keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

298/16.12.2003 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE INTERSECŢIE STR. GHE.LAZĂR - CAL.CIRCUMVALAŢIUNII

16.12.2003

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 298/16.12.2003 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE INTERSECŢIE STR. GHE.LAZĂR - CAL.CIRCUMVALAŢIUNII 16.12.2003 Hotararea Consiliului Local 298/16.12.2003 privind aprobarea Studiului de...
... publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare intersecţie str.Gh.Lazăr - cal. Circumvalaţiunii",conform Proiectului nr. AP 0308 ,întocmit de S.C. AGHI PROIECT S.R.L., în valoare de...

Consiliul Local Timișoara

210/27.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor"

27.05.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 210/27.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor" 27.05.2016 Hotararea Consiliului Local 210/27.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
.../2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru...

Consiliul Local Timișoara

55/28.09.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare str. Independenţei + str. Drubeta"

28.09.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 55/28.09.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare str. Independenţei + str. Drubeta" 28.09.2004 Hotararea Consiliului Local 55/28.09.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
...: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare str. Independenţei + str. Drubeta" cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre...

Consiliul Local Timișoara

22/25.01.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "POD UZINA DE APĂ, TIMIŞOARA"

25.01.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 22/25.01.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "POD UZINA DE APĂ, TIMIŞOARA" 25.01.2005 Hotararea Consiliului Local 22/25.01.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "POD UZINA DE APĂ, TIMIŞOARA...
...; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Pod Uzina de Apă, Timişoara", conform proiectului nr. 444/2003 întocmit de SC DRUM PROIECT SRL, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în...

Consiliul Local Timișoara

346/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"

31.07.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 346/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare" 31.07.2015 Hotararea Consiliului Local 346/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul...
... locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Podul...

Consiliul Local Timișoara

262/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. prof. Mircea Neamţu"

30.06.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 262/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. prof. Mircea Neamţu" 30.06.2009 Hotararea Consiliului Local 262/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str...
... Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,"Amenajare strada prof. Mircea Neamţu", întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., conform contractului de proiectare nr. 10 / 13.01.2009 , cu caracteristicile principale şi...

Consiliul Local Timișoara

486/23.05.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE STRADA PRAYER"

23.05.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 486/23.05.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE STRADA PRAYER" 23.05.2000 Hotararea Consiliului Local 486/23.05.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE...
... administraţia publică locală, republicată; În temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA...

Consiliul Local Timișoara

83/26.10.2000 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE PIAŢA TRAIAN" - TIMIŞOARA

26.10.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 83/26.10.2000 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE PIAŢA TRAIAN" - TIMIŞOARA 26.10.2000 Hotararea Consiliului Local 83/26.10.2000 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE PIAŢA...
... privind administraţia publică locală, republicată; În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " MODERNIZARE PIAŢA TRAIAN...

Consiliul Local Timișoara

275/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Circumvalaţiunii"

06.06.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 275/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Circumvalaţiunii" 06.06.2006 Hotararea Consiliului Local 275/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de...
... a S.C. COLTERM S.A. prin care se înaintează spre aprobare studiul de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Circumvalaţiunii"; Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele...

Consiliul Local Timișoara

276/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Lipovei"

06.06.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 276/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Lipovei" 06.06.2006 Hotararea Consiliului Local 276/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... care se înaintează spre aprobare studiul de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Lipovei"; Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr...

Consiliul Local Timișoara

277/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Steaua"

06.06.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 277/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Steaua" 06.06.2006 Hotararea Consiliului Local 277/06.06.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
.... prin care se înaintează spre aprobare studiul de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Steaua"; Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de...

Consiliul Local Timișoara

553/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)"

16.12.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 553/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)" 16.12.2008 Hotararea Consiliului Local 553/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)" din municipiul Timişoara conform Devizului general întocmit de SC...

Consiliul Local Timișoara

74/01.03.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare conducte apă strada Uzinei"

01.03.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 74/01.03.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare conducte apă strada Uzinei" 01.03.2011 Hotararea Consiliului Local 74/01.03.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare...
...; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Reabilitare conducte apă strada Uzinei", întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., conform proiectului P 02/2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici...

Consiliul Local Timișoara

46/24.07.2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajare geometrie intersecţie P-ţa Bălcescu"

24.07.2012

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 46/24.07.2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajare geometrie intersecţie P-ţa Bălcescu" 24.07.2012 Hotararea Consiliului Local 46/24.07.2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
..., republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reamenajare geometrie intersecţie P-ţa Bălcescu", întocmit de S.C. TRISKELE S.R.L., conform Comenzii nr. 811/28.12.2009, cu caracteristicile...

Consiliul Local Timișoara

239/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă - cartier Kuntz"

22.04.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 239/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă - cartier Kuntz" 22.04.2008 Hotararea Consiliului Local 239/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele...
... art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă - cartier Kuntz", potrivit proiectului P01/2008 întocmit de SC DELTA...

Consiliul Local Timișoara

222/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele apa - Cartier Plopi"

26.05.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 222/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele apa - Cartier Plopi" 26.05.2009 Hotararea Consiliului Local 222/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele...
...; În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi retele apa - Cartier Plopi", potrivit proiectului nr. P02/2009...

Consiliul Local Timișoara

198/26.04.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,"Sistem major canal - cartier Plopi"

26.04.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 198/26.04.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,"Sistem major canal - cartier Plopi" 26.04.2005 Hotararea Consiliului Local 198/26.04.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,"Sistem major...
... administraţia publică locală, modificată; HOTARASTE Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate ,"Sistem major canal - cartier Plopi" potrivit proiectului P06/2004 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face...

Consiliul Local Timișoara

159/18.05.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate ,,Extindere reţea canal -strada Agricultorilor"

18.05.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 159/18.05.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate ,,Extindere reţea canal -strada Agricultorilor" 18.05.2004 Hotararea Consiliului Local 159/18.05.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate...
... cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate ,,Extindere...

Consiliul Local Timișoara

247/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare şi extindere Calea Torontalului"

22.04.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 247/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare şi extindere Calea Torontalului" 22.04.2008 Hotararea Consiliului Local 247/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... privind administraţia publică locală, republicată şi modificată. HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,"Modernizare şi extindere Calea Torontalului", întocmit de S.C. ALDOR S.R.L., conform contractului de...

Consiliul Local Timișoara

56/28.09.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE STR.I.NEMOIANU + STR.FERDINAND + BLV. 16 DECEMBRIE"

28.09.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 56/28.09.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE STR.I.NEMOIANU + STR.FERDINAND + BLV. 16 DECEMBRIE" 28.09.2004 Hotararea Consiliului Local 56/28.09.2004 privind aprobarea Studiului de...
... administraţia publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare str. I. Nemoianu + str. Ferdinand + blv. 16 Decembrie" cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici...

Consiliul Local Timișoara

129/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică zona Campus Universitar"

30.11.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 129/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică zona Campus Universitar" 30.11.2004 Hotararea Consiliului Local 129/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... SA prin care se solicită aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică zona Campus Universitar"; Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de...

Consiliul Local Timișoara

136/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Bucovinei"

30.11.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 136/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Bucovinei" 30.11.2004 Hotararea Consiliului Local 136/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... COLTERM SA prin care se solicită aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Bucovinei"; Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată...

Consiliul Local Timișoara

436/29.11.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare blv. L. Rebreanu - I. Bulbuca"

29.11.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 436/29.11.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare blv. L. Rebreanu - I. Bulbuca" 29.11.2005 Hotararea Consiliului Local 436/29.11.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare...
... privind administratia publică locală, modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare blv. L. Rebreanu - I. Bulbuca", conform proiectului întocmit de SC APECC SRL , cu caracteristicile...

Consiliul Local Timișoara

420/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BASTILIA, INTR.FORTĂREŢEI, STR. ZURICH"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 420/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BASTILIA, INTR.FORTĂREŢEI, STR. ZURICH" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 420/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate...
... temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată de Legea nr.286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Bastilia, intr.Fortăreţei, str.Zurich...

Consiliul Local Timișoara

488/10.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor"

10.10.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 488/10.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor" 10.10.2014 Hotararea Consiliului Local 488/10.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Lărgire la 4 benzi...
... alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor", întocmit de S.C. ROUTE CONSULT...