keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

499/20.12.2005 privind organizarea "Revelionului persoanelor de vârstă a treia" de către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara

20.12.2005

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; În conformitate cu...
... încredinţarea organizării "Revelionului persoanelor de vârstă a treia" de către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, prin utilizarea sumei de 30.000 RON din subcapitolul 59.02.50 "Alte acţiuni culturale" a bugetului pe anul 2005. Art. 2: Cu aducerea...

Consiliul Local Timișoara

498/20.12.2005 privind transmiterea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara a 5 autobuze, proprietatea privata a Municipiului Timisoara, pentru asigurarea transportului urban de calatori

20.12.2005

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2005-21581/13.12.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...

Consiliul Local Timișoara

489/20.12.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canalizare - str. Muzicescu-zona Urseni"

20.12.2005

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
..., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul Capitolul 63.02.09 "Alimentări cu apă" Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a...

Consiliul Local Timișoara

488/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Calea Martirilor" - municipiul Timişoara

20.12.2005

... Primăriei Municipiului Timişoara ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...
...: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Capitolul 63.02.09 "Alimentări cu apă", iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de apă şi canalizare a străzii Calea Martirilor; Art.3: Cu...

Consiliul Local Timișoara

487/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Gospodarilor" - municipiul Timişoara

20.12.2005

... Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...
...-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Capitolul 63.02.09 "Alimentări cu apă", iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea...

Consiliul Local Timișoara

486/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Intrarea Ardealului" - municipiul Timişoara

20.12.2005

... Primăriei Municipiului Timişoara ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
... indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,Capitolul 63.02.09 "Alimentări cu apă" iar contribuţia cetăţenilor constă în...

Consiliul Local Timișoara

485/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Lămâiţei" - municipiul Timişoara

20.12.2005

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
... prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,Capitolul 63.02.09 "Alimentări cu apă", iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de apă şi canalizare a străzii Lămâiţei. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei...

Consiliul Local Timișoara

484/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Steaua(parţial)" - municipiul Timişoara

20.12.2005

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
... Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Capitolul 63.02.09 "Alimentări cu apă", iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare...

Consiliul Local Timișoara

483/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Câmpului I" - municipiul Timişoara

20.12.2005

... Gheorghe Ciuhandu ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
... care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,Capitolul 63.02.09 "Alimentări cu apă", iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei...

Consiliul Local Timișoara

482/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Lidia-Mureş" - municipiul Timişoara

20.12.2005

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
... în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,Capitolul 63.02.09 "Alimentări cu apă", iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare...

Consiliul Local Timișoara

481/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Corneliu Baba" - municipiul Timişoara

20.12.2005

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
... în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Capitolul 63.02.09 "Alimentări cu apă", iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare...

Consiliul Local Timișoara

479/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Blaşcovici" - municipiul Timişoara

20.12.2005

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
... Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Capitolul 63.02.09 "Alimentări cu apă", iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare...

Consiliul Local Timișoara

478/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Fragilor" - municipiul Timişoara

20.12.2005

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
... în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,Capitolul 63.02.09 "Alimentări cu apă", iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare...

Consiliul Local Timișoara

477/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Călimăneşti (zona Tazlău)" - municipiul Timişoara

20.12.2005

... Primăriei Municipiului Timişoara ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
... indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,Capitolul 63.02.09 ,"Alimentări cu apă", iar contribuţia cetăţenilor constă în...

Consiliul Local Timișoara

476/20.12.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Extinderea reţelei date/voce şi implementarea proiectului de infrastructură software reţea la sediul Primăriei Municipiului Timişoara

20.12.2005

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială...
... infrastructură software reţea la sediul Primăriei Municipiului Timişoara", elaborat de firma S.C. ETA-2U S.R.L care constituie Anexă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din Bugetul local, cap...

Consiliul Local Timișoara

475/20.12.2005 privind aprobarea valorii devizului general pentru lucrarea: "Modernizare str. I. Nemoianu, Blv. Regele Ferdinand, Blv. 16 Decembrie - Reabilitare Pod Traian"

20.12.2005

... - Reabilitare Pod Traian"; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...
... aprobarea actualizării valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie:”MODERNIZARE STR. NEMOIANU + STR. FERDINAND + 16 DECEMBRIE – Reabilitare Pod Traian”; Având în vedere avizele Comisiei pentru Studii, Prognoze, Economie, Buget, Finanţe...

Consiliul Local Timișoara

474/20.12.2005 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2006

20.12.2005

... Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...
... similar asociaţiilor menţionate la litera c). Art. 2. Gratuităţile şi reducerile acordate în anul 2006 la transportul urban de călători pentru toate aceste categorii se vor acorda până la concurenţa sumei aprobate prin bugetul local. PRIMĂRIA...

Consiliul Local Timișoara

473/20.12.2005 privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pentru luna ianuarie 2006 unui număr de 3908 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora

20.12.2005

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...
... sociale realizate de către asistentul social din cadrul Serviciului Public pentru Asistenţă Specială. Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna ianuarie 2006 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul local, de la Cap...

Consiliul Local Timișoara

472/20.12.2005 privind avizarea constructiilor speciale care nu vor fi supuse impozitului pe constructii apartinand REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT TIMIŞOARA

20.12.2005

... Gheorghe Ciuhandu, Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...

Consiliul Local Timișoara

470/20.12.2005 privind întocmirea contractelor de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Alba Iulia nr.2

20.12.2005

... Municipiului Timisoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

469/20.12.2005 privind întocmirea contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. 3 August 1919 nr.21

20.12.2005

... Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

468/20.12.2005 privind schimbarea denumirii "Centrului Comunitar de Asistenţă Socială-Timişoara" în "Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului-Timişoara" şi aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a funcţiilor publice

20.12.2005

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... Anexa 1 Municipiului Timişoara Primar la Hotărârea nr.______ Viceprimar Director adjunct Serviciul de 20 Serviciul pentru Protecţie 47 Biroul 7 Serviciul Buget Finanţe 8 Serviciul pentru Asistenţă Socială 1 Socială a Persoanelor 1 Administrare 1...

Consiliul Local Timișoara

467/20.12.2005 privind schimbarea denumirii Serviciului Public pentru Asistenta Speciala in Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si aprobarea Organigramei si a Statului de Functii

20.12.2005

... Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC2005-19817/18.11.2005 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...
... fiscal si cont bancar propriu deschis la Trezoreria Timisoara, finantat integral din Bugetul Local de la Cap.-60.02- « Asistenta Sociala. » Organigrama si Statul de Functii aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara prin Hotararea nr.130...

Consiliul Local Timișoara

466/20.12.2005 privind înfiinţarea Serviciului Pentru Protecţia Copilului şi Familiei prin reorganizarea Centrului de Tranzit pentru Minori "Sf. Nicolae"

20.12.2005

... Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

465/20.12.2005 privind atribuirea prin negociere cu o singură sursă a executării lucrărilor de reparaţii construcţii şi instalaţii în regim de avarie, urgenţe la obiectivele edilitare, locuinţe, spitale şi instituţiile de învăţământ (şcoli, licee, grădiniţe) preluate de Primăria Municipiului Timişoara prin Protocol, către SC "Administrarea Domeniului Public" SA

20.12.2005

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine...