASOVAN MARIOARA 2,49061E+12 PLEVNEI 1 3 TIMISOARA TIMIS 322646 40 1 -12

435629 Sum 3 435718 TOIA ALIN-ILIE 1,77082E+12 VIORELELOR D8 B 4 9 TIMISOARA TIMIS 322693 40 1 3

435718 Sum 3 436049 LUPASTEAN ALINA-OANA 2,84013E+12 IONEL PERLEA 3 B 10 TIMISOARA TIMIS 404622 20 1 8

436049 Sum 8 436190 BUDA GETA 2,71062E+12 CERNA 9 10 TIMISOARA TIMIS 28762 20 200 3

436190 Sum 3 436234 HUSAC ANCA-IRENA 2,6502E+12 MUSICESCU GAVRIL 2 5/A A 7 TIMISOARA TIMIS 398132 20 1 3

436234 Sum 3 436310 OCHEA STEFAN 1,69103E+12 AEROPORT 0 7 14 TIMISOARA TIMIS 3917 20 200 3

436310 Sum 3 436311 OCHEA IULICA 2,71122E+12 AEROPORT 0 7 14 TIMISOARA TIMIS 3917 20 200 3

436311 Sum 3 436320 KERTESZ EMILIAN COSMIN 1,71071E+12 BAIA 12 TIMISOARA TIMIS 15700 40 2 8

436320 Sum 8 436342 VIRLAN GHEORGHE-CAROL 1,82112E+12 MARTIR MARIUS NEMTOC 5 1 4 401 TIMISOARA TIMIS 1989 40 406 2 436342 VIRLAN GHEORGHE-CAROL 1,82112E+12 MARTIR MARIUS NEMTOC 5 1 4 401 TIMISOARA TIMIS 1989 40 404 2

436342 Sum 4 436493 ANITESCU ION 1,55113E+12 TITULESCU NICOLAE 21 A12 55 TIMISOARA TIMIS 323115 20 1 3

436493 Sum 3 436710 COROIU OVIDIU-SEBASTIAN 1,86091E+12 DOSITEJ OBRADOVICI 4 B 3 14 TIMISOARA TIMIS 323222 40 2 -3 436710 COROIU OVIDIU-SEBASTIAN 1,86091E+12 DOSITEJ OBRADOVICI 4 B 3 14 TIMISOARA TIMIS 323222 40 1 -1 436710 COROIU OVIDIU-SEBASTIAN 1,86091E+12 DOSITEJ OBRADOVICI 4 B 3 14 TIMISOARA TIMIS 323222 40 3 8

436710 Sum 4 436726 FALUDI ATTILA 1,7801E+12 ORSOVA 17 A 4 17 TIMISOARA TIMIS 323234 40 1 6

436726 Sum 6 436765 PLAVOSIN CRISTINA 2,80072E+12 REMUS 16 TIMISOARA TIMIS 2015 20 201 4

436765 Sum 4 436796 GLIGA VIORICA-STELA 2,59101E+12 ECATERINA TEODOROIU 19 T21 14 TIMISOARA TIMIS 323277 40 1 3

436796 Sum 3 436903 TEPES FLORICA 2,68032E+12 BRANDUSEI 13 B 18 TIMISOARA TIMIS 21039 40 404 9

436903 Sum 9 436932 KISS-TOTH DANIEL 1,78051E+12 LUGOJULUI 2 A 2 6 TIMISOARA TIMIS 415505 40 1 10 436932 KISS-TOTH DANIEL 1,78051E+12 LUGOJULUI 2 A 2 6 TIMISOARA TIMIS 45675 20 200 -5

436932 Sum 5 436935 BULAI RODICA LIVIU REBREANU #### C 2 TIMISOARA TIMIS 323359 20 1 6

436935 Sum 6 436994 BOSIOC ALEXANDRU IOSIF 1,50091E+12 SUCEAVA 5 1 TIMISOARA TIMIS 323395 40 1 7

436994 Sum 7 436996 DRAGAN EUGENIA AEROPORT 9 14 TIMISOARA TIMIS 323397 40 1 8

436996 Sum 8 437095 CINDA IOSIF LUCIAN 1,62023E+12 C. A. ROSETTI 23 TIMISOARA TIMIS 25745 22 201 1

Page 15

Sheet 1 437095 Sum 1

437142 VERDES PETRONELA 2,76062E+12 CASTANILOR 2 A 17 TIMISOARA TIMIS 28198 40 6 4 437142 Sum 4

437180 STEPAN PAUL TEODOR 1,78042E+12 ELECTRONICII 1 1 5 TIMISOARA TIMIS 51974 40 402 3 437180 Sum 3

437203 MACOVEI VALENTIN GHEORGHE 1,67092E+12 CORIOLAN BREDICEANU 13-15 A 14 TIMISOARA TIMIS 323514 40 1 3 437203 Sum 3

437277 NICOARA ALIN-VASILE 1,76021E+12 BUCOVINEI C31 4 14 TIMISOARA TIMIS 393608 20 1 2 437277 Sum 2

437524 BOICU VASILE 1,74032E+12 ION SLAVICI 5 11 TIMISOARA TIMIS 131083 20 200 1 437524 Sum 1

437539 ORZA DUMITRU-MARIAN 1,73051E+12 MIORITA 12 7/A 6 TIMISOARA TIMIS 99068 40 2 1 437539 Sum 1

437713 MARCU MARIA 2,60051E+12 ION IONESCU DE LA BRAD 1 B15 3 TIMISOARA TIMIS 8479 20 200 8 437713 Sum 8

437727 AVRAM NICOLETA MARIA 2,72121E+12 SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL A95 B 9 TIMISOARA TIMIS 415968 40 1 4 437727 Sum 4

437742 LUNGU ION VASILE 1,79052E+12 MARTIR ALEXANDRU CHOR 19 B11 B 10 TIMISOARA TIMIS 418229 40 1 6 437742 Sum 6

437894 MARIN CORNELIA ZORITA 2,61041E+12 STEAUA 43 43 C 19 TIMISOARA TIMIS 130612 20 200 1 437894 Sum 1

438365 CHIRCULESCU ADRIAN-AUREL 1,76103E+12 ANDREI SAGUNA 4 A17 A 3 14 TIMISOARA TIMIS 2719 40 2 4 438365 CHIRCULESCU ADRIAN-AUREL 1,76103E+12 ANDREI SAGUNA 4 A17 A 3 14 TIMISOARA TIMIS 2719 40 1 2

438365 Sum 6 438528 GALLIK POLIXENA 2,47041E+12 LABIRINT 5 C 12 TIMISOARA TIMIS 78521 20 200 -2 438528 GALLIK POLIXENA 2,47041E+12 LABIRINT 5 C 12 TIMISOARA TIMIS 41016 20 200 5

438528 Sum 3 438594 CABINET AVOCAT KFLORIN 1,73041E+12 EPISCOP AUGUSTIN PACHA 6 27 TIMISOARA TIMIS 324275 40 2 1

438594 Sum 1 438687 FARKAS ENDRE 1,85062E+12 BUZIASULUI 17 TIMISOARA TIMIS 25264 40 402 3

438687 Sum 3 438743 CABINET AVOCAT MGHEORGHE HARNICIEI 2 C 1 5 TIMISOARA TIMIS 324349 40 1 3

438743 Sum 3 438782 PREDOIU VALENTIN-ARTHUR 1,69013E+12 BASARABIA 53 TIMISOARA TIMIS 324373 40 2 79 438782 PREDOIU VALENTIN-ARTHUR 1,69013E+12 BASARABIA 53 TIMISOARA TIMIS 324373 40 1 -75

438782 Sum 4 439045 CIORDAS FELICIAN IOAN 1,59031E+12 MIRCEA CEL BATRAN 94 TIMISOARA TIMIS 26825 20 201 1

439045 Sum 1 439148 IUGA STELIAN-IOAN 1,76111E+12 CARAIMAN (BERTHELOT) 1 7 TIMISOARA TIMIS 27122 20 1 -1 439148 IUGA STELIAN-IOAN 1,76111E+12 CARAIMAN (BERTHELOT) 1 7 TIMISOARA TIMIS 27122 22 1 9

439148 Sum 8 439202 VLADUTI MIHAI CRISTIAN 1,79092E+12 1 DECEMBRIE 1918 45 5S2 3 6 MUN. DROBETAMH 367089 20 1 4

439202 Sum 4 439647 NECHITA IONEL 1,73102E+12 ROMA 3 A 22 TIMISOARA TIMIS 119012 40 402 32 439647 NECHITA IONEL 1,73102E+12 ROMA 3 A 22 TIMISOARA TIMIS 119012 40 401 -29

439647 Sum 3 439701 MIRON GHEORGHE 1,44013E+12 BRANDUSEI 12 23 A 24 TIMISOARA TIMIS 325061 40 1 6

439701 Sum 6 439802 NICOLAEVICI STELUTA 2,25031E+12 FAGARAS 1 1 TIMISOARA TIMIS 54560 22 2 3

439802 Sum 3 439818 SCHIAU NOIELA CRISTINA 2,7907E+12 LUCEAFARUL 8 B11 1 TIMISOARA TIMIS 120283 20 200 10

439818 Sum 10 439872 BUGARIU OVIDIU GEORGIAN 1,81042E+12 SURORILE MARTIR CACEU 18 20 TIMISOARA TIMIS 325189 40 4 -8 439872 BUGARIU OVIDIU GEORGIAN 1,81042E+12 SURORILE MARTIR CACEU 18 20 TIMISOARA TIMIS 325189 40 2 18

439872 Sum 10

Page 16

Sheet 1 439910 MORARIU PAVEL VALENTIN 1,7212E+12 CORNEL GROFSOREANU 9 A 3 9 TIMISOARA TIMIS 406746 22 1 3

439910 Sum 3 440107 RUSET ANA 2,63111E+12 TORONTALULUI 77 TIMISOARA TIMIS 325342 40 2 21 440107 RUSET ANA 2,63111E+12 TORONTALULUI 77 TIMISOARA TIMIS 325342 40 1 -19

440107 Sum 2 440167 OANCEA ALEXANDRU 1,5202E+12 ECOULUI 4 2 TIMISOARA TIMIS 51806 20 200 7

440167 Sum 7 440358 BENEDEK ZOLTAN ORS 1,76112E+12 FELIX 3 6 B 1 TIMISOARA TIMIS 416923 40 1 6

440358 Sum 6 440523 TOTOREAN ALINA DANIELA 2,67063E+12 TUDOR VLADIMIRESCU 52 TIMISOARA TIMIS 142636 40 401 6

440523 Sum 6 440653 GABOR MARIANA 2,5309E+12 VLADEASA 8 14 TIMISOARA TIMIS 149597 20 200 5

440653 Sum 5 440709 TATAR CLAUDIA-MARIA 2,78091E+12 OCTAVIAN GOGA 11 20 SATU MARE SM 52866 22 1 1

440709 Sum 1 440710 BISOC VALENTIN 1,64022E+12 SAGULUI 66 4 18 TIMISOARA TIMIS 122141 20 200 -16 440710 BISOC VALENTIN 1,64022E+12 SAGULUI 66 4 18 TIMISOARA TIMIS 67891 20 200 20

440710 Sum 4 440711 BISOC MARIA 2,65033E+12 SAGULUI 66 A 2 10 TIMISOARA TIMIS 122141 20 200 -16 440711 BISOC MARIA 2,65033E+12 SAGULUI 66 A 2 10 TIMISOARA TIMIS 67891 20 200 20

440711 Sum 4 440971 MIHAILA ELENA 2,5411E+12 DALIEI 8 D3 C 10 TIMISOARA TIMIS 42988 20 200 6

440971 Sum 6 441117 ADEACONITEI VALERIA 2,61023E+12 ATOMULUI 2 3 311 TIMISOARA TIMIS 153144 40 2 8

441117 Sum 8 441146 POP STEFAN DANIEL 1,78051E+12 MAGHERU GEN. 38 TIMISOARA TIMIS 327827 40 1 6

441146 Sum 6 441314 TRIPON LUCIAN 1,68011E+12 VERDE A58 B 2 5 TIMISOARA TIMIS 10997 20 200 2

441314 Sum 2 441443 CRISTUINEA GEORGETA 2,41032E+12 1 DECEMBRIE 10 7 TIMISOARA TIMIS 418420 20 1 6

441443 Sum 6 441473 DINCA LENUTA 2,54072E+12 LAZAR GRUNBERG 17 TIMISOARA TIMIS 80189 20 200 1

441473 Sum 1 441790 ZUGRAVU LUCIAN 1,70021E+12 EUGEN CUTEANU 15 D12 2 TIMISOARA TIMIS 144300 40 1 1

441790 Sum 1 441883 TIBA MARIANA CARMEN 2,7809E+12 ZANELOR 3 A 10 TIMISOARA TIMIS 88638 20 200 4

441883 Sum 4 441931 POPA VERONICA ALINA (SOMO 2,7605E+12 JOSEPH STRAUSS 5 TIMISOARA TIMIS 313769 40 5 8

441931 Sum 8 442035 HABER DANIELA- MARIA 2,72031E+12 HEBE 16 1 10 TIMISOARA TIMIS 326533 40 1 4

442035 Sum 4 442234 KHEIL HORST 1,68011E+12 TRAYNOR 111 KITCHENER 326624 20 1 1

442234 Sum 1 442235 KHEIL MIHAELA TRAYNOR 111 KITCHENER 326624 20 1 1

442235 Sum 1 442438 MURESAN LUCIAN EMIL 1,58051E+12 ROMANILOR 14 6 TIMISOARA TIMIS 5237 20 201 4

442438 Sum 4 442567 MANZARIU TEOFIL 1,40013E+12 ION RATIU 17 TIMISOARA TIMIS 65727 40 400 7

442567 Sum 7 442994 TARAN LUCIA 2,42022E+12 ION BARAC 14 TIMISOARA TIMIS 16613 20 201 1 442994 TARAN LUCIA 2,42022E+12 ION BARAC 14 TIMISOARA TIMIS 16613 20 200 1

442994 Sum 2 443369 ZARIONI FLORIN-VICTOR 1,70041E+12 EFTIMIE MURGU 9 2 TIMISOARA TIMIS 400954 20 1 9

443369 Sum 9 443511 CAPALNEAN GABRIEL-MIRCEA 1,62111E+12 TORONTALULUI 43 B 7 TIMISOARA TIMIS 327468 40 2 11

Page 17

Sheet 1 443511 CAPALNEAN GABRIEL-MIRCEA 1,62111E+12 TORONTALULUI 43 B 7 TIMISOARA TIMIS 327468 40 1 -3

443511 Sum 8 443679 CIMPEAN ADRIAN 1,74042E+12 TORONTO 12219 20 200 2

443679 Sum 2 443738 VIRLAN IOAN 1,78011E+12 DAMBOVITA 55 B 3 9 TIMISOARA TIMIS 400012 20 1 6

443738 Sum 6 444045 MITOI RAZVAN VASILE 1,83103E+12 METEOR 8 TG JIU GJ 24481 20 200 9

444045 Sum 9 444298 IUGA AUREL - SOLOMON 1,58041E+12 MEDICINEI 1 A 2 9 TIMISOARA TIMIS 358030 20 1 2 444298 IUGA AUREL - SOLOMON 1,58041E+12 MEDICINEI 1 A 2 9 TIMISOARA TIMIS 319516 20 1 0 444298 IUGA AUREL - SOLOMON 1,58041E+12 MEDICINEI 1 A 2 9 TIMISOARA TIMIS 358030 40 1 -12 444298 IUGA AUREL - SOLOMON 1,58041E+12 MEDICINEI 1 A 2 9 TIMISOARA TIMIS 358030 40 4 14

444298 Sum 4 444423 CONDEESCU ROMULUS 1,56112E+12 BADEA CARTAN 4 5 TIMISOARA TIMIS 15518 40 1 2 444423 CONDEESCU ROMULUS 1,56112E+12 BADEA CARTAN 4 5 TIMISOARA TIMIS 15518 40 2 4

444423 Sum 6 444627 MUNTEANU CRISTIAN 1,7805E+12 CLOSCA 9 TIMISOARA TIMIS 118020 20 200 3

444627 Sum 3 445131 AMBARUS CAROL 1,80111E+12 MARTIR MIHAI APRO 2 5 TIMISOARA TIMIS 328477 40 1 7

445131 Sum 7 445132 PERTE IOAN-BOGDAN 1,83053E+12 GABRIEL IOSEPH 31 TIMISOARA TIMIS 37386 40 411 3

445132 Sum 3 445169 ZERIU VINICIUS-MARIUS 1,68082E+12 BUJORILOR 127 TIMISOARA TIMIS 328495 40 1 5

445169 Sum 5 445372 BUIDOS GHEORGHE-DANIEL 1,67081E+12 16 DECEMBRIE 1989 0 47/A B 95 TIMISOARA TIMIS 725 40 1 4

445372 Sum 4 445771 BADOI NICOLAE 1,66072E+12 VENUS 27 C21 5 TIMISOARA TIMIS 146951 40 401 -1 445771 BADOI NICOLAE 1,66072E+12 VENUS 27 C21 5 TIMISOARA TIMIS 146951 40 402 6

445771 Sum 5 446006 HESS VICTOR 1,5704E+12 ZAMBACCIAN KRIKOR 5 CONSTANTA CT 8756 20 200 1

446006 Sum 1 446021 ANSELMI ANTONIO VIA MARCIANA 38 COTONCELLO 138432 20 202 1

446021 Sum 1 446074 GRECU DAN-ADRIAN 1,81021E+12 ARH. IOAN MINCU B94 B 6 TIMISOARA TIMIS 413480 40 1 1

446074 Sum 1 446281 RADANOV VUCOMIR 1,71023E+12 FAGARAS 16 TIMISOARA TIMIS 54566 40 401 -4 446281 RADANOV VUCOMIR 1,71023E+12 FAGARAS 16 TIMISOARA TIMIS 54566 40 405 5

446281 Sum 1 446314 GROZI CALIN-EMIL 1,82111E+12 MIRCEA CEL BATRAN 29 11 TIMISOARA TIMIS 360760 40 2 16 446314 GROZI CALIN-EMIL 1,82111E+12 MIRCEA CEL BATRAN 29 11 TIMISOARA TIMIS 360760 40 1 -8

446314 Sum 8 446714 LUPU CORNELIU ADRIAN 1,65012E+12 VICTORIEI 7 G 15 TIMISOARA TIMIS 148451 20 200 8

446714 Sum 8 447424 ANDON MARICEL 1,6211E+12 MOISE DOBOSAN 109 TIMISOARA TIMIS 26705 40 401 1 447424 ANDON MARICEL 1,6211E+12 MOISE DOBOSAN 109 TIMISOARA TIMIS 26705 40 402 2

447424 Sum 3 447449 DAN VALENTIN-FLORIN 1,76041E+12 CERNA 9 2 44 TIMISOARA TIMIS 329973 40 1 4

447449 Sum 4 447628 SCHERA ION 1,64112E+12 ETERNITATII 45/C 70 TIMISOARA TIMIS 325537 20 1 2

447628 Sum 2 447980 FINDLING BELA 1,35012E+12 ALBOTEI 8 13/7 11 BUCURESTI B 35418 22 203 1

447980 Sum 1 448121 CHIRCIU NICOLAE 1,63043E+12 LUCERNA 10 A100 B 5 TIMISOARA TIMIS 420017 40 1 6

448121 Sum 6 448159 TOMA ELENA 2,71013E+12 VICTORIEI 1148 SAT. GIARMATATM 69316 20 200 1

Page 18

Sheet 1 448159 Sum 1

448363 POP LUCIAN 1,79081E+12 LABIRINT 1 B 18 TIMISOARA TIMIS 77805 20 200 4 448363 Sum 4

448407 GUBRANSZKI DANIEL 1,82022E+12 NICOLAE ILIESU 2 1 TIMISOARA TIMIS 3508 40 1 4 448407 Sum 4

448595 MARGINEANU ELENA RODICA 2,63022E+12 REVOLUTIEI DIN 1989 1 12B TIMISOARA TIMIS 125056 20 200 7 448595 Sum 7

448613 PLESCA AGLAIA 2,54122E+12 LOTUSULUI 4 7 TIMISOARA TIMIS 88258 20 201 1 448613 Sum 1

448627 VULPIE ILEANA 2,53022E+12 ION IONESCU DE LA BRAD 1 A67 A 7 TIMISOARA TIMIS 70856 20 200 6 448627 Sum 6

448779 RAVEANU ALINA ILEANA 2,80071E+12 MARTIR VASILE BALMUS 5 36 B 1 8 TIMISOARA TIMIS 90608 20 200 2 448779 Sum 2

448805 CSERGEZAN AGNES 1E+13 VLAD TEPES 7 BAIA MARE MM 330907 24 1 8 448805 Sum 8

448809 CSERGEZAN GEOFFREY STEFAN 1,72032E+12 CIPRIAN PORUMBESCU 5 1 BAIA MARE MM 330907 24 1 8 448809 Sum 8

448937 BALAZS LIDIA VASILICA 2,74102E+12 SIRIUS 19 D 7 TIMISOARA TIMIS 374807 20 1 1 448937 Sum 1

449060 HUTIU ELENA 2,42011E+12 TAKE IONESCU 18 A I 6 TIMISOARA TIMIS 80964 20 200 5 449060 Sum 5

449369 CIRJAN DORIN 1,6112E+12 TELEGRAFULUI D4 14 TIMISOARA TIMIS 331272 40 2 -2 449369 CIRJAN DORIN 1,6112E+12 TELEGRAFULUI D4 14 TIMISOARA TIMIS 331272 40 3 10

449369 Sum 8 449440 RISTI FLORIN-HORATIU 1,77103E+12 AVRAM IANCU 1 LIPOVA AR 136307 20 200 4

449440 Sum 4 449448 PANCU OLIMPIA 2,78123E+12 COSMONAUTILOR 2 B 6 TIMISOARA TIMIS 359277 40 1 -5 449448 PANCU OLIMPIA 2,78123E+12 COSMONAUTILOR 2 B 6 TIMISOARA TIMIS 334133 20 1 7

449448 Sum 2 449487 GRIGORIU ALMA LIOARA 2,74031E+12 SAGULUI 74 A 18 TIMISOARA TIMIS 325131 40 1 3

449487 Sum 3 449506 MIHALESCU MIRCEA-TEODOR 1,33043E+12 STEFAN CEL MARE 33 1 6 TIMISOARA TIMIS 131556 22 200 3

449506 Sum 3

Page 19

Atasament: Transa3.pdf

Sheet 1

Id persoana Nume Prenume CNP Strada Nr Bloc Scara Etaj Ap Localitate Judet Rol_nr Rol descriere Rol

pozitie Suma in lei

noi 100154 PLESUVU AURELIAN 1,70071E+12 ETERNITATII 45/A 9 TIMISOARA TIMIS 54308 40 404 4

100154 Sum 4 100183 CIMPONERIU (MATEIU) DANIELA MIRELA 2,72043E+12 MURES 7 B 5 TIMISOARA TIMIS 46197 20 200 8

100183 Sum 8 100263 GEORGESCU ALEXANDRINA 2,42122E+12 ANA IPATESCU 5 B44 B 6 TIMISOARA TIMIS 8652 40 400 4

100263 Sum 4 100325 ION FLORIN, ANCA 0 STEAUA 46 A 15 TIMISOARA TIMIS 130696 20 200 1

100325 Sum 1 100348 PRUNDEAN VIOREL,DANIELA 0 STEAUA 43 43 A 3 TIMISOARA TIMIS 130593 20 200 4

100348 Sum 4 100797 MEGAN PETRICA 1,7103E+12 ETERNITATII 45 4 C 68 TIMISOARA TIMIS 54346 40 400 4

100797 Sum 4 100866 ACHIM ANA 0 STEAUA 38 C 12 TIMISOARA TIMIS 130306 20 200 1

100866 Sum 1 100907 SIDEA LIVIU 1,58082E+12 LIVIU REBREANU 40/B TIMISOARA TIMIS 87119 40 401 3

100907 Sum 3 101304 IANCU JIANU ADAM 1,64022E+12 MUSICESCU GAVRIL 12 3 TIMISOARA TIMIS 57672 40 401 9

101304 Sum 9 101544 PURCARU EUGEN 1,69073E+12 MUSICESCU GAVRIL 10 C 2 10 TIMISOARA TIMIS 57552 20 200 2

101544 Sum 2 101652 VULPE MARIA,BARNA COSMIN 0 DRUBETA 111 TIMISOARA TIMIS 50474 22 200 1

101652 Sum 1 101892 SFETESCU DUMITRU 0 BERZEI 17 TIMISOARA TIMIS 17611 22 200 10

101892 Sum 10 101911 BERECSANT DANILA 0 BERZEI 14 TIMISOARA TIMIS 17608 20 200 1

101911 Sum 1 101916 PEPA LIVIUS 1,34072E+12 BERZEI 24 TIMISOARA TIMIS 17620 40 406 -4 101916 PEPA LIVIUS 1,34072E+12 BERZEI 24 TIMISOARA TIMIS 174515 40 1497 8

101916 Sum 4 101941 BADER FRANCISC 0 MINOTAURULUI 31 TIMISOARA TIMIS 98933 40 400 1

101941 Sum 1 102026 SEBO MARIA 0 PANSELELOR 43 TIMISOARA TIMIS 110034 20 200 0 102026 SEBO MARIA 0 PANSELELOR 43 TIMISOARA TIMIS 110034 22 200 1

102026 Sum 1 102145 BELINTAN DANIEL CIPRIAN ALIN 1,77111E+12 ARIADNA 31 TIMISOARA TIMIS 12233 40 400 3

102145 Sum 3 102173 DANCIU IOANA 2,58063E+12 ALUNIS 74 TIMISOARA TIMIS 7094 20 201 2 102173 DANCIU IOANA 2,58063E+12 ALUNIS 74 TIMISOARA TIMIS 7094 20 200 5

102173 Sum 7 102195 MOLNAR ANDREI 1,1612E+12 PROGRESUL 35 TIMISOARA TIMIS 115714 20 201 7

102195 Sum 7 102537 SCHELENKA TRAIAN,CONSTANTA 1,47062E+12 ANUL 1848 10 TIMISOARA TIMIS 395779 20 2 1

102537 Sum 1 102589 VISCU FLORIN 1,6505E+12 MUNCITORILOR 47 TIMISOARA TIMIS 101080 22 200 -2 102589 VISCU FLORIN 1,6505E+12 MUNCITORILOR 47 TIMISOARA TIMIS 101080 40 401 3

102589 Sum 1 102616 COCEAN NICOLAE, DORINA 0 MUNCITORILOR 48 TIMISOARA TIMIS 101081 22 200 2 102616 COCEAN NICOLAE, DORINA 0 MUNCITORILOR 48 TIMISOARA TIMIS 101081 20 200 4

102616 Sum 6 102625 MARI TOADER 1,4402E+12 ANTON PAVLOVICI CE 9 TIMISOARA TIMIS 9099 20 200 -2 102625 MARI TOADER 1,4402E+12 ANTON PAVLOVICI CE 9 TIMISOARA TIMIS 9099 22 200 10

102625 Sum 8

Page 1

Sheet 1 102675 MARTINESCU GAVRILUTA TUTA 1,6203E+12 LUMINII 6 B 12 TIMISOARA TIMIS 45519 20 200 1

102675 Sum 1 102748 SZILAGYI ARPAD ZOLTAN 0 DRUBETA 82 TIMISOARA TIMIS 50609 40 401 -1 102748 SZILAGYI ARPAD ZOLTAN 0 DRUBETA 82 TIMISOARA TIMIS 50609 40 400 4

102748 Sum 3 102768 ANOKA CAROL 0 MUSICESCU GAVRIL 79 TIMISOARA TIMIS 58610 40 400 1 102768 ANOKA CAROL 0 MUSICESCU GAVRIL 79 TIMISOARA TIMIS 58610 40 403 4

102768 Sum 5 102770 POP SANDU PIUS TIBERIU 0 LETEA 14 TIMISOARA TIMIS 81006 40 400 3

102770 Sum 3 103037 TOADER MIRCEA 1,57111E+12 CONSTANTIN DOBRO 30 TIMISOARA TIMIS 327127 22 1 1 103037 TOADER MIRCEA 1,57111E+12 CONSTANTIN DOBRO 30 TIMISOARA TIMIS 327127 20 1 2

103037 Sum 3 103489 BURLACU MARIOARA 2,37092E+12 ENEAS 60 2 TIMISOARA TIMIS 53264 20 201 1

103489 Sum 1 103564 FULOP D.LADISLAU 0 LIVIU REBREANU 5 2 TIMISOARA TIMIS 87185 22 200 2 103564 FULOP D.LADISLAU 0 LIVIU REBREANU 5 2 TIMISOARA TIMIS 87185 20 200 2

103564 Sum 4 103659 IONESCU DOREL STEFAN,DOINA 1E+13 LIDIA 60 TIMISOARA TIMIS 82219 20 201 2

103659 Sum 2 104235 ROSU PETRU, ROSU IOAN 0 LIVIU REBREANU ####### A36 2 TIMISOARA TIMIS 85924 40 401 7

104235 Sum 7 104484 KLINGER ERWIN 1,59122E+12 ALUNIS 32 TIMISOARA TIMIS 7046 40 404 -12 104484 KLINGER ERWIN 1,59122E+12 ALUNIS 32 TIMISOARA TIMIS 7046 40 406 22

104484 Sum 10 104604 IVASCU PETRISOR 0 HEBE 44 A 14 TIMISOARA TIMIS 65195 40 400 1

104604 Sum 1 104660 MURARIU NICOLAE 1,6401E+12 HEBE 45 TIMISOARA TIMIS 65235 40 401 -33 104660 MURARIU NICOLAE 1,6401E+12 HEBE 45 TIMISOARA TIMIS 65235 40 403 37

104660 Sum 4 104906 IACOB CORNEL FLORIN 0 HEBE 34 53 5 TIMISOARA TIMIS 65056 40 400 7

104906 Sum 7 104965 VITELARIU MARINICA-LUCIAN 1,66081E+12 IRIS 27 TIMISOARA TIMIS 76111 40 401 1

104965 Sum 1 105152 ILINCA DUMITRU 1,67121E+12 PROGRESUL 19 TIMISOARA TIMIS 115688 40 401 3

105152 Sum 3 105301 LUNGU GHEORGHE 1,40043E+12 LUCEAFARUL 5 B11 B 2 TIMISOARA TIMIS 88587 40 401 9

105301 Sum 9 105365 GHERGA IOAN CRISTIAN 1,78032E+12 VUIA TRAIAN 26A TIMISOARA TIMIS 421732 20 1 5

105365 Sum 5 105765 COREGA NICOLAE SI CRISTIAN 0 LIVIU REBREANU 134 A 9 TIMISOARA TIMIS 338197 10 1 4

105765 Sum 4 106036 VIDA ALEX. 0 LIVIU REBREANU 110 1 TIMISOARA TIMIS 85993 40 401 1

106036 Sum 1 106214 FLOREA IOAN 1,31012E+12 LUCEAFARUL 7 15 A 9 TIMISOARA TIMIS 88668 20 200 1

106214 Sum 1 106322 FORA PETRU 1,5502E+12 HEBE 63 TIMISOARA TIMIS 65259 40 400 4

106322 Sum 4 106335 PRODAN IVAN OGNEAN 1,53023E+12 CRISTALULUI 14 6 TIMISOARA TIMIS 367008 40 1 1

106335 Sum 1 106417 MATEI IOSIF 1,38012E+12 ARCIDAVA 57 TIMISOARA TIMIS 11461 40 400 4

106417 Sum 4 106565 SAVU GHEORGHE 1,14041E+12 MUNTILOR 5 3 TIMISOARA TIMIS 101376 20 200 1

106565 Sum 1 106839 PUPEZA-ANDREAS LUCA 1,5203E+12 MURES 123 40 A 14 TIMISOARA TIMIS 101717 20 200 7

Page 2

Sheet 1 106839 Sum 7

106913 BEDO EUGEN-MARIUS 1,63062E+12 SHEAKESPEARE W. 40 TIMISOARA TIMIS 280928 40 5407 10 106913 Sum 10

107038 NICA IULIAN-CORNELIU 1,59073E+12 MURES 129 6 TIMISOARA TIMIS 94543 20 203 -1 107038 NICA IULIAN-CORNELIU 1,59073E+12 MURES 129 6 TIMISOARA TIMIS 94543 20 201 -1 107038 NICA IULIAN-CORNELIU 1,59073E+12 MURES 129 6 TIMISOARA TIMIS 94543 20 204 2 107038 NICA IULIAN-CORNELIU 1,59073E+12 MURES 129 6 TIMISOARA TIMIS 94543 20 200 3

107038 Sum 3 107201 RADU SIDERIS VASILE 1,69123E+12 VICTOR HUGO 117 TIMISOARA TIMIS 147988 40 400 3

107201 Sum 3 107480 BLAJINA EMIL 0 MINOTAURULUI 18 TIMISOARA TIMIS 98894 22 200 2

107480 Sum 2 107740 VILAU IOAN ADRIAN 1,63093E+12 HERCULANE 22 TIMISOARA TIMIS 65410 20 200 1 107740 VILAU IOAN ADRIAN 1,63093E+12 HERCULANE 22 TIMISOARA TIMIS 65410 40 400 3

107740 Sum 4 107935 SCHIMER ROLAND 0 SALCAMILOR 44 TIMISOARA TIMIS 122814 20 201 3

107935 Sum 3 107958 LUCUTA LELEA ELISABETA 0 APICULTORILOR 12 TIMISOARA TIMIS 9491 20 200 1 107958 LUCUTA LELEA ELISABETA 0 APICULTORILOR 12 TIMISOARA TIMIS 9491 22 200 1

107958 Sum 2 107963 TODOROVICI LADISLAU 1,34081E+12 GOSPODARILOR 7 TIMISOARA TIMIS 63581 20 200 1 107963 TODOROVICI LADISLAU 1,34081E+12 GOSPODARILOR 7 TIMISOARA TIMIS 63581 22 200 1

107963 Sum 2 108036 NICOLA MATEI 0 DUMITRU JUGANARU 7 69 A 7 TIMISOARA TIMIS 4880 40 400 2

108036 Sum 2 108052 GIURA AUREL 1,30032E+12 NICOLAE ILIESU 1 A 4 TIMISOARA TIMIS 3208 40 401 9

108052 Sum 9 108257 CEPOI IOAN LIDIA 0 MARTIR MARIUS CIOP 8 A 6 TIMISOARA TIMIS 16230 40 400 10

108257 Sum 10 108446 MIRON RODICA 2,72071E+12 MARTIR CLAUDIU I. V 2 10 TIMISOARA TIMIS 147916 20 200 6

108446 Sum 6 108457 CHITARICI NICOLAIE 1,52043E+12 MARTIR CLAUDIU I. V 2 20 TIMISOARA TIMIS 113197 40 400 4

108457 Sum 4 108615 ALBSI IOANA 0 NATURII 11 A 14 TIMISOARA TIMIS 102814 20 200 1

108615 Sum 1 108752 BUD VASILE 1,4603E+12 MARTIR MARIUS CIOP12/A 1 TIMISOARA TIMIS 15777 20 200 1

108752 Sum 1 108798 CRAINIC NICOLAE 0 MARTIR MARIUS CIOP 14 7 TIMISOARA TIMIS 15894 20 200 2

108798 Sum 2 108828 RATCU ELENA 1E+13 MARTIR MARIUS CIOP 10 8 TIMISOARA TIMIS 15731 20 200 4

108828 Sum 4 108945 CHIU ALIN 1,75101E+12 MARTIR STEFAN MAR 1 A 7 TIMISOARA TIMIS 52639 40 401 -1 108945 CHIU ALIN 1,75101E+12 MARTIR STEFAN MAR 1 A 7 TIMISOARA TIMIS 52639 40 400 2

108945 Sum 1 109261 POPA FLORINA 2,68022E+12 DIANA 9 B 5 TIMISOARA TIMIS 323684 20 3 4

109261 Sum 4 109278 BEJIU VALENTIN ADRIAN 0 VERSULUI 10 B 3 TIMISOARA TIMIS 147288 20 201 1

109278 Sum 1 109280 BARBUTIU STEFAN 0 VERSULUI 10 B 5 TIMISOARA TIMIS 147290 10 101 3

109280 Sum 3 109744 FLOREA VICTOR 1,49102E+12 MARESAL CONSTANT 75 2 10 TIMISOARA TIMIS 82527 40 403 3

109744 Sum 3 109889 BEIDAC IOSIF 1,49032E+12 MARTIR ELENA NICOA 20 20 TIMISOARA TIMIS 32102 40 403 4 109889 BEIDAC IOSIF 1,49032E+12 MARTIR ELENA NICOA 20 20 TIMISOARA TIMIS 103017 40 400 4

109889 Sum 8

Page 3

Sheet 1 110097 BUTOIANU VIOLETA 2,55023E+12 LIDIA 55 14 TIMISOARA TIMIS 359856 22 1 1

110097 Sum 1 110274 SIRBU IOAN 0 IOVAN STERJA POPO 2 A 12 TIMISOARA TIMIS 36481 40 400 5

110274 Sum 5 110279 LUPAU GHEORGHE 1,53123E+12 SALCIMILOR 43 TIMISOARA TIMIS 36486 40 401 3

110279 Sum 3 110637 GIOSU EUGENIA 2,58091E+12 NICOLAE ILIESU 16 6 TIMISOARA TIMIS 3450 40 400 9

110637 Sum 9 110653 TAMAS LIVIU A 0 MARTIR ELENA NICOA 1 16 A 5 TIMISOARA TIMIS 31984 40 400 1

110653 Sum 1 110692 MILOS GHEORGHE 1,75062E+12 MILLO MATEI 10 TIMISOARA TIMIS 3538 40 400 4

110692 Sum 4 110841 CHIS VASILE 1,51043E+12 SALCAMILOR 23 A 8 TIMISOARA TIMIS 122728 40 407 1

110841 Sum 1 110892 COJOCARU NICOLAE SI MARIA 0 NICOLAE ILIESU 22 F1 TIMISOARA TIMIS 3575 40 401 7

110892 Sum 7 111066 MARTIN FLOAREA 0 MARTIR ALEXANDRU 8 B 2 9 TIMISOARA TIMIS 31242 20 200 1

111066 Sum 1 111131 VIDA LUCIA 2,64032E+12 MAGURA 14 B 4 TIMISOARA TIMIS 92495 20 200 5

111131 Sum 5 111237 VOIA IACOB 1,41022E+12 SALCAMILOR 3 2 TIMISOARA TIMIS 122763 22 200 0 111237 VOIA IACOB 1,41022E+12 SALCAMILOR 3 2 TIMISOARA TIMIS 122763 20 200 1

111237 Sum 1 111371 LAZAROV IORDANCA 0 NICOLAE ILIESU 1 B 4 TIMISOARA TIMIS 3226 40 400 3

111371 Sum 3 111443 CIUCU MIHAI 1,61042E+12 AZUGA 6 14 TIMISOARA TIMIS 14144 40 1 3

111443 Sum 3 111556 BALINT OVIDIU 1,52123E+12 LIDIA 100 E 10 TIMISOARA TIMIS 81333 40 2 6

111556 Sum 6 112129 BRAGAU VIORICA 0 MAGURA 6 44 A 10 TIMISOARA TIMIS 92716 20 200 10

112129 Sum 10 112248 MIRIGIOIU PAUL AURELIA 0 CRIVAIA 5 58 1 TIMISOARA TIMIS 40966 20 200 9

112248 Sum 9 112322 EPURE IOANA SI MIRCEA 0 MEZIAD 2 11 TIMISOARA TIMIS 97271 40 401 6

112322 Sum 6 112506 FRENTI NICOLAE 1,5401E+12 MARTIR ANGELA SAV 3 17 TIMISOARA TIMIS 111540 40 400 -37 112506 FRENTI NICOLAE 1,5401E+12 MARTIR ANGELA SAV 3 17 TIMISOARA TIMIS 111540 40 402 41

112506 Sum 4 112604 STANCUNA GEORGE 1,54083E+12 DUMITRU JUGANARU 21 5 3 TIMISOARA TIMIS 4584 40 403 -4 112604 STANCUNA GEORGE 1,54083E+12 DUMITRU JUGANARU 21 5 3 TIMISOARA TIMIS 53899 20 200 13

112604 Sum 9 112673 CHETE VASILE 1,41093E+12 NATURII 3 C 3 16 TIMISOARA TIMIS 102940 20 200 2

112673 Sum 2 112776 GYEBNAR ANA, MISCOV MARIA 2,51122E+12 IOVAN STERJA POPO 11 A 8 TIMISOARA TIMIS 36437 20 201 8

112776 Sum 8 113233 LAJOS STEFAN SI IRINA 0 VERSULUI 8 C 7 TIMISOARA TIMIS 147612 20 200 1

113233 Sum 1 113292 MAXIM ROLANDIN,SOFIA 0 PEPINIEREI 2 F9/B B 8 TIMISOARA TIMIS 110779 20 200 -23 113292 MAXIM ROLANDIN,SOFIA 0 PEPINIEREI 2 F9/B B 8 TIMISOARA TIMIS 110779 40 400 31

113292 Sum 8 113377 SUBA REMUS 1,68062E+12 DUMITRU JUGANARU 15 8 11 TIMISOARA TIMIS 4391 40 401 5

113377 Sum 5 113664 TARKO DORCA,LADISLAU 1,73041E+12 DUMITRU JUGANARU 6 96 A 3 TIMISOARA TIMIS 4853 40 403 1

113664 Sum 1 113679 MANEA BOGDAN,FLORICA 1E+13 APELOR 6 9 TIMISOARA TIMIS 9452 20 200 1

Page 4

Sheet 1 113679 Sum 1

113753 STREDIE RODICA 0 DUMITRU JUGANARU 14 61 B 14 TIMISOARA TIMIS 4374 20 200 1 113753 Sum 1

113776 TOMSA CONSTANTIN 1,6102E+12 ARON COTRUS 1 D10 B 2 TIMISOARA TIMIS 148578 40 400 4 113776 Sum 4

113793 PAUN JIVA 0 APELOR 3 D/9 4 19 TIMISOARA TIMIS 9390 20 200 4 113793 Sum 4

113853 TUDORESCU NICOLAE 1,56052E+12 NATURII 1 C22 A 16 TIMISOARA TIMIS 102763 40 402 4 113853 Sum 4

113904 DANCS STEFAN 1,6801E+12 AZUGA 5 A 5 TIMISOARA TIMIS 387828 24 1 9 113904 Sum 9

113965 GANEA DUMITRU 0 DUMITRU JUGANARU 17 9 TIMISOARA TIMIS 4469 20 200 3 113965 Sum 3

114193 MUTULESCU PETRU 1,52112E+12 DUMITRU JUGANARU 7 B 4 TIMISOARA TIMIS 4872 40 400 -29 114193 MUTULESCU PETRU 1,52112E+12 DUMITRU JUGANARU 7 B 4 TIMISOARA TIMIS 154737 40 402 32

114193 Sum 3 114561 HARTL OTTO 1,63022E+12 DUMITRU JUGANARU 10 5 TIMISOARA TIMIS 101082 20 203 -4 114561 HARTL OTTO 1,63022E+12 DUMITRU JUGANARU 10 5 TIMISOARA TIMIS 4214 40 400 -4 114561 HARTL OTTO 1,63022E+12 DUMITRU JUGANARU 10 5 TIMISOARA TIMIS 101082 22 201 11

114561 Sum 3 114632 COCAR ILIA 1,60041E+12 VLADEASA 2 1 TIMISOARA TIMIS 149458 40 400 5

114632 Sum 5 114851 CRILOV MIHAELA 2,68041E+12 DUMITRU JUGANARU 19 5 TIMISOARA TIMIS 4501 40 401 9

114851 Sum 9 114895 STANGACIU IONEL 1,50081E+12 NATURII 2 F1 7 TIMISOARA TIMIS 102885 40 400 3 114895 STANGACIU IONEL 1,50081E+12 NATURII 2 F1 7 TIMISOARA TIMIS 102885 40 401 3

114895 Sum 6 114914 BARZOG SIMION SI VICTORIA 0 DUMITRU JUGANARU 18 27 7 TIMISOARA TIMIS 4490 40 400 1

114914 Sum 1 114922 FILIPICS WALTER ZENO 1,6802E+12 LABIS NICOLAE 4 C 11 TIMISOARA TIMIS 151986 40 400 1

114922 Sum 1 114930 BUTOIANU EUGEN 1,54021E+12 LIDIA 55 14 TIMISOARA TIMIS 82099 40 400 -42 114930 BUTOIANU EUGEN 1,54021E+12 LIDIA 55 14 TIMISOARA TIMIS 359856 22 1 2 114930 BUTOIANU EUGEN 1,54021E+12 LIDIA 55 14 TIMISOARA TIMIS 82105 40 401 46

114930 Sum 6 114934 BOZDOG GHEORGHE 1,5402E+12 DUMITRU JUGANARU 21 5 2 TIMISOARA TIMIS 4583 40 405 3

114934 Sum 3 115129 VALCANEANTU FLORIN-CORNEL 1,58051E+12 MAGURA 9 11 TIMISOARA TIMIS 92811 40 401 2

115129 Sum 2 115195 ALEXANDRESCU MIHAI 0 ARON COTRUS 3 B 12 TIMISOARA TIMIS 148664 40 400 1

115195 Sum 1 115251 SURDU LIVIU 0 DUMITRU JUGANARU 22 18 2 TIMISOARA TIMIS 4607 20 200 1 115251 SURDU LIVIU 0 DUMITRU JUGANARU 22 18 2 TIMISOARA TIMIS 4607 40 400 4 115251 SURDU LIVIU 0 DUMITRU JUGANARU 22 18 2 TIMISOARA TIMIS 4607 40 401 4

115251 Sum 9 115437 DINCA CTIN 0 VLADEASA 3 104 8 TIMISOARA TIMIS 149488 40 400 3

115437 Sum 3 115756 CHIRITA GHEORGHE, ELENA 0 NICOLAE ILIESU 14 E11 B 15 TIMISOARA TIMIS 3433 20 200 9

115756 Sum 9 115908 JIGMOND IONEL LIVIU 1,55053E+12 DUMITRU JUGANARU 20 6 TIMISOARA TIMIS 4550 40 400 4

115908 Sum 4 116526 CHIRITA GHE 0 NICOLAE ILIESU 14 15 TIMISOARA TIMIS 3360 40 400 7

116526 Sum 7 116557 LUCA ILIE, ADRIANA 0 NATURII 8 2 TIMISOARA TIMIS 103130 40 400 1

116557 Sum 1

Page 5

Sheet 1 116768 TINCU RADU LAURENTIU 1,74121E+12 CRIVAIA 5 58 A 11 TIMISOARA TIMIS 40969 40 403 1

116768 Sum 1 116863 RISCUTA CORNELIU-ARTHUR 1,55093E+12 LIVIU REBREANU 87 TIMISOARA TIMIS 102434 22 201 6

116863 Sum 6 116877 ARTENE NECULAI SI IONICA 1E+13 NICOLAE ILIESU 10 12 TIMISOARA TIMIS 3238 40 401 5

116877 Sum 5 117015 MARGAN CORINA ELENA 2,70102E+12 BRADUL 10 78 3 TIMISOARA TIMIS 20245 40 401 1

117015 Sum 1 117177 CRISTEA GHEORGHE 0 08.03.19 6 1 TIMISOARA TIMIS 2020 20 200 9

117177 Sum 9 117246 MUSET VASILE 0 ROMA 27689/2 GARAJTIMISOARA TIMIS 118909 20 200 4

117246 Sum 4 117367 BALINT LUDOVIC 1,35081E+12 VIRGILIU 26 TIMISOARA TIMIS 379671 24 1 4

117367 Sum 4 117736 CINCA AVRAM 1,2209E+12 ZLATNA 6 B 1 TIMISOARA TIMIS 151139 20 202 3

117736 Sum 3 117941 BUSU DUMITRU, SABINA 0 GHIRODEI 99 TIMISOARA TIMIS 62835 22 200 -16 117941 BUSU DUMITRU, SABINA 0 GHIRODEI 99 TIMISOARA TIMIS 62835 20 200 25

117941 Sum 9 118019 NEAG STELIAN 1,45051E+12 FS 4 SAT PANIOVA TM 136902 20 200 2 118019 NEAG STELIAN 1,45051E+12 FS 4 SAT PANIOVA TM 136902 20 201 5

118019 Sum 7 118030 FAGETAN ION 0 ISMAIL 37 TIMISOARA TIMIS 136931 22 200 1

118030 Sum 1 118177 GURBAN VIOLETA 2,65122E+12 PRINCIPALA 185 TOPOLOVATUTM 366504 22 1 0 118177 GURBAN VIOLETA 2,65122E+12 PRINCIPALA 185 TOPOLOVATUTM 366503 22 1 0 118177 GURBAN VIOLETA 2,65122E+12 PRINCIPALA 185 TOPOLOVATUTM 5167 22 200 2

118177 Sum 2 118335 KISKAPOSZTA TUNEA MARIA 0 CERBULUI 13 TIMISOARA TIMIS 28337 20 200 4

118335 Sum 4 118355 IUNGWIRTH IOSIF 1,43101E+12 CERBULUI 61 2 TIMISOARA TIMIS 28387 20 200 -2 118355 IUNGWIRTH IOSIF 1,43101E+12 CERBULUI 61 2 TIMISOARA TIMIS 420761 22 1 -1 118355 IUNGWIRTH IOSIF 1,43101E+12 CERBULUI 61 2 TIMISOARA TIMIS 420761 20 1 6

118355 Sum 3 118579 BRATU LAVA GEORGETA 2,51073E+12 DIACONU CORESI DE 123 A 6 TIMISOARA TIMIS 106196 20 200 7

118579 Sum 7 118652 COSTINAS AUREL 1,30033E+12 STEJARUL 14 B 18 TIMISOARA TIMIS 132028 20 200 2

118652 Sum 2 118813 PANTES AURELIA 2,49112E+12 MARTIR CRISTINA LU 3 A 1 4 TIMISOARA TIMIS 42164 40 401 4

118813 Sum 4 118850 BERINDEANU MIHAELA 2,50071E+12 MARTIR CRISTINA LU 8 7 TIMISOARA TIMIS 42234 20 200 -29 118850 BERINDEANU MIHAELA 2,50071E+12 MARTIR CRISTINA LU 8 7 TIMISOARA TIMIS 36560 20 200 34

118850 Sum 5 119001 DALEA IOAN SI MARIA 1,49051E+12 BARBU ISCOVESCU 8 A 12 TIMISOARA TIMIS 17164 20 200 2

119001 Sum 2 119077 NICULEA NECULAI 1,55122E+12 ROMA 4 1 TIMISOARA TIMIS 119059 20 200 8

119077 Sum 8 119112 LAICHICI MARIA 2,5111E+12 PADURARILOR 10 17 TIMISOARA TIMIS 109520 40 1 1

119112 Sum 1 119180 PETROVICI BOGDAN 1,63011E+12 OFCEA 16 TIMISOARA TIMIS 105878 40 407 2

119180 Sum 2 119181 FIZESAN VIOREL 1,54013E+12 RUE JORDAN 5 BERGHEIM 109540 20 200 0 119181 FIZESAN VIOREL 1,54013E+12 RUE JORDAN 5 BERGHEIM 109540 20 201 1

119181 Sum 1 119297 IOVITA ANA DOINA 2,55121E+12 BUCEGI 4 4 TIMISOARA TIMIS 21807 20 200 4

Page 6

Sheet 1 119297 Sum 4

119387 DINU DIANA-CLAUDIA 0 08.03.19 6 A 1 TIMISOARA TIMIS 2030 20 201 9 119387 Sum 9

119519 FADER CORNELIA 2,52022E+12 08.03.19 9 A 5 TIMISOARA TIMIS 2057 20 201 1 119519 FADER CORNELIA 2,52022E+12 08.03.19 9 A 5 TIMISOARA TIMIS 2057 20 200 2

119519 Sum 3 119625 MATARAGIU CARMEN 2,62031E+12 08.03.19 9 1 TIMISOARA TIMIS 144015 20 201 -21 119625 MATARAGIU CARMEN 2,62031E+12 08.03.19 9 1 TIMISOARA TIMIS 144015 22 200 -18 119625 MATARAGIU CARMEN 2,62031E+12 08.03.19 9 1 TIMISOARA TIMIS 57279 20 200 -17 119625 MATARAGIU CARMEN 2,62031E+12 08.03.19 9 1 TIMISOARA TIMIS 355511 20 2 -16 119625 MATARAGIU CARMEN 2,62031E+12 08.03.19 9 1 TIMISOARA TIMIS 2045 40 403 -15 119625 MATARAGIU CARMEN 2,62031E+12 08.03.19 9 1 TIMISOARA TIMIS 144014 20 200 -4 119625 MATARAGIU CARMEN 2,62031E+12 08.03.19 9 1 TIMISOARA TIMIS 144015 20 200 -4 119625 MATARAGIU CARMEN 2,62031E+12 08.03.19 9 1 TIMISOARA TIMIS 144014 20 201 -3 119625 MATARAGIU CARMEN 2,62031E+12 08.03.19 9 1 TIMISOARA TIMIS 355511 22 1 -2 119625 MATARAGIU CARMEN 2,62031E+12 08.03.19 9 1 TIMISOARA TIMIS 406158 20 2 2 119625 MATARAGIU CARMEN 2,62031E+12 08.03.19 9 1 TIMISOARA TIMIS 406158 22 1 6 119625 MATARAGIU CARMEN 2,62031E+12 08.03.19 9 1 TIMISOARA TIMIS 144014 22 1 15 119625 MATARAGIU CARMEN 2,62031E+12 08.03.19 9 1 TIMISOARA TIMIS 2045 40 402 19 119625 MATARAGIU CARMEN 2,62031E+12 08.03.19 9 1 TIMISOARA TIMIS 406158 20 1 68

119625 Sum 10 120015 MAGDALIN MARIA 0 08.03.19 13 TIMISOARA TIMIS 1907 40 400 2

120015 Sum 2 120060 MIHAILA VASILE 1,49113E+12 DALIEI 8 D3 C 10 TIMISOARA TIMIS 42988 20 200 6

120060 Sum 6 120095 OLARIU OCTAVIAN,IOANA 0 08.03.19 9 9 TIMISOARA TIMIS 2053 20 203 1

120095 Sum 1 120134 CRASTA GH. 0 STEFAN OCTAVIAN IO 1 B11 4 TIMISOARA TIMIS 75561 40 400 2

120134 Sum 2 120210 NEGHINA VASILE SI ZINA 0 CAMPULUI 2 2 TIMISOARA TIMIS 31668 22 200 1

120210 Sum 1 120410 GHENIE MARIA 0 SOARELUI 1 A 6 TIMISOARA TIMIS 75770 20 200 7

120410 Sum 7 120454 MARIN SORIN 1,69082E+12 SOARELUI 3 B11 B 6 TIMISOARA TIMIS 75580 20 200 -30 120454 MARIN SORIN 1,69082E+12 SOARELUI 3 B11 B 6 TIMISOARA TIMIS 12137 20 200 32

120454 Sum 2 120491 POMORISAT BOGDAN 1,69081E+12 ZLATNA 10 B 9 TIMISOARA TIMIS 151062 40 402 4

120491 Sum 4 120573 BULAICHI VIOREL,MIHAELA 0 MATASARILOR 5 3 TIMISOARA TIMIS 95024 22 200 -4 120573 BULAICHI VIOREL,MIHAELA 0 MATASARILOR 5 3 TIMISOARA TIMIS 95024 40 400 -2 120573 BULAICHI VIOREL,MIHAELA 0 MATASARILOR 5 3 TIMISOARA TIMIS 95024 20 200 9

120573 Sum 3 120746 ALDA SANDA ,SIMION 0 DIACONU CORESI DE 119 B 13 TIMISOARA TIMIS 44133 40 401 4

120746 Sum 4 120975 CONSTANTIN DANIEL 1,67111E+12 ANTON BACALBASA 53 TIMISOARA TIMIS 8992 20 200 2 120975 CONSTANTIN DANIEL 1,67111E+12 ANTON BACALBASA 53 TIMISOARA TIMIS 8992 22 200 3

120975 Sum 5 121276 MUSET VASILE IULIA 0 ROMA 3 I3 A 10 TIMISOARA TIMIS 119028 40 400 1

121276 Sum 1 121506 DAMIN ELENA 2,50091E+12 PADURARILOR 3 B 13 TIMISOARA TIMIS 109593 40 400 4

121506 Sum 4 121592 DURAN AURELIAN DUMITRU 1,75043E+12 08.03.19 8 1 TIMISOARA TIMIS 2039 40 405 7

121592 Sum 7 121741 TIPA ION, MARIA 0 PADURARILOR 4 A11C A 5 TIMISOARA TIMIS 109622 40 400 4

121741 Sum 4

Page 7

Sheet 1 121770 LEPSARU GHEORGHE ION 1,59083E+12 SEVER BOCU 315 315 10 TIMISOARA TIMIS 5178 20 200 2 121770 LEPSARU GHEORGHE ION 1,59083E+12 SEVER BOCU 315 315 10 TIMISOARA TIMIS 5178 22 200 3

121770 Sum 5 121843 REIMER PETRE EUGEN 1,64033E+12 CAREI 10 A 2 6 TIMISOARA TIMIS 5217 40 402 4

121843 Sum 4 121972 RISTEA MARIN 1,2903E+12 ZUGRAV NEDELCU 11 6 TIMISOARA TIMIS 1879 20 201 3

121972 Sum 3 122141 BUTOI GHEORGHE 1,42102E+12 CIRCUMVALATIUNII 57 A 18 TIMISOARA TIMIS 35028 40 401 -24 122141 BUTOI GHEORGHE 1,42102E+12 CIRCUMVALATIUNII 57 A 18 TIMISOARA TIMIS 35028 40 402 28

122141 Sum 4 122146 COANDA PETRONELA-CRISTINA 2,77071E+12 FRUNZEI 53 6 TIMISOARA TIMIS 314602 22 1 1

122146 Sum 1 122626 STAN FLORICA 2,54032E+12 TORONTALULUI 13 B 12 TIMISOARA TIMIS 140695 20 200 10

122626 Sum 10 122964 KOVCS IOSIF 0 DROPIEI 8 C 19 TIMISOARA TIMIS 50439 20 200 1

122964 Sum 1 123100 VANA CONSTANTA 2,58072E+12 DROPIEI 3 A 3 12 TIMISOARA TIMIS 7408 20 200 2 123100 VANA CONSTANTA 2,58072E+12 DROPIEI 3 A 3 12 TIMISOARA TIMIS 50088 20 200 2

123100 Sum 4 123110 ENACHE GHEORGHE 0 DROPIEI 3 B 7 TIMISOARA TIMIS 50112 20 200 1

123110 Sum 1 123151 VOLOSENCU LUCIA 2,42102E+12 DROPIEI 7 C 3 TIMISOARA TIMIS 50350 20 201 1 123151 VOLOSENCU LUCIA 2,42102E+12 DROPIEI 7 C 3 TIMISOARA TIMIS 50350 20 200 1 123151 VOLOSENCU LUCIA 2,42102E+12 DROPIEI 7 C 3 TIMISOARA TIMIS 50350 20 202 1

123151 Sum 3 123356 KELCIOV BARTOLOMEU 0 TEIULUI 4 D 5 TIMISOARA TIMIS 136355 40 400 3

123356 Sum 3 123537 IOAN MIHAI SI MARIA 0 TIMIS 1 D 20 TIMISOARA TIMIS 138118 20 200 0 123537 IOAN MIHAI SI MARIA 0 TIMIS 1 D 20 TIMISOARA TIMIS 138118 20 201 1

123537 Sum 1 123675 NICULESCU MIHAI 0 TIMIS 11 B 4 TIMISOARA TIMIS 138237 20 200 2

123675 Sum 2 123690 MORARIU HORIA IANCU 1,67113E+12 STEAUA 49 49 C 14 TIMISOARA TIMIS 130910 40 1 6

123690 Sum 6 123767 POPOVICI DORIN-TIBERIU 1,45083E+12 TIMIS 8 B 17 TIMISOARA TIMIS 58697 20 200 1

123767 Sum 1 124390 CHINDEA LIVIU CALINA 1,57121E+12 LABIRINT 14 A 8 TIMISOARA TIMIS 78125 40 401 -33 124390 CHINDEA LIVIU CALINA 1,57121E+12 LABIRINT 14 A 8 TIMISOARA TIMIS 78125 40 402 37

124390 Sum 4 124557 NICOLA RODICA 2,47022E+12 AMFOREI 5 A 5 TIMISOARA TIMIS 7575 20 200 3

124557 Sum 3 124637 BUCESCU DIANA CARMEN 2,43072E+12 DROPIEI 4 D 20 TIMISOARA TIMIS 7650 20 200 9

124637 Sum 9 124852 HATEGAN-BOTOS IOAN, MARIANA 0 AMFOREI 12 B 4 TIMISOARA TIMIS 7307 20 200 1

124852 Sum 1 124871 HERDI STELA 2,51122E+12 BUCURESTI 26 B 1 TIMISOARA TIMIS 7326 20 200 4

124871 Sum 4 125137 DOMOKOS EDITH 0 STELELOR 6 T20 13 TIMISOARA TIMIS 132049 20 200 3

125137 Sum 3 125451 BUNACIU PETRU 1,42022E+12 BRANDUSEI 12 A 44 TIMISOARA TIMIS 20943 20 201 9

125451 Sum 9 125818 NAGY VASILE 1,4501E+12 IONEL PERLEA 8 A 13 TIMISOARA TIMIS 40155 40 401 1

125818 Sum 1 125834 GRADINARU NICOLAE 1,54112E+12 IONEL PERLEA 9 28 TIMISOARA TIMIS 108934 20 200 -4 125834 GRADINARU NICOLAE 1,54112E+12 IONEL PERLEA 9 28 TIMISOARA TIMIS 40190 20 200 6

Page 8

Sheet 1 125834 Sum 2

126558 STOICOVICI STEPAN MILCO 1,75031E+12 CIRCUMVALATIUNII 14/A 29 TIMISOARA TIMIS 86110 20 200 1 126558 Sum 1

126906 FULGA IOSIF 1,43103E+12 CIRCUMVALATIUNII 20 50 TIMISOARA TIMIS 56487 20 200 8 126906 Sum 8

126991 QUAGIOTTO EDOARDO 1E+13 CIRCUMVALATIUNII 24 28 TIMISOARA TIMIS 33797 20 200 6 126991 Sum 6

127071 COMAN DIANA 2,68063E+12 CIRCUMVALATIUNII 28 2 TIMISOARA TIMIS 33900 20 200 5 127071 Sum 5

127247 POPA VIOREL 1,47071E+12 CIRCUMVALATIUNII 34 18 TIMISOARA TIMIS 135395 20 200 9 127247 Sum 9

127294 ANUTEI IOAN, ELENA 0 BRANDUSEI 6 42 C 3 TIMISOARA TIMIS 21583 40 400 1 127294 ANUTEI IOAN, ELENA 0 BRANDUSEI 6 42 C 3 TIMISOARA TIMIS 21583 40 401 5

127294 Sum 6 127479 STOIAN AUREL 1,50041E+12 BUREBISTA 12 B 27 TIMISOARA TIMIS 150426 40 400 -3 127479 STOIAN AUREL 1,50041E+12 BUREBISTA 12 B 27 TIMISOARA TIMIS 150426 40 401 8

127479 Sum 5 127586 ANDREI MARCEL 0 BUREBISTA 18 B 40 TIMISOARA TIMIS 150580 40 400 1

127586 Sum 1 127746 TOPOR ADRIAN STEFAN 1,57091E+12 CIRCUMVALATIUNII 16 81D 16 TIMISOARA TIMIS 33373 20 200 1

127746 Sum 1 127892 NITA CAMELIA-SIMONA 2,77123E+12 CIRCUMVALATIUNII 43 B 8 TIMISOARA TIMIS 34812 40 401 4

127892 Sum 4 128103 VISAN VIOREL 1,54113E+12 AMFOREI 1 35 TIMISOARA TIMIS 7130 20 200 1

128103 Sum 1 128388 BALU ELENA 2,49121E+12 LIBELULEI 1 A 13 TIMISOARA TIMIS 377356 20 1 1

128388 Sum 1 128459 COVALJI ILEANA 2,45052E+12 TEIULUI 16 A 1 TIMISOARA TIMIS 412198 20 1 5

128459 Sum 5 128580 DOBINDA DIMITRIE TOMA 2,48112E+12 TIMIS 15 D 17 TIMISOARA TIMIS 138448 20 200 1

128580 Sum 1 128583 HAMBURGER MAGDALENA IOSEFINA 2,18081E+12 STELELOR 3 C 6 TIMISOARA TIMIS 132490 20 200 3

128583 Sum 3 128861 STANILA COSMIN 1,74073E+12 MARTIR PETRU DOMASNEANU73/A 8 TIMISOARA TIMIS 370411 22 1 9

128861 Sum 9 129049 GHERMAN ILIE 1,57072E+12 TEIULUI 6 A 18 TIMISOARA TIMIS 136393 40 402 3 129049 GHERMAN ILIE 1,57072E+12 TEIULUI 6 A 18 TIMISOARA TIMIS 136393 40 401 4

129049 Sum 7 129078 AVRAM CONSTANTA 2,57112E+12 CIRCUMVALATIUNII 37 A 9 39 TIMISOARA TIMIS 323246 22 200 3

129078 Sum 3 129157 MUNTEAN DANIELA CAROLINA 2,74073E+12 STELELOR 8 19 A 1 6 TIMISOARA TIMIS 132751 20 200 -5 129157 MUNTEAN DANIELA CAROLINA 2,74073E+12 STELELOR 8 19 A 1 6 TIMISOARA TIMIS 108381 20 200 6

129157 Sum 1 129421 FICARD IOAN 1,70021E+12 SABINEI 2 C 10 TIMISOARA TIMIS 120239 40 1 2

129421 Sum 2 129628 HALATIBA VASILE, MARIA 0 CIRCUMVALATIUNII 28 77 39 TIMISOARA TIMIS 34161 20 200 4

129628 Sum 4 129899 SIMION LAVINIA-ELENA 2,7412E+12 BRANDUSEI 1 C 4 18 TIMISOARA TIMIS 379847 20 1 2

129899 Sum 2 130122 AVRAM ION 1,57043E+12 CIRCUMVALATIUNII 37 A 39 TIMISOARA TIMIS 323246 22 200 3

130122 Sum 3 130473 ORMOS IOSIF 0 TEIULUI 11 3 24 TIMISOARA TIMIS 135993 40 400 1

130473 Sum 1 130737 DUMITRU MARIUS 0 TORONTALULUI 13 A 15 TIMISOARA TIMIS 140657 40 400 1

130737 Sum 1

Page 9

Sheet 1 130754 MOLDOVAN IOAN 0 TIMIS 1 A10 A 19 TIMISOARA TIMIS 138140 40 400 3

130754 Sum 3 130929 MIUTESCU EMIL 1,76021E+12 TIMIS 12 36 D 36 TIMISOARA TIMIS 138299 40 406 -7 130929 MIUTESCU EMIL 1,76021E+12 TIMIS 12 36 D 36 TIMISOARA TIMIS 41428 20 200 15

130929 Sum 8 131401 GHEMIS VIRGIL LIVIU 1,5106E+12 DR. LUCIAN GEORGEVICI B93 A 18 TIMISOARA TIMIS 403952 40 1 -18 131401 GHEMIS VIRGIL LIVIU 1,5106E+12 DR. LUCIAN GEORGEVICI B93 A 18 TIMISOARA TIMIS 403952 40 2 23

131401 Sum 5 131554 MICIN RADIVOI 1,34101E+12 TORONTALULUI 14 B 4 20 TIMISOARA TIMIS 140780 40 401 -4 131554 MICIN RADIVOI 1,34101E+12 TORONTALULUI 14 B 4 20 TIMISOARA TIMIS 140780 40 402 7

131554 Sum 3 131785 ARDELEAN TEODOR 1,4906E+12 ALEXANDRU ODOBES 0 60 C 1 TIMISOARA TIMIS 12268 20 200 1

131785 Sum 1 131857 POPESCU MARCEL MIRCEA,ZAGOR 0 HAGA 8 TIMISOARA TIMIS 64237 20 201 1

131857 Sum 1 131988 SGURA NICOLAE SI ECATERINA 0 ARADULUI 25 A 19 TIMISOARA TIMIS 10410 40 400 1

131988 Sum 1 132220 CATAU NICOLAE 1,36061E+12 INVATATORULUI 6 70 B 1 TIMISOARA TIMIS 68123 20 200 6

132220 Sum 6 132260 DASCALU TRAIAN 1,33053E+12 ION INCULET 3 B 2 TIMISOARA TIMIS 46569 20 200 1

132260 Sum 1 132385 COSTE IOAN 1,42023E+12 STELELOR 14 A 3 TIMISOARA TIMIS 365231 10 1 1

132385 Sum 1 132491 FARKAS ANTON 1,63042E+12 CONSTANTIN STERE 18 C 10 TIMISOARA TIMIS 75149 40 400 3

132491 Sum 3 133319 ANCA CORNEL 1,54032E+12 ION INCULET 5 27 B 6 TIMISOARA TIMIS 65416 20 200 2

133319 Sum 2 133523 CIULU LIVIU 1,59071E+12 MEHEDINTI 1 B3 3 TIMISOARA TIMIS 95847 40 401 6

133523 Sum 6 133592 LUCA ELENA MARCELA 2,66022E+12 CONSTANTIN STERE 20 97 A 1 TIMISOARA TIMIS 75176 20 200 2

133592 Sum 2 133681 LAZEA VLADIMIR 1,57041E+12 PROF. DR. VALERIU A 1 15 TIMISOARA TIMIS 344145 40 2 6

133681 Sum 6 133840 POINARIU VIRGIL-CORNEL 1,52111E+12 RASARITULUI 31 36 A 10 TIMISOARA TIMIS 7088 20 200 1

133840 Sum 1 133993 URSACHI ADRIAN NELU 1,5906E+12 LINISTEI 93 93 3 TIMISOARA TIMIS 84030 40 400 3

133993 Sum 3 134166 SIRBU GHEORGHE 1,55112E+12 ORSOVA 13 121 B 1 4 TIMISOARA TIMIS 108221 20 200 7

134166 Sum 7 134612 CRNIACICHI ISA 1,75012E+12 RASARITULUI 2 TIMISOARA TIMIS 116732 40 400 8

134612 Sum 8 134649 CRISTANUS PETRU 1,59092E+12 ORSOVA 11 122 A 2 TIMISOARA TIMIS 366294 10 1 2

134649 Sum 2 134947 SUCIU VIOREL 1,61083E+12 ORSOVA 16 TIMISOARA TIMIS 108309 40 400 4

134947 Sum 4 135027 MATEI DORINA,AUREL 2,54071E+12 CAREI 2 45 A 19 TIMISOARA TIMIS 27538 40 400 6

135027 Sum 6 135119 PADEANU IOAN 1,50121E+12 CAREI 11 10 TIMISOARA TIMIS 324244 20 1 3

135119 Sum 3 135167 FILDAN PAVEL 1,53111E+12 TORONTALULUI 74 A 10 TIMISOARA TIMIS 141354 40 400 2

135167 Sum 2 135349 GRADINARU ANA 2,53051E+12 ORSOVA 7 A 5 TIMISOARA TIMIS 40190 20 200 5

135349 Sum 5 135404 MILOICOV MIODRAG 1,55011E+12 DEJ 1 A 8 TIMISOARA TIMIS 43190 40 401 5

135404 Sum 5

Page 10

Sheet 1 135472 HALAL FRANCISC 0 ARADULUI 97 11 A 9 TIMISOARA TIMIS 26639 20 200 5

135472 Sum 5 135521 HOMOC VALERIU,MARIA 0 TORONTALULUI 68 A 5 TIMISOARA TIMIS 141219 20 200 10

135521 Sum 10 135666 SANDRU MARIA 2,53031E+12 CONSTANTIN STERE 3 77B B 16 TIMISOARA TIMIS 75250 20 200 5

135666 Sum 5 135672 LAZAR MIRCEA 1,61062E+12 DEJ 5 99 A 7 TIMISOARA TIMIS 43581 40 401 4

135672 Sum 4 135696 BOTOCA DANILA 0 ARADULUI 99 A 2 12 TIMISOARA TIMIS 26658 20 201 1 135696 BOTOCA DANILA 0 ARADULUI 99 A 2 12 TIMISOARA TIMIS 26658 20 202 1 135696 BOTOCA DANILA 0 ARADULUI 99 A 2 12 TIMISOARA TIMIS 26658 20 200 1

135696 Sum 3 136044 SACEANU VALERIU 1,5011E+12 RASARITULUI 37 77 4 19 TIMISOARA TIMIS 117107 40 400 4

136044 Sum 4 136049 MOT HORTENSIA 1E+13 ARADULUI 103 1A A 2 TIMISOARA TIMIS 9813 40 400 -1 136049 MOT HORTENSIA 1E+13 ARADULUI 103 1A A 2 TIMISOARA TIMIS 142703 20 200 3 136049 MOT HORTENSIA 1E+13 ARADULUI 103 1A A 2 TIMISOARA TIMIS 142703 22 200 5

136049 Sum 7 136241 CHITU CRISTIAN PAUL CAREI 13 29 B 5 TIMISOARA TIMIS 55383 40 401 5

136241 Sum 5 136418 MITREA COSTEL SI VALERIA 0 DEJ 9 A 13 TIMISOARA TIMIS 43684 10 101 1

136418 Sum 1 136465 SALAJAN DOINA-NADIA 2,54092E+12 CUGIR 20 A 2 TIMISOARA TIMIS 41803 40 402 3

136465 Sum 3 136635 HAIDUC COSTEL 0 LINISTEI 4 TIMISOARA TIMIS 83898 40 400 8

136635 Sum 8 137146 TITEL CRISTIOR MANOLE 1,46081E+12 GHEORGHE OSTROV 11 99 5 TIMISOARA TIMIS 126162 20 200 10

137146 Sum 10 137290 SACAGIU VASILE 1,59012E+12 ACAD. REMUS RADUL 13 119 2 12 TIMISOARA TIMIS 417291 22 1 1

137290 Sum 1 137856 POP DOLINA 0 CETATII 64 0 B 7 TIMISOARA TIMIS 30655 40 400 9

137856 Sum 9 138157 MILITARU P. LENUTA 1,48112E+12 OBOIULUI 6 7 TIMISOARA TIMIS 105536 40 400 1

138157 Sum 1 138877 LIESZ HORST,EMILIA 0 CONSTANTIN STERE 14 90 1 5 TIMISOARA TIMIS 75080 22 200 9

138877 Sum 9 139280 UNGUR DANA 0 TORONTALULUI 15 C 11 TIMISOARA TIMIS 140823 40 400 1

139280 Sum 1 139283 RUS ALEXANDRU 1,6706E+12 ARADULUI 33 36 TIMISOARA TIMIS 10789 40 400 4

139283 Sum 4 139439 MOT IOAN 0 ARADULUI 1 AB A 2 TIMISOARA TIMIS 142703 20 200 3 139439 MOT IOAN 0 ARADULUI 1 AB A 2 TIMISOARA TIMIS 142703 22 200 5

139439 Sum 8 139546 MACSEC VASILE 1,67021E+12 PROF. DR. VALERIU A 14 131 A 4 TIMISOARA TIMIS 127130 40 1 4

139546 Sum 4 139586 CRUCIAT MARCEL-DANUT 1,49071E+12 RASARITULUI 6 49 A 4 10 TIMISOARA TIMIS 424537 20 1 4

139586 Sum 4 139690 MORARU MARIANA 2,59032E+12 DAN CAPITAN 32A TIMISOARA TIMIS 41499 40 400 -33 139690 MORARU MARIANA 2,59032E+12 DAN CAPITAN 32A TIMISOARA TIMIS 43096 22 200 -5 139690 MORARU MARIANA 2,59032E+12 DAN CAPITAN 32A TIMISOARA TIMIS 43096 20 201 -1 139690 MORARU MARIANA 2,59032E+12 DAN CAPITAN 32A TIMISOARA TIMIS 43096 40 402 46

139690 Sum 7

Page 11

Atasament: Transa2.pdf

Sheet 1

Id persoana Nume Prenume CNP Strada Nr Bloc Scara Etaj Ap Localitate Judet Rol_nr Rol descriere Rol

pozitie Suma in lei

noi 139719 UNGUREANU IOAN SI VIRGINIA 0 MARTIR DAN 19 95 10 TIMISOARA TIMIS 137014 40 400 1

139719 Sum 1 139739 BICOI ADRIAN 1,71022E+12 TORONTALU 43 83 B 6 TIMISOARA TIMIS 141101 40 401 32 139739 BICOI ADRIAN 1,71022E+12 TORONTALU 43 83 B 6 TIMISOARA TIMIS 141101 40 400 -26

139739 Sum 6 139756 STEFAN VASILE 1,5503E+12 ARADULUI 119 TIMISOARA TIMIS 9863 40 406 4

139756 Sum 4 139839 BALA VASILE 1,45043E+12 CUGIR 9 25 B 3 8 TIMISOARA TIMIS 42112 20 200 8

139839 Sum 8 139877 PRODAN RADU MIRCEA 1,63062E+12 ARADULUI 141 2 4 TIMISOARA TIMIS 9574 40 400 4 139877 PRODAN RADU MIRCEA 1,63062E+12 ARADULUI 141 2 4 TIMISOARA TIMIS 9574 40 401 2 139877 PRODAN RADU MIRCEA 1,63062E+12 ARADULUI 141 2 4 TIMISOARA TIMIS 30524 20 200 1

139877 Sum 7 139945 POTOCIANU VASILE 1,48061E+12 ORSOVA 21 111 A 18 TIMISOARA TIMIS 108501 40 400 3

139945 Sum 3 140088 CRISTESCU IONUT SI ELENA 0 CUGIR 13 80 16 TIMISOARA TIMIS 41610 10 101 3

140088 Sum 3 140240 BABAU MARIANA 2,6301E+12 ARADULUI 97 11 15 TIMISOARA TIMIS 11315 20 200 3

140240 Sum 3 140349 BORDEA GHE 0 VENUS 27 27 12 TIMISOARA TIMIS 146924 40 400 1

140349 Sum 1 140351 GANUT NECULAI, EMILIA 0 OGLINZILOR 4 D2 D 9 TIMISOARA TIMIS 106650 40 401 -15 140351 GANUT NECULAI, EMILIA 0 OGLINZILOR 4 D2 D 9 TIMISOARA TIMIS 106650 40 400 17

140351 Sum 2 140404 STANCIU TITU 1,61062E+12 OGLINZILOR 6 82 E 18 TIMISOARA TIMIS 56446 20 200 2 140404 STANCIU TITU 1,61062E+12 OGLINZILOR 6 82 E 18 TIMISOARA TIMIS 98592 20 200 2

140404 Sum 4 140440 PETCU MARIN,DANIELA 2,70083E+12 VEGA 4 83 A 17 TIMISOARA TIMIS 368830 20 1 4

140440 Sum 4 140849 BOJAN EUGEN 0 OGLINZILOR 28 38 15 TIMISOARA TIMIS 106436 40 400 3

140849 Sum 3 140961 FERUGEAN ION-ALIN 1,6901E+12 MARTIR MAR 7 A 4 54 TIMISOARA TIMIS 58502 20 200 7

140961 Sum 7 141093 CLIPICI ION-DORU 1,75072E+12 URANUS 17 E 1 TIMISOARA TIMIS 367001 40 1 1

141093 Sum 1 141096 UTITESCU IOAN 0 LIDIA 83 A 2 TIMISOARA TIMIS 82767 20 201 1 141096 UTITESCU IOAN 0 LIDIA 83 A 2 TIMISOARA TIMIS 82767 20 202 1

141096 Sum 2 141138 COVASAN C-TIN 0 ELECTRONIC 5 B3 B 18 TIMISOARA TIMIS 52552 20 200 1

141138 Sum 1 141163 SELIUC CAMELUSA 2,68032E+12 CETATII 16 E16 16 TIMISOARA TIMIS 29625 40 401 11 141163 SELIUC CAMELUSA 2,68032E+12 CETATII 16 E16 16 TIMISOARA TIMIS 29625 20 200 -6

141163 Sum 5 141378 ADAM OCTAVIAN 0 NEPTUN 2 315 TIMISOARA TIMIS 375184 20 1 1

141378 Sum 1 142061 DANCIU EUGEN 1,55071E+12 INDEPENDEN01.03.08 B 6 TIMISOARA TIMIS 152648 40 400 1 142061 DANCIU EUGEN 1,55071E+12 INDEPENDEN01.03.08 B 6 TIMISOARA TIMIS 152648 40 403 4 142061 DANCIU EUGEN 1,55071E+12 INDEPENDEN01.03.08 B 6 TIMISOARA TIMIS 152648 40 401 4

142061 Sum 9 142101 FESKO HEINI 0 METALURGIE 1 4 4 TIMISOARA TIMIS 96603 40 401 9

142101 Sum 9 142172 AVRAM IANCU, VOICHITA 0 MARTIR VAS 27-29 29 B P 1 TIMISOARA TIMIS 90205 20 200 1

Page 1

Sheet 1 142172 Sum 1

142183 MORARIU FLOAREA, PETRU 0 ELECTRONIC 26 C15 19 TIMISOARA TIMIS 52379 20 200 9 142183 Sum 9

142533 HOMOSDEAN MARIA 2,79082E+12 NEPTUN 1 55 TIMISOARA TIMIS 124130 40 1 -17 142533 HOMOSDEAN MARIA 2,79082E+12 NEPTUN 1 55 TIMISOARA TIMIS 124130 40 2 21

142533 Sum 4 142541 COJOCARIU IOAN, MARIA 0 BUZIASULUI 15 3 29 TIMISOARA TIMIS 25196 20 200 6

142541 Sum 6 142578 AHMED MA SALEH,RUSU M 0 NEPTUN 1 45 TIMISOARA TIMIS 124121 20 200 1

142578 Sum 1 142684 LITOIU ADRIAN ION 1,77102E+12 ION ROATA 38 TIMISOARA TIMIS 74121 40 401 -37 142684 LITOIU ADRIAN ION 1,77102E+12 ION ROATA 38 TIMISOARA TIMIS 74121 40 403 41

142684 Sum 4 142756 GROFSOREANU GHEORGHE 1,33122E+12 SF. APOSTOL 45 TIMISOARA TIMIS 20114 22 200 1

142756 Sum 1 142887 BANU IOAN 1,63032E+12 ION IONESCU 1 A119 B 1 TIMISOARA TIMIS 69474 20 200 6

142887 Sum 6 142943 STANICA MARIANA 2,53052E+12 COOPERATIE 2 TIMISOARA TIMIS 38420 20 202 1

142943 Sum 1 142974 JIVAN GHEORGHE 0 CAROL DAVIL 50 TIMISOARA TIMIS 27907 20 200 1 142974 JIVAN GHEORGHE 0 CAROL DAVIL 50 TIMISOARA TIMIS 27907 22 200 1

142974 Sum 2 143086 CIULANESCU STEFANIA, LOBONT 0 ION IONESCU 25 TIMISOARA TIMIS 73498 22 200 -12 143086 CIULANESCU STEFANIA, LOBONT 0 ION IONESCU 25 TIMISOARA TIMIS 73498 20 200 12 143086 CIULANESCU STEFANIA, LOBONT 0 ION IONESCU 25 TIMISOARA TIMIS 73498 20 201 4

143086 Sum 4 143427 BECA CASANDRA,ADRIAN 2,68071E+12 MARTIR SILV 59 9 TIMISOARA TIMIS 76613 20 200 3

143427 Sum 3 143633 ISPAS VASILE 1,50102E+12 ECOULUI 2 14 TIMISOARA TIMIS 109416 20 201 10

143633 Sum 10 143669 GALBAU VIORICA 2,50021E+12 ARCASILOR 3 1 TIMISOARA TIMIS 11351 40 400 1

143669 Sum 1 143687 MIHAI IONEL 1,56021E+12 ARCASILOR 5 9 TIMISOARA TIMIS 11375 40 400 4

143687 Sum 4 143963 IENOVAN NICOLAE 1,50082E+12 HORIA MACE 10 3 TIMISOARA TIMIS 109283 40 401 11 143963 IENOVAN NICOLAE 1,50082E+12 HORIA MACE 10 3 TIMISOARA TIMIS 109283 20 200 -3

143963 Sum 8 144022 CALIN CONSTANTIN 1,5509E+12 SEVER BOCU 45 A 8 TIMISOARA TIMIS 316339 40 1 -4 144022 CALIN CONSTANTIN 1,5509E+12 SEVER BOCU 45 A 8 TIMISOARA TIMIS 84920 40 400 -2 144022 CALIN CONSTANTIN 1,5509E+12 SEVER BOCU 45 A 8 TIMISOARA TIMIS 316339 40 7 14

144022 Sum 8 144142 TOPCIOV STEFAN 1,67122E+12 PERLEI 41 204 7 TIMISOARA TIMIS 409489 40 1 1

144142 Sum 1 144237 SOLOMON IOAN 1,55041E+12 BALCIC 4 5 TIMISOARA TIMIS 80151 40 403 6

144237 Sum 6 144396 STANIA LUCIAN FLORIN 1,80082E+12 PERLEI 3 3 TIMISOARA TIMIS 111167 40 405 1

144396 Sum 1 144661 NODIS IOANA 2,62072E+12 ION IONESCU 1 B131 A 7 TIMISOARA TIMIS 6880 20 200 3

144661 Sum 3 144688 KATONA MARIUS 1,6611E+12 CONSTANTIN 105 13 TIMISOARA TIMIS 37979 10 101 3

144688 Sum 3 144702 AVASILOAIE MIHAI 1,52031E+12 ION IONESCU 1 B100 C 7 TIMISOARA TIMIS 71720 20 200 7

144702 Sum 7 144749 GOGYAN ALEXANDRU 1,53122E+12 SEVER BOCU 308/B A 2 6 TIMISOARA TIMIS 84148 20 200 4

144749 Sum 4

Page 2

Sheet 1 144750 DICU ION 0 SEVER BOCU 1 308B A 7 TIMISOARA TIMIS 84149 20 200 5

144750 Sum 5 145017 NITULESCU SABIN 1,56052E+12 ION IONESCU 1 A26 A 4 TIMISOARA TIMIS 69898 40 401 1

145017 Sum 1 145117 CORBEANU DORU VICTOR 0 ION IONESCU 1 A5 14 TIMISOARA TIMIS 70440 40 401 9

145117 Sum 9 145248 BRISCAN NICOLAE 1,5005E+12 ION IONESCU 1 A29 B 14 TIMISOARA TIMIS 69952 40 400 3

145248 Sum 3 145618 CANAREICA ION,FLORICA 0 ION IONESCU 1 B102 B 4 TIMISOARA TIMIS 71756 40 400 9

145618 Sum 9 145640 TOMESCU C-TIN,ADRIANA 0 ION IONESCU 1 B31 A 2 TIMISOARA TIMIS 72634 40 400 4

145640 Sum 4 145669 OLARU MARIA 0 ION IONESCU 1 A87 8 TIMISOARA TIMIS 71388 20 201 1

145669 Sum 1 145865 CORNEA GHEORGHE 0 ION IONESCU 1 B26 5 TIMISOARA TIMIS 72532 40 400 4

145865 Sum 4 146023 BUTOIU DIRLEA 0 CONSTANTIN 89 TIMISOARA TIMIS 38208 40 400 2

146023 Sum 2 146048 PISTOL MARIUS 1,61031E+12 ION IONESCU 1 B30 17 TIMISOARA TIMIS 384293 22 1 9

146048 Sum 9 146239 CIMPEANU GH. 0 ION IONESCU 1 A109 9 TIMISOARA TIMIS 69403 40 402 2

146239 Sum 2 146384 KOTROCZO VALERIA 0 ION IONESCU 1 A38 12 TIMISOARA TIMIS 70207 40 400 3

146384 Sum 3 146903 DAESCU MARIANA 2,66043E+12 ION IONESCU DE LA BB119 B 9 TIMISOARA TIMIS 71923 20 200 6

146903 Sum 6 147175 KOVACS ECATERINA 2,7712E+12 NICOLAE GRIVU B140 A 1 4 TIMISOARA TIMIS 401988 20 1 1

147175 Sum 1 147312 NICULAE TUDOR 1,35022E+12 BAGHETEI 2 243 10 TIMISOARA TIMIS 414802 20 1 2

147312 Sum 2 147754 PETOFI ALEXANDRU 1,67123E+12 VERDE 10 B130 9 TIMISOARA TIMIS 153212 40 1 6

147754 Sum 6 147816 PAVEL VASILICA 0 ION IONESCU 1 A89 A 12 TIMISOARA TIMIS 71443 20 200 1

147816 Sum 1 147923 COROIU EMILIA 2,55012E+12 ION IONESCU 1 A41 A 12 TIMISOARA TIMIS 70288 20 200 -6 147923 COROIU EMILIA 2,55012E+12 ION IONESCU 1 A41 A 12 TIMISOARA TIMIS 70288 20 201 10

147923 Sum 4 148186 JURJ ION 1,38083E+12 LEANDRULUI 13 17 15 TIMISOARA TIMIS 80363 20 200 8

148186 Sum 8 148564 GOIA DUMITRU, DANIELA 1,66111E+12 ION IONESCU 1 A81 18 TIMISOARA TIMIS 71313 40 400 1

148564 Sum 1 149004 VACUTA NICOLAE 0 AMICITIEI 3 5 29 TIMISOARA TIMIS 7730 20 200 4

149004 Sum 4 149065 FARCAL MODEST 1,61052E+12 CONSTANTIN 80 A12 B 12 TIMISOARA TIMIS 38196 40 1 1

149065 Sum 1 149607 GRECU NICOLAE 0 ION IONESCU 94 94 B 6 TIMISOARA TIMIS 73907 40 401 3

149607 Sum 3 149719 BORBOS SZABO GAVRIL 0 ION IONESCU 26 A55 E 4 18 TIMISOARA TIMIS 70527 40 400 1

149719 Sum 1 150099 KOLLER PAUL NICOLAE 1,5702E+12 ION IONESCU103B 103B A 6 TIMISOARA TIMIS 73029 40 401 3

150099 Sum 3 150129 BUGA MIHAI 1,61053E+12 GIARMATA 725 CERNATEAZ TM 70854 40 1 2

150129 Sum 2 150167 MURARIU IULIAN 1E+13 ION IONESCU DE LA BB/7 C 1 3 TIMISOARA TIMIS 71694 20 200 2

150167 Sum 2

Page 3

Sheet 1 150357 ZAGREAN MARIUS ILIE 0 VERDE 14 B132 3 14 TIMISOARA TIMIS 147058 20 200 1

150357 Sum 1 150431 PRUNDEANU COSTACHE,VERON 2,54102E+12 ION IONESCU 1 A109 A 19 TIMISOARA TIMIS 69412 20 201 10

150431 Sum 10 150611 ISPAS ECATERINA 2,52031E+12 ECOULUI 2 14 TIMISOARA TIMIS 109416 20 201 9

150611 Sum 9 150688 GOLBAN CRISTIAN 0 PERLEI 3 TIMISOARA TIMIS 111155 40 400 9

150688 Sum 9 150930 MADUTA SIMONA GABRIELA 0 ION IONESCU 1 A58 B 5 TIMISOARA TIMIS 70598 40 401 1

150930 Sum 1 151011 IAMBRIC ANDREI PAVEL 1,63053E+12 ION IONESCU 3 A101 19 TIMISOARA TIMIS 73561 40 401 4

151011 Sum 4 151079 SERBAN ALIN-ADRIAN 1,74013E+12 MEMORANDU 38 6 TIMISOARA TIMIS 70552 40 402 1 151079 SERBAN ALIN-ADRIAN 1,74013E+12 MEMORANDU 38 6 TIMISOARA TIMIS 70552 40 406 3

151079 Sum 4 151239 LUPULESCU PETRU-SORIN 1,70043E+12 MARTIR DUM 3 15 TIMISOARA TIMIS 19756 40 400 1

151239 Sum 1 151375 PIRVU VIOREL 1,46073E+12 VERDE 43 A 3 8 TIMISOARA TIMIS 378650 20 1 1

151375 Sum 1 151739 PALCUT-FERICEAFLOARE 2,49043E+12 CONSTANTIN 99 254 3 8 TIMISOARA TIMIS 109379 20 200 0 151739 PALCUT-FERICEAFLOARE 2,49043E+12 CONSTANTIN 99 254 3 8 TIMISOARA TIMIS 109379 10 101 0 151739 PALCUT-FERICEAFLOARE 2,49043E+12 CONSTANTIN 99 254 3 8 TIMISOARA TIMIS 401964 10 1 3 151739 PALCUT-FERICEAFLOARE 2,49043E+12 CONSTANTIN 99 254 3 8 TIMISOARA TIMIS 37864 10 101 3

151739 Sum 6 151820 TUDOSIE VALERIU, VIOLETA 0 LIREI 5 7 10 TIMISOARA TIMIS 85113 20 200 8

151820 Sum 8 151823 BLAJ MIHAI-DORIN 1,73062E+12 TAKE IONESC 44 A 1 4 TIMISOARA TIMIS 3390 20 200 -6 151823 BLAJ MIHAI-DORIN 1,73062E+12 TAKE IONESC 44 A 1 4 TIMISOARA TIMIS 71053 40 401 -4 151823 BLAJ MIHAI-DORIN 1,73062E+12 TAKE IONESC 44 A 1 4 TIMISOARA TIMIS 135035 40 3 11

151823 Sum 1 151889 ATANASIU ANA NICOLAE AUR 0 ION IONESCU 1 A70 A 3 TIMISOARA TIMIS 70965 40 400 1

151889 Sum 1 151897 VULPIE LAURIAN 1,48092E+12 ION IONESCU 1 A67 A 7 TIMISOARA TIMIS 70856 20 200 6

151897 Sum 6 151955 ZAMFIR GHEORGHE 0 ION IONESCU 1 A90 B 6 TIMISOARA TIMIS 71523 20 200 1

151955 Sum 1 152039 PETREA MARIAN, VALERIU 0 AMICITIEI 3 5 49 TIMISOARA TIMIS 7743 20 200 8

152039 Sum 8 152206 IORDAN DANIEL FLORIN 1,74091E+12 ION IONESCU 1 A4 C 3 TIMISOARA TIMIS 70263 40 401 3

152206 Sum 3 152238 ROTARU IONEL 1,74071E+12 ION IONESCU 63 A63 C 9 TIMISOARA TIMIS 73757 40 402 16 152238 ROTARU IONEL 1,74071E+12 ION IONESCU 63 A63 C 9 TIMISOARA TIMIS 356925 40 1 -11

152238 Sum 5 152493 CECAN NICULAIE 1E+13 LEANDRULUI 9 15 3 TIMISOARA TIMIS 80636 20 200 2

152493 Sum 2 152628 COZORICI IOAN 1,55102E+12 ORAVITA 5 A109 A 4 18 TIMISOARA TIMIS 73950 40 400 -30 152628 COZORICI IOAN 1,55102E+12 ORAVITA 5 A109 A 4 18 TIMISOARA TIMIS 404338 40 1 37

152628 Sum 7 152685 POPESCU ION 1,75092E+12 ION IONESCU 0 B31 A 14 TIMISOARA TIMIS 68989 40 401 6

152685 Sum 6 152693 SIMINESCU MARICICA 2,74032E+12 PRINCIPALA 82 COVACI TM 83878 20 200 1

152693 Sum 1 152714 MIHAI CONSTANTIN 1,64092E+12 BRANDUSEI 11 C22 20 TIMISOARA TIMIS 20895 40 403 4

152714 Sum 4 152795 DURNEA PETRICA. 1,57022E+12 TORONTALU 3 B 1 4 TIMISOARA TIMIS 315240 40 401 4

Page 4

Sheet 1 152795 Sum 4

152907 BALAJ TEODOR 1,29042E+12 SPERANTEI 5 C3 A 2 7 TIMISOARA TIMIS 84273 20 200 8 152907 Sum 8

153399 GRIGORASI DUMITRU,ANGELA 0 SEVER BOCU 33 A 1 TIMISOARA TIMIS 84797 20 200 9 153399 Sum 9

153463 MILOSAV MIHAI SI MIHAELA 0 CONSTANTIN 95 258 14 TIMISOARA TIMIS 38260 40 400 1 153463 Sum 1

153553 COTOROGEA IONELA-CRISTINA 0 SEVER BOCU 1 C1 B 4 TIMISOARA TIMIS 84221 20 200 6 153553 Sum 6

153783 CRESTIN ALINA LOREDANA 2,75061E+12 CONSTANTIN 22 TIMISOARA TIMIS 38090 40 405 9 153783 CRESTIN ALINA LOREDANA 2,75061E+12 CONSTANTIN 22 TIMISOARA TIMIS 38090 40 420 -2 153783 CRESTIN ALINA LOREDANA 2,75061E+12 CONSTANTIN 22 TIMISOARA TIMIS 194985 40 1406 -4

153783 Sum 3 153832 LAZAR GABRIEL,DANA 1,61042E+12 ION IONESCU 1 A109 B 2 TIMISOARA TIMIS 69430 40 400 4

153832 Sum 4 153960 MOCAN OCTAVIAN 1,77052E+12 ARDEALULUI 02.04.08 3 7 TIMISOARA TIMIS 418883 40 1 6

153960 Sum 6 154230 POPA CRISAN 1,42071E+12 SUDULUI 43 B 8 TIMISOARA TIMIS 4531 40 400 7

154230 Sum 7 154243 ORBULOV CLAUDIU,MIHAELA 0 ARON COTRU 2 B 20 TIMISOARA TIMIS 148611 20 200 4

154243 Sum 4 154465 DRAGAN LILIANA 2,40043E+12 SALCAMILOR 23 B 7 TIMISOARA TIMIS 122729 20 200 1

154465 Sum 1 154742 VEREHA STELA 2,64021E+12 LIDIA 61 B 13 TIMISOARA TIMIS 82248 40 400 2 154742 VEREHA STELA 2,64021E+12 LIDIA 61 B 13 TIMISOARA TIMIS 82248 40 402 -1

154742 Sum 1 154790 BACRAU DOMNICA 2,59032E+12 SALCAMILOR 53 70/A 9 TIMISOARA TIMIS 122926 10 100 3 154790 BACRAU DOMNICA 2,59032E+12 SALCAMILOR 53 70/A 9 TIMISOARA TIMIS 399742 10 1 3

154790 Sum 6 154797 VIERU ELENA-COSTICA 0 DUMITRU JUG 13 64 C 9 TIMISOARA TIMIS 4345 20 200 1

154797 Sum 1 154898 KUPAS SPUNEI OLTITA-ANA 2,7311E+12 MARTIR ALEX 8 55 B 19 TIMISOARA TIMIS 400298 22 1 4

154898 Sum 4 154986 MUNTEAN ADRIAN 0 NICOLAE ILIE 14 0 A 4 TIMISOARA TIMIS 3402 40 400 6

154986 Sum 6 155194 TARNITA FLOAREA 2,69042E+12 MUSICESCU 16 28 A IV 18 TIMISOARA TIMIS 57875 20 200 31 155194 TARNITA FLOAREA 2,69042E+12 MUSICESCU 16 28 A IV 18 TIMISOARA TIMIS 96705 20 200 -27

155194 Sum 4 155387 VIRAG IOSIF. 1,71072E+12 CANALUL BE 36 TIMISOARA TIMIS 26944 40 400 3

155387 Sum 3 155595 POPA ALEXANDRA LISA 0 STEFAN OCT 1 B1 3 TIMISOARA TIMIS 75541 40 401 1

155595 Sum 1 155638 CIOBANU NICOLAE,IRINA 0 ROMANILOR 14 2 TIMISOARA TIMIS 119087 20 201 1

155638 Sum 1 155695 LUMINOSU IOAN,NELU 0 CAMPULUI 34 TIMISOARA TIMIS 31684 20 202 3

155695 Sum 3 155863 WANITCHI ANICA 2,54101E+12 CERNA 11 69 TIMISOARA TIMIS 28682 20 200 6

155863 Sum 6 155927 LUPU LAZAR SI MARIA 0 EROILOR DE 47 17 TIMISOARA TIMIS 53881 20 201 1

155927 Sum 1 156004 COVACI SEBASTIAN 0 BARBU ISCO 4 A 13 TIMISOARA TIMIS 17092 40 400 4

156004 Sum 4 156024 TODOR ALEX. 0 DELIBLATA 19 C6 10 TIMISOARA TIMIS 43916 40 402 4

156024 Sum 4 156222 BALOTEANU MARIA-MIHAELA 2,81091E+12 OFCEA 19 A 31 TIMISOARA TIMIS 105912 20 200 -4

Page 5

Sheet 1 156222 BALOTEANU MARIA-MIHAELA 2,81091E+12 OFCEA 19 A 31 TIMISOARA TIMIS 105912 40 1 14

156222 Sum 10 156459 TOMA MARIA VALERIA 2,75072E+12 CIRCUMVALA 21 68 TIMISOARA TIMIS 33159 20 200 10

156459 Sum 10 156838 CARANEANT NICU OVIDIU 0 LISABONA 10 0 15 TIMISOARA TIMIS 85337 40 402 4 156838 CARANEANT NICU OVIDIU 0 LISABONA 10 0 15 TIMISOARA TIMIS 85337 40 400 0 156838 CARANEANT NICU OVIDIU 0 LISABONA 10 0 15 TIMISOARA TIMIS 85337 40 401 0

156838 Sum 4 156999 FRATILA MIHAELA-SORINA 2,68111E+12 HORIA 50 TIMISOARA TIMIS 65801 20 200 9

156999 Sum 9 157038 OLTEAN TRAIAN, FLORICA 0 COSMONAUT 1 5 B 11 TIMISOARA TIMIS 39228 20 200 9

157038 Sum 9 157088 CONDRIUC LUCIAN 1,72031E+12 TIMIS 20 A 10 TIMISOARA TIMIS 138707 40 402 -10 157088 CONDRIUC LUCIAN 1,72031E+12 TIMIS 20 A 10 TIMISOARA TIMIS 138707 40 403 11

157088 Sum 1 157106 BOGOBIEA MONICA 2,74091E+12 IONEL PERLE 5 68 D 4 18 TIMISOARA TIMIS 360942 40 3 28 157106 BOGOBIEA MONICA 2,74091E+12 IONEL PERLE 5 68 D 4 18 TIMISOARA TIMIS 360942 40 2 -25

157106 Sum 3 157378 NICOARA JOEL 1,50032E+12 ANDREI SAG 0 U4 B 10 TIMISOARA TIMIS 2155 40 2 6

157378 Sum 6 157623 IOSCA EVA 0 D. MENDELE 21 ###### TIMISOARA TIMIS 96245 20 200 6

157623 Sum 6 157748 NEGRU DUMITRU 1,47083E+12 COSMONAUT 1 5 A 12 TIMISOARA TIMIS 39216 20 200 1

157748 Sum 1 158059 VOLOSENIUC GHE 0 CAREI 3 53 B 4 16 TIMISOARA TIMIS 27652 40 400 1

158059 Sum 1 158096 JANTUAN(DRAGAANDREEA GIANINA 2,74032E+12 ARADULUI 31B 4G B 3 16 TIMISOARA TIMIS 10670 20 200 6

158096 Sum 6 158098 IANCU VASILICA 0 ACAD. REMU 136 136 18 TIMISOARA TIMIS 18501 40 400 1

158098 Sum 1 158135 SUHAIDA ENDRE 1,77083E+12 ION INCULET 6 1 A 1 TIMISOARA TIMIS 46640 40 401 6

158135 Sum 6 158342 JECU AUREL 0 ARADULUI 30 7 B 1 TIMISOARA TIMIS 10583 40 400 3

158342 Sum 3 158562 POPESCU MARIANA 2,58063E+12 ARADULUI 141 12 TIMISOARA TIMIS 416023 22 1 9

158562 Sum 9 158563 VUCOVAN IOAN 1,53103E+12 LIEGE 5 58 A 2 10 TIMISOARA TIMIS 83212 20 200 5

158563 Sum 5 158598 CUDALB OLIMPIA 2,5007E+12 BOGDANEST 34 TIMISOARA TIMIS 358701 22 1 5

158598 Sum 5 158626 ANDRONE FLOARE 2,5112E+12 DEJ 20 B 1 4 TIMISOARA TIMIS 43343 20 200 6

158626 Sum 6 158786 MANESCU FOST DORINA LIANA 2,56032E+12 CONSTANTIN 18 GARAJ 10B 6 TIMISOARA TIMIS 75159 20 201 7

158786 Sum 7 159137 TAMAZILCARU ELENA 2,57071E+12 DEJ 2 54 B 1 TIMISOARA TIMIS 43319 20 200 1

159137 Sum 1 159197 IONESCU VALENTINA IONICA 0 ARADULUI 97 B 9 TIMISOARA TIMIS 11314 40 403 -2 159197 IONESCU VALENTINA IONICA 0 ARADULUI 97 B 9 TIMISOARA TIMIS 29919 20 200 6

159197 Sum 4 159398 POPA TERENTE, DANIELA 0 IANCU BREZE 2 0 TIMISOARA TIMIS 66115 20 201 5

159398 Sum 5 159424 BORUSTEANU CLAUDIU 1,77042E+12 FELIX 23 B 2 6 TIMISOARA TIMIS 117071 20 200 1 159424 BORUSTEANU CLAUDIU 1,77042E+12 FELIX 23 B 2 6 TIMISOARA TIMIS 55247 40 401 3 159424 BORUSTEANU CLAUDIU 1,77042E+12 FELIX 23 B 2 6 TIMISOARA TIMIS 68044 20 200 -1

159424 Sum 3

Page 6

Sheet 1 159431 UDREA IACOB, VIORICA 0 ARADULUI 18 8 A 16 TIMISOARA TIMIS 40811 22 203 2

159431 Sum 2 159547 INDRICAU IOAN-ZORITA 0 ADAM MICKIE 26 A 6 TIMISOARA TIMIS 3111 20 200 4

159547 Sum 4 159550 BUS RAIMOND TIBERIUS 1,71112E+12 CUGIR 12 63 A 16 TIMISOARA TIMIS 41566 40 1 5

159550 Sum 5 159684 ENE MANUEL MARIAN 1,7309E+12 MARTIR DAN 26 0 11 TIMISOARA TIMIS 137136 40 401 23 159684 ENE MANUEL MARIAN 1,7309E+12 MARTIR DAN 26 0 11 TIMISOARA TIMIS 137129 40 401 -22

159684 Sum 1 159909 GHERMAN ADRIANA LACRIMIO 0 BOGDANEST 32 A 40 TIMISOARA TIMIS 19534 40 400 1

159909 Sum 1 160058 PATRUICA OCTAVIAN,PAULA I 2,74011E+12 AMURGULUI 47 4 TIMISOARA TIMIS 7791 20 200 4

160058 Sum 4 160217 PRICAJAN LUCIAN-AUREL 1,63053E+12 ORSOVA 16 96 A 4 10 TIMISOARA TIMIS 108335 40 400 23 160217 PRICAJAN LUCIAN-AUREL 1,63053E+12 ORSOVA 16 96 A 4 10 TIMISOARA TIMIS 108335 20 200 -17

160217 Sum 6 160303 SIMON STEFAN MIHAI 1,52011E+12 ARADULUI 34 0 1 TIMISOARA TIMIS 10841 40 400 3 160303 SIMON STEFAN MIHAI 1,52011E+12 ARADULUI 34 0 1 TIMISOARA TIMIS 10810 40 403 3

160303 Sum 6 160333 TARANU IOAN 1,56121E+12 LINISTEI 29 0 1 14 TIMISOARA TIMIS 83806 40 400 9

160333 Sum 9 160349 SAND TUDORITA 2,72013E+12 ARADULUI 31B 4G B 20 TIMISOARA TIMIS 10672 20 200 -2 160349 SAND TUDORITA 2,72013E+12 ARADULUI 31B 4G B 20 TIMISOARA TIMIS 369481 20 1 10

160349 Sum 8 160399 MARINCAS GHEORGHE 1,691E+12 AMAN THEOD 48 TIMISOARA TIMIS 137248 40 400 3

160399 Sum 3 160745 MATEI LEONTIN-VICTOR 1,68042E+12 MUNTENIEI B26 2 TIMISOARA TIMIS 415081 22 1 2

160745 Sum 2 160791 DOMINTE CLAUDIU-CONSTAN 1,77083E+12 BUCOVINEI 9 TIMISOARA TIMIS 24116 40 403 9

160791 Sum 9 160833 POPESCU ANA 2,51023E+12 BOGDANEST 32 B 28 TIMISOARA TIMIS 399933 22 1 6 160833 POPESCU ANA 2,51023E+12 BOGDANEST 32 B 28 TIMISOARA TIMIS 399932 22 1 3

160833 Sum 9 160926 PRIBEANU DANIEL MARIAN 1,78083E+12 RASARITULU 1 0 A 9 TIMISOARA TIMIS 379593 22 1 1

160926 Sum 1 160972 CABINET INDIV. AV. BURA TA 0 TORONTALU 913 . C 13 TIMISOARA TIMIS 141551 40 401 1

160972 Sum 1 161151 BODEA LETITIA SI CALIN 0 CETATII 46 D 19 TIMISOARA TIMIS 29972 20 200 1 161151 BODEA LETITIA SI CALIN 0 CETATII 46 D 19 TIMISOARA TIMIS 29972 20 201 1

161151 Sum 2 161204 CURTUZAN VLAD 1,79062E+12 OPERETEI 11 3 TIMISOARA TIMIS 107234 40 401 8

161204 Sum 8 161251 MACSEC IOAN 1,68063E+12 PROF. DR. VA 14 131 A 3 12 TIMISOARA TIMIS 127118 40 400 4

161251 Sum 4 161315 POGAN GHEORGHE 1,40041E+12 CAREI 15 A P 2 TIMISOARA TIMIS 387937 20 1 1

161315 Sum 1 161356 BUCUR FANEL 1,63123E+12 ORSOVA 14 95 7 TIMISOARA TIMIS 108293 40 401 4

161356 Sum 4 161404 ROMANIUC VASILE 0 GHEORGHE O 8 5 TIMISOARA TIMIS 126385 40 401 9

161404 Sum 9 161424 CIURDAR AUREL 0 ARADULUI 119 119 1 101 TIMISOARA TIMIS 9875 40 400 7

161424 Sum 7 162042 BERDEI IOAN-ELISABETA 0 LINISTEI A1 2 TIMISOARA TIMIS 83445 20 200 6

162042 Sum 6 162304 CHIRITOIU GHEORGHE 1,59091E+12 BUCOVINEI 1 A22 12 TIMISOARA TIMIS 22244 20 200 3

Page 7

Sheet 1 162304 Sum 3

162336 SANDU DAMIAN,VETURIA 0 PONEASCA 13 TIMISOARA TIMIS 114886 20 201 1 162336 Sum 1

162595 BOANA ION CRISTIAN 0 LIEGE 9 A 9 TIMISOARA TIMIS 83264 40 400 1 162595 Sum 1

162694 LASC PAVEL 1,39051E+12 ST. KARADJIC 10 TIMISOARA TIMIS 110260 40 401 2 162694 Sum 2

162759 GODEANU IONEL,SORINA 0 ZANOAGA 2/A TIMISOARA TIMIS 396226 22 1 7 162759 Sum 7

162779 TASEDAN ALIN 1,74021E+12 BUCOVINEI 1 C8 2 TIMISOARA TIMIS 57726 20 201 6 162779 Sum 6

162874 PIRTICA MITICA 1,70073E+12 TELEGRAFUL 46 TIMISOARA TIMIS 136768 40 400 4 162874 Sum 4

162950 ACHITEI DUMITRU 1,52081E+12 SIMION BARN 36 8 TIMISOARA TIMIS 124708 20 200 1 162950 ACHITEI DUMITRU 1,52081E+12 SIMION BARN 36 8 TIMISOARA TIMIS 108652 40 400 3

162950 Sum 4 162995 HECKMANN D.SOFIA 0 ECATERINA T 17 1 TIMISOARA TIMIS 51566 22 200 1 162995 HECKMANN D.SOFIA 0 ECATERINA T 17 1 TIMISOARA TIMIS 51566 20 200 1

162995 Sum 2 163383 MIHU ANA 2,2301E+12 CARLOVA VA 30 TIMISOARA TIMIS 145063 20 200 1

163383 Sum 1 163395 LICA MARIN 1,3306E+12 CARLOVA VA 48 TIMISOARA TIMIS 145085 40 400 4

163395 Sum 4 163544 CIOBANU VASILE, COJOCARU 0 ALBINELOR 85 TIMISOARA TIMIS 5326 20 200 1

163544 Sum 1 163591 BOSTAN VASILE 1,54123E+12 ALBINELOR 56 TIMISOARA TIMIS 5291 40 403 1 163591 BOSTAN VASILE 1,54123E+12 ALBINELOR 56 TIMISOARA TIMIS 5291 40 400 1 163591 BOSTAN VASILE 1,54123E+12 ALBINELOR 56 TIMISOARA TIMIS 5291 40 401 3

163591 Sum 5 164004 ILIES DAN SI DANA 0 INTRAREA GO 11 1 7 TIMISOARA TIMIS 63665 10 101 3

164004 Sum 3 164048 GALICI AURORA 2,32102E+12 INTRAREA GO 7 16 TIMISOARA TIMIS 63828 20 201 1

164048 Sum 1 164174 HATEGAN PETRU 0 SIMION BARN59/A 1 7 TIMISOARA TIMIS 124933 40 400 1

164174 Sum 1 164281 HORGA COSTEL 1,73022E+12 MACIN 7 B10 357 TIMISOARA TIMIS 67041 20 200 7

164281 Sum 7 164311 LOZICI PETRU 0 LUGOJULUI 25 A 17 TIMISOARA TIMIS 89372 40 400 1

164311 Sum 1 164579 AIOANEI EUGEN 0 DOROBANTIL 1 E10 5 TIMISOARA TIMIS 47876 40 401 4 164579 AIOANEI EUGEN 0 DOROBANTIL 1 E10 5 TIMISOARA TIMIS 47876 20 201 1

164579 Sum 5 164597 LITOIU CONSTANTIN 1,52093E+12 ALBINELOR 54 TIMISOARA TIMIS 5288 40 403 1 164597 LITOIU CONSTANTIN 1,52093E+12 ALBINELOR 54 TIMISOARA TIMIS 5288 40 402 1 164597 LITOIU CONSTANTIN 1,52093E+12 ALBINELOR 54 TIMISOARA TIMIS 5288 40 401 1

164597 Sum 3 164841 ADAMESCU NICOLAE 1,61012E+12 POMICULTUR 12 TIMISOARA TIMIS 114741 40 402 5 164841 ADAMESCU NICOLAE 1,61012E+12 POMICULTUR 12 TIMISOARA TIMIS 114741 40 408 1 164841 ADAMESCU NICOLAE 1,61012E+12 POMICULTUR 12 TIMISOARA TIMIS 114741 40 407 1 164841 ADAMESCU NICOLAE 1,61012E+12 POMICULTUR 12 TIMISOARA TIMIS 114741 40 406 2

164841 Sum 9 164909 IONESCU ION, ELENA 2,52102E+12 BARBU STEF 11 A22 2 8 TIMISOARA TIMIS 2432 40 400 3

164909 Sum 3 165213 OLARIU ANA GEORGETA 0 SIMION BARN 67 4 10 TIMISOARA TIMIS 125015 40 400 7

165213 Sum 7

Page 8

Sheet 1 165220 JOLTEA MIHAI 1,61033E+12 KOGALNICEANU MIHAC8 C 1 5 TIMISOARA TIMIS 98172 20 200 6

165220 Sum 6 165223 CAPUSAN VASILE 0 ANDREI SAG 1 A21 15 TIMISOARA TIMIS 2408 20 201 7

165223 Sum 7 165397 SERBANICA TRANDAFIRA 2,52081E+12 AVRAM IMBR 19 24 14 TIMISOARA TIMIS 67198 20 200 7

165397 Sum 7 165406 TICANA ELENA 0 DOROBANTIL 1 E4 TIMISOARA TIMIS 48060 22 200 5

165406 Sum 5 165433 HAUPRICH IOAN 1,31053E+12 ANDREI SAG 17 2 8 TIMISOARA TIMIS 2654 20 200 7

165433 Sum 7 165694 PREDA MARCEL 0 TELEGRAFULUI D17 2 11 TIMISOARA TIMIS 136602 20 200 9

165694 Sum 9 165930 PALARIA RODICA 2,73123E+12 ANDREI SAG 2 A6 1 4 TIMISOARA TIMIS 2641 20 200 16 165930 PALARIA RODICA 2,73123E+12 ANDREI SAG 2 A6 1 4 TIMISOARA TIMIS 122334 20 200 -7

165930 Sum 9 165964 AVRAMESCU CORNEL VIOREL 1,55101E+12 BARBU STEF 2 A2 2 6 TIMISOARA TIMIS 2728 40 400 3

165964 Sum 3 166022 SAVA IOAN-IOSIF 1,41071E+12 ACADEMICIA 9 A 14 TIMISOARA TIMIS 80002 20 201 7

166022 Sum 7 166168 GHERGA TRAILA 0 ANDREI SAG 1 U2 A 7 TIMISOARA TIMIS 2546 40 400 9

166168 Sum 9 166328 IONESCU TOMA 1,40081E+12 DOROBANTIL 14 D A 4 TIMISOARA TIMIS 48302 20 200 1

166328 Sum 1 166823 MOROSAN IOAN 1,54032E+12 TELEGRAFUL 78 TIMISOARA TIMIS 136829 40 400 4

166823 Sum 4 167059 DIOSI DANIELA SIMONA 2,66063E+12 POMICULTUR 20 2 TIMISOARA TIMIS 376471 24 1 9

167059 Sum 9 167429 DRAGOI RADU-AURELIAN 1,72053E+12 SIMION BARN 39 1 TIMISOARA TIMIS 124712 40 402 4 167429 DRAGOI RADU-AURELIAN 1,72053E+12 SIMION BARN 39 1 TIMISOARA TIMIS 124712 20 200 -1

167429 Sum 3 167619 MARINESCU LAZARICA 0 ANDREI SAG 1 A17 A 17 TIMISOARA TIMIS 2325 40 400 1

167619 Sum 1 167830 TIHULCA GHE 0 RENASTERII D9 A 8 TIMISOARA TIMIS 47765 22 200 4

167830 Sum 4 167855 VASILESCU EMIL-LIVIU, RODICA 1,571E+12 DOROBANTIL 1 E13 A 6 TIMISOARA TIMIS 124475 20 200 8

167855 Sum 8 167929 PREDA IULIAN 0 SIMION BARN 60 5 TIMISOARA TIMIS 124958 40 400 3

167929 Sum 3 168385 SLAVU LUCIAN 1,70031E+12 DOROBANTIL 1 C17 A 13 TIMISOARA TIMIS 105825 20 200 5

168385 Sum 5 168583 SATMARI SORIN 1,80022E+12 AVRAM IMBR 9 3 114 TIMISOARA TIMIS 67360 40 400 3

168583 Sum 3 168584 BUDAE IOAN 1,38083E+12 ECATERINA T 9 1 TIMISOARA TIMIS 51603 20 201 2 168584 BUDAE IOAN 1,38083E+12 ECATERINA T 9 1 TIMISOARA TIMIS 51603 20 200 7

168584 Sum 9 168873 HEHN STELA,DORIN-OLIM 0 ANDREI SAG 1 A4 4 TIMISOARA TIMIS 2468 20 201 2

168873 Sum 2 169109 NAN NICOLAE FLORIN 1,69072E+12 SIMION BARN 52 52 A 10 TIMISOARA TIMIS 124829 40 401 5

169109 Sum 5 169252 POP CRISTIAN 1,6901E+12 DOROBANTIL 1 9 A 16 TIMISOARA TIMIS 84301 22 200 3

169252 Sum 3 169829 FAUR MARINELA 0 IULIU MANIU 37 4 TIMISOARA TIMIS 76983 20 202 1

169829 Sum 1 169897 MOCANU FLORICA 2,6707E+12 ANA IPATESC 20 C 4 TIMISOARA TIMIS 342876 22 1 6

169897 Sum 6

Page 9

Sheet 1 169931 RICHICZAN IOSIF 1,68082E+12 ION NECULC 45 5 TIMISOARA TIMIS 46797 20 200 3 169931 RICHICZAN IOSIF 1,68082E+12 ION NECULC 45 5 TIMISOARA TIMIS 74021 20 203 1

169931 Sum 4 169977 TURCAS ( MARZAALINA-NASTASIA 2,77051E+12 CIRCUMVALA 18 5 22 TIMISOARA TIMIS 39974 20 200 9

169977 Sum 9 169990 MIOC MARIA 2,3101E+12 EPISCOP AUG 6 20 TIMISOARA TIMIS 118873 20 202 6

169990 Sum 6 169991 GOSPODAROV ELENA 0 REPUBLICII 4 26 TIMISOARA TIMIS 118130 20 202 8

169991 Sum 8 170026 UNGUR MIRCEA,ILEANA 0 CONSTANTA 7 TIMISOARA TIMIS 37422 20 201 4 170026 UNGUR MIRCEA,ILEANA 0 CONSTANTA 7 TIMISOARA TIMIS 37422 20 203 1

170026 Sum 5 170197 DOROBANTU ION,ELEONORA 0 BRAN 1 04.02.08 13 TIMISOARA TIMIS 20401 20 200 1

170197 Sum 1 170621 BACANCEA MIHAIL 0 VASILE LUPU 10 4 TIMISOARA TIMIS 145953 20 200 1

170621 Sum 1 170664 STAN NICOLAE,LILIANA 0 MUSICESCU 0 TIMISOARA TIMIS 368463 22 1 1

170664 Sum 1 170835 MALEA MIRCEA 1,49111E+12 PETOFI SAND 7 TIMISOARA TIMIS 52750 20 201 1

170835 Sum 1 171045 PRUNE GHEORGHE 1,46073E+12 HAGA 6B TIMISOARA TIMIS 399525 22 1 8

171045 Sum 8 171074 NAZARE MARIA 2,55042E+12 DOROBANTILOR E12 B 6 TIMISOARA TIMIS 346659 24 1 7

171074 Sum 7 171108 ION MARINELA 2,67092E+12 EUGEN CUTE 13 D2 B 13 TIMISOARA TIMIS 7911 20 200 6

171108 Sum 6 171298 DARABANT GHEORGHE AUREL 1,68062E+12 MARTIR MAR6A 2 48 TIMISOARA TIMIS 96905 20 200 4

171298 Sum 4 171449 BISTRICEANU SANDA 2,6007E+12 URSENI 20C TIMISOARA TIMIS 356556 20 1 1 171449 BISTRICEANU SANDA 2,6007E+12 URSENI 20C TIMISOARA TIMIS 363636 22 1 4 171449 BISTRICEANU SANDA 2,6007E+12 URSENI 20C TIMISOARA TIMIS 413843 20 1 1

171449 Sum 6 171510 PARPALUTA MIRCEA,MARIA CAR 0 STEAUA 11 G 36 TIMISOARA TIMIS 129015 20 200 4

171510 Sum 4 171536 CRISTISOR FLORIN 1,7804E+12 COMARNIC (B 160 2 3 307 TIMISOARA TIMIS 36975 20 200 7

171536 Sum 7 171672 URSAN SERGIU 1,77101E+12 LOTUSULUI 5 225 4 9 TIMISOARA TIMIS 88287 40 400 13 171672 URSAN SERGIU 1,77101E+12 LOTUSULUI 5 225 4 9 TIMISOARA TIMIS 314593 40 401 -12

171672 Sum 1 171880 BLAJOVAN JENICA IONICA 1,70041E+12 ANTON BACA 37 TIMISOARA TIMIS 8957 20 202 -1 171880 BLAJOVAN JENICA IONICA 1,70041E+12 ANTON BACA 37 TIMISOARA TIMIS 8957 20 200 4 171880 BLAJOVAN JENICA IONICA 1,70041E+12 ANTON BACA 37 TIMISOARA TIMIS 8957 20 201 2

171880 Sum 5 171985 WOLLNER EUDOCHIA 2,46051E+12 COMARNIC (B 160 2 111 TIMISOARA TIMIS 57914 20 200 -1 171985 WOLLNER EUDOCHIA 2,46051E+12 COMARNIC (B 160 2 111 TIMISOARA TIMIS 397710 20 1 7

171985 Sum 6 172071 MIHET NADIA-ANCA 2,7604E+12 INTRAREA GO 12 C9 14 TIMISOARA TIMIS 84915 20 200 1

172071 Sum 1 172233 CHISCA VASILE LIVIU 1,69012E+12 RECOLTEI 11 F1 4 72 TIMISOARA TIMIS 377614 20 1 9

172233 Sum 9 172249 MAVRODIN CORINA 2,66021E+12 CONSTANTIN 14 5 TIMISOARA TIMIS 56266 24 232 -5 172249 MAVRODIN CORINA 2,66021E+12 CONSTANTIN 14 5 TIMISOARA TIMIS 416410 20 1 14

172249 Sum 9 172362 BEBESELEA-STERMARIANA VICTORIA 2,51082E+12 BOGDANEST 30 1 TIMISOARA TIMIS 19483 20 202 1 172362 BEBESELEA-STERMARIANA VICTORIA 2,51082E+12 BOGDANEST 30 1 TIMISOARA TIMIS 19483 20 201 1

Page 10

Sheet 1 172362 Sum 2

172654 URECHIATU LIA-CRISTINA 2,78102E+12 MEZIAD 12 92 B 17 TIMISOARA TIMIS 97170 20 201 3 172654 Sum 3

172742 PASCU CORNEL 1E+13 IVAN PETROV 23 TIMISOARA TIMIS 344309 22 1 1 172742 PASCU CORNEL 1E+13 IVAN PETROV 23 TIMISOARA TIMIS 110500 22 201 1 172742 PASCU CORNEL 1E+13 IVAN PETROV 23 TIMISOARA TIMIS 110500 20 202 1 172742 PASCU CORNEL 1E+13 IVAN PETROV 23 TIMISOARA TIMIS 344309 20 2 1

172742 Sum 4 172976 ICOBESCU PETRU 1,55013E+12 VASILE LUCA 11 A13 C 2 TIMISOARA TIMIS 33585 20 200 5

172976 Sum 5 173315 MARINCAS EUGENIA 2,46101E+12 LOUIS PASTE 32 B25 A 1 TIMISOARA TIMIS 88499 20 200 5

173315 Sum 5 173335 CORDUNEANU GABRIEL 1,68093E+12 FLOSSERSTR 1 GERMANIA 405313 22 1 -101 173335 CORDUNEANU GABRIEL 1,68093E+12 FLOSSERSTR 1 GERMANIA 143707 22 226 103

173335 Sum 2 173449 WANDERER SORIN 1,67081E+12 SINANDREI 383 CARANI COMTM 118129 20 200 -2 173449 WANDERER SORIN 1,67081E+12 SINANDREI 383 CARANI COMTM 65612 20 200 3

173449 Sum 1 173985 CHIU IONEL,ECATERINA 0 ION ROMANU24/A TIMISOARA TIMIS 146530 22 201 3 173985 CHIU IONEL,ECATERINA 0 ION ROMANU24/A TIMISOARA TIMIS 146530 24 201 7

173985 Sum 10 174145 VASUI ANA 2,48111E+12 HOTINULUI 11 A 2 TIMISOARA TIMIS 362160 24 1 4

174145 Sum 4 174220 PRECUP EMANUELA-IOANA 2,8312E+12 SAGULUI 54 34 TIMISOARA TIMIS 93622 20 200 2

174220 Sum 2 174233 TAMAS CECILIA-IOANA 2,76062E+12 NICOLAE ILIE 1 A 3 TIMISOARA TIMIS 3207 40 402 6

174233 Sum 6 174427 COSTAN VASILE 1,50121E+12 LUGOJULUI 8 B 4 14 TIMISOARA TIMIS 344490 20 1 4

174427 Sum 4 174493 GREPINEAC GAVRIL 1,7012E+12 BARZAVA 02.03.08 2 25A TIMISOARA TIMIS 412982 40 1 10

174493 Sum 10 174583 TIGU GHEORGHE SABIN 1,49102E+12 F. C. RIPENS 26 A 22 TIMISOARA TIMIS 319231 22 200 5

174583 Sum 5 174634 BUDAI DANIEL,LAURA 0 DIVIZIA 9 CAV 61 B2 A 4 85 TIMISOARA TIMIS 66049 20 200 1

174634 Sum 1 174750 CHIRICA RODICA 2,60032E+12 CONSTANTIN 4 5 TIMISOARA TIMIS 137290 20 200 -5 174750 CHIRICA RODICA 2,60032E+12 CONSTANTIN 4 5 TIMISOARA TIMIS 137290 22 1 15 174750 CHIRICA RODICA 2,60032E+12 CONSTANTIN 4 5 TIMISOARA TIMIS 137290 40 5 -4 174750 CHIRICA RODICA 2,60032E+12 CONSTANTIN 4 5 TIMISOARA TIMIS 137290 20 201 1

174750 Sum 7 174757 DREXLER LADISLAU 1,60122E+12 VISINULUI 10 12 TIMISOARA TIMIS 76233 20 200 5

174757 Sum 5 174886 CROITORIU NECULAI 1,70102E+12 METALURGIE6A 2 6 TIMISOARA TIMIS 96932 40 2 41 174886 CROITORIU NECULAI 1,70102E+12 METALURGIE6A 2 6 TIMISOARA TIMIS 96932 40 1 -37

174886 Sum 4 174936 SCURTU VICTOR 1,64011E+12 BABADAG 6 37 TIMISOARA TIMIS 15322 40 402 16 174936 SCURTU VICTOR 1,64011E+12 BABADAG 6 37 TIMISOARA TIMIS 15322 40 401 -6

174936 Sum 10 174958 BOTA MIHAI 0 CONSTANTIN 40 19 TIMISOARA TIMIS 26042 20 200 5 174958 BOTA MIHAI 0 CONSTANTIN 40 19 TIMISOARA TIMIS 406997 20 1 3

174958 Sum 8 175162 HUMENIUC DUMITRU 1,67072E+12 CIOBANULUI 1 A 63 TIMISOARA TIMIS 32332 20 200 -10 175162 HUMENIUC DUMITRU 1,67072E+12 CIOBANULUI 1 A 63 TIMISOARA TIMIS 100366 20 200 20 175162 HUMENIUC DUMITRU 1,67072E+12 CIOBANULUI 1 A 63 TIMISOARA TIMIS 100366 22 1 2 175162 HUMENIUC DUMITRU 1,67072E+12 CIOBANULUI 1 A 63 TIMISOARA TIMIS 32332 20 201 -2

Page 11

Sheet 1 175162 Sum 10

175163 NITESCU VASILE,IVU DANIEL 1,6501E+12 CIOBANULUI 1 A 27 TIMISOARA TIMIS 32329 20 201 1 175163 Sum 1

175323 STANCU IONEL 1,65072E+12 STUPARILOR 1 TIMISOARA TIMIS 133002 20 201 -6 175323 STANCU IONEL 1,65072E+12 STUPARILOR 1 TIMISOARA TIMIS 133002 20 203 3 175323 STANCU IONEL 1,65072E+12 STUPARILOR 1 TIMISOARA TIMIS 133002 20 200 16 175323 STANCU IONEL 1,65072E+12 STUPARILOR 1 TIMISOARA TIMIS 133002 22 200 -4

175323 Sum 9 175384 VOICHITA EMILIAN, NATALIA 0 ORION 22 1 7 TIMISOARA TIMIS 107774 20 200 1

175384 Sum 1 175668 DIACONESCU MONICA 2,68053E+12 CONSTANTIN 10 2 TIMISOARA TIMIS 37440 20 201 1

175668 Sum 1 175681 JILCU OCTAVIA 2,38021E+12 DELIBLATA 5 10 TIMISOARA TIMIS 326211 22 1 1 175681 JILCU OCTAVIA 2,38021E+12 DELIBLATA 5 10 TIMISOARA TIMIS 326216 22 1 0

175681 Sum 1 175700 LEPADAT FLORIN, OCTAVIAN 0 MUNCII 1B TIMISOARA TIMIS 101025 20 201 2 175700 LEPADAT FLORIN, OCTAVIAN 0 MUNCII 1B TIMISOARA TIMIS 101025 22 201 1

175700 Sum 3 176347 RUSZ LAURA MARCELA 2,78073E+12 VULTURILOR 59 B 9 TIMISOARA TIMIS 149941 20 201 1

176347 Sum 1 176380 MARIS VASILE 1,27021E+12 MUSICESCU 26 C 2 TIMISOARA TIMIS 58356 20 200 1

176380 Sum 1 176531 CIUCLEA ELENA 0 ELECTRONIC 14 15 TIMISOARA TIMIS 368619 20 1 1

176531 Sum 1 177365 DUDAS IOSIF SI GYORGYI 0 GHEORGHE 31 A 39 TIMISOARA TIMIS 61208 20 200 7

177365 Sum 7 177411 POPA IOAN-MIRON 1,63111E+12 TIBRULUI 57 TIMISOARA TIMIS 137839 40 3 -2 177411 POPA IOAN-MIRON 1,63111E+12 TIBRULUI 57 TIMISOARA TIMIS 137839 40 2 9

177411 Sum 7 177548 BOGDAN LENUTA MARINELA 2,68092E+12 LOUIS PASTE 28 B 7 TIMISOARA TIMIS 88472 40 404 12 177548 BOGDAN LENUTA MARINELA 2,68092E+12 LOUIS PASTE 28 B 7 TIMISOARA TIMIS 88472 40 403 -6

177548 Sum 6 177594 BUDE ALEXANDRU,ANA 0 MANGALIA 46 8 TIMISOARA TIMIS 417823 22 1 10 177594 BUDE ALEXANDRU,ANA 0 MANGALIA 46 8 TIMISOARA TIMIS 417823 20 1 -6

177594 Sum 4 177632 RICHICZAN CAROLINA 2,68021E+12 ION NECULC 45 5 TIMISOARA TIMIS 46797 20 200 3 177632 RICHICZAN CAROLINA 2,68021E+12 ION NECULC 45 5 TIMISOARA TIMIS 74021 20 203 1

177632 Sum 4 177713 TOMESCU TUDOR 1,65022E+12 TORONTALU 90 TIMISOARA TIMIS 141550 20 201 1

177713 Sum 1 177749 CHEN ZHENGUAN,MIHAEL 2,79123E+12 KIRIAK DUMIT 21 A26 10 TIMISOARA TIMIS 51092 20 200 7

177749 Sum 7 177792 ERDEI PETRU,MARIANA 0 ANTON PAVL 42 TIMISOARA TIMIS 9060 20 202 1 177792 ERDEI PETRU,MARIANA 0 ANTON PAVL 42 TIMISOARA TIMIS 9060 22 202 3 177792 ERDEI PETRU,MARIANA 0 ANTON PAVL 42 TIMISOARA TIMIS 9060 22 201 2

177792 Sum 6 177812 LUDWIG ECATERINA 2,50043E+12 MEZIAD 1 84 1 TIMISOARA TIMIS 97065 20 200 5 177812 LUDWIG ECATERINA 2,50043E+12 MEZIAD 1 84 1 TIMISOARA TIMIS 52656 20 201 3

177812 Sum 8 178121 RUSU MIRCEA EMIL 1,54071E+12 OFCEA 4 1/B TIMISOARA TIMIS 106013 20 201 2

178121 Sum 2 178149 OSZ MIRELA 2,57111E+12 DSIDA JENI SATU MARE SM 100963 20 200 3

178149 Sum 3 178191 SIMONESCU PETRU 1,23033E+12 ALEXANDRU 67 6 TIMISOARA TIMIS 6661 20 200 1

178191 Sum 1

Page 12

Sheet 1 178287 GRUIA RALUCA 2,76121E+12 STEAUA 0 34/A 12 TIMISOARA TIMIS 129086 40 1 10

178287 Sum 10 178361 TRIPON NICOLETA MIHAELA 2,8012E+12 BRANDUSEI 12 A 22 TIMISOARA TIMIS 20920 40 409 6

178361 Sum 6 178612 OSTER BRUNO LEONHARD 1,82051E+12 VERDI GIUSE 10 TIMISOARA TIMIS 62954 40 410 4

178612 Sum 4 178621 SENTICI CRISTIAN-ARTUR 1,74101E+12 MARTIR MIHA 1 E5 15 TIMISOARA TIMIS 36315 40 412 10

178621 Sum 10 178656 STAN VALENTIN-OVIDIU 1,70072E+12 CUGIR 12 B 13 TIMISOARA TIMIS 41583 40 404 4

178656 Sum 4 178909 SANDOR VIRGIL 1,70122E+12 ION MIHALAC 10 26 TIMISOARA TIMIS 17661 40 401 4 178909 SANDOR VIRGIL 1,70122E+12 ION MIHALAC 10 26 TIMISOARA TIMIS 17661 40 402 11 178909 SANDOR VIRGIL 1,70122E+12 ION MIHALAC 10 26 TIMISOARA TIMIS 17661 40 400 -12

178909 Sum 3 178937 BALOGH STEFAN GABRIEL 1,74083E+12 CIRCUMVALA 26 54 TIMISOARA TIMIS 34082 40 403 6

178937 Sum 6 178941 NANUTI CONSTANTIN 0 ION IONESCU 0 A/73 B 3 TIMISOARA TIMIS 68736 40 400 5

178941 Sum 5 179266 VANU IOAN-DANUT 1,71061E+12 AMFOREI 12 D 2 9 TIMISOARA TIMIS 415312 20 1 3

179266 Sum 3 179300 GABOR ADELKA 2,5609E+12 SEVER BOCU 303 11 TIMISOARA TIMIS 364132 40 2 4

179300 Sum 4 179375 FARCAU IOAN DOREL 1,57062E+12 BUCOVINEI 0 A18 3 TIMISOARA TIMIS 22152 40 1 -20 179375 FARCAU IOAN DOREL 1,57062E+12 BUCOVINEI 0 A18 3 TIMISOARA TIMIS 21893 40 400 27

179375 Sum 7 179491 CAB.INDIV.AV. MORARU SERAFIM 0 COLONEL EN 4 1 TIMISOARA TIMIS 36629 40 400 7

179491 Sum 7 179506 LEDEH AL HAMW BASEMA 2,6901E+12 VLADEASA 9 A 9 TIMISOARA TIMIS 82049 20 200 4 179506 LEDEH AL HAMW BASEMA 2,6901E+12 VLADEASA 9 A 9 TIMISOARA TIMIS 391679 20 1 4

179506 Sum 8 179509 ALBIS SORIN 1,70083E+12 EUGENIU DE 7 9 TIMISOARA TIMIS 347372 40 1 2

179509 Sum 2 179671 GAVRA MARIUS-MIHAI 1,73032E+12 MARTIR FLORIAN ANTC20 1 7 TIMISOARA TIMIS 350857 20 1 1

179671 Sum 1 179715 DEMETRESCU FLAVIA IRINA 0 CUTEZATOR 2 6 TIMISOARA TIMIS 42418 40 400 3

179715 Sum 3 179729 STEFANESCU SORIN OCTAVIAN 1,62051E+12 VEGA 3 91 A 5 TIMISOARA TIMIS 415407 20 1 2

179729 Sum 2 179784 SUCIU IOAN CLAUDIU 1,8001E+12 TORONTALU 7 44 A 18 TIMISOARA TIMIS 141246 40 401 6

179784 Sum 6 179836 BIHOI MARIUS-EUGEN. 1,59102E+12 GENERAL IO 25 25 TIMISOARA TIMIS 59028 40 400 3

179836 Sum 3 179848 BUZDUGAN COSTEL SORIN 1,7006E+12 MASLINULUI 1 1 A 20 TIMISOARA TIMIS 94628 40 1 27 179848 BUZDUGAN COSTEL SORIN 1,7006E+12 MASLINULUI 1 1 A 20 TIMISOARA TIMIS 94604 40 402 -25

179848 Sum 2 179876 VIGH LADISLAU 1,3706E+12 ALUNIS 54 TIMISOARA TIMIS 7069 40 400 2

179876 Sum 2 179896 PANAIT ANA-AURORA 2,6705E+12 STEFAN OCT 25 A3 8 TIMISOARA TIMIS 75856 40 401 1

179896 Sum 1 179940 GHIBU CONSTANTIN MIHA 1,6011E+12 CUGIR 20 77 B 4 19 TIMISOARA TIMIS 41818 40 401 2

179940 Sum 2 180076 BADOIU EMILIA GABRIELA 0 DOINEI 23 22 TIMISOARA TIMIS 47005 40 400 1

180076 Sum 1 180094 CHIPER OVIDIU GEORGE 1,75042E+12 LUNCANI 12 TIMISOARA TIMIS 90767 40 408 1

180094 Sum 1

Page 13

Sheet 1 180375 OUDA MOUSTAFA 1,61082E+12 ION IONESCU 1 A6 18 TIMISOARA TIMIS 70635 40 402 2

180375 Sum 2 180377 BLEDEA LUCIAN-CONSTANT 1,77113E+12 MARESAL AL 9 TIMISOARA TIMIS 341224 40 2 6

180377 Sum 6 180386 MARCU PETRU 1,67092E+12 DAMBOVITA 32 A15 8 TIMISOARA TIMIS 45047 40 401 3

180386 Sum 3 180574 SELAGEA ELENA 0 DROPIEI 6 A 19 TIMISOARA TIMIS 50231 40 400 1

180574 Sum 1 180801 PELICI MILADIN 1,75053E+12 LUGOJULUI 13G TIMISOARA TIMIS 379544 40 1 7 180801 PELICI MILADIN 1,75053E+12 LUGOJULUI 13G TIMISOARA TIMIS 379544 22 1 -1

180801 Sum 6 180819 GRIGORAS ELENA-MARIETA 2,49031E+12 LOTUSULUI 4 11 TIMISOARA TIMIS 109426 20 200 8

180819 Sum 8 180823 CATANESCU PETRU STEFAN 1,56052E+12 LUMINII 15 43 12 TIMISOARA TIMIS 89912 40 400 1

180823 Sum 1 181005 ANDRONIC CRISTIAN 0 ALEXANDRU 12 TIMISOARA TIMIS 5365 40 401 1

181005 Sum 1 181122 ZAHARIUC ALEXANDRU LUCIA 1,80052E+12 LUMINII 36 7 TIMISOARA TIMIS 90422 40 402 -23 181122 ZAHARIUC ALEXANDRU LUCIA 1,80052E+12 LUMINII 36 7 TIMISOARA TIMIS 90422 40 401 31

181122 Sum 8 181168 PURIS EMILIA 2,67091E+12 CARLOVA VA 47 TIMISOARA TIMIS 145084 40 407 3

181168 Sum 3 181210 DUMITRESCU LUCIA 2,53033E+12 MANGALIA 12 3 TIMISOARA TIMIS 92839 40 403 2

181210 Sum 2 181538 KRAUSZ MIHAI 0 BUCOVINEI 0 C/10 A 4 TIMISOARA TIMIS 21965 40 400 6

181538 Sum 6 181551 MARIS ILEANA 2,74123E+12 DOROBANTIL 2 2 TIMISOARA TIMIS 48320 40 405 1

181551 Sum 1 181581 PASCA MIOARA DANIELA 2,67123E+12 NOUA 35 1 TIMISOARA TIMIS 105303 40 438 1 181581 PASCA MIOARA DANIELA 2,67123E+12 NOUA 35 1 TIMISOARA TIMIS 105303 40 429 4

181581 Sum 5 181851 BRINDUSE AURELIA-MONICA 2,70111E+12 ALEXANDRU 12 79 TIMISOARA TIMIS 5495 40 401 3

181851 Sum 3 181863 MUNTEANU ELISE-FRANCISCA. 2,24101E+12 NICOLAE BAL 4 TIMISOARA TIMIS 104047 40 401 1

181863 Sum 1 181952 COTOSMAN ROMAN. 1,351E+12 GENERAL IO 40 23 TIMISOARA TIMIS 59539 40 403 1

181952 Sum 1 182009 BURDEA PAULA CRISTINA 2,70063E+12 TACIT 5 TIMISOARA TIMIS 134081 20 202 4

182009 Sum 4 182082 RUSU ORYANA PATRICIA 0 TORONTALU 37 A 15 TIMISOARA TIMIS 141002 40 400 1

182082 Sum 1 182136 MUNTEAN OVIDIU 1,54012E+12 DIMITRIE PAC 7 2 TIMISOARA TIMIS 46497 20 200 5

182136 Sum 5 182240 LUTSCH RAINHOLD-HANS. 1,6901E+12 GHEORGHE 13 TIMISOARA TIMIS 60729 40 403 1

182240 Sum 1 182301 SCHULZ FELICIA 2,56082E+12 HELLENSTEI 25 MUNCHEN 145862 40 401 1

182301 Sum 1 182393 MIU GHEORGHE 0 DAMBOVITA 17 19 TIMISOARA TIMIS 44819 40 401 2

182393 Sum 2 182401 VIT DANIEL STEFAN 1,71121E+12 ALEXANDRU 11 2 TIMISOARA TIMIS 34004 20 200 -14 182401 VIT DANIEL STEFAN 1,71121E+12 ALEXANDRU 11 2 TIMISOARA TIMIS 149992 40 402 23

182401 Sum 9 182475 CIMINELLI ROBERTO 7,49102E+12 BLAGA LUCIA 1 37 TIMISOARA TIMIS 88791 20 206 -5 182475 CIMINELLI ROBERTO 7,49102E+12 BLAGA LUCIA 1 37 TIMISOARA TIMIS 88801 40 3 3 182475 CIMINELLI ROBERTO 7,49102E+12 BLAGA LUCIA 1 37 TIMISOARA TIMIS 88801 40 2 4

Page 14

Sheet 1 182475 Sum 2

182534 NEMETH PETER 1,80052E+12 ALEXANDRU 0 16 C 9 TIMISOARA TIMIS 5710 40 400 4 182534 Sum 4

182671 CAULEA RAUL-RAMON 1,74111E+12 SAMUIL SAGO 118 TIMISOARA TIMIS 16831 40 401 2 182671 CAULEA RAUL-RAMON 1,74111E+12 SAMUIL SAGO 118 TIMISOARA TIMIS 16831 40 404 -1

182671 Sum 1 182685 VARGA TRAIAN 1,6803E+12 VIILOR 32 TIMISOARA TIMIS 38815 40 402 4

182685 Sum 4 182771 MARIN CONSTANTIN 1,64043E+12 LETEA 49 TIMISOARA TIMIS 81054 20 200 6

182771 Sum 6 182773 BUDAI ANDREI 1,7707E+12 CUTEZATOR 8 B 18 TIMISOARA TIMIS 42647 40 401 4 182773 BUDAI ANDREI 1,7707E+12 CUTEZATOR 8 B 18 TIMISOARA TIMIS 42647 40 402 -2

182773 Sum 2 182781 GROZA-GOGEAN GINA 2,77091E+12 DUILIU ZAMFIRESCU Q2 2 3 33 DEVA HD 143620 20 200 1

182781 Sum 1 182937 NEAGU STEFAN 1,54123E+12 SCURTA 1 B 6 TIMISOARA TIMIS 123433 40 400 2

182937 Sum 2 182996 MARINESCU NICOLAE 1,57072E+12 HOLDELOR B11B 2 TIMISOARA TIMIS 387139 20 2 -1 182996 MARINESCU NICOLAE 1,57072E+12 HOLDELOR B11B 2 TIMISOARA TIMIS 73125 20 1 7

182996 Sum 6 183020 TOTH STEFAN ALBERT 1,73073E+12 CARLOVA VA8A TIMISOARA TIMIS 145096 40 400 5

183020 Sum 5 183047 STOICI GHEORGHE CONST 1,59051E+12 BOBALNA 34 TIMISOARA TIMIS 18327 40 401 4

183047 Sum 4 183066 BUDAU CRISTIAN DANIEL 1,76072E+12 SIMION BARN 1 E10 C 3 TIMISOARA TIMIS 75824 20 200 5

183066 Sum 5 183093 LEONTE MARCEL-FLORIN 1,67103E+12 LORENA 2D 1 26 TIMISOARA TIMIS 353047 40 2 4

183093 Sum 4 183101 SPIESCU DANIEL 1,76122E+12 LEANDRULUI 4 24 A 2 5 TIMISOARA TIMIS 80577 40 400 -46 183101 SPIESCU DANIEL 1,76122E+12 LEANDRULUI 4 24 A 2 5 TIMISOARA TIMIS 347842 40 1 49

183101 Sum 3 183113 VERMESAN ADRIAN 1,70031E+12 MUNCITORIL 30A TIMISOARA TIMIS 101063 40 2 6

183113 Sum 6 183115 NADASAN ENIKO 2,65021E+12 MARTIR ELEN 22 7 TIMISOARA TIMIS 32128 20 200 4

183115 Sum 4 183299 IONESI DANIEL LIVIU 0 LABIRINT 9 D 2 TIMISOARA TIMIS 78883 40 400 8

183299 Sum 8 183301 UNGUREANU GHEORGHE SORIN 0 VEGETATIEI 1 TIMISOARA TIMIS 146691 40 404 1

183301 Sum 1 183392 ROZSA EUGENIA VERONIC 0 DAN CAPITAN 1 TIMISOARA TIMIS 43052 40 404 4

183392 Sum 4 183418 JURCA CRISTIAN CORNEL 1,53012E+12 NEGOIUL 12 8 TIMISOARA TIMIS 119925 20 201 -48 183418 JURCA CRISTIAN CORNEL 1,53012E+12 NEGOIUL 12 8 TIMISOARA TIMIS 103316 40 400 53

183418 Sum 5 183508 POPA SIMONA ALINA ANA 2,62081E+12 MARTIRILOR 85 TIMISOARA TIMIS 94543 40 402 1

183508 Sum 1 183558 MIHAI MIHAELA 2,76092E+12 ARISTIDE DE 10 TIMISOARA TIMIS 12451 40 402 4

183558 Sum 4 183670 CHIORIU DANIEL 1,66061E+12 DIACONU CO 18 2 TIMISOARA TIMIS 44324 40 403 3 183670 CHIORIU DANIEL 1,66061E+12 DIACONU CO 18 2 TIMISOARA TIMIS 44324 40 401 4

183670 Sum 7 183801 MIHALCA LIVIA 2,54101E+12 CAREI 11 30 2 9 TIMISOARA TIMIS 320400 20 1 5

183801 Sum 5 183805 FRUNZA MIRCEA 1,38081E+12 ARDEALULUI 87 TIMISOARA TIMIS 11831 40 400 3

183805 Sum 3

Page 15

Sheet 1 183821 MIRCEA DANIEL 1,73072E+12 SEVER BOCU 35 2 3 59 TIMISOARA TIMIS 362338 40 2 10

183821 Sum 10 183842 FARKAS MARTIN 1,70021E+12 DAMBOVITA 98 T1 23 TIMISOARA TIMIS 46204 40 400 1

183842 Sum 1 183870 ZBIRCEA LUMINITA-MARIA 2,68062E+12 MARTIRII DE LA FANTAB28 8 TIMISOARA TIMIS 22323 20 200 5 183870 ZBIRCEA LUMINITA-MARIA 2,68062E+12 MARTIRII DE LA FANTAB28 8 TIMISOARA TIMIS 22020 40 400 -4

183870 Sum 1 183893 PETRUTIU DUMITRU-CONSTA 1,5605E+12 SPERANTEI 1 2 TIMISOARA TIMIS 127604 20 200 6

183893 Sum 6 183896 STANCIU DANIELA 2,7405E+12 PERLEI 21 100 2 TIMISOARA TIMIS 142703 20 200 3 183896 STANCIU DANIELA 2,7405E+12 PERLEI 21 100 2 TIMISOARA TIMIS 142703 22 200 5

183896 Sum 8 183987 PAUNCHICI IULIANA 2,53042E+12 MACILOR 13 TIMISOARA TIMIS 345748 22 1 2

183987 Sum 2 184000 SFECLA ADRIAN-DUMITRU 1,73072E+12 FRATERNITA 2 D12 7 TIMISOARA TIMIS 56171 40 401 4 184000 SFECLA ADRIAN-DUMITRU 1,73072E+12 FRATERNITA 2 D12 7 TIMISOARA TIMIS 56171 40 400 -1

184000 Sum 3 184031 DIACONU LOREDANA-CLAUD 2,79081E+12 BRAN 7 E2 A 9 TIMISOARA TIMIS 20556 40 401 37 184031 DIACONU LOREDANA-CLAUD 2,79081E+12 BRAN 7 E2 A 9 TIMISOARA TIMIS 20556 40 400 -29

184031 Sum 8 184060 DINU MARIA 2,65101E+12 MERCY FLOR 4 14 TIMISOARA TIMIS 54537 40 401 4

184060 Sum 4 184089 SOFRAN SEBASTIAN 1,71091E+12 DR. IOAN MU 96 C17 B 4 19 TIMISOARA TIMIS 49495 40 3 1 184089 SOFRAN SEBASTIAN 1,71091E+12 DR. IOAN MU 96 C17 B 4 19 TIMISOARA TIMIS 49495 40 1 1

184089 Sum 2 184122 GHERCEA ELENA 2,71072E+12 ALEXANDRA 9 L9 7 TIMISOARA TIMIS 67527 40 400 2

184122 Sum 2 184221 NICHITA IOAN-MARIUS 1,71043E+12 ION IONESCU 1 B31 B 7 TIMISOARA TIMIS 72643 40 400 1

184221 Sum 1 184229 ATIMUT VIOREL 1,71042E+12 SIMION BARN 19 D19 11 TIMISOARA TIMIS 124654 40 401 37 184229 ATIMUT VIOREL 1,71042E+12 SIMION BARN 19 D19 11 TIMISOARA TIMIS 124654 40 400 -33

184229 Sum 4 184431 DUMA VASILE COSMIN 1,69013E+12 MURES 123 A 2 11 TIMISOARA TIMIS 101694 40 401 4 184431 DUMA VASILE COSMIN 1,69013E+12 MURES 123 A 2 11 TIMISOARA TIMIS 358775 40 3 1

184431 Sum 5 184506 ARDELEAN GHEORGHE 1,67092E+12 ALEXANDRU 60 60 B 12 TIMISOARA TIMIS 6608 40 400 4

184506 Sum 4 184546 CALIN GHEORGHE 1,75121E+12 GHEORGHE O 16 103 7 TIMISOARA TIMIS 126240 40 401 3

184546 Sum 3 184572 PRICOP VASILE 1,59111E+12 DR. IOAN MU 99 B 4 TIMISOARA TIMIS 49594 40 402 -12 184572 PRICOP VASILE 1,59111E+12 DR. IOAN MU 99 B 4 TIMISOARA TIMIS 49594 40 403 16 184572 PRICOP VASILE 1,59111E+12 DR. IOAN MU 99 B 4 TIMISOARA TIMIS 49594 40 400 4

184572 Sum 8 184575 RITTER CRISTIAN-RAUL 1,73122E+12 CONSTANTIN 6 1 TIMISOARA TIMIS 137295 40 401 1

184575 Sum 1 184675 BEBESELEA-STEROCTAVIAN-GHEOR 1,50041E+12 BOGDANEST 30 1 TIMISOARA TIMIS 19483 40 403 27 184675 BEBESELEA-STEROCTAVIAN-GHEOR 1,50041E+12 BOGDANEST 30 1 TIMISOARA TIMIS 19483 20 201 1 184675 BEBESELEA-STEROCTAVIAN-GHEOR 1,50041E+12 BOGDANEST 30 1 TIMISOARA TIMIS 19483 20 202 1 184675 BEBESELEA-STEROCTAVIAN-GHEOR 1,50041E+12 BOGDANEST 30 1 TIMISOARA TIMIS 19483 40 400 -22

184675 Sum 7 184773 STEICI IOAN-DAN 1,67063E+12 IONEL PERLE 10 11 TIMISOARA TIMIS 39815 40 402 4 184773 STEICI IOAN-DAN 1,67063E+12 IONEL PERLE 10 11 TIMISOARA TIMIS 39815 40 409 9 184773 STEICI IOAN-DAN 1,67063E+12 IONEL PERLE 10 11 TIMISOARA TIMIS 39815 40 408 4 184773 STEICI IOAN-DAN 1,67063E+12 IONEL PERLE 10 11 TIMISOARA TIMIS 39815 40 407 -4 184773 STEICI IOAN-DAN 1,67063E+12 IONEL PERLE 10 11 TIMISOARA TIMIS 39815 40 406 -3

Page 16

Sheet 1 184773 Sum 10

184782 VUIA DORIN 1,72052E+12 HOLDELOR 2 B91 B 2 TIMISOARA TIMIS 65647 40 401 -2 184782 VUIA DORIN 1,72052E+12 HOLDELOR 2 B91 B 2 TIMISOARA TIMIS 65647 40 400 4

184782 Sum 2 184856 PETREHUS IOAN 1,7209E+12 SAMUIL SAGO 112 TIMISOARA TIMIS 16824 40 400 5

184856 Sum 5 184933 SIMIANTU GEORGE-EMIL 1,541E+12 SPERANTEI 1 125 3 TIMISOARA TIMIS 127605 20 200 3

184933 Sum 3 184944 CIRCU DAN-MARIUS-ADRIA 1,60102E+12 CETATII 60 E 8 TIMISOARA TIMIS 30447 40 402 -33 184944 CIRCU DAN-MARIUS-ADRIA 1,60102E+12 CETATII 60 E 8 TIMISOARA TIMIS 30447 40 401 -2 184944 CIRCU DAN-MARIUS-ADRIA 1,60102E+12 CETATII 60 E 8 TIMISOARA TIMIS 30447 40 403 16

184944 Sum -19 184945 CAB.IND.AVOCATBLAJAN OCTAVIAN 1,51091E+12 LETEA 29 TIMISOARA TIMIS 81027 40 402 3

184945 Sum 3 184959 TIBU MARIUS 1,76072E+12 HARNICIEI 6 B 13 TIMISOARA TIMIS 64656 40 402 2

184959 Sum 2 185084 STURZ IOAN-MIRCEA 1,73051E+12 DUMITRU BA 9 TIMISOARA TIMIS 50703 40 402 6

185084 Sum 6 185175 ANGHEL MARIAN 1,82072E+12 DR. GRIGORE 30 1-8/A TIMISOARA TIMIS 7911 20 200 6

185175 Sum 6 185178 KADAM KHALED 7,61011E+12 ANA IPATESC 53 TIMISOARA TIMIS 8656 40 405 4

185178 Sum 4 185248 ACHOURI MOHAMED-TALAL 1,60102E+12 SURORILE M 25B TIMISOARA TIMIS 413443 40 1 2

185248 Sum 2 185262 CHOVACIU MARINEL 1,66122E+12 MANGALIA 22 3 TIMISOARA TIMIS 92857 40 401 -18 185262 CHOVACIU MARINEL 1,66122E+12 MANGALIA 22 3 TIMISOARA TIMIS 92857 40 402 28

185262 Sum 10 185379 KORM MIHAI 1,60032E+12 ECOULUI 3 7 TIMISOARA TIMIS 51792 40 400 9

185379 Sum 9 185590 SUSMAN DORU 1,53101E+12 PEPINIEREI 10 16 TIMISOARA TIMIS 110704 40 401 5

185590 Sum 5 185609 PLOPEANU PAUL 1,68043E+12 SIMION BARN 73 8 TIMISOARA TIMIS 125128 40 401 1

185609 Sum 1 185814 CUMPANAS DORU 1,57032E+12 PERLEI 21 100 7 TIMISOARA TIMIS 111108 40 402 5

185814 Sum 5 185866 CRUCEAN ARTHUR-CORIOLAN 1,6709E+12 FLACARA 46 TIMISOARA TIMIS 55707 20 201 3 185866 CRUCEAN ARTHUR-CORIOLAN 1,6709E+12 FLACARA 46 TIMISOARA TIMIS 55707 20 202 1 185866 CRUCEAN ARTHUR-CORIOLAN 1,6709E+12 FLACARA 46 TIMISOARA TIMIS 55707 22 200 2

185866 Sum 6 185892 BUTIN ELENA 2,46032E+12 SEVER BOCU 1 C3 B 3 TIMISOARA TIMIS 377554 24 1 1

185892 Sum 1 186016 NICODIN GABRIEL-DANIEL 1,69071E+12 DALIEI 2 D4 D 1 TIMISOARA TIMIS 42932 40 400 4

186016 Sum 4 186053 MAIER CALIN-ILIE 1,74083E+12 AXENTE SEV 2 TIMISOARA TIMIS 13942 40 405 1

186053 Sum 1 186073 IACOBESCU FLORIN 1,77013E+12 DUMITRU BA 29 TIMISOARA TIMIS 50697 40 400 4

186073 Sum 4 186240 ANTOFIE DANIELA-LUCIA 2,73093E+12 LIDIA 55 6 TIMISOARA TIMIS 82115 40 403 10 186240 ANTOFIE DANIELA-LUCIA 2,73093E+12 LIDIA 55 6 TIMISOARA TIMIS 82115 40 405 -4

186240 Sum 6 186341 CIUPAC MARIA 2,57051E+12 NICOLAE ILIE 12 4 TIMISOARA TIMIS 3294 40 400 3 186341 CIUPAC MARIA 2,57051E+12 NICOLAE ILIE 12 4 TIMISOARA TIMIS 3294 40 402 3

186341 Sum 6 186441 PASCARU LEONTIN-FLORIN-R 1,61041E+12 NEGOIUL 32 B 29 TIMISOARA TIMIS 103669 40 403 1

186441 Sum 1

Page 17

Sheet 1 186572 LAZAR CAIUS-FULGER 1,77023E+12 GHEORGHE A 1 TIMISOARA TIMIS 119359 22 1 2

186572 Sum 2 186658 STOIA CLAUDIA-MARIA 2,70053E+12 ARADULUI 31 A 1 6 TIMISOARA TIMIS 10598 40 402 4

186658 Sum 4 186677 MITROFAN FLAVIUS-EMANUEL 1,78033E+12 BUZIASULUI 32/A 1 TIMISOARA TIMIS 82448 20 200 7

186677 Sum 7 186725 BAZOSAN LIVIU 1,71092E+12 TIBISCUM 8 B21 2 TIMISOARA TIMIS 137673 20 201 2

186725 Sum 2 186783 DESAGA VASILE-SEBASTIAN 1,79041E+12 MARESAL AL 40 TIMISOARA TIMIS 369614 40 3 -2 186783 DESAGA VASILE-SEBASTIAN 1,79041E+12 MARESAL AL 40 TIMISOARA TIMIS 369614 40 2 -5 186783 DESAGA VASILE-SEBASTIAN 1,79041E+12 MARESAL AL 40 TIMISOARA TIMIS 81921 40 402 10

186783 Sum 3 186938 ZELENCO MONA 2,7004E+12 SF. APOSTOL 45 TIMISOARA TIMIS 20114 20 201 1

186938 Sum 1 187070 SZEKESI ZOLTAN-ROBERT 1,79101E+12 MARTIR MAR 20 B 9 TIMISOARA TIMIS 16078 40 402 1 187070 SZEKESI ZOLTAN-ROBERT 1,79101E+12 MARTIR MAR 20 B 9 TIMISOARA TIMIS 16078 40 400 3

187070 Sum 4 187085 MIHAIU PETRU 1,53021E+12 ICAR 16 7 5 TIMISOARA TIMIS 66736 40 401 8

187085 Sum 8 187112 SLAPANSKY MARIUS 1,80122E+12 HOTINULUI 11 7 TIMISOARA TIMIS 119495 40 402 2

187112 Sum 2 187154 BILA LEONTIN 1,45051E+12 PROF. DR. VA 7 80 B 1 TIMISOARA TIMIS 127308 40 400 -15 187154 BILA LEONTIN 1,45051E+12 PROF. DR. VA 7 80 B 1 TIMISOARA TIMIS 127318 40 1 23

187154 Sum 8 187352 ANDRITOI VIOLETA 2,65081E+12 ELECTRONIC 4 C3 19 TIMISOARA TIMIS 52509 20 200 4

187352 Sum 4 187414 NICOLICI AURELIA 2,521E+12 GHEORGHE 36 C 5 TIMISOARA TIMIS 61714 40 401 1

187414 Sum 1 187450 BOARNA ALEXANDRA 2,70062E+12 ACAD. REMU 9 128 10 TIMISOARA TIMIS 18952 40 400 1

187450 Sum 1 187460 IEREMICI RADENCO-GEORGE 1,79021E+12 ZOLTAN FRA 8 TIMISOARA TIMIS 126431 40 406 7

187460 Sum 7 187461 GROZA PAUL-DAN 1,83112E+12 ALEXANDRU 73 8 TIMISOARA TIMIS 6724 40 412 -7 187461 GROZA PAUL-DAN 1,83112E+12 ALEXANDRU 73 8 TIMISOARA TIMIS 6724 40 407 8

187461 Sum 1 187464 GRIGORAS RADUCU 1,70042E+12 BUREBISTA 14 11 TIMISOARA TIMIS 150439 40 402 28 187464 GRIGORAS RADUCU 1,70042E+12 BUREBISTA 14 11 TIMISOARA TIMIS 138517 40 400 -22

187464 Sum 6 187562 PARCALAB CAMELIA-FLORINA 2,81021E+12 MIRCEA CEL 63 63 5 TIMISOARA TIMIS 22869 20 200 1

187562 Sum 1 187604 PLES CORINA-DALIA 2,72082E+12 DAMBOVITA 22A A 8 TIMISOARA TIMIS 44924 40 401 20 187604 PLES CORINA-DALIA 2,72082E+12 DAMBOVITA 22A A 8 TIMISOARA TIMIS 112364 40 401 -18

187604 Sum 2 187627 DOBRISAN DUMITRU 1,55083E+12 SEVER BOCU 1 C3 A 8 TIMISOARA TIMIS 420464 20 1 4

187627 Sum 4 187673 POPOVICI DORINA 2,551E+12 ANTON PAVL 52 TIMISOARA TIMIS 9075 20 201 1 187673 POPOVICI DORINA 2,551E+12 ANTON PAVL 52 TIMISOARA TIMIS 9075 20 200 3 187673 POPOVICI DORINA 2,551E+12 ANTON PAVL 52 TIMISOARA TIMIS 9075 40 401 4

187673 Sum 8 187812 HOZAN DORIN-CLAUDIU 1,66092E+12 CERNA 13 A 12 TIMISOARA TIMIS 28753 40 401 2

187812 Sum 2 187828 BIRSAN TRAIAN-PETRU 1,75062E+12 DAMBOVITA 86 123 TIMISOARA TIMIS 357252 40 1 2

187828 Sum 2 187842 RZEPECKI ALEXANDRU JR. 1,74073E+12 BARSEI 22 TIMISOARA TIMIS 17900 40 401 4

187842 Sum 4

Page 18

Sheet 1 187871 NATEA LIVIU-PETRU 1,73112E+12 CIPRIAN POR 23 7+8 TIMISOARA TIMIS 32796 40 401 2

187871 Sum 2 188009 BIROU NOTARIAL MICULES 2,61092E+12 COSBUC GEO 2 2 TIMISOARA TIMIS 127589 40 401 1

188009 Sum 1 188028 GIRLEA VASILICA 1,6905E+12 ARDEALULUI 11 3 TIMISOARA TIMIS 11540 40 400 1

188028 Sum 1 188035 MUNTEAN GABRIELA-CARMEL 2,74113E+12 MARTIR ALEX 4 63 14 TIMISOARA TIMIS 31113 40 401 1

188035 Sum 1 188070 BELDIE DOMNICA 2,42112E+12 SIMION BARN 1 56 B 5 TIMISOARA TIMIS 124351 40 400 1

188070 Sum 1 188226 VARGA DANIEL 1,80061E+12 POMICULTUR26A TIMISOARA TIMIS 360763 40 1 2

188226 Sum 2 188283 POPESCU SIMONA-ALINA 2,71051E+12 16 DECEMBR 79 A 15 TIMISOARA TIMIS 1546 40 401 1

188283 Sum 1 188401 PLESCA PETRICA 1,73053E+12 POPA SAPCA 5 4 521 TIMISOARA TIMIS 115229 40 401 -50 188401 PLESCA PETRICA 1,73053E+12 POPA SAPCA 5 4 521 TIMISOARA TIMIS 361894 40 1 58

188401 Sum 8 188455 HAIDUC DORIN-PETRICA 1,71113E+12 POLONA 2 11 TIMISOARA TIMIS 114395 40 420 3

188455 Sum 3 188456 JOZSA TIBOR 1,69071E+12 IZLAZ 51 B 19 TIMISOARA TIMIS 393401 40 3 27 188456 JOZSA TIBOR 1,69071E+12 IZLAZ 51 B 19 TIMISOARA TIMIS 127222 40 400 -24

188456 Sum 3 188475 GINGA CONSTANTIN 1,67022E+12 ION NECULC 43 1 TIMISOARA TIMIS 12856 40 400 23 188475 GINGA CONSTANTIN 1,67022E+12 ION NECULC 43 1 TIMISOARA TIMIS 12856 40 401 -21

188475 Sum 2 188522 CAM GHEORGHE 0 DUMITRU JUG 15 6 TIMISOARA TIMIS 4388 40 400 1

188522 Sum 1 188601 MIRCEA DANIEL 1,77093E+12 ORSOVA 10 104 4 19 TIMISOARA TIMIS 355105 40 3 2

188601 Sum 2 188654 SERBANOIU-RAD ALIN-MARCEL 1,82101E+12 IRIS 29 B 20 TIMISOARA TIMIS 49743 40 400 -4 188654 SERBANOIU-RAD ALIN-MARCEL 1,82101E+12 IRIS 29 B 20 TIMISOARA TIMIS 76235 40 405 11

188654 Sum 7 188803 COSTINAS MARIUS-FLORIN 1,73122E+12 ATOMULUI 4 8 TIMISOARA TIMIS 125978 20 200 61 188803 COSTINAS MARIUS-FLORIN 1,73122E+12 ATOMULUI 4 8 TIMISOARA TIMIS 13459 40 401 -3 188803 COSTINAS MARIUS-FLORIN 1,73122E+12 ATOMULUI 4 8 TIMISOARA TIMIS 13459 40 402 -50

188803 Sum 8 188878 CATUNA CIPRIAN-DUMITRU 1,8502E+12 HORIA MACE 4 237 10 TIMISOARA TIMIS 109408 40 2 10

188878 Sum 10 189003 POPOVICI OCTAVIAN 1,43101E+12 LABIRINT 9 B 16 TIMISOARA TIMIS 78840 40 400 7

189003 Sum 7 189033 CODREA PETRU-DANUT 1,72091E+12 TAKE IONESC 59 A 2 10 TIMISOARA TIMIS 135281 40 2 7 189033 CODREA PETRU-DANUT 1,72091E+12 TAKE IONESC 59 A 2 10 TIMISOARA TIMIS 118757 40 401 2

189033 Sum 9 189076 PUREC PETRICA-IONUT-SE 1,74123E+12 CHARLES DA 1 B7 B 8 TIMISOARA TIMIS 30817 40 400 -103 189076 PUREC PETRICA-IONUT-SE 1,74123E+12 CHARLES DA 1 B7 B 8 TIMISOARA TIMIS 30808 20 200 110

189076 Sum 7 189238 GUTIU VASILE-NICOLAIE 1,69122E+12 ARADULUI 1 1/AB A 12 TIMISOARA TIMIS 9613 40 400 3 189238 GUTIU VASILE-NICOLAIE 1,69122E+12 ARADULUI 1 1/AB A 12 TIMISOARA TIMIS 9613 40 405 2

189238 Sum 5 189280 MUNTEANU(POP)ADINA-FLOAREA 2,77042E+12 HOLDELOR 23 B29 A 14 TIMISOARA TIMIS 65649 40 400 1

189280 Sum 1 189351 BORLOVAN DANIEL 1,67051E+12 IOACHIM MILOIA B2 9 TIMISOARA TIMIS 357956 40 1 4

189351 Sum 4 189507 SABAU ORLANDO-PAUL 1,76052E+12 DAMBOVITA 38 TIMISOARA TIMIS 45055 40 417 3

189507 Sum 3

Page 19

Sheet 1 189574 STOIA NELI-MARIANA 0 MARTIR AND 913 C 11 TIMISOARA TIMIS 116370 40 400 3

189574 Sum 3 189611 BODEA DORU-GAVRIL 1,76111E+12 CIRCUMVALA 32 75 38 TIMISOARA TIMIS 323167 20 1 1

189611 Sum 1 189613 STANCOV ZVONIMIR 1,69061E+12 CIRCUMVALA 67 B 4 TIMISOARA TIMIS 35221 40 400 4

189613 Sum 4 189617 JIVAN CORNEL 1,50022E+12 CASSIAN MU 19 3 TIMISOARA TIMIS 101109 40 402 1

189617 Sum 1 189779 SERB TRIFU-SORIN 1,67091E+12 STEAUA 56 2 5 TIMISOARA TIMIS 131200 40 400 5

189779 Sum 5 189818 KELEMEN MARTON JR. 1,74081E+12 NICOLAE ILIE 14 E11 B 6 TIMISOARA TIMIS 3438 40 401 4

189818 Sum 4 189902 KONCSAG ROMEO-ADRIAN 1,69052E+12 BRAN 4 A 8 TIMISOARA TIMIS 20475 40 406 38 189902 KONCSAG ROMEO-ADRIAN 1,69052E+12 BRAN 4 A 8 TIMISOARA TIMIS 20475 40 404 2 189902 KONCSAG ROMEO-ADRIAN 1,69052E+12 BRAN 4 A 8 TIMISOARA TIMIS 20475 40 401 -18 189902 KONCSAG ROMEO-ADRIAN 1,69052E+12 BRAN 4 A 8 TIMISOARA TIMIS 20475 40 405 -1 189902 KONCSAG ROMEO-ADRIAN 1,69052E+12 BRAN 4 A 8 TIMISOARA TIMIS 65097 40 402 -20

189902 Sum 1 190056 ARDELEAN GHEORGHE 1,62092E+12 SAGULUI 140 B1 A 1 TIMISOARA TIMIS 120662 40 400 -26 190056 ARDELEAN GHEORGHE 1,62092E+12 SAGULUI 140 B1 A 1 TIMISOARA TIMIS 120663 40 1 28

190056 Sum 2 190079 BUDUR ROBERT-KAROLUS 1,81051E+12 GRIGORESC 8 1 TIMISOARA TIMIS 57159 40 400 6

190079 Sum 6 190117 VORNICU GHEORGHE 1,73061E+12 ION NECULC 10 TIMISOARA TIMIS 73963 40 403 9 190117 VORNICU GHEORGHE 1,73061E+12 ION NECULC 10 TIMISOARA TIMIS 73963 40 402 -8

190117 Sum 1 190147 CHIRILA DANIEL-ADRIAN 1,7607E+12 ANDREI SAGUNA A11 2 9 TIMISOARA TIMIS 318478 40 6 1

190147 Sum 1 190191 TEODORESCU MARTIN-EUGEN 1,66102E+12 ARH. IOAN MINCU B100 C 4 TIMISOARA TIMIS 404710 40 2 1

190191 Sum 1 190201 DANILA GHEORGHE-MARIU 1,74013E+12 LIDIA 71 F7 B 6 TIMISOARA TIMIS 82460 40 401 7

190201 Sum 7 190229 GIURITA MARIOARA 2,61082E+12 SAGETII 3 D 13 TIMISOARA TIMIS 120385 40 403 2

190229 Sum 2 190413 VOICU NICU 1,7307E+12 DR. ALEXAND 4 A 110 TIMISOARA TIMIS 105741 40 400 2 190413 VOICU NICU 1,7307E+12 DR. ALEXAND 4 A 110 TIMISOARA TIMIS 105741 40 401 8

190413 Sum 10 190453 MICULESCU CRISTIAN-DANUT 1,76071E+12 CIOCARLIEI 57 TIMISOARA TIMIS 32573 40 402 3 190453 MICULESCU CRISTIAN-DANUT 1,76071E+12 CIOCARLIEI 57 TIMISOARA TIMIS 32573 40 403 1

190453 Sum 4 190464 MUNTEANU MARIUS-ACHIM 1,831E+12 CIRCUMVALA 24 A 45 TIMISOARA TIMIS 33833 40 400 2

190464 Sum 2 190514 POPA EVELIN-CLAUDIU 1,81101E+12 ARADULUI 31 A 17 TIMISOARA TIMIS 10594 40 401 10

190514 Sum 10 190949 OPREA VALERICA 2,68113E+12 LT. OVIDIU BA 43 2 TIMISOARA TIMIS 151439 40 400 2

190949 Sum 2 191090 REGEP DAN-ALIN 1,77041E+12 EROILOR DE 7A C 22 TIMISOARA TIMIS 151471 40 401 6

191090 Sum 6 191403 SICLOVAN RODICA 2,51043E+12 HERCULANE 42 TIMISOARA TIMIS 24638 20 201 2

191403 Sum 2 191434 RUSTI HERMINA MIRELA 2,71031E+12 DOROBANTILOR D7 C 1 6 TIMISOARA TIMIS 41521 20 200 1

191434 Sum 1 191535 GHENCEA VALERIU-MARIA 1,57121E+12 TAKE IONESC 39 5 48 TIMISOARA TIMIS 134797 20 200 7

191535 Sum 7 191619 CALIN FLORIN COSMIN 1,7405E+12 BRANDUSEI 1 1 B 18 TIMISOARA TIMIS 20792 40 1 3

Page 20

Sheet 1 191619 Sum 3

191647 CIURDAR AUREL-TIBERIU 1,7002E+12 ARADULUI 119 4 101 TIMISOARA TIMIS 151564 40 400 9 191647 Sum 9

191677 BRAISTEANU MARINA IOANA 2,82102E+12 GOLDIS VASI3/A 2 7 TIMISOARA TIMIS 24839 40 402 6 191677 Sum 6

191689 PAUSENIUC ERIKA 2,62091E+12 SAGULUI 100 12 TIMISOARA TIMIS 120565 40 1 3 191689 Sum 3

191712 ENYEDI IOSIF VASILE 1,78053E+12 LUGOJULUI 35 2 12 TIMISOARA TIMIS 89510 20 200 -1 191712 ENYEDI IOSIF VASILE 1,78053E+12 LUGOJULUI 35 2 12 TIMISOARA TIMIS 89510 20 201 2

191712 Sum 1 191713 STANILA DELIA LIDIA 2,79052E+12 LUGOJULUI 35 2 12 TIMISOARA TIMIS 89510 20 200 -1 191713 STANILA DELIA LIDIA 2,79052E+12 LUGOJULUI 35 2 12 TIMISOARA TIMIS 89510 20 201 2

191713 Sum 1 191764 BURDEA CRISTIAN OVIDIU 1,68103E+12 TACIT 5 TIMISOARA TIMIS 134081 20 202 4

191764 Sum 4 191949 VASILCIN PETRONELA 2,61053E+12 REPBLICII 10 C A 9 ORS. SINNICOTM 99290 20 200 9 191949 VASILCIN PETRONELA 2,61053E+12 REPBLICII 10 C A 9 ORS. SINNICOTM 73172 20 200 -1

191949 Sum 8 192212 DIU ALEXANDRU 1,62053E+12 STELELOR 3 13 C 1 TIMISOARA TIMIS 405752 20 1 5

192212 Sum 5 192358 BUT IOAN CIPRIAN 1,76092E+12 BRANDUSEI 16 B 41 TIMISOARA TIMIS 363176 20 1 1

192358 Sum 1 192384 COCIBA GABRIEL 0 PLATANILOR 15 C 20 TIMISOARA TIMIS 151657 22 200 1

192384 Sum 1 192389 COCIOBA GABRIEL 0 PLATANILOR 15 C 20 TIMISOARA TIMIS 151657 20 200 4

192389 Sum 4 192527 CHIFORESCU LIVIU 1,6903E+12 ION IONESCU 28 A56 A 17 TIMISOARA TIMIS 358756 20 1 6

192527 Sum 6 192539 PRODAN LIVIU CRISTIAN 1,68123E+12 DAMBOVITA 98 31 TIMISOARA TIMIS 46179 20 200 2

192539 Sum 2 192582 MOLNAR MARGARETA (DECE 2,22122E+12 REVOLUTIEI 11 4 24 TIMISOARA TIMIS 118233 20 200 4

192582 Sum 4 192686 TODERASC DAN-VASILE 1,78073E+12 EMANOIL GO 7 1 TIMISOARA TIMIS 52834 40 400 1

192686 Sum 1 192708 BUSTEA DOREL 1,67102E+12 LUNEI L2 16 TIMISOARA TIMIS 151710 40 401 6

192708 Sum 6 192808 POPOVICI MILCA 2,5611E+12 DR. IOAN MU 59 B 4 TIMISOARA TIMIS 49147 20 200 5 192808 POPOVICI MILCA 2,5611E+12 DR. IOAN MU 59 B 4 TIMISOARA TIMIS 313671 22 200 4

192808 Sum 9 193002 IERNUTIAN DUMITRU 1,57123E+12 STEFAN CEL MARE C14 10 TIMISOARA TIMIS 151776 40 400 9

193002 Sum 9 193054 IACOB ALEXANDRU 1,30103E+12 ARON PUMN 5 TIMISOARA TIMIS 12543 20 204 8

193054 Sum 8 193056 IACOB RODICA 2,45112E+12 ARON PUMN 5 TIMISOARA TIMIS 12543 20 204 8

193056 Sum 8 193070 CICAL SORIN MIHAI 1,61032E+12 SCOLII 13 4 TIMISOARA TIMIS 151794 20 201 3

193070 Sum 3 193136 ALMASSY EVA-ALIZ 2,70123E+12 VLADEASA 9 B 14 TIMISOARA TIMIS 151804 40 401 1

193136 Sum 1 193225 NITU SORIN-ALIN 1,72091E+12 TIMIS 4 5 TIMISOARA TIMIS 138907 40 401 -5 193225 NITU SORIN-ALIN 1,72091E+12 TIMIS 4 5 TIMISOARA TIMIS 138907 40 404 6

193225 Sum 1 193328 VUTAN CALIN 1,7901E+12 TIMIS 15 F 15 TIMISOARA TIMIS 151842 40 400 -9 193328 VUTAN CALIN 1,7901E+12 TIMIS 15 F 15 TIMISOARA TIMIS 151842 40 403 12

193328 Sum 3

Page 21

Sheet 1 193475 PEIA ANUTA 2,7101E+12 COSMONAUT 2 D1 A 18 TIMISOARA TIMIS 97225 40 1 6

193475 Sum 6 193657 ZAMFOR EMILIA 2,72072E+12 LABIRINT 10 A 85 TIMISOARA TIMIS 75297 20 201 16 193657 ZAMFOR EMILIA 2,72072E+12 LABIRINT 10 A 85 TIMISOARA TIMIS 32469 20 200 -7

193657 Sum 9 193682 MATEI ALIN-ADRIAN 1,75033E+12 MARTIR EUG 12 27 11 TIMISOARA TIMIS 393362 22 1 9

193682 Sum 9 193744 IOVANOV LAZA 1,70122E+12 RACHITEI 5 TIMISOARA TIMIS 116401 20 200 4 193744 IOVANOV LAZA 1,70122E+12 RACHITEI 5 TIMISOARA TIMIS 116401 22 200 5

193744 Sum 9 193812 TUTA ELENA 2,5208E+12 MUZICII 12 16 TIMISOARA TIMIS 102493 20 200 3

193812 Sum 3 193838 BRANZAN VICTORIA FELICIA 2,49051E+12 LACULUI 12 B 10 TIMISOARA TIMIS 78954 20 200 1

193838 Sum 1 193939 CERTEJAN SORINA 2,60062E+12 STEFAN OCT 11 B3 8 TIMISOARA TIMIS 415548 22 1 2 193939 CERTEJAN SORINA 2,60062E+12 STEFAN OCT 11 B3 8 TIMISOARA TIMIS 415548 20 1 2

193939 Sum 4 193941 CERTEJAN MARIUS 1,57051E+12 HORIA 52 DEVA HD 415548 20 1 2 193941 CERTEJAN MARIUS 1,57051E+12 HORIA 52 DEVA HD 415548 22 1 2

193941 Sum 4 193942 BANITA IOAN 1,57043E+12 DAMBOVITA 86 12 TIMISOARA TIMIS 46190 20 201 5 193942 BANITA IOAN 1,57043E+12 DAMBOVITA 86 12 TIMISOARA TIMIS 45944 20 201 5

193942 Sum 10 193949 SBIRNAU ANA 2,60032E+12 ACAD. REMU 6 53 4 TIMISOARA TIMIS 18900 40 402 1

193949 Sum 1 194087 MARIN CATALIN NICOLAIE 1,68062E+12 ORAVITA 7 110 A 16 TIMISOARA TIMIS 38238 20 200 10

194087 Sum 10 194089 BOICIUC-MONEA TEODOR-GUSTAV 1,74071E+12 STEAUA 50 B 3 10 TIMISOARA TIMIS 359620 40 2 2 194089 BOICIUC-MONEA TEODOR-GUSTAV 1,74071E+12 STEAUA 50 B 3 10 TIMISOARA TIMIS 114311 40 402 4

194089 Sum 6 194122 GRIGORE SMILA 2,53032E+12 LINISTEI 27 110 B 8 TIMISOARA TIMIS 83741 20 201 4

194122 Sum 4 194143 RADUCAN VASILE 1,74052E+12 MARESAL AL 90 B 17 TIMISOARA TIMIS 385526 40 2 10

194143 Sum 10 194144 MUNTEAN IONICA 1,54121E+12 AMFOREI 15 A 11 TIMISOARA TIMIS 7395 40 401 3

194144 Sum 3 194148 MURA RUSLAN 1,76063E+12 TUDOR VLAD 16 4 TIMISOARA TIMIS 39390 20 200 5

194148 Sum 5 194175 COCOREANU NICOLAE-CLAUDIU 1,73121E+12 CIRCUMVALA 24 78/A 5 31 TIMISOARA TIMIS 33844 40 416 -4 194175 COCOREANU NICOLAE-CLAUDIU 1,73121E+12 CIRCUMVALA 24 78/A 5 31 TIMISOARA TIMIS 324296 40 1 -4 194175 COCOREANU NICOLAE-CLAUDIU 1,73121E+12 CIRCUMVALA 24 78/A 5 31 TIMISOARA TIMIS 33801 40 407 15

194175 Sum 7 194179 BATE MARIUS-RADU 1,7703E+12 MARTIR ELEN 7 20 TIMISOARA TIMIS 32227 40 401 4

194179 Sum 4 194414 MANEA STELUTA 2,38081E+12 ALEXANDRU ODOBESD12 15 TIMISOARA TIMIS 6055 20 200 1

194414 Sum 1 194444 VRABIE ADRIANA 2,6611E+12 ANA IPATESC 18 C 2 TIMISOARA TIMIS 34331 20 200 10

194444 Sum 10 194471 OZON MANUEL 1,81052E+12 LIDIA 100 D 5 TIMISOARA TIMIS 334429 10 1 6

194471 Sum 6 194580 BOCSAN GHEORGHE 1,74051E+12 BRANDUSEI 16 B 11 TIMISOARA TIMIS 78550 40 401 -26 194580 BOCSAN GHEORGHE 1,74051E+12 BRANDUSEI 16 B 11 TIMISOARA TIMIS 21210 40 1 27

194580 Sum 1 194601 GALICI ADRIAN-FLORIN 1,74041E+12 KOGALNICEA 1 2 TIMISOARA TIMIS 98164 40 401 7

194601 Sum 7

Page 22

Sheet 1 194621 NEDELONI ANDREI-CATALIN 1,7901E+12 SIRIUS 19 4 1 TIMISOARA TIMIS 152153 40 412 1

194621 Sum 1 194670 BUDAE ARISTIA 2,3911E+12 ECATERINA T 9 1 TIMISOARA TIMIS 51603 20 200 4 194670 BUDAE ARISTIA 2,3911E+12 ECATERINA T 9 1 TIMISOARA TIMIS 51603 20 201 2

194670 Sum 6 194728 BUDUR RAFAEL 1,44051E+12 MARTIR DUM 3 20 TIMISOARA TIMIS 19762 20 200 -32 194728 BUDUR RAFAEL 1,44051E+12 MARTIR DUM 3 20 TIMISOARA TIMIS 19762 40 1 35

194728 Sum 3 194756 VAM SIDLER ILEANA 2,31013E+12 PLATANILOR 15 B 16 TIMISOARA TIMIS 112592 20 200 2

194756 Sum 2 194757 OLINICI DOINA 2,67071E+12 PLATANILOR 15 B 16 TIMISOARA TIMIS 112592 20 200 10

194757 Sum 10 194758 OLINICI MIHAI 1,69113E+12 PLATANILOR 15 B 16 TIMISOARA TIMIS 112592 20 200 10

194758 Sum 10 194769 ARDELEANU ADRIAN 1,78063E+12 MARTIRILOR 9 B 13 TIMISOARA TIMIS 152175 40 1 -4 194769 ARDELEANU ADRIAN 1,78063E+12 MARTIRILOR 9 B 13 TIMISOARA TIMIS 152175 40 2 6

194769 Sum 2 194816 CIRJA NARCISA 2,75082E+12 ANA IPATESC 27 A 8 TIMISOARA TIMIS 8488 20 200 3 194816 CIRJA NARCISA 2,75082E+12 ANA IPATESC 27 A 8 TIMISOARA TIMIS 8488 40 1 1

194816 Sum 4 194940 POPESCU MARIA 2,40122E+12 GHEORGHE O 3 67 6 TIMISOARA TIMIS 39599 22 200 1

194940 Sum 1 194960 DUMITRESCU MARIANA 2,68102E+12 MUSICESCU 22/B TIMISOARA TIMIS 58219 22 200 2 194960 DUMITRESCU MARIANA 2,68102E+12 MUSICESCU 22/B TIMISOARA TIMIS 58219 20 201 2 194960 DUMITRESCU MARIANA 2,68102E+12 MUSICESCU 22/B TIMISOARA TIMIS 58219 20 200 5

194960 Sum 9 195189 GRIGOROVICI VERONICA 2,35092E+12 CIPRIAN POR11/A 13 TIMISOARA TIMIS 421634 20 1 1

195189 Sum 1 195328 BALOGH ATTILA-CLAUDIU 1,74051E+12 LUMINII 32 A 3 7 TIMISOARA TIMIS 33687 20 200 0 195328 BALOGH ATTILA-CLAUDIU 1,74051E+12 LUMINII 32 A 3 7 TIMISOARA TIMIS 403415 22 1 6 195328 BALOGH ATTILA-CLAUDIU 1,74051E+12 LUMINII 32 A 3 7 TIMISOARA TIMIS 318191 40 1 -4

195328 Sum 2 195367 TODIREL NECULAI 1,51012E+12 CARABUSUL 23 TIMISOARA TIMIS 27106 40 402 7

195367 Sum 7 195380 TIMUL ZAHARIE-LUCIAN 1,80031E+12 HORIA 105/A 2 TIMISOARA TIMIS 152367 40 400 6

195380 Sum 6 195383 TAEREL DIMITRIE-VIOREL 1,73022E+12 DAMBOVITA 55 A 5 TIMISOARA TIMIS 45312 40 402 6

195383 Sum 6 195481 SUSAN DOINA ELENA ANA 2,46031E+12 MANGALIA 49 2 TIMISOARA TIMIS 92927 22 201 2 195481 SUSAN DOINA ELENA ANA 2,46031E+12 MANGALIA 49 2 TIMISOARA TIMIS 92927 20 201 4

195481 Sum 6 195526 TROFIN TRAIAN 0 GRADINII 42 TIMISOARA TIMIS 63985 20 200 50 195526 TROFIN TRAIAN 0 GRADINII 42 TIMISOARA TIMIS 63985 22 200 -42

195526 Sum 8 195678 PETREA VASILE 1,50042E+12 TEATRULUI 4 B 14 TIMISOARA TIMIS 134041 20 200 5 195678 PETREA VASILE 1,50042E+12 TEATRULUI 4 B 14 TIMISOARA TIMIS 134041 22 200 5 195678 PETREA VASILE 1,50042E+12 TEATRULUI 4 B 14 TIMISOARA TIMIS 135743 20 1 -2

195678 Sum 8 195679 PETREA CALINA 2,59032E+12 TEATRULUI 4 B 14 TIMISOARA TIMIS 135743 20 1 -1 195679 PETREA CALINA 2,59032E+12 TEATRULUI 4 B 14 TIMISOARA TIMIS 134041 22 200 5 195679 PETREA CALINA 2,59032E+12 TEATRULUI 4 B 14 TIMISOARA TIMIS 134041 20 200 5

195679 Sum 9 195785 RISCUTA ELISABETA 2,53022E+12 LIVIU REBRE 87 TIMISOARA TIMIS 102434 22 201 6

195785 Sum 6 195789 CRISTEA PETRU 1,56061E+12 AEROPORT 1 5 A 1 8 TIMISOARA TIMIS 338978 40 2 32

Page 23

Sheet 1 195789 CRISTEA PETRU 1,56061E+12 AEROPORT 1 5 A 1 8 TIMISOARA TIMIS 338978 40 1 -26

195789 Sum 6 195889 ICOBESCU MARINICA ANISOAR 2,55102E+12 VASILE LUCA 11 A13 C 2 TIMISOARA TIMIS 33585 20 200 5

195889 Sum 5 195932 SOMICU FLORINA-ALINA 2,83112E+12 OGLINZILOR 23 32 C 3 10 TIMISOARA TIMIS 388018 40 2 14 195932 SOMICU FLORINA-ALINA 2,83112E+12 OGLINZILOR 23 32 C 3 10 TIMISOARA TIMIS 388018 40 1 -8

195932 Sum 6 195935 OLAH MIHAI MATEI 1,35072E+12 DR. IOAN MU 46 9 TIMISOARA TIMIS 49056 40 401 5

195935 Sum 5 196083 CIRSTEA MIHAELA 2,76071E+12 VIILOR B9 B 13 TIMISOARA TIMIS 373091 40 1 -3 196083 CIRSTEA MIHAELA 2,76071E+12 VIILOR B9 B 13 TIMISOARA TIMIS 77535 20 201 3 196083 CIRSTEA MIHAELA 2,76071E+12 VIILOR B9 B 13 TIMISOARA TIMIS 77535 20 200 10

196083 Sum 10 196138 DUSNOKI MARGARETA 2,67082E+12 PANSELELOR 38 TIMISOARA TIMIS 416072 20 1 -11 196138 DUSNOKI MARGARETA 2,67082E+12 PANSELELOR 38 TIMISOARA TIMIS 416634 22 1 3 196138 DUSNOKI MARGARETA 2,67082E+12 PANSELELOR 38 TIMISOARA TIMIS 416634 20 1 18

196138 Sum 10 196219 ZBANT MIRELA 2,72021E+12 BUCOVINEI B19 P 1 TIMISOARA TIMIS 21934 20 200 9

196219 Sum 9 196546 TEREGAN FLORIN MARIUS 1,72082E+12 TORONTALU 15 A 3 TIMISOARA TIMIS 410973 20 1 -8 196546 TEREGAN FLORIN MARIUS 1,72082E+12 TORONTALU 15 A 3 TIMISOARA TIMIS 84963 20 200 13 196546 TEREGAN FLORIN MARIUS 1,72082E+12 TORONTALU 15 A 3 TIMISOARA TIMIS 412113 20 1 16 196546 TEREGAN FLORIN MARIUS 1,72082E+12 TORONTALU 15 A 3 TIMISOARA TIMIS 10038 20 200 -19

196546 Sum 2 196629 ATANASOAEI IONEL 0 MURES 2 E 10 TIMISOARA TIMIS 102002 20 200 1

196629 Sum 1 196673 POPA SEBASTIAN-CRISTI 1,731E+12 GENERAL IO 30 9 TIMISOARA TIMIS 59179 40 400 -25 196673 POPA SEBASTIAN-CRISTI 1,731E+12 GENERAL IO 30 9 TIMISOARA TIMIS 59179 40 401 28

196673 Sum 3 196735 LAZEA TIBERIU LUCIAN 1,76052E+12 LUGOJULUI 41 B13 4 18 TIMISOARA TIMIS 89613 20 200 9

196735 Sum 9 196748 VARGA VALENTINA 0 ION CREANG 6 9 TIMISOARA TIMIS 152608 20 200 1

196748 Sum 1 196752 MAGHETI MARIA 2,70041E+12 STEAUA 53 B 5 TIMISOARA TIMIS 101925 20 1 6

196752 Sum 6 196970 MURESAN ALIN-MIRCEA 1,76093E+12 CIPRIAN POR 2 A 2 3 TIMISOARA TIMIS 32743 40 1 1

196970 Sum 1 196990 NISU AUREL 1,5211E+12 BOGDANEST 2 H E 7 TIMISOARA TIMIS 19449 40 400 4

196990 Sum 4 197054 LAZEA EUGENIA 2,64043E+12 BRUXELLES 42 TIMISOARA TIMIS 21722 20 200 1

197054 Sum 1 197277 NEGRU CATALIN-STEFAN 1,70083E+12 MATEI BASAR 16 61 A 3 TIMISOARA TIMIS 95222 40 404 6

197277 Sum 6 197538 CHETAN EMIL-IONUT 1,62101E+12 ALEXANDRU 12 38 TIMISOARA TIMIS 5459 40 400 4 197538 CHETAN EMIL-IONUT 1,62101E+12 ALEXANDRU 12 38 TIMISOARA TIMIS 5459 40 401 4

197538 Sum 8 197586 TABARCIA LUCIAN-EMILIAN 1,741E+12 FRATERNITA 2 11 TIMISOARA TIMIS 56157 40 1 9

197586 Sum 9 197739 RUSU (TODERES PAULINA 2,501E+12 POIANA RUS 2 A10 A 17 TIMISOARA TIMIS 113726 20 200 6

197739 Sum 6 197918 LUDWIG MIHAI 1,51032E+12 MEZIAD 1 84 1 TIMISOARA TIMIS 97065 20 200 3 197918 LUDWIG MIHAI 1,51032E+12 MEZIAD 1 84 1 TIMISOARA TIMIS 52656 20 201 3

197918 Sum 6 198045 JUDE DANUT-TRAIAN 1,64082E+12 TAKE IONESC 55 X 41 TIMISOARA TIMIS 135218 40 401 10 198045 JUDE DANUT-TRAIAN 1,64082E+12 TAKE IONESC 55 X 41 TIMISOARA TIMIS 135218 40 402 -4

Page 24

Sheet 1 198045 Sum 6

198488 DARVOS CAIUS-MOISE 1,76082E+12 CARABUSUL 21 TIMISOARA TIMIS 27104 40 401 1 198488 Sum 1

198595 OITA GAVRILOV ECATERINA 2,37123E+12 TUSNAD 9 1 4 TIMISOARA TIMIS 143021 22 200 1 198595 OITA GAVRILOV ECATERINA 2,37123E+12 TUSNAD 9 1 4 TIMISOARA TIMIS 143021 20 201 1

198595 Sum 2 198728 GOLCEA ALEXANDRU-BOGD 1,81032E+12 PRAHOVA 3 TIMISOARA TIMIS 115474 40 403 -7 198728 GOLCEA ALEXANDRU-BOGD 1,81032E+12 PRAHOVA 3 TIMISOARA TIMIS 115474 40 401 10

198728 Sum 3 198843 HECHT VERONICA 2,26053E+12 GHEORGHE 12 3 TIMISOARA TIMIS 153084 20 201 9

198843 Sum 9 198871 OLARIU AMALIA-VIORICA 2,63073E+12 SALCAMILOR 5 TIMISOARA TIMIS 122820 40 403 2

198871 Sum 2 198997 OSZ JOZSEF 1,56052E+12 DSIDA JENI SATU MARE SM 100963 20 200 3

198997 Sum 3 199055 RITTER ANTON 1,45101E+12 ALBASTRELE 25 TIMISOARA TIMIS 5146 40 2 3

199055 Sum 3 199214 SUSCA VIORICA 2,7002E+12 BLAGA LUCIA 1 18 TIMISOARA TIMIS 358265 20 2 4 199214 SUSCA VIORICA 2,7002E+12 BLAGA LUCIA 1 18 TIMISOARA TIMIS 88779 20 201 4

199214 Sum 8 199321 PARVAN LUCIA-STEFANIA 2,75041E+12 TIMIS 8 A 3 TIMISOARA TIMIS 139053 40 400 1

199321 Sum 1 199434 NAZARE MIHAIL 1,4912E+12 C. LAZAR E12 B 2 6 TIMISOARA TIMIS 346659 24 1 7

199434 Sum 7 199882 STEIN LENUTA-IULIA 2,72051E+12 ZENIT 2 A 9 TIMISOARA TIMIS 150783 20 201 7

199882 Sum 7

Page 25

Atasament: Transa5.pdf

Sheet 1

Id persoana Nume Prenume CNP Strada Nr Bloc Scara Etaj Ap Localitate Judet Rol_nr

Rol descriere

Rol pozitie

Suma in lei noi

450354 IANCULESCU ZOICA 2,66122E+12 ATOMULUI 5 E3 6 TIMISOARA TIMIS 13522 20 200 -20 450354 IANCULESCU ZOICA 2,66122E+12 ATOMULUI 5 E3 6 TIMISOARA TIMIS 139132 20 200 30

450354 Sum 10 450483 GRIGORESCU DAN-VIOREL-GEO 1,62023E+12 DOINEI 15 B 8 TIMISOARA TIMIS 367902 22 1 3

450483 Sum 3 450958 HATEGAN-BOTIOAN 1,52022E+12 CONSTANTIN STERE 6 20 9 TIMISOARA TIMIS 7307 20 200 4

450958 Sum 4 451002 ANDREI FLORIN 1,72062E+12 NICOLAE ILIESU 12 2 10 TIMISOARA TIMIS 332353 40 4 14 451002 ANDREI FLORIN 1,72062E+12 NICOLAE ILIESU 12 2 10 TIMISOARA TIMIS 3281 40 1 -12

451002 Sum 2 451148 SAVA SEBASTIAN-POMP 1,78031E+12 ION CREANGA 19 T15 3 TIMISOARA TIMIS 332459 40 1 6

451148 Sum 6 451326 LUPASTEAN DANIEL 1,8111E+12 PRINCIPALA 42 SAT. SCULIA ( ORS. TM 404622 20 1 8

451326 Sum 8 451594 CEHAC PETRU 1,58082E+12 TIMOCULUI T15 1 6 TIMISOARA TIMIS 62743 40 401 9

451594 Sum 9 451970 GIORGIOV DIANA-FLORINA 2,86071E+12 BABA DOCHIA D2 2 TIMISOARA TIMIS 332965 40 1 8

451970 Sum 8 452011 PALER MARTINA 2,81062E+12 IZLAZ 72 TIMISOARA TIMIS 77347 40 404 1 452011 PALER MARTINA 2,81062E+12 IZLAZ 72 TIMISOARA TIMIS 77347 40 407 5

452011 Sum 6 452166 BARANYAI IRINA 2,39103E+12 TRAIAN SIMU 25 TIMISOARA TIMIS 386122 22 1 6

452166 Sum 6 452215 SECOSAN ELENA 2,39073E+12 CIRCUMVALATIUNII 29 I3 34 TIMISOARA TIMIS 61012 20 200 4

452215 Sum 4 452329 SAVU ROBERT CRISTIAN 1,76011E+12 OVIDIU E6 G 4 19 TIMISOARA TIMIS 333200 20 1 1

452329 Sum 1 452343 HELO DIT JAM MAHMOUD 1,6301E+12 VLADEASA 9 A 9 TIMISOARA TIMIS 82049 20 200 4 452343 HELO DIT JAM MAHMOUD 1,6301E+12 VLADEASA 9 A 9 TIMISOARA TIMIS 391679 20 1 4 452343 HELO DIT JAM MAHMOUD 1,6301E+12 VLADEASA 9 A 9 TIMISOARA TIMIS 370689 20 1 1

452343 Sum 9 452397 ALDULESCU LIANA OLIVIA 2,56043E+12 MARTIR ANDREI ISTVAN 17 5 TIMISOARA TIMIS 116008 40 401 10

452397 Sum 10 452515 KOVACS NANDOR 1,80092E+12 RAULUI 4 B 1 6 TIMISOARA TIMIS 118713 40 401 6

452515 Sum 6 452572 BLEAU GEORGE FLORIN 1,77112E+12 CETATII 01.04.08 7 TIMISOARA TIMIS 47657 20 200 5

452572 Sum 5 452592 BOT GHEORGHE 1E+13 JOKAI MOOR 41 TIMISOARA TIMIS 77632 20 200 5 452592 BOT GHEORGHE 1E+13 JOKAI MOOR 41 TIMISOARA TIMIS 77632 40 401 -3

452592 Sum 2 452828 CHIORAN VASILE VOICU 1,49043E+12 IOAN SLAVICI 26 SATU MARE SM 20301 20 201 1 452828 CHIORAN VASILE VOICU 1,49043E+12 IOAN SLAVICI 26 SATU MARE SM 20301 20 202 1 452828 CHIORAN VASILE VOICU 1,49043E+12 IOAN SLAVICI 26 SATU MARE SM 20301 20 200 1

452828 Sum 3 452830 CHIORAN MARIA 2,52042E+12 IOAN SLAVICI 26 SATU MARE SM 20301 20 200 1 452830 CHIORAN MARIA 2,52042E+12 IOAN SLAVICI 26 SATU MARE SM 20301 22 200 -2 452830 CHIORAN MARIA 2,52042E+12 IOAN SLAVICI 26 SATU MARE SM 20301 20 202 1 452830 CHIORAN MARIA 2,52042E+12 IOAN SLAVICI 26 SATU MARE SM 20301 20 201 1

452830 Sum 1 452977 CLIPA CRISTIAN MARTIR SILVIU MOTOHON 56 140 8 TIMISOARA TIMIS 85470 20 200 5

452977 Sum 5 452992 BOCICARIU ALINA MARINELA 2,71081E+12 GHEORGHE RANETTI 71 TIMISOARA TIMIS 60405 40 402 3

Page 1

Sheet 1 452992 Sum 3

453056 URSU CRISTIAN GHEOR 1,81113E+12 ANTONESCU ION 143 TIMISOARA TIMIS 333666 40 1 10 453056 Sum 10

453265 TUDORASCU VERGICA 2,53122E+12 ALEXANDRU MILETICI D17 6 TIMISOARA TIMIS 47613 20 200 -3 453265 TUDORASCU VERGICA 2,53122E+12 ALEXANDRU MILETICI D17 6 TIMISOARA TIMIS 47613 20 202 2 453265 TUDORASCU VERGICA 2,53122E+12 ALEXANDRU MILETICI D17 6 TIMISOARA TIMIS 47613 20 201 4

453265 Sum 3 453639 GINSCA ALINA LIANA ( FOS 2,76071E+12 BAGHETEI 7 A8 B 8 TIMISOARA TIMIS 414983 40 1 10

453639 Sum 10 453746 STEPANESCU FLORICA 2,54052E+12 OGLINZILOR 27 32 A 4 TIMISOARA TIMIS 106415 20 200 2

453746 Sum 2 453846 CECAN MARICICA 2,58082E+12 LEANDRULUI 9 15 3 TIMISOARA TIMIS 80636 20 200 2

453846 Sum 2 454257 IGNEA OLIVER DOMITIAN 1,78051E+12 MARTIR SILVIU MOTOHON 46 145 6 TIMISOARA TIMIS 334477 40 1 5 454257 IGNEA OLIVER DOMITIAN 1,78051E+12 MARTIR SILVIU MOTOHON 46 145 6 TIMISOARA TIMIS 334477 40 2 1

454257 Sum 6 454496 BACLESANU VIRGIL 1,52031E+12 GENERAL ION DRAGALINA 31 5 TIMISOARA TIMIS 59199 20 200 8

454496 Sum 8 454512 HATEGAN LILIANA-DANIELA 2,7006E+12 STEPHENSON GEORGE 18 TIMISOARA TIMIS 60055 40 1 5

454512 Sum 5 454676 PLESA CRISTINA-MARIA 2,73051E+12 ANDREI SAGUNA A8 8 TIMISOARA TIMIS 334778 40 1 -17 454676 PLESA CRISTINA-MARIA 2,73051E+12 ANDREI SAGUNA A8 8 TIMISOARA TIMIS 334778 40 2 19

454676 Sum 2 454801 RITA CONSTANTIN LAU 1,73111E+12 MIHAIL JORA 7 2 11 TIMISOARA TIMIS 68490 20 200 8 454801 RITA CONSTANTIN LAU 1,73111E+12 MIHAIL JORA 7 2 11 TIMISOARA TIMIS 68490 20 201 -4

454801 Sum 4 454866 VLAICU MARIAN 1,70122E+12 SORIN TITEL 1 2 14 TIMISOARA TIMIS 334887 40 1 -4 454866 VLAICU MARIAN 1,70122E+12 SORIN TITEL 1 2 14 TIMISOARA TIMIS 351023 40 3 11

454866 Sum 7 454882 GIURGIUCA VALENTIN 1,72122E+12 ARADULUI KM6 TIMISOARA TIMIS 9605 20 200 7

454882 Sum 7 455032 URDEA ELENA DANITA 2,58092E+12 SELEUSULUI 104 ORADEA BIHOR 148008 20 201 0 455032 URDEA ELENA DANITA 2,58092E+12 SELEUSULUI 104 ORADEA BIHOR 148008 22 200 1 455032 URDEA ELENA DANITA 2,58092E+12 SELEUSULUI 104 ORADEA BIHOR 148008 20 200 1

455032 Sum 2 455535 KOJNOK ANDREI 1,76101E+12 HOLDELOR B20 B 9 TIMISOARA TIMIS 348443 40 1 28 455535 KOJNOK ANDREI 1,76101E+12 HOLDELOR B20 B 9 TIMISOARA TIMIS 12505 40 402 -20

455535 Sum 8 455612 TOMA SILVIU BOGDAN 1,7606E+12 CIRCUMVALATIUNII 21 68 TIMISOARA TIMIS 33159 20 200 9

455612 Sum 9 455716 TIRLEA VIOREL 1,61031E+12 VICTORIEI 8 3 TIMISOARA TIMIS 375533 22 1 2

455716 Sum 2 455760 PUICAR LAURA-OLIVERA 2,73091E+12 DEJ 2 54 A 6 TIMISOARA TIMIS 154707 40 2 11 455760 PUICAR LAURA-OLIVERA 2,73091E+12 DEJ 2 54 A 6 TIMISOARA TIMIS 154707 40 1 -7

455760 Sum 4 456159 DANCIU CRISTIAN 1,76092E+12 CRANGULUI 4 7 TIMISOARA TIMIS 335736 40 1 -19 456159 DANCIU CRISTIAN 1,76092E+12 CRANGULUI 4 7 TIMISOARA TIMIS 335736 40 2 21

456159 Sum 2 456190 KOTHAI TIBERIU 1,64091E+12 LORENA 31 TIMISOARA TIMIS 87856 40 1 4

456190 Sum 4 456223 NICOLIN MIRCEA 1,5401E+12 LIDIA 18/A TIMISOARA TIMIS 118619 40 400 10

456223 Sum 10 456361 NICHISOV RAZVAN 1,78072E+12 OGLINZILOR 34 39 B 3 TIMISOARA TIMIS 372429 40 1 1

456361 Sum 1 456859 HOZLINGER LUDOVIC 1,70051E+12 CIPRIAN PORUMBESCU 32 1 TIMISOARA TIMIS 336203 40 2 1

Page 2

Sheet 1 456859 Sum 1

456882 BIZAU GAVRIL DANUT 1,72071E+12 ION IONESCU DE LA BRAD 1 B98 3 TIMISOARA TIMIS 72925 20 202 2 456882 Sum 2

456884 BIZAU GABRIELA 2,75102E+12 ION IONESCU DE LA BRAD 1 B98 3 TIMISOARA TIMIS 72925 20 202 2 456884 Sum 2

457086 PAU MIRCEA 1,7006E+12 TOPOLNITII 5 2 2 2 10 MUN. DROBETA-TURMH 41936 20 200 3 457086 Sum 3

457143 BAYER FRANZ-SEBASTIA 1,77122E+12 GENERAL ION DRAGALINA 33 20 TIMISOARA TIMIS 336395 40 1 -4 457143 BAYER FRANZ-SEBASTIA 1,77122E+12 GENERAL ION DRAGALINA 33 20 TIMISOARA TIMIS 336395 40 2 6

457143 Sum 2 457297 MIHET LILIANA 2,71013E+12 IANCU VACARESCU 37 12 TIMISOARA TIMIS 1281 20 200 8

457297 Sum 8 457431 DAMIAN CRISTIAN-MARINE 1,76093E+12 ALEXANDRU XENOPOL 1/A TIMISOARA TIMIS 336586 40 2 3

457431 Sum 3 457451 CHIS GRIGORE 1,66113E+12 MIRCEA CEL BATRAN 50 50 A 4 TIMISOARA TIMIS 29517 20 201 2

457451 Sum 2 457504 HAIBACH ANDREI 1,69021E+12 COSMINULUI 31 3 TIMISOARA TIMIS 86101 20 200 8

457504 Sum 8 457555 CURELEA LAURENTIU-GHEO 1,77093E+12 C. BRINCOVEANU 260 A2 1 7 DR. TR. SEVERIN MH 58081 20 200 3

457555 Sum 3 457575 APOSTOLESC GEORGEL 1,57041E+12 SEVER BOCU 308A B 2 TIMISOARA TIMIS 359800 40 1 6

457575 Sum 6 457614 COPACEAN SABINA 2,56101E+12 DUMITRU JUGANARU 19 6 15 TIMISOARA TIMIS 405011 20 1 1

457614 Sum 1 457679 CRETU ELENA-AURA 2,7905E+12 BUREBISTA 8 A 2 5 TIMISOARA TIMIS 119359 22 1 2

457679 Sum 2 457684 DAMIAN CODRUTA 2,8212E+12 VASILESCU VASIA 12 TIMISOARA TIMIS 144939 40 407 2

457684 Sum 2 457731 BRANZA LUCIAN 1,79092E+12 POLONA 2 B 9 TIMISOARA TIMIS 114580 20 200 10

457731 Sum 10 457984 MURAU ALINA 2,8112E+12 BUJORILOR 93 TIMISOARA TIMIS 412669 20 1 3

457984 Sum 3 457994 LOGOFATU FLOAREA 2,70101E+12 STEAUA 56 6 TIMISOARA TIMIS 336976 20 1 7

457994 Sum 7 458237 PICIARCA STELICA 1,67061E+12 MARTIR CONSTANTIN GAR 1 C15 A 2 TIMISOARA TIMIS 143830 40 401 6

458237 Sum 6 458239 ROMAN LUCICA 2,5612E+12 MIRCEA CEL BATRAN 120 TIMISOARA TIMIS 99673 40 3 6

458239 Sum 6 458481 MAESCU NICOLITA 2,54063E+12 LUGOJULUI 39 TIMISOARA TIMIS 410921 22 1 2

458481 Sum 2 458488 NITU TIBERIU-BOGDAN 1,82111E+12 ION IONESCU DE LA BRAD 1 A72 C 8 TIMISOARA TIMIS 94580 20 200 4

458488 Sum 4 458890 MURESAN ENIKO 2,82101E+12 DAMBOVITA 49D41A B 15 TIMISOARA TIMIS 381376 20 1 3 458890 MURESAN ENIKO 2,82101E+12 DAMBOVITA 49D41A B 15 TIMISOARA TIMIS 155054 40 1 6

458890 Sum 9 459078 IVANESCU EUGEN 1,6312E+12 HERODOT 5 2 TIMISOARA TIMIS 65561 22 200 -2 459078 IVANESCU EUGEN 1,6312E+12 HERODOT 5 2 TIMISOARA TIMIS 65561 40 1 11

459078 Sum 9 459344 HUI GEORGETA CRIST 2,80043E+12 MATEI BASARAB 6 28 A 2 6 TIMISOARA TIMIS 95339 20 200 1

459344 Sum 1 459600 CSEDO CSABA 1,72012E+12 VEGETATIEI 3 F A 1 6 TIMISOARA TIMIS 338095 40 2 -3 459600 CSEDO CSABA 1,72012E+12 VEGETATIEI 3 F A 1 6 TIMISOARA TIMIS 338095 40 3 6

459600 Sum 3 459752 MAN IOAN STEFAN 1,49091E+12 REVOLUTIEI DIN 1989 4 3 TIMISOARA TIMIS 118468 40 404 6

459752 Sum 6

Page 3

Sheet 1 459760 DOBREAN VIRGINICA 2,34031E+12 CONSTANTIN DIACONOVIC 39 TIMISOARA TIMIS 105138 20 201 3 459760 DOBREAN VIRGINICA 2,34031E+12 CONSTANTIN DIACONOVIC 39 TIMISOARA TIMIS 105138 20 200 -1

459760 Sum 2 459799 POPESCU LUMINITA 2,67103E+12 ENEAS 73/A TIMISOARA TIMIS 53327 20 200 6

459799 Sum 6 459837 PASCA GHEORGHE 1,70111E+12 CIPRIAN PORUMBESCU 69 4 TIMISOARA TIMIS 338249 40 1 4

459837 Sum 4 459935 STANCA SILVIU-FLORIN 1,75012E+12 SIMION BARNUTIU 58 17 TIMISOARA TIMIS 124890 40 2 1

459935 Sum 1 460084 SZABO JANOS 1,61031E+12 ANA IPATESCU 14 A 9 TIMISOARA TIMIS 96656 20 201 8

460084 Sum 8 460239 VARGA ALEXANDRU 1,67061E+12 DOROBANTILOR 9 B 8 29 TIMISOARA TIMIS 338519 40 7 2

460239 Sum 2 460294 CARAGEA IULIAN NICU 1,67071E+12 APRODUL MOVILA 16 TIMISOARA TIMIS 9518 20 201 5 460294 CARAGEA IULIAN NICU 1,67071E+12 APRODUL MOVILA 16 TIMISOARA TIMIS 9518 22 201 1

460294 Sum 6 460303 IANC CLAUDIA 2,78021E+12 ION IONESCU DE LA BRAD A18 A18 C 4 TIMISOARA TIMIS 338562 40 1 6

460303 Sum 6 460410 DAVIDEAN SORIN ALIN 1,73072E+12 ARADULUI 18 B 3 7 TIMISOARA TIMIS 415298 40 1 9

460410 Sum 9 460488 MURESAN MARIUS SORIN 1,78121E+12 DAMBOVITA 49D41A B 15 TIMISOARA TIMIS 44802 20 200 10

460488 Sum 10 460681 SCHULDESZ ANGELO-MICHAEL 1,98102E+12 POMICULTURII 11 TIMISOARA TIMIS 114740 40 417 9

460681 Sum 9 460745 ANTON ALEXANDRU-FLAV 1,88042E+12 IOHANN SCHWICKER 44 TIMISOARA TIMIS 68474 40 1 9

460745 Sum 9 460786 GHILEZAN COSMIN 1,84033E+12 OGLINZILOR 6 82 E 1 5 TIMISOARA TIMIS 338837 40 1 5

460786 Sum 5 460787 GABOR PAUL-SORIN 1,70101E+12 MACIN 7 10 6 TIMISOARA TIMIS 92162 40 2 5

460787 Sum 5 460794 FARAJALLAH AURELIA 2,59081E+12 LIDIA 134/A TIMISOARA TIMIS 413458 22 1 1

460794 Sum 1 460832 SCHIPOR CARMEN AMALIA 2,74112E+12 EURIPIDE 6 TIMISOARA TIMIS 18359 22 200 -2 460832 SCHIPOR CARMEN AMALIA 2,74112E+12 EURIPIDE 6 TIMISOARA TIMIS 96852 20 200 14 460832 SCHIPOR CARMEN AMALIA 2,74112E+12 EURIPIDE 6 TIMISOARA TIMIS 18359 20 200 -5

460832 Sum 7 461030 ONICI EUGENIA 2,68053E+12 DUMITRU TICHINDEAL 1 TIMISOARA TIMIS 51354 22 200 4

461030 Sum 4 461047 MOROSAN GHEORGHE-MARI 1,76031E+12 ISPIRESCU PETRE 12A T8 3 14 TIMISOARA TIMIS 345909 40 1 5

461047 Sum 5 461177 CRISAN NICOLAE 1,75102E+12 AVRAM IMBROANE 13 2 151 TIMISOARA TIMIS 362507 22 1 8 461177 CRISAN NICOLAE 1,75102E+12 AVRAM IMBROANE 13 2 151 TIMISOARA TIMIS 362507 20 2 -1

461177 Sum 7 461208 BUMBAR ANDREI-VASILE 1,83081E+12 RACHITEI 18 TIMISOARA TIMIS 116386 40 2 9

461208 Sum 9 461226 SIMION PETRU 1,73043E+12 POIENITEI 2 B 6 TIMISOARA TIMIS 339107 40 2 -2

461226 Sum -2 461238 SAVU IULIANA 2,43072E+12 MUNTILOR 5 3 TIMISOARA TIMIS 101376 20 200 1

461238 Sum 1 461426 DAMIAN IONICA-GIANINA 2,78101E+12 MARTIR SILVIU MOTOHON 21 2 TIMISOARA TIMIS 15603 40 1 3

461426 Sum 3 461530 CRISNIC DANIELA 2,68042E+12 MURES 76 A3 3 8 TIMISOARA TIMIS 102320 20 200 4 461530 CRISNIC DANIELA 2,68042E+12 MURES 76 A3 3 8 TIMISOARA TIMIS 52793 20 200 2 461530 CRISNIC DANIELA 2,68042E+12 MURES 76 A3 3 8 TIMISOARA TIMIS 339307 40 2 -2

461530 Sum 4

Page 4

Sheet 1 461921 JIVAN CATALIN CORNEL 1,79123E+12 CASSIAN MUNTEANU 19 3 TIMISOARA TIMIS 339571 40 1 1

461921 Sum 1 461943 CRACIUN SEBASTIAN-ALIN 1,85081E+12 VEGETATIEI 1 B 3 13 TIMISOARA TIMIS 339588 40 1 -45 461943 CRACIUN SEBASTIAN-ALIN 1,85081E+12 VEGETATIEI 1 B 3 13 TIMISOARA TIMIS 339588 40 2 55

461943 Sum 10 462067 VERMESAN LILIANA NICOLINA 2,71092E+12 STEAUA 56 2 TIMISOARA TIMIS 338102 20 1 8

462067 Sum 8 462269 HORGA CONSTANTIN VIENA 155 VIENA A 41805 20 200 -1 462269 HORGA CONSTANTIN VIENA 155 VIENA A 89147 20 200 10

462269 Sum 9 462309 RUJESCU CRISTIAN FLORIN 1,76032E+12 HEBE 42 18 TIMISOARA TIMIS 313512 40 1 7

462309 Sum 7 462393 GEISZHEIMER FLORINA 2,75102E+12 STEAUA 43 TIMISOARA TIMIS 130568 20 200 1 462393 GEISZHEIMER FLORINA 2,75102E+12 STEAUA 43 TIMISOARA TIMIS 130568 22 200 1

462393 Sum 2 462394 SZABO CIPRIAN GHEORG 1,80071E+12 LUCERNA 10 A100 B 10 TIMISOARA TIMIS 339871 40 3 -18

462394 Sum -18 462398 BUTA TEODORA 2,69122E+12 CIRCUMVALATIUNII 14 81 C 34 TIMISOARA TIMIS 33326 20 200 3

462398 Sum 3 462431 APRO CRISTIAN-ZOLTAN 1,84102E+12 LUGOJULUI 9 A5 A 1 TIMISOARA TIMIS 89744 40 1 3

462431 Sum 3 462467 ROSCA NECULAI 1,77111E+12 MAGURA 4 52 3 TIMISOARA TIMIS 92656 40 402 -1 462467 ROSCA NECULAI 1,77111E+12 MAGURA 4 52 3 TIMISOARA TIMIS 92656 40 406 6

462467 Sum 5 462666 ISFANESCU NELU DORINEL 1,66121E+12 ALEXANDRU VLAHUTA 6 4 TIMISOARA TIMIS 374014 20 1 5

462666 Sum 5 462737 VITAL MARIA 2,69082E+12 POGONICI 4 4 TIMISOARA TIMIS 415672 20 1 13 462737 VITAL MARIA 2,69082E+12 POGONICI 4 4 TIMISOARA TIMIS 415675 20 1 2 462737 VITAL MARIA 2,69082E+12 POGONICI 4 4 TIMISOARA TIMIS 340092 20 1 -6

462737 Sum 9 462881 MIRCEA IOSIF 1,72032E+12 I 1 PONTEVICO 54836 20 200 2

462881 Sum 2 462956 STANCOVICI IOAN 1,65042E+12 MARTIR IOAN STANCIU 8 F13 B 13 TIMISOARA TIMIS 340238 40 2 9 462956 STANCOVICI IOAN 1,65042E+12 MARTIR IOAN STANCIU 8 F13 B 13 TIMISOARA TIMIS 340238 40 1 -3

462956 Sum 6 462969 TODOR CRISTIAN ALIN 1,70061E+12 GENERAL ION DRAGALINA 28 8 TIMISOARA TIMIS 93075 22 200 18 462969 TODOR CRISTIAN ALIN 1,70061E+12 GENERAL ION DRAGALINA 28 8 TIMISOARA TIMIS 93075 20 201 -1 462969 TODOR CRISTIAN ALIN 1,70061E+12 GENERAL ION DRAGALINA 28 8 TIMISOARA TIMIS 93075 20 202 -1 462969 TODOR CRISTIAN ALIN 1,70061E+12 GENERAL ION DRAGALINA 28 8 TIMISOARA TIMIS 93075 20 200 -2 462969 TODOR CRISTIAN ALIN 1,70061E+12 GENERAL ION DRAGALINA 28 8 TIMISOARA TIMIS 59101 40 1 -7

462969 Sum 7 462980 TIRZIU GABRIEL 1,84032E+12 IULIU MANIU 9 17 TIMISOARA TIMIS 329634 40 2 8

462980 Sum 8 463231 DAN CORNELIA MARCE 2,67092E+12 STEAUA 11 C 14 TIMISOARA TIMIS 129714 20 200 1

463231 Sum 1 463310 LUMINOSU DORU-SILVIU 1,40031E+12 MITROPOLIT VARLAAM 1 TIMISOARA TIMIS 340443 40 2 10 463310 LUMINOSU DORU-SILVIU 1,40031E+12 MITROPOLIT VARLAAM 1 TIMISOARA TIMIS 340443 40 1 -4

463310 Sum 6 463325 ROSCA-TARCEMARIANA 2,76042E+12 MARTIRILOR 1989 35 A 4 TIMISOARA TIMIS 135344 20 201 4 463325 ROSCA-TARCEMARIANA 2,76042E+12 MARTIRILOR 1989 35 A 4 TIMISOARA TIMIS 135344 20 200 -1

463325 Sum 3 463344 NICOLAEVICI GEORGE OCTAVIA 1,84101E+12 NICOLAE ILIESU 9 E6 21 TIMISOARA TIMIS 418830 40 1 6

463344 Sum 6 463552 KOSAR SILVIA-ANDA 2,69082E+12 1 DECEMBRIE 27A 2 6 TIMISOARA TIMIS 343346 22 1 3

463552 Sum 3

Page 5

Sheet 1 463572 BUFTEA MARINEL 1,63081E+12 MARTIR COL. IOAN UTA 12/A TIMISOARA TIMIS 67849 20 200 3

463572 Sum 3 463591 CINCA ELEONORA-FLOR 2,61053E+12 MOISE DOBOSAN 123 2 TIMISOARA TIMIS 405617 20 1 1

463591 Sum 1 463647 TABREA GHEORGHE VIOR 1,59022E+12 MEHADIA 12 46 TIMISOARA TIMIS 340676 20 1 9

463647 Sum 9 463844 SGURA ADRIAN-NICOLAE 1,7007E+12 STEAUA 25 3 TIMISOARA TIMIS 340810 40 4 5

463844 Sum 5 463878 AVRAMESCU SANDA-OANA 2,77073E+12 SOROCA 6 47 A 2 6 TIMISOARA TIMIS 340832 40 2 6

463878 Sum 6 464095 SERACIN ANTONIU 1,26112E+12 FERMITATII 6 TIMISOARA TIMIS 55450 22 200 8

464095 Sum 8 464096 SERACIN GHEORGHE ANTO 1,60102E+12 BITOLIA 4 TIMISOARA TIMIS 55450 20 201 1

464096 Sum 1 464112 CIOBANU ION-FLORIN 1,81042E+12 COMARNIC (BUJORILOR) 36 B 1 TIMISOARA TIMIS 313291 40 401 9

464112 Sum 9 464122 MOLNOS MIHAI-EMERIC 1,77033E+12 LISABONA 07.01.08 A 17 TIMISOARA TIMIS 133084 40 400 1

464122 Sum 1 464124 DREXLER ANGELICA 2,63082E+12 IRIS 29 B 17 TIMISOARA TIMIS 76233 20 200 5

464124 Sum 5 464158 BOULEANU RALUCA CRISTINA 2,80033E+12 SIMION BARNUTIU 11A 3 TIMISOARA TIMIS 338197 10 2 2 464158 BOULEANU RALUCA CRISTINA 2,80033E+12 SIMION BARNUTIU 11A 3 TIMISOARA TIMIS 338197 20 1 1

464158 Sum 3 464367 MONAGHAN EDWARD GREAT CAMBRIDGE ROAD 1756 WALTHAM CROSS HERTFOR 71794 20 200 8

464367 Sum 8 464417 COZMA ION 1,33051E+12 CONSTANTIN BRANCOVEA 99A TIMISOARA TIMIS 37858 40 401 3

464417 Sum 3 464827 SABAU CIPRIAN-IOAN 1,84021E+12 MARTIR MARIA ANDREI A102 13 TIMISOARA TIMIS 394161 40 2 10

464827 Sum 10 464948 SPATARELU SIMONA DORINA 2,70021E+12 SIRIUS 26 11 B 9 TIMISOARA TIMIS 125737 40 401 5

464948 Sum 5 465022 SZANI MATE-IOSIF 1,58081E+12 VENUS 17 TIMISOARA TIMIS 387122 24 1 10

465022 Sum 10 465105 PANTEA IOAN 1,6812E+12 RASARITULUI 17 B 10 TIMISOARA TIMIS 116682 40 402 6 465105 PANTEA IOAN 1,6812E+12 RASARITULUI 17 B 10 TIMISOARA TIMIS 116682 40 401 -4

465105 Sum 2 465192 MUNTEAN EMANUEL GELU 1,73011E+12 ORSOVA 23 110 A 2 11 TIMISOARA TIMIS 108381 20 200 6

465192 Sum 6 465233 IONICA MARINELA ROZAL 2,48062E+12 TAKE IONESCU 45 A 10 TIMISOARA TIMIS 95413 20 200 10

465233 Sum 10 465478 ULIU CONSTANTIN 1,73022E+12 HEBE 65 TIMISOARA TIMIS 1755 20 200 2

465478 Sum 2 465482 JUMUGA IOAN 1,44011E+12 ARMONIEI 36 TIMISOARA TIMIS 12520 22 201 1

465482 Sum 1 465629 SERE-SCHNEI AURORA DANIELA 1E+13 NURNBERG 145162 20 200 9

465629 Sum 9 465722 GIURONI RAMONA CRISTIN 2,80072E+12 DEJ 13 84 B 1 TIMISOARA TIMIS 43265 40 2 0 465722 GIURONI RAMONA CRISTIN 2,80072E+12 DEJ 13 84 B 1 TIMISOARA TIMIS 43265 40 1 8

465722 Sum 8 465759 CSEH GINA-MIHAELA 2,7103E+12 MEMORANDULUI 6 4 TIMISOARA TIMIS 313827 40 1 6

465759 Sum 6 465855 ALUPOAIE ANCA-MARIA 2,76122E+12 TIMIS 12 D 8 32 TIMISOARA TIMIS 21900 20 200 9

465855 Sum 9 465875 MANDA SORIN 1,74042E+12 CIOBANULUI 1 15 TIMISOARA TIMIS 32269 40 404 1

465875 Sum 1

Page 6

Sheet 1 465946 ICA COSMIN SILVIU 1,76092E+12 BUZIASULUI 36 9 MUN. LUGOJ TIMIS 69315 20 200 5

465946 Sum 5 465975 TONA IONEL VALENTIN 1,69071E+12 SINTESTI 94 SINTESTI TM 62700 22 203 2

465975 Sum 2 466020 JIANU LENUTA 2,46093E+12 LABIRINT 2 A8 B 7 TIMISOARA TIMIS 78249 20 2 1

466020 Sum 1 466092 PIRTU NICOLAE 1,80101E+12 KIRIAK DUMITRU 14 A31 17 TIMISOARA TIMIS 50877 40 401 4

466092 Sum 4 466234 DINDELEGAN LENUTA-VIORICA 2,68051E+12 SEVER BOCU 303 17 TIMISOARA TIMIS 342364 40 1 1

466234 Sum 1 466398 FISTIS OVIDIU-GABRIEL 1,8202E+12 ION IONESCU DE LA BRAD A4 C 6 TIMISOARA TIMIS 342472 40 2 1

466398 Sum 1 466409 IFRIM TANTA 2,66052E+12 ALEXANDRU ODOBESCU 17 3 TIMISOARA TIMIS 342483 20 2 1 466409 IFRIM TANTA 2,66052E+12 ALEXANDRU ODOBESCU 17 3 TIMISOARA TIMIS 342483 20 1 3

466409 Sum 4 466621 SAITJ LUDOVIC 1,48042E+12 ARIES 20 E 3 9 TIMISOARA TIMIS 68012 20 200 9

466621 Sum 9 466709 MICULESCU CLAUDIU DANIEL 1,84042E+12 ARISTIDE DEMETRIADE 25 2 TIMISOARA TIMIS 12470 40 407 -12 466709 MICULESCU CLAUDIU DANIEL 1,84042E+12 ARISTIDE DEMETRIADE 25 2 TIMISOARA TIMIS 12470 40 405 17

466709 Sum 5 466957 VASILE ION 1,7308E+12 COSMONAUTILOR 1 A 11 TIMISOARA TIMIS 356855 40 1 2 466957 VASILE ION 1,7308E+12 COSMONAUTILOR 1 A 11 TIMISOARA TIMIS 39197 40 403 -1

466957 Sum 1 467171 ARDEREANU GEORGETA 2,41031E+12 RADU DE LA AFUMATI 15 TIMISOARA TIMIS 116422 20 200 7

467171 Sum 7 467334 CUCAILA ELENA 2,67072E+12 BUZIASULUI 15 3 P 11 TIMISOARA TIMIS 25187 20 200 3

467334 Sum 3 467363 DANOIU STEFAN 1,64103E+12 RAULUI 2 B 18 TIMISOARA TIMIS 118618 40 404 4

467363 Sum 4 467369 SUTAC GHEORGHE 1,51032E+12 LAZAR GRUMBERG 4 2+3 TIMISOARA TIMIS 343083 22 1 7

467369 Sum 7 467401 FILIP DUMITRU 1,54073E+12 DOSITEJ OBRADOVICI 8 TIMISOARA TIMIS 316058 20 200 4 467401 FILIP DUMITRU 1,54073E+12 DOSITEJ OBRADOVICI 8 TIMISOARA TIMIS 316054 20 200 5

467401 Sum 9 467444 COTRO ALEXANDRU-GHE 1,33071E+12 HEBE 1 B 17 TIMISOARA TIMIS 343134 40 1 9

467444 Sum 9 467516 PITTINI ADRIAN 1,77012E+12 TORONTALULUI 7 B 27 TIMISOARA TIMIS 343184 40 1 6

467516 Sum 6 467616 POPESCU MIRELA 2,70011E+12 MAGURA 13 14 B 13 TIMISOARA TIMIS 92470 20 201 5

467616 Sum 5 467644 FARCALAU IOAN-GHEORGHE 1,69021E+12 MUSICESCU GAVRIL 60/A TIMISOARA TIMIS 343270 40 5 8

467644 Sum 8 467667 VLADU ADRIANA MARIOA 2,74123E+12 SIMION BARNUTIU 57A A 32 TIMISOARA TIMIS 9938 20 201 1 467667 VLADU ADRIANA MARIOA 2,74123E+12 SIMION BARNUTIU 57A A 32 TIMISOARA TIMIS 9938 20 200 1

467667 Sum 2 467756 KOSAR ALFRED GHEZA M 1,57121E+12 1 DECEMBRIE 27A 2 6 TIMISOARA TIMIS 343346 22 1 3

467756 Sum 3 467791 LUPSOR IULIANA 2,20012E+12 SAT UTVIN 176 SANMIHAIUL ROMATM 37368 22 200 7

467791 Sum 7 468012 TULCAN SORIN-DUMITRU 1,73103E+12 SILISTRA A46 B 4 9 TIMISOARA TIMIS 343517 40 2 10

468012 Sum 10 468332 TOPOR MARINELA 2,60042E+12 CIRCUMVALATIUNII 16 81D 16 TIMISOARA TIMIS 33373 40 401 2

468332 Sum 2 468437 PETREA MARIA 2,53081E+12 LINISTEI 5 TIMISOARA TIMIS 83919 40 402 3

468437 Sum 3

Page 7

Sheet 1 468526 DRAGAN FLORIN-ADRIAN 1,79011E+12 ARADULUI 8 10 85 TIMISOARA TIMIS 23271 20 200 1

468526 Sum 1 468656 HAMZA CONSTANTIN JUN 1,70081E+12 RAZBOIENI 1A TIMISOARA TIMIS 7377 20 200 1

468656 Sum 1 468658 CHARPENTIERPIERRE PASCAL VICTOR B-DUL TAKE IONESCU 63 6 28 TIMISOARA TM 343981 40 1 1

468658 Sum 1 468695 CIURAR EMILIAN 1,71061E+12 08.03.19 29 6 TIMISOARA TIMIS 344012 20 1 5 468695 CIURAR EMILIAN 1,71061E+12 08.03.19 29 6 TIMISOARA TIMIS 344012 22 1 3 468695 CIURAR EMILIAN 1,71061E+12 08.03.19 29 6 TIMISOARA TIMIS 344012 20 2 2

468695 Sum 10 468739 BRINZAN PAUL-HORATIU 1,82102E+12 MURES 119 A 11 TIMISOARA TIMIS 101643 40 405 -2 468739 BRINZAN PAUL-HORATIU 1,82102E+12 MURES 119 A 11 TIMISOARA TIMIS 101611 40 1 7

468739 Sum 5 468814 BORUGA OVIDIU 1,751E+12 LUNCSOARA 1 BROSTENI MH 142271 20 201 3

468814 Sum 3 469085 GAVOSDIAN MIHAI 1,69062E+12 BUZIASULUI 49 TIMISOARA TIMIS 344294 40 1 6

469085 Sum 6 469122 DODA ANA-LIVIA 2,60103E+12 MUNTENIEI C31 3 11 TIMISOARA TIMIS 148731 20 2 1

469122 Sum 1 469146 GHITA FLAVIUS 1,82122E+12 APELOR 1 D91 4 TIMISOARA TIMIS 9354 40 2 28 469146 GHITA FLAVIUS 1,82122E+12 APELOR 1 D91 4 TIMISOARA TIMIS 9354 40 1 -26

469146 Sum 2 469232 MATEI LILIANA MARIA 2,74103E+12 ELECTRONICII 32 C24 C 3 15 TIMISOARA TIMIS 320758 40 2 4

469232 Sum 4 469365 SABOU MARIANA 2,60023E+12 DAMBOVITA 66 9 TIMISOARA TIMIS 45605 20 200 7

469365 Sum 7 469394 PRAHOVEANUDANIEL 1,71061E+12 DOSITEJ OBRADOVICI 4D14/2 B 6 TIMISOARA TIMIS 80819 40 1 6

469394 Sum 6 469523 POPOV SLAGIAN 1,71042E+12 KIRIAK DUMITRU 17 A 14 TIMISOARA TIMIS 344584 40 1 4

469523 Sum 4 469864 PULPA CATALIN-RICHARD 1,76051E+12 LUGOJULUI 9 A5 B 8 TIMISOARA TIMIS 89753 40 2 6

469864 Sum 6 469880 COLOMPAR SAMUEL 1,74042E+12 MARESAL ALEXANDRU AV 50 TIMISOARA TIMIS 403395 20 1 -1 469880 COLOMPAR SAMUEL 1,74042E+12 MARESAL ALEXANDRU AV 50 TIMISOARA TIMIS 378352 20 1 20 469880 COLOMPAR SAMUEL 1,74042E+12 MARESAL ALEXANDRU AV 50 TIMISOARA TIMIS 82022 20 1 -15 469880 COLOMPAR SAMUEL 1,74042E+12 MARESAL ALEXANDRU AV 50 TIMISOARA TIMIS 82022 22 1 -3

469880 Sum 1 469897 BARDAN ADINA LIGIA 2,75041E+12 GHEORGHE LAZAR 21 A 6 TIMISOARA TIMIS 147581 20 200 3

469897 Sum 3 469898 BARDAN CEZAREL CORNEL 1,72102E+12 GHEORGHE LAZAR 21 A 6 TIMISOARA TIMIS 147581 20 200 5

469898 Sum 5 469903 DENKO LADISLAU-STEFAN 1,83021E+12 TAKE IONESCU 57 37 TIMISOARA TIMIS 135260 20 200 5

469903 Sum 5 470048 POLIS ADRIANA 2,68051E+12 DIACONU CORESI DE LA C 44 7 TIMISOARA TIMIS 44395 40 1 1

470048 Sum 1 470115 HOROBAT ANDREI-DORIN 1,791E+12 CIRCUMVALATIUNII 30 34 TIMISOARA TIMIS 344933 40 1 2

470115 Sum 2 470283 NICOARA LAURENTIU LUCIA 1,8412E+12 MURES 128D TIMISOARA TIMIS 53544 20 201 1

470283 Sum 1 470335 NICA MARIUS-IOAN 1,8103E+12 S GEORGIU 274 CALAN HD 15813 20 201 1

470335 Sum 1 470409 VERESAN ROMULUS-MARIU 1,72051E+12 ELECTRONICII 30 C17 A 7 TIMISOARA TIMIS 52453 40 402 19 470409 VERESAN ROMULUS-MARIU 1,72051E+12 ELECTRONICII 30 C17 A 7 TIMISOARA TIMIS 52453 40 401 -18

470409 Sum 1 470410 ZAJTI CRISTIAN-EMIL 1,68123E+12 ACAD. REMUS RADULET 19 7 TIMISOARA TIMIS 345103 40 1 9

Page 8

Sheet 1 470410 Sum 9

470428 AL HILO BASEL 1,87102E+12 DIVIZIA 9 CAVALERIE 51/A TIMISOARA TIMIS 345112 40 3 6 470428 Sum 6

470443 COCAINA TODOREL 1,59011E+12 CRIZANTEMELOR 62 1 1 TIMISOARA TIMIS 41196 40 3 4 470443 Sum 4

470765 DIAC MATEI 1,49022E+12 LUGOJULUI 21 B 10 TIMISOARA TIMIS 89305 20 200 8 470765 Sum 8

470766 DIAC PARASCHIVA 2,55012E+12 LUGOJULUI 21 B 10 TIMISOARA TIMIS 89305 20 200 8 470766 Sum 8

470771 AGAVRILOAEI IOAN 1,5802E+12 LEANDRULUI 7 14 1 TIMISOARA TIMIS 80613 40 401 10 470771 Sum 10

470795 POENAR MARIUS-MIRCEA 1,73023E+12 SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL A96 B 14 TIMISOARA TIMIS 347274 22 2 2 470795 Sum 2

470799 TOMICI SABINA-MARIA 2,82101E+12 COZIA 45 TIMISOARA TIMIS 345368 40 1 5 470799 Sum 5

470825 FLOREA FLORIN MARINEL 1,83051E+12 ARADULUI 119 TIMISOARA TIMIS 9863 40 423 7 470825 Sum 7

470940 NEGRUT VASILE-ION 1,7608E+12 SAGULUI 3 B 38 TIMISOARA TIMIS 120941 40 402 1 470940 Sum 1

470981 ISTINIE CLAUDIA-ELISABE 2,71021E+12 I. M. PESTALOZZI 2 1 TIMISOARA TIMIS 327844 40 1 6 470981 Sum 6

471096 BURCUS-SAVURALUCA 2,7911E+12 APELOR 5 B 5 TIMISOARA TIMIS 39755 20 201 2 471096 Sum 2

471118 BODEA SORIN ALEXANDR 1,69011E+12 LISABONA 7 B 3 TIMISOARA TIMIS 85533 40 1 7 471118 Sum 7

471201 DUMITRASCU ADRIAN 1,6409E+12 SANANDREI 399 SANANDREI TM 363969 20 1 6 471201 Sum 6

471399 AMIHALACHIO OVIDIU-RAUL 1,81083E+12 FRANZ LIEBHARD B99 3 13 TIMISOARA TIMIS 345786 40 3 1 471399 Sum 1

471423 KORODI RODICA 2,70122E+12 CIPRIAN PORUMBESCU 121 7 TIMISOARA TIMIS 145052 20 200 1 471423 Sum 1

471554 TELEOACA ALEXANDRA PARA 2,73032E+12 LOTUSULUI 24 A80 B 10 TIMISOARA TIMIS 88189 40 1 1 471554 Sum 1

471727 MISIK FRANCISC 1,77101E+12 ALEEA LILIACULUI 4 2 9 RESITA CS 3782 20 201 1 471727 Sum 1

471770 VARIA PAUL-ALIN 1,83062E+12 ZAVOI 10 9 TIMISOARA TIMIS 150210 40 402 5 471770 Sum 5

471924 MIHET VIRGIL PETRU 1,70083E+12 IANCU VACARESCU 37 12 TIMISOARA TIMIS 1281 20 200 8 471924 Sum 8

471982 JOZSA ILEANA 2,24062E+12 ALPINISTILOR 1 TIMISOARA TIMIS 6954 20 201 2 471982 Sum 2

472008 LUPU ADRIAN REMUS 1,69032E+12 TEIULUI 4 B 12 TIMISOARA TIMIS 29989 20 200 6 472008 Sum 6

472165 JURAVLE DIANA-ELENA 2,81073E+12 CITADELEI 6 C22 B 10 TIMISOARA TIMIS 35626 40 3 1 472165 Sum 1

472288 DINU CONSTANTIN-SER 1,56091E+12 DR. AUREL COSMA 2 TIMISOARA TIMIS 346378 40 1 10 472288 Sum 10

472485 MELUT LOREDAN IONEL 1,75011E+12 STEFAN OCTAVIAN IOSIF 7 B5 12 TIMISOARA TIMIS 402925 20 1 3 472485 MELUT LOREDAN IONEL 1,75011E+12 STEFAN OCTAVIAN IOSIF 7 B5 12 TIMISOARA TIMIS 114006 40 2 2

472485 Sum 5 472510 NICHITA ANDREI 1,79102E+12 PROFESOR DIONISIE LINT 2 11 TIMISOARA TIMIS 346540 40 1 6

472510 Sum 6 472526 BABOIANU EUGEN 1,70081E+12 CITADELEI 7 B 2 5 TIMISOARA TIMIS 35653 40 404 -9 472526 BABOIANU EUGEN 1,70081E+12 CITADELEI 7 B 2 5 TIMISOARA TIMIS 346548 40 1 -1 472526 BABOIANU EUGEN 1,70081E+12 CITADELEI 7 B 2 5 TIMISOARA TIMIS 346548 40 2 16

Page 9

Sheet 1 472526 Sum 6

472645 ANDREAS CRISTIAN 1,80013E+12 MURES 123 40 A 14 TIMISOARA TIMIS 95690 20 200 15 472645 ANDREAS CRISTIAN 1,80013E+12 MURES 123 40 A 14 TIMISOARA TIMIS 53899 20 200 -12

472645 Sum 3 472749 OPRISA MIHAI-RAZVAN 1,76043E+12 ION IONESCU DE LA BRAD B91 B 5 TIMISOARA TIMIS 346694 40 1 4

472749 Sum 4 472859 PETROVICI MIODRAG 1,8705E+12 GRADINII 1C TIMISOARA TIMIS 346766 40 1 9

472859 Sum 9 472919 NEAG VIOREL 1,69021E+12 RAPSODIEI 21 6 TIMISOARA TIMIS 323430 40 2 6

472919 Sum 6 472946 DONEA MIHAELA 2,7007E+12 OGLINZILOR 9 B 3 TIMISOARA TIMIS 124101 20 200 1

472946 Sum 1 473103 RAMBU RUJITA 2,60012E+12 LUNEI 1 L2 7 TIMISOARA TIMIS 91055 40 401 10

473103 Sum 10 473418 PORFIROIU LOREDAN 1,85122E+12 ION SLAVICI 7 7 1 TIMISOARA TIMIS 74854 40 402 6

473418 Sum 6 473605 PRISACARU IONELA-ANGELICA 2,75073E+12 HARNICIEI 2 B 3 TIMISOARA TIMIS 64408 40 403 3

473605 Sum 3 473628 DUMITRESCU COSMIN 1,75032E+12 NEPTUN 3 18 11 TIMISOARA TIMIS 124253 40 1 28 473628 DUMITRESCU COSMIN 1,75032E+12 NEPTUN 3 18 11 TIMISOARA TIMIS 362356 40 1 -26

473628 Sum 2 473629 POENAR KARMEN VALERIC 2,72022E+12 SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL A96 B 14 TIMISOARA TIMIS 347274 22 2 2

473629 Sum 2 473637 VLAICOV BOJIDAR 1,36013E+12 FRATELIA 12A TIMISOARA TIMIS 56084 40 400 1

473637 Sum 1 473793 RETEA ROMEO 1,67011E+12 MARTIR ELENA NICOARA 22 10 TIMISOARA TIMIS 32113 10 101 3

473793 Sum 3 473805 BATRINA BRANCO-IOAN 1,8211E+12 MARTIR C-TIN ZABULICA A10 A 4 TIMISOARA TIMIS 351542 40 1 10

473805 Sum 10 473830 ALBIS MIHAELA 2,7409E+12 EUGENIU DE SAVOYA 7 9 TIMISOARA TIMIS 33318 20 200 5

473830 Sum 5 473938 MESZAROS LEVENTE 1,81121E+12 MARTIR VASILE BALMUS 9 35 G 12 TIMISOARA TIMIS 407331 40 2 6

473938 Sum 6 473966 LORINCZ DORIN IOSIF 1,62061E+12 AMFOREI 53 4 20 TIMISOARA TIMIS 347494 40 1 3

473966 Sum 3 474088 AVRAM LIVIU IOAN RAUL 1,7905E+12 TRANDAFIRILOR 17 SAT. GATAIA ( COM TIMIS 84382 20 200 4

474088 Sum 4 474208 ZAITOV MARIA 2,55041E+12 ALEXANDRU VAIDA-VOIEV 12 B A 4 TIMISOARA TIMIS 410776 40 1 6

474208 Sum 6 474268 MULLER EVA 2,7804E+12 ARADULUI 8 6 54 TIMISOARA TIMIS 80951 20 201 5

474268 Sum 5 474331 BESTEA DORA 2,59061E+12 DEJ 8 19 TIMISOARA TIMIS 65942 20 201 3 474331 BESTEA DORA 2,59061E+12 DEJ 8 19 TIMISOARA TIMIS 151971 40 402 -1

474331 Sum 2 474370 BOJICA OLIMPIU-CORNEL 1,68102E+12 DR. AUREL COSMA 2 2 TIMISOARA TIMIS 347759 40 1 4

474370 Sum 4 474551 NEGRU PAVEL-TIBERIU 1,69023E+12 STEFAN CEL MARE 43 C13 C 22 TIMISOARA TIMIS 363249 22 1 1

474551 Sum 1 474552 BELCIA PERSIDA 2,4401E+12 ARMONIEI 17 TIMISOARA TIMIS 12500 22 201 4

474552 Sum 4 474698 PAVEL CORNELIA 2,49021E+12 VICTORIA 124 GHIRODA TM 124468 20 200 3

474698 Sum 3 474832 MARTON GEZA 1,79111E+12 GHIRLANDEI 1 2 TIMISOARA TIMIS 62680 40 401 1

474832 Sum 1 474868 MOISA LUCIAN 1,7902E+12 SEVER BOCU 1 C2 A 1 TIMISOARA TIMIS 348115 40 1 4

Page 10

Sheet 1 474868 Sum 4

474874 VADUVA ADRIAN COSMIN 1,7905E+12 CONSTANTIN RADULESCU MOTRU B14 B 10 TIMISOARA TIMIS 348117 40 1 -44 474874 VADUVA ADRIAN COSMIN 1,7905E+12 CONSTANTIN RADULESCU MOTRU B14 B 10 TIMISOARA TIMIS 348117 40 2 49

474874 Sum 5 474927 COVACIU STEFAN 1,73071E+12 CORIOLAN BARAN 15 B 32 TIMISOARA TIMIS 43726 20 200 2

474927 Sum 2 475031 LUCEA ELENA 2,7505E+12 AZUGA 5 34 B 12 TIMISOARA TIMIS 416782 20 1 4

475031 Sum 4 475384 BOLOG IOAN 1,53082E+12 BUCOVINEI 32/B 1 6 TIMISOARA TIMIS 22845 40 400 5

475384 Sum 5 475408 BORZASI LORAND-ORS 1,83032E+12 DR. AUREL PAUNESCU-PO 119 B 10 TIMISOARA TIMIS 348480 40 1 7

475408 Sum 7 475417 STOIA ANDREIA-IOANA 2,77041E+12 MUNTENIEI B26 1 6 TIMISOARA TIMIS 379607 22 1 2

475417 Sum 2 475484 HANZI PETRU-CRISTIAN 1,80063E+12 BUJORILOR 160 0 10 TIMISOARA TIMIS 417925 40 1 6

475484 Sum 6 475511 FURDUI LILIANA 2,79021E+12 ANDREI SAGUNA 1 A17 A 18 TIMISOARA TIMIS 2326 40 1 1

475511 Sum 1 475756 DREAVA ANDREI 1,85033E+12 DUMITRU JUGANARU 14 61 B 4 13 TIMISOARA TIMIS 4373 40 1 5

475756 Sum 5 475956 DAMIAN CLAUDIU OCTAVIA 1,7609E+12 ANA IPATESCU 18 TIMISOARA TIMIS 137132 20 1 3

475956 Sum 3 476014 MURESAN IONEL CLAUDIU 1,76013E+12 NICOARA MOISE 22A TIMISOARA TIMIS 344735 22 1 5

476014 Sum 5 476040 CHIMSAC NICU 1,76101E+12 ARH. IOAN MINCU B100 A 9 TIMISOARA TIMIS 348901 40 1 -9 476040 CHIMSAC NICU 1,76101E+12 ARH. IOAN MINCU B100 A 9 TIMISOARA TIMIS 348901 40 3 16 476040 CHIMSAC NICU 1,76101E+12 ARH. IOAN MINCU B100 A 9 TIMISOARA TIMIS 348901 40 2 -2

476040 Sum 5 476361 FITERAU BROSMONICA CARMEN 2,62022E+12 ANA IPATESCU 13 C 3 7 TIMISOARA TIMIS 360350 40 1 2

476361 Sum 2 476369 CIUTINA LIVIU-ADRIAN 1,74082E+12 TOPOLOGULUI 4 A 4 20 TIMISOARA TIMIS 127374 20 200 4

476369 Sum 4 476562 MIRCIOV ECATARINA 2,52091E+12 ANA IPATESCU 9 4 20 TIMISOARA TIMIS 8750 20 200 4

476562 Sum 4 476607 BELEIU ALEXANDRU SERG 1,8411E+12 TIMIS 2 1 TIMISOARA TIMIS 138669 40 401 4

476607 Sum 4 476658 BEDO RODICA-TEREZIA 2,69033E+12 SHEAKESPEARE W. 40 TIMISOARA TIMIS 124033 40 411 1

476658 Sum 1 476830 AGOSTON ELENA MARGARE 2,41013E+12 SAGULUI 144 TIMISOARA TIMIS 349422 22 1 1

476830 Sum 1 476831 ELISCHER AGNETA ELENA 2,38032E+12 SAGULUI 144 TIMISOARA TIMIS 349422 22 1 1

476831 Sum 1 476832 DUNDI ELISAVETA TEREZ 2,34093E+12 SAGULUI 144 TIMISOARA TIMIS 349422 22 1 1

476832 Sum 1 476878 LAZAR VOISLOVA 2,69021E+12 150 IVANDA TM 1410 20 200 1

476878 Sum 1 476879 JOSAN ALIN BOGDAN 1,89061E+12 88 TARNAVITA HD 1410 20 200 1

476879 Sum 1 476882 JOSAN ADRIAN LAURENT 1,87063E+12 MARTIR OCTAVIAN TINTAR 5 B 20 TIMISOARA TIMIS 1410 20 200 1

476882 Sum 1 476968 ACIOCOITEI ALEXANDRU 1,63073E+12 SAGULUI 83 9 A 6 TIMISOARA TIMIS 349519 20 1 -30 476968 ACIOCOITEI ALEXANDRU 1,63073E+12 SAGULUI 83 9 A 6 TIMISOARA TIMIS 129619 20 200 36

476968 Sum 6 477121 DUMITRESCU LAVINIA CAMELIA 2,73081E+12 SIMION BARNUTIU 56 B 8 22 TIMISOARA TIMIS 91152 20 202 9

477121 Sum 9

Page 11

Sheet 1 477318 NEGREA AUREL 1,8105E+12 ADY ENDRE 11 1 3 TIMISOARA TIMIS 3762 20 200 1 477318 NEGREA AUREL 1,8105E+12 ADY ENDRE 11 1 3 TIMISOARA TIMIS 3762 20 201 1

477318 Sum 2 477410 ACHRAF TALAL 7,62072E+12 IOACHIM MILOIA 51 A 7 TIMISOARA TIMIS 68248 40 3 1

477410 Sum 1 477630 ROTELIUC EMILIA 2,84082E+12 AZURULUI 5 13 A 1 TIMISOARA TIMIS 14359 40 402 8

477630 Sum 8 477860 POPA ELENA CARMEN 2,68102E+12 VULTURILOR 1 E36 4 TIMISOARA TIMIS 149729 40 402 8

477860 Sum 8 477911 SZUGYICZKY ZOLTAN LEONTIN 1,63061E+12 GARII 12 TIMISOARA TIMIS 350169 20 1 7 477911 SZUGYICZKY ZOLTAN LEONTIN 1,63061E+12 GARII 12 TIMISOARA TIMIS 350169 20 2 2

477911 Sum 9 477965 BOGDAN IOSIF 1,46061E+12 POP DE BASESTI 33 4 TIMISOARA TIMIS 406855 20 2 2

477965 Sum 2 478062 ARDELEAN DANIELA MARIOAR 2,76041E+12 SOFOCLE 35 TIMISOARA TIMIS 126845 40 404 26 478062 ARDELEAN DANIELA MARIOAR 2,76041E+12 SOFOCLE 35 TIMISOARA TIMIS 126845 40 406 -25

478062 Sum 1 478069 MOISA MARIAN 1,80041E+12 ARH. VICTOR VLAD 39 B 2 6 TIMISOARA TIMIS 350275 40 2 6

478069 Sum 6 478077 ALEXA EMIL-VLADIMIR 1,61083E+12 MIRCEA CEL BATRAN 71 2 5 TIMISOARA TIMIS 350284 40 2 1

478077 Sum 1 478133 CRACIUN ELENA 2,58032E+12 BUCOVINEI 1 A15 15 TIMISOARA TIMIS 22114 40 2 6

478133 Sum 6 478364 CONEAC RADU 1,75101E+12 URANUS 29 94 D 4 10 TIMISOARA TIMIS 386028 20 1 7 478364 CONEAC RADU 1,75101E+12 URANUS 29 94 D 4 10 TIMISOARA TIMIS 386028 20 2 2

478364 Sum 9 478406 PETRICAU CLAUDIA 2,68053E+12 SAGULUI 70 A 10 TIMISOARA TIMIS 313336 20 201 4

478406 Sum 4 478460 KOREK ADRIAN 1,7801E+12 ION SLAVICI 20 A 1 7 TIMISOARA TIMIS 350517 40 2 7

478460 Sum 7 478535 MLADIN OTILIA 2,53092E+12 ANA IPATESCU 9 2 11 TIMISOARA TIMIS 418150 40 1 6

478535 Sum 6 478547 NICA VALENTIN 1,81021E+12 INFRATIRII 15 TIMISOARA TIMIS 67556 40 1 6

478547 Sum 6 478557 BOTGROS NICOLAE 1,3904E+12 INFRATIRII 15 B 3 14 TIMISOARA TIMIS 350573 20 1 4

478557 Sum 4 478697 ASLAU IULIANA 2,55051E+12 MURES 4 C 3 TIMISOARA TIMIS 102166 40 1 1

478697 Sum 1 478699 COSTAN IOANA 2,54103E+12 LUGOJULUI 8 B 4 14 TIMISOARA TIMIS 344490 20 1 4

478699 Sum 4 478839 HEGYI MARIA-ROZALIA 2,54021E+12 PANSELELOR 68 TIMISOARA TIMIS 110066 20 200 3

478839 Sum 3 478941 MALIS MARIANA 2,68052E+12 AVRAM IANCU 8 ORSOVA MH 350832 22 1 2

478941 Sum 2 478942 MALIS CRISTIAN MIHAI 1,69012E+12 AVRAM IANCU 8 ORSOVA MH 350832 22 1 2

478942 Sum 2 478962 JURCA FLORICA-VIORICA 2,55053E+12 ION SLAVICI 14 A 1 5 TIMISOARA TIMIS 13905 40 401 -5 478962 JURCA FLORICA-VIORICA 2,55053E+12 ION SLAVICI 14 A 1 5 TIMISOARA TIMIS 323187 20 1 6

478962 Sum 1 479160 NICULA STAN 1,39073E+12 SEVER BOCU 43 35 7 TIMISOARA TIMIS 84913 20 200 3

479160 Sum 3 479233 STOIADIN TEODOR 1,82051E+12 REGELE CAROL I 7 6 TIMISOARA TIMIS 139972 40 402 1

479233 Sum 1 479246 CHIRAN STEFAN 1,61061E+12 TITULESCU NICOLAE 21A 4 50 TIMISOARA TIMIS 422814 20 1 4

479246 Sum 4

Page 12

Sheet 1 479338 SERBANICA IOAN 1,50061E+12 AVRAM IMBROANE 19 24 14 TIMISOARA TIMIS 67198 20 200 7

479338 Sum 7 479503 CIURTIN VIOREL JUNIOR 1,82102E+12 DR. IOAN MURESAN 104 TIMISOARA TIMIS 67837 20 200 8

479503 Sum 8 479822 IVASCU MARIA 2,22102E+12 SAT MARGINA 97 MARGINA TM 351428 20 1 5

479822 Sum 5 479826 TITEL VALERIU 1,28113E+12 COSAVA 43 CURTEA TM 351428 20 1 5

479826 Sum 5 480027 POLYAK TIBERIU-ALEXAND 1,67112E+12 DUMITRU JUGANARU 4 96 A 17 TIMISOARA TIMIS 4769 20 201 -1 480027 POLYAK TIBERIU-ALEXAND 1,67112E+12 DUMITRU JUGANARU 4 96 A 17 TIMISOARA TIMIS 351581 40 1 5

480027 Sum 4 480305 FLOREAN ISAC(CALDARAS) 1,86033E+12 APATEU 4 TIMISOARA TIMIS 9278 40 424 7

480305 Sum 7 480353 FECHETE IULIU SORIN 1,7112E+12 ITALIANA 39 Z3 40 TIMISOARA TIMIS 386260 20 1 4

480353 Sum 4 480493 MIHAI SILVIA 2,52031E+12 MURES 5 A 10 TIMISOARA TIMIS 102215 20 201 5

480493 Sum 5 480722 TEPES ION 1,53033E+12 DRAGOIESTI 84 TIMISOARA TIMIS 25216 20 200 9

480722 Sum 9 480727 GAROLEA CAMELIA LAVINIA 2,75073E+12 PODGORIEI 11 TIMISOARA TIMIS 102847 20 200 -4

480727 Sum -4 480729 BELDIAN MARCEL 1,6711E+12 ION SLAVICI 71 TIMISOARA TIMIS 74861 40 415 1

480729 Sum 1 480824 FISTEA NIKOLAUS 1,55022E+12 CURCUBEULUI 3 3 A 18 TIMISOARA TIMIS 118663 20 200 3

480824 Sum 3 480838 NICA MARINELA 2,58032E+12 MURES 129 6 TIMISOARA TIMIS 94543 20 201 -1 480838 NICA MARINELA 2,58032E+12 MURES 129 6 TIMISOARA TIMIS 94543 20 204 2 480838 NICA MARINELA 2,58032E+12 MURES 129 6 TIMISOARA TIMIS 94543 20 203 -1 480838 NICA MARINELA 2,58032E+12 MURES 129 6 TIMISOARA TIMIS 94543 20 200 4

480838 Sum 4 480877 PERVU MIHAELA 2,7112E+12 MANGALIA 30 3 TIMISOARA TIMIS 155689 40 5 1

480877 Sum 1 480912 OPREA DANIELA 2,59022E+12 ROMULUS 22 TIMISOARA TIMIS 38643 20 200 4

480912 Sum 4 480917 MABDA FLORIAN 1,51113E+12 DAMBOVITA 55 D46 8 TIMISOARA TIMIS 45349 20 200 3

480917 Sum 3 480918 CIRSTEA VASILE-DRAGOS 1,70123E+12 LUGOJULUI 14 30 7 TIMISOARA TIMIS 89067 40 405 1

480918 Sum 1 480938 NAGY MIHAELA 2,67063E+12 PANSELELOR 54 2 TIMISOARA TIMIS 110048 40 1 7

480938 Sum 7 480996 GOBOLYOS GABRIEL 1,81012E+12 MARTIR GHEORGHE IOSU 2 7 TIMISOARA TIMIS 352254 40 2 1 480996 GOBOLYOS GABRIEL 1,81012E+12 MARTIR GHEORGHE IOSU 2 7 TIMISOARA TIMIS 352254 40 3 2

480996 Sum 3 481078 VATCA DANIEL 1,76032E+12 PERLEI 21 100 16 TIMISOARA TIMIS 416083 22 1 9 481078 VATCA DANIEL 1,76032E+12 PERLEI 21 100 16 TIMISOARA TIMIS 111093 20 200 -7

481078 Sum 2 481153 BILAN IOAN 1,56091E+12 ZANELOR 3 A 20 TIMISOARA TIMIS 150986 40 1 10

481153 Sum 10 481270 BALAS DANA-MARIA 2,79053E+12 VICTOR VALCOVICI 51 TIMISOARA TIMIS 352447 40 1 10

481270 Sum 10 481300 BARBU NIKOLAE 1,6904E+12 EMILE ZOLA 163 TIMISOARA TIMIS 53014 20 200 0 481300 BARBU NIKOLAE 1,6904E+12 EMILE ZOLA 163 TIMISOARA TIMIS 53014 22 200 1

481300 Sum 1 481303 BARBU LILIANA 2,75082E+12 EMILE ZOLA 163 TIMISOARA TIMIS 53014 22 200 1 481303 BARBU LILIANA 2,75082E+12 EMILE ZOLA 163 TIMISOARA TIMIS 53014 20 200 0

Page 13

Sheet 1 481303 Sum 1

481346 FOCSANEANULIVIA 2,59111E+12 ASTRILOR 30 25 B 5 TIMISOARA TIMIS 71552 20 200 5 481346 Sum 5

481347 FOCSANEANUGHEORGHE 1,56042E+12 ASTRILOR 30 25 B 5 TIMISOARA TIMIS 71552 20 200 5 481347 Sum 5

481356 OLTEANU ADRIAN 1,74091E+12 GORNISTILOR 7 A 4 18 TIMISOARA TIMIS 63365 20 200 1 481356 Sum 1

481470 FISTEA ELENA CRISTINA 2,60013E+12 SCHWABL 28 INGOLSTADT 118663 20 200 3 481470 Sum 3

481862 BOTI STEFAN 1,79013E+12 MIERLEI 3 B 7 TIMISOARA TIMIS 97625 40 1 4 481862 BOTI STEFAN 1,79013E+12 MIERLEI 3 B 7 TIMISOARA TIMIS 97625 40 5 6

481862 Sum 10 481879 HARAGA COSMIN 1,79093E+12 ION GHICA 12 TIMISOARA TIMIS 68567 40 3 1

481879 Sum 1 481951 SLAVU LILIANA 2,68082E+12 DOROBANTILOR 1 C17 A 13 TIMISOARA TIMIS 105825 20 200 5

481951 Sum 5 482070 PREDA VIOREL 1,64061E+12 STEAUA 50 B 4 14 TIMISOARA TIMIS 75267 20 200 3

482070 Sum 3 482171 SAUS FLORENTINA 2,7404E+12 SNAGOV 11 TIMISOARA TIMIS 126586 20 202 3 482171 SAUS FLORENTINA 2,7404E+12 SNAGOV 11 TIMISOARA TIMIS 126586 20 200 4 482171 SAUS FLORENTINA 2,7404E+12 SNAGOV 11 TIMISOARA TIMIS 113441 20 200 -4

482171 Sum 3 482251 DRAGHICI CRISTINA-ANGELA 2,75092E+12 VISINULUI 7 A 8 TIMISOARA TIMIS 149257 40 401 2

482251 Sum 2 482363 MORARIU ADINA 2,78043E+12 CORNEL GROFSOREANU 9 A 3 9 TIMISOARA TIMIS 406746 22 1 3

482363 Sum 3 482371 SIMIONESCU ALINA LUMINITA 2,7409E+12 APRODUL MOVILA 26 TIMISOARA TIMIS 9534 20 202 1 482371 SIMIONESCU ALINA LUMINITA 2,7409E+12 APRODUL MOVILA 26 TIMISOARA TIMIS 9534 40 401 7

482371 Sum 8 482682 BOLOGA GHEORGHE 1,75051E+12 PELINULUI 17 TIMISOARA TIMIS 110603 40 1 2

482682 Sum 2 482723 MILEA MIHAI-VLAD 1,83081E+12 SEVER BOCU 62 302 1 6 TIMISOARA TIMIS 353409 40 2 -1 482723 MILEA MIHAI-VLAD 1,83081E+12 SEVER BOCU 62 302 1 6 TIMISOARA TIMIS 353409 40 3 3

482723 Sum 2 482793 STURM GHEORGHE OLIM 1,67102E+12 CEZAR BOLLIAC 28 TIMISOARA TIMIS 30752 40 400 3

482793 Sum 3 482795 PASCU IOAN 1,46113E+12 SAGULUI 81 7 C 8 TIMISOARA TIMIS 6073 40 401 -44 482795 PASCU IOAN 1,46113E+12 SAGULUI 81 7 C 8 TIMISOARA TIMIS 377989 40 1 -6 482795 PASCU IOAN 1,46113E+12 SAGULUI 81 7 C 8 TIMISOARA TIMIS 369956 40 5 49 482795 PASCU IOAN 1,46113E+12 SAGULUI 81 7 C 8 TIMISOARA TIMIS 6073 20 201 6 482795 PASCU IOAN 1,46113E+12 SAGULUI 81 7 C 8 TIMISOARA TIMIS 6073 40 402 1 482795 PASCU IOAN 1,46113E+12 SAGULUI 81 7 C 8 TIMISOARA TIMIS 318172 40 3 0

482795 Sum 6 483067 CUC DUMITRU 1,57052E+12 ANDREI SAGUNA A22 9 TIMISOARA TIMIS 2433 20 201 1

483067 Sum 1 483114 NITU DANIELA 2,78093E+12 SILISTRA A72 A 8 TIMISOARA TIMIS 94580 20 200 4

483114 Sum 4 483132 DAIANU ION 1,6901E+12 ELECTRONICII 1 A 1 6 TIMISOARA TIMIS 420290 20 1 10

483132 Sum 10 483224 ANDRIESCU ANISOARA 2,75021E+12 ACAD. REMUS RADULET 6 1 TIMISOARA TIMIS 353768 40 1 -5 483224 ANDRIESCU ANISOARA 2,75021E+12 ACAD. REMUS RADULET 6 1 TIMISOARA TIMIS 353768 40 2 6

483224 Sum 1 483441 CARPEN ROMEL-GABRIEL 1,88031E+12 CAREI 13 29 B 1 TIMISOARA TIMIS 27310 40 407 6

483441 Sum 6 483483 HAJJAJ NAZIH TAKE IONESCU 43 4 134966 40 1 1

Page 14

Sheet 1 483483 Sum 1

483586 JDIRA IONITA-OVIDIU 1,80012E+12 MARTIRILOR 21 3 15 TIMISOARA TIMIS 422669 40 1 5 483586 Sum 5

483616 GHINEA IOAN-VALERIU 1,86092E+12 CORNEL GROFSOREANU 9 A 1 TIMISOARA TIMIS 354061 40 1 8 483616 Sum 8

483663 VOGEL HEINZ. DOINEI 23 9 47010 40 401 3 483663 Sum 3

483800 STANCU ALEXANDRU 1,81073E+12 MARTIRILOR 1989 34 TIMISOARA TIMIS 93865 40 401 4 483800 STANCU ALEXANDRU 1,81073E+12 MARTIRILOR 1989 34 TIMISOARA TIMIS 93865 40 402 4

483800 Sum 8 483802 GARBOESCU ADRIAN-MARIAN 1,86082E+12 SAGULUI 78 11 TIMISOARA TIMIS 354173 40 1 6

483802 Sum 6 483838 BERESIU MARIA 2,53081E+12 1 DECEMBRIE 88 B1 B 7 TIMISOARA TIMIS 427 20 202 4

483838 Sum 4 483870 DONISAN RODICA 2,55062E+12 TIBISCUM 15 7 TIMISOARA TIMIS 137476 20 2 1

483870 Sum 1 483906 FULGA MARIA 2,49031E+12 CIRCUMVALATIUNII 20 50 TIMISOARA TIMIS 56487 20 200 8

483906 Sum 8 484161 RUS CIPRIAN-SEBASTI 1,78022E+12 CLABUCET 3 B 8 TIMISOARA TIMIS 35797 40 403 6

484161 Sum 6 484337 BRATILOVEANMARIUS 1,79081E+12 ORION 20 D 3 14 TIMISOARA TIMIS 363484 40 1 1

484337 Sum 1 484349 CALIMAN LUCIAN-MARCEL 1,4406E+12 ARADULUI 12 78 TIMISOARA TIMIS 9950 40 402 1

484349 Sum 1 484489 ROGOJAN GHEORGHE 1,66041E+12 TITULESCU NICOLAE 21 21/A 54 TIMISOARA TIMIS 354628 40 1 4 484489 ROGOJAN GHEORGHE 1,66041E+12 TITULESCU NICOLAE 21 21/A 54 TIMISOARA TIMIS 354628 40 2 3 484489 ROGOJAN GHEORGHE 1,66041E+12 TITULESCU NICOLAE 21 21/A 54 TIMISOARA TIMIS 104927 40 1 -1

484489 Sum 6 484492 UNGUREANU DORIN NICOLAE 1,76122E+12 CAREI 3 53 B 17 TIMISOARA TIMIS 27653 20 1 3 484492 UNGUREANU DORIN NICOLAE 1,76122E+12 CAREI 3 53 B 17 TIMISOARA TIMIS 78878 20 201 -1 484492 UNGUREANU DORIN NICOLAE 1,76122E+12 CAREI 3 53 B 17 TIMISOARA TIMIS 27653 40 401 6

484492 Sum 8 484558 NICOLAE NICOLETA 2,80102E+12 SUDULUI 6 2 10 TIMISOARA TIMIS 114625 20 200 -20 484558 NICOLAE NICOLETA 2,80102E+12 SUDULUI 6 2 10 TIMISOARA TIMIS 133761 20 200 29

484558 Sum 9 484625 CHIPEI IULIAN 1,53072E+12 GRIGORE ALEXANDRESCU 15 TIMISOARA TIMIS 30228 20 201 1

484625 Sum 1 484677 NEMES MARIA 2,67061E+12 LABIRINT 5 D 8 TIMISOARA TIMIS 78497 20 201 6

484677 Sum 6 484713 TUTAC BENIAMIN 1,61032E+12 ORION 9 56 E 5 TIMISOARA TIMIS 1323 20 200 2 484713 TUTAC BENIAMIN 1,61032E+12 ORION 9 56 E 5 TIMISOARA TIMIS 107875 20 200 3

484713 Sum 5 484723 NICHITEAN MARIUS CIPRIAN 1,83111E+12 TIMOCULUI 1 T14 10 TIMISOARA TIMIS 139253 40 404 -8 484723 NICHITEAN MARIUS CIPRIAN 1,83111E+12 TIMOCULUI 1 T14 10 TIMISOARA TIMIS 139253 40 402 -3 484723 NICHITEAN MARIUS CIPRIAN 1,83111E+12 TIMOCULUI 1 T14 10 TIMISOARA TIMIS 139253 40 405 14

484723 Sum 3 484759 FLOREA IOAN 1,4904E+12 ARADULUI 119 TIMISOARA TIMIS 354796 24 1 5

484759 Sum 5 484766 HANGO LUMINITA-LIVIA 2,69052E+12 CERNA 7 47 TIMISOARA TIMIS 29193 20 200 3

484766 Sum 3 484777 CORSEI CARMEN-MONICA 2,77043E+12 OGLINZILOR 23 32 7 TIMISOARA TIMIS 110066 20 201 4

484777 Sum 4 484779 HEGYI REMUS-IOSIF 1,73032E+12 97 CLOPODIA TM 110066 20 201 4

484779 Sum 4 485082 FURGI ADRIANA ANDREE 2,80121E+12 DAMBOVITA 61 D57 15 TIMISOARA TIMIS 391867 22 1 -2

Page 15

Sheet 1 485082 FURGI ADRIANA ANDREE 2,80121E+12 DAMBOVITA 61 D57 15 TIMISOARA TIMIS 391867 20 1 -10 485082 FURGI ADRIANA ANDREE 2,80121E+12 DAMBOVITA 61 D57 15 TIMISOARA TIMIS 420135 22 1 19

485082 Sum 7 485176 RIZA CLAUDIU 1,78013E+12 OGLINZILOR 23 C 13 TIMISOARA TIMIS 366895 20 1 3 485176 RIZA CLAUDIU 1,78013E+12 OGLINZILOR 23 C 13 TIMISOARA TIMIS 385133 20 1 -1

485176 Sum 2 485188 DRAGILA ADRIAN-NISTOR 1,79122E+12 SAT PRILIPET 362 COM BOZOVICI CS 100778 22 200 2 485188 DRAGILA ADRIAN-NISTOR 1,79122E+12 SAT PRILIPET 362 COM BOZOVICI CS 100778 20 200 5 485188 DRAGILA ADRIAN-NISTOR 1,79122E+12 SAT PRILIPET 362 COM BOZOVICI CS 100778 20 201 2

485188 Sum 9 485272 BOTEA ANA ADRIANA ARI 2,54012E+12 LINISTEI 17 TIMISOARA TIMIS 412820 22 1 1

485272 Sum 1 485472 BESLEAGA CONSTANTIN 1,72051E+12 AVRAM IMBROANE 13 2 A 102 TIMISOARA TIMIS 355301 40 3 6

485472 Sum 6 485478 MATU ECATERINA 2,73101E+12 LISABONA 5 A 3 TIMISOARA TIMIS 130040 20 200 6 485478 MATU ECATERINA 2,73101E+12 LISABONA 5 A 3 TIMISOARA TIMIS 85440 20 200 -1 485478 MATU ECATERINA 2,73101E+12 LISABONA 5 A 3 TIMISOARA TIMIS 85440 40 4 -1

485478 Sum 4 485498 BIVOLARU MARIAN 1,711E+12 MASLINULUI 5 A 20 TIMISOARA TIMIS 94823 40 3 12 485498 BIVOLARU MARIAN 1,711E+12 MASLINULUI 5 A 20 TIMISOARA TIMIS 94823 40 2 -11

485498 Sum 1 485560 CONDIESCU ELENA 2,25031E+12 BABADAG 1 26 A 1 TIMISOARA TIMIS 15069 20 200 8

485560 Sum 8 485710 ZLATARIU MARIN SCHWABMUNCHEN ALLGA 18 MUNCHEN 351924 20 2 1 485710 ZLATARIU MARIN SCHWABMUNCHEN ALLGA 18 MUNCHEN 351924 22 1 1 485710 ZLATARIU MARIN SCHWABMUNCHEN ALLGA 18 MUNCHEN 351924 20 1 1

485710 Sum 3 485733 MARINCAS TEODOR 1,4201E+12 LOUIS PASTEUR 32 B25 A 1 TIMISOARA TIMIS 88499 20 200 7

485733 Sum 7 485914 TITEL STELUTA 2,50091E+12 GHEORGHE OSTROVICH 11 99 5 TIMISOARA TIMIS 126162 20 200 10

485914 Sum 10 485932 STRUGARI GHEORGHE 1,65053E+12 TRAVIATA 26 TIMISOARA TIMIS 414091 20 1 1

485932 Sum 1 486033 SARBU PETRU 1,44032E+12 ROMULUS 72 TIMISOARA TIMIS 367513 22 3 1

486033 Sum 1 486066 BELCEA RODICA 2,57091E+12 MARTIR MARIUS CIOPEC 8 2 11 TIMISOARA TIMIS 3801 20 200 3 486066 BELCEA RODICA 2,57091E+12 MARTIR MARIUS CIOPEC 8 2 11 TIMISOARA TIMIS 3800 20 200 2 486066 BELCEA RODICA 2,57091E+12 MARTIR MARIUS CIOPEC 8 2 11 TIMISOARA TIMIS 3801 20 201 -1

486066 Sum 4 486102 TRANDAFIR ION-CALIN 1,7301E+12 INVATATORULUI 6 70 A 2 5 TIMISOARA TIMIS 68133 40 2 6

486102 Sum 6 486170 MAGHIARU RADU VOICU 1,58101E+12 PLAVOSIN IOAN 25 TIMISOARA TIMIS 131502 20 200 2 486170 MAGHIARU RADU VOICU 1,58101E+12 PLAVOSIN IOAN 25 TIMISOARA TIMIS 93108 20 201 -1

486170 Sum 1 486374 ARMAS TATUCIOAN ZAHARIA 1,7305E+12 MARTIR ANGELA SAVA 1 B 20 TIMISOARA TIMIS 393505 20 1 2

486374 Sum 2 486413 GORGHE MONICA 2,80113E+12 MARTIR L. CSISZMARIK 10 TIMISOARA TIMIS 355904 40 1 2

486413 Sum 2 486467 GLAMAN ANGELA 2,61042E+12 SEPIA 1 4 18 TIMISOARA TIMIS 315914 20 1 10

486467 Sum 10 486530 TRANDAFIR ALEXANDRU 1,481E+12 ION NECULCE L38 8 TIMISOARA TIMIS 355988 40 1 4

486530 Sum 4 486573 OLARIU ION 1,56071E+12 IVAN PETROVICI PAVLOV 3 TIMISOARA TIMIS 110509 40 403 1

486573 Sum 1 486591 SERENGAU MIHAI 1,80053E+12 CAREI 4/A TIMISOARA TIMIS 349292 40 3 1

Page 16

Sheet 1 486591 Sum 1

486630 PETROVICI MARCEL 1,83031E+12 GALILEI GALILEO 33 2 TIMISOARA TIMIS 356074 40 1 3 486630 Sum 3

486636 STEF STEFAN 1,70121E+12 ILIE GROPSEANU 3 TIMISOARA TIMIS 113507 20 200 -3 486636 STEF STEFAN 1,70121E+12 ILIE GROPSEANU 3 TIMISOARA TIMIS 339323 20 1 -1 486636 STEF STEFAN 1,70121E+12 ILIE GROPSEANU 3 TIMISOARA TIMIS 56446 20 200 10 486636 STEF STEFAN 1,70121E+12 ILIE GROPSEANU 3 TIMISOARA TIMIS 45672 20 200 -3

486636 Sum 3 486963 TARCHILA CORNEL 1,75101E+12 LUNGA 326 SIBIU TM 32073 20 200 4

486963 Sum 4 486970 SZABO VINCENTIU 1,64061E+12 APELOR 6 17 TIMISOARA TIMIS 9445 40 403 14 486970 SZABO VINCENTIU 1,64061E+12 APELOR 6 17 TIMISOARA TIMIS 9445 40 404 -12

486970 Sum 2 487015 TINTARU ANTONETA 2,25011E+12 SURDUC 4 B 7 TIMISOARA TIMIS 356344 24 1 4

487015 Sum 4 487018 FEDOR SORIN-ZENO 1,76102E+12 BUZIASULUI 55 TIMISOARA TIMIS 353258 40 1 -8 487018 FEDOR SORIN-ZENO 1,76102E+12 BUZIASULUI 55 TIMISOARA TIMIS 353258 40 2 12

487018 Sum 4 487029 EPURE GABRIELA 2,70071E+12 SABINEI 3 A 13 TIMISOARA TIMIS 120271 20 200 5

487029 Sum 5 487031 EPURE PETRICA 1,70063E+12 SABINEI 3 A 13 TIMISOARA TIMIS 120271 20 200 5

487031 Sum 5 487109 CIRCIU GABRIELA 2,68022E+12 STEAUA 58 B 4 14 TIMISOARA TIMIS 377510 20 1 5

487109 Sum 5 487129 HUSARIU TOADER 1,50112E+12 RACOVITA 48 COM RACOVITA TM 353916 20 2 1

487129 Sum 1 487175 SIMESCU RAZVAN IONUT 1,74061E+12 EUGEN CUTEANU 9 14 TIMISOARA TIMIS 144897 20 200 -4 487175 SIMESCU RAZVAN IONUT 1,74061E+12 EUGEN CUTEANU 9 14 TIMISOARA TIMIS 144897 40 4 5

487175 Sum 1 487276 CRENICEAN MIHAI-ADRIAN 1,82013E+12 BOGDANESTILOR 181 C 2 10 TIMISOARA TIMIS 19078 40 401 1

487276 Sum 1 487372 BOCSERI REMUS 1,67083E+12 BUCOVINEI 1 B6 19 TIMISOARA TIMIS 22891 40 410 1

487372 Sum 1 487447 GIURICI MIHAELA 2,60111E+12 LIDIA 120A TIMISOARA TIMIS 81612 40 404 1

487447 Sum 1 487451 ERDOS ALEXANDRU 1,6111E+12 BUZIASULUI 35 TIMISOARA TIMIS 356624 40 1 6

487451 Sum 6 487550 PASCUTIU DAN RADU SEVER 1,37042E+12 CEAHLAU 2 ARAD ARAD 343946 20 1 7

487550 Sum 7 487551 PASCUTIU NYDIA NORMA OL 2,31051E+12 CEAHLAU 2 ARAD ARAD 343946 20 1 7 487551 PASCUTIU NYDIA NORMA OL 2,31051E+12 CEAHLAU 2 ARAD ARAD 343946 22 1 -1

487551 Sum 6 487588 SERBAN PETRU 1,5311E+12 CLOSCA 63 TIMISOARA TIMIS 44916 20 200 9

487588 Sum 9 487697 COAJA STEFAN 1,68122E+12 MAGURA 1 57 18 TIMISOARA TIMIS 92319 40 1 -19 487697 COAJA STEFAN 1,68122E+12 MAGURA 1 57 18 TIMISOARA TIMIS 92319 40 2 20

487697 Sum 1 487709 GHERMAN IULIAN 1,74102E+12 MARAT JEAN PAUL 14 TIMISOARA TIMIS 77579 40 403 2

487709 Sum 2 487741 SCHIPOR VALERIA 2,54033E+12 SHEAKESPEARE W. 25 TIMISOARA TIMIS 124017 40 401 1

487741 Sum 1 487751 DENES FRANCISCA 2,28102E+12 ARIADNA 29 TIMISOARA TIMIS 12227 20 200 0

487751 Sum 0 487769 ANDREEVICI LUCIA 2,68021E+12 POP DE BASESTI 11 4 TIMISOARA TIMIS 114906 22 200 2

487769 Sum 2

Page 17

Sheet 1 487831 ATUDOREI NECULAE 1,67052E+12 IOSZEF PREYER 6 3+4 TIMISOARA TIMIS 112778 20 201 4 487831 ATUDOREI NECULAE 1,67052E+12 IOSZEF PREYER 6 3+4 TIMISOARA TIMIS 112778 22 200 6

487831 Sum 10 487909 MEGYESI MARIOARA 2,39022E+12 COMARNIC (BUJORILOR) 160 2 303 TIMISOARA TIMIS 343444 20 1 3

487909 Sum 3 487926 JITIAN MARIANA 2,7106E+12 CLABUCET 10 A 5 TIMISOARA TIMIS 356945 40 1 1

487926 Sum 1 487947 POPESCU IOAN 1,69122E+12 POPOVICI BANATEANU ION 10B TIMISOARA TIMIS 115242 40 2 4 487947 POPESCU IOAN 1,69122E+12 POPOVICI BANATEANU ION 10B TIMISOARA TIMIS 115242 20 202 1 487947 POPESCU IOAN 1,69122E+12 POPOVICI BANATEANU ION 10B TIMISOARA TIMIS 115242 20 201 1

487947 Sum 6 488063 RUSOAIE FLORICA 2,28041E+12 MURES 91 TIMISOARA TIMIS 102370 22 200 3

488063 Sum 3 488253 KORODI ADRIAN-STEFAN 1,80053E+12 MACINULUI 26 SATU MARE SM 24311 20 200 7

488253 Sum 7 488351 ISAC DOINA 2,54041E+12 MUSICESCU GAVRIL 6 C 4 17 TIMISOARA TIMIS 356334 40 2 5 488351 ISAC DOINA 2,54041E+12 MUSICESCU GAVRIL 6 C 4 17 TIMISOARA TIMIS 356334 20 1 -2

488351 Sum 3 488447 NICOARA MARIA 2,5003E+12 SIMION BARNUTIU 11 1 3 TIMISOARA TIMIS 365669 20 1 4 488447 NICOARA MARIA 2,5003E+12 SIMION BARNUTIU 11 1 3 TIMISOARA TIMIS 365669 22 1 2

488447 Sum 6 488449 NICOARA CORNELIU IOAN M 1,49091E+12 SIMION BARNUTIU 11 1 3 TIMISOARA TIMIS 365669 22 1 2 488449 NICOARA CORNELIU IOAN M 1,49091E+12 SIMION BARNUTIU 11 1 3 TIMISOARA TIMIS 365669 20 1 4

488449 Sum 6 488508 SESIN MARIA 2,57022E+12 ARCULUI 8 TIMISOARA TIMIS 11485 20 207 4

488508 Sum 4 488523 OANCEA VALERICA MARIA 2,55013E+12 ECOULUI 4 2 TIMISOARA TIMIS 51806 20 200 7

488523 Sum 7 488559 MIHALESCU IANCU DINU 1,67122E+12 PLATANILOR 12 2 TIMISOARA TIMIS 112498 20 201 1

488559 Sum 1 488648 HERMAN LUDOVIC 1,67071E+12 EPISCOP AUGUSTIN PACH 2 18/A TIMISOARA TIMIS 357487 40 3 2

488648 Sum 2 488765 BOGDAN DORIN 1,7407E+12 FLACARA 24 TIMISOARA TIMIS 55682 40 403 4

488765 Sum 4 488796 ILCAU CLAUDIU-MARCEL 1,69021E+12 DOROBANTILOR 9 9 A 26 TIMISOARA TIMIS 363153 20 1 2

488796 Sum 2 488858 HONCERIU ELENA 2,5107E+12 DR. ALEXANDRU MARTHA 6 17 TIMISOARA TIMIS 105769 20 200 3

488858 Sum 3 488928 MERZA CORNEL 1,16041E+12 ALEXANDRU ODOBESCU 21 4 TIMISOARA TIMIS 357723 22 1 3

488928 Sum 3 488953 SICHIM RADU - LUCIAN 1,66012E+12 ION IONESCU DE LA BRAD 1 A11 A 7 TIMISOARA TIMIS 69456 40 402 20 488953 SICHIM RADU - LUCIAN 1,66012E+12 ION IONESCU DE LA BRAD 1 A11 A 7 TIMISOARA TIMIS 69456 40 404 -3 488953 SICHIM RADU - LUCIAN 1,66012E+12 ION IONESCU DE LA BRAD 1 A11 A 7 TIMISOARA TIMIS 69456 40 406 -6 488953 SICHIM RADU - LUCIAN 1,66012E+12 ION IONESCU DE LA BRAD 1 A11 A 7 TIMISOARA TIMIS 69456 40 403 -4 488953 SICHIM RADU - LUCIAN 1,66012E+12 ION IONESCU DE LA BRAD 1 A11 A 7 TIMISOARA TIMIS 69456 40 405 -4

488953 Sum 3 488983 CIMPEANU BEATRIX ZORANA 2,86093E+12 ARDEALULUI 02.16.08 F1 2 7 TIMISOARA TIMIS 357755 40 2 -2 488983 CIMPEANU BEATRIX ZORANA 2,86093E+12 ARDEALULUI 02.16.08 F1 2 7 TIMISOARA TIMIS 357755 40 1 3

488983 Sum 1 488991 HAITA ILIE CRISTIAN 1,74123E+12 MARTIRII DE LA FANTANA ALBA B27 A 14 TIMISOARA TIMIS 372508 40 2 51 488991 HAITA ILIE CRISTIAN 1,74123E+12 MARTIRII DE LA FANTANA ALBA B27 A 14 TIMISOARA TIMIS 372508 40 1 -46

488991 Sum 5 489042 HAJDU MARIA IRINA 2,23081E+12 DACILOR 10 4 TIMISOARA TIMIS 357800 20 2 1 489042 HAJDU MARIA IRINA 2,23081E+12 DACILOR 10 4 TIMISOARA TIMIS 357800 20 1 0

489042 Sum 1

Page 18

Sheet 1 489055 DOCZI LADISLAU-ALEXAN 1,45022E+12 ZANOAGA 17 TIMISOARA TIMIS 350673 22 1 3 489055 DOCZI LADISLAU-ALEXAN 1,45022E+12 ZANOAGA 17 TIMISOARA TIMIS 350673 20 1 3

489055 Sum 6 489126 BALAN ADRIAN 1,77011E+12 VEGETATIEI 1 B 16 TIMISOARA TIMIS 146717 40 401 1

489126 Sum 1 489188 OPREA LUDOVICA 2,49052E+12 TIBRULUI 49 TIMISOARA TIMIS 409499 22 1 3

489188 Sum 3 489238 TUSER NATALIA-SIMONA 2,75073E+12 IOACHIM MILOIA B2 9 TIMISOARA TIMIS 357956 40 2 8

489238 Sum 8 489330 OLTEAN DANIEL-ANDREI 1,80022E+12 COSMONAUTILOR 1 11 TIMISOARA TIMIS 358020 40 1 10

489330 Sum 10 489365 LUPOU EMILIA 2,65033E+12 LUMINII 37 58A B 17 TIMISOARA TIMIS 381457 20 1 1

489365 Sum 1 489379 POPA TEREZIA - IULIANA 2,47041E+12 ANA IPATESCU 29 TIMISOARA TIMIS 8520 40 405 8

489379 Sum 8 489382 BIKFALVY SIGISMUND-FRAN 1,68062E+12 ORSOVA 27 108 B 8 TIMISOARA TIMIS 108763 40 401 4

489382 Sum 4 489427 CRETU GHEORGHE 1,35081E+12 SIMION BARNUTIU 59/A 4 17 TIMISOARA TIMIS 124913 22 1 9 489427 CRETU GHEORGHE 1,35081E+12 SIMION BARNUTIU 59/A 4 17 TIMISOARA TIMIS 124913 20 200 -4

489427 Sum 5 489501 DUMITRU IOAN 1,57071E+12 STEFAN OCTAVIAN IOSIF D5 B 4 19 TIMISOARA TIMIS 358145 40 1 -21 489501 DUMITRU IOAN 1,57071E+12 STEFAN OCTAVIAN IOSIF D5 B 4 19 TIMISOARA TIMIS 358145 40 2 23

489501 Sum 2 489526 BULUGEAN ELISABETA MARIA 2,34112E+12 EVLIA CELEBI 12 10 TIMISOARA TIMIS 109848 20 202 5

489526 Sum 5 489627 MILITAR DANIEL 1,70121E+12 CERNA 14 3 B 4 33 TIMISOARA TIMIS 28822 40 1 0 489627 MILITAR DANIEL 1,70121E+12 CERNA 14 3 B 4 33 TIMISOARA TIMIS 359622 40 1 -2 489627 MILITAR DANIEL 1,70121E+12 CERNA 14 3 B 4 33 TIMISOARA TIMIS 28870 40 1 4

489627 Sum 2 489725 GHENCEA MARIAN 1,68033E+12 IANCU VACARESCU 28 14 TIMISOARA TIMIS 358300 40 1 7

489725 Sum 7 489810 MURESAN CARMEN SILVIA 2,60103E+12 ROMANILOR 14 6 TIMISOARA TIMIS 5237 20 201 4

489810 Sum 4 489900 POPA ALEXANDRU 1,63013E+12 RIDGEWOOD 64-19 WOODBINE N.Y 340574 20 1 4

489900 Sum 4 489901 POPA RIBIANA-MIHAELA 2,6902E+12 RIDGEWOOD 64-19 WOODBINE N.Y 340574 20 2 1 489901 POPA RIBIANA-MIHAELA 2,6902E+12 RIDGEWOOD 64-19 WOODBINE N.Y 340574 20 1 4

489901 Sum 5 489951 BADA DESIDERIU ANTON 1,41101E+12 ALBASTRELELOR 15 TIMISOARA TIMIS 5133 20 200 3 489951 BADA DESIDERIU ANTON 1,41101E+12 ALBASTRELELOR 15 TIMISOARA TIMIS 5133 20 201 1

489951 Sum 4 490000 HENCZ LOREDANA 2,80102E+12 MIRCEA CEL BATRAN 34 TIMISOARA TIMIS 99907 20 200 1 490000 HENCZ LOREDANA 2,80102E+12 MIRCEA CEL BATRAN 34 TIMISOARA TIMIS 99907 22 200 1

490000 Sum 2 490071 MISCA VASILICA 2,70091E+12 ION MIHALACHE 25-27 B 1 4 TIMISOARA TIMIS 358573 40 1 9

490071 Sum 9 490148 FARAGO GABRIEL-LUDOVIC 1,70061E+12 LUGOJULUI 14 B30 B 2 10 TIMISOARA TIMIS 392765 40 2 6

490148 Sum 6 490193 TROCA IULIANA - LACRAM 2,74113E+12 MARTIR HERMAN SPORER 43 C 1 TIMISOARA TIMIS 324261 40 1 8

490193 Sum 8 490223 PAPP LUDOVIC 1,66123E+12 FELIX 5 B P 1 TIMISOARA TIMIS 139875 20 201 4

490223 Sum 4 490281 SABO IULIA-OANA 2,85071E+12 GHEORGHE LAZAR 42 A3 B 22 TIMISOARA TIMIS 415667 40 1 6

490281 Sum 6 490299 IONESCU FILOFTEIA 2,50052E+12 IOSZEF PREYER 7 2 TIMISOARA TIMIS 344703 20 2 1

Page 19

Sheet 1 490299 Sum 1

490352 LAZAR CALINUTA 2,64052E+12 ARCIDAVA 53 TIMISOARA TIMIS 11456 40 1 6 490352 Sum 6

490384 CARABAS DUMITRU CONSTA 1,42101E+12 CRISAN 39 TIMISOARA TIMIS 40336 40 404 7 490384 CARABAS DUMITRU CONSTA 1,42101E+12 CRISAN 39 TIMISOARA TIMIS 40336 40 407 -4 490384 CARABAS DUMITRU CONSTA 1,42101E+12 CRISAN 39 TIMISOARA TIMIS 40336 40 406 -2

490384 Sum 1 490393 CUCU AURELIAN DORU 1,77052E+12 LUNCII 16 TIMISOARA TIMIS 90860 40 406 -1 490393 CUCU AURELIAN DORU 1,77052E+12 LUNCII 16 TIMISOARA TIMIS 90860 40 408 6

490393 Sum 5 490422 SZUPORAN CLAUDIA 2,80011E+12 BRUXELLES 40/A TIMISOARA TIMIS 358861 22 1 13 490422 SZUPORAN CLAUDIA 2,80011E+12 BRUXELLES 40/A TIMISOARA TIMIS 358861 20 1 -4

490422 Sum 9 490454 MIREA ADRIAN 1,68092E+12 DIVIZIA 9 CAVALERIE 2 A 10 TIMISOARA TIMIS 358885 20 1 9

490454 Sum 9 490624 MIUT ELENA 2,57052E+12 INVATATORULUI 7 B 1 6 TIMISOARA TIMIS 68187 20 200 1

490624 Sum 1 490626 HUSAC VILIAM 1,68052E+12 SIRIUS 8 C 7 TIMISOARA TIMIS 369466 20 1 1

490626 Sum 1 490646 CRAIA DUMITRU-CRISTIA 1,70032E+12 FRUCTELOR 6 D 12 TIMISOARA TIMIS 56567 40 402 3

490646 Sum 3 490656 GHEORGHISO ORTENZIA DELIA 2,53093E+12 ALEXANDRU MOCIONI 4 4 TIMISOARA TIMIS 359022 20 2 1

490656 Sum 1 490805 GERE FRANCISC 1,50051E+12 DUMITRU JUGANARU 20 28 17 TIMISOARA TIMIS 104889 20 200 10

490805 Sum 10 490812 MOICA ILIE 1,59111E+12 TRANDAFIRILOR 35 B4 2 BAILE HERCULANECS 104975 20 200 1

490812 Sum 1 490836 BOSTAN DUMITRU 1,60043E+12 VERONICA MICLE 8 1 TIMISOARA TIMIS 359162 20 1 -3 490836 BOSTAN DUMITRU 1,60043E+12 VERONICA MICLE 8 1 TIMISOARA TIMIS 359162 20 2 1 490836 BOSTAN DUMITRU 1,60043E+12 VERONICA MICLE 8 1 TIMISOARA TIMIS 359162 40 1 6

490836 Sum 4 490930 CABINET MED DR. OLARIU CODR 2,7211E+12 VICTOR BABES 21 TIMISOARA TIMIS 320073 20 221 8

490930 Sum 8 490944 VALEA ECATERINA 2,52103E+12 RUSU SIRIANU 37 B 3 TIMISOARA TIMIS 120030 20 202 7 490944 VALEA ECATERINA 2,52103E+12 RUSU SIRIANU 37 B 3 TIMISOARA TIMIS 401777 20 1 -1

490944 Sum 6 490957 MUCALAU AGNETA 2,6507E+12 INDEPENDENTEI 11 2 TIMISOARA TIMIS 416023 22 1 5

490957 Sum 5 491006 TIMIS AURELIA 2,57113E+12 EUGEN CUTEANU 6 E 15 TIMISOARA TIMIS 144821 20 200 6

491006 Sum 6 491134 GLIGOR VIORICA 2,54052E+12 BUZIASULUI 75 TIMISOARA TIMIS 1742 20 200 1

491134 Sum 1 491145 NICOLAS SEPTIMIU AUREL 1,69072E+12 BOGDANESTILOR 32 A 42 TIMISOARA TIMIS 359364 40 1 6

491145 Sum 6 491156 SERBAN RAHILA VALERIA 2,55051E+12 DACILOR 1 5 TIMISOARA TIMIS 403792 20 2 2 491156 SERBAN RAHILA VALERIA 2,55051E+12 DACILOR 1 5 TIMISOARA TIMIS 403792 20 1 8

491156 Sum 10 491207 PITA ELVIRA AURELIA 2,4701E+12 GOJDU 48 ORAVITA CS 2728 20 200 1

491207 Sum 1 491272 POPA FLORIN 1,72032E+12 9 MAI 3 9 TIMISOARA TIMIS 2082 40 1 3

491272 Sum 3 491275 LICIU ALIN 1,76061E+12 LABIRINT 8 B 2 TIMISOARA TIMIS 359491 40 3 -35 491275 LICIU ALIN 1,76061E+12 LABIRINT 8 B 2 TIMISOARA TIMIS 78753 40 1 37

491275 Sum 2 491345 VASIN CLAUDIU-FELICIAN 1,78122E+12 SAGULUI 37 B 42 TIMISOARA TIMIS 121252 40 3 21

Page 20

Sheet 1 491345 VASIN CLAUDIU-FELICIAN 1,78122E+12 SAGULUI 37 B 42 TIMISOARA TIMIS 121252 40 1 -19

491345 Sum 2 491395 NENADOV DRAGAN 1,75082E+12 TIMIS 5 C 8 TIMISOARA TIMIS 138963 40 401 8

491395 Sum 8 491459 BOROS CSABA 1,65062E+12 SABIN MANUILA 3 TIMISOARA TIMIS 359658 40 2 1

491459 Sum 1 491545 GOLOSIE VASILE-DANIEL 1,6801E+12 ION SLAVICI 1 24 B 1 TIMISOARA TIMIS 74220 40 1 3 491545 GOLOSIE VASILE-DANIEL 1,6801E+12 ION SLAVICI 1 24 B 1 TIMISOARA TIMIS 74220 40 3 -1

491545 Sum 2 491560 DUMINICA DOINA 2,50031E+12 22 DECEMBRIE 1 42 1 2 DEVA HD 111720 20 200 4

491560 Sum 4 491806 TORTOLEA VIORICA-AURICA 2,57031E+12 PERLEI 14 6 TIMISOARA TIMIS 110967 40 401 2

491806 Sum 2 491879 CHINA MARIUS - MARIAN 1,76011E+12 AZURULUI 8 C 5 TIMISOARA TIMIS 359970 40 1 4

491879 Sum 4 491906 IANCU LACRAMIOARA 2,77091E+12 MACIN 7 B10 125 TIMISOARA TIMIS 414946 40 1 10

491906 Sum 10 491964 PREDUNA MARIUS 1,81063E+12 BABADAG 8 1 3 410 TIMISOARA TIMIS 360019 40 2 1

491964 Sum 1 491981 BUGARIU RADU OVIDIU 1,68012E+12 ION SLAVICI 14 B 17 TIMISOARA TIMIS 322167 40 2 1

491981 Sum 1 491990 ROMANITAN RADU CRISTIAN 1,50081E+12 BIBRI 2 LAUPHEIM 360949 24 1 1

491990 Sum 1 492160 MUNTEAN ALEX - MICHEL 1,87113E+12 POPA SAPCA 5 3 1 19 TIMISOARA TIMIS 360149 40 2 6

492160 Sum 6 492162 BANCESCU MIHAELA 2,74111E+12 COLONEL ENESCU 4 9 TIMISOARA TIMIS 36641 20 200 10

492162 Sum 10 492213 JITARU NICULAE 1,55122E+12 MANGALIA 53 3 TIMISOARA TIMIS 360189 20 1 6 492213 JITARU NICULAE 1,55122E+12 MANGALIA 53 3 TIMISOARA TIMIS 360189 22 1 2 492213 JITARU NICULAE 1,55122E+12 MANGALIA 53 3 TIMISOARA TIMIS 360189 20 2 1

492213 Sum 9 492231 OANA ELENA 2,51013E+12 SEVER BOCU 39 54 TIMISOARA TIMIS 360200 20 1 1

492231 Sum 1 492246 TALMACIOV VIOREL VASILE 1,69083E+12 UNIRII P12 2 4 BUZAU TM 111400 20 200 5

492246 Sum 5 492328 ALMASA LIA 2,59072E+12 TORONTALULUI 78 A 7 TIMISOARA TIMIS 137127 20 201 4 492328 ALMASA LIA 2,59072E+12 TORONTALULUI 78 A 7 TIMISOARA TIMIS 137127 22 203 2

492328 Sum 6 492425 BADITONIU VASILE 1,36061E+12 REVOLUTIEI DIN 1989 10 TIMISOARA TIMIS 118210 40 407 3

492425 Sum 3 492451 COMAN DRAGOS IONEL 1,64041E+12 CORIOLAN BREDICEANU 2 6 TIMISOARA TIMIS 118304 20 200 9

492451 Sum 9 492523 DINDELEGAN DANIELA-RODICA 2,70063E+12 HEBE 60 TIMISOARA TIMIS 65256 20 200 4

492523 Sum 4 492635 RECHITA IOAN 1,52103E+12 TELEGRAFULUI 46 1 TIMISOARA TIMIS 364242 22 1 -16 492635 RECHITA IOAN 1,52103E+12 TELEGRAFULUI 46 1 TIMISOARA TIMIS 360451 20 1 11 492635 RECHITA IOAN 1,52103E+12 TELEGRAFULUI 46 1 TIMISOARA TIMIS 360451 22 1 9

492635 Sum 4 492686 CIOCANI MARIAN ANTONIU 1,77082E+12 BANATUL 1/B A 1 3 TIMISOARA TIMIS 360490 40 2 10

492686 Sum 10 492716 VASS IOAN 1E+13 ST. PIETRO 8 MAPLE, ONTARIO 393761 24 1 2

492716 Sum 2 492760 SMARANDA MIHAELA 2,77022E+12 RECOLTEI 17 F4 3 51 TIMISOARA TIMIS 117129 20 200 -3

492760 Sum -3 492761 MAFTIAN LENUTA 1E+13 LORENA D11 B 2 12 TIMISOARA TIMIS 87472 20 200 5

Page 21

Sheet 1 492761 Sum 5

492822 KOTELES CRISTIAN 1,74033E+12 SOROCA 5 6 TIMISOARA TIMIS 360584 40 2 -4 492822 KOTELES CRISTIAN 1,74033E+12 SOROCA 5 6 TIMISOARA TIMIS 360584 40 1 6

492822 Sum 2 492966 MARINCA MARIN-EUGEN 1,6909E+12 SAGULUI 74 A 30 TIMISOARA TIMIS 122307 40 401 1

492966 Sum 1 492971 CRISTEA RADU VALENTIN 1,8311E+12 ALEXANDRU ODOBESCU 35/A 3 TIMISOARA TIMIS 91548 20 200 7

492971 Sum 7 492973 BUTU IOAN 1,50012E+12 PETRU CERMENA 2 20 TIMISOARA TIMIS 360051 20 1 2

492973 Sum 2 493054 JUGARIU ALIN 1,79041E+12 CONSTANTIN CEL MARE A13 B 14 TIMISOARA TIMIS 360747 40 2 6

493054 Sum 6 493072 CERBU GEORGE ADRIAN 1,82101E+12 MUNTILOR 4 B6 A 1 TIMISOARA TIMIS 101348 40 401 6

493072 Sum 6 493171 STANCA IOLANDA MARIA 2,58102E+12 LISABONA 05.01.08 4 18 TIMISOARA TIMIS 38552 20 200 8 493171 STANCA IOLANDA MARIA 2,58102E+12 LISABONA 05.01.08 4 18 TIMISOARA TIMIS 38552 22 1 2

493171 Sum 10 493207 GURBAN IOAN 1,67091E+12 PRINCIPALA 185 TOPOLOVATU MARTM 5167 22 200 2

493207 Sum 2 493250 CONSTANTIN CORNELIA 2,74053E+12 ANTON BACALBASA 53 TIMISOARA TIMIS 8992 22 200 3 493250 CONSTANTIN CORNELIA 2,74053E+12 ANTON BACALBASA 53 TIMISOARA TIMIS 8992 20 200 3

493250 Sum 6 493251 STANCIU ALINA 2,75092E+12 VERDE 1 B132 5 TIMISOARA TIMIS 147030 20 200 7

493251 Sum 7 493252 STANCIU IONEL 1,73121E+12 VERDE 1 B132 5 TIMISOARA TIMIS 147030 20 200 6

493252 Sum 6 493297 LENGYEL EMMA CSILLA 2,76042E+12 CASCADEI 2 B 1 TIMISOARA TIMIS 28118 40 4 2

493297 Sum 2 493452 BALASA DUMITRU LIVIU 1,63092E+12 TUDOR VLADIMIRESCU 20 E3 2 16 LUPENI HD 65347 20 201 5 493452 BALASA DUMITRU LIVIU 1,63092E+12 TUDOR VLADIMIRESCU 20 E3 2 16 LUPENI HD 99194 20 200 0

493452 Sum 5 493453 BALASA LILIANA MARIA 2,67082E+12 TUDOR VLADIMIRESCU 20 E3 2 16 LUPENI HD 99194 20 200 0 493453 BALASA LILIANA MARIA 2,67082E+12 TUDOR VLADIMIRESCU 20 E3 2 16 LUPENI HD 65347 20 201 5

493453 Sum 5 493730 ILLE DANIEL 1,85111E+12 DAMBOVITA 102 TIMISOARA TIMIS 44776 40 404 2

493730 Sum 2 493757 OLARU MARIUS CIPRIAN 1,80041E+12 CRIVAIA 7 18 TIMISOARA TIMIS 40995 40 403 -25 493757 OLARU MARIUS CIPRIAN 1,80041E+12 CRIVAIA 7 18 TIMISOARA TIMIS 40995 40 404 28

493757 Sum 3 493785 LAZA OTILIA DIANA 2,84082E+12 PAVEL DAN 16 TIMISOARA TIMIS 325070 40 1 1

493785 Sum 1 493812 OLARIU DANUT IONEL 1,56052E+12 HEBE 62 TIMISOARA TIMIS 361347 40 1 1

493812 Sum 1 493821 BABA MIRCEA NICOLAE 1,5612E+12 COCEA NICOLAE 78/B TIMISOARA TIMIS 361355 40 3 31 493821 BABA MIRCEA NICOLAE 1,5612E+12 COCEA NICOLAE 78/B TIMISOARA TIMIS 361355 40 1 -26

493821 Sum 5 493825 PASTRAVANU VASILE 1,62122E+12 MACIN 7 10 119 TIMISOARA TIMIS 92125 40 1 2 493825 PASTRAVANU VASILE 1,62122E+12 MACIN 7 10 119 TIMISOARA TIMIS 92125 40 2 -1

493825 Sum 1 493863 RUSU LIVIU 1,63021E+12 ION MIHALACHE 22 12 TIMISOARA TIMIS 361384 22 1 1 493863 RUSU LIVIU 1,63021E+12 ION MIHALACHE 22 12 TIMISOARA TIMIS 361384 20 1 1

493863 Sum 2 493874 ATUDOREI TRANDAFIRA VIOR 2,72061E+12 IOSZEF PREYER 6 3+4 TIMISOARA TIMIS 112778 22 200 6 493874 ATUDOREI TRANDAFIRA VIOR 2,72061E+12 IOSZEF PREYER 6 3+4 TIMISOARA TIMIS 112778 20 201 4

493874 Sum 10

Page 22

Sheet 1 493909 IVAN COSMIN STEFAN 1,7002E+12 DINU LIPATTI 11 13 TIMISOARA TIMIS 361420 40 1 5

493909 Sum 5 493946 APOSTOL ADNANA ADRIANA 2,84122E+12 BUCOVINEI C21 B 2 6 TIMISOARA TIMIS 23140 40 1 1

493946 Sum 1 494048 PETRAN SILVIA 2,57093E+12 ADAM MICKIEVICS 24 A 2 TIMISOARA TIMIS 3083 20 201 1

494048 Sum 1 494071 MEREANTU MIRCEA 1,52043E+12 MARTIR FLORIAN ANTON C21 A 2 TIMISOARA TIMIS 361500 40 2 2

494071 Sum 2 494074 RACOLTA AURORA 2,51062E+12 OGLINZILOR 34 39 4 TIMISOARA TIMIS 334449 22 2 4

494074 Sum 4 494081 MORUZ ELENA 2,59103E+12 SIMION BARNUTIU 51A 51A 27 TIMISOARA TIMIS 124805 40 402 -4 494081 MORUZ ELENA 2,59103E+12 SIMION BARNUTIU 51A 51A 27 TIMISOARA TIMIS 124805 40 403 11

494081 Sum 7 494083 POP NICOLAE GAVRISO 1,57051E+12 EPISCOP JOSEPH NISCHB 1 8 TIMISOARA TIMIS 19618 20 200 10

494083 Sum 10 494105 ROSU MARIOARA 2,4203E+12 CRIZANTEMELOR 32 5 TIMISOARA TIMIS 361520 22 1 0 494105 ROSU MARIOARA 2,4203E+12 CRIZANTEMELOR 32 5 TIMISOARA TIMIS 361520 20 1 0 494105 ROSU MARIOARA 2,4203E+12 CRIZANTEMELOR 32 5 TIMISOARA TIMIS 361520 20 2 1

494105 Sum 1 494116 BUNEA AUREL 1,53021E+12 CERNA 14 3 B 4 32 TIMISOARA TIMIS 418880 40 1 6

494116 Sum 6 494141 ISTOC ALINA VALERICA 2,84122E+12 TRUBADUR 12 B A 7 TIMISOARA TIMIS 98616 20 200 1

494141 Sum 1 494190 ROTELIUC ADRIAN 1,82103E+12 NUFAR 48 2 TIMISOARA TIMIS 105372 40 1 -22 494190 ROTELIUC ADRIAN 1,82103E+12 NUFAR 48 2 TIMISOARA TIMIS 105372 40 2 27

494190 Sum 5 494193 DRINCEANU CAMELIA NICOLET 2,63122E+12 PECIU NOU 266 PECIU NOU TM 114451 20 200 4

494193 Sum 4 494259 KOVATS MARIA 2,3109E+12 CORNELIU COPOSU 28 B 4 TIMISOARA TIMIS 146401 20 201 4

494259 Sum 4 494445 BARNA MIHET CARINA MARIA 2,73051E+12 MANGALIA 44 6 TIMISOARA TIMIS 92941 22 200 8

494445 Sum 8 494514 BELCIUG CONSTANTIN 1,65051E+12 LORENA 12 A 204 TIMISOARA TIMIS 365583 20 2 1 494514 BELCIUG CONSTANTIN 1,65051E+12 LORENA 12 A 204 TIMISOARA TIMIS 87506 20 200 1

494514 Sum 2 494577 VOIA IULIA ZAMFIRA 2,41101E+12 SALCAMILOR 3 2 TIMISOARA TIMIS 122763 22 200 0 494577 VOIA IULIA ZAMFIRA 2,41101E+12 SALCAMILOR 3 2 TIMISOARA TIMIS 122763 20 200 1

494577 Sum 1 494632 STOIANOV SORIN NICOLAE 1,83022E+12 MARTIRILOR 1989 107 TIMISOARA TIMIS 361943 40 2 -3 494632 STOIANOV SORIN NICOLAE 1,83022E+12 MARTIRILOR 1989 107 TIMISOARA TIMIS 361943 40 3 13

494632 Sum 10 494664 BUDE CORNELIA ICONIA 2,5709E+12 UNIRII 11 15 TIMISOARA TIMIS 363771 22 1 27 494664 BUDE CORNELIA ICONIA 2,5709E+12 UNIRII 11 15 TIMISOARA TIMIS 361968 22 1 -19

494664 Sum 8 494698 BURUNTIA IOJI 1,67071E+12 I.D.SIRBU P3 3 11 CRAIOVA DJ 75348 20 200 1

494698 Sum 1 494705 JARCOV DRAGAN 1,67061E+12 BRANDUSEI 14 A 26 TIMISOARA TIMIS 20950 20 203 4

494705 Sum 4 494706 JARCOV GABRIELA SABINA 2,72083E+12 BRANDUSEI 14 A 26 TIMISOARA TIMIS 20950 20 203 5

494706 Sum 5 494756 MAGUREANU STEFAN-STELIAN 1,58103E+12 CAREI 6 47 B 8 TIMISOARA TIMIS 27782 40 3 6 494756 MAGUREANU STEFAN-STELIAN 1,58103E+12 CAREI 6 47 B 8 TIMISOARA TIMIS 27782 40 1 -4

494756 Sum 2 494792 DOBRISAN DELIA 2,5809E+12 SEVER BOCU C3 8 TIMISOARA TIMIS 420464 20 1 4

494792 Sum 4

Page 23

Sheet 1 494793 DINULESCU IANCU LUCIAN 1,46102E+12 BARITIU GHEORGHE 26 TIMISOARA TIMIS 59909 20 200 2

494793 Sum 2 494807 PETROVICI OANA 2,85082E+12 1 184 CRICIOVA TM 100377 20 200 1

494807 Sum 1 494836 CALIN IOAN 1,4809E+12 CONSTANTIN BRANCOVEA 58 TIMISOARA TIMIS 37762 40 409 4

494836 Sum 4 495067 MIRZA PETRICA 1,5808E+12 INULUI 4 B 2 7 TIMISOARA TIMIS 67891 20 200 2

495067 Sum 2 495167 IANOS CRISTIAN-ANDREA 1,86122E+12 LUGOJULUI 14 A 8 TIMISOARA TIMIS 89068 40 404 8

495167 Sum 8 495239 LAMASANU MARIA 2,4004E+12 RECOLTEI 15 F3 7 TIMISOARA TIMIS 117529 20 200 0 495239 LAMASANU MARIA 2,4004E+12 RECOLTEI 15 F3 7 TIMISOARA TIMIS 25514 20 201 2

495239 Sum 2 495240 SINEA RADU-IOAN 1,78061E+12 GHEORGHE LAZAR 42 E 33 TIMISOARA TIMIS 62274 40 3 10

495240 Sum 10 495249 BEL ADRIAN-IOAN 1,68091E+12 LIEGE 9 B 11 TIMISOARA TIMIS 83267 40 2 37 495249 BEL ADRIAN-IOAN 1,68091E+12 LIEGE 9 B 11 TIMISOARA TIMIS 83267 40 1 -29

495249 Sum 8 495255 BUNEA BOGDAN-OVIDIU 1,81051E+12 FLORILOR 6 DEVA HD 341523 20 1 1

495255 Sum 1 495446 MANEA CRISTIAN-OVIDIU 1,74032E+12 ARIADNA 11 TIMISOARA TIMIS 9418 20 200 6

495446 Sum 6 495452 POPA CORNELIA-AUROR 2,55063E+12 FRUNZEI 25 11 TIMISOARA TIMIS 56906 40 1 -17 495452 POPA CORNELIA-AUROR 2,55063E+12 FRUNZEI 25 11 TIMISOARA TIMIS 56906 40 2 19

495452 Sum 2 495508 JURCAN CRISTIAN VASILE 1,7505E+12 MARTIR DAN CARPIN 2 45 A 1 TIMISOARA TIMIS 137039 40 1 -38 495508 JURCAN CRISTIAN VASILE 1,7505E+12 MARTIR DAN CARPIN 2 45 A 1 TIMISOARA TIMIS 137039 40 3 42

495508 Sum 4 495547 BIROU NOTARCLAICI ANA-VALEN 2,77022E+12 EPISCOP AUGUSTIN PACH 6 2 23 TIMISOARA TIMIS 362619 20 1 8

495547 Sum 8 495589 PETRICICA VICTORIA 2,43072E+12 ICTAR-BUDINT 223 TOPOLOVATU MARTM 362652 20 1 1

495589 Sum 1 495594 PETRICICA CONSTANTIN 1,40103E+12 ICTAR-BUDINT 223 TOPOLOVATU MARTM 362652 20 1 1

495594 Sum 1 495596 NOVAC FLORIN SORIN 1,8202E+12 POIANA RUSCAI 2 A 1 7 TIMISOARA TIMIS 362654 40 1 2

495596 Sum 2 495662 OLCHVARY SUSANA IRINA EL 2,29121E+12 PLOPILOR 40 3 27 CLUJ-NAPOCA BH 362734 20 1 3 495662 OLCHVARY SUSANA IRINA EL 2,29121E+12 PLOPILOR 40 3 27 CLUJ-NAPOCA BH 362734 20 2 3 495662 OLCHVARY SUSANA IRINA EL 2,29121E+12 PLOPILOR 40 3 27 CLUJ-NAPOCA BH 362734 22 1 3

495662 Sum 9 495663 GATAIANTU CURT 1,36021E+12 TUDOR VLADIMIRESCU 98 BOCSA CS 362734 20 2 2 495663 GATAIANTU CURT 1,36021E+12 TUDOR VLADIMIRESCU 98 BOCSA CS 362734 22 1 2 495663 GATAIANTU CURT 1,36021E+12 TUDOR VLADIMIRESCU 98 BOCSA CS 362734 20 1 3

495663 Sum 7 495732 CRETAN MICKAEL CRISTIA 1,86032E+12 COSTACHE NEGRUZZI 19 2 TIMISOARA TIMIS 39527 40 404 4

495732 Sum 4 495733 CSASZAR MARIA 2,51113E+12 TORMAC 731 ORS. BUZIAS TIMIS 323221 20 1 2

495733 Sum 2 495736 CODREA MARIA 2,781E+12 RAULUI 5 B 3 TIMISOARA TIMIS 135281 20 200 7

495736 Sum 7 495834 ENACHE FLOAREA 2,30041E+12 EMANOIL UNGUREANU 5 1 3/C TIMISOARA TIMIS 362836 20 1 2

495834 Sum 2 495871 FLORICI MARIA 2,58041E+12 TAKE IONESCU 65 B 4 17 TIMISOARA TIMIS 135443 20 201 5 495871 FLORICI MARIA 2,58041E+12 TAKE IONESCU 65 B 4 17 TIMISOARA TIMIS 135443 20 200 4

495871 Sum 9

Page 24

Sheet 1 495873 FLORICI JIVA 1,59051E+12 TAKE IONESCU 65 B 4 17 TIMISOARA TIMIS 135443 20 200 4 495873 FLORICI JIVA 1,59051E+12 TAKE IONESCU 65 B 4 17 TIMISOARA TIMIS 135443 20 201 5

495873 Sum 9 495921 SBIERA FLORENTINA 2,6906E+12 SEVER BOCU 39 31 TIMISOARA TIMIS 362893 20 1 1

495921 Sum 1 495955 GROFSOREANISABELA 2,4311E+12 SF. APOSTOLI PETRU SI P 45 TIMISOARA TIMIS 20114 20 201 1

495955 Sum 1 495959 CRETU VASILE 1,81062E+12 ION IONESCU DE LA BRAD 1 A/7 A 9 TIMISOARA TIMIS 69182 40 2 2 495959 CRETU VASILE 1,81062E+12 ION IONESCU DE LA BRAD 1 A/7 A 9 TIMISOARA TIMIS 69182 40 1 0

495959 Sum 2 496033 POPESCU TIBERIU AUREL 1,67041E+12 FILATELIEI 6 17 TIMISOARA TIMIS 55648 20 200 1

496033 Sum 1 496073 TRUSCA DOINA MIRELA 2,62112E+12 LUNEI 1 L41 15 TIMISOARA TIMIS 36546 20 200 5

496073 Sum 5 496115 BERLOVAN DANIELA NICOLET 2,68112E+12 LABIRINT 1 D 15 TIMISOARA TIMIS 61880 20 200 6

496115 Sum 6 496174 URSU LIVIUS STEFAN 1,54073E+12 VLADEASA 16 103 A 8 TIMISOARA TIMIS 149456 40 404 1

496174 Sum 1 496237 TUTURAS-HENFRANCISC 1,5512E+12 / 20 CARPINIS COM. CARTM 114333 20 200 0 496237 TUTURAS-HENFRANCISC 1,5512E+12 / 20 CARPINIS COM. CARTM 46495 20 200 1

496237 Sum 1 496238 TUTURAS-HENVIORICA 2,61042E+12 / 20 CARPINIS COM. CARTM 46495 22 200 1 496238 TUTURAS-HENVIORICA 2,61042E+12 / 20 CARPINIS COM. CARTM 46495 20 200 8

496238 Sum 9 496284 ARDELEAN MIHAELA BIANCA 2,79061E+12 VERDE A71 B 1 6 TIMISOARA TIMIS 363151 40 1 2

496284 Sum 2 496298 TODORAN MARIOARA-ILEANA 2,27011E+12 CONSTANTIN DIACONOVIC 4 P 1 TIMISOARA TIMIS 363161 20 2 1

496298 Sum 1 496309 BUDA LUCIA FLORICA 2,53101E+12 BRANDUSEI 16 B 41 TIMISOARA TIMIS 372137 20 1 4 496309 BUDA LUCIA FLORICA 2,53101E+12 BRANDUSEI 16 B 41 TIMISOARA TIMIS 363176 22 1 1 496309 BUDA LUCIA FLORICA 2,53101E+12 BRANDUSEI 16 B 41 TIMISOARA TIMIS 363176 20 1 1

496309 Sum 6 496321 COLDEA IULIANA PATRICIA 2,95083E+12 PRIETENIEI 8 TIMISOARA TIMIS 360378 20 1 6

496321 Sum 6 496351 VLAD ADRIAN 1,74012E+12 POLONA 2 4 B 16 TIMISOARA TIMIS 362122 20 1 3

496351 Sum 3 496400 MURI DAN 1,68081E+12 SIRIUS 23 9C C 2 TIMISOARA TIMIS 125671 40 1 1

496400 Sum 1 496404 DRUIA PAVEL FLORIAN 1,52041E+12 MIORITEI 43 207 14 ARAD ARAD 42127 20 200 4

496404 Sum 4 496405 DRUIA MARIA 2,54121E+12 MIORITEI 43 207 14 ARAD ARAD 42127 20 200 5

496405 Sum 5 496406 LUPULESCU MARIA 2,31093E+12 TITULESCU NICOLAE 21 B 1 TIMISOARA TIMIS 104843 20 1 1

496406 Sum 1 496476 NINI ROLAND 7,80022E+12 MARTIRILOR 1989 60 A 12 TIMISOARA TIMIS 94161 40 1 3

496476 Sum 3 496488 UDRISTIOIU ION 1E+13 CIMITIRULUI 7 TIRGU JIU GJ 17022 20 200 8

496488 Sum 8 496502 SULE TRAIAN 1,65031E+12 CONSTANTIN CEL MARE 91 260 4 19 TIMISOARA TIMIS 315855 40 401 1

496502 Sum 1 496509 PINTEA VIOREL-CRISTIAN 1,6807E+12 ORION 2 0 19 TIMISOARA TIMIS 107703 40 3 1 496509 PINTEA VIOREL-CRISTIAN 1,6807E+12 ORION 2 0 19 TIMISOARA TIMIS 107703 40 2 4

496509 Sum 5 496577 SEREDIUC DUMITRU-MIHU 1,80013E+12 MAGHERU GEN. 41 TIMISOARA TIMIS 339713 40 1 5

496577 Sum 5

Page 25

Sheet 1 496580 JIANU GHEORGHE 1,41101E+12 LABIRINT 2 A8 B 7 TIMISOARA TIMIS 78249 20 2 1

496580 Sum 1 496586 MINDRU GHEORGHE VIOR 1,40033E+12 SEVER BOCU 17 8 TIMISOARA TIMIS 84397 40 401 1

496586 Sum 1 496596 CAB. INDIV. DETEOFIL 1,48043E+12 ALEXANDRU MOCIONI 7 1 TIMISOARA TIMIS 324575 40 1 1

496596 Sum 1 496601 PASCA DAN IOAN 1,72083E+12 VICTOR VALCOVICI 3 TIMISOARA TIMIS 150042 22 200 6

496601 Sum 6 496637 NOVACOVICI OCTAVIAN 1,58052E+12 MARTIR IOAN CIORDAS 4 TIMISOARA TIMIS 13904 22 200 2

496637 Sum 2 496729 PLAIAN TEODOR 1,47082E+12 GHEORGHE DOJA 21 1 TIMISOARA TIMIS 60531 40 402 1

496729 Sum 1 496784 MAGOPAT MARIUS MARIAN 1,79081E+12 ALEEA PRIMAVERII 7 16 A 5 RADAUTI SV 357783 20 1 2

496784 Sum 2 496848 RAINA EMIL-DACIAN 1,84092E+12 MEZIAD 10 C 14 TIMISOARA TIMIS 384650 20 1 -1 496848 RAINA EMIL-DACIAN 1,84092E+12 MEZIAD 10 C 14 TIMISOARA TIMIS 97093 40 4 6

496848 Sum 5 496960 CIOABLA ELENA 2,72021E+12 HOLDELOR B20 B 3 15 TIMISOARA TIMIS 137864 20 201 -3 496960 CIOABLA ELENA 2,72021E+12 HOLDELOR B20 B 3 15 TIMISOARA TIMIS 137864 20 200 -76 496960 CIOABLA ELENA 2,72021E+12 HOLDELOR B20 B 3 15 TIMISOARA TIMIS 91665 20 200 84

496960 Sum 5 496989 MICLAU ALIN-CRISTIAN 1,7903E+12 LACULUI 32 D63 19 TIMISOARA TIMIS 76154 20 200 4

496989 Sum 4 497010 NAGY ALEXANDRU 1,63043E+12 CERNA 13 B 12 TIMISOARA TIMIS 28746 20 200 1

497010 Sum 1 497127 TUDOSE STEFAN-EMANUE 1,77122E+12 BLD. DECEBAL 13 10 ARAD ARAD 5408 20 200 8

497127 Sum 8 497176 DIACONU TEODORA 2,36061E+12 SUCIDAVA 102 CORABIA OLT 10646 20 200 5

497176 Sum 5 497292 CODREANU MARIUS- OVIDIU 1,79051E+12 DAMBOVITA 52 3 TIMISOARA TIMIS 363891 40 1 3

497292 Sum 3 497357 BAN ADRIAN 1,6602E+12 ALUMINEI 68 B4 4 9 ORADEA BIHOR 64082 20 202 3

497357 Sum 3 497531 STOIAN GHEORGHE 1,60091E+12 CERCULUI 39 TIMISOARA TIMIS 28538 40 402 3

497531 Sum 3 497545 BIROU ELENA MIHAELA 2,78052E+12 BARZAVA 02.02.08 1 14 TIMISOARA TIMIS 17975 20 200 4

497545 Sum 4 497611 NEDA CATALIN-IOAN 1,76123E+12 ALEXANDRU VLAHUTA 15 1 TIMISOARA TIMIS 6857 40 402 -25 497611 NEDA CATALIN-IOAN 1,76123E+12 ALEXANDRU VLAHUTA 15 1 TIMISOARA TIMIS 6857 40 403 27

497611 Sum 2 497857 IANAS LEONTIN SORIN O 1,5402E+12 MIHALY TEODOR 1 1 7 TIMISOARA TIMIS 364260 20 1 4

497857 Sum 4 497932 UNGAR RENATTE 2,67113E+12 ANINA 8 TIMISOARA TIMIS 368623 24 1 4

497932 Sum 4 498125 CORNEA DANIEL-SAMUEL-C 1,87021E+12 MIERLEI 1 A 2 TIMISOARA TIMIS 97508 40 1 6

498125 Sum 6 498229 GHERBAN PAVEL GABRIEL 1,74112E+12 BUCOVINEI 1 B25 B 6 TIMISOARA TIMIS 22744 40 401 7

498229 Sum 7 498309 LELEA EMANUEL 1,75073E+12 PRINCIPALA 1160 SAT. JEBEL ( COM. JTM 333452 20 1 2

498309 Sum 2 498464 GACEU DANIEL 1,78073E+12 CAMPULUI 42 TIMISOARA TIMIS 36994 20 200 5

498464 Sum 5 498521 BACIU GHEORGHE MARI 1,8005E+12 CAREI 3 53 B 18 TIMISOARA TIMIS 27654 40 1 5

498521 Sum 5 498785 PASTILA GHEORGHE FLOR 1,78021E+12 GARII B2 A 1 8 ORAVITA TM 366551 20 1 10

Page 26

Sheet 1 498785 Sum 10

498845 MATU RANCU RALUCA OANA 2,85012E+12 HORIA 28 TIMISOARA TIMIS 355643 24 1 4 498845 Sum 4

499075 STANCIULESCCLAUDIU-ION 1,77062E+12 CALEA LUI TRAIAN 135 N2 B 7 RIMNICU VILCEA 63471 20 200 7 499075 Sum 7

499098 NAGY ANA 2,54073E+12 1 DECEMBRIE 94 A9 35 TIMISOARA TIMIS 63700 20 200 6 499098 Sum 6

499172 PETROVICI CRISTINA ELISABE 1E+13 LEIPTZIGER 89 AUGSBURG 139047 20 201 1 499172 Sum 1

499244 KASAI(BRENC ERZI 2,58042E+12 TORONTALULUI 68 A 2 11 TIMISOARA TIMIS 141208 20 201 1 499244 Sum 1

499269 NAGY RAMONA-PATRICI 1E+13 CORSO TARANTO 159 BIBIANA -TORINO 105765 20 200 2 499269 Sum 2

499300 SCROB CRINA-MARIA 2,76071E+12 GRIGORE ALEXANDRESCU 1 TIMISOARA TIMIS 64002 40 403 1 499300 Sum 1

499518 DEACONESCUMANUELA 2,65022E+12 GEORG HANDEL 9 TIMISOARA TIMIS 31494 20 200 1 499518 Sum 1

499534 OPRISA NELU CLAUDUS 1,59113E+12 1 351 ROSIA MONTANA AB 366471 22 1 5 499534 Sum 5

499578 SARCA VIRGINIA-MARINE 2,55091E+12 ARGES 10.12.08 2 42 TIMISOARA TIMIS 12036 20 201 6 499578 Sum 6

499635 SUICI NICOLETA 2,70113E+12 ORSOVA 19 112 A 9 TIMISOARA TIMIS 341755 40 2 1 499635 Sum 1

499724 BRINZAN ADRIAN CONSTAN 1,87031E+12 CHISODEI 56/A TIMISOARA TIMIS 365737 40 1 6 499724 Sum 6

499749 IGRET DANIELA 2,79072E+12 HORIA CREANGA 68 TIMISOARA TIMIS 365760 40 1 6 499749 Sum 6

499768 CUSNIRIUC MARIAN DORIN 1,62091E+12 MANGALIA 56 20 TIMISOARA TIMIS 398313 20 1 1 499768 Sum 1

499801 STRUNGARIU LUCRETIA 2,69122E+12 POGONICI 4 24 TIMISOARA TIMIS 365805 20 1 4 499801 Sum 4

499859 DRAGOI ION 1,42011E+12 ALE.INEU 2 A 8 RESITA CS 68269 20 201 2 499859 Sum 2

499994 SMEREA DANIEL-OVIDIU 1,75042E+12 ALEXANDRU MOCIONI 8 2 13 TIMISOARA TIMIS 365958 40 1 6 499994 Sum 6

Page 27

Atasament: Transa1.pdf

Sheet 1

Id persoana Nume Prenume CNP Strada Nr Bloc Scara Etaj Ap Localitate Judet Rol_nr Rol descriere Rol pozitie Suma in lei

noi 23 CAB.IND.AVOCAT SARBU GABRIELA 0 TEPES VODA 1 5 TIMISOARA TIMIS 46777 40 400 1

23 Sum 1 136 POPA OCTAVIAN IOAN GHIT 0 LUDWIG VON BEETHOVEN 1 2 TIMISOARA TIMIS 352198 20 1 3

136 Sum 3 178 CIOBOTARIU ELENA 2,41082E+12 UNIRII 14 I 5 TIMISOARA TIMIS 143321 20 200 1

178 Sum 1 184 BLAJ ELENA 2,34052E+12 MATEI CORVIN 5 2 TIMISOARA TIMIS 95419 20 200 8

184 Sum 8 289 TATAR LUDOVIC ELISABETA 0 PIATRA CRAIULUI 3 F IV 20 TIMISOARA TIMIS 112104 40 400 7

289 Sum 7 400 SZIKLAI LUDOVIC-GABRIEL 1,68082E+12 ION ROATA 26 TIMISOARA TIMIS 117930 40 400 3

400 Sum 3 426 NECULCEA I., AL.,SCHWARZ ELVI 0 TAKE IONESCU 39 I 13 TIMISOARA TIMIS 134760 20 200 3

426 Sum 3 644 FOLEANU FELICIA 2,36051E+12 ZUGRAV NEDELCU 11 1 TIMISOARA TIMIS 151256 20 201 1 644 FOLEANU FELICIA 2,36051E+12 ZUGRAV NEDELCU 11 1 TIMISOARA TIMIS 151256 20 200 1

644 Sum 2 1029 NICOLESCU AURICA MARIA 0 FRANZ LISZT 2 I 4 TIMISOARA TIMIS 107136 20 200 1

1029 Sum 1 1522 CIULANESCU STEFANIA DOINA 2,381E+12 LENAU NICOLAUS 10 A 9 TIMISOARA TIMIS 105156 20 200 9

1522 Sum 9 1559 GROZAVESCU CORNEL 1,21072E+12 GOLDIS VASILE 2 A 3 TIMISOARA TIMIS 24778 20 201 1 1559 GROZAVESCU CORNEL 1,21072E+12 GOLDIS VASILE 2 A 3 TIMISOARA TIMIS 24778 20 202 0 1559 GROZAVESCU CORNEL 1,21072E+12 GOLDIS VASILE 2 A 3 TIMISOARA TIMIS 24778 40 400 3

1559 Sum 4 1594 PASCA MIHAI-LUCIAN 1,76052E+12 GOLDIS VASILE 2 C 15 TIMISOARA TIMIS 96357 20 200 5

1594 Sum 5 1678 POP MARIUS CATALIN 0 EMANOIL UNGUREANU 15 2A TIMISOARA TIMIS 51473 40 400 1

1678 Sum 1 1771 POP IONEL, NELA 0 ANTON SEILLER 1 1 TIMISOARA TIMIS 9101 20 201 4

1771 Sum 4 1888 PARLOG MIHAELA, CATALIN 0 ADY ENDRE 11 6A TIMISOARA TIMIS 3765 20 202 1

1888 Sum 1 2743 GOKLER DOINA 2,62021E+12 ADY ENDRE 9A 4 TIMISOARA TIMIS 3834 20 200 2

2743 Sum 2 2800 MARCU MARIA CRISTINA 0 EUGENIU DE SAVOYA 7 1 8 TIMISOARA TIMIS 54472 20 200 2 2800 MARCU MARIA CRISTINA 0 EUGENIU DE SAVOYA 7 1 8 TIMISOARA TIMIS 54472 20 201 2

2800 Sum 4 2942 CRASOVAN IOSIF 1,37083E+12 TITULESCU NICOLAE 11 B 32 TIMISOARA TIMIS 104706 20 200 6

2942 Sum 6 3054 MALAI EUGENIA (DECEDAT) 2,26103E+12 REPUBLICII 10 A 3 11 TIMISOARA TIMIS 117951 20 200 1

3054 Sum 1 3099 STOICA FLORIN 1,70062E+12 OITUZ 5 10 TIMISOARA TIMIS 106796 40 400 4

3099 Sum 4 3137 BUDE IOAN 1,54072E+12 UNIRII 11 15 TIMISOARA TIMIS 361968 22 1 -19 3137 BUDE IOAN 1,54072E+12 UNIRII 11 15 TIMISOARA TIMIS 363771 22 1 27

3137 Sum 8 3269 SPATARIU ANCA-MARINA 2,61071E+12 EMANOIL PORUMBARU 80 7 BUCURESTI SECTOR 1 88826 22 200 3

3269 Sum 3 3364 VISAN IOANA 2,6805E+12 BUJORILOR 160 B2 10 TIMISOARA TIMIS 362394 20 1 3

3364 Sum 3 3811 CITU ALECSANDRU, PETRA 0 TAKE IONESCU 1016 B 24 TIMISOARA TIMIS 134191 40 400 2

3811 Sum 2

Page 1

Sheet 1 3836 ALMASAN IOAN 0 TAKE IONESCU 10 -16 20 TIMISOARA TIMIS 134123 40 401 9

3836 Sum 9 3899 HONU GHEORGHE, DOINA 0 PATRIARH MIRON CRISTEA 15 P 2 TIMISOARA TIMIS 12607 20 201 4

3899 Sum 4 4038 DRECIN VALENTINA,MIRCEA-G 1E+13 DR. ALEXANDRU MARTHA 2 A 4 13 TIMISOARA TIMIS 105633 20 200 2

4038 Sum 2 4424 DIMITRESCU ELENA 2,23123E+12 TAKE IONESCU 43 13 TIMISOARA TIMIS 134937 20 200 6

4424 Sum 6 4610 STANCUTA DUMITRU SIMONA 0 HENRICH HEINE 5 I 5 TIMISOARA TIMIS 65355 10 101 3

4610 Sum 3 4785 GANEA PAVEL 0 NICU FILIPESCU 3 C I 25 TIMISOARA TIMIS 80939 20 200 8

4785 Sum 8 4795 SPULBAR CURIMAN DIANA 2,62053E+12 TITULESCU NICOLAE 11 5 A 8 TIMISOARA TIMIS 59041 20 202 5

4795 Sum 5 4926 MASONI MARIA 0 NICU FILIPESCU 4 D 14 TIMISOARA TIMIS 363153 20 1 1

4926 Sum 1 4933 GHERBAN VICTOR 0 BLAGA LUCIAN 2 8 TIMISOARA TIMIS 88836 40 400 -4 4933 GHERBAN VICTOR 0 BLAGA LUCIAN 2 8 TIMISOARA TIMIS 88836 40 401 9

4933 Sum 5 5137 ODOR MARIAN 1,5804E+12 VENUS 1 C6 3 13 TIMISOARA TIMIS 419704 40 1 6

5137 Sum 6 5148 HEIUS GHEORGHE, VALENTI 1E+13 DR. IOSIF NEMOIANU 13/B 4 63 TIMISOARA TIMIS 1763 20 200 4

5148 Sum 4 5353 CIRPACI TRIFU,MAGU PAUL,MA 0 ZUROBARA 11 P 1/B TIMISOARA TIMIS 151394 22 200 1

5353 Sum 1 5877 BOHA DUMITRU-EUGEN 1,63051E+12 DR. ALEXANDRU MARTHA 6 6 40 TIMISOARA TIMIS 105848 20 200 -1 5877 BOHA DUMITRU-EUGEN 1,63051E+12 DR. ALEXANDRU MARTHA 6 6 40 TIMISOARA TIMIS 105848 40 1 6

5877 Sum 5 6051 LAZUREANU AUREL, AGNETA 0 HENRICH HEINE 4 9 TIMISOARA TIMIS 65350 20 200 3

6051 Sum 3 6128 BIROU NOT PUBLIC TOMUS A 0 MIHAI EMINESCU 5 TIMISOARA TIMIS 97725 40 401 1

6128 Sum 1 6331 CABA EMIL-VLAD 1,67121E+12 DIMITRIE PACIUREA 2 3 TIMISOARA TIMIS 363103 22 1 8

6331 Sum 8 6462 FRNCA FRANCISC,MARIA 0 DR. ALEXANDRU MARTHA 6 3 85 TIMISOARA TIMIS 105823 20 200 5

6462 Sum 5 6500 RADIVOIEVICI ADRIANA 0 LENAU NICOLAUS 10 B 15 TIMISOARA TIMIS 105162 40 400 3

6500 Sum 3 6808 HAIER MARIA TEREZIA 0 TITAN 4 TIMISOARA TIMIS 140130 40 402 1

6808 Sum 1 6867 DINULESCU AFRODITA ZORICA 1E+13 ANDREI MOCIONI 4 1 TIMISOARA TIMIS 382153 20 2 1

6867 Sum 1 7137 COSTEA GHEORGHE 1,55013E+12 EUGEN CUTEANU 13/A D1 4 TIMISOARA TIMIS 144438 20 200 7

7137 Sum 7 7145 BRINZEI IULIAN 1,43092E+12 ANDREESCU NICOLAE 83 TIMISOARA TIMIS 104012 40 400 4

7145 Sum 4 7373 PETRACHIOIU MIHAI, BIRCACI MARIO 0 PAVEL DAN 1 TIMISOARA TIMIS 43123 20 202 5

7373 Sum 5 7398 PIRVULESCU DAN EMILIAN DANIEA 1,58061E+12 PAVEL DAN 2 TIMISOARA TIMIS 43137 20 200 8 7398 PIRVULESCU DAN EMILIAN DANIEA 1,58061E+12 PAVEL DAN 2 TIMISOARA TIMIS 43137 20 201 1

7398 Sum 9 7768 FINK MARIA GABRIELA 0 16 DECEMBRIE 1989 43 /A 7 TIMISOARA TIMIS 940 20 201 9

7768 Sum 9 7775 PITUT MIRON 1,27053E+12 ION SLAVICI 31 TIMISOARA TIMIS 74732 22 200 3 7775 PITUT MIRON 1,27053E+12 ION SLAVICI 31 TIMISOARA TIMIS 74732 20 201 3

Page 2

Sheet 1 7775 PITUT MIRON 1,27053E+12 ION SLAVICI 31 TIMISOARA TIMIS 74732 20 200 3

7775 Sum 9 7803 BORCILA CONSTANTIN 1,34102E+12 REGELE CAROL I 5 10 TIMISOARA TIMIS 139957 20 201 8

7803 Sum 8 7874 CISMAS TEODOR 1,56041E+12 RASCOALA DIN 1907 11 TIMISOARA TIMIS 117271 22 200 7 7874 CISMAS TEODOR 1,56041E+12 RASCOALA DIN 1907 11 TIMISOARA TIMIS 117271 20 200 -3

7874 Sum 4 7885 MUTIU IONEL 0 16 DECEMBRIE 1989 47 B B 9 TIMISOARA TIMIS 1219 40 400 1

7885 Sum 1 8004 KALAPATI TATIANA,TIBERIU 0 BARITIU GHEORGHE 4 3 TIMISOARA TIMIS 59955 20 204 8 8004 KALAPATI TATIANA,TIBERIU 0 BARITIU GHEORGHE 4 3 TIMISOARA TIMIS 398445 20 1 -3

8004 Sum 5 8067 CIUCIUC FLOREA 1,68041E+12 ION SLAVICI 16 16 A 13 TIMISOARA TIMIS 315534 40 1 6

8067 Sum 6 8116 STOIA TIBERIU 1,74082E+12 VULTURILOR 62 TIMISOARA TIMIS 149946 40 404 6

8116 Sum 6 8162 CONSTANTINESCUVASILE, MARIA 0 ANTON BACALBASA 62 TIMISOARA TIMIS 9000 20 200 4 8162 CONSTANTINESCUVASILE, MARIA 0 ANTON BACALBASA 62 TIMISOARA TIMIS 9000 22 200 -2

8162 Sum 2 8234 ZAHARIA ILIE 1,53091E+12 FILIMON NICOLAE 32 TIMISOARA TIMIS 104223 40 402 37 8234 ZAHARIA ILIE 1,53091E+12 FILIMON NICOLAE 32 TIMISOARA TIMIS 104223 40 400 -32

8234 Sum 5 8244 CABAU MOISE, ILONKA 1E+13 IULIU MANIU 53 1 TIMISOARA TIMIS 77115 20 200 3 8244 CABAU MOISE, ILONKA 1E+13 IULIU MANIU 53 1 TIMISOARA TIMIS 77115 20 201 3

8244 Sum 6 8319 OPREA TRAILA SI DORIN 0 NUFAR 40 TIMISOARA TIMIS 105351 40 400 9

8319 Sum 9 8558 TANTA ELISABETA, GHEORG 0 POP DE BASESTI 16 4 TIMISOARA TIMIS 114926 40 400 9

8558 Sum 9 8692 STIRBAN IOAN 1,57072E+12 IULIU MANIU 9 11 TIMISOARA TIMIS 77150 20 200 4 8692 STIRBAN IOAN 1,57072E+12 IULIU MANIU 9 11 TIMISOARA TIMIS 425124 20 1 3

8692 Sum 7 8734 PACURARU GIULA 2,49021E+12 ALEXANDRU MOCIONI 3 13 TIMISOARA TIMIS 131686 20 200 7 8734 PACURARU GIULA 2,49021E+12 ALEXANDRU MOCIONI 3 13 TIMISOARA TIMIS 131686 20 201 1

8734 Sum 8 9379 VERES GOTFRID, ANTITA 1,29102E+12 IULIU MANIU 11 10 TIMISOARA TIMIS 76749 20 202 1

9379 Sum 1 9395 CARP IULIANA 2,20081E+12 IULIU MANIU 48 4 TIMISOARA TIMIS 77087 20 200 5

9395 Sum 5 9413 PIRVULESCU-CRISTLIDIA-DANIELA 2,71073E+12 TITULESCU NICOLAE 21 A/2 61A TIMISOARA TIMIS 104934 20 200 1

9413 Sum 1 9643 GAL MIHAIU ERNEST 1,27013E+12 BABA NOVAC 4 TIMISOARA TIMIS 15051 40 400 13 9643 GAL MIHAIU ERNEST 1,27013E+12 BABA NOVAC 4 TIMISOARA TIMIS 15051 20 200 -6

9643 Sum 7 9805 IARSCHI AURELIA 2,35042E+12 VULTURILOR 79 TIMISOARA TIMIS 378295 24 1 3

9805 Sum 3 9806 SURDU MIHAI SI MARIA 0 VULTURILOR 81 TIMISOARA TIMIS 149969 22 200 2 9806 SURDU MIHAI SI MARIA 0 VULTURILOR 81 TIMISOARA TIMIS 149969 20 200 4

9806 Sum 6 9845 BURDAN TRAIAN 0 VULTURILOR 44 TIMISOARA TIMIS 149891 20 201 1

9845 Sum 1 9862 GHILEA VASILE 1,49092E+12 VULTURILOR 15 TIMISOARA TIMIS 149743 40 400 1

9862 Sum 1 9900 MICULESCU RODICA,CATALINA 0 16 DECEMBRIE 1989 47 B 14 TIMISOARA TIMIS 396024 20 1 6

9900 Sum 6

Page 3

Sheet 1 10062 JARCOV DOBRISLAV 1,55103E+12 ION SLAVICI 58 TIMISOARA TIMIS 74835 20 202 2

10062 Sum 2 10224 CALUGARU MARGARETA. 0 ANTON BACALBASA 44 C TIMISOARA TIMIS 400178 24 1 3

10224 Sum 3 10501 JANCSO MOISE 0 16 DECEMBRIE 1989 47 A 43 TIMISOARA TIMIS 1075 40 401 1

10501 Sum 1 10518 DOROBANTU MARIA 2,4908E+12 IANCU VACARESCU 12 12 2 TIMISOARA TIMIS 115246 22 200 8

10518 Sum 8 10630 DINCA MARIUS 1,68012E+12 EUGEN CUTEANU 13A D1 A 9 TIMISOARA TIMIS 144460 40 6 6

10630 Sum 6 10750 JURJE MARIA 2,38101E+12 NUFAR 12 1 TIMISOARA TIMIS 105321 20 201 2

10750 Sum 2 10858 MEZEI IOAN 1,51031E+12 TITULESCU NICOLAE 14 2 TIMISOARA TIMIS 104767 40 400 3

10858 Sum 3 10891 LOVRENSCHI AXENTIE 1,57021E+12 16 DECEMBRIE 1989 31 TIMISOARA TIMIS 868 40 402 3

10891 Sum 3 10942 ISTRATE FLOREA 1,34103E+12 16 DECEMBRIE 1989 47 88 A 35 TIMISOARA TIMIS 1045 40 400 -6 10942 ISTRATE FLOREA 1,34103E+12 16 DECEMBRIE 1989 47 88 A 35 TIMISOARA TIMIS 1045 20 200 10

10942 Sum 4 10977 CARSTEAN GHEORGHE 1,5606E+12 IULIU MANIU 3 B 5 TIMISOARA TIMIS 76941 40 1 1

10977 Sum 1 10981 MIHAIASA DORINA 0 IULIU MANIU 3 B 9 TIMISOARA TIMIS 76945 20 200 5

10981 Sum 5 11027 PIS EUGEN MARIUS 1,56043E+12 DEJ 9 A 6 TIMISOARA TIMIS 43690 40 401 4

11027 Sum 4 11073 BUDAC MARIUS 1,69102E+12 NUFAR 48 56 TIMISOARA TIMIS 105407 40 1 10

11073 Sum 10 11145 TODORAN MARIA 2,53081E+12 REGELE CAROL I 26 9 TIMISOARA TIMIS 139913 20 200 1

11145 Sum 1 11204 VASILIU MIHAI 1,5611E+12 BARITIU GHEORGHE 32 1 TIMISOARA TIMIS 59923 40 401 3 11204 VASILIU MIHAI 1,5611E+12 BARITIU GHEORGHE 32 1 TIMISOARA TIMIS 59923 40 402 3

11204 Sum 6 11243 ZAMTA MARIN 1,5606E+12 ION SLAVICI 44 TIMISOARA TIMIS 74784 40 400 4

11243 Sum 4 11305 CURTHI ALFRED 1,49112E+12 16 DECEMBRIE 1989 79 C 35 TIMISOARA TIMIS 1635 40 400 8

11305 Sum 8 11516 STANCIU MARIOARA AURELIA 2,53073E+12 GENERAL ION DRAGALINA 36 9 TIMISOARA TIMIS 59412 20 201 2 11516 STANCIU MARIOARA AURELIA 2,53073E+12 GENERAL ION DRAGALINA 36 9 TIMISOARA TIMIS 416161 20 1 -1

11516 Sum 1 11557 GARAI EMERIC 1,5409E+12 EUGEN CUTEANU 6 20 TIMISOARA TIMIS 144820 20 200 7

11557 Sum 7 12027 TOMA VASILE 1,55111E+12 ARDEALULUI 32 TIMISOARA TIMIS 11766 40 402 4

12027 Sum 4 12030 DARABAN IOAN-DANIEL 1,69052E+12 16 DECEMBRIE 1989 79 A 38 TIMISOARA TIMIS 1566 40 403 4 12030 DARABAN IOAN-DANIEL 1,69052E+12 16 DECEMBRIE 1989 79 A 38 TIMISOARA TIMIS 1566 40 402 4

12030 Sum 8 12430 ROMAN STELIAN 0 ARDEALULUI 2 A2 B 6 TIMISOARA TIMIS 11641 40 400 3

12430 Sum 3 12521 TIMIS GAVRILA 1,52103E+12 EUGEN CUTEANU 6 E 15 TIMISOARA TIMIS 144821 20 200 6

12521 Sum 6 12535 BOLBOS VIOREL 1,48082E+12 LUNGA 1 B 18 TIMISOARA TIMIS 91593 20 200 7

12535 Sum 7 12595 CHIFU ILIE CORNELIA 0 VULTURILOR 59 A 4 TIMISOARA TIMIS 149926 40 400 1

12595 Sum 1 12658 ILCA MARIA DIANA 2,76062E+12 1 DECEMBRIE 26 2 12 TIMISOARA TIMIS 128 20 200 4

Page 4

Sheet 1 12658 Sum 4

12709 BLAJOVAN CRISTINA RAMONA 0 ARDEALULUI 2 02.08.08 20 TIMISOARA TIMIS 8957 20 200 4 12709 BLAJOVAN CRISTINA RAMONA 0 ARDEALULUI 2 02.08.08 20 TIMISOARA TIMIS 8957 20 202 -1 12709 BLAJOVAN CRISTINA RAMONA 0 ARDEALULUI 2 02.08.08 20 TIMISOARA TIMIS 8957 20 201 2 12709 BLAJOVAN CRISTINA RAMONA 0 ARDEALULUI 2 02.08.08 20 TIMISOARA TIMIS 11616 40 400 -3

12709 Sum 2 13040 CIONVICA DANIEL 0 VULTURILOR 19 TIMISOARA TIMIS 149747 40 400 1

13040 Sum 1 13224 TOPALA ALECSANDRINA 2,55031E+12 EUGEN CUTEANU 13/A D1 4 TIMISOARA TIMIS 144438 20 200 4

13224 Sum 4 13351 CHIFU ILIE 1,51072E+12 VULTURILOR 59 4 TIMISOARA TIMIS 149921 40 401 6

13351 Sum 6 13367 SERBAN GHEORGHE 1,53052E+12 BANCILA OCTAV 6 TIMISOARA TIMIS 105591 20 200 1

13367 Sum 1 13456 ULICZAY JOHANN 1,14052E+12 IANCU VACARESCU 29 12 TIMISOARA TIMIS 66305 20 200 5

13456 Sum 5 13575 LORINCZ IULIANA 2,42013E+12 ION SLAVICI 14 TIMISOARA TIMIS 74399 20 200 1

13575 Sum 1 13752 DUSA IOV, VIORICA 1,59012E+12 EUGEN CUTEANU 11 11 5 TIMISOARA TIMIS 144396 40 401 8

13752 Sum 8 13783 ZAVOIANU GHEORGHE 1,5405E+12 LACULUI 12 A 3 10 TIMISOARA TIMIS 350288 40 1 58 13783 ZAVOIANU GHEORGHE 1,5405E+12 LACULUI 12 A 3 10 TIMISOARA TIMIS 1458 40 400 -57

13783 Sum 1 13811 ENDERLE OSCAR 0 GEORGE GEORGESCU 6 TIMISOARA TIMIS 51650 40 400 2

13811 Sum 2 13903 JURAVLE C-TIN, TUDOR 0 16 DECEMBRIE 1989 47/A A 61 TIMISOARA TIMIS 1083 20 200 1

13903 Sum 1 13955 ONICI EMILIAN 1,50122E+12 PODGORIEI 24 TIMISOARA TIMIS 113124 40 402 1

13955 Sum 1 14153 TOSA FLORIN 0 IANCU VACARESCU 11 11 TIMISOARA TIMIS 66149 40 400 2

14153 Sum 2 14228 DAN LUCIAN-IONEL 1,56122E+12 16 DECEMBRIE 1989 55 18 TIMISOARA TIMIS 1446 20 200 4 14228 DAN LUCIAN-IONEL 1,56122E+12 16 DECEMBRIE 1989 55 18 TIMISOARA TIMIS 1446 40 401 -2 14228 DAN LUCIAN-IONEL 1,56122E+12 16 DECEMBRIE 1989 55 18 TIMISOARA TIMIS 860 40 400 2 14228 DAN LUCIAN-IONEL 1,56122E+12 16 DECEMBRIE 1989 55 18 TIMISOARA TIMIS 1446 20 202 1 14228 DAN LUCIAN-IONEL 1,56122E+12 16 DECEMBRIE 1989 55 18 TIMISOARA TIMIS 1446 40 404 2

14228 Sum 7 14268 AMARIUTEI MARIA 2,52111E+12 16 DECEMBRIE 1989 47 88 B 1 TIMISOARA TIMIS 1194 20 200 9

14268 Sum 9 14292 BALU ALEXANDRU 1,36072E+12 ION SLAVICI 94 TIMISOARA TIMIS 74904 20 202 2

14292 Sum 2 14418 BETIU MIHAIL MARIUS 0 REGELE CAROL I 18 5 TIMISOARA TIMIS 139853 40 402 3

14418 Sum 3 14541 GIORICI MIODRAG DORU 1,70092E+12 EUGEN CUTEANU 7 A 15 TIMISOARA TIMIS 144857 40 401 3

14541 Sum 3 14616 TOMA ION 0 POLONA 2 A 5 TIMISOARA TIMIS 114430 40 400 1

14616 Sum 1 14633 SPATARU FLOAREA 2,55081E+12 16 DECEMBRIE 1989 47A B 101 TIMISOARA TIMIS 1313 20 200 1

14633 Sum 1 14808 POTOCEAN CONSTANTIN 1,47051E+12 16 DECEMBRIE 1989 47/A A 30 TIMISOARA TIMIS 1266 20 200 3

14808 Sum 3 14893 TIMOFTE VIOREL 0 POLONA 2 3 B 14 TIMISOARA TIMIS 114469 40 400 8

14893 Sum 8 15047 BIIANU IOAN, ELENA 2,66111E+12 NUFAR 48 18 TIMISOARA TIMIS 56266 22 201 1

15047 Sum 1

Page 5

Sheet 1 15057 NAGY ANNA MARIA 2,66123E+12 NUFAR 48 13 TIMISOARA TIMIS 105365 40 1 4

15057 Sum 4 15255 ADAM AUREL 1,46022E+12 ANTON BACALBASA 8 TIMISOARA TIMIS 9012 40 405 1

15255 Sum 1 15275 NEICU PETRISOR PARTENIE 1,65071E+12 IULIU MANIU 38 29 TIMISOARA TIMIS 76996 20 201 6

15275 Sum 6 15680 IOAN MARIUS IOAN 1,67112E+12 SECERII 23 TIMISOARA TIMIS 123499 40 401 4

15680 Sum 4 15755 HOCH GABRIELA 0 GORNISTILOR 9 B 1 8 TIMISOARA TIMIS 63473 20 200 5

15755 Sum 5 15942 RADULESCU REMI 2,5906E+12 SECERII 27 TIMISOARA TIMIS 123502 40 400 2

15942 Sum 2 16268 MARCU IOAN 1,53123E+12 TRANSILVANIA 9 E25 A 12 TIMISOARA TIMIS 142177 20 200 3

16268 Sum 3 16335 CHINCOVICI CIPRIAN,VICTORIA 0 INULUI 1 A 19 TIMISOARA TIMIS 67729 40 400 7

16335 Sum 7 16431 SEIMANU GHEORGHE 1,6409E+12 SAGETII 3 B 8 TIMISOARA TIMIS 120365 40 400 4 16431 SEIMANU GHEORGHE 1,6409E+12 SAGETII 3 B 8 TIMISOARA TIMIS 120365 20 200 -3

16431 Sum 1 16572 MORAR ANUTA, AUGUSTIN 0 MARTIR OCTAVIAN TINTARUL 3 C 4 13 TIMISOARA TIMIS 31860 20 200 2

16572 Sum 2 16588 JOSU LUMINITA ANISOARA 2,70013E+12 MARTIR OCTAVIAN TINTARUL 3 D 14 TIMISOARA TIMIS 31876 40 1 8

16588 Sum 8 16662 STAMOREAN IOAN-OVIDIU 1,45071E+12 GENERAL ION DRAGALINA 7 A 9 TIMISOARA TIMIS 59760 20 200 3 16662 STAMOREAN IOAN-OVIDIU 1,45071E+12 GENERAL ION DRAGALINA 7 A 9 TIMISOARA TIMIS 386569 20 1 -1

16662 Sum 2 17005 VIT IOAN SI ANA 0 SAGULUI 21 B 16 TIMISOARA TIMIS 120818 40 401 4

17005 Sum 4 17115 DANI ELISABETA, MESZARO 0 RUSU SIRIANU 98 B 8 TIMISOARA TIMIS 120168 20 200 4

17115 Sum 4 17308 IVAN GHEORGHE 1,29013E+12 POENITEI 4 A 1 7 TIMISOARA TIMIS 114080 40 403 9

17308 Sum 9 17397 ISPAS VALER GHEORGHE A 0 POENITEI 3 A 20 TIMISOARA TIMIS 114050 20 200 3

17397 Sum 3 17691 IOVANUT ANASTASIA 2,39021E+12 POENITEI 9 B 6 TIMISOARA TIMIS 114378 20 200 7

17691 Sum 7 17716 GONDI MARIUS ANDREI 1,51091E+12 POENITEI 1 18 TIMISOARA TIMIS 113927 20 200 1

17716 Sum 1 17722 LUCHICI MILOS 1,38122E+12 SAGULUI 40 P 4 TIMISOARA TIMIS 121346 20 200 4

17722 Sum 4 18522 ION PETRU 1,49112E+12 SECERII 19 TIMISOARA TIMIS 346365 22 1 10 18522 ION PETRU 1,49112E+12 SECERII 19 TIMISOARA TIMIS 346365 20 1 -1

18522 Sum 9 19252 LASAC ILONA 0 CITADELEI 7 A 3 TIMISOARA TIMIS 35641 20 200 1

19252 Sum 1 19575 BENAK MIHAI-RUDOLF 1,51123E+12 MARGARITARILOR 6 2 TIMISOARA TIMIS 93297 20 201 5

19575 Sum 5 19581 URSU STEFAN 0 SALCAMILOR 50 5 TIMISOARA TIMIS 122826 40 400 1

19581 Sum 1 19602 MOSOARCA PERSIDA ECATERINA 0 MUSICESCU GAVRIL 18 29 A 6 TIMISOARA TIMIS 57959 20 200 1

19602 Sum 1 19635 SZASZ SEBASTIAN 1,74122E+12 CURCUBEULUI 1 12 TIMISOARA TIMIS 42241 40 403 7 19635 SZASZ SEBASTIAN 1,74122E+12 CURCUBEULUI 1 12 TIMISOARA TIMIS 42241 40 401 -2

19635 Sum 5 19750 SIMA NICOLAE 1,59041E+12 SAGULUI 140 B2 B 4 TIMISOARA TIMIS 120647 40 406 1

Page 6

Sheet 1 19750 Sum 1

19940 DAN GABRIEL 0 GORNISTILOR 7 A 15 TIMISOARA TIMIS 63362 40 400 2 19940 Sum 2

20019 OGRAZEANU GHEORGHE 1,52082E+12 SAGULUI 70 A 18 TIMISOARA TIMIS 122169 40 400 20 20019 OGRAZEANU GHEORGHE 1,52082E+12 SAGULUI 70 A 18 TIMISOARA TIMIS 314365 40 401 -18

20019 Sum 2 20096 PETAC GHEORGHE 0 SAGULUI 62 17 TIMISOARA TIMIS 122093 40 402 4

20096 Sum 4 20209 BULZAN SABIN 0 MUSICESCU GAVRIL 26 C 1 6 TIMISOARA TIMIS 58382 22 200 2

20209 Sum 2 20415 MARICI OVIDIU-MILAN 1,67061E+12 STEAUA B11 D 4 12 TIMISOARA TIMIS 416622 20 1 2

20415 Sum 2 20921 TRIPPA GHEORGHE 1,37032E+12 VERDI GIUSEPPE 10A B10 4 18 TIMISOARA TIMIS 62972 20 200 1

20921 Sum 1 21131 STEJAR COSTEL 0 MUZICII 10 C11 19 TIMISOARA TIMIS 102475 40 400 3

21131 Sum 3 21594 BUMBAR VASILE 0 INULUI 2 TIMISOARA TIMIS 67759 40 400 2

21594 Sum 2 22033 PERIAT IOAN 1,56052E+12 IZLAZ 53 TIMISOARA TIMIS 77295 40 400 1

22033 Sum 1 22076 CIOCAN VASILE 1,68013E+12 SAGULUI 41 39 TIMISOARA TIMIS 319003 22 200 2

22076 Sum 2 22114 CIRCU LAZAR 1,53112E+12 POENITEI 9 B 8 TIMISOARA TIMIS 114346 40 400 4 22114 CIRCU LAZAR 1,53112E+12 POENITEI 9 B 8 TIMISOARA TIMIS 114346 40 401 -2

22114 Sum 2 22227 COVACI TITUS 1,59081E+12 SAGULUI 82 TIMISOARA TIMIS 122460 40 400 8

22227 Sum 8 22400 KELEMEN ANDREI 0 SAGULUI 20 TIMISOARA TIMIS 120765 40 401 4

22400 Sum 4 22488 NEVRENCEAN IONEL, MARCELA-ELE 0 IZLAZ 58 58 F 1 TIMISOARA TIMIS 77309 40 400 3

22488 Sum 3 22554 TUTA DUMITRU 1,5207E+12 MUZICII 12 16 TIMISOARA TIMIS 102493 20 200 3

22554 Sum 3 22573 PALER GHEORGHE-FLORIAN 1,5003E+12 IZLAZ 72 TIMISOARA TIMIS 82140 20 200 5

22573 Sum 5 22680 PAVEL DOREL 1,62072E+12 IOHANN SCHWICKER 32 1 TIMISOARA TIMIS 409498 20 1 -2 22680 PAVEL DOREL 1,62072E+12 IOHANN SCHWICKER 32 1 TIMISOARA TIMIS 149778 40 400 -3 22680 PAVEL DOREL 1,62072E+12 IOHANN SCHWICKER 32 1 TIMISOARA TIMIS 149778 10 100 7

22680 Sum 2 22881 DUMITRESCU ILIE 1,52042E+12 MUZICII 12 14 TIMISOARA TIMIS 102491 40 400 -29 22881 DUMITRESCU ILIE 1,52042E+12 MUZICII 12 14 TIMISOARA TIMIS 102491 40 401 37

22881 Sum 8 23236 DUCA LIVIU, MARIA 0 SAGULUI 41 35 TIMISOARA TIMIS 121384 20 200 6

23236 Sum 6 23388 DUJARDI ANA 2,5101E+12 MUSICESCU GAVRIL 24 32 C 19 TIMISOARA TIMIS 58300 20 200 2

23388 Sum 2 23393 STANESCU CARMEN NICOLETA 2,76051E+12 SAGULUI 21 A 37 TIMISOARA TIMIS 120798 40 1 -45 23393 STANESCU CARMEN NICOLETA 2,76051E+12 SAGULUI 21 A 37 TIMISOARA TIMIS 120798 40 2 50

23393 Sum 5 23447 EREMIE LUCIA STELA 0 IZLAZ 50 A 12 TIMISOARA TIMIS 77277 40 400 1

23447 Sum 1 23477 IOSEP GHE 0 MARTIR OCTAVIAN TINTARUL 3 C 7 TIMISOARA TIMIS 31868 40 401 2

23477 Sum 2 23692 KOHL ANTONIU MATEI 0 SAGULUI 5 TIMISOARA TIMIS 121646 40 400 1

23692 Sum 1

Page 7

Sheet 1 23713 BURCIA LAJOS 1,78071E+12 NICORESTI 1 TIMISOARA TIMIS 105220 40 407 4 23713 BURCIA LAJOS 1,78071E+12 NICORESTI 1 TIMISOARA TIMIS 105220 40 404 4

23713 Sum 8 23857 DANILOV VIDOSAVA 2,4704E+12 16 DECEMBRIE 1989 19 2 TIMISOARA TIMIS 811 20 201 2

23857 Sum 2 23993 FODOR ROZALIA 2,2903E+12 16 DECEMBRIE 1989 3 7 TIMISOARA TIMIS 867 22 1 3 23993 FODOR ROZALIA 2,2903E+12 16 DECEMBRIE 1989 3 7 TIMISOARA TIMIS 867 20 200 4 23993 FODOR ROZALIA 2,2903E+12 16 DECEMBRIE 1989 3 7 TIMISOARA TIMIS 867 20 201 2

23993 Sum 9 24090 CAZAN PAVEL, PARASCHIVA, 1E+13 ULPIA TRAIANA 20 1 TIMISOARA TIMIS 385852 20 1 4 24090 CAZAN PAVEL, PARASCHIVA, 1E+13 ULPIA TRAIANA 20 1 TIMISOARA TIMIS 385852 20 2 5

24090 Sum 9 24265 ONIGA EUGEN-IOAN-STEFAN 1,42071E+12 GHEORGHE RANETTI 58 TIMISOARA TIMIS 60392 20 201 14 24265 ONIGA EUGEN-IOAN-STEFAN 1,42071E+12 GHEORGHE RANETTI 58 TIMISOARA TIMIS 60392 20 200 1 24265 ONIGA EUGEN-IOAN-STEFAN 1,42071E+12 GHEORGHE RANETTI 58 TIMISOARA TIMIS 60392 22 200 -11

24265 Sum 4 24351 ROMAN IOAN 1,51101E+12 NICOLAE ILIESU 14 C 10 TIMISOARA TIMIS 139715 40 400 9

24351 Sum 9 24392 MACSEK ISTVAN 1,41082E+12 CIPRIAN PORUMBESCU 83 6 TIMISOARA TIMIS 33003 20 200 6

24392 Sum 6 24681 GAVRA DUMITRU 1,35101E+12 GHEORGHE DOJA 35 TIMISOARA TIMIS 60587 40 402 1

24681 Sum 1 24729 ROMASCU MIHAI 1,20071E+12 GHEORGHE DOJA 30 1 TIMISOARA TIMIS 60566 40 403 2

24729 Sum 2 24813 FALK IOAN 0 TUDOR VLADIMIRESCU 9 7 TIMISOARA TIMIS 413207 20 1 1

24813 Sum 1 24939 MORARU OLGA 2,53052E+12 INDEPENDENTEI 7 15 TIMISOARA TIMIS 67509 20 200 5

24939 Sum 5 24973 HORVATH IOSIF 0 ALEXANDRU ODOBESCU 59 4 TIMISOARA TIMIS 6568 22 200 5

24973 Sum 5 25211 MICSA ADAM, VERONICA 2,23091E+12 VIRGIL ONITIU 08.10.08 B P 17 TIMISOARA TIMIS 126880 20 205 3 25211 MICSA ADAM, VERONICA 2,23091E+12 VIRGIL ONITIU 08.10.08 B P 17 TIMISOARA TIMIS 126880 40 403 -1

25211 Sum 2 25347 METEA VIRGIL SI AURELIA 0 CIPRIAN PORUMBESCU 57 1 TIMISOARA TIMIS 32914 22 200 1

25347 Sum 1 25360 ANANY ANA 0 CIPRIAN PORUMBESCU 71 TIMISOARA TIMIS 32964 22 200 1

25360 Sum 1 25392 GACSARDI STEFAN 1E+13 CIPRIAN PORUMBESCU 103 TIMISOARA TIMIS 32644 22 200 1

25392 Sum 1 25756 TASCA NEVADA 2,5806E+12 CONSTANTIN BRANCOVEANU 150 TIMISOARA TIMIS 112086 20 201 2 25756 TASCA NEVADA 2,5806E+12 CONSTANTIN BRANCOVEANU 150 TIMISOARA TIMIS 37542 22 200 -3 25756 TASCA NEVADA 2,5806E+12 CONSTANTIN BRANCOVEANU 150 TIMISOARA TIMIS 37542 20 200 2

25756 Sum 1 25766 ALBERT IMRE 1,45011E+12 CONSTANTIN BRANCOVEANU 166 3 TIMISOARA TIMIS 37561 20 201 1

25766 Sum 1 25834 MITROV DELIA 2,57063E+12 ENEAS 5 TIMISOARA TIMIS 53283 20 201 4 25834 MITROV DELIA 2,57063E+12 ENEAS 5 TIMISOARA TIMIS 53283 20 202 2 25834 MITROV DELIA 2,57063E+12 ENEAS 5 TIMISOARA TIMIS 53283 22 200 3

25834 Sum 9 25979 BOKA IOAN 0 GLAD 31 TIMISOARA TIMIS 63096 40 400 9

25979 Sum 9 26033 MARTIN MARIA 2,46083E+12 NISTRULUI 16 10 TIMISOARA TIMIS 63173 20 201 4

26033 Sum 4 26249 WEHRY ANDREI CAROL FRAN 1,36012E+12 VIRGIL MADGEARU 14 A 6 TIMISOARA TIMIS 363960 22 1 2 26249 WEHRY ANDREI CAROL FRAN 1,36012E+12 VIRGIL MADGEARU 14 A 6 TIMISOARA TIMIS 363959 22 1 2

Page 8

Sheet 1 26249 Sum 4

26411 GAVRA ILIE 0 GHEORGHE DOJA 35 10 TIMISOARA TIMIS 60588 40 400 1 26411 Sum 1

26453 VOIN MARIA 2,42011E+12 TUDOR VLADIMIRESCU 1 5 TIMISOARA TIMIS 142429 20 200 1 26453 Sum 1

26490 MARIN LETITIA 2,31122E+12 CIPRIAN PORUMBESCU 90 1 TIMISOARA TIMIS 94356 20 200 2 26490 MARIN LETITIA 2,31122E+12 CIPRIAN PORUMBESCU 90 1 TIMISOARA TIMIS 33029 20 200 0 26490 MARIN LETITIA 2,31122E+12 CIPRIAN PORUMBESCU 90 1 TIMISOARA TIMIS 94356 20 201 7

26490 Sum 9 26537 VIRTACIU MAHLER FLOARE 2,26013E+12 FILARET BARBU (PESCARIL 8 8A 6 TIMISOARA TIMIS 55541 20 200 -1 26537 VIRTACIU MAHLER FLOARE 2,26013E+12 FILARET BARBU (PESCARIL 8 8A 6 TIMISOARA TIMIS 392426 10 1 3

26537 Sum 2 26899 IACOB EMIL RADU 1,71071E+12 TRANSILVANIA 13 C 3 7 TIMISOARA TIMIS 416957 40 1 6 26899 IACOB EMIL RADU 1,71071E+12 TRANSILVANIA 13 C 3 7 TIMISOARA TIMIS 141933 20 200 -4

26899 Sum 2 27342 BULZAN ADRIAN 1,53052E+12 ENEAS 31 7 TIMISOARA TIMIS 53199 40 400 2

27342 Sum 2 27415 POPA ANTIN 1,54043E+12 ENEAS 69 TIMISOARA TIMIS 53281 40 402 5

27415 Sum 5 27440 IVAN IOAN 0 ALEXANDRU ODOBESCU 12 TIMISOARA TIMIS 6049 40 403 -2 27440 IVAN IOAN 0 ALEXANDRU ODOBESCU 12 TIMISOARA TIMIS 6049 40 402 -1 27440 IVAN IOAN 0 ALEXANDRU ODOBESCU 12 TIMISOARA TIMIS 6049 40 404 4

27440 Sum 1 27584 PARNICA NICUTA 2,57061E+12 CIPARIU TIMOTEI 5 5 TIMISOARA TIMIS 23521 20 200 52 27584 PARNICA NICUTA 2,57061E+12 CIPARIU TIMOTEI 5 5 TIMISOARA TIMIS 32001 20 200 -48

27584 Sum 4 27668 MURESAN MARIA 2,51053E+12 DR. IOSIF NEMOIANU 8 1 TIMISOARA TIMIS 5729 20 202 3

27668 Sum 3 27960 MURESAN IOAN 0 ALEXANDRU ODOBESCU 9 9/C C 1 TIMISOARA TIMIS 6822 20 200 1

27960 Sum 1 28225 VALEA EMILIAN-STEFAN 1,50123E+12 RUSU SIRIANU 37 B 3 TIMISOARA TIMIS 120030 20 202 4

28225 Sum 4 28276 PIROI FLOREA 1,29112E+12 ALEXANDRU ODOBESCU 79 20 TIMISOARA TIMIS 420444 20 1 3

28276 Sum 3 28405 DRAGHICI MARIA 2,31123E+12 CIPRIAN PORUMBESCU 10 6 TIMISOARA TIMIS 32630 20 200 3

28405 Sum 3 28419 URSACHI IOAN 1,53022E+12 KIRIAK DUMITRU 3 A14 B 18 TIMISOARA TIMIS 404559 22 1 2 28419 URSACHI IOAN 1,53022E+12 KIRIAK DUMITRU 3 A14 B 18 TIMISOARA TIMIS 51169 22 1 -3 28419 URSACHI IOAN 1,53022E+12 KIRIAK DUMITRU 3 A14 B 18 TIMISOARA TIMIS 404559 20 1 8

28419 Sum 7 28535 SUTEU MIRCEA 0 ALEXANDRU MACEDONSKI 1 TIMISOARA TIMIS 5660 40 402 3

28535 Sum 3 28606 PRODAN GHE. 0 INDEPENDENTEI 15 1 TIMISOARA TIMIS 67438 40 401 4

28606 Sum 4 29308 FARCUT MARIUS CRISTIAN 0 INDEPENDENTEI 24 TIMISOARA TIMIS 67476 40 402 9

29308 Sum 9 29311 FODOR ALEXANDRU 1,33032E+12 CONSTANTIN BRANCOVEANU 1 6 TIMISOARA TIMIS 37434 40 400 7

29311 Sum 7 29431 MAGHET GHEORGHE 0 ALEXANDRU ODOBESCU 11 11 B 17 TIMISOARA TIMIS 6024 40 400 13 29431 MAGHET GHEORGHE 0 ALEXANDRU ODOBESCU 11 11 B 17 TIMISOARA TIMIS 6024 40 401 -12

29431 Sum 1 29598 STROITA DAN DUMITRU 0 FILARET BARBU (PESCARIL 8 8 3 TIMISOARA TIMIS 55534 40 400 3

29598 Sum 3 29602 MODOR CORNELIA 0 CORIOLAN BARAN 15 A 5 TIMISOARA TIMIS 62880 20 200 1

29602 Sum 1

Page 9

Sheet 1 29606 BALU AURELIA 0 ALEXANDRU ODOBESCU 6 11 TIMISOARA TIMIS 6582 20 204 6

29606 Sum 6 30021 MUCALAU ADRIAN 1,5702E+12 DRUBETA 9 1 TIMISOARA TIMIS 416023 22 1 5

30021 Sum 5 30647 OPREA TUDOR-RADU 1,57051E+12 MIHAI VITEAZUL 42 1 TIMISOARA TIMIS 38643 20 200 5

30647 Sum 5 30661 SIMOC ALIN-FLORIN 1,77122E+12 ROMULUS 23/B 01.05.08 TIMISOARA TIMIS 356534 20 2 6 30661 SIMOC ALIN-FLORIN 1,77122E+12 ROMULUS 23/B 01.05.08 TIMISOARA TIMIS 328224 20 1 -7 30661 SIMOC ALIN-FLORIN 1,77122E+12 ROMULUS 23/B 01.05.08 TIMISOARA TIMIS 356534 20 1 7 30661 SIMOC ALIN-FLORIN 1,77122E+12 ROMULUS 23/B 01.05.08 TIMISOARA TIMIS 356534 22 1 4

30661 Sum 10 30816 ACHIM ALVIANA,ENE DOINA R 0 ALEXANDRU ODOBESCU 6S TIMISOARA TIMIS 6704 22 201 8

30816 Sum 8 30835 POPESCU EVA 2,16123E+12 16 DECEMBRIE 1989 4 6 TIMISOARA TIMIS 912 20 201 7

30835 Sum 7 30841 CIMBREA MIRCEA 1,5404E+12 TIGRULUI 2 2 TIMISOARA TIMIS 137907 40 401 4

30841 Sum 4 31148 COJAN MARTA 2,17011E+12 NICOLAE BALCESCU 5 B 1 2 TIMISOARA TIMIS 104062 20 200 4

31148 Sum 4 31267 PETRISOR SILVIA-ELENA 2,2106E+12 CIPRIAN PORUMBESCU 11/A 6 TIMISOARA TIMIS 94595 20 200 5

31267 Sum 5 31413 TAMBALAU TEODOR,POPESCU IO 0 MEMORANDULUI 87 2,3 TIMISOARA TIMIS 369871 20 1 1

31413 Sum 1 31513 MEDREA STELIAN, MARIA 0 SORIN TITEL 2 3 TIMISOARA TIMIS 127506 20 201 1

31513 Sum 1 31849 SZEKERES IOSIF 1,51031E+12 DR. IOAN MURESAN 1A TIMISOARA TIMIS 149226 20 200 6

31849 Sum 6 31931 ALEXIE NICOLAE 1,4801E+12 DR. IOAN MURESAN 100 B 3 TIMISOARA TIMIS 48700 40 402 1

31931 Sum 1 31948 LINTA MARCEL 1,47091E+12 SHEAKESPEARE W. 30 TIMISOARA TIMIS 124023 20 201 2 31948 LINTA MARCEL 1,47091E+12 SHEAKESPEARE W. 30 TIMISOARA TIMIS 124023 22 200 8

31948 Sum 10 32015 CARACOANCEA GHEORGHE 1,55051E+12 CERNA 13 A 3 TIMISOARA TIMIS 16117 20 200 -1 32015 CARACOANCEA GHEORGHE 1,55051E+12 CERNA 13 A 3 TIMISOARA TIMIS 96705 20 200 -1 32015 CARACOANCEA GHEORGHE 1,55051E+12 CERNA 13 A 3 TIMISOARA TIMIS 94543 40 400 2 32015 CARACOANCEA GHEORGHE 1,55051E+12 CERNA 13 A 3 TIMISOARA TIMIS 94543 40 405 25 32015 CARACOANCEA GHEORGHE 1,55051E+12 CERNA 13 A 3 TIMISOARA TIMIS 94543 22 200 -23

32015 Sum 2 32084 MARES ANCA REGHINA 2,85042E+12 COZIA 93 TIMISOARA TIMIS 39746 22 200 3

32084 Sum 3 32286 GHERGHEL IOAN 0 SORIN TITEL 13 TIMISOARA TIMIS 127413 40 404 3

32286 Sum 3 32378 CRISTUINEA CONSTANTIN 1,3608E+12 1 DECEMBRIE 10 7 TIMISOARA TIMIS 418420 20 1 4

32378 Sum 4 32473 BALINT ANDRAS 1,20053E+12 TRIUMFULUI 5 7 TIMISOARA TIMIS 142219 20 201 4

32473 Sum 4 32711 COTARCA NICOLAE 1,231E+12 GLADIOLELOR 2 TIMISOARA TIMIS 63181 20 201 4

32711 Sum 4 32716 DRAGULESCU AUREL MARIAN 1,4205E+12 ION VIDU 3 1 TIMISOARA TIMIS 151035 20 201 5

32716 Sum 5 32961 BEJENARIU DIONISIE 1,3907E+12 MARTIRILOR 1989 9 B 19 TIMISOARA TIMIS 94582 20 200 8

32961 Sum 8 32979 IUSTIN ANDREI 1,47111E+12 MARTIRILOR 1989 19 A 15 TIMISOARA TIMIS 93491 40 402 9 32979 IUSTIN ANDREI 1,47111E+12 MARTIRILOR 1989 19 A 15 TIMISOARA TIMIS 93491 40 400 -1

32979 Sum 8

Page 10

Sheet 1 33185 IVASCU CORNELIA-ELENA 2,35062E+12 NICOLAE BALCESCU 5 B 1 2 TIMISOARA TIMIS 104062 20 200 4

33185 Sum 4 33302 GHIATH ARBACH 0 ARIES 20 E 4 15 TIMISOARA TIMIS 12410 40 400 1

33302 Sum 1 33337 CATANA IOSIF 0 COSMINULUI 32 6 TIMISOARA TIMIS 39068 40 400 1

33337 Sum 1 33611 FURDUI-IANCU NICOLAE 1,55103E+12 DR. IOAN MURESAN 103 1 TIMISOARA TIMIS 48765 20 200 8

33611 Sum 8 33640 SORINCA LIVIU 1,44033E+12 MARTIRILOR 1989 33/A 3 TIMISOARA TIMIS 93797 22 1 2

33640 Sum 2 33646 STANCIU AURELIA 2,3806E+12 MARTIRILOR 1989 33/A A 9 TIMISOARA TIMIS 93803 22 1 2

33646 Sum 2 33782 MILENCOVICI MIHAIL 1,39021E+12 MARTIRILOR 1989 11 9 TIMISOARA TIMIS 93419 40 402 3 33782 MILENCOVICI MIHAIL 1,39021E+12 MARTIRILOR 1989 11 9 TIMISOARA TIMIS 93419 40 400 1

33782 Sum 4 33837 BURGHINA ALEXANDRA 2,33072E+12 VISINULUI 3 3 TIMISOARA TIMIS 141671 22 200 1

33837 Sum 1 34023 BULAICU ILIE 0 DIACONU CORESI DE LA CSIS44/A P 1 TIMISOARA TIMIS 44399 40 402 9

34023 Sum 9 34134 HUMA ANA 2,54083E+12 ISLAZ 79/A TIMISOARA TIMIS 390724 40 1 4

34134 Sum 4 34648 HORGA RODICA 0 VISINULUI 8 7 TIMISOARA TIMIS 149291 40 400 1

34648 Sum 1 34882 HUSARU IOAN 1,44092E+12 MARTIRILOR 1989 78 14 TIMISOARA TIMIS 94445 40 400 4

34882 Sum 4 35206 BOLOHAN AURORA 0 VICTOR BABES 3 6 TIMISOARA TIMIS 147873 40 400 5

35206 Sum 5 35452 BURTICA ILIE NICULINA 0 VICTOR BABES 26 B 15 TIMISOARA TIMIS 147816 40 400 5

35452 Sum 5 35572 BECIA VASILE,ANA 0 ARGES 4 12 TIMISOARA TIMIS 12058 20 200 8

35572 Sum 8 35800 ZAHARCIUC MARIANA 0 COSMINULUI 31 B 6 TIMISOARA TIMIS 39031 40 400 5

35800 Sum 5 35987 RECALO MIHAI,VINGARZAN RO 2,76022E+12 DR. IOAN MURESAN 101 B 4 19 TIMISOARA TIMIS 48735 20 200 3

35987 Sum 3 36037 MANGA IOSIF 0 DIACONU CORESI DE LA CSIS 39 TIMISOARA TIMIS 201262 40 1 5

36037 Sum 5 36080 MARII CODRUTA 0 DR. IOAN MURESAN 97 A 1 8 TIMISOARA TIMIS 49511 20 200 1

36080 Sum 1 36242 MALAI ANGELA 0 MARTIRILOR 1989 37/A 17 TIMISOARA TIMIS 93929 20 200 1

36242 Sum 1 36337 IVAN ANA 2,73053E+12 MARTIRILOR 1989 70 B 2 TIMISOARA TIMIS 26825 20 201 1

36337 Sum 1 36694 KOVACS CRISTINA-CARMEN 1E+13 ARGES 10.12.08 1 35 TIMISOARA TIMIS 12027 20 200 8 36694 KOVACS CRISTINA-CARMEN 1E+13 ARGES 10.12.08 1 35 TIMISOARA TIMIS 12027 20 202 2

36694 Sum 10 36834 PERII ADRIANA CRISTINA 2,48081E+12 DIACONU CORESI DE LA CSIS44C 3 TIMISOARA TIMIS 404246 20 2 9

36834 Sum 9 36844 LAMBERT DAN EMILIAN 1,65042E+12 MARTIRILOR 1989 1 16 TIMISOARA TIMIS 411928 22 2 4

36844 Sum 4 36872 VASILONI ALICE CAMELIA 2,73053E+12 COSMINULUI 34 D2 14 TIMISOARA TIMIS 39109 40 1 3

36872 Sum 3 37158 BORCA GYORGY 0 MEMORANDULUI 14 A TIMISOARA TIMIS 96003 40 400 1

37158 Sum 1 37216 WEBER STEFAN 1,4012E+12 VISINULUI 10 35 1 TIMISOARA TIMIS 149137 20 200 2

Page 11

Sheet 1 37216 Sum 2

37381 OSTOIA LUCIAN 0 ARIES 20 B 2 6 TIMISOARA TIMIS 12353 40 403 3 37381 Sum 3

37416 RACZ IOAN 1,56012E+12 VISINULUI 8 1 TIMISOARA TIMIS 9462 20 200 1 37416 Sum 1

37620 NEAG PERSIDA 2,4101E+12 MITROPOLIT VARLAAM 13 3 14 TIMISOARA TIMIS 57021 20 200 2 37620 Sum 2

37695 PAZARAN STEFAN-TRAIAN 1,6809E+12 STADION 8 2 11 TIMISOARA TIMIS 326265 40 1 4 37695 Sum 4

37761 POPOVICI GAVRIL 1,37013E+12 VISINULUI 5 A 8 TIMISOARA TIMIS 149218 20 200 6 37761 Sum 6

37776 DUSNOKI VICENT-ANTONIU 1,67081E+12 PANSELELOR 38 TIMISOARA TIMIS 416072 20 1 -11 37776 DUSNOKI VICENT-ANTONIU 1,67081E+12 PANSELELOR 38 TIMISOARA TIMIS 416634 20 1 18 37776 DUSNOKI VICENT-ANTONIU 1,67081E+12 PANSELELOR 38 TIMISOARA TIMIS 416634 22 1 3

37776 Sum 10 37988 ENACHE FRANCISCA-LILIANA 0 MEMORANDULUI 11 4 TIMISOARA TIMIS 95979 40 405 4

37988 Sum 4 38103 SOOS STEFAN MARIUS 0 DR. IOAN MURESAN 71 55 B 1 TIMISOARA TIMIS 49336 40 400 1

38103 Sum 1 38518 HOSTINAR LIVIU 1,69081E+12 MIORITA 2 3 89 TIMISOARA TIMIS 419717 20 1 4

38518 Sum 4 38696 POROJAN FLORICA 2,46101E+12 ROMANILOR 12 TIMISOARA TIMIS 119076 20 203 1

38696 Sum 1 38778 POP VASILE SI MARIOARA 0 HERODOT 12 TIMISOARA TIMIS 65547 20 200 1

38778 Sum 1 38992 TUCA RADU-MARCEL 1,75042E+12 OFCEA 16 TIMISOARA TIMIS 105878 40 408 -25 38992 TUCA RADU-MARCEL 1,75042E+12 OFCEA 16 TIMISOARA TIMIS 105878 40 406 27

38992 Sum 2 39006 REBEGEA MARIUS 1,73103E+12 TRUBADUR 12 B 2 TIMISOARA TIMIS 142321 40 402 -8 39006 REBEGEA MARIUS 1,73103E+12 TRUBADUR 12 B 2 TIMISOARA TIMIS 142321 40 403 11

39006 Sum 3 39147 COSTIN VASILE 1,37123E+12 ENERGIEI 15 TIMISOARA TIMIS 53338 22 200 3

39147 Sum 3 39176 DUMITRU ALINA-DIANA 2,79041E+12 ETERNITATII 21A TIMISOARA TIMIS 418446 40 2 6

39176 Sum 6 39191 CUZMAN TEREZIA 0 POIANA MARULUI 13 TIMISOARA TIMIS 113569 22 200 3

39191 Sum 3 39632 SABLIEV ANDREI 0 LADEA ROMUL 2 TIMISOARA TIMIS 381236 20 1 1

39632 Sum 1 39689 CIOCOI CORNEL 0 MOLDOVEI 20 B TIMISOARA TIMIS 381208 22 1 1

39689 Sum 1 39799 NOVACESCU ANA 2,28033E+12 ANDREI SAGUNA 3 A3 A 6 TIMISOARA TIMIS 18328 20 200 1

39799 Sum 1 40037 FITIU IOSIF DUMITRA 0 FLACARA 10 TIMISOARA TIMIS 55663 40 400 4 40037 FITIU IOSIF DUMITRA 0 FLACARA 10 TIMISOARA TIMIS 55663 40 401 1

40037 Sum 5 40471 GHENIE NICOLAE SI OTILIA 0 MEDIAS 22 TIMISOARA TIMIS 95592 22 201 -7 40471 GHENIE NICOLAE SI OTILIA 0 MEDIAS 22 TIMISOARA TIMIS 95592 20 201 14

40471 Sum 7 40650 PINTER ZOLTAN, ILDIKO 0 MAGHERU GEN. 43 TIMISOARA TIMIS 92277 22 200 -7 40650 PINTER ZOLTAN, ILDIKO 0 MAGHERU GEN. 43 TIMISOARA TIMIS 92277 20 200 -35 40650 PINTER ZOLTAN, ILDIKO 0 MAGHERU GEN. 43 TIMISOARA TIMIS 92277 40 400 49

40650 Sum 7 40719 VASILE IOAN 0 MARTIR CORNEL POPESCU (1 45 TIMISOARA TIMIS 138011 20 200 1

40719 Sum 1

Page 12

Sheet 1 41338 MUSATESCU SILVIU 1,24051E+12 EROILOR DE LA TISA 7/A C 23 TIMISOARA TIMIS 54133 20 200 9

41338 Sum 9 41520 VACARIU MARIUS 1,71061E+12 MILCOV 6 11 38 TIMISOARA TIMIS 98614 40 401 2

41520 Sum 2 42217 BUZU FLOAREA 2,46051E+12 BRIGADIERILOR 9 TIMISOARA TIMIS 20731 20 200 4 42217 BUZU FLOAREA 2,46051E+12 BRIGADIERILOR 9 TIMISOARA TIMIS 20731 22 200 5

42217 Sum 9 42288 BLIDARIU IOAN 0 BOBALNA 19 1 TIMISOARA TIMIS 18304 20 200 6

42288 Sum 6 42296 CRISAN LELIA TRANDAFIRILOR 7 P 1 TIMISOARA TIMIS 100659 20 200 5 42296 CRISAN LELIA TRANDAFIRILOR 7 P 1 TIMISOARA TIMIS 15264 20 200 -1

42296 Sum 4 42329 BODEA RADU 1,40103E+12 LUNCII 5 TIMISOARA TIMIS 90876 40 400 1

42329 Sum 1 42334 CHIPER PASCU 1,55102E+12 LEVANTICA 7 TIMISOARA TIMIS 81184 20 201 1

42334 Sum 1 42702 LUMINOSU IOAN SI VIORICA 0 CARULUI 2 TIMISOARA TIMIS 28014 20 201 2

42702 Sum 2 42711 BORZA PETRU 0 LEMNARI 4 TIMISOARA TIMIS 80862 40 400 9

42711 Sum 9 42875 ROSCA GHEORGHE 0 EROILOR DE LA TISA 45 E1 A 12 TIMISOARA TIMIS 53798 40 400 3

42875 Sum 3 43046 CRACAOANU SERGIU 0 GAROFITEI 12 TIMISOARA TIMIS 57428 40 400 9

43046 Sum 9 43291 TURBOK LADISLAU 1,74053E+12 MAGHERU GEN. 42 TIMISOARA TIMIS 329407 40 1 24 43291 TURBOK LADISLAU 1,74053E+12 MAGHERU GEN. 42 TIMISOARA TIMIS 92276 40 403 2 43291 TURBOK LADISLAU 1,74053E+12 MAGHERU GEN. 42 TIMISOARA TIMIS 92276 40 405 -16

43291 Sum 10 43401 BONCIA IOAN, MAGDALENA 0 CARPATI 33 TIMISOARA TIMIS 27977 20 202 1 43401 BONCIA IOAN, MAGDALENA 0 CARPATI 33 TIMISOARA TIMIS 27977 20 203 1

43401 Sum 2 43494 PANCZEL ZOLTAN-TIBOR 1,59053E+12 CHARLES DARWIN 4 C 3 TIMISOARA TIMIS 91885 20 201 8

43494 Sum 8 43506 ANDRIESCU DORIN 1,70061E+12 ASACHI GHEORGHE 21 4 TIMISOARA TIMIS 60438 40 401 6

43506 Sum 6 43737 MUNTEANU ILIE 0 LUNEI 13 13 16 TIMISOARA TIMIS 91383 40 400 4

43737 Sum 4 43773 BESTEA GHEORGHE 1,53063E+12 DIVIZIA 9 CAVALERIE 23 74 1 TIMISOARA TIMIS 65942 20 201 3

43773 Sum 3 43855 PORODAN ION 1,59032E+12 ROMANILOR 2 1 4+7 TIMISOARA TIMIS 384268 20 1 -2 43855 PORODAN ION 1,59032E+12 ROMANILOR 2 1 4+7 TIMISOARA TIMIS 119106 20 201 1 43855 PORODAN ION 1,59032E+12 ROMANILOR 2 1 4+7 TIMISOARA TIMIS 395133 20 1 7

43855 Sum 6 43934 DOBRE DANIELA-LIVIA 2,66073E+12 ALEXANDRA INDRIES L9 3 11 TIMISOARA TIMIS 405943 24 8 5 43934 DOBRE DANIELA-LIVIA 2,66073E+12 ALEXANDRA INDRIES L9 3 11 TIMISOARA TIMIS 91565 20 200 -2

43934 Sum 3 44362 CORNEA MIHAI COCORILOR 20 TIMISOARA TIMIS 36254 20 201 1

44362 Sum 1 44415 NICORICI TEODOR 0 COCORILOR 23 TIMISOARA TIMIS 36257 40 400 10

44415 Sum 10 44581 BOROZAN PAVEL 1,5706E+12 CORNELIA SALCEANU 26 TIMISOARA TIMIS 54597 40 4409 1

44581 Sum 1 45041 PAPA ANGELA STELA 2,44092E+12 F. C. RIPENSIA 4 H4 40 TIMISOARA TIMIS 30542 20 200 8

45041 Sum 8 45147 STERP MIRCEA 1,661E+12 CERNA 11 53 TIMISOARA TIMIS 28627 40 404 4

Page 13

Sheet 1 45147 Sum 4

45193 CRETU DUMITRU 0 MESERIASILOR 3 4 19 TIMISOARA TIMIS 96523 22 200 10 45193 Sum 10

45538 BULIGA MARIAN, MARIA 0 CHARLES DARWIN 4 B4 C 14 TIMISOARA TIMIS 30950 40 400 5 45538 Sum 5

45975 TOCMACOV FELICIA 0 EROILOR DE LA TISA 1 -3 38 TIMISOARA TIMIS 53541 40 400 9 45975 Sum 9

46219 PITIC DIANA 0 CHARLES DARWIN 1 1 B 15 TIMISOARA TIMIS 30797 20 201 7 46219 Sum 7

46276 DASCALIUC NICOLAE ADRIAN 1,74092E+12 BOBALNA 19/A TIMISOARA TIMIS 18302 40 404 1 46276 Sum 1

46307 ILINA MARIA 0 OFCEA 7 3 TIMISOARA TIMIS 106024 20 200 2 46307 Sum 2

46415 LUPUTIU MONICA 0 STEFAN CEL MARE 45 22 TIMISOARA TIMIS 131592 40 400 1 46415 Sum 1

46636 PETRISOR IOAN 0 CARPATI 7 TIMISOARA TIMIS 28002 22 201 1 46636 Sum 1

46784 MUNTEAN CONSTANTIN 1,55112E+12 LADEA ROMUL 15A TIMISOARA TIMIS 79515 40 406 6 46784 Sum 6

46971 NEACSU LIDIA 0 OFCEA 19 A 62 TIMISOARA TIMIS 105938 20 200 1 46971 Sum 1

46976 DURAN VASILE 1,50042E+12 COSBUC GEORGE 5 C 3 TIMISOARA TIMIS 18293 40 401 4 46976 DURAN VASILE 1,50042E+12 COSBUC GEORGE 5 C 3 TIMISOARA TIMIS 18293 40 405 2

46976 Sum 6 47388 GRECU NICODIM 1,47111E+12 JOKAI MOOR 15 A TIMISOARA TIMIS 336598 24 4 -4 47388 GRECU NICODIM 1,47111E+12 JOKAI MOOR 15 A TIMISOARA TIMIS 336598 24 2 6

47388 Sum 2 47424 SPINEAN VASILE 0 LUNEI 1 L40 19 TIMISOARA TIMIS 91266 40 400 3

47424 Sum 3 47694 PLOIESTEANU ROZALIA 2,13052E+12 SUCEAVA 15 TIMISOARA TIMIS 323041 20 1 4

47694 Sum 4 47909 DRINGO ELENA 2,15103E+12 GHIOCEILOR 1 TIMISOARA TIMIS 392260 20 1 1 47909 DRINGO ELENA 2,15103E+12 GHIOCEILOR 1 TIMISOARA TIMIS 392260 22 1 1

47909 Sum 2 47954 BONCHIS MIHAI LUCIA 0 ION PAUN PINCIO 3 TIMISOARA TIMIS 74057 22 200 9

47954 Sum 9 47972 FLORESCU MATEI, STANA 0 BANUL MARACINE 7 TIMISOARA TIMIS 16558 20 203 4 47972 FLORESCU MATEI, STANA 0 BANUL MARACINE 7 TIMISOARA TIMIS 16558 20 202 1

47972 Sum 5 47975 IOVANOV RADOVAN, CORNELIA 0 BANUL MARACINE 11 TIMISOARA TIMIS 16524 40 400 2

47975 Sum 2 48098 ONICI IOAN SEBASTIAN 1,66032E+12 DUMITRU TICHINDEAL 1 TIMISOARA TIMIS 51354 22 200 4

48098 Sum 4 48465 LUPULOVICI EREMIA,AURICA 1,51071E+12 TACIT 5 TIMISOARA TIMIS 134081 40 404 8 48465 LUPULOVICI EREMIA,AURICA 1,51071E+12 TACIT 5 TIMISOARA TIMIS 134081 40 400 -3

48465 Sum 5 48584 LUCACIU VALERIA IRINA 2,28061E+12 BOGDANESTILOR 2 H D 3 TIMISOARA TIMIS 19403 20 203 6

48584 Sum 6 48796 BATRAN GEORGETA - TUFIS R 0 ACADEMICIAN SEXTIL PUSCA 11 B 13 TIMISOARA TIMIS 385146 10 1 1

48796 Sum 1 48886 TODOR STEFAN 1,3205E+12 GHEORGHE LAZAR 19 16 TIMISOARA TIMIS 60804 20 200 1

48886 Sum 1 48918 PALASTEA GEORGETA 2,43011E+12 COSMONAUTILOR 2 C.2 A 36 TIMISOARA TIMIS 39321 20 200 7

48918 Sum 7 48937 DAVIDOIU HARALAMBIE 0 GHEORGHE LAZAR 23 3 TIMISOARA TIMIS 60906 40 401 3

Page 14

Sheet 1 48937 Sum 3

48973 PETROVICI STELA 0 GHEORGHE LAZAR 27 4 20 TIMISOARA TIMIS 61010 20 200 9 48973 Sum 9

49335 TIRNOVEANU GHEORGHE 1,25123E+12 GHEORGHE LAZAR 40 A2 F 24 TIMISOARA TIMIS 62027 20 200 1 49335 Sum 1

49816 RAUREANU EUGEN AUREL 1,70012E+12 LAZAR GRUNBERG 10 TIMISOARA TIMIS 80177 40 401 8 49816 Sum 8

50098 ZARCULA IOAN 1,40122E+12 CASCADEI 2 B 1 6 TIMISOARA TIMIS 49963 20 200 6 50098 Sum 6

50196 PINTEA ADRIAN 0 DINU LIPATTI 10 TIMISOARA TIMIS 373073 22 1 1 50196 PINTEA ADRIAN 0 DINU LIPATTI 10 TIMISOARA TIMIS 79703 20 200 1

50196 Sum 2 50229 FORTUNA ILEANA 0 GHEORGHE LAZAR 29 A 10 TIMISOARA TIMIS 61045 20 200 3

50229 Sum 3 50386 DANCIULESCU OFELIA 0 GHEORGHE LAZAR 32 E V 20 TIMISOARA TIMIS 61391 20 200 1

50386 Sum 1 50460 MIHALCA IOAN 1,47022E+12 JOHAN SEBASTIAN BACH 31 TIMISOARA TIMIS 64275 40 401 3

50460 Sum 3 50501 LERA RADMILA 2,28051E+12 GHEORGHE LAZAR 8 P 8 TIMISOARA TIMIS 62546 20 200 8 50501 LERA RADMILA 2,28051E+12 GHEORGHE LAZAR 8 P 8 TIMISOARA TIMIS 62546 20 201 -1

50501 Sum 7 50599 TRASCULEASA ILIE 1,54061E+12 CONSTANTIN CEL MARE 107 246 4 TIMISOARA TIMIS 424511 20 1 3

50599 Sum 3 50794 VARGA IDA 2,60051E+12 MARTIR COL. IOAN UTA 10 TIMISOARA TIMIS 51911 40 401 1

50794 Sum 1 50804 ODANGIU MARIAN 0 D. MENDELEEV 6 3 TIMISOARA TIMIS 96385 40 400 1

50804 Sum 1 51462 COVASA DAN IOAN 0 BARZAVA 24 TIMISOARA TIMIS 18080 40 400 1

51462 Sum 1 51723 TURCIN DANIELA 2,6806E+12 BANUL MARACINE 36 TIMISOARA TIMIS 16553 40 404 -12 51723 TURCIN DANIELA 2,6806E+12 BANUL MARACINE 36 TIMISOARA TIMIS 16553 40 406 16

51723 Sum 4 51799 DAVIDOIU HARALAMBIE 0 GHEORGHE LAZAR 23 T2 3 TIMISOARA TIMIS 60930 20 200 1

51799 Sum 1 51844 VARJAN (MARCOV)ZLATIBORCA 2,77092E+12 GHEORGHE LAZAR 29 A 11 TIMISOARA TIMIS 61046 20 200 3

51844 Sum 3 51961 MOLDOVEAN MIHAELA RUXANDRA 2,67112E+12 D. MENDELEEV 4 26 27 TIMISOARA TIMIS 96359 20 200 2

51961 Sum 2 52506 CORDUNEANU RAMONA DORINA 2,80083E+12 CIRCUMVALATIUNII 29 84 TIMISOARA TIMIS 7298 20 200 14 52506 CORDUNEANU RAMONA DORINA 2,80083E+12 CIRCUMVALATIUNII 29 84 TIMISOARA TIMIS 34245 20 200 -10

52506 Sum 4 52816 PASCA LOREDANA D. MENDELEEV 4 B 3 TIMISOARA TIMIS 96357 20 200 4

52816 Sum 4 52919 PETRUTI CORNELIA 0 MASLINULUI 9 TIMISOARA TIMIS 94883 40 402 8

52919 Sum 8 53449 PETRUT GHEORGHE 0 MADRID 25 TIMISOARA TIMIS 92231 40 402 8

53449 Sum 8 53592 BUCULIE PAVEL-DORIN 1,75123E+12 GHEORGHE LAZAR 40 A2 E 28 TIMISOARA TIMIS 61991 40 421 1

53592 Sum 1 53636 MARTIN TEODOR 1,28041E+12 GHEORGHE LAZAR 31 T4 X 41 TIMISOARA TIMIS 61247 20 200 5

53636 Sum 5 53763 TIMISAN SORIN 1,36033E+12 CASCADEI 1 F6 B 8 TIMISOARA TIMIS 28101 40 400 3

53763 Sum 3 53796 GEANTA FLORIN LUCIAN 1,69053E+12 D. MENDELEEV 15 2 TIMISOARA TIMIS 96238 40 400 3

53796 Sum 3

Page 15

Sheet 1 53943 FEHER MIRELA ROMELIA 2,73012E+12 COSMONAUTILOR 8 43 2 9 TIMISOARA TIMIS 72695 20 200 6 53943 FEHER MIRELA ROMELIA 2,73012E+12 COSMONAUTILOR 8 43 2 9 TIMISOARA TIMIS 331527 20 1 -5

53943 Sum 1 54033 VASILICA ILEANA 0 COSMONAUTILOR 4 C1 A 34 TIMISOARA TIMIS 39424 20 200 6

54033 Sum 6 54083 FRUMUSESCU DANIEL-VIRGIL 1,65122E+12 D. MENDELEEV 2 T8 40 TIMISOARA TIMIS 96289 40 404 5 54083 FRUMUSESCU DANIEL-VIRGIL 1,65122E+12 D. MENDELEEV 2 T8 40 TIMISOARA TIMIS 96289 40 405 1

54083 Sum 6 54213 PINTEA VASILE 1,60122E+12 GHEORGHE LAZAR 9 A2 A 14 TIMISOARA TIMIS 62581 20 200 3

54213 Sum 3 54352 CIOARA VASILE 0 GHEORGHE LAZAR 31 7 TIMISOARA TIMIS 61205 40 400 1

54352 Sum 1 54377 HALIP ROXANA ADRIANA 0 GHEORGHE LAZAR 30 -32 B 4 TIMISOARA TIMIS 61140 20 200 8

54377 Sum 8 54508 TATUCU ALEXANDRU 1,57082E+12 REG. 6 ARTILERIE GREA 7 11 TIMISOARA TIMIS 396106 40 2 1

54508 Sum 1 54718 TOMA DANUT,CORNELIA,ION 0 MOISE DOBOSAN 134 TIMISOARA TIMIS 26737 22 200 9 54718 TOMA DANUT,CORNELIA,ION 0 MOISE DOBOSAN 134 TIMISOARA TIMIS 26737 20 200 -7

54718 Sum 2 54741 NICOARA GHEORGHE 1,38021E+12 RARAU 1 TIMISOARA TIMIS 116457 40 400 1

54741 Sum 1 54899 SIMEA IOAN 1,25051E+12 MIRCEA CEL BATRAN 112 TIMISOARA TIMIS 99643 22 200 3

54899 Sum 3 54933 PIRVA SALVIMA 2,18062E+12 GRIGORE ALEXANDRESCU 41 TIMISOARA TIMIS 64044 20 201 0 54933 PIRVA SALVIMA 2,18062E+12 GRIGORE ALEXANDRESCU 41 TIMISOARA TIMIS 64044 40 400 5

54933 Sum 5 54947 PATRUTIU FLOAREA 2,1602E+12 GRIGORE ALEXANDRESCU 69 TIMISOARA TIMIS 328191 22 1 8

54947 Sum 8 55156 PEICI BOGDAN 1,38113E+12 BASARABIA 48 TIMISOARA TIMIS 113067 40 404 9

55156 Sum 9 55517 BLAGA(MARTINESCFLOARE 2,44112E+12 CETATII 48 B 17 TIMISOARA TIMIS 138323 20 200 4

55517 Sum 4 56124 ROMAN VASILE 1E+13 MESTEACANULUI 19 TIMISOARA TIMIS 96559 22 200 -4 56124 ROMAN VASILE 1E+13 MESTEACANULUI 19 TIMISOARA TIMIS 96559 20 201 8

56124 Sum 4 56200 GYORFI ZOLTAN 1,38053E+12 C. A. ROSETTI 1 TIMISOARA TIMIS 401176 22 1 -1 56200 GYORFI ZOLTAN 1,38053E+12 C. A. ROSETTI 1 TIMISOARA TIMIS 25727 22 202 3

56200 Sum 2 56217 HERBEI GHEORGHE 0 C. A. ROSETTI 31 TIMISOARA TIMIS 25754 40 400 9

56217 Sum 9 56263 BIVOLAR CONSTANTIN SI AURE 0 AMAN THEODOR 9 TIMISOARA TIMIS 137265 22 200 1 56263 BIVOLAR CONSTANTIN SI AURE 0 AMAN THEODOR 9 TIMISOARA TIMIS 137265 20 200 1

56263 Sum 2 56277 KUDLIMAI IULIANA 2,31103E+12 AMAN THEODOR 4 TIMISOARA TIMIS 137241 22 200 1 56277 KUDLIMAI IULIANA 2,31103E+12 AMAN THEODOR 4 TIMISOARA TIMIS 137241 20 200 1

56277 Sum 2 56456 SZOLLOSY EUGEN 1,62112E+12 ORIZONT 3 D7/3 4 TIMISOARA TIMIS 418414 40 1 6 56456 SZOLLOSY EUGEN 1,62112E+12 ORIZONT 3 D7/3 4 TIMISOARA TIMIS 9206 40 400 -4 56456 SZOLLOSY EUGEN 1,62112E+12 ORIZONT 3 D7/3 4 TIMISOARA TIMIS 9206 20 200 4

56456 Sum 6 56513 DOBROMIRESCU VASILE, IOAN, DORIN, 0 SACULUI 3 TIMISOARA TIMIS 120308 22 200 2

56513 Sum 2 56580 TOMA MARIA 2,25042E+12 COMOAREI 2 TIMISOARA TIMIS 37337 20 200 1

56580 Sum 1 56693 TRAUSAN MARIANA 2,52031E+12 CIOCARLIEI 12 TIMISOARA TIMIS 32515 20 203 4

Page 16

Sheet 1 56693 Sum 4

56715 FILIMON RAVECA 2,45122E+12 CIOCARLIEI 54 TIMISOARA TIMIS 32570 40 410 -8 56715 FILIMON RAVECA 2,45122E+12 CIOCARLIEI 54 TIMISOARA TIMIS 32570 40 411 16

56715 Sum 8 56766 GRUICI BRANDUSA 2,38013E+12 VADUL CRISULUI 49 TIMISOARA TIMIS 144183 20 200 1

56766 Sum 1 56827 DOT IOAN 1,35043E+12 LIVEZILOR 73 TIMISOARA TIMIS 85648 20 200 5 56827 DOT IOAN 1,35043E+12 LIVEZILOR 73 TIMISOARA TIMIS 85648 22 200 1

56827 Sum 6 56932 POP EUGEN 1,37051E+12 IOHANN SCHWICKER 31 TIMISOARA TIMIS 68457 20 203 4

56932 Sum 4 57091 GUIA FUNK ZOLTAN-ECATE 0 BOGDANESTILOR 74A A TIMISOARA TIMIS 19665 40 400 2

57091 Sum 2 57927 TANASE STOIAN VALERIA 0 BUCOVINEI B20 A 1 TIMISOARA TIMIS 22673 40 400 1

57927 Sum 1 57984 FARCAU VASILE, SNEJANA 1,56122E+12 CRISAN 32 TIMISOARA TIMIS 50070 40 400 1 57984 FARCAU VASILE, SNEJANA 1,56122E+12 CRISAN 32 TIMISOARA TIMIS 40326 20 200 6 57984 FARCAU VASILE, SNEJANA 1,56122E+12 CRISAN 32 TIMISOARA TIMIS 40326 22 200 3

57984 Sum 10 58388 MIHET IOAN 1,26103E+12 POPOVICI BANATEANU ION 12/B TIMISOARA TIMIS 115246 20 200 1

58388 Sum 1 58451 STEPAN VIORICA 0 ST. KARADJIC VUC 37 TIMISOARA TIMIS 110301 22 200 1

58451 Sum 1 58469 LASC CAIUS-FLORIN 1,67101E+12 BASARABIA 34 TIMISOARA TIMIS 337726 40 1 -4 58469 LASC CAIUS-FLORIN 1,67101E+12 BASARABIA 34 TIMISOARA TIMIS 113029 40 403 5

58469 Sum 1 58567 PALERMI MARIA,CANNATA ENR 0 POMPILIU STEFU 27 TIMISOARA TIMIS 114861 20 200 1

58567 Sum 1 58592 BROSNER IOSEFINA 0 POMPILIU STEFU 28 TIMISOARA TIMIS 114862 20 201 1 58592 BROSNER IOSEFINA 0 POMPILIU STEFU 28 TIMISOARA TIMIS 114862 20 202 1

58592 Sum 2 58756 ADOMNICAI NECULAI 1,53061E+12 AMURGULUI 47 47 A 8 TIMISOARA TIMIS 7810 40 400 9 58756 ADOMNICAI NECULAI 1,53061E+12 AMURGULUI 47 47 A 8 TIMISOARA TIMIS 7810 40 401 -8

58756 Sum 1 58763 LUPU MIHAI 1,50071E+12 VERDE A58 B 3 TIMISOARA TIMIS 70597 10 101 -49 58763 LUPU MIHAI 1,50071E+12 VERDE A58 B 3 TIMISOARA TIMIS 70597 20 201 -1 58763 LUPU MIHAI 1,50071E+12 VERDE A58 B 3 TIMISOARA TIMIS 29892 22 200 55

58763 Sum 5 58787 BAKOS MIHAI VADUL CRISULUI 35 TIMISOARA TIMIS 144170 20 202 5

58787 Sum 5 58929 CIONCHI GHEORGHE 1,54123E+12 ALEXANDRU LAPUSNEANU 16 TIMISOARA TIMIS 5591 40 400 4

58929 Sum 4 59068 TOTH IOSIF SI RODICA 0 GRIGORE ALEXANDRESCU 13 TIMISOARA TIMIS 64006 40 401 6

59068 Sum 6 59204 MORARU MARIAN 1,67111E+12 MEHEDINTI A32 2 7 TIMISOARA TIMIS 29333 40 400 3

59204 Sum 3 59230 BADARAU TATIANA-CORNELIA 2,69041E+12 BUCOVINEI C39 1 6 TIMISOARA TIMIS 23415 20 200 3

59230 Sum 3 59331 BAN ELENA 2,56041E+12 HOTINULUI 3 93 B 9 TIMISOARA TIMIS 119597 40 400 8

59331 Sum 8 59402 VANC GRIGORIE 1,45052E+12 SCURTA 1 B 5 TIMISOARA TIMIS 31621 22 202 5

59402 Sum 5 59477 GEANA VIORICA 2,561E+12 CETATII 37 8 TIMISOARA TIMIS 29816 22 200 8 59477 GEANA VIORICA 2,561E+12 CETATII 37 8 TIMISOARA TIMIS 29816 20 200 -2

59477 Sum 6

Page 17

Sheet 1 59513 CHIS IOAN 1,61121E+12 SAMUIL SAGOVICI 95 TIMISOARA TIMIS 16954 40 400 1

59513 Sum 1 59566 LICA DANIELA-CARMEN 2,69062E+12 BUCOVINEI 1 A32 10 TIMISOARA TIMIS 11749 20 200 8

59566 Sum 8 59639 CERCEL VASILE 0 SCURTA 2 2 A 8 TIMISOARA TIMIS 123456 40 400 4 59639 CERCEL VASILE 0 SCURTA 2 2 A 8 TIMISOARA TIMIS 123456 40 401 4

59639 Sum 8 59983 DUNCA DORU - CRISTIAN 1,74041E+12 MARTIR PETRU DOMASNEANU 18 1 TIMISOARA TIMIS 373815 10 1 4

59983 Sum 4 60054 PISTRUI IOAN FLORIN 0 BUCOVINEI 1 B14 14 TIMISOARA TIMIS 22568 40 400 1 60054 PISTRUI IOAN FLORIN 0 BUCOVINEI 1 B14 14 TIMISOARA TIMIS 22568 40 402 0

60054 Sum 1 60126 PAUL VALERIU MIREL 1,59051E+12 MIRCEA CEL BATRAN 63 4 10 TIMISOARA TIMIS 100381 20 202 4 60126 PAUL VALERIU MIREL 1,59051E+12 MIRCEA CEL BATRAN 63 4 10 TIMISOARA TIMIS 100381 20 201 -1

60126 Sum 3 60144 BALAT VALENTIN 1,61011E+12 SAMUIL SAGOVICI 59 TIMISOARA TIMIS 16909 40 402 4

60144 Sum 4 60507 MIOC SIMION, ADELA 0 HORIA 101 TIMISOARA TIMIS 65730 40 400 4 60507 MIOC SIMION, ADELA 0 HORIA 101 TIMISOARA TIMIS 65730 40 401 4

60507 Sum 8 60653 CANDET DANIELA 2,68121E+12 CETATII 38 42 TIMISOARA TIMIS 29850 40 2 1

60653 Sum 1 60814 BUZIC TEODOR 1,60043E+12 BUCOVINEI C34 11 TIMISOARA TIMIS 23325 10 101 -22 60814 BUZIC TEODOR 1,60043E+12 BUCOVINEI C34 11 TIMISOARA TIMIS 314707 40 401 28

60814 Sum 6 60859 STAN GABRIELA 2,66102E+12 MIRCEA CEL BATRAN 38 1 4 TIMISOARA TIMIS 16903 22 200 7

60859 Sum 7 61018 ILIUTA GHEORGHE 1,60063E+12 IANCU FLONDOR C5 12 TIMISOARA TIMIS 23454 40 400 -18 61018 ILIUTA GHEORGHE 1,60063E+12 IANCU FLONDOR C5 12 TIMISOARA TIMIS 409281 40 1 23

61018 Sum 5 61051 GOLOVATAI OCTAVIAN 1,51081E+12 BUCOVINEI B25 B 1 4 TIMISOARA TIMIS 22733 40 400 9

61051 Sum 9 61316 OLARIU GHEORGHE 1,45091E+12 BUCOVINEI C18 4 17 TIMISOARA TIMIS 23062 20 200 1

61316 Sum 1 61704 CRET FLORIAN 0 BUCOVINEI 1 C23 9 TIMISOARA TIMIS 23167 10 101 3

61704 Sum 3 61981 BLIDARIU GABRIEL 1,7208E+12 IOHANN SCHWICKER 26 TIMISOARA TIMIS 68449 40 402 -18 61981 BLIDARIU GABRIEL 1,7208E+12 IOHANN SCHWICKER 26 TIMISOARA TIMIS 68449 40 401 3 61981 BLIDARIU GABRIEL 1,7208E+12 IOHANN SCHWICKER 26 TIMISOARA TIMIS 68449 40 403 21

61981 Sum 6 61998 LAZAR IOAN 1,54121E+12 BUCOVINEI 34 5 TIMISOARA TIMIS 23942 40 400 3 61998 LAZAR IOAN 1,54121E+12 BUCOVINEI 34 5 TIMISOARA TIMIS 23942 40 401 -2

61998 Sum 1 62009 CRETU VIORICA ESTERA 2,54091E+12 SAMUIL SAGOVICI 48 TIMISOARA TIMIS 392498 22 1 1

62009 Sum 1 62456 DANILA EUSEBIU OCTAV 1,63103E+12 BUREBISTA 11 4 TIMISOARA TIMIS 78806 20 206 6

62456 Sum 6 62580 HAFNER ANDREI 1,56061E+12 ZANOAGA 3 TIMISOARA TIMIS 150098 40 401 9

62580 Sum 9 62651 POPOVICI MIHAI 1,51071E+12 ANTON PAVLOVICI CEHOV 52 TIMISOARA TIMIS 9075 20 201 1 62651 POPOVICI MIHAI 1,51071E+12 ANTON PAVLOVICI CEHOV 52 TIMISOARA TIMIS 9075 20 200 3 62651 POPOVICI MIHAI 1,51071E+12 ANTON PAVLOVICI CEHOV 52 TIMISOARA TIMIS 421743 20 1 3

62651 Sum 7 62653 SAVA HORIA 1,70082E+12 LIVEZILOR 13 TIMISOARA TIMIS 85574 40 401 1

62653 Sum 1

Page 18

Sheet 1 62712 NICOARA TITI-IOAN,MONICA-LU 0 BUCOVINEI C31 4 14 TIMISOARA TIMIS 23284 40 400 4

62712 Sum 4 62767 BODIN MIHAI 0 BUCOVINEI 1 B25 B 7 TIMISOARA TIMIS 22745 40 400 9

62767 Sum 9 62799 MOSESCU MARIA DOINA 2,55032E+12 BUCOVINEI B13 7 TIMISOARA TIMIS 22556 20 202 1

62799 Sum 1 62874 STOICA ( SANDESCCRISTINA-ELENA 2,70121E+12 CETATII 22 E15 3 15 TIMISOARA TIMIS 39973 20 200 38 62874 STOICA ( SANDESCCRISTINA-ELENA 2,70121E+12 CETATII 22 E15 3 15 TIMISOARA TIMIS 29687 20 200 -29

62874 Sum 9 62952 ARDELEAN DOREL-PAVEL 1,56031E+12 GRIGORE ALEXANDRESCU 2B TIMISOARA TIMIS 321418 40 2 32 62952 ARDELEAN DOREL-PAVEL 1,56031E+12 GRIGORE ALEXANDRESCU 2B TIMISOARA TIMIS 64015 40 400 -28

62952 Sum 4 63136 POPESCU STEFAN 0 BUCOVINEI 1 C11 9 TIMISOARA TIMIS 22993 40 400 2

63136 Sum 2 63165 ZAKZAK DANA CORNELIA 2,6802E+12 SAMUIL SAGOVICI 2 TIMISOARA TIMIS 16845 20 202 1 63165 ZAKZAK DANA CORNELIA 2,6802E+12 SAMUIL SAGOVICI 2 TIMISOARA TIMIS 16845 40 413 -1 63165 ZAKZAK DANA CORNELIA 2,6802E+12 SAMUIL SAGOVICI 2 TIMISOARA TIMIS 16845 20 201 3

63165 Sum 3 63275 BADAU DANIEL-DOREL 1,73043E+12 EUGEN CUTEANU 14 E33 B 9 TIMISOARA TIMIS 144522 40 2 6

63275 Sum 6 63288 MIREAN MIHAI 1,52061E+12 TIBRULUI 64 TIMISOARA TIMIS 137846 40 401 3

63288 Sum 3 63402 MICLAU ROMULUS TRAIAN 1,68042E+12 EROII DE LA PAULIS 16 TIMISOARA TIMIS 110444 40 404 6

63402 Sum 6 63417 UNGUREANU MARIA 0 BUCOVINEI 1 C38 4 TIMISOARA TIMIS 23396 40 400 2

63417 Sum 2 63426 TURLEA GHEORGHE 1,55031E+12 BUCOVINEI 1 A5 5 TIMISOARA TIMIS 22399 40 1 1 63426 TURLEA GHEORGHE 1,55031E+12 BUCOVINEI 1 A5 5 TIMISOARA TIMIS 95096 40 400 -4 63426 TURLEA GHEORGHE 1,55031E+12 BUCOVINEI 1 A5 5 TIMISOARA TIMIS 22399 40 3 6

63426 Sum 3 63606 VACARESCU PETRU,MARIA 0 ARENEI 5 68 D 4 TIMISOARA TIMIS 11951 20 200 3

63606 Sum 3 63755 BOTILA ADRIANA 2,55073E+12 1 DECEMBRIE 94 A9 33 TIMISOARA TIMIS 706 40 401 6

63755 Sum 6 63976 BOROS FERENCZ 1,4308E+12 DIMITRIE DINICU 12 TIMISOARA TIMIS 366767 22 1 8

63976 Sum 8 64039 KISS PAVEL SI PARASCHIV 0 IULIU PODLIBNY 19 TIMISOARA TIMIS 111783 40 401 2 64039 KISS PAVEL SI PARASCHIV 0 IULIU PODLIBNY 19 TIMISOARA TIMIS 111783 40 400 4

64039 Sum 6 64057 ARANY ELISABETA SI STEFAN 0 CHEVERESULUI 7 TIMISOARA TIMIS 31316 40 401 1 64057 ARANY ELISABETA SI STEFAN 0 CHEVERESULUI 7 TIMISOARA TIMIS 31316 40 402 4

64057 Sum 5 64063 VEBER ANDREI SI GIURGEV E 0 CHEVERESULUI 25 TIMISOARA TIMIS 31302 20 200 1 64063 VEBER ANDREI SI GIURGEV E 0 CHEVERESULUI 25 TIMISOARA TIMIS 31302 20 201 1

64063 Sum 2 64120 BARANYAI ANDREI 1,64111E+12 TRAIAN SIMU 21 TIMISOARA TIMIS 386122 22 1 10

64120 Sum 10 64166 HAG IULIANA 0 MARTIR CONSTANTIN RADU 32 TIMISOARA TIMIS 65905 20 200 2

64166 Sum 2 64194 ANDO ELISABETA 0 ANINA 6 TIMISOARA TIMIS 8906 20 200 1

64194 Sum 1 64314 FARKAS IULIU 1,57013E+12 BUZIASULUI 17 TIMISOARA TIMIS 25264 20 203 1

64314 Sum 1 64325 NEGRU IOAN 0 BUZIASULUI 31 A TIMISOARA TIMIS 369774 24 1 4

64325 Sum 4

Page 19

Sheet 1 64409 RUSU PAVEL 1,48051E+12 BUZIASULUI 34 B75 44 TIMISOARA TIMIS 368504 20 1 1

64409 Sum 1 64447 TOFAN MIRCEA 0 BUZIASULUI 38 75 3 54 TIMISOARA TIMIS 25582 20 200 1

64447 Sum 1 64985 UNGUR LIVIU 1,671E+12 MUNTILOR 8 15 TIMISOARA TIMIS 128349 20 200 6

64985 Sum 6 65244 RAICOV MARINA 2,56072E+12 SIRIUS 27 9A A 11 TIMISOARA TIMIS 125747 20 200 1

65244 Sum 1 65372 SITARIU CONSTANTIN 1,4901E+12 ORION 10 16 E 4 18 TIMISOARA TIMIS 107617 20 200 -48 65372 SITARIU CONSTANTIN 1,4901E+12 ORION 10 16 E 4 18 TIMISOARA TIMIS 107617 40 400 57

65372 Sum 9 65640 TODIRENCHI VASILE,LENUTA MIOA 0 NEPTUN 1 59 TIMISOARA TIMIS 124231 20 200 1

65640 Sum 1 65642 TARABAC DUMITRU 1,42092E+12 SIRIUS 9 8 TIMISOARA TIMIS 367253 20 1 0 65642 TARABAC DUMITRU 1,42092E+12 SIRIUS 9 8 TIMISOARA TIMIS 126078 40 400 4

65642 Sum 4 65702 PEICU MADALINA,SORIN 0 MARTIR EUGEN NAGY 8 24 B 9 TIMISOARA TIMIS 54859 20 200 3

65702 Sum 3 65970 LAPADAT IONEL 1,59031E+12 SUDULUI 15 10 E 9 TIMISOARA TIMIS 133336 40 400 4

65970 Sum 4 66093 PETROVICI EMIL 1,52122E+12 MARTIR ANDREI ISTVAN 8 59A A 12 TIMISOARA TIMIS 116318 40 402 3

66093 Sum 3 66220 CRISTEA TUDOR 1E+13 MARTIR ANDREI ISTVAN 22 65B B 1 TIMISOARA TIMIS 116103 20 200 1

66220 Sum 1 66331 VERZA DUMITRU 0 MARTIR ANDREI ISTVAN 70B 70B B 2 TIMISOARA TIMIS 116298 40 400 9

66331 Sum 9 66531 APREOTESEI VLADUTA 0 DIANA 4 15 TIMISOARA TIMIS 361577 20 1 4

66531 Sum 4 66673 LAIES ACHIM 1,5611E+12 1 DECEMBRIE 33 3 TIMISOARA TIMIS 166 40 402 4

66673 Sum 4 66675 TUNDREA VALENTIN CRISTIAN 1,6703E+12 MITROPOLIT VARLAAM 3 TIMISOARA TIMIS 168 22 200 2 66675 TUNDREA VALENTIN CRISTIAN 1,6703E+12 MITROPOLIT VARLAAM 3 TIMISOARA TIMIS 328061 22 1 4

66675 Sum 6 66694 OLARIU IOAN 0 1 DECEMBRIE 68 TIMISOARA TIMIS 316 40 400 5 66694 OLARIU IOAN 0 1 DECEMBRIE 68 TIMISOARA TIMIS 316 40 402 -4

66694 Sum 1 67360 PATAKI ERNO 0 LIDIA 121 52 A 15 TIMISOARA TIMIS 81635 40 400 2

67360 Sum 2 67459 DANULETIU NICOLAE 1,5908E+12 LIDIA 89 45/C B 11 TIMISOARA TIMIS 82863 40 400 -6 67459 DANULETIU NICOLAE 1,5908E+12 LIDIA 89 45/C B 11 TIMISOARA TIMIS 82863 40 404 7

67459 Sum 1 67569 POPA MONICA-IOANA 0 BUZIASULUI 15 3 45 TIMISOARA TIMIS 25209 20 200 6

67569 Sum 6 67603 CHITU DUMITRU 0 OGLINZILOR 33 F 9 TIMISOARA TIMIS 106580 40 400 9

67603 Sum 9 67795 ORBAI MIRON 1,58093E+12 EMIL RACOVITA 26/A TIMISOARA TIMIS 52919 40 403 4

67795 Sum 4 67944 BERESIU ALEXANDRU NICOLAE 1,48023E+12 1 DECEMBRIE 88 B1 B 7 TIMISOARA TIMIS 427 10 101 3

67944 Sum 3 68068 ION DORU, JANETA 0 ORION 10 16 E 2 11 TIMISOARA TIMIS 107612 20 200 1

68068 Sum 1 68118 PREDESCU STOIAN 0 ORION 10 7 TIMISOARA TIMIS 107598 40 401 10

68118 Sum 10 68203 DAN NICOLAE 0 SIRIUS 9 10 TIMISOARA TIMIS 126074 40 402 4 68203 DAN NICOLAE 0 SIRIUS 9 10 TIMISOARA TIMIS 126074 40 400 2

Page 20

Sheet 1 68203 Sum 6

68399 RUSU MARIA 2,1209E+12 DIANA 3 6 TIMISOARA TIMIS 44581 20 200 3 68399 Sum 3

68439 ORBULESCU NICOLAE OGLINZILOR 10 C 7 TIMISOARA TIMIS 106047 40 400 3 68439 Sum 3

68726 PURGE TEODORA 0 ICAR 7 7 7 TIMISOARA TIMIS 409352 20 1 9 68726 Sum 9

68730 VIRAG ION 0 LUMINII 52 TIMISOARA TIMIS 90629 40 400 3 68730 Sum 3

68911 MISCOV IRINA 2,62083E+12 ATOMULUI 5 E3 2 11 TIMISOARA TIMIS 13509 20 200 6 68911 Sum 6

68931 BENEA SIMONA 0 LUMINII 37 16 TIMISOARA TIMIS 109174 20 200 1 68931 Sum 1

69126 CODREANU MIHAI 1,40072E+12 ELECTRONICII 21 B13 2 TIMISOARA TIMIS 52283 20 201 5 69126 Sum 5

69173 GLITA-CATINA GHEORGHE-DUMITRU 1,43042E+12 ANGHEL SALIGNY 12A 10 TIMISOARA TIMIS 8849 40 400 4 69173 Sum 4

69199 URSACHE CONSTANTIN 1,5608E+12 ORION 20 5 TIMISOARA TIMIS 107731 20 200 1 69199 Sum 1

69202 KOVACS FICA 0 LIDIA 107 53 5 TIMISOARA TIMIS 373641 20 1 1 69202 Sum 1

69652 TUTAC ELENA 2,68042E+12 ORION 9 56 E 5 TIMISOARA TIMIS 1323 20 200 2 69652 TUTAC ELENA 2,68042E+12 ORION 9 56 E 5 TIMISOARA TIMIS 107875 20 200 6

69652 Sum 8 69923 ROSU VASILE 1,64042E+12 VENUS 23 C12 4 TIMISOARA TIMIS 378619 20 1 1

69923 Sum 1 70035 CLONDA ISTOC STEFAN 0 LIDIA 109 53 12 TIMISOARA TIMIS 81496 20 200 4

70035 Sum 4 70234 LAMASANU CONSTANTIN 1,35081E+12 RECOLTEI 15 F3 7 TIMISOARA TIMIS 25514 20 201 2 70234 LAMASANU CONSTANTIN 1,35081E+12 RECOLTEI 15 F3 7 TIMISOARA TIMIS 117529 20 200 0

70234 Sum 2 70423 MOSCALIUC D-TRU MARIANA 0 MARTIR EUGEN NAGY 20 A 10 TIMISOARA TIMIS 54759 20 200 8

70423 Sum 8 70475 STOLOJAN TIBERIU 1,5909E+12 LUMINII 40 50 E 2 TIMISOARA TIMIS 314520 40 2 1

70475 Sum 1 70666 VADRARIU GHEORGHE 1,49111E+12 F. C. RIPENSIA 26 19 TIMISOARA TIMIS 128621 40 5 3

70666 Sum 3 70712 MARCUS OCTAVIAN 0 1 DECEMBRIE 65 11 TIMISOARA TIMIS 368698 20 1 1

70712 Sum 1 70750 GHESU (BECK) ANGELICA GABRIELA 2,68092E+12 SIRIUS 1C 93 E 1 3 TIMISOARA TIMIS 126105 20 200 2

70750 Sum 2 71390 PANTAZI GHEORGHITA 2,31093E+12 ATOMULUI 13 E7 3 16 TIMISOARA TIMIS 13387 20 200 1

71390 Sum 1 71556 LAKI LUDOVIC 1,40033E+12 BUZIASULUI 120 TIMISOARA TIMIS 25111 40 404 9 71556 LAKI LUDOVIC 1,40033E+12 BUZIASULUI 120 TIMISOARA TIMIS 25111 40 408 -5

71556 Sum 4 71591 MOLDOVAN CRENGUTA 2,63013E+12 MARTIR SILVIU MOTOHON 37 TIMISOARA TIMIS 321592 40 1 -24 71591 MOLDOVAN CRENGUTA 2,63013E+12 MARTIR SILVIU MOTOHON 37 TIMISOARA TIMIS 76360 40 1 28

71591 Sum 4 71799 BELBA VASILE 1,6001E+12 ALBASTRELELOR 3 TIMISOARA TIMIS 5151 40 400 4

71799 Sum 4 71843 LUPSA DOINA 0 CRISTALULUI 1 26 TIMISOARA TIMIS 40422 10 101 3

71843 Sum 3 71887 HOSU VIRGIL 0 LUMINII 34 50 B 5 TIMISOARA TIMIS 90392 40 400 6

71887 Sum 6

Page 21

Sheet 1 71915 GIUMANTIR EMIN 1,6806E+12 SIRIUS 7 68 B 13 TIMISOARA TIMIS 126056 40 401 5 71915 GIUMANTIR EMIN 1,6806E+12 SIRIUS 7 68 B 13 TIMISOARA TIMIS 126056 40 402 -4

71915 Sum 1 72028 CALIN VIOREL 0 LUMINII 27 TIMISOARA TIMIS 90191 40 400 7

72028 Sum 7 72056 PASCALAU SANDU 1,75071E+12 THEODOR PALLADY 26 TIMISOARA TIMIS 137325 40 406 -6 72056 PASCALAU SANDU 1,75071E+12 THEODOR PALLADY 26 TIMISOARA TIMIS 137325 40 410 8

72056 Sum 2 72335 COPREAN IOSIF 1,48022E+12 ARENEI 12 73 F 4 TIMISOARA TIMIS 11875 20 201 1

72335 Sum 1 72497 BOLDIS MARIN-FLORIN 1,67091E+12 ELECTRONICII 19 4 20 TIMISOARA TIMIS 52185 40 401 4

72497 Sum 4 72695 PANC IOAN 1,62072E+12 OGLINZILOR 4 D 19 TIMISOARA TIMIS 106630 40 401 -1 72695 PANC IOAN 1,62072E+12 OGLINZILOR 4 D 19 TIMISOARA TIMIS 106630 40 402 4

72695 Sum 3 72835 BULOSCH ALEXANDRU 1,56101E+12 CRISTALULUI 7 74 A 4 15 TIMISOARA TIMIS 40754 20 201 6

72835 Sum 6 72836 SOOS FRANCISC 0 LIDIA 119 11 TIMISOARA TIMIS 81592 40 400 5

72836 Sum 5 72967 SIACOVICI STEFAN-PETRU 1,37081E+12 CONSTANTIN CEL MARE 18 TIMISOARA TIMIS 38081 40 407 -1 72967 SIACOVICI STEFAN-PETRU 1,37081E+12 CONSTANTIN CEL MARE 18 TIMISOARA TIMIS 38081 40 405 3

72967 Sum 2 73511 BACHICI SLAVCO SI SLOBODA 0 ION MIHALACHE 10 TIMISOARA TIMIS 17651 40 404 4 73511 BACHICI SLAVCO SI SLOBODA 0 ION MIHALACHE 10 TIMISOARA TIMIS 17651 40 405 4

73511 Sum 8 73783 RUS IOAN 0 INFRATIRII 4/A 12 TIMISOARA TIMIS 67624 40 403 7

73783 Sum 7 74023 GAVRILA IOAN 1,48102E+12 PALMIERILOR 34 TIMISOARA TIMIS 109822 22 201 3

74023 Sum 3 74189 GAIE IOAN ,ANA 0 STRANDULUI 12 TIMISOARA TIMIS 132909 20 200 1

74189 Sum 1 74197 PETRIT IOAN 0 CRINULUI 5 TIMISOARA TIMIS 40282 40 401 8

74197 Sum 8 74600 DUMITRANA CONSTANTIN 1,14011E+12 ZURICH 65 TIMISOARA TIMIS 151381 20 200 7

74600 Sum 7 74608 RADU OCTAVIA 0 ZURICH 2 TIMISOARA TIMIS 151302 40 401 3

74608 Sum 3 74624 BULBUCAN DANIELA 2,70042E+12 ZURICH 32 TIMISOARA TIMIS 23404 40 2 -7 74624 BULBUCAN DANIELA 2,70042E+12 ZURICH 32 TIMISOARA TIMIS 151330 40 2 15 74624 BULBUCAN DANIELA 2,70042E+12 ZURICH 32 TIMISOARA TIMIS 23404 40 10 -3

74624 Sum 5 74705 MATEOC PETRU 0 LORENA 96 TIMISOARA TIMIS 87907 20 200 1 74705 MATEOC PETRU 0 LORENA 96 TIMISOARA TIMIS 87907 22 200 1

74705 Sum 2 74851 GOMAN DOREL 1,61111E+12 GAROFITEI 1 TIMISOARA TIMIS 57425 20 201 7 74851 GOMAN DOREL 1,61111E+12 GAROFITEI 1 TIMISOARA TIMIS 57425 22 201 1

74851 Sum 8 74925 CHIRILEI BENONE 0 CONSTANTIN TITEL PETRESC 4 21 TIMISOARA TIMIS 137287 22 1 7

74925 Sum 7 74952 ANDREICA MELANIA 2,5607E+12 FRIGULUI 9 TIMISOARA TIMIS 56279 20 200 2

74952 Sum 2 75280 SERBAN MIHAI, LENUTA 1,48061E+12 DIVIZIA 9 CAVALERIE 33 TIMISOARA TIMIS 65976 22 200 1

75280 Sum 1 75392 JURCHESCU RADU-IOAN 1,54021E+12 GALVANI LUIGI 1 TIMISOARA TIMIS 89754 22 200 4 75392 JURCHESCU RADU-IOAN 1,54021E+12 GALVANI LUIGI 1 TIMISOARA TIMIS 89754 40 406 -3

Page 22

Sheet 1 75392 Sum 1

75657 DURE LEONARD-GUIDO-DIO 1,62031E+12 MARTIR CONSTANTIN RADU 7 TIMISOARA TIMIS 341880 40 5 3 75657 Sum 3

75683 SOS LUDOVIC, CRACIUN V 0 IOAN INOCENTIU MICU CLAIN 3 TIMISOARA TIMIS 67692 20 201 2 75683 Sum 2

75754 RADOVAN TRIFU 1,40072E+12 TIGRULUI 54 TIMISOARA TIMIS 137971 20 200 4 75754 RADOVAN TRIFU 1,40072E+12 TIGRULUI 54 TIMISOARA TIMIS 137971 22 200 4

75754 Sum 8 75766 BUJOREAN IOAN-SANDU 1,6007E+12 LOUIS PASTEUR 27 B7 A 2 TIMISOARA TIMIS 88462 40 401 -8 75766 BUJOREAN IOAN-SANDU 1,6007E+12 LOUIS PASTEUR 27 B7 A 2 TIMISOARA TIMIS 88462 40 403 11

75766 Sum 3 75834 STANCU MIHAI SAIN DARINCA 0 BEHELEI 8 TIMISOARA TIMIS 17590 40 400 8

75834 Sum 8 75840 METES ROZALIA-ECATERINA 2,45081E+12 CONSTANTIN TITEL PETRESC 4 14 TIMISOARA TIMIS 137284 22 1 7

75840 Sum 7 76230 ROSU VASILE 1,68123E+12 LIVIU REBREANU 134 A 1 7 TIMISOARA TIMIS 86092 40 403 6

76230 Sum 6 76490 DIMA D-TRU 0 FRIGULUI 12 TIMISOARA TIMIS 56271 40 400 3

76490 Sum 3 76728 SFETCU IOAN 1,36023E+12 DOBROGEA 2 8 TIMISOARA TIMIS 46727 20 200 8

76728 Sum 8 77173 CONDIESCU ION 1,23092E+12 BABADAG 1 26 A 1 TIMISOARA TIMIS 15069 20 200 8

77173 Sum 8 77216 BIRTA AMBROZIE 0 OVIDIU 19 1 TIMISOARA TIMIS 109129 40 401 4 77216 BIRTA AMBROZIE 0 OVIDIU 19 1 TIMISOARA TIMIS 109129 40 402 4

77216 Sum 8 77245 LUCEA FLORIN 1,68033E+12 MEZIAD 1 1 7 TIMISOARA TIMIS 97075 20 200 11 77245 LUCEA FLORIN 1,68033E+12 MEZIAD 1 1 7 TIMISOARA TIMIS 149279 20 200 -1 77245 LUCEA FLORIN 1,68033E+12 MEZIAD 1 1 7 TIMISOARA TIMIS 53388 40 400 -2

77245 Sum 8 77302 CISMARU IOAN 1,5205E+12 MACIN 8 8 5 TIMISOARA TIMIS 92195 40 400 2

77302 Sum 2 77340 MOLNAR NORBERT 1,81102E+12 CEZAR BOLLIAC 7 TIMISOARA TIMIS 30791 40 402 9

77340 Sum 9 77633 DAMIAN IOAN 1,60101E+12 GENEVA 45 TIMISOARA TIMIS 389730 40 1 4

77633 Sum 4 77852 PASCALAU IOAN,ESTERA 1,5401E+12 ZURICH 43 TIMISOARA TIMIS 151343 20 203 1

77852 Sum 1 77890 GAGEA AURICA, MARIOARA 2,73091E+12 BABADAG 8 2 309 TIMISOARA TIMIS 15431 20 200 7

77890 Sum 7 77894 CIUCUR IOAN 0 MUSSORGSKI MODEST P. 24 TIMISOARA TIMIS 102425 20 200 1 77894 CIUCUR IOAN 0 MUSSORGSKI MODEST P. 24 TIMISOARA TIMIS 102425 22 200 1

77894 Sum 2 78002 BICA SIMONA NICOLETA 2,79061E+12 LORENA 12 3 305 TIMISOARA TIMIS 153545 20 200 2

78002 Sum 2 78078 BANCESCU PAULICA 1,6701E+12 COLONEL ENESCU 4 9 TIMISOARA TIMIS 139575 20 200 0 78078 BANCESCU PAULICA 1,6701E+12 COLONEL ENESCU 4 9 TIMISOARA TIMIS 36641 20 200 2

78078 Sum 2 78150 BOLOGA TINCUTA 2,73113E+12 DR. IOAN MURESAN 41 29 B 1 7 TIMISOARA TIMIS 109757 20 200 -9 78150 BOLOGA TINCUTA 2,73113E+12 DR. IOAN MURESAN 41 29 B 1 7 TIMISOARA TIMIS 49014 20 200 17

78150 Sum 8 78163 MILEA DUMITRU,MARIA 0 IORGOVICI PAUL 2 U9 16 TIMISOARA TIMIS 110412 40 400 6

78163 Sum 6 78323 UNGUR VISALON, ERICA 0 ORAVITA 7 A110 6 TIMISOARA TIMIS 107590 20 201 1

78323 Sum 1

Page 23

Sheet 1 78360 CIUCUR ANA 0 CEZAR BOLLIAC 42 TIMISOARA TIMIS 30784 40 405 2

78360 Sum 2 78613 JARCOV IAGODITA 2,52081E+12 LORENA 12 A 1 109 TIMISOARA TIMIS 87453 20 200 7

78613 Sum 7 78663 TUGUI VASILICA 0 MACIN 3 5 TIMISOARA TIMIS 91998 40 403 5

78663 Sum 5 78681 POPA ADRIAN 1,58032E+12 GHEORGHE LAZAR 36 A 33 TIMISOARA TIMIS 68312 22 200 1

78681 Sum 1 78784 RUSINARU IULIAN 1,69061E+12 TELEGRAFULUI 93 TIMISOARA TIMIS 136855 40 402 42 78784 RUSINARU IULIAN 1,69061E+12 TELEGRAFULUI 93 TIMISOARA TIMIS 136855 40 400 -35

78784 Sum 7 78987 PETROVICS IULIU-ALEXANDRU 1,74041E+12 ION CREANGA 7 TIMISOARA TIMIS 68536 40 400 9

78987 Sum 9 79055 LORENTZ VERGICA,WERNER,M 0 ARISTIDE DEMETRIADE 19 TIMISOARA TIMIS 12463 20 201 1

79055 Sum 1 79223 VIRLEA NICOLAE 1,52033E+12 TIGRULUI 18 1 TIMISOARA TIMIS 137898 22 1 3 79223 VIRLEA NICOLAE 1,52033E+12 TIGRULUI 18 1 TIMISOARA TIMIS 137898 20 200 7

79223 Sum 10 79256 POPOVICI ION,NICULINA-RODICA 0 VULCAN IOSIF 6 1 TIMISOARA TIMIS 75999 20 200 10

79256 Sum 10 79702 TURCIN DANUT 1,72013E+12 POPA SAPCA 3 7 TIMISOARA TIMIS 1225 20 200 3

79702 Sum 3 79815 NICSICI MARIA 0 CONSTANTIN DIACONOVICI L 56 I 2 TIMISOARA TIMIS 26080 20 200 1

79815 Sum 1 79948 LAICHICI CORNELIU-FLORIN 1,56051E+12 COLONEL ENESCU 11 B 4 19 TIMISOARA TIMIS 36559 20 201 6

79948 Sum 6 80015 CSENGERI MARIA, COLOMAN 0 EPISCOP AUGUSTIN PACHA 1 25 TIMISOARA TIMIS 386053 20 1 2

80015 Sum 2 80043 BOZAN GHEORGHE 1,39102E+12 KOGALNICEANU MIHAIL 1 C7 16 TIMISOARA TIMIS 98207 20 202 6

80043 Sum 6 80136 ANGHELESCU NICOLAIE 1,36041E+12 AUREL POPOVICI 2 TIMISOARA TIMIS 362467 22 1 1

80136 Sum 1 80155 CAROL ELVIRA IOLANDA 2,43063E+12 DOINEI 9 B 5 TIMISOARA TIMIS 135484 20 200 3 80155 CAROL ELVIRA IOLANDA 2,43063E+12 DOINEI 9 B 5 TIMISOARA TIMIS 135482 20 200 3

80155 Sum 6 80284 CORLATEANU PAVEL 1,27071E+12 VASILE LUCACI 11 A13 D 6 TIMISOARA TIMIS 145265 20 201 2

80284 Sum 2 80416 PAVELESCU PETRE 1,2312E+12 VASILE LUCACI 11 A13 B 6 TIMISOARA TIMIS 145245 20 203 4 80416 PAVELESCU PETRE 1,2312E+12 VASILE LUCACI 11 A13 B 6 TIMISOARA TIMIS 391802 10 1 3

80416 Sum 7 80648 PESCAROVICI CONSTANTIN 0 REVOLUTIEI DIN 1989 22 12 TIMISOARA TIMIS 118392 40 400 9

80648 Sum 9 81177 DEMA TOMA 0 ION GHICA 19 TIMISOARA TIMIS 363913 20 1 0 81177 DEMA TOMA 0 ION GHICA 19 TIMISOARA TIMIS 393656 20 1 4

81177 Sum 4 81465 STANCIU NICOLAE TIBERIU 0 ARADULUI 8 21 TIMISOARA TIMIS 11188 40 400 3

81465 Sum 3 81929 TELBISZ PAVEL 1,48113E+12 BUCURESTI 24 A 13 TIMISOARA TIMIS 24435 20 200 4

81929 Sum 4 82285 HAVASI MARIOARA 2,55042E+12 VASILE LUCACI 5 A 3 TIMISOARA TIMIS 416710 20 1 2

82285 Sum 2 82507 SATMAREANU DANIELA 1E+13 REVOLUTIEI DIN 1989 3 10 TIMISOARA TIMIS 118441 20 201 2

82507 Sum 2 82778 PASCA VIOREL 1,6708E+12 ANTON SEILLER 11 12 TIMISOARA TIMIS 97900 40 404 1 82778 PASCA VIOREL 1,6708E+12 ANTON SEILLER 11 12 TIMISOARA TIMIS 97900 20 200 -3

Page 24

Sheet 1 82778 PASCA VIOREL 1,6708E+12 ANTON SEILLER 11 12 TIMISOARA TIMIS 97900 40 400 1 82778 PASCA VIOREL 1,6708E+12 ANTON SEILLER 11 12 TIMISOARA TIMIS 9111 20 200 2

82778 Sum 1 82966 CORNEA NICOLAE 0 DOINEI 31 11 TIMISOARA TIMIS 47092 40 400 3

82966 Sum 3 83190 COSTESCU ANA 2,22072E+12 VASILE LUCACI 7 II 10 TIMISOARA TIMIS 145873 20 200 6

83190 Sum 6 83225 KALLO GHEORGHE 1,51032E+12 REVOLUTIEI DIN 1989 7 1 2 TIMISOARA TIMIS 65894 20 202 3 83225 KALLO GHEORGHE 1,51032E+12 REVOLUTIEI DIN 1989 7 1 2 TIMISOARA TIMIS 118509 40 400 0

83225 Sum 3 83278 FARCAS IMRE 0 COLONEL ENESCU 11 B 27 TIMISOARA TIMIS 36553 20 202 6

83278 Sum 6 83429 CULEA VLADIMIR 1,52092E+12 BUCURESTI 15 B3 B 15 TIMISOARA TIMIS 24260 40 400 4

83429 Sum 4 83600 DINU CRISTIAN DORIN 1,81033E+12 VIRGIL MADGEARU 6A 9 TIMISOARA TIMIS 144091 40 402 6

83600 Sum 6 84150 AMBRUS STELA 2,43072E+12 VASILE LUCACI 19 A14 B 4 10 TIMISOARA TIMIS 145614 20 200 1

84150 Sum 1 84277 AVRAMESCU NICOLAE MIRCEA 1,28113E+12 VICTORIEI 7 E 11 TIMISOARA TIMIS 314289 20 200 6

84277 Sum 6 84374 BUCERZAN TRAIAN,ECATERINA 1E+13 CORIOLAN BREDICEANU 1 9 TIMISOARA TIMIS 148377 40 400 6

84374 Sum 6 84640 PIRSOT CONSTANTIN 1,51021E+12 BABA DOCHIA 1 D11 5 TIMISOARA TIMIS 14562 40 401 1 84640 PIRSOT CONSTANTIN 1,51021E+12 BABA DOCHIA 1 D11 5 TIMISOARA TIMIS 14562 40 400 5

84640 Sum 6 85129 IOVA DUMITRU 1,55062E+12 BABA DOCHIA 14 D14 A 10 TIMISOARA TIMIS 14592 20 200 7

85129 Sum 7 85239 ZAHARIA ADRIAN, MARIANA 0 VASILE LUCACI 19 A 4 TIMISOARA TIMIS 145564 20 201 6

85239 Sum 6 85270 IORDANESCU FOGARASI ILDIKO 0 CONSTANTIN DIACONOVICI L 34 1 B 16 TIMISOARA TIMIS 25973 40 400 4

85270 Sum 4 85734 VILCU NICOLAE 1,74012E+12 EMANOIL GOJDU 3 16 TIMISOARA TIMIS 52813 40 402 4

85734 Sum 4 85841 MOLNAR FRANCISC 1,5402E+12 08.03.19 11 1 TIMISOARA TIMIS 1888 40 422 4 85841 MOLNAR FRANCISC 1,5402E+12 08.03.19 11 1 TIMISOARA TIMIS 1888 40 423 6

85841 Sum 10 85993 MATHE ANTAL 1,42072E+12 DOINEI 3 A 1 TIMISOARA TIMIS 47047 40 1 4

85993 Sum 4 86053 POPESCU LUCIAN 1,50071E+12 OLIMPIADEI 10 P 1 TIMISOARA TIMIS 361830 22 1 4 86053 POPESCU LUCIAN 1,50071E+12 OLIMPIADEI 10 P 1 TIMISOARA TIMIS 361830 20 3 -1 86053 POPESCU LUCIAN 1,50071E+12 OLIMPIADEI 10 P 1 TIMISOARA TIMIS 361830 20 1 7

86053 Sum 10 86385 SOMRAK PAVEL 1,3303E+12 ION BARAC 4 TIMISOARA TIMIS 407235 20 2 2 86385 SOMRAK PAVEL 1,3303E+12 ION BARAC 4 TIMISOARA TIMIS 407235 22 1 -1

86385 Sum 1 86396 TARAN DORIAN 1,39061E+12 ION BARAC 14 TIMISOARA TIMIS 16613 20 200 1

86396 Sum 1 86560 BRAD CORNEL 1,51053E+12 ARCIDAVA 42 TIMISOARA TIMIS 11435 20 200 3

86560 Sum 3 86621 VASILESCU MIRCEA SI MARIA 0 TEATRULUI 3 A 15 TIMISOARA TIMIS 135702 40 400 3

86621 Sum 3 86986 PREDA EDUARD 1,46121E+12 PLATANILOR 1 A 13 TIMISOARA TIMIS 112338 40 400 3

86986 Sum 3 87050 DINA CONSTANTIN-IOAN 1,5404E+12 PLATANILOR 11 C 19 TIMISOARA TIMIS 112484 40 400 -34 87050 DINA CONSTANTIN-IOAN 1,5404E+12 PLATANILOR 11 C 19 TIMISOARA TIMIS 112484 40 402 31

Page 25

Sheet 1 87050 DINA CONSTANTIN-IOAN 1,5404E+12 PLATANILOR 11 C 19 TIMISOARA TIMIS 387105 22 3 3 87050 DINA CONSTANTIN-IOAN 1,5404E+12 PLATANILOR 11 C 19 TIMISOARA TIMIS 112484 40 401 9

87050 Sum 9 87052 STURZA VIORICA 2,57031E+12 LUNGA 1 B 15 TIMISOARA TIMIS 112508 20 200 10

87052 Sum 10 87457 ORZA GHEORGHE- MARIAN 1,7512E+12 EUGEN CUTEANU 24 F2 A 3 TIMISOARA TIMIS 353965 40 1 -100 87457 ORZA GHEORGHE- MARIAN 1,7512E+12 EUGEN CUTEANU 24 F2 A 3 TIMISOARA TIMIS 353965 40 3 110

87457 Sum 10 87520 MIHANCEA IOAN, MARIA 1,5006E+12 DAMBOVITA 6 A 3 TIMISOARA TIMIS 45478 40 401 1

87520 Sum 1 87753 CRUCILA ION 1,50103E+12 DREPTATEA 15 D47 B 6 TIMISOARA TIMIS 49703 40 404 1 87753 CRUCILA ION 1,50103E+12 DREPTATEA 15 D47 B 6 TIMISOARA TIMIS 49703 40 401 4

87753 Sum 5 87784 KNEJEV JIVA 1,36122E+12 VASILE LUPU 6 TIMISOARA TIMIS 146004 40 400 3 87784 KNEJEV JIVA 1,36122E+12 VASILE LUPU 6 TIMISOARA TIMIS 146004 40 402 -1

87784 Sum 2 87796 PREDESCU GHEORGHE SI SPERA 0 VASILE LUPU 28 TIMISOARA TIMIS 145986 20 201 1 87796 PREDESCU GHEORGHE SI SPERA 0 VASILE LUPU 28 TIMISOARA TIMIS 145986 40 400 4 87796 PREDESCU GHEORGHE SI SPERA 0 VASILE LUPU 28 TIMISOARA TIMIS 397958 22 1 0 87796 PREDESCU GHEORGHE SI SPERA 0 VASILE LUPU 28 TIMISOARA TIMIS 145986 22 200 0 87796 PREDESCU GHEORGHE SI SPERA 0 VASILE LUPU 28 TIMISOARA TIMIS 145986 40 401 4

87796 Sum 9 88063 GARBA MAGDALENA 2,29122E+12 MANGALIA 38 2 TIMISOARA TIMIS 92918 22 200 1 88063 GARBA MAGDALENA 2,29122E+12 MANGALIA 38 2 TIMISOARA TIMIS 92918 20 201 1

88063 Sum 2 88164 SZILLI PETRU SI ROZALIA 0 BUDAI DELEANU 8 2/A TIMISOARA TIMIS 24747 20 202 1

88164 Sum 1 88460 ALDEA DUMITRU 1,57052E+12 CERCEILOR 1 14 TIMISOARA TIMIS 28419 20 201 3

88460 Sum 3 88472 CRISOVAN LECA IOAN 1,43083E+12 LACULUI 38 11 TIMISOARA TIMIS 79363 20 200 4

88472 Sum 4 88522 SANDU VIRGIL DOREL 1,46083E+12 DAMBOVITA 61 D57 4 TIMISOARA TIMIS 45541 20 200 1

88522 Sum 1 88640 PALINCAS IOANA 2,54061E+12 IORGOVANULUI 2 D62 A 8 TIMISOARA TIMIS 7062 20 200 3

88640 Sum 3 88662 BELEJAN DORU 0 DAMBOVITA 49 D41 A 12 TIMISOARA TIMIS 45149 20 200 1

88662 Sum 1 89048 FUERI NICOLAE 1,48011E+12 DAMBOVITA 55 B 9 TIMISOARA TIMIS 45331 40 402 1

89048 Sum 1 89054 PATRAS IOAN SI NICOLETA 0 DAMBOVITA 55 B 15 TIMISOARA TIMIS 45323 40 403 3

89054 Sum 3 89475 TURCEA LUCACI, ELLA 0 VEGETATIEI 6 4 TIMISOARA TIMIS 146835 20 200 2

89475 Sum 2 89551 CUAJA COSTEL, MARINELA 0 TEATRULUI 2 D33/A 18 TIMISOARA TIMIS 135671 20 200 2

89551 Sum 2 89654 BOLNAVU ION 0 TUDOR VLADIMIRESCU 39A 3 TIMISOARA TIMIS 142616 20 201 1

89654 Sum 1 89854 STOITA IOSIF 1,26021E+12 ANA IPATESCU 18 10 TIMISOARA TIMIS 400430 20 1 2

89854 Sum 2 90048 CHINTA AUREL 1,59011E+12 LACULUI 32 8 TIMISOARA TIMIS 79287 40 402 1

90048 Sum 1 90788 VATAVU IOAN, GEORGETA 0 DAMBOVITA 71 62 TIMISOARA TIMIS 45675 40 400 4

90788 Sum 4 90789 CIOSA ADRIANA 2,67081E+12 DAMBOVITA 71 69 TIMISOARA TIMIS 45681 20 200 6

90789 Sum 6

Page 26

Sheet 1 90884 NEGRU EMIL 1,37041E+12 PLATANILOR 7 B 3 TIMISOARA TIMIS 112884 20 200 1

90884 Sum 1 91084 IOVAN MARIETA DUMITRU I 0 TRANSILVANIA 5 6 TIMISOARA TIMIS 142058 20 201 1

91084 Sum 1 91140 ERSEGEAN SORIN-ALEXANDRU 1,69081E+12 FILATELIEI 1 D 8 TIMISOARA TIMIS 55566 20 200 -4 91140 ERSEGEAN SORIN-ALEXANDRU 1,69081E+12 FILATELIEI 1 D 8 TIMISOARA TIMIS 55568 40 402 11

91140 Sum 7 91155 LAZAR LUCRETIA 2,54042E+12 TRANSILVANIA 20 A 10 TIMISOARA TIMIS 141977 20 200 9

91155 Sum 9 91165 ROZSAN HORTENZIA 0 TRANSILVANIA 20 B 10 TIMISOARA TIMIS 141987 20 200 4

91165 Sum 4 91335 HERTL VICTOR 1,51051E+12 TRANSILVANIA 7 A 6 TIMISOARA TIMIS 142115 40 400 4

91335 Sum 4 91489 KOVALIK MIHAI 1,7812E+12 MARTIR VASILE BALMUS 4 44 A 10 TIMISOARA TIMIS 90487 20 200 6

91489 Sum 6 91645 PATRASCU JENEL MARIAN 1,67082E+12 ROMULUS 34A TIMISOARA TIMIS 152090 40 1 8

91645 Sum 8 91699 HENZEL IZABELLA LUMINITA 2,74062E+12 IORGOVANULUI 3 D60 17 TIMISOARA TIMIS 75476 20 200 3

91699 Sum 3 91980 CIOCA DUMITRU, ANA 0 IOSZEF PREYER 3 9 TIMISOARA TIMIS 77511 20 201 3

91980 Sum 3 92102 BARBIAN TITUS STEFAN 0 ION BARAC 15 50 TIMISOARA TIMIS 16660 20 200 1

92102 Sum 1 92282 STRAUTA DORIN 0 TUDOR VLADIMIRESCU 33 TIMISOARA TIMIS 142604 40 401 8

92282 Sum 8 92400 MERJAN IOAN 1,55121E+12 CAPITAN DAMSESCU 18 1 TIMISOARA TIMIS 26983 22 2 2

92400 Sum 2 92463 HY HERMINE 2,55031E+12 LACULUI 14 13 TIMISOARA TIMIS 79000 40 401 9

92463 Sum 9 92544 CRISCIU CLAUDIU 0 DAMBOVITA 75 75 20 TIMISOARA TIMIS 45745 40 400 3

92544 Sum 3 92597 POPOVICI GABRIELA LUMINITA 2,73092E+12 IORGOVANULUI 3 8 TIMISOARA TIMIS 9075 20 201 2

92597 Sum 2 92688 TOPARCEANU MIRCEA, MARIANA 0 CUTEZATORILOR 4 18 TIMISOARA TIMIS 42532 40 402 6

92688 Sum 6 92838 SOARE ANTON 1,72082E+12 FRATERNITATII 2 D 13 TIMISOARA TIMIS 56170 40 401 3

92838 Sum 3 93013 MIRSA DANILA 0 LACULUI 34 D62 A 7 TIMISOARA TIMIS 79330 40 402 1

93013 Sum 1 93103 MIHAESCU CATALIN 1,76063E+12 DAMBOVITA 60 C23 A 9 TIMISOARA TIMIS 45518 40 401 3

93103 Sum 3 93211 LOREA ALEXANDRU 1,55021E+12 DAMBOVITA 86 118 TIMISOARA TIMIS 412669 20 1 3

93211 Sum 3 93416 PACALICI GHEORGHE, VALERIA 0 DAMBOVITA 82 8 TIMISOARA TIMIS 45853 20 200 3

93416 Sum 3 93665 ROTAR VIOARA VICTORIA 2,37073E+12 PLATANILOR 9 A 20 TIMISOARA TIMIS 377255 20 1 4

93665 Sum 4 93761 VATAFU GHEORGHE, JANA 0 IOSZEF PREYER 16 2 TIMISOARA TIMIS 77446 20 202 2 93761 VATAFU GHEORGHE, JANA 0 IOSZEF PREYER 16 2 TIMISOARA TIMIS 77446 20 201 3

93761 Sum 5 93822 PANFILOIU CTIN 0 CERCEILOR 3 4 TIMISOARA TIMIS 28473 40 400 2

93822 Sum 2 93997 STEF DANIELA 2,75053E+12 ORSOVA 26 88 B 1 7 TIMISOARA TIMIS 391200 40 1 1

93997 Sum 1 94274 BALOG IOAN 0 MURES 7 B 1 6 TIMISOARA TIMIS 102305 20 200 1

Page 27

Sheet 1 94274 Sum 1

94337 FLOREA MIRCEA 1,71051E+12 MURES 13 B 10 TIMISOARA TIMIS 391633 22 1 1 94337 FLOREA MIRCEA 1,71051E+12 MURES 13 B 10 TIMISOARA TIMIS 391633 20 1 1 94337 FLOREA MIRCEA 1,71051E+12 MURES 13 B 10 TIMISOARA TIMIS 101809 20 201 3

94337 Sum 5 94457 PARTENIE SANDA 2,43102E+12 LIVIU REBREANU 02.01.08 A 14 TIMISOARA TIMIS 355165 40 2 1

94457 Sum 1 94855 DUMITRANA MARCEL 1,49012E+12 POGONICI 1 B 1 TIMISOARA TIMIS 113425 40 401 4

94855 Sum 4 94928 MOLNAR IOSIF,VERONICA 0 POGONICI 2 B 10 TIMISOARA TIMIS 113456 20 200 8

94928 Sum 8 94969 ABRAHAM ILONA 2,53081E+12 LEONARD NICOLAE 8 A 16 TIMISOARA TIMIS 104516 20 200 1

94969 Sum 1 94984 CIOBOTICI PETRE 1,50012E+12 RECAS 892 COM RECAS TM 392887 20 1 6

94984 Sum 6 95074 LUNGU ILARION 1,46081E+12 CHISODEI 89 TIMISOARA TIMIS 31474 40 400 3

95074 Sum 3 95098 STREINU AUREL 1,33111E+12 CHISODEI 8 TIMISOARA TIMIS 31464 40 401 5

95098 Sum 5 95622 BARBOS L 0 CLOPOTULUI 5 17 TIMISOARA TIMIS 36050 20 200 2

95622 Sum 2 95983 VASLUIANU CONSTANTIN 0 ETERNITATII 45 4 TIMISOARA TIMIS 54292 40 400 9

95983 Sum 9 96004 VENTURINI IOSIF 0 STEAUA 12B 12B 8 TIMISOARA TIMIS 129829 40 401 9

96004 Sum 9 96023 STANCA CRISTINEL 0 CUCULUI 3 6 TIMISOARA TIMIS 41391 40 401 2

96023 Sum 2 96094 OLARIU GHEORGHE 1,66023E+12 FARA 456 CARANI (SINATM 415213 20 2 2 96094 OLARIU GHEORGHE 1,66023E+12 FARA 456 CARANI (SINATM 415213 20 1 6

96094 Sum 8 96191 SANDU TIBI 1,54121E+12 ARH. VICTOR VLAD 0 47 E 1 TIMISOARA TIMIS 149321 40 401 19 96191 SANDU TIBI 1,54121E+12 ARH. VICTOR VLAD 0 47 E 1 TIMISOARA TIMIS 130755 40 400 -16

96191 Sum 3 96330 DOLHA VASILE 1,5711E+12 ETERNITATII 0 49 A 5 TIMISOARA TIMIS 54261 20 201 4 96330 DOLHA VASILE 1,5711E+12 ETERNITATII 0 49 A 5 TIMISOARA TIMIS 130953 20 206 4

96330 Sum 8 96624 CICALAU ROMAN 0 STEAUA 15 D 1 TIMISOARA TIMIS 130001 40 400 1

96624 Sum 1 96667 SERBAN MARIN 0 STEAUA 13 13 D 12 TIMISOARA TIMIS 129894 40 400 1

96667 Sum 1 96795 TEREU DORIN 1,58111E+12 COMARNIC (BUJORILOR) 36 C 8 TIMISOARA TIMIS 37109 40 403 1

96795 Sum 1 97242 TODEA IOSIF 1,60083E+12 MUZICII 3 B 2 12 TIMISOARA TIMIS 324767 40 1 4 97242 TODEA IOSIF 1,60083E+12 MUZICII 3 B 2 12 TIMISOARA TIMIS 324767 40 2 15 97242 TODEA IOSIF 1,60083E+12 MUZICII 3 B 2 12 TIMISOARA TIMIS 113463 40 401 -12

97242 Sum 7 98331 ENACHE DANIEL 0 COMARNIC (BUJORILOR) 189 TIMISOARA TIMIS 37037 40 401 9

98331 Sum 9 98439 MEINZENBACH VIOLETA,NORBERT 0 STEAUA 41 B 2 TIMISOARA TIMIS 130491 20 200 4

98439 Sum 4 98465 LETAI GAVRIL 0 STEAUA 49 49 E 1 TIMISOARA TIMIS 130923 40 400 2

98465 Sum 2 98530 SERBAN ADELINA-MIRELA CLOPOTULUI 1 B8 A 19 TIMISOARA TIMIS 35940 20 200 3

98530 Sum 3 98725 HARDUT RUSALIM 0 MURES 17 B 4 TIMISOARA TIMIS 101924 40 401 4

Page 28

Sheet 1 98725 Sum 4

98785 LAZAR COSMIN VALENTIN 1,75052E+12 TRAIAN SIMU 4 TIMISOARA TIMIS 20540 40 402 -10 98785 LAZAR COSMIN VALENTIN 1,75052E+12 TRAIAN SIMU 4 TIMISOARA TIMIS 68391 40 1 14

98785 Sum 4 98939 BURILEANU CONSTANTIN-IONEL 1,73091E+12 ANA IPATESCU 10 D28 6 TIMISOARA TIMIS 129593 20 200 19 98939 BURILEANU CONSTANTIN-IONEL 1,73091E+12 ANA IPATESCU 10 D28 6 TIMISOARA TIMIS 391930 20 1 -17

98939 Sum 2 99051 PETCOV TIHOMIR 0 BRAN 9 TIMISOARA TIMIS 20557 40 403 3

99051 Sum 3 99170 KANALAS MONICA SILVIA 2,60061E+12 MARTIR ALEXANDRU FERKEL 9 13 TIMISOARA TIMIS 30987 20 202 6

99170 Sum 6 99223 FAZEKAS ADELA 0 STEAUA 47 47 C 1 TIMISOARA TIMIS 130785 20 200 1

99223 Sum 1 99328 GRAMA FLOAREA 0 STEAUA 53 D 4 TIMISOARA TIMIS 131131 20 200 9

99328 Sum 9 99488 MARTI CAROL 1,5508E+12 BRAN 7 A 11 TIMISOARA TIMIS 20537 40 402 4

99488 Sum 4 99543 TODERESC LUCIA 2,6001E+12 COMARNIC (BUJORILOR) 160 408 TIMISOARA TIMIS 36959 20 200 2

99543 Sum 2 99772 IGNAT VASILE, OLGA 0 COMARNIC (BUJORILOR) 58 58 A 4 TIMISOARA TIMIS 37221 20 200 1

99772 Sum 1 99805 BOIERU FLORIN 1,60102E+12 ANA IPATESCU 21 9 TIMISOARA TIMIS 8392 40 401 6 99805 BOIERU FLORIN 1,60102E+12 ANA IPATESCU 21 9 TIMISOARA TIMIS 8392 40 400 -1

99805 Sum 5 99919 SOIMAN VIOREL, VIOLETA 0 STEAUA 36 36 C 2 TIMISOARA TIMIS 130275 20 200 1 99919 SOIMAN VIOREL, VIOLETA 0 STEAUA 36 36 C 2 TIMISOARA TIMIS 130275 40 400 0

99919 Sum 1

Page 29