keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

491/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Pădurarilor nr. 5"

20.12.2017

... 1.558,05 1.436,03 8.994,08 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general CZE 7 141538 3.5.4. Documentațiile...
... - 27403/03.11.2017; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi...

Consiliul Local Timișoara

490/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Nicolae Labiş,bl. 1"

20.12.2017

... 9.358,68 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general zana a 14 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în...
... - 27401/03.11.2017; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi...

Consiliul Local Timișoara

492/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Aleea Azurului nr. 9"

20.12.2017

... | energetica la terminarea evcuți ucrărior | 150000| 28500| 178500 35. | Proiectare 1.054,71 1.340,40 8.395,11 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare...
... - 27399/03.11.2017; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public...

Consiliul Local Timișoara

495/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Deliblata nr. 19, bl. C6"

20.12.2017

... 1.500,00 285,00 1.785,00 lucrărilor 3.5. | Proiectare 6.617,02 1.257,23 1.874,25 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenții...
... - 27398/07.12.2017 al Serviciului Juridic, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 27398/03.11.2017; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

494/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Martir Vasile Balmuş nr. 9-11"

20.12.2017

... 13.291,08 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare 1.988,35 377.79 2.366,14 a lucrărilor de intervenții și deviz general 3.5.4. Documentaţiile tehnice...
.... SC2017 - 27402/07.12.2017 al Serviciului Juridic; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

454/21.11.2017 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timisoara

21.11.2017

... dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul şi Studiu de Fezabilitate realizate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul Timiş...
... nivel naţional, regional, judeţean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş. ART. 31 (1) Deşeurile vegetale provenite din grădini, curţi şi alte spaţii verzi...

Consiliul Local Timișoara

63/21.02.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", cu modificările şi completările ulterioare

21.02.2017

... participarea colectivului de elaborare P.U.G.; c) consultă publicul şi asupra altor documente referitoare la planificare spatiala: studii de fezabilitate, studii de circulaţie, planuri de mobilitate, strategii de dezvoltare etc.; d) organizează ateliere...
... Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

183/08.05.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", cu modificările şi completările ulterioare

08.05.2017

..., cu participarea colectivului de elaborare P.U.G.; c) consultă publicul şi asupra altor documente referitoare la planificare spatiala: studii de fezabilitate, studii de circulaţie, planuri de mobilitate, strategii de dezvoltare etc.; d) organizează...
... Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

97/14.03.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială", Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara

14.03.2017

... ori juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică. Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea...
... Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...

Consiliul Local Timișoara

413/31.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, schimbare destinaţie imobil din anexă gospodărească în casă de locuit", zona Plopi Sud, Timişoara

31.10.2017

... de urbanism şi amenajare a teritoriului"; Având în vedere prevederile urmatoarelor Hotărâri: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 388 din 22.09.2015 privind aprobarea "Studiului de Fezabilitate Amenajare Drum de legătură între...
... DC149 s- au emis următoarele Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara: HOTĂRÂREA NR. 388 din 22.09.2015 privind aprobarea „Studiului de Fezabilitate Amenajare Drum de legătură între Calea Moşniței şi DC 149”. HOTĂRÂREA NR. 290 din...

Consiliul Local Timișoara

66/21.02.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara

21.02.2017

... documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A...
.../09.02.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

206/30.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013", Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara

30.05.2017

..., detinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru curătarea/remedierea si/sau reconstructia ecologică a zonei afectate. 3.7 Obiective de utilitate publică Obiectivele de utilitate publică se vor realiza...
... Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2017-002018/27.04.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

255/27.06.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă mixtă", str. Calea Torontalului, Nr. F.N, ,C.F. 439091, C.F. 439161, C.F. 439162, C.F. 441344, C.F 441345, C.F. 441330, Timişoara

27.06.2017

... incinta amplasamentului de unde au fost excavate. Conform HG 1408/2007 privind modalitătile de investigare și evacuare a poluării solului și subsolului, detinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic...
... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.UR2017-009072/ 21.06.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

506/20.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri", DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara

20.12.2017

... studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. Pagina 8 I 14 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

428/21.11.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala si a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet in Municipiul Timisoara

21.11.2017

... privire la dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul şi Studiu de Fezabilitate realizate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul...
... nivel național, regional, județean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş. ART.31 (1) Deşeurile vegetale provenite din grădini, curți şi alte spații verzi sunt...

Consiliul Local Timișoara

545/20.12.2017 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 "

20.12.2017

... investitii. Determinarea eficientei economice a acestora trebuie sa urmeze calea legala, cu intocmirea studiilor de fezabilitate. Pe baza documentatiilor respective se va stabili oportunitatea realizarii masurilor si perioadele de desfasurare a lucrarilor...
.... Avand in vedere cele de mai sus se propune elaborarea studiilor dupa analizarea la nivelul conducerii a actiunilor propuse de reducere a pierderilor de energie termica in sistemul de termoficare. 16. Impactul asupra mediului Sistemul de termoficare...

Consiliul Local Timișoara

214/30.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE" - Modificare UTR 2"str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara

30.05.2017

... incinta amplasamentului de unde au fost excavate. Conform HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic...
..., Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2017-007687/ 25.05.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

135/24.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de navigaţie pe Canalul Bega şi semnalizarea canalului, lucrările topografice şi batimetrice

24.04.2017

... pe canalul Bega. În perioada 2000 - 2002 s-a realizat un studiu de fezabilitate, în urma unui parteneriat public privat, privind reabilitarea canalului Bega. În anul 2008 Direcţia Apelor Banat (DAB) a reuşit demararea lucrărilor de curăţare a...

Consiliul Local Timișoara

251/27.06.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara"

27.06.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 251/27.06.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" 27.06.2017 Hotararea...
... Consiliului Local 251/27.06.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" Consiliul Local al Municipiului...