keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

344/29.07.2008 privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Administraţie al Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely"

29.07.2008

.../1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste...

Consiliul Local Timișoara

281/13.05.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - Ronaţ- zona Comoarei"

13.05.2008

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
...), respectiv 952.102 Euro (1 EURO=3,7617 lei la data de 03.03 .2008). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului : ,, Extinderi reţele apă- canal- Ronaţ- zona Comoarei ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea...

Consiliul Local Timișoara

154/25.03.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe un imobil pentru anul 2008 Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timişoara

25.03.2008

... Timişoara aprobat de Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...
... impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru imobilul în care îşi are sediul, în temeiul art.250 alin.(1) pct.19 din codul fiscal, invocat mai sus. În conformitate cu prevederile Statutului C.A.R.P., aceasta este o organizaţie cu caracter civic...

Consiliul Local Timișoara

238/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal-Mehala-zona Aleea Viilor "

22.04.2008

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
...), respectiv 692.940 Euro (1 EURO=3,7617 lei la data de 03.03 .2008). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,, Extinderi reţele canal- Mehala-zona Aleea Viilor ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea...

Consiliul Local Timișoara

240/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele de canal- Freidorf- zona Slavici Sud "

22.04.2008

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... obiectivului ,, Extinderi reţele de canal- Freidorf- zona Slavici Sud ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 09/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. DIRECTOR...

Consiliul Local Timișoara

241/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea apă - canal - str. Ana Lugojana"

22.04.2008

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
... Lugojana ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 11/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, ing. DUMITRU...

Consiliul Local Timișoara

242/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă - zona Rudolf Walter

22.04.2008

..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...
... 538.161 lei (cu TVA), respectiv 99.549 Euro (1 EURO=3,7617 lei la data de 03.03.2008). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele apă - zona Rudolf Walter ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem...

Consiliul Local Timișoara

30/29.01.2008 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public

29.01.2008

... public Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2008-982 /18.01.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
.... Art 3: Finantarea lucrărilor prevăzute la art.1 se face din bugetul local, fără a se depăşi valoarea prevăzută în contractul de concesionare. Art 4:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primariei...

Consiliul Local Timișoara

476/28.10.2008 Privind alocarea sumei de 80.000 de lei pentru pregătirea sărbătorilor de iarna

28.10.2008

..., buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului si problemele minoritarilor si Comisiei pentru cultura...
... lei pentru pregătirea sărbătorilor de iarnă de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultura, recreere si religie" (67.02.50. Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei). Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea...

Consiliul Local Timișoara

123/11.03.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „CONSTRUIRE IMPREJMUIRE PARCUL POPORULUI"

11.03.2008

... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică...
...-economici prevăzuţi în Anexa la prezenta hotărâre. Art. 2: Termenul de execuţie a lucrărilor este de 6 luni cu finanţare din bugetul local 2008. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

200/22.04.2008 privind acordul participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara ca membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) alături de Consiliul Judeţean Timiş

22.04.2008

... deşeuri în vederea finanţării din Programul Operaţional Sectorial Mediu (Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-05); Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului...
... management integrat al deşeurilor, performanţa operatorilor de servicii, precum şi de a asigura cofinanţarea de la bugetele locale. Având în vedere cele prezentate; PROPUNEM : Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect...

Consiliul Local Timișoara

237/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă - canal - Ciarda Roşie - zona Chevereşului"

22.04.2008

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...
... din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 13/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN...

Consiliul Local Timișoara

243/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal-Plopi-zona Jokay Mor"

22.04.2008

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
... 03.03 .2008). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,, Extinderi reţele apă- canal–Plopi -zona Jokay Mor ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 02...

Consiliul Local Timișoara

246/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă - canal Ciarda Roşie -zona Jupiter"

22.04.2008

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 10/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN ZUBAŞCU...

Consiliul Local Timișoara

158/25.03.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Liege"

25.03.2008

..." Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2008-005014/11.03.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite...
... şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei...

Consiliul Local Timișoara

277/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 529/14.11.2006 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investitie "Centrala termica si utilitati la Scoala Generala nr.6(29), str.Vaslui, nr.24, Timisoara"

13.05.2008

.../14.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...
... termică şi utilităţii ”la Şcoala Generală nr. 6 ( 29) ,str. Vaslui nr. 24 , Timişoara Şcoala Generală nr. 6 ( 29) , este situată în Timişoara str. Vaslui nr. 24 Vaslui nr. 24 şi lucrările sunt cuprinse in bugetul local, la cap.65.02.03.02-Învăţămînt...

Consiliul Local Timișoara

493/25.11.2008 Privind aprobarea incheierii actului aditional de modificare si completare a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.202/19.06.2007, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara

25.11.2008

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere Avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...
... asigurarea din bugetul local a unei sume totale anuale de 79.010 lei, reprezentând: plata salariilor unui număr de 4 persoane angajate (2 asistenţi sociali, un psiholog şi un pedagog de recuperare) la nivelul de salarizare asigurat angajaţilor din...

Consiliul Local Timișoara

321/29.07.2008 privind aprobarea încheierii unei convenţii de cooperare între Municipiul Timişoara şi Judeţul Timiş în vederea promovării şi implementării proiectului "VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL CENTRULUI ISTORIC CETATE"

29.07.2008

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
... Fezabilitate comun, cât şi din bugetele locale. Având în vedere cele menţionate mai sus, se impune încheierea unui convenţii care să reprezinte cadrul general al acestei cooperări între Municipiul Timişoara şi Judeţul Timiş. Modelul Convenţiei pe care o...

Consiliul Local Timișoara

539/16.12.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2008 pentru imobilul situat în Timişoara Strada George Coşbuc nr.2 Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei

16.12.2008

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.I04 - 8400/28.11.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru...
... proprietatea sa, situat în Timişoara, Str. George Coşbuc nr.2. În vederea stabilirii corecte a impozitului pe clădiri datorat de Arhiepiscopia Ortodoxă bugetului local al Municipiului Timişoara, compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei...

Consiliul Local Timișoara

90/26.02.2008 privind asocierea municipiului Timişoara, prin Consiliul Local Timişoara la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "TIMIŞ"

26.02.2008

... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...
... România Municipiul Timişoara B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17. Art. 3: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 1.000 lei ,din bugetul local. Art. 4: Se...

Consiliul Local Timișoara

253/13.05.2008 privind aprobarea demarării procedurii de contractare a unui credit în vederea achiziţionării de 50 tramvaie

13.05.2008

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...
.... Finanţarea acestor lucrări se realizează din sursele proprii ale Cod FP 53-01, Ver.1 2 R.A.T.Timişoara începând cu anul 2007 iar în urma aprobării studiului de fezabilitate se va finanţa si din bugetul local, începând cu anul 2008. Pentru viitoarea...

Consiliul Local Timișoara

483/25.11.2008 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Functii la Cantina de Ajutor Social a Municipiului Timisoara

25.11.2008

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică...
.... ing. Gheorghe Ciuhandu CANTINA DE AJUTOR SOCIAL TIMISOARA 2 DIRECTOR Anexa nr. 1 la HCL nr. _____/________________ Consiliu Local Primar Cantina de ajutor social Viceprimar Compartiment bucatarie 13 Serviciul Achizitii Publice, Buget, Financiar...

Consiliul Local Timișoara

520/25.11.2008 privind suplimentarea contributiei Municipiului Timisoara, pentru anul 2008, aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 98/ 26.02.2008 pentru sprijinirea activitatii echipei Club Sportiv Rugby Club Municipal Timişoara

25.11.2008

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
... Clubului Sportiv Rugby Club Municipal Timişoara cu suma de 100 000 lei de la bugetul local din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie",(67.02.05 Servicii recreative şi sportive), conform Actului Adiţional, care face parte integrantă din...

Consiliul Local Timișoara

159/25.03.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector B-dul Cetăţii - str. Ovidiu Balea"

25.03.2008

... Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
... parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia...

Consiliul Local Timișoara

474/28.10.2008 privind suplimentarea contributiei Municipiului Timisoara, pentru anul 2008, aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 96/ 26.02.2008 pentru sprijinirea activitatii echipei Baschet Club Municipal Elba Timişoara

28.10.2008

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si...
... Municipiului Timisoara pentru anul 2008, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 96/ 26.02.2008 pentru sprijinirea activităţii echipei Baschet Club Municipal Elba Timişoara cu suma de 150 000 lei de la bugetul local din capitolul 67.02. "Cultură...