keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 129/18.10.2016 privind aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016

18.10.2016

Hotararea Consiliului Local 129/18.10.2016
privind aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-23193/22.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.18/04.03.2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată;
Având în vedere prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din legea mai sus amintită."(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii."
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b), art. 36 alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016, conform Anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 2 : Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, va fi parte integrantă din Strategia Integrată de Dezvoltare 2014 - 2020 a Polului de Creştere Timişoara şi completează portofoliul de proiecte din Planul de acţiune".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Eficientizare Energetică Clădiri şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa

Nr crt. Nr de inregistrare al cererii / data ADRESA IMOBIL

1 RE2013-000003/07.01.2013 Bdul. Corneliu Coposu, nr.18 Donație documentație tehnică

2 RE2008- 860/28.02.2008 RE2008-1239/25.03.2008 Str. Oglinzilor nr. 16 - 18, bl. 34, Sc. B,C Donație documentație tehnică

3 RE2009-1487/16.04.2009 Str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl A2 Donație documentație tehnică

4

RE2013-001682/01.02.2013, RE2015- 000057/19.01.2015, RE2015-

000058/19.01.2015 Aleea F.C. Ripensia, nr.4 - 6 - 8 Donație documentație tehnică

5 CM2015-001007/17.12.2015 Str. Mareșal Averescu, nr.51, bl. E14 Donație documentație tehnică

6 RE2010-1640/17.03.2010 Str. Învățătorului, nr.3, sc. A+B Donație documentație tehnică

7 CM2015-001006/17.12.2015 Str. Măgura, nr.6 Donație documentație tehnică

8 R32006-150/27.02.2006 Str. Muzicii nr. 10

9 R92006-155/09.03.2006 Str. Maslinului nr.11, sc. A+B

BAZA DE DATE CU BLOCURILE DE LOCUINTE

10 R32006-312/30.03.2006 Intrarea Topologului nr. 5, sc. A+B

11 RE2006-313/30.03.2006 Intrarea Topologului nr. 1

12 R22006-251/03.04.2006 Str. Cernauti, bl.B16-B17 sc.A+B

13 R22006-271/07.04.2006 Str. Harniciei nr. 3, sc.A+B+C

14 R32006-357/07.04.2006 Aleea Sagetii nr. 5

15 R32006-361/07.04.2006 Intrarea Cucului nr. 1, bl.14

16 R22006-329/03.05.2006 Calea Sever Bocu nr. 9

17 R32006-486/15.05.2006 Str. Matei Basarab nr.18, bl. 62

18 R92006-401/22.05.2006 Str. Brandusei nr. 11

19 R92006-436/31.05.2006 Calea Sever Bocu nr. 43, bl. 35

20 RE2006-1389/08.06.2006 Str. Maresal Al. Averescu nr. 70 A1,A2

21 RE2006-1391/08.06.2006 Str. Maresal Al. Averescu nr. 76

22 RE2006-1458/21.06.2006 Str. Sirius nr. 32

23 RE2006-1488/26.06.2006 Str. Deliblata nr. 21

24 RE2006-1645/18.07.2006 Str. I.I. de la Brad, bl.A4

25 RE2006-1683/25.07.2006 Str. Mures nr. 129

26 RE2006-1709/27.07.2006 Str. Deliblata nr. 19, bl.C6

27 RE2006-1710/27.07.2006 Str. Arges nr. 4

28 RE2006-1760/02.08.2006 Str. Vegetatiei nr.6, bl. 40

29 SC2006-15833/04.08.2006 Str. Aries nr. 20

30 RE92006-89/10.08.2006 Intrarea Pogonici nr. 2

31 RE2006-1847/14.08.2006 Str. Corneliu Coposu nr. 26, sc.A

32 RE2006-96/24.08.2006 Str. Hebe nr. 32D

33 RE2006-1981/29.08.2006 Str. Martir Dumitru Juganaru nr.20, bl.28

34 RE2006-1982/29.08.2006 Str. Martir Dumitru Juganaru nr. 2, bl. 97

35 RE2006-2048/31.08.2006 Str. Rasaritului nr. 5

36 RE2006-2057/31.08.2006 Str. Ion Creanga nr.13, bl.T836 RE2006 2057/31.08.2006 Str. Ion Creanga nr.13, bl.T8

37 RE2006-2067/01.09.2006 Str. Gh. Ostrogovich nr. 14, bl. 114

38 RE2006-2082/04.09.2006 Str.Ana Ipatescu, nr.7

39 RE2006-2112/05.09.2006 Calea Torontalului nr. 8

40 RE2006-2131/06.09.2006 Str. Orsova nr. 30, bl. 74

41 RE2006-2132/06.09.2006 Str. Felix nr. 23, bl.75, sc. A, B

42 RE92006-133/22.09.2006 Aleea Citadelei nr. 7, sc. A,B

43 RE2006-2277/26.09.2006 Str. Mures nr.119

44 RE2006-2327/02.10.2006 Bdul. Cetatii nr. 30, bl. E12

45 RE2006-2328/02.10.2006 Str. Gh. Lazar nr. 42, sc. ABCD

46 RE2006-2399/10.10.2006 Str. Padurarilor nr. 5

47 RE2006-2464/17.10.2006 Str. Padurarilor nr.10

48 RE2006-2484/19.10.2006 Str. Al. Odobescu nr. 79

49 RE92006-319/04.12.2006 Str. Cascadei nr.1, bl. F6

50 RE92006-328/06.12.2006 Str. Balantei nr. 13

51 RE92006-337/08.12.2006 Str. Perlei nr. 43

52 RE92006-345/13.12.2006 Str. Frantz Liszt nr. 2

53 RE2007-37/16.01.2007 Calea Sagului nr. 140, bl. B2

54 RE2007-65/18.01.2007 Str. Brandusei nr. 4

55 RE2007-256/14.02.2007 Str. Nicolae Labis, bl. 1

56 RE2007- 275/15.02.2007 RE2012-3529/02.10.2012

Str. Lacului nr. 12, sc.A+ B

57 RE2007-296/19.02.2007 Str. Martir Dumitru Juganaru nr.7

58 RE2007-316/20.02.2007 Str. Lacului nr. 32

59 RE2007-426/05.03.2007 Str. Tibiscum nr. 4, bl. 17

60 RE2007-435,436/06.03.2007 Str. Icar nr. 3-5

61 RE2007-663/30.03.2007 Str. Martir Andrei Istvan (Rachetei) nr. 19

62 RE2007-867/02.05.2007 Intrarea Sabinei nr. 3

63 RE2007-906/07.05.2007 Str. Ioan Muresan (Stefan Stancă) nr. 63

64 RE2007-921/08.05.2007 Aleea Azurului nr. 9, bl 14 A

65 RE2007-966/14.05.2007 Aleea Cutezatorilor nr. 6, bl. D19

66 RE2007-1008, 1009/17.05.2007 Str. Martir Vasile Balmus nr. 9-11, bl. 35, sc. G -F

67 RE2007-1013/17.05.2007 Str. Linistei nr. 17, bl. 92

68 RE2007-1042/22.05.2007 Str. Dr. Al. Martha nr. 6, bl. 6

69 RE2007-1128/30.05.2007 Str. Alexandru Miletici, bl. D17

70 RE2007-1160/04.06.2007 Str. Surorile Martir Caceu nr. 6, bl. C5

71 RE92007-91/05.06.2007 Bdul. Dambovita nr. 28A, bl A14

72 RE2007-1175/06.06.2007 Calea Sagului nr. 140, bl. B1

73 RE2007-1176/06.06.2007 Str. Martir Dumitru Juganaru nr. 13, sc. A

74 RE2007-1239/14.06.2007 Str. Vasile Lucaci nr. 13, bl. B7,scA+B

75 RE2007-1240/14.06.2007 Str. Luminita Botoc nr. 14, bl. 24A

76 RE2007-1264/18.06.2007 Str. Vasile Lucaci nr. 18, sc. C

77 RE2007-1265/18.06.2007 Str. Vasile Lucaci nr. 14, sc. A+B

78 RE2007-1317/22.06.2007 Str. Luminita Botoc nr. 16, bl. A24A, sc. A+B

79 RE2007-1393/02.07.2007 Str. Stiintei nr. 5

80 RE2007-1412/03.07.2007 Str. Iozsef Attila nr. 1, bl. D-12/2

81 RE2007-1449/05.07.2007 Gheorghe Lazar nr. 25, sc A+B

82 RE2007-1452/06.07.2007 Str. Aeroport nr. 9, sc. B

83 RE2007-1493,1494/10.07.2007 Str. Kiriac nr. 2, bl. 18, sc.A, B

84 RE2007-1524/13.07.2007 Str. Holdelor, Bl. 29, Sc A+B

85 RE2007-1530/16.07.2007 Str. Valiug nr. 20, bl. D4, sc. A+B

86 RE2007-1544/17.07.2007 Aleea Poienitei nr. 5, sc. A+B

87 RE2007-1566/19.07.2007 Str. Martir Marius Ciopec nr. 16

88 RE2007 1586/23 07 2007 St M ti N E 16 bl 29 (f tă Al F l i)88 RE2007-1586/23.07.2007 Str. Martir Nagy Eugen nr. 16, bl. 29 (fostă Aleea Farului)

89 RE2007-1705/02.08.2007 Intrarea Sepia nr. 10, bl. 53

90 RE2007-1794/10.08.2007 Str. Rasaritului nr. 25, bl. 30A

91 RE2007-1814/13.08.2007 Aleea Azurului nr. 7, bl. 12 D

92 RE2007-1838/14.08.2007 Piata Aron Cotrus nr. 1, bl. 10/1, sc. B

93 RE2007-1957/22.08.2007 Intrarea Cerceilor nr. 2

94 RE2007-2027/28.08.2007 Str. Martir Silviu Motohon (fosta Irlanda) nr. 55, bl. 128

95 RE2007-2199/11.09.2007 Intrarea Sunetului nr.5, bl. 229

96 RE2007-2216/13.09.2007 Str. Martir Al. Chorosi, bl. B16, sc A+B

97 RE2007-2225, 2226/13.09.2007 Calea Martirilor nr. 31, bl. F1, sc.C,D

98 RE2007-2247/17.09.2007 Splaiul Nicolae Titulescu nr. 10A, sc A+B

99 RE2007-2309/20.09.2007 Str. Ioan Muresan nr.103, bl. 19A

100 RE2007-2383/27.09.2007 Str. Ardealului nr. 2/8, bl A4

101 RE2007-2404/28.09.2007 Str. Lev Tolstoi nr. 13, bl. 13

102 RE2007-2438/02.10.2007 Aleea F. C. Ripensia nr. 23,sc.A,B

103 RE2007-2451/02.10.2007 Str. Bucovinei nr. 32, bl.71, sc A+B

104 RE2007-2510/05.10.2007 Bdul. Dambovita nr. 55, bl. 46

105 RE2007-2521/08.10.2007 Str. Padurarilor nr. 2

106 RE2007-2523/08.10.2007 Str. Iancu Vacarescu nr.36, bl. 1

107 RE2007-2717/25.10.2007 Str. Dreptatea nr. 15, bl D47, sc.A+B

108 RE2007-2723/25.10.2007 Str. Martir D-tru Juganaru nr. 22, bl 18

109 RE2007-2735/26.10.2007 Intrarea Topologului nr. 3, bl D5

110 RE2007-2748/26.10.2007 Str. Rasaritului nr. 8, bl. 50/A

111 RE2007-2778/31.10.2007 Str. Ion Inculet nr. 3, sc A+B

112 RE2007-2779/31.10.2007 Bdul Cetatii nr. 50-52, sc. A+B

113 RE2007-2803/05.11.2007 Str. Martir Andrei Istvan (Aleea Rachetei) nr. 4, bl. 60

114 RE2007-2823/07.11.2007 Calea Circumvalatiunii nr. 20, bl.79/A

115 RE2007-2825/07.11.2007 Aleea Ionel Perlea nr.1, bl. 66 (fosta Creatiei)

116 RE2007-2881/15.11.2007 Str. Bucovina, bl. C 24

117 RE2007-2882/15.11.2007 Str. Bucovina (Str Munteniei), bl. C30

118 RE2007-2883/15.11.2007 Str. Bucovina (Str Munteniei), bl. C 31

119 RE2007-2884/15.11.2007 Str. Bucovina , bl. C34

120 RE2007-3001/30.11.2007 Aleea Cutezatorilor nr. 1, bl D 26, sc A+B

121 RE2007-3003/30.11.2007 Str. Cornel Grofsoreanu, bl 16, sc D

122 RE2007-3026/04.12.2007 Str. Martir Dan Carpin, nr. 22, bl. 101

123 RE2007-3027/04.12.2007 Str. Luceafarul nr. 3

124 RE2007-3043/05.12.2007 Str. Emilia Lungu Puhallo, bl D14 (Baba Dochia)

125 RE2007-3069/10.12.2007 Str. Vulturilor, bl. E36

126 RE2007-3070/10.12.2007 Str. Lacului nr. 28, bl.D 48

127 RE2007-3071/10.12.2007 Aleea Citadelei nr. 5, sc.A+B

128 RE2007-3072/10.12.2007 Str. Transilvania nr. 12,sc A+B

129 RE2007-3079/11.12.2007 Calea Circumvalatiunii nr. 65, bl.49B

130 RE2007-3087/12.12.2007 Str. Polona nr. 2, bl. G 80

131 RE2007-3092/13.12.2007 Str. Munteniei, bl. B26

132 RE2007-3100/13.12.2007 Bdul. Gen. Ion Dragalina nr. 31, bl. B3

133 RE2008-47/15.01.2008 Str. Soroca nr. 5, bl. 25

134 RE2008-49/15.01.2008 Str. V. Madgearu, nr. 6a

135 RE2008-67/17.01.2008 Str. Ion Enescu nr. 11, sc.A+B

136 RE2008-92/22.01.2008 Str. Invatatorului nr. 1, bl. 54, sc A+B

137 RE2008-105/23.01.2008 Str. Henri Coanda nr.2, bl.T1

138 RE2008-127/25.01.2008 Str. Clabucet nr. 9

139 RE2008-165/29.01.2008 Str. Martir Nagy Eugen nr. 22, bl. 31

140 RE2008-209/31.01.2008 Str. Burebista nr. 14 (Zborului)

141 RE2008-230/01.02.2008 Str. Burebista nr. 8 (Zborului)

142 RE2008-231/01.02.2008 Str. Burebista nr. 12 (Zborului)

143 RE2008-253/04.02.2008 Str. Teiului nr. 11, bl. 29

144 RE2008-255/05.02.2008 Str. Martir Silviu Motohon nr. 52, bl. 142

145 RE2008-259/05.02.2008 Intrarea Iederei nr. 1, Sc A+B

146 RE2008-266/05.02.2008 Str. Cugir nr. 1, bl. 8

147 RE2008-297/06.02.2008 Str. Martir Claudiu Varcus nr. 2

148 RE2008-416/13.02.2008 Str. Diaconu Coressi nr. 44

149 RE2008-445/14.02.2008 Str. Ana Ipatescu nr. 5, bl. 44, sc. A+B

150 RE2008-448/14.02.2008 Bdul. Dambovita nr. 56, bl.C 20, sc.B

151 RE2008-489/18.02.2008 Str. Orsova nr. 21, bl.111, sc.A +B

152 RE2008-490/18.02.2008 Calea Torontalului nr. 74, bl. 116,sc.A+B

153 RE2008-519/18.02.2008 Calea Circumvalatiunii nr. 43, bl.62, sc A+B+C

154 RE2008-559/21.02.2008 Str. Leandrului, nr. 13, bl. 17

155 RE2008-591/21.02.2008 Str.Telegrafului nr. D6

156 RE2008-592/21.02.2008 Str. Telegrafului nr. D4

157 RE2008-593/21.02.2008 Str. Telegrafului nr. C13

158 RE2008-594/21.02.2008 Str. Telegrafului nr. C10-C11-C12

159 RE2008-603/22.02.2008 Intrarea Topologului nr. 4, sc. A

160 RE2008-615/22.02.2008 Str. Dej nr. 20, Bl. 31, Sc A+B+C

161 RE2008-676/26.02.2008 Intrarea Topologului nr .6, bl. D1

162 RE2008-677/26.02.2008 Intrarea Topologului nr. 2 bl. D3

163 RE2008-700/26.02.2008 Str. Ion Rusu Sirianu nr. 33, bl A12, sc A+B+C

164 RE2008-857,858,859/28.02.2008 Str. Astrilor nr. 32-34-36, bl. 35, sc.C, D, E

165 RE2008-860,861/28.02.2008 Str. Oglinzilor nr. 20-22, sc.A, B, bl. 35

166 RE2008-969/03.03.2008 Str. Dej nr.2, bl.54, sc.A+B

167 RE2008-997/04.03.2008 Str. Salcamilor nr. 33, bl. D12/1

168 RE2008-1006/05.03.2008 Str. I.I. de la Brad, bl.B 22

169 RE2008-1031/06.03.2008 Str. Leandrului nr.11, bl.16

170 RE2008-1052/07.03.2008 Aleea F. C. Ripensia nr. 22

171 RE2008-1069/10.03.2008 Str. Abrud nr.18, bl. 18

172 RE2008 1103/12 03 2008 St C t ti l M 107 bl 246172 RE2008-1103/12.03.2008 Str. Constantin cel Mare nr. 107, bl.246

173 RE2008-1111/13.03.2008 Str. Atomului nr. 16, bl. A10

174 RE2008-1116/13.03.2008 Str. Vulturilor nr. 59, bl. C18

175 RE2008-1221/24.03.2008 Str. Neptun nr. 2

176 RE2008-1235/25.03.2008 Str. Semenic nr. 7, sc. A+B, BL. G

177 RE2008-1313/31.03.2008 Intrarea Castanilor nr. 3, sc.B

178 RE2008-1328/01.04.2008 Str. Perlei nr. 15, bl.103

179 RE2008-1330/01.04.2008 Str. Soroca nr. 11

180 RE2008-1538/14.04.2008 Bdul. Sudului nr. 6, bl. 70E

181 RE2008-1563/16.04.2008 Str. Salcamilor nr. 23-25, bl. D11/1

182 RE2008-1602/18.04.2008 Str. Storojinet, bl.B14

183 RE2008-1618/21.04.2008 Circumvalatiunii nr. 67, sc.A+B+C

184 RE2008-1703/30.04.2008 Bdul. Sudului nr.15, bl.10E

185 RE2008-1704/30.04.2008 Str. Sirius nr. 31, bl. 8F

186 RE2008-1705/30.04.2008 Str. Astrilor nr. 11, bl. 14B

187 RE2008-1706/30.04.2008 Str. Astrilor nr.20-26, sc A,B,C,D.

188 RE2008-1710/30.04.2008 Str. Lacului nr. 22, bl.D36

189 RE2008-1762/07.05.2008 Aleea Pogonici nr. 6

190 RE2008-1808/12.05.2008 Str. Fraternitatii nr. 1

191 RE2008-1829/13.05.2008 Str. Burebista nr. 5

192 RE2008-1965/20.05.2008 Str. Barzava nr. 4 bl. G10, sc A+B+C

193 RE2008-2245/06.06.2008 Str. Martir Cristina Lungu nr. 8, bl C3, scA

194 RE2008-2248/06.06.2008 Str. Salciei nr. 2, sc. D

195 RE2008-2432/18.06.2008 Str. N. Iliesu nr. 6, bl.E 15/3

196 RE2008-2618/01.07.2008 Str. Electronicii, nr.23, bl.B14

197 RE2008-2888/24.07.2008 Str. Felix nr. 25, bl. 107

198 RE2008-2889/24.07.2008 Str. Liege nr. 11, bl. 120

199 RE2008-2933/29.07.2008 Str. Abrud nr. 17

200 RE2008 2934/29 07 2008 St Ab d 15200 RE2008-2934/29.07.2008 Str. Abrud nr. 15

201 RE2008-2935/29.07.2008 Str. Nistrului nr. 17

202 RE2008-2936/29.07.2008 Str. Zlatna nr. 10

203 RE2008-2937/29.07.2008 Str. Zlatna nr. 11

204 RE2008-2938/29.07.2008 Str. Zlatna nr. 7b

205 RE2008-2980/30.07.2008 Str. Martir Al. Grama, bl A76

206 RE2008-2981/30.07.2008 Str. Martir Gabriela Tako, bl A62

207 RE2008-3078/08.08.2008 Str. Gheorghe Ranetti nr. 47, bl. B25, sc B

208 RE2008-3091/11.08.2008 Calea Circumvalatiunii nr. 69, bl. 47, sc. B

209 RE2008-3182/18.08.2008 Str. Timis nr. 10, bl. 36, sc. C

210 RE2008-3208/19.08.2008 Str. Iancu Vacarescu nr. 32

211 RE2008-3209/19.08.2008 Str. Liege nr. 7, bl. 98

212 RE2008-3214/19.08.2008 Intrarea Sunetului nr. 4, bl. 218

213 RE2008-3274/25.08.2008 CaleaTorontalului nr. 66, sc A+B

214 RE2008-3338/28.08.2008 Str. Orsova nr. 27, bl.108

215 RE2008-3399/03.09.2008 Str. Matei Basarab , nr. A35

216 RE2008-3400/03.09.2008 Str. I.I. de la Brad, bl. B134, Sc. A+B

217 RE2008-3450/09.09.2008 Bdul. Liviu Rebreanu nr. 7, bl. 136

218 RE2008-3459/10.09.2008 Intrarea Doinei nr. 5, bl. 6

219 RE2008-3461/10.09.2008 Str. Iancu Vacarescu nr. 24, sc. B

220 RE2008-3492/12.09.2008 Str. Martir Nicoara Elena nr. 20, bl. F10C

221 RE2008-3508/15.09.2008 Str. Rasaritului nr. 2, bl.48

222 RE2008-3518/16.09.2008 Intrarea Mierlei nr. 3, sc C

223 RE2008-3602/25.09.2008 Str. Divizia 9 Cavalerie, bl. 75

224 RE2008-3781/16.10.2008 Intrarea Doinei nr. 3, bl. 5, sc. A+B

225 RE2008-3782/16.10.2008 Intrarea Doinei nr. 1 bl.4 , sc. A+B

226 RE2008-3939/03.11.2008 Str. Luminita Botoc, bl. A22

227 RE2008-3940/03.11.2008 Str. Martir Ioan Mariutac (Ion Ionescu de la Brad), bl.B21

228 RE2008 3941/03 11 2008 St M ti I M i t (I I d l B d) bl B27228 RE2008-3941/03.11.2008 Str. Martir Ioan Mariutac (Ion Ionescu de la Brad), bl.B27

229 RE2008-3942/03.11.2008 Str. Martir Ioan Mariutac (Ion Ionescu de la Brad), bl. B 28

230 RE2008-3943/03.11.2008 Str. C-tin Rădulescu Motru, bl.B35

231 RE2008-3944/03.11.2008 Str. Holdelor, bl. B92

232 RE2008-3945/03.11.2008 Str. Dr Lucian Georgevici, bl.B93

233 RE2008-3995/07.11.2008 Str. Aeroport nr. 1, bl. 7

234 RE2008-4087/19.11.2008 Str. Lisabona nr.3, bl.G5

235 RE2008-4088/19.11.2008 Str. Lisabona nr.1, bl.G4

236 RE2008-4132/25.11.2008 Str. Martir Remus Tasala, nr. 1, bl.E2

237 RE2008-4237/04.12.2008 Str. Pomiculturii, nr. 27, bl. 31, sc. B

238 RE2008-4241/04.12.2008 Str. Martir Maris Stefan nr. 4, bl. F4, sc B

239 RE2008-4244/04.12.2008 Str. Martir Constatin Garjoaba nr.1, bl C15, sc A

240 RE2008-4271/08.12.2008 Str. C. Coposu nr. 34

241 RE2008-4382/16.12.2008 Str. Dumitru Kiriac nr. 3, bl.A14, sc.A

242 RE2008-4395/17.12.2008 Str. Martir Gabriela Tako, bl.A63

243 RE2008-4411/18.12.2008 Bdul. Take Ionescu nr. 11-13, sc. A

244 RE2008-4425/19.12.2008 Str. Babadag nr. 5, bl.16

245 RE2009-21/12.01.2009 Intrarea Visinului nr. 4, bl.34

246 RE2009-80/16.01.2009 Str. N. Iorga nr. 6B

247 RE2009-84/16.01.2009 Str. Martir Constantin Zabulica, bl. A10

248 RE2009-90/16.01.2009 Str. Babadag nr. 9 , bl. 18

249 SC2009-865/16.01.2009 Str. Surorile Martir Caceu nr. 32

250 RE2009-109/20.01.2009 Bdul. Take Ionescu nr. 11-13, sc. B

251 RE2009-121/20.01.2009 Str. Musicescu nr. 2 bl. 5A, sc B

252 RE2009-161/22.01.2009 Str. Mures nr.13, bl. 13

253 RE2009-184/26.01.2009 Str. 1 Decembrie nr.110

254 RE2009-185/26.01.2009 Str. Musicescu nr. 22, bl.31

255 RE2009-186/26.01.2009 Str. Musicescu nr. 12

256 RE2009 187/26 01 2009 I t I d i 2 bl 27256 RE2009-187/26.01.2009 Intrarea Iederei nr. 2, bl. 27

257 RE2009-188/26.01.2009 Intrarea Mierlei nr. 1 sc.A

258 RE2009-217/28.01.2009 Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 23, bl.74

259 RE2009-218/28.01.2009 Str. St. O. Iosif nr. 6, bl. B8

260 RE2009-362/06.02.2009 Str. Timis nr.18, bl. 32

261 RE2009-374/09.02.2009 Str. Silistra nr. 24, bl.A/80

262 RE2009-380/09.02.2009 Splaiul T. Vladimirescu nr. 10A

263 RE2009-402/09.02.2009 Str. Martir Sebastian Iordan nr. 8

264 RE2009-435/10.02.2009 Bdul. Cetatii nr. 48, bl. A7

265 RE2009-436/10.02.2009 Str. Remus Radulet nr.13 bl.119

266 RE2009-471/11.02.2009 Str. Oglinzilor nr. 28-30, bl.38

267 RE2009-6/16.02.2009,

RE2009-204/20.03.2009, RE2009-207/20.03.2009

Str. Eugen Pop, bl. E10, sc. A,B,C,D

268 RE2009-544/16.02.2009 Str. Silistra nr. 22, bl.A/78

269 RE2009-53/19.02.2009 Bdul. C. Brancoveanu nr. 52A

270 RE2009-589/19.02.2009 Bdul. V. Parvan nr. 20, bl.P4, sc.A+B

271 RE2009-56/20.02.2009 Bdul. Eroilor de la Tisa nr. 10-12

272 RE2009-80/24.02.2009 Str. Vega nr.1-3, bl.91, sc.A+B

273 RE2009-86/24.02.2009 Str. Labirint nr. 6, bl. D5

274 RE2009-642/24.02.2009 Bdul. Dambovita nr. 21/2

275 RE2009-671/25.02.2009 Str. Sirianu nr.13, sc.B

276 RE2009-115/26.02.2009 Str. Ardealului nr. 2/8, bl.A3

277 RE2009-151/03.03.2009 Str. Martir Cristina Lungu nr. 1, bl. C2D

278 RE2009-153/03.03.2009 Str. Martir M. Ciopec nr. 6, sc. A

279 RE2009-778/04.03.2009 Str. Cugir nr. 14, bl.64, sc. A+B

280 RE2009-810/06.03.2009 Str. Traian Novac nr. 3-5-7

281 RE2009-813/06.03.2009 Aleea Sanatatii nr. 3, bl. 89

282 RE2009-821/06.03.2009 Calea Circumvalatiunii nr. 49, bl. 51A

283 RE2009 822/06 03 2009 St M ti Gh I b 4 bl 28283 RE2009-822/06.03.2009 Str. Martir Ghe. Iosub nr. 4, bl. 28

284 RE2009-169/09.03.2009 Bdul. Cornel Coposu nr.30, bl. P1/B, sc.C

285 RE2009-845/09.03.2009 Str. Nicolae Iliesu nr.7, bl. E7/B

286 RE2009-859/09.03.2009 Str. Vladeasa nr. 1-3, bl.111-112

287 RE2009-878/10.03.2009 Bdul. Revolutiei 1989 nr. 24

288 RE2009-882/10.03.2009 Str. Macin nr. 12

289 RE2009-179/11.03.2009 Str. Gheorghe Lazar nr. 42, sc.F

290 RE2009-180/11.03.2009 Str. Mircea cel Batran, bl.24-25

291 RE22009-3/12.03.2009 Intrarea Visinului nr. 10, bl. 35

292 RE2009-906/12.03.2009 Str. B. St. Delavrancea nr. 2, bl. A14

293 RE2009-938/13.03.2009 Str. Daliei nr. 14, bl. E1, sc.C

294 RE2009-963/16.03.2009 Str. Soroca nr. 1, bl. 23

295 RE2009-186/16.03.2009 Str. Remus Radulet nr. 5, bl.58

296 RE2009-981/17.03.2009 Str. Martir Constantin Garjoaba nr. 2

297 RE2009-984/17.03.2009 Str. Amforei nr. 11

298 RE2009-987/17.03.2009 Str. Cernauti, bl. B15

299 RE2009-192/17.03.2009 Str. Pomiculturii nr. 25, bl. B36

300 RE2009-992/18.03.2009 Str. Vasile Alaci nr.13, bl. 117

301 RE2009-1003/18.03.2009 Str. Zoltan Kodaly nr. 2 bl. C14

302 RE2009-1006/19.03.2009 Str. Martir Constantin Garjoaba nr. 4, bl.C3, sc.B

303 RE2009-1007/19.03.2009 Str. Ionel Perlea nr. 9, bl. 69

304 RE2009-206/20.03.2009 Str. Ovidiu, bl. E9, sc. B

305 RE2009-222/23.03.2009 Str. Dorobanti, Bl. D1, Sc. A

306 RE2009-1077/24.03.2009 Str. Louis Pasteur nr. 1

307 RE2009-1080/24.03.2009 Aleea Cutezatorilor nr. 5, bl D 22

308 RE2009-225/24.03.2009 Str. Gheorghe Lazar, nr.36, sc.A

309 RE2009-1086/25.03.2009 Str. Soroca nr. 3, bl. 24

310 RE2009-1119/26.03.2009 Str. Avram Imbroane nr. 23

311 2009 1139/2 03 2009 S i C i i 3 A i311 RE2009-1139/27.03.2009 Str. Martir Cristina Lungu nr. 3, sc. Asi B

312 RE2009-1145/27.03.2009 Str. Martir Cristina Lungu nr. 6, bl. C3B

313 RE2009-1149/27.03.2009 Str. E. Baader nr. 4, bl. 13, sc A

314 RE2009-1150/27.03.2009 Calea Sever Bocu, bl. 318

315 RE2009-1158/27.03.2009 Str. Eneas nr. 53

316 RE2009-241/30.03.2009 Str. Leandrului nr. 9, bl. 15

317 RE2009-1170/30.03.2009 Str. Alexandru Alaci nr. 16, bl. 130

318 RE2009-1171/30.03.2009 Str. Cornel Grofsoreanu, bl. 9, sc B

319 RE2009-1211/31.03.2009 Str. Sirius nr. 27, bl. 9

320 RE2009-1224/01.04.2009 Str. Calea Aradului nr. 25, sc A+B

321 RE2009-1227/01.04.2009 Str. Hebe nr.18

322 RE2009-1228/01.04.2009 Str. Harniciei nr. 5, bl.24

323 RE2009-1229/01.04.2009 Calea Bogdanestilor nr. 32, sc A+B

324 RE2009-1234/01.04.2009 Aleea F. C. Ripensia nr. 14, bl. T1

325 RE2009-1247/02.04.2009 Aleea Azurului nr. 5, bl. 13

326 RE2009-1271/03.04.2009 Intrarea Lugojului nr. 5, bl. A3

327 RE2009-1272/03.04.2009 Intrarea Sepia nr. 4, bl. 47

328 RE2009-1294/06.04.2009 Str. Perlei nr. 18, bl. 235

329 RE2009-1301/07.04.2009 Str. Orsova nr. 13, bl. 121, sc. a+b+c

330 RE2009-1335/08.04.2009 Str. Vasile Parvan nr. 22, bl. 22, sc. A+B

331 RE2009-262/08.04.2009 Str. Orsova nr. 25, bl.109, sc. A-C

332 RE2009-1344/09.04.2009 Intrarea Zoltan Kodaly nr.11, bl. C6

333 RE2009-1358/09.04.2009 Str. Felix nr. 11, bl. 68

334 RE2009-264/10.04.2009 Str. Martir Spiru Blanaru, bl. 41

335 RE2009-1403/13.04.2009 Str. Timis nr. 4, bl. E5

336 RE2009-1432/14.04.2009 Str. Vlasiei nr. 2, bl. E22

337 RE2009-1434/14.04.2009 Str. Carei nr. 13, bl. 29

338 RE2009-1435/14.04.2009 Str. Dej nr. 15, bl. 83

339 RE2009 1436/14 04 2009 St C i 14 bl 37339 RE2009-1436/14.04.2009 Str. Carei nr. 14, bl. 37

340 RE2009-1459,1458/15.04.2009 Aleea F.C. Ripensia nr. 18-20, bl. H4

341 RE2009-1471/16.04.2009 Str. Stejarul nr. 14, bl. 6, sc. A+B

342 RE2009-1488/16.04.2009 Str. Pavel Rotariu nr. 7

343 RE2009-1492/16.04.2009 Str. Adam Mickievics nr. 43, bl.43

344 RE2009-1498/17.04.2009 Aleea Actorilor nr. 1, bl.D

345 RE2009-1612/27.04.2009 Str. Musicescu nr. 18, bl. 29

346 RE2009-1618/27.04.2009 Str. Martir Remus Tasala nr. 9, bl.E6

347 RE2009-1619/27.04.2009 Str. Eternitatii nr. 53, bl 53, sc. E

348 RE2009-1644/28.04.2009 Intrarea Zenit nr. 6, bl. E11

349 RE2009-1672/29.04.2009 Str. Amforei nr.15, bl. B6

350 RE2009-1695/30.04.2009 Str. Vasile Balmus nr. 21, bl. 42, sc. A+B

351 RE2009-1696/30.04.2009 Intrarea Muntilor, nr. 6, bl.20, sc.A+B

352 RE2009-1705/30.04.2009 Str. Timis nr. 5, sc. A+B+C+D

353 RE2009-1726/04.05.2009 Str. Magura nr. 11, bl. 15, sc. A+B

354 RE2009-1759/06.05.2009 Str. Pogonici nr. 4

355 RE2009-1766/06.05.2009 Str. Dej nr. 23, bl. 81

356 RE2009-1767/06.05.2009 Str. Cugir nr. 13, bl. 80

357 RE2009-1812/08.05.2009 Str. Martir Maria Andrei, bl. A103

358 RE2009-1826/12.05.2009 B- dul Cetatii nr. 38, bl 38

359 RE2009-1838/12.05.2009 Str. Drubeta nr. 97, sc A1+A2

360 RE2009-1877/14.05.2009 Str. Stelelor nr. 12, bl, 17

361 RE2009-1892/18.05.2009 Str. 1 Decembrie nr. 88, sc. A

362 RE2009-1946/19.05.2009 Str. Dr. Ioan Mureşan (Calea Martirilor) nr. 100/40, bl. C1

363 RE2009-2039/25.05.2009 Str. Aurel Popovici nr. 19-21

364 RE2009-2067/27.05.2009 Str. Lacului nr. 40, bl. D70

365 RE12009-300/27.05.2009 Str. Magura nr. 8, bl. 45, sc. A+B

366 RE12009-302/27.05.2009 Str. Transilvania nr. 20, bl. C3, sc. A+B

367 RE2009 2152/03 06 2009 Bd l M E i 9A367 RE2009-2152/03.06.2009 Bdul. M. Eminescu nr. 9A

368 RE2009-2182/04.06.2009 Intrarea Sepia nr. 7, bl. 45

369 RE2009-2183/04.06.2009 Intrarea Sepia nr. 3, bl. 44

370 RE2009-2197/04.06.2009 Aleea Gornistilor nr. 5, bl. 5

371 RE2009-2225/09.06.2009 Str. Mircea cel Batran, bl. 54

372 RE2009-2309/15.06.2009 Str. Munteniei, bl. C33

373 RE2009-2314/15.06.2009 Bdul. Eroilor de la Tisa nr. 1-3

374 RE2009-2322/15.06.2009 Str. Remus Radulet (Boemia) nr. 8, bl. 52

375 RE2009-2335/15.06.2009 Str. Electronicii nr. 12, bl. C7

376 RE2009-2342/16.06.2009 Str. Silistra nr. 18, bl. A79

377 RE2009-2348/16.06.2009 Str. Salcamilor nr. 54, bl. 80

378 RE2009-002382/17.06.2009 Aleea FC Ripensia, nr.19

379 RE2009-2383/17.06.2009 Bdul Mihai Eminescu nr. 22-24

380 RE2009-2419/18.06.2009 Str. Invatatorului nr. 4, bl. 69

381 RE2009-2428/18.06.2009 Str. Ion Creanga nr.11, bl.T19

382 RE2009-2497/22.06.2009 Str. Iovan Sterja Popovici nr. 11, bl. 11

383 RE2009-2510/23.06.2009 Str. Gheorghe Lazar nr. 40, sc. E+F

384 RE2009-2522/23.06.2009 Str. Orsova nr. 24, bl. 87

385 RE2009-2527/23.06.2009 Str. Labirint nr. 4, bl. B4, sc. A+B+C

386 RE2009-2537/24.06.2009 Str. Alexandra Indries (Lunei) nr. 41, bl. L13

387 RE2009-2538/24.06.2009 Str. Timis nr. 6, bl. E6

388 RE2009-2579/25.06.2009 Str. Harniciei nr. 8, sc. A+B+C

389 RE2009-2584/25.06.2009 RE2009-2786/03.07.2009

Str. Martir Marius Ciopec nr. 22, bl. A7bis, sc. A-B

390 RE2009-2601/25.06.2009 Aleea Sagetii nr. 3, sc. A+B

391 RE2009-2605/26.06.2009 Calea Circumvalatiunii nr.53, bl. 53

392 RE2009-2622/30.06.2009 P-ta Nicolae Balcescu nr. 7, bl. B2, sc.A-E

393 RE2009-2638/30.06.2009 Str. Mircea cel Batran, bl. 52

394 RE2009-2644/30.06.2009 Bdul. Dambovita nr. 6A, bl. A2

395 RE2009-2647/30.06.2009 Str. Diaconu Coressi nr. 123

396 RE2009-2648/30.06.2009 Str. Eugen Pop, bl. E9, sc. A

397 RE2009-2650/30.06.2009 Str. Martir Ianos Paris nr. 8, bl. 102

398 RE2009-2657/30.06.2009 Bdul. Take Ionescu nr. 42, sc. A+B

399 RE2009-2660/30.06.2009 Zona Steaua nr. 34, bl. 50B

400 RE2009-2663/30.06.2009 Intrarea Doinei nr. 13

401 RE2009-2705/30.06.2009 Str. Rusu Sirianu nr. 37, bl. A20, sc. A+B

402 RE2009-2718/01.07.2009 Str. Diana nr. 4

403 RE2009-2719/01.07.2009 Str. Diana nr. 3

404 RE2009-002787/03.07.2009 Str. Dropiei nr. 2, bl. B1, sc. A

405 RE2009-002835/07.07.2009 Str. Timocului bl. T26,

406 RE2009-002840/07.07.2009 Str. Martir Al. Chorosi, bl. B15

407 RE2009-002852/08.07.2009 Str. Silistra nr. 8, bl. A 36, sc. A+B

408 RE2009-002853/ 08.07.2009 Str. Oglinzilor nr. 19, bl. 27

409 RE-2009-002864/08.07.2009 Str. Ardealului nr. 2/6, bl.A2

410 RE2009-002877/09.07.2009 Str. I. Slavici nr. 16 B

411 RE2009-002878/09.07.2009 Str. Ardealului nr. 2/14, bl B4

412 RE2009-002879/09.07.2009 Str. Dambovita nr. 86

413 RE2009-002880/09.07.2009 Str. Dambovita nr. 94-96

414 RE2009-2896/10.07.2009 Str. Lunei, bl. L41

415 RE2009-2909/10.07.2009 Str. Circumvalatiunii nr. 28, bl. 77

416 RE2009-2930/13.07.2009 Bdul. Dambovita nr. 88, bl. T2

417 RE2009-2931/13.07.2009 Str. Valiug nr. 14, bl. E3, sc. A

418 RE2009-2955/14.07.2009 Str. Ioan Slavici nr. 4B

419 RE2009-2967/14.07.2009 Aleea Cristalului nr. 16-18, bl. 77, sc. A+B

420 RE2009-2968/14.07.2009 Aleea Cristalului nr. 22, bl. 78

421 RE2009-2968/14.07.2009 Aleea Cristalului nr. 20, bl. 78

422 RE2009-3005/16.07.2009 Bdul. Gen. Ion Dragalina nr. 45, sc. C

423 RE2009 3107/22 07 2009 Bd l Li i R b 143 bl T12423 RE2009-3107/22.07.2009 Bdul. Liviu Rebreanu nr. 143, bl. T12

424 RE2009-3236/27.07.2009 Str. Iris nr. 21/A

425 RE2009-3256/28.07.2009 Aleea Cutezatorilor nr. 3, bl. D27

426 RE2009-3288/29.07.2009 Str. Kiriac nr. 5, bl. A13

427 RE2009-3316/30.07.2009 Intrarea Mierlei nr. 3, bl. 21, sc A

428 RE2009-3343/31.07.2009 Str. Macin nr. 1

429 RE2009-003640/21.08.2009 Str. Babadag, nr.7, bl. 17

430 RE2009-003685/25.08.2009 Str. Ion Slavici bl. 14, sc. A

431 RE2009-003689/25.08.2009 Str. Martir Marius Nemtoc nr. 6,bl. 1

432 RE2009-3390/04.08.2009 Str. Martir Nicoara Elena nr. 1, bl. F16

433 RE2009-3480/10.08.2009 Bdul. Cetatii nr. 64, bl. 15, sc. A+B+C+D

434 RE2009-3494/11.08.2009 Str. Aurel Popovici nr. 2

435 RE2009-3508/12.08.2009 Str. Circumvalatiunii nr. 33, bl. F8 bis

436 RE2009-3570/17.08.2009 Str. Mircea cel Batran , bl. 42

437 RE2009-3575/17.08.2009 Str. Adrei Saguna bl. A 11

438 RE2009-3616/20.08.2009 Str. Electronicii, nr.17, bl.B11

439 RE2009-3702/26.08.2009 Aleea Citadelei nr. 4, bl. C21, sc. B

440 RE2009-3705/26.08.2009 Str. Orion nr. 6, bl. 8, sc. C

441 RE2009-3706/26.08.2009 Str. Recoltei nr. 16, bl. E9

442 RE2009-3750/27.08.2009 Str. Liege nr. 9, bl. 106, sc. A + B

443 RE2009-3919/04.09.2009 Aleea Sanatatii nr. 9, bl. 88, sc. C

444 RE2009-3920/04.09.2009 Str. Naturii nr. 11, sc. C

445 RE2009-3923/07.09.2009 Str. Azuga nr. 3, bl. 16

446 RE2009-3924/07.09.2009 Str. Mures nr. 125, bl. 33

447 RE2009-4043/15.09.2009 Str. Lugojului nr. 9, bl. A5, sc. B

448 RE2009-4124/22.09.2009 Aleea Gorunului nr. 1, bl. E34, sc. A+B

449 RE2009-4206/28.09.2009 Str. Constantin Stere nr. 5

450 RE2009-4207/28.09.2009 Str. Soroca nr. 9

451 RE2009-4276/01.10.2009 Str. Dr. Ioan Mureşan nr. 84, bl. 58a

452 RE2009-4289/02.10.2009 Str. Oglinzilor nr. 24-26, bl. 37, sc. A+B

453 RE2009-4339/07.10.2009 Str. 1 Decembrie nr. 86

454 RE2009-4416/12.10.2009 Str. Vacarescu nr. 8

455 RE2009-4529/20.10.2009 Str. Mircea Hoinic nr. 6, bl. E, sc. E1+E2

456 RE2009-4583/23.10.2009 Str. Piatra Craiului nr. 3, sc. F

457 RE2009-4642/27.10.2009 Str. Padurarilor nr. 6, bl. A11/D

458 RE2009-4647/28.10.2009 Str. Gavril Musicescu nr. 8, sc. A

459 RE2009-4652/28.10.2009 Str. Acad. Remus Radulet nr. 12, bl. 57A

460 RE2009-4714/02.11.2009 Str. Ioan Slavici nr. 17, bl. 17, sc. A+B

461 RE2009-4758/03.11.2009 Str. Constantin Stere nr. 16

462 RE2009-4827/09.11.2009 Str. Linistei nr. 1, sc. F+G

463 RE2009-4861/09.11.2009 Str. Mures nr. 123, bl. 40

464 RE2009-4913/10.11.2009 Str. Burebista nr. 18, bl. 31, sc. B

465 RE2009-5073/17.11.2009 Str. Martir Claudiu Varcus nr. 6, sc. B

466 RE2009-5136/17.11.2009 Str. I.I. de la Brad, bl. 102

467 RE2009-5137/17.11.2009 Str. Holdelor nr. 12, bl. 103, sc. A+B+C

468 RE2009-5190/19.11.2009 Str. Frunzei nr. 51

469

RE2009-5219/23.11.2009, RE2009-5397/02.12.2009, RE2009-

5479/02.12.2009, RE2010- 0572/03.02.2010

Str. Acad. Sextil Puscariu nr. 11, bl. E10, sc. A,B,C,D

470 RE2009-5223/23.11.2009 Aleea Sanatatii nr. 5, bl. 89

471 RE2009-5266/25.11.2009 Str. Macin nr. 3, bl. 14

472 RE2009-5267/25.11.2009 Str. Avram Imbroane nr. 25

473 RE2009-5319/27.11.2009 Splaiul Nicolae Titulescu nr. 11, sc. A+B+C

474 RE2009-5372/30.11.2009 Str. Maresal Al. Averescu nr. 33, bl. 100

475 RE2009-5522/08.12.2009 Str. Sirius nr. 22, bl. 10G, sc. C

476 RE2009-5554/09.12.2009 Str. Hotinului nr. 11, bl. 96

477 RE2009-5578/10.12.2009 RE2010-

2920/20.05.2010 Str. Oglinzilor nr. 23-25, bl.32, sc. B

478 RE2009-5625/14.12.2009 Str. Soroca nr. 10, bl. 45

479 RE2009-5673/17.12.2009 Str. Ion Barac, bl. 15

480 RE2009-5691/17.12.2009 Calea Sagului nr. 64, bl. 64

481 RE2010-1046/17.02.2010 Str. Evlia Celebi nr. 12

482 RE2010-1128/22.02.2010 Str. C-tin Stere nr. 4, bl. 21, sc. A+B

483 RE2010-1132/22.02.2010 Calea Torontalului nr. 9

484 RE2010-1147/22.02.2010 Str. Arh. Victor Vlad, bl. 11, sc. A+B+C+D

485 RE2010-1178/23.02.2010 Str. Constantin Noica nr. 8

486 RE2010-1201/24.02.2010 Str. Dr. Ioan Mureşan nr. 59, bl. 38, sc. A+B

487 RE2010-1237/25.02.2010 Str. Rasaritului nr. 16, bl. 60

488 RE2010-1242/25.02.2010 Str. Aleea Scurta nr. 1, bl. 89, sc. A+B

489 RE2010-1252/25.02.2010 Str. Sever Bocu nr. 82, bl. 308/A

490 RE2010-1322/01.03.2010 Str. Zlatna nr. 8, sc. A+B+C

491 RE2010-1346/02.03.2010 Piata Ion Dimitrie Suciu nr. 4

492 RE2010-1359/02.03.2010 Str. Bradul nr. 4, bl. B4, sc. A+B

493 RE2010-1375/03.03.2010 Str. Diana nr. 9, sc. A+B

494 RE2010-1432/04.03.2010 Str. Telegrafului, bl. D8

495 RE2010-1443/05.03.2010 Aleea Hotinului nr. 2, sc. A+B+C

496 RE2010-1456/08.03.2010 Str. Constantin Brailoiu nr. 7, bl. 7

497 RE2010-1500/09.03.2010 Str. Deliblata nr. 1

498 RE2010-1529/11.03.2010 Str. Nicolae Iliesu nr. 1A, bl. D13/4, sc. A+B

499 RE2010-1534/11.03.2010 Str. Martir Maria Andrei nr. 7, bl. A107, sc. A+B

500 RE2010-1544/11.03.2010 Str. Aurel Popovici nr. 14

501 RE2010-1551/12.03.2010 Aleea FC Ripensia nr. 32

502 RE2010-1554/12.03.2010, RE2010-3893/04.04.2010

Str. Sextil Puscariu nr. 9, sc.C+ D

503 RE2010-1636/17.03.2010 Str. Teatrului nr. 6, bl. 34, sc. A+B

504 RE2010-171/15.01.2010 Str. Ardealul nr. 2/16, bl. F1

505 RE2010-194/18.01.2010 Str. Gh. Ranetti nr. 52, bl. B27

506 RE2010-315/21.01.2010 Str. Ion Inculet nr. 2, bl. 88

507 RE2010-373/27.01.2010 Str. Martir Nutu Iotcovici, bl A77, sc. A+B

508 RE2010-388/27.01.2010 Str. Harniciei nr. 2

509 RE2010-411/28.01.2010 Str. Stejarul nr. 10

510 RE2010-412/28.01.2010 Str. Acad. Remus Radulet nr. 6, bl. 53

511 RE2010-735/09.02.2010 Str. Orsova nr. 12, bl. 105, sc. A+B

512 RE2010-752/09.02.2010 Str. Abrud nr. 23, bl. A

513 RE2010-829/11.02.2010 Str. Ion Vidu nr. 1

514 RE2010-836/11.02.2010 Str. Intrarea Lunga nr. 2, sc. A+B+C

515 RE2010-877/12.02.2010 Str. Soroca nr. 4, bl. 46

516 RE2010-1756/23.03.2010 Str. Dr. Ioan Muresan nr. 71, sc. A+B

517 RE2010-1762/23.03.2010 Str. Coriolan Brediceanu nr. 1

518 RE2010-1795/25.03.2010 Str. Fructelor nr. 6,bl. D1B

519 RE2010-1810/25.03.2010 Str. Iancu Flondor, bl. C4

520 RE2010-1818/26.03.2010 Str. Miorita nr. 10, bl. 7, sc. A+B

521 RE2010-1868/30.03.2010 Str. Dropiei nr. 3, bl. E1-2, sc. A+B

522 RE2010-1869/30.03.2010 Bdul Take Ionescu nr. 57

523 RE2010-1909/31.03.2010 Str. Stiintei nr. 1, bl. D37

524 RE2010-1914/31.03.2010 Str. Miorita nr. 12, bl. 7A

525 RE2010-2048/13.04.2010 Str. Ion Ionescu de la Brad, bl. B138, sc. A+B

526 RE2010-2049/13.04.2010 Str. Acad. Petre Negulescu nr. 5, bl. 137

527 RE2010-2118/16.04.2010 Bdul Cetatii nr. 16, bl. E16

528 RE2010-2139/16.04.2010 Str. Martir Al. Chorosi, bl. B11 A

529 RE2010-2162/19.04.2010 Str. Mitropolit Varlaam nr. 13

530 RE2010-2214/22.04.2010 Str. Martir Andrei Istvan nr. 11, bl. 66B

531 RE2010-2236/23.04.2010 Str. Gheorghe Lazar nr. 21, bl. F1, sc. A+B

532 RE2010-2347/29.04.2010 Calea Sever Bocu nr. 1

533 RE2010 2382 2383/03 05 2010 St L l i 2 bl D6 A+B533 RE2010-2382, 2383/03.05.2010 Str. Lacului nr. 2, bl. D6, sc. A+B

534 RE2010-2428/04.05.2010 Str. Bucovinei nr. 38, bl. 74

535 RE2010-2461/05.05.2010 B-dul General Dragalina nr. 28, bl. 28

536 RE2010-2491/06.05.2010 Str. Bradul nr. 10, bl. B2

537 RE2010-2565/10.05.2010 Str. Remus Radulet nr. 1, bl. 15, sc. A+B

538 RE2010-2566/10.05.2010 Str. Cornel Grofsoreanu nr. 14, sc. C

539 RE2010-2571/10.05.2010 Str. Timis nr. 22, bl. 40

540 RE2010-3772/01.06.2010 Calea Circumvalatiunii nr. 29

541 RE2010-3847/03.06.2010 Str. Lunei, bl. L2

542 RE2010-3848/03.06.2010 Str. Lunei nr. 4, bl. L4

543 RE2010-3849/03.06.2010 Str. Baba Dochia nr. 14, bl. D/3

544 RE2010-3850/03.06.2010 Str. Baba Dochia, bl. D6

545 RE2010-3851/03.06.2010 Str. Lunei nr. 42, bl. L33

546 RE2010-3852/03.06.2010 Str. Lunei nr. 47, bl. L16

547 RE2010-3853/03.06.2010 Str. Lunei nr. 45, bl. L15

548 RE2010-3854/03.06.2010 Str. Lunei, bl. L10

549 RE2010-3855/03.06.2010 Str. Lunei, bl. L8

550 RE2010-3856/03.06.2010 Str. Lunei, bl. L5

551 RE2010-4020/11.06.2010 Str. Alexandru Alaci nr. 5, bl. 74A

552 RE2010-4022/11.06.2010 Str. Alexandru Alaci nr. 3, bl. 75

553 RE2010-4140/21.06.2010 Bd. Revolutiei 1989 nr. 13

554 RE2010-4318/30.06.2010 Str. Bucuresti nr. 15, sc. A+B

555 RE2010-4323/30.06.2010 Str. Matei Basarab nr. 4, bl. 29

556 RE2010-4426/06.07.2010 Str. Martir Silviu Motohon nr. 54, bl.141

557 RE2010-4439/06.07.2010 Martir Remus Tasala, nr.3,bl. E5

558 RE2010-004440/06.07.2010 Bv. Gen. Ion Dragalina, nr.40

559 RE2010-004447/08.07.2010 Bv. Eroilor de la Tisa, nr.22, bl. T

560 RE2010-4480/08.07.2010 General Dragalina nr. 37

561 RE2010 004488/08 07 2010 I t M ti A l S 4 B561 RE2010-004488/08.07.2010 Intrarea Martir Angela Sava nr. 4, sc. B

562 RE2010-4547/15.07.2010 Martir Dumitru Juganaru nr.6, bl.96, sc. A+B

563 RE2010-4681/23.07.2010 RE2013-

2230/20.03.2013 Str. Astrilor nr. 4-6, bl. 2

564 RE2010-4688/23.07.2010 Str. Naturii nr. 2, sc. A+B

565 RE2010-4857/05.08.2010 Str. Ciprian Porumbescu nr. 10

566 RE2011-2410/23.09.2011 Str. Liniştei, nr.28, bl.98

567 RE2011- 3049/16.12.2011 Intr. Castanilor, nr.1, sc. A+B

568 RE2012-000147/18.01.2012 Intrarea Lugojului, nr.2, Sc. A+B

569 RE2012-000204/24.01.2012 Str. Virgil Magearu, nr.3, bl.A

570 RE2012-000609/01.03.2012 Str. Gavril Musicescu nr. 6/a, bl.6, sc. D

571 RE2012-000828/21.03.2012 Str. Aleea Arcaşilor, nr.5, bl.127

572 RE2012-000975/05.04.2012 Str. Filaret Barbu, nr.2A

573 RE2012-001121/25.04.2012 Str. Coriolan Brediceanu nr. 11

574 RE2012-001482/06.06.2012 Bv. Dr. Victor Babeş, nr.3

575 RE2012-001718/05.07.2012 Str. Ecoului, nr.3-5, bl.135-136

576 RE2012-001797/13.07.2012 Str. Circumvalaţiunii, nr.37, bl.65, sc.B

577 RE2012-002633/08.08.2012 Str. Liege, nr.22, bl.92

578 RE2012-002967/30.08.2012 str. Perlei, nr.23, bl.99

579 RE2012-002983/30.08.2012 Str. G. Ranetti, nr.2, sc A

580 RE2012-003093/03.09.2012 Str. Martir Ioan Stanciu, nr.1, bl. C-22

581 RE2012-003118/05.09.2012 Calea Bogdanestilor, nr.181, bl.D

582 RE2012-003222/17.09.2012 Str. Dej, nr.11, bl.90

583 RE2012-003245/18.09.2012 Str. Iancu Văcărecu, nr.4-6

584 RE2012-003268, 3274/19.09.2012 Str. Martir Andrei Istvan,nr.1-3, sc.A+B

585 RE2012-003341/20.09.2012 Str. Barbu Iscovescu, nr.8

586 RE2012-003293/20.09.2012 Str. Mures, nr.3

587 RE2012-003373/21.09.2012 Intrarea Lugojului, nr.22, bl.B26

588 RE2012-003411/25.09.2012 Str. Labirint, nr.7, bl.B5

589 RE2012-003434/26.09.2012 Str. Sf. Apostoli Petru şi Pavel, nr.49, bl.A93

590 RE2012-003473/28.09.2012 Calea Aradului, nr.34, bl.19

591 RE2012-003533/02.10.2012 Str. Eugen Cuteanu, bl.D9

592 RE2012-003605/05.10.2012 Str. Barbu Iscovescu, nr.15, sc.C

593 RE2012-003616/08.10.2012 Str. Ion Slavici, bl.8C

594 RE2012-003668/11.10.2012 Str. Hebe, nr. 36

595 RE2012-003670/11.10.2012 Str. Orşova, nr.18

596 RE2012-003692/15.10.2012 Str. Dropiei, nr.12

597 RE2012-003707/15.10.2012 Str. D-tru Kiriac, nr.4, bl.A17

598 RE2012-003725/16.10.2012 Str. Sirius, nr.30, bl. 12

599 RE2012-003731//16.10.2012 Str. Cornel Grofşoreanu, nr. 16

600 RE2012-003735/17.10.2012 Str. Electronicii, nr.19

601 RE2012-003799/23.10.2012 Str. C-tin Brăiloiu, nr.5

602 RE2012-003846/30.10.2012 Al. F.C. Ripensia, nr.30

603 RE2012-003850/30.10.2012 Str. Constantin cel Mare, nr.97, bl.255

604 RE2012-003861/30.10.2012 Bdul. Iuliu Maniu, nr.2

605 RE2012-003862/31.10.2012 Str. Amforei, nr.2

606 RE2012-003869/31.10.2012 Str.Învăţătorului, nr.7, bl.51

607 RE2012-003881-01.11.2012 Calea Martirilor, nr.68

608 RE2012-003888/02.11.2012 Intr. Martir C-tin Gârjoabă, nr.4, bl.C3, sc A

609 RE2012-003892/02.11.2012 Str. Lorena, nr.2D

610 RE2012-003926/06.11.2012 B-dul Dâmboviţa, nr.60

611 RE2012-003940/07.11.2012 Str. Constantin Brailoiu nr. 3

612 RE2012-003949/07.11.2012 Str. Dositei Obradovici, nr.3

613 RE2012-003985/09.11.2012 Str. Cosminului, nr.34

614 RE2012-004003/12.11.2012 Aleea Muzicii, nr.2

615 RE 2012-004026/14.11.2012 Aleea FC Ripensia, nr.16

616 RE 2012-004044/15.11.2012 Str. Lorena, nr.12

617 RE2012-004053/15.11.2012 Str. Martir Silviu Motohon, nr.50, bl.143

618 RE2012-004091/16.11.2012 Str. Ion Slavici, bl.A8,

619 RE2012-004113/20.11.2012 Str. Martir Stanciu, nr.5

620 RE2012-004145/22.11.2012 Str. 1 Decembrie, nr.94

621 RE2012-004170/26.11.2012 Str. Sfintii Apostoli Petru şi Pavel, bl.B124

622 RE2012-004172/26.11.2012 Calea Martirilor, nr.66/A

623 RE2012-004186/26.11.2012 Str. Martir Silviu Motohon, nr.48, bl.144

624 RE2012-004203/28.11.2012 Str. Iris, nr.30

625 RE2012-004245/29.11.2012 Str. Electronicii, nr.2, bl.C1

626 RE2012-004279/03.12.2012 Str. Ionel Perlea, nr.11

627 RE2012-004396/06.12.2012 Calea Bogdăneştilor, nr.181

628 RE2012-004457/11.12.2012 Str. Dumitru Kiriac, nr.21, bl. A26

629 RE 2012-004571/13.12.2012 Str. Iancu Flondor, bl. A32

630 RE2012-004572/13.12.2012 Str. Iancu Flondor, nr.31, bl.A

631 RE2012-004602/14.12.2012 Calea Sagului, nr.17

632 RE2013-000066/14.01.2013 Str. Maria Tanase, nr.6, bl.60

633 RE2013-000825/23.01.2013 Str. Circumvalatiunii, nr.69, sc.A

634 RE2013-0000987/24.01.2013 Str. Gh. Ranetti, nr.47, bl.25B

635 RE2013-000292/17.01.2013 Str. Martir Istvan Andrei, nr.14, bl.62

636 RE2013-001198/28.01.2013 Inrarea Cucului, nr.2, bl.13

637 RE2013-001223/28.01.2013 Str. Lunei, bl. L30

638 RE2013-001591/31.01.2013 Str. Transilvania, nr.9, bl. E25

639 RE2013-001678/01.02.2013 Bdul Liviu Rebreanu, nr.137

640 RE2013-001726/05.02.2013 Str. Recoltei, nr.8

641 RE2013-001736/05.02.2013 Str. Răsăritului, nr.3

642 RE2013-001795/11.02.2013 Str. Labirint, nr.10, bl. A4

643 RE2013-001889/15.02.2013 Str. Dr. Ion Muresan,nr.59

644 RE2013 001919/19 02 2013 St Vi t B b 29644 RE2013-001919/19.02.2013 Str. Victor Babes, nr. 29

645 RE2013-001956/20.02.2013 Str. Labirint, nr.11

646 RE2013-002047/01.03.2013 Str. Soroca, nr.8, bl.48

647 RE2013-002089/05.03.2013 Str. Ion Inculet, nr.1

648 RE2013-002096/06.03.2013 Str. Brandusei, nr.8

649 RE2013-2151/13.03.2013 Str. Lunei, nr.44, bl.L34

650 RE2013-002180/15.03.2013 Str. Orion, nr.6

651 RE2013-002227/20.03.2013 Str. Felix, nr.5, bl.5

652 RE2013-002259/22.03.2013 Aleea FC Ripensia, nr.21

653 RE2013-002263/22.03.2013 Str. Ardealului, nr.2/4, bl.A1

654 RE2013-002292/27.03.2014 Calea Dorobantilor, nr.1, sc.B

655 RE2013-002323/29.03.2013 Str. Martir Ovidiu Munteanu, bl.C16

656 RE2013-002330/29.03.2013 Str. Daliei, nr.21

657 RE2013-002352/02.04.2013 Str. Martir Nicoară Elena, nr.4

658 RE2013-002358/02.04.2013 Str. Prof. Dr. Valeriu Alaci, nr.10, bl. 73A

659 RE2013-002413/08.04.2013 Bv. Take Ionescu, nr.44

660 RE2013-002441/11.04.2013 Str. Bucuresti, nr.26, bl.A3

661 RE2013-002517/17.04.2013 Str. Lugojului, nr.39

662 RE2013-002479/15.04.2013 Str. Delfinului, nr.6

663 RE2013-002518/17.04.2013 Calea Martirilor, nr.2

664 RE2013-002597/25.04.2013 Str. Gh. Ostrogovich, , nr.8

665 RE2013-002646/07.05.2013 Str. Sirius, nr.19, bl.4

666 RE2013-002666/09.05.2013 Str. Deliblata, nr.13

667 RE2013-002682/13.05.2013 B-dul General Dragalina, nr.38, bl.38

668 RE2013-002707/15.05.2013 Str. D. Kiriac, nr.13, bl. A7

669 RE2013-002738, 002739,

002740/17.05.2013 Str. Martir Claudiu Varcus, nr.3, sc.A,B,C

670 RE2013-002746/17.05.2013 Str. Gheorghe Lazar, nr.46, bl.A4

671 RE2013-002805/24.05.2013 Str. Lunei, bl.47

672 RE2013-002858/28.05.2013 Str. Cernauti, nr.16

673 RE2013-002963/14.06.2013 Str. Gheorghe Ostrogovich, nr.12, bl.115

674 RE2013-003007/21.06./2013 Str. Carei, nr.3

675 RE2013-003022/26.06.2013 Calea Buziasului, nr.38, bl.75

676 RE2013-003055/28.06.2013 Str. Amforei, nr.1, bl.T63A

677 RE2013-003070/01.07.2013 Str. Circumvalatiunii, nr.14, bl.81, sc.A

678 RE2013-003128/08.07.2013 Str. 1 Decembrie, nr.65, bl.E

679 RE2013-003156/10.07.2013 Str. Vasile Balmus, nr.22, bl.49

680 RE2013-003171/12.07.2013 Str. Circumvalatiunii, nr.22, bl.79B

681 RE2013-003180/15.07.2013 Str. Uranus, nr.25, bl.90

682 RE2013-003218/18.07.2013 Str. Martir Vasile Balmus, nr.12, bl.44, sc.E

683 RE2013-003212/18.07.2013 Str. Martir Andrei Istvan, nr.2, bl.61A

684 RE2013-003208/18.07.2013 Str. Leandrului, nr.15, bl.18

685 RE2013-003303/31.07.2013 Aleea Ionel Perlea, nr.5-6-7-8

686 RE2013-003455/26.08.2013 Str. Burebista, nr.7

687 RE2013-003502/30.08.2013 Str. Martir Claudiu Varcus, nr.5

688 RE2013-003499/30.08.2013 Str. Ioan Slavici, bl.23

689 RE2013-003528/02.09.2013 Bdul Dambovita, nr.65

690 RE2013-003512/02.09.2013 Aleea Martir Octavian Tintaru, nr.3

691 RE2013-003511/02.09.2013 Str. Mures, nr.15

692 RE2013-003530/03.09.2013 Aleea Inului, nr.1

693 RE2013-003545/04.09.2013 Str. Maresal Al.Averescu, nr.63

694 RE2013-003582/09.09.2013 Str. Corneliu Coposu, nr.24, bl.P2

695 RE2013-003619/11.09.2013 Aleea Ciobanului, nr.3

696 RE2013-003762/01.10.2013 Str. Martir Caceu, nr.10, bl.C4C

697 RE2013-003769/02.10.2013 Str. Circumvalatiunii, nr.47

698 RE2013-003829/10.10.2013 Calea Sagului, nr.81, bl.7

699 RE2013 003853/15 10 2013 St T il i 6699 RE2013-003853/15.10.2013 Str. Transilvania, nr.6

700 RE2013-003879/21.10.2013 Aleea Icar, nr.12, bl.5, sc.D

701 RE2013-3003914/24.10.2013 Str. Holdelor, nr.2, bl.B91

702 RE2013-004048/11.11.2013 Str. Regimentul 6 Artilerie Grea, bl. Nr.6

703 RE2013-004204/02.12.2013 Str. Mures, nr.10, sc.A+B

704 RE2013-004209/03.12.2013 Intrarea Lunga, nr.1

705 RE2013-004271/11.12.2013 Calea Martirilor, nr.33, bl.F2

706 RE2013-004298/12.12.2013 Str. Baba Dochia, bl. D5

707 RE2013-004322/17.12.2013, RE2015-

001321/06.07.2015 Str. Ana Ipatescu, nr.5, sc.A + B

708 RE2014-000217/06.02.2014 Str. Arh. Ion Mincu, nr.5, bl. B96

709 RE2014-000238/07.02.2014 Str. Luceafarul, nr.8, bl.B18

710 RE2014-000242/10.02.2014 Bdul Revolutiei 1989, nr.4

711 RE2014-000484/20.03.2014 Bdul Dambovita, nr.80, bl.T4

712 RE2014-000759/08.05.2014 Str. Gheorghe Leahu, bl.C1, nr.1

713 RE2014-000899/28.05.2014 Str. Gavril Musicescu, nr.26

714 RE2014-000987/05.06.2014 Str. Circumvalatiunii, nr.30

715 RE2014-001161/03.07.2014 Str. Bucuresti, nr.10

716 RE2014-001114/26.06.2014 Str. Storojinet, nr.7, bl.B31

717 RE2014-001297/24.07.2014 Str. Timis, nr.12, bl.36, sc.D

718 RE2014-001460/21.08.2014 Str. Deliblata, nr.15

719 RE2014-001487/26.08.2014 Str. C-tin Stere, nr.10/B, bl.8, sc.A

720 RE2014-001491/26.08.2014 Aleea Merisor, nr.1

721 RE2014-1548/05.09.2014 Str. Storojineţ, bl. B1

722 RE2014-001902/27.10.2014 Bdul Sudului, nr.36, bl.91, sc.G

723 RE2014-001991/11.11.2014 Calea Circumvalatiunii, nr.51

724 RE2014-002165/10.12.2014 Str. Bucovinei, bl. C34

725 RE2014-002168/11.12.2014 Str. Labirint, nr.8

726 RE2015-000063/19.01.2015 Str. Arh. Duiliu Marcu, nr.3, bl.16, sc.B

727 RE2015 000177/05 02 2015 Bd l R l ti i 1989 22727 RE2015-000177/05.02.2015 Bdul Revolutiei 1989, nr.22

728 RE2015-000178/05.02.2015 Str. Alexandru Odobescu, nr.69

729 RE2015-000287/20.02.2015 Str. Luminita Botoc, bl. A20

730 RE2015-000292/23.02.2015 Str. Andrei Saguna, bl. A11

731 RE2015-000325/26.02.2015 Str. Col. Ion Enescu, nr.4

732 RE2015-000522/23.03.2015 Intrarea Padurarilor, nr.1

733 RE2015-000694/20.04.2015 Str. Verdi, nr.10A,

734 RE2015-000749/23.04.2015 Str. Steaua, nr.21, bl.40, sc.C

735 RE2015-000963/22.05.2015 Str. Gheorghe Ostrogovich, nr.10, bl.123

736 RE2015-000964/22.05.2015 Aleea Sperantei, nr.3, bl.127

737 RE2015-000965/22.05.2015 Str. Remus Radulet, nr.14, bl.135

738 RE2015-001236/26.06.2015 Str. Clabucet, nr.3

739 RE2015-001262/29.06.2015 Str. St. O. Iosif, nr.10B, bl.A2

740 RE2015-001260/29.06.2015 Str. St. O. Iosif, bl.D12

741 RE2015-001263/29.06.2015 Str. St. O. Iosif, nr.25,bl.A3

742 RE2015-001321/06.07.2015 Str. Ana Ipatescu, nr.5, sc.B

743 RE2015-001366/10.07.2015 Str. Circumvalatiunii, nr.18, bl.80

744 RE2015-001531/28.07.2015 Str. Arh. Duiliu Marcu, nr.9, bl.13

745 RE2015-001537/28.07.2015 Str. I.I.de la Brad, bl.300-301

746 RE2015-002430/21.10.2015 Str. Stelelor, nr.2

747 RE2015-2429,2431/21.10.2015 Str. Gheorghe Lazar, nr.9, bl. A2, SC.A+B

748 RE2015-002451/23.10.2015 Str. Gheorghe Lazar, nr.13A

749 RE2015-002432/21.10.2015 Str. Gheorghe Lazar, nr.9, bl.A1, SC.C

750 RE2015-002588/04.11.2015 Str. N. Iliesu, nr.5

751 RE2015-002587/04.11.2015 Str. N. Iliesu, nr.3

752 CM2015-000737, 738/20.11.2015 Str. Lalelelor nr.14 bl.E4 sc.A+B

753 CM2015-000864/07.12.2015 Str. Carei, nr.10, bl.39

754 CM2015-000989/17.12.2015 Str. Circumvalatiunii, nr.34, bl.74

755 CM2015 00094/26 01 2016 St S B 32 bl 55755 CM2015-00094/26.01.2016 Str. Sever Bocu nr. 32, bl. 55

756 CM2016-000126/04.02.2016 Str. Dositei Obradovici, nr.8, bl.D15/2

757 CM2016-000142/09.02.2016 Aleea Tiberiu Brediceanu, bl.12, sc.C

758 CM2016 - 000135/08.02.2016 Str. Circumvalatiunii nr. 21 bl I1

759 CM2016-00142/09.02.2016 Str. Tiberiu Brediceanu bl12 sc. C

760 CM2016-00169 11.02.2016 Str. Luceafarul nr. 9

761 CM2016 - 00189 / 18.02.2016 Str. Sorin Titel nr. 1

762 CM2016 - 000202 /22.02.2016 Str. Daliei nr.2 bl. D 4 sc. A+B+C+D

763 CM2016 - 000211 / 23.02.2016 Str. Mart Ioan Stanciu (Naturii) nr. 8

764 CM2016 - 268 / 29.02.2016 Str. Soroca nr. 11 bl. 43

765 CM2016 - 391 / 25.03.2016 Str. Take Ionescu nr. 73

766 CM2016 - 424 /01.04.2016 Str. Martir Dan Carpin, nr. 4, sc. A+B

767 CM2016 - 443 /04.04.2016 Str. Martir Nicoara Elena nr. 14 bl e5

768 CM2016 - 00461 /08.04.2016 Str. Calea Martirilor nr. 21

769 CM2016 - 466 /12.04.2016 Str. Martir Marius Ciopec nr. 2 bl. 16

770 CM2016 - 499 /20.04.2016 Str. Calea Aradului nr. 105 sc. B+C

771 CM2016 - 514 / 21.04.2016 Str. Dorobantilor nr. 9a

772 CM2016 - 537 / 24.04.2016 Str. Liege nr 2 bl 50

773 CM2016 - 565 /29.04.2016 Str. Diana nr. 9, sc A+B

774 CM2016 - 627 / 09.05.2016 I. Ionescu. de la Brad nr. 28 bl A 56

775 CM2016 - 636 / 09.05.2016 Str. Arh Duiliu Marcu bl. 12 sc. C

776 CM2016 - 666 / 13.05.2016 Str. Cosminului, nr.38 bl. 38 D3B

777 CM2016 - 672 / 16.05.2016 Str. Munteniei nr. C 39 bl. C39

778 CM2016 - 688 / 17.05.2016 Str. Alexandru Vaida Voievod nr. 16 bl.A

779 CM2016 - 697 /19.05.2016 Str. Calea Sagului bl. 70

780 CM2016 - 719 /23.05.2016 Str. Zona Steaua III bl. 24

781 CM2016 - 729 / 24.05.2016 Str. Arhitect Vlad nr.13 bl. 40 sc.A

782 CM2016 - 856 /15.06.2016 Str. Intrarea Cucului nr. 3 bl. 16

783 CM2016 - 894 /22.06.2016 Str. Ion Curea nr.12

784 CM2016 - 1037 / 01.07.2016 Str Intrarea Martir Slobodanca

785 CM2016 - 1074 / 11.07.2016 Str. Ion Nistor bl. 22A

786 CM2016 - 1084 / 13.07.2016 B-dul Cetatii nr. 46 bl. A6786 CM2016 - 1084 / 13.07.2016 B-dul Cetatii nr. 46 bl. A6

787 CM2016 - 1086 / 13.07.2016 Str. Hebe nr.30A sc.E

788 CM2016 - 1092 /15.07.2016 Str. Silistra nr. 13 bl. A 38

789 CM2016 - 1094 / 18.07.2016 Str. Mart Marius Ciopec nr.8 bl. 13A

790 CM2016 - 1104 / 20.07.2016 Str. Martir Anton Florian bl. C14

791 CM2016 - 1106 / 20.07.2016 Str. Ion Inculet nr. 4 bl. 89

792 CM2016 - 1182 / 09.08.2016 Str. Nicolae Labis bl. 3

793 CM2016 - 1179 /09.08.2016 Str. Felix nr. 15, bl. 66

794 CM2016 - 1183/ 10.08.2016 Str. Simion Barnutiu, bl. 56, sc. A+B

795 CM2016 - 1192 /16.08.2016 Str. Intrarea Basmului nr.2 bl. D6/1

796 CM2016 - 1201 / 18.08.2016 Str. I. D. Suciu nr. 4

797 CM2016 - 1221 /26.08.2016 Str. Martir Marius Ciopec nr. 7 bl. 5

798 CM2016 - 1225 / 31.08.2016 Str. Heinrich Heine nr. 4

799 CM2016 - 1225 /31.08.2016 Str. Aleea Sagetii nr. 1 bl. 48

800 CM2016 - 1230/ 06.09.2016 B-dul Dambovita nr 32 bl 32

801 CM2016 - 1231 /06.09.2016 Str. Hebe nr. 39

802 CM2016 - 1235, 1236 / 08.09.2016 Str. Dorobantilor nr. E7, Sc A+B

803 CM2016 - 1245 din 12.09.2016 Str. Constantin Stere nr.4 , bl.21

804 CM2016 - 1244 /12.09.2016 Str Rasaritului nr. 27, bl. 35/b

805 CM2016 - 1252 / 12.09.2016 Str. Lalelelor bl. E3

806 CM2016 - 1260 / 13.09.2016 Str. Platanilor nr. 5

807 CM2016 - 1268 / 16.09.2016 Str. F.C. Ripensia, nr.27, sc. Bl. A 16C

Atasament: Referat.pdf

                                              Cod FO 53-01, Ver.1

 

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI Bv. C.D. Loga nr. 1 Nr. SC 2016 –          

REFERAT

privind aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuinţe are ca efecte reducerea costurilor de întreţinere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenţei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.

Prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată, pe termen scurt şi mediu, se degrevează bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat, se reduc cheltuielile cu întreţinerea blocurilor de locuinţe prin reducerea facturilor cu încălzirea, se asigură susţinerea operatorilor economici din domeniul construcţiilor şi se creează noi locuri de muncă

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată, coordonatorii locali, în calitate de autorități contractante, au obligația de a fundamenta și coordona programele locale privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere art.19, lit.b), din O.U.G. nr.18/2009 actualizată, propunem aprobarea Programului local multiannual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timișoara, pentru anul 2016.

Viceprimar Director Direcția Economică FARKAȘ IMRE STELIANA STANCIU

Avizat Juridic Consilier

ANA GEORGIU