keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

162/18.04.2006 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Reabilitare pasaj Popa Şapcă, varianta 2" din cadrul Studiului de Fezabilitate "Pasaj Calea ferată strada Popa Şapcă din Timişoara", întocmit de SC ROMAIR CONSULTING proiect nr. 109-03-01/08.2005

18.04.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 162/18.04.2006 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Reabilitare pasaj Popa Şapcă, varianta 2" din cadrul Studiului de Fezabilitate "Pasaj Calea ferată strada Popa Şapcă din Timişoara...
...", întocmit de SC ROMAIR CONSULTING proiect nr. 109-03-01/08.2005 18.04.2006 Hotararea Consiliului Local 162/18.04.2006 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Reabilitare pasaj Popa Şapcă, varianta 2" din cadrul Studiului de...

Consiliul Local Timișoara

44/24.02.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA IANCU VĂCĂRESCU"

24.02.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 44/24.02.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA IANCU VĂCĂRESCU" 24.02.2004 Hotararea Consiliului Local 44/24.02.2004 privind aprobarea Studiului de...
... administraţia publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare strada Iancu Văcărescu", în valoare de 79.730.000 lei , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici...

Consiliul Local Timișoara

130/18.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,, Alimentare cu apă industrială prin foraje publice"

18.10.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 130/18.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,, Alimentare cu apă industrială prin foraje publice" 18.10.2016 Hotararea Consiliului Local 130/18.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,, Alimentare cu apă industrială prin foraje publice", întocmit de UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ TIMIŞOARA., conform Contractului de proiectare nr. 226/14.07.2015 cu...

Consiliul Local Timișoara

527/25.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare strada Spătarul Milescu"

25.10.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 527/25.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare strada Spătarul Milescu" 25.10.2019 Hotararea Consiliului Local 527/25.10.2019 privind aprobarea Studiului de...
...; HOTARASTE Art.1: (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Spătarul Milescu", întocmit de către SC ASSISTENT HB SRL cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa...

Consiliul Local Timișoara

245/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea apă - canal - str. Ernest Newmann"

22.04.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 245/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea apă - canal - str. Ernest Newmann" 22.04.2008 Hotararea Consiliului Local 245/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... că finanţarea obiectivului ,, Extindere reţea apă- canal - str. Ernest Newmann ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 08/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L...

Consiliul Local Timișoara

209/25.05.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Construcţie Modul termic 43 cu reţelele termice aferente"

25.05.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 209/25.05.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Construcţie Modul termic 43 cu reţelele termice aferente" 25.05.2010 Hotararea Consiliului Local 209/25.05.2010 privind aprobarea Studiului de...
... din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere adresa SC Colterm SA înregistrată cu nr. RE2010-638/04.02.2010 prin care transmite Studiul de Fezabilitate "Construcţie Modul termic 43 cu reţelele termice aferente"; Având în...

Consiliul Local Timișoara

514/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - Plopi zona Repin"

25.11.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 514/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - Plopi zona Repin" 25.11.2008 Hotararea Consiliului Local 514/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
..., republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modirficată. HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - Plopi zona Repin", potrivit proiectului P49...

Consiliul Local Timișoara

221/14.10.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea canal- str. Brigadierilor" -municipiul Timişoara

14.10.2003

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 221/14.10.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea canal- str. Brigadierilor" -municipiul Timişoara 14.10.2003 Hotararea Consiliului Local 221/14.10.2003 privind aprobarea Studiului de...
...),(f),(m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; HOTARASTE Art.1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Extindere reţea canal- str. Brigadierilor" în...

Consiliul Local Timișoara

222/14.10.2003 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Realizare sistem major de canalizare- cartier Ghiroda"

14.10.2003

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 222/14.10.2003 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Realizare sistem major de canalizare- cartier Ghiroda" 14.10.2003 Hotararea Consiliului Local 222/14.10.2003 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
...; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Realizare sistem major de canalizare- cartier Ghiroda" în municipiul Timişoara conform Proiectului nr.P 24 /10 / 2002 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L. Timişoara şi a indicatorilor tehnico-economici...

Consiliul Local Timișoara

226/14.10.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea apă- str. Virgilius" -municipiul Timişoara

14.10.2003

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 226/14.10.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea apă- str. Virgilius" -municipiul Timişoara 14.10.2003 Hotararea Consiliului Local 226/14.10.2003 privind aprobarea Studiului de...
... Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Extindere reţea apă- str. Virgilius" în municipiul Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

307/16.12.2003 privind aprobarea studiului de fezabilitate ,,Extindere reţea canalizare -strada Talăngii" Municipiul Timişoara

16.12.2003

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 307/16.12.2003 privind aprobarea studiului de fezabilitate ,,Extindere reţea canalizare -strada Talăngii" Municipiul Timişoara 16.12.2003 Hotararea Consiliului Local 307/16.12.2003 privind aprobarea studiului de...
... lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare...

Consiliul Local Timișoara

309/16.12.2003 privind aprobarea studiului de fezabilitate ,, Extindere reţea canal- strada Zorilor"- municipiul Timişoara

16.12.2003

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 309/16.12.2003 privind aprobarea studiului de fezabilitate ,, Extindere reţea canal- strada Zorilor"- municipiul Timişoara 16.12.2003 Hotararea Consiliului Local 309/16.12.2003 privind aprobarea studiului de...
...),(m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate "Extindere reţea canal - strada Zorilor" conform...

Consiliul Local Timișoara

282/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Executie fântâni publice forate" în municipiul Timişoara

31.07.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 282/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Executie fântâni publice forate" în municipiul Timişoara 31.07.2007 Hotararea Consiliului Local 282/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de...
..., republicată; În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Executie fântâni publice forate", potrivit proiectului P05/01/2007 întocmit de SC...

Consiliul Local Timișoara

244/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal - Freidorf - zona Slavici Nord "

22.04.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 244/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal - Freidorf - zona Slavici Nord " 22.04.2008 Hotararea Consiliului Local 244/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
..., republicată şi modificată; În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele canal - Freidorf - zona Slavici Nord...

Consiliul Local Timișoara

73/01.03.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare conducte apă şi branşamente zona Fabric"

01.03.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 73/01.03.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare conducte apă şi branşamente zona Fabric" 01.03.2011 Hotararea Consiliului Local 73/01.03.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
..., republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Reabilitare conducte apă şi branşamente zona Fabric", întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., conform proiectului P 19/2010 cu caracteristicile...

Consiliul Local Timișoara

123/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "AMENAJARE DRUM ŞI INTRESECŢIE STR. GH.LAZĂR - PIAŢA 700

30.11.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 123/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "AMENAJARE DRUM ŞI INTRESECŢIE STR. GH.LAZĂR - PIAŢA 700 30.11.2004 Hotararea Consiliului Local 123/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare drum şi intersecţie str. Gh. Lazăr - piaţa 700", conform Proiectului nr. AP - 0406 întocmit de SC AGHI...

Consiliul Local Timișoara

428/03.10.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canal-str. Moise Doboşan"

03.10.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 428/03.10.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canal-str. Moise Doboşan" 03.10.2006 Hotararea Consiliului Local 428/03.10.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere...
... publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Moise Doboşan", potrivit proiectului P14/2006 întocmit de S.C. PRO SAMAC CONSTRUCT S.R.L., având...

Consiliul Local Timișoara

429/03.10.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă-str. Louis Ţurcanu"

03.10.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 429/03.10.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă-str. Louis Ţurcanu" 03.10.2006 Hotararea Consiliului Local 429/03.10.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere...
... completată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Louis Ţurcanu", potrivit proiectului P17/2006 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în...

Consiliul Local Timișoara

431/03.10.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - Mircea cel Bătrân"

03.10.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 431/03.10.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - Mircea cel Bătrân" 03.10.2006 Hotararea Consiliului Local 431/03.10.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
..., modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Mircea cel Bătrân", potrivit proiectului P13/2006 întocmit de SC PRO SAMAC CONSTRUCT SRL, având indicatorii...

Consiliul Local Timișoara

512/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal Mehala zona Mesteacănului"

25.11.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 512/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal Mehala zona Mesteacănului" 25.11.2008 Hotararea Consiliului Local 512/25.11.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată. HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal Mehala zona...

Consiliul Local Timișoara

223/14.10.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Execuţie fântâni publice forate" în municipiul Timişoara

14.10.2003

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 223/14.10.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Execuţie fântâni publice forate" în municipiul Timişoara 14.10.2003 Hotararea Consiliului Local 223/14.10.2003 privind aprobarea Studiului de...
...; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Execuţie fântâni publice forate " în municipiul Timişoara conform Proiectului nr.P 04/ 07/ 2003 întocmit de S.C. PRO-NA-VER" S.R.L. Timişoara şi a indicatorilor tehnico-economici care constituie...

Consiliul Local Timișoara

281/13.05.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - Ronaţ- zona Comoarei"

13.05.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 281/13.05.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - Ronaţ- zona Comoarei" 13.05.2008 Hotararea Consiliului Local 281/13.05.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... administraţia publică locală, republicată şi modificată. HOTARASTE Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal- Ronaţ- zona Comoarei", potrivit proiectului P06/2008 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici...

Consiliul Local Timișoara

158/18.05.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate ,,Sistem major de canalizare-cartier Ciarda Roşie"

18.05.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 158/18.05.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate ,,Sistem major de canalizare-cartier Ciarda Roşie" 18.05.2004 Hotararea Consiliului Local 158/18.05.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate...
... administraţia publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate " Sistem major de canalizare-cartier Ciarda Roşie", conform Proiectului P 05 /04/ 2004 întocmit de SC "PRO-NA-VER" SRL şi a contractului de proiectare SC2004-6551/13.04.2004 în...

Consiliul Local Timișoara

179/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Viabilizare canal-B-dul Industriilor-Calea Moşniţei"

29.05.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 179/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Viabilizare canal-B-dul Industriilor-Calea Moşniţei" 29.05.2007 Hotararea Consiliului Local 179/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
..., republicată; În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Viabilizare canal - B-dul Industriilor-Calea Moşniţei", potrivit proiectului P02/2005...

Consiliul Local Timișoara

238/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal-Mehala-zona Aleea Viilor "

22.04.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 238/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal-Mehala-zona Aleea Viilor " 22.04.2008 Hotararea Consiliului Local 238/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... şi modificată; În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate " Extinderi reţele canal-Mehala-zona Aleea Viilor ", potrivit...