keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

442/03.10.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "Amenajare Strada Ion Raţiu "

03.10.2006

... Consiliului Local nr.401/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare Strada Ion Raţiu" In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 , litera (b) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică...
... 11.09.2006 REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul „Amenajare str. Ion Raţiu” Direcţia Edilitară are achiziţionate Studii de Fezabilitate pentru amenajarea a diverse străzi din pământ sau aflate într-o faza avansată de...

Consiliul Local Timișoara

520/14.11.2006 privind aprobarea Contractului de împrumut între Compania Locală Colterm Timişoara şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Contractului de garanţie şi de suport al proiectului încheiat între Municipalitatea Timişoara şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare

14.11.2006

... 29 MW la S.C. Colterm S.A."; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.343/25.07.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Echiparea CET Timişoara Centru cu noi unităţi de cogenerare" şi realizarea investiţiei; În conformitate cu...
... - 22123/02.11.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

475/31.10.2006 privind aprobarea garantării creditului de 15 milioane euro necesar realizării investiţiei "Turbine cu gaz de capacitate electrică totală de 20 MW şi cu o capacitate termică de 29 MW" la Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. Timişoara

31.10.2006

...; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 343/25.07.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Echiparea CET Timişoara Centru cu noi unităţi de cogenerare" şi realizarea investiţiei; Având în vedere prevederile...
... Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara 343/25.07.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Echiparea CET Timişoara Centru cu noi unităţi de...

Consiliul Local Timișoara

306/27.06.2006 privind suplimentarea devizului general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.54 / 28.09.2004, pentru realizarea investiţiei "Lucrări de construcţii Centru RFM la Spitalul de boli infecţioase Victor Babeş"

27.06.2006

... Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei "Lucrări de construcţii Centru de diagnostic radiologic al bolilor pulmonare" ; În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (m) şi (n) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală...
... 281.792 Euro cît a rezultat din studiul de fezabilitate ,rezultând o diferenţă în valoare de 186.076,18 Euro. Din documentaţia de proiectare se concluzionează următoarele: Datorită degradării si a uzurii fizice, spaţiul situat pe str. Eminescu nr.11...

Consiliul Local Timișoara

478/31.10.2006 privind aprobarea schimbului de teren între R.N.P - ROMSILVA reprezentată prin Direcţia Silvică Timiş şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara

31.10.2006

... consiliului Local nr. 33/2004 privind Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea Grădinii Zoologice"; În conformitate cu prevederile art. 10, lit. c şi e din Legea nr. 191/2002 a grădinilor zoologice şi acvariilor publice şi Anexei nr. 11 a Ordinului...
... Veterinară, să întocmească un Raport cu privire la situaţia grădinii „zoo”. În acesta sunt menţionate mai multe nereguli privind condiţiile de întreţinere şi îngrijire a animalelor. În anul 2003, s-a realizat Studiul de Fezabilitate pentru amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

264/06.06.2006 Privind aprobarea actualizării valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "Consolidare Calea Dorobanţilor şi strada A. Şaguna"

06.06.2006

... devizului general pentru obiectivul de investiţie : “CONSOLIDARE CALEA DOROBANŢILOR ŞI STRADA A. ŞAGUNA” În decembrie 2001 a fost aprobat studiul de fezabilitate şi devizul general în valoare de 71.061.722 mii lei pentru lucrarea „Consolidare Calea...
... urbanism -autorizaţie de construcţie 3.3. Proiectare si engineering 1.970.640 200.377 studiu de fezabilitate 67.592 proiect tehnic+caiet de sarcini+detalii de execuţie 132.785 verificare proiect (4% din PT+CS+DDE) 3.4. Organizarea procedurilor de...

Consiliul Local Timișoara

305/27.06.2006 Privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din obligaţiuni municipale

27.06.2006

... totalitate fondurile necesare finalizării acesteia, propunem modificarea sumei de 1200000 lei la 728.241 lei. Menţionăm că suma se încadrează în devizul general al lucrării şi nu depăşeşte valoarea Studiului de Fezabilitate aprobat prin HCL nr. 202...
... din obligaţiuni municipale Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere referatul nr. SC2006 - 12057 din 16.06.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze...

Consiliul Local Timișoara

314/27.06.2006 privind aprobarea utilizării sumei de 15.000 RON în vederea organizării unui curs de perfecţionare în domeniul reamenajării şi restaurării parcurilor şi grădinilor istorice

27.06.2006

... istorice şi în perspectivă introducerea acestora în circuitul turistic al parcurilor şi grădinilor din Europa. În perioada imediat următoare se vor realiza documentaţiile (Studii de Fezabilitate, Proiecte Tehnice şi Detalii de Execuţie), documente care...
... în vedere Referatul nr. SC2006-12067/16.06.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

107/28.03.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "CONSOLIDARE PASAJ CALEA ŞAGULUI"

28.03.2006

... DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL INFR. TRANSPORT NR.SC2006 - 4827 DIN 16.03.2006 REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul „Consolidare pasaj Cal. Şagului” Direcţia Edilitară are achiziţionate Studii de Fezabilitate pentru...
...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

376/26.09.2006 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de Concesiune incheiat între Municipiul Timişoara şi S.C. Pieţe S.A. pentru Piaţa de Gros Timişoara

26.09.2006

... respectiv judeţeană. Proiectul a fost iniţiat, de către Primăria Municipiului Timişoara (PMT), în anul 2000 în colaborare cu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) la elaborarea Studiului de Fezabilitate şi solicitarea acordării asistenţei financiare...
...- 16164/11.08.2006 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si...

Consiliul Local Timișoara

51/28.02.2006 privind aprobarea realizării în semestrul I al anului 2006 a unor lucrări de extindere la iluminatul public

28.02.2006

... partea de nord a Municipiului este de 23.047.762 RON fără TVA adică 6.678.962 euro fără TVA iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 1.312.032,12 RON fără TVA adică 380.211,00 euro fără TVA - valoarea...
... lucrărilor de modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public pe partea de sud a Municipiului este de 22.516.421,69 RON fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate...

Consiliul Local Timișoara

587/19.12.2006 privind înfiinţarea şi aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcţii, a numărului de posturi şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Administrare a Gradinilor Zoologice si Botanice a Municipiului Timisoara

19.12.2006

... exemplele ar putea continua. Primăria Municipiului Timişoara a obţinut titlul de proprietate nr.1/31.10.2002 pentru 50,7 ha din Pădurea Verde, realizând în scurt timp Studiul de Fezabilitate – „Reamenajarea Grădinii Zoologice” aprobat prin H.C.L. nr. 33...
... care îşi exprimă acordul pentru schimbul de teren, urmând a fi înaintată documentaţia spre aprobare Guvernului României. Primăria Timişoara în baza Studiului de Fezabilitate a realizat Proiecte Tehnice pentru câteva obiective din cadrul Grădinii...

Consiliul Local Timișoara

378/26.09.2006 privind garantarea creditului suplimentar de 7,3 mil. euro contractat de către Regia Autonomă de Transport Transport Timişoara pentru achiziţionarea a 50 de troleibuze

26.09.2006

... Referatul nr. SC2006 - 18353/18.09.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului...
... Timişoara pentru achiziţionarea a 50 troleibuze R. A. Transport Timişoara a obţinut în urma licitaţiei publice deschise contractul de împrumut nr. 28 / 13.04.2006 în valoare de 14.600.000,00 euro pentru achiziţia a 50 troleibuze. Întrucât în studiul de...

Consiliul Local Timișoara

216/30.05.2006 pentru aprobarea contractului de concesiune prin negociere directă privind încredinţarea delegării gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport,distribuţie, şi furnizare a energiei termice către Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. Timişoara

30.05.2006

... împreună cu concesionarul programe și strategii de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente în vederea eficientizării activității; e) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice...
... Referatul nr. RE2006 -9953/23.05.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi...

Consiliul Local Timișoara

612/19.12.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hale pentru depozitare - A 1355/1/5", str. Ovidiu Cotruş, Zona Freidorf, Timişoara

19.12.2006

..., procentul maxim se stabileᗰte prin studiu de fezabilitate. Pentru zona studiatူ se propune POT max= 60% 3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAᘠII VERZI ᗠI ÎMPREJMUIRI art.3.5.1. - Parcaje, garaje ᗰi anexe • Autorizarea executူrii...
..., un studiu de soluᘰie prin care se vor reglementa instalaᘰiile electrice existente, în raport cu propunerile urbanistice ale acestei documentaᘰii 5. Telefonizare Conform aviz tehnic favorabil nr. 520 din data de 23.02.2006, emis de ROMTELECOM S.A...

Consiliul Local Timișoara

375/26.09.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

26.09.2006

... – Serviciul Administrare Mediu Urban prin care se solicita transferul sumei de 130 mii lei de la cheltuieli materiale la cheltuieli de capital pentru studiul de Fezabilitate pentru „Reamenajarea si modernizarea Parcul Botanic” in cadrul subcapitolului...
... anul 2006 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2006-18248/15.09.2006 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

1/24.01.2006 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

24.01.2006

... imprumuturi externe 94 42.02.03 8.700,00 Aeroporturi de interes local 95 42.02.04 Planuri si regulamente de urbanism 96 42.02.05 97 42.02.06 Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 98 42.02.07 Finanţarea programului de...
... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2005-22320/29.12.2005, SC2006 - 301/10.01.2006, ale Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze...

Consiliul Local Timișoara

586/19.12.2006 privind înfiinţarea şi aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcţii, a numărului de posturi şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Directia Politia Comunitara

19.12.2006

... propuneri pentru efectuarea studiilor de fezabilitate; o îndeplineşte rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor privind achiziţiile de bunuri şi servicii în conformitate cu legislaţia în vigoare (publicitate...
... Politia Comunitara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SC2006 - 24308/30.11.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

521/14.11.2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

14.11.2006

... aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi în urma efectuării studiului de fezabilitate energetic; f) Notifică asociaţiile de proprietari cu privire la condiţiile de eligibilitate şi criteriile de selecţie a clădirilor, precum şi etapele de...
... de investitii, studiilor de fezabilitate aprobate, respectiv informaţiilor financiare şi nefinanciare conform legii finanţelor publice; f) Întocmeşte contul de execuţie al PMT (trimestrial, anual) prin centralizarea unităţilor subordonate (reprezintă...

Consiliul Local Timișoara

95/28.03.2006 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini, Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii şi Regulamentului serviciului public de combatere a vectorilor şi dăunătorilor pe domeniul public al municipiului Timişoara şi numirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de combatere a vectorilor şi dăunătorilor pe domeniul public al municipiului Timişoara

28.03.2006

... coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora 3 într-o concepţie unitară, corelata cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului; de a aproba studiile de fezabilitate...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 95/28.03.2006 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini, Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii şi Regulamentului serviciului public de...

Consiliul Local Timișoara

36/31.01.2006 privind aprobarea "Studiului de rentabilizare si modernizare a activitatii Regiei Autonome de Transport Timisoara in vederea armonizarii cu standardele europene"

31.01.2006

..., Urseniului etc. Această propunere trebuie studiată în cadrul unui studiu de fezabilitate pentru a se stabili care din variantele tehnice sunt mai eficiente financiar, cea de a construi o cale de rulare independentă pe piloţi sau de a rula pe existent...
... postuniversitare pentru manageri şi specialişti următoarele discipline: management general şi management strategic; organizarea întreprinderii şi management operaţional; studii de fezabilitate şi evaluare întreprinderi; analiză economico-financiară...

Consiliul Local Timișoara

93/28.03.2006 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini, Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii şi Regulamentului privind delegarea de gestiune a serviciilor publice de salubrizare prin contract de concesiune precum şi numirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare pe raza municipiului Timişoara

28.03.2006

... studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare; 6. de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 93/28.03.2006 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini, Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii şi Regulamentului privind delegarea de...

Consiliul Local Timișoara

94/28.03.2006 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini, Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii şi Regulamentului serviciului public de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din municipiul Timişoara şi numirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din municipiul Timişoara

28.03.2006

... localităţilor şi de amenajare a teritoriului; de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţi...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 94/28.03.2006 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini, Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii şi Regulamentului serviciului public de...