keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

7/29.01.2001 privind modificarea Organigramei Primăriei Municipiului Timişoara

29.01.2001

... al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2001-794/19.01.2001 al Biroului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...

Consiliul Local Timișoara

102/03.05.2001 privind atribuirea imobilelor din Timisoara str.Mugurilor nr.1 si 3 catre Spitalul Clinic Municipal Timisoara

03.05.2001

... Timisoara; Avand in vedere Procesul verbal din data de 06.04.2001, al Comisiei de aplicare a H.C.L.M.T. nr.34/1998; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

92/27.03.2001 privind aprobarea contractelor de inchiriere pentru imobilele situate in Timisoara, str. Eugeniu de Savoya nr.14 si 16

27.03.2001

... Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica...

Consiliul Local Timișoara

39/27.02.2001 privind privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara

27.02.2001

... Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică...

Consiliul Local Timișoara

362/18.12.2001 pentru modificarea Planului Urbanistic de Detaliu " Parcul Industrial Freidorf " Timişoara

18.12.2001

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie...

Consiliul Local Timișoara

377/18.12.2001 privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători în Municipiul Timişoara

18.12.2001

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi...

Consiliul Local Timișoara

44/27.02.2001 privind subinchirierea de catre Confederatia Intreprinzatorilor Particulari din judetul Timis a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Gen. Praporgescu nr. 2

27.02.2001

... Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.PA8X - 24/15.02.2001 al Directiei Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe...

Consiliul Local Timișoara

349/18.12.2001 privind privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă care se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr.505/1998

18.12.2001

... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 19822/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe...

Consiliul Local Timișoara

357/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Modernizarea reţelelor de termoficare şi centrală termică pe gaze naturale, str. Aeroport nr. 1-2, Timişoara "

18.12.2001

...- 19797/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

224/18.09.2001 privind clasificarea activităţii principale, activităţilor secundare şi completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome Apă şi Canal " AQUATIM " Timişoara

18.09.2001

.... Aquatim nr. 57/21.05.2001; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală...

Consiliul Local Timișoara

227/18.09.2001 privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători pe raza municipiului Timişoara

18.09.2001

... Autonome de Transport Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

316/27.11.2001 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a serviciilor de distribuţie gaze naturale în Zona Ciarda Roşie, din Municipiul Timişoara

27.11.2001

.../19.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

276/30.10.2001 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Timişoara, strada Andrei Şaguna către S.C. STIZO S.A.

30.10.2001

... Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

289/01.11.2001 privind dotarea cu autoturisme a Primăriei Municipului Timişoara

01.11.2001

... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 16528/17.10.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si...

Consiliul Local Timișoara

25/27.02.2001 privind privind acordarea unor înlesniri la transportul în comun pentru cetăţenii fără nici un fel de venit din Municipiul Timişoara

27.02.2001

... Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie...

Consiliul Local Timișoara

317/27.11.2001 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a serviciilor de distribuţie gaze naturale în zona I. Slavici I+II (Freidorf), din Municipiul Timişoara

27.11.2001

... Referatul nr. SC2001-18566/19.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

209/10.07.2001 privind aprobarea Procesului -Verbal încheiat de Comisia de negociere pentru vânzarea unui spaţiu comercial care face obiectul H.G. nr.389/1996, modificată, deţinut de S.C. AMERO S.R.L.

10.07.2001

... potrivit prevederilor H.G. nr.505/1998; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

171/10.07.2001 pentru modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara

10.07.2001

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

184/10.07.2001 privind aprobarea Procesului -Verbal încheiat de Comisia de negociere pentru vânzarea unui spaţiu comercial care face obiectul H.G. nr.389/1996, modificată, deţinut de S.C. CARON S.R.L.

10.07.2001

... potrivit prevederilor H.G. nr.505/1998; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

240/18.09.2001 privind privind alocarea unor sume de bani din fondul special instituit prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/1999

18.09.2001

... a serviciului public de sport, cultură, artă şi ştiinţă din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru cultură, învăţământ...

Consiliul Local Timișoara

76/27.03.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Staţie distribuţie carburanţi - B-dul Republicii " Timişoara

27.03.2001

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

103/03.05.2001 privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, str. Podgoriei nr.10, Asociatiei Sf. Petru si Pavel pentru realizarea unui Centru de Probatiune

03.05.2001

... incheiat in 06.04.2001 cu ocazia sedintei Comisiei de aplicare a H.C.L.M.T. nr.34/1998 ; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget,finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

63/27.03.2001 privind aprobarea Procesului verbal încheiat de Comisia de negociere pentru vânzarea spaţiului comercial situat în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989 , nr.13 ,care face obiectul Hotărârii Guvernului României nr. 389/1996 , modificată

27.03.2001

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile...

Consiliul Local Timișoara

64/27.03.2001 privind aprobarea Procesului verbal încheiat de Comisia de negociere pentru vânzarea spaţiului comercial situat în Timişoara, Piaţa Victoriei nr.7, care face obiectul Hotărârii Guvernului României nr. 389/1996 , modificată

27.03.2001

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din...

Consiliul Local Timișoara

371/18.12.2001 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/2000 privind efectuarea transportului public de persoane între Municipiul Timişoara şi localităţile învecinate

18.12.2001

... Referatul nr. SC2001-19870/07.12.2001 al cadrul Primarului Municipiului Timişoara- domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...