keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

426/13.12.2011 privind preluarea de către Municipiul Timişoara a Contractului de racordare nr. 138/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Buziaşului cogenerare energie electrică şi termică" şi a a Contractului de racordare nr. 139/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Dunarea cogenerare energie electrică şi termică" încheiate între SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA şi SC COLTERM SA

13.12.2011

... Timisoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 556/28.11.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAŞ şi CT DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de...

Consiliul Local Timișoara

333/25.10.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

25.10.2011

... fezabilitate, 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00 a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 596,00 596,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si...
... Primărie 138,34 0,00 138,34 Dotari directia Fiscala 87,38 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, e 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00 a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de...

Consiliul Local Timișoara

162/10.05.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

10.05.2011

... Dotari directia Fiscala 163.70 163.70 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 356.33 0.00 0.00 0.00 0.00 356.33 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sister infogeografic de...
...) Dotări Primărie 145.07 0.00 145.07 Dotari directia Fiscala 87.38 87.38 Sheltuieli pentru elaborarea studiilor ce prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 595.00 proiectelor si a altor studii aferente...

Consiliul Local Timișoara

243/12.07.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

12.07.2011

... prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 596,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 596,00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT. 596,00 596,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si...
... Dotari directia Fiscala 87,38 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 596,00 0,00 0,00 0.00 000| 0,00 596,00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de...

Consiliul Local Timișoara

387/13.12.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

13.12.2011

... de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00 a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 596,00 596,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare...
... Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, N 596,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 596,00 a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 596,00...

Consiliul Local Timișoara

31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

15.02.2011

... directia Fiscala 87.38| 87.38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de | prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 596.00 000 000| 000 0.00 0.00 596.00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor | de investitii ] Sistem infogeografic de...
... elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 596.00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 396.00 596.00 Cheltuieli de expertiza...

Consiliul Local Timișoara

298/27.09.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011

27.09.2011

... 252,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,72 Dotări Primărie 165,34 0,00 165,34 Dotari directia Fiscala 87,38 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 596.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 596,00 proiectelor si a...
... Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00 a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 596,00 596,00...

Consiliul Local Timișoara

302/27.09.2011 privind constituirea unei societăţi comerciale pe acţiuni în vederea promovării învestiţiei "Valorificarea deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara"

27.09.2011

... Colterm SA, Remmert Recycling Romania şi Primăria Municipiului Timişoara se propun următoarele: utilizarea ca şi combustibil a deşeurilor sortate din instalaţia existentă în vecinătatea platformei CET Sud, adaptarea studiului de fezabilitate existent la...
... în cadrul CET Sud Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

412/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire 2 clădiri birouri în regim P+3E, împrejmuire şi acces auto, alipire parcelă", Bv. Industriei f.n., Timişoara

13.12.2011

.... Conform HG 1408/2007 privind modalitătile de investigare si evacuare a poluării solului si subsolului, detinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru curătarea/remedierea si/sau reconstructia...
... Referatul nr. UR2011-023490/02.12.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public...

Consiliul Local Timișoara

382/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara

29.11.2011

... fost excavate. Conform HG 1408/2007 privind modalitătile de investigare si evacuare a poluării solului si subsolului, detinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru curătarea/remedierea si/sau...
... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

362/25.10.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , "Supermarket produse alimentare si nealimentare", Piata Prahova nr. 16, Timisoara

25.10.2011

.... se va aplica de catre: − Investitori / Dezvoltatori / Manageri de proiect la elaborarea studiilor de fezabilitate, bugetarii si finantarii proiectului, contractarea proiectantilor, firmelor de executie si negocierile cu autoritatile publice...
..., domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

81/29.03.2011 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2010 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.03.2011

... de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 356.33 0.00 0.00 0.00 0.00 356.33 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sister infogeografic de administrare a PMT 356.33 356.33 Stema oficiala a municipiului Timisoara...
... al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si...