keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

604/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate"Extinderi reţele de apă - canal - zona Musicescu - Urseni"

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 604/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate"Extinderi reţele de apă - canal - zona Musicescu - Urseni" 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 604/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de...
... 03.12.2006). Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele de apă - canal - zona Musicescu -Urseni ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 06...

Consiliul Local Timișoara

610/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele de apă-canal - zona Trubadur - Eroilor"

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 610/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele de apă-canal - zona Trubadur - Eroilor" 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 610/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de...
... apă - canal - zona Trubadur - Eroilor” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 03/11/2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF...

Consiliul Local Timișoara

419/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BOGDĂNEŞTILOR, SECTOR CASSIAN MUNTEANU (PASAJ CFR) - STR.DUNĂREA"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 419/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BOGDĂNEŞTILOR, SECTOR CASSIAN MUNTEANU (PASAJ CFR) - STR.DUNĂREA" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 419/26.09.2006 Privind aprobarea...
... Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BOGDĂNEŞTILOR, SECTOR CASSIAN MUNTEANU (PASAJ CFR) - STR.DUNĂREA" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 17294/ 31.08.2006 al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

278/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Lunei - Str. Şt. O. Iosif"

06.06.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 278/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Lunei - Str. Şt. O. Iosif" 06.06.2006 Hotararea Consiliului Local 278/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de...
.... RE2006-914 /18.04.2006 a S.C. COLTERM S.A. prin care se înaintează spre aprobare Studiul de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară zona Zona Lunei - Str. Şt. O. Iosif"; Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului...

Consiliul Local Timișoara

110/28.03.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,,Extindere reţea de apă şi canalizare -str. Pop Aurel"

28.03.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 110/28.03.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,,Extindere reţea de apă şi canalizare -str. Pop Aurel" 28.03.2006 Hotararea Consiliului Local 110/28.03.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... Aurel ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului M1/04 -2005 întocmit de P.F.A. Ing. Muntean Ioan. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO...

Consiliul Local Timișoara

557/28.11.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara "

28.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 557/28.11.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara " 28.11.2006 Hotararea Consiliului Local 557/28.11.2006 privind...
... aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 23437/21.11.2006 al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

437/03.10.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă-str. N. Stoica de Haţeg"

03.10.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 437/03.10.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă-str. N. Stoica de Haţeg" 03.10.2006 Hotararea Consiliului Local 437/03.10.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
..., modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. N. Stoica de Haţeg", potrivit proiectului P02/06/2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L., având indicatorii...

Consiliul Local Timișoara

59/28.02.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Câmpului II"

28.02.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 59/28.02.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - zona Câmpului II" 28.02.2006 Hotararea Consiliului Local 59/28.02.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
..., Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P15/2004 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU T.R.P. IOAN GANCIOV...

Consiliul Local Timișoara

607/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele de apă şi canalizare - zona Dâmboviţa - Lacului"

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 607/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele de apă şi canalizare - zona Dâmboviţa - Lacului" 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 607/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de...
... privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele de apă şi canalizare - zona Dâmboviţa - Lacului", potrivit proiectului P 05/11/2006 întocmit de...

Consiliul Local Timișoara

611/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,, Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice în municipiul Timişoara"

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 611/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,, Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice în municipiul Timişoara" 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 611/19.12.2006 privind...
... aprobarea Studiului de fezabilitate ,, Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice în municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2006- 025323/12.12.2006 al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

342/25.07.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Copiilor Ion Creangă din Municipiul Timişoara"

25.07.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 342/25.07.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Copiilor Ion Creangă din Municipiul Timişoara" 25.07.2006 Hotararea Consiliului Local 342/25.07.2006 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Copiilor Ion Creangă din Municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2006- 14.387/18.07.2006 - al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

343/25.07.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Echiparea CET Timişoara Centru cu noi unităţi de cogenerare" şi realizarea investiţiei

25.07.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 343/25.07.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Echiparea CET Timişoara Centru cu noi unităţi de cogenerare" şi realizarea investiţiei 25.07.2006 Hotararea Consiliului Local 343/25.07.2006 privind...
... aprobarea Studiului de fezabilitate "Echiparea CET Timişoara Centru cu noi unităţi de cogenerare" şi realizarea investiţiei Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2006- 11791/13.06.2006 al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

61/28.02.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare bază sportivă cu teren antrenament şi construcţii anexe pentru juniori şi copii"

28.02.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 61/28.02.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare bază sportivă cu teren antrenament şi construcţii anexe pentru juniori şi copii" 28.02.2006 Hotararea Consiliului Local 61/28.02.2006 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare bază sportivă cu teren antrenament şi construcţii anexe pentru juniori şi copii" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2006-3108/20.02.2006 al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

401/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport Timişoara"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 401/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport Timişoara" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 401...
.../26.09.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2006-6673...

Consiliul Local Timișoara

598/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Extindere clinica O.R.L." la Spitalul Clinic Municipal, bv.Revolutiei nr.6, Timisoara

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 598/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Extindere clinica O.R.L." la Spitalul Clinic Municipal, bv.Revolutiei nr.6, Timisoara 19.12.2006 Hotararea...
... Consiliului Local 598/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Extindere clinica O.R.L." la Spitalul Clinic Municipal, bv.Revolutiei nr.6, Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

599/19.12.2006 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara"

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 599/19.12.2006 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara" 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local...
... 599/19.12.2006 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

280/06.06.2006 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Pod peste canalul Bega", strada Bobâlna din Timişoara, întocmit de S.C. MAXIDESIGN S.R.L.

06.06.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 280/06.06.2006 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Pod peste canalul Bega", strada Bobâlna din Timişoara, întocmit de S.C. MAXIDESIGN S.R.L. 06.06.2006 Hotararea Consiliului Local 280...
.../06.06.2006 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Pod peste canalul Bega", strada Bobâlna din Timişoara, întocmit de S.C. MAXIDESIGN S.R.L. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul Primarului...

Consiliul Local Timișoara

58/28.02.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"MODERNIZAREA ELECTROFILTRELOR CAZANELOR DE ABUR DE 100t/h nr. 1, 2 şi 3 de la CT TIMIŞOARA SUD"

28.02.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 58/28.02.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"MODERNIZAREA ELECTROFILTRELOR CAZANELOR DE ABUR DE 100t/h nr. 1, 2 şi 3 de la CT TIMIŞOARA SUD" 28.02.2006 Hotararea Consiliului Local 58/28.02.2006...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"MODERNIZAREA ELECTROFILTRELOR CAZANELOR DE ABUR DE 100t/h nr. 1, 2 şi 3 de la CT TIMIŞOARA SUD" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

531/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrala termică şi utilităţi" la Grup Şcolar Agricol, Cal. Aradului nr.56, Timişoara

14.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 531/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrala termică şi utilităţi" la Grup Şcolar Agricol, Cal. Aradului nr.56, Timişoara 14.11.2006 Hotararea...
... Consiliului Local 531/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrala termică şi utilităţi" la Grup Şcolar Agricol, Cal. Aradului nr.56, Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

523/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrală termică şi utilităţi la Grădiniţa PN. 15, str. Vaslui nr.25, Timişoara"

14.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 523/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrală termică şi utilităţi la Grădiniţa PN. 15, str. Vaslui nr.25, Timişoara" 14.11.2006 Hotararea...
... Consiliului Local 523/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrală termică şi utilităţi la Grădiniţa PN. 15, str. Vaslui nr.25, Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

529/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrală termică şi utilităţi la Şcoala Generală nr.6 ,str. Vaslui nr.24, Timişoara"

14.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 529/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrală termică şi utilităţi la Şcoala Generală nr.6 ,str. Vaslui nr.24, Timişoara" 14.11.2006 Hotararea...
... Consiliului Local 529/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrală termică şi utilităţi la Şcoala Generală nr.6 ,str. Vaslui nr.24, Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

530/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrală termică şi utilităţi la Şcoala Generală nr.11, str. Războieni nr.2, Timişoara"

14.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 530/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrală termică şi utilităţi la Şcoala Generală nr.11, str. Războieni nr.2, Timişoara" 14.11.2006 Hotararea...
... Consiliului Local 530/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrală termică şi utilităţi la Şcoala Generală nr.11, str. Războieni nr.2, Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

556/28.11.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAŞ şi CT DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice"

28.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 556/28.11.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAŞ şi CT DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice" 28.11.2006...
... Hotararea Consiliului Local 556/28.11.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAŞ şi CT DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice" Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

597/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Casa casatoriilor si sediul Directia de Evidenta a Persoanelor", bv. M.Eminescu, nr.11, Timisoara

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 597/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Casa casatoriilor si sediul Directia de Evidenta a Persoanelor", bv. M.Eminescu, nr.11, Timisoara 19.12.2006...
... Hotararea Consiliului Local 597/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Casa casatoriilor si sediul Directia de Evidenta a Persoanelor", bv. M.Eminescu, nr.11, Timisoara Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

526/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrală termică şi utilităţi la Şcoala Generală nr.19, str. A. Movilă nr.10, Timişoara"

14.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 526/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrală termică şi utilităţi la Şcoala Generală nr.19, str. A. Movilă nr.10, Timişoara" 14.11.2006 Hotararea...
... Consiliului Local 526/14.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Centrală termică şi utilităţi la Şcoala Generală nr.19, str. A. Movilă nr.10, Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara...