keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

169/10.05.2016 privind apartamentarea Blocului de locuinţe cu scările B.10-B.11-B.12 înscris în CF nr. 434340-C1 Timişoara, nr. top. 434340, situat în Timişoara, str. Miloia nr.32

10.05.2016

... privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; Având în vedere Documentaţia de apartamentare nr. 87919/2016 întocmită de S.C. Black Light SRL, recepţionată de OCPI Timiş cu numărul 87919/25.04.2016; Având în vedere prevederile Legii nr.7...
... nr.32, conform documentaţiei nr.87919/2016 întocmită de S.C. Black Light SRL. Art. 2: Se radiază înscrierea C1 - Intabulare, drept de folosinţă, pe durata execuţiei locuinţelor - Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din Cartea Funciară nr.434340...

Consiliul Local Timișoara

168/10.05.2016 privind dezlipire (iesire din indiviziune nr. topo. 29940) si rectificare suprafata nr. topo. 29938 pentru "amenajare parc, loc de joacă şi construire bazin înot acoperit, bazin în aer liber, terenuri de tenis, baschet şi minifotbal, str. Verde - str. Silistra, zona Lipovei "

10.05.2016

.... 426081 Timisoara (CF vechi: 65926) cu nr. top. 29938, rezultând suprafata de 5357 mp., conform Proiectului nr. 2443/2016, planşa nr.1, anexă la Certificatul de Urbanism nr. 1776/2016 pentru "amenajare parc , loc de joacă şi construire bazin înot...
.... 426081 (nr.top. 29938), UAT Timisoara Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Plansa: Plan de situatie cu propunerea de dezlipire Plan de situatie cu propunerea de alipire Plan parcelar conform CF Nr.proiect 2443/2016 Faza: DZ-AL tra) Desenat...

Consiliul Local Timișoara

167/10.05.2016 privind dezlipire si alipire imobile, in vederea construirii unei fantani ornamentale muzicale in Parcul Botanic, Timisoara

10.05.2016

... parcela NOU CREATA - Teren intravilan in suprafata de 3866 mp., conform documentatiei topografice executate de SC BLACK LIGHT S.R.L. - nr. proiect 2444/2016 (plansa 2) . Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul...

Consiliul Local Timișoara

163/10.05.2016 privind stabilirea modalităţii de delegare de gestiune a activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara

10.05.2016

... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC 2016- 10935/05.05.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

152/10.05.2016 privind atribuirea în folosinţă gratuită către Grădiniţa cu Program Prelungit nr.36, care are în structură Grădiniţa cu Program Prelungit nr.37, a unui spaţiu din căminul internat nr.1, al fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botiş", situat în Cal. Aradului 57

10.05.2016

... Municipiului Timişoara; Având în vedere adresa cu nr. SC 2016-003555/15.02.2016 a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 36 si adresa cu nr. SC2016-009620/19.04.2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş; În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011...
..., ŞEF BIROU ŞCOLI-SPITALE, ADRIAN FAUR CONSILIER, ANCA LĂUDATU Atasament: Referat.pdf Cod FP 53-01, ver. 2 ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu BIROUL ŞCOLI-SPITALE, COMPARTIMENT ŞCOLI Nr. SC 2016-10257/26.04.2016...

Consiliul Local Timișoara

151/10.05.2016 privind respingerea atribuirii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol I , nr. 23 , către PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT Filiala Timişoara

10.05.2016

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-000752/04.05.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru...
... Judeţene a Partidului Naţional Democrat precum şi cererea cu numarul CT 2016-002367/21.04.2016 a D-lui. Folică Petrică - presedintele Partidului Naţional Democrat Filiala Timişoara prin care solicită pentru sediu de partid spaţiul situat in Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

150/10.05.2016 privind aprobarea închirierii imobilului compus din Demisol +Parter +etajul I şi teren aferent, situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcţionează Clinica de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

10.05.2016

... Timişoara, bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcţionează Secţia de Obstetrică şi Ginecologie; Având în vedere adresele Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă cu numerele: SC2016-956/01.02.2016, SC2016-2354/01.02.2016, SC2016-3034/09.02.2016 şi CCM 2016...
.../25.02.2014, până la data de 01.03.2016. Spitalul Clinic Municipal, prin adresele cu numerele SC2016-956/01.02.2016, SC2016- 2354/01.02.2016, SC2016-3034/09.02.2016 şi CCM 2016-63/16.02.2016, a solicitat sprijinul instituţiei noastre pentru negocierea unui nou...

Consiliul Local Timișoara

146/10.05.2016 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Marconi Ioan Olimpiu

10.05.2016

... Consiliului Local din data de 5 aprilie 2016.Pentru fundamentarea referatului de specialitate al Biroului Sport-Cultura, care sta la baza emiterii proiectului de hotarare, dorim sa atasam recomandari din partea Federatiei Romane de Box si a Asociatiei Judetene...
... inalt nivel de performanta sportiva, promovand pozitiv în plan international imaginea României şi a Timişoarei. Federatia Romana de Box a transmis Biroului Sport-Cultura, ca document de sustinere, Caracterizarea nr. 387/2016, prin care sustine si...

Consiliul Local Timișoara

145/10.05.2016 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Dumitru- Dorin Prunariu

10.05.2016

... Internationale al ESA (2012) și vicepreședinte al comitetului (2014-2016). Este ales membru în Grupul de Experți Guvernamentali organizat conform Rezoluției Adunării Generale ONU nr. 65/68 pentru elaborarea unui studiu privind măsurile de transparență...