keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

620/19.12.2006 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate coorganizator al manifestării Salonul Internaţional de Artă Plastică "Reqviem pentru un Crăciun Însângerat", realizată de Asociaţia "Altar 1989"

19.12.2006

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere...
... calitate coorganizator al manifestării Salonul Internaţional de Artă Plastică "Reqviem pentru un Crăciun Însângerat", realizată de Asociaţia "Altar 1989", în perioada 11-22 decembrie 2006. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 1.180 RON de la bugetul...

Consiliul Local Timișoara

619/19.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 619/19.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 619...
.../19.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2006- 023705...

Consiliul Local Timișoara

613/19.12.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara

19.12.2006

... realiza etapizat, func•ie de ritmul popul•rii zonei, precum •i de bugetul comunit••ii proprietarilor de teren vizând posibilitatea de finan•are a dot•rilor cu echipare tehnico-edilitar• caracteristic• unei zone de locuin•e •i dot•ri aferente. Ø...
... amenajate pentru petrecerea timpului liber, parcuri, Solu•ia propus• este prev• zut• a se realiza etapizat, func•ie de ritmul popul• rii zonei, precum • i de bugetul comunit• •ii proprietarilor de teren vizând posibilitatea de finan•are a dot• rilor cu...

Consiliul Local Timișoara

611/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,, Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice în municipiul Timişoara"

19.12.2006

..., domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... la bugetul de stat, fonduri nerambursabile. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. ,,Compania Locală de Termoficare Colterm" S.A. Art. 4: Prezenta...

Consiliul Local Timișoara

610/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele de apă-canal - zona Trubadur - Eroilor"

19.12.2006

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... apă - canal - zona Trubadur - Eroilor” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 03/11/2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF...

Consiliul Local Timișoara

609/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă - strada Anina"

19.12.2006

..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...
... ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 01/11/2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU REŢELE PUBLICE, ing. DUMITRU...

Consiliul Local Timișoara

608/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - zona Ronaţ Vest"

19.12.2006

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... TVA), respectiv 338.643 Euro (1 EURO=3,5093 lei la data de 13.10 .2006). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele de apă - canal - zona Ronaţ Vest” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem...

Consiliul Local Timișoara

607/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele de apă şi canalizare - zona Dâmboviţa - Lacului"

19.12.2006

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...
... estimată la 385.200 lei (cu TVA), respectiv 110.057 Euro (1 EURO=3,50 lei la data de 28.11.2006). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele de apă şi canalizare – zona Dâmboviţa-Lacului ” se face din bugetul local, Capitolul...

Consiliul Local Timișoara

606/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea canal - strada Grigore Antipa"

19.12.2006

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... obiectivului ,,Extindere reţea de canal – strada Grigore Antipa ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 20/2006 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. DIRECTOR...

Consiliul Local Timișoara

605/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate"Extinderi reţele apă - canal - zona Mehala - Basarabia"

19.12.2006

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... reţele de apă - canal - zona Mehala - Basarabia ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 23/2006 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ...

Consiliul Local Timișoara

604/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate"Extinderi reţele de apă - canal - zona Musicescu - Urseni"

19.12.2006

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... 03.12.2006). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele de apă - canal - zona Musicescu -Urseni ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 06...

Consiliul Local Timișoara

603/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal - zona Aluniş - Fratelia"

19.12.2006

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
... ” este estimată la 1.488.500 lei (cu TVA), respectiv 431.450 Euro (1 EURO=3,45 lei la data de 03.12.2006). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele - canal - zona Aluniş - Fratelia ” se face din bugetul local, Capitolul...

Consiliul Local Timișoara

602/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă - canal - str. Corina Irineu"

19.12.2006

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
... EURO=3,50 lei la data de 28.11.2006). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului investiţiei ,,Extindere reţea de apă - canal - str. Corina Irineu” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de...

Consiliul Local Timișoara

601/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea apă - canal - strada Muncii"

19.12.2006

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extindere reţea de apă - canal – strada Muncii” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 21/2006 întocmit de S.C. DELTA...

Consiliul Local Timișoara

600/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă - canal - zona Plopi - Timireazev"

19.12.2006

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
...), respectiv 387.448,3 Euro (1 EURO=3,4295 lei la data de 08.12 .2006). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele de apă - canal - zona Plopi Timireazev ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem...

Consiliul Local Timișoara

599/19.12.2006 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara"

19.12.2006

.... RE92006-323/04.12.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului...
... municipiul Timişoara" având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art. 1 se va face din Fonduri structurale ale Uniunii Europene, surse din bugetul...

Consiliul Local Timișoara

598/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Extindere clinica O.R.L." la Spitalul Clinic Municipal, bv.Revolutiei nr.6, Timisoara

19.12.2006

... vedere Referatul nr.SC2006 - 23495/21.11.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... Finanţarea investiţiei : Bugetul Local Avize şi acorduri : Aviz ordonator principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei. Certificat de urbanism Avize de specialitate. Autorizaţia de construire Oportunitatea investiţiei : Finalizarea...

Consiliul Local Timișoara

597/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Casa casatoriilor si sediul Directia de Evidenta a Persoanelor", bv. M.Eminescu, nr.11, Timisoara

19.12.2006

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2006-25135/11.12.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...
... investiţiei : 2007-2008 Durata de realizare : 12 luni Finanţarea investiţiei : Bugetul Local Avize şi acorduri : Aviz ordonator principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei. Certificat de urbanism Avize de specialitate...

Consiliul Local Timișoara

596/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi a Caietului de Sarcini pentru achiziţia serviciului "Managementul zgomotului ambiental" în Municipiul Timişoara

19.12.2006

.... SC2006- 23754/23.11.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului...
... Caietul de Sarcini privind achiziţia serviciului "Managementul zgomotului ambiental" în municipiul Timişoara, conform Anexei II care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul...

Consiliul Local Timișoara

595/19.12.2006 privind aprobarea unui număr estimativ de 4241 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara , pentru luna ianuarie 2007, pentru persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii persoanli ai acestora

19.12.2006

... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru...
... cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap. Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna ianuarie 2007 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul local, de la Cap. 68.02 - Asigurări şi asistenţă...

Consiliul Local Timișoara

592/19.12.2006 privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara-Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara

19.12.2006

... nr 2589/17.11.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognize, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat...
... persoanele cu dizabilităţi locomotorii. Art. 5: Sumele lunare necesare desfăşurării activităţii prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se suporta din bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala, Subcapitolul 68.02.06- Asistenta...

Consiliul Local Timișoara

591/19.12.2006 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi R.A. Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2007

19.12.2006

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii ,prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi...
... legitimaţiilor emise de Asociaţia Nevăzătorilor. Art. 2. Gratuităţile şi reducerile acordate în anul 2007 la transportul urban de călători pentru toate aceste categorii se vor acorda până la concurenţa sumei aprobate prin bugetul local. PRIMĂRIA...

Consiliul Local Timișoara

590/19.12.2006 privind efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timisoara

19.12.2006

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome...

Consiliul Local Timișoara

589/19.12.2006 privind aprobarea CRITERIILOR DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri

19.12.2006

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

588/19.12.2006 privind aprobarea CRITERIILOR-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri

19.12.2006

... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru...