keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

59/31.03.1998 privind aprobarea achizitionarii de catre S.C. "HORTICULTURA" S.A. de mijloace fixe (utilaje) si includerea lor ca aport de capital social al actionarului unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara

31.03.1998

... Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii,prognoze, economie,buget,finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica...

Consiliul Local Timișoara

5/13.01.1998 privind privind constituirea Comisiei de selectie a managerului la Societatea Comerciala "PIETE" S.A. Timisoara

13.01.1998

... Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

6/13.01.1998 privind eliberarea Adeverintei de existenta in vederea intabularii imobilului din strada 1 Mai nr.5(fosta str. Sf. Ioan nr.5) Timisoara

13.01.1998

... Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

128/19.05.1998 privind privind aprobarea proiectului de executie "Centrala termica independenta si instalatii interioare la blocul de locuinte 24 AB zona Steaua III Timisoara"

19.05.1998

... antreprenorului Primaconstruct S.A.; In baza dispozitiilor art.62 din Legea Locuintei nr.114/1996, republicata; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

253/27.10.1998 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate si executarea lucrarii "Amenajare parc in Zona Ion Ionescu de la Brad Timisoara Lucrari Rutiere si sistematizare verticala"

27.10.1998

... Avand in vedere Referatul nr.SCO9812963/13.10.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

201/21.07.1998 privind constituirea Comisiei de selectie a managerului la Regia Autonoma Apa si Canal AQUATIM Timisoara

21.07.1998

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

161/30.06.1998 privind privind aprobarea Proceselor Verbale din 05.05.1998 si 22.06.1998 intocmite de comisia de negociere a Consiliului Local, in vederea continuarii constructiei de locuinte in Zona Steaua III

30.06.1998

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0986925/25.05.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite...

Consiliul Local Timișoara

164/30.06.1998 privind privind rezilierea contractului de asociere cu S.C. COMO S.R.L. si incheierea Actului Aditional nr.1/1998 dintre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si S.C. SHELL ROMANIA S.R.L.

30.06.1998

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si...

Consiliul Local Timișoara

178/30.06.1998 privind privind aprobarea Regulamentului si Caietului de sarcini privind concesionarea prin licitatie publica a terenului situat in Timisoara la intersectia strazilor Taborului Tacit

30.06.1998

... Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0987213/03.06.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

192/30.06.1998 privind inchirierea unei suprafete de teren catre S.C. ERICA ROMANIA CERAMICHE ITALIANE S.R.L.

30.06.1998

... studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

143/09.06.1998 privind privind inchirierea obiectivului STRAND TERMAL catre Societatea Comerciala TERMAL S.R.L. pana la data de 30.09.1998

09.06.1998

... municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert din cadrul Consiliului Local al...

Consiliul Local Timișoara

73/31.03.1998 privind privind remunerarea membrilor Consiliilor de Administratie ale Societatilor Comerciale rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome si a membrilor Consiliilor de Administratie ale regiilor autonome din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

31.03.1998

... Primar Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert siComisiei pentru administratie...

Consiliul Local Timișoara

115/28.04.1998 privind acceptarea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara a donatiei terenului inscris in C.F. nr. 120276 Timisoara.

28.04.1998

...; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si...

Consiliul Local Timișoara

93/28.04.1998 privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Campus Universitar"

28.04.1998

..." Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

94/28.04.1998 privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Canal Bega"

28.04.1998

..." Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

97/28.04.1998 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Piata Balcescu" si elemente urbanistice de Plan Urbanistic Zonal "Zona Balcescu"

28.04.1998

...; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administratie locala,juridica, ordine publica, drepturile...

Consiliul Local Timișoara

3/13.01.1998 privind constituirea Comisiei de selectie a managerului la Societatea Comerciala "ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC" S.A. Timisoara

13.01.1998

... din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

40/17.03.1998 privind diminuarea capitalului social al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.Timisoara

17.03.1998

..., prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

37/02.03.1998 privind corectarea capitalului social al Societatii Comerciale "PIETE" S.A. Timisoara

02.03.1998

... Comerciale "PIETE" S.A. Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatele Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite...

Consiliul Local Timișoara

2/13.01.1998 privind constituirea Comisiei de selectie a managerului la Societatea Comerciala "DRUMURI MUNICIPALE" S.A. Timisoara

13.01.1998

... Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

277/24.11.1998 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.119/19.05.1998 pentru modificarea si completarea Hotararii nr.82/1997 privind concesionarea suprafetei de 8398 mp. teren, aferent unui numar de 29 case de locuit construite de S.C. "BRAYTIM" S.a. in Zona Mures Muzicescu

24.11.1998

... Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si...

Consiliul Local Timișoara

284/24.11.1998 privind privind programul de masuri pentru combaterea efectelor produse de fenomenele meteo nefavorabile pentru iarna 19981999

24.11.1998

... Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si...

Consiliul Local Timișoara

167/30.06.1998 privind trecerea unei suprafete de teren in administrarea Bibliotecii Centrale Universitare Timisoara

30.06.1998

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

242/27.10.1998 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.214/08.09.1998 privind colaborarea cu Banca Europeana de Investitii in vederea angajarii unui credit pentru modernizarea infrastructuriilalinia cale pentru transportul cu tramvaiul, de catre Regia Autonoma de Transport Timisoara

27.10.1998

... vedere Referatul Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

244/27.10.1998 privind privind instituirea unei taxe pentru serviciile prestate celor care solicita avize in vederea executarii unor lucrari gospodaresti, care afecteaza spatiile verzi ale Municipiului Timisoara

27.10.1998

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SCO9812176/25.09.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...