keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

374/30.10.2007 privind obţinerea de fonduri nerambursabile, pentru 3 parcuri (Parcul Botanic, Parcul Rozelor şi Parc Zona Bucovina) din Municipiul Timişoara, prin "Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi"

30.10.2007

... mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi" pentru următoarele obiective cu proiectele: a) Reamenajarea Parcului Botanic Timişoara - studiul de fezabilitate cu numărul PS 03 - 2006 întocmit de SC PARC-SILVA SRL, aprobat prin HCL nr. 181...
.../29.05.2007; - parc cu suprafaţa de 96501 mp înscris în CF nr. 13510 cu numărul top 1025/1 Timişoara - proprietar Primăria Municipiului Timişoara; b) Reamenajarea Parcului Rozelor Timişoara - studiul de fezabilitate cu numărul PS 01-2006 întocmit de SC...

Consiliul Local Timișoara

21/30.01.2007 privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Ministerul Integrării şi Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A., conform Contractului de servicii - Etapa II Lot 13/Proiect 1 nr. 45207 din 15.12.2006, în vederea dezvoltării proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului"

30.01.2007

... aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului"; În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor...
... prioritare pentru municipalitate. Prin H.C.L. nr. 356 din 27.09.2005 a fost aprobat Studiul de fezabilitate precum şi participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul programului PHARE 2004-2006 la implementarea proiectului...

Consiliul Local Timișoara

139/24.04.2007 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002

24.04.2007

... Locuinţe” – strada Cozia nr.86-88, Timişoara 30. H.C.L. – 294/16.12.2003 Privind aprobarea P.U.D. – “Capela Spitalului Judeţean” – Spitalul Clinic Judeţean nr.1, Timişoara 31. H.C.L. – 258/11.11.2003 - S.F. – Studiu de fezabilitate “Viabilizare...
..., Timişoara 27. HOTĂRÂREA NR. 28 din data: 07/20/2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea costruirii de locuinţe de închiriat pentru tineret prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe , str...

Consiliul Local Timișoara

483/18.12.2007 privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR"

18.12.2007

... şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.124/30.11.2004 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR"; In conformitate cu prevederile art.36 alin...
... nr. 34/2006 autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului ce urmează a se atribui. Ţinând cont de faptul că Studiul de Fezabilitate a fost întocmit în anul 2004 de către SC COSMUN WEST SRL la solicitarea societăţilor...

Consiliul Local Timișoara

362/30.10.2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei pentru licitaţia publică deschisă în vederea asocierii în participaţiune pentru reamenajarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea Parcului Copiilor "ION CREANGĂ", a modelului-cadru al Contractului de asociere în participaţiune precum şi numirea Comisiei de analiză şi evaluare a ofertelor

30.10.2007

... Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 342/25.07.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Copiilor Ion Creangă din municipiul Timişoara" ; Având în vedere...
... reamenajarea Parcului Copiilor „ION CREANGĂ”, în sensul asigurării unor servicii recreative şi utilităţi sanitare la un standard corespunzător. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 342/25.07.2006 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate „Reamenajarea şi modernizarea...

Consiliul Local Timișoara

91/27.03.2007 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "MODERNIZARE STR. ARMONIEI"

27.03.2007

... , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.176/21.12.2004 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE STR. ARMONIEI" şi Hotărârea Consiliului Local nr. 268...
... „Modernizare str. Armoniei” În bugetul din anul 2007 a fost prevăzută şi modernizarea străzii Armoniei. În acest sens Direcţia Edilitară are achiziţionat Studiul de Fezabilitate. . Acesta a fost aprobat în Consiliul Local prin Hotărârea nr. 176 din...

Consiliul Local Timișoara

92/27.03.2007 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "Amenajare drum şi intersecţie Str. Gheorghe Lazăr - Piaţa 700 Timişoara"

27.03.2007

... acest sens Direcţia Edilitară are achiziţionat Studiul de Fezabilitate. . Acesta a fost aprobat în Consiliul Local prin Hotărârea nr. 123 din 30.11.2004 , la valoarea de 1.026.736,9 RON reprezentând 250.864 euro. În programul de achiziţii al anului...
.../15.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

93/27.03.2007 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "AMENAJARE STRADA GLORIEI"

27.03.2007

... culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.380/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA GLORIEI" şi HotărâreaConsiliului Local nr. 106/28.03.2006...
... bugetul din anul 2007 a fost prevăzută şi amenajarea străzii Gloriei. În acest sens Direcţia Edilitară are achiziţionat Studiul de Fezabilitate. . Acesta a fost aprobat în Consiliul Local prin Hotărârea nr. 380 din 10.12.2002 , la valoarea de...

Consiliul Local Timișoara

94/27.03.2007 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI"

27.03.2007

..., protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.94/30.03.1999 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI" şi...
... portantă limitată atât datorită vechimii cât şi normelor în vigoare la data proiectării structurii, care prevedeau valori ale încărcărilor cu mult sub nivelul celor actuale. Studiul de Fezabilitate aferent acestui obiectiv a fost aprobat în...

Consiliul Local Timișoara

95/27.03.2007 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "Modernizare str. I. Văcărescu - Podul Eroilor"

27.03.2007

..., protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.21/25.01.2005 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare str. I. Văcărescu - Podul...
... încărcărilor cu mult sub nivelul celor actuale. Studiul de Fezabilitate aferent acestui obiectiv a fost aprobat în Consiliul Local prin Hotărârea nr. 21 din 25.01.2005 , la valoarea de 967.852,9 RON reprezentând 234.961 euro. În programul de achiziţii al...

Consiliul Local Timișoara

156/17.05.2007 privind aprobarea costurilor de implementare, operaţionalizare şi întreţinere aferente investiţiei "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara - Bastionul Theresia"

17.05.2007

... Timişoara nr. 376/11.10.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate modificat şi a costurilor de implementare, operaţionalizare şi întreţinere aferente investiţiei "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara - Bastionul Theresia...
... emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 376/11.10.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate modificat şi a costurilor de implementare, operaţionalizare şi întreţinere...

Consiliul Local Timișoara

276/31.07.2007 privind aprobarea realizării unor lucrări de extindere la iluminatul public

31.07.2007

... modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public pe partea de nord a Municipiului este de 23.047.762 RON fără TVA adică 6.678.962 euro fără TVA iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de...
... lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 456.233,46 RON fără TVA adică 132.210,93 euro fără TVA. Zona NORD 1.EXTINDERE REŢELE Str. Gheorghe Lazăr nr.36, str. Dropiei nr.4 şi nr.7, str. Labirint nr.2 – lucrarea nr. SF2-3...

Consiliul Local Timișoara

199/19.06.2007 pentru "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Copiilor Ion Creangă" din Municipiul Timişoara , prin încheierea unui contract de asociere în participaţiune

19.06.2007

... Ion Creangă” din Municipiul Timişoara În baza HCL nr. 342/2006 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate privind „Reamenajarea şi modernizarea Parcului Copiilor Ion Creangă din Municipiul Timişoara”. În baza legii nr. 213/17.11.1998 actualizată privind...
... - 12622 /31.05.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

373/30.10.2007 privind aprobarea realizării lucrării de extindere la iluminatul public pe străzile Aida şi Traviata

30.10.2007

... euro fără TVA iar valoarea lucrării propuse care rezultă din studiul de fezabilitate este de 118.772,64 RON fără TVA adică 34.418,87 euro fără TVA. Zona SUD 1.EXTINDERE RETELE - străzile Aida şi Traviata - lucrarea nr. 3/2007 Director Direcţia...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

369/30.10.2007 privind aprobarea garantării unui împrumut intern în valoare de 7,3 milioane euro pentru achiziţionarea a 50 de troleibuze

30.10.2007

... studiul de fezabilitate evaluarea s-a făcut la preţuri existente de pe piaţa românească în anul 2005 iar legislaţia în vigoare Ordonanţa nr. 34 / 2006 privind achiziţiile publice ne obligă să evaluăm la preţuri comunitare, în acest sens a fost necesar...

Consiliul Local Timișoara

49/27.02.2007 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/03.08.2006 privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din Timişoara, str. A.Imbroane nr.54

27.02.2007

... se ridică la valoarea de 4.181.608,98 lei cu TVA, în loc de 1.758.033,04 lei cu TVA cât a rezultat din studiul de fezabilitate, rezultând o diferenţă în valoare de 2.423.575,94 lei cu TVA. Din documentaţia de proiectare se concluzionează următoarele...
... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome...

Consiliul Local Timișoara

3/30.01.2007 privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara

30.01.2007

.... Mărăşeşti Reabilitare completă şi refuncţionalizare Str. Mărăşeşti Nr. 6 A2, C1 Proprietar Fundaţia Filarmonica PMT CRUT 500.000 € *** Există proiectul şi studiul de fezabilitate, ideea este o sală de concerte pentru Filarmonică U 6 Biserica...
... biblioteca, şcoala şi celelalte clădiri U 7 Primărie – Bd. C.D. Loga 1 Reabilitare clădire Mansardare clădire Crearea de noi spaţii pentru administraţia locală Bd. C.D. Loga 1 A2, C1, C2 PMT 750.000 € ** Există studiu de fezabilitate U 8 Şcoală - Str. Gh...

Consiliul Local Timișoara

332/25.09.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R.", extravilan Cioca Noua, Municipiul Timişoara

25.09.2007

... Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
..., restul de 7.34 urmand a fi transformata in zona de parcare) Drum "B" Parc Industrial m ref LE al MR BEE Drumuri de exploatare existente Acces pe parcela BILANT TERITORIAL AL PARCELEI ZONE FUNCTIONALE INDICI URBANISTICI sau se va stabili in studiul de...

Consiliul Local Timișoara

158/29.05.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

29.05.2007

... 0,00 Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 98 42.02.07 0,00 Finanţarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 99 42.02.15 6.400,00 6.400,00 Subvenţii pentru compensarea creşterilor...
... anul 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2007-11047/14.05.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

237/31.07.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

31.07.2007

.../01.06.07 a RATT Timisoara privind disponibilizarea sumei de 170 mii lei cheltuieli caital la capital „C” sursa de finantare buget local pentru studiul de fezabilitate „Reabilitarea infrastructurii la reteaua de transport in comun cu tramvaiul in...
... anul 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2007-16304/17.07.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

510/18.12.2007 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi cofinanţării proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006

18.12.2007

.../06.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice...
... Harta turistica detasabila a Timisoarei (topuri a cate 500 de harti) pe top 20 250 5.000 5.1.5 print brosura de prezentare circuite turistice pe bucata 5000 5 25.000 5.1.6 print pliante de prezentare muzee pe bucata 4000 2 8.000 5.2 Studii, cercetări...

Consiliul Local Timișoara

290/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Biserica Ortodoxă Română si centru social" - Timişoara, bd. Take Ionescu nr. 83

31.07.2007

... : - Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi Regulamentul Local de Urbanism– pr. IPROTIM nr.34233/010, - Documentaţie pentru dezmembare parcelă Bd. Take Ionescu nr. 83, Timişoara. Proiectant: S.C. Black Light. - Studiu de fezabilitate...
... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...

Consiliul Local Timișoara

61/27.03.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

27.03.2007

... 42.02.04 0,00 Planuri si regulamente de urbanism 96 42.02.05 0,00 Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi 97 42.02.06 0,00 Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 98 42.02.07...
... 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2007-6366/19.03.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...

Consiliul Local Timișoara

324/25.09.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2007

25.09.2007

... reabilitarea termica a unor cladiri de locuit” respectiv studii de fezabilitate si proiecte tehnice de executie, - Adresa nr. 16594/19.07.2007 si adresa nr. F.N./14.09.2007 a RATT privind rectificarea obiectivelor de investitii la cap. 84.02.03.02 “Transpot...
... anul 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2007-205582/17.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

124/24.04.2007 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara

24.04.2007

... de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi în urma efectuării studiului de fezabilitate energetic; ff) Notifică asociaţiile de proprietari cu privire la condiţiile de eligibilitate şi criteriile de selecţie a clădirilor...
...) promovarea spre aprobarea Consiliului Local Timişoara a tuturor documentaţiilor tehnice din domeniul rutier necesare efectuării investiţiilor finanţate din bugetul local (în principal studii de fezabilitate); c) pregătirea documentaţiilor tehnice în...