keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 142/05.04.2016 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2016

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 142/05.04.2016
privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-008169/04.04.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere că Programul anual al finanţărilor nerambursabile a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 33/18.02.2016 şi că Anunţul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 34/19.02.2016;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
Avand in vedere adresa Casei de Cultura a Municipiului Timisoara SC2016-008168/04.04.2016;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 41/02.02.2016, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local;
Având în vedere prevederile art.36, alin (2) litera b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă lista proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2016, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă suplimentarea sumelor din cadrul clasamentului, din surse provenind din acelaşi capitol bugetar.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredintează Casa de Cultură a Municipiului Timişoara şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroul Şcoli - Spitale;
- Biroul Sport - Cultură;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: hcl_142_anexa.pdf

TABEL JURIZARE PROIECTE CULTURALE- FINANŢĂRI NERAMBURSABILE — 2016 ANEXA 1 CU AMENDAMENTE 44 HCL Mr. 42 du 05-0%. 206 Nr.Crt. Fundatie/Asociatie/ONG Denumire proiect CI 2 C3 c4 Punctaj | Suma Suma primita | Observatii final solicitata lei lei 01. Prof.univ. POPOVICI GHEORGHE, BANATUL MONTAN... GHID 68 62 73 61 66 15.000 3.000 TURISTIC —realizarea lucrarii intr-o limbă de circulatie internationala 2. Asociatia Culturala Metropolis Caravana Metropolis — Cinema in aer 99 99 96 98 98 69.968 14.700 liber 3. Cosma Constantin Publucarea cartii “BYPASS 48 41 42 53 46 1.400 - Punctaj sub 65 SENTIMENTAL” 4. Asociatia Culturala Antagon Festivalul Antagon 98 99 95 98 975 70.000 14700 5. Asociatia Societatea Inventatorilor din Salonul International de Inventii si 58 65 47 34 36 24.500 - Punctaj sub 65 Banat Inovatii Traian Vuia Timisoara, ed. a II-a 6. Centrul Cultural PLAT Festivalul PLAI 100 100 100 100 1000 500.000 200.000 7. Centrul Cultural PLAI LivelnTM 100 99 100 9% 98,7 100.000 21.500 8. Asociatia Casa PLAT (AMBASADA) Creative Community Development 100 97 100 100 98,75 60.000 12.500 9. Asociatia Club Lions Diamond Concurs muzical international Lions 100 100 100 100 100 13.000 3.300 10. Asociatia Culturala KRATIMA Poartă Artă 100 98 100 100 99,5 97.500 20.900 1 Asociatia Culturala KRATIMA Noi mize ale politicilor culturale. 81 "7 80 80 795 64.000 10.200 Dinamici europene 12, Asociatia Culturala KRATIMA Festivalul Internaţional Vox-Cantus 91 94 94 90 92,25 87.500 18.600 Mundi 13. Asociatia Cadrelor Militare în Rezerva si | Sa promovam un oras european si valorile | 61 52 38 63 59 8.957 - Punctaj sub 65 Retragere “Al.Ioan Cuza” sale prin deviza: „Patrie-Onoare- Demnitate” 14. Asociatia Documentelor Open Documentary Session, ed.a VI-a 97 100 78 - 91,66 34.000 6.600 13. Asociatia Prologos MusicART 55 33 56 - 53,33 13323 Punctaj sub 65 16. Asociatia Prologos 2016 — Anul comemorativ Sfintul Antim | 62 48 30 74 38,50 10.144 Punctaj sub 65 Ivireanul

17. Asociatia Prologos Cenaclul Literar „Bucuria cuvintului”- 86 86 86 86 86 11.016 2.300 nivel national 18. Asociatia Mariana Draghicescu Felicia Proiect Festivalul Concurs National 2 58 60 76 66,5 30.000 3.000 „Mariana Draghicescu”” 19. Asociatia Mariana Draghicescu Cântecele şi portul câmpiei "N 65 58 57 62,75 24.500 - Punctaj sub 65 20. Asociatai Evanghelistica si de caritate O zi pentru caritate 59 58 359 37 38,23 13.000 - Punctaj sub 65 “Isus Speranta României” 21. Asociatai Evanghelistica si de caritate Marsul Invierii 453 38 44 44 42,75 17.000 - Punctaj sub 65 “Jsus Speranta României” 22. Fundatia Alternativa Asfalt Muzical 83 31 85 87 34 84.000 17.900 23. Fundatia Politehnica Timisoara Festivalul International de Literatura de la | 90 81 90 92 88,25 161.000 160.000 Timişoara “La Vest de Est? La Est de Vest ” 24. Fundatia Herczeg Baroque Urban 7” 78 76 90 80,75 52.000 10.700 23. Asociatia Pelicula Culturala Ceau Cinema! Festival de Buzunar 95 100 100 100 98,75 44100 8.900 26. Asociatia Societatea Culturala Next, Caravana Filmelor NexȚ- Picnic si 100 90 100 100 97,5 24.292 4.400 cinema sub clar de luna 21. Societatea Enciclopedica a Banatului Enciclopedia Banatului, vol.I Literatura, 92 39 86 86 88,25 20.000 3.500 ed all-a 28. Societatea Enciclopedica a Banatului Alexandru Ruja. Spiritul Cultural al - 82 89 90 87 10.000 2.200 Timişoarei 29. Societatea Enciclopedica a Banatului EUGEN TODORAN Scrieri E. - 82 84 87 84,33 10.000 2.200 Publicistica 30. Oprean Flavius Milionor Sean Norvis — The Way 1 Feel 70 2 73 65 7 7.000 1.730 31. Asociatia pentru Patrimoniu, Arta si Artefacte medievale de piele în cetatea 7” 80 7 33 80,25 173500 3.000 Natura, TimiDoara 32. Universitatea de Vest Timisoara Traducere in lb. engleza volum “Istoria 93 100 99 94 97 18.620 3.100 Banatului” 33 Organizatia Noua Acropola in Romania, Zilele Filosofiei, editia a XI-a- Timpurile | 65 85 99 66 18,75 8.400 2.900 se schimba, ideile nu. Filosofie practica pentru timpuri moderne 34. Organizatia Noua Acropola în Romania, Saptamina Culturii, editia a VII-a 653 66 70 39 65 7.000 1,400 33. Organizatia Noua Acropola în Romania, Zina Internationala a Muzicii 80 83 82 78 80,75 3.500 1.600

36. Universitatea de Vest Conferinţa Internaţională Convingeri şi 93 88 89 93 90,75 28.000 6.300 comportamente în educație şi cultură 37. Asociatia Marele Ecran Ruta Colibasanu Lipsa documente buget 38. Asociatia Sonoro Festivalul SoNoRo 2016 „La muse et le 100 100 100 - 100 50.000 10.200 poet” 39. Fundatia Universitatea de Vest Gala Premiilor UVT, editia a II-a 88 91 91 n 83,25 52.000 10.700 40. Fundatia Universitatea de Vest Conferintele publice de joi seara ale 83 86 97 87 88,75 45.000 9.100 Universitatii de Vest 41. Fundatia Universitatea de Vest Conferinta „Diaspora in cercetarea 87 75 83 93 845 210.000 45.200 stiintifica si invatamintul superior din Romania” 42. Fundatia Oeconomica Timisiensis Conferinta Stiintifica Anuala a 67 64 67 76 68,5 74130 6.400 Economistilor Romani din Mediul Academic din Strainatate 43. Universitatea de Vest Timisoara Barocul în ipostaze contemporane, editia 95 96 93 83 91,75 17.000 3.000 aV-a 44. Asociatia ATAT Festivalul International de Teatru T4T, 95 93 91 98 9473 54.197,5 11.100 editia a XVII-a 45. Asociatia ATAT Festivalul de Arte ManyFest, editia aX-a | 95 92 89 98 93,5 49.512,5 10.100 46. Asociatia Academica de Arta 3A Modul educativ si Expozitia de arta 66 73 75 63 69,75 21.000 2.100 vizuala „Conftuente” 47. Asociatia Culturala Contrasens Albumul de arta „Poinf”- Artisti 100 100 100 99 99,75 50.000 10.200 timisoreni contemporani 48. Asociatia Culturala Contrasens Idei din mansarda 93 84 87 94 89,5 50.000 10.200 49. Fundatia Carturesti Street Delivery Timisoara 97 98 9% 9% 96,75 49.000 10.000 30. Universitatea de Vest- Centrul de Tineri romani adoptati pe intregul 91 87 63 83 81,50 7.000 3.000 asistenta Sociala si Cercetare a mapamond interactiunii copil/parinte Cc 51. Asociatia Societatea Internationala de Concursul de interpretare si creatie 99 98 100 93 975 11.000 2.400 Studii Muzicale artistica Young Artists , ed.a V-a 32. Asociatia Societatea Internationala de International Musicology Congress, editia | 95 90 97 85 91,75 19.200 3.300 Studii Muzicale aTll-a 33. Clubul Sportiv “Asociatia Alergotura”, „Shine your Light! Light up your city” - 71 65 92 76 27.880 3.800 34. Clubul Sportiv “Asociatia Alergotura”, Cultura implicarii — „Out of passivity - 65 65 72 67,33 10.000 2.000

post-selfies” 55. Clubul Sportiv “Asociatia Alergotura”, Crosul Cetatii Tiraisoarei — 300 de ani pe | - "N 65 82 72,66 7.000 1750 urmele lui Eugeniu de Savoya 56. Asociatia ALLMA-ALL is Music Sabotage Festival 2016 93 97 95 7 91 165.000 35.100 Association 37. Asociatia ALLMA-ATL is Music Launmomentdat in parc Festival 2016 75 93 95 63 81,5 165.000 35.100 Association, 58. Asociatia Culturala “Art Time” Spectacol-poveste cu si peniru copii 82 95 100 76 88,25 52.500 10.800 59. Asociatia Culturala “Art Time” Festivalul „Art Time”- Zilele Muzicii 93 97 94 89 9325 119.000 25.700 Vieneze, ed a IV-a 60. Asociatia Culturala “Art Time” Educatia muzicala a elevilor în scoli si 83 9% % 60 83,75 14.000 3.100 licee 61. Arhiepiscopia Timisoarei, Creatie si innoire prin traditie, editia a HI- | 69 47 48 67 37,75 14.000 - Punctaj sub 65 a 62. Arhiepiscopia Timisoarei, Tabara de Creatie „Icoana mea”, ed. alla | 62 50 63 68 60,75 10.000 = | Punctaj sub 65 53. Fundatia Integratio, Vinerea Culturala 3.0- Program 100 100 100 96 99 6.100 2.700 educational de promovare a culturii si a multiculturalitatii zonei Banat ia rindul elevilor de gimnaziu 64. Asociatia Romana a Filmului Festivalul International de Fim Timishort, | 97 93 99 97 96,50 199.500 42.800 Independent, ed. a VI-a 65. Societatea Culturala Romano- Festivalul International de Arte 99 99 97 95 97,50 419.500 92300 Germana/Centrul Cultural German, Performative Timisoara II 56. Societatea Culturata Romano- Cafekultour/Saptamina cafenelelor 97 97 97 9% 96,75 14.500 3.200 Germana/Centrul Cultural German, 67. Societatea Culturala Romano- Das Deutschlandprojekt „Orasul Weimar” | 70 76 64 68 59,50 21.300 2.100 Germana/Centrul Cultural German, 68. Asociatia Piata Unirii Concerte si recitaluri la statuie N" 65 68 72 69 54.122 4.400 69. Asociatia pentru Educatie, Cultura si Casuta Piticilor 7 7 82 74 785 14.000 2.400 Antreprenoriat, 70. Asociatia pentru Educatie, Cultura si Festivalul Filmului de Umor in aer liber 9% 99 94 95 95,75 14.600 3.200 Antreprenoriat, 71. Asociatia pentru Educatie, Cultura si Festivalul Filmului Francez 97 95 95 95 95,5 18.000 3000 Antreprenoriat, 72. Asociatia “Casa Luminii”, Istoria mestesugului de bijutier- 36 78 70 94 82 418.050 9.800 ceasornicar din Banatul secolului trecut 13. Asociatia Centrul pentru Strategii de Cursa Culturala 2016 85 80 72 87 81 12.600 2.800 Dezvoltarea a Tineretului 74. Asociatia Bastion-Varbastya Zilele Maghiare din Timisoara 94 95 95 86 92,5 3.000 2.250

75. Ordinul Arhitectilor din Romania, Filiala | Priveste orasul- bienala timisoreana de 100 106 100 100 100 224.900 48.600 Teritoriala Timis arhitectura 76. Asociatia Culturala BeliBagren/ Bagrinul | Multiculturatitate si duhovnicie în Banat 83 84 78 96 85,25 9.976 2.200 Alb, 11. Fundatia Politehnica Timisoara, Ghid Regional Banat i 76 80 85 79,50 27.500 | 3.800 78. Asociatia Pro Philarmonia Trilogia Sensului Vietii 93 98 98 = 97 84.000 17.900 7. Liga Studentilor din Facultatea de MecArt 67 80 73 67 71,73 10.000 2.500 Mecanica, 80. Liga Studentilor din Facultatea de Robomaniacs 70 63 6â 80 69,75 10.000 2.000 Mecanica din Timisoara 81. Asociatia Freidorf, Freidorful creativ in curtea scolii 88 94 74 86 85,50 3.500 1.575 82. Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis, | Recontextualizarea artei si tehnicii 91 83 83 95 88 22.500 4.000 analogice in fotografie, film si sunet 83. Institutul Roman pentru Dezvoltarea Cultural Crossroads 7 82 84 76 80,25 66.006 13.800 Tinerilor 84. Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis, | Analog Mania 91 83 m 91 85,50 89350 19.000 85. Institutul Roman pentru Dezvoltarea Provocare la cultura 88 86 86 86 86,50 64.750 13.500 Tinerilor, 86. Institutul Roman de Educatie a Adultilor | Festivalul Sanselor tale 100 100 100 94 98,50 45.500 9.200 Timisoara, 87. Asociatia Iubesc Timisoara, Artele Iuzionismului 13 75 82 78 73 27.650 3.800 88. Asociatia Iubesc Timisoara, Iubesc Timisoara = 86 86 73 82,3 31.000 5.900 89. Asociatia Culturala Viva la Musica, Oktoberfest Timisoara, ed. III-a 71 54 55 83 66,25 287.658 27.700 90. Asociatia “Oaza bunei vestiri”, Tineri pianisti timisoreni, ed. a II-a 91 99 82 87 89,75 53.733 3.000 91. Liga Studentilor din Facultatea de ISWinT 76 75 14 92 79,25 21.000 3.600 Automatica si Calculatoare, 92. Organizatia Studentilor din Universitatea | StudentFest 25 91 92 88 86 89,25 261.000 56.700 de Vest din Timisoara, 93. Asociatia Tineri implicati in Dezvoltare, Saptamina de cultura pentru studenti - 94 100 93 95,66 23.100 4200 94. Asociatia 24/7 House 360, Centrul multifunctional pentru arta si 83 88 88 84 83,73 69.07% 14500 cultura 95. Asociatia Memoria Culturii, Klapka Jazz Poetry 90 = 100 90 93,33 84.000 17.900 96. Asociatia Memoria Culturii, Timisoara 300 — Prinz Eugen 98 - 100 97 98,33 61.600 12.800 97. Societatea Studentilor in Medicina din Open borders — The cure for culture 37 68 69 97 80,25 17.500 3.900 Timisoara, 98. Fundatia Balul Vienez de la Timisoara, Raspindim generozitate printr-o floare de | 94 98 100 86 94,5 113.600 24.500 colt 99. Asociatia Culturala Ariergarda, Carti din seria Patrimoniul literar 91 89 91 92 90,75 28.000 5.300 banatean. 100. Asociatia cultural-educationala Muzica pe roti 100 98 100 - 99,33 16.110 3.600 Melopolis, 101. Asociatia “Teatru pentru tine”, Toti pentru unul, unul pentru toti 90 87 36 89 88 9.940 2.200

102. Asociatia “Teatru pentru tine”, Stagiune de vara 85 82 86 88 85,25 19.460 2.300 103. Uniunea Sarbilor din Romania, Festivalul de folclor" Maratonul 90 90 66 85 83 36.050 7.100 cantecului si dansului popular sarbesc” 104. Asociatia Uniunea Artistilor Plastici Diplomatic Art - - = - - 30.400 Lipsa dovada contributie Filiala Timisoara, proprie, lipsa declaratie pe proprie raspundere ca nu are datorii la bugetul de stat si local 105. Asociatia Uniunea Artistilor Plastici Graphium, prima rezidenta internationala | - - - - - 30.000 Lipsa dovada contributie Filiala Timisoara, de gravura proprie, lipsa declaratie pe proprie raspundere ca nu are datorii la bugetul de stat si local 106. Asociatia Uniunea Artistilor Plastici Timisoara, triumf istoric glorios 1716 - - - - - 17.500 Lipsa dovada contributie Filiala Timisoara, proprie, lipsa declaratie pe proprie raspundere ca nu are datorii la bugetul de stat si local 107. Asociatia Uniunea Artistilor Plastici Placi comemorative dedicate - - = - - 13.540 Lipsa dovada contributie Filiala Timisoara, personalitatilor artelor plastice din proprie, lipsa declaratie pe Timisoara proprie raspundere ca nu are datorii la bugetul de stat si local 108. Asociatia Art Embrace Festivalul international de tango 100 89 100 9% 96,25 37.800 1.500 argentinian 109. Fundatia Art Encounters Foundation, Encounters for Art 88 79 86 98 87,73 56.000 11.600 110. Fundatia Art Encounters Foundation, Arta si spatiul public 91 83 90 95 89,75 70.000 14.700 111. Asociatia Banat IT, Sustinem Timisoara 2021 prin idei si 83 66 80 7” 7” 31.300 4.400 fapte 112. Asociatia Femeilor Maghiare din Zilele Maghiare Banatene, ed. XXI 93 9% % 94 95,25 20.000 3.500 Romania, 113. Asociatia Clubul de Dans Sporiiv Sportim | Romanian International Dance Cup, 73 73 30 74 76 220.500 | 66.500 Dance, World Championship 2016 & Creste un Artist 114. Scoala Promuzica & Cultura din Festival-concurs de interpretare artistica 100 83 84 61 82,50 25.000 4.600 Timisoara, „Promusik World Fest”, ed. a I-a

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Aprobat

Primar

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă

alocată de la bugetul local

al Municipiului Timişoara pentru

activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2016

Prin adresa Casei de Cultură a Municipiului Timişoara ne-a fost inaintat Procesul-verbal

de jurizare nr. 615/31.03.2016 a proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la

bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale non-profit de interes local, in

anul 2016.

Prin Hotărârea Consiliului Local 41/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului

Local nr. 496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor

nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de

interes local, finanţarea proiectelor culturale şi a proiectelor de/pentru tineret se realizează prin

intermediul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara iar prin Dispozitia Primarului

Municipiului Timisoara nr. 289/04.03.2016 a fost aprobată componenţa Comisiei de analiză a

proiectelor culturale, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări

nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2016.

Având in vedere adresa Casei de Cultură a Municipiului Timişoara propunem iniţierea

unei hotărâri a Consiliului Local pentru aprobarea proiectelor culturale şi a sumelor alocate în

urma jurizării de către Comisia de analiză a proiectelor culturale, conform anexei care va face

parte din hotărare.

Viceprimar Director Directia Economica

Dan Diaconu Smaranda Haracicu

Director Direcția Comunicare

Alina Pintilie

Director Casa de Cultura Contabil sef

Pavel Dehelean Alina Iliescu

Intocmit Avizat Juridic

Mihaela Popescu