keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

638/20.12.2014 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara participanţilor care s-au remarcat în timpul Revoluţiei din 1989 şi răniţilor care au atestată această calitate prin certificatul instituit prin lege

20.12.2014

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome...

Consiliul Local Timișoara

636/19.12.2014 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru clubul sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara"

19.12.2014

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2014-34457/19.12.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...
... clubul sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara", in suma de 100.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive"). Având în vedere Adresa clubului...

Consiliul Local Timișoara

635/19.12.2014 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia Sportiv㠄Clubul de Handbal Politehnica Timişoara"

19.12.2014

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2014- 34455/19.12.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... Handbal Politehnica Timişoara", in suma de 150.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive"). Având în vedere Adresa Asociaţiei Sportive "Clubul de Handbal Politehnica...

Consiliul Local Timișoara

634/19.12.2014 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru " Asociaţia Club Sportiv ACS Poli Timişoara "

19.12.2014

... nr. SC 2014-34454/19.12.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având...
... Poli Timişoara", în suma de 500.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive"). Având în vedere Adresa Asociatiei Club Sportiv ACS Poli Timişoara cu nr. SC2014-032537...

Consiliul Local Timișoara

633/19.12.2014 privind inscrierea in Cartea Funciara a imobilului "LOT nr.1" avand suprafata de 3754 mp.

19.12.2014

..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...

Consiliul Local Timișoara

632/19.12.2014 privind modificarea inventarului domeniului public al MunicipiuluiTimişoara

19.12.2014

... MunicipiuluiTimişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2014-30390 / 08.12.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

631/19.12.2014 privind trecerea din Domeniul Public al Municipiului Timisoara in Domeniul Privat al Municipiului Timisoara a terenului intravilan situat in Timisoara, str. Armoniei, nr.24 identificat prin nr.top 438322 (top vechi 408203/2 ) inscris in CF 438322 cu suprafata de 1183 mp. si top 438323 (top vechi 408203/3) inscris in CF 438323 cu suprafata de 567 mp.

19.12.2014

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome...

Consiliul Local Timișoara

629/19.12.2014 privind aprobarea Documentaţiei faza PT+DE "Alimentare de sigurantă cu energie electrică a Pasajului Michelangelo "

19.12.2014

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...
... obiectivul ,,Alimentare de siguranţă cu energie electrică a pasajului Michelangelo”a fost pus la dispoziţie de către S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 70.02.06 – Iluminat public şi electrificări rurale, Cap. B...

Consiliul Local Timișoara

628/19.12.2014 privind aprobarea prelungirii Convenţiei, şi încheierea unui act adiţional la Convenţia- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006

19.12.2014

... economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teriroriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...

Consiliul Local Timișoara

627/19.12.2014 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată

19.12.2014

... economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi...
... Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, la un tarif de 93 lei reprezentând contravaloare abonament general pe 30 zile aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi se suportă din bugetul local, de la Capitolul 68.02 -Asigurări...

Consiliul Local Timișoara

626/19.12.2014 privind tarifele pentru serviciile prestate de SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA

19.12.2014

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...

Consiliul Local Timișoara

625/19.12.2014 privind administrarea "Structurii Locale pentru sprijinirea afacerilor în Comuna Dumbrăviţa - Incubator de Afaceri", cod SMIS 26443, investiţie finanţată în parteneriat cu Comuna Dumbrăviţa prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 1 - D.I.1.1, subdomeniul Poli de creştere

19.12.2014

... vedere Referatul nr. SC2014- 33215/10.12.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... Municipiului Timişoara la capitalul social al societăţii, şi alocarea acestei sume în bugetul local al Municipiului Timişoara. Art. 5: Se acordă către societatea administrator dreptul de folosinţă cu titlu gratuit asupra unui spaţiu în suprafaţă de 18,40 mp...

Consiliul Local Timișoara

624/19.12.2014 privind aprobarea plăţii despăgubirilor aferente pentru garajele edificate pe terenul situat de-a lungul străzii Orion, pentru care s-a declarat interesul local

19.12.2014

.... SC2014 33841/16.12.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului...
... local, de la Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor construcţii şi radierea lor din cartea funciară, conform Procesului - verbal cu nr. 8 al şedinţei din data de 28.11.2014 al Comisiei de Negociere cu Terţii. Art. 4: Cu...

Consiliul Local Timișoara

623/19.12.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara

19.12.2014

... vedere Referatul nr.SC2014 - 33844/16.12.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

621/19.12.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Ecaterina Teodoroiu nr.16, înscris în C.F. nr. 407090 Timişoara nr. cad./top. 5955, aferent locuinţei dobândite în baza Legii nr. 112/1995

19.12.2014

... 02.12.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

620/19.12.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Cîmpina nr.15

19.12.2014

..., buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

619/19.12.2014 privind modificarea structurii organizatorice pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

19.12.2014

.../07.11.2014 - al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

618/19.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 şi validarea Dispozitiei Primarului nr. 1404 /16.12.2014

19.12.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 618/19.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 şi validarea Dispozitiei Primarului nr. 1404 /16.12.2014 19.12.2014 Hotararea Consiliului Local 618/19.12.2014 privind...
... rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 şi validarea Dispozitiei Primarului nr. 1404 /16.12.2014 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2014 -33929 /16.12. 2014 al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

617/09.12.2014 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru clubul sportiv"Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara"

09.12.2014

... Municipiului Timisoara, pentru clubul sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara", cu suma de 100.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive"). (2...
... contributie financiara cu titlu de cotizatie pe anul 2014, din partea Municipiului Timisoara, pentru clubul sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara" în suma de 3.000.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură...

Consiliul Local Timișoara

616/09.12.2014 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia Sportiv㠄 Clubul de Handbal Politehnica Timişoara"

09.12.2014

... Asociaţia Sportivă "Clubul de Handbal Politehnica Timişoara", cu suma de 150.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive"). (2) Cotizaţia alocată pe anul 2014 către Asociaţia...
... 2014, din partea Municipiului Timisoara, pentru Asociaţia Sportivă “Clubul de Handbal Politehnica Timişoara" în suma de 1.200.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive...

Consiliul Local Timișoara

615/09.12.2014 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia "Baschet Club Timişoara

09.12.2014

....1: (1) Se aprobă suplimentarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie pe anul 2014, din partea Municipiului Timisoara, pentru Asociaţia "Baschet Club Timişoara", cu suma de 100.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură...
..., din bugetul local, din capitolul 67.02. “ Cultură, recreere şi religie”, (67.02.05.”Servicii recreative şi sportive “). Pentru perioada semestrului I din anul 2014, aferentă activităţii sportive a echipelor Asociaţiei din returului editiei...

Consiliul Local Timișoara

614/09.12.2014 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru "Asociaţia Club Sportiv ACS Poli Timişoara"

09.12.2014

... bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive"). (2) Cotizaţia alocată pe anul 2014 către Asociaţia Club Sportiv ACS Poli Timişoara va fi în sumă totală de 7.500.000 lei. Art. 2: Rămân...
... Municipiului Timisoara nr. 31 / 28.01.2014 s-a aprobat o contributie financiara cu titlu de cotizatie pe anul 2014, din partea Municipiului Timisoara, pentru "Asociaţia Club Sportiv ACS Poli Timişoara", in suma de 7.000.000 lei, din bugetul local...

Consiliul Local Timișoara

613/09.12.2014 privind extinderea Programului „Tinerii decid" şi aprobarea componenţei Comisiei de Jurizare"

09.12.2014

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...

Consiliul Local Timișoara

612/09.12.2014 privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare a calităţii de de administrator de imobile

09.12.2014

..., domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi...

Consiliul Local Timișoara

611/09.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al unităţii administrativ-teritoriale Timişoara şi a Criteriilor -cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe de serviciu

09.12.2014

... - al Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...
... chiriile plătite de persoanele care beneficiază de locuinţă de serviciu se fac venit la bugetul local. Neplata în termen a chiriei atrage penalitătile prevăzute de lege, cuantumul acestora putând depaşi cuantumul chiriei restante. Neplata chiriei...