keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

114/03.03.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Gradinita P.P. 27" in municipiul Timişoara, str. Brindusei, nr. 15

03.03.2015

... tehnic si a Documentatiei de Executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art.1 se va face din bugetul local. Art...
... euro din care C+M = 306,521 mii lei, respectiv 69,169 mii euro, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul referat. Durata de realizare a investitiei este de 6 luni. Finantarea investitiei se va face din bugetul local la...

Consiliul Local Timișoara

115/03.03.2015 privind aprobarea"Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Sala sport la Scoala Generala nr. 25" in Municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42

03.03.2015

... Executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art.1 se va face din bugetul local. Art. 4: Cu aducerea la...
... respectiv 1442,834 mii euro, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul referat. Durata de realizare a investitiei este de 18 luni. Finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.01 – Invatamint...

Consiliul Local Timișoara

368/27.08.2015 privind modificarea Agendei Manifestărilor Culturale a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 13.02.2015

27.08.2015

... conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului...
.... 10 Promovare Oktoberfest La fel ca şi anul trecut solicităm sprijinul Primăriei Timişoara în vederea promovării festivalului Oktoberfest. Bugetul estimat pentru amplasarea scenei cu dim. 10x8m în interiorul cortului principal şi sonorizare, precum...

Consiliul Local Timișoara

388/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"

22.09.2015

.... Art.2: Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie. Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. Art.4: Obiectivul de investiţie ,,Amenajare drum de legătură...
..., realizarea investiţiei propuse, acest fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi, Cap. C Studii şi proiecte. Studiul de Fezabilitate pentru ,,Amenajare drum de...

Consiliul Local Timișoara

60/13.02.2015 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati clădire Scoala Grup Şcolar "Emanuil Ungureanu" Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici stabiliti de SC BUILDING OLM SRL

13.02.2015

... de realizare: 24 LUNI - Sursa de finanţare: Bugetul local VICEPRIMAR, SECRETAR, Dan Diaconu Ioan Cojocari pt. DIRECTOR, Mihai Costa CONSILIER, Marius Duma Avizat: SERVICIUL JURIDIC, Cod FO 53-01,ver.2 Atasament: Anexa_Proiect.pdf ANEXA la Proiect...
...= 8.553,00 420.435,00 49,16 11,08 C+M(Cap1.2+Cap1.3+Cap2+cap4.1 + Cap4.2+Cap4.3 din DG ) Sd+Sp+Sa= 10.500,40 13.405.002,26 1.276,62 287,64 Total investitie Sd+Sp+Sa= 10.500,40 20.366.482,45 1.939,59 437,02 e. Surse de finanţare: Buget local CONSILIER Marius...

Consiliul Local Timișoara

299/25.06.2015 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Reabilitare acoperis si instalatii la Liceul W. Shakespeare" din municipiul Timişoara, str. I. L. Caragiale, nr. 6

25.06.2015

... se va face din bugetul local. Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art.5: Prezenta...
... investitii „Reabilitare acoperis si instalatii la Lic. W. Shakespeare” din municipiul Timişoara, str. I. L. Caragiale, nr. 6, intocmit de S.C. «Imobles Plan» S.R.L., finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.02 – Invatamint...

Consiliul Local Timișoara

99/03.03.2015 privind organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞORA 2015 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK

03.03.2015

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 550/11.11.2014, privind reconfirmarea adeziunii Municipiului...
... către Municipiul Timişoara a evenimentului "ZILELE ENERGIEI 2015", în perioada 5-19 Iunie 2015 în cadrul European Sustainable Energy Week. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local al Municipiului Timişoara, Cap.74.02...

Consiliul Local Timișoara

400/22.09.2015 privind aprobarea D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii „Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu), nr. 47

22.09.2015

.... Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art. 1 se va face din bugetul local. Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica...
... S.C. «Imobles Plan» S.R.L., finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.02 – Invatamint secundar superior. Durata de realizare a investitiei este de 6 de luni. Fata de cele prezentate mai sus, PROPUNEM: Aprobarea “D.A.L.I” si...

Consiliul Local Timișoara

301/25.06.2015 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Reabilitare constructii si instalatii la corp Atelier-scoala de la Colegiul Tehnic Regele Ferdinand" in municipiul Timişoara, str. Renasterii, nr. 24/A

25.06.2015

... Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art.3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art.1 se va face din bugetul local. Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale...
... instalatii la corp Atelier-scoala de la Colegiul Tehnic Regele Ferdinand” in municipiul Timişoara, str. Renasterii, nr. 24/A, intocmit de I.I. «Miron Florin Catalin», finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.02 – Invatamint...

Consiliul Local Timișoara

427/16.10.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ta Victoriei)"

16.10.2015

... va face din bugetul local. Art.4: Obiectivul de investiţie ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ta Victoriei)" face parte din categoria lucrărilor de...
... transportului public. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri și Poduri, Cap. C Studii şi proiecte. Studiul de Fezabilitate pentru ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii...

Consiliul Local Timișoara

218/08.05.2015 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de sud

08.05.2015

... art.1, sunt cuprinse în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3: Finanţarea lucrărilor prevăzute la art.1 se face din bugetul local, fără a se depăşi valoarea prevăzută în contractul de concesiune. Art. 4: Cu aducerea la...
... iluminat blc. Vasile Parvan (parţial)” şi „Extindere iluminat public prin pozare subterană: str. Gavril Musicescu (între str Tosca şi str. prof. Mircea Neamţu)” în cadrul contractului mai sus menţionat din fondurile bugetului alocat pentru...

Consiliul Local Timișoara

302/25.06.2015 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Statie de abur la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes" din municipiul Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13

25.06.2015

.... Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art.1 se va face din bugetul local. Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica...
... Arhitext» S.R.L., finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.06 – Spitale. Durata de realizare a investitiei este de 1 de luni. Fata de cele prezentate mai sus, PROPUNEM: Aprobarea “D.A.L.I” si realizarea obiectivului de investitii...

Consiliul Local Timișoara

542/08.12.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara si Municipiul Oslo - Norvegia, în vederea implementării proiectului pilot "Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare"

08.12.2015

... pretind sume din bugetul proiectului. Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei din Timișoara (SPCF) este un serviciu cu personalitate juridică subordonat Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara (DASC) și are atribuții în...
... Timişoara Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara Bugetul proiectului Titlul Proiectului: Consolidarea educației și dezvoltarea competențelor de muncă și formare Promotorul proiectului: Primăria Municipiului OSLO – în...

Consiliul Local Timișoara

303/25.06.2015 privind aprobarea "S.F." pentru obiectivul de investitii „Statie de epurare ape uzate, retele de canalizare de incinta si lucrari rutiere de incinta la spitalul de boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes" din Municipiul Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13

25.06.2015

... investitii prevazut la art.1 se va face din bugetul local. Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului...
... investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.06 – Spitale. Durata de realizare a investitiei este de 1 de luna. Fata de cele prezentate mai sus, PROPUNEM: Aprobarea “S.F.” si realizarea obiectivului de investitii „Statie de epurare ape...

Consiliul Local Timișoara

332/31.07.2015 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie dr.Victor Babeş Timisoara

31.07.2015

...| DIV > O pe PC debutant PC EI TEI ! PC IA _— [la TI | | 47|muncitor Il | 48|muncitor ll il. Personal platit din bugetul de stat IA [Functii persona! contractual de executie | 52|medic primar S 7|primar PC registrator medical principal 57 |registrator...
... necalificat | G 5 l PC 51 [ingrijitor spatii verzi G 2 PC Total functii personal de executie 303.5 TOTAL PERSONAL PLATIT DIN ASIGURARI DE SANATATE 313.5 II. Personal platit din bugetul de stat A Functii personal contractual de executie 52|medic primar...

Consiliul Local Timișoara

168/07.04.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului ,,Casă cu etaj,, situat în Timişoara, strada 16 Decembrie 1989 nr.25, inscris in C.F. nr. 412506, nr.topo 12275, la preţul de 330.000 euro

07.04.2015

... reiese că în bugetul pe anul 2015, nu au prevăzut sume pentru cumpărare de imobile istorice. Tinând cont de art.4,alin.4 din Legea nr.422/2001, modificată şi republicată de Legea nr 259/2006 privind protejarea monumentelor istorice; În conformitate cu...
...(sănătate,învăţământ,cultură) ce aparţin de direcţie. Din raspunsul Biroului Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri,Terenuri şi alte Dotări Diverse la adresa noastra reiese ca in bugetul pe anul 2015, nu au prevazut sume pentru cumpărare imobile istorice...

Consiliul Local Timișoara

541/08.12.2015 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea, ca urmare a modificărilor legislative, prin act adiţional, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006

08.12.2015

... evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii, în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul locale, pe baza taxei locale instituite în acest sens; 30. concesionarul, pentru desfăşurarea activităţii de colectare...
... deconteze lunar concesionarului (operatorului), direct din bugetul local contravaloarea prestaţiei efectuate, la utilizatorii fără contract.” Art.7: Celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a...

Consiliul Local Timișoara

97/03.03.2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 538/31.10.2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

03.03.2015

... istoric al Municipiului Timişoara”, cod SMIS 31507 beneficiază de finanţare din surse ale bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea...
... includerii în bugetul proiectului a activităţii vizând punerea în valoare a vestigiilor arheologice descoperite în perioada implementării proiectului “Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara” - Reabilitare...

Consiliul Local Timișoara

338/31.07.2015 privind aprobarea participării Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto National" -2015 in vederea achizitionarii unui autoturism prin acest program

31.07.2015

..., domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...
... achiziţiei este cuprinsă în bugetul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara SECRETAR DIRECTOR ECONOMIC IOAN COJOCARI SMARANDA HARACICU AVIZAT JURIDIC DANIELA ŞTEFAN DIRECTOR EXECUTIV ŞEF SERVICIU CONSTANŢA ŢECU MIREL FLORIN MUNTEANU ŞEF BIROU JURIDIC...

Consiliul Local Timișoara

346/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"

31.07.2015

...: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. Art. 3: Obiectivul de investiţie ,,Reabilitare Podul Ştefan cel Mare" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică. Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire...
... aceste considerente lucrările de reabilitare sunt impetuos necesare şi oportune. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri şi Poduri, Cap. C Studii şi proiecte. Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat Studiul de...

Consiliul Local Timișoara

389/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara"

22.09.2015

... prezenta hotărâre. Art.2: Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie. Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. Art.4: Obiectivul de investiţie ,,Modernizarea...
... adecvat. Din toate aceste considerente lucrările propuse sunt impetuos necesare şi oportune. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi, Cap. C Studii şi proiecte. Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat Studiul de...

Consiliul Local Timișoara

270/02.06.2015 privind acordarea avizului pentru înfiinţarea unei filiale ştiinţifice, de cercetare clinică şi de laborator a Institutului Naţional de Boli Infecţioase „ Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti , în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş" Timişoara

02.06.2015

... Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara va vira la bugetul local un procent de 50% din cuantumul taxei, conform prevederilor atr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 298/ 30.05.2013 privind închirierea spaţiilor temporar disponibile situate...
...” Timişoara , va vira la bugetul local un procent de 50% din cuantumul taxei, conform prevederilor atr. 2 din H.C.L.M.T nr. 298/ 30.05.2013 privind închirierea spaţiilor temporar disponibile situate în incinta imobilelor cu destinaţia de unităţi...

Consiliul Local Timișoara

14/23.01.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construire corp nou de clădire pentru Asociaţia Casa Faenza, Al. Sănătăţii nr.15, Timişoara"

23.01.2015

... vedere Referatul nr.SC2015-1001/16.01.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea...
... obiectivului de investitie “SF+PT construire corp nou de clădire pentru Asociaţia Casa Faenza, Al. Sănătăţii nr.15, Timişoara” întocmit de SC”PRODAO-ING” SRL, finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 68.02. Asigurări şi Asistenţă...

Consiliul Local Timișoara

133/20.03.2015 privind aprobarea contractului de asociere între Municipiul Timişoara şi Federaţia Română de Fotbal, în vederea organizării şi derulării activităţii Centrului Regional de Excelenţă pentru Fotbal Juniori din Timişoara

20.03.2015

... legali desemnati, care vor prezenta conducerilor executive ale Federaţiei Române de Fotbal si Municipiului Timisoara bugetul de venituri si cheltuieli anual; Art.16.a)Municipiul Timisoara va aproba anual pe toata durata asocierii, prin hotarari de...
... Timisoara va efectua plata contributiei financiare anuale aprobate pentru activitatea Centrului, in transe, in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitării de plata din partea Federaţiei Române de Fotbal, dar nu mai târziu...

Consiliul Local Timișoara

444/16.10.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 319 din 09.07.2015 - privind desemnarea unor persoane care să reprezinte S.C. UBIT S.R.L. din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat, în vederea desfăşurării şi finalizării inspecţiei economico - financiare demarate de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş

16.10.2015

... Stanciu, Şef Serviciul Buget în cadrul Direcţiei Economice, şi a domnului Caius Şuli, Şef Serviciul Juridic, ca reprezentanţi ai SC UBIT SRL din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat al operatorului economic, în...
... Regională a Finanţelor Publice Timiş, care va avea următorul cuprins: „Art. 2: Se aprobă desemnarea doamnei Steliana Stanciu, Şef Serviciul Buget în cadrul Direcţiei Economice, şi a domnului Caius Şuli, Şef Serviciul Juridic, ca reprezentanţi ai SC...