keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

33/24.02.2004 privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timişoara, pentru luna februarie 2004, unui numar de 3461 persoane cu handicap accentuat, grav si asistenţii personali ai acestora

24.02.2004

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...
... unei anchete sociale realizate de către asistentul social din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Specială. Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna februarie 2004 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul local...

Consiliul Local Timișoara

47/28.09.2004 privind aprobarea derulării investiţiei "Achiziţionarea de autobuze solo pentru transportul urban de călători în sistem leasing, a Caietului de Sarcini şi a Fişei de Date a Achiziţiei"

28.09.2004

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul cu nr. SC2004- 16373/17.09.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnului Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...
... / ofertantul este rezident) la data de 30.06.2004 respectiv: - Certificat de plată a impozitelor şi taxelor la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale- D.G.F.P.C.F.S.; - Certificat de plată a impozitelor şi taxelor la bugetele locale...

Consiliul Local Timișoara

44/24.02.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA IANCU VĂCĂRESCU"

24.02.2004

... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice...
..., prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea Studiului de fezabilitate prevăzut la art.1. se face din bugetul local al Municipiului Timişoara. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează...

Consiliul Local Timișoara

125/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare- strada Mureş 16" - Municipiul Timişoara

30.11.2004

... Ggheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
... din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de apă şi canalizare...

Consiliul Local Timișoara

126/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare- strada Bruxelles" - Municipiul Timişoara

30.11.2004

... Gheorghe Ciuhandu;; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
... din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de apă şi canalizare...

Consiliul Local Timișoara

130/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare- strada III-Blaşcovici" - Municipiul Timişoara

30.11.2004

..., domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...
... parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de...

Consiliul Local Timișoara

135/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare- strada Vlad Bănăţeanu" - Municipiul Timişoara

30.11.2004

..., domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...
... parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de...

Consiliul Local Timișoara

160/18.05.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă-canal - strada E. Botoca-M. Drăghicescu" - Municipiul Timişoara

18.05.2004

... Timişoara- domnului Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
... valoare de 100.000 mii lei ( fără TVA), având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu...

Consiliul Local Timișoara

161/18.05.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea apă -canal- strada General Stavrescu" - municipiul Timişoara

18.05.2004

... Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...
.../ 13.04.2004 în valoare de 35.000 mii lei ( fără TVA), având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă...

Consiliul Local Timișoara

163/18.05.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă -canal -zona Marginii " - municipiul Timişoara

18.05.2004

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...
... tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în...

Consiliul Local Timișoara

165/18.05.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Musicescu (parţial)" - municipiul Timişoara

18.05.2004

... - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...
... 20.500 mii lei (fără TVA), având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia...

Consiliul Local Timișoara

166/18.05.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă - Strada Numărul I (cartier Plopi)" - Municipiul Timişoara

18.05.2004

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public...
... valoare de 25.000 mii lei (fără TVA), având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia...

Consiliul Local Timișoara

30/20.07.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si realizarea investitiei "Reabilitare Centrala Termica si Abur" la Spitalul Clinic Municipal-Clinicile Noi

20.07.2004

... / 29.06.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...
... art. 1 se face din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş; -Primarului...

Consiliul Local Timișoara

33/20.07.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea Grădinii Zoologice" din Municipiul Timişoara

20.07.2004

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...
...-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrare Mediu...

Consiliul Local Timișoara

164/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Transformarea PT Freidorf în centrală termică"

21.12.2004

..., prognoze, economie , buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea investiţiei prevăzute la art.1 se face din bugetul local al Municipiului Timişoara. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi...

Consiliul Local Timișoara

142/30.11.2004 privind susţinerea proiectului "Serviciul de urgenţe sociale - Centrul de Zi pentru persoanele fără adăpost" al Fundaţiei Timişoara 89 şi alocarea sumei de 60.000.000 lei

30.11.2004

... vedere Referatul nr. SC2004 -18259/18.10.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală...
... Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a proiectului "Serviciul de urgenţe sociale - Centrul de Zi pentru persoanele fără adăpost" al Fundaţiei Timişoara 89, prin alocarea sumei de 60.000.000 lei , din bugetul local, Cap.60.02.50, reprezentând...

Consiliul Local Timișoara

1/27.01.2004 pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2003 privind nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004

27.01.2004

... Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...
... structură de afisaj situat in locul in care persoana işi desfaşoară o activitate economică, datorează bugetului local o taxa de 200.000 lei/mp. sau fracţiune de mp. b) un panou, afisaj sau structură de afisaj pentru reclamă si publicitate datorează...

Consiliul Local Timișoara

29/20.07.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si realizarea investiţiei "Reabilitare Centrala Termica si Abur" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes

20.07.2004

... / 29.06.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...
... la art. 1 se face din bugetul local. . Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş...

Consiliul Local Timișoara

54/28.09.2004 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si realizarea investiţiei "Lucrări de construcţii Centru de diagnostic radiologic al bolilor pulmonare"

28.09.2004

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...
... pulmonare " întocmit de SC"CONSTRUCT PROGARANT"SRL Timişoara, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre . Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local . Art.3 : Cu...

Consiliul Local Timișoara

52/09.03.2004 privind aprobarea implementării proiectului "Program transfrontalier de instruire a specialiştilor angajaţi în Primăriile din Szeged şi Timişoara" , de către Primăria MunicipiuluiTimişoara în parteneriat cu: Primăria din Szeged şi Şcoala de Înalte Studii Europene Comparative din cadrul Univeristăţii de Vest Timişoara

09.03.2004

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004 -1680/02.02.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si...
... în Primăriile din Szeged şi Timişoara" , cu suma de 3.300 Euro, conform bugetului prezentat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi cu sumele necesare plăţii TVA şi a altor taxe aferente, care nu vor depăşi 25% din...

Consiliul Local Timișoara

124/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR"

30.11.2004

... CHIMIŞTILOR" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004 -19478/09.11.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
.... CosMun WEST S.R.L., cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face din bugetul local. Art.3: Cu...

Consiliul Local Timișoara

56/28.09.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE STR.I.NEMOIANU + STR.FERDINAND + BLV. 16 DECEMBRIE"

28.09.2004

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...
..., prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se va face din bugetul local. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi...

Consiliul Local Timișoara

123/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "AMENAJARE DRUM ŞI INTRESECŢIE STR. GH.LAZĂR - PIAŢA 700

30.11.2004

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... PROIECT SRL, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economic, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. Art.3: Cu...

Consiliul Local Timișoara

109/30.11.2004 privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) şi Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) în implementarea proiectului "Renovarea prudentă a cartierelor istorice în vederea dezvoltării durabile şi a revitalizării economice a oraşului Timişoara"

30.11.2004

..., buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...
... poate fi suportată integral de la bugetul local în situaţia de faţă. Considerăm că un astfel de program derulat cu sprijinul financiar al guvernului german, ar constitui o replică a programului de cooperare româno – german „Reabilitarea centrului...

Consiliul Local Timișoara

155/21.12.2004 privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Asociere în Participaţiune aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 119 / 24.06.2003, în vederea realizării obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnololgic în domeniul software Timişoara"

21.12.2004

... Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Ţinând seama de Referatul nr.29 din 08.12.2004 al Consiliului de Administraţie al S.C. UBIT S.R.L.; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...
... bugetul local. Suma totală va fi defalcată pe ani, după cum urmează: - 27.650 Euro, în primul an de funcţionare, adică 2003; - 17.855 Euro, în cel de-al doilea an de funcţionare, şi - 17.275 Euro, în cel de-al treilea an de funcţionare." Art.2: Se aprobă...