Consiliul Local Timișoara

578/24.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timişoara

24.12.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 578/24.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timişoara 24.12.2015 Hotararea Consiliului Local 578/24.12.2015 privind rectificarea...
... bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2015 - 34404/24.12.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu...

Consiliul Local Timișoara

503/20.12.2017 privind aprobarea listei asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 503/20.12.2017 privind aprobarea listei asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul...
... 2018, în baza Legii nr. 34/1998 20.12.2017 Hotararea Consiliului Local 503/20.12.2017 privind aprobarea listei asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de...

Consiliul Local Timișoara

530/22.10.2013 privind aprobarea transferului de la bugetul local a sumei de 500.000 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu", pentru achitarea unor obligaţii de plată ale spitalului privind cheltuieli de întreţinere şi gospodărire

22.10.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 530/22.10.2013 privind aprobarea transferului de la bugetul local a sumei de 500.000 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu", pentru achitarea unor obligaţii de plată ale spitalului...
... privind cheltuieli de întreţinere şi gospodărire 22.10.2013 Hotararea Consiliului Local 530/22.10.2013 privind aprobarea transferului de la bugetul local a sumei de 500.000 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu", pentru...

Consiliul Local Timișoara

515/22.10.2013 privind aprobarea Proiectului "Centrul de informare, consiliere şi orientare şcolară şi profesională a elevilor - Consilium", proiect propus de Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU

22.10.2013

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...
... propus de Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU. Art. 2: Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 531.577 lei, reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului...

Consiliul Local Timișoara

111/03.04.2007 privind incetarea finantarii Caminului pentru Pensionari Timisoara incepand cu data de 1 ianuarie 2007 si aprobarea Protocolului privind finantarea Caminului pentru Pensionari Timisoara

03.04.2007

..., ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Anexa nr. 9 din Legea nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007 si Anexa nr. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; În...
... 1 ianuarie 2007 inceteaza finantarea Caminului pentru Pensionari Timisoara din bugetul Municipiului Timisoara. Art.2: Se aproba Protocolul privind finantarea Caminului pentru Pensionari Timisoara incheiat intre Municipiul Timisoara si Consiliul...

Consiliul Local Timișoara

498/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinanţării din bugetul local pentru obiectivul de investiţie „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E- etapa I la Şcoala Gimnazială (Generală) nr. 25" din Timişoara , str. Cosminului, nr.42

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 498/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinanţării din bugetul local pentru obiectivul de investiţie „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E- etapa I...
... la Şcoala Gimnazială (Generală) nr. 25" din Timişoara , str. Cosminului, nr.42 20.12.2017 Hotararea Consiliului Local 498/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinanţării din bugetul local pentru obiectivul de...

Consiliul Local Timișoara

523/23.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

23.10.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 523/23.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 23.10.2014 Hotararea Consiliului Local 523/23.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 495/ 10.10.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356...

Consiliul Local Timișoara

195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

04.04.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013 04.04.2013 Hotararea Consiliului Local 195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul...
... 2013 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013-8768/28.03.2013 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite...

Consiliul Local Timișoara

104/23.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 104/23.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA 23.02.2018 Hotararea Consiliului Local 104/23.02.2018 privind aprobarea...
... bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 4280 /22.02.2018, privind oportunitatea proiectului de...

Consiliul Local Timișoara

419/31.10.2017 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2017 - sesiunea a 2-a

31.10.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 419/31.10.2017 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2017...
... - sesiunea a 2-a 31.10.2017 Hotararea Consiliului Local 419/31.10.2017 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul...

Consiliul Local Timișoara

121/03.07.1997 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1997

03.07.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 121/03.07.1997 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1997 03.07.1997 Hotararea Consiliului Local 121/03.07.1997 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1997 Consiliul Local al...
... Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0977358/30.06.1997 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1997; Avand in vedere adresa Consiliului Judetean Timis nr...

Consiliul Local Timișoara

6/15.01.2013 privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2012

15.01.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 6/15.01.2013 privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2012 15.01.2013 Hotararea Consiliului Local 6/15.01.2013 privind aprobarea acoperirii...
... din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2012 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 468/08.01.2012 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având...

Consiliul Local Timișoara

1/28.01.2014 privind validarea Dispoziţiei Primarului 1871/20.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013

28.01.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 1/28.01.2014 privind validarea Dispoziţiei Primarului 1871/20.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013 28.01.2014 Hotararea Consiliului Local 1/28.01.2014 privind...
... validarea Dispoziţiei Primarului 1871/20.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 1697/24.01.2014 al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

307/18.12.2012 privind aprobarea contului de execuţie preliminar al Municipiului Timişoara

18.12.2012

... minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Având în vedere Legea nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012; În...
... conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 206/23.11.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

466/24.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

24.09.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 466/24.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013 24.09.2013 Hotararea Consiliului Local 466/24.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 26740 /19.09.2013, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

442/12.09.2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 4/28.01.2014

12.09.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 442/12.09.2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 4...
.../28.01.2014 12.09.2014 Hotararea Consiliului Local 442/12.09.2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 4...

Consiliul Local Timișoara

497/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 497/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E...
...+M la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47 20.12.2017 Hotararea Consiliului Local 497/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul...

Consiliul Local Timișoara

223/28.06.2011 privind aprobarea procedurii de solicitare de ctre Compania Local de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara, Ministerului Finanţelor Publice, a compensării, respectiv a stingerii obligaţiilor de plat datorate bugetului de stat de ctre Compania Local de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara, cu sumele scadente şi nevirate reprezentând compensaţii acordate de la bugetul de stat pentru creşterea neprevizionat a preţurilor la combustibil cuvenite conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006

28.06.2011

... plat datorate bugetului de stat de ctre Compania Local de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara, cu sumele scadente şi nevirate reprezentând compensaţii acordate de la bugetul de stat pentru creşterea neprevizionat a preţurilor la combustibil...
... compensării, respectiv a stingerii obligaţiilor de plat datorate bugetului de stat de ctre Compania Local de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara, cu sumele scadente şi nevirate reprezentând compensaţii acordate de la bugetul de stat pentru creşterea...

Consiliul Local Timișoara

4/28.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

28.01.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 4/28.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara 28.01.2014 Hotararea Consiliului Local 4/28.01.2014 privind aprobarea bugetului de...
... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

533/20.12.2017 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Timişoara în anul 2018, cuprinzând serviciile sociale existente, programul de subvenţionare/programul de contractare, planificarea activităţilor de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara şi programul de formare şi îndrumare metodologică în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale şi aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale care urmează să fie contractate

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 533/20.12.2017 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Timişoara în anul 2018, cuprinzând serviciile sociale existente...
... privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Timişoara în anul 2018, cuprinzând serviciile sociale existente, programul de subvenţionare/programul de contractare...

Consiliul Local Timișoara

115/22.11.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionari pe semestrul II 1994

22.11.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 115/22.11.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionari pe semestrul II 1994 22.11.1994...
... Hotararea Consiliului Local 115/22.11.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionari pe semestrul II 1994 Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

406/01.08.2014 privind aprobarea Proiectului "Dezvoltarea creativitţii şi a capacitţii de inovare prin abordri interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii", proiect propus şi câştigat de Colegiul Silvic "Casa Verde" din Timişoara şi finanţat prin POSDRU

01.08.2014

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie...
.... 2: (1) Se aprob alocarea în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 359.019 lei, pentru Colegiul Silvic "Casa Verde" din Timişoara, conform bugetului estimativ, dup cum urmeaz: Bugetul proiectului pentru Colegiul Silvic "Casa Verde...

Consiliul Local Timișoara

16/23.07.1996 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1996

23.07.1996

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 16/23.07.1996 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1996 23.07.1996 Hotararea Consiliului Local 16/23.07.1996 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1996 Consiliul...
... Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0966477/09.07.1996 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1996; Avand in vedere adresa Consiliului...

Consiliul Local Timișoara

1/08.01.2010 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetului local aferent anului 2009 din fondul de rulment

08.01.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 1/08.01.2010 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetului local aferent anului 2009 din fondul de rulment 08.01.2010 Hotararea Consiliului Local 1/08.01.2010 privind aprobarea acoperirii deficitului...
... bugetului local aferent anului 2009 din fondul de rulment Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2010-000026 / 04.01.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

31/25.01.2017 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2017, în baza Legii nr. 34/1998

25.01.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 31/25.01.2017 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2017, în...
... baza Legii nr. 34/1998 25.01.2017 Hotararea Consiliului Local 31/25.01.2017 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă...