keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

264/21.05.2019 privind respingerea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara

21.05.2019

... Utilităţi disponibile şi necesare Fezabilitatea economică Fezabilitatea financiară Accesibilitatea achiziţiei Durata contractului Aspecte referitoare la mediu Aspecte sociale Aspecte instituţionale Concluzii Cap.II. Aspecte generale ale studiului 2.1...
...Consiliul Local Timisoara Hotararea 264/21.05.2019 privind respingerea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea...

Consiliul Local Timișoara

254/07.05.2019 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor" si a cheltuielilor legate de proiect

07.05.2019

... Hotărârea Consiliului Local nr. 636/28.11.2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului...
... Documentul Justificativ FESI, proiectul de reabilitare a traseului 5 - Calea Bogdăneştilor fiind pe primul loc în lista proiectelor prioritare. Menţionăm faptul că donaţia Studiului de Fezabilitate "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale...

Consiliul Local Timișoara

248/07.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

07.05.2019

... măsurare topografică video aeriană tip Dronă 65.00 0.00 0.00 65.00 0.00 Terminal mobil cu localizare prin poziționare globală 87.00 0.00 0.00 87.00 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a...
... 0.00 DALI pentru Modernizare, extindere cladire si amenajare parcare la sediul Directiei Politiei Locale din str. Avram Imbroane, nr.54, Timisoara 35.70 0.00 0.00 35.70 0.00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a...

Consiliul Local Timișoara

244/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială şi servicii", str. Grigore Alexandrescu, Timişoara

23.04.2019

... documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A...
... din data de 12.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-004943/28.03.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

241/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice", strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara

23.04.2019

... catre: - Investitori / Dezvoltatori / Manageri de proiect la elaborarea studiilor de fezabilitate, bugetării și finanţării proiectelor de investiţie, contractarea proiectanţilor, firmelor de execuţie; - Proiectanţi la intocmirea documentatiilor...
... la Raportul de specialitate nr. UR2019-002045/RU2019-000111/15.04.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

236/23.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 699/20.12.2018 de aprobare a actualizarii documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza SF si a descrierii sumare a investitiei in temeiul art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 pentru obiectivul: "CONSTRUCTIE CLADIRE CU DESTINATIA CRESA IN ZONA DE NORD"

23.04.2019

... sanitare pentru personal şi pentru copii, spaţiu pentru medic, izolator, sală multifuncţionlă, spaţii tehnice. Clădirea creşei este adaptata nevoilor persoanelor cu dizabilități. Studiul de Fezabilitate a fost elaborat cu respectarea prevederilor H.G. nr...
... Timișoara PROIECTANT GENERAL: SC ALPIN CONSTRUCT SRL Str. N. Titulescu, Nr.20, Bl. A53/3/1 Cod. 336200, Vulcan, România Tel./Fax. 0254 / 570973 alpinv(Eyahoo.com FAZA DE PROIECTARE: Studiu de Fezabilitate PROIECT NR: A626/2018 DATA ELABORARII PROIECTULUI...

Consiliul Local Timișoara

235/23.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 698/20.12.2018 de aprobare a actualizarii documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza SF si a descrierii sumare a investitiei in temeiul art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 pentru obiectivul: "CONSTRUCTIE CLADIRE CU DESTINATIA CRESA, STR. COCEA"

23.04.2019

..., spații tehnice. Clădirea creşei este adaptată nevoilor persoanelor cu dizabilități. Studiul de Fezabilitate a fost elaborat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico...
... Timişoara Municipiul Timişoara SC ALPIN CONSTRUCT SRL Str. N. Titulescu, Nr.20, Bl. A53/3/1 Cod. 336200, Vulcan, România Tel./Fax. 0254 / 570973 alpinvQyahoo.com Studiu de fezabilitate A625/2018 Septembrie 2018 68 din 07.06.2018 A. Situaţia existentă şi...

Consiliul Local Timișoara

227/23.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.41/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil str. Stelelor, nr. 6 ", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 692/20.12.2018

23.04.2019

... 9.692,85 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 179/3 / 2017 7 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz...
... Raportul de specialitate nr. SC 2019 -9743/18.04.2019; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu , Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

226/23.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.42/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil B-dul Take Ionescu, nr. 11-13 ", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 690/20.12.2018

23.04.2019

.... Proiectare 19.485,71 3.702,29 23.188,00 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 179/1 / 2017 7 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a...
... 0,00 S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 179/1 / 2017 9 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 2.707,03 514,34 3.221,37 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea...

Consiliul Local Timișoara

225/23.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.43/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil Aleea Cristalului nr.1, bl. 74, sc. D ", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 691/20.12.2018

23.04.2019

... PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 179/2 / 2017 7 3.5. Proiectare 11.222,65 2.132,30 13.354,95 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a...
... prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.435,79 272,80 1.708,59 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor...

Consiliul Local Timișoara

222/23.04.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investitiei pentru obiectivul „DALI +PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu) Nr. 2, jud. Timis"

23.04.2019

... realizarea uniu studiu de fezabilitate urmand a iesi la licitatie in anul 2013 — lucrare castigata de catre firma S.C. Prompt S.A. 2015 Firma S.C. Prompt S.A. intra in insolventa — lucrarile de extindere fiind sistate. 2015/ prezent In urma...
... unei porțiuni de fundații ale corpului C3, duc la necesitatea realizării unor lucrări de reparații capitale asupra celor doua corpuri studiate — C3, respectiv C4. Prezent Încep lucrările de realizare a studiului de fezabilitate pentru consolidarea...

Consiliul Local Timișoara

186/23.04.2019 privind aprobarea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă libere, situate în zona de est, prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi a documentelor aferente acesteia: rapoarte de evaluare a preţului chirie, caiet de sarcini, instrucţiuni pentru ofertanţi şi contract cadru de închiriere, cu destinaţia de spaţii comerciale/prestări servicii, pe o perioadă de 3 ani

23.04.2019

... Municipiului Timişoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC 2019-009142/12.04.2019; Având în vedere Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...
... dintr-o clauză favorabilă a contractului de închiriere şi nu dintr-o calitate a proprietății imobiliare, acest excedent este uneori considerat ca fiind o componentă extra imobiliară a valorii. Analiza chiriilor începe cu un studiu asupra nivelului...

Consiliul Local Timișoara

184/23.04.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de curaţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara şi aprobarea Oportunităţii deciziei de delegare, Caietului de sarcini şi anexele la acesta, Acordul - cadru şi modelul de Contract subsecvent pentru delegarea gestiunii serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara

23.04.2019

... sortare/depozitul de deşeuri Ghizela în conformitate cu strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul şi Studiu de Fezabilitate...
... în vigoare și să fie. în concordanță cu planurile de gestionare a deşeurilor la nivel național, regional, județean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş...

Consiliul Local Timișoara

175/11.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timişoara

11.04.2019

.... Teren arabil Sediu RAR 60% Circulatii rutiere Suprafete betonate/parcari CUT.=2 Spatii verzi sau se va stabili in studiul de fezabilitate Suprafata teren CR SR NUME VERIFICATOR / EXPERT SEMNATURA REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA MELVNSRL Beneficiar. Calea...
... Municipiului Timisoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.03.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-003477/09.03.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...

Consiliul Local Timișoara

173/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 50/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Maresal Alexandru Averescu nr. 70", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 224/24.04.2018

11.04.2019

.... Proiectare 34.410,16 6.537,93 40.948,09 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 5.003,10 950,59...
... 7.500,00 1.425,00 8.925,00 3.5. Proiectare 34.410,16 6.537,93 40.948,09 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și...

Consiliul Local Timișoara

172/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 47/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Aleea Azurului nr. 7", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 219/24.04.201

11.04.2019

.... Proiectare 6.338,95 1.204,40 7.543,35 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 684,45 130,05 814,50...
... prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 684,45 130,05 814,50 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor 342,23...

Consiliul Local Timișoara

171/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 48/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 223/24.04.2018

11.04.2019

... 1.785,00 3.5. Proiectare 8.479,66 1.611,13 10.090,79 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.013,79...
... de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.013,79 192,62 1.206,41 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în...

Consiliul Local Timișoara

170/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 49/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Intrarea Cerceilor nr.2, bl. D 65", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 221/24.04.2018

11.04.2019

... 10.179,40 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.025,25 194,80 1.220,05 3.5.4. Documentațiile...
... 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.025,25 194,80 1.220,05 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor...

Consiliul Local Timișoara

169/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 45/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Intrarea Sepia nr. 10", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 225/24.04.2018

11.04.2019

... de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.010,93 192,08 1.203,01 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în...
.... Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.010,93 192,08 1.203,01 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor 505,47 96,04 601,51 3.5.5...

Consiliul Local Timișoara

168/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Dumitru Kiriac nr. 2, 2/A", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 222/24.04.2018

11.04.2019

... 8.925,00 3.5. Proiectare 10.955,43 2.081,53 13.036,96 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.394,68...
... D.A.L.I. 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.394,68 264,99 1.659,67 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor 697,34 132,49 829,83...

Consiliul Local Timișoara

165/11.04.2019 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 696/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara pentru depunerea si implementarea proiectului „Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate str. Polona din cartierul Freidorf - construire centru multifunctional de tip servicii sociale fara cazare" prin POR 2014-2020, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 71/04.03.2019

11.04.2019

.... Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare – 24.686,00 lei 1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate – 24.686,00 lei 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea...
... finantare - – 0,00 lei 1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate – 0,00 lei 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației - 0,00 lei 1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea...

Consiliul Local Timișoara

164/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 347/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, str. Felix, nr. 23, bl.75", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 599/16.11.2018

11.04.2019

... 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.310,53 249,00 1.559,53 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor...
... 8.005,79 1.521,10 9.526,89 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. PROIECT NR: 144/1 / 2017 11 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de...

Consiliul Local Timișoara

163/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 349/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, str. Brandusei, nr. 4", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 597/16.11.2018

11.04.2019

... 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 1.815,79 345,00 2.160,79 3.5.4. Documentațiile tehnice...
... execuției lucrărilor 3.000,00 570,00 3.570,00 3.5. Proiectare 10.363,68 1.969,10 12.332,78 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de...

Consiliul Local Timișoara

162/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 350/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, str. Brandusei, nr. 11", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 598/16.11.2018

11.04.2019

... 6.126,84 1.164,10 7.290,94 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 907,89 172,50 1.080,39 3.5.4...
... - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2019 - 7888/01.04.2019; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din...

Consiliul Local Timișoara

161/11.04.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 346/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, str. Linistei, nr. 17,bl.92", modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 595/16.11.2018

11.04.2019

.... Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 746,05 141,75 887,80 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor...
... Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2019 - 7887/01.04.2019; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si...