keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

244/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială şi servicii", str. Grigore Alexandrescu, Timişoara

23.04.2019

... documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A...
... din data de 12.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-004943/28.03.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

351/06.07.2018 privind aprobarea documentelor pentru delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului de operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara

06.07.2018

... privire la dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul şi Studiu de Fezabilitate realizate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul...
... nivel național, regional, județean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş. ART.31 (1) Deşeurile vegetale provenite din grădini, curți şi alte spații verzi...

Consiliul Local Timișoara

223/19.06.2020 Privind aprobarea Caietului de sarcini cu anexele 1-4, a Acordului cadru, a Contractului subsecvent, a preţurilor unitare şi a cheltuielilor indirecte 5% şi a profitului 5% pentru servicii de "Întreţinere si amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă si canisitelor, tăieri de corectie, elagare si defrisare arbori din Zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timisoara", în vederea atribuirii către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

19.06.2020

... ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului și identificată în contract. 15.4. Persoana desemnată de către prestator trebuie să îndeplineacă cumulativ cerințele impuse (studii, vechime, alte abilității) prin caietul de sarcini...
... comparativă poate fi utilizată ca fiind un studiu intern (al serviciului), o proprie bază de date cu privire la prețurile practicate de societățile prestatoare de servicii de întreținere spații verzi și locuri de joacă. O prospectare a pieței corectă și...

Consiliul Local Timișoara

135/24.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de navigaţie pe Canalul Bega şi semnalizarea canalului, lucrările topografice şi batimetrice

24.04.2017

... pe canalul Bega. În perioada 2000 - 2002 s-a realizat un studiu de fezabilitate, în urma unui parteneriat public privat, privind reabilitarea canalului Bega. În anul 2008 Direcţia Apelor Banat (DAB) a reuşit demararea lucrărilor de curăţare a...

Consiliul Local Timișoara

251/27.06.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara"

27.06.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 251/27.06.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" 27.06.2017 Hotararea...
... Consiliului Local 251/27.06.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" Consiliul Local al Municipiului...