keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

11/23.01.2015 privind aprobarea suplimentării valorii Contractului de prestări servicii nr. SC2014-26080/02.10.2014 pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare din zona centrală a municipiului Timişoara, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 405/01.08.2014

23.01.2015

..., domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public...
... bugetul local pe anul 2015, prin încheierea unui act adiţional. Art. 2: Suma de 3.630.000,00 lei exclusiv T.V.A. reprezintă o previziune calculată din media sumelor lunare cheltuite în anul 2014 în relaţia contractuală cu SC Horticultura SA, însumată...

Consiliul Local Timișoara

443/16.10.2015 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 366 din 27.08.2015 şi aprobarea Statutului şi a Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄PĂDUREA BISTRA"

16.10.2015

... implementate de Asociaţie, i) contribuţii de la bugetele locale, j) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale, k) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie, l) venituri realizate din...
... Recensământului din anul 2011 - date oficiale publicate de Institutul Naţional de Statistică, iar aceştia se vor actualizeaza la fiecare recensământ), cu posibilitatea ca aceast nivel să fie mărit în funcţie de venitul la bugetul local al fiecărui membru al...

Consiliul Local Timișoara

500/20.11.2015 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată

20.11.2015

... Local nr. 9/31.01.2012 şi se suportă din bugetul local, de la Capitolul 68.02 -Asigurări şi asistenţă socială, Subcapitolul 68.02.05.02 - Asistenţă socială în caz de invaliditate, în valoare de 144.336 lei/lună, suma totală anuală pentru anul 2016 fiind...
... toate regiile de transport local, şi este eliberată de către Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, costurile fiind suportate din bugetele judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”În acest sens preşedintele...

Consiliul Local Timișoara

59/13.02.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Chimiştilor"

13.02.2015

... Chimiştilor" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 2768/03.02.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie. Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia...

Consiliul Local Timișoara

215/08.05.2015 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Reabilitare acoperis tip sarpanta la Scoala Generala nr. 19", Timişoara, Bv. Cetatii, nr. 24

08.05.2015

.../04.05.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...
..., Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art. 1 se va face din bugetul local. Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia...

Consiliul Local Timișoara

216/08.05.2015 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii "Reabilitare acoperis tip sarpanta la Internat-Colegiul Silvic Casa Verde", Timişoara, Aleea Padurea Verde, nr. 5

08.05.2015

... Având în vedere Referatul nr. SC2015-11548/04.05.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... si a Documentatiei de Executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se va face din bugetul local. Art. 4...

Consiliul Local Timișoara

217/08.05.2015 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii "Reabilitare acoperis Scoala Generala nr. 7" in Municipiul Timisoara, str. I. I. de la Brad, nr. 2

08.05.2015

... nr.SC2015-11549/04.05.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...
... Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se va face din bugetul local. Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se...

Consiliul Local Timișoara

275/25.06.2015 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timisoara in vederea subconcesionarii de catre SC " AURORA" SRL a unei suprafete din terenul care face obiectul contractului de concesiune nr.1/11.01.2008

25.06.2015

....1/11.01.2008 incheiat cu SC " AURORA" SRL. Art.2: Eventualele diferenţe de redevenţă rezultate din contractul de subconcesiune mentionat la art.1 se vor face venit la bugetul local. Art.3 : Subconcesionarul va respecta obiectul Contractului de...
... ce face obiectul concesiunii numai cu acordul proprietarului, adică al Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Eventualele diferenţe de redevenţă între cele ale concesionarului şi terţi vor intra automat în bugetul local." Prin HCLMT nr. 637...

Consiliul Local Timișoara

12/23.01.2015 privind aprobarea "Expertiză tehnică + D.A.L.I. + Studiu Geotehnic + Raport de Audit Energetic" pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Sala de Sport la Scoala Gimnaziala nr.18" in Municipiul Timişoara, str. Amforei, nr. 6

23.01.2015

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome...
... Proiectului tehnic si a Documentatiei de Executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art. 3: Finantarea obiectivului prevazut la Art. 1 se va face din bugetul local. Art...

Consiliul Local Timișoara

111/03.03.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare fatada la Scoala Generala nr. 12" in municipiul Timisoara, Bv. Tineretii (actual Regele Carol), nr. 17

03.03.2015

... Executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art.3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art.1 se va face din bugetul local. Art. 4: Cu aducerea la...
... fatada la Scoala Generala nr. 12» in municipiul Timişoara, Bv. Tineretii(actual Regele Carol), nr. 17 Biroul Tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale are alocate fonduri din bugetul local pe anul 2015 pentru...

Consiliul Local Timișoara

145/20.03.2015 pentru modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE", modificata prin Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.230/20.05.2014

20.03.2015

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi...
... înregistreze datorii privind plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului local al Municipiului Timișoara, inclusiv amenzi. Condiția se consideră COD FO 53-02, VER.1 6 îndeplinita și în cazul în care, obligațiile fiscale restante sau eventualele...

Consiliul Local Timișoara

13/23.01.2015 privind aprobarea"Expertiză tehnică + Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Extindere scoala S.(teh.)+P.+2E. la Scoala Gimnaziala nr. 16" in Municipiul Timişoara, str. Bucuresti, nr. 11

23.01.2015

.... Bucuresti, nr. 11 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2014- 968/16.12.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art.1 se va face din bugetul local. Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se...

Consiliul Local Timișoara

151/20.03.2015 privind aprobarea caracteristicilor si a indicatorilor tehnico-economici precum si realizarea lucrarilor de "Refunctionalizare si amenajari spatii" la sala Constantin Jude, Timisoara, Aleea FC Ripensia nr. 2, jud. Timiş

20.03.2015

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... finanţare: Bugetul local VICEPRIMAR, SECRETAR, Dan Diaconu Ioan Cojocari DIRECTOR, Mihai Costa CONSILIER, Marius Duma Avizat: SERVICIUL JURIDIC, Cod FO 53-01,ver.2 Atasament: Anexa.pdf ANEXA la Proiect H.C.L._________ CARACTERISTICILE SI INDICATORII...

Consiliul Local Timișoara

22/23.01.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/24.04.2012, completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 243/29.05.2012, 557/31.10.2013 , 174/15.04.2014 şi 411/04.08.2014 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către SC International Recycling Energy SA în vederea finanţării proiectului "Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara"

23.01.2015

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii. prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3: Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr 411/04.08.2014 cu Anexa la prezenta hotărâre. Art. 4: Din bugetul local al Municipiului Timişoara se asigură integral plata: a) serviciului anual al...

Consiliul Local Timișoara

425/16.10.2015 privind aprobarea clasamentului unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara, participante la competiţia organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi premierea acestora conform Hotărârii Consiliului Local nr.363/27.08.2015

16.10.2015

... Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
..., amenajări sau dotări stabilite de comun acord cu fiecare unitate de învăţământ selectată, fondurile necesare executării acestora asigurându-se de la bugetul local al Municipiului Timişoara. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se...

Consiliul Local Timișoara

297/25.06.2015 privind asocierea Municipiului Timişoara cu Federatia Romana de Fotbal, Centrul de Fotbal Mogoşoaia SRL si Universitatea "Politehnica" din Timisoara, in Asociatia Club Sportiv ,,Centrul Regional de Excelenţă Timişoara’’, aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei, numirea reprezentantilor in Adunarea Generala si Consiliul Director ale Asociatiei

25.06.2015

...;  venituri realizate din activităţi economice directe;  donaţii, sponsorizări sau legate;  resurse obţinute de la bugetul de stat sau/şi de la bugetele locale, de la Federaţia Română de Fotbal şi/sau Liga Profesionistă de Fotbal; Statutul Asociaţiei...
... de Excelență Timișoara 7 50% + 1. (11) Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţiei:  aprobarea execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul în curs, pe baza raportului cenzorului si a raportului Consiliului Director din anul la care se...

Consiliul Local Timișoara

489/20.11.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/9 din imobilul situat în str. 3 August 1919 nr. 25 din Timişoara la preţul de 100.000 euro

20.11.2015

... Biroul Valorificare Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; Având în vedere Adresa cu nr.SC2015-007092 din 09.11.2015, primita de la Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economice; Având în vedere Adresa cu...
... activităţi de interes public (sănătate, învăţământ, cultură) , ce aparţin de direcţie. Avand în vedere răspunsul la adresa SC2015-007092 din 09.11.2015 a Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice cu privire la fondurile prevazute in Bugetul...

Consiliul Local Timișoara

291/25.06.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii ,, Modernizarea Parcului Scudier (Central)" în Municipiul Timişoara

25.06.2015

... Art.1 se va face din bugetul local. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu si Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei...
..., trandafiri, gard viu, gazon transporturi, mobilier dotări. e. Surse de finanțare: Buget local III. CONSTATĂRILE COMISIEI: Documentaţia tehnico —economică prezentată răspunde prevederilor HG nr.28/2008, Ordinului nr. 863/2008, Ordinului nr. 276/2009 şi...

Consiliul Local Timișoara

186/07.04.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiţie "Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor"

07.04.2015

... NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...
... indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. Art. 3: Obiectivul de investitie ,,Lărgire la 4 benzi Calea...

Consiliul Local Timișoara

173/07.04.2015 privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a Municipiului Timişoara în cadrul proiectului „Kuncz - cartier în criză" finanţat în cadrul Programului „ Anul participării şi responsabilizării cetăţenilor II" gestionat de către Agenţia Naţională pentru Romi

07.04.2015

... Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome...
... 126.067 lei din care: 1. Contribuţia financiară a Municipiului Timişoara este de 26.067 lei; 2. Contribuţia financiară a Agenţiei Naţionale pentru Romi este de 100.000 lei. conform Anexei - Bugetul proiectului care face parte integrantă din prezenta...

Consiliul Local Timișoara

137/20.03.2015 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

20.03.2015

... sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de administraţie. ART. 16 Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele: l. avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile...
... spitalizare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza...

Consiliul Local Timișoara

579/24.12.2015 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotararii Consiliului Local nr. 342 din 18.06.2013 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile externe in valoare de maxim 35.000.000 euro sau echivalent in lei

24.12.2015

..., buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al...
... 1.132.160,00 1,132.160,00 Total 112.000.000,00 112.000.000,00 DIREGTOR EGONOMIC SMARAND SEF SERVICIU BUGET A STELIANA STANCIU pr Atasament: REFERAT_MODIFICARE_HCL.pdf ROMANIA APROBAT PRIMAR, JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA e HOBU DIRECTIA ECONOMICA ( NR...

Consiliul Local Timișoara

277/25.06.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului - casa, curte şi grădină cu adresa în Timişoara, strada Memorandului nr.72, identificat cu C.F. nr. 411793 (provenit din C.F vechi nr.4871) ,nr.topo 10266, 10267 la preţul de 62.000 euro.

25.06.2015

... al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2015-14205/29.05.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...
... prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public(sănătate,învăţământ,cultură) ce aparţin de direcţie. - Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică faptul că în bugetul pe anul 2015 nu au...

Consiliul Local Timișoara

241/26.05.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului casa de locuit situat în Timişoara, strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.1 ,corp B la preţul de 20.000 euro

26.05.2015

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...
... raspunde conform adresei CT2015-002763 din 05.05.2015, că nu a prevăzut în bugetul pe anul 2015 sume pentru cumpărare imobile istorice; Ţinând cont de art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001, modificată şi republicată de Legea nr 259/2006 privind protejarea...