keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

511/18.12.2007 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Academia Română pentru tipărirea cărţii "Imaginile Banatului Românesc. Fragmente dintr-o istorie regională cu valenţe europene"

18.12.2007

... europene" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2007-27323/ 04.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... următoarele condiţii: 1. Municipiul Timişoara se obligă: - să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare tipăririi cărţii cu suma de 5.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte actiuni culturale ". 2. Academia Română...

Consiliul Local Timișoara

510/18.12.2007 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi cofinanţării proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006

18.12.2007

.../06.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice...
... hotărâre. Art.2: Se aprobă cofinanţarea de la bugetul local a proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional", cu contravaloarea în lei a sumei de 13.623 de euro, calculată la cursul valutar al...

Consiliul Local Timișoara

509/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire cladire pentru locuinte P+2E+Er" str. Alunis, nr. 30, Timişoara

18.12.2007

... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...

Consiliul Local Timișoara

508/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinte cu functiuni complementare", Str. Timocului, nr. 33A, Timişoara

18.12.2007

... Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

507/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere si supraetajare constructie existenta S+P si schimbare destinatie spatiu din locuinta in spatii servicii si alimentatie publica", str. Dambovita nr. 40, Timişoara

18.12.2007

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...

Consiliul Local Timișoara

506/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere pensiune Blues", Calea Şagului nr. 163, Timişoara

18.12.2007

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

505/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spalatorie auto" Bulevardul Cetatii nr. 15

18.12.2007

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...

Consiliul Local Timișoara

504/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil pentru birouri P+2E+Penthouse si locuinte colective P+2E+ Penthouse", str. Mangalia nr. 9, Timişoara

18.12.2007

... vedere Referatul nr. U22007-006468/06.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

503/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru servicii si depozitare" Timisoara drum Centura Freidorf

18.12.2007

... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...

Consiliul Local Timișoara

502/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Parcelare teren, construire locuinţe şi funcţiuni complementare" Strada Grigore Antipa CF 1721, Timişoara

18.12.2007

...-006398/13.11.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

501/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinţe cu funcţiuni complementare in strada I. M. Klein, nr. 22", Timişoara

18.12.2007

... Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

500/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare", Str. Grigore Alexandrescu, Timişoara

18.12.2007

... Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

499/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare" - str. Gr. Alexandrescu - Aleea Viilor, Timişoara

18.12.2007

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

498/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Complex locuinţe S+P+4E+Er" str. Salcâmilor nr. 26 (prin etajare S+P+2E+Er existent), Timişoara

18.12.2007

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

497/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective S/D+P+6E+2Er - S/D+P+2E+Er" Calea Martirilor - Strada Gospodarilor, Timişoara

18.12.2007

... - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

496/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil Locuinţe colective D+P+2E+R", str. Amzei nr. 8, Timisoara

18.12.2007

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

495/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "DE 1205 Calea Şagului km 7", Zona Calea Şagului, D.N. 59 km 7, Timişoara

18.12.2007

... CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

494/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara

18.12.2007

... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...

Consiliul Local Timișoara

492/18.12.2007 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr.288/2005

18.12.2007

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 27257/04.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite...

Consiliul Local Timișoara

491/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie Extindere in regim P si etajare corp C2 si C3 in regim P rezultand P+1, creare acces auto la Sectia 3 Politie din Timisoara, Calea Sagului nr. 16

18.12.2007

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

489/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Bihor" din Municipiul Timişoara

18.12.2007

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

488/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Viabilizare terenuri cu utilităţi - zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timişoara"

18.12.2007

..., domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...
.... 4-6, Municipiul Timişoara ” este estimată la 2.407.925,1 lei (cu TVA), respectiv 708.859,6 Euro. Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,, Viabilizare terenuri cu utilităţi –zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timişoara” se face din bugetul...

Consiliul Local Timișoara

487/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara"

18.12.2007

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

486/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Păun Pincio (Sfântul Nicolae)" din Municipiul Timişoara

18.12.2007

.... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public...

Consiliul Local Timișoara

485/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Justiţiei" din Municipiul Timişoara

18.12.2007

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...