keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 194/15.04.2014 privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2014

15.04.2014

Hotararea Consiliului Local 194/15.04.2014
privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-9108/07.04.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Comisiei de analiza a proiectelor culturale aprobat prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara cu nr. 1130/07.06.2013;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
Având în vedere Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;
Având în vedere art. 36 alin. (2) litera b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În conformitate cu art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba proiectele culturale cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2014, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2: Se aproba finantarea, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, Cap. 67.02, a evenimentelor culturale ale institutiilor, asociatiilor, fundatiilor si organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ prevazute în Anexa 1 la prezenta hotarâre.
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentelor se vor realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Economica si Biroul Organizare Evenimente din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotari diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Fundatia/ONG Titlul proiectului Media punctajului Suma solicitată Suma propusa OBSERVATII

2 Fundatia Bega Cochete pe biciclete 2014 82,5 12 821,8 lei 8000

3 Asociatia Simultan Spatii in asteptare, ed a IIIa 81,6 25 000,0 lei 15000

4 Fundatia Balul Vienez Balul Vienez de la TM 78,4 25 000,0 lei 15000

5 Fundatia Bega Numaratoarea de Toamna 2014 76,25 18 241,5 lei 10000

6 Fundatia Bega Concursul foto 2014 74,5 4 515,0 lei 2500

7 Asociatia Artdendum FAZ - Free art Zone 74,2 30 900,0 lei 15000

9 Asociatia Culturala Art Time Zilele Strauss 73 55 440,0 lei 28000

10 Fundatia Integratio Vinerea Culturala 72,6 4 800,0 lei 2640

11 Fundatia Universitatea de Vest TM Al doilea congres mondial consacrat 72,4 30 000,0 lei 15000

12 Romania Brass Society Concursul International de alamuri TM 71,8 18 400,0 lei 10120

13 Fundatia UVT Timisoara Capitala Europeana 71,4 43 361,0 lei 18000

14 Fundatia SSB Sa invatam sa traim sanatos 71 3 100,0 lei 1705

15 Archiepiscopia Ortodoxa Romana a TM Creatie si innoire prin traditie 70,75 4 000,0 lei 2200

16 Asociatia Cineclub CFR TM Digitalizare filme cinecluburi 70,2 5 000,0 lei 2750

17 Uniunea Artistilor Plastici Placi comemorative 69,5 22 000,0 lei 10000

18 Asociatia Centrul Multimedia Teatru la Pachet "Denny si adanca mare albastra" 68,8 17 000,0 lei 9350

19 ACDS Magnum Team Festivalul International de dans 2014 68,4 50 000,0 lei 17500

20 UVT Conf. Internationala Geografia Univ. Timisoareana, aniversare 55 ani 68 14 000,0 lei 7000

21 Fundatia UVT AIESEP specialist 67,8 50 250,0 lei 17500

22 Fundatia UVT Workshop-dezvotarea gandirii economice 67,6 57 600,0 lei 15500

23 Asociatia Orizonturi Culturale Italo-Romane Revista Orizonturi culturale Italo-Romane 67,4 50 400,0 lei 17000

24 Asociatia Orizonturi Culturale Italo-Romane Paul Neagu - O punte spre lume 67 33 600,0 lei 10000

25 Asociatia CSJA Aventuri de ziua copilului 67 8 554,0 lei 4704,7

26 Asociatia Orizonturi Universitare Editarea cartii - The Bell of Freedom 66,6 4 000,0 lei 2200

28 Teatrul pentru Copii si Tineri 'Merlin' Timisoara, orasul meu in europa 66,25 50 000,0 lei 25000

29 Asociatia Documentor Independ media for civil society 66 74 350,0 lei 20000

30 Asociatia Orizonturi Universitare Targ de carte - orizonturi universitare 65,8 4 500,0 lei 2475

31 Uniunea Sarbilor din Romania Ateliere de interpretare din limba sarba 65,4 10 000,0 lei 5500

32 MEA - Medical Engineering Association TIME - Timisoara International Medical Engineering Summer School 65,4 20 000,0 lei 9000

33 Uniunea Artistilor Plastici Diplomatic art 65,2 60 000,0 lei 20000

34 Uniunea Artistilor Plastici Jerfa 65,2 10 000,0 lei 5500

35 Uniunea Sarbilor din Romania Maratonul Cantecului si dansului popular sarbesc 65 10 000,0 lei 5500

36 Asociatia Culturala Art Time Spectacol "Cenusareasa" 70 45 500,0 lei 10000

37 Organizatia noua Acropola in Romania Zilele filozofiei IX, saptamana culturii V, ciclul de conferinte - enigme tehnologice 65 7 600,0 lei 4180

Fundatia Bega Ture Banatene si proiectii de film 2014 73,5 15 913,8 lei 0 al 4-lea proiect Fundatia Bega Pedalarea de primavara 2014 71,75 15 028,1 lei 0 al 5-lea proiect

Fundatia UVT Scoala de vara internationala EMES pentru doctoranzi 60,2 15 000,0 lei 0 al 4-lea proiect

2 Asociatia Culturala Ariergarda Carti - Patrimoniu Bnatean 64,5 17 920,0 lei 0 Punctaj insuficient

3 Asociatia Orizonturi Universitare Premierea studentilor eminenti 64,2 18 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

4 Fundatia Diaspora Folosirea spatiului public si relatiile interetnice 64 6 690,0 lei 0 Punctaj insuficient

5 Teatrul pentru Copii si Tineri 'Merlin' Sarbatoarea a 65 de ani de teatru de animatie in TM 64 150 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

6 Asociatia Culturala Ctin Brancusi Pantheon Banatean - Remus Radulet 63,8 2 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

7 Asociatia Orizonturi Culturale Italo-Romane Romania Altfel, TM Altfel 63,6 25 200,0 lei 0 Punctaj insuficient

8 Asociatia Art Embrance Festival de tango argentinian 63,25 5 800,0 lei 0 Punctaj insuficient

9 World Beauty Congress Dress of the World 63 151 507,0 lei 0 Punctaj insuficient

10 Asociatia Ladybird Timisoara - Oras multilingvistic 62,2 5 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

11 Colegiul Tehnic Azur Capitale verzi ale europei 62 1 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

12 Asociatia Memorilul Revolutiei Timisoara - "Memorialul Revolutiei"

Cupa Memorialul Revolutiei 61,6 7 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

13 Asociatia Memorilul Revolutiei Timisoara - Pelerinaj la Bucuresti

Pelerinaj la Bucuresti 61,6 10 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

14 Fundatia Carturesti Street delivery prezinta train delivery 61,2 60 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

15 Uniunea Artistilor Plastici Timisoara de ieri si de azi 61,2 8 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

16 Asociatia Marele Ecran, Pelicula Culturala, Asociatia Camera 4

60,8 0 Punctaj insuficient

18 Asociatia Culturala Ctin Brancusi Pantheon Banatean - Academicenii 59,9 4 500,0 lei 0 Punctaj insuficient

19 Asociatia Memorilul Revolutiei Timisoara - Prin sport, cinstim eroii

cupa Eroii Neamului 59,4 5 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

20 Asociatia Culturala Ctin Brancusi Editarea cartii - brancusi in expozitii din Romania 58,8 2 500,0 lei 0 Punctaj insuficient

21 ACDS Magnum Team Festivalul inter. De muzica, dans si teatru in strada 58,8 30 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

22 Muzeul de Arta Simpozion National 58,75 58 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

23 Fundatia Politehnica Festivalul INT. de litereatura Timisoara 58,75 56 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

24 Asociatia Ladybird Lady Bird's story 57 5 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

25 24- Altar Comemorarea eroilor martiri si aniversarea a 25 de ani de la Revolutie 56,6 30 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

26 Muzeul de Arta Expozitie personala Stefan Caltia 53,75 35 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

27 Asociatia Ador Copiii Vreau sansa la o familie 53,6 23 026,5 lei 0 Punctaj insuficient

28 Asociatia Memorilul Revolutiei Timisoara - Pelerinaj la Slatina

Pelerinaj la Slatina 52,4 5 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

29 Colegiul Tehnic Azur Simpozionul Nat. 2014, Calitatea produselor si servicilor 52 1 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

30 Colegiul Tehnic Azur Simpozion International 51,2 3 500,0 lei 0 Punctaj insuficient

31 Fundatia Culturala Orient Latin Lacrima de intuneric 50,6 0 Punctaj insuficient 32 Muzeul de Arta "DOI" 49,5 35 000,0 lei 0 Punctaj insuficient 34 Liceul Teoretic N.Lenau Destinulscriitorului - arc peste timp 47 0 Punctaj insuficient

35 Asociatia Stuparului Banatean TM - o valuare apicola Europeana 43,6 32 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

36 Asociatia romana pt propaganda si istoria aeronauticii

Sesiunea de toamna a Parteneriatului European al asociatiilor Fortelor Aeriene 40,2 2 500,0 lei 0 Punctaj insuficient

37 Asociatia Art Folclor national Ptrica Moise si invitatii sai 39,5 0 Punctaj insuficient

38 Asociatia Societatea Makedon-Armana Ortodoxia Romana in Balcani 35,6 20 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

39 Asociatia Societatea Makedon-Armana Identificarea Cladirilor 35,2 40 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

40 Asociatia Societatea Makedon-Armana Zilele culturii armane 35,2 40 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

41 Asociatia 16 Decembrie Jubileu 25 28,6 1 150 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

42 SC Sabotage Events SRL 25 44 700,0 lei 0 Punctaj insuficient

43 Ardor Banat Competitia Nationala de dezbateri Academice "Timisoara Open 2014" 24,4 21 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

44 Ardor Banat Forumul Regional de dezbateri academice 23,4 7 000,0 lei 0 Punctaj insuficient

45 Asociatia Evanghelistica si de Caritate "Iisus Speranta Romaniei"

Marsul Invierii 20,5 0 Punctaj insuficient

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC 2014 – 9108/07.04.2014

Aprobat Primar Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local

al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2014

Prin HCL 242/ 23.04.2013 a fost aprobat noul regulament al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1130/7.06.2013 a fost aprobata componenta Comisiei de analiza a proiectelor culturale, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2014.

În continuare, a fost demarată procedura conform regulamentului de aplicare aprobat prin HCL 242/2013.

A fost întocmit un proces verbal cu proiectele jurizate de catre Comisia de analiza a Consiliului Local şi a fost redactată lista cu proiectele admise, cu sumele propuse spre aprobare în şedinta de Consiliu Local. Propunem aprobarea sumelor alocate în urma jurizării de către Comisia de analiza a proiectelor culturale. Lista proiectelor culturale admise şi respinse va fi anexă a proiectului de hotărâre de consiliu local. Viceprimar Avizat, Dan Diaconu SECRETAR, Ioan Cojocari Directia Comunicare Direcţia Economică,

Alina Pintilie Smaranda Haracicu Director Director Întocmit, Ana-Maria Atomoaei

Avizat Juridic