keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

58/15.02.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti", Calea Şagului nr. 203, Timişoara

15.02.2019

... cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 08.02.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2019-000990/07.02.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

451/21.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii", str. Bucovinei, nr. 73, intravilan Timişoara

21.11.2017

..., buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

461/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuinţe colective şi funcţiuni complementare la parter în regim de înălţime P+2E+M/Er", intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3

09.09.2019

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

71/09.09.2016 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timisoara"

09.09.2016

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016-20186/17.08.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

275/22.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spatii cu alta destinatie, realizare accese noi (auto si pietonale), modernizare si amenajare parcela" - str. Mangalia nr. 1, Timişoara

22.05.2018

... - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-005313/23.04.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

128/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, judeţul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara

31.03.2020

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

19/25.01.2017 privind aprobarea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă prin scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare

25.01.2017

... Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

206/30.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013", Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara

30.05.2017

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2017-002018/27.04.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

148/25.03.2008 privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2008, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara

25.03.2008

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008 - 5624/17.03.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

238/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente" Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg., Timişoara

28.06.2011

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2011-009310/18.05.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si...

Consiliul Local Timișoara

238/23.04.2019 privind aprobarea atribuirii sau schimbarii a 56 de denumiri la Strazi, Parcuri din Municipiul Timisoara

23.04.2019

... Raportul de specialitate nr. SC2019 - 4379/22.02.2019; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

844/20.12.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Comert, servicii şi locuire" Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara

20.12.2018

... de 20.12.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-019996/17.12.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

585/16.11.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri A1, A2, si B ale Palatului Culturii"

16.11.2018

... Avizul Serviciului Juridic din data de 26.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 25124/26.10.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... surselor financiare pentru finantarea priectului. Adminstrarea riscurilor financiare: Justificarea/fundamentarea preturilor inlcuse in devizele estimative prin oferte si cuprinderea unor cheltuieli diverse si neprevazute; Asigurarea in bugetul local a...

Consiliul Local Timișoara

458/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare", str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timişoara

13.09.2018

... Timisoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-011783/23.07.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...
... destinaţia lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă...

Consiliul Local Timișoara

111/05.04.2016 privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei existente in sold la 31.12.2015

05.04.2016

... 31.12.2015 La data de 31.12.2015 exista in sold creanţe fiscale datorate si neachitate de debitorii persoane fizice, mai mici de 40 lei (ron), in suma totala de 158.160 lei. Executarea silita a contribuabililor care au restante la bugetul local presupune o...
... 31.12.2015 exista in sold creanţe fiscale datorate si neachitate de debitorii persoane fizice, mai mici de 40 lei (ron), in suma totala de 158. 160 lei Executarea silita a contribuabililor care au restante la bugetul local presupune o serie de cheltuieli...

Consiliul Local Timișoara

414/27.07.2018 privind respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Bloc locuinţe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara

27.07.2018

... cadrul Primăriei Municipiului Timisoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-009921/26.06.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

362/25.10.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , "Supermarket produse alimentare si nealimentare", Piata Prahova nr. 16, Timisoara

25.10.2011

..., domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

606/16.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros", Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997

16.11.2018

.../26.10.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

457/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime" str. Parâng - Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara

13.09.2018

... Avizul Serviciului Juridic din data de 30.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-012107/27.07.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

291/30.05.2013 privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de serviciu şi a Caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara

30.05.2013

... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice...

Consiliul Local Timișoara

274/14.05.2013 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de serviciu şi a Caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara

14.05.2013

.... SC2013-13154 din 14.05.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului...

Consiliul Local Timișoara

335/22.06.2018 privind aprobarea documentaţiei cu titlul "Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timişoara aferent anului 2017 "

22.06.2018

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...

Consiliul Local Timișoara

171/15.04.2014 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2014

15.04.2014

... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

13/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timisoara"

14.01.2020

... Muncipiului Timişoara. Art.4: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local al Municipiului Timişoara. Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu...