keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

160/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 348/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, Aleea Cascadei, nr. 1", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 600/16.11.2018

11.04.2019

... proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 2.178,95 414,00 2.592,95 S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/3...
... - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2019 - 7886/01.04.2019; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din...

Consiliul Local Timișoara

144/27.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Arieş, nr.20 ", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617/23.11.2018

27.03.2019

... 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 3.260,00 619,40 3.879,40 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii...
... 4.650,06 29.124,06 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 3.260,00 619,40 3.879,40 3.5.4...

Consiliul Local Timișoara

143/27.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Vasile Lucaci, nr.18 ", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/11.01.2019

27.03.2019

... prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 927,26 176,18 1.103,44 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor...
...: 181/4/ 2017 11 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 927,26 176,18 1.103,44 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii...

Consiliul Local Timișoara

142/27.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 34/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil, str. Martir Dumitru Juganaru, nr.13 ", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/11.01.2019

27.03.2019

... 15.256,51 2.898,74 18.155,25 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.709,93 324,89 2.034,81 3.5.4...
... 5.355,00 3.5. Proiectare 15.256,52 2.898,74 18.155,26 S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 181/3 / 2017 11 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație...

Consiliul Local Timișoara

141/27.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, str. Luminita Botoc, nr. 4", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/11.01.2019

27.03.2019

... prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 933,54 177,37 1.110,92 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor...
... prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 181/2 / 2017 11 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.059,27 201,26 1.260,53 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare...

Consiliul Local Timișoara

140/27.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil, str. Luminita Botoc, nr.2 ", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/11.01.2019

27.03.2019

... clădirilor la terminarea execuției lucrărilor 1.500,00 285,00 1.785,00 3.5. Proiectare 8.331,03 1.582,90 9.913,93 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de...
... terminarea execuției lucrărilor 1.500,00 285,00 1.785,00 3.5. Proiectare 8.331,03 1.582,90 9.913,93 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a...

Consiliul Local Timișoara

110/19.03.2019 privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Local nr. 489/19.10.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu si a indicatorilor tehnico-economici aferenti Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana - Etapa II"

19.03.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 110/19.03.2019 privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Local nr. 489/19.10.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu si a indicatorilor tehnico-economici aferenti...
..." 19.03.2019 Hotararea Consiliului Local 110/19.03.2019 privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Local nr. 489/19.10.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu si a indicatorilor tehnico-economici aferenti...

Consiliul Local Timișoara

107/19.03.2019 privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara"

19.03.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 107/19.03.2019 privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara...
..." 19.03.2019 Hotararea Consiliului Local 107/19.03.2019 privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

106/19.03.2019 privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara"

19.03.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 106/19.03.2019 privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara...
..." 19.03.2019 Hotararea Consiliului Local 106/19.03.2019 privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor...

Consiliul Local Timișoara

105/19.03.2019 privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul ,,Linie nouă de tramvai Solventul - Gara de Nord"

19.03.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 105/19.03.2019 privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul ,,Linie nouă de tramvai Solventul - Gara de Nord" 19.03.2019 Hotararea Consiliului Local 105...
.../19.03.2019 privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul ,,Linie nouă de tramvai Solventul - Gara de Nord" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive nr...

Consiliul Local Timișoara

104/19.03.2019 privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Stan Vidrighin - Timişoara"

19.03.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 104/19.03.2019 privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Stan Vidrighin...
... - Timişoara" 19.03.2019 Hotararea Consiliului Local 104/19.03.2019 privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Stan Vidrighin...

Consiliul Local Timișoara

101/12.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan - Mureş - Florin Medeleţ, Timişoara

12.03.2019

... PTT6 PTT5 PTT4 PTT8 R20.00 St r. F lo rin M ED EL ET N Bulevardul Sudului conform Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Modernizare si extindere B-dul Sudului" aprobat prin HCL nr.26/26.01.2010 Teren Studiat Teren in curs de...
.... pl.: Proiectant: Verificat: Desenat: Proiectat: Sef proiect: arh. Tiron Andrei Denumire proiect: Studiu Fezabilitate Bulevardul Sudului Data:20/12/2018 Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas Denumire planşa: S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L...

Consiliul Local Timișoara

95/12.03.2019 privind modificarea si corelarea denumirii Hotararii Consiliului Local nr. 700 / 20.12.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu, cladire P+2E" prin modificarea denumirii obiectivului in "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, cladire P+2E" precum si modificarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investitiei conform aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018

12.03.2019

... proiectare 0.00 0.00 352 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 28,800.00, 5,472.00 interventii si deviz general 354 Documentatie tehnice necesare in vederea obiinerii 0.00 0.00 avizelor...
... incarcarii din zapada pe sol avind IMR=100ani, So,k=1.5 KN/m² Vant: • viteza caracteristica avand T=50 ani, V=33 m/s presiunea de referinta avantului, q=0,7 kPa Localitate Timisoara, Jud. Timis: • zona climatica: zona II cu Te= -15°C; c) Studii de...

Consiliul Local Timișoara

92/12.03.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu-Aristide Demetriade,,

12.03.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 92/12.03.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu-Aristide Demetriade,, 12.03.2019 Hotararea Consiliului Local 92/12.03.2019...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu-Aristide Demetriade,, Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-5745/08.03.2019...

Consiliul Local Timișoara

91/12.03.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul ,,Linie noua de tramvai Solventul - Gara de Nord"

12.03.2019

... din fonduri publice, studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate...
... realizarea studiului de fezabilitate s-a realizat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri...

Consiliul Local Timișoara

70/04.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara - Calea Bogdăneştilor "

04.03.2019

...; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică elaborată la faza Studiu de Fezabilitate (S.F.), pentru investiţia: "Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara - Calea Bogdăneştilor...
... semnătură tel. 0723.235.329 DATA ELABORĂRII: NOIEMBRIE 2018 NUMĂR PROIECT: 532/2018 FAZA DE PROIECTARE: STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.) 1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca...

Consiliul Local Timișoara

40/05.02.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza S.F., a indicatorilor tehnico-economici şi a Anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " CONSTRUIRE CORP P+1E LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13", Timişoara, str.G. Muzicescu nr. 14

05.02.2019

... locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza - Studiu de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie "SF+PT CONSTRUIRE CORP P+1E LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13", Timişoara, str. G. Muzicescu nr...
...” S.F. (STUDIU DE FEZABILITATE) MUNICIPIUL TIMIŞOARA MUNICIPIUL TIMIȘOARA Judeţul Timiș, Municipiul Timişoara, Str.Muzicescu nr.14 S.C. METALLIC EYE S.R.L, Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda, str. Intrarea Rozelor nr. 6- 8, jud. Timis C.U.I. RO31104230, O.R.C...

Consiliul Local Timișoara

30/05.02.2019 pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare şi Contractul Cadru

05.02.2019

... Fezabilitatea financiară Accesibilitatea achiziţiei Durata contractului Aspecte referitoare la mediu Aspecte sociale Aspecte instituţionale Concluzii Cap.II. Aspecte generale ale studiului 2.1 Obiectivele şi cerinţele studiului Prin prezentul studiu...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 30/05.02.2019 pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public...

Consiliul Local Timișoara

15/11.01.2019 privind aprobarea depunerii de catre Municipiul Timisoara a unei cereri de finantare in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet

11.01.2019

... integranta din prezenta hotarare. Art.4: Se aproba Studiul de fezabilitate al Proiectului "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA", pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier...
... imobilul aflat în proprietatea/administrarea municipiului. Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii pe care îl propunem a fi accesat prin cererea de finanțare trebuie realizat conform cerințelor Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind...

Consiliul Local Timișoara

845/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul"

20.12.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 845/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul" 20.12.2018 Hotararea Consiliului Local 845/20.12.2018 privind aprobarea Studiului...
... privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii "Construire Pod peste Bega -str. Jiul...

Consiliul Local Timișoara

717/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „ DALI +PT -Reabilitare faţadă şi şarpantă (toate faţadele) Colegiu I.C. Bratianu " , P-ţa Huniade nr. 2

20.12.2018

... proiectare 0,00 0,00 0,00 [3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor 10 636,00 2 020,84| 12656,84 |de intervenții și deviz general 3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea...
... clădirilor 3.5 Proiectare 294 636,00 55 980,84 350 616,84, 3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0.00 0,00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0.00 0,00 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor 10 636,00! 2 020,84 12 656,84 |de intervenții...

Consiliul Local Timișoara

707/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Monitorizarea video a unei porţiuni a canalului Bega şi a unei părţi a zonei centrale a municipiului Timişoara"

20.12.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 707/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Monitorizarea video a unei porţiuni a canalului Bega şi a unei părţi a zonei centrale a municipiului...
... Timişoara" 20.12.2018 Hotararea Consiliului Local 707/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Monitorizarea video a unei porţiuni a canalului Bega şi a unei părţi a zonei centrale a...

Consiliul Local Timișoara

700/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu , cladire P+2E"

20.12.2018

... performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 3.5 Proiectare 48,662.10 9,245.80 57,907.90 3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a...
... vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.12.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr SC2018-31029/20.12.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

699/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul : " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD"

20.12.2018

..., Vulcan, România Tel./Fax. 0254 / 570973 alpinv(Qyahoo.com FAZA DE PROIECTARE: Studiu de Fezabilitate PROIECT NR: A626/2018 DATA ELABORARII PROIECTULUI : septembrie 2018 CONTRACT: 69 din 07.06.2018 l A. Situaţia existentă şi necesitatea realizării...
... 3.4 energetic al cladirii 3,000.35 570.07 3,570.42 3.5 Proiectare 88,011.13 16,722.12 104,733.25 3.5.1. Tema de proiectare - - 3.5.2. | Studiu de prefezabilitate _ E Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 3.5.3. lucrarilor de interventii...

Consiliul Local Timișoara

698/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea"

20.12.2018

... Timişoara SC ALPIN CONSTRUCT SRL FAZA DE PROIECTARE PROIECT NR. DATA ELABORĂRII PROIECTULUI CONTRACT NR. Str. N. Titulescu, Nr.20, Bl. A53/3/1 Cod. 336200, Vulcan, România Tel./Fax. 0254 / 570973 alpinvEyahoo.com Studiu de fezabilitate A625/2018...
.... Studiu de prefezabilitate = = Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 3.5.3. lucrarilor de interventii si deviz general 30,005.30 5,701.01 35,706.31 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii 3.5.4. avizelor/acordurilor/autorizatiilor...