keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

169/25.06.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Extindere reţea de canalizare pe strada Musicescu - Municipiul Timişoara"

25.06.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 169/25.06.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Extindere reţea de canalizare pe strada Musicescu - Municipiul Timişoara" 25.06.2002 Hotararea Consiliului...
... Local 169/25.06.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Extindere reţea de canalizare pe strada Musicescu - Municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

102/23.04.2002 privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiţie "Realizare sistem major de canalizare la Parcul Industrial Freidorf" - Timişoara

23.04.2002

... - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Realizarea sistemului major de canalizare la Parcul Industrial Freidorf"; În baza prevederilor art.16 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată; În conformitate cu prevederile art. 38...
.../12.04.2002 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice...

Consiliul Local Timișoara

101/23.04.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiţii "Viabilizare terenuri - prin echipare cu utilităţi - în vederea construirii de locuinţe cu credit imobiliar ipotecar prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe" în Timişoara, strada Miloia

23.04.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 101/23.04.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiţii "Viabilizare terenuri - prin echipare cu utilităţi - în vederea construirii de locuinţe cu credit imobiliar...
... ipotecar prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe" în Timişoara, strada Miloia 23.04.2002 Hotararea Consiliului Local 101/23.04.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiţii "Viabilizare terenuri - prin...

Consiliul Local Timișoara

98/23.04.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea instalaţiilor de încălzire şi apă caldă menajeră, înfiinţarea instalaţiei de alimentare cu gaze naturale" la Centrul de Zi pentru Bătrâni, Calea Lipovei nr.44

23.04.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 98/23.04.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea instalaţiilor de încălzire şi apă caldă menajeră, înfiinţarea instalaţiei de...
... alimentare cu gaze naturale" la Centrul de Zi pentru Bătrâni, Calea Lipovei nr.44 23.04.2002 Hotararea Consiliului Local 98/23.04.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea...

Consiliul Local Timișoara

61/26.03.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Climatizare sediu Primăria Municipiului Timişoara"

26.03.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 61/26.03.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Climatizare sediu Primăria Municipiului Timişoara" 26.03.2002 Hotararea Consiliului Local 61/26.03.2002 privind...
... aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Climatizare sediu Primăria Municipiului Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002- 4490/15.03.2002 - al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

357/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Modernizarea reţelelor de termoficare şi centrală termică pe gaze naturale, str. Aeroport nr. 1-2, Timişoara "

18.12.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 357/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Modernizarea reţelelor de termoficare şi centrală termică pe gaze naturale, str. Aeroport nr. 1-2, Timişoara " 18.12.2001 Hotararea Consiliului Local...
... 357/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Modernizarea reţelelor de termoficare şi centrală termică pe gaze naturale, str. Aeroport nr. 1-2, Timişoara " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001...

Consiliul Local Timișoara

356/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Pistă ciclişti axa NS + EV"

18.12.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 356/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Pistă ciclişti axa NS + EV" 18.12.2001 Hotararea Consiliului Local 356/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de...
... fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Pistă ciclişti axa NS + EV" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 19814/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

355/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Modernizare strada Mihalache"

18.12.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 355/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Modernizare strada Mihalache" 18.12.2001 Hotararea Consiliului Local 355/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de...
... Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Modernizare strada Mihalache" , conform Contractului nr.348/2001 întocmit de S.C. Apecc S.R.L. ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţie...

Consiliul Local Timișoara

354/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Consolidare strada Dorobanţilor"

18.12.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 354/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Consolidare strada Dorobanţilor" 18.12.2001 Hotararea Consiliului Local 354/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de...
... Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie " Consolidare Strada Dorobanţilor", conform Contractului nr.347/2001 întocmit de S.C. Apecc S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţie...

Consiliul Local Timișoara

353/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie " Amenajare intersecţie Piaţa Mărăşti"

18.12.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 353/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie " Amenajare intersecţie Piaţa Mărăşti" 18.12.2001 Hotararea Consiliului Local 353/18.12.2001 privind aprobarea Studiului...
... Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Amenajare Intersecţie Piaţa Mărăşti" , conform Proiectului nr.453/2001 întocmit de S.C. Drum Proiect S.R.L.,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea...

Consiliul Local Timișoara

352/18.12.2001 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţie "Consolidare pasaj Calea Şagului DN 59"

18.12.2001

... aprobarea Studiului de fezabilitate "Consolidare pasaj Calea Şagului DN 59, Km 5 + 000 - Km 6+ 600; Având în vedere prevederile art.16 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice local, modificată; În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c...
... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

336/27.11.2001 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru extindere reţele electrice în zone noi de locuinţe din municipiul Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 336/27.11.2001 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru extindere reţele electrice în zone noi de locuinţe din municipiul Timişoara 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 336/27.11.2001 privind aprobarea...
... Studiilor de fezabilitate pentru extindere reţele electrice în zone noi de locuinţe din municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 18506/19.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

335/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Iluminat public strada Gh. Doja - 1 Decembrie"

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 335/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Iluminat public strada Gh. Doja - 1 Decembrie" 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 335/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate...
... Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Iluminat public str. Gh. Doja - 1 Decembrie " şi includerea fondurilor necesare realizării acestui obiectiv în lista de investiţii pe anul...

Consiliul Local Timișoara

334/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara - traseul Bd.Tinereţii "

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 334/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara - traseul Bd.Tinereţii " 27.11.2001 Hotararea...
... Consiliului Local 334/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara - traseul Bd.Tinereţii " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

333/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe str. Tibrului" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 333/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe str. Tibrului" din Municipiul Timişoara 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 333/27.11.2001...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe str. Tibrului" din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

332/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe str. Armoniei" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 332/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe str. Armoniei" din Municipiul Timişoara 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 332/27.11.2001...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe str. Armoniei" din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

331/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe str. Armoniei", în Municipiul Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 331/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe str. Armoniei", în Municipiul Timişoara 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 331/27.11.2001 privind...
... aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe str. Armoniei", în Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara - Domnul GHEORGHE...

Consiliul Local Timișoara

330/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei extindere reţea de apă pe strada Uranus din Municipiul Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 330/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei extindere reţea de apă pe strada Uranus din Municipiul Timişoara 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 330/27.11.2001 privind...
... aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei extindere reţea de apă pe strada Uranus din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001-17885/08.11.2001 al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

329/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei " Extindere reţea de canalizare pe strada Uranus din Municipiul Timişoara"

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 329/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei " Extindere reţea de canalizare pe strada Uranus din Municipiul Timişoara" 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 329/27.11.2001...
... privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei " Extindere reţea de canalizare pe strada Uranus din Municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 17881/08.11.2001 al...

Consiliul Local Timișoara

328/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe strada Busuioc" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 328/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe strada Busuioc" din Municipiul Timişoara 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 328/27.11.2001...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe strada Busuioc" din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 17887/08.11.2001 al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

327/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Busuioc" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 327/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Busuioc" din Municipiul Timişoara 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 327/27.11.2001...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Busuioc" din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001-17882/08.11.2001 al...

Consiliul Local Timișoara

326/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Agronomiei" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 326/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Agronomiei" din Municipiul Timişoara 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 326...
.../27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Agronomiei" din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001-17884/08.11.2001 al...

Consiliul Local Timișoara

325/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe strada Gloriei din municipiul Timişoara"

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 325/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe strada Gloriei din municipiul Timişoara" 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 325/27.11.2001...
... privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe strada Gloriei din municipiul Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001-17886/08.11.2001 al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

324/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Gloriei" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 324/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Gloriei" din Municipiul Timişoara 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 324/27.11.2001...
... privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Gloriei" din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001-17888/08.11.2001 al...

Consiliul Local Timișoara

296/01.11.2001 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate şi realizarea obiectivelor de investiţie la unităţi de învăţământ din municipiul Timişoara

01.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 296/01.11.2001 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate şi realizarea obiectivelor de investiţie la unităţi de învăţământ din municipiul Timişoara 01.11.2001 Hotararea Consiliului Local 296/01.11.2001 privind...
... aprobarea Studiilor de fezabilitate şi realizarea obiectivelor de investiţie la unităţi de învăţământ din municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 14149/04.09.2001 al Direcţiei Patrimoniu din...