keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

558/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apa Ghiroda"

16.12.2008

... Ghiroda" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008-27586/03.12.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
...), respectiv 405.312 Euro (1EURO=3,648 lei la data de 19.09.2008). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele apă Ghiroda” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform...

Consiliul Local Timișoara

557/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal Fratelia zona Cercului"

16.12.2008

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... EURO=3,648 lei la data de 19.09.2008). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele canal Fratelia zona Cercului” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform...

Consiliul Local Timișoara

556/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Modernizarea Parcului Vasile Pârvan"

16.12.2008

..., buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

555/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zone verzi de pe strada Eternităţii Timişoara"

16.12.2008

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

554/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Modernizarea Parcului Mocioni (ILSA)"

16.12.2008

..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

553/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)"

16.12.2008

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...

Consiliul Local Timișoara

552/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zonă verde Zona Dâmboviţei-Ion Barac"

16.12.2008

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome...

Consiliul Local Timișoara

551/16.12.2008 Privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitie "Construire Corp 2" pentru Liceul Teoretic "N. Lenau" in campusul din Timisoara, zona Oituz(str. Popa Sapca, nr. 5)

16.12.2008

..., buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...
... tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre. Art.2: Termenul de executie a lucrarilor este de 48 luni, cu finantare din bugetul local începând cu anul 2009. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei...

Consiliul Local Timișoara

550/16.12.2008 pentru modificarea propunerii de mobilare din documentaţia de urbanism aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 508/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinţe cu funcţiuni complementare", Str. Timocului, nr. 33A, Timişoara.

16.12.2008

... Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

549/16.12.2008 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane şi subterane şi împrejmuire" str. Albinelor nr. 78 Timişoara

16.12.2008

... Referatul nr. U22008-000906/21.10.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

548/16.12.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Dotări de cult, grădiniţă şi centru social tineri " - Timişoara, bd. Take Ionescu nr. 83 - str. E. Baader, str. Drăgăşani

16.12.2008

... vedere Referatul nr. U32008-005809/02.12.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

547/16.12.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Pensiune turistica" str. Stefan cel Mare nr.13, Timişoara

16.12.2008

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

546/16.12.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PALTIM - Zona Solectron DN 6, Calea Torontalului nr. top A 190/1/5", Timisoara

16.12.2008

... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...

Consiliul Local Timișoara

545/16.12.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinţe colective, servicii si functiuni complementare", Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 15 - Str. Constructorilor, Timisoara

16.12.2008

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. R92008 - 470/02.12.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

544/16.12.2008 privind stabilirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega

16.12.2008

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...

Consiliul Local Timișoara

543/16.12.2008 privind atribuirea de numere poştale la blocurile de locuinţe colective din str.Steaua

16.12.2008

... nr.U22008-5629/08.09.2008 şi nr.SC2008-8354/17.04.2008; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

541/16.12.2008 privind scutirea beneficiarei Legii nr. 341/2004, d-na Monoran Ana la plata diferentei de chirie pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Ungureanu nr. 17, a majorarilor si penalizarilor aferente, precum si la plata majorarilor si penalizarilor aferente achitarii cu intarziere a chiriei pentru spatiul din Timisoara, str. Lucian Blaga nr. 10

16.12.2008

..., domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

540/16.12.2008 pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 293/13.05.2008 privind schimbul de terenuri între Municipiul Timisoara si d-nul Miza Mihai

16.12.2008

... Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

539/16.12.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2008 pentru imobilul situat în Timişoara Strada George Coşbuc nr.2 Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei

16.12.2008

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.I04 - 8400/28.11.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru...
... proprietatea sa, situat în Timişoara, Str. George Coşbuc nr.2. În vederea stabilirii corecte a impozitului pe clădiri datorat de Arhiepiscopia Ortodoxă bugetului local al Municipiului Timişoara, compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei...

Consiliul Local Timișoara

538/16.12.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2008 pentru patru imobile din proprietatea FUNDAŢIEI UMANITARE "CENTRUL VIEŢII"

16.12.2008

... al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...
.... HOTARASTE Art.1: Se acordă scutirea la plata impozitului pe clădiri Fundaţiei Umanitare "Centrul Vieţii", datorat bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul 2008, pentru următoarele imobile din proprietatea acesteia, destinate desfăşurării de...

Consiliul Local Timișoara

537/16.12.2008 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.441/28.10.2008 - privind aprobarea Listei spaţiilor proprietate privată a Municipiului Timişoara, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2008

16.12.2008

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi...

Consiliul Local Timișoara

536/16.12.2008 privind modificarea destinatiei spatiului din Timisoara, P-ta Romanilor nr. 1, inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1501/2007 la Asociatia ALTAR 1989 Timisoara

16.12.2008

... Referatul nr. D72008-006712/20.11.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

535/16.12.2008 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Iuliu Maniu nr. 9

16.12.2008

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

534/16.12.2008 privind atribuirea imobilului din Timisoara, str. Jokai Mor nr. 29 catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara

16.12.2008

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

533/16.12.2008 privind dezmembrarea parcelei cu nr.topo 6770 înscrisă în CF nr.141232 Timişoara, instituirea servituţii de trecere pe terenul cu nr.topo 6774/6 înscris în CF nr.2 Timişoara, precum şi eliberarea autorizaţiei de nefuncţionare pentru casa din CF nr.2 Timişoara din Piaţa Aurel Vlaicu nr.5

16.12.2008

... nr.D72007-6451/22.10.2008 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...