keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

481/23.05.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare Bv. 16 DECEMBRIE 1989 - TIMIŞOARA"

23.05.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 481/23.05.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare Bv. 16 DECEMBRIE 1989 - TIMIŞOARA" 23.05.2000 Hotararea Consiliului Local 481/23.05.2000 privind privind aprobarea Studiului de...
...), (g) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată; În temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru...

Consiliul Local Timișoara

394/28.03.2000 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare Zona LIDIA Timişoara"

28.03.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 394/28.03.2000 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare Zona LIDIA Timişoara" 28.03.2000 Hotararea Consiliului Local 394/28.03.2000 privind aprobarea Studiului de...
... administraţia publică locală, republicată; În temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Modernizare reţele...

Consiliul Local Timișoara

393/28.03.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare Zona LUMINII Timişoara"

28.03.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 393/28.03.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare Zona LUMINII Timişoara" 28.03.2000 Hotararea Consiliului Local 393/28.03.2000 privind privind aprobarea...
... Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare Zona LUMINII Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SCO-3693/16.03.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în...

Consiliul Local Timișoara

367/22.02.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare şi apă rece hidrofor Zona Olanda Timişoara"

22.02.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 367/22.02.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare şi apă rece hidrofor Zona Olanda Timişoara" 22.02.2000 Hotararea Consiliului Local 367/22.02.2000 privind...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare şi apă rece hidrofor Zona Olanda Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SCO-1307/02.02.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

366/22.02.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare şi apă rece hidrofor Zona Pomiculturii Timişoara"

22.02.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 366/22.02.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare şi apă rece hidrofor Zona Pomiculturii Timişoara" 22.02.2000 Hotararea Consiliului Local 366/22.02.2000...
... privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare şi apă rece hidrofor Zona Pomiculturii Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SCO-1307/02.02.2000 al Direcţiei Tehnice din...

Consiliul Local Timișoara

365/22.02.2000 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare Zona DALIA Timişoara"

22.02.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 365/22.02.2000 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare Zona DALIA Timişoara" 22.02.2000 Hotararea Consiliului Local 365/22.02.2000 privind aprobarea Studiului de...
... administraţia publică locală, republicată; În temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Modernizare reţele...

Consiliul Local Timișoara

364/22.02.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare Zona Ştefan Stâncă Timişoara"

22.02.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 364/22.02.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare Zona Ştefan Stâncă Timişoara" 22.02.2000 Hotararea Consiliului Local 364/22.02.2000 privind privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare Zona Ştefan Stâncă Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SCO-1307/02.02.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

363/22.02.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare Zona PÂRVAN Timişoara"

22.02.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 363/22.02.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare Zona PÂRVAN Timişoara" 22.02.2000 Hotararea Consiliului Local 363/22.02.2000 privind privind aprobarea...
... Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare Zona PÂRVAN Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SCO-1307/02.02.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în...

Consiliul Local Timișoara

362/22.02.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare Zona Roma Timişoara"

22.02.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 362/22.02.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare Zona Roma Timişoara" 22.02.2000 Hotararea Consiliului Local 362/22.02.2000 privind privind aprobarea...
... Studiului de Fezabilitate " Modernizare reţele termice secundare Zona Roma Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SCO-1307/02.02.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

361/22.02.2000 privind aprobarea investiţiei "Dezvoltarea reţelelor de alimentare cu gaze naturale în zone mari de locuinţe din Municipiul Timişoara- Zona Circumvalaţiunii I"

22.02.2000

... locale, modificată; În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 48/17.03.1998 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Dezvoltarea reţelelor de alimentare şi distribuţie cu gaze naturale în zone mari de locuinţe din Municipiul Timişoara -Zona...
...-1842/11.02.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

360/22.02.2000 privind aprobarea investiţiei "Dezvoltarea reţelelor de alimentare cu gaze naturale în zone mari de locuinţe din Municipiul Timişoara- Zona Văcărescu-Platanilor"

22.02.2000

... publice locale, modificată; În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 46/17.03.1998 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Dezvoltarea reţelelor de alimentare şi distribuţie cu gaze naturale în zone mari de locuinţe din Municipiul Timişoara - Zona...
... SCO-1841/11.02.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat...

Consiliul Local Timișoara

359/22.02.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi includerea în Lista de Investiţii pe anul 2000 a lucrărilor "Locuinţe de Serviciu Fabrica de Zahăr Timişoara. Reabilitare reţele apă."

22.02.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 359/22.02.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi includerea în Lista de Investiţii pe anul 2000 a lucrărilor "Locuinţe de Serviciu Fabrica de Zahăr Timişoara. Reabilitare reţele apă...
...." 22.02.2000 Hotararea Consiliului Local 359/22.02.2000 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi includerea în Lista de Investiţii pe anul 2000 a lucrărilor "Locuinţe de Serviciu Fabrica de Zahăr Timişoara. Reabilitare reţele apă." Consiliul...

Consiliul Local Timișoara

280/23.11.1999 privind aprobarea modificării Devizului general pentru obiectivul de investiţii "Amenajare intersecţie Calea Aradului - Calea Torontalului - Circumvalaţiunii"

23.11.1999

... aprobarea Studiului de fezabilitate Amenajare semigiraţie Calea Aradului, Calea Torontalului şi Circumvalaţiunii; În conformitate cu prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată; În baza prevederilor art.20 lit. (e), (g) şi (m...
.... SC099-9642/07.07.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat...

Consiliul Local Timișoara

278/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă potabilă a zonei de locuinţe U.M.T."

02.11.1999

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 278/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă potabilă a zonei de locuinţe U.M.T." 02.11.1999 Hotararea Consiliului Local 278...
.../02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă potabilă a zonei de locuinţe U.M.T." Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC099-14598...

Consiliul Local Timișoara

277/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă potabilă şi individualizarea contorizării a blocurilor de locuinţe din strada Hărniciei, Intrarea Mierlei, Intrarea Castanilor, Intrarea Iederei"

02.11.1999

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 277/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă potabilă şi individualizarea contorizării a blocurilor de locuinţe din strada...
... Hărniciei, Intrarea Mierlei, Intrarea Castanilor, Intrarea Iederei" 02.11.1999 Hotararea Consiliului Local 277/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă potabilă şi...

Consiliul Local Timișoara

276/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă a zonei de blocuri T.C.I. Calea Lipovei - Municipiul Timişoara"

02.11.1999

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 276/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă a zonei de blocuri T.C.I. Calea Lipovei - Municipiul Timişoara" 02.11.1999...
... Hotararea Consiliului Local 276/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă a zonei de blocuri T.C.I. Calea Lipovei - Municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

227/14.09.1999 privind privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/1999 -privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Proiectarea reţelei date/voce din Primăria Municipiului Timişoara"

14.09.1999

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 227/14.09.1999 privind privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/1999 -privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Proiectarea reţelei date/voce din Primăria Municipiului Timişoara...
..." 14.09.1999 Hotararea Consiliului Local 227/14.09.1999 privind privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/1999 -privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Proiectarea reţelei date/voce din Primăria Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

226/14.09.1999 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Sediu social R.A. AQUATIM Timişoara"

14.09.1999

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 226/14.09.1999 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Sediu social R.A. AQUATIM Timişoara" 14.09.1999 Hotararea Consiliului Local 226/14.09.1999 privind aprobarea Studiului de...
... temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Sediu social R.A. AQUATIM Timişoara" conţinând caracteristicile...

Consiliul Local Timișoara

177/29.06.1999 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a finanţării construcţiei obiectivului "Atelier de lăcătuşerie - tâmplărie" în incinta Centrului de Tranzit pentru Minori "Sfântul Nicolae"

29.06.1999

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 177/29.06.1999 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a finanţării construcţiei obiectivului "Atelier de lăcătuşerie - tâmplărie" în incinta Centrului de Tranzit pentru Minori "Sfântul Nicolae" 29.06.1999...
... Hotararea Consiliului Local 177/29.06.1999 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a finanţării construcţiei obiectivului "Atelier de lăcătuşerie - tâmplărie" în incinta Centrului de Tranzit pentru Minori "Sfântul Nicolae" Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

253/27.10.1998 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate si executarea lucrarii "Amenajare parc in Zona Ion Ionescu de la Brad Timisoara Lucrari Rutiere si sistematizare verticala"

27.10.1998

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 253/27.10.1998 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate si executarea lucrarii "Amenajare parc in Zona Ion Ionescu de la Brad Timisoara Lucrari Rutiere si sistematizare verticala" 27.10.1998 Hotararea...
... Consiliului Local 253/27.10.1998 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate si executarea lucrarii "Amenajare parc in Zona Ion Ionescu de la Brad Timisoara Lucrari Rutiere si sistematizare verticala" Consiliul Local al Municipiului Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

252/27.10.1998 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Linie de troleibuz pe strada Lidia din Timisoara"

27.10.1998

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 252/27.10.1998 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Linie de troleibuz pe strada Lidia din Timisoara" 27.10.1998 Hotararea Consiliului Local 252/27.10.1998 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... localarepublicata ; HOTARASTE Art.1: Se aproba Studiul de fezabilitate "Linie de troleibuz pe strada Lidia Timisoara, conform Proiectului nr.41119/080 intocmit de S.C. "IPROTIM" S.A, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2:Cuaducereala...

Consiliul Local Timișoara

242/27.10.1998 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.214/08.09.1998 privind colaborarea cu Banca Europeana de Investitii in vederea angajarii unui credit pentru modernizarea infrastructuriilalinia cale pentru transportul cu tramvaiul, de catre Regia Autonoma de Transport Timisoara

27.10.1998

... de 20 milioane dolari S.U.A., pentru modernizarea infrastructurii la linia cale pentru transportul cu tramvaiul, de catre Regia Autonoma de Transport Timisoara, conform Studiului de fezabilitate intocmit, care face parte integranta din prezenta...
... vedere Referatul Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

222/22.09.1998 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare semigiratie Calea Aradului, Calea Torontalului si Circumvalatiunii"

22.09.1998

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 222/22.09.1998 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare semigiratie Calea Aradului, Calea Torontalului si Circumvalatiunii" 22.09.1998 Hotararea Consiliului Local 222/22.09.1998 privind aprobarea...
... Studiului de fezabilitate "Amenajare semigiratie Calea Aradului, Calea Torontalului si Circumvalatiunii" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SCO9811288/07.09.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

214/08.09.1998 privind privind colaborarea cu Banca Europeana de Investitii in vederea angajarii unui credit pentru modernizarea infrastructurii la linia cale pentru transportul cu tramvaiul, de catre Regia Autonomade Transport Timisoara

08.09.1998

... milioane dolari S.U.A., pentru modernizarea infrastructurii la linia cale pentru transportul cu tramvaiul, de catre Regia Autonoma de Transport Timisoara, care urmeaza sa intocmeasca Studiul de fezabilitate si toata documentatia necesara obtinerii...
... studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

153/09.06.1998 privind implementarea sistemului de parcare a autovehiculelor TELPARK in Municipiul Timisoara

09.06.1998

... Studiului de fezabilitate privind introducerea sistemului TELPARK in Municipiul Timisoara, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2:Cuaducerea laindeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Tehnica din cadrul Primariei...
... S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert din cadrul...