keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

223/29.06.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.06.2010

... 127,84 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 604,00 0,00 0,00 0,00 0.00 604.00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de inveştitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 601,00 Stema...
... anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 14456/16.06.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

334/28.09.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

28.09.2010

... fezabilitate, a 604,00 0.00 0,00 0,00 0.00 604,00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 601,00 601 aa) Stema oficiala a municipiului Timisoara 3,00 3,00 | Cheltuieli de expertiza...
... anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 22435/20.09.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul dr. ing.Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie...

Consiliul Local Timișoara

440/20.12.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

20.12.2010

... prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 604.00 proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 601.00 601.00 Stema oficiata a municipiului Timisoara 3.00 3.00...
... independente şi alte investiții 2,261.53 0.00 0.00 0.00 0.00) 2,261,53 Dotări independente 1,335.78 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,335.78 Dotări Primărie 907.94 0.00 907.94 Dotari Direcţia Fiscală 427.84 427.84 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de...

Consiliul Local Timișoara

287/29.07.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.07.2010

... Fiscala 427,84 427,84 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 804.00 0.00 0.00 000 0.00 504.00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor ! ! de investiții Sistem infogeografic de administrare a...
... anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 17499 / 21.07.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

83/09.03.2010 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010

09.03.2010

... 0,00 0,00 0,00; 2.006,90 Dotări independente 986,87 0,00 0,00 0,00 986,87 Dotări Primărie 859,03 0,00 859,03 Dotari directia Fiscala 127,84 127,84 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 604,00 0,00...
... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010-4581/25.02.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

403/16.11.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

16.11.2010

... studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 604,00 604,00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 601,00 601,00 Stema oficiala a municipiului Timisoara 3,00 3,00...
... anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 26674 / 05.11.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

178/25.05.2010 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara

25.05.2010

... lucrări/servicii încheiate prin proceduri de achiziţie solicitate q) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; r) Verifică şi exprimă punctul de vedere dacă Studiile de Fezabilitate întocmite de Direcţia Patrimoniu şi...
... Timişoara a tuturor documentaţiilor tehnice din domeniul rutier necesare efectuării investiţiilor finanţate din bugetul local (în principal studii de fezabilitate); c) pregătirea documentaţiilor tehnice în vederea organizării de achiziţii publice în...

Consiliul Local Timișoara

469/20.12.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona depozitare, service auto si servicii" - Extravilan Timisoara DN 59A

20.12.2010

... : - Teritoriul administrativ si extravilan al Municipiului Timisoara Situatia juridica : - Proprietate privata S.C. FARMEXPERT D.C.I. S.A. 2.3. Elemente ale cadrului natural: 1. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. Pentru Studiul de fezabilitate, elaborat la...
... CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

331/03.08.2010 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Serviciul Public - Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara

03.08.2010

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. 41262/ 20.07.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... conducere 2 - de execuţie 66 - de deservire 3 SEF SERVICIU RESURSE UMANE Jr. IOAN HADA Denumirea funcţiei Nivel studii Total functii publice de conducere C.3 Functii contractuale de deservire din care : A . Functii publice de conducere Ocupate...

Consiliul Local Timișoara

441/20.12.2010 privind infiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare

20.12.2010

... Regulamentului de organizare şi funcţionare Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.42320/08.12.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU. Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze...
...: Stat_de_functii_Politia_Locala.pdf CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Anexa nr 2la HCL ar HIT 7 O. 42. Doo STAT DE FUNCȚII Funcția publică/Post contr Lt Nivel ad , Nr.erl Denumirea funcţiei studii Ci Grad Ocupatie | Vacante IL DIRE A POLITIA COMUNITARA 1, Functii...