keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

26/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare şi extindere b-dul Sudului"

26.01.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 26/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare şi extindere b-dul Sudului" 26.01.2010 Hotararea Consiliului Local 26/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare şi...
...; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare şi extindere B-dul Sudului", întocmit de S.C. PATH ’ S ROUT S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 36/07.04.2009 cu caracteristicile principale...

Consiliul Local Timișoara

43/24.02.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA ULPIA TRAIANA

24.02.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 43/24.02.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA ULPIA TRAIANA 24.02.2004 Hotararea Consiliului Local 43/24.02.2004 privind aprobarea Studiului de...
... locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare strada Ulpia Traiana", în valoare de 79.730.000 lei, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face...

Consiliul Local Timișoara

46/24.02.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA ARH.HORIA CREANGĂ"

24.02.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 46/24.02.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA ARH.HORIA CREANGĂ" 24.02.2004 Hotararea Consiliului Local 46/24.02.2004 privind aprobarea Studiului de...
... administraţia publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare strada Arh. Horia Creangă", în valoare de 59.500.000 lei , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici...

Consiliul Local Timișoara

139/24.03.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Canalizare menajeră Calea Şagului Timişoara - etapa I"

24.03.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 139/24.03.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Canalizare menajeră Calea Şagului Timişoara - etapa I" 24.03.2009 Hotararea Consiliului Local 139/24.03.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată. HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Canalizare menajeră Calea Şagului Timişoara - etapa I...

Consiliul Local Timișoara

123/31.03.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare străzi zona Blaşcovici"

31.03.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 123/31.03.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare străzi zona Blaşcovici" 31.03.2020 Hotararea Consiliului Local 123/31.03.2020 privind aprobarea Studiului de...
... de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; În temeiul art. 139 şi 196 alin.1 lit a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de...

Consiliul Local Timișoara

399/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Herăstrău"

10.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 399/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Herăstrău" 10.12.2002 Hotararea Consiliului Local 399/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de...
... publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Herăstrău", în valoare de 782.194 mii lei, 23.412 euro, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în...

Consiliul Local Timișoara

400/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentzru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Progresul"

10.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 400/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentzru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Progresul" 10.12.2002 Hotararea Consiliului Local 400/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de...
... administraţia publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajarea strada Progresul ", în valoare 2.065.010 mii lei, 61.800 euro, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi...

Consiliul Local Timișoara

362/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Agronomiei "

10.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 362/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Agronomiei " 10.12.2002 Hotararea Consiliului Local 362/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de...
... administraţia publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Agronomiei ", în valoare de 3.506.067 mii lei, 103.831 euro, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici...

Consiliul Local Timișoara

363/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Crişan "

10.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 363/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Crişan " 10.12.2002 Hotararea Consiliului Local 363/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de...
... publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Crişan ", în valoare de 2.966.067 mii lei, 87.839 euro, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în...

Consiliul Local Timișoara

364/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Herculane "

10.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 364/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Herculane " 10.12.2002 Hotararea Consiliului Local 364/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de...
...; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Herculane ", în valoare de 3.301.580 mii lei , 97.775 euro, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care...

Consiliul Local Timișoara

365/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Horia "

10.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 365/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Horia " 10.12.2002 Hotararea Consiliului Local 365/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de...
... locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Horia ", în valoare de 9.870.242 mii lei, 292.304 euro, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa...

Consiliul Local Timișoara

367/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Talăngii "

10.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 367/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Talăngii " 10.12.2002 Hotararea Consiliului Local 367/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de...
...; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Talăngii ", în valoare de 1.398.851 mii lei, 41.562 euro, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care...

Consiliul Local Timișoara

368/10.12.2002 privind Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Galileo Galilei "

10.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 368/10.12.2002 privind Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Galileo Galilei " 10.12.2002 Hotararea Consiliului Local 368/10.12.2002 privind Studiului de fezabilitate pentru...
...; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Galileo Galilei ", în valoare de 2.270.926 mii lei, 67.473 euro, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa...

Consiliul Local Timișoara

372/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Busuioc "

10.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 372/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Busuioc " 10.12.2002 Hotararea Consiliului Local 372/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de...
... publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Busuioc ",în valoare de 2.216.119 mii lei, 65.630 euro, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa...

Consiliul Local Timișoara

373/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Copernic "

10.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 373/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Copernic " 10.12.2002 Hotararea Consiliului Local 373/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de...
... locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Copernic ",în valoare de 3.053.959 mii lei , 90.738 euro, cu caracteristicile principale şi indicatorii technico-economici prevăzuţi în Anexa...

Consiliul Local Timișoara

375/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Ciocârliei"

10.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 375/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Ciocârliei" 10.12.2002 Hotararea Consiliului Local 375/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de...
... locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Ciocârliei", în valoare de 9.853.664 mii lei, 291.813 euro, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în...

Consiliul Local Timișoara

376/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Tibrului"

10.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 376/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Tibrului" 10.12.2002 Hotararea Consiliului Local 376/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de...
... publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare Strada Tibrului ", în valoare de 5.778.711 mii lei , 171.135 euro, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi...

Consiliul Local Timișoara

380/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Gloriei"

10.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 380/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Gloriei" 10.12.2002 Hotararea Consiliului Local 380/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de...
...; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare strada Gloriei ", în valoare de 2.222.519,4 mii lei, 66.923,3 euro, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa...

Consiliul Local Timișoara

381/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţi " Amenajare str. Cozia"

10.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 381/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţi " Amenajare str. Cozia" 10.12.2002 Hotararea Consiliului Local 381/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
...; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţi " Amenajare str. Cozia", în valoare de 3.347.808 mii lei , 100.807,4 euro cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico - economici , conform Anexei care face...

Consiliul Local Timișoara

382/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare str. Ariadna "

10.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 382/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare str. Ariadna " 10.12.2002 Hotararea Consiliului Local 382/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de...
... locală; HOTARASTE Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare str. Ariadna" , în valoare de 3.404.415,1 mii lei, 102,511,8 euro, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico - economici conform Anexei...

Consiliul Local Timișoara

383/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare str. Uranus"

10.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 383/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare str. Uranus" 10.12.2002 Hotararea Consiliului Local 383/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
...; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare str. Uranus" , în valoare de 557.236,4 mii lei, 16.779,3 euro, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico- economici , conform Anexei care...

Consiliul Local Timișoara

552/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zonă verde Zona Dâmboviţei-Ion Barac"

16.12.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 552/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zonă verde Zona Dâmboviţei-Ion Barac" 16.12.2008 Hotararea Consiliului Local 552/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare zone verzi din zona Dâmboviţei - Ion Barac" din municipiul Timişoara conform Devizului...

Consiliul Local Timișoara

92/26.10.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Aradului"

26.10.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 92/26.10.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Aradului" 26.10.2004 Hotararea Consiliului Local 92/26.10.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... a SC COLTERM SA prin care se solicită aprobarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Aradului"; Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice...

Consiliul Local Timișoara

487/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara"

18.12.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 487/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara" 18.12.2007 Hotararea Consiliului Local 487/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de...
..., republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara" nr. DP-1023/2007, realizat de SC DRUM PROIECT SRL cu caracteristicile principale şi...

Consiliul Local Timișoara

326/26.07.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale"

26.07.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 326/26.07.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale" 26.07.2005 Hotararea Consiliului Local 326/26.07.2005 privind aprobarea Studiului de...
..., modificată; În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate "Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale", potrivit proiectului P06/11/2004...