keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

580/24.12.2015 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 547/08.12.2015 privind aprobarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici

24.12.2015

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
... emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a” in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3, se va realiza din următoarele surse: - Fonduri UE (FC) 56,04% - Buget de stat 38,96% - Buget local 5...

Consiliul Local Timișoara

579/24.12.2015 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotararii Consiliului Local nr. 342 din 18.06.2013 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile externe in valoare de maxim 35.000.000 euro sau echivalent in lei

24.12.2015

..., buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al...
... 1.132.160,00 1,132.160,00 Total 112.000.000,00 112.000.000,00 DIREGTOR EGONOMIC SMARAND SEF SERVICIU BUGET A STELIANA STANCIU pr Atasament: REFERAT_MODIFICARE_HCL.pdf ROMANIA APROBAT PRIMAR, JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA e HOBU DIRECTIA ECONOMICA ( NR...

Consiliul Local Timișoara

578/24.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timişoara

24.12.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 578/24.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timişoara 24.12.2015 Hotararea Consiliului Local 578/24.12.2015 privind rectificarea...
... bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2015 - 34404/24.12.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu...

Consiliul Local Timișoara

571/18.12.2015 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 164 din 15.04.2014 pentru demararea procedurilor privind stabilirea unui Imn al Municipiului Timişoara şi declararea de principiu a piesei "Timişoara" a formaţiei Pro Musica, Imnul Municipiului Timişoarei

18.12.2015

... numiţi prin dispoziţia primarului municipiului Timişoara. Câştigătorul desemnat în urma acestui concurs putând beneficia de un premiu de 10 000 lei, sumă care trebuia să fie alocată de la bugetul local, cap. „Cultură, recreere şi religie” Cod...

Consiliul Local Timișoara

568/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul ,,Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara’’ cod SMIS 40138 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor...
... sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 1.500,00 lei TVA inclusă şi va fi introdusă în bugetul local...

Consiliul Local Timișoara

567/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 39375, "CENTRU REGIONAL DE COMPETENŢE ŞI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE" şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... 39375; În baza prevederilor art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul...
... vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 210.000,00 lei ( inclusiv TVA ) şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu...

Consiliul Local Timișoara

566/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza INSTRUCŢIUNII nr. 144/10.12.2015 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin. (2...
... în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 12.400,00 (TVA inclus) şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi...

Consiliul Local Timișoara

565/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54094, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L.Calderon Timişoara", şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

...: "(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi...
... finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 2.723.200,00 lei (inclusiv TVA) şi va fi introdusă în bugetul local al...

Consiliul Local Timișoara

564/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54092 REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA" şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... alin. (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe...
... menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 1.950.000,00 lei (TVA inclusă) şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art. 4...

Consiliul Local Timișoara

563/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 40794 "Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în Comuna Dumbrăviţa"

18.12.2015

... ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii...

Consiliul Local Timișoara

562/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara", cod SMIS 31507, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... ulterioare, care precizează că: "(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate...
... estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 1.890.000 lei şi va fi introdusă în bugetul local...

Consiliul Local Timișoara

561/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54103, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara"şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... ulterioare, care precizează că: "(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii...
... proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 1.860.000 lei + TVA şi va fi introdusă în bugetul local al municipiului Timişoara pe anul...

Consiliul Local Timișoara

560/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 4 ", cod SMIS 48191 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... Administraţiei Publice; Având în vedere prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale...
... este de 1.000.000,00 lei şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016. Art. 5: Se împuterniceşte Primarul...

Consiliul Local Timișoara

559/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 3", cod SMIS 48190 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... Administraţiei Publice; Având în vedere prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale...
... este de 2.800.000,00 lei şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016. Art. 5. Se împuterniceşte Primarul...

Consiliul Local Timișoara

558/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2", cod SMIS 48189 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... Administraţiei Publice; Având în vedere prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale...
... este de 2.150.000,00 lei şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016. Art. 5: Se împuterniceşte Primarul...

Consiliul Local Timișoara

557/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ", cod SMIS 48188 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... vedere prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de...
... bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016. Art. 5: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să semneze...

Consiliul Local Timișoara

556/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună", cod SMIS 48141 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii...
... valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 9.100.000,00 lei şi va fi introdusă în bugetul...

Consiliul Local Timișoara

554/18.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

18.12.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 554/18.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 18.12.2015 Hotararea Consiliului Local 554/18.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014; În...

Consiliul Local Timișoara

551/16.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Trafic management şi supraveghere video", cod SMIS 40398, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

16.12.2015

... şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt...
... în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 3.996.000,00 lei şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art. 4...

Consiliul Local Timișoara

547/08.12.2015 privind aprobarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici

08.12.2015

... TOTAL 335,68060 347,09374 TOTAL FĂRĂ TVA 26.864,60562 27.778,00221 Ajustarea preţurilor (col. 4 - col. 3) 913,39659 TVA 6.315,61583 6.530,34677 Ajustarea TVA (col. 4 - col. 3) 214,73094 TOTAL BUGET 34.308,34897 34.308,34897 6. GRAFICUL DE REALIZARE AL...
... emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a”, se va realiza din următoarele surse: ‐ Fonduri UE (FC) 56,04% ‐ Buget de stat 38,96% ‐ Buget local 5% Structura valorii investiţiei în preţuri...

Consiliul Local Timișoara

546/08.12.2015 privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici precum si realizarea lucrarilor de " PT + Executie lucrari realizare patinoar suprafata sintetica’’ in Parcul Copiilor din Timisoara

08.12.2015

... Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Sport-Cultura, Biroul...
... totala acoperita de patinoar: aprox. 670 mp Suprafata totala utila propusa: 655 mp e. Surse de finanţare: Buget local BIROUL SPORT-CULTURA, BIROUL TEHNIC, Mihai Costa Marius Duma Red. MD Atasament: hcl_546_anexa01.pdf ANEXA la HCLMT nr. (8 12 DS...

Consiliul Local Timișoara

543/08.12.2015 privind aderarea Municipiului Timişoara la Asociaţia Art Nouveau European Route - Ruta Europea del Modernisme, cu sediul la Barcelona

08.12.2015

... Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
... printr-un buget de către Consiliul Local al oraşului Barcelona şi orice profituri posibile, care decurg din vânzarea de produse şi servicii ale asociaţiei, se reinvestesc în activităţile asociaţiei. Pentru înscrierea în asociaţie este necesară...

Consiliul Local Timișoara

542/08.12.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara si Municipiul Oslo - Norvegia, în vederea implementării proiectului pilot "Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare"

08.12.2015

... pretind sume din bugetul proiectului. Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei din Timișoara (SPCF) este un serviciu cu personalitate juridică subordonat Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara (DASC) și are atribuții în...
... Timişoara Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara Bugetul proiectului Titlul Proiectului: Consolidarea educației și dezvoltarea competențelor de muncă și formare Promotorul proiectului: Primăria Municipiului OSLO – în...

Consiliul Local Timișoara

541/08.12.2015 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea, ca urmare a modificărilor legislative, prin act adiţional, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006

08.12.2015

... evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii, în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul locale, pe baza taxei locale instituite în acest sens; 30. concesionarul, pentru desfăşurarea activităţii de colectare...
... deconteze lunar concesionarului (operatorului), direct din bugetul local contravaloarea prestaţiei efectuate, la utilizatorii fără contract.” Art.7: Celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a...

Consiliul Local Timișoara

540/08.12.2015 privind respingerea contractului de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor , între operatorul SC RETIM Ecologic Service SA şi utilizatorii (persoane fizice/juridice, agenţi economici, instituţii publice)

08.12.2015

... locale evident tuturor utilizatorilor cu si fara contracte de prestari de servicii, in vederea decontarii prestatiei direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite in acest sens; f) să presteze activitatea de colectare a deseurilor...
... penalitati de intarziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fata de bugetul de stat, fara ca acestea sa depaseasca quantumul debitelor. (2) Daca sumele datorate, inclusiv penalizarile, nu au fost achitate in 30 zile calendaristice...