keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

103/18.10.1994 privind avizarea favorabila a solicitarii Societatii Culturale Universitare "MIRCEA ELIADE" Timisoara in vederea scutirii complete de plataCertificatului de Urbanism si a Autorizatiei de Construire pentru Biserica din campusul universitar

18.10.1994

.... Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Tehnice prin Serviciul Urbanism, Constructii si Amenajare Teritoriala Urbana si Directia Economie prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului...
... Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Consiliului Judetean Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Tehnice; Directiei Economie; Biroului Buget; Serviciului Urbanism, Constructii si Amenajare Teritoriala Urbana...

Consiliul Local Timișoara

97/18.10.1994 privind completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/1993, nr.5/1994, nr.7/1994, nr.47/1994 si nr. 48/1994.

18.10.1994

... completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/1993, nr.5/1994, nr.7/1994, nr.47/1994 si nr. 48/1994. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr.SC07468/15.09.1994 intocmit de Biroul Buget din...
... cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care se propune completarea Hotararilor nr.12/1993, nr.5/1994, nr.7/1994, nr.47/1994 si nr.48/1994; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...

Consiliul Local Timișoara

24/22.02.1994 privind privind probarea programului de investitii urbane de urgenta sprijinit de B.E.R.D.

22.02.1994

... prezenta hotarare. Art.3. Se aproba disponibilizarea la timp a prevederilor in contrapartida de la bugetul local si din veniturile R.A.AQUATIM,care sa reprezinte in jur de 5%(671.200 $ sau echivalentul in lei) din totalul necesitatilor de investitii...
...,in plus fata de procentul de 45% care este pus la dispozitie de catre bugetul national central. Art.4. Se aproba participarea intrun acord de subimprumut cu Ministerul de Finante,in conditiile care sunt descrise in mod sintetic in anexe si care vor...

Consiliul Local Timișoara

95/20.09.1994 privind participarea Consiliului Local al municipiului Timisoara ca membru fondator al "Uniunii de Promovare EconomicaBanat"

20.09.1994

... inregistrat cu nr.SCO7467/15.09.1994; Avand in vedere referatul intocmit de domnul consilier Schmidt Walter, inregistrat cu nr.SCO7452/14.09.1994; Avand in vedere avizul Comisiei nr.I pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe din...

Consiliul Local Timișoara

114/22.11.1994 privind completarea Hotararii nr. 3/26.01.1993 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

22.11.1994

... vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art. 21 lit (g) din Legea nr.69/1991. In temeiul art.29 alin 1 si 2 din...

Consiliul Local Timișoara

64/26.04.1994 privind privind unele masuri pentru organizarea "SAPTAMANII RECUNOSTINTEI" in municipiul Timisoara

26.04.1994

... Timisoara; Avind in vedere referatul domnului consilier Nemes Mircea prin care se propune participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la organizarea "SAPTAMANII RECUNOSTINTEI"; Avind in vedere referatul Serviciului Buget Contabilitate din...

Consiliul Local Timișoara

65/10.05.1994 privind unele masuri pentru organizarea Congresului European de ScienceFiction "EUROCON'94"

10.05.1994

... Consiliului Local al Municipiului Timisoara inregistrat cu nr.SCO 921/04.05.1994; Avind in vedere avizul favorabil al comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In...

Consiliul Local Timișoara

66/17.05.1994 privind privind exceptarea de aplicare a prevederilor Hotararii nr.43/24.11.1992 privind majorarea unor impozite si taxe locale

17.05.1994

...; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe a Consiliului Local; In baza prevederilor art.21 lit.(f)dinLegea nr.69/1991; In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind...

Consiliul Local Timișoara

120/29.11.1994 privind privind unele masuri in legatura cu comemorarea Eroilor si aniversarea a 5 ani de la Revolutia din Timisoara

29.11.1994

... lit. (e) si (p) din Legea nr.69/1991; In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala; HOTARASTE Art.1. Se aproba alocarea din bugetul local,pe trimestrul IV,din fondul de rezerva si cu suplimentarea creditelor...

Consiliul Local Timișoara

129/13.12.1994 privind aprobarea unor tarife de transport in comun urban

13.12.1994

... vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21 lit. (g) si (l) din Legea nr.69/1991; In temeiul art.29 alin.1...

Consiliul Local Timișoara

83/28.06.1994 privind privind incheierea unui Protocol intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timisoara

28.06.1994

... Pensionarilor din Timisoara; Avand in vedere referatul Serviciului Social din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe si Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

98/18.10.1994 privind privind odificareaRegulamentului de organizaresi functionare al Regiei Autonome Drumuri Municipale Timisoara

18.10.1994

... de stat in regii autonome si societati comerciale, completata cu Hotararea Guvernului nr.266/1993 privind ramurile si domeniile in care functioneaza regiile autonome; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

51/05.04.1994 privind privind prelungirea valabilitatii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 121/14.12.1993 privind stabilirea taxelor ce se aplica persoanelor fizice si agentilor comerciali pentru serviciile de piata pe raza municipiului Timisoara

05.04.1994

... Local al Municipiului Timisoara si avizul favorabil al Comsiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21 lit.(f) si (k) din Legea nr.69/1991; In...

Consiliul Local Timișoara

126/13.12.1994 privind privind inregistrarea in contabilitatea Regiei Autonome "URBIS" a sumei de 7.203.759 lei, reprezentand valoarea lucrarilor de racord gaze la blocurile de locuinte proprietate de stat din Zona Steaua Bujorilor

13.12.1994

... studii, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21 lit.(g), (k) si (m) din Legea nr.69/1991; In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia...

Consiliul Local Timișoara

52/05.04.1994 privind privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat la intersectia dintre Calea Circumvalatiunii si Calea Bogdanestilor pentru construirea unui sediu administrativ pentru Regia Autonoma Apa si Canal "AQUATIM" Timisoara

05.04.1994

... Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art.4: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Tehnice; Serviciului Urbanism, Constructii si Amenajare Teritoriala Urbana; Directiei Economie; Serviciului Buget...

Consiliul Local Timișoara

49/05.04.1994 privind acordarea gratuitatii pe mijloacele de transport in comun din municipiul Timisoara pentru minorii internati la Centrul de Recuperare Sociala a Minorilor "FRATII LUI ONISIM" TIMISOARA si la Satul de Copii RUDOLF WALTHER Timisoara

05.04.1994

... al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara si propunerea domnilor consilieri Radoslav Dan, Perju Dan si Mutiu Caius de acordare a gratuitatii pe mijloacele de...

Consiliul Local Timișoara

6/18.01.1994 privind instituirea unor taxe speciale pe anul 1994 pentru autovehiculele inmatriculate in Municipiul Timisoara

18.01.1994

...,autobuze,autospeciale50.000lei/autovehicul. Art.2 Sunt exceptate institutiile publice finantatedela bugetul local sau de stat,precum si agentii economici care au ca profil transportul in comun in Municipiul Timisoara. Art.3 Sumele incasate vor fi...

Consiliul Local Timișoara

44/29.03.1994 privind privind infiintarea Cantinei de Ajutor Social ca institutie de asistenta sociala partial autofinantata in subordinea directa a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

29.03.1994

... infiintata se va conduce pe baza unui buget de venituri si cheltuieli, in care, la partea de venituri se va trece subventiile pentru partea de asistenta sociala si veniturile proprii realizate din prestarile de servicii realizate. Cheltuielile se...