keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

695/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare"

20.12.2018

... Adresa: Str. Simion Bărnuţiu nr. 21, Timişoara, județ Timiş. FAZA DE PROIECTARE Studiu de fezabilitate PROIECT NR. 537/2018 _- DATA ELABORĂRII PROIECTULUI Decembrie 2018 CONTRACT NR: 124/12.10.2018 L Siftaţia existentă și necesitatea reslizării...
... din România. II. Descrierea investiţiei In cadrul studiului de fezabilitate au fost prezentate două soluţii tehnice pentru asigurarea cu energie electrică şi încălzire/răcire pentru realizarea investiţiei, Astfel scenariul recomandat este prezentat...

Consiliul Local Timișoara

693/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional"

20.12.2018

... adaptări pentru nevoilor persoanelor cu dizabilităţi. 2 Documentaţia studiului de fezabilitate a fost contractată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico- economice aferente...
... Bogdăneştilor, C.F. nr. 446961 BENEFICIAR: Municipiul Timişoara PROIECTANT GENERAL SC PRODAO-ING SRL Adresa: Str. Simion Bărnuţiu nr. 21, Timişoara, județ Timiş. FAZA DE PROIECTARE Studiu de fezabilitate PROIECT NR. 538/2018 DATA ELABORĂRII PROIECTULUI...

Consiliul Local Timișoara

690/20.12.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 42/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil B-dul Take Ionescu nr. 11-13"

20.12.2018

.... Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 2.707,03 514,34 3.221,37 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor 1.353,52 257,17 1.610,69 3.5.5...
.... Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 2.707,03 514,33 3.221,36 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor...

Consiliul Local Timișoara

680/12.12.2018 privind aprobarea Planului local de masuri al Municipiul Timisoara pentru integrarea minoritatii rome aferent anului 2019

12.12.2018

... certificatul de urbanism, normativele de proiectare și propunerile proiectantului, și se definitivează numai după aprobarea prin HCL a studiului de fezabilitate care este în curs de elaborare.  -un părculet cu suprafaţa de 995 mp;  -spaţii şi locuri urbane...
... certificatul de urbanism, normativele de proiectare și propunerile proiectantului, și se definitivează numai după aprobarea prin HCL a studiului de fezabilitate care este în curs de elaborare.  spaţii şi locuri urbane de odihnă, relaxare şi recreere prin...

Consiliul Local Timișoara

677/12.12.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 60/23.02.2018 cu modificarile si completarile aduse prin Hotararea Consiliului Local nr. 218/24.04.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31"

12.12.2018

... 15.000,00 2.850,00 17.850,00 3.4.2. Certificarea finala 3.198,00 607,62 3.805,62 3.5 Proiectare 51.292,80 9.745,63 61.038,43 3.5.1. Tema de proiectare - - - 3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - - 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare...
... - - - 3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - - 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 19.797,00 3.761,43 23.558,43 3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor...

Consiliul Local Timișoara

673/12.12.2018 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Modernizarea strazilor din piatra cubica din Timisoara"

12.12.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 673/12.12.2018 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Modernizarea strazilor din piatra cubica din Timisoara" 12.12.2018 Hotararea...
... Consiliului Local 673/12.12.2018 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Modernizarea strazilor din piatra cubica din Timisoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in...

Consiliul Local Timișoara

654/12.12.2018 privind completarea denumirii Hotararii Consiliului Local nr.202/24.04.2018 cu denumirea Hotararii Consiliului Local nr.68/23.02.2018, respectiv cu titlul Proiectului nr.161/1/2017, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Maslinului nr.11, sc A+B", in etapa precontractuala

12.12.2018

... 0,00 0,00 0,00 S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/1 / 2017 REABILITARE TERMICĂ IMOBIL ÎN STR. MĂSLINULUI NR. 11, SC. A+B Proiect nr. 161/1 / 2017 – faza D.A.L.I. 8 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor...
... 3.570,00 3.5. Proiectare 11.763,16 2.235,00 13.998,16 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.518,95...

Consiliul Local Timișoara

653/12.12.2018 privind corelarea denumirii Hotararii Consiliului Local nr. 75/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Cernauti, nr. 10, 12, 14", cu titlul Proiectului nr. 161/2/ 2017 "Reabilitare termica 3 blocuri S+P+4E" in etapa precontractuala

12.12.2018

.... Proiectare 12.620,86 2.397,96 15.018,83 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.650,90 313,67...
... 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.650,90 313,67 1.964,57 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor...

Consiliul Local Timișoara

651/12.12.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Rasaritului nr. 5", in etapa precontractuala

12.12.2018

... prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 821,05 156,00 977,05 S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 161/7 / 2017 REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR...
... 1.373,10 8.599,94 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 821,05 156,00 977,05 3.5.4. Documentațiile...

Consiliul Local Timișoara

650/12.12.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str.Arges nr. 4", in etapa precontractuala

12.12.2018

... 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.040,98 197,79 1.238,77 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor...
... proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.040,98 197,79 1.238,77 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea...

Consiliul Local Timișoara

649/12.12.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil, Intrarea Topologului nr.5, sc. A+B", in etapa precontractuala

12.12.2018

... 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 0,00 0,00 0,00 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor...
..., inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CDD 2018 - 525/13.11.2018; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si...

Consiliul Local Timișoara

648/12.12.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Intrarea Topologului nr. 1, sc. A", in etapa precontractuala

12.12.2018

... 1.380,34 8.645,31 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 826,92 157,11 984,03 3.5.4. Documentațiile...
.... Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 826,92 157,11 984,03 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor...

Consiliul Local Timișoara

641/28.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă activităţi economice cu caracter industrial, instituţii şi servicii publice", Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timisoara

28.11.2018

... valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică.  Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face...
... - Hotărârea C.J.Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş, ce are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de...

Consiliul Local Timișoara

640/28.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er", Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara

28.11.2018

... şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică. 8 Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de...
...-014876, UR2018-017801/30.10.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, imozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

636/28.11.2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara" aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 472/15.12.2009

28.11.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 636/28.11.2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara" aprobat prin Hotararea Consiliului Local al...
... Municipiului Timisoara nr. 472/15.12.2009 28.11.2018 Hotararea Consiliului Local 636/28.11.2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara" aprobat...

Consiliul Local Timișoara

630/28.11.2018 privind vanzarea boxei U5, situata la demisolul imobilului din Timisoara, str. Patriarh Miron Cristea nr. 15

28.11.2018

... pentru obţinerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză sau o cercetare stiinţifică necesară pentru a fi...
... ultimilor 8 ani, în schimb în provincie livrările au ajuns la 93.000 metri pătrați pe fondul activității record din Timişoara (42.000 mp), conform studiului. Tranzacţii majore de închiriere însumând 460.000 mp au fost semnate la nivel naţional, cu...

Consiliul Local Timișoara

605/16.11.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara"

16.11.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 605/16.11.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara" 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 605/16.11.2018 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 025126/26.10.2018 privind oportunitatea...

Consiliul Local Timișoara

583/16.11.2018 privind aprobarea actualizarii devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului"

16.11.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 583/16.11.2018 privind aprobarea actualizarii devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului...
..." 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 583/16.11.2018 privind aprobarea actualizarii devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului...

Consiliul Local Timișoara

578/16.11.2018 privind aprobarea scoaterii din evidenţa contabilă a investiţiilor în curs nerealizate, conform reglementărilor în vigoare, promovate de către Serviciul Drumuri, Poduri şi Parcaje, Canalizare, Alimentare cu apă

16.11.2018

... investiţii Fântână ornamentală Canal Bega în municipiul Timişoara, respectiv întocmire Studiu de fezabilitate şi întocmire documentaţii necesare obţinerii avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism. Avizul emis de Autoritatea...
... Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 25391/30.10.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

564/30.10.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Amenajare INELUL II de circulatie, sector cuprins intre str. A. Demetriade si Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste Canalul Bega"

30.10.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 564/30.10.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Amenajare INELUL II de circulatie, sector cuprins intre str. A. Demetriade si Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier...
... si pod pietonal peste Canalul Bega" 30.10.2018 Hotararea Consiliului Local 564/30.10.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Amenajare INELUL II de circulatie, sector cuprins intre str. A. Demetriade si Bv...

Consiliul Local Timișoara

556/30.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

30.10.2018

... 3.266,51 b. Dotări independente Dotari Directia Fiscala Dotări Primărie c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.450,79 2.450,79...
... studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a Audit energetic++Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 ET+DALI+PT+DTACHDDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

533/24.10.2018 privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare pentru implementarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020"

24.10.2018

... noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii, precum şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare; Operatorul regional S.C. Aquatim...
...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, buget finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

512/24.10.2018 privind demararea procedurilor privind acceptarea donatiei terenului necesar pentru realizarea obiectivului de investitii Executie podet canal desecare CCP263 Str. D. Dinicu

24.10.2018

... fost aprobat Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii "Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. D. Dinicu”. Proiectul propune execuţia unei structuri de traversare a canalului CCP263 (podeţ) printr-o...
... realizarea obiectivului de investiţii "Execuţie podeţ canal desecare CCP263 Str. D Dinicu" Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre Prin HCL nr. 437/21.11.2017 a fost aprobat Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru...

Consiliul Local Timișoara

489/19.10.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II"

19.10.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 489/19.10.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul...
... Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind...

Consiliul Local Timișoara

483/19.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

19.10.2018

... studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 841,37 0,00 0,00 841,37 1.690,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 50,00 0,00 0,00 50,00 1.690,00 DALT+PT Reabilitare...
... Dotari invatamant prescolar 215,57 0,00 0.00 215,57 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 271,75 0,00 0,00 277,75 0,00 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere...