keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

91/20.09.2016 pentru respingerea Proiectului de Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in Timişoara, strada Romulus nr.32, etaj subsol şi parter, nr.ap.Restaurant, înscris în C.F. nr.413788-C1-U6, nr.topo 413788-C1-U6, la preţul de 120.000 euro.

20.09.2016

... Istorice-2015; Având în vedere răspunsul Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse cu nr.SC 2016-021966 din 13.09.2016 şi anume că imobilul din Timişoara, strada Romulus nr.32, etaj parter şi subsol ,nr.ap...

Consiliul Local Timișoara

92/01.03.2016 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2016 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

01.03.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 92/01.03.2016 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2016 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara 01.03.2016 Hotararea Consiliului Local 92/01.03.2016 privind aprobarea Agendei...
... manifestărilor culturale din anul 2016 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 4746/26.02.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

93/01.03.2016 privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional pentru copiii proveniţi din familii defavorizate, precum si modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate

01.03.2016

... învăţământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si art.35 din Hotărârea Guvernului nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul prescolar...
... înscrierea copilului la grădiniță, dar nu mai târziu de 20 decembrie. Pentru anul școlar 2015‐2016, cererile, însoțite de documentele justificative, se depun până la data de 30 aprilie 2016, conform art. 7 alin. (7), Art. 22 alin. (1), HG 15/2016. Cererile...

Consiliul Local Timișoara

93/20.09.2016 privind alocarea pe o perioadă de doi a spaţiului în suprafaţă de 474 mp situat în imobilul din str. Lorena, nr.35 aferent Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I" către Şcoala Gimnazială nr.16 "Take Ionescu"

20.09.2016

....16 "Take Ionescu" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-020399/22.08.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
...: Ref_privind_mutare_gen_16.pdf Cod FP 53-01, ver.2 ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL ŞCOLI SPITALE Nicolae Robu COMPARTIMENT ŞCOLI Nr. SC 2016-020399/22.08.2016 REFERAT Privind alocarea pe o perioadă de doi a spaţiului în...

Consiliul Local Timișoara

95/01.03.2016 privind respingerea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 522/08.12.2015, privind transmiterea fara plata din patrimoniul Municipiului Timisoara in patrimoniul Liceului Teoretic ’’Bartok Bela’’ Timisoara, a unui microbuz marca Opel Movano 16+1 locuri, pentru asigurarea transportului elevilor in cadrul activitatilor/actiunilor desfasurate de unitatea scolara

01.03.2016

................................................. /...........................................2016, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

95/20.09.2016 privind aprobarea volumului şi a preţurilor de referinţă şi de pornire în licitaţie a 3378 mc. masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Timişoara

20.09.2016

... Timişoara cu nr. SC2016-019367 din 05.08.2016; Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 617 din 31 august 2016 - pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; În conformitate cu prevederile art.36...
... Pădurilor –Romsilva prin Ocolul Silvic Ana Lugojana, în baza Contractului de administrare nr.10182/20.11.2009. Prin HG nr. 924/2015, cu modificările ulterioare (HG nr. 43/2016), s-a aprobat Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier...

Consiliul Local Timișoara

96/01.03.2016 privind respingerea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 523/08.12.2015, privind transmiterea fara plata din patrimoniul Municipiului Timisoara in patrimoniul Liceului cu Program Sportiv Banatul Timisoara, a unui microbuz marca Ford Transit 16+1 locuri, pentru asigurarea transportului elevilor/ sportivilor in cadrul activitatilor/actiunilor desfasurate de unitatea scolara

01.03.2016

... conducatorul auto. ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2016-__________/ ________/2016 APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -403.800 ; internet: www.primariatm.ro COD FO 53 – 01 ver.1 . 2 Pentru a putea efectua...

Consiliul Local Timișoara

96/20.09.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 563/18.12.2015 privind finalizarea Contractului de finanţare nr. 3651/15.02.2013, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în Comuna Dumbrăviţa", SMIS 40794

20.09.2016

... de investiţii; - Adresa ADR Vest nr.10164/09.08.2016, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. CDD2016-560/10.08.2016; - Instrucţiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016; - Hotărârea nr. 433 din 16 iunie 2016 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 678...

Consiliul Local Timișoara

97/01.03.2016 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2016

01.03.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 97/01.03.2016 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2016 01.03.2016 Hotararea Consiliului Local 97/01.03.2016 privind aprobarea Programului de...
... investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016- 004070/19.02.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

97/20.09.2016 privind utilizarea, pentru anul 2016, de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara a sumei de 30 000 lei în vederea aniversării persoanelor cu peste 90 de ani de viaţă şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara

20.09.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 97/20.09.2016 privind utilizarea, pentru anul 2016, de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara a sumei de 30 000 lei în vederea aniversării persoanelor cu peste 90 de ani de viaţă şi a...
... cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara 20.09.2016 Hotararea Consiliului Local 97/20.09.2016 privind utilizarea, pentru anul 2016, de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara a sumei de 30 000 lei în vederea...

Consiliul Local Timișoara

98/01.03.2016 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara

01.03.2016

... SC2016- / .2016 APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU 2 Cod FO 53-01, ver. 2 Având în vedere cele expuse PROPUNEM: Emiterea unui hotărârii de consiliu local privind aprobarea modalităţii de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, ca fiind...
... a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune Nr. SC2016- / .2016 CAPITOLUL I OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI Art.1 Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a serviciului pentru...

Consiliul Local Timișoara

99/20.09.2016 privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul

20.09.2016

... privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; În conformitate cu prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind...
... aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5) din OUG109/2011 aprobata prin Legea nr.111/2016 şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea...