keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

268/20.12.2016 privind preluarea în baza Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 a terenului din Timisoara, str. Prahova nr. 12, in suprafata de 3001 mp, proprietatea Statului Roman, identificat conform proiect nr. 74-T(anul 2005) intocmit de Pfa. Corlan Dumitru

20.12.2016

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

267/20.12.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/14.05.2013 si a Actului Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara

20.12.2016

..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi...

Consiliul Local Timișoara

266/20.12.2016 privind majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan

20.12.2016

.../ 20.12.2016- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM SA

20.12.2016

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... facturată populaţiei de către Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timisoara la valoarea de 242,00 lei/Gcal inclusiv TVA de 19%, începând cu data de 01 ianuarie 2017. Art.3: Se aprobă asigurarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii...

Consiliul Local Timișoara

264/20.12.2016 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, BD. 16 DECEMBRIE 1989, nr. 13, SAD 1 si SAD 2, catre DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat

20.12.2016

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

263/20.12.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud , în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată cu CT Centru’’

20.12.2016

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...

Consiliul Local Timișoara

261/20.12.2016 privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea Municipiului Timişoara

20.12.2016

... Având în vedere Referatul nr. SC2016-029212/28.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... Alina - consilier; - Steliana Stanciu - Şef Serviciu Buget; membru supleant: Mariana Sandu Andrei - consilier; - Ştefan Daniela- consilier juridic; membru supleant: Stoica Alin - consilier juridic; - Boncea Mihai - Şef Birou Locuinţe; membru supleant...

Consiliul Local Timișoara

260/20.12.2016 privind completarea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara

20.12.2016

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...

Consiliul Local Timișoara

259/20.12.2016 privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama înmatriculat sub nr. TM 18 GLA care deserveşte Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara

20.12.2016

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...

Consiliul Local Timișoara

258/20.12.2016 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în implementarea proiectului URB-Inclusion în cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR) şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect

20.12.2016

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome...
... care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ne informează asupra acordării cofinanţării de la bugetul de stat al României în cadrul Programului de cooperare URBACT III pentru perioada 2014-2020 beneficiarilor români şi paşii ce...

Consiliul Local Timișoara

257/20.12.2016 privind aprobarea afilierii secţiei sportive "Motociclism" la Federaţia Română de Motociclism şi înscrierea secţiei în Certificatul de Identitate Sportivă a SCM Timişoara

20.12.2016

... vedere Referatul nr. SC2016 - 29468/05.12.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

256/20.12.2016 privind aprobarea finanţării de la bugetul local al Municipiului Timisoara a programului "Gala Sportului Timişorean’’, pentru nominalizările din domeniul sport şi premierea celor mai bune performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale

20.12.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 256/20.12.2016 privind aprobarea finanţării de la bugetul local al Municipiului Timisoara a programului "Gala Sportului Timişorean’’, pentru nominalizările din domeniul sport şi premierea celor mai bune...
... performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale 20.12.2016 Hotararea Consiliului Local 256/20.12.2016 privind aprobarea finanţării de la bugetul local al Municipiului Timisoara a programului "Gala Sportului...

Consiliul Local Timișoara

255/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „P.U.D. Construire casa P+M", Str. Albastrelelor nr. 97, Timişoara

20.12.2016

... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

254/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului", CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara

20.12.2016

... - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

253/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software", bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara

20.12.2016

..., Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2016-016410/ 21.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

252/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Şagului", CF nr. 442373, CF nr. 442374, Timişoara

20.12.2016

... Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

251/20.12.2016 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara si oraşul Oslo - Norvegia, în vederea implementării proiectului pilot "Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare"

20.12.2016

... externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...

Consiliul Local Timișoara

250/20.12.2016 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului "Activitate de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor şi podurilor din municipiul Timişoara"

20.12.2016

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC 2016 - 29457/ 05.12.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...
... între�inere �i reparare în vederea men�inerii lor la un nivel de serviciu corespunzător �i func�ional. Realizarea acestui serviciu al între�inerii �i reparării drumurilor, presupune alocarea anuală a unor sume însemnate de la bugetul local, eforturi sus...

Consiliul Local Timișoara

249/20.12.2016 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

20.12.2016

... Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
... Locale Timişoara.” (3) Poliţia Locală Timişoara este persoană juridică de drept public, dispune de patrimoniu şi buget propriu. 4 CAPITOLUL II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Art.12. (1) Direcţia Poliţia Locală Timişoara, este condusă de un director...

Consiliul Local Timișoara

248/20.12.2016 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara

20.12.2016

... Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

247/20.12.2016 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara, Organigramei şi Statului de Funcţii

20.12.2016

... proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale și a altor măsuri de asistență socială privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în conformitate cu planul de acțiune propriu ; l) furnizează informațiile și datele...
.../facilitățile/obligații la care sunt îndreptățiți ; e. organizează activitatea financiar - contabilă privind beneficiile sociale, elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor sociale ; f. efectuează anchete sociale pentru...

Consiliul Local Timișoara

245/20.12.2016 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată

20.12.2016

... Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... se efectuează de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, la un tarif de 93 lei reprezentând contravaloare abonament general pe 30 zile aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi se suportă din bugetul local, de la...

Consiliul Local Timișoara

244/20.12.2016 privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015 şi nr. 35/02.02.2016

20.12.2016

... Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
... transport municipal naval cu vaporete pe o perioda de 5 ani va fi asigurata din bugetul local. In vederea aplicarii prevederilor art 3 din Hotararea 260 /26.05.2015 modificata si completata de HCL 30/29.07.2016 prin care se aproba darea in...

Consiliul Local Timișoara

243/20.12.2016 privind completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.02.2016, aprobarea tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul şi troleibuzul, precum şi aprobarea altor tarife

20.12.2016

... Referatul nr. SC2016 -30347/13.12.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...