keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

471/26.09.2019 privind achiziţia serviciilor pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara

26.09.2019

... corecție, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public din Municipiul Timişoara I. INTRODUCERE Prezentul studiu de fundannentare urmăreşte necesitatea, oportunitatea şi fezabilitatea tehnica si financiara in ceea ce priveste delegarea prin...
... şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 531/2014; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze...

Consiliul Local Timișoara

163/23.10.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire depozit materiale de constructii, birouri, showroom, imprejmuire si acces auto", Calea Buziasului nr. 85, Timişoara

23.10.2012

... temporare pentru extinderea zonei industriale, până la întocmirea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism P.U.Z. respectiv P.U.D. - Până la elaborarea studiului de fezabilitate pentru inelul V în noua variantă, se instituie un regim de interdicţie...
... Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2012-016724/ 26.09.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

319/29.07.2008 privind aprobarea Adaptării Strategiei Locale de alimentare cu energie termică a consumatorilor din Municipiul Timişoara racordaţi la sistemul centralizat la cerinţele Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort " ( fost program - "Termoficare 2006 - 2009 calitate şi eficienţă )

29.07.2008

... hotărâre. Art. 2: Până la data de 30 septembrie 2008, autoritatea administraţiei publice locale împreună cu S.C. COLTERM S.A. va comanda reactualizarea Studiului de Fezabilitate conform ultimelor reglementări legale cu termenul de finalizare 31.12.2008. Art...
... capitolului IV din Anexă prin care autorităţile administraţiei publice locale elaborează Strategia de alimentare cu energie termică, aprobată prin hotărâre a consiliului local, precum şi studii de fezabilitate necesare investiţiilor. Având în vedere condiţiile...

Consiliul Local Timișoara

454/21.11.2017 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timisoara

21.11.2017

... dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul şi Studiu de Fezabilitate realizate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul Timiş...
... nivel naţional, regional, judeţean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş. ART. 31 (1) Deşeurile vegetale provenite din grădini, curţi şi alte spaţii verzi...

Consiliul Local Timișoara

223/29.06.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.06.2010

... 127,84 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 604,00 0,00 0,00 0,00 0.00 604.00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de inveştitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 601,00 Stema...
... anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 14456/16.06.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

334/28.09.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

28.09.2010

... fezabilitate, a 604,00 0.00 0,00 0,00 0.00 604,00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 601,00 601 aa) Stema oficiala a municipiului Timisoara 3,00 3,00 | Cheltuieli de expertiza...
... anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 22435/20.09.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul dr. ing.Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie...

Consiliul Local Timișoara

440/20.12.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

20.12.2010

... prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 604.00 proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 601.00 601.00 Stema oficiata a municipiului Timisoara 3.00 3.00...
... independente şi alte investiții 2,261.53 0.00 0.00 0.00 0.00) 2,261,53 Dotări independente 1,335.78 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,335.78 Dotări Primărie 907.94 0.00 907.94 Dotari Direcţia Fiscală 427.84 427.84 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de...

Consiliul Local Timișoara

61/27.03.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

27.03.2007

... 42.02.04 0,00 Planuri si regulamente de urbanism 96 42.02.05 0,00 Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi 97 42.02.06 0,00 Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 98 42.02.07...
... 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2007-6366/19.03.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...

Consiliul Local Timișoara

222/23.04.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investitiei pentru obiectivul „DALI +PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu) Nr. 2, jud. Timis"

23.04.2019

... realizarea uniu studiu de fezabilitate urmand a iesi la licitatie in anul 2013 — lucrare castigata de catre firma S.C. Prompt S.A. 2015 Firma S.C. Prompt S.A. intra in insolventa — lucrarile de extindere fiind sistate. 2015/ prezent In urma...
... unei porțiuni de fundații ale corpului C3, duc la necesitatea realizării unor lucrări de reparații capitale asupra celor doua corpuri studiate — C3, respectiv C4. Prezent Încep lucrările de realizare a studiului de fezabilitate pentru consolidarea...

Consiliul Local Timișoara

320/31.07.2020 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, respectiv forma actualizată a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara"

31.07.2020

... S.R.L. PROIECTANT GENERAL str.Circumvalațiunii, nr. 39, sc. C, ap. 14 Timișoara FAZA DE PROIECTARE Studiu de fezabilitate [S.F.] PROIECT NR. 122018 DATA ELABORĂRII , PROIECTULUI lunile: 2018 CONTRACT NR. 17 din 02.03.2018 A. Situația existentă şi...
..., liceu. Necesitatea acestui studiu rezultă din constatările făcute în urma unei analize cu privire la condițiile actuale pe care Centrul Pedagogic Waldorf le poate oferi elevilor săi. Momentan, centrul pune la dispoziţia elevilor din Timișoara spaţii...

Consiliul Local Timișoara

306/30.05.2013 privind aprobarea Manualului de Proceduri a programului "Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei, Infrastructură Municipală Fază II "

30.05.2013

... Referatul nr. SC2013-12855/09.05.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... 2013 Lista Tabelelor şi Figurilor Tabelul şi Figura 1: Informaţii, Aplicare şi Acord Preliminar de Cooperare ........................................ 15 Tabelul şi Figura 2: Evaluări de Fezabilitate...

Consiliul Local Timișoara

630/28.11.2018 privind vanzarea boxei U5, situata la demisolul imobilului din Timisoara, str. Patriarh Miron Cristea nr. 15

28.11.2018

... pentru obţinerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză sau o cercetare stiinţifică necesară pentru a fi...
... ultimilor 8 ani, în schimb în provincie livrările au ajuns la 93.000 metri pătrați pe fondul activității record din Timişoara (42.000 mp), conform studiului. Tranzacţii majore de închiriere însumând 460.000 mp au fost semnate la nivel naţional, cu...

Consiliul Local Timișoara

287/29.07.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.07.2010

... Fiscala 427,84 427,84 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 804.00 0.00 0.00 000 0.00 504.00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor ! ! de investiții Sistem infogeografic de administrare a...
... anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 17499 / 21.07.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

83/09.03.2010 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010

09.03.2010

... 0,00 0,00 0,00; 2.006,90 Dotări independente 986,87 0,00 0,00 0,00 986,87 Dotări Primărie 859,03 0,00 859,03 Dotari directia Fiscala 127,84 127,84 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 604,00 0,00...
... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010-4581/25.02.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

403/16.11.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

16.11.2010

... studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 604,00 604,00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 601,00 601,00 Stema oficiala a municipiului Timisoara 3,00 3,00...
... anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 26674 / 05.11.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

107/27.03.2012 privind aprobarea Procesului verbal 661/26.10.2011 al Comisiei de control numită prin Decizia nr. 178/18.03.2011 a Directorului General al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Raportului de evaluare a materialor rămase pe stoc, atribuirii în folosinţa gratuită a Regiei Autonome de Transport Timişoara, valorificării şi vânzării unor materiale şi împuternicirea Regiei Autonome de Transport Timişoara pentru recuperarea valorii materialelor neutilizabile

27.03.2012

... pozitii de inventar în valoare totala de 3.668.539,08 lei au fost : faptul ca la baza stabilirii necesait ului: de materiale si a cantitatilor de crari nu au stat proiecte tehnice de detaliu ci evaluarile din studiul de fezabilitate - "achizitionarea...
... materialelor neutilizabile Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2012-6935/16.03.2012 - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie...

Consiliul Local Timișoara

375/26.09.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

26.09.2006

... – Serviciul Administrare Mediu Urban prin care se solicita transferul sumei de 130 mii lei de la cheltuieli materiale la cheltuieli de capital pentru studiul de Fezabilitate pentru „Reamenajarea si modernizarea Parcul Botanic” in cadrul subcapitolului...
... anul 2006 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2006-18248/15.09.2006 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

322/14.06.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA

14.06.2019

.... Aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2019 6. Informare privind stadiul achizitiei de certificate EUA pentru conformarea 2018 7. Aprobare privind realizarea unui Studiu de Fezabilitate pentru „Eficientizarea sistemului de producere...
... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

162/10.05.2016 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii

10.05.2016

... efectuarea lucrarilor de investitii, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitară; 6. Sa aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea dotarilor publice aferente serviciilor publice delegate; 7. Sa finanteze...
... sale; h) sa coreleze programele de dezvoltare economico-sociala a orasului si de amenajare a teritoriului, cu efectuarea lucrarilor de investitii, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitară; i) sa aprobe studiile de fezabilitate privind...

Consiliul Local Timișoara

502/22.10.2013 privind aprobarea Programului de restructurare pentru anii 2013-2014 al Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA

22.10.2013

... asigurarea si a celei de a doua deschideri a barajului in caz de necesitate. In anul 1993 a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru retehnologizarea amenajarii hidro veche C.H.E. Timisoara- Bega. In paralel cu lucrarile in amonte s-au desfasurat si...
... de Protectia Mediului privind ernisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei în alimentarea cu caldura urbana”. Studiul de Fezabilitate intocmit in acest scop prevede modernizarea intregului sistem pana in 31.12.2012, valoarea totala a...

Consiliul Local Timișoara

131/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207)

31.03.2020

... transparenta a norilor de 0.342. 2.4. CIRCULATIA Pentru deservirea rutieră a viitoarelor locuinţe, se va realiza accesul din DN 6 – conform Studiilor de Fundamentare pentru Planul Urbanistic General al com. Ghiroda si conform Studiului de Fezabilitate...
... Studiilor de Fundamentare pentru Planul Urbanistic General al com. Ghiroda si conform Studiului de Fezabilitate aflat in lucru pentru DN6, acesta va avea 3 benzi pe sens, intre strazile Bobalna si Victoria, si cel putin o intersectie majora la strada...

Consiliul Local Timișoara

274/14.05.2013 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de serviciu şi a Caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara

14.05.2013

... documentaţiei de atribuire - stabilirea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune. Studiul de fundamentare s-a axat pe analiza unor elemente relevante în care se includ: -aspecte generale -fezabilitate tehnică...
... -fezabilitatea economică şi financiară -aspecte de mediu -aspecte sociale - aspecte instituţionale. I. Iniţierea delegării de gestiune Iniţierea delegării de gestiune trebuie să aibă la bază un studiu de fundamentare efectuat în prealabil, de către...

Consiliul Local Timișoara

291/30.05.2013 privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de serviciu şi a Caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara

30.05.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 291/30.05.2013 privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de serviciu şi a Caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului...
... public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara 30.05.2013 Hotararea Consiliului Local 291/30.05.2013 privind aprobarea Studiului...

Consiliul Local Timișoara

391/17.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi locuire colectiva în regim de înălţime S+P+6E+Er", Str. Bujorilor, nr. 160, Timişoara

17.07.2018

... servituţi de utilitate publică. 8 Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare...
..., necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică. Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza...