keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

170/29.06.1999 privind aprobarea achiziţionării a 6120 contoare apă caldă menajeră de către Regia Autonomă de Termoficare Calor Timişoara

29.06.1999

... Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi al Comisiei pentru protecţie socială, mediu...
... Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Costul acestor contoare se suportă eşalonat din bugetul Consiliului Local Timişoara, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a...

Consiliul Local Timișoara

151/01.06.1999 privind instituirea unor taxe locale în Municipiul Timişoara

01.06.1999

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC099- 7071/20.05.1999 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...
... - format A4 10.000 lei; - format A3 15.000 lei; scara 1:10.000 - format A4 6.000 lei; Sumele încasate reprezintă venit la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara. Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia...

Consiliul Local Timișoara

238/14.09.1999 privind cumpărarea a 2 (două) construcţii denumite cămine ,situate in strada Polonă nr.2

14.09.1999

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul...
... de 1368 mp., la preţul de 670.000 lei/mp./suprafaţă desfăşurată inclusiv 22% TVA. Preţul de achiziţie este de 916.560.000 lei şi va fi suportat din bugetul local Cap. 96.02.04 - cheltuieli din fondul de locuinţe, poz.C - dotări independente. Valoarea...

Consiliul Local Timișoara

155/01.06.1999 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997 privind unele măsuri de protecţie a arborilor de pe raza Municipiului Timişoara

01.06.1999

... - 6407/10.05.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi...
... executante sau antreprenorului general (regie, societate comercială), ci se prevăd în bugetul Direcţiei Tehnice a Primărieie Municipiului Timişoara cu destinaţia anterior stabilită. Zonele verzi afectate vor fi refăcute în urma organizării unor licitaţii...

Consiliul Local Timișoara

173/29.06.1999 privind instituirea taxei speciale ocazionată de multiplicarea contractelor de închiriere privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă

29.06.1999

... al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile...

Consiliul Local Timișoara

234/14.09.1999 privind însuşirea prevederilor Codului de Conduită al Aleşilor Locali şi Regionali

14.09.1999

...; Având în vedere Hotărârea nr.24/28.07.1999 a Consiliului Judeţean Timiş; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

276/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă a zonei de blocuri T.C.I. Calea Lipovei - Municipiul Timişoara"

02.11.1999

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC099-14598/11.10.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

278/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă potabilă a zonei de locuinţe U.M.T."

02.11.1999

.../11.10.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

280/23.11.1999 privind aprobarea modificării Devizului general pentru obiectivul de investiţii "Amenajare intersecţie Calea Aradului - Calea Torontalului - Circumvalaţiunii"

23.11.1999

.... SC099-9642/07.07.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat...

Consiliul Local Timișoara

239/14.09.1999 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.15/a din 19.05.1992

14.09.1999

... Mitropoliei Banatului. Lucrarea aparţine sculptorului englez de origine română Paul Neagu, născut în Timişoara. Realizarea monumentului se va suporta din bugetul local Cap.63.02 "Gospodărie comunală" Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.15/a din 19.05.1992...

Consiliul Local Timișoara

226/14.09.1999 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Sediu social R.A. AQUATIM Timişoara"

14.09.1999

... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

227/14.09.1999 privind privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/1999 -privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Proiectarea reţelei date/voce din Primăria Municipiului Timişoara"

14.09.1999

..." Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC099-11791/19.08.1999 al Direcţiei Relaţii-Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

293/23.11.1999 privind privind transmiterea terenurilor ce se dau în folosinţă gratuită de către Consiliul Local, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

23.11.1999

... cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

295/23.11.1999 privind privind aprobarea contractului de creditare cu LEMNA INTERNATIONAL în vederea modernizării sistemului de termoficare în municipiul Timişoara

23.11.1999

... Direcţiei Tehnice şi Referatul SCO99-16991/23.11.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

300/14.12.1999 privind stabilirea ordinei de prioritate şi corelarea executării lucrărilor publice pentru anul următor, în Municipiul Timişoara

14.12.1999

...: drumurile publice, reţelele de apă- canal şi de termoficare, căile de rulare ale tramvaielor , spaţiile verzi . Art.2: La întocmirea Proiectului de Buget pentru anul următor , se va avea în vedere finanţarea lucrărilor de executat în ordinea priorităţilor...

Consiliul Local Timișoara

308/14.12.1999 privind privind reactualizarea bazei de date, recalcularea şi regularizarea impozitelor şi taxelor locale stabilite potrivit Legii nr. 27/1994 republicată şi modificată

14.12.1999

... vedere Referatul SCO99-18097/13.12.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

274/02.11.1999 privind prelungirea contractului de antrepriză pentru lucrările de întreţinere, reparaţii, modernizări la imobilele şi obiectivele aparţinând fondului locativ de stat sau domeniului privat al Municipiului Timişoara

02.11.1999

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

277/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă potabilă şi individualizarea contorizării a blocurilor de locuinţe din strada Hărniciei, Intrarea Mierlei, Intrarea Castanilor, Intrarea Iederei"

02.11.1999

... din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

140/01.06.1999 privind vânzarea unor spaţii comerciale către actualii deţinători conform Hotărârii Guvernului nr.389/1996, modificată

01.06.1999

... Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

251/19.10.1999 privind stabilirea unor sume de plată cu titlu de garanţie de către concesionari , conform Legii nr.219/1998

19.10.1999

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

211/13.07.1999 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al acţiunii expoziţionale cu vânzare "ROADELE TOAMNEI ", ediţia a -VII - a

13.07.1999

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC099-9004/28.06.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, şi Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

303/14.12.1999 privind privind modificarea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă

14.12.1999

... Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe ,Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică...

Consiliul Local Timișoara

307/14.12.1999 privind privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a Regulamentului privind închirierea prin licitaţie publică a Obiectivului "Ştrand Termal" situat în Timişoara, B-dul V.Pârvan nr.9

14.12.1999

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SCO99-17870/09.12.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe,Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

129/27.04.1999 privind concesionarea unor bunuri şi servicii publice către S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. TIMIŞOARA

27.04.1999

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

138/27.04.1999 privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a Instrucţiunilor pentru Ofertanţi în vederea selectării evaluatorului , prin licitaţie publică, conform Hotărârii Guvernului nr.389/1996, modificată

27.04.1999

... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC099-5386/22.04.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...