keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

438/23.12.2002 privind scutirea la plata taxei pentru ocuparea drumurilor, în valoare de 30.000 lei/mp./an , pentru Regia Autonomă de Termoficarea CALOR Timişoara

23.12.2002

... al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

437/23.12.2002 privind respingerea cererii de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare datorate bugetului local de către S.C.BEGA CHIM S.A. Timişoara

23.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 437/23.12.2002 privind respingerea cererii de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare datorate bugetului local de către S.C.BEGA CHIM S.A. Timişoara 23.12.2002 Hotararea Consiliului Local 437...
.../23.12.2002 privind respingerea cererii de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare datorate bugetului local de către S.C.BEGA CHIM S.A. Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 20408...

Consiliul Local Timișoara

436/23.12.2002 privind respingerea Cererii de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare datorate bugetului local de către S.C. METAL STAR S.R.L. Timişoara

23.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 436/23.12.2002 privind respingerea Cererii de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare datorate bugetului local de către S.C. METAL STAR S.R.L. Timişoara 23.12.2002 Hotararea Consiliului Local 436...
.../23.12.2002 privind respingerea Cererii de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare datorate bugetului local de către S.C. METAL STAR S.R.L. Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 -19975...

Consiliul Local Timișoara

435/23.12.2002 privind suplimentarea cu 75.000.000 lei a sumei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 402/2002, pentru împodobirea brazilor de Crăciun din Primăria Municipiului Timişoara şi pentru pachetele colindătorilor

23.12.2002

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.402/10.12.2002 privind...

Consiliul Local Timișoara

434/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei " Extindere reţea apă în zona Calea Şagului" - municipiul Timişoara

23.12.2002

... Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...
... Anexă şi fac parte din prezenta hotărâre. Art.2:Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local ,Cap. 63.02.09. " Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" , iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii...

Consiliul Local Timișoara

433/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei " Extindere reţea apă - canal pe strada Atomului - municipiul Timişoara"

23.12.2002

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...
... tehnico- economici din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2:Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap. 63.02.09 " Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor " iar contribuţia cetăţenilor...

Consiliul Local Timișoara

432/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Amenajare Inel 2 - Sector Calea Aradului - Bd. Antenei "

23.12.2002

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

431/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei " Extindere reţea de apă - canal - zona Felix " ( strada N. Table, Frantz Schmitdt, Aug. Coman, Sabin Evuatianu) - Municipiul Timişoara

23.12.2002

..., buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...
... , care constituie Anexă şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2:Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local , cap. 63.02.09." Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor " iar contribuţia cetăţenilor constă în...

Consiliul Local Timișoara

430/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei "R.K. conductă apă potabilă şi branşamente apă Aleea Rachetei - Municipiul Timişoara"

23.12.2002

...-2157/05.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

429/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PN nr.7, strada Independenţei nr.18 Timişoara

23.12.2002

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 -20046/09.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...
... obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap. 57.02 - "Învăţământ" şi se va include în Lista de investiţii pe anul 2003. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei...

Consiliul Local Timișoara

428/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Liceul H.Coandă, strada C. Brediceanu nr.37 Timişoara"

23.12.2002

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 20052/09.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...
... obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap.57.02 - "Învăţământ" şi se include în Lista de investiţii pe anul 2003. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei...

Consiliul Local Timișoara

427/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Liceul Sportiv Banatul , Zona Stadion Timişoara"

23.12.2002

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 20050/09.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... menţionat la art.1 se face din bugetul local , Cap.57.02 - "Învăţământ" şi se va include în lista de investiţii pe anul 2003. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

426/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie " Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PN nr.6, strada Humuleşti nr.23, Timişoara"

23.12.2002

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 20049/09.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...
... obiectivului menţionat la art.1 se face din bugetul local, Cap. 57.02 - "Învăţământ" şi se va include în Lista de investiţii pe anul 2003. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei...

Consiliul Local Timișoara

425/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP nr.24, strada Măslinului nr.7/9 Timişoara"

23.12.2002

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 20048/09.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...
... obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap.57.02 - "Învăţământ" şi se va include în lista de investiţii pe anul 2003. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei...

Consiliul Local Timișoara

424/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP nr. 30, strada Vasile Lupu nr.29/a Timişoara"

23.12.2002

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 20047/09.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe...
...: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap. 57.02 - "Învăţământ" şi se va include în Lista de investiţii pe anul 2003. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

423/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PS nr.1 , strada Odobescu nr.45/b Timişoara"

23.12.2002

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 20044/09.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...
... obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap.57.02 "Învăţământ", conform Listei de investiţii pe anul 2003. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

422/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie " Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 45, str. Fagului nr. 17, Timişoara "

23.12.2002

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 20045/09.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru...
... menţionat la art. 1 se face din bugetul local, cap.57.02 " Învăţământ " şi se va include în Lista de investiţii pe anul 2003. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

421/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie " Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 3, str. Leonard nr. 13, Timişoara "

23.12.2002

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 20043/09.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru...
... menţionat la art. 1 se face din bugetul local, cap.57.02 " Învăţământ " şi se va include în Lista de investiţii pe anul 2003. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

420/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie " Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PN 17, str. Gen. Dragalina nr. 5, Timişoara "

23.12.2002

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 20042/09.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...
...: Finanţarea obiectivului menţionat la art. 1 se face din bugetul local, cap. 57.02. " Învăţământ " şi se va include în Lista de investiţii pe anul 2003. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

419/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie " Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Şcoala generală nr. 9, Bd. L.Rebreanu nr. 35, Timişoara "

23.12.2002

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 -20040/09.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe...
...: Finanţarea obiectivului menţionat la art. 1 se face din bugetul local, cap.57.02 " Învăţământ " şi se va include în Lista de investiţii pe anul 2003. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

418/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie " Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Şcoala generală nr. 20, str. Humuleşti nr. 23, Timişoara "

23.12.2002

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 20039/09.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe...
....2: Finanţarea obiectivului menţionat la art. 1 se face din bugetul local, cap.57.02 " Învăţământ " şi se va include în Lista de investiţii pe anul 2003. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din...

Consiliul Local Timișoara

417/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie " Alimenatare cu gaze naturale şi centrală termică la Şcoala generală nr. 15, str. Izlaz nr. 44-46, Timişoara

23.12.2002

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 20038/09.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...
..., Timişoara ", cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului menţionat la art. 1 se face din bugetul local, cap.57.02 " Învăţământ "şi se...

Consiliul Local Timișoara

416/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentri obiectvul de investiţii " Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PN 5, Piaţa A. Vlaicu nr. 5 Timişoara"

23.12.2002

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 253/09.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... integrantă la prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, cap. 57.02 - " Învăţământ" şi se va include în lista de investiţii pe anul 2003. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se...

Consiliul Local Timișoara

415/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie " Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PN 19, str. Luminii nr. 22, Timişoara "

23.12.2002

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 -20059/09.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru...
... art. 1 se face din bugetul local, cap. 57.02 " Învăţământ " şi se va include în Lista de investiţii pe anul 2003. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

414/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Constituire Piaţa de Gros Timişoara şi reabilitare Piaţa Iozefin "

23.12.2002

... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice...