keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

415/12.09.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

12.09.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 415/12.09.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 12.09.2014 Hotararea Consiliului Local 415/12.09.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013; În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1...

Consiliul Local Timișoara

248/07.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

07.05.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 248/07.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 07.05.2019 Hotararea Consiliului Local 248/07.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul...
... socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/15.03.2019; Având in vedere Adresa nr. 4752 /21.03.2019 însoţită de anexa nr. 5734 /08.04.2019...

Consiliul Local Timișoara

410/04.08.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

04.08.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 410/04.08.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 04.08.2014 Hotararea Consiliului Local 410/04.08.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 20129 /01.08.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

105/28.09.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

28.09.2012

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 105/28.09.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012 28.09.2012 Hotararea Consiliului Local 105/28.09.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2012 - 22542/24.09.2012 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

3/28.01.2014 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2014

28.01.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 3/28.01.2014 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2014 28.01.2014 Hotararea Consiliului Local 3/28.01.2014 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2014...
... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 1974/28.01.2014, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite...

Consiliul Local Timișoara

70/28.02.2020 Privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

28.02.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 70/28.02.2020 Privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 28.02.2020 Hotararea Consiliului Local 70/28.02.2020 Privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020...
... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice...

Consiliul Local Timișoara

18/13.07.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

13.07.2012

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 18/13.07.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012 13.07.2012 Hotararea Consiliului Local 18/13.07.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul...
... 2012 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2012 - 16811 /11.07.2012 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

193/08.05.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

08.05.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 193/08.05.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 08.05.2015 Hotararea Consiliului Local 193/08.05.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2015 -11621/04.05.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

230/20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

20.12.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 230/20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 20.12.2016 Hotararea Consiliului Local 230/20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... Timişoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art. 22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele...

Consiliul Local Timișoara

579/09.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

09.12.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 579/09.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 09.12.2014 Hotararea Consiliului Local 579/09.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
..., servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 528/31.10.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

561/31.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

31.10.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 561/31.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013 31.10.2013 Hotararea Consiliului Local 561/31.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/22.02.2013; În...

Consiliul Local Timișoara

220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

27.05.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 27.05.2016 Hotararea Consiliului Local 220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 5/02.02.2016 - privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul...

Consiliul Local Timișoara

76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 23.02.2018 Hotararea Consiliului Local 76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018...
... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si...

Consiliul Local Timișoara

235/29.05.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

29.05.2012

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 235/29.05.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012 29.05.2012 Hotararea Consiliului Local 235/29.05.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
..., sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Având în vedere Legea nr. 293/21.12.2011 a bugetului de stat pe anul 2012; În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22...

Consiliul Local Timișoara

510/08.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

08.12.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 510/08.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 08.12.2015 Hotararea Consiliului Local 510/08.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014; În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22...

Consiliul Local Timișoara

146/31.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016

31.10.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 146/31.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016 31.10.2016 Hotararea Consiliului Local 146/31.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 si 2 si art. 20, alin.1, art. 22 alin.1...

Consiliul Local Timișoara

471/30.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

30.10.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 471/30.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 30.10.2015 Hotararea Consiliului Local 471/30.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014...

Consiliul Local Timișoara

27/29.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

29.07.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 27/29.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 29.07.2016 Hotararea Consiliului Local 27/29.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul...
... 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 18164/25.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

29/13.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2015

13.02.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 29/13.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2015 13.02.2015 Hotararea Consiliului Local 29/13.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2015...
... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2015 - 3186/06.02.2015, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, buget finanţe, impozite şi taxe...

Consiliul Local Timișoara

397/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017

31.10.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 397/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017 31.10.2017 Hotararea Consiliului Local 397/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... pentru studii, prognoze, sconomie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome...

Consiliul Local Timișoara

223/02.06.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

02.06.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 223/02.06.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 02.06.2016 Hotararea Consiliului Local 223/02.06.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 13471/02.06.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

281/20.05.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

20.05.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 281/20.05.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 20.05.2014 Hotararea Consiliului Local 281/20.05.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013; În...

Consiliul Local Timișoara

158/29.05.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

29.05.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 158/29.05.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007 29.05.2007 Hotararea Consiliului Local 158/29.05.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2007-11047/14.05.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

15.02.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 15.02.2011 Hotararea Consiliului Local 31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011...
... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2011 - 2623/08.02.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

320/15.09.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017

15.09.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 320/15.09.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017 15.09.2017 Hotararea Consiliului Local 320/15.09.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... Consiliului Local la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi, de domnul Dan Diaconu în calitate de consilier local; Având în vedere Procesul Verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 15.09.2017; Având în vedere Legea bugetului de stat pe...