keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

36/13.02.2007 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

13.02.2007

... perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi 97 42.02.06 Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 98 42.02.07 Finanţ ş ăarea programului de pietruire a drumurilor comunale i alimentare cu ap a satelor 99...
... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2007-1355/24.01.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...