keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Eroilor"

31.07.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Eroilor" 31.07.2015 Hotararea Consiliului Local 345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Eroilor...
... modificată; În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor", întocmit...

Consiliul Local Timișoara

40/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Anul 1848"

15.02.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 40/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Anul 1848" 15.02.2011 Hotararea Consiliului Local 40/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Anul 1848...
... Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare strada Anul 1848", întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 24/22.01.2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici...

Consiliul Local Timișoara

41/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman"

15.02.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 41/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman" 15.02.2011 Hotararea Consiliului Local 41/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada...
... Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman", întocmit de S.C. BETARMEX S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 26/22.01.2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii...

Consiliul Local Timișoara

395/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Musicescu"

27.10.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 395/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Musicescu" 27.10.2009 Hotararea Consiliului Local 395/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Musicescu...
... aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare strada Musicescu", întocmit de S.C. ALDOR S.R.L., conform contractului de proiectare nr. 28/13.02.2009, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici...

Consiliul Local Timișoara

25/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Ion Neculce"

26.01.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 25/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Ion Neculce" 26.01.2010 Hotararea Consiliului Local 25/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Ion...
...: Se aprobă Studiul de Fezabilitate nr.145-P68/2009 pentru obiectivul de investiţii ,"Amenajare strada Ion Neculce", întocmit de S.C. ROUTECONSULT S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 145 / 15.09.2009 cu caracteristicile principale şi...

Consiliul Local Timișoara

177/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "MODERNIZARE STR. TRAIAN VUIA"

21.12.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 177/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "MODERNIZARE STR. TRAIAN VUIA" 21.12.2004 Hotararea Consiliului Local 177/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "MODERNIZARE STR. TRAIAN...
... Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare str. Traian Vuia", conform proiectului întocmit de S.C. TRISKELE S.R.L., cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă...

Consiliul Local Timișoara

179/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "MODERNIZARE STRADA CASSIAN MUNTEANU"

21.12.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 179/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "MODERNIZARE STRADA CASSIAN MUNTEANU" 21.12.2004 Hotararea Consiliului Local 179/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "MODERNIZARE...
... Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare strada Cassian...

Consiliul Local Timișoara

405/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BERZEI"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 405/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BERZEI" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 405/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BERZEI...
... publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006. HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Berzei", conform proiectului nr.W-3306 întocmit de SC CosMun West SRL, cu caracteristicile principale şi...

Consiliul Local Timișoara

410/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BANUL SEVERINULUI"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 410/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BANUL SEVERINULUI" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 410/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BANUL...
....215/2001 privind administratia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare Banul Severinului", conform proiectului nr. W-3606 întocmit...

Consiliul Local Timișoara

408/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA VERONICA MICLE"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 408/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA VERONICA MICLE" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 408/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA...
.../2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Veronica Micle", conform proiectului nr.W-3506 întocmit de SC...

Consiliul Local Timișoara

361/25.10.2011 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apa"

25.10.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 361/25.10.2011 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apa" 25.10.2011 Hotararea Consiliului Local 361/25.10.2011 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apa" Consiliul...
... actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Pod Uzina de Apa", întocmit de S.C. APECC S.R.L., conform Contractului de prestare de servicii nr. 40/13.05.2009, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi...

Consiliul Local Timișoara

211/24.04.2012 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman"

24.04.2012

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 211/24.04.2012 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman" 24.04.2012 Hotararea Consiliului Local 211/24.04.2012 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare...
... Timişoara nr.41/15.02.2011 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman". Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei...

Consiliul Local Timișoara

417/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 417/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 417/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE...
... Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii fezabilitate "Amenajare str.Grigore Alexndrescu", conform...

Consiliul Local Timișoara

261/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Edgar Quinet"

30.06.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 261/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Edgar Quinet" 30.06.2009 Hotararea Consiliului Local 261/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Edgar...
... aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,"Amenajare strada Edgar Quinet", întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., conform contractului de proiectare nr. 242-23.12.2008 , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico...

Consiliul Local Timișoara

418/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. JOSE SILVA"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 418/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. JOSE SILVA" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 418/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. JOSE SILVA...
... privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare Strada Jose Silva", conform proiectului nr. SC 2006 - 13152/542 întocmit de...

Consiliul Local Timișoara

319/29.07.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Petuniei - Magnoliei"

29.07.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 319/29.07.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Petuniei - Magnoliei" 29.07.2010 Hotararea Consiliului Local 319/29.07.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona...
...; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare zona Petuniei - Magnoliei", întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 23/22.01.2010 cu caracteristicile principale şi...

Consiliul Local Timișoara

522/14.11.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE PIAŢA HUNEDOARA"

14.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 522/14.11.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE PIAŢA HUNEDOARA" 14.11.2006 Hotararea Consiliului Local 522/14.11.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE PIAŢA HUNEDOARA...
... şi completată prin Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare Piaţa Hunedoara", conform proiectului nr. W-5606/oct. 2006 întocmit de SC COSMUN WEST SRL , cu caracteristicile...

Consiliul Local Timișoara

402/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. General Stavrescu"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 402/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. General Stavrescu" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 402/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str...
....215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str. General Stavrescu", conform proiectului nr. SC 2006...

Consiliul Local Timișoara

403/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. PIUS BRÂNZEU"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 403/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. PIUS BRÂNZEU" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 403/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. PIUS...
... administratia publică locală, modificată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Pius Brânzeu", conform proiectului nr. SC 2006 - 8670/539 întocmit de SC APECC SRL , cu...

Consiliul Local Timișoara

396/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apă"

27.10.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 396/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apă" 27.10.2009 Hotararea Consiliului Local 396/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apă" Consiliul Local al...
... Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,"Pod Uzinz de Apă", întocmit de S.C. APECC S.R.L., conform contractului de proiectare nr. 40 / 13.05.2009 , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care...

Consiliul Local Timișoara

416/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA BÂRZAVA"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 416/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA BÂRZAVA" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 416/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA BÂRZAVA...
... administraţia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Bârzava", conform proiectului nr. 6058 - D - 2006 întocmit de SC SEARCH CORPORATION BUCUREŞTI...

Consiliul Local Timișoara

415/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. ANIŞOARA ODEANU"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 415/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. ANIŞOARA ODEANU" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 415/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR...
.../2001 privind administraţia publică locală, modiifcată şi completată de Legea nr. 286/2006 HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Anişoara Odeanu", conform proiectului nr.SC2006-8669/544...

Consiliul Local Timișoara

556/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Modernizarea Parcului Vasile Pârvan"

16.12.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 556/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Modernizarea Parcului Vasile Pârvan" 16.12.2008 Hotararea Consiliului Local 556/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Modernizarea...
... publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Vasile Pârvan" din municipiul Timişoara conform Devizului general întocmit de SC ATELIER FOAIE VERDE...

Consiliul Local Timișoara

554/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Modernizarea Parcului Mocioni (ILSA)"

16.12.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 554/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Modernizarea Parcului Mocioni (ILSA)" 16.12.2008 Hotararea Consiliului Local 554/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Modernizarea...
... publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Mocioni (ILSA)" din municipiul Timişoara,conform Devizului general întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi...

Consiliul Local Timișoara

298/16.12.2003 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE INTERSECŢIE STR. GHE.LAZĂR - CAL.CIRCUMVALAŢIUNII

16.12.2003

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 298/16.12.2003 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE INTERSECŢIE STR. GHE.LAZĂR - CAL.CIRCUMVALAŢIUNII 16.12.2003 Hotararea Consiliului Local 298/16.12.2003 privind aprobarea Studiului de...
... publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare intersecţie str.Gh.Lazăr - cal. Circumvalaţiunii",conform Proiectului nr. AP 0308 ,întocmit de S.C. AGHI PROIECT S.R.L., în valoare de...