keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

277/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 529/14.11.2006 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investitie "Centrala termica si utilitati la Scoala Generala nr.6(29), str.Vaslui, nr.24, Timisoara"

13.05.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 277/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 529/14.11.2006 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investitie "Centrala...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investitie "Centrala termica si utilitati la Scoala Generala nr.6(29), str.Vaslui, nr.24, Timisoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008-8007...

Consiliul Local Timișoara

336/29.07.2008 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 424/23.12.2002 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 30, str. Vasile Lupu nr. 29/a, Timişoara"

29.07.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 336/29.07.2008 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 424/23.12.2002 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze...
... aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 30, str. Vasile Lupu nr. 29/a, Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul...

Consiliul Local Timișoara

279/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 415/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PN 19, str. Luminii nr. 22, Timişoara"

13.05.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 279/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 415/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze...
... Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PN 19, str. Luminii nr. 22, Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2008-8005...

Consiliul Local Timișoara

124/11.03.2008 privind aprobarea modificării art.1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 387/2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare, modernizare instalaţii de ventilaţie şi climatizare la sala de concerte, foaier şi spatii anexe" la Filarmonica Banatul din Timisoara, Bv. C. D. Loga nr. 2

11.03.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 124/11.03.2008 privind aprobarea modificării art.1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 387/2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare, modernizare...
... Hotărârea Consiliului Local nr. 387/2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare, modernizare instalaţii de ventilaţie şi climatizare la sala de concerte, foaier şi spatii anexe" la Filarmonica...

Consiliul Local Timișoara

199/22.04.2008 privind susţinerea financiară a subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la grădina zoologică Timişoara" şi mandatarea primarului pentru semnarea convenţiei

22.04.2008

.../30.10.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Clădire educaţională multifuncţională la grădina zoologică "; În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.500/06.12.2007, privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare...
...; mandatarea expresa a primarului pentru semnarea acesteia. Cheltuielile eligibile acopera urmatoarele costuri: a) elaborarea si actualizarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate pentru obiectivele de...

Consiliul Local Timișoara

411/30.09.2008 privind respingerea actualizării devizului general pentru investiţia "Reamenajarea Parcului Poporului" din Municipiul Timişoara

30.09.2008

..., protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 499/31.10.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea Parcului Poporului...
... NR SC 2008 – / .2008 REFERAT În conformitate cu Studiul de Fezabilitate (întocmit în anul 2003) „Reamenajarea Parcului Poporului” aprobat prin HCL nr. 499/31.10.2006, în anul 2007 s-a întocmit Proiectul Tehnic cu numărul AP 0712/2007 de către SC...

Consiliul Local Timișoara

156/25.03.2008 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public

25.03.2008

... de concesiune a Serviciului de Iluminat Public nr.SC 2005-18128 din 21.10.2005 cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega , conform Studiilor de fezabilitate nr. L.1/2008, nr. L.2/2008, nr. L.3/2008, nr. L.5/2008, nr. L.6/2008 întocmite de...
... este de 22.516.421,69 RON fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 278.418,25 Lei fără TVA adică 80.682,24 Euro fără TVA. Zona SUD 1.EXTINDERE RETELE Intrarea...

Consiliul Local Timișoara

157/25.03.2008 privind aprobarea realizării lucrării "Extindere sistem de iluminat arhitectural - Pod Traian"

25.03.2008

... realizarea lucrării "Extindere sistem de iluminat arhitectural - Pod Traian", conform Studiului de fezabilitate, în cadrul Contractului de concesiune a Serviciului de Iluminat Public nr. SC 2005-18129 din 21.10.2005 cu S.C. Elba S.A. în Zona de Nord...
... Municipiului conform contractului mai sus menţionat este de 23.047.762 RON fără TVA adică 6.678.962 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrării propuse care rezultă din studiul de fezabilitate este de 309.721,10 Lei fără TVA adică 89.753,42 Euro...

Consiliul Local Timișoara

278/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 422/23.12.2002 pentru realizarea investiţiei "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 45, str. Fagului nr. 17, Timişoara"

13.05.2008

... execuţie se ridică la valoarea de 236.429,80 RON cu tot cu valoarea de proiectare în loc de 185.600 RON cât a rezultat din studiul de fezabilitate, rezultând o diferenţă în valoare de 50.829,8 RON. Studiu de fezabilitate s-a aprobat în 2002 cu valorile...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

19/29.01.2008 privind dezmembrarea terenului aferent imobilului inscris in C.F. nr. 92 Timisoara, cu nr. top. 326, Casa cu 2 etaje si curte in Piata Sf. Gheorghe nr. 4

29.01.2008

... Municipiului Timisoara nr. 267/11.11.2003 s-a aprobat Studiul de fezabilitate "Consolidare, refacere şi reparaţii imobil Piaţa Sf. Gheorghe nr. 4" Timişoara. Studiul de fezabilitate "Consolidare, refacere şi reparaţii imobil Piaţa Sf. Gheorghe nr. 4...
.../14.11.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

140/25.03.2008 privind concesionarea unei suprafeţe de teren către SC METALTIM SA Timisoara

25.03.2008

... ) nr. 1 fiind prabusit. Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 267/11.11.2003 s-a aprobat Studiul de fezabilitate "Consolidare, refacere şi reparaţii imobil Piaţa Sf. Gheorghe nr. 4" Timişoara. Studiul de fezabilitate...
... Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. - SC 2008 - 4475 / 05.03.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

423/03.10.2008 privind trecerea unui teren agricol în suprafaţă de 25 ha în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

03.10.2008

... oraşului Timişoara a fost întocmit Studiul de fezabilitate Dezvoltarea durabilă a canalului Bega şi a zonelor învecinate. La întocmirea studiului au fost implicate toate autorităţile şi instituţiile interesate de Canalul Bega. Serviciul de consultanţă...
... pentru întocmirea acestui studiu a fost asigurat de un expert al Programului de cooperare pe probleme de management din Olanda. Scopul final al studiului de fezabilitate a fost acela de a propune o strategie pentru dezvoltarea durabilă a Canalului Bega...

Consiliul Local Timișoara

30/29.01.2008 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public

29.01.2008

... S.A. în Zona de Nord faţă de Canalul Bega conform studiilor de fezabilitate nr. SF2-6-2007, nr. SF2-2-2007, nr. SF2-4-2007, nr. SF2-8-2007, nr. SF2-9-2007, nr. SF2-11-2007, nr. SF2-15-2007, nr. SF2-18-2007 întocmite de către SC Elba SA. Lucrările...
... public Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2008-982 /18.01.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

491/25.11.2008 privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre S.C. PETROM S.A. şi MUNICIPIUL TIMIŞOARA

25.11.2008

... pentru copii. Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii noiembrie 2007 Studiul de Fezabilitate pentru „Modernizarea Scuarului Adolescenţilor” din municipiul Timişoara, realizat de SC DRUM-PROIECT SRL şi aprobat prin HCL nr. 31...
... a Parcului Elevilor (Adolescenţilor). Proiectul de reamenajare a fost întocmit, în urma organizării unui concurs de idei, de către câştigătoarea concursului, Mirela Cârstea. Proiectul respectă Studiul de Fezabilitate în proporţie de 80%, ca obiectiv...

Consiliul Local Timișoara

253/13.05.2008 privind aprobarea demarării procedurii de contractare a unui credit în vederea achiziţionării de 50 tramvaie

13.05.2008

.... Finanţarea acestor lucrări se realizează din sursele proprii ale Cod FP 53-01, Ver.1 2 R.A.T.Timişoara începând cu anul 2007 iar în urma aprobării studiului de fezabilitate se va finanţa si din bugetul local, începând cu anul 2008. Pentru viitoarea...
... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

321/29.07.2008 privind aprobarea încheierii unei convenţii de cooperare între Municipiul Timişoara şi Judeţul Timiş în vederea promovării şi implementării proiectului "VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL CENTRULUI ISTORIC CETATE"

29.07.2008

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
... ce urmează a se implementa în parteneriat vor fi finanţate şi implementate atât din fondurile structurale, fonduri care se vor împărţi între parteneri, în funcţie de valoarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile rezultată din Studiul de...

Consiliul Local Timișoara

63/26.02.2008 privind edificarea unei construcţii cu destinaţia de Centrul Colaborativ de Cercetare în Neonatologie şi Obstetrică - Ginecologie - CROGNAT- TM pe terenul înscris în C.F. 4572 Timişoara cu nr. top 12278,12279, de către Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie "Dr. D-tru Popescu" Timişoara

26.02.2008

... înaltă performanţă pentru populaţia judeţului Timiş, pentru care au întocmit şi un studiu de fezabilitate. Pentru obţinerea finanţări acestui proiect Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie „Dr. D-tru Popescu”Timişoara trebuie să facă dovada...
... Referatul nr. SC 2008- 3007/18.02.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

201/22.04.2008 privind aprobarea Conceptului privind strategia în domeniul protecţiei mediului în municipiul Timişoara - "TIMIŞOARA ECOLOGICĂ"

22.04.2008

... zonele urbane în anul 2007 s-a demarat procedura de achiziţie a studiilor de fezabilitate în vederea reamenajării şi modernizării parcurilor şi scuarurilor din municipiul Timişoara. S-au întocmit studii de fezabilitate şi au fost aprobate de...
... întocmirii Studiului de fezabilitate de „Reamenajare şi modernizare a Parcului Rozelor din Municipiul Timişoara şi a aprobării acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara (H.C.L. nr. 180/ 29.05.2007), în 2007 s-a demarat şi acţiunea de...

Consiliul Local Timișoara

273/13.05.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare campus scolar", str. Liviu Rebreanu nr. 35, Timisoara

13.05.2008

... Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 434/2007, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie ,,Amenajare campus scolar" la Scoala Generala nr. 9, bv. Liviu Rebreanu, nr. 35; În conformitate...
... a HCL nr. 434/2007, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie ,,Amenajare campus scolar” la Scoala Generala nr. 9, bv. Liviu Rebreanu, nr. 35 şi a fost elaborată de SC ZAM GRUP SRL, conform proiect nr. 12...

Consiliul Local Timișoara

320/29.07.2008 privind aprobarea Planului Local de Gestionare a Deşeurilor pentru Municipiul Timişoara

29.07.2008

... domeniul este vast şi într-o continuă dezvoltare. Aceste aspecte vor face obiectul Studiilor de Fezabilitate. Prognozele de generare a deşeurilor s-au elaborat tinand cont de datele din PNGD şi de instrucŃiunile cuprinse în Metodologie. Informatiile...
... capacitatea si tipul recipientilor de colectare si va fi stabilt prin Studii de fezabilitate. Pentru calculul echipamentelor de colectare şi transport se va considera că cele mai importante constrângeri sunt cele impuse prin Ńintele de atins stabilite în...

Consiliul Local Timișoara

472/28.10.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinţe sociale" str. Ion Ionescu de la Brad, f.n. - Baza RATT, Timişoara

28.10.2008

... sens OUG nr. 68/2006 aprobată prin Legea nr. 515/2006 şi OUG nr. 74/2007. În conformitate cu HCL nr. 435/2007 documentaţia a fost elaborată de către firma S.C. ZAM GRUP S.R.L. Timişoara, proiect nr. 11/2008 în baza Studiului de Fezabilitate aprobat...
..., domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

37/29.01.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE" Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta

29.01.2008

... menajere va fi canalul colector care este aprobat de primူria Timiᗰoara în faza de Studiu de Fezabilitate, care are traseu de la Calea ᗠagului, paralel cu conductele de steril ale CET, apoi spre str. Ion Slavici pânူ la canalul colector ISPA în curs de...
... aprobarea PUZ ᗰi a studiului de fezabilitate, în anul 2007, an când intrarea în U.E. ne impune utilizarea materialelor ᗰi utilajelor corespunzူtoare x Cc Certificat Nr.4237 IS09001 S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe...

Consiliul Local Timișoara

319/29.07.2008 privind aprobarea Adaptării Strategiei Locale de alimentare cu energie termică a consumatorilor din Municipiul Timişoara racordaţi la sistemul centralizat la cerinţele Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort " ( fost program - "Termoficare 2006 - 2009 calitate şi eficienţă )

29.07.2008

... hotărâre. Art. 2: Până la data de 30 septembrie 2008, autoritatea administraţiei publice locale împreună cu S.C. COLTERM S.A. va comanda reactualizarea Studiului de Fezabilitate conform ultimelor reglementări legale cu termenul de finalizare 31.12.2008. Art...
... capitolului IV din Anexă prin care autorităţile administraţiei publice locale elaborează Strategia de alimentare cu energie termică, aprobată prin hotărâre a consiliului local, precum şi studii de fezabilitate necesare investiţiilor. Având în vedere condiţiile...

Consiliul Local Timișoara

363/29.07.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu clădiri cu funcţiuni comerciale, servicii şi depozitare", Calea Şagului / DN 59 Km. 7+500 dreapta, Timişoara

29.07.2008

... aprobarea PUZ si a studiului de fezabilitate, in anul 2007, an când intrarea in U.E. ne impune utilizarea materialelor si utilajelor corespunzătoare normelor U.E., dar si provenienŃa acestora sa fie U.E. C. Gaze naturale Conform avizelor eliberate...
... - DN59, la km. 7+500 dreapta. Teritoriul luat în studiu este delimitat astfel : - la nord - est: DE 1205/3 şi parcela Cc 1299/5/2 (top. 1265/1/a/2) - la nord - vest: parcelele Cc 1299/2/7 şi Cc 1299/2/3 - la sud - est: Calea Şagului / DN 59 şi...

Consiliul Local Timișoara

479/25.11.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

25.11.2008

... suplimentarea bugetului cu suma de 1.000 mii lei, pentru activitati culturale si disponibilizarea a 50 mii 2 lei pentru cap. 70.02.50 „Alte actiuni”, chletuieli de capital pentru „Studiu de Fezabilitate- implementare solutii e-Guvernare” si adresa...
... anul 2008 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2008-25884/13.11.2008 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...