keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

255/15.12.1997 privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coeditor la tiparirea volumului "Timisoara Monografie artistica"

15.12.1997

... Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din...
... 10.000.000,00 lei din bugetul Local, Cap.59.02 "Cultura, religie sialte actiuni privind activitatea sportiva si de tineret", pentru editarea acestui album de arta de catre Editura Amarcord . Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de...

Consiliul Local Timișoara

253/15.12.1997 privind privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.19/1997privind stabilirea criteriilor si a metodologiei de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat din municipiul Timisoara

15.12.1997

... stat din municipiul Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Propunerea Primarului Municipiului Timisoara nr.SC09712675/10.11.1997; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite...

Consiliul Local Timișoara

249/15.12.1997 privind privind transferul din administrarea Regiei Autonome "URBIS" in administrarea Regiei Autonome de Horticultura a unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta

15.12.1997

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte...

Consiliul Local Timișoara

248/15.12.1997 privind privind transferul din administrarea Regiei Autonome de Drumuri Municipale in administrarea Regiei Autonome "URBIS" a unor mijloace fixe

15.12.1997

... corporale si necorporale si din Hotararea Guvernului nr.105/1997 privind majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

247/15.12.1997 privind privind transferul din administrarea Regiei Autonome "URBIS" in administrarea Regiei Autonome de Administrare a Pietelor, Targurilor si Oboarelor a unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta

15.12.1997

... cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

246/15.12.1997 privind privind acordareaunorinlesnirilamijloacelede transport in comun pentru pensionarii din municipiul Timisoara cu varsta pana la 70 ani

15.12.1997

... EconomiceBirou Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si...
... incredinteazaDirectia Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Regia Autonoma de Transport Timisoara. Art.5: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Economice; Directiei Tehnice...

Consiliul Local Timișoara

245/15.12.1997 privind acordareaunorinlesnirilamijloacelede transport in comun pentru pensionarii din municipiul Timisoara cu varsta peste 70 ani

15.12.1997

... acordareaunorinlesnirilamijloacelede transport in comun pentru pensionarii din municipiul Timisoara cu varsta peste 70 ani Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC09713844/09.12.1997 al Directiei EconomiceBirou Buget din...
... cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

244/15.12.1997 privind privind normele metodologice de avizare a activitatilor de comert stradal pe raza municipiului Timisoara

15.12.1997

... in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si...

Consiliul Local Timișoara

243/15.12.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997

15.12.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 243/15.12.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997 15.12.1997 Hotararea Consiliului Local 243/15.12.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997 Consiliul Local al Municipiului Timisoara...
... Avand in vedere suplimentarea veniturilor bugetului local pe anul 1997 comunicate de Consiliul Judetean Timis cu Adresele nr.8797/19.11.1997 si nr.9342/10.12.1997; Avand in vedere Referatul Nr.SCO9714052/12.12.1997 al Biroului Buget din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

237/09.12.1997 privind alocarea sumei de 1.820.000 lei pentru indeplinirea procedurii de citare prin publicitate in Dosar nr. 21357/1996

09.12.1997

... municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxesi Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al...
... imobilul din strada Mocsony nr.8, promovat de Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Art.2: Cuaducerealaindeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art.3...

Consiliul Local Timișoara

236/09.12.1997 privind avizarea documentatiei tehnice pentru Obiectivul de investitie "Modernizare PT Cerna Timisoara"

09.12.1997

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert siComisiei pentru...
... administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere Legea nr.72/1996 a finantelor publice; Avand in vedere Anexa nr.18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de...

Consiliul Local Timișoara

235/09.12.1997 privind avizarea Proiectului "Documentatie tehnica pentru obtinerea acordului de furnizare a energiei termice de RENEL F.E. Timisoara, pentru blocuri de locuinte din strada Gh. Lazar nr.13, nr.9 si nr.9D

09.12.1997

..., nr.9 si nr.9D Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SCO9713004/18.11.1997al Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
..., drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere Legea nr.72/1996 a finantelor publice; Avand in vedere Anexa nr.18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat pe anul 1997 ; In conformitate cu prevederile...

Consiliul Local Timișoara

234/09.12.1997 privind avizarea documentatiei tehnice pentru Obiectivul de investitie "Modernizare retele termice secundare PT 27"

09.12.1997

...; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si...
....72/1997 a bugetului de stat pe anul 1997 ; In conformitate cu prevederile Ordinului nr.1743/69/N/1996 al Ministerului de Stat, Ministerului Finantelor si Ministerul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului privind normele metodologice privind...

Consiliul Local Timișoara

233/09.12.1997 privind avizarea documentatiei tehnice pentru Obiectivul de investitie "Racord termic si apa rece hirofor, imobil Calea Dorobantilor nr.5 Timisoara"

09.12.1997

... Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru...
.../1996 a finantelor publice; Avand in vedere Anexa nr.18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat pe anul 1997 ; In conformitate cu prevederile Ordinului nr.1743/69/N/1996 al Ministerului de Stat, Ministerului Finantelor si Ministerul lucrarilor publice...

Consiliul Local Timișoara

232/09.12.1997 privind aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii "Modernizare Linie de tramvai pe strada Stefan cel Mare in municipiul Timisoara"

09.12.1997

... Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere prevederile Legii nr.72/1996 a finantelor publice; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisieipentru...

Consiliul Local Timișoara

231/09.12.1997 privind defalcarea cheltuielilor de capital din bugetul local, Capitolul "Asistenta Sociala" pentru Centrul de Tranzit "Sf. Nicolae" Timisoara

09.12.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 231/09.12.1997 privind defalcarea cheltuielilor de capital din bugetul local, Capitolul "Asistenta Sociala" pentru Centrul de Tranzit "Sf. Nicolae" Timisoara 09.12.1997 Hotararea Consiliului Local 231/09.12.1997...
... privind defalcarea cheltuielilor de capital din bugetul local, Capitolul "Asistenta Sociala" pentru Centrul de Tranzit "Sf. Nicolae" Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC09713487/02.12.1997 al Centrului de...

Consiliul Local Timișoara

230/09.12.1997 privind privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la Concursul Sportiv International de Culturism "Memorial Vasile Balmus"

09.12.1997

... Avand in vedere Referatul Nr.SCO9712958/02.12.1997 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala...
... Sportiv International de Culturism " Memorial Vasile Balmus", ceseva desfasura in luna decembrie in municipiul Timisoara. Art.2: Se aproba alocarea sumei de 4.500.000,00 lei din bugetul Local, Cap.59.02 "Cultura, religie sialte actiuni privind activitatea...

Consiliul Local Timișoara

228/09.12.1997 privind aprobarea Caietului de sarcini privind licitatia unui teren in vederea concesionarii pentru construirea unui patinoar cu functiuni anexe sportive, in Municipiul Timisoara

09.12.1997

... Timisoara Avand in vedere Referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari...

Consiliul Local Timișoara

227/09.12.1997 privind aprobarea Caietului de sarcini privind licitatia unui teren in vederea concesionarii pentru construirea de spatii destinate invatamantului particular in municipiul Timisoara

09.12.1997

... Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica...

Consiliul Local Timișoara

223/09.12.1997 privind instituirea taxei pentru eliberarea permisului de interventie

09.12.1997

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC09712507/05.11.1997 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si...

Consiliul Local Timișoara

220/09.12.1997 privind privind completarea organigramei si numarului de posturi pentru aparatul propriu al Primariei Municipiului Timisoara

09.12.1997

... Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica...

Consiliul Local Timișoara

218/09.12.1997 privind privind modificarea taxelor de concesiune percepute asupra terenurilor proprietate de stat destinate constructiilor pe raza municipiului Timisoara

09.12.1997

.../10.11.1997 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

212/18.11.1997 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.45/1993 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Timisoara

18.11.1997

... nr.SC09712475/05.11.1997 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

210/18.11.1997 privind avizarea Planului Urbanistic de Detaliu "STATIE ALIMENTARE CARBURANTI TIP MOL 2000", in Timisoara Bdul Republicii

18.11.1997

... municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

209/18.11.1997 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Obiectivul de investitii "Extinderea si modernizarea retelelor de apa pe strazi existente in municipiul Timisoara" etapa a IIa

18.11.1997

... prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor publice; In conformitate cu Ordinul Ministerului de Finante si MLPAT nr.1743/69/N/1996; Avand in vedere prevederile prevazute in Anexa nr.18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat; Avand in vedere avizele Comisiei...
... pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica ordine publica, drepturile omului si culte din...